Share |

JUMALAN SUURI NIMI

 

Tervetuloa thename.ph suomenkieliselle nettisivustolle www.suurinimi.com

 

  Tämä nettisivusto sisältää ilmestykset koskien Suuren Jumalan Profetian täyttymistä

 

 

"Herra on oleva koko maan kuningas.

Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

Sakarja 14:9

 

Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestykset selittävät ja osoittavat, kuinka Jumalan Nimi tulee kaikkien maailman ihmisten tiedettäväksi! Hän osoittaa myös syyt maailman sotiin, tuhoihin, kärsimyksiin ja ongelmiin, jotka tulevat pahemmiksi päivä päivältä!

 

Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestykset on nyt esillä maailman ihmisille, niin että he voisivat lopultakin saada selkeän ymmärryksen Jumalasta ja Hänen Sanastaan, niin kuin se on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, ja tällä hetkellä koettavat ihmiskunnan kärsimykset loppuisivat. Kun kaikki ihmiset uskovat Jumalaan ja ikuisesti etsivät Hänen pelastustaan, niin Maestro Evangelistan ilmestykset ovat juuri sinua varten! Nyt on aika tavata todellinen Jumala, jonka uskonnot ovat epäonnistuneet esittelemään ihmiskunnalle!

 

Me emme ole tukemassa mitään nykyistä tai perustamassa uutta uskontoa. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ainoastaan toimittamaan nämä sanomat jokaisen ihmisen tiedoksi ymmärtääkseen, että elämälle on paljon suurempi sisältö, kuin uskontojen opetukset antavat olettaa

 

Kun käsittelemme uskontojen opetuksia koskien ”lopun aikoja” ja ”maailman loppua”, Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että ei ole syytä olla huolissaan sen kaltaisista pelotteluista. Maailma ei lopu! Haluatko tietää mikä tai minkä toiminta tulee pian loppumaan?

 

Aloita alusta alkaen lukeminen Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestyksistä osasta 1, Maestro Evangelistan Ilmestykset.

HUOMIO: Maestro Eraño M. Evangelista menehtyi Lokakuussa 26. päivänä 2015. Kaikki Raamatulliset sanomat jokaisessa artikkelissa tällä sivustolla tulevat pysymään kuten ne ovat ilmoitetut ja toimitetut.Tärkeä Päivitys 2023


Viimeisimmät Artikkelit:

JUMALAN AITOHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME

Julkaistu Syyskuussa 30, 2015

 Tämän Opettaja Eraño Martin Evangelistan Raamattu-ilmestyksen kautta, me tulemme todistamaan, että eivät kaikki Raamattuun kirjoitetut ole olleet yhden tosi Jumalan sanoja. Me tulemme oppimaan, että siellä on raamatullisia lausuntoja, jotka ovat tahratut väärillä laeilla ja keksityillä tarinoilla Häntä koskien.
 Nämä epätodet ja valheelliset opetukset Raamatussa ovat olleet yksijumalaisten uskontojen käyttäminä (Kristinuskon, Islamin ja Juutalaisuuden) heidän opettaessaan seuraajiaan hyväksymään ilman kritiikkiä kokoelman uskomuksia kuin se olisi ´totuus´. Tuon kaltainen menettely on ohjannut ja alistanut maailman Jumalan kirouksen alaisuuteen, joka on nostattanut kaikki ongelmat, jotka me näemme maailmassamme tänä päivänä, kuten uskonnollisen jakaantuneisuuden ja sodat, luonnossa esiintyvät tuhot sekä sairaudet.

Tästä Linkistä

http://www.thename.ph/thename/revelations/mosesfall-en.html

RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA, JOTKA TAPAHTUVAT MEIDÄN AIKANAMME

SEKÄ

KUINKA YKSI JA TOSI JUMALA LÄHETTI HÄNEN VIIMEISEN SANANSAATTAJANSA OHJAAMAAN MEITÄ KAIKKIA, NIIN ETTÄ ME VOISIMME PELASTAA ITSEMME TÄLTÄ TULEVALTA TAPAHTUMAKETJULTA

5. Heinäkuuta 2015

Tästä Linkistä

Ja Englanniksi:

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/disastert-en.html

 


AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE

 14.1.2015

 Tämän artikkelin kautta me tulemme oppimaan aidon elävän Jumalan sanoman, kuten sen on ilmoittanut Opettaja Eraño M. Evangelista. Kuinka me tiedämme, että hänen esityksensä on todella aito elävän Jumalan sanoma, eikä kyseessä ole hänen oma mielipiteensä tai itse tekemänsä tulkinta? Mikä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta?

Tästä Linkistä

Ilmestys Englanniksi:

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/righteous-en.html

IHMISKUNNAN HYVÄKSYESSÄ TODELLISTEN VÄÄRIEN PROFEETTOJEN PETOKSEN, ON AIHEUTTANUT TÄMÄN PÄIVÄN KÄRSIMYKSET, ELI JUMALAN KIROUKSEN; SISÄLTÄEN VITSAUKSET, TAUDIT JA TUHOT! 27-10-2014

Tästä Linkistä

Ole Tiedotettu Jumalan Uudesta Liitosta 14.10.2014

Tästä Linkistä:

USKOTTOMUUS JA TOTTELEMATTOMUUS JUMALAN ERITYISTÄ SÄÄDÖSTÄ KOHTAAN AIHEUTTI USKONTOJEN JAKAANTUNEISUUDEN TOISIAAN VASTAAN 23.9.2014

Tästä linkistä:

KOSKIEN TÄMÄN PÄIVÄN VALTOIMENAAN RIEHUVIA KATASTROFEJA JA USKONNOLLISIA SOTIA. Tarkoittaako tämä sitä, että Jumalaa ei ole olemassa? 9. Syyskuuta 2014

Tästä Linkistä:

USKONTOJEN VÄÄRISTELEMÄ JUMALAN SANOMA ON TODELLINEN SYY TÄMÄN PÄIVÄN USKONSODILLE, Elokuu 14. 2014

Jumalan sana on kirjoitettuna kirjaan nimeltä ´Raamattu´, se on lähde kolmelle merkittävälle yksijumalaiselle uskonnolle. Nämä uskonnot ovat Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus.

