JO AIKOJEN ALUSTA ALKANUT USKONTOJEN HARJOITTAMA JUMALAN SANOMAN VÄÄRISTELY ON AIHEUTTAJA TÄMÄN PÄIVÄN USKONNOLLISILLE SODILLE 12.8.2014 Osa 2

 

Tämä on syy sille, minkä takia Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa ihmiskunnan kärsimyksiä kaikkien näiden sotien ja tuhojen kautta, sillä me kutsumme apuun väärää jumalaa, jonka tekivät apostolit.

Kun uskonnot sanovat, että tämä on "Antikristuksen" opetusta, niin sen kaltainen kommentointi on järjetöntä ja epätervettä, koska se on selvää, että kuten Jumala käski ja määräsi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, niin se täyttyi, kun Jeesus joutui ihmisten käsien kautta pahoinpidellyksi ja ruoskituksi, ja se tarkoittaa sitä, että hän epäonnistui olemaan "Kristus tai voideltu yksilö", eikä sitä voi enää nyt kiistää, että apostolit ovat valehdelleet heidän silminnäkijälausunnoissaan sekä kirjoituksissaan.

Apostolit vääristelivät Jumalan sanaa 2. Samuel 7:12-14, piilottaakseen sen tosiasian, että Jumala rankaisi Jeesusta ja hylkäsi hänet pilkatuksi, hakatuksi, ruoskituksi ja telotetuksi ihmisten käsien kautta, hänen omien väärintekojensa seurauksena.

Jeesusta ei voi enää tässä tapauksessa pitää ´syyllisenä´, koska hän on jo maksanut hänen omat väärintekonsa joutumalla ihmisten käsien kautta pahoinpidellyksi ja julmasti tapetuksi. Todelliset syylliset ovat nyt apostolit, sillä he ovat niitä, jotka kirjoittivat muunnellun sekä harhaanjohtavan kertomuksen piilottaakseen totuuden siitä, minkä takia Jeesus kärsi julman ja nöyryyttävän kuoleman.

"Seuraavana päivänä, joka oli valmistuspäivän jälkeinen, ylipapit ja fariseukset kokoontuivat Pilatuksen luo ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'. Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." Matteus 27:62-64

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"The next day, the one after Preparation Day, the chief priests and the Pharisees went to Pilate."Sir," they said, "we remember that while he was still alive that deceiver said, 'After three days I will rise again.' So give the order for the tomb to be made secure until the third day. Otherwise, his disciples may come and steal the body and tell the people that he has been raised from the dead. This last deception will be worse than the first." Matthew 27:62-64 NIV

Suora suomennos:

"Seuraavana päivänä, Valmistujaispäivän jälkeisenä, ylimmät papit ja fariseukset menivät Pilateuksen luo. "Teidän arvonne", he sanoivat" me muistamme, silloin kun hän oli vielä elossa, kuinka se pettäjä/eksyttäjä sanoi, ´Kolmen päivän jälkeen minä nousen jälleen´. Sitä varten käske vartioida hautaa tehdäksesi sen varmistetuksi kolmanteen päivään asti. Muutoin hänen opetuslapsensa voivat tulla ja varastaa ruumiin ja sanoa ihmisille, hän on noussut kuolleista. Siten viimeinen petos tulisi olemaan pahempi kuin ensimmäinen." Matteus 27:62-64

"kuinka se pettäjä/eksyttäjä sanoi" - Jeesus oli aikanaan tunnettu olevan pettäjä.

"Muutoin hänen opetuslapsensa voivat tulla ja varastaa ruumiin ja sanoa ihmisille, hän on noussut kuolleista." - Todella, petoksesta tuli nyt vielä pahempi, sillä "pettäjästä" (Jeesuksesta) tehtiin jopa jumala!

Miksi apostolit jatkoivat heidän petostaan? Mikä on heidän motiivinsa?

"Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja (rohkaisija) - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen." Apt. 4:32-37

"Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi." - Apostoleiden motiivi on kokonaisuudessaan tehdä rahaa heidän valheellisilla opetuksillaan Jumalan sanasta. Eikö tämä HUIJAUS olekin samaa kuin jota uskonnot tekevät nykypäivänä?

Onko olemassa muuta todistetta siitä, että uskonnot, aina heidän perustajaisistään, apostoleista lähtien, ovat vääristelleen Jumalan aitoa sanomaa Raamatun kirjoituksista.

Koska on jo täysin selvää, että apostolit ovat johtaneet ihmiskuntaa harhaan aidosta Jumalan sanasta, joka on kirjoitettu 2. Samuel 7:12-14 koskien Jeesusta ja minkä takia Jumala laittoi hänet ihmisten kautta pilkatuksi, hakatuksi ja ruoskituksi, niin kenen opetusta he ovat saarnanneet kaiken tämän aikaa?

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin." - Kun saarnaa Saatanan opetuksia, on sama kuin johdattaa ihmisiä harhaan seuraamasta ja noudattamasta Jumalan aitoja sanoja.

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - Tämä on syy sille, minkä takia ihmiskunnalle on ollut vaikeaa tietää kuka saarnaa Saatanan opetuksia. Saatanan petoksen kuvio ja rakenne on toimitettu monien enkelien/sanansaattajien (ei hengellisten olentojen, mutta vain symbolisesti ilmaisten) pettämään ihmiskuntaa ja näitä ovat apostolit ja uskonnot.

Kuinka me olemme joutuneet Saatanan harhaanjohtamiksi? Minkä opetuksen me olemme epäonnistuneet kuulemaan?

Jumala tulee näyttämään meille nyt tämän profeetan kuin Mooseksen ilmestyksen kautta:

Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen ettemme joutuisi petetyksi?

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia" - siinä mitä profeetta Mooses sanoi, hän antoi selkeän varoituksen, että meidän tulisi huolehtia siitä, että me emme ohjaudu kumartamaan muita jumalia, sillä silloin me joudumme kärsimään. Me todella tällä hetkellä kärsimme.

Ymmärtäkäämme nyt, että USKO ei ole tarpeeksi, sanoessamme ylistävämme aitoa Jumalaa. Meidän täytyy olla varmoja siitä, että se mitä meille opetetaan kenen tahansa yksilön tai kirkon taholta, että se opetus todella tulee aidolta Jumalalta, emmekä siten joudu petetyksi.

Paras tapa ymmärtää, kuinka me olemme antaneet itsemme joutua petetyiksi ja houkutelluiksi ylistämään muita jumalia, on erehdyksen tai virheen kautta, jonka Adam ja Eeva tekivät aikaisemmin:

Mitä on Jumalan opetus, se tapa, jolloin me voimme todella sanoa ylistävämme Jumalaa?

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

Suora suomennos:

"Ja Herra Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

Käsky oli annettu Adamille ja on täysin hänestä itsestään kiinni totteleeko hän vai ei; "vapaa tahto" oli korostettu. Hän saattoi syödä kaikkia puutarhan hedelmiä, poikkeuksena yksi, jota ei saanut syödä.

Ylistääksemme Jumalaa, meidän täytyy totella Hänen käskyjään.

Luemme millä tavalle he joutuivat petetyiksi:

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin." - Jumala on se yksi, joka loi käärmeen tai Saatanan.

"Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" - Käärme jutteli Eevalle, kysyen häneltä koskien sitä, mitä Jumala oli kertonut Adamille tietyn hedelmän syömiskiellosta puutarhassa. Käärme johdatti naista harhaan käyttäen Jumalan sanaa ja samanaikaisesti kyseenalaistaen ja ristiriitauttaen Jumalan sanat 1. Moos. 2:16-17: "he saivat syödä kaikkia paitsi kiellettyä hedelmää."

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

"Niin vaimo (nainen) vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi.'" 1. Moos. 3:2-3

Tämä on tapa, jolloin ylistetään Jumalaa, tottelemalla Hänen käskyjään. Mitä käärme sanoi Eevalle?

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." 1. Moos. 3:4-5

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

"You will not surely die," the serpent said to the woman."For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Genesis 3:4-5  (NIV)

Suora suomennos:

"Ette te varmasti kuole," sanoi käärme naiselle."Sillä Jumala tietää, että kun syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja tulette olemaan kuin Jumala, tuntien hyvän ja pahan." 1. Moos. 3:2-3

"Ette te varmasti kuole," sanoi käärme naiselle."  - Me voimme nähdä omilla silmillämme kuinka Saatana saarnaa päinvastaista kuin mitä Jumala on käskenyt ja tekee jopa hänen oman selityksen asialle.

"Sillä Jumala tietää, että kun syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja tulette olemaan kuin Jumala, tuntien hyvän ja pahan." - Todellisuudessa, se mitä Saatana sanoo tässä, on totta siinä merkityksessä, että me tulemme myös tietämään mikä on oikein ja väärin sen jälkeen, kun olemme tehneet väärinteon ja kärsineet sen seuraamukset

Totuus on, mikäli ja kun me seuraamme Jumalan käskyjä - me tulemme tuntemaan ja tietämään eron oikean ja väärän välillä ja samanaikaisesti nauttien Hänen siunauksistaan.

Tämä tarkoittaa sitä, että emme tekisi tai syyllistyisi samaan virheeseen kuin Adam ja Eeva, me emme saa antaa itsemme joutuvan petetyksi vain pelkästään uskomalla ketä tahansa saarnaajaa/uskontojen opettajaa koskien Jumalaa. Meidän täytyy nähdä tarkasti se, mitä he puhuvat Jumalasta, onko se totta ja linjassa sen kanssa, mitä Jumala on käskenyt aikaisemmin.

Katso ympärillesi ja näe mitä tapahtuu meidän maailmallemme nykypäivänä, kaikki ne kärsimykset joita me joudumme läpikäymään, niin emme voi enää väittää olevamme siunattuja, vaan kirottuja, koska me olemme sallineet itsemme tulla petetyksi uskontojen kautta!

Kuuntelemalla Jumalan Sanaa siinä kuinka ottamalla opiksemme ja kuuleviin korviin Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen sanoma, me voimme tietää ja tuntea eron aidon Jumalan ylistämisen ja Saatanan välillä. Me emme tule enää koskaan petetyiksi ylistämään Saatanaa.

"Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi." 1. Moos. 3:6

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it." Genesis 3:6 NIV

Suora suomennos:

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta, niin hän otti siitä ja söi. Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." 1. Moos. 3:6

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta" - Kyseinen nainen, Eeva, ei luottanut Jumalaan ja ajatteli että Saatanan selitys koskien Jumalaa oli totta (että hän tulisi olemaan kuin Jumala, ilman että tottelisi Jumalan lakeja), hän söi kiellettyä hedelmää. Hän ei kuunnellut ainoastaan Saatanaa, vaan hänen omaa ahneuttaan ja itsekkyyttään olla tasavertainen Jumalan kanssa.

"Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." - Tämä oli Adamin mielettömyys/terveen järjen puute, hän uskoi kumppaniaan enemmän kuin Jumalaa.

Sallimalla itsensä tulla petetyksi olemalla tottelematon Jumalan käskyjä kohtaan, Adam epäonnistui siinä merkityksessä ja tarkoituksessa, jossa Jumala hänet loi. Hän ei ilmentänyt Jumalan oikeamielisyyttä.

Me myös olemme tehneet saman virheen, kun olemme kuunnelleet apostoleita ja uskontojen selityksiä koskien Jumalan Sanaa. Me emme ole kuunnelleet mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 "Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot." 1. Moos. 3:7

"Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti" - Tämä pari huomasi tehneensä virheen. Tämä sama tapahtuu aivan samoin juuri nyt tässä ajassa. Me tulemme ymmärrykseen, että me olemme tehneet virheen ja vääryyden.

 "Ja he kuulivat, kuinka HERRA Jumala käyskenteli paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi (piiloutuivat) HERRAN Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta HERRA Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Missä olet? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin (piilouduin). Ja hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö (Oletko) syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä?" 1. Moos. 3:8-11

"Mutta HERRA Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Missä olet?" - Tämä Jumalan lausunto on ollut Vapaa-ajattelijoiden mainitsemana ikään kuin todisteena siitä, että Jumala ei ole kaikkitietävä, mutta profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista sanoo, ettei asia ole niin, vaan rahellisemminkin tämä on Jumalan tapa testata Adamia, mikäli hän myöntäisi tehneensä väärin vai eikö myöntäisi.

Onko tämä totta?

"Niin HERRA sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." 1. Moos. 4:9-10

"Missä on veljesi Aabel?" - Me voimme ymmärtää, että Jumala ei osoita kysymystä Kainille sen vuoksi, että Hän ei tietäisi missä Abel on - Jumala antoi Kainille mahdollisuuden puhua totuus ja myöntää Hänelle hänen virheensä.

Nyt se on selkeää, että se mitä vapaa-ajattelijat ovat luulleet tietävänsä Raamatun kirjoituksista on väärin heti alusta lähtien.

Palaamme takaisin siihen mitä Jumala kysyi Adamilta - Myönsikö Adam hänen tekemänsä vääryyden?

"Mies vastasi: Vaimo (nainen), jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Niin HERRA Jumala sanoi vaimolle: Mitäs olet tehnyt? Vaimo (nainen) vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin." 1. Moos. 3:12-13

"nainen, jonka annoit olemaan minun kanssani" - Sen sijaan, että hän olisi myöntänyt virheensä, Adam jopa syytti Jumalaa kun oli antanut hänelle kumppanin.

"nainen vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin." - Kun Jumala kysyi Eevalta, hän syytti käärmettä tai Saatanaa sen sijaan, että olisi myöntänyt syntinsä.

Maestro Evangelistan mukaan, sen rangaistuksen perusteella, jonka Jumala antoi tämän parin osalle, me voimme nyt ymmärtää, että Jumalan viha on suuri ihmisiä kohtaan, jotka sallivat itsensä tulla toisten pettämäksi. Jumala antoi selkeät käskyt ja selkeät merkit seurauksista, kun on tottelematon. Ja yhä silti ihmiset valitsivat olla tottelemattomia toisen (käärmeen) antaman lupauksen mukaisesti.

Pettäjän/eksyttäjän tehtävä on tehdä tai saattaa toisia rikkomaan määräyksiä tai olemaan noudattamatta vahvistettuja ohjesääntöjä. Käärmeen/Paholaisen/Saatanan työ on pettää ihmisiä, aivan kuten hän teki Adamille ja Eevalle. Pettäjä menestyy sen takia, että ihmiset sallivat itsensä tulla petetyiksi.

Adamin ja Eevan tapauksessa, mikäli he olisivat pysyneet järkähtämättömästi Jumalalle uskollisina, eivätkä olisi seuranneet käärmettä, niin pettäjä ei olisi menestynyt ja se olisi ollut työtä vailla. Mutta niiden käärmeen tekemien tyhjien lupausten takia, että he voisivat olla kuin jumalia ja saavuttaa kuolemattomuuden tai IKUISEN ELÄMÄN, tämä pari valitsi syödä kiellettyä hedelmää ja siten olivat tottelemattomia Jumalalle.

Meidän nykyisenä aikanamme, missä muodossa tai ilmentymässä petos suoritetaan?

Käyttäkäämme meidän ymmärrystämme ja tervettä järkeä. Luonnollisten katastrofien ja konfliktien aikana uskonnot pyytävät meitä rukoilemaan Jumalaa. He sanovat meille, että kutsuisimme tai pyytäisimme pelastusta Jeesukselta ja niin saavuttaisimme ikuisen elämän (kuolemattomuuden taivaassa)! Kuuleeko Jumala meidän rukouksiamme? Loppuvatko tuhot ja katastrofit? Eivät lopu, vaan katastrofit käyvät yhä pahemmiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki rukoukset, mukaanlukien uskontojen, eivät tule Jumalan kuulluksi.

Minkä takia?

