JUMALAN AITOHIN RAAMATULLISIIN OPETUKSIIN LIITETYT HARHAANJOHTAVAT LAIT OVAT ALKUPERÄ KAIKELLE PAHUUDELLE, JOTA TAPAHTUU MAAILMASSA AIKANAMME Osa 3

 

 

Luemme Malakia 4:1 uudelleen:

 

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi." - Tämä osoittaa ainoastaan sen, että Jumalan sanalla on asetettu aikansa, jolloin se tulee ymmärretyksi. Tämä on juuri meidän nykyinen aikamme, aikakausi, jolloin maailma nyt kokee ja kärsii MAAILMANLAAJUISEN LÄMPENEMISEN vaikutuksista.

 

 "Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." - Kyseessä on juuri tämä aika, jolloin Jumala tulee rankaisemaan kaikkia ihmiskuntaa kohtaan vääryyttä tehneitä. Heitä ovat uskonnolliset saarnaajat, sillä he ovat opettaneet valheellisia opetuksia Jumalasta, joka on johtanut ihmiskunnan kärsimyksiin.

 

Mikä on oleva tämä tuli, joka heidät kuluttaa ja tuhoaa? Me tulemme tietoisiksi siitä myöhemmin:

 

Jatkaaksemme:

 

"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." Malakia 4:2-3

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. And you will go out and leap like calves released from the stall. Then you will trample down the wicked; they will be ashes under the soles of your feet on the day when I do these things," says the LORD Almighty." Malachi 4:2-3 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen. Ja te tulette menemään ulos ja hypitte kuin vasikat vapautettuna navetastaan. Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 4:2-3

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni" - Näitä ovat ihmiset, jotka (Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien Jumalan Nimeä, lukemisen jälkeen) ovat omaksuneet tiedon ja tuntemuksen Jumalan tosi Nimestä. Heitä ovat ihmiset, jotka väsymättä jakavat tätä tietoa profeetan kuin Mooseksen Raamattu-ilmestyksistä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, sosiaalisen median nettisivustoilla ja uskonnollisissa keskusteluryhmissä Internetissä ja omistavat heidän aikansa ´sitoutuen käyvät keskusteluja´niin kutsuttujen uskonpuolustajien, saarnaajien ja jopa ´ateistien´ kanssa Internetissä.

 

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen." - Nyt se on niin selvää, että nuo ihmiset, jotka kunnioittaen pelkäävät Jumalan Nimeä, oikeamielisyyden aurinko tulee loistamaan heidän yllään ja tuo symbolisoi sitä, kuinka koko maailma tulee näkemään, että he ovat niitä jotka todella ylistävät ainoaa tosi Jumalaa ja jotka vihaten inhoavat uskontojen petollisia opetuksia.

 

He ovat niitä yksilöitä, jotka ovat olleet ensimmäisiä, jotka ovat aidosti Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä, sillä he ovat olleet uskollisia Hänen Nimelleen ja Hänen käskyilleen sekä ovat karttaneet pahaa.

 

"Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." - Nämä ´pahat´, joihin tässä on viitattu, ovat niitä ihmisiä, jotka jo tietävät ja ovat tulleet informoiduiksi Jumalan todesta sanomasta, jonka Maestro Evangelista tuo. Sen sijaan, että he olisivat avanneet heidän mielensä ja hyväksyneet, että he ovat tekemisissä yhden sellaisen kanssa, jonka ilmestykset tulevat Jumalalta, silti he valitsivat vastustuksen häntä kohtaan. He joutuvat täydellisesti häväistyiksi, sillä he tulevat paljastetuksi, että heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta puhua Hänen sanojaan.

 

"sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," - Siellä on todella olemassa täyttymisen aika Jumalan sanalle. Tuo aika on nyt alkanut näiden tässä artikkelissa olevien aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta.

 

Ihmiskunta on nyt havahtumassa ymmärtämään sen, että syy näille katastrofaalisille tapahtumille, uskonnollisille sodille ja tappaville vitsauksille, on se, että nämä uskonnolliset saarnaajat ovat saattaneet ja laittaneet heidät ylistämään väärää jumalaa ja ovat johdattaneet heidät harhaan noudattamasta Hänen käskyjään.

 

Mitkä olivat Jumalan viimeiset sanat tässä Malakiaan kirjassa?

 

"Muistakaa Minun palvelijani Mooseksen laki, jonka Minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel." Malachi 4:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, asetukset ja lait, jotka annoin hänelle Horebilla koko Israelia varten." Malakia 4:4

 

Jumala muistuttaa meitä Hänen lakejaan ja asetuksistaan koskien, jotka Hän on antanut Moosekselle (ja tämä on yhteenvetona 5. Mooseksen 18:18-19 kirjassa annetun säädöksen kautta) koskien tulevaa profeettaa (kuin Mooses), joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Opettaja Evangelista sanoo myös, että syy sille minkä takia on kirjoitettu "Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki", on seurausta siitä, että ei kaikki se, mitä on kirjoitettu, ole olleet Jumalan lakeja.

 

"asetukset ja lait, jotka annoin hänelle Horebilla koko Israelia varten." - Ja kuitenkin se yksi ja ainoa, joka kykenee osoittamaan ja näyttämään ne todet Jumalan säädökset ja lait siitä mitä Mooses on kirjoittanut Raamattuun, on Profeetta kuin Mooses. Tämä siitä syystä, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa.

 

"Israelia varten." - Aina sinä aikana, kun Jumalan sanoma pelastuksesta oli suunnattu yksinomaisesti Israelin Kansalle. Mutta tällä kertaa tämä "koko Israelia", joka on mainittu, puhuu nyt ´uudesta´ kansasta, joka tulee hyväksymään ja kutsumaan Jumalan tosi Nimeä (Sakarja 13:9). Kyseessä eivät ole ne aikaisemmat, jotka olivat ainoastaan kutsutut Jumalan Nimellä.

 

Onko se totta, että Jumala (Mooseksen ja muiden profeettojen Jumala Raamatussa) julisti aikaisemmin, että Hän tulee tarkastelemaan muista maista ja kansoista tulevia olemeen Hänen kansansa Israel?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tulee tapahtumaan sitten kun me kutsumme Jumalan Nimeä turvaksemme, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista.

 

Tästä syystä sitten kun me kaikki kutsumme Jumalan tosi Nimeä, silloin ei tule enää olemaan hajaannusta tai uskonnollisia vastakkainasetteluja, koska Jumala tulee tarkastelemaan meitä kaikkia Hänen kansaansa kuuluvina - kaikki ovat "uusia" Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Yhden ja Ainoan Jumalan alaisuudessa.

 

Se on nyt tarkasti määritelty, että sitten kun me kaikki kutsumme Jumalan Nimeä, me tulemme aidosti olemaan liitossa Hänen kanssaan ja tulemme olemaan kutsuttuja Hänen kansakseen ja Hän on oleva meidän Jumalamme.

 

Palaamme seuraavaan:

  

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

Elia ei tule enää palaamaan lihassa, vaan ainoastaan hänen merkkinsä, "profetiallinen Elia".

 

Onko se totta, että tuo aito Elia ei ole tulossa takaisin?

 

 "Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:11-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:11-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:11-12

 

Se aito Elia, joka eli silloin, ei ole se, joka tulee palaamaan takaisin, sillä ei ole olemassa todellista kuolleitten ylösnousemusta.

 

Mikäli ei ole olemassa kirjaimellista kuolleitten ylösnousemusta, niin minkä takia on kirjoitettu, että profeetta Elia tulisi takaisin? Mikä tulee palaamaan?

 

 "Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

Ne sukupolvet, sisällyttäen Mooseksen ja Elian, ovat jo edesmenneitä ja uudet sukupolvet tulevat heidän tilalleen. Tämän keskeisin sanoma on todella, että kaikki sukupolvet, jotka ovat olleet aikaisemmin, eivät enää koskaan palaa.

 

Nyt, kun nämä uskontojen opetukset ovat paljastetut, niin siitä seuraa se, että sellaista ei tule enää toistumaan tulevien sukupolvien aikana.

 

Opettaja Evangelista näyttää meille seuraavassa:

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who

is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,

and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones." Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

Kuka on tuo mainittu "paimen"? Oppiaksemme tuntemaan tämän miehen identiteetin, Maestro Evangelista tulee paljastamaan hänet meille:

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'" Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen." Matteus 26:31

 

Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus myönsi, että hän on ennalta ilmoitettu "paimen", joka joutui lyödyksi.

 

Tästä syystä Sakarjan kirjassa 13:7 Jumala sanoi "vastaan miestä, joka on liki Minua!" Jumala oli läheinen Jeesukselle siinä mielessä, että hän oli Jumalan valitsema ilmoittamaan Hänen Nimensä hänen kanssaisraelilaisilleen, mutta hän epäonnistui sen tehtävän toimittamisessa.

 

Hän tahtoi ihmisten ensin tunnustavan, että hän olisi Jumalan Poika, mieluummin kuin että olisi täyttänyt tehtävän, jota varten Jumala oli lähettänyt hänet (2. Samuel 7:12-14). Tästä hänen kunnianhimonsa syystä hän antoi periksi Pietarin mielistelylle tai imartelulle (Matteus 16:16-18) ja hän syyllistyi tekemään kuolemanvakavan rikoksen teeskentelemällä olevansa kirjaimellinen Jumalan Poika ja rakentamalla kirkon hänen omalle nimelleen. Sen sijaan, että olisi esitellyt itsensä Daavidin jälkeläisenä, joka oli lähetetty saattamaan hänen kansansa näkemään Jumalan Nimi talosta, jonka Kuningas Salomo oli rakentanut, näin hän syyllistyi väärintekoon. Jeesus oppi tai huomasi liian myöhään, että Pietarin sanat tulivat Saatanalta ja että hän oli jo joutunut petetyksi.

 

Mikäli Jeesus olisi ensin tehnyt kuten oli käsketty, hänestä olisi voinut tulla suurin Israelin Kuningas ja se yksilö, jonka kaikki Juutalaiset katsoisivat olevan Jumalan Poika, jos hän vain olisi ensin avannut heidän mielensä koskien Jumalan Nimeä. Israel olisi voinut olla mahtavin valtio Maailmassa ja hänen kansansa ei olisi joutunut kärsimään halki historian. Siellä ei olisi ollut sotia, se olisi ollut rauhan aikaa.

 

Jeesus todella ansaitsi tulla ankarasti rangaistuksi, johtuen hänen virheellisistä teoistaan, jotka aiheuttivat koko ihmiskunnalle kärsimykset, joita me nyt tänä aikana joudumme kokemaan.

 

Sakarja 13:7 Jumala myös sanoi: "ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan."

 

Ketkä ovat nämä "pienimmät", jotka vihastuttivat Jumalaa vielä lisää? Luemme siitä:

 

 "Älkää luulko, että minä olen tullut Lakia tai Profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei Laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa (rikkoo) yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä (tekemään samoin), se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa." Matteus 5:17-19

 

Nuo, jotka "purkavat, rikkovat" käskyt ja "opettavat muita tekemään samoin", ovat kutsuttuja pienimmiksi tai "vähäisimmiksi".

 

Koska Mooses on nyt paljastettu lisänneen vääriä ja valheellisia lakeja Jumalasta, niin siitä seuraa, että hän teki väärinteon Jumalan suoraa ja selkeää lakia kohtaan 5. Mooseksen kirjassa 4:2 olla lisäämättä tahi ottamatta pois Jumalan laista, jonka Hän Itse sanoi.

 

Ja sitten taas Jeesuksen tapauksessa:

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

Jeesus ei kirjoittanut lisäyksenä toista settiä valheellisia lakeja Jumalasta, hän syyllistyi väärintekoon vähentämällä Jumalan Kymmenen Käskyä kahteen.

 

Ja vielä pahempaa, apostolit ja uskonnot tekivät näistä Jeesuksen kahdesta käskystä yhden heidän alku- ja perusopetuksistaan.

 

Keitä ovat "pienimmät, vähäisimmät" Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet valheellista opetusta ja ovat laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

 

Uskonnot ovat nämä pienimmät; Jumalan viha on suuri näiden ihmisten yllä, koska he ovat jatkaneet ja ylläpitäneet Jeesuksen ja apostolien vääristeltyä ja petollista opetusta. Näkyvin ja selkein todiste heidän väärinteostaan on, kun he ovat laittaneet ihmiskunnan ylistämään Jeesusta, joka huusi kovaan ääneen, "Minun Jumalani, minun Jumalani, miksi hylkäsit minut?" He laittoivat ihmiskunnan ylistämään miestä, joka huutaen valitti Jumalalle, minkä takia hän joutui Jumalan hylkäämäksi? Miksi Jumala ei olisi vihainen heille?

