Peto Pyhässä Raamatussa

 

SUURI JA PELOTTAVA HERRAN PÄIVÄ

Julkaistu 29. Lokakuuta 2005

 

 

  Maestro Evangelista sanoo, me lähestymme "Herran Päivää". Minkälainen päivä se on? Onko se hyvä päivä; onko se hyvä niille, jotka eivät tunne Jumalan Nimeä? Lukekaamme siitä Pyhästä Raamatusta:

 

"Voi teitä, jotka toivotte Herran päivän tulemista. Miksi hyväksi on teille Herran päivä? Se on oleva pimeys, eikä valkeus" Aamos 5:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Woe to you who long for the day of the LORD!
Why do you long for the day of the LORD?

That day will be darkness, not light.

Amos 5:18 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Voi teitä, jotka odotatte HERRAN päivää! Miksi te odotatte HERRAN päivän tuloa? Se päivä tulee olemaan pimeyttä, ei valoa." Aamos 5:18

 

  Maailman ihmiset, uskonnot ja tutkijat odottavat tätä päivää. He sanovat sen olevan alku Jeesuksen tulolle. Vastoin heidän odotuksiaan, se tulee olemaan epävarmuuden aikaa.

 

  Miksi?

 

"ikään kuin jos joku pakenisi leijonaa ja häntä kohtaisi karhu, tahi joku tulisi kotiin ja nojaisi kätensä seinään ja häntä pistäisi käärme." Aamos 5:19

 

Se tulee olemaan vaaran päivä, se ei ole sellainen ilonpäivä kuin jokainen odottaa. Se tulee olemaan vaaran päivä.

 

"Eikö Herran päivä ole pimeys, eikä valkeus, eikö se ole synkeys (sysipimeä), jossa ei valoa ole?" Aamos 5:20

 

"pimeys" - Miksi? Maestro sanoo, se on selitetty Joelin kirjassa.

 

  Ajattele tämän ajan katastrofeja ja ongelmia ympäri maailman tällä hetkellä - profetiat lähestyvät täyttymistään!


  Mitä tarkoittaa "Herran Päivä" Joelin kirjan mukaan?

"Mitä kalvajasirkalta jäi, sen söi heinäsirkka. Ja mitä heinäsirkalta jäi, sen söi syöjäsirkka. Ja mitä syöjäsirkalta jäi, sen söi tuhosirkka." Joel 1:4

 

  Edellä mainittu jae on sanoman johdantolause. Ketkä tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka kärsivät näistä katastrofeista?

 

