Daavidin poika

 

Suo Hänelle Yhden Sukukunnan

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

  Olemme nyt oppineet, että Jeesus ei ollut ensimmäinen kutsuttu suorittamaan sitoutumista vaativaa tehtävää. Jeesus kutsuttiin tehtäväänsä täyttämään Salomon keskeneräiseksi jäänyt operaatio, eli näyttää tai ilmoittaa kansalleen Jumalan Nimi. Me tulemme näkemään täyttyikö Jeesus annetun tehtävän.

 

  Kyetäksemme määrittelemään luvatun miehen identiteetin (se mies, joka tulee Daavidin talosta, "yksi sukukunta" - 1.Kun. 11:13), joka tulee jatkamaan työtä Jumalan Nimen saattamisesta ihmisten tietouteen, mutta ensin…

 

Miksi Jerusalem? Miksi Jumala on valinnut Jerusalemin?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun.21:7

 

Tämä on Jumalan antama lupaus; Hän tulee asettamaan Nimensä ainoastaan Jerusalemiin.

 

  Meidän täytyy ensiksikin tietää tapa, jolla ihmiset kykenevät tarkasti identifioimaan Jumalan profeetat ja kuinka heidät erehtymättä tunnistaa? Maestro Evangelista sanoo, että profeetan tehtävän tunnistaa heidän nimistään. Oman nimensä ilmoituksella he ovat lähetetyt täyttämään erityistä työtään.

 

Otamme esimerkiksi Mooseksen, kuinka hänet oli nimetty?

 

"Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä".

2. Moos.2:10

 

 Tämä on nimi, joka hänelle annettiin. Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalle?

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella". 2. Moos.3:12

 

Tämä oli Mooseksen saama tehtävä Jumalalta, joka on myös hänen nimensä merkitys, "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä". Hänen tehtävänsä oli ainoastaan tuoda kansansa pois Egyptistä ja Jumala tekee kaikki ihmeet. Jos Jumala ei olisi aukaissut tai erottanut Punaisen meren vesiä, kansan kulkea haasteen läpi, silloin Mooses ei olisi nimensä mukaisesti täyttänyt tehtäväänsä. Siinä tapauksessa hän ei olisi se "Mooses", joka oli lähetetty viemään kansansa pois Egyptistä. Koska hän kykeni johtamaan kansansa Punaisen meren poikki, jonka Jumala erotti heitä varten, niin Mooses täytti tehtävänsä tai "merkin", joka oli myös hänen nimensä.

 

Nyt, kun arvioimme miestä, joka tulisi Daavidin huoneesta/suvusta, niin mikä merkki kansalle oli annettu, jotta he kykenivät tunnistamaan hänet?

 

            "Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:13

 

  Ja lopulta Jumala antoi heille merkin, se oli Daavidin huoneelle/suvulle annettu profetia…

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

 

  Siitä lähtien ihmiset ovat odottaneet miehen tuloa, joka jatkaisi täyttymättömäksi jäänyttä tehtävää, jonka Salomo aloitti. Annettu merkki oli erityinen; Daavidin huoneesta tulevan miehen tunnistaisi erityisestä merkistä, jälkeläinen täytyisi olla syntynyt neitsyestä. Miksi? Jumalan antama merkki oli erityinen, koska kuka tahansa saattoi teeskennellä olevansa Daavidin poika, niin sen vuoksi oli annettu tämä merkki.

 

  Merkki oli annettu "neitsyestä", joka tarkoittaa nuorta naimatonta naista, joka tulisi raskaaksi ja synnyttäisi pojan… ja miksi häntä kutsutaan myös "Immanuel"? Maestro Evangelista sanoo: Mikäli Daavidin huoneesta tulevaksi profetoitu mies on menestyksekäs johdattamaan kansan tuntemaan Jumalan Nimen, niin sen seurauksena arvonimi "Immanuel"?  (Jumala kanssamme) tulisi täytetyksi.

 

Ehto oli annettu, samantapainen kuin aikaisemmin Salomolle. Syy tälle on, että vaikka he (Jumalan Voidellut - Messias) olivat ennalta ilmoitettuja ja Jumalan lähettämiä, niin se ei tarkoita välttämättä, että he eivät voisi tehdä virheitä tai epäonnistua tehtävässään, aivan kuten tapahtui Salomon kohdalla.

 

   "Voita ja hunajaa hän syö" tarkoittaa, että hän saa ohjeet ja muistutuksen seurata Jumalan opetusta, ja sen perusteella valita "hyvän" ja hylätä "pahan" (tarkoittaa saatanaa). Jos hän epäonnistuu, niin rangaistus, joka on mainittu 2. Samuel 7:14 " jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään;", astuu täytäntöön. Jo aikaisemmin on selitetty mitä "ihmisvitsa" ja "ihmislapsien lyöminen" todellisuudessa on.