Me voimme nähdä, että vaikka nämä mainitut uskonnot perustavat heidän opetuksensa samaiseen mainittuun kirjaan, heidän tulkintansa ovat ristiriidassa toistensa kanssa. Jokainen niistä saarnaa, että he ovat se yksi ja tosi uskonto, jonka on perustanut Jumala ja toiset eivät ole.

Nämä uskontojen erimielisyydet toistensa kanssa ovat aiheuttaneet verisimmät vastakkainasettelut ihmiskunnan historiassa. Selkkausten siemen on yhä tänä päivänä sama väkivallan aiheuttaja kuin lähtöasetelmassa, erityisesti Lähi-idässä.

Ei tule enää viemään kauan aikaa kun tämä uskontojen selkkaus tulee johtamaan maailmanlaajuiseen sotaan. Siitä eivät silloin kärsi ainoastaan ihmiset, vaan myös ympäristö, siitä syystä, että ydinaseita tullaan käyttämään tässä sodassa. 

Tästä Linkistä


TULEVA SUURI ISRAELIN JUMALAN TUOMIO JUUTALAISTEN JA MAAILMAN IHMISTEN YLLÄ 22.7.2014

Maailman ihmisille ja erityisesti Juutalaisille veljillemme:
Voinko jakaa kanssanne Opettaja Eraño M. Evangelistan www.thename.ph ja www.thenameonline.info Raamattuilmestyksen koskien väkivaltaisia tapahtumia, joita käydään näinä päivinä Lähi-idässä.

LAITTOMUUDEN JA PAHAN LOPPU 11.7.1014

On vahvasti suositeltava lukijoille, jotta he lukisivat Osan 1 (Todellinen ja aito Jeesus, jonka Jumalan tahtoo koko maailman tuntevan tuntevan) läpikotaisin, niin että he voisivat lukea (Raamatusta) ne todelliset profetiat, jotka Jumala näytti Maestro Evangelistalle koskien aitoa Jeesusta. 

Osassa 2 me tuleemme näyttämään lisää siitä, mitä Jumala on ilmoittanut Hänen profeetalleen ”kuin Moosekselle” (5. Mooseksen kirja 18:18–19) Opettaja Eraño Evangelistalle Raamatun kirjoituksista, joista Jumala kertoi ennalta jo kauan sitten koskien Jeesuksen olemista Saatanan agenttina, asiamiehenä! Nyt kun tämä totuus koskien Jeesusta on tunnettu, niin se osoittaa Saatanan petoksen päättymistä ja siten pahuuden ja laittomuuden aikakauden loppumista.

 Tästä Linkistä

YDISTYKÖÖN KOKO MAAILMA YHDEN TOSI JUMALAN NIMEN ALAISUUTEEN, KUTEN ON ILMOITTANUT PROFEETTA KUIN MOOSES – JUMALAN VIIMEINEN PROFEETTA! 28.4.2014

TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN 31.5.2014
 Jokainen Kristittyjen lahko uskoo, että sitten kun Jeesuksen niin sanottu toinen tuleminen tapahtuu, niin silloin he, ei muiden lahkojen jäsenet, tulevat olemaan Jeesuksen pelastamat. He vakuuttavat, että heidät erityiseen lahkoonsa kuulumattomat tuhoutuvat helvetissä, eivätkä koskaan pääse nauttimaan ”ikuisesta elämästä taivaassa”.
Onko asia näin? Lue tästä linkistä

"Mahtava Jumala ja Rauhan Prinssi" on mainittu Jesajan kirjassa 9:5 – ovatko Uskonnot olleet oikeassa sanoessaan sen olleen Jeesus? 11.5.2014

Jesaja 9:5

TULKOON KOKO MAAILMA NYT KOHTAAMAAN AIDON HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAAN RAAMATUSTA 2.4.2014

Kuka on todellinen Alku ja Loppu Raamatun kerronnan mukaan? Kaikki on nyt selkeästi tuotu esiin Raamatussa kirjoitetun mukaisesti.

Tämän linkin kautta

USKONTOJEN SAARNAAJAT JA KIRKKOJEN JOHTAJAT OVAT TODELLISIA VÄÄRIÄ PROFEETTOJA KAIKKENA TÄNÄ AIKANA 13.3.2014

Uskontojen johtajat ja saarnamiehet osoittautuvat olevan suuren petoksen ylläpitäjiä maailmassa, jonka seurauksena me maailman ihmiset kärsimme Jumalan kirouksesta. Tämän linkin kautta

Jumalan sanoma tämän päivän uskontoja ja kirkkojen johtajia vastaan! 18.2.2014

Uskontojen Petos on ilmiselvä, nyt voi lukea vuosituhansia jatkuneesta uskontojen huijauksen paljastumisesta.

Tästä Linkistä

SAAKOON KOKO MAAILMAN NYT TIETÄÄ, KUINKA HE OVAT PILKANNEET JUMALAN PYHÄÄ NIMEÄ. 13.2.2014 Jokainen tulkoon nyt tuntemaan kuinka on pilkannut Jumalan nimeä tietämättään tämän  Linkin kautta

Ei Ole Toista Jeesuksen Tulemista, Kaikkivaltias Jumala On Tuleva 28.12.2013

Tästä Linkistä

TAIVAS ON JUMALAN ASUINPAIKKA. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle?
1. marraskuuta 2013
Uskonnot panivat ihmiskunnan uskomaan, että heidän elämänsä lopullinen tarkoitus on päästä taivaaseen kuollessaan. Jokaisella uskonnolla on oma oppinsa siitä, kuinka ihminen voi päästä taivaaseen ... Sanoiko Jumala todella (Raamatussa), että elämän tarkoituksemme on päästä taivaaseen kuoltuamme, tämän vuoksi meidän tulisi noudattaa Hänen lakejaan?

MILLÄ TAVALLA APOSTOLIT PETTIVÄT IHMISKUNTAA KOSKIEN JUMALAA JA JEESUSTA
Viimeisten kahden tuhannen vuoden ajan kristinusko on saanut ihmiskunnan uskomaan, että se, mitä apostolit kirjoittivat Jeesuksesta Raamatun Uudessa testamentissa, erityisesti hänen kuolemastaan ja ylösnousemuksestaan, olivat kaikki totta ja Jumalan innoittamia.
Tästä Linkistä

JEESUS PUHUU TULEVASTA TODELLISESTA JUMALAN LÄHETTILÄÄN TULEMISESTA
2. heinäkuuta 2013
Tässä artikkelissa luemme, mitä Jeesus sanoi tulevasta Jumalan sanansaattajasta ja minkä sanoman hän tuo Jumalalta ja koskien Jeesusta,

KUINKA AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN RAAMATULLINEN JUMALA TÄYTTI LUPAUKSENSA AIKANAMME.

