25.12.2012

Tiedotus sinulle:

 

 Viesti perustuu Maestro Eraño Evangelistan Raamatullisiin Ilmestyksiin, www.thename.ph.

 

Meidän nykyisen sukupolvemme aikana, tiedoksi meille kaikille, että tämä on suurten ongelmien aikaa, milloin se alkaa?

 

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29.

 

Jumala sanoi, että Hän alkaa tuoda tuhoa " siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini" - Mikä on kaupunki, joka kantaa Hänen Nimeään?

 

"Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen.
Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:18-19.

 

Jos Jumalan kaupunki ja ihmiset ovat kutsutut nimellä Israel, ja kaupunki ja Israelin ihmiset kantavat ja heitä kutsutaan Jumalan Nimellä, (Dan.9:18-19 & 2. Aik.7:12-14), mikä on Jumalan Nimi?

 

Jumalan Nimi on ISRAEL! MEIDÄN JUMALAMME ON HERRA JUMALA ISRAEL!

 

Luemme uudelleen Jer.25:29.

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29.

 

Jumala aloittaa katastrofien tuonnin kaupungista, joka kantaa Hänen Nimeään, joka tarkoittaa, että Hän tuo onnettomuutta ja tuhoa Israelin maahan ja " kaikkia maan asukkaita vastaan" (Jer.25:29) - kaikki ihmiset yhdessä kärsivät, kukaan ei välty Jumalan tuomiolta.

 

Jos Jumala rankaisee Israelin kansaa, jotka ovat kutsutut Hänen Nimeensä, niin kuinka paljon varmemmin rankaisu tulee kohtaamaan niitä, jotka eivät ole kutsutut?

 

Miksi Jumala toisi sellaisen rangaistuksen kaupungille tai Nimeään kantaville ihmisille ja miekan kaikille maan päällä asuville ihmisille?

 

Psalmi 79:6

"Vuodata vihasi pakanain ylitse,

jotka eivät sinua tunne,

ja valtakuntien ylitse,

jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda."

- Se johtuu siitä, että me emme huuda Hänen Tosi Nimeään turvaksemme!

 

Luemme Jeremias 25: 30 ja 31.

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan.
Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra."
Jeremias 25: 30-31.

 

Kun ihmiset ovat pahoja, he saavat siitä rangaistuksen sodilla ja tappamisilla.

 

Tämä on Herra Jumalan viesti ihmisille:

 

 "Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremias 25: 32

 

Me olemme kokeneet raivoisia myrskyjä, jopa ilmastonmuutosta eri puolilla maailmaa, sellaista ei ole aikaisemmin koettu. Me näemme ja kuulemme näitä asioita, jopa suorina lähetyksinä, uutisissa Kaapeli tai Satelliitti-TV-lähetyksinä.

 

 Jos ei ole luonnollisia onnettomuuksia, niin ne yhdistyvät muihin tuhoihin, nälänhätään ja tauteihin.

 

Sinä aikana, ne jotka ovat Herran surmaamia, heitä on joka puolella.

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi."  Jeremias 25: 33

 

On niin paljon kuolleita, että heidät jätetään hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaista; johtajien tulisi puhua näistä asioista, ilmoittaisi vastaanottaneensa viestin, tunnustaisi, katuisi ja palaisi Jumalan luo.

 

jos me emme tee siten-

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremias 25: 34

 

Jopa uskonnot tulevat kohtaamaan Jumalan Vihan. Uskontojen johtajat joutuvat ihmisten kyselyn alle, koska he ovat levittäneet suurta petosta kaikkien ihmisten osalle ja saaneet ihmiset huutamaan vääriä jumalien nimiä, joita he ovat keksineet Yhdelle ja Ainoalle Elävälle Jumalalle! Tämä on heidän petoksensa: 

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm.

 

Sen jälkeen kun olet lukenut tuon em. linkin, sinä ymmärrät, että nämä uskonnot eivät ole Jumalan lähettämiä ja silti he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta omaksi hyödykseen, kuten Jumala on Sanonut:


"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita,

eivät he mitään käsitä;

he ovat kaikki mykkiä koiria,

jotka eivät osaa haukkua.