 

Nyt, kun nämä "pienimmät, vähäisimmät" ovat paljastetut, mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

 "Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

Uskonnot tulevat tuhoutumaan ja se on nyt alkamassa, kun Jumala Itse sallii heidän kirkkojensa joutuvan tuhotuiksi katastrofeissa ja sodissa. Heidän seuraajansa olivat Jumalan hylkäämiä tuhoutumaan.

 

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." - Opettaja Evangelista selventää, että tämä jaekokonaisuus ei tarkoita sitä, että ainoastaan kolmasosa nykyisestä maailman väkimäärästä pelastuu tulevalta katastrofien sarjalta. Tämä kappale puhuu siitä, kuinka uskontojen ja valheellisten opetusten aikakausi tai sukupolvi tulee lopulta saatetuksi täydellisesti päätökseen Jumalan taholta.

 

Mikä sukupolvi tulee säilymään ikuisesti?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                                             

"This third I will bring into the fire; I will refine them like silver and test them like gold. They will call on my name and I will answer them; I will say, 'They are my people, ' and they will say, 'The LORD is our God.' " Zechariah 13:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja tämän kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He kutsuvat minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme" Sakarja 13:9

 

"He kutsuvat minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, ainoastaan nuo, jotka tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä turvakseen, tulevat olemaan Jumalan tarkastelemina Jumalan kansa. Tämä siitä syystä, että me saamme meidän syntimme anteeksi Jumalalta, kun me kutsumme Hänen Nimeään.

 

Tämä osoittaa selväksi sen, että ne sukupolvet, jotka tulevat säilymään ikuisesti, tulevat olemaan ne sukupolvet, jotka kutsuvat Jumalan tosi Nimeä.

 

Lukekaamme nyt mitä on kirjoitettu saarnaajan kirjaan 1:9-10

  

"Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla.10 Jos jotakin on, josta sanotaan: Katso, tämä on uutta, niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä." Saarnaaja 1:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"What has been will be again, what has been done will be done again;

there is nothing new under the sun. Is there anything of which one can say,

"Look! This is something new"? It was here already, long ago;

it was here before our time." Ecclesiastes 1:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Se mitä on ollut, tulee uudelleen, mitä on tehty, tullaan tekemään uudelleen; ei siellä ole mitään uutta auringon alla. Onko olemassa mitään josta joku voisi sanoa, "Katso! Tämä on jotain uutta"? Se oli täällä jo kauan sitten; se on ollut tai tapahtunut ennen meidän aikaamme." Saarnaaja 1:9-10

 

Tapahtumat jatkavat uudelleen tapahtumistaan kunnes Jumala täyttää Hänen luomisensa tarkoituksen, kuten on asetettu 1. Mooseksen kirjasta 1:26 - 1. Mooses 2:1-4, joka tarkoittaa meidän planeettamme olemista yksi suuri paratiisi sekä ihmisille ja eläimille.

 

Ja seuraavassa:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa/kutsuu menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

Ainoastaan tapahtumat koskaan palaavat tai toistuvat, eivät ihmiset.

 

"Jumala asettaa/kutsuu menneet selontekoon" - Jumalan kaiken kattava tarkoitus tätä maailmaa varten, on, sen olla yksi suuri Eedenin Puutarha ja se on ainoastaan tänä meidän nykyisenä aikakautenamme, kun tämä tulee astumaan todellisena voimaan.

 

Palaamme takaisin siihen, mitä oli kirjoitettu Malakia 4:5,

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

Me voimme nyt ymmärtää, miksi se on kirjoitettu "Profeetta Elia", ja se ei ole siitä syystä, että Proteetta Elia tulee uudelleen ylösnousemaan haudastaan, se ainoastaan merkitsee, että se hänen aikanaan käyty tapahtuma tulee tapahtumaan uudelleen meidän nykyisenä aikanamme.

 

Mikä on se merkki tai tapahtuma, joka tapahtui Elian aikana, joka tulee myös tapahtumaan, kun Jumalan aito profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on täällä?

 

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: "Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä." Eikä kansa vastannut hänelle mitään." 1. Kun. 18:20-21

 

Tämä on aika, jolloin Jumala kysyy ihmisiä valitsemaan Hänen ja muiden jumalien välillä, joita he eivät ole koskaan tunteneet.

 

"Niin Elia sanoi kansalle: "Minä olen ainoa jäljelle jäänyt HERRAN profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä." 1. Kun. 18:22

 

Opettaja Eraño Evangelistan ilmestysten kautta www.thename.ph ja www.thenameonline.info ihmiset voivat nyt valita ketä seuraavat. Joko valitsevat uskontojen opetukset, jotka sokeasti seuraavat Mooseksen lakeja ja ylistävät Jeesusta ja vääriä nimiä, joita he ovat tehneet Jumalalle; tai ylistävät Jumalan Nimeä, jonka Hän on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

 

Kuten nyt on Maestro Eraño Martin Evangelista, hän on ainoa Jumalan profeetta, joka seisoo vastassa suurta määrää uskontoja. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä meidän nykyisenä aikanamme!

 

 Mitkä ovat tämän tulevan kohtaamisen säännöt?

 

"Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala." Kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Niin on hyvä". 1. Kun. 18:23-24

 

Haasteena on huutaa/kutsua heidän kunnianarvoisia jumaliaan ja heidän nimiään. Jumala tai jumalat, jotka heidän kunnianarvoisille profeetoilleen vastaa, tulee olemaan se aito Jumala.

 

Koska Jumala ei pidä eläinten tappamisesta, niin siitä seuraa se, että tuo haaste, jonka Elia oli röyhkeästi esittänyt Baalin profeetoille, ei ollut Jumalan mieleen.

 

Nuo, jotka opettivat vääriä nimiä Jumalalle, ovat kuin Baalin profeetat meidän aikanamme - he ovat vääriä profeettoja, sillä he laittoivat meidät uskomaan heidän saarnaamansa jumalan olevan se aito ja oikea Jumala, mutta todellisuudessa kyseessä on väärä jumala. Näitä ihmisiä ovat ne, jotka saattoivat opetuksillaan ihmiskunnan kärsimään, koska heidät oli laitettu kutsumaan väärillä nimillä osoitettuna tuntomerkkinä Jumalaan.

 

 "Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: "Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta". Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: "Baal, vastaa meille!" Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: "Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää". Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!" 1. Kun. 18:25-29

 

Mitään ei tapahtunut profeettojen uhrilahjoille, jotka he uhrasivat "muille jumalille" (Baalille), sille jota ei tunneta.

 

Tämä on se mikä tapahtuu nyt meidän aikanamme, uskonnot ovat opettaneet ihmisiä kutsumaan heidän arvostettavien jumaliensa puoleen rauhan puolesta. Uskonnot laittoivat heidät kutsumaan nimiä, kuten; Jeesus, Jahve, Allah, Johovah rauhan ja hyvinvoinnin ja terveyden saavuttamiseksi ja jopa tekivät lukemattomia rituaaleja, aivan kuten Baalin profeetatkin tekivät. Mutta täysin päinvastainen tapahtuu todellisuudessa. Rauhan, yltäkylläisyyden ja terveyden sijaan; sodat, myrskyt, täystuhot ja taloudelliset kriisit tapahtuvat toistuvasti ja menevät yhä pahemmiksi. Se tarkoittaa, että heidän rukouksiinsa ei ole vastattu, sillä he eivät kutsu Jumalaa oikealla nimellä, vaan palvovat ja ylistävät epäjumalia ja valhetta!

 

Kun Baalin profeetat epäonnistuivat, mitä Elia teki?

 

"Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: "Astukaa minun luokseni". Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi HERRAN alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä HERRAN sana: "Israel on oleva sinun nimesi". 1. Kun. 18:30-31

Kahtatoista kiveä kutsuttiin nimellä "Israel".

"Ja hän rakensi kivistä alttarin HERRAN nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä.Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi: "Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle". Ja hän sanoi: "Tehkää se toinen kerta". Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: "Tehkää se kolmas kerta". Ja he tekivät niin kolmannen kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: "HERRA, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, HERRA, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, HERRA, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin." Silloin HERRAN tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: "HERRA on Jumala! HERRA on Jumala!" 1. Kun. 18: 32-39

 

Jumala vastasi Elian rukoukseen. Hänen Jumalansa on tosi Jumala!

 

Koska Elian eläinuhraukset eivät ole linjassa ja sopusoinnussa Jumalan tosi lakien kanssa, me voimme ymmärtää, minkä takia tuo tapahtunut kamppailu Profeetta Elia vastaan todella lukuisat Baalin profeetat, tulee tapahtumaan uudelleen meidän aikanamme. Tällä kertaa siellä ei tule olemaan enää sisällytettynä lisää eläinuhrauksia, sillä se on väärin. Meidän nykyisenä aikakautenamme tulee kyseessä olemaan ainoastaan aito ja tosi Jumalan sana Raamatusta.

 

Minkä takia Jumala vastasi Elian rukoukseen, kun hän kuitenkin teki väärin Hänen silmissään, kun hän teki eläinuhrauksia?

 

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6


 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly."
Psalm 106:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä, jopa niin kuten meidän isämme tekivät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

 

 He myöntävät sen jo.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:7

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles; they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea."
Psalm 106:7 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Kun meidän isämme olivat Egyptissä, he eivät käsittäneet ajatuksissaan (tai eivät antaneet ajatustakaan) sinun ihmeitäsi; he eivät muistaneet sinun monia hyvyyden osoituksiasi, ja he kapinoivat meren äärellä, Punaisen Meren." Psalmi 106:7

Jumala vei heidät pois Egyptistä, ja kuitenkaan he eivät muistaneet saatikka ymmärtäneet, sen vuoksi että he olivat uppiniskainen ja kapinallinen kansa. Miksi heidät pelastettiin?

  

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi." Psalmi 106:8

 

Jumala vastasi Elian rukoukseen, ei sen takia että Elia miellytti Häntä hänen tarjottavillaan, vaan Hänen Nimensä tähden.

 

Minkä takia Jumala säästi/pelasti Elian ja Hänen kansansa Hänen Nimensä tähden? Sinä tulet oppimaan tuon, kun luet Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jumalan Nimeä näistä webbilinkeistä:

 

Klikkaa TÄSTÄ: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

 

Jumala vastasi Elian rukoukseen. Hänen Jumalansa on oikea Jumala!

 

Meidän aikanamme, kun me kaikki pyydämme avuksemme Jumalaa Hänen oikealla nimellään, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa, Maestro Evangelista; Jumala kuulee silloin meidän rukouksemme rauhasta ja hyvinvoinnista.

 

Jumala vastaa vain ainoastaan niiden rukouksiin, jotka kutsuvat Häntä Nimellä, kuten Hän lupasi:

 

"Koska hän riippuu minussa kiinni (rakastaa minua), niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." Psalmi 91:14-16

 

Ja vielä:

 

"Niin HERRA on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, HERRA." Psalmi 9:10-11

 

  Jumala ei hylkää niitä, jotka turvaavat Hänen Suureen Nimeensä!

 

  Mitä ihmiset tekivät muiden jumalien profeetoille, niiden jumalien, joita he eivät tunne?

 

"Mutta Elia sanoi heille (käski heitä): "Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon". Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä." 1. Kun. 18:40

 

Tämä tulee tapahtumaan myös meidän aikanamme. Monet uskontojen johtajat tullaan tuomitsemaan heidän tekemänsä ja ylläpitämänsä petoksen takia, jonka he ovat tehneet maailman ihmisille saarnaamalla vääriä nimiä Jumalalle ja laittamalla heidät seuraamaan Mooseksen vääriä lakeja.

 

Minkälaisen "tulen" meidän sukupolvemme tulee näkemään Jumalan lähettämänä? Minkälainen on tuo "tuli", jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the LORD comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Se "tuli", jonka me tulemme näkemään, on Jumalan Sana! Ja myös, tämä Jumalan Nimi tulee kaukaa… Kauko-Idästä. Mistä tarkemmin Kauko-Idästä?

 

Tämän päivän Elia, joka on myös profeetta kuin Mooses, ei uhraa härkiä, kuten aikaisempi profeetta Elia teki. Miksi ei? Mikä sille on syynä?

 

Sen vuoksi, että kamppailu koski kaikkinensa Jumalan tosi Sanaa ja kenellä se todella on. Kuinka nämä saarnaajat voivat päästä ilman rankaisua, kun lukemattomat määrät ihmishenkiä ovat menetetyt juuri heidän valheellisten opetustensa takia!

