Jumalan Nimi Ilmoitettu Pyhässä Raamatussa (Tanakh/Teenak - Stone Edition, Kivi Painos/Laitos/Versio)!

 

 

Maestro Evangelista paljastaa meille Toden Sanoman kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun; ei yhdenkään uskonnon kerronnan mukaisesti - Ilmestykset perustuvat Jumalan Sanomaan. Tämä tulee selventämään kaikki väärinymmärretyt ja tuhansien vuosien aikana vääristellyt asiat. Meidän jokaisen on käytettävä omaa viisauttamme ja ymmärrystämme, jotta käsittäisimme perustellisesti sen, mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun tai Tenakiin.

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"The beginning of wisdom is to acquire wisdom; from your every acquisition acquire understanding."

Proverbs 4:7 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Viisauden alkuun pääseminen vaatii, että omaa viisautta; jokaisen hankkeen saavuttamiseksi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7 Teenak (Kivi Painos)

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding." Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Me olemme voineet mennä parhaimpiin kouluihin opiskelemaan ja olemme varmasti jopa saavuttaneet monia asioita. Kuitenkin lopputulemana me yhä janoamme Jumalan Sanan ymmärrystä.

 

Kuinka me voimme etsiä ja tutustua siihen tai löytää sen?

 

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"The beginning of wisdom is the fear of Hashem, and (the beginning of) understanding is the knowledge of the sacred."

Proverbs 9:10 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Viisauden alku on Herran Pelko, ja (alku) ymmärrykselle on pyhimmän syvä tunteminen." Sananlaskut 9:10 Teenak (Kivi Painos)

 

Sinun täytyy tuntea Jumala, jota sinä pelkäät. Kuinka sinä voit tietää ja tuntea Hänen Nimensä?

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin."  Saarnaaja 12:12

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Beyond these, my son, beware: The making of many books is without limit, and much study is weariness of the flesh."

Ecclesiastes 12:12 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

"Näiden (Profeettojen kirjoitusten) lisäksi tulevat, minun poikani, ole varoitettu: Paljojen kirjojen tekeminen on määräänsä vailla, ja niiden paljo opiskelu on lihalle rasite ja haluttomuus näkemiselle." Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

Suora suomennos:

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin.." Saarnaaja 12:12

Pyhä Raamattu, jonka Jumala on antanut ihmisille, on täysin riittävä. Kun uskonnot ovat lisänneet heidän omia opetuksiaan Raamatun kirjoituksiin, kirjoittamalla muita lisäkirjoja, ihmiset ovat tulleet eksyneiksi ja hämillisiksi. Sen vuoksi he eivät ole koskaan löytäneet totuutta koskien Jumalaa ja Hänen Nimeään.

 

Kuinka me voimme tuntea Jumalan?

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"The sum of the matter, when all has been considered: Fear God and keep His commandments, for that is man's whole duty."

Ecclesiastes 12:13 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Lopputulos asiasta on, kun kaikkea on ajateltu: Pelkää Jumalaa aj pidä Hänen käskynsä, sillä se on ihmisen koko velvollisuus/vastuu."

Ecclesiastes 12:13 Tanakh (The Stone Edition)

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

Oikea tapa ylistää Jumalaa, on pelätä Häntä ja totella Hänen käskyjään; tämä on kaikki valvollisuus ja vastuu ihmiseltä Jumalalle.

 

+Suora suomennos:

 

"Sillä Jumala on tuomitseva jokaisen teon - jopa jokaisen piiloten - olipa se sitten hyvää tai pahaa."

Ecclesiastes 12:14 Tanakh (The Stone Edition)

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

Siunaus, jonka Jumala antaa meille, on kyky, asema ja ihmiselle annettu kapasiteetti tietää ja ymmärtää asioita, joita uskonnot ovat meiltä piilottaneet: Kyky nähdä selkeä ero Jumalan ja saatanan opetusten välillä. Kyetä käsittämään kaiken tarkoitus, hyvän ja pahan erottaminen, siunaus ja kirous, tuollainen on todella syvällistä tietoa!

 

 Tämä tulee antamaan meille tarvitsemaamme tietoa ja ymmärrystä, niin ettemme enää joudu petetyiksi ja huijatuiksi kenenkään taholta, koska tunnemme asioiden molemmat puolet. Lopultakin me kykenemme löytämään Jumalan ja kutsumme Häntä oikealta Nimeltä, saamme rauhan, joka on vältellyt meitä jo vuosituhansia.

 

Sananlaskujen kirja ja Saarnaajan kirja ovat molemmat Kuningas Salomon kirjoittamia, miehen jolle suuri viisaus oli Jumalan antamaa.

 

 Tämä nettisivusto käsittelee Jumalan Profetioiden Kirjan Täyttymystä:

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 ja miehestä, joka on jo ennalta lähetetty julistamaan Jumalan Nimi kaikille maailman kansoille:

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"And Hashem answered me and said, "Write the vision and clarify it upon tablets, so that a reader may read it swiftly. For there is yet another vision about the appointed time; it will speak of the end and it will not deceive. Though it may tarry, await it, for it will surely come; it will not delay." Habakkuk 2:2-3 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että lukija kykenee lukemaan sen viivyttelemättä". Sillä on yhä toinen näky koskien määrättyä aikaa; se tulee ilmoittamaan lopun ajasta ilman petosta. Vaikka se saattaa viipyä, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se viivästy." Habakuk 2:2-3

 

"lukija" - Kuka hän on?

 

Mitä tarkoittaa mainittu toinen "näky"?

 

On olemassa toinen näky, joka tullaan julkaisemaan määrättynä aikana, josta useat ihmiset eivät ole tietoisia. Nyt sen aika on tullut, kauan sitten mainitun, ja se julkaistaan tällä verkkosivustolla: Suuri Ilmestys Jumalan Nimestä.

 

Tämä verkkosivusto näyttää sinulle Maestro Evangelistan ilmestysten kautta Toden Jumalan Nimen, ja Nimi tulee jokaisen maailman ihmisen tietoon! Lisäksi käy selväksi myös sotien, katastrofien, kärsimysten ja ongelmien aiheuttaja, maailmassa joka menee entistä pahemmiksi päivä päivältä!