"Herätkää, te juopuneet, ja itkekää, valittakaa, kaikki viininjuojat, rypälemehun tähden, sillä se on otettu pois teidän suustanne. Sillä minun maahani on hyökännyt kansa, väkevä ja epälukuinen. Sen hampaat ovat leijonan hampaat, ja sillä on naarasleijonan leukaluut. Se on raastanut minun viiniköynnökseni ja katkonut minun viikunapuuni, on ne paljaiksi kuorinut ja karsinut; niiden oksat ovat valjenneet. Valita niin kuin neitsyt, joka on vyöttäytynyt säkkiin nuoruutensa yljän tähden. Pois on otettu ruokauhri ja juomauhri Herran huoneesta. Papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, murehtivat. Hävitetty on pelto, maa murehtii; sillä vilja on hävitetty, viinistä on tullut kato, öljy on kuivunut. Peltomiehet ovat joutuneet häpeään, viinitarhurit valittavat nisun ja ohran tähden, sillä mennyt on pellon sato. Viiniköynnöstä on kohdannut kato, viikunapuu on kuihtunut, granaattipuu ja myös palmu ja omenapuu; kaikki kedon puut ovat kuivettuneet. Niin, häpeään on joutunut ilo, ihmislasten joukosta pois." Joel 1:5-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Wake up, you drunkards, and weep! Wail, all you drinkers of wine; wail because of the new wine, for it has been snatched from your lips. A nation has invaded my land, a mighty army without number; it has the teeth of a lion, the fangs of a lioness. It has laid waste my vines and ruined my fig trees. It has stripped off their bark and thrown it away, leaving their branches white. Mourn like a virgin in sackcloth grieving for the betrothed of her youth. Grain offerings and drink offerings are cut off from the house of the Lord. The priests are in mourning, those who minister before the Lord. The fields are ruined, the ground is dried up; the grain is destroyed, the new wine is dried up, the olive oil fails. Despair, you farmers, wail, you vine growers; grieve for the wheat and the barley, because the harvest of the field is destroyed. The vine is dried up and the fig tree is withered; the pomegranate, the palm and the apple tree all the trees of the field—are dried up. Surely the people's joy is withered away." Joel 1:5-12 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Herätkää te juopuneet, ja itkekää! Valittakaa, kaikki te viinin juojat; valittakaa uuden viinin tähden, sillä se on siepattu juuri teidän huuliltanne. Kansa on vallannut minun maani, voimallinen ja lukuisa, sillä on leijonan hampaat, naarasleijonan kulmahampaat. Se on tuhonnut täysin minun viinikasvini ja runnellut täysin viikunapuuni. Se on repinyt pois niiden kaarnan ja heittänyt sen menemään, jättäen niiden oksat valkoisiksi ja paljaiksi. Valittakaa niin kuin neitsyt säkkipuvussa suremassa aviomiehelleen mennyttä nuoruuttaan. Vilja-ruokauhrit ja juomauhrit on lakkautettu HERRAN huoneesta. Papit valittavat, ne jotka palvelevat HERRAN edessä. Pellot ovat runnellut, maa on kuivettunut, viljasato on tuhoutunut, uusi viini on kuivettunut, öljykasvisato on epäonnistunut. Joutukaa epätoivon valtaan, te maanviljelijät, valittakaa, te viinin viljelijät; surkaa vehnän ja ohran vuoksi, koska peltojen elonkorjuu on menetetty tuhoissa. Viini on kuivunut, ja viikunapuu on surkastunut; granaattiomena, palmu ja omenapuu - kaikki kedon puut - ovat kuivuneet pystyyn. Aivan varmasti ihmiskunnan ilo on pyyhkäisty pois." Joel 1:5-12

 

  Ihmiset tämän päivän maailmassa eivät löydä iloa elämäänsä. Tulee olemaan kuivuutta ja nälänhätää, katastrofeja, onnettomuuksia ja aivan viime aikoina myös nousevat yleishyödykkeiden hinnat ja maailmanlaajuinen talouden taantuma, alas painuminen.

Kuka tulee olemaan seuraava? Onko olemassa poikkeuksia?


"Vyöttäytykää säkkiin, pitäkää valittajaiset, te papit; valittakaa, te jotka toimitatte palvelusta alttarilla. Käykää sisälle, viettäkää yö säkkeihin puettuina, te jotka toimitatte minun Jumalani palvelusta. Sillä poissa on teidän Jumalanne huoneesta ruokauhri ja juomauhri."  Joel 1:13

 

    Edes uskonnot eivät kykene pakenemaan Jumalan ankaraa vihaa; heidän rukouksiaan ei kuulla.

 

"Kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle (pyhä) juhlakokous, kootkaa vanhimmat ja kaikki maan asukkaat Herran, teidän Jumalanne, huoneeseen ja huutakaa Herran puoleen." Joel 1:14

 

  Seuraava on sitä, mitä uskonnot sanovat ihmisten tehdä, menkää kirkkoihin ja temppeleihin rukoilemaan. He voivat vain muistuttaa "sinua Jumalastasi". Jumalan Nimi julkaistaan/ilmoitetaan tänä aikana Maestro Eraño Evangelistan toimesta Internetissä.

 

  Minkälainen tai mikä päivä se todella on?

 

"Voi sitä päivää! Sillä lähellä on Herran päivä, ja se tulee niin kuin hävitys Kaikkivaltiaalta." Joel 1:15

 

  Emmekö me juuri nyt tällä hetkellä koe näitä tapahtumia?

 

"Eikö ole otettu meiltä ruoka silmäimme