 

Luemme Malakia 4:5-6:

 

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

Profeetta Elian tulo tarkoittaa viimeisen profeetan tuloa, joka on ilmoittava toden Jumalan Nimen!

 

Miksi? Mitä tulee tapahtumaan siten kun suuri ja peljättävä Jumalan päivä tulee?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:31-32

 

Syy sille minkä takia symbolinen "Elia" tullaan lähettämään, on, että hän ilmoittaisi Jumalan Nimen meille, niin että me voisimme kutsua turvaksemme Jumalan Nimeä pelastaaksemme itsemme ja estääksemme kyseisen peljättävän päivän tapahtumasta. Tämä on nyt tapahtunut Maestro Evangelistan tulon myötä. 

 

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

He will turn the hearts of the fathers to their children, and the hearts of the children to their fathers; or else I will come and strike the land with a curse."

Malachi 4:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…tai muutoin minä tulen ja lyön maata kirouksella."

 

Miksi on niin että kun aito profeetallinen Elia tulee, hän tulee uudelleensovittamaan "isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen"? Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on joku, joka käänsi lasten sydämet pois isien sydämistä. Kuka hän oli?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan.

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

"kaste" - hän joutuisi kuolemaan, rangaistuksena hänen väärinteoistaan, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään profetoidun rangaistuksen ja kuolemaan sen takia. Onko se totta, että Jeesus tuli ja toi ongelmat eikä rauhaa?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan," Luukas 12:51-52

 

Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ongelmat aina siitä päivästä lähtien kun hän tuli hänen kansansa keskuuteen ja levitti pahan maailmaan! Minkälaisen jakaantuneisuuden hän aiheutti?

 

"isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:53

 

Siinä mitä Jeesus on sanonut, me voimme lukea, että lasten sydänten kääntyminen VASTOIN heidän vanhempiaan ja vanhemmat VASTAAN heidän lapsiaan, tapahtui ainoastaan hänen aikanaan! Hän oli se yksi henkilö, joka erotti heidät toisistaan, koska hän opetti valheellisia opetuksia Jumalasta!

 

Kyseessä on Jeesus, joka käänsi lasten sydämet vastustamaan heidän vanhempiaan ja niin muodoin hän käänsi ihmisten sydämet pois tuntemasta Jumalaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että apostolit tekivät vääriä väitteitä saarnatessaan Jeesuksen olevan profeetta kuin Mooses. Jeesus ei ilmoittanut Jumalan Nimeä hänen kansalleen Israelille sillä tavalla, kuten (Opettaja) Maestro Evangelista on tehnyt.

 

Täydellisesti tämän keskeisin sanoma on, että aidon ja toden profeetan kuin Mooseksen aikakaudella; siellä ei ole enää tarjottavia tai uhrauksia eikä siten ollen enää uskontoja. Eläimiä ei uhrata eikä syödä ruokana. Ei tule olemaan enää minkäänlaista väittelyä tästä asiasta, koska sanojen kautta, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, me olemme nyt saaneet ymmärtää, että Jumala loi eläimet olemaan meidän auttajiamme. Eläimiä ei luotu meille ruuaksi ja ne lait Vanhassa Testamentissa, jotka viittaavat eläinten syömiseen, ovat kaikki Mooseksen valheellisia opetuksia.

 

Millä tavalla Jumala antoi Profeetalle kuin Moosekselle, Opettaja Eraño M. Evangelistalle auktoriteetin olla Hänen "enkelinsä", joka tulee johdattamaan ihmiskunnan saavuttamaan Hänen siunaksensa? (Viittaus: 2. Moos. 23:20-22)

 

Me voimme lukea seuraavasta:

 

"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa HERRAN enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä." Sakarja 3:1

 

"hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan" - Joosua on Mooseksen seuraajan nimi, tämä symbolisoi tulevaa profeettaa, jonka Jumala on lähettävä kuin Mooseksen.

 

Joosua kykeni johdattamaan Israelilaiset astumaan Luvattuun Maahan ja oli se yksi, joka saattoi täyttymykseen sen, minkä Mooses epäonnistui täyttämään.

 

Profeetta kuin Mooses on profeetallinen Joosua, joka on mainittu tässä profetiassa, hän on se, joka johdattaa ihmiset ymmärtämään Jumalan lait tai liiton ja erityisesti ilmestyksen koskien Hänen suurta Nimeään, jota Jumala ei sallinut Mooseksen tehdä tai kertoa. (2. Mooseksen kirja 3:12-14). Ja samanaikaisesti hän on se, joka tulee korjaamaan valheelliset opetukset, jotka Mooses on kirjoittanut koskien Jumalan lakeja.

 

Tässä kappaleessa profeetta Sakarja, aivan kuten profeetta Johannes Ilmestyskirjassa 22:8-9, myös näki näyn kautta profeetan kuin Mooseksen kutsumisen.

 

"seisomassa HERRAN enkelin edessä" - Minkä takia profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooses seisoo HERRAN enkelin edessä? Mitä tämä symbolisoi?

 

"Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin HERRAn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut." 2. Moos. 3:1-2

 

"Silloin HERRAn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta" - HERRAN enkeli ilmestyi Moosekselle tiedottamaan hänelle Jumalan kutsusta.

 

Tämä on Sakarjan kirjassa 3:1, ja me voimme ymmärtää sen, minkä takia se on kirjoitettu siihen muotoon, että profeetallinen Joosua seisoo HERRAN enkelin edessä - tämä symbolisoi profeetan kuin Mooseksen kutsua.

 

Jumala käski Profeetta Sakarjaa kirjoittamaan tämän näyn, niin että kun profeetta kuin Mooses tulee, niin hän ei tule tekemään enää uutta kirjaa, vaan ennemminkin selittämään kuinka aikaisemmat profeetat olivat Jumalan informoimia hänen tulostaan.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" Sakarja 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The LORD said to Satan, "The LORD rebukes you, Satan! The LORD, who has chosen Jerusalem, rebukes you! Is not this man a burning stick snatched from the fire?"
Zechariah 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" Sakarja 3:2

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana!" - Mikäli me palaamme takaisin siihen mitä olemme lukeneet Jobin kirjasta, me todistimme kuinka Jumala antoi määräyksen/ohjeen Saatanalle, ettei tämä ottaisi Jobin elämää/henkeä. Aivan kuten Jumala teki silloin, me voimme myös lukea kuinka Hän antoi Saatanalle määräyksen olemasta astumatta Hänen profeettansa kuin Mooseksen palvelutehtävän esteeksi.

 

Tämä symbolisoi myös kamppailun jatkumoa, joka alkoi aikaisemmin kerrottuna Eedenin Puutarhassa naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä (Viittaus: 1. Moos. 3:15).

 

Käärmeen siemen ei ole kukaan muu kuin Jeeses, sillä hän hyväksyi Saatanan tarjouksen ja saarnasi hänen opetuksiaan kumoten Jumalan lait. Sen jälkeen kun hän kuoli, hänen petoksensa sai jatkumonsa hänen apostoleidensa kautta, heidän kirjoituksissaan Uudessa Testamentissa.

 

Ja sitten jatkossa tämä viesti tuli jaetuksi koko maailmaan uskontojen kautta. (Tästä syystä Ilmestyskirjassa 12:9 me voimme lukea, että Saatanalla on monia ´enkeleitä´ tai sanansaattajia - koska hänen opetuksensa tulivat julistetuksi uskontojen kautta.)

 

Profeetallinen Joosua tässä symbolisoi naisen siementä, joka tulee murskaamaan käärmeen (Saatanan) pään, joka tarkoittaa sitä, että hän on se yksi ja ainoa, jonka Jumala on valinnut johtamaan kaikki ihmiset oikeamielisyyteen ja paljastamaan nuo, jotka jatkavat uskontojen ylläpitämää petosta (uskonnot ovat Saatanan enkeleitä).

 

Opettaja Evangelista lisää, että eräs toinen syy minkä takia Jumala (tällä kertaa) nuhtelee Saatanaa olemaan astumatta vastustamaan Hänen profeetallista Joosuaa, on se, että Saatana kykeni nappaamaan Mooseksen Jumalalta. Paholainen kykeni haastamaan ja koettelemaan Moosesta, niin että hän oli tottelematon Jumalalle ja laittoi hänet kirjoittamaan vääriä lakeja, erityisesti koskien eläinten lihan syömistä sekä eläinuhrien tarjoamista.

 

"HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua!" - Kuten me olemme lukeneet aikaisemmin, Jumala teki lupauksen, että ainoastaan Jerusalmista on Hänen Nimensä tuleva tunnetuksi. Koska on kirjoitettuna Ilmestyskirjassa 3:12, että kyseessä on Uusi Jerusalem, niin se ainoastaan nostaa esiin, että Jumala tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi toisessa maassa, joka tulee olemaan nimetty; Uusi Jerusalem.

 

Jumalan Nimi on jo tullut julistetuksi Opettaja Eraño M. Evangelistan toimesta koko maailmalle Filippiinien Saarivaltiosta webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

Koska Jumalan Nimi on julistettu tästä maasta, niin se tarkoittaa sitä, että Filippiinit tulee olemaan ´Uusi Jerusalem´, joka on Jumalan mainitsema Raamatun kirjoituksissa!

 

Tämän keskeisin sanoma on; syy sille minkä takia Jerusalem oli mainittu tässä, on siitä syystä, että Jumala osoittaa tapahtumaan jolloin kaikki maat ja valtiot tulevat tietämään Jumalan tosi Nimen juuri Uudesta Jerusalemista, joka oli aikaisemmin Filippiinien Tasavalta.

 

"Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta" - Miksi "siepattu tulesta"? Toisin kuin Mooses ja Jeesus, jotka olivat molemmat valittuja ja aikaisemmin pitäytyivät Jumalan opetuksissa (mutta joutuivat Saatanan vaikutuksen alaisiksi), niin profeetta kuin Mooses tulee Jumalan pois ottamaksi Saatanan petoksesta.

 

Opettaja Evangelista oli aikaisemmin Kristitty silloin, kun Jumala kutsui hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja ilmoitti hänelle Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

Jatkamme:

 

"Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä (enkeli) lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle (Joosualle): Katso, Minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi (syntisi), ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Sakarja 3:3-4

 

"puettu saastaisiin vaatteisiin" - Ero profeetan kuin Mooseksen ja Jeesuksen välillä on se, että Jumala tietää ja tuntee, että Jeesuksen sydän ei ole täysin hyvä ja puhdas ja siitä syystä Jumala antoi hänelle varoituksen (2. Samuel 7:14) tulemisesta rankaistuksi ihmisten hakkaamisten ja pahoinpitelyjen kautta, kun hän tekee väärinteon.

 

Kun taas kyseessä on profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista, niin se ei ole sydän, joka on epäpuhdas, vaan ainoastaan hänen vaatteensa, toisin sanoen hänen asemansa tai tilansa, sillä hän on tavallinen persoona kuten kuka tahansa. Se, mikä tekee hänestä erityisen, on se tapa, jolla hän tuli valituksi tehtävään, sillä se oli profetoitu jo kauan sitten.

 

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." - Jumala otti hänen syntinsä pois häneltä. Tämä osoittaa sen, että tämä Profeetallinen Joosua on täysin ihminen, mies eikä hengellinen yksikkö. Jumala valitsi hänet ja kutsui hänet olemaan Hänen Profeettansa, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19.

 

Jatkamme:

 

"Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki (turbaani) hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja HERRAN enkeli seisoi siinä." Sakarja 3:5

 

Hänelle annettiin "puhdas käärelakki, turbaani" - tarkoittaen, että Jumala voiteli hänet. Kiistämättä hän on se todellinen ja oikea Jumalan Kristus, se ei ollut Jeesus.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat." Sakarja 3:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The angel of the LORD gave this charge to Joshua: "This is what the LORD Almighty says: 'If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here." Zechariah 3:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN enkeli antoi tämän velvoitteen Joosualle: "Tämä on se, mitä HERRA Kaikkivaltias sanoo: ´jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani, niin sinä saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana ja Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa." Sakarja 3:6-7

 

Siinä kun hänet voideltiin tehtäväänsä, hänelle annettiin myös ehto.

 

Jumala antaa aina ehdon (Siunauksen ja Kirouksen) Hänen profeetoilleen.

 

"jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani" - tämä on se ehto, totella Hänen käskyjään ja säännöksiään. Tästä syystä hän kykeni tietämään ja tunnistamaan Mooseksen kirjoituksista ne todet Jumalan lait vääristä säädöksistä, jotka Mooses oli sisällyttänyt hänen kirjoituksiinsa.