19. kesäkuuta 2013

Mitä Aabrahamin Jumala lupasi kauan sitten, joka toteutui meidän aikanamme?

Tästä Linkistä

Kuinka Mooseksen ja Profeettojen Suuri ja Kaikkivaltias Jumala Ilmoittaa Itsensä Tänä Päivänä Meidän Ajassamme

5. kesäkuuta 2013

Nykyisin jotkut ihmiset kieltävät profeettojen Raamatullisen Jumalan olemassaolon, aivan samalla tavalla, kuin Egyptin Faarao hylkäsi Jumalan, jota Mooses edusti, kuten on kirjoitettu 3. Mooseksen kirjassa:

Tästä Linkistä

AVARUUSTUTKIMUS ON JUMALAN KAUAN SITTEN PROFEETTANSA DANIELILLE SANOMIEN SANOJEN TÄYDELLISTYMÄ

5. toukokuuta 2013

Avaruustutkimus - Sen on tehnyt mahdolliseksi ihmiskunnan kehittynyt taso tieteessä ja teknologiassa. Jumala on tämän jo kertonut meille ennakolta Profeettansa Danielin kautta Vanhassa Testamentissa, Pyhässä Raamatussa.

Tästä Linkistä

Enkeli, joka Kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen Todistusta

17. huhtikuuta 2013

Maestro Eraño Martin Evangelistan raamatullisten ilmoitusten kautta artikkelissa ”Jeesuksen Todellinen Lähettiläs” meidän saatettiin tietoisiksi Jeesuksen todellisesta identiteetistä perustuen hänen omaan todistukseensa Ilmestyskirja 22:16, että hän (Jeesus) on ” Daavidin juurivesa ja jälkeläinen sekä 'kirkas aamutähti '.

Tästä Linkistä

Kuka on Jeesuksen Todellinen Lähettiläs?

27. maaliskuuta 2013

Monet kristityt saarnaajat väittävät nykyään, että heidän raamatulliset opetuksensa puhuvat totuuden Jeesuksesta, jopa muslimit väittävät, että heidän Profeettansa Muhammad kantaa myös Jeesuksen todellista evankeliumia. Saarnaajien valtavan suuri joukko, jotka väittävät saarnaavansa totuutta Jeesuksesta, mistä tiedämme sen todellisen, joka puhuu totuuden Jeesuksesta?

Tästä Linkistä

Maailman Jakautumisen ja Ongelmien Perimmäinen Syy

15. syyskuuta 2012

Tämä ilmoitus paljastaa taistelujen, sotien ja muiden maailmassa tapahtuvien onnettomuuksien perimmäisen syyn ja tarjoaa ratkaisun, jotta kaikki ihmiset ja kansakunnat saavuttaisivat lopulta ikuiseen rauhaan.

Tästä Linkistä

Ihmiskunnan Suurimman Petoksen Lopullinen Esittely!

Julkaistu 22. Syyskuuta 2012


Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa suuren petoksen, johon ovat syyllistyneet ja ylläpitäneet niin kutsutut kristilliset uskonnot maailmassa.


Tästä Linkistä

Pyhässä Raamatussa paljastettu Jumalan nimi!

24. syyskuuta 2006


Uskonnot antoivat nimiä kutsumaan Jumalaa, olemme rukoilleet Häntä näillä nimillä, mutta onko se juuri se nimi, jonka hän itse on paljastanut kansalleen?


Tästä Linkistä

Jumalan Nimi, Tenakh

24. syyskuuta 2006

Toinen käsittely Jumalan nimestä Tanakh-versiossa (Kivi Painos)

Tästä Linkistä

Jeesuksen Todistus
22 Elokuuta 2005
Uskonnot saarnasivat monia asioita Jeesuksesta, joka jakoi maailman ihmiset. Jeesuksen todellinen henkilö ja tehtävä paljastetaan nyt Pyhässä Raamatussa.

Kuinka Uskonnot Ovat Ryöstäneet Ihmiskunnalta.

Lue selkeä Maestro Evangelistan ilmoitus Uskontojen Petoksesta ja kuinka se tapahtuu, Linkki

Edustavatko Kirkot todella aitoa profeettojen Jumalaa Raamatusta?
Nyt, 15.1.2014 julkaistussa artikkelissa on selkeä ilmoitus luettavissa

Katastrofit jatkavat ilmenemistään,
mikäli me emme kutsu Jumalaa Hänen oikealla Nimellään. Tuhoisa Taifuuni Filippiineillä 10.11.2013 oli esimerkillinen tapahtuma nyt tulevien tuhojen jatkumossa. Lue syyt ja ratkaisu:

Jeesus kärsi kuolemanrangaistuksen omien syntiensä takia, Lue Lisää Linkistä:

 

Kuinka voimme pysäyttää maailman tuhoamisen, lue mitä meidän on tehtävä, seuraavasta

Linkistä:

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lopullinen ja Viimeinen Jumalan Kutsu Ennen Suurta ja Pelottavaa Päivää!

Julkaistu Maestro Eraño M. Evangelistan,

profeetta kuin Mooseksen - 5. Mooseksen kirja 18:18-19, kautta

27. Joulukuuta 2012

Tämän nettisivuston kautta Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa meille toden ja aidon sanoman, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ilmestykset (koskien Jumalan Sanomaa), jotka ovat tuotu esiin Jumalan profeettojen kautta: Ei minkään uskonnon harjoittajan toimesta.

Maestro Evangelistan ilmestykset antavat uskottavan valtakirjan ja selkeyttävät kaikki asiat, jotka ovat olleet väärinymmärrettyjä ja vääristeltyjä halki ihmiskunnan historian jo enemmän kuin kaksi vuosituhatta. Jumalan meille antamalla älykkyydellä meidän täytyy pyrkiä käyttämään meidän omaa viisauttamme ja muita henkisiä kykyjämme, niin että me tulemme ymmärrykseen siitä, mitä on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun tai Tanakhiin (Heprealainen Raamattu).

