Koskien Syntejä

 

SAATANAN KÄYTTÄMÄ PETTÄMISTEKNIIKKA

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

 

 Oletko koskaan ajatellut kuinka menestyviä uskonnot ovat? Tämä selvitys paljasta piilotetun voiman, joka tulee ajamaan uskonnot maailman ääriin!

 

  Syy, miksi me olemme olleet petettyjä, on, että me emme yksinkertaisesti koskaan ole tunteneet tai tunnistaneet pettäjää. Jotta emme joutuisi enää koskaan petetyksi, niin meidän täytyy tuntea pettäjä ja käytetty pettämistapa. Tämä on juuri, mitä Maestro Evangelista tulee meille näyttämään.

 

  Kuinka me identifioimme, yksilöimme Pettäjän?

 

Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

1. Mooses 1:1-3

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:  

 

So the LORD God said to the serpent, "Because you have done this,
"Cursed are you above all the livestock and all the wild animals!
You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life.
And I will put enmity between you and the woman,
and between your offspring and hers;
he will crush your head, and you will strike his heel."
Genesis 3:14-15 (NIV)

 

"…he will crush your head, and you will strike his heel." - Hän tulee murskaamaan sinun pääsi ja sinä tulet pistämään häntä kantapäähän.

  Käärme petti Aatamia ja Eevaa onnistuneesti Puutarhassa ja heidät karkottiin Puutarhasta.

 

  Käärme sai myös rangaistuksen; " Vatsallasi sinun pitää käymän" - tämä tarkoittaa, että koska käärme sai rangaistuksen liikkua vatsallaan, niin käärmeellä on täytynyt olla sitä ennen jalat! Minkälainen käärme oli aikaisemmin?

 

  Nyt Maestro Evangelista paljastaa käärmeen salatun identiteetin ennen aikaa Puutarhassa.

 

 Maestro Evangelista on lähetetty avaamaan mysteereitä ja asioita, jotka ovat olleet meiltä piilotettuina. Vain tämän meidän sukupolvemme aikana paljastetaan Ilmestysten kirjan kautta mysteerit ja selvittämättä jääneet asiat.

 

 Kaikkein tärkeimmät kirjat Pyhässä Raamatussa ovat Mooseksen kirjat ja Johanneksen Ilmestys. Maestro Evangelista sanoo, että niin kuin talo, 1. Mooseksen kirja on perusta ja Ilmestysten kirja on talon katto. Mikäli perustus on heikko, niin talo ei kauan pystyssä pysy. Jos katto on heikko, niin talossa ei ole hyvä asua. Samalla tavalla on uskontojen kanssa, he eivät ole laittaneet suurta painoarvoa Mooseksen 1. kirjalle ja ovat tuskin koskeneet Ilmestyskirjaan.

 

  Käärmeen identiteetin mysteeri: Jos kysyisit uskonnoilta, niin yksikään heidän keskuudestaan olevista saarnaajista tai tutkijoista ei kykenisi antamaan vastausta. He sanoisivat, että se on verhottu mysteereihin.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että meidän aikanamme mysteereitä ei enää pidä sallia, me elämme teknologian aikakautta ja kaikki asiat kyetään selittämään.

 

  Siksi me sanomme, että Jumala on varustanut Maestro Evangelistan. Hän tulee paljasmaan meille, minkälainen käärmeen olemus oli ennen muutosta. Jatkamme lukemalla raamatusta…

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

   Käärme oli "suuri lohikäärme" ennen koettelutapahtumaa Puutarhassa! Siitä tuli käärme, kun Jumala otti siltä rangaistuksena jalat pois. Jumala ei sallinut käärmeen mennä ilman rangaistusta. Onko totta, että käärme oli myös lohikäärme? Huomaa identiteettien järjestys. Luetaan…

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

   Tämä on syynä sille, että pettäjä on ollut menestyksellinen ihmisen pettämisessä aikojen halki, koska se muuttaa olemustaan ja on vaikea tunnistettava. Ihmiset eivät koskaan tienneet pettäjän moninaisia pettämismuotoja. Maestro Evangelistan ilmestysten avulla me voimme nähdä erilaiset identiteetit, joita pettäjä on käyttänyt aikojen saatossa ja lopulta paljastaa sen nykyhetken identiteetin.