 

  Mikä on tämän annetun merkin merkittävyys? Asia on ollut väärinymmärrettynä kirkkojen ja uskontojen antaman ilmoituksen taholta ja siitä on tullut heidän perustavaa laatua oleva opetus; oppi "neitsyestä syntymisestä". Päästäksemme eroon kaikista harhaluuloista ja väärinkäsityksistä merkkiä koskien, niin tiedustellaan kuinka helppoa tai vaikeaa naisen oli tulla raskaaksi ennen avioliittoa ja kantaa lasta Vanhan Testamentin aikana? Mikä oli annettu laki asiaa koskien?

 

Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi.5. Moos.22:20-21

 

Mitä tapahtuu miehelle, joka häpäisee neitsyen?

 

"niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi. "5. Moos.22:24

 

  Erittäin selkeää, profetiassa annettu merkki, avioliiton ulkopuolella raskaaksi tulevalle ja poikalapsen synnyttävälle naiselle oli, että hänen tekoaan ei saada selville, eikä hän joudu syytteeseen lain edessä. Se tarkoittaa, että nainen pääsee pakenemaan rangaistukselta. Kun ajattelee sen ajan tarkkaa ja yksioikoista lainkirjaimen noudattamista juutalaisen kansan keskuudessa, niin tämä oli selkeän kirkas merkki pojasta, jota nainen kantaa. Avioliiton ulkopuolella syntyminen hyväksytysti oli suorastaan ällistyttävä saavutus tai kyseenalainen uroteko heidän aikanaan.

 
JEESUKSEN SYNTYMÄ

 

Kuka oli tuo nuori nainen, joka oli mainittu Jesajan profetiassa?

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhtyeenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

  Nuori nainen oli Maria ja hänen oli määrä mennä naimisiin Joosefin kanssa; ennen kuin he menivät vihille, Maria tuli raskaaksi, joka tarkoittaa Joosefin rakastelleen Marian kanssa ennen kuin vihkiminen tapahtui. Nyt uskonnot saarnaavat, että raskauden oli saanut aikaan Pyhän Henki. Lukekaamme mikä on  Pyhän Raamatun antama merkitys Pyhälle Hengelle?

 

MITÄ PYHÄ HENKI TARKOITTAA

    Mikä on "Pyhän Hengen" todellinen merkitys Pyhässä Raamatussa?

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen. Apostolien Teot 1:16

 

On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme eteenpäin… 

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apostolien Teot 4:25

 

   Lopulta, määritelkäämme mitä tarkoittaa Daavidin suun kautta puhunut Pyhä Henki…

 

Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain
poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Samuel 23:1-2

 

  Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta on Jumalan Sana tai käsky, joka on annettu profeetoille. "Henki" tarkoittaa "Sanaa", jota ei voi nähdä ja se on "Pyhä" siksi, että se tulee Jumalalta. Ja…

 

"Hän sanoi: "Kiitetty olkoon Herra, Israelin Jumala, joka kädellänsä on täyttänyt sen, mitä hän suullansa puhui minun isälleni Daavidille, sanoen:" 1. Kun.8:15

 

    Ja toinen...

 

 "Älä heitä minua pois kasvojesi edestä, äläkä ota minulta pois Pyhää Henkeäsi."

 Psalmi 51:13

 

  Pyhä Henki tarkoittaa yksinkertaisesti Jumalan Sanaa, eikä kolminaisuuden kolmatta persoonaa, kuten uskonnot ovat olettaneet. Me voimme sanoa nyt "kolminaisuuden" olevan väärä oppi, eikä siitä asiasta ole enää syytä keskustella. Vain nyt meidän aikanamme, me saamme tietää selityksen Pyhälle Hengelle ja sitä varjostanut "mysteeri" haihtuu Totuuden tieltä. Se mitä uskonnot yhä edelleen saarnaavat tai sanovat siitä, ei ole totta!

 

  Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta oli selkeästi Jumalan Sana, Sana taikka Ohje, joka on annettu profeetoille. Henki tarkoittaa "Sanaa" - ja syy sen pyhyydelle on, koska se tulee Jumalalta. Siksi me sanomme, että Pyhä Henki on Jumalan Sana. Se minkä Jumala on ilmoittanut profeettojensa kautta, se toteutuu varmasti.

 

Koskien Henkeä Pyhässä Raamatussa…

 

            Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli. 1. Moos.1:1-3

 

  Mitä tarkoittaa "Jumalan Henki", oli vetten päällä?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä."
Psalmi 29:2-3

 

  Nyt on selvää, että vetten päällä ollut henki on Jumalan Ääni tai Sana, ei Jumalan "toinen persona". Uskonnot ovat olettaneet, että kyse on kolminaisuudesta jälleen ja se on Jumala Itse kolmannen persoonan muodossa.

 

  Onko varmasti totta, että Pyhä Henki on Jumalan Ääni?

 

 "Herran sanalla ovat taivaat tehdyt, ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä."