Uskonnot opettavat meitä kutsumaan Jeesuksen nimeä, jotta voisimme vastaanottaa pelastuksen. Ja kuitenkin me olemme aina tienneet, että ennen kuin Jeesus kuoli ristillä, hän huusi ääneen: "Jumalani, Jumalani! Miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46) Jeesus huusi Jumalalle, mutta Jumala jätti hänet kuolemaan ristille. Kuinka uskonnot ovat voineet opettaa meitä pyytämään apua ja pelastusta Jeesukselta, kun hän ei kyennyt edes pelastamaan itseään? Eivätkö uskonnot petäkin meitä?

Ja vielä lisäksi, meillä on tässä mies, joka on hakattu, kidutettu, tapettu ja joka on myöntänyt Jumalan hylänneen hänet. Sitten tulee saarnaaja, joka opettaa meitä, että tämä mies, joka oli hakattu, kidutettu ja tapettu, on meidän pelastajamme, jolta meidän tulee pyytää apua. On täysin päivänselvää, että tämä saarnaaja pettää meitä!

Erittäin tehokkaalla tiedotus ja propagandakoneistolla uskonnot ovat käytännössä vakuuttaneet koko maailman hyväksymään Jeesuksen kaikkien pelastajana, jonka kautta voi tavoittaa ikuisen elämän. Miten ihana petos, jonka on tehnyt paholainen tai käärme sekä hänen opetuslapsensa!

Koska me olemme antaneet ja sallineet itsemme uskoa uskontojen petoksiin - kutsumaan Jeesusta pelastuaksemme, sen sijaa, että kutsuisimme suoraan Jumalaa - eikö olekin siten perusteltua ja järkevää odottaa, Jumalan rankaisevan meitä?

Tämä on syy sille, minkä takia maailman ihmiset joutuvat nykypäivänä kokemaan valtavia vastoinkäymisiä ja onnettomuuksia. Se johtuu siitä, että me olemme itse hyväksyneet osaksemme tämän petoksen. Me olemme joutuneet Jumalan kiroamaksi ja kurittamaksi!

Me emme voi syyttää ketään muuta kuin itseämme näistä vastoinkäymisistä ja kärsimyksistä, joita me joudumme juuri tätä nykyä kokemaan, koska me olemme itse sallineet tulla petetyiksi. Me olemme uskoneet uskontojen opetuksia, jotka ovat täyttä valhetta ja petosta! Me emme ole käyttäneet meidän ymmärrystämme, vaan yksinkertaisesti ja suoraan uskoneet uskontojen vääriä opetuksia.

Meidän tulee muistaa tämä, Jumalan kautta, takaisinmaksu siitä, että sallii itsensä tulla petetyksi ja olemaan tottelematon Hänen käskyjään kohtaan, on kuolema.

Mitä Jumala teki käärmeelle?

 "Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

"Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa." - Jumala rankaisi käärmettä, koska se oli pettänyt Adamia ja Eevaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei lähettänyt Saatanaa pettämään ja eksyttämään tuota paria.

"Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." - Me kaikki tiedämme, että käärme matelee maassa, mutta tästä kyseisestä tapahtumasta me voimme lukea, että se on Jumalan käärmeelle määräämä rangaistus. Mikä oli siis käärmeen olemus aikaisemmin?

Saakaamme ensin ymmärrys sille, kuinka 1. Mooseksen kirja on kirjoitettu.

Tuo yksi, joka kirjoitti kirjat 1. Moos. aina 5. Mooseksen kirjaan (osaan siitä) oli profeetta Mooses. Kuitenkin, kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan tapahtumista 1. Mooseksen kirjassa, kun hän ei ollut edes vielä syntynyt luomisen aikana?

 "Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niinkuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

Tämä on se kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, Jumala puhui hänelle kuin kaverille

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin" - tarkoittaako tämä sitä, että Mooses kirjaimellisesti näki Jumalan?

Luemme vastauksen siihen:

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

Mooses ei ollut nähnyt Jumalan kasvoja, ainoastaan kuullut Hänen äänensä.

Mooses kykeni kirjoittamaan viisi Pyhän Raamatun ensimmäistä kirjaa (erityisesti luomisen tapahtumista), koska Jumala, Luoja Itse, on Se, joka "paljasti/ilmoitti" Sanan hänelle.

Mooses ainoastaan kirjoitti sen Sanan, joka oli hänelle annettu tai Jumalan hänelle puhuma. Kuitenkin sen selittäminen, mitä Jumala käski Mooseksen kirjoittamaan, on toisen profeetan tehtävä - Profeetan kuin Mooseksen (5. Mooseksen kirja 18:18-19), sillä Jumala on laittava Hänen sanansa sanotun profeetan suuhun, jotta hän selittäisi Hänen sanansa, jotka Hänen profeettansa ovat aiemmin kirjoittaneet.

Nyt, koska Jumalan sana koskien profeettaa kuin Moosesta on nyt täyttynyt persoonassa Opettaja Eraño M. Evangelista, me luemme nyt selityksen sille mitä on kirjoitettu 1. Mooseksen kirja 3:13-14 koskien käärmeen saamaa rangaistusta.

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Tuo käärme oli aikaisemmin "lohikäärme", koska sillä oli silloin jalat. Kun hän petti tätä paria, niin Jumala leikkais hänen jalkansa pois ja määräsi matelemaan maassa.

Tästä me voimme ymmärtää, että suuri rangaistus odottaa niitä, jotka matkivat ja ovat kopioineet Saatanan tavan - eli muiden ihmisten pettämisen käyttäen Jumalan sanaa.

Kuinka me voimme tietää, että Saatana on Jumalan alaisuudessa?

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them." Job 1:6 NIV

Suora suomennos:

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon" - Millä tavalla Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään?

Luemme toisesta Raamattuversiosta (KJV), Kuningas Jaakon Painos/Versio:

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

Jumalan enkelit ovat Jumalan taholta tarkasteltuina Hänen Poikiaan. Tämä vahvistaa sen, että apostolien kirjoitukset siitä, että Jeesus oli "ainosyntyinen Jumalan poika" (Johannes 3:16) ei ole totta.

"Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta." Job 1:7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the LORD, "From roaming through the earth and going back and forth in it." Job 1:7 NIV

Suora suomennos:

"HERRA sanoi Saatanalle, "Mistä sinä tulet? Saatana vastasi HERRALLE, "Kiertelemästä ja vierailemasta halki maan, mennen sitä edes takaisin." Job 1:7

"HERRA sanoi Saatanalle, "Mistä sinä tulet?" - Saatana ei ole Jumalan vihollinen. Hän on Jumalan luomus ja sen perimmäinen luonto on pettää tai olla pettäjä. Kuitenkin se, mitä tapahtui Eedenin Puutarhassa, jolloin Jumala rankaisi häntä, se ainoastaan tarkoittaa sitä, että Adamin ja Eevan pettäminen oli Saatanan oma päätöksensä, eikä se tullut Jumalalta.

"Niin HERRA sanoi saatanalle: Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi HERRALLE ja sanoi: Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske (iske) kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin HERRA sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi (edes sormellasi) häneen itseensä. Ja saatana meni pois HERRAN edestä." Job 1:8-12

 "Niin Herra sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi" - Saatana haastoi Jumalan koskien Jobin uskollisuutta ja Jumala salli Saatanan testata/koetella Jobia.

"älä vain koske edes sormellasi häneen itseensä" - Tämä todella osoittaa Saatanan olevan Jumalan alaisuudessa. Saatanalle annettiin ohje Jumalalta, ettei ottaisi Jobilta tämän henkeä.

Oliko Jumala johdonmukainen Hänen ohjeessaan Saatanalle, ettei hänen tule ottaa Jobilta henkeä/elämää?

"Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat HERRAN eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui HERRAN eteen. Niin HERRA kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi HERRALLE ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Niin HERRA sanoi saatanalle: Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi. Saatana vastasi HERRALLE ja sanoi: Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. HERRA sanoi saatanalle: Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä." Job 2:1-6

"Saatana vastasi HERRALLE ja sanoi: Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi." - Ensimmäinen koettelu Jobille oli, kun hänen omaisuutensa ja lapsensa otettiin pois, mutta tällä kertaa kyseessä oli hänen fyysinen tilansa, jonka osalta hän joutuisi kärsimään.

"HERRA sanoi saatanalle: Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä." - Jumala oli johdonmukainen Hänen käskynsä/säädöksensä suhteen.

Miksi Jumala ei sallinut Saatanan ottaa Jobin elämää tai ottaa Job hengiltä?

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

"niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - Syy siten ollen sille minkä takia Jumala ei sallinut Saatanan ottaa Jobin elämää, oli, koska kun Job kuolee, hän ei koskan enää nouse. Uskontojen opetus koskien kuoleman jälkeistä elämää taivaassa, ei ole totta.

No nyt nämä tapahtumat Jobin elämästä ovat olleet sellaisia, joita jotkut uskontojen saarnaajat ovat siteeranneet aina kun heihin uskovat seuraajat ovat kysyneet minkä takia kärsimyksiä on olemassa, ja vastauksena he ovat antaneet, että ne ovat kaikki Jumalan koetteluja heidän uskonsa suhteen.

Maestro Evangelista sanoo, ettei asia ole niin, koska ero Jobin ja nykypäivänä kärsivien ihmisten välillä on siinä, että he eivät tunne aitoa Jumalan nimeä, kuten Job tiesi ja tunsi.

"Ja hän sanoi: Alastonna minä tulin äitini kohdusta, ja alastonna minä sinne palajan. Herra antoi, ja Herra otti; kiitetty olkoon Herran nimi. Kaikessa tässä Job ei tehnyt syntiä eikä puhunut nurjasti Jumalaa vastaan." Job 1:21-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"and said: "Naked I came from my mother's womb, and naked I will depart. The LORD gave and the LORD has taken away; may the name of the LORD be praised." In all this, Job did not sin by charging God with wrongdoing." Job 1:21-22 NIV

Suora suomennos:

"ja on sanottu: "Alastomana Minä tulin äitini kohdusta, ja alastomana tulen poistumaan. HERRA antoi ja HERRA otti pois; olkoon HERRAN nimi ylistetty." Kaikessa tässä, Job ei tehnyt syntiä syyllistymällä väärintekoon Jumalan lakeja vastaan." Job 1:21-22

"Alastomana Minä tulin äitini kohdusta, ja alastomana tulen poistumaan. HERRA antoi ja HERRA otti pois" - Job ei koskaan kyseenalaistanut, minkä vuoksi Jumala salli hänen joutua kärsimään.

"olkoon HERRAN nimi ylistetty" - Job tuntee Jumalan Hänen aidolla todellisella Nimellään. Siten ollen kaikki ne hänen läpikäymänsä kärsimykset voidaan todella sanoa koetteluksi tai testiksi kuuliaisuusmittauksena aitoa ja tosi Jumalaa kohtaan.

Kun kyseessä ovat nykyajan kärsimykset, joita maailman ihmiset joutuvat kokemaan meidän aikanamme - mikä niille on aiheuttaja?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed."Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi" - Syy sille minkä takia maailman ihmiset kärsivät nykypäivänä ei ole se, että he ovat testatut tai koetellut kuten oli Job, he kärsivät siksi, että ovat sallineet itsensä tulla Saatanan pettämiksi, kun he eivät kunnioittaen pelkää aitoa Jumalan nimeä ja ovat tottelemattomia Jumalan käskyjä kohtaan.

Tietääksemme kuinka Saatana petti koko maailmaa - lukekaamme vielä uudelleen tapahtuma Eedenin Puutarhasta:

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."  Genesis 3:15 NIV

Suora suomennos:

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille" - Tämä osoittaa meille ainoastaan sen, että kamppailu hyvän voittaakseen pahan, ei ole koskaan ole ollut kadoksissa, Eedenin Puutarhassa käydyssä tapahtumassa, jossa Adam epäonnistui.

Me voimme myös ymmärtää, että on olemassa kaksi Jumalan mainitsemaa "jälkeläistä" Yksi on naisen ja toinen on käärmeen.

Uskonnot ovat otaksuneet tämän profetian olevan kamppailu Jumalan ja käärmeen (Saatanan) välillä. Kun me luemme profetian uudelleen, niin huomaamme sen olevan kamppailu naisen jälkeläinen vastaan käärmeen jälkeläinen.

Tämä on se, mitä Maestro Evangelista on yhäti sanonut: Mikäli hyvä, josta uskonnot ovat saarnanneet, kamppailee yhä Saatanan kanssa; niin minkälainen jumala hän on? Vastaus: Heikko jumala, jolla on vastustaja ja yhä joutuu kamppailemaan vastaan.

1. Mooseksen kirjassa 3:1-5 me voimme lukea "hän on murskaava sinun pääsi" - "hän, Egl. he, mies" tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole nainen, vaan naisen jälkeläinen, joka on "miespuolinen", joka tulee "murskaamaan käärmeen pään".

Koska hän on naisen jälkeläinen, niin siitä seuraa, että hän on ihmisen poika. Siten, valittu henkilö tulee olemaan kutsuttu nimellä IHMISEN POIKA, koska hän on vain mies, ihminen, EI SIIS kirjaimellinen Jumalan Poika.

"ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän" - Tämä tarkoittaa sitä, että Käärme voi alentaa tai romauttaa alas valitun yksilön pettämällä hänet. Me voimme nyt ymmärtää, että tämä Valittu yksilö voi sortua vääryyteen ja epäonnistua murskaamaan tai hävittämään "käärmeen". Kyseinen Valittu, aivan kuten oli Adam, voi joutua käärmeen petettämäksi ja tekemään väärinteon tai pahuuden.

"sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille" - Me kaikki tiedämme, että käärme ei ole kukaan muu kuin Saatana. Mutta kysymys tässä on - kuka on naisen siemen tai jälkeläinen Ja kuka on käärmeen tai Saatanan siemen/jälkeläinen?

Tietämättä kuka käärmeen siemen on, me emme tiedä minkälaista petosta Saatana on käyttänyt johdattaakseen maailman harhaan/eksyksiin.

Jo pelkästään se tosiasia, että käärmeellä on siemen tai jälkeläinen, tarkoittaa vain sitä, että Saatana ei ole yksin hänen petoksessaan, hän on käyttänyt agenttia/muuta toimijaa jatkamaan hänen petostaan.

Jotta me tietäisimme ja tuntisimme kuka tämä käärmeen siemen on, Maestro Evangelista sanoo, Isä testamenttaa/siirtää kaiken hänen auktoriteettinsa ja voimansa ainoastaan hänen jälkeläiselleen. Siten ollen identifioidaksemme/yksilöidäksemme, kuka käärmeen siemen oli, meidän täytyy lukea Raamatun kirjoituksista, kenelle Saatana lupasi kaiken hänen hallussaan olleen voiman ja auktoriteetin.

Luemme siitä:

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

 Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi, että hän ei ollut "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus todella oli "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä Jeesukselta ja pyytää tätä todistamaan mikä oli miehiään, sillä siten se olisi ollut loukkaus.

 Millä tavalla Jeesus vastasi Paholaiselle?

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Luukas 4:4

 Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, että hän ei pysty tekemään sitä. Paholainen tiesi, että hänellä ei ollut voimaa tehdä sitä ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

  "Sinulle minä annan kaiken tämän auktoriteetin ja sen loiston" - käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme; jos Jeesus on juuri Jumalan poika tai jopa Jumala, niin miksi sitten on niin että Paholainen tai Saatana on se, joka lupautuu antamaan hänelle maailman auktoriteetin ja loiston?

 "sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" - Käärme tai Saatana otti vastaan tämän auktoriteetin, kun hän onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa.