Maestro Eraño M. Evangelistan auktoriteetti Jumalan Sanan paljastamiselle kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, on Jumalalta.

Kenellä on oikeus ja auktoriteetti puhua ja opettaa ihmisille Jumalasta ja Hänen Sanastaan?

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."

Revelation 10:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan mysteeri tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli" - tarkoittaa sanomaa Jumalalta, joka on tarkoitettu informoitavaksi meille ihmisille, se ei tarkoita enkeleiden ilmestyvän meille, joita me kunnioittaen ihmettelemme.

"Jumalan mysteeri tullaan silloin saattamaan loppuun" - aika, jolloin Jumala ja Hänen Nimensä on oleva kaikkien maailman ihmisten tiedossa. Ei tule olemaan enää salaisuuksia koskien Jumalaa, ja me näemme eron uskontojen opetuksen ja Jumalan Puhumalle opetuksen välille…

"Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille" - ainoastaan profeetoilla on hallussaan Jumalaa koskeva ilmestys. Ei kenelläkään muulla.

Onko se totta?

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

" Surely the Lord God does nothing,

Unless He reveals His secret to His servants the prophets."

Amos 3:7 NKJV

Suora suomennos:

"Varmasti, Herra Jumala ei tee mitään, Ennen kuin Hän paljastaa Hänen salaisuutensa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

Ainoastaan profeetoilla on yksinomainen auktoriteetti puhua Jumalan puolesta, sillä he saavat suorat ohjeet Häneltä.

Kuka on kertonut totuuden Jeesuksesta?

Uskonnot sanovat, että Jeesuksen tarina on kirjoitettu hänen apostoleidensa kirjoihin (evankeliumeihin) ja kirjeisiin; että heidän opetustansa tulisi seurata ja uskoa.

Maestro Evangelista sanoo, että paras henkilö ilmoittamaan todellisen kertomuksen Jeesuksesta, on Jeesus itse. Joten, luemme mitä Jeesus sanoi tästä asiasta…

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

Sanoiko Jeesus meille, että meidän tulisi viitata tai käyttää apostoleiden kirjoituksia? Vastaus on EI! Todellisuudessa hän haluaisi meidän lukevan tietoja hänestä:

Mooseksen Laista, profeetta;

Profeetoista; ja

Daavidin Psalmeista, myös profeetta

Jeesus ei antanut lausuntoa, että meidän tulisi hakea tietoa hänen apostoleidensa kirjoituksista, kun kyseessä on totuus Jeesus itseään koskien.

Nyt, mikä oli se ilmestys ja merkki, jonka Jumala on aikaisemmin antanut, niin että me kykenemme tunnistamaan ja yksilöimään profeetan, joka tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen meidän aikanamme?

Jumala sanoi seuraavan Moosekselle:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

"Profeetan... sinun kaltaisesi" - Ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, hänellä on Jumalan antama auktoriteetti/arvovalta.

Mistä hän tulee?

"veljiensä keskuudesta" - Pakanakansoista, ei Israelin kansan keskuudesta.

Kyseessä ei ole Jeesus, sillä hän on Juutalainen ja kuuluu Israelin kansaan. Alusta lähtien kaikki profeetat olivat lähetetyt vain Israelin kansaa varten.

Kuinka tuleva profeetta voi puhua Jumalan puolesta?

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Tämä tekee hänestä erilaisen kuin mitä oli Mooses. Moosekselle oli annettu auktoriteetti viedä kansansa pois Egyptistä ja antaa heille Kymmenen Käskyä, mutta hänelle ei annettu auktoriteettia/lupaa paljastaa/ilmoittaa Jumalan Nimeä omalle kansalleen.

Ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella tai etsiä tietoa Pyhästä Raamatusta, että mitä hän sanoisi Jumalan Sanasta. Hänen täytyy ainoastaan odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle, ja hän ilmoittaa Jumalan sanoman kaikille.

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Tämä on syy sille, että Jumala käski meitä kuuntelemaan Hänen profeettaansa, koska tämä tuleva profeetta vain ainoastaan toimittaa sen, mitä Jumala on hänelle antanut ilmoitettavaksi. Siksi se on Jumalan Sanoma, ei hänen omansa.

Mikä on Jumalan ohje meille koskien tätä miestä?

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

"Ja joka ei kuule" - Jumala antoi varoituksen kauan sitten, että meidän pitäisi vain kuunnella tätä tulevaa profeettaa. Miksi?

"Minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - tänä päivänä on olemassa lukuisia uskonnollisia saarnaajia, jotka väittävät olevansa Jumalan lähettämiä, me kykenemme nyt henkilöimään todellisen Jumalan puhemiehen, sillä hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen.

Mitä tapahtuu niille, jotka jatkavat olemasta välittämästä hänestä?

"Minä Itse vaadin tilille" - Jumala tulee olemaan se, joka hakee asialle korvauksen.

Tämä on Jumalan Sana, mikäli joku ei välitä sanomasta tai profeetan antamasta ilmestyksestä, joka on ennalta lähetetty kuin Mooses, niin silloin huomaa, Jumala on jätetty huomioimatta!

Jokainen tietää Mooseksen olleen Jumalan ennalta lähettämä, mutta puhuiko Mooses Jumalan kanssa?

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

Tämä osoittaa, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, ja Jumala puhuu hänelle kuin kaverille.

Tämän johdosta Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun (Tooran) kirjaa, Jumala Yksin "ilmoitti" hänelle "Sanan".

Mooses sitten ainoastaan kirjoitti "Sanan", joka oli annettu tai ilmoitettu hänelle.

Koska Pyhä Raamattu on jo kirjoitettu, niin ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelista, ojentaa meille Mooseksen raamatullisille kirjoituksille tarkoituksen tai selitykset. Hän selittää myös muut profetiat, joita ovat kirjoittaneet toiset Jumalan profeetat. Tämä täytyy tehdä, sillä tänä päivänä uskonnot jatkavat kiistelyä toistensa kanssa koskien Jumalan sanomaa, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

Mikä on merkkinä hänen tulostaan?