 

Lue Maestro Evangelistan tulosta kertova merkki, Muukalaisesta, joka on paljastettu Pyhässä Raamatussa ajat sitten: 

 

Maestro Evangelista sanoo, että hänen tulonsa on paljastettu Pyhässä Raamatussa kauan sitten:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Mooseksen kirja 18:18-19

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

"I will establish a prophet for them from among their brethren, like you, and I will place My words in his mouth; He shall speak to them everything that I will command him. And it shall be that the man who will not hearken My words that he shall speak in My name, I will exact from him." Deuteronomy 18:18-19 Tanakh (The Stone Edition)

Suora suomennos:

 

"Minä tuon ja vahvistan heille profeetan heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja Minä tulen laittamaan Minun sanani hänen suuhunsa; Hän on puhuva heille kaiken, minkä Minä häntä käsken. Ja on oleva niin että se mies, ihminen, joka ei kuuntele Minun sanojani, jotka hän tulee puhumaan Minun nimessäni, Minä tulen vaatimaan häneltä ehdottoman täsmällisen tilityksen/selityksen. " 5. Mooseksen kirja 18:18-19

 

 Jumala kertoi Moosekselle kauan sitten hänen kaltaisestaan tulevasta profeetasta, jolla on Jumalan antama auktoriteetti eikä hän tule juutalaisen kansan joukosta, eikä hänen tarvitse opiskella tai tutkia Pyhää Raamattua, vaan tulee sanomaan mitä Jumala käskee hänen sanoa ihmisille ja kaikki on tapahtuva Jumalan Nimessä. Jumala kehotti ihmisiä kuuntelemaan tai kuulemaan mitä hänellä on sanottavaa, sillä meidän aikanamme monet ihmiset ja uskonnot opettavat asioita Pyhän Raamatun Jumalasta, vaikka heillä ei ole auktoriteettia tehdä siten.

 

Mikä on hänen tulonsa merkki?

 

"Jeremian, Hilkian pojan, sanat. Tämä oli Anatotissa, Benjaminin maassa, asuvia pappeja. Hänelle tuli Herran sana Juudan kuninkaan Joosian, Aamonin pojan, päivinä, tämän kolmantenatoista hallitusvuotena, ja tuli vielä Juudan kuninkaan Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi". Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremiaan kirja 1:4-10

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"The word of Hashem came to me, saying, Before I formed you in the belly I knew you, and before you left the womb I sanctified you; I established you as a prophet unto the nations. But I said, "Alas, my Lord Hashem/Elohim, see, I do not know how to speak, for I am just a youth!" Then Hashem said to me, "Do not say, 'I am just a youth'; rather, wherever I shall send you, you shall go, and whatever I shall command you, you shall speak. Do not fear them, for I am with you to rescue you - the word of Hashem. Then Hashem extended His hand and touched my mouth, and Hashem said to me, "Behold I have placed My words in your mouth. See, I have appointed you this day over nations and over kingdoms, to uproot and to smash, and to destroy and to overthrow, to build and to plant."

Jeremiah 1:4-10 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Herran sana tuli minulle, sanoen, Jo ennen kuin Minä muovasin sinut vatsassa, Minä tunsin sinut, ja ennen kuin poistuit kohdusta Minä pyhitin sinut; Minä perustin sinut profeetaksi kaikille kansoille. Mutta minä sanoin, "Voi minun Herrani Hashem/Elohim, katso, minä en tiedä kuinka puhua, sillä olen vain nuorukainen!" Sitten Herra sanoi minulle, "Älä sano, 'Minä olen vain nuorukainen´; ennemminkin, minne tahansa Minä sinut lähetänkin, sinä menet ja mitä tahansa Minä tulen käskemään sinua, sinä tulet puhumaan. Älä pelkää heitä, sillä Minä olen kanssasi ja pelastan sinut - Herran sanalla. Sitten Herra kohotti Hänen kätensä ja kosketti suutani, ja Herra sanoi minulle, "Katso Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi. Katso, Minä olen asettanut sinut tänä päivänä kaikkien valtakuntien ja kuninkuuksien yläpuolelle, repimään juuriltaan ja tuhoamaan, ja hävittämään sekä tuhoamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremiaan kirja 1:4-10

 

Kaikki aikaisemmat profeetat Jumala oli lähettänyt vain yksinomaan Israelin kansaa varten, mutta tässä profetiassa mainittu profeetta tullaan lähettämään kaikille kansoille. Hän on kuin lapsi, jota Jumala ohjeistaa Sanansa julistamisessa kansoille; hän tulee olemaan erityinen puhujamies, jotta kaikki kansat oppisivat tuntemaan aidon Jumalan Sanan. Vaikka uskontoja on nykyisin olemassa useita, Jumala sanoi hänelle olemaan pelkäämättä, koska Hän tulee olemaan hänen rinnallaan ja hänen tulee sanoa ainoastaan mitä Jumala haluaa sanoa ihmisille, jotta kaikki ihmiset oppisivat tuntemaan totuuden.

 

"Katso Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." - tämä on Maestro Evangelistan merkki, hänen, joka kantaa Jumalan Sanaa meidän nykyajassamme tänä päivänä.

 

Mistä tämä profeetta tulee ilmestymään, hän joka puhuu Jumalan Nimessä ja hän joka on kuin Mooses?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut. 1. Kuningasten kirja 8:41-43

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Also a gentile who is not of Your people Israel, but will come from a distant land, for Your Name's sake - for they will hear of Your great Name and Your strong hand and Your outstretched arm - and will come and pray toward this Temple - may You hear from Heaven, the foundation of Your abode, and act according to all that the gentile calls out to You, so that all the peoples of the world may know Your Name, to fear You as (does) Your people Israel, and to know that Your Name is proclaimed upon this Temple that I have built." I Kings 8:41-43 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Myös pakana, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, vaan on tuleva kaukaisesta maasta Sinun Nimesi tähden - sillä he tulevat kuulemaan Sinun suuresta Nimestäsi ja Sinun vahvasta kädestäsi sekä Sinun ojennetusta käsivarrestasi - ja hän tulee ja rukoilee kohti tätä Temppeliä - niin, että Sinä kuulisit Taivaasta, Sinun perustuksen majastasi, ja ja toimit kaiken sen mukaisesti kuin pakana kutsuu sinua tekemään, niin että kaikki maailman ihmiset voisivat tuntea Sinun Nimesi, ja pelkäisivät Sinua, kuten (tekee) Sinun kansasi Israel, ja tulisivat tuntemaan, että Sinun Nimesi on julistettu tässä Temppelissä, jonka Minä olen rakentanut." 1. Kuningasten kirja 8:41-43

 

"pakana" - Jumalan ennalta maailmaan lähettämä profeetta on tuleva kaukaisesta maasta, ei Israelin kansan keskuudesta, eikä Lähi-idästä.