 "Jos sinä siis ylistät minua, niin tämä kaikki on oleva sinun." - Mikäli Jeesus ylistäisi käärmettä (Paholaista tai Saatanaa), niin häntä tultaisiin pelkäämään kuin olisi jumala, sillä ihmiset olisivat petetyt luulemaan ja ajattelemaan, että hän on (jumala), hänen esittämiensä ihmeiden seurauksena, sen voiman, jonka saatana ojentaisi hänelle.

 Se mies kenelle Saatana lupasi antaa hänen voimansa ja auktoriteettinsa, oli Jeesus. Ehtona oli, että Jeesukseksen pitäisi ylistää häntä (Saatanaa).

 Mikä oli Jumalan tarjous Jeesukselle, mikäli hän onnistuisi olemaan naisen jälkeläinen tai olemaan valittu yksilö, joka lopulta saattaa päätökseen Saatanan petoksen?

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:12-14 (NIV)

 Suora suomennos:

 "Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".2. Samuel 7:12-14

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - Tämä on se tapa, jolla Jeesus voi päättää Saatanan petoksen, eli saattamalla Israelilaiset tuntemaan ja tietämään Jumalan Nimen talon/temppelin kautta, joka on rakennettu Jumalan Nimelle.

 "ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" - Jeesuksen palkinto on olla ainoastaan mahtavin Israelin kuningas, ei koko maailman, kuten Saatana tarjosi.

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Sen lisäksi, että hän olisi mahtavin Israelin Kuningas, hänelle taattaisiin Jumalan taholta myös titteli, joka olisi mahtavampi kuin hänen esi-isällään Daavidilla - hän tulisi kutsutuksi nimellä Jumalan Poika. Se olisi hänen tittelinsä, mikäli hän onnistuisi ohjaamaan ja saattamaan Israelilaiset tuntemaan Jumalan Nimen talon/temppelin kautta, joka on rakennettu Jumalan Nimelle.

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA" - Kuitenkin on asetettu ehto, että jos hän epäonnistuu ja syyllistyy vääryyteen, niin hänet tullaan hakkaamaan ihmisten iskujen myötä.

Saatanan välittämässä tarjouksessa, hän ei sanonut Jeesukselle, mitä tulisi tapahtumaan sitten kun Jeesus hylkäisi hänen tarjouksensa, koska Saatanan tekemä tarjous on virheellinen ja vääryys jo alusta lähtien.

Luemme uudelleen kuinka ylistää Saatanaa ja minkä taka Jeesuksen on väärin tehdä sillä tavalla:

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

Suora suomennos:

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

Jumala käski tai määräsi Adamia, että hän voisi syödä kaikkia Puutarhan hedelmiä, ainoastaan säästäen hedelmän "hyvän ja pahan tiedon puusta". Jos hän siitä söisi, niin seurauksena hän tulisi varmasti kuolemaan.

"Sinä olet vapaa" - Tämä oli Jumalan antama käsky Adamille, "Vapaa Tahto".

Mikä on Saatanan tapa koetella tai pettää?

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

Saatanan petoksen tapa ja keino on kääntää tai kumota Jumalan käsky!

Mitä nainen sanoi käärmeelle?

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi (tai te kuolette).'" 1. Moos. 3:2-3

Tapa ylistää Jumalaa on "totella" Hänen käskyjään.

Eeva tiesi asian olevan toisin ja kun hän sanoi "tai te kuolette", niin mitä käärme sanoi Eevalle?

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole" 1. Moos. 3:4

Saatanan tapa suorittaa petos tapahtuu kumoamalla tai kääntämällä Jumalan Käskyt toisenlaisiksi.

Joten, kun Adam ja Eeva lankesivat Saatanan petokseen, niin hän sai auktoriteetin ja vallan hallita yli maailman. Siten ollen Paholainen tai Saatana omasi auktoriteetin tarjota maailmaa Jeesukselle, jotta Jeesus tulisi onnistuneesti koetelluksi.

Miksi on väärin kumota Jumalan käsky?

"Katso, Minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka Minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota Minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

Syy sille minkä takia meidän ei tule lisätä eikä vähentää käskyistä (jotka Jumala antoi), on se, että säädös koskien siunausta ja kirousta oli jo perustettu. Mikäli me tottelemme Jumalan käskyjä, me tulemme elämään Jumalan siunausten alaisina, mikäli emme, elämme silloin Jumalan kirouksen alaisina.

Tämä on syy sille, miksi on väärin kumota tai muuttaa toiseksi Jumalan käsky ja saarnata sitä muille, koska sinä johdat teollasi ihmisiä harhaan. Sinä johdat heitä kohti Jumalan kirousta.

Uskonnot tulevat sanomaan, että Jeesus ei joutunut Saatanan houkuttelemaksi ja pettämäksi - mutta luemme sen, mitä Jeesus saarnaa.

Mikäli Jeesus saarnaa sen mukaisesti kuin on Jumalan antama laki, sitten hän ei ylistänyt Saatanaa.

Mikäli Jeesus saarnaa päinvastaista kuin mitä Jumala on sanonut, niin sitten hän ylisti Saatanaa ja siten myös hyväksyi Saatanan tarjouksen olla hänen jälkeläisensä, agenttinsa tai asiamiehensä johtamassa ihmiskuntaa harhaan.

Mikä oli Jumalan täsmällinen laki käsitellen Kymmentä Käskyä? Salliko Jumala kenenkään muuttaa tai jopa poistaa Käskyistä, vaihtamalla ne toisenlaiseksi setiksi uusia käskyjä?

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

Käskyt, jotka olivat annetut Moosekselle (Jumalan puhemies hänen aikanaan) tulee säilyttää muuttumattomina; ei muutoksia eikä tarkistusmuutoksia tule tehdä. Käskyjen täytyy säilyä kuten ne ovat annetut.

Mitä Jeesus teki Jumalan Käskyille, joita tulee tarkan ehdottomasti noudattaa, ilman lisäyksiä tai poistoja tekemättä?

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky." Matteus 22:34-38

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment." Matthew 22:34-38 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky." Matteus 22:34-38

On annettu ainoastaan käsky Jumalan Nimen väärinkäyttöä vastaan.

"Rakasta Herraa sinun Jumalaasi" - Tätä ei ole kirjoitettu yhteenkään Jumalan Kymmenestä Käskystä!

Tämä oli suuri petos jonka Jeesus teki hänen kansalleen heidän parissaan olemisensa aikana! Hän johdatti heitä harhaan petoksellaan saattaa heidät uskomaan käskyyn, joka ei ollut osa Jumalan Suuria Käskyjä!

Mitä on todellisuudessa kirjoitettu Käskyihin koskien Jumalaa?

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"You shall not misuse the name of the LORD your God, for the LORD will not hold anyone guiltless who misuses His name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä väärinkäytä HERRAN sinun Jumalasi nimeä, sillä HERRA ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin Hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

Tämä oli se ainoa käsky: Kunnioita ja älä väärinkäytä Jumalan Nimeä! Ja sitten taas, "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi" - Jeesus vain keksi hänen ensimmäisen käskynsä. Mikä oli seuraava suurin käsky Jeesuksen sanojen mukaan?

"Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:39-40

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:39-40 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:39-40

Tuo edellämainittu ei ole koskaan ollut kirjoitettuna Jumala Kymmeneen Käskyyn?

Jeesus on täysin uudelleenmuokannut ja muuttanut Jumalan Kymmenen Käskyä toisenlaiseksi ja vaihtanut tilalle hänen omat kaksi käskyä, jotka hän keksi itse pettääkseen hänen kansaansa. Ja hänen oli tarkoitettu johdattaa heitä, ei ohjata heitä harhaan!

Maestro Evangelista sanoo: Koska Jeesus viittasi sanoillaan Jumalan Kymmeneen Käskyyn, niin mikä on yksi suurimmista Jumalan Käskyistä, jota tottelemalla vastaanotat Jumalalta siunauksen?

Profeetta kuin Mooses näyttää meille tämän erittäin tärkeän käskyn Jumalan laista:

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa." 5. Moos. 5:16

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Jumala on sanonut aikaisemmin, että mikäli sinä tottelet tätä käskyä arvostaa ja kunnioittaa (ei ainostaan rakastaa) vanhempiasi, Hän tulee siunaamaan sinua ja antamaan pitkän sekä yltäkylläisen elämän tällä maa-planeetalla. Tämä on aivan erilainen kuin Jeesuksen julistama "rakasta lähimmäistäsi"!

"että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa." - Tämän Jumalan antaman lupauksen myötä, jos me tottelemme Hänen käskyään, niin on totisesti selvää, että ei ole olemassa kuolemanjälkeistä elämää. Meidän palkkiomme sitten kun tottelemme Hänen käskyjään, on pitkä, rauhantäytteinen, yltäkylläinen ja terveellinen elämä täällä, tässä maailmassa yksistään. Ei ole kuolemanjälkeistä elämää ja tämä osoittaa meille, että "taivas", josta uskonnot saarnaavat, eli ole totta.

Jumala sanoi, että sinun tulee "kunnioittaa" sinun isääsi ja äitiäsi. Mikä on saatanan opetus koskien tätä Käskyä? Käänteinen tai vastakkainen - "Vihaa isääsi ja äitiäsi".

Mitä Jeesus opettaa hänen kansalleen koskien Käskyä kunnian antamisesta ja osoittamisesta henkilön "isälle ja äidille"? Oliko Jeesus vilpitön ja käskyn mukainen, jonka hän oli keksinyt "Rakasta sinun läheisiäsi kuin itseäsi"?

"Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luukas 14:25-26

Jeesus kumosi yhden Jumalan Käskyistä ja jopa rikkoi hänen omaa käskyään "Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", ja kun hän opetti vihaamaan ja osoittamaan vähän arvoa henkilön isää ja äitiä, omia veljiä ja siskoja ja jopa omaa elämäänsä kohtaan, siinä merkityksessä, että hänestä voisi tulla Jeesuksen seuraaja!

Koska Jeesus valitsi tulla Saatanan jälkeläiseksi sen sijaan että olisi ollut "naisen jälkeläinen" (1. Moos. 3:15), niin siitä seuraa se, että hän on se, joka toi ja edisti laittomuuden tulon maailmaan.

Lukekaamme Jumalan laki siitä, millä tavalla toimittaessa paha ei pääse leviämään ja menestymään:

"niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi. Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi. Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:19-21

"Poista paha keskuudestasi…" Älä sääli häntä" - tämä siksi, koska paha henkilö ei koskaan tuntenut sääliä siitä pahasta, jonka hän teki hänen lähimmäistään kohtaan. Tästä syystä meidän ei tule osoittaa minkäänlaista sääliä häntä kohtaan silloin, kun tuomio ja rangaistus on saatettu voimaan ja täytäntöön. Sitten kun tätä lakia tullaan soveltamaan käytäntöön, niin ihmiset ovat peloissaan tehdäkseen sellaista pahaa enää koskaan.

Eikö Jeesus tiennyt tämän käskyn olemassaolosta?

                      "Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'" Matteus 5:38

Kyllä hän tietää tämän käskyn. Entä mitä hän opettaa ihmisille siitä? Ylläpitikö ja noudattiko hän lakia?

"Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;" Matteus 5:39

 

 Näin Jeesus avoimesti uhmasi ja pilkkasi lakia! Hän on rikkonut käskyt; hän asettui vastustamaan sitä ja opetti sen myös ihmisille. Hän opetti ihmisiä olemaan vastustamatta pahaa ja vastustajia. Tämä on toinen todiste siitä, että Jeesus ylisti Saatanaa ja kumosi Jumalan käskyn koskien pahan rankaisemista!

Tämä on yksi niistä syistä, minkä johdosta paha on vallannut ja menestyy tässä maailmassa! Jeesus asettui vastustamaan Jumalan opetuksia ja käskyjä.

Mitä käsky koskien "silmä silmästä, hammas hampaasta" todella tarkoittaa?

"Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas." Psalmi 18:25-28

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. To the faithful you show yourself faithful, to the blameless you show yourself blameless, to the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. You save the humble but bring low those whose eyes are haughty." Psalm 18:24-27 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on palkinnut minua oikeamielisyyteni mukaisesi, käsieni puhtauden mukaan hänen edessään. Luotettavalle sinä näytät itsesi luotettavana, syyttömälle sinä näytät itsesi moitteettomana, puhtaalle sinä osoitat itsesi puhtauden, mutta kierolle sinä osoitat itsesi viisaana. Sinä pelastat nöyrät, mutta painat alas nuo, joiden silmät ovat ylpeät ja kopeat." Psalmi 18:25-28

"Luotettavalle sinä näytät itsesi luotettavana" - Tämä on se opetus, jonka Jumala tahtoo meidän tarkkaavan ja noudattavan jokapäiväisessä elämässämme, niin että emme joutuisi sorretuiksi ja hyödynnetyiksi. Meidän tulee tehdä heille, aivan kuten he aikoivat tehdä meitä kohtaan, niin että he tulevat tietämään, että me emme siedä heidän väärintekojaan. Tämä on se oikeamielisyys, jonka Jumala tahtoo tulla perustetuksi ja harjoitetuksi täällä maassa.

Minkälaisia tapahtumia Jeesus toi maailmaan, kun hän opetti hänen Saatanallisia opetuksiaan (kumoten Jumalan lait)?

Opi, mikäli sellaista tapahtui tai ei?

"Voi minua, sillä minun käy niinkuin hedelmänkorjuussa, niinkuin viinisadon jälkikorjuussa: ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee." Miika 7:1

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"What misery is mine! I am like one who gathers summer fruit at the gleaning of the vineyard; there is no cluster of grapes to eat, none of the early figs that I crave." Micah 7:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Voi tätä minun kurjuuttani! Minä olen kuin se, joka kerää kesän hedelmiä viinitarhan korjuussa; ei siellä ole rypäleterttua syötäväksi, ei ainuttakaan varhaisviikuna, jota minä janoan ja kaipaan." Miika 7:1

 Tässä on kyseessä taloudellinen kriisi, jota maailma kokee juuri nyt. On puutetta ruuasta, palveluista, työpaikoista ja itsenäisten valtioiden velkataakka leviää maasta maahan sekä kaikki maailman johtajat tekevät kaikkensa ehkäistäkseen tämän kriisin muodostumasta yhä pahemmaksi.  Jeesus toi nämä vaikeudet maailmaan, koska ne instituutiot, jotka saarnaavat hänen opetuksiaan ovat RYÖSTÄNEET IHMISKUNTAA. 

 

 "Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa." Miika 7:2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The faithful have been swept from the land; not one upright person remains. Everyone lies in wait to shed blood; they hunt each other with nets." Micah 7:2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Uskolliset ovat poispyyhkäistyt maasta; ei ole yhtäkään suoraselkäistä henkilöä jäljellä. Jokainen odottavat väijyen vuodattaakseen verta; he saalistavat toisiaan verkoilla." Miika 7:2

Kaikki (heidät me tunnemme) jotka ovat hallinneet hyvin ja onnistuneesti, ovat kuolleet onnettomuuksissa tai tapettuina. Tämä on myös aika, jolloin ihmiset korkeissa viroissaan asettavat toisiaan huonoon valoon ja vähättelevät heitä oman vallan ja aseman tukemiseksi.

Menemme nyt Miikan kirjan 7:3 lukeaksemme lisää, mitä Jeesus toi maailmaan:

 "Pahantekoon molemmin käsin! Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii, tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat." Miika 7:3

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Both hands are skilled in doing evil; the ruler demands gifts, the judge accepts bribes, the powerful dictate what they desire— they all conspire together." Micah 7:3 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikin tavoin he ovat taitavia pahanteossa; hallitsija vaatii lahjoja, tuomari hyväksyy lahjukset, voimakas sanelee mitä he tahtovat - he kaikki ovat salaliitossa keskenään." Miika 7:3

Se on korruption aikaa ja instituutioiden johtajat, joiden ihmiset luottavat noudattavan lakia ja järjestystä, ovat ensimmäisiä, jotka rikkovat sitä, ja se johtuu heidän rahanahneudestaan. Ja vielä pahempaa on se, että kaikki nämä hallitsevassa asemassa olevat ihmiset vehkeilevät toistensa kanssa toteuttaakseen heidän omia asialistojaan ollakseen yksinvaltiaita ja kontrollidakseen ihmisten elämää heidän omaksi persoonalliseksi hyväkseen. Tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme. 

"Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita. Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon." Miika 7:4

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

"The best of them is like a brier, the most upright worse than a thorn hedge. The day God visits you has come, the day your watchmen sound the alarm. Now is the time of your confusion."  Micah 7:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita. Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen. Nyt on tullut sinun hämmennyksen ja sekasorron aikasi. " Miika 7:4

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita." - Siellä on silloin (nyt) tilanteita, jolloin nämä johtajat, joihin ihmiset ovat uskoneet olevan parhaita ja oikeudenmukaisia heidät pelastamaan heidän taloudellisilta huoliltaan ja oikeudettomuudelta, ovat jopa pahempia kuin piikkipensasaita. Sen sijaan, että parantaisivat, he vielä lisäävät haavoja heidän kansalleen.

"Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen." - Me voimme myös lukea tästä, että heidän pahat ja kierot suunnitelmansa tulevat olemaan täysin tyhjiä, eikä Jumala salli niitä. Jumala tulee lähettämään ihmisiä, jotka laittavat lopun sen kaltaiselle toiminnalle. Näitä ovat ne ihmiset, jotka avustavat Hänen tulevaa profeettaansa. Me todistamme tämän tapahtuvan nyt meidän aikanamme!

 "Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet." Miika 7:5

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös): 

"Do not trust a neighbor; put no confidence in a friend. Even with the woman who lies in your embrace guard the words of your lips." Micah 7:5 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä luota lähimmäiseesi; älä aseta luottamustasi ystävääsi. Ja jopa nainen joka makaa sinun syleilyssäsi, vartioi suusi sanat." Miika 7:5

Tämä on olevan epäluottamuksen aika. Mikä on avain ymmärtää laittomuuden syy?

 "Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa." Miika 7:6

Tämän kaltaiset tapahtumat alkavat, sitten kun lapset ovat opetetut olemaan kunnioittamatta vanhempiaan ja perheessä vihollisia ovat hänen omat perheenjäsenensä. 

Kuka aiheutti tai toi maailmaan kuvatun kaltaisen laittomuuden, kuten on profetoitu? 

"Tulta (miekan, sotaa) minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! 50. Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!  Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!"Luukas 12:50

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan" - Se oli Jeesus, joka aiheutti hajotuksen, epäjärjestyksen ja siten oli juuri kyseisen laittomuuden ja pahan edistäjä ja esiintuoja ihmiskunnassa. Siten ollen hän todella hyväksyi Saatanan tarjouksen ja tullen siten Saatanan jälkeläiseksi tai agentiksi pettämään ihmiskuntaa.

Jeesus ei voi enää olla syyllinen tässä ja nyt, sillä hän on jo myöntänyt tuoneensa hajotuksen ja eripuran, ei siis rauhaa.

Katso nyt millä tavalla Jeesus toi eripuran maailmaan - koskien aseistautuneita Islamistisia taistelijoita ja tappamisten aaltoa, joka tapahtuu nykyaikana Lähi-idässä, miksi he tekevät näitä tappamisia?

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

   Marian pojan, Jeesuksen perintö:

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

 "…tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat" - Islamin mukaan, sitten kun Jeesus tulee, hän rikkoo RISTIN - Kristittyjen ylistyksen ja palvonnan symbolin.

 Sekä

 "…ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa" - Maailman ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin olla Muslimi, sitten kun Jeesus tulee.

Me voimme nyt ymmärtää sen, kuinka ja millä tavalla Jeesus aiheutti hajotuksen ja eripuran, se kaikki johtuu hänen opetuksistaan.

Me maailman ihmiset olemme seuranneet Jeesusta ja ihaillen ihmetelleet hänen ihmeitään ja opetuksiaan.

Se yksi, joka tarjosi voimaa ja auktoriteettia Jeesukselle kattaen koko maailman, oli Saatana.

Ja yhä kun me ylistämme Jeesusta, me voimme myös nyt todistaa sen, kuinka kaikki ne kiroukset, jotka Jumala sääti ja määräsi tapahtuvaksi sitten kun ja mikäli me seuraamme muita jumalia, on nyt tapahtunut meidän osaksemme ja koettavaksemme.

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus hyväksyi Saatanan tarjouksen, ylisti häntä kumoamalla Jumalan käskyt ja saarnasi ne meille ja siten ollen johdatti meidät harhaan ja eroon tottelemasta Jumalaa sekä johdatti meidät kärsimään Jumalan kirouksesta.

Sen sijaan, että Jeesus olisi perustanut koko maailmaa kattavasti Jumalan oikeamielisyyden, hän perusti Saatanan laittomuuden ja anarkian.

Kuinka se voi olla niin että Jeesuksen valheelliset ja saatanalliset opetukset pystyivät leviämään kaikkialle maailmaan?

Silloin kun Jeesus oli yhä elossa, mitä hän antoi opetuslapsilleen?

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

Jeesus antoi hänen opetuslapsilleen hänen voimansa, juuri sen saman voiman, jonka hän oli vastaanottanut Saatanalta. Tämän sama voima tuli sittemmin siirretyksi uskonnoille Jeesuksen apostoleilta ja opetuslapsilta.

Jeesuksen väärät opetukset, jotka olivat saarnatut hänen apostoliensa kautta, laitettiin kirjoitettuun muotoon ja tämä on nyt se, jota me kutsumme nimellä "Uusi Testamentti"!

Uusi Testamentti on kokoelma kirjoista ja kirjoituksista kuinka Jeesus saarnasi Saatanan opetuksia kumoten ja muuttaen toiseksi Jumalan käskyjä ja perussäännöksiä, jotka ovat kirjoitetut Vanhaan Testamenttiin profeettojen kautta.

Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi täysin hylätä apostoleiden kirjoitukset - tämä ei johdu siitä, mitä he ovat kirjoittaneet Jeesuksesta, että ne olisivat totta, vaan kyse on siitä, että he ovat kirjoittaneet puolitotuuksia koskien Jeesusesta. Tämä johtuu siitä, että jokainen Jeesuksen sana, jonka apostolit ovat kirjoittaneet, profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) näyttää meille vastaavasti profeettojen kirjoittamat Jumalan sanat, vahvistaakseen sen, mitä Jeesus on sanonut verrattuna apostolien kirjoittamaan ja onko se totta vai ei.

Kuitenkin siellä on yksi kirja Uudessa Testamentissa, jota ei ole kirjoittanut Jeesuksen apostoli, vaan Jumalan profeetta:

Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan?

Onko kyseessä Jeesuksen apostoli, kuten uskonnot väittävät?

Maestro Evangelista ilmoittaa ja paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

"sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot ovat olettaneet Ilmestyskijan kirjoittajan olleen mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalalinen", apostoli. Kuitenkin, Ilmestyskirjan kirjoittaja on Johannes Patmokselta, joka myös oli Jumalan profeetta.

 "ylistä Jumalaa" - Ei Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten on kirjoitettuna profetioihin, eikä hän olisi seurannut Saatanaa; ei olisi ollut enää tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

Jumala käski profeetta Johannesta Patmokselta kirjoittamaan Ilmestyskirjan, että kun Hänen profeettansa kuin Mooses tulee, niin hän (profeetta kuin Mooses) ei tule enää kirjoittamaan lisäkirjaa ilmoittaessaan totuuden koskien Jumalan nimeä ja Jeesusta, kun Hän sanoi laittavansa Hänen sanansa vain Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

Ymmärtääksemme tämän, niin lukekaamme tarkkaavaisesti arvioiden mitä on kirjoitettu seuraavaan jakeeseen:

"Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen" - Tässä, Ilmestyskirja 22:8, profeetta Johannes puhuu "enkelistä", jonka hän oli nähnyt ilmestyksessä. Ja kun profeetta Johannes oli aikeissa polvistua "enkelin" jalkoihin, jonka hän näki hänelle annetussa ilmestyksessä, niin mitä "enkeli" sanoi?

"Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:9

"Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Enkeli, jonka profeetta Johannes näki ilmestyksessä, ei koskaan sallinut hän kumartua eteensä, sillä hän oli myös juuri vain Jumalan palvelija tai Jumalan profeetta.

"ylistä Jumalaa" - Tämä tarkoittaa sanomaa, jonka tuo "enkeli", jonka profeetta Johannes oli nähnyt ilmestyksessä/näyssä. Ja koska kyseessä on ilmestys/näky, niin se tarkoittaa sitä, että profeetta Johannes kirjoittaa koskien tulevaa Jumalan "enkeliä tai sanansaattajaa". Jos me luemme tarkastellen profeetta Johanneksen ilmestyksessään näkemän "enkelin" auktoriteettia, jossa enkeli sanoi "minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija".

Tämä tarkoittaa sitä, että enkeli, jonka profeetta Johannes oli nähnyt, on tuleva profeetta, josta Jumala on aikaisemmin kertonut.

Kuka on tämä profeetta, jonka tulosta Jumala on aikaisemmin kertonut?

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Moos. 18:18 koskien YHTÄ profeettaa, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen ja jonka suuhun Hän on laittava Hänen sanansa. Tämä osoittaa sen, että valitun yksilön ei tarvitse tai tule opiskella Raamattua omin voimin, sillä Jumala Itse ohjeistaa häntä koskien Hänen sanojaan. Jumala on lähettävä hänet puhumaan Hänen Nimessään (tai ilmoittamaan Hänen Nimensä) osoittaen, että profeetan kuin Mooseksen tulo ja koko sanoman merkitys on ylistää yksistään Jumalaa.

Profeetan kuin Mooseksen tulo on se, mitä profeetta Johannes näki näyssä/ilmestyksessä, osoittaen, että se mitä tulee Ilmestyskirjan ymmärtämiseen, uskonnoilla ei ole auktoriteettia tulkita sitä - sen voi selittää ainoastaan profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño Evangelista.

Millä tavalla Jumala tarkastelee profeettaa kuin Moosesta, Hänen "Enkelinään"?

Voimme lukea seuraavasta:

 "Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa HERRAN enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä." Sakarja 3:1

"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan" - Joosua on Mooseksen seuraajan nimi, tämä symbolisoi profeetan tuloa, jonka Jumala on lähettävä kuin Mooseksen.

Joosua oli se, jonka kautta Israelilaiset saattoivat astua ja asettua luvattuun maahan ja siten hän oli se yksi, joka päätökseen sen, minkä tekemisessä Mooses oli epäonnistunut.

Profeetta kuin Mooses on profeetallinen Joosua, joka on mainittu tässä profetiassa, hän on se yksi, joka saattaa ihmiset ymmärrykseen Jumalan laeista tai liitosta ja erityisesti koskien Hänen suurta nimeään, jota Jumala ei sallinut Mooseksen tehdä. (2. Moos. 3:12-14)

Profeetta Sakarja, aivan kuten profeetta Johannes, näki myös näyssä profeetan kuin Mooseksen kutsumisen.

"seisomassa HERRAN enkelin edessä" - Minkä takia profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooses seisoo HERRAN enkelin edessä? Mitä se symboloi?

"Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin HERRAN enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut." 2. Moos. 3:1-2

"Silloin HERRAN enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta" - HERRAN enkeli ilmestyi Moosekselle tiedottamaan häntä Jumalan kutsusta.

Tämä on selitys sille, miksi me voimme ymmärtää nyt olevan kirjoitettu Sakarja 3:1, että profeetallinen Joosua seisoo HERRAN enkelin edessä - tämä tapahtuma symbolisoi profeetan kuin Mooseksen kutsumista.

Jumala käski Profeetta Sakarjan kirjoittaa tämä näky, että kun profeetta kuin Mooses tulee, niin hän ei kirjoita tai tee uutta kirjaa, vaan ennemminkin ja yksiselitteisesti näyttää meille, kuinka aikaisemmat profeetat ovat olleet Jumalan tiedottamia hänen tulostaan.

Jatkaaksemme:

"Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" Sakarja 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD said to Satan, "The LORD rebukes you, Satan! The LORD, who has chosen Jerusalem, rebukes you! Is not this man a burning stick snatched from the fire?"
Zechariah 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" Sakarja 3:2

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana" - Jos me palaamme siihen, mitä me olemme lukeneet Jobin kirjasta aiemmin, me todistimme, kuinka Jumala antoi käskyn Saatanalle, että Jobin elämää, henkeä ei saa viedä ja aivan kuten Jumala teki silloin, niin me voimme myös lukea Hänen käskynsä Saatanalle, että tämä ei saa asettua Hänen profeettansa kuin Mooseksen palvelutehtävää vastustamaan.

Tämä symbolisoi myös taistelun jatkumoa, jonka on kerrottu alkaneen naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä (viittaus, 1. Moos. 3:15)

Käärmeen siemen ei ole kukaan muu kuin Jeesus, sillä hän hyväksyi Saatanan asettaman tarjouksen ja saarnasi hänen opetuksiaan kumoten Jumalan lait ja kuolemansa jälkeen hänen petoksensa jatkui apostoleiden kirjoittaman Uuden Testamentin kautta, joka puolestaan sai levittäjäkseen koko maailmaa kattaen, uskonnot (Tästä syystä Ilmestyskirja12:9, me voimme lukea Saatanalla olevan monia ´enkeleitä´ tai sanansaattajia - koska hänen opetuksensa ovat olleet uskontojen levittämät).

Profeetallinen Joosua tässä symbolisoi naisen siementä, joka on murskaava käärmeen/Saatanan pään, joka tarkoittaa sitä, että hän on se yksi, jonka Jumala on valittut johdattamaan ihmiset oikeamielisyyteen sekä paljastamaan nuo, jotka ovat jatkaneet ja ylläpitäneet käärmeen/Saatanan petosta.

"HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua!" - Ja jälleen on mainittu Jerusalem, miksi?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka Minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Tämä on Jumalan lupaus; Hän asettaa Hänen Nimensä ainoastaan Jerusalemiin. Viittasiko Jumala tässä Jerusalemiin, joka sijaitsee Lähi-idässä?

"(Hän) Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

Maestro Evangelista sanoo: Sen vuoksi, että Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva aina asetettuna Jerusalmiin, joten missä ikinä paikassa Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

Koska profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, ei ole Juutalainen, vaan muukalainen Filippiineiltä, Idässä sijaitsevasta Saarivaltiosta, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on oleva julistettu samaisessa maassa. Mistä kaukaisesta maasta saapuu profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen?

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä on sen seurausta, että mies, jonka Jumala valitsi Hänen profeetakseen kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

Opettaja Eraño  M. Evangelista on jo julistanut Jumalan nimen koko maailmalle Saarivaltiosta, Filippiineiltä, webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

Koska Jumala tahtoi Hänen nimensä tulla julistetuksi tästä maasta, niin se tarkoittaa sitä, että Filippiinit on ´Uusi Jerusalem´ kuten mainittu Raamatun kirjoituksissa!

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" Sakarja 3:2

"Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" - Miksi siepattu tulesta? Koska toisin kuin Jeesus, joka oli aikaisemmin Jumalan opetusten mukaisesti toimiva, mutta joutui Saatanan suostuttelemaksi ja vakuuttamaksi, niin profeetta kuin Mooses tulee Jumalan Itsensä ottamaksi pois Saatanan petoksesta. Maestro Evangelista oli silloin aikaisemmin Kristitty, kun Jumala kutsui hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja ilmoitti hänelle Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

Valitsiko Jumala Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses?

"Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle: Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi (syntisi), ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Sakarja 3:3-4

"oli puettu saastaisiin vaatteisiin" - Selkeä ero profeetan kuin Mooseksen ja Jeesuksen välillä on se, että Jumala tietää, että Jeesuksen sydän ei ole täysin puhdas ja siitä syystä Jumala antoi varoituksen hänen kohdalleen 2. Samuelin kirjassa 7:14, koskien rangaistusta ihmisten käsien kautta, mikäli hän syyllistyy vääryyteen.

Kun taas profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ollessa kyseessä, se ei ole hänen sydämensä, joka on likainen, vaan ainoastaan hänen vaatteensa, joka tarkoittaa hänen statustaan/olemustaan, eli hän on aivan tavallinen persoona kuten me jokainen olemme. Se, mikä tekee hänestä erityisen, on se tapa, jolla hän tuli valituksi, kuten oli profetoitu kauan aikaa sitten.

Siten, mikäli kukaan yksilö kyseenalaistaa minkä takia tavallinen ihminen kuin hän on, tuli Jumalan valitsemaksi, me kysymme tämän kysymyksen:

"Miksi on niin että vaatimaton ja tavallinen persoona, kuten Mr. Eraño M. Evangelista tuli Jumalan valitsemaksi olla Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen aidon opetuksensa Raamatun kirjoituksista, etkä kyseessä ole sinä?"

Ja nyt sinä, kuka ikinä oletkin, ajattele kysymystä ja salli meidän myös muistuttaa sinua siitä, että kyseenalaistaessaan miksi hän on Jumalan valitsema, on hölmö kysymys jo alun alkaeenkin, koska sinä kyseenalaistat Jumalan Itsensä ja saat itsesi näyttämään kuin olisit älykkäämpi kuin on Jumala.

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä" - Tässä Jumala otti pois hänen syntinsä.

Jatkaaksemme:

"Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä." Sakarja 3:5

Hänelle annettiin "puhdas käärelakki" - tarkoittaen, hän on tullut Jumalan voitelemaksi.

Jatkamme:

"Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat." Sakarja 3:6-7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The angel of the LORD gave this charge to Joshua: "This is what the LORD Almighty says: 'If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here."Zechariah 3:6-7 (NIV)

 Suora suomennos:

"HERRAN enkeli antoi tämän velvoitteen Joosualle: "Tämä on se, mitä HERRA Kaikkivaltias sanoo: ´jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani, niin sinä saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana ja Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa." Sakarja 3:6-7

Kun hän tuli voidelluksi, hänelle myös annettiin ehto; Jumala antaa aina ehdon (Siunauksen tai Kirouksen) Hänen profeetoilleen.

"´jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani" - tämä on se annettu ehto, totella Jumalaa ja Hänen käskyjään sekä asetuksiaan ynnä perussäännöksiään.

"saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana" - hän tulee perustamaan pysyvälle perustalle Uuden Jumalan Huoneen tai uuden Jumalan kansan. Tämä tarkoittaa ja on osoituksena myös siitä, minkä takia Kuningas Salomo sanoi seuraavaa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, kutsuen häntä ´muukalaiseksi´:

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV1984)

 Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 Tämä on profeetta kuin Mooses joka tulee ja puhuu suuresta Jumalan Nimestä Raamatun kirjoitusten kautta; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, hän tulee kaukaisesta maasta…

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:42-43

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."  I Kings 8:42-43 (NIV1984)

 Suora suomennos:

 "sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun Nimeäsi." 1. Kun. 8:42-43

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - ilmiselvästi ja selkeästi ilmoitettu persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista ja koko maailma on nyt tullut tiedotetuksi Jumalan aidosta nimestä mainittujen webbisivujen kautta.

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomon mainitsema temppeli ei ole enää se kirjaimellinen ja fyysinen temppeli Lähi-idässä. On jo olemassa Uusi Jerusalem ja temppeli ei ole enää kirjaimellinen, vaan symbolinen, koska tämä muukalainen ei enää rakenna yhtä lisää, vaan tulee suoraan ilmoittamaan Jumalan Nimen.

Tästä syystä Sakarja 3:7 Jumala sanoi, että Hänen profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooseksen palkinto on "saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana", koska hän tulee olemaan johtajan vastuussa Uudesta Jumalan Huoneesta - Hengellisestä Israelin Huoneesta!

Kaikkein tärkeimpänä me voimme lukea sen, että Jumala sanoi profeetallisen Joosuan tai Profeetan kuin Mooseksen tulevan palkituksi "paikalla täällä seisovien joukossa" - näitä ovat Jumalan enkelit, jotka ovat olleet kutsutut aivan kaiken alusta lähtien. Tämä on yksi kunnioista ja erityismaininnoista, jotka tullaan antamaan "voidellulle", sitten kun hän on saattanut profetioiden täyteensaattamisen päätökseen.

Ja koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt Jumalan hänelle antaman tehtävän Hänen suuren nimensä julistamisesta ja tiedottamisesta Raamatun kirjoituksista koko maailmalle, hänet voidaan nyt katsoa kuuluvan seisomaan yhtenä edellämainituista Jumalan edesssä, ja siten kutsua JUMALAN ENKELIKSI!

Koska me voimme nyt ymmärtää sen, minkä takia profeetta Johannes sanoi Ilmestyskirjassa:

 "Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

minä lankesin maahan kumartuakseni sen ENKELIn jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; MINÄ OLEN SINUN JA SINUN VELJIESI, PROFEETTAIN, KANSSAPALVELIJA (korostus meidän)" - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala on näyttänyt profeetta Johannekselle näyssä/ilmestyksessä, kuinka profeetta kuin Mooses on selittänyt aikaisempien profeettojen kirjoittamien näkyjen merkitykset ja tarkoitukset sekä on menestyksekkään onnistuneesti tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi koko maailmalle ja siten vastaanottanut tittelin "Jumalan enkeli".

Mikä titteli on käsi kädessä "Jumalan Enkeli"- tittelin kanssa?

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6 (suora käännös NIV)

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon" - Tämä vahvistaa, että Jumala on Hänen enkeleidensä kanssa kun Hän loi taivaat ja maan. He ovat niitä, joiden kanssa Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 1:26-28

Millä tavoin Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään?

Luemme toisesta Raamattuversiosta (KJV), Kuningas Jaakon Painos/Versio:

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

Suora suomennos:

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

Jumala tarkastelee Jumalan enkeleitä kuin Hänen Poikinaan. Ja koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on täyttänyt hänen tehtävänsä Jumalan nimen julistamisesta, niin siten hän on nyt "Jumalan Enkeli". Se tarkoittaa myös, että hän on nyt saavuttanut ja vastaanottanut tittelin tulla kutsutuksi nimellä "Jumaan Poika".

Onko "voideltu" yksin suorittamassa hänen tehtäväänsä?

"Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." Sakarja 3:8

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"'Listen, O high priest Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come: I am going to bring my servant, the Branch." Zechariah 3:8 (NIV)

Suora suomennos:

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun kumppanisi asetettuina istumaaan sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

"asetettuina istumaaan sinun edessäsi" - Jumala tulee antamaan "voidellulle" muita ihmisiä, jotka auttavat häntä hänen tehtävässään. Näitä ovat muutamat yksilöt, jotka ovat merkinneet muistiin ja tallentaneet kaikki ilmoitetut Raamattu ilmestykset ja ladanneet webbisivuille www.thename.ph ja www.thenameonline.info

Mikä tulee olemaan heidän pääasiallisin tehtävä?

"…Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

Hänen avustajansa tai yhteistyökaverinsa tulevat antamaan todistuksen häntä koskien, profeettaa kuin Moosesta tai profeetallista Joosuaa, että hän on Jumalan voitelema, "Oksa", ja tämä on se, mitä me olemme tehneet webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

"Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:9-10

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, the stone I have set in front of Joshua! There are seven eyes on that one stone, and I will engrave an inscription on it,' says the LORD Almighty, 'and I will remove the sin of this land in a single day. "'In that day each of you will invite his neighbor to sit under his vine and fig tree,' declares the LORD Almighty." Zechariah 3:9-10 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, tuo kivi, jonka Minä olen asettanut Joosuan eteen! Siinä kivessä on seitsemän silmää ja Minä tulen kaivertamaan kirjoituksen siihen,´sanoo HERRA Kaikkivaltias, ´ja Minä tulen poistamaan tämän maan synnit yhdessä päivässä. ´" Sinä päivänä jokainen teistä tulee kutsumaan naapurinsa istumaan hänen viiininsä ja viikunapuunsa alle, ´julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:9-10

Me voimme nyt nähdä, että profeetta kuin Mooses tai profeetallinen Joosua ansaitsee tittelin, Jumalan Enkeli tai Jumalan Poika, lisäksi myös toisen tittelin: "Oksa" ja me tulemme tietämään siitä myöhemmin.

Ensiksi, oppikaamme tuntemaan mitä ovat "seitsemän silmää", jotka ovat annetut hänelle?

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth." Revelation 5:6 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu, se seisoi valtaistuimen keskiössä ja häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu" - tämä ei ole Jeesus, sillä hän on ollut tämän kirjoitushetkellä kuolleena jo kauan aikaa; tämä on Maestro Eraño M. Evangelista - se voidelty yksilö, mies, joka tulee lopullisesti saattamaan täytäntöön Jumalan sanan tekemällä Hänen Pyhän Nimensä tunnetuksi.

"näyttäen kuin se olisi teurastettu" - Jumalan silmin tarkasteltaessa ainoastaan, Hän tarkastelee ja katsoo kuolleiksi niitä, jotka uskovat uskontojen valheellisiin opetuksiin ja siksi on kirjoitettu, kuin se olisi teurastettu, koska se kuvaa sitä tilaa, kuinka profeetta kuin Mooses oli aikaisemmin myös uskontojen valheellisten opetusten mukaisesti ajatteleva ja uskova ja sitä, kuinka Jumala otti hänet siitä pois olemaan Hänen palvelijansa.

"sarvi"- on symboli voimasta ja auktoriteetista.

"seitsemän" sillä ei ole loppua (päättymätön).

"Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." - Tarkoittaen profeetan kuin Mooseksen olevan symbolinen "Lammas", joka kantaa Jumalan ikuista Sanaa kaikille maailman ihmisille - hän on Jumalan profeetta kaikille kansoille, kuten on kirjoittanut profeetta Jeremia:

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 Suora suomennos:

 "HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille."Jeremia 1:4-5

 "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala mainitsi hänet Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

"ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen" - Kaikki Jumalan profeetat tiesivät ja ovat kirjoittaneet hänen tulemisestaan.

 "Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Tämä Jumalan palvelija, (josta profeetta Jeremia tässä kirjoittaa) on Jumalan lähettämä olemaan profeetta kaikille kansakunnille. Hän ilmestyy sinä aikakautena, jolloin maailman ihmiset ovat Internetin kautta kytköksissä toistensa kanssa ja voivat helposti jakaa tietoa toistensa kanssa. Se on Internetin aikakausi (tiedonsiirron valtatien) tai lentävän kirjakäärön! Toisin kuin Mooses ja muut profeetat (myös Jeremia), ja jopa Jeesus, he olivat lähetettyjä ainoastaan Israelin kansaa varten, ei koko maailmaa varten.

Profeetan kuin Mooseksen tulo (meidän aikanamme) tarkoittaa sitä, että Jumalan pyhä sana (jonka ovat kirjoittaneet aikaisemmat profeetat) voi tulla ymmärretyksi vain ennalta määrättynä aikana. Tuo kyseinen aika on NYT, nykyinen Internetin aikakausi!

Tämän keskeisin sanoma on, että kaikki nuo, jotka ovat aikaisemmin väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses, tulevat nyt osoitetuiksi olleet vääriä profeettoja, sillä he ovat ilmestyneet vääränä aikakautena. Tämä on SANOMA, jonka Jumala tahtoo meidän tietävän ja tuntevan nyt.

Tiedoksi sinulle, että tässä profetiassa viitattu profeetta (Jeremia 1:4-10) ei ole profeetta Jeremia, kuten useimmat Raamattututkijat ja-oppineet ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Kyseisissä jakeissa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä, ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen tehtäväänsä, ja tästä Hän kertoi jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Jatkaaksemme:

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 Suora suomennos:

 "Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi. ´Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 "lapsi" - Jumala ei puhu tässä konkreettisesta ihmislapsesta, vaan symbolisesta. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että vaikka Opettaja (Maestro) Evangelistalla on vähän koulutuksellista tietoa Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA."Jeremia 1:8

Tämä on syy sille minkä takia Jumala sanoi, että ihmisten tulee kuunnella vain ja ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, koska hän tulee ilmestymään ihmiskunnan keskelle aikakautena, jolloin ihmiset ovat kuunnelleet niiden opetuksia, jotka ovat vääryydellä väittäneet, että he ovat profeetta kuin Mooses.

Se on oleva aikaa jolloin he (vääryydellä väittäjät) ovat jo perustaneet ja juurruttaneet heidän valheensa koskien Jumalan Nimeä. Nämä valheet ovat hyväksytyt totuutena ihmisten mielissä. Ja lisäksi, kaikki se hyvinvointi ja rikkaus, jonka he ovat haalineet itselleen (heidän kovalla työllä palkkansa ansainneilta seuraajiltaan) heidän valheellisten opetusten johdosta, he ovat myös perustaneet ja pystyttäneet heidän ylistyksen talojaan ja ovat ulottaneet heidän vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin.

Tämän kaltainen ympäristö tekee profeetan kuin Mooseksen tehtävän miltei mahdottomaksi kyetä täyttämään se, mitä Jumala on lähettänyt hänet tekemään!

Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalleen kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti ja vei Israelin Kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös kansakuntia varten lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos ja pois niiden valheellisista opetuksista, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses.

Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa, opiskeleeko hän Jumalan Sanaa?

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi."Jeremia 1:9

Ei, hän ei joudu itse opiskelemaan, sillä Jumala on se, joka tulee panemaan Hänen sanansa hänen (profeetan) suuhun. Jumala täytti näin ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Moos. 18:18-19.

"Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." - Tämä on syy sille, minkä takia niin kutsutut uskonpuolustajat, teologit ja kristityt raamattuoppineet kyseenalaistavat tämän ilmestyksen, osoittamalla, että se ei noudata niin kutsutun "Kristillisen opin asiasisällön" päälinjoja tai Teologiaa. Juuri tuo on turhuuden harjoittamista, sillä se tulee ainoastaan saattamaan heidät nöyryytyksen tilaan, sillä heidän niin sanotut perusopetukset ovat VÄÄRYYTTÄ JO ALUSTA LÄHTIEN, sen kaltainen opetus ei ole Jumalalta, vaan on suuri petos!

Kyseessä on Jumala Itse, joka ilmoitti Maestro Evangelistalle tämän selkeästi soljuvan kirjoitusten selityksen koskien Hänen suurta nimeään.

On suositeltavaa, että nuo niin kutsutut Raamattusaarnaajat palauttavat kaikki rahat ja omaisuuden takaisin heidän jäsenistölleen ja seuraajilleen ja samanaikaisesti tunnustavat heidän virheensä, että se opetus, jota he ovat kaiken tämän aikaa saarnanneet, ei ole tullut Jumalalta, vaan Saatanalta

Osoittaaksemme kuinka voimallinen Jumalan sanoma, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo, on, Jumala sanoi seuraavaa:

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant."Jeremiah 1:10 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa maailman ihmiset ulos uskontojen vääristä opetuksista.