Psalmi 33:6

 

Alussa loi Jumala taivaan ja maan.
Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä.
Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli.
1. Moos.1:1-3

 

  Ennen kuin Jumala luo asioita, hän antaa asetuksen ja säännöt ja kun Jumala haluaa sanoa jotain Hänen kansalleen, Hän tekee asetukset ja säännöt tiedettäviksi profeettansa suun kautta.

 

  Tämä on syy, minkä takia sanottiin seuraavaa…

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhtyeenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

 Että se oli profetoitu tapahtuvaksi, kuten profeetta Jesaja oli sanonut. Jatkakaamme…

 

Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Matteus 1:19

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Because Joseph her husband-to-be was a righteous man and did not want to expose her to public disgrace, he had in mind to divorce her quietly.
Matthew 1:19 (NIV)

 

Suora suomennos: "Mutta kun Joosef, hänen tuleva aviomiehensä…"

 

Kun Joosef tiesi Marian olevan raskaana, hän tiesi, että jos he jäisivät kiinni asiasta ennen vihkimistään, heidät saatettaisiin kuolemaan. Hän oli ajatellut lähteä pakoon koko tilannetta, eli hylätä tuleva vaimonsa ja pelastaa oma elämänsä.

 

"Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä." Matteus 1:20

 

Joosefia muistutettiin Jesajan puhumasta profetiasta - Jumalan Sanan mukaisesti - Pyhällä Hengellä. Tarkoittaen, että se oli Joosef, ei Pyhä Henki, joka oli saattanut Marian raskaaksi.

 

Mikä on Joosefin ja Marian pojan tuleva tehtävä tai lähetystyö?

  

Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

Jeesus oli lähetetty jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä täyttämätöntä tehtävää; pelastaa ainoastaan hänen kansansa heidän synneistään, ei kristittyjä, eikä…

  

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme. Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä."

Matteus 1:22-24

 

  Tämä on Jeesuksen merkki, jotta hänen kansansa kykeni identifioimaan tai tunnistamaan hänet, sinä henkilönä, joka jatkaisi tehtävää kansansa tekemiseksi tietoiseksi Jumalan Nimestä. Onko todella totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen? Onko myös totta, että hänen vanhempansa eivät olleet naimisissa ennen hänen syntymäänsä?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

   Jeesuksen todellinen isä oli Joosef, joka kuului Daavidin huoneeseen, sukuun. Jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus oli "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

Ja:

 

 "Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

Ja kuka oli Jeesuksen isä? 

 

Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen, Luukas 1:32

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David,
Luke 1:32 (NIV)

 

Suora suomennos: "Hän on oleva suuri ja häntä tullaan kutsumaan Kaikkein Korkeimman Pojaksi…"

 

Kuten olet juuri lukenut, Jeesus oli vain Daavidin poika tai jälkeläinen, ei oikea "Jumalan poika", hän oli vain tavallinen ihminen.

 

  Onko totta, että Maria oli raskaana ennen kuin hän meni vihille Joosefin kanssa?

 

"Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana." Luukas 2:4-5

 

 Täten kertomus Jeesuksesta, kuten uskonnot sen esittävät ei ole totta. Siitä ajasta lähtien kun Jeesus oli profetoitu aina hänen syntymäänsä asti, niin nyt on erittäin selvää, että Jeesus oli vain Joosefin poika, Daavidin jälkeläinen; syntynyt neitsyestä, tarkoittaen avioliiton ulkopuolella.

 

  Tämä on Messiaan, Vapahtajan merkki, joka jatkaisi Salomonin tehtävää, kuten Jumala oli luvannut 1. Kun 11:13; että hän on viimeinen, joka tulee hänen kansastaan, Israelin; näyttämään Salomonin rakentaman talon, talon, jolla on Jumalan Nimi.

 

  Kun tarkastelemme profetiaa, 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee virheen tai väärinteon, niin häntä rangaistaan ihmisten antamilla kepiniskuilla. Maestro Evangelista sanoo, että Jeesusta rangaistiin myös ihmisten kautta, mikä on todiste?

 

Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. Matteus 27:25-26

 

Jeesusta rangaistiin ihmisten kautta, mikä oli hänen rikkeensä?

 

Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi". Johannes 19:7

 

  Viimeiset kaksi vuosituhatta uskonnot ovat opettaneet meille oppia Jeesuksen synnittömästä kuolemasta. Pyhässä Raamatussa, kuten on kirjoitettu, kyseessä ei ole sama tapaus. Häntä rangaistiin, koska hän teeskenteli olevansa Jumalan poika ja teloitettiin siitä syystä. Juutalaiset hänen aikanaan tunsivat hänet paremmin, paljon paremmin, kuin jälkeensä tulleet uskonnot. Ketä sinä uskot?

 

  Mitkä olivat ne olosuhteet ja tekijät, jotka johtivat Jeesuksen olettamaan olevansa "Jumalan poika"? Oliko se Jeesuksen oma aikomus, vai vaikuttiko joku muu hänen tekoonsa?

 

Suuri Teeskentelijä, Kuninkuuden tavoittelija