"Sinun Nimesi tähden - sillä he tulevat kuulemaan Sinun suuresta Nimestäsi" - ennalta lähetetty profeetta tulee julistamaan toden Jumalan Nimen kaikille maailman ihmisille. Nimi on jo paljastettu tällä verkkosivustolla.

 

Kuten asia oli uudelleen kerrottuna:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun suuren nimesi, väkevän kätesi ja ojennetun käsivartesi tähden - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 2. Aikakirjat 6:32-33

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Also a gentile who is not of Your people Israel, but will come from a distant land, for Your great Name's sake and Your strong hand and Your outstretched arm - and (they) come and pray in this Temple - may You hear from Heaven, the foundation of Your abode, and act according to all that the gentile calls out to You, so that all the nations of the world may know Your Name, to fear You as (does) Your people Israel, and to know that Your Name is proclaimed upon his Temple that I have built."

II Chronicles 6:32-33 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Ja myös pakana, joka ei ole Sinun kansaasi Israeliin kuuluva, vaan on tuleva kaukaisesta maasta sinun suuren Nimesi, sinun voimakkaan kätesi ja Sinun ojennetun käsivartesi takia - ja (he) tulevat rukoilemaan tähän Temppeliin - niin pyydän, kuule silloin Taivaasta Sinun perustuksen majastasi, ja toimi kaiken sen mukaisesti, kuin pakana Sinulta pyytää, niin että maailman kansakunnat voisivat tuntea Sinun Nimesi, pelkäisivät Sinua kuten (tekee) Sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinun Nimesi on julistettu tässä Temppelissä, jonka Minä olen rakentanut." 2. Aikakirjat 6:32-33

 

Profeetta tulee julistamaan kaikille ihmisille Toden ja Aidon Jumalan Nimen, kuten on sanottu:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aikakirjat 7:12-14

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Hashem appeared to Solomon at night and said to him, "I have heard your prayer, and I have chosen this place to be a Temple of offering for Me. If I ever restrain the heavens so that there will be no rain, or if I ever command locusts to devour the land, or if I ever send a pestilence among My people, and My people, upon whom My name is proclaimed, humble themselves and pray and seek My presence and repent of their evil ways - I will hear from Heaven and forgive their sins and heal their land."

II Chronicles 7:12-14 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Herra ilmestyi Solomolle yöllä ja sanoi hänelle, " Minä olen kuullut sinun nöyrän pyyntösi ja Minä olen valinnut tämän päikan olemaan lahjoitusten Temppelinä Minulle. Jos Minä koskaan pidättelen taivaita, niin että ne eivät anna sadetta tai jos Minä koskaan käsken heinäsirkat kaluamaan maan tai jos Minä lähetän ruttotaudin Minun kansani keskuuteen, ja Minun kansani, joiden ylle minun nimeni on julistettu, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun läsnäoloani sekä katuvat heidän pahoja teitään - Minä silloin kuulen Taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja parannan maan." 2. Aikakirjat 7:12-14

 

Ja uudelleen seuraavassa:

"Minun Jumalani, kallista korvasi ja kuule, avaa silmäsi ja katso meidän hävitystämme ja sitä kaupunkia, joka on otettu sinun nimiisi; sillä me annamme rukouksiemme langeta sinun eteesi, emme omaan vanhurskauteemme, vaan sinun suureen armoosi luottaen. Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut."  Danielin kirja 9:18-19

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Incline Your ear, my God, and listen, open Your eyes and see our desolations, and the city upon which Your name is proclaimed; for not because of our righteousness do we pour out our supplications before You, but because of Your great compassion. O Lord, heed, O Lord, forgive, O Lord, be attentive and act, do not delay; for Your sake, my God, for Your name is proclaimed upon Your city and Your people."

Daniel 9:18-19 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Kallista Sinun korvasi, minun Jumalani ja kuuntele, avaa Sinun silmäsi ja näe meidän tuhomme ja kaupungin yllä, jossa Sinun nimesi on julistettu; sillä se ei ole meidän oikeamielisyytemme tähden kun me vuodatamme nöyrän pyyntömme sinun eteesi, vaan Sinun suuren myötätuntosi vuoksi. Oi Herra, huomioi meidät, Oi Herra, anna anteeksi, Oi Herra, ole tarkkaavainen ja toimi, älä viivyttele; Sinun tähtesi, minun Jumalani, sillä Sinun nimesi on julistettu kattamaan sinun kaupunkisi ja Sinun kansasi." Danielin kirja 9:18-19

 

Jos kaupunki ja Jumalan ihmiset ovat kutsutut nimellä Israel, niin mikä on Jumalan Nimi? Jumalan Nimi on ISRAEL!

 

Mutta Miksi he tulevat kysymään Jumalan Nimeä?

 

"Hyvä ja vakaa on Herra; sen tähden hän neuvoo syntiset tielle. Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava." Psalmi 25:8-12

 

Toinen käännös, Teenak Kivi Painos/Laitos/Versio:

 

"Good and upright is Hashem, therefore He guides sinners on the way. He leads the humble with justice, and teaches His way to the humble. All the ways of Hashem are kindness and truth, to those who guard His covenant and testimonies. For Your Name's sake, Hashem, pardon my guilt for it is great. Whoever is the man who fears Hashem, He will teach him the way that he should choose." Psalm 25:8-12 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Hyvä ja suoraselkäinen on Herra, siten ollen Hän ohjaa syntisiä tiellään. Hän johdattaa nöyrät oikeudella ja opettaa Hänen tiensä vaatimattomille. Kaikki Herran tiet ovat ystävällisyys ja totuus niille, jotka pitävät tarkasti Hänen liittonsa ja todistuksensa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syyllisyyteni, sillä se on suuri. Kuka tahansa on se mies, joka pelkää Herraa, Hän tulee opettamaan hänelle tien, jonka hänen tulee valita. " Psalmi 25:8-12

 

Se on heillä tiedossa ja siksi he peräänkuuluttavat Toden ja Aidon Jumalan Nimessä, että anteeksianto on saavutettavissa vain Jumalalta.