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:4-10

Luemme toisen käännösversion, The Stone Edition, Kivi Painos/Laitos:

"The word of Hashem came to me, saying: Before I formed you in the belly I knew you, and before you left the womb I sanctified you; I established you as a prophet unto the nations. But I said, "Alas, my Lord Hashem/Elohim, see, I do not know how to speak, for I am just a youth!" Then Hashem said to me, "Do not say, 'I am just a youth'; rather, wherever I shall send you, you shall go, and whatever I shall command you, you shall speak. Do not fear them, for I am with you to rescue you - the word of Hashem. Then Hashem extended His hand and touched my mouth, and Hashem said to me, "Behold I have placed My words in your mouth. See, I have appointed you this day over nations and over kingdoms, to uproot and to smash, and to destroy and to overthrow, to build and to plant."

Jeremiah 1:4-10 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

"Herran Sana tuli minulle, sanoen: Ennen kuin minä tein sinut vatsassa Minä tunsin sinut, ja ennen kuin tulit kohdusta Minä pyhitin sinut; Minä vahvistin sinut profeetaksi kaikille (pakana)kansoille. Mutta minä sanoin, "Voi Herrani Hashem/Elohim, katso, en tiedä kuinka puhuisin, minä olen vain nuorukainen!" Sitten Hashem sanoi minulle, ´Älä sano, ´minä olen vain nuorukainen´; enemminkin, minne tahansa Minä lähetän sinut, sinä menet, ja mitä tahansa käsken sinua, sinä myös puhut. Älä pelkää heitä, sillä Minä olen kanssasi ja pelastan sinut - Herran/Hashemin sanalla. Sitten Hashem ojensi kättään ja kosketti minun suutani, ja Hashem sanoi minulle; "Katso Minä olen asettanut Sanani sinun suuhusi. Katso, Minä olen nimittänyt sinut tänä päivänä kansojen ja kansakuntien yli, repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:4-10

Kaikki aikaisemmat profeetat olivat Jumalan lähettämiä ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä profetiassa mainittu profeetta on lähetetty ja tarkoitettu kaikkia kansoja varten.

Hän on kuin "nuorukainen, lapsi" - Jumala tulee ohjeistamaan häntä siitä, mitä kansakunnille on julistettava. Hän tulee olemaan puhemies kaikille ihmisille, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalan todellisen Sanan.

Uskontoja on lukuisia tällä hetkellä, mutta Jumala sanoi hänelle olemaan pelkäämättä, sillä Hän tulee olemaan vierellä tukemassa ja hän sanoo ainoastaan sen minkä Jumala tahtoo hänen sanovan ihmisille, jotta kaikki ihmiset voisivat tietää totuuden.

"Katso Minä olen asettanut Sanani sinun suuhusi" - tämä on Maestro Evangelistan merkki, hän, joka kantaa Jumalan Sanaa meidän aikanamme.

Sinä saatat kysyä - Kuinka Jumala teki Muukalaisen tai Pakanan, kuin on Maestro Eraño Martin Evangelista, olemaan Israelilainen ja olemaan Hänen Profeettansa "kuin Mooses"?

Maestro sanoo, lukekaamme, mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

Ne, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä, katsotaan Jumalan taholta olevan Hänen kansaansa.

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä kirjoitusten kautta; jolloin Maestro Evangelistasta tuli Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uudesta kansasta.

Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala todellakin nosti esiin profeetan "kuin Mooses", niin että me maailman ihmiset voisimme tietää Hänen tosi Nimensä kirjoitusten kautta ja huutaa avuksemme Jumalan Nimeä ja tulla osaksi Hänen uutta kansaansa - Hänen Uusi Israel.

Mistä profeetta, joka puhuu Jumalan Nimessä ja joka on "kuin Mooses", tulee?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:41-43

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:41-43 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:41-43

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

"Also a gentile who is not of Your people Israel, but will come from a distant land, for Your Name's sake - for they will hear of Your great Name and Your strong hand and Your outstretched arm - and will come and pray toward this Temple - may You hear from Heaven, the foundation of Your abode, and act according to all that the gentile calls out to You, so that all the peoples of the world may know Your Name, to fear You as (does) Your people Israel, and to know that Your Name is proclaimed upon his Temple that I have built.

I Kings 8:41-43 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

"Myös pakana, joka ei kuulu Sinun kansaasi Israeliin, vaan tulee kaukaisesta maasta, 'Sinun Nimesi tähden - sillä he tulevat kuulemaan sinun suuresta Nimestäsi ja voimakkaasta ojennetusta käsivarrestasi - ja tulevat rukoilemaan tätä Temppeliä kohden - jos Kuulisit taivaasta, Sinun asumuksesi perustuksista, ja toimisit kaiken sen mukaisesti kuin pakana kutsuu Sinun puoleesi, niin että kaikki maailman ihmiset oppisivat tuntemaan Sinun Nimesi, pelkäisivät sinua, niin kuin tekevät Sinun kansasi Israelilaiset, ja tietäisivät, että Sinun Nimeäsi julistetaan hänen Temppelinsä yhteydessä, jonka Minä olen rakentanut"

1. Kun. 8:41-43

"pakana" - Jumalan ennalta lähettämä profeetta tulee kaukaisesta maasta; hän ei ole Israelin kansasta; eikä Lähi-idästä.

"Sinun Nimesi tähden - sillä he tulevat kuulemaan sinun suuresta Nimestäsi" - ennalta maailmaan lähetetty profeetta tulee julistamaan tosi Jumalan Nimen kaikille maailman ihmisille. Jopa Kuningas Salomo tiesi, että Jumala on vielä lähettävä profeetan, joka kantaa näitä merkkejä!

Nimi on jo ilmoitettu: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

Kuinka me tiedämme, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala lähettää puhumaan Hänen Nimessään, on muukalainen eikä Juutalainen?

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

"Behold, the Name of Hashem is coming from afar; His anger is flaring, and the burden is heavy; His lips are full of rage and His tongue is like a consuming fire."

Isaiah 30:27 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; hänen vihansa leimuaa, ja hänen taakkansa on raskas; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

Kuten on kirjoitettu - Jumalan Nimi tulee kaukaa. Siten ollen profeetta kuin Mooses, joka tulee puhumaan Jumalan Nimessä tai tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen ei ole Juutalainen, vaan muukalainen kaukaisesta maasta.

Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka ilmoittaa Jumalan Nimen, tulee?

Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

" They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea" Isaiah 24:14-15 (NIV)

Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

"They will raise their voice, they will shout; over the greatness of Hashem, they will shout (with) greater (joy) than at the Sea (of Reeds). Therefore, honor Hashem in the valleys, in the islands of the sea; (honor) the Name of Hashem, the God of Israel."

Isaiah 24:14-15 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

"He korottavat heidän äänensä, he tulevat huutamaan; Herran mahtavuutta, he huutavat suuremmalla ilolla kuin on Kaisla Meri. Siten, kunnioittakaa Herraa laaksoissa, merten saarilla; kunnioittakaa Herran Nimeä, Israelin Jumalaa." Jesaja 24:14-15

Jumalan ennalta maailmaan lähettämä profeetta, joka tulee puhumaan Hänen Nimessään tulee kaukaa, merten saarilta.

Me olemme juuri lukeneet todistuksen Filippiineiltä, saarivaltiosta Kaukoidästä olevan Maestro Eraño M. Evangelistan auktoriteetista. Jumalan profeettana (joka on kuin Mooses), hän tulee puhumaan Jumalan Sanat ja puhuu ne Hänen Nimessään.

Luemme nyt Raamatusta ne Jumalan Sanat, joilla Hän on ohjeistanut Hänen profeettaansa Maestro Eraño M. Evangelistaa ilmoittamaan ne kaikille maailman ihmisille.

Monet ihmiset uskovat, että nyt tapahtuva ihmiskunnan kärsimys katastrofeista, onnettomuuksista ja sodista johtuen, ovat merkkeinä lopun ajasta. Jumalako on lopettamassa maailman? Onko se totta?

Luemme, mitä Jumala paljasti Maestro Eraño M. Evangelistalle:

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

Maailma pyörii ikuisesti. Ei se mihinkään lopu; se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei pitäisi olla peloissaan maailman loppumisen suhteen, sillä Jumala on säätänyt kauan sitten, että maailma ei lopu. Maestro Eraño M. Evangelista näyttää meille kuka tai mikä tulee loppumaan tästä maailmasta.

Monet ihmiset kyselevät: Miksi maailma on täynnä väkivaltaa ja kärsimystä?

Luemme, mitä Jumala on sanonut aikaisemmin:

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne" 5. Moos. 11:26-28

Kun kysyt keneltä tahansa, "Kuinka monta Jumalaa on olemassa?" He vastaavat: Yksi.

Mutta kun esität kysymyksen: "Mikä on Jumalan Nimi?" Sinä saat paljon eri vastauksia.

Meidän elämäämme nykyaikaan asti ihmiset ovat kertoneet sinulle erilaisia nimiä, kuten: "Jeesus", "YWHW", "Jahve", "Jehova", "El", "Elohim", "Adonai", "Hashem", "Allah" ja monia muita riippuen sen edustamasta uskonnosta. Jotkut vastaavat: ´Jumalaa kutsutaan useilla eri nimillä´ ja sitten on niitä, jotka eivät ole varmoja onko Jumalalla nimeä. Siten kirous!

Se on syynä meidän tämän hetkisille kärsimyksillemme - Jumalan langettama kirous. Me emme kutsu Jumalan tosi Nimeä ja ylistämme jumalia, jotka ovat valheellisia jumalia.

Maestro Evangelista sanoo, että syy näille tuhoille, sodille, nälänhädälle ja muille katastrofeille joita on tapahtunut tai joita koemme juuri tällä hetkellä, ovat seurausta siitä, että me emme ole totelleet Jumalan käskyjä, emmekä koskaan ole tunteneet Hänen Suurta Nimeään.

Saadaksemme kirouksen loppumaan maailmasta, meidän täytyisi etsiä ja tuntea Hänen Suuri Nimensä ja pyytää avuksemme Jumalaa lausumalla Hänen Nimeään. Näin menettelemällä me voimme tulla kutsutuksi Jumalan taholta Hänen kansakseen ja ottaa vastaan rauha ja yltäkylläisyys.

Kuinka me voimme tietää, että kaikki katastrofit ja vastoinkäymiset, joita ympärillämme maailmassa tapahtuu, joita me todistamme juuri nyt, että se on todiste, että Jumala on vihainen meille sen vuoksi, että me emme ylistä Hänen Nimeään?

Meidän sukupolvemme aikana, mistä meidän olisi aihetta alkaa ymmärtämään, että tämä aika on ongelmien aika?

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

"'See, I am beginning to bring disaster on the city that bears my Name, and will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down a sword upon all who live on the earth, declares the LORD Almighty.'"

Jeremiah 25:29 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso Minä aloitan katastrofien tuonnin siitä kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni, ja tekö jäisitte vaille rankaistusta? Te ette selviä ilman tulevaa rankaistusta, sillä Minä vaadin miekan kaiken maan elävän ylle, julistaa HERRA Kaikkivaltias. " Jeremia 25:29

Jumala sanoi, että Hän aloittaa katastrofien tuonnin "kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni" - Mikä on tämä kaupunki, joka kantaa Hänen Nimeään?

"Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:18-19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Give ear, our God, and hear; open your eyes and see the desolation of the city that bears your Name. We do not make requests of you because we are righteous, but because of your great mercy. Lord, listen! Lord, forgive! Lord, hear and act! For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your Name."

Daniel 9:18-19 (NIV)

Suora suomennos:

"Ota korviisi, meidän Jumalamme, ja kuule; avaa silmäsi ja näe kaupungin lohduton hävitys, kaupungin, joka kantaa Sinun Nimeäsi. Me emme tee pyyntöjä Sinulle, sillä me olemme oikeamielisiä, vaan Sinun suuren armosi vuoksi. Herra, kuule! Herra anna anteeksi! Herra kuule ja toimi! Sinun Itsesi vuoksi, minun Jumalani, älä viivästy, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi." Daniel 9:18-19

Mikäli kaupunki ja Jumalan kansa/ihmiset ovat kutsutut nimellä Israel, ja kaupunki sekä Israelin Kansa kantavat ja ovat kutsutut Jumalan Nimellä (Daniel 9:18-19 & 2. Aikakirja 7: 12-14), niin mikä on Jumalan Nimi?

Jumalan Nimi on ISRAEL! Meidän Jumalamme on HERRA JUMALA ISRAEL!