 Palaamme…

"Katso, tuo kivi, jonka Minä olen asettanut Joosuan eteen! Siinä kivessä on seitsemän silmää ja Minä tulen kaivertamaan kirjoituksen siihen,´sanoo HERRA Kaikkivaltias, ´ja Minä tulen poistamaan tämän maan synnit yhdessä päivässä. ´" Sinä päivänä jokainen teistä tulee kutsumaan naapurinsa istumaan hänen viiininsä ja viikunapuunsa alle, ´julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:9-10

"´ja Minä tulen poistamaan tämän maan synnit yhdessä päivässä." - Mitä tarkoittaa yksi päivä Jumalalle? Luemme siitä:

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

Päivä Jumalalle on kuin tuhat vuotta ihmiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että aidon profeetan kuin Mooseksen, joka on myös Oksa, sanoman kautta, koskien Jumalan aitoa nimeä, me tulemme nyt saavuttamaan ja ottamaan vastaan todellisen anteeksiannon Jumalalta, koska "synti" tullaan poistamaan tuhannen vuoden aikana ja se tarkoittaa sitä, että Saatanan petos, joka johdattaa ihmisiä syntiin Jumalaa vastaan, tulee nyt loppumaan ja Jumalan aidot ja tosi opetukset tulevat nyt perustetuiksi.

Onko tämä totta?

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja Saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi." Ilmestyskirja 20:1-2

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään" - Tässä mainittu enkeli symbolisoi profeettaa kuin Moosesta, hän on jo julistanut Jumalan nimen ja siten ansiosta on vastaanottanut tittelin "Jumalan Enkeli".

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja Saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" - Tämä on täysin johdonmukaista sen kanssa, mitä Sakarja 3:9 sanoi, että synti tullaan poistamaan yhdessä päivässä ja siten tuhanneksi vuodeksi, koska silloin kun profeetta kuin Mooses tulee, niin Saatanan petos käyttäen Jumalan Sanaa on tullut paljastetuksi ja maailman ihmiset kykenevät nyt todella ja oikealla tavalla tottelemaan Jumalaa ja inhoavat pahaa. Jumalan aito ja tosi opetus on oleva perustettuna tuhannen vuoden ajan. Se on nyt alkamassa.

Ja palaamme nyt takaisin Sakarja 3:10, josta voimme lukea:

"Sinä päivänä jokainen teistä tulee kutsumaan naapurinsa istumaan hänen viiininsä ja viikunapuunsa alle, ´julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:10

"Sinä päivänä jokainen teistä tulee kutsumaan naapurinsa istumaan hänen viiininsä ja viikunapuunsa alle" - Miksi tämä päivä tulee tapahtumaan sitten kun profeetta kuin Mooses, joka on myös Oksa, ilmoittaa Jumalan aidon sanoman? Mitä tämä tarkoittaa?

Luemme seuraavasta:

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat." Miika 4:1

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"In the last days the mountain of the LORD's temple will be established as chief among the mountains; it will be raised above the hills, and peoples will stream to it." Micah 4:1 NIV

 Suora suomennos:

"Viimeisinä päivinä HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa; se tulee kohoamaan kaikkien kukkuloiden yli ja ihmiset tulevat jatkuvana virtana sitä kohden." Miika 4:1

"Viimeisinä päivinä" - tarkoittaa Saatanan petoksen jäljellä olevia päiviä Maassa, jota edustavat uskonnot.

"HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa" - kyseessä ei ole kirjaimellinen vuori tai temppeli. Tämä symbolisoi sitä, kuinka ihmiset ympäri maailmaa tulevat näkemään Jumalan aidon opetuksen koskien Hänen Nimeään webbisivujen www.thename.ph / www.thenameonline.info kautta.

Jatkamme:

"Monet pakanakansat lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana." Miika 4:2

- Jumalan profeetta on Filippiineillä, aidossa uudessa Jerusalemissa. Ei perustamassa uutta uskontoa, vaan tiedottamassa meitä kaikkia Jumalan tosi sanomasta Raamatun kirjoituksissa.

"Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Miika 4:3

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore." Micah 4:3 NIV

Suora suomennos:

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana. He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi. Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan."  Miika 4:3

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana." Maestro Evangelistan, aidon profeetan kuin Mooseksen tuoma sanoma, tulee kertakaikkiaan lopettamaan nämä konfliktit tai lahkojen väliset ja aiheuttamat sodat, joita tapahtuu meidän aikanamme maailmassa. Nämä uskonnot, jotka vakuuttavat tekevänsä kyseisiä tappamisia kuin kunniamurhina, tulevat nyt paljastetuiksi, että he eivät ole Jumalan lähettämiä.

Maestro Evangelista sanoo, ajatelkaamme seuraavaa:

Kristittyjen sanoma on "Rakasta vihollistasi"

Islamin sanoma, kuten me olemme lukeneet heidän Koraanistaan, puhuu epä- tai vääräuskoisten tappamisesta ja koko maailman alistamisesta hyväksymään Islam

Seuraus ja lopputulema näistä yllämainituista oppisuunnista on loppumaton uskonnollinen verilöyly, jossa toinen uskonto rohkaisee vihollista tappamaan heitä, kun samanaikaisesti tämä vastakkainen uskonto kehottaa sen seuraajia tappamaan uskomattomat.

Tämä tällainen tulee nyt loppumaan aidon profeetan kuin Mooseksen sanoman kautta koskien Jumalan Nimeä.

"He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi." - Tämä siksi, koska profeetan kuin Mooseksen sanoma Jumalalta puhuu kokonaisvaltaisesti eläinten huolehtimisesta ja ainoastaan hedelmien ja vihannesten syömisestä ruokana, ja näin ihmiset kaikkialla maailmassa tulevat keskittymään ja kasvattamaan maa- tai viljatiloja ja kasvillisuutta.

"Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan." - Tulee olemaan rauha, sillä me kaikki olemme yhdistyneitä yhden Jumalan Nimen alaisuuteen.

"He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut." Miika 4:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the LORD Almighty has spoken." Micah 4:4 NIV

Suora suomennos:

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." Miika 4:4

- Nyt me voimme ymmärtää minkä takia fraasi/ilmoitus on kirjoitettu myös Sakarjan kirjaan 3:10, koska se puhuu Aikakaudesta, jolloin vallitsee aito ja todellinen rauha, yltäkylläisyys sekä oikeamielisyys, jonka on saattanut voimaan profeetan kuin Mooseksen sanoma koskien Jumalan aitoa Nimeä.

Ja nyt, lukekaamme minkä takia profeetalle kuin Mooses, profeetalliselle Joosualle, Jumala on antanut myös tittelin "oksa",

Luemme seuraavaan:

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit." Isaiah 11:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

"Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Maestro Evangelista sanoo, syy sille minkä takia Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala tahtoo meidän ymmärtävän vanhempiemme merkityksen. Ilman Iisaita, suurta Israelin Kuningas Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirjassa 22:16, jossa lukee:

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

Nyt me voimme ymmärtää sen, minkä takia Ilmestyskirjan kirjoittaja, profeetta Johannes sai Jumalalta käskyn kirjoittaa Hänen sanansa koskien Jeesusta Ilmestyskirja 22:16. Se muistuttaa meitä Jeesuksen sanoista koskien tulevaa "Neuvonantajaa", jonka Jumala lähettää todistamaan koskien häntä (Jeesusta), että hän on ainoastaan Daavidin jälkeläinen ja sen miksi hän oli Jumalan lähettämä. Tätä opetusta ei ole koskaan korostettu hänen apostoleidensa taholta sen vuoksi, koska he jatkoivat Saatanan petosta.

Luemme seuraavaan:

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." Johannes 14:15

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni." - Jeesus kehottaa niitä, jotka rakastavat häntä, tottelemaan mitä hän tulee heille sanomaan.

"Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:16-17

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever - the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. " John 14:16-17 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti - Totuuden Hengen. Maailma ei voi häntä hyväksyä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja tulee olemaan teissä." Johannes 14:16-17

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus pyysi Jumalalta "toista" ottamaan vastaan hänen tehtävänsä. Kun Jeesus puhui "toisesta Neuvonantajasta", hän puhui siinä tulevasta toisesta henkilöstä. Miksi uskonnot eivät ole opettaneet mitään koskien "toista Neuvonantajaa", joka on tulossa?

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus itse sanoi, että Neuvonantajan tuoma sanoma Jumalalta tulee olemaan se, joka tulee pysymään kanssamme ikuisesti. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus puhuu tulevasta Jumalan sanansaattajasta.

Mitä "Neuvonantaja" tuo?

"Totuuden Hengen. Maailma ei voi häntä hyväksyä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja tulee olemaan teidän kanssanne." Johannes 14:17

"Totuuden Hengen" - miehen merkki, joka on kutsuttu nimellä "Neuvonantaja" joka on tuleva ja hän ilmoittaa totuuden koskien Jumalaa sekä totuuden koskien Jeesusta.

"Maailma ei voi häntä hyväksyä" - Sitten kun aito "Jeesuksen Neuvonantaja" tulee, niin maailma ei voi helposti hyväksyä sitä totuutta, jonka hän tuo Jumalalta.

"koska se ei näe häntä eikä tunne häntä" - Koska aito neuvonantaja on tuleva aikana, jolloin maailma on jo valmiiksi uskontojen aivopesemä heidän omalla versiollaan siitä, kuka on profeetta kuin Mooses ja kuka Jeesuksen neuvonantaja on. Kristityille tämä "neuvonantaja" on "Pyhä Henki", kun taas Muslimeille tämä on Muhammad.

"tulee olemaan teissä" - Tämä kyseinen "Neuvonantaja" tulee aivan varmasti Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" tuo totuuden kantaen todistusta Jeesuksesta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt monia asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita, jotka ovat ilmoitetut eritavalla kuin mitä hän on aikaisemmin sanonut. He eivät tunne totuutta Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa, koska he eivät ole Jumalan ennalta lähettämiä antamaan selitystä näistä asioista.

Mikä on se erityinen merkki, jonka me näemme tapahtuvan joka päivä, joka osoittaa, että koko maailma ei tunne tai tiedä totuutta koskien Jeesusta ja kaikkein tärkeimpänä koskien Jumalaa?

Luemme seuraavaan:

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Joh. 16:1

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan johdetuiksi/eksytetyksi" Joh. 16:1

Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo: Jeesus muistutti, että hän on varoittanut jokaista.

"He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä (uhri) palveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

Jeesus tiesi ajan tulevan, jolloin ihmiset tappavat toisiaan ja luulevat silloin tekevänsä kunniaa Jumalalle.

Nykyisin näistä tappamisista raportoidaan ja uutisoidaan sanomalehdissä ja radiossa; jopa niiden tarkalla tapahtumahetkellä voimme nähdä niitä kaapeliTV:stä, satelitti TV-lähetyksistä ja Internetistä!

Mikä on todellinen aiheuttaja näille uskonnollisille tappamisille? Mitä Jeesus sanoi asiasta?

                      "Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Joh. 16:3

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will do such things because they have not known the Father or me." John 16: 3 (NIV)

Suora suomennos:

"He tulevat tekemään sillä tavoin, koska he eivät ole tunteneet Isää eivätkä minua." Joh. 16:3

Jeesus sanoi: Syy näille tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja maiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne aitoa Jumalaa eivätkä aitoa Jeesusta.

Todistaaksemme sen: Kun sinä kysyt ihmiseltä, kuinka monta jumalaa on olemassa; he antavat vastauksen: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat liittoutuneita ja yksimielisiä vastauksessaan.

Kun kysytään Hänen nimeään, he antavat sinulle monia nimiä ja he taistelevat niiden puolesta. Se ainoastaan osoittaa, että he eivät oikeasti tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi syy näille tapahtuville konflikteille ja tappamisille.

Jos kysyt Jeesuksen persoonasta, niin jotkut voivat sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristityille); ja Muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; toisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika mutta myös ihminen. Nämä ovat ne ilmoitukset ja tosiasiat - ERITYINEN MERKKI siitä, että he (Kristinusko, Islam ja jopa Juutalaiset) eivät todella tunne Jeesusta. Tämä on syy sille, että tappamiset jatkuvat yhä meidän nykyisenä aikanamme.

Aiheuttaja näille uskontojen välisille aseellisille konflikteille on se, että yksikään näistä uskonnoista ei tunne aitoa Jumalaa ja Jeesusta. Siten ollen, jotta lopullisesti laittaisimme lopun näille tappamisille, niin oppikaamme tuntemaan aito Jumala ja aito Jeesus Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on tehty, niin ihmisten tulisi ymmärtää ja tunnustaa totuus, ja siten myös tappamiset loppuvat ja saavat päätöksensä. Maailman yllä oleva kirous tulee myös loppumaan sitten, kun ihmiset oppivat ja ymmärtävät sekä kutsuvat aitoa Jumalan Nimeä.

Kuinka me voimme tietää, että Jeesus viittasi juuri tulevaan profeettaan kuin Mooses, kun hän puhui tulevasta Neuvonantajasta?

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." John 14:26 (NIV)

Suora suomennos:

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

Me olemme lukeneet vähän aikaa sitten, että todellinen merkitys ja tarkoitus Pyhälle Hengelle on Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen profeettojensa suuhun (2. Samuel 23:1-2, Jesaja 59:21)

Tämä on selitys sille, miksi Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan sana, koska hän viittaa tässä tulevaan profeettaan kuin Mooses, josta Jumala kertoi aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa tai PYHÄN HENGEN (joka tarkoittaa sitä, että hän ei opiskele Raamattua itse, sillä Jumala ohjeistaa häntä Hänen sanassaan) JA tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni" - Ei fyysisessä Jeesuksen persoonassa, vaan sen tehtävän suorittamisessa, jonka merkitys on ja löytyy nimen Jeesus todellisessa merkityksessä.

Mikä on tarkoitus nimelle "Jeesus"?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 Hänen tehtävänsä oli hänen nimessän, "pelastaa hänen kansansa heidän synneistään" - pelastaakseen hänen kansansa Israelin hänen elinaikanaan.

 Onko se varmasti totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 "Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 "Jeesus" - tarkoittaen, hänen kansansa Israelin pelastajaa - "pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 Jeesus oli erityisesti Jumalan lähettämä ainoastaan pelastamaan hänen kansansa Israel heidän synneistään Jumalalle.

 Jumala ei lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailman ihmisiä heidän synneistään! Kykenikö tai pystyikö hän täyttämään tehtäväsä pelastaa hänen kansansa, joka on hänen nimensä "Jeesus" todellinen merkitys?

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 Nimi "Jeesus", joka oli annettu hänelle hänen tehtäväänsä kuvaamaan, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli elämänsä varhaisessa vaiheessa ilman, että olisi pelastanut hänen kansansa heidän synneistään Jumalalle.

  Tämä tarkoitaa sitä, että tehtävä "Jeesuksen" nimessä, eli joka tarkoittaa Israelin kansan pelastamista heidän synneistään tekemällä Jumalan nimi heille tunnetuksi - ja tämän tehtävän kirjaimellisestiJeesus epäonnistui täyttämään ja jota tulee nyt jatkumaan profeetan kuin Mooseksen tai Oksan myötä.

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja Herran pelon Henki." Jesaja 11:2

"Minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka Minä olen laittanut sinun suuhusi" (Jes. 59:21) - Pyhä Henki on ainoastaan ja selkeästi Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojensa suuhun. Siten ollen tämä Oksa, johon on viitattu tässä profetiassa, on mies, johon Jumala on laittanut Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä (hänen suuhunsa) ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - koska profeetta kuin Mooses tulee johdattamaan meidät todelliseen viisauteen ja ymmärrykseen koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksissa.

Me todistamme nyt Jumalan sanan täyttymystä Jesajan kirjan 11:2 koskien Oksaa, joka on myös porfeetta kuin Mooses, ja se Neuvonantaja johon myös Jeesus viittasi.