 

Mistä "kaukaisesta maasta"?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Behold, the Name of Hashem is coming from afar; His anger is flaring, and the burden is heavy; His lips are full of rage and His tongue is like a consuming fire." Isaiah 30:27 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; hänen vihansa leimuaa, ja hänen taakkansa on raskas; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Mistä "kaukaa"?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä."  Jesaja 24:14-15

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"They will raise their voice, they will shout; over the greatness of Hashem, they will shout (with) greater (joy) than at the Sea (of Reeds). Therefore, honor Hashem in the valleys, in the islands of the sea; (honor) the Name of Hashem, the God of Israel." Isaiah 24:14-15 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat heidän äänensä, he tulevat huutamaan; Herran mahtavuutta, he huutavat suuremmalla ilolla kuin tekivät Kaisla Merellä. Siten ollen, kunnioittakaa Herraa laaksoissa, merten saarilla; kunnioittakaa Herran Nimeä, Israelin Jumalaa." Jesaja 24:14-15

 

Mutta missä Jumala on tällä hetkellä?

 

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"I was accessible to those who did not ask; I could be found by those who did not seek Me. I said, 'Here I am! Here I am!' to a nation not called by My name." Isaiah 65:1 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olin helposti lähestyttävissä niille, jotka eivät etsineet; Minä olin löydettävissä niille, jotka eivät etsineet Minua. Minä sanoin, ´Täällä Minä olen! Täällä Minä olen!´ kansalle, joka ei ole kutsuttu Minun nimeeni." Jesaja 65:1

 

Jumala on toisessa paikassa, kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja sukukuntain ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avuksensa huuda. Sillä he ovat syöneet Jaakobin, ovat hänet syöneet ja lopettaneet, ja tehneet autioksi hänen asuinsijansa." Jeremia 10:25

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Pour out your wrath upon the nations that know You not and upon the families that do not call out in Your name, for they have consumed Jacob - they have consumed him and annihilated him - and have devastated his abode." Jeremiah 10:25 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Kaada sinun vihasi niiden kansajoen päälle, joka eivät sinua tunne ja niiden perheiden ylle, jotka eivät kutsu Sinua Nimellä, sillä he ovat kuluttaneet Jaakobin - he ovat häivyttäneet hänet olemattomiin ja tuhonneet hänet - ja he ovat autioittaneet hänen asumuksensa." Jeremia 10:25

 

Ja Jumala sanoi:

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:1-3

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Behold, I am sending My messenger, and he will clear a path before Me; suddenly the Lord Whom you seek will come to His Sanctuary, and the messenger of the covenant for whom you yearn, behold, he comes, says Hashem, Master of Legions. Who can bear the day of his coming and who can survive when he appears? For he will be like the smelter's fire and like the launderer's soap. He will sit smelting and purifying silver; he will purify the children of Levi and refine them like gold and like silver, and they will be for Hashem presenters of offerings in righteousness."

                  Malachi 3:1-3 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

                  ""

 

 

God has sent another prophet who will continue proclaiming the Name of God and to deliver the Message to all people, The prophet sent forth will only set right the distortions made by the religions regarding God and His Word, so that all men may live in righteousness and in the presence of God.

 

Why is a "messenger of the covenant" mentioned? Everyone knows that Moses before brought the covenant to his people; what happened to it?

 

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra. Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä. Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Sebaot on hänen nimensä: Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan." Jeremia 31:31-36

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Behold, the days are coming - the word of Hashem - when I will seal a new covenant with the House of Israel and with the House of Judah: not like the covenant that I sealed with their forefathers on the day I took hold of their hand to take them out of the land of Egypt, for they abrogated My covenant, although I became their Master - the word of Hashem. For this is the covenant that I shall seal with the House of Israel after those days - the word of Hashem - I will place My Torah within them and I will write it onto their heart; I will be a God for them and they will be a people for Me. They will no longer teach - each man his fellow, each man his brother - saying 'Know Hashem!' For all of them will know Me, from their smallest to their greatest - the word of Hashem - when I will forgive their iniquity and will no longer recall their sin. Thus said Hashem, Who gives the sun as a light by day and the laws of the moon and the stars as a light by night; Who agitates the sea so that its waves roar; Hashem, the Master of Legions, is His Name."

Jeremiah 31:30-35 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Katso tarkasti, päivät ovat tulossa - Herran sana - kun Minä tulen sinetöimään uuden liiton Israelin ja Juudan Huoneen kanssa: En sellaista liitoa kuin solmin heidän esi-isiensä kanssa sinä päivänä, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he toimillaan kumosivat Minun liittoni, vaikka Minusta tuli heidän Mestarinsa - Herran sana. Sillä tämä on se liitto, jonka Minä tulen sinetöimään Israelin Huoneen kanssa noiden päivien jälkeen - Herran sana - Minä tulen laittamaan Minun Toorani (Mooseksen kautta ilmoitetun Jumalan sanan) heihin ja tulen kirjoittamaan sen heidän sydämiinsä; Minä olen oleva heille Jumala ja he, ovat kansa Minulle. He eivät enää tule opettamaan - jokainen ystävälleen, jokainen ihminen veljelleen - sanoen, ´Tuntekaa Herra!´ Sillä he kaikki tulevat tuntemaan Minut, pienimmästä suurimpaan - Herran sanan - sitten kun Minä tulen antamaan anteeksi heidän pahat tekonsa, enkä enää muista heidän syntejään. Ja siten sanoi Herra, joka antaa auringon valoksi päivällä ja lakien mukaisesti kuun ja tähtienvalon yöllä; Joka sekoittaa meren, niin että sen aallot mylvivät; Herra, Legioonien Mestari on Hänen Nimensä." Jeremia 31:31-36

 

"En sellaista liitoa kukn solmin heidän esi-isiensä kanssa" - aikaisempi liitto, jonka  Mooses toi Israelin lapsille, ei tullut voimalliseksi, johtuen heidän epäjumalanpalvonnastaan; tekivät väärien jumalien kuvia ja ylistivät taivaan kuningatarta, he ovat siten pilkanneet Jumalaa.

 

"se liitto, jonka Minä tulen sinetöimään Israelin Huoneen kanssa noiden päivien jälkeen" - Jumala sanoo, että tulee olemaan ainoastaan yksi kansa sinä aikana, jolloin uusi liitto on perustettu.

 

"he, ovat kansa Minulle." - Sinä tulet myöhemmin tietämään keitä nämä ihmiset ovat.

 

Jumala käski Moosesta viemään hänen kansansa pois Egyptistä. Miksi?