Luemme uudelleen:

"Katso Minä aloitan katastrofien tuonnin siitä kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni, ja tekö jäisitte vaille rankaistusta? Te ette selviä ilman tulevaa rankaistusta, sillä Minä vaadin miekan kaiken maan elävän ylle, julistaa HERRA Kaikkivaltias. " Jeremia 25:29

Jumala tulee aloittamaan katastrofien tuottamisen kaupungista, joka kantaa Hänen Nimeään, tarkoittaen, että Jumala tuo tuhoja Israelin maahan ja " kaiken maan elävän ylle", eli koko maailman väki tulee kohdatuksi, yksikään ei tule säästymän Jumala tuomiolta.

Jos Jumala rankaisee Israelin kansaa (jotka ovat kutsutut Hänen Nimessään), niin kuinka paljon enemmän ja suuremmin rangaistuksen kohtaavat ne, jotka eivät ole?

Miksi Jumala tuottaisi sellaisen rangaistuksen kaupungin ylle tai ihmisille, jotka kantavat Hänen Nimeään ja lähettäisi miekan kaikkien maan elävän ylle?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"

Psalm 79:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

"jotka eivät tunnusta Sinua" - Jumala on vihainen meille, koska me emme kutsu Häntä Hänen oikealla Nimellään!

Kuinka voi olla, että Jumalan Nimi on yhä tuntematon?

Me tiedämme vastauksen, kun luemme seuraavan jakeen Jeremiaan kirjasta:

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

Tämä oli suunnattu Juudan ihmisille, jotka asuivat Egyptissä ennen Erämaataivallusta, ja…

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön(Ja pitäkää lupauksenne)!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'

"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"

Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

Heidän matkansa aikana Egyptissä, he ylistivät muuta Jumalaa; he kutsuivat sitä nimellä "taivaan kuningatar", tämä on valtavan suuri väärinteko Jumalaa kohtaan. Jumala ei ollut antanut heille ohjeita tehdä epäjumalankuvia toisesta jumalasta ja ylistää sitä.

Mikä oli Jumalan tuomio, kun he jatkoivat toisien jumalien ylistämistä (meidän aikanamme, kun me ylistämme Jeesusta, jota emme ole tunteneet)?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

" But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

"ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni" - Ihmiskunta ei ole koskaan saanut tietoonsa Jumalan Nimeä, se johtui Juudan kansalle annetusta kirouksesta, joka ylettyy aina tähän aikaan saakka.

Uskonnot käyttivät Heprealaista sanaa "YHWH", jonka piti olla yksilöllinen Jumalan Nimi ja he lisäsivät siihen vokaaleja helpottamaan sen lausumista. Niin siitä tuli puhutussa kielessä "Yahweh, joka käännettiin Englannin kielelle ja siitä tuli "Jehovah", eli suomeksi "Jehova". Se on esimerkki siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa.

Me olemme kuunnelleen uskontoja, jotka ovat laittaneet meidät kutsumaan heidän keksimillään nimillä Jumalaa, YHWH, Yahweh, Jehovah, Jehova, Allah ja Jeesus, kaikki tämä vain huomataksemme, että kirous on siten annettu myös meille.

Tuon kaltaisia nimiä he keksivät ihan pelkästään omien tutkimuksiensa perusteella, eikä tieto ole tullut Jumalalta. Näiden niin sanottujen Raamattu opettajien ja tutkijoiden sekä oppineiden olisi pitänyt opettaa ihmisille, että heidän täytyy odottaa Jumalan profeettaa, kuten on luvattu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, joka oli "ennalta maailmaan lähetetty kuin Mooses". Hän on se, jonka Jumala lähetti ilmoittamaan Hänen Suuren Nimensä ja se, jota Jumala käski meidän kuunnella.

Jatkamme:

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will

roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against

his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live

on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will

bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD.

Jeremiah 25:30-31 (NIV)

Suora suomennos:

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

Kun ihmiset ovat tottelemattomia, he saavat rankaistuksensa sotien ja tappamisien kautta.

"Näin sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias): Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja SUURI MYRSKY nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

Me olemme kokeneet raivoisia myrskyjä, jopa ilmastonmuutosta eri puolilla maapalloa, sellaista ei ole aikaisemmin koettu. Me kuulemme ja näemme näistä tappamisista suorina lähetyksinä kaapeli- tai satelliitti TV:stä.

Mikäli ei ole kyse luonnon onnettomuuksista, niin ne ovat liitettävissä muihin tuhoihin, nälänhätään ja vitsauksiin.

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the

earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will

be like refuse lying on the ground." Jeremiah 25:33 (NIV)

Suora suomennos:

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:33

Valtavat määrät kuolleita, ja heidät jätetään hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaista tapahtumasta; johtajien tulisi puhua näistä asioista, jotta tunnustaisimme, katuisimme ja palaisimme Jumalan tykö.

Jos me emme niin tee -

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

Jopa uskonnot joutuvat kohtaamaan Jumalan vihan. Uskontojen johtajat kyseenalaistetaan ihmisten taholta, sen suuren petoksen johdosta, jonka he ovat tehneet koko maailmalle. He ovat laittaneet ihmiset hokemaan ja turvautumaan vääriin nimiin, joita he keksivät yhden ja tosi elävän Jumalan sijasta!

Tämä on heidän eksytyksensä: Lopullinen Suuren Petoksen Paljastus.

Sen jälkeen kun olet lukenut linkin, niin tulet ymmärtämään, että nämä uskontojen saarnaajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta ja sen he tekevät heidän omaksi voitokseen, kuten Jumala sanoi:

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites;

they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain. Isaiah 56:10-11 (NIV)

Suora suomennos:

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, jotka eivät pysty käsittämään; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:35-36

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Painos, Laitos:

"The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock

no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of

the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."

Jeremiah 25:35-36 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

Heidän tuhonsa tulee olemaan täydellinen. Tiesikö Jeesus uskontojen tulevasta lopusta?

Ole hyvä ja lue linkki:

Jumalan Kirous

- saadaksesi paremman ymmärryksen mitä tai mikä tästä maailmasta tulee loppumaan.

Miten on niiden ihmisten suhteen, jotka tahtovat vain elää rauhallista ja hiljaista elämää, mutta eivät tunnusta Jumalan tosi Nimeä - mitä heille tapahtuu?