 

"hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylin hallitsija" - hän tulee perustamaan uuden Jumalan Huoneen tai uuden Jumalan Kansan. Tämä on syy sille, minkä takia Kuningas Salomo sanoi seuraavaa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, että hän on ´muukalainen´:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Tässä on profeetta kuin Mooses, joka tulee ja puhuu Jumalan suuresta Nimestä Raamatun kirjoitusten kautta; hän ei ole Israelin kansan keskuudesta ja hän tulee kaukaisesta maasta…

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:42-43

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:42-43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maailman ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:42-43

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen vaan muukalainen - selkeästi julistettu ja esiin tuotu meidän aikanamme persoonassa Maestro Eraño Martin Evangelista ja koko maailma on tullut tiedotetuksi Jumalan todellisesta Nimestä aiemmin mainittujen webbisivujen kautta.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomon mainitsema temppeli ei ole enää se fyysinen temppeli Lähi-idässä. On olemassa jo Uusi Jerusalem (Ilmestyskirja 3:12) ja tuo temppeli ei ole enää kirjaimellinen, vaan symbolinen, koska tuo muukalainen ei rakenna enää sellaista, vaan tulee suoraan ilmoittamaan Jumalan Nimen.

 

Tästä syystä Sakarjan kirjassa 3:7 Jumala sanoi, että Hänen profeetallisen Joosuan tai profeetta kuin Mooseksen palkinto on "hallita Hänen huonettaan ja olla vastuussa Hänen tuomioistuimensa ylimpänä hallitsijana", koska tuo muukalainen (Profeetta kuin Mooses; Profeetallinen Joosua) tulee olemaan Jumalan Uuden Huoneen/Talon hallitsija. Hengellinen uusi Israelin Talo!

 

Kaikkein tärkeimpänä me voimme lukea, että Jumala sanoi profeetallisen Joosuan tai Profeetan kuin Mooseksen tulevan palkituksi "Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa" - nämä ovat Jumalan enkeleitä, jotka ovat olleet kutsuttuja jo alusta lähtien. Tämä on yksi niistä kunnioista, jotka tullaan antamaan "voidellulle" sitten kun hän saattaa päätökseen profetioiden lopullisen täyttymisen.

 

Koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt hänen tehtävänsä Jumalalta julisten Hänen suuren Nimensä kirjoitusten kautta koko maailmalle, hänen voidaan nyt katsoa seisovan yhtenä oikeutettuna noiden joukossa, jotka seisovat Jumalan edessä, tarkoittaen JUMALAN ENKELINÄ!

 

Tämä on se menettely, kuinka Jumala teki hänet olemaan Hänen enkelinsä, kuten on kirjoitettu 2. Mooseksen kirjaan 23:20-22. Ei ole enää olemassa epäilystäkään etteikö Opettaja Evangelista ole Jumalan lähettämä "Enkeli" ohjaamaan meidät tiellämme kohti Hänen yltäkylläisiä siunauksiaan!

 

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia profeetta Johannes Ilmestyskirjassa sanoi:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa (Ylistä Jumalaa!)." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; MINÄ OLEN SINUN JA SINUN VELJIESI, PROFEETTAIN, KANSSAPALVELIJA" - Tämä osoittaa sen, minkä Jumala on näyttänyt profeetta Johannekselle näyssä koskien sitä, kuinka profeetta kuin Mooses on selittänyt profetioihin kirjoitettujen näkyjen merkityksen ja on onnistuneesti tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi koko maailmalle ja siten saanut vastaanottaa tittelin "Jumalan enkeli".

 

Mikä titteli kulkee käsi kädessä tittelin "Jumalan Enkeli" kanssa?

 

 "Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them." Job 1:6 NIV

Suora suomennos:

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon" - Tämä vahvistaa sen, että Jumala on Hänen enkeleidensä kanssa, kun Hän loi taivaat ja maan. Enkelit ovat niitä, joille Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 1:26-28.

 

Millä tavalla Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään?

Luemme toisesta Raamattuversiosta (KJV), Kuningas Jaakon Painos/Versio:

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

 

Jumalan enkelit ovat Jumalan tarkastelemina Hänen Poikiaan. Ja koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt hänen tehtävänsä julistaa kaikkien tietoon Jumalan Nimi, hän on nyt "Jumalan Enkeli", tarkoittaen, että hän on nyt saanut kunnian titteliin tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika".

 

Tuleeko tämä "voideltu" olemaan yksin hänen tehtävässään?

 

"Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." Sakarja 3:8

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"'Listen, O high priest Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come: I am going to bring my servant, the Branch." Zechariah 3:8 (NIV)

Suora suomennos: 

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun kumppanisi asetettuina istumaaan sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

 

"sinun yhteistyökumppanisi istumassa sinun edessäsi" - Jumala on antava "voidellulle" muita ihmisiä, jotka auttavat häntä hänen tehtävässään. He ovat ne muutamat yksilöt, jotka ovat merkinneet muistiin kaikki Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattu-ilmestykset ja ovat ladanneet kaiken sen luettavaksi webbisivuille www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Mikä on heidän pääasiallinen tehtävänsä?

 

"…Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

 

Hänen yhteistyökumppaninsa antavat todistuksensa hänelle, profeetalle kuin Moosekselle tai profeetalliselle Joosualle, joka on "Oksa", ja hän on Jumalan valittu ja tämä on se minkä me olemme tehneet webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

"Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, the stone I have set in front of Joshua! There are seven eyes on that one stone, and I will engrave an inscription on it, ' says the LORD Almighty, 'and I will remove the sin of this land in a single day. "'In that day each of you will invite his neighbor to sit under his vine and fig tree, ' declares the LORD Almighty." Zechariah 3:9-10 (NIV)

 

Me voimme nyt nähdä, että profeetta kuin Mooses tai profeetallinen Joosua, sen lisäksi, että omaa tittelelin Jumalan Enkeli tai Jumalan Poika, on annettu myös seuraava titteli: "Oksa".

 

Ensiksi oppikaamme mitä tarkoittaa tai merkitsee "seitsemän silmää", jotka ovat annetut hänelle?

 

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth." Revelation 5:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu, se seisoi valtaistuimen keskiössä ja häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu" - tämä ei ole Jeesus, sillä hän oli ollut kirjoittamisen hetkellä kuolleena jo kauan aikaa. Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista - se voideltu ja juuri se mies, joka on lopultakin saattanut täyteen ja voimaan Jumalan sanan tekemällä Hänen pyhän Nimensä tunnetuksi.

 

"näyttäen kuin se olisi teurastettu" - Jumalan silmissä, sillä Hän tarkastelee kuolleina niitä, jotka uskovat ja luottavat uskontojen vääriin opetuksiin. Siten, se on kirjoitettu "näyttäen kuin se olisi teurastettu", koska se kuvaa sitä, kuinka profeetta kuin Mooses oli aikaisemmin näiden uskontojen antamien väärien opetusten uskoja ja kuinka Jumala otti hänet pois siitä ollakseen Hänen palvelijansa.

 

"sarvea" - voiman ja auktoriteetin symboli.

 

"seitsemän" - sille ei ole loppua.

 

"Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." - tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses on symbolinen "Karitsa", joka kantaa ikuista Jumalan Sanaa tai "seitsemää henkeä" kaikille maailman ihmisille. Hän on Jumalan profeetta kaikille kansoille, kuten on kirjoittanut profeetta Jeremia, Jeremia 1:4-10.

 

Lukijalle tiedoksi, että Ilmestyskirjassa on kuvattuna kaksi Karitsaa/Lammasta. Yksi puhuu Karitsasta, joka kuoli, symbolisoi Jeesusta. Tuo toinen Karitsa, joka on voitokas ja jolle on annettu titteli Kuningasten Kuningas (Profeetta kuin Mooses) Opettaja Evangelista. Tämä on jo keskusteltu ja selvitetty aikaisemmissa artikkeleissa.

 

Klikkaa tästä lukeaksesi linkin: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/righteous-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuaidon-jumalan-oikeamielinen-sanoma-kaikille-maailman-ihmisille-

 

Miksi on niin että Jumala kuvasi Hänen aidon ja viimeisen palvelijansa kuin "Lammas"? Jumala voisi viitata Hänen profeettaansa sanoen minun "palvelijani", ja kuitenkin me voimme lukea Hänen käyttäneen sanaa "Lammas"?

 

Mitä Jumala tarkoittaa käyttämällä tätä termiä?

 

Opettaja Evangelistan mukaan syy sille minkä takia Jumala kuvasi Hänen palvelijansa Lampaana (lammas on yksi nöyrimmistä eläimistä) on se, että hänen kauttaan maailman ihmiset voivat ymmärtää, että Jumalalle sekä ihmiset että eläimet ovat tasavertaisen tärkeitä Hänen silmissään.

 

Me epäonnistuimme ymmärtämään kuinka tärkeä eläinten elämä on Jumalalle, ja se johtui Mooseksen pahoista opetuksista koskien eläinten uhraamista.

 

Kuinka me tiedämme, että Opettaja Evangelista on se Lammas/Karitsa, joka oli voitokas?

 

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. " Ilmestyskirja 17:12-13

 

Maiden johtajat ja uskonnot kuten Kristillisyys ja Muslimit sekä muut kirkkokunnat ja kultit - vaikka ne ovat erilaisia ja ristiriidassa toisiaan kohtaan; he kunnioittaen pelkäävät ja ovat yhdistyneitä Jeesuksen nimeen, joka on myöskin Ilmestyskirjassa mainittu Peto:

 

Olkaa ystävällisiä ja lukekaa kuinka Jeesuksesta tuli symbolisesti Peto Ilmestyskirjassa luvussa 13:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/peto-pyhassa-raamatussa

 

Jatkaaksemme:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

Suora suomennos:

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa/Lammasta vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

"Lammas" -Jumalan valitsema mies. Se symbolisoi profeetan kuin Mooseksen uskollisuutta sen seuraamisessa, minkä Jumala on käskenyt häntä ilmoittamaan meille Raamatun kautta. On tuleva aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista antaa maailman ihmisille.

 

Nämä vastustajat tulevat epäonnistumaan, koska Maestro Evangelistan antamat ilmetykset ovat Jumalan Sana. He eivät tule voittamaan aitoa Jumalan Sanaa ja totuutta koskien Jumalaa.

 

"mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas" - tämä on se auktoriteetti, jonka Maestro Evangelista on vastaanottanut Jumalalta. Hän on ainoastaan ihminen, mutta Jumala antoi hänelle tehtävän täytettäväkseen ja Jumala ei salli hänen epäonnistua.

 

Olemalla symbolinen "Lammas" ainoastaan tarkoittaa, että hän on se mies, jolle Jumala antoi auktoriteetin selittää Ilmestyskirjan kirjoitukset. Hänelle ainoastaan on Jumala antanut ymmärryksen ja viisauden avata ja muuntaa sekä selventää jokainen Ilmestyskirjaan kirjoitettu sana.

 

"ja hänen kanssaan" - hän tulee saamaan ihmisiä, jotka auttavat häntä; minkälaisia ihmisiä he ovat?

 

"kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat" - heitä ovat ihmiset, jotka ovat kuulleet hänen ilmestyksiään alusta lähtien ja ovat alati pysyneet hänen kanssaan todistamassa tästä "päivästä". Tämä on johdonmukaista sille mitä oli kirjoitettu Sakarjan kirjaan 3, että Jumalan tosi profeetalla tulee olemaan kumppaneita/avustajia, jotka tulevat olemaan uskollisia avustaessaan häntä tehtävän täyttämisessä, jonka Jumala antoi hänelle.

 

Kuinka Opettaja Eraño M. Evangelista kykeni näyttämään ja osoittamaan, että hän on voitollinen Lammas/Karitsa, joka on mainittu Ilmestyskirjassa 17:14-15? Luemme siitä:

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I saw heaven standing open and there before me was a white horse,

whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and

makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many

crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself."

Revelation 19:11-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Minä näin taivaan olevan avoinna ja siellä minun edessäni oli valkoinen hevonen, jonka ratsastaja on kutsuttu nimellä Uskollinen ja Totuudenmukainen. Oikeudenmukaisesti hän tuomitsee ja ryhtyy sotimaan. Hänen silmänsä ovat kuin loimuava tuli, ja hänen päässään on monta kruunua. Hänellä on nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." Ilmestyskirja 19:11-12

 

"silmänsä ovat kuin loimuava tuli" - yksikään ei kykene osoittamaan vääräksi tai kumoamaan ilmestyksiä Jumalan sanasta, jotka hän toimittaa maailman ihmisille. Hän on liiton sanansaattaja, jota yksikään ihminen ei pysty vastustamaan, kuten on kirjoitettu Malakia 3:1-6.

