Koskien Kymmenyksiä

 

 

Koskien Rituaaleja ja Uhrilahjoja

Julkaistu 24. Syyskuuta 2006

 

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei tarvitse materiaalisia asioita; rituaalit ja uhrilahjat eivät ole tunnus Jumalan ylistämiselle ja palvomiselle. Muinaisina aikoina Jumala salli kansansa noudattaa riittejä ja uhrilahjatoimintaa, mutta tänään, sellainen ei koske kaikkia maailman ihmisiä. Se mitä uskonnot eivät tiedä on, että silloin kun Jumala sanoi Hänen kansalleen tehdä riittejä ja antaa uhrilahjoja, niin he tekivät sen katumuksen osoituksena aikaisempien tekemiensä syntien johdosta.

 

  Esimerkkinä, kun toinen vanhemmista haluaisi antaa lapselleen rangaistuksen tämän mahdollisesti tekemän pahan asian vuoksi, "Sinä olet arestissa ja polvistut huoneen nurkkaan, ja olet liikkumatta tunteja"! Tämä on samanlaista kuin ovat riitit ja uhrilahjat, joita Jumala pyysi Hänen kansansa tekevän.

 

  Uskonnot ovat ottaneet mallin omille riiteilleen Jumalan käyttämästä rangaistuskäytännöstä, jonka Hän antoi kansalleen. Uskontojen opetukset pakottavat tämän nykyisen sukupolven harjoittamaan rangaistuskäytäntöä, jonka Jumala antoi aikaisemmin Hänen kansalleen!

 

  Me emme ole sidottuja tuohon käytäntöön. Lukekaamme:

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sanoen: "Puhu Aaronille ja hänen pojillensa ja kaikille israelilaisille ja sano heille: Näin on Herra käskenyt sanoen: Kuka ikinä Israelin heimosta teurastaa härän tai karitsan tai vuohen leirissä tai leirin ulkopuolella eikä tuo sitä ilmestysmajan ovelle antaaksensa sen uhrilahjana Herralle Herran asumuksen edessä, hänet pidettäköön vereen vikapäänä; hän on vuodattanut verta, ja se mies hävitettäköön kansastansa. Sen tähden israelilaiset tuokoot uhriteuraansa, jotka he ovat teurastaneet kedolla, Herran eteen ilmestysmajan ovelle, papille, ja siellä uhratkoot ne yhteysuhriksi Herralle." 3. Moos. 17:1-5

 

"yhteysuhriksi" tai sovinnon eleenä annettu uhri, ovat sovituskeinoja syntiensä takia saamansa rangaistuksen tähden. Tänään, kun me annamme lahjoja (kolehtia yms.) kirkoissa tai temppeleissä, niin me emme todellakaan osoita ylistystä ja palvontaa Jumalaa kohtaan. Siinä me itse asiassa ikään kuin hyvittäisimme Jumalan aikaisemman kansan syntejä!

 

"Ja pappi vihmokoon veren Herran alttarille ilmestysmajan oven edessä ja polttakoon rasvan suloiseksi tuoksuksi Herralle. Ja älkööt he enää uhratko uhrejansa metsänpeikoille (epäjumalille), joiden jäljessä he haureudessa kulkevat (joilla he itsensä häpäisivät). Tämä olkoon heille ikuinen säädös sukupolvesta sukupolveen. Ja sano heille: Kuka ikinä Israelin heimosta tai muukalaisista, jotka asuvat teidän keskellänne, uhraa polttouhrin tai teurasuhrin eikä tuo sitä ilmestysmajan ovelle, Herralle uhrattavaksi, se mies hävitettäköön kansastansa." 3. Moos. 17:6-9

 

   Jumalan valitsemat ihmiset ovat jääräpäistä kansaa ja tekevät aina vaan syntiä Jumalaa kohtaan. Mikä on "uhrilahjojen" tarkoitus?

 

 

"Ja mies tuokoon hyvityksenään Herralle vikauhri-oinaan ilmestysmajan ovelle."