 

  Aatamin aikana pettäjä oli käärmeen muodossa ja kun tuli aika pettäjän jälleen käydä koettelemaan, niin mitä muotoa tai valepukua se käytti?

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

  Jeesuksen aikana pettäjä, käärme otti paholaisen muodon. Jos pettäjä olisi ilmestynyt Jeesukselle käärmeen muodossa, niin olisiko Jeesus yhä silti keskustellut sen kanssa?

 

"Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi."

Luukas 4:13

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

 

When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time.
Luke 4:13 (NIV)

 

"Kun perkele/paholainen oli lopettanut kiusaamisena, hän jätti hänet kunnes aika olisi otollinen." Luukas 4:13

 

  Vaikka Pettäjä paljastui siinä, niin pettäjä koetteli toista henkilöä toisaalla, mitä muotoa se käytti?

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten". Matteus 16:22-23

 

  Jeesus sai asian selville liian myöhään, että pettäjä oli nyt saatanan muodossa, ja se olisi onnistuneesti pettänyt häntä Pietarin kautta. Loppuiko pettäminen Jeesuksen aikaan? Pettäminen ei loppunut siihen.

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli, kenelle hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän oli saanut Paholaiselta?

 

            Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita. Luukas 9:1-2

 

  Tämä on pettämisen jatkumo, joka alkoi puutarhassa. Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat petosta käyttämällä voimaa ja auktoriteettia ajaa ulos demoneita ja parantaa sairaita sekä julistaa Jumalan valtakuntaa. Maestro Eraño Evangelista kysyy: "Mikä jumala?" Kun sinut on parannettu kirkossa sairaudestasi rukoilemalla sinun ylitsesi, tai puolestasi ja käyttämällä siihen kuuluvia muita rituaaleja, niin menetkö sinä sen jälkeen sellaista opetusta vastaan? Tämä on se tapa, jolla apostolit jatkoivat menestyksellistä petosta. He lupaavat sinulle Jumalan valtakunnan, kertomatta mikä on Jumalan Nimi. Jos uskonnot eivät pysty kertomaan sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he silloin sinulle lupaavat?

 

  Nyt meidän aikanamme, kenelle apostolit siirsivät heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa ulos demoneita ja parantaa sairaita sekä julistaa Jumalan valtakuntaa? Uskonnoille! Maestro Evangelista sanoo, et löydä kirkkoa, jolla ei olisi opetusta ajaa ulos demoneita ja parantaa sairaita sekä julistaa Jumalan valtakuntaa.

 

  Tämä on viimeinen petos maailmassa. Mitä heille tapahtuu lopussa?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi (paholaiseksi) ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

  

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

 

The great dragon was hurled down - that ancient serpent called the devil, or Satan,

who leads the whole world astray.  He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - tuo muinainen käärme, jota kutsutaan paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johtaa koko maailmaa harhaan. Hänet heitettiin maahan, ja enkelinsä hänen kanssaan"

"Hänet heitettiin maahan, ja enkelinsä hänen kanssaan" - Keitä ovat saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Tämä profetia toteutuu pian. Uskonnot paljastetaan, että he eivät kuulu Jumalalle. Mikä siitä on todisteena? Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan Nimeä, eivätkä he ole totelleet Jumalan antamia käskyjä. Tästä syystä me olemme olleet kirottuja, kun me olemme seuranneet uskontoja ja olemme sen myötä panneet uskomme Jeesukseen.

 

Elikö Jeesus Uudelleen?