 

"nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." - ainoastaan Maestro Evangelista kykenee ilmoittamaan ja selittämään hänen auktoriteettinsa Jumalan Sanasta (Pyhästä Raamatusta) maailman ihmisille.

 

"ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God."

Revelation 19:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan" - Opettaja Evangelista tulee nousemaan esiin maailman ihmiset nähtäväksi ennen suurten ongelmien ja väkivallan aikaa, silloin kun maiden johtajat eivät kykene löytämään vastauksia heidän kohtaamiinsa ongelmiin.

 

"hänen nimensä on Jumalan Sana" - mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin koskien Hänen ilmestyksiään, on Eraño M. Evangelista. Nimi tarkoittaa Englannin kielellä ilmaistuna "evangelist of the new era" or "new age evangelist!" Eli Suomeksi "uuden aikakauden evenkelista" tai "uuden ajanjakson sanansaattaja!" Hän on nykyisen modernin päivän Jumalan puhemies! Hän on se mies, josta Jumala antoi maininnan 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja jonka suuhun Jumala on laittava Hänen sanansa ja lähettää puhumaan ja ilmoittamaan Hänen Pyhän Nimensä!

 

Maestro Evangelistan tehtävä on kaikkinensa tehdä ja saattaa meidät ymmärtämään Jumalan sana, jonka hän kykenee tekemään, koska Jumala laittoi Hänen sanansa hänen suuhunsa ja tulee opettamaan häntä siinä, mitä sanoa meille Raamatun kirjoitusten kautta!

 

Ja:

 

Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja." - Tämä vahvistaa sen, että hän on se mies, johon on osoitettu Jesajan kirjassa 49:1-10. Hänen suunsa oli tehty terävän miekan kaltaiseksi Jumalan toimesta. Hän on se Jumalan lähettämä, jonka on määrä toimittaa maailman ihmisille Hänen aito sanomansa. Tämä vahvistaa, että hänen nimensä oli mainittu jo ennen hänen syntymäänsä.

 

Millä auktoriteetilla hän tekee tämän?

 

 "Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten kuningas ja herrain herra." Ilmestyskirja 19:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." Revelation 19:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi: KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi" - Tämä todistaa, että Maestro Evangelista on todellakin kyseinen voitokas Jumalan Lammas/Karitsa Ilmestyskirjassa 17:14-15. Hänellä on täysi auktoriteetti toimia Jumalan puhemiehenä meidän nykyisen sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti olla Jumalan puhemiehenä meidän sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Jumala sanoi, että kaikkien ihmisten tulee kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, koskien Hänen suurta Nimeään. Kaikki maailman johtajat ja kuninkaat ovat nyt kiirehdittyjä kuulemaan hänen Raamattu-ilmestyksensä.

 

Ja lisäksi, koska maailman johtajat ja kuninkaat ovat Jumalan käskeminä ottamaan kuuleviin korviinsa ja ymmärrykseensä Hänen profeettansa kuin Mooseksen sanoma, niin siitä seuraa se, että automaattisesti yhdelläkään niin kutsutulla uskonnollisella saarnaajalla ei ole mitään auktoriteettia puhua vähäisestikään Jumalasta.

 

Mikäli uskonnolliset johtajat eivät hyväksy tätä, niin se tarkoittaa ainoastaan sitä, että he tekevät itsensä näyttämään voimakkaimmilta kuin ovat heidän maansa kuninkaat tai presidentit ja siten he uhmaavat Jumalaa.

 

Palaamme takaisin Sakarjan kirjaan kappaleeseen 3 jakeisiin 9-10:

 

"Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:9-10

 

"ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä." - Mitä tarkoittaa yksi päivä Jumalalle? Luemme siitä:

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

Yksi päivä Jumalalle on kuin tuhat vuotta ihmiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että aidon profeetan kuin Mooseksen (joka on myös Oksa) sanoman kautta, koskien aitoa Jumalan Nimeä, me tulemme nyt vastaanottamaan todellisen anteeksiannon ja pelastuksen Jumalalta.

 

Koska "synti" tulee poistetuksi tuhannen vuoden ajaksi, niin se tarkoittaa että Saatanan petos, joka johdattaa ihmisiä syntiin Jumalaa vastaan tulee nyt kohtaamaan loppunsa ja Jumalan tosi opetus voidaan nyt perustaa.

 

Onko se totta?

 

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli (Pohjattoman kuilun) syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi." Ilmestyskirja 20:1-2

 

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli Pohjattoman kuilun syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään" - Tässä mainittu enkeli symbolisoi profeettaa kuin Moosesta. Hän on jo julistanut Jumalan Nimen ja ansainnut tittelin, arvonimen "Jumalan Enkeli".

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi." - Täysin johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi Sakarja 3:9, että synnit tulevat poistetuksi yhdessä päivässä (siten, tuhannessa vuodessa). Kun profeetta kuin Mooses tulee, niin Saatanan käyttämä petos käyttäen Jumalan sanaa, jonka on kirjoittanut Mooses ja Jeesus levitti vielä omin lisätyksin, tulee paljastetuksi. Kaikki maailman ihmiset ovat kyvykkäitä todella tottelemaan Jumalaa ja vastustamaan pahaa. Jumalan tosi opetukset tulevat perustetuksi tuhannen vuoden ajaksi. Tämä tapahtuu nyt!

 

Ja palaamme Sakarja 3:10, voimme lukea siitä:

 

"Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle, julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:10

 

 "Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle" - Minkä takia tämä päivä on toteutuva sitten kun profeetta kuin Mooses, (joka on myös Oksa) ilmoittaa Jumalan aidon sanoman?

 

Mitä tämä tarkoittaa?

 

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat." Miika 4:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In the last days the mountain of the LORD's temple will be established as chief among the mountains; it will be raised above the hills, and peoples will stream to it." Micah 4:1 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viimeisinä päivinä HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa; se tulee kohoamaan kaikkien kukkuloiden yli ja ihmiset tulevat jatkuvana virtana sitä kohden." Miika 4:1

 

"Viimeisinä päivinä" - viimeiset päivät Saatanan petoksesta Maan päällä, jota edustavat uskonnot.

 

"HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa" - kyseessä ei ole kirjaimellinen vuori eikä kirjaimellinen temppeli. Tämä symbolisoi sitä, kuinka ihmiset joka puolelta maailmaa tulevat näkemään Jumalan tosi opetuksen koskien Hänen Nimeään webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

Tämä antaa myös lisätodisteen sille, että se temppeli 1. Kuningasten kirja 8:41-43 johon Kuningas Salomo viittasi, että kun Muukalainen tai Profeetta kuin Mooses tulee ja ilmoittaa Jumalan Nimen, niin se ei ole enää niin kutsuttu temppeli Lähi-idässä, vaan on ainoastaan symbolinen temppeli - kyseessä on ilmestys Jumalan tosi Nimestä Uudesta Jerusalemista (Filippiineiltä).

 

Jatkamme:

 

"Monet pakanakansat (kansakunnat) lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme HERRAN vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin (huoneeseen), että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista HERRAN sana."  Miika 4:2

 

Jumalan profeetta on Filippiineillä, Uudessa Jerusalemissa, ei perustamassa uutta uskontoa, vaan tiedottaakseen kaikkia ihmisiä Jumalan tosi sanomasta Raamatun kirjoitusten kautta.

 

"Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Miika 4:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." Micah 4:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana. He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi. Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan."  Miika 4:3

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana." - Maestro Evangelistan, aidon profeetan kuin Mooseksen sanoma tulee kertakaikkinensa lopettamaan uskonnollisten lahkojen konfliktit tai sodat tapahtumasta maailmassa tänä päivänä.  Nämä uskonnot, jotka väittävät tekevänsä kunniamurhiaan, tullaan nyt paljastamaan, etteivät he kuulu Jumalalle.

 

Opettaja Evangelista sanoo painokkaasti, että me ajattelemme tai heijastamme toiminnallamme seuraavaa:

 

Kristillinen sanoma on "Rakasta sinun vihollistasi".

 

Islamin sanoma on, kuten olemme lukeneet heidän Koraanistaan, puhuu "uskomattomien/vääräuskoisten tappamisesta ja koko maailman alistamisesta hyväksymään Islam".

 

Seuraus tästä on jatkuva uskonnollinen verenvuodatus: Yksi uskonto rohkaisee heidän vihollisiaan tappamaan heidät, kun toinen uskonto puskee sen seuraajia tappamaan ei-uskovat tai vääräuskoiset.

 

Nämä uskonnolliset sodat tulevat loppumaan aidon profeetan kuin Mooseksen sanomalla koskien Jumalan Nimeä.

 

"He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi." - Sen vuoksi että profeetan kuin Mooseksen sanoma Jumalalta koskien eläinten huolenpidosta ja syömisestä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia ruuaksi, niin ihmiset joka puolella maailmaa rohkaistuvat ja keskittyvät nyt kasvattamaan maatilojaan ja vihanneksia.

 

"Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan." - Tulee olemaan rauha, sillä me kaikki tulemme olemaan yhdistyneinä yhden Jumalan Nimen alaisuuteen. Todellakin, Jumalan kaiken kattava suunnitelma 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30 tulee nyt todellisuudeksi meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

"He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut." Miika 4:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the LORD Almighty has spoken." Micah 4:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." Miika 4:4

 

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." - Nyt me ymmärrämme minkä takia tämä sanonta on kirjoitettu myös Sakarja 3:10, koska se puhuu todellisen rauhan, yltäkylläisyyden ja oikeamielisyyden aikakaudesta, jonka tuo sanoma, jonka toimittaa profeetta kuin Mooses koskien aitoa Jumalan Nimeä.

 

Tämä tarkoittaa, että lopulta maa tulee nauttimaan Rauhasta. Ihmiset joka puolella maailmaa voivat nyt nautti Sapatin Päivästä, Pyhäpäivästä - Jumalan siunaamasta levosta, joka on osa Jumalan tarkoitusta 1. Mooseksen kirjassa 2:1-4.

 

Jatkamme:

 

"Sillä kaikki kansat vaeltavat jumalansa nimessä kukin, mutta me vaellamme Herran, meidän Jumalamme, nimessä aina ja iankaikkisesti." Miika 4:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All the nations may walk in the name of their gods; we will walk in the name of the LORD our God for ever and ever." Micah 4:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki maat voivat kulkea heidän jumaliensa nimessä; me kuljemme HERRAN nimen, meidän Jumalamme nimessä, iankaikkisesti."  Miika 4:5

 

"Kaikki maat voivat kulkea heidän jumaliensa nimessä" - Tämä osoittaa ainoastaan sen, kuinka tosi Jumalan sana on. On olemassa maita/valtioita, jotka eivät ole tietoisia tai tunne Jumalan sanaa Raamatussa ja siten eivät ole myöskään pakotettavissa hyväksymään tätä ilmestystä.

 

Mutta kuitenkin, miksi on niin että nämä maat kulkevat heidän jumaliensa nimissä?

 

"Sillä HERRA on suuri Jumala, suuri Kuningas yli kaikkien jumalien." Psalmi 95:3

 

On olemassa muita kulttuureita, jotka ylistävät muita jumalia, mutta se mikä on selvää, on tämä: Tuo tosi Jumala, jota profeetta kuin Mooses edustaa, on Jumalien Jumala.

 

Tarkastellessamme yksityiskohtaisemmin:

 

"Kaikki kuvain kumartajat joutuvat häpeään, kaikki, jotka epäjumalista kerskaavat. Kumartakaa häntä, kaikki jumalat." Psalmi 97:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All who worship images are put to shame; those who boast in idols - worship him, all you gods!" Psalm 97:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki, jotka ylistävät mielikuvia, painetaan häpeään; nuo, jotka ylpeilevät ylistyksensä kohteen kuvillaan - ylistäkää häntä, kaikki te jumalat!" Psalmi 97:7

 

Todellinen jumalien Jumala ei salli ihmisen tehdä kuvaa hänestä.

 

"Sillä sinä, Herra, olet Korkein yli kaiken maan, sinä olet ylen korkea, ylitse kaikkien jumalain." Psalmi 97:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For you, O LORD, are the Most High over all the earth;

you are exalted far above all gods." Psalm 97:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä sinä, Oi HERRA, olet Kaikkein Korkein kaiken maan yllä; sinä olet korotettu kauas muiden jumalien yläpuolelle." Psalmi 97:9

 

Siellä on olemassa monia jumalia. Mutta siellä on todellinen aito Jumala kenelle he ovat vastuun tai vastauksenalaisia. Kyseessä on yksi tosi Jumala, joka on taivaassa - kaikkein Korkein kaiken maan yläpuolella.