He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään.

Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä,

ei niitä mikään täytä.

Ja tällaisia ovat paimenet!

Eivät pysty mitään huomaamaan,

ovat kaikki kääntyneet omille teilleen,

etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

 

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakoon Jumalan vihaa?

 

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta.
Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa; "

Jeremia 25:35-36

 

Heidän tuhonsa tulee olemaan täydellinen. 

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta." Jeremias 25:37

 

Kaikki ihmiset, ovat he sitten hyviä tai pahoja, jotka eivät huuda Tosi Jumalan Nimeä, ovat kirottuja!

 
"Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38.

 

Kaiken tämän jälkeen uskonnot tullaan paljastamaan, että he ovat pettäneet ja eksyttäneet ihmiskuntaa. Tämä on Jumalalta tulleen Kirouksen aiheuttaja. Se on myös syy miksi meillä on sotia. Maestro kysyy: Kuinka tärkeää on tietää Jumalan Nimi?

 

 "Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;
aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä."

Joel 2:30-31.

 

Kuinka me voimme pelastua? 

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu."

Joel 2:32

 

 On täysin selvää, hän joka huutaa Herran Nimeä, pelastuu.

 

Ihmiset, jotka huutavat Jumalan Suurta Nimeä, kuinka Jumala heidät määrittelee ja erottelee?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen;

minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan,

ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan.

He huutavat avuksi minun nimeäni,

ja minä vastaan heille.

Minä sanon: "Se on minun kansani",

ja se sanoo (he sanovat): "Herra, minun Jumalani".

sakarja 13:9.

 

 Ihmiset, jotka huutavat Jumalan Nimeä, heitä kutsutaan Jumalan Ihmisiksi. Ei ole enää ihmisiä, jotka ovat kutsutut nimensä perusteella.

Onko totta, että Jumala ei enää ole tämän päivän juutalaisten kanssa Lähi-idässä? 

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä hedelmiä.
Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2.

 

"en minä enää mene säästäen sen ohitse" - todellakin, Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

 

Koskien tuhoja ja sotia sukupolvemme aikana, kuka on oikeutettu saamaan pelastuksen Jumalalta?

 

 
"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

Jumala ei hylkää niitä, jotka huutavat Hänen Suurta Nimeään!

 

 Toivon, että kaikki mailman ihmiset ja erityisesti Juutalainen Kansa lähtevät etsimään lisää tietoa Jumalan Tosi Nimestä, joka on Raamatussa ilmoitettu ja miksi Hän antoi sen tiedon ja sanoman meidän ajastamme ensin Jaakobille, luewww.thename.ph.

 

Tuhoisat ja katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat maailman olevan kirottu. Näille tapahtumille saadaan loppu ainoastaan, kun kaikki hyväksyvät ja tunnustavat Tosi Jumalan Nimen, ja Häntä meidän on Kutsuttava HERRA JUMALA ISRAEL.

 

Olkoon se vielä sinulle selvyydeksi, että tämä on viimeinen kutsu.  Toivon sinun informoivan kaikkia ihmisiä tämän viestin sisällöstä, niin että kaikki voisivat katua tekojaan ja huutaa Tosi Jumalan Nimeä, niin että Jumala ei antaisi suuren tuhon tapahtua, jonka Hän julisti Jeremiaan kirjassa 25:29-38. 

 

Sinä et voi syyttää enää Jumalaa, etkä Hänen profeettaansa Eraño Evangelistaa, sillä sinä olet informoitu, mitä tapahtuu, kuten on kirjoitettu Jeremiaan kirjassa 25:29-38.

 

Sinun on parasta pyytää neuvoa Eraño Evangelistalta, jotta saat lisää tietoa tästä Raamatullisesta ilmestyksestä lähettämällä sähköpostia Englannin kielellä osoitteeseen:

maestro@thename.ph

 

Kiitos sinulle.


Tiedote