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet HERRA vihan hehkusta." Jeremia 25:37

Tämä koskee kaikkia ihmiset, olivatpa he hyviä tai pahoja, jotka eivät kutsu avukseen tosi Jumalan Nimeä!

"Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because

of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger."

Jeremiah 25:38 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25:38

Kaiken tämän jälkeen uskonnot ovat täysin paljastettuja, että he ovat pettäneet ja eksyttäneet ihmiskuntaa. Että he ovat ylistäneet ja palvoneet jumalaa, jota he eivät ole koskaan tunteneet ja tämä on Jumalalta tulevan kirouksen aiheuttaja. Se on myös syynä sille, miksi meillä on ollut sotia ja tulee yhä olemaan muun hajotuksen kanssa, koko meidän historiamme aikana.

Maestro kysyy: Kuinka tärkeää on tietää ja tuntea Jumalan Nimi?

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

Kuka voi pelastua?

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin HERRA on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:32

On aivan selvää, että hän, joka kutsu Jumalaa Nimeltä, hän pelastuu.

Ne, jotka huutavat puoleensa turvaa Jumalan Nimessä, kuinka Jumala heihin suhtautuu?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

Ne ihmiset, jotka huutavat Jumalaa Nimeltä puoleensa, tullaan kutsumaan Jumalan Kansaksi/Ihmisiksi. Kyseessä eivät ole enää kansa, joka oli kutsuttu Jumalan Nimen mukaisesti.

Tapahtuuko tämä profetia ja tulevatko maailman ihmiset tuntemaan Jumalan Nimen?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset huutavat avukseen nimeä, meidän HERRA JUMALA ISRAEL, niin kaikkien katsotaan olevan Jumalan kannalta tarkasteltuna Hänen kansaansa, KAIKKI OVAT SILLOIN ISRAEL!

Ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa maailman ihmiset ovat yhdistyneitä ja tulee lopultakin koittamaan rauha kaikkien maailman valtioiden ja kansojen kesken!

Me tulemme olemaan:

Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala

On vain yksi Herra ja Hänen Nimensä on oleva ainoa Nimi maailmassa!

Nyt, mitä jos Israelin aikaisempi kansa - tämän päivän Juutalaiset tunnustavat Nimen, jonka Jumala lähetti Maestro Evangelistan ilmoittamaan, mutta he yhä sanovat, että heidän isiensä Jumala on aina heidän kanssaan; mitä Jumala sanoo tästä:

Onko totta, että Jumala ei ole enää tämän päivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä

hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse." Aamos 8:1-2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

Koskien meidän sukupolvemme aikana tapahtuvia katastrofeja ja sotia, kenellä on oikeus pyytää pelastusta Jumalalta?

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.

Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never

forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. " Psalmi 9:10-11

Jumala ei hylkää niitä, jotka etsivät turvakseen Hänen Suurta Nimeään!

Nyt, Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta, miksi me olemme joutuneet kokemaan niin paljon sotia, tuhoja, vitsauksia ja muita katastrofeja aina meidän päiviimme asti?

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

"tuli sytyttää tikut liekkeihin" - Tämä on nykyinen maailman tila; oletko nähnyt uutisointia ympäri maailmaa?

"tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itseään tunnetuksi Hänen profeettansa Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta. Tämä tapahtuu siksi, että kaikki voisivat tietää, että tämä elämämme aika on profetioiden täyttymisen aika.

Miksi Jumala tekee näitä asioita (sotia, tuhoja, nälänhätää ja vitsauksia) mielle kaikille?

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

Suora suomennos:

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - Kuten profeetta Jesaja on profetoinut, ihmiset ylistävät edelleenkin muita jumalia, jotka jakavat heidät.

"Sinä olet salannut kasvosi" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. Yhä he huutavat avukseen heidän korkealle arvostamiaan jumalia ja siten Jumalan viha on valtavan suuri!

Siten, on suositeltavaa, että ihmiset ja erityisesti maailman johtajat lähtisivät pyytämään neuvoa Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin että hän voisi antaa heille Jumalan Sanan, oikean ratkaisun tämän päivän ongelmiin maailmassa.

Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat näkemään, että maailma on kirottu. Nämä kauheat tapahtumat loppuvat, kun he hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, ja Häntä meidän tulee kutsua HERRA JUMALA ISRAELIKSI.

Tulkoon se selväksi kaikille maailman ihmisille, että tämä on JUMALAN VIIMEINEN KUTSU ENNEN SUURTA JA PELOTTAVAA PÄIVÄÄ! Sinä et voi syyttää enää Jumalaa, sillä Hänen profeettansa Eraño M. Evangelista on tiedottanut sinua tämän nettisivuston kautta tulevasta suuresta katastrofista, jonka Jumala on kertonut jo aikaisemmin, kuten on kirjoittanut Jeremia kirjassaan 25:29-38.

Kaikille tämän webbisivuston lukijoille, erityisesti Uutistoimistoille, teillä on mahdollisuus ja edellytykset tiedottaa kaikkia maailman ihmisiä tällä viestillä: Että kaikkien tulisi katua ja kutsua aitoa Jumalan Nimeä. Kun he näin tekevät, Jumala ei tule sallimaan tämän mainitun valtavan tuhon tapahtumista.

Mikäli kaikki papit, pastorit, saarnaajat ja kirkkojen johtajat sekä hallitusten johtajat aidosti seuraavat Jumalan Sanaa ja Hänen Käskyjään ja ajavat heidän seuraajiensa hyvinvointia ja pelastusta, heidän tulisi kääntyä hakemaan neuvoa Maestro Eraño M. Evangelistalta kuinka he voivat välttää tämän "suuren ja pelottavan Herran päivän" tapahtumasta.

Jumalan Nimi on annettu tällä webbisivustolla maailman ihmisille Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, niin että tuona "suurena ja peljättävänä Herran päivänä" he voisivat kutsua turvakseen ja pelastuksekseen Jumalan Nimeä. Siten ollen yksikään ei voi sanoa, että he eivät koskaan tienneet Nimeä, jota he tarvitsevat kyetäkseen kutsumaan Jumalan puoleen.

 

Jatka Artikkeliin Maestro Eraño M. Evangelistan  Ilmestykset: tästä Linkistä