 

"Iloitkaa Herrassa, te vanhurskaat; kiittäkää hänen pyhää nimeänsä." Psalmi 97:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Rejoice in the LORD, you who are righteous, and praise his holy name."

Psalm 97:12 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Riemuitkaa HERRASSA, te, jotka olette oikeamielisiä, ja ylistätte hänen pyhää nimeään." Psalmi 97:12

 

Aidolla jumalien Jumalalla on NIMI. Ylistääkseen aitoa Jumalaa, sinun täytyy kutsua Hänen Nimeään. Ainostaan siten toimimalla, sinä tulet Jumalan tarkastelemana yhdeksi Hänen oikeamielisiä ihmisiään.

 

Nyt, kun aito jumalien Jumalan Nimi on tehty meille tunnetuksi Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta annetuilla webbisivuilla, niin mikä Jumalan sana on nyt astumassa voimalliseksi?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Päivä on nopeasti tulossa, jolloin koko maailma tulee ylistämään ainoaa todellista Jumalan Nimeä.

 

Koska on olemassa pieniä tai vähälukuisia kulttuureita ja ihmisryhmiä, jotka tulevat pitäytymään heidän omassa tavassaan ylistää - vaikka Jumalan Nimi on yhdistänyt monia muita maita. Mitä Jumala tekee heille?

 

"Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta." Sakarja 14:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If any of the peoples of the earth do not go up to Jerusalem

to worship the King, the LORD Almighty, they will have no rain."

Zechariah 14:17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jos jotkut maan ihmisistä eivät mene Jerusalemiin ylistämään Kuningasta, HERRAA Kaikkivaltiasta, he eivät saa enää sadetta." Sakarja 14:17

 

"he eivät saa enää sadetta." - Ne vähemmistökansat, jotka yhä jatkavat heidän esivanhempiensa jumalien ja jumalattarien ylistämistä (huolimatta siitä kuinka toden Jumalan sana on yhdistänyt monia kansoja ja maita Hänen Nimensä kautta, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa kuin Mooses), he eivät tule saamaan osakseen Jumalan siunauksia.

 

He eivät edisty tai kehity, vaan enemminkin pysyvät ansassa heidän omassa muinaisessa kulttuurissaan.

 

Nyt, lukekaamme minkä takia profeetalle kuin Moosekselle, profeetalliselle Joosualle oli Jumalan taholta annettu titteli "Oksa". (Sakarja 3:8)

 

Luemme asiaan:

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juurestaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

 "Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Opettaja Evangelista sanoo, että syy sille minkä takia Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala tahtoo meidän ymmärtävän meidän vanhempiemme tärkeyden. Ilman Iisaita, suurta Israelin Kuningas Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

 

"juuri" - tämä on Jeesus, kuten on näytetty toteen Ilmestyskirjassa 22:16, jossa lukee:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Jeesus sanoi, että hän lähettää "enkelin" tai sanansaattajan - Jeesus ei palaa enää uudelleen! Kyseessä on Jeesuksen lähettämä "enkeli", joka tulee todistamaan "kirkoille" (ihmisille, jotka uskovat Jeesukseen) Ja selventämään, että hän (Jeesus) on ainoastaan Daavidin "Juuri ja Jälkeläinen" sekä myös kirkas "aamun tähti".

 

Kuka on tuo henkilö, joka on paljastanut kaikille, että Jeesus on "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti"?

 

Tuo on merkki Jeesuksen "enkelin" saapumisesta/ilmestymisestä. Tämä "enkeli" ei ole Jeesuksen vihollinen, joka on vapautettu tuhoamaan hänen (Jeesuksen) maine. Kyseinen "enkeli" tulee selkeän yksiselitteisesti ilmoittamaan kaikille, mitä Jeesus on lähettänyt hänet tekemään. Ja se on selittämään, että kauan sitten Jeesus tunnusti olevansa "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti".

 

Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta, Opettaja Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut, että Jeesus on "Daavidin Juuri ja Jälkeläinen". Tämä esitys tai paljastus ei ole tullut uskonnoilta, sillä he saarnaavat, että Jeesus on "Jumalan Poika", eli se identiteetti, josta Jeesus unelmoi ja tahtoi hänen kansansa hyväksyvän, mutta juuri tuosta syystä häntä rankaistiin ja tapettiin!

 

Maestro Eraño Martin Evangelista on Jeesuksen "enkeli".

 

Sinä saatat kysyä, miksi on niin että tuo sana "Enkeli" on ollut käytettynä tässä jakeessa viittaamaan Maestro Evangelistan auktoriteettiin paljastaa Jeesus?

 

Ihmiset ovat olleet uskontojen harhaanjohtamia ajattelemaan, että kun Raamatussa sanotaan tai on kirjoitettu "Enkeli", niin se perussääntöisesti puhuu hengellisestä olennosta, joskus siivellisestä, onko tämä selkeää ja varmaa?

 

Luemme siitä Hoosea 12:5

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme."Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there-" Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan-Hoosea 12:5

 

Hoosea 12:5 me voimme lukea, Jaakob paini/kamppaili Jumalan Enkelin kanssa, miltä tämä enkeli näyttää?

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä (joen) toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

 

Muistatko sinä, että kyseessä oli "mies, ihminen", joka paini Jaakobin kanssa?

 

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun (socket=luun liitoskuoppaan, niveleen), niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen (miehen) kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua." 1. Moos. 32:25-26

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"When the man saw that he could not overpower him, he touched the socket of Jacob's hip so that his hip was wrenched as he wrestled with the man. Then the man said, "Let me go, for it is daybreak." But Jacob replied, "I will not let you go unless you bless me."

Genesis 32:25-26 (NIV)

 

Asia on selkeä nyt; tämä "mies", ei hengellinen siivekäs olento, jonka kanssa Jaakob paini, oli "enkeli". Siten ollen, kun on sanottu/kirjoitettu "Enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16, niin se ei välttämättä tai todellisuudessa tarkoita hengellistä olentoa, vaan Jumalan lähettämää miestä julistamaan Hänen sanomansa.

 

Siten, Ilmestyskirja 22:16 puhuu miehestä (josta Jeesus on aikaisemmin maininnut silloin kun hän oli elossa), jonka Jumala lähettää todistamaan tai paljastamaan totuuden siitä, kuka Jeesus todella on ja minkä takia Jumala oli hänet lähettänyt. Että hän on vain ja ainoastaan Daavidin juuri ja jälkeläinen tai Daavidin sukuseuraaja, kuten Jumala on sanonut 2. Samuel 7:12-14.

 

Koska Ilmestyskirja 22:16 puhuu enkelistä, joka on lähetettu todistamaan koskien Jeesusta, niin on ymmärrettävää nyt, että on olemassa ainoastaan yksi mies, EIKÄ KAIKILLA ole Jumalan antamaa auktoriteettia selittää Jeesuksen todellista luontoa ja tehtävää Jumalalta. 

 

Ja uudelleen, lue profetia koskien aitoa ja todellista Jeesuksen persoonaa:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä seuraajaksesi sinun jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12 NIV käännös

 

Tämä on Daavidille annettu lupaus - jälkeläinen on tuleva hänen omasta verilinjastaan. Ja mikä tulisi olemaan kyseisen jälkeläisen työ/tehtävä? 

 

"Hän on rakentava huoneen/talon minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13 NIV käännös

 

Ensimmäinen valinta oli Kuningas Salomo, se Daavidin "aito poika" tai jälkeläinen. Kuningas Salomo rakensi talon, jossa oli Jumalan Nimi. Mikä oli Jumalan lupaus?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14 NIV käännös

"Kun hän tekee väärin" - siinä tapauksessa Daavidin jälkeläinen joutuu rangaistuksi. Kuningas Salomoa ei rankaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", mutta me tiedämme, että Jeesus oli rangaistu juuri tuolla tavalla.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus on vain Daavidin jälkeläinen, jonka Jumala on valinnut täyttämään tehtävää, joka jäi Kuningas Salomolta suorittamatta päätökseensä. Jeesus voisi johdattaa Juutalaiset ja saattaisi heidät ymmärtämään aidon Jumalan Nimen Kuningas Salomon rakentaman talon kautta.

 

Nyt, miksi Jeesus sanoi, että hän on myös "kirkas aamun tähti"? Mistä me voimme lukea koskien "kirkasta aamun tähteä" Pyhästä Raamatusta? Sinä voit lukea sen, kuinka Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa syyn Jeesuksen tunnustukselle.

 

Klikkaa TÄSTÄ: http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes10-en.html tai http://www.thename.ph/thename/testimony/jes10-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/kirkas-aamun-tahti

 

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia Ilmestyskirjan kirjoittaja, profeetta Johannes oli Jumalan käskemä kirjoittamaan Hänen sanansa koskien Jeesusta Ilmestyskirjaan 22:16. Tämä ei tarkoita sitä, että Jeesus olisi ollut yhä elossa silloin, kun Profeetta Johannes kirjoitti tätä ilmestystä, vaan on enemmänkin muistutus niistä Jeesuksen sanoista koskien tulevaa "Neuvonantajaa", jonka Jumala lähettää todistamaan hänestä (Jeesuksesta), että hän on vain Daavidin jälkeläinen ja myös mitä tarkoitusta varten Jumala hänet alkujaan lähetti. Tämä opetus ei ollut koskaan hänen apostoleidensa korostama, sen vuoksi, että he jatkoivat Saatanan petosta.

 

Luemme asiaan:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni" Johannes 14:15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you love me, you will obey what I command. " John 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken." Johannes 14:15

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken" - Jeesus haastaa nuo, jotka häntä rakastavat, tottelemaan sen, mitä hän tulee sanomaan.

 

"minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever - 
the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. " John 14:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti - totuuden Henki. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:16-17

 

 "Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus pyysi Jumalalta "toista" ottamaan hänen tehtävänsä hoidettavakseen. Kun Jeesus puhui "toisesta Neuvonantajasta", hän puhui silloin tulevasta toisesta henkilöstä.

 

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus itse sanoi, että Neuvonantajan sanoma Jumalalta tulee olemaan se yksi ja ainoa, joka pysyy meidän kanssamme ikuisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus puhuu tulevasta Jumalan sanansaattajasta.

 

Mitä tämä "Neuvonantaja" tuo?

 

"totuuden Henki. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:17

 

"totuuden Henki" - miehen merkki, joka on kutsuttu nimellä "Neuvonantaja" on tuleva ja hän ilmoittaa totuuden koskien Jumalaa ja totuuden koskien Jeesusta.

 

"Maailma ei voi hyväksyä häntä" - Sitten kun aito "Jeesuksen Neuvonantaja" tulee, maailma ei voi tai kykene helpolla hyväksymään totuutta, jonka hän tuo Jumalalta, että Mooses ja Jeesus rikkoivat Jumalan käskyt.

 

"koska se ei näe häntä eikä tunne häntä" - Koska aito neuvonantaja on tuleva aikana, jolloin koko maailma on jo uskontojen aivopesemä heidän omalla versiollaan kuka profeetta kuin Mooses on ja kuka Jeesuksen neuvonantaja on. Kristityille tämä "neuvonantaja on "Pyhä Henki", kun taas Muslimeille, tämä on Muhammed.

 

"ja on oleva teissä" - "Neuvonantaja" on varmasti tuleva Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" on tuova totuuden kantaen todistusta Jeesuksesta niin kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt paljon asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovan myös sanoneet monia asioita, jotka ovat esitettyjä eri tavoin kuin hän (Jeesus) sanoi ne aikaisemmin.

 

He eivät tiedä tai tunne totuutta koskien Jeesusta Pyhässä Raamatussa, koska he eivät ole niitä, jotka Jumala on ennalta lähettänyt selittämään nämä asiat. 

 

Mikä on se erityinen merkki, jonka me näemme tapahtuvan joka päivä, joka osoittaa, että koko maailma ei tunne totuutta koskien Jeesusta ja aivan varmasti koskien Jumalaa?

 

Luemme siitä:

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Joh. 16:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi." Joh. 16:1

 

 "Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" - Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo: Jeesus muistutti siitä, että hän varotti jokaista.

 

"He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "They will put you out of the synagogue; in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God." John 16:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He poistavat teidät synagogista; ja itse asiassa, on tuleva aika, jolloin kuka tahansa teidät tappaa, ajattelee tekevänsä palveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

 

Jeesus tiesi, että on tuleva aika, jolloin ihmiset tappavat toisiaan ja luulevat silloin tekevänsä kunniaa Jumalalle.