 

"Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin, ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille: Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa. Mutta sinä saat mennä isiesi tykö rauhassa, ja sinut haudataan päästyäsi korkeaan ikään." 1. Moos. 15:12-15

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"And it happened, as the sun was about to set, a deep sleep fell upon Abram; and behold - a dread! great darkness fell upon him.  And He said to Abram, "Know with certainty that your offspring shall be aliens in a land not their own - and they will serve them, and they will oppress them - four hundred years. But also the nation that they will serve, I shall judge,  and afterwards they will leave with great wealth. As for you: you shall come to your ancestors in peace; you shall be buried in a good age."

Genesis 15:12-15 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Ja niin tapahtui, kun aurinko oli laskemassa, syvä uni valtasi Abrahamin; ja katso - pelko ja kauhu! Suuri pimeys laskeutui hänen ympärilleen. Ja Hän sanoi Abrahamille, "Tiedä varmuudella, että sinun jälkeläisesi tulevat olemaan muukalaisia vieraalla maalla - ja he palvelevat heitä sekä sortavat heitä - neljäsataavuotta. Mutta myös se maa, jota he palvelevat, Minä tulen rankaisemaan, ja sen jälkeen he poistuvat maasta suuren omaisuuden kera. Ja mitä sinuun tulee: Sinä tulet liittymään esivanhempiisi rauhassa; sinut tullaan hautaamaan korkeassa iässä." 1. Moos. 15:12-15

 

Tämä oli Abrahamille aikaisemmin annettu lupaus. Joten kun Mooses, maahan jo ennakolta Jumalan lähettämä, viemään hänen kansansa pois Egyptin maasta…

 

"Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan? Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:12-14

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"And He said, "For I shall be with you - and this is your sign that I have sent you: When you take the people out of Egypt, you will serve God on this mountain. Moses said to God, "Behold, when I come to the Children of Israel and say to them, 'The God of your forefathers has sent me to you,' and they say to me, What is His Name?' - what shall I say to them?" Hashem answered Moses, I Shall Be As I Shall Be." And He said, "So shall you say to the Children of Israel, 'Hashem the God of your forefathers, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob has dispatched me to you. This is My Name forever, and this is My remembrance from generation to generation."

Exodus 3:12-14 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi, "Sillä Minä olen sinun kanssasi - ja tämä on oleva sinun merkkisi siitä, että Minä olen lähettänyt sinut: Kun sinä viet kansan pois Egyptistä, sinä tulet palvelemaan Jumalaa tällä vuorella. Mooses sanoi Jumalalle, "Katso, kun mina menen Israelin Lasten tykö ja sanon heille, ´teidän esi-isienne Jumala on lähettänyt minut teidän vuoksenne,´ ja he sanovat minulle, Mikä on Hänen Nimensä?´ - mitä minun tulee vastata heille?" Herra vastasi Moosekselle, Minä Olen Se kuin Tulen Olemaan." Ja hän sanoi, " Näin sinun tulee sanoi Israelin Lapsille, ´Herra, teidän esi-isienne Jumala, Abrahamin Jumala, Iisakin Jumala ja Jaakobin Jumala on lähettänyt minut teitä varten. Tämä on oleva Minun Nimeni ikuisesti, ja tämä on Minun muistamisekseni sukupolvesta sukupolveen." 2. Moos. 3:12-14

 

Mooses pyysi lupaa sanoa tai kertoa Nimi Israelin Lapsille, mikäli he kysyisivät sitä häneltä, mutta Jumala ei sallinut hänen tehdä sillä tavalla. Hänen ainoa tehtävänsä on viedä hänen kansansa pois Egyptistä.

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät." 2. Moos. 3:19-21

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"I know that the king of Egypt will not allow you to go, except though a strong hand. I shall stretch out My hand and I shall strike Egypt with all My wonders that I shall perform in its midst, and after that he will send you out. I will grant this people favor in the eyes of Egypt, so that it will happen that when you go, you will not go empty-handed."

Exodus 3:19-21 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Minä tiedän, ettei Egyptin kuningas salli teidän lähteä, paitsi voimakkaan käden alaisena. Minä tulen ulottamaan Minun käteni ja lyön Egyptiä Minun moninaisilla ihmeilläni, joita Minä tulen näyttämään sen keskuudessa, ja sen jälkeen hän lähettää teidät ulos maasta. Minä tulen takaamaan tälle kansalle suosion Egyptiläisten silmissä, että tulee tapahtumaan niin, että kun te lähdette, te ette poistu tyhjin käsin." 2. Moos. 3:19-21

 

Totta, Mooseksen tehtävä oli ainoastaan viedä hänen kansansa pois Egyptistä, lupauksen täyttymyksenä, joka oli annettu aikaisemmin Abrahamille.

 

"Mutta aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli neljäsataa kolmekymmentä vuotta. Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta." 2. Moos. 12:40-41

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"The habitation of the Children of Israel during which they dwelled in Egypt was four hundred and thirty years. It was at the end of four hundred and thirty years, and it was on that very day that all the legions of Hashem left the Land of Egypt." Exodus 12:40-41 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Asumisensa aika Israelin Lapsille, jonka he viettivät majoittuneena Egyptiin, oli neljäsataakolmekymmentä vuotta. Se tapahtui neljänsadankolmannenkymmenennensimmäisen maassa olovuotensa lopulla, ja se tapahtui juuri sinä päivänä, kun kaikki Herran legioonat poistuivat Egyptin Maasta." 2. Moos. 12:40-41

 

Jumala toteutti ja täytti Hänen lupauksensa Hänen kansalleen.

 

Mutta tiesikö Mooses Jumalan Nimen?

 

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Moses and Aaron were among His priests, and Samuel among those who invoke His Name; they called upon Hashem and He answered them."

Psalm 99:6 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Mooses ja Aaron olivat Hänen pappiensa joukossa, sekä Samuel, jotka lausuivat tai kutsuivat Hänen Nimeänsä; he kutsuivat Herraa ja Hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

Mooses tiesi Nimen, mutta minkä takia Israelin Lapset kysyisivät häneltä Jumalan Nimeä? Mikä sille on syynä? Maestro Evangelista tulee ilmoittamaan kaikille ihmisille syyn, miksi Mooses kysyi lupaa sanoa tai paljastaa Jumalan Nimi hänen kansalleen hänen aikanaan:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja.' Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Jeremiah then said to all the people and (especially) to all the women:

Hear the word of Hashem, all of Judah who are in the Land of Egypt! Thus said Hashem, Master of Legions, the God of Israel: You and your wives have spoken with your mouths and have performed with your hands, saying, 'We will surely fulfill our vows that we have vowed to burn incense to the queen of the heavens and to pour out libations to her'; indeed, you continue to fulfill your vows and to carry out your vows. Therefore, hear the word of Hashem, all of Judah who dwelled in the land of Egypt: Behold, I swear by My great Name, said Hashem, that My Name will no longer be mentioned in the mouths of any man of Judah, saying, 'As my Lord, Hashem/Elohim lives,' in the entire land of Egypt."