3. Moos. 19:21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The man, however, must bring a ram to the entrance to the

Tent of Meeting for a guilt offering to the LORD."
Leviticus 19:21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miehen on kuitenkin tuotava pässi ilmestysmajan sisäänkäynnille syyllisyysuhrina HERRALLE." 3. Moos. 19:21

 

"syyllisyysuhrina" - He antavat uhrilahjoja Jumalalle syntiensä takia, se ei ole ylistämisen muoto tai palvonnan osoitus.

 

  Mutta tämä on kuitenkin se, mitä uskonnot ovat tehneet ihmisille, harjoittamaan rituaaleja, joita noudattivat toiset ihmiset, eivätkä ihmiset edes tiedä tekemänsä asian tarkoitusta tai alkuperää. Ottamalla osaa rituaaleihin, joita temppeleissä ja kirkoissa harjoitetaan, on rangaistusmuoto/käytäntö! Se ei ole Jumalan ylistystä.

 

  Nämä ovat ne käskyt, jotka Jumala antoi heille noudatettavaksi:

 

Älkää syökö mitään (lihaa) verinensä.

Älkää merkeistä ennustelko älkääkä harjoittako noituutta.
Älkää keritkö (leikkaamalla poistako) tukkaanne päälaen ympäriltä, äläkä leikkaamalla turmele partasi reunaa.
Älkää viileskelkö ihoanne vainajan tähden älkääkä koristelko itseänne ihopiirroksilla (tatuoinneilla). Minä olen Herra.
Älä häpäise tytärtäsi antamalla hänen tulla portoksi, ettei maa harjoittaisi haureutta ja tulisi täyteen iljettävyyttä.
Pitäkää Minun Sapattini ja peljätkää minun pyhäkköäni. Minä olen Herra."

3. Moos. 19:26-30

 

  Nämä ovat muutamia niistä käskyistä, joita heidän tulee noudattaa. He saivat rangaistuksen ja heille kerrottiin mitä tulee tehdä, heille kerrattiin jo aikaisemmin annetut käskyt.

 

"Älkää kääntykö vainaja- ja tietäjähenkien puoleen; älkää etsikö heitä, ettette tulisi heistä saastutetuiksi. Minä olen Herra, teidän Jumalanne." 3. Moos. 19:31

 

  Meidän modernina aikakautenamme, meillä on olemassa kokonainen teollisuudenhaara omistautuneena ennustamiseen ja "tuonpuoleisen" tulkkaukseen! Kuinka monia ihmisiä houkutellaan kuulemaan heidän osakseen tulevista rikkauksista tai tulevista tapahtumista, joita ennustajat heille viljelevät!

 

  Kuningas Salomon aikana, ovatko he yhä uhrilahjakäytännön ja rituaalien noudattamisen tiellä?`

 

  Mitä Salomo sanoi?

 

"Varo jalkasi, kun menet Jumalan huoneeseen. Tulo kuulemaan on parempi
kuin tyhmäin teurasuhrin-anto, sillä he ovat tietämättömiä, ja niin he tekevät pahaa. (5:1) Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat.
" Saarnaaja 5:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Guard your steps when you go to the house of God.  Go near to listen rather than to offer the sacrifice of fools, who do not know that they do wrong.
Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart
to utter anything before God.  God is in heaven
and you are on earth, so let your words be few."
Ecclesiastes 5:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vartioi askeleitasi, kun menet Jumalan talon. Mene lähelle kuuntelemaan, sen sijaan, että antaisit hölmöjen tekemän uhrauksen, jotka eivät tiedä tekevänsä väärin. Älä ole kerkeä kieleltäsi, älä ole sydämeltäsi harkitsematon tokaistaksesi yhtään mitään Jumalan edessä. Jumala on taivaassa ja sinä olet maassa, joten olkoon sanasi harvat." Saarnaaja 5:1-2

 

  Tämä on se oikea sanoma, jonka Jumala on meille antanut, että mikäli me tarjoamme Hänelle aineellisia asioita, niin me olemme hölmöjä Hänen silmissään. Noudattamalla uhrauskäytäntöä me teemme ja olemme yhä synnissä.