 

Juuri meidän aikanamme näistä tappamisista raportoidaan usein sanomalehdissä, TV:ssä ja radio-ohjelmissa; ja jopa niiden todellisella tapahtumahetkellä me voimme nähdä niiden tapahtuvan kaapeli TV-lähetysten välityksellä, satelitti-TV ohjelmista ja Internetistä!

 

Mikä on todellinen syy ja aiheuttaja näille uskonnollisille tappamisille? Mitä Jeesus todella sanoi tästä asiasta?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:3

 

Jeesus sanoi: Syy tappamisille vastakkaisten uskontojen ja valtioiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä todellista Jeesusta.

 

Todistaaksemme sen: Jos sinä kysyt ihmisiltä, montako jumalaa on olemassa? He vastaavat: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä vastauksessaan.

 

Kun kysytään Hänen Nimeään, niin he antavat monia nimiä, ja taistelevat sen vuoksi. Se vain paljastaa, etteivät he todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi syy konflikteille ja tappamisille.

 

Jos kysytään Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (kristityille); ja muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika mutta myös ihminen. Nämä ovat ne ilmoitukset ja tosiasiat - SE ERITYINEN MERKKI, että he (Kristityt, Islam, ja Juutalaisuus) eivät todella tunne Jeesusta. Tästä syystä tappamiset ovat jatkuneet aina nykyiseen aikaamme asti.

 

Lisäksi, Mooseksen opetusten kautta koskien uhraamisia ihmiset saivat väärän käsityksen, että Jumala oli mielistynyt eläinuhrien tekoon, vaan kuinka paljon enemmän mielissään, kun tapat uskottoman Hänen nimessään?

 

Sitä ei voida kiistää, etteivätkö Mooseksen kirjoitukset ole epäsuora aiheuttaja näille uskonnollisille tappamisille, sillä se on juuri hänen valheellisten tarinoidensa kautta koskien eläinten uhraamisia, joka juuri antoi nousun ja kasvun tämän päivän uskonnollisille tappamisille.

 

Syy näille uskonnollisille aseellisille konflikteille on se, että yksikään näistä uskonnoista ei tunne tai tiedä aitoa Jumalaa ja Jeesusta. Jotta lopullisesti laitamme ehdottoman stopin näille tappamisille, niin tulkoon aito Jumala ja todellinen Jeesus tunnetuksi Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on saatettu päätökseen, niin ihmisten tulisi ymmärtää ja tunnustaa totuus; tappamiset tulevat loppumaan ja saamaan päätöksensä. Kirous maailman yllä tulee myös loppumaan sitten kun ihmiset oppivat ja huutavat turvakseen aitoa Jumalan Nimeä.

 

Kuinka me tiedämme, että Jeesus viittasi juuri tulevaan profeettaan kuin Mooses, kun hän puhuu tulevasta "Neuvonantajasta"?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the COUNSELOR, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta NEUVONANTAJA, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

 "Mutta NEUVONANTAJA, Pyhä Henki" - Jeesus sanoi, että tämä tuleva Neuvonantaja on Pyhä Henki; jo kauan aikaa, Kristityt ovat johdattaneet uskomukseen, että Jeesus viittasi johonkin toiseen kokonaisuuteen. Oppikaamme nyt totuus koskien tätä asiakysymystä:

 

Tuntekaamme nyt se todellinen merkitys ja tarkoitus, mitä Jeesus sanoi koskien Pyhää Henkeä:

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen."Apostolien teot 1:16

 

On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Luemme uudelleen asiaan:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

  

Tutkikaamme ja määritelkäämme Pyhän Hengen todellinen merkitys, joka puhui Daavidin suun kautta:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

Tarkoitus ja merkitys Pyhälle Hengelle on tarkan yksiselitteisesti Jumalan Sana, kyseessä ei ole kolmas persoona kolminaisuusopista, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

 

On nyt ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme, kun aito merkitys Pyhälle Hengelle on saanut vastauksensa ja sen mitä uskonnot siitä sanovat, on valhetta.

 

Ja nyt Opettaja Evangelista selittää: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, oli Daavidille annettu Jumalan Sana. Henki, tarkoittaa sanaa - ja syy, miksi se on kutsuttu Pyhäksi, jo se, että se on Jumalalta. Tästä syystä, kun me sanomme Pyhä Henki, me sanomme silloin Jumalan Sana.

 

Onko se totta, että Pyhä Henki tarkoittaa ainoastaan Jumalan sanaa, joka on laitettu Jumalan profeetan suuhun?

  

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for me, this is my covenant with them," says the LORD. "My Spirit, who is on you, and my words that I have put in your mouth will not depart from your mouth, or from the mouths of your children, or from the mouths of their descendants from this time on and forever, " says the LORD." Isaiah 59:21 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, tämä on minun liittoni heidän kanssaan," sanoo HERRA. "Minun Henkeni, joka on sinussa, ja minun sanani, jotka olen laittanut sinun suuhusi, eivät poistu sinun suustasi, tai sinun lastesi suusta, tai heidän jälkeläistensä suusta aina tästä ajasta lähtien ikuisuuteen, " sanoo HERRA." Jesaja 59:21

 

"Minun Henkeni, joka on sinussa, ja minun sanani, jotka olen laittanut sinun suuhusi," - Asia on erittäin selkeä, Pyhä Henki tarkoittaa ainoastaan Jumalan sanaa, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojensa suuhun. Siten ollen, kun Jeesus sanoi, että tämä Neuvonantaja on myös Pyhä Henki, niin hän tarkoittaa, että Neuvonantaja on se mies, johon Jumala on laittanut Hänen sanansa tai pyhän henkensä (hänen suuhunsa) ja kyseessä ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

 

Luemme asiaan:

 

"Profeetan Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule Minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien YHTÄ profeettaa, jonka Hän tulee lähettämään kuin Mooseksen, joka ei ole Juutalainen, vaan on Jumalan tekemänä Hänen Nimensä kautta Israelilainen; jonka suuhun Hän on laittava Hänen sanansa tai PYHÄN HENGEN (joka tarkoittaa, että tämä valittu henkilö ei opiskele Raamattua itsekseen, sillä Jumala Itse tulee antamaan ohjeet hänelle koskien Hänen sanojaan) JA tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Tästä syystä Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan sana, koska hän osoittaa siinä tulevaan profeettaan kuin Mooses, josta Jumala on aikaisemmin kertonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Sen vuoksi, että Jeesus viittaa toiseen Neuvonantajaan profeettana kuin Mooses, tämä tarkoittaa sitä, että apostolit tekivät väärän lausunnon/todistuksen Jeesuksen olevan profeetta kuin Mooses Apostolien teoissa 3:22. Tämä osoittaa, että apostoleiden kirjoitukset siitä, minkä takia Jumala lähetti Jeesuksen, EIVÄT OLE totta alun alkaenkaan.

 

Luemme uudelleen Johannes 14:26

 

"Mutta NEUVONANTAJA, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

"Mutta NEUVONANTAJA, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni," - Ei Jeesuksen fyysisessä persoonassa, vaan tehtävässä, joka on nähtävissä nimen Jeesus merkityksessä.

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

Hänen tehtävänsä oli hänen nimessään, "pelastaa hänen kansansa heidän synneistään" - pelastaakseen hänen kansansa Israelin hänen elinaikanaan.

 

Onko se varmasti totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaen, hänen kansansa Israelin pelastajaa - "pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 

Jeesus oli erityisesti Jumalan lähettämä ainoastaan pelastamaan hänen kansansa Israel heidän synneistään Jumalalle.

 

Jumala ei lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailman ihmisiä synneistään! Kykenikö tai pystyikö hän täyttämään tehtäväsä pelastaa hänen kansansa, joka on hänen nimensä "Jeesus" todellinen merkitys?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

Nimi "Jeesus", joka oli annettu hänelle, hänen tehtävänsä merkiksi, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli varhaisessa vaiheessa elämäänsä ilman, että olisi pelastanut hänen kansaansa heidän synneistään Jumalalle.

 

Tämä merkitsee, että tehtävä nimessä "Jeesus" on pelastaa Israelin kansa heidän synneistään tekemällä Jumalan Nimi tunnetuksi heille - tehtävä, jonka Jeesus epäonnistui täyttämään ja nyt tehtävää on tullut jatkamaan profeetta kuin Mooses tai Oksa.

 

Saadaksesi vielä yksityiskohtaisemman ilmestyksen luettavaksesi, minkä takia Jeesus ei enää palaa takaisin, kuten uskonnot väittävät, klikkaa seuraavasta linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Palaamme nyt Jesajan kirjaan kappaleeseen 11, jakeeseen 2

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon Henki." Jesaja 11.2

 

"hänen päällänsä lepää HERRAN Henki" - Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun. Siten ollen, tämä Oksa, johon on viitattu tässä profetiassa, on juuri se mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä (hänen suuhunsa) ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

 

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - sen vuoksi että profeetta kuin Mooses tulee johtamaan meidät todelliseen viisauteen ja ymmärrykseen koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksissa.

 

Me todistamme nyt Jumalan sanan täyttymystä Jesaja 11:2, sekä Sakarja 3:8 koskien Oksaa, joka on myös profeetta kuin Mooses sekä ´Neuvonantaja´, johon Jeesus viittasi sanoillaan.

 

Jatkaaksemme:

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä." Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa HERRAN pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattu-perustaiset ilmestyksensä eivät tule hänen omien Jumalan sanan opintojensa pohjalta, vaan sen suomana minkä Jumala on asettanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

 

"Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - Koska profeetta kuin Mooses näyttää nyt maailmalle millä tavalla me voimme todellakin olla oikeamielisiä Jumalan edessä ja kuinka köyhyys saadaan loppumaan.

 

 "Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." - Tämä tarkoittaa, että Oksa (joka on myös profeetta kuin Mooses) on nyt se, joka on iskevä käärmeen päähän, kuten profetoitu 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Hän tulee murskaamaan tai paljastamaan Saatanan petoksen suuhunsa laitetun Jumalan sanan voimalle!

 

Me tulemme myös todistamaan, kun me luemme aidon profeetan kuin Mooseksen, Oksan sanomaa:

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.  Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa (pieni lapsi heitä johdattaa)." Jesaja 11:5-6

 

"Righteousness will be his belt and faithfulness the sash around his waist.

The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat,

the calf and the lion and the yearling together; and a little child will lead them." Isaiah 11:5-6 (NIV)

 

"Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Me olemme nyt astumassa aikakauteen, jossa tulee olemaan koko maailmaa kattava kestävä RAUHA, sillä nyt me tunnemme ja tiedämme tosi Jumalan Nimen, joka johdattaa meidät kaikki olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa!

 

Kun maailman ihmiset kuuntelevat Viimeisen Profeetan, Maestro Eraño Evangelistan Raamattu-ilmestyksiä, tuntevat Jumalan todet lait ja tunnustavat Jumalan Nimen ja tuntevat aidon Jeesuksen (joka on ilmoitettu (www.thename.ph ja www.thenameonline.info), niin silloin ei ole enää uskontoja joille lahjoittaa meidän kovalla työllämme ansaitut rahat. Eikä ole enää uskontoja, joiden PUOLESTA TAISTELLA JA KUOLLA. Me tulemme nyt astumaan aidon yhtenäisyyden ja rauhan aikakauteen, sillä nyt me tulemme yhtenä kutsumaan Jumalan tosi Nimeä.

 

Ja sitten kun maailman kansat ovat yhdistyneitä kutsumaan Jumalan Nimeä turvakseen, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, mikä profetia tulee silloin täytetyksi?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas" - Tulee olemaan "kuningas", koska Saatana kerran hallitsi maailmaa Mooseksen kirjoittamien valheellisten lakien ja Jeesuksen kumoamien Jumalan lakien kautta. Nyt, kun sekä Mooses että Jeesus ovat molemmat paljastetut, tulevat Jumalan tosi opetukset hallitsemaan maailmaa. Tämän seurauksena rauha ja oikeamielisyys ovat perustettuina maailmaan.

 

"Sinä päivänä on vain yksi HERRA" - On vain yksi Jumala, ei enää hajotusta!

 

"ja Hänen Nimensä ainoa" - Ainoastaan yksi Nimi - koska nimet Jehova, Jahveh, YHWH, Allah ja Jeesus ovat nyt paljastetut valheellisiksi ja kuvitteellisiksi, aidon profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Eraño Martin Evangelista kautta!