Jeremiah 44:24-26 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikelle kansalle ja (erityisesti) kaikille naisille: Kuulkaa herran sana, kaikki Juudaan kuuluva, jotka olette Egyptin Maassa! Ja siten sanoi Herra, Legioonien Mestari, Israelin Jumala: Te ja teidän vaimonne olette puhuneet suullanne ja tehneet toteen nähtäväksi käsillänne, sanoen, ´Me tulemme varmasti täyttämään lupauksemme, jonka olemme vannoneet polttavamme suitsuketta taivaan kuningattarelle ja kaatavamme juomauhrin hänelle´; todella, te jatkatte vannomallanne lupausten tiellä ja jatkatte pitäytyen lupauksissanne. Siten ollen, kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, jotka olette asuneet Egyptin maassa: Kuulkaa, Minä vannon Suuressa Nimessäni, sanoi Herra, että Minun Nimeäni ei tulla enää mainitsemaan yhdenkään Juudan ihmisen suulla, sanoen, ´Kuten minun Herrani, Hashem/Elohim elää, ' ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

 

Epäjumalanpalveluksensa takia heidät kirottiin; he eivät enää voi lausus/sanoa tai tuntea Jumalan Nimeä eivätkä liittoa, jonka Mooses heille toi ja näin liitto ei astunut voimaan.

 

Mitä Jumala sanoi erään Hänen profeettansa kautta:

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Thus did Hashem/Elohim show me: Behold, a basket of summer fruits, and He said, "What do you see, Amos?" I replied, "A basket full of summer fruits." Hashem then said to me, "The end has come for my people Israel; I will no longer forbear them." Amos 8:1-2 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Ja sitten Herra, Hashem/Elohim näytti minulle: Katso, korillinen kesän hedelmiä, ja Hän sanoi, "Mitä sinä näet Aamos?" Minä vastasin, "Täyden korillisen kesän hedelmiä." Sitten Herra sanoi minulle, " Loppu on tullut minun kansalleni Israelille; Minä en enää kärsivällisesti pidättäytyen säästä heitä." Aamos 8:1-2

 

Ja mikäli Jumala on kironnut heidät, tuleeko niin myös pysymään?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Hashem, Master of Legions, has sworn, saying: 'Surely as I have conceived, so shall come about; and as I have devised so shall be established:" Isaiah 14:24 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Herra, Legioonien Mestari on vannonut sanoen: ´Varmasti, kuten Minä olen laatinut, niin tulee olemaan; ja kuten Minä olen tarkasti suunnitellut, on siten perustaen vahvistettu." Jesaja 14:24

 

Annettu sana tulee pysymään siihen asti, kunnes he kutsuvat Jumalan Nimessä anteeksiantoa.

 

Tämä on se, mitä Maestro Evangelista haluaisi jokaiselle muistuttaa, että Jumala on laittanut kirouksen Hänen kansalleen, niin että he eivät voi enää koskaan mainita Jumalan Nimeä ja se johtuu heidän rikkomuksistaan. Tämä on syy sille, että aina meidän aikaamme asti kukaan ei ole tiennyt aitoa Jumalan Nimeä ja ihmiset taistelevat toisiaan vastaan sen takia. Maestro Evangelista tulee ilmoittamaan maailman ihmisille tuntemuksen ja tietämyksen koskien Jumalan Suurta Nimeä, niin että kaikki voivat kutsua Suurta Nimeä ja vastaanottaa pelastuksen Jumalalta ja saada ikuisen rauhan.

 

Maestro Evangelista ei kuulu Israelin kansaan, hän on pakana, ja siitä syystä hän ei ole raskautettu Juutalaisille langetetulla kirouksella, hän kykenee näyttämään jokaiselle Nimen, kuten se on ilmoitettu ja kirjoitettu Pyhään Raamattuun, Jumalan ohjeen mukaisesti.

 

Ja myös, halki historian, heidän matkansa aikana asutuissa ja miehitetyissä paikoissa:

 

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa.'" Hesekiel 36:20

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"They came among the nations where they came, and they desecrated My holy Name when it was said of them, 'These are the people of Hashem, but they departed His land." Ezekiel 36:20 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"He tulivat kansojen keskuuteen, minne tulivatkin, ja he häpäisivät Minun pyhän Nimeni, kun heistä oli sanottu seuraavasti, ´Nämä ovat Herran kansaa, mutta he jättivät ja poistuivat Hänen maastaan." Hesekiel 36:20

 

Kun Hänen kansansa tekee pahoja asioita muille kansoille (Pakanoille) kaupungeissa tai paikoissa heidän matkansa vaiheissa, kyseessä on Jumalan Nimi, joka on häväisty silloin kun heidän vihollisensa heitä pilkkaavat, koska he kantavat Jumalan Nimeä. Vaikka he ovat toistuvasti ja pitkäkestoisesti tehneet kyseisiä pahoja asioita, miksi heitä ei ole vielä rankaistu?

 

"Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin. Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä." Hesekiel 36:21-23

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"I took pity on My holy Name, which the House of Israel had desecrated among the nations where they came. Therefore, say to the House of Israel:: Thus said the Lord Hashem/Elohim: It is not for your sake that I act, O House of Israel, but for My holy Name that you have desecrated among the nations where you came. I will sanctify My great Name that is desecrated among the nations, that you have desecrated among them; then the nations will know that I am Hashem - the word of the Lord Hashem/Elohim - when I become sanctified through you before their eyes."