 

  Maestro Evangelista sanoo, lue ja sinä löydät sen, että Jumala kertoo ihmisille, etteivät he enää tekisi tämän kaltaista uhraustoimintaa:

 

"Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja (mutta)
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja (mutta) sitoo meidät."
Hoosea 6:1

 

  Jumala sanoo meille, että palaisimme Hänen tykönsä.

 

"Hän tekee meidät eläviksi (virvoittaa, elvyttää) kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää (palauttaa ennalleen), ja me saamme elää hänen edessänsä (läsnäolossaan)." Hoosea 6:2

 

  Jumala rakastaa meitä, ja lopulta me tunnemme Hänet.

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan (tunnustakaamme) Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan." Hoosea 6:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Let us acknowledge the LORD; let us press on to acknowledge him.
As surely as the sun rises, he will appear;
he will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth."
Hosea 6:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaamme HERRA; olkaamme sinnikkäitä pyrkimyksissämme tunnustaa Hänet. Yhtä varmasti kuin aurinko nousee, Hän ilmestyy; Hän tulee luoksemme kuin talven sateet, kuin kevään sateet, jotka kastelevat maan." Hoosea 6:3

 

"Yhtä varmasti kuin aurinko nousee" - Se tulee varmasti tapahtumaan…

 

"sateet" - Jumala tulee luoksemme kuin elämää antavat sateet, ei kuin tuhoava myrsky.

 

"Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?" Hoosea 6:4

 

  Näin käyttäytyivät aikaisemmin Jumalan kahdet ihmiset (heimoa tai huonetta)…

 

"Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo." Hoosea 6:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore I cut you in pieces with my prophets, killed you with the words of my mouth;
my judgments flashed like lightning upon you." Hosea 6:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta, tapoin teidät Minun suuni sanoilla; Minun tuomioni välähtää kuin salama teidän yllänne." Hoosea 6:5

 

  Sen vuoksi, että me olemme uskoneet moninaisiin uskontoihin, mutta nyt…

 

"Minun suuni sanoilla" - Profeettojen kautta tuotu Jumalan Sana.

 

  Pitääkö meidän yhä antaa uhrilahjoja ja noudattaa rituaaleja?

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista (tunnustamista) enemmän kuin polttouhreja;" Hoosea 6:5

 

  Milloin me tunnustamme ja annamme kiitoksemme Jumalalle? Maestro Evangelista sanoo:

 

"Kuuntele huutoni ääntä, minun kuninkaani ja Jumalani, sillä sinua minä rukoilen. Herra, varhain sinä kuulet minun ääneni, varhain minä valmistan sinulle uhrin ja odotan. Sillä sinä et ole se Jumala, jolle jumalattomuus kelpaa. Paha ei saa asua sinun tykönäsi." Hoosea 6:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to my cry for help, my King and my God, for to you I pray.
In the morning, O LORD, you hear my voice; in the morning I lay my requests before you
and wait in expectation." Psalm 5:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuule minun avunhuutoni, minun Kuninkaani ja minun Jumalani, sillä sinulle minä rukoilen. Aamulla, Oi HERRA, Sinä kuulet minun ääneni; aamulla minä lasken pyyntöni Sinun eteesi ja odotan toivoa täynnä." Hoosea 6:6

 

"Kuninkaani" - Meidän Jumalamme on myös meidän Kuninkaamme.

 

  Meidän tulisi antaa kiitoksemme ja ylistyksemme Jumalalle nukkumaan mennessämme ja kun aamulla nousemme.

 

  Ainoastaan silloin kun emme kykene löytämään ratkaisua ongelmiimme, niin me voimme etsiä ohjausta Jumalalta, kuinka me voittaisimme esteemme. Vain ja ainoastaan silloin!

 

Rukoukset ja Lupaukset