 

Lisätäksemme vielä siihen vahvistukseen, että tuo sanoma, jonka me nyt kuulemme, on todellakin Oksalta tai Profeetalta kuin Moosekselta ja siten ollen on todellistuma siitä, mitä Jumala tarkoitti olevan ihmisten ja eläinten kesken 1. Mooseksen kirjassa 1:29-30:

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas."  Jesaja 11:7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox." Isaiah 11:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lehmä ruokailee karhun kanssa, niiden nuoret makoilevat keskenään, ja leijona syö olkia kuin härkä." Jesaja 11:7

 

"leijona syö olkia kuin härkä" - tämä on aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jonka Jumala on antanut tai määrännyt aikaisemmin (kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan 1:29-30), kuten Opettaja Evangelista on ilmoittanut.

 

 "Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Isaiah 11:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

 "on oleva täynnä HERRAN tuntemusta" - ihmiset joka puolella ja paikassa maailmaa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla." Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean." Isaiah 11:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa (haudan lepo) maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja Välimeren ympäröivistä saaristomaista." Jesaja 11:10-11

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille" - koska koko maailma tulee tuntemaan, että Maestro Evangelista on nyt täyttänyt sen mitä Jeesus, (Daavidin jälkeläinen) epäonnistui saattamaan päätökseen, eli ilmoittamaan Jumalan Nimen.

 

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran" - miksi on sanottu toisen kerran? Milloin oli ensimmäinen kerta, kun Jumala ojensi Hänen mahtavan Käsivartensa?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä (mahtava) kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

Me voimme lukea, että Jumala ensiksi ulotti Hänen voimallisen ja "mahtavan kätensä" Mooseksen kautta Exoduksen, Erämaataivalluksen aikana. Me voimme ymmärtää sen, että minkä takia se tullaan tekemään toisen kerran, eli aivan kuten Jumala teki sen Moosekselle ja koska Mooses oli vajaatoiminen Jumalan tosi lakien julistamistyössä, niin Jumala tulee tekemään sen uudelleen Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ja merkki siitä on ne sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa ilmoittaakseen Hänen toden Nimensä.

 

Jatkamme:

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel; he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth." Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkoitetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 

Kaikki ihmiset, myös Juutalaiset tulevat kootuksi ja yhteenliitetyksi Yhden Jumalan alaisuuteen - Yksi Nimi, Yksi Kansa.

 

Mitä ovat nämä merkkiviirit, jotka tullaan nostamaan kaikkien maailman kansojen yhdistämiseksi?

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla." Psalmi 20:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"We will shout for joy when you are victorious and will lift up our banners

in the name of our God. May the LORD grant all your requests. Now I

know that the LORD saves his anointed; he answers him from his holy

heaven with the saving power of his right hand." Psalm 20:5-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa meidän merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön HERRA kaikki sinun pyyntösi. Nyt, minä tiedän, HERRA pelastaa ja antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle pyhästä taivaastaan oikean kätensä pelastavalla voimallaan." Psalmi 20:6-7

 

"meidän merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä." - Kaikki maat ja valtiot, jotka tulevat hyväksymään ja tunnustamaan Jumalan Nimen. Tuona suurena "päivänä" kaikki tulevat olemaan yhden merkkiviirin alla - yhtenä maana Jumalan alaisuudessa.

Ei ole enää hajotusta tai jakaantumista, he ovat nyt kaikki Jumalan ihmisiä. Kaikki ovat kutsuttuja nimellä ISRAEL.

 

"Nyt, minä tiedän, HERRA pelastaa ja antaa voiton Hänen voidellulleen." - Toisin kuin oli Jeesus, joka oli Jumalan hylkäämä väärintekojensa takia. Tämä puhuu toisesta Jumalan Voidellusta, ja hän ei ole Daavidin verilinjasta. Tämä puhuu Oksasta, profeetasta kuin Mooseksesta.

 

Tuona "päivänä", keneen meidän tulisi luottaa?

 

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:8-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the name of the LORD our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm. O LORD, save the king! Answer us when we call!" Psalm 20:7-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän HERRAMME Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. HERRA, pelasta ja anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:8-10

 

"me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen" - Se Ainoa Tosi Kaikkivaltiaan Jumalan Nimi, kuten on tullut ilmoitetuksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 

Mikäli tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Jumalan Nimeä, jonka Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan; eivät hyväksy, että Mooses on kirjoittanut asioita jotka eivät olleet Jumalalta; ja jopa vastustavat ja yhä sanovat, että heidän isiensä Jumala tulee aina olemaan heidän kanssaan, mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

 

Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-Idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää." - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Jos he eivät vieläkään tunnusta sanomaa, koskien aitoa Jumalan Nimeä, jonka aito profeetta kuin Mooses on ilmoittanut (webbisivujen artikkeleissa), Jumala ei tule enää säästämään heitä ongelmilta, jotka he tulevat kohtaamaan!

 

Nyt me tiedämme, että Opettaja Eraño M. Evangelistalle, Profeetta kuin Mooselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18- 19 oli annettu titteli Jumalan taholta olla Hänen "Enkelinsä" ja johdattaa meidät elämään Hänen siunauksensa alaisuudessa.

 

Millä tavalla Enkeli tulee johtamaan meidät tekemään meidän maailmamme siunatuksi maailmaksi Jumalan alaisuuteen?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan"." Ilmestyskirja 7:1-3

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" ovat symbolisia ja tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), kansainvälinen organisaatio, joka työskentelee estääkseen maailmansotaa tapahtumasta uudelleen.

 

"pitävän kiinni maan neljää tuulta" - Mitä tämä "tuuli" symbolisoi?

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!"

Jeremia 4:10-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I said, "Alas, Sovereign LORD! How completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, 'You will have peace,' when the sword is at our throats!" At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them." Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind, his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!" Jeremiah 4:10-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, Voi, Kaikkivaltias HERRA! Kuinka perusteellisesti Sinä oletkaan vaivuttanut petokseen tämän kansan ja Jerusalemin sanomalla, ´Teillä on oleva rauha,´ kun miekka on kuitenkin kurkullamme!" Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:10-13

 

Uudelleen sanontaan, "pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia (YK) ja maailman johtajia, jotka symbolisesti yrittävät pitää loitolla sotia, konflikteja ja kansojen välisiä kohtaamisia, joita tällä hetkellä tapahtuu monissa osissa maailmaa.

 

 Lukekaamme Ilmestyskirjan luku 7 ja tällä kertaa jae 2

 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta" Ilmestyskirja 7:2

  

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan idästä" - muun tai toisen "enkelin", tämä on erilainen kuin neljä enkeliä - jotka kuvaavat tämän päivän maailman johtajia. Tämä ´toinen tai muu enkeli´ symbolisoi Jumalan viimeistä profeettaa, ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa kuin Mooses, joka on Kaukoidästä, Filippiineiltä.

 

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä.

 

 Mikä on "elävän Jumalan sinetin" tarkoitus?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "muu tai toinen enkeli" tuo, on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva" - siitä syystä, että kaikki maailman ihmiset tietävät ja tuntevat Jumalan Nimen, se kirous, jonka Jumala sääti 5. Moos. 11:26-28 poistetaan ja me tulemme kaikki elämään Jumalan siunauksessa.

 

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooses (kerrottu aiemmin 5. Moos. 18:18-19) tulo, hänet joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään, on todiste, että profeettojen Jumala todella elää!

 

Kuitenkin, mikäli maailman johtajat eivät kuuntele Jumalan sanomaa (kuin Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatusta) ja sallivat edelleen väkivallan ja sodan jatkua, jonka tapahtumapaikkana on Lähi-itä - mitä tulee tapahtumaan?

 

Tapahtuu todella hirvittävä asia:

 

"Ja tämä on oleva vitsaus, jolla HERRA rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva HERRALTA suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus." Sakarja 14:12-15

 

"Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa." - Sen takia, että maailman johtajat eivät kuuntele Jumalan sanomaa, jonka Hän antoi Hänen profeetallensa kuin Moosekselle ja tulevat jatkamaan heidän sotaansa, se tulee laajenemaan suureksi konfliktiksi, joka vaikuttaa ja vahingoittaa Jerusalemia ja se johtaa tuohon suureen vitsaukseen, jolloin ihmisten liha mätänee heidän vielä seisoessaan. Se tulee olemaan "ydinaseholokausti-joukkotuho"

 

Minkälaista sodankäyntiä se tulisi olemaan?

 

Vaikka se on pelottavaa ajatella sellaista, niin Maestro Evangelistan tarkoitus ei ole pelotella ketään. Hänen tarkoituksensa on saattaa ihmiset tietoiseksi tästä profetiasta sekä näistä tulevista maailmanlaajuisista katastrofeista, niin että ne olisivat estettävissä, eivätkä pääsisi tapahtumaan.

 

On meidän toivomme, että maailman johtajat pysyvät rauhallisina ja tekevät tarvittavia ennakkotoimenpiteitä välttääkseen ydinaseiskun tapahtumasta.

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 22:3-4:

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - Vakuutus siitä, että kaikki nämä vaikeudet ja ongelmat tulevat loppumaan kun me kaikki kutsumme ja tunnustamme toden Jumalan Nimen! Tämän keskeiseen sanomaan kuuluu myös se, että ihmiskunta ei joudu enää kärsimään yhdestäkään vitsauksesta tai taudeista ja tulevat elämään pitkän ja terveen elämän, koska Mooseksen lait koskien eläinten lihan syömistä ja eläinten tappamista hylätään ja poistetaan lopullisesti. Ainoastaan Jumalan todet lait koskien ainoastaan hedelmien ja vihannesten syömistä ja eläinten elämän turvaamisesta, tullaan soveltamaan käytäntöön.

 

"Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Karitsa tai Lammas symbolisoi profeetan (kuin Mooseksen), Opettaja Evangelistan uskollisuutta julistaessaan sanomaa, jonka Jumala on ilmoittanut hänelle (kuten se on kirjoitettuna Raamattuun) koskien Hänen tosi Nimeään ja on selittänyt Hänen kirjoitetun sanansa tarkoituksen ihmisille.

 

"ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän mielissä." - me tiedämme jo, että kun on kirjoitettu "hänen (Jumalan) nimensä on heidän mielissä", niin se tarkoittaa sitä, että Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu ja kaivertaen kirjoitettu maailman ihmisten mieliin.

 

Kun kuitenkin on sanottu "He näkevät hänen kasvonsa", niin tarkoittaako tämä sitä, että Jumala tulee tekemään Hänen kasvonsa näkyväksi taivaasta?

 

Se olisi erittäin suuri järjettömyys, koska 2. Mooseksen kirjassa 33:20 Mooksen ei sallittu nähdä Hänen kasvojaan kirjaimellisesti, sillä silloin Mooses kuolisi.

 

Mitä tarkoittaa "Jumalan kasvojen Näkeminen"? Luemme vastauksen Jesajan kirjasa 64 jakeista 1 ja 2 sekä 6 ja7:

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu (ja saa veden kiehumaan), että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat (kumartaisivat) sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

"risut leimahtavat tuleen" - tämä on nykyinen tila maailmassa; näetkö uutisointia kaikkialta maailmasta?

 

"tekisit nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen profeettansa Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta, niin että me voisimme tietää, että tämä nyt elämämme aika on profetioiden täyttymisen aikaa.

 

 Miksi Jumala tekee kaikkia näitä asioita (sotia, tuhoja, nälänhätää ja vitsauksia) meille kaikille?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt (kätkenyt) kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme." - Ennen Opettaja Evangelistan ilmestyksiä ihmisten tietämys Jumalan lakeja koskien perustui Mooseksen petokseen. Sen vuoksi, kaikki ne oikeamieliset teot, joita he tekevät, kuten uhrattavien tarjoaminen, ovat sama kuin tahrattuja vaatteita Jumalan silmissä tai näkökannalta.

 

"Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia ja se jakaa heitä. Yksikään ei kutsu Jumalan tosi Nimeä.

 

"kätkenyt kasvosi meiltä" - Asia on selkeä, nähdä Jumalan kasvot tarkoittaa kykenemistä kutsua Jumalan tosi Nimeä.

 

Lopulta, Jumalan profeettana kaikille kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

"Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään maailman olevan kirouttu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaa ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen aidon Jumalan Nimen."

 

Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)! Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info tai et, niin se ei ole vastuullamme tai ongelma.

 

Se, mikä on tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi sanoa, että profeettojen Jumala Raamatussa ei näyttänyt meille kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtenäisyyden. Jumala on nyt näyttänyt Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Tämän artikkelin lukijat ovat vastuussa Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), ei Opettaja Evangelistalle tai meille (hänen avustajilleen), koska se Yksi, joka käski Opettaja Eraño Martin Evangelistaa tekemään nämä kyseiset selitykset koskien Hänen sanaansa Raamatun kirjoituksissa, on Jumala Itse.