 Jatkaaksemme:

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."Jesaja 11:3-4

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

 Suora suomennos:

 "Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattu-perustaiset ilmestyksensä eivät tule hänen omien Jumalan sanan opintojensa pohjalta, vaan sen suomana minkä Jumala on asettanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

 "Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - Koska profeetta kuin Mooses näyttää nyt maailmalle millä tavalla me voimme todellakin olla oikeamielisiä Jumalan edessä.

  "Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." - Tämä tarkoittaa, että Oksa (joka on myös profeetta kuin Mooses) on nyt se, joka on iskevä käärmeen päähän, kuten profetoitu 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Hän tulee murskaamaan tai paljastamaan Saatanan petoksen suuhunsa laitetun Jumalan sanan voimalle!

Me tulemme myös silminnäkijätodistamaan, kun me luemme aidon profeetan kuin Mooseksen, Oksan sanomaa:

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.  Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa (pieni lapsi heitä johdattaa)." Jesaja 11:5-6

"Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Me olemme nyt astumassa aikakauteen, jossa tulee olemaan koko maailmaa kattava ikuisesti kestävä RAUHA, sillä nyt me tunnemme ja tiedämme tosi Jumalan Nimen, joka johdattaa meidät kaikki olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa!

 Miksi rauha tulee tapahtumaan ja olemaan tosiasia sitten kun koko maailma tietää, tuntee ja tunnustaa tosi Jumalan nimen, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista?

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

Meistä tulee Jumalan kansaa - kuinka?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Ne ihmiset, jotka tulevat kutsumaan Jumalaa Hänen aidolla Nimellään, ovat niitä, joiden Jumala katsoo kuuluvansa Hänen kansaansa.

Sitten kun me kaikki tunnemme aidon Jumalan Nimen ja hyväksymme sen, niin Jumala tulee tarkastelemaan meitä Hänen ihmisinään/kansanaan. Me tulemme olemaan yksi kansa, yhden Jumalan alaisuudessa. Jumalan tarkastellessa meitä, me tulemme olemaan yksi Israel - ei enää Juutalaisia tai Pakanoita.

Sitten kun me olemme yksi kansa Jumalan alaisuudessa, silloin ei ole enää hajotusta eikä eripuraa - silloin on RAUHA

Sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat Viimeisen Profeetan, Maestro Eraño Evangelistan Raamattu-ilmestyksiä ja tunnustavat Jumalan Nimen sekä todellisen Jeesuksen (joka on ilmoittu www.thename.ph ja www.thenameonline.info.), silloin ei ole enää uskontoja, joiden edestä TAISTELLA JA KUOLLA. Me tulemme nyt astumaan todelliseen yhtenäisyyden ja rauhan aikakauteen, sillä me tulemme nyt olemaan yhtä kutsuessamme aitoa Jumalan Nimeä.

Ja sitten kun maailman valtiot ja kansat ovat yhdistyneitä kutsumaan Jumalan Nimeä, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses - mikä profetia silloin täyttyy?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 Suora suomennos:

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas." - Tulee olemaan "kuningas", koska kerran Saatana hallitsi maailmaa Jeesuksen kautta ja nyt kun Jeesus on jo paljastettu, niin Jumalan aito opetus tulee nyt hallitsemaan maailmaa ja siten ollen rauha sekä oikeamielisyys ovat perustetut maailmaa kattavasti.

"Sinä päivänä on vain yksi HERRA" - On vain yksi Jumala, ei ole enää hajotusta!

"ja Hänen Nimensä ainoa." - On ainoastaan yksi Nimi - koska nimet Jehova, Jahve, YWHW, Allah ja Jeesus ovat nyt paljastetut olevan valhetta ja sen on meille kertonut profeetta kuin Mooses Opettaja Eraño Martin Evangelista!

Lisätäksemme lisää siihen vakuutukseen, että sanoma, jonka me nyt kuulemme, on todellakin Oksalta tai Profeetalta kuin Moosekselta:

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox." Isaiah 11:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Lehmä ruokailee karhun kanssa, niiden nuoret makoilevat keskenään, ja leijona syö olkia kuin härkä." Jesaja 11:7

"leijona syö olkia kuin härkä" - tämä on aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, mitä Jumala on meille antanut, kuten on kirjoitettu 1. Mooseksen kirjaan Maestro Evangelistan ilmestysten mukaisesti.

Ja

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Isaiah 11:8-9 (NIV)

Suora suomennos:

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

"on oleva täynnä HERRAN tuntemusta" - ihmiset joka puolella maapalloa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulemaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla." Jesaja 11:10-11

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Sea." Isaiah 11:10-11 (NIV)

Suora suomennos:

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja Merten saarilta". Jesaja 11:10-11

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille" - koska koko maailma tulee tuntemaan sen, että Maestro Evangelista on nyt täyttänyt sen minkä Jeesus, Daavidin jälkeläinen epäonnistui saattamaan päätökseen, toisin sanoen, ilmoittamaan Jumalan Nimen.

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran" - Miksi toisen kerran? Milloin Jumala ojensi Hänen mahtavan Käsivartensa ensimmäisen kerran?

"Mutta Mooses rukoili armoa HERRALTA, Jumalaltansa, ja sanoi: HERRA, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

Me voimme lukea, että sillä ensimmäisellä kerralla Jumala ojensi Hänen voimallisen ja "mahtavan käsivartensa" Mooseksen kautta Erämaavaelluksen aikana. Me voimme ymmärtää, minkä takia se tehdään nyt toista kertaa, koska aivan kuten Jumala teki Mooseksen kanssa, Jumala tulee tekemään sen nyt uudelleen Hänen profeettansa kuin Mooseksen kanssa ja merkkinä siitä ovat sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa ilmoittaakseen Hänen Nimensä.

Jatkaaksemme:

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel; he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.Isaiah 11:12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkoitetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 Kaikki ihmiset, jopa Juutalaiset tullaan kokoamaan Yhden Jumalan alaisuuteen - Yksi Nimi, Yksi Kansa.

Mitä ovat nämä merkkiviirit, jotka tullaan nostamaan kaikkien maailman kansojen yhdistämiseksi?

 "Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla" Psalmi 20:6-7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God.May the Lord grant all your requests, Now I know that the LORD saves his anointed; he answers him from his holyheaven with the saving power of his right hand." Psalm 20:5-6 NIV

 Suora suomennos:

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt minä tiedän, että Herra pelastaa Hänen voideltunsa; hän vastaa hänelle pyhästä taivaastaan hänen oikean kätensä pelastavalla voimalla." Psalmi 20:6-7

"merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - kaikki maat, jotka ovat hyväksyneet ja tunnustaneet Jumalan Nimen. Tuona suurena "päivänä", tulevat olemaan yhden merkkiviirin alla - kuin yhtenä maana Jumalan alaisuudessa. Ei ole enää hajotusta, he tulevat nyt kaikki olemaan Jumalan kansaa. Kaikkia kutsutaan silloin nimellä ISRAEL.

"Nyt minä tiedän, että Herra pelastaa Hänen voideltunsa" - Toisin kuin Jeesuksen kohdalla, joka joutui hylätyksi hänen rikkomustensa takia Jumalaa kohtaan. Tämä puhu toisesta Jumalan Voidellusta, joka ei ole Daavidin verilinjasta. Tässä on kyseessä Oksa, profeetta kuin Mooses.

Ja tuona "päivänä", keneen meidän tulee luottaa?

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:8-10

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!" Psalm 20:7-9 NIV

 Suora suomennos:

"Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:8-10

"me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen" - Yhteen Tosi Kaikkivaltiaan Jumalan Nimeen, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

Kun hänelle on annettu titteli "Jumalan enkeli", kuten on kirjoitettu Sakarjan kirjaan lukuun 3, niin minkälaisia auktoriteettejä ´profeetalla kuin Mooseksella´, Maestro Evangelistalla on Jumalalta, näyttääkseen ja osittaakseen, että hänen tuoma ohjauksensa Jumalan käskyjen ymmärtämisen kannalta Raamatun kirjoituksista, on riittävä?

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

"Katso, Minä lähetän enkelin" - Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan.

"sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut" - Jumala lähetti Hänen Enkelinsä tai sanansaattajansa opastamaan meitä sillä tiellä, jonka Jumala on ennalta valmistanut.

Kyseessä ei ole taivas, kuten uskonnot saarnaavat, vaan tämä maailma. Mitä meidän kaikkien tulisi tehdä ollaksemme mukana tekemässä meidän planeettamme olemaan kuin Eedenin Puutarha - maailma yhdistyneenä Jumalan alaisuuteen.

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi" - Jumalan enkelille tai sanansaattajalle on taattu suuri auktoriteetti Jumalalta, koska se, mitä sanansaattaja tulee puhumaan meille, ei ole hänen omaansa, vaan sen mukaista kuin Jumala käskee hänen puhua ja me tulemme tietämään sen olevan Jumalalta, sillä hän on lukeva sen meille Raamatun kirjoituksista.

Kuinka me tiedämme, että se, minkä sanansaattaja tai enkeli/profeetta puhuu, on Jumalalta?

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - koska hän puhuu suuren ja Pyhän Jumalan Nimessä.

"Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut" - Todella, Enkeli tai sanansaattaja - profeetta kuin Mooses puhuu Jumalan puolestapuhujana.

Meidän nykyisenä aikanamme, kun jonkin maan hallitsija tai Presidentti lähettää puhemiehen puhumaan tietystä asiasta, me voimme kuunnella tuota puhemiestä, koska me tiedämme, että Presidentti on taannut hänelle täyden auktoriteetin paljastaa sen kaltaisen tiedon.

Mikäli ja koska me kuuntelemme Presidentin puhemiestä, niin kuinka paljon enemmän meidän tulee kuunnella ja uskoa Jumalan puhemiestä - "suurta jumalien Jumalaa" (Psalmi 95:3)

Kuinka me tiedämme, että Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan ohjaamaan meitä pois nykypäivän lisääntyvältä uhkalta joutua kokemaan suurempia sotia ja katastrofeja?

Millä tavalla Enkeli tulee ohjaamaan meitä tekemään meidän maailmamme Jumalan siunaamaksi maailmaksi?

Kuinka nämä sodat ja tuhot voisivat olla vältettävissä?

Luemme asiasta:

 "Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." Ilmestyskirja 7:1

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" ovat symbolisia ja tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), suurta maailmanorganisaatiota.

"pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun" - Mitä mainittu "tuuli" symbolisoi?

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!"Jeremia 4:10-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Then I said, "Alas, Sovereign LORD! How completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, 'You will have peace,' when the sword is at our throats!" At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them." Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind, his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!" Jeremiah 4:10-13 (NIV)

 Suora suomennos:

"Sitten minä sanoin, Voi, Kaikkivaltias HERRA! Kuinka perusteellisesti Sinä oletkaan vaivuttanut petokseen tämän kansan ja Jerusalemin sanomalla, ´Teillä on oleva rauha, ´ kun miekka on kuitenkin kurkullamme!" Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas sellaiseen, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:10-13

"Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan" - Mitä tämä tuuli oikein tarkoittaa?

 "Kehoittakaa kansoja. Katso, kuuluttakaa Jerusalemia vastaan: Piirittäjät tulevat kaukaisesta maasta ja kohottavat huutonsa Juudan kaupunkeja vastaan." Jeremia 4:16

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Tell this to the nations, proclaim it to Jerusalem: 'A besieging army is coming from a distant land, raising a war cry against the cities of Judah" Jeremiah 4:16 NIV

Suora suomennos:

"Kertokaa tämä kansakunnille, julistkaa se Jerusalemille: ´Piirittävä armeija on tulossa kaukaisesta maasta, kohottaen sotahuudon Juudan kaupunkeja vastaan." Jeremia 4:16

"kohottaen sotahuudon Juudan kaupunkeja vastaan" - Nyt me voimme ymmärtää miksi on sanouttu Ilmestyskirja 7, josta voimme lukea "pitävän kiinni maan neljää tuulta" - se tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia (YK) ja maailman johtajia symbolisesti yrittävän hillitä ja pitää aloillaan sotia, konflikteja ja vastakkainasetteluita maiden välillä, joita juuri nyt tapahtuu Lähi-idässä sekä monissa paikoissa ympäri maailmaa, etteivät ne laajentuisi maailmansodaksi.

Ja ongelma on seuraava, me voimme nähdä kuinka rauhanneuvottelut ovat epäonnistuneita ja nyt nyt uskonlahkolaisten väkivalta on alkanut laajentumaan koko maapalloa koskettavaksi uskonnolliseksi konfliktiksi, kuinka se saadaan loppumaan näiden YK:n johtajien toimesta?

Minkä ohjeen Jumala antaa heille tehtäväksi?

Luemme Ilmestyskirjasta 7 ja tällä kertaa jakeet 2 ja 3

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ilmestyskirja 7:2-3

"erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta" - eräs toinen "enkeli", tämä on erilainen kuin nuo neljä enkeliä - jotka symboloivat tämän päivän maailman johtajia. Tämä kyseinen toinen enkeli symboloi Jumalan viimeistä profeettaa, profeettaa, joka on ennalta maahan lähetetty kuin Mooses, joka on ja tulee Kaukoidästä, Filippiineiltä.

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa tai pitää hallussaan elävän Jumalan sinettiä.

"Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." - Tämä on profeetan kuin Mooseksen sanoma kaikille tämän päivän maailman johtajille, joka tarkoittaa sitä, että uskonlahkolaisten nyt tapahtuva väkivalta Lähi-idässä voidaan pysäyttää ja lopettaa laajentumasta koko maailmaa kattavaksi ainoastaan siten, että maailman johtajat rohkaisevat heidän kansalaisiaan kuuntelemaan profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä koskien aitoa Jumalan Nimeä!

Onko tämä totta? Mitä tarkoittaa "elävän Jumalan sinetti"?

 "Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä (kaupungissa) oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "eräs muu tai toinen enkeli" tuo, on Jumalan Nimi!

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - koska Jumalan Nimi tulee olemaan kaikkien maailman ihmisten tiedossa ja kirous, jonka Jumala sääti/määräsi 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28 tulee silloin poisnostetuksi ja me kaikki tulemme elämään Jumalan siunaamina.

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooseksen tulo (Jumalan aikaisemmin ilmoittama 5. Moos. 18:18-19), joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään, on todiste siitä, että profeettojen Jumala todella elää!

"Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä (kaupungissa) oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Lammas symboloi profeetan (kuin Mooseksen) uskollisuutta sanoman julistamisessa, jonka Jumala on hänelle ilmoittanut (kuten se on kirjoitettu Raamattuun) ja sen merkityksen sekä tarkoituksen selittämisessä ihmisille.

Millä tavalla Jumalan nimi on tuleva sinetöidyksi ihmisten mieliin ja sydämiin?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä." Jeremia 31:27

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals." Jeremiah 31:27 (NIV)

 Suora suomennos:

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

"Päivät ovat tulossa" - tämä on yhä tulossa tapahtuvaksi.

Juudan ja Israelin Huoneet tullaan liittämään yhteen "ihmisten jälkeläisten ja eläinten" kanssa - Tämä on se suuri Jumalan profetia.

Keitä ovat "ihmisten ja eläinten jälkeläiset", jotka tullaan liittämään yhteen kahden huoneen kanssa?

Me olemme lukeneet tämän artikkelin ensimmäisestä osasta, Maestro Evangelistan ilmestyksestä totuuden siitä, että Adam ja Eeva EIVÄT OLE Jumalan ensimmäinen luominen.

"ihmisten jälkeläiset ja eläimet" - symbolisoi Jumalan ensimmäistä luomista, ihmisiä, joilla ei ollut eikä ole edelleenkään liittoa Hänen kanssaan. Kyseessä on Pakanoiden rotu tai vaihteleva eri-Juutalaisten rotu.

"Israelin huone ja Juudan huone" - symbolisoi Jumalan toisen luomisen jälkeläisiä, Adamia ja nyt ovat kyseessä Juutalaiset, joilla oli aikaisemmin liitto Hänen (Jumalan) kanssa Mooseksen kautta.

"Ihmisten ja eläinten jälkeläiset tai Pakanat sekä Israelin ja Juudan Huone tai Juutalaiset" - Jumala tulee tekemään tai yhdistämään heidän yhdeksi kansaksi Hänen Nimensä kautta, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

Tämä on syy sille minkä takia muukalaisen, kuin on Maestro Evangelista, kutsu olemaan Jumalan profeetta kuin Mooses ja ilmoittamaan Hänen Nimensä, on se yhdistävä tekijä tämän profetian täyttymisen kannalta. Maestro on ensimmäinen pakana, jonka Jumala on tehnyt Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta. Maestro Evangelistan valinta (profeetaksi kuin Mooses) on tehnyt meistä (maailman ihmisistä) ELÄVIÄ todistajia sille, että Jumala tulee tekemään meistä Hänen kansansa, sitten kun me tunnustamme Hänen tosi Nimensä.

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Tämän profetian merkitys ja tarkoitus on nyt ilmoitettu ensimmäistä kertaa koko maailmalle, niin että kaikki ihmiset voisivat tietää, että on olemassa yksi tosi Jumala eivätkä uskonnot tunne Häntä, eivätkä kaikkia Hänen profetioitaan.

 "Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra." Jeremia 31:28

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Just as I watched over them to uproot and tear down, and to overthrow, destroy and bring disaster, so I will watch over them to build and to plant," declares the LORD." Jeremiah 31:28 (NIV)

Suora suomennos:

"Aivan kuten Minä olen valvonut heitä repiäkseni juuriltaan ja murskatakseni, tuhotakseni ja tuodakseni hävitystä, niin Minä katson huolehtien heidän puoleensa rakentaakseni ja istuttaakseni heidät, julistaa HERRA." Jeremia 31:28

Nämä ihmiset "Ihmisten ja eläinten jälkeläiset" ovat Jumalan tarkastelemina ilman lupausta eikä heillä ole myöskään liittoa, se on selitys sille, että Hän ei säästä ketään.

Koska me emme ole tunteneet aitoa tosi Jumalaa, niin sen seurauksena me olemme kärsineet valtavasti aikojen saatossa: Sotien, kuivuuden, nälänhädän, tuhojen, vitsausten ja muiden koettelemusten takia, mutta nyt meidän aikanamme Jumala antaa meille lupauksen uudesta alusta. Kaikki ihmiset tulevat olemaan yhdistyneitä yhden tosi Jumalan alaisuuteen.

Mitkä muut opetukset me olemme hukanneet sikeän unemme aikana historian saatossa?

Mitkä ovat muut Jumalan opetukset, joita me emme ole koskaan tienneet uskontojen vääristelyjen takia?

"Niinä päivinä ei enää sanota: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'; vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:29-30

Opetus ja oppi koskien "perisyntiä" ei ole totta. Uskonnot ovat saaneet meidät uskomaan Adamin olevan ensimmäinen ihminen ja meidän perineen hänen syntinsä, josta ainoastan Jeesus voi meidät pelastaa. Nyt, me olemme tulleet tuntemaan, että Adam ei ole Jumalan ensimmäinen luominen ja siten ollen ei ole myöskään perisyntiä. Me olemme oppineet, että Jeesus kuoli omien väärintekojensa takia! Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on vastuussa omista teoistaan (synneistään).

Me olemme nyt todistaneet uskontojen opetusten olevan erilaisia kuin ovat Jumalan opetukset ja käskyt.

Jumala ei koskaan sallinut Jeesuksen kuolevan ihmiskunnan syntien puolesta. Jokainen yksilöihminen vastaa ja maksaa omista synneistään; kukaan toinen ihminen ei voi pelastaa toisen henkilön elämää. Hänen täytyy itse täytyy se pelastaa.

Ja kaikkein tärkeimpänä, tämä tarkoittaa myös sitä, että Jumala ei salli ihmisten kuolevan hänen takiaan ja tästä syystä se, mitä uskonnot väittävät kun he sanovat taistelevansa Jumalan puolesta, on todiste siitä, että he eivät tunne aitoa Jumalaa.

Jatkamme asiasta:

"vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:30

Yksikään ihminen ei voi pelastaa toista ihmistä, kun kyseessä on synti; ihan jokaikisen on itse kysyttävä anteeksiantoa suoraan Jumalalta. Mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The time is coming," declares the LORD, "when I will make a new covenant with the house of Israel and with the house of Judah." Jeremiah 31:31 (NIV)

 Suora suomennos:

"Aika on tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin huoneen kanssa ja Juudan huoneen kanssa." Jeremia 31:31

"Aika on tulossa" - tämä on meidän nykyisen sukupolvemme aika.

"uuden liiton" - miksi "uusi"?

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

Tämä tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen uuden kansansa, maailman ihmisten kanssa. Kyseessä eivät ole ainoastaan Juutalaiset, vaan kaikkien maailman ihmisten kanssa oleva liitto - ihmisten ja eläinten jälkeläiset symbolisoivat Jumalan ensimmäistä luomista.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että EI OLE ENÄÄ UHRAUKSIA, sillä Jumala on nyt valaissut meitä sillä tiedolla, minkä takia Hän loi eläimet.

Onko tämä totta?

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD." Jeremiah 31:32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

Tämä on se tapa, jolla Jumala kuvaa Hänen aikaisempaa kansaansa: He eivät pysyneet uskollisina Hänelle.

"vaikka Minä olin heille aviomies" - Sinä tulet oppimaan minkä takia Jumala sanoi, että Hän on aviomies Hänen aikaisemmalle kansalleen Israelille, sitten kun sinä tiedät ja tunnet tosi Jumalan Nimen, jonka Maestro Evangelista on ilmoittanut seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm

 ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html sekä

https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ydistykoon-koko-maailma-yhden-tosi-jumalan-nimen-alaisuuteen-kuten-on-ilmoittanut-profeetta-kuin-mooses--jumalan-viimeinen-pro

Jatkaaksemme:

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

"Minä panen lakini heidän mieliinsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin Minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." - Tämä on se tapa, jolla Jumala tulee laittamaan Hänen nimensä meidän otsaamme, se tarkoittaa sitä, että me kykenemme selkeästi tuntemaan ja tiedostamaan Hänen suuren Nimensä ja meillä tulee olemaan todellinen ymmärrys koskien Hänen lakejaan.

"Vaan tämä on se liitto, jonka Minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua" - Jumala mainitsee nyt ainoastaan yhden huoneen. Tämä tarkoittaa "Israelin huoneen ja Juudan huoneen" yhdistämistä "ihmisten ja eläinten jälkeläisten" kanssa. Jumala tulee silloin tarkastelemaan heitä kaikkia Jumalan uutena kansana.

Onko se totta, että siellä ei tule olemaan enää uskontoja hajottamassa ja aiheuttamassa eripuraa?

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:34

"Tuntekaa HERRA" - Uuteen kansaan kuuluvat tulevat tuntemaan Jumalan ja Hänen Suuren Nimensä.

Minkälainen aikakausi se on? Se on oleva aika, jolloin yksikään ihminen ei voi pettää toista koskien Jumalan totuutta. Tämä tarkoittaa myös sitä, että silloin ei tule olemaan uskontoja, jotka hajottavat ihmiskuntaa Jumalasta, sillä me kaikki tunnemme tosi Jumalan Nimen.

 "sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." - Sitten kun me tunnustamme tosi Jumalan Nimen ja kuljemme Hänen käskyjensä mukaisesti, meidän syntimme tulevat anteeksiannetuiksi Jumalan taholta, eikä niitä muisteta enää. Tämä on Jumalan tosi opetusta, kun uskonnot vielä jatkuvasti muistuttavat ihmistä hänen syntisestä luonnostaan, joka on täysin vastakkaista, kuin mitä Jumala on tahtonut meidän tuntevan.

Miksi me olemme nyt tulleet tiedotetuiksi tästä uudesta Jumalan liitosta profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta? Mitä Jumala tahtoo näyttää meille?

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

"liiton sanansaattaja" - Jumala on lähettävä Hänen liittonsa sanansaattajan. Jumala tulee lähettämään henkilön, joka tulee valaisemaan ihmiskuntaa Hänen lakejaan koskien, jotka ovat aikaisemmin annetut Hänen profeettansa Mooseksen kautta. Tämän selkeän tiedotuksen myötä he kykenevät ottamaan käyttöön Jumalan lait täsmällisesti ja siten ollen saattaa päätökseen pahuuden, jonka aiheutti Jeesus kumoamalla Jumalan lait.

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä. Syy jonka takia me luemme nyt tätä ilmestystä, on se, että Jumalan lupaama sanansaattaja on nyt tullut! Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien profeetan tuloa, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Moos. 18:18-19).

"liiton sanansaattaja" - tuntematta Jumalan Tosi Nimeä, mikä tahansa laki tai käsky, joka on sopijapuolten osalta allekirjoittamaton, ei ole sitova.

Me olemme onnekkaita, että Jumalan Nimi tulee ilmoitetuksi meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan tai "muukalaisen" kautta, kuten on profetoitu Pyhään Raamatuun, Jumalan Sanaan.

Mikä on merkkinä siitä, että Jumalan "Profeetta" on keskuudessamme?

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

Suora suomennos:

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

Huomioi, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua. Kun hän esittelee ja kuvailee sen profetiat ja siihen kirjoitetut puheet ja sanonnat, hän on helposti kaikkien ymmärrettävissä. Ne monet ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetuksiaan, he eivät kykene mitätöimään niitä. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todellakin Jumalalta.

Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - ensimmäistä kertaa me voimme ymmärtää minkä takia hänen on viitattu ja mainittu olevan myös kyseinen, luemme siitä:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Nuo, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset tulevat tietämään Tosi ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka tullaan puhdistamaan kuin tulella. He ovat myös niitä ihmisiä, jotka tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä ja Jumala on tunnustava heidät Hänen Kansaansa kuuluviksi.

Tämä Profeetta on mies, joka kantaa ja pitää hallussaan Jumalan Nimeä. Mikäli me kuuntelemme opetuksia Jumalalta, jotka hän meille antaa, niin lopulta me tulemme täyteen ja lopulliseen ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

Mitä Profeetta tulee tekemään?

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness" Malachi 3:3 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3-4

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa. Ongelma on, että he saarnaavat väärää jumalaa - ilman heidän itsensä tietämättään, sillä he ovat myös joutuneet heidän uskontonsa pettämiksi. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, niin he tulevat myös osaksi "Leeviläisiä", jotka olivat puhdistetut kuten Kulta ja Hopea.

"Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Kun se on kirjoitettuna "uhrilahjoja oikeamielisyydessä", niin se ei tarkoita tehtäväksi eläinuhreja, sillä silloin ei enää ole kirkkoja. Kyseessä on eläimistä huolehtiminen, ei tappaminen eikä syöminen (1. Moos. 1:28-30, Job 12:7-13), vaan ennemminkin oppiaksemme vielä enemmän niiltä ja siten voimme kehittää jopa kehittyneempiä teknologioita elämämme helpommaksi ja paremmaksi tekemisen kannalta itsellemme ja kanssaihmisille. Näitä ovat tarjottavat oikeamielisyydessä, joista Jumala puhuu Malakian kirjassa 3:4.

Kaikki se, mitä me olemme lukeneet voisi tarkoittaa, että Moosekselle Jumalan lupaama profeetta on se yksi ja ainoa ennalta maailmaan lähetetty profeetta. On ainoastaan Maestro Eraño M. Evangelistan kautta, kun me olemme nähneet ja saaneet tuntea Pyhässä Raamatussa olevien profetioiden merkitykset. Hän on se ainoa, jolla on Jumalan Lupaus.

Nyt kuitenkin, mikäli maailman johtajat eivät ota kuuleviin korviinsa Jumalalta tulevaa sanomaa (kuten on ilmoittanut Maetro Evangelista Raamatusta) vaan aikovat jatkaa sotaa, joka tapahtuu ja jota käydään Lähi-idässä - Mitä tulee tapahtumaan?

Äärimmäisen kammottava tapahtuma on silloin tosiasia:

 "Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan (Heidän lihansa mätänee), kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki (paniikki, sekasorto) heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta (ympäröivien kansojen rikkaudet kootaan yhteen): kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus." Sakarja 14:12-15

"Heidän lihansa mätänee, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa." - Sen takia, että mikäli maailman johtajat eivät kuuntele sanomaa, jonka Jumala on antanut Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, vaan aikovat jatkaa heidän sotiaan, se tulee laajenemaan valtavan suureksi konfliktiksi, joka tulee vaikuttamaan myös Jerusalemiin ja tulee johtamaan kyseiseen vitsaukseen, että ihmisten liha mätänee vielä heidän seisoessaan jaloillaan.

Minkälaista sodankäyntiä se tulisi olemaan?

Vaikka sitä on pelottavaa ajatella, Maestro Evangelistan tarkoitus ei ole pelotella ketään. Hänen tarkoituksensa on saattaa ihmiset tietoisiksi tästä profetiasta, jotta se ei pääsisi tapahtumaan.

Tehköön jokainen maailman ihminen ja heidän johtajansa oikeamielisen päätöksen!

Kun annamme uskontojen välisen konfliktin laajeta ja jatkatte teidän väärän jumalanne ylistämistä (jonka ovat opettaneet uskonnot) sekä kärsitte lisää vastoinkäymisistä, niin maailma tulee pysymään Jumalan kiroamana ikuisesti.

Tai

Tottelemalla Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella (Viimeistä Profeettaa) profeettaa kuin Moosesta, Maestro Eraño Martin Evangelistaa, joka on ilmoittanut aidon Jumalan Nimen. Sitten kun kaikki kutsuvat Jumalan Nimeä, Jumala tulee vastaamaan meidän rukouksiimme ja Rauha on silloin saapuva, koska ei ole enää hajotusta eikä eripuraa ja maailma on Jumalan siunaama ikuisesti.

Maestro Evangelista jättää meille sanan Jumalalta: Miksi me olemme joutuneet kohtaamaan monia sotia, katastrofeja ja muita tuhoja aina meidän päiviimme asti?

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!" Isaiah 64:1-2 (NIV)

Suora suomennos:

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin" - tämä on nykyhetken tila maailmassa; katso uutisointia ympäri maailmaa!

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee nyt Itsensä tunnetuksi Hänen profeettansa, Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta, niin että kaikki voisivat tietää, että tämä on nyt profetioiden täyttymisen aika.

Miksi Jumala tekee nämä asiat (sodat, katastrofit, nälänhädän ja vitsaukset) meille kaikille?

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia, joka hajottaa ja erottaa heidät.

"salannut kasvosi" - kaikki ne ihmisten tekemät rukoukset rauhan puolesta, Jumala ei vastaa. He yhä kutsuvat heidän kunnioitettavien jumaliensa nimiä, siksi Jumalan viha on suuri!

Joten, on suositeltavaa, että ihmiset saisivat johtajansa vakuuttumaan siitä, että heidän täytyy hakea apua ja neuvoa profeetalta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, niin että (Viimeinen Profeetta) voisi antaa heille Jumalan Sanan. Aito ja oikea ratkaisu olemassa oleviin ongelmiin maailmassa on Jumalan Sana!

Hyväksyi lukija ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattuilmestykset tässä artikkelissa sekä www.thename.ph tai www.thenameonline.info ei ole enää meidän huolenaiheemme. Lukija tulee olemaan vastuussa ja tilivelvollinen Jumalalle (Kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19). Meidän tehtävämme on selkeän yksinkertaisesti tiedottaa jokaista Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka tuo Maestro Evangelista.