Ezekiel 36:21-23 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Minä tunsin sääliä ja vahinkoa Minun pyhässä Nimessäni, jonka Israelin Huone oli häväissyt kansojen keskuudessa, jonne vain tulivatkin. Siten ollen, sano Israelin Huoneelle: Täten sanoo Herra Hashem/Elohim: Ei ole teidän tähtenne kun Minä toimin, Oi Israelin Huone, vaan Minun pyhän Nimeni tähden, jonka te olette häväisseet kansojen keskuudessa, jonne tulittekin. Minä tulen pyhittämään Minun suuren Nimeni, joka on häväisty kansojen keskuudessa, jonka te olette saastuttaneet heidän keskuudessaan; sitten kansakunnat tulevat tietämään, että Minä olen Herra - Herran Hashem/Elohim sana - sitten kun Minä tulen pyhitetyksi teidän kauttanne heidän silmiensä edessä. " Hesekiel 36:21-23

 

Hänen Nimensä on Hänen kansansa kanssa, vaikka he eivät ole tunnustaneet Häntä.

 

Niiden lukuisien rikkomusten ja väärintekojen takia, joita he ovat tehneet, miksi heitä ei ole rankaistu?

 

"Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Sam. 12:22

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"For Hashem shall not forsake His people for the sake of His great Name;  for Hashem has sworn to make you for a people unto Him."

I Samuel 12:22 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä Herra ei tule hylkäämään Hänen kansaansa Hänen suuren Nimensä tähden; sillä Herra on vannonut tekevänsä teistä Hänen kansansa." 1. Sam. 12:22

 

Onko se totta?

 

"Ja Joosua sanoi: Voi, Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Joshua said, "Alas, my Lord, Hashem/Elohim, Why did you bring this people across the Jordan to deliver us into the hands of the Amorites, to make us perish? If only we had been content to dwell on the other side of the Jordan! If you please, my Lord, what I shall say now that Israel has turned (the back of its) neck before its enemies? The Canaanites and all the inhabitants of the land will hear and will surround us and cut off our name from the earth. What will You do for Your Great Name?"

Joshua 7:7-9 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Joosua sanoi, "Voi, minun Herrani, Hashem/Elohim, Miksi sinä toit tämän kansan yli Jordanin, vain toimittaakseen meidät Amorilaisten käsiin ja joutuisimme tuhotuiksi? Jos vain olisimme tyytyneet asumuksiimme Jordanin toisella puolen! Mikäli sallit, minun Herrani, mitä minun tulisi sanoa nyt, kun Israel on kääntänyt (oman selkänsä) niskansa vihollistensa edessä? Kanaanilaiset ja kaikki maan asukkaat tulevat kuulemaan ja saartavat meidät sekä lakkauttavat meidän nimemme pois maan päältä. Mitä Sinä teet Sinun Suuren Nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

Lupaus, jonka on täyttänyt Jumala. Että jopa myös Joosua pyysi Jumalaa pelastamaan Hänen kansansa Jumalan Suuren Nimen tähden.

 

Israelin kansa tuli Jumalan pelastamaksi, ainoastaan Hänen Pyhän Nimensä tähden. Myöntävätkö he sen?

 

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat. Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:6-7

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"We have sinned like our fathers, we have committed iniquity and wickedness. Our fathers in Egypt did not contemplate Your wonders., they were not mindful of Your abundant kindness, and they rebelled by the Sea of Reeds." Psalm 106:6-7 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä kuten meidän isämme, me olemme syyllistyneet väärintekoihin sekä pahuuteen. Meidän isämme Egyptissä eivät pohtineet tarkkaan Sinun ihmetekojasi, he eivät tiedostaneet Sinun yltäkylläistä ystävällisyyttäsi, ja he kapinoivat Kaislameren äärellä." Psalmi 106:6-7

 

Jumala toi heidät pois Egyptistä ja kuitenkaan he eivät muistaneet eivätkä ymmärtäneet, koska he ovat kapinallinen kansa. Miksi heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi." Psalmi 106:8

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"But He saved them for His Name's sake, to make known His might."

Psalm 106:8 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Hän pelasti heidät Hänen Nimensä tähden, tehdäkseen tunnetuksi Hänen mahtinsa." Psalmi 106:8

 

Sen takia, että he, kansana, kantavat Hänen Nimeänsä!

 

Millä tavalla Jumala tekee Hänen Pyhän Nimensä kaikkien tuntemaksi?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä. Katso, se tulee, se tapahtuu, sanoo Herra, Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:6-8

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"I will dispatch a fire against Magog and against those who dwell confidently in the islands, and they will know that I am Hashem. I will make My holy Name known among My people Israel, and I will not desecrate My holy Name any longer; then the nations will know that I am Hashem, the Holy One of Israel. Behold, it is coming and it will happen - the word of the Lord Hashem/Elohim - that is the day of which I have spoken." Ezekiel 39:6-8 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogia ja niitä vastaan, jotka asuvat luottavaisina saarilla, ja he tulevat tietämään, että Minä olen Herra. Minä tulen tekemään Minun pyhän Nimeni tunnetuksi Minun kansani Israelin keskuudessa, en anna enää pidempään Minun pyhän Nimeni joutuvan häväistyksi; sitten kansakunnat tulevat tietämään, että Minä olen Herra, Israelin Pyhä. Katso, se tulee ja se myös tapahtuu - Herran Hashem/Elohim sana - se on se päivä, josta Minä olen puhunut." Hesekiel 39:6-8

 

"tuli" - juuri ne tuhot, sodat, nälänhätä sekä muut katastrofit, joita on tapahtunut ja joita tapahtuu juuri meidän aikanamme.

 

"Maagog" - tarkoittaa koko maailmaa.

 

Mikäli joku sanoo, olevan olemassa Jumalan valittu kansa/ihmiset, niin kuinka sitten Jumala sanoo, että Hän tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi "Minun kansani Israelin keskuudessa"? Keitä he ovat, joita tullaan kutsumaan Jumalan taholta "Minun kansani Israel"?

 

Keitä tullaan kutsumaan ja tarkastelemaan "Jumalan Kansana" meidän nykyisenä aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"I will bring that third into fire and purify it as one purify silver, and I will refine it as one refines gold; it will call out in My Name, and I will answer it. I have said, 'It is my people,' and it will say, 'Hashem is my God.'"

Zechariah 13:9 Tanakh (The Stone Edition) 

 

Suora suomennos:

 

"Minä tuon sen kolmasosan tuleen ja puhdistan sen kuten hopean, ja Minä jalostan sen kuin kulta käsitellään; se tulee kutsumaan ääneen Minun Nimeäni ja Minä vastaan sille. Minä olen sanonut, ´Kyseessä on minun kansani´, ja se sanoo, ´Herra on minun Jumalani.´" Sakarja 13:9

 

Uusi Jumalan kansa/ihmiset ovat ne, jotka kutsuvat/huutavat ääneen Jumalan Nimeä. Tarkoittaen; jokainen, joka tunnustaa ja kutsuu Aitoa ja Tosi Jumalan Nimeä on oleva katsottu kuuluvan Hänen kansaansa. Maestro Evangelista tulee ainoastaan näyttämään ihmisille Jumalan Nimen Pyhästä Raamatusta ja on siten ihmisistä itsestään kiinni kutsua Nimeä, jotta saisivat anteeksiannon ja uuden alun. On kyse yksilöhenkilön ja Jumalan suhteesta, henkilökohtainen suhde.

 

Ja tuleeko tämä profetia tapahtumaan?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Hashem will be king over all the land; on that day Hashem will be One and His Name will be One."

Zechariah 14:9 Tanakh (The Stone Edition) 

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan kuningas yli kaiken maan; tuona päivänä Herra on oleva Yksi ja Hänen Nimensä Ainoa." Sakarja 14:9

 

Se tulee varmasti tapahtumaan, koska mies, joka on ennalta lähetetty, on tullut julistamaan Jumalan Nimen maailman ihmisille.

 

Jokainen on tervetullut lukemaan Maestro Evangelistan ilmestyksistä, ne ovat täyttymyksenä Jumalan Sanalle, sillä se on asetettu hänen suuhunsa toimitettavaksi kaikille ihmisille. Uskoit sinä sitä tai et. Kyseessä on Vapaa tahto, se on sinun valintasi.

 

Mutta Maestro Evangelista muistuttaa meitä käskystä, joka meidän täytyy kantaa mielessämme:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"See, I present before you today a blessing and a curse. The blessing: that you hearken to the commandments of Hashem, your God, that I command you today. And the curse: if you do not hearken to the commandments of Hashem, your God, and you stray from the path that I command you today, to follow gods of others, that you do not know."

Deuteronomy 11:26-28 Tanakh (The Stone Edition) 

 

Suora suomennos:

 

"Katsokaa, Minä asetan tänään teidän eteenne siunauksen ja kirouksen. Siunauksena: Että te olette kuuliaisia Herran, teidän Jumalanne käskyjä kohtaan, jotka Minä käsken teille tänään. Ja kirouksena: Mikäli te ette ole kuuliaisia Herran, teidän Jumalanne käskyjä kohtaan, vaan ohjaudutte pois siltä polulta, jonka Minä olen käskenyt teille tänään kuljettavaksi, ja seuraatte muiden jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

Maestro Evangelista sanoo, että syy näille tuhoille, sodille, nälänhädälle sekä muille katastrofeille, joita tapahtuu ja joudumme kokemaan tällä hetkellä, johtuu siitä, että me emme ole koskaan totelleet Jumalan käskyjä, emmekä ole koskaan tienneet tai tunteneet Hänen Nimeään. Jotta kirous maassa päättyisi, meidän täytyisi etsi ja tuntea Hänen Suuri Nimensä ja kutsua tuota Nimeä. Näin toimimalla me voimme tulla Jumalan kutsumina Hänen kansakseen ja saavuttaa rauhan sekä yltäkylläisyyden.

 

Ja nyt meidän aikanamme, kun on kärsimystä ja epävarmuutta, mikä on se ohje, jonka Pyhä Raamattu antaa meille?

 

 

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"Hashem will be a fortress for the oppressed, a fortress in times of distress. And those who know Your Name will trust in You, for You have not forsaken those who seek You, Hashem."

Psalm 9:10-11 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Herra on oleva kuin voimakkaasti linnoitettu kaupunki sorretulle, linnoitus epävarmuuden ja ongelmien aikana. Ne, jotka tuntevat sinun nimesi, luottavat sinuun, sillä sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka sinua etsivät." Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you." Psalm 9:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. " Psalmi 9:10-11

 

Ja kun sinä tunnustat ja kutsut ääneen Hänen Nimeään, mitä Jumala tulee antamaan sinulle? Minkä siunauksen sinä tulet saamaan Jumalalta?

 

"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."  Psalmi 91:14-16

 

Toinen käännös, The Stone Edition, Kivi Painos, Laitos:

 

"For he has yearned for Me and I will deliver him; I will elevate him because he knows My Name. He will call upon Me and I will answer him, I am with him in distress; I will release him and I will bring him honor. With long life will I satisfy him, and I will show him My salvation."

Psalm 91:14-16 Tanakh (The Stone Edition)

 

Suora suomennos:

 

"Koska hän on kaivannut Minua ja Minä tulen pelastamaan hänet; Minä tulen nostamaan hänet korkeampaan asemaan, sillä hän tuntee Minun Nimeni. Hän tulee kutsumaan Minua puoleensa ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen kanssaan ahdistuksen hetkellä; Minä vapautan hänet ja tuon hänelle kunniaa. Pitkällä elämällä Minä miellytän ja vakuutan hänet, ja Minä osoitan hänelle Minun pelastukseni." Psalmi 91:14-16

 

Jumala ei hylkää eikä petä niitä, jotka kutsuvat Hänen Suurta Nimeään!

 

Ja nyt, jotta kaikki ihmiset voisivat tulla tuntemaan Jumalan Hänen profeettansa ilmestysten kautta, ole ystävällinen ja jatka ilmestysten lukemista, joita on tarjolla tällä webbisivustolla.

 

Se Nelikirjaiminen Sana, jolla Jumala vastasi Moosekselle, on käännetty ja kirjoitettu ´Herra´, sitä on käytetty perinteisesti ääntämisen välttämiseksi ja jotta ei lausuttaisi sitä turhaan. Ja myös, jakeet, joita on sijoitettu/käytetty Teenakista - Kivi Painoksesta/Laitoksesta, niin Maestro Evangelista sanoo, että sinä voit lukea samat jakeet myös muista Pyhän Raamatun versioista.

 

Ja nämä tuhot, sodat, nälänhätä sekä muut katastrofit joita on tapahtunut ja koetaan tätä nykyä, ovat merkkeinä Jumalalta, että "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" lähestyy nopeasti.

 

Maestro Evangelista, Muukalainen/Pakana (joka tulee Filippiinien Saarivaltiosta Kauko-idästä), on ilmoittanut Jumalan Suuren Nimen kaikille ihmisille.

 

Kutsu Jumalan Nimeä, kadu, noudata Jumalan Käskyjä, elä oikeudenmukaisesti, ja tulet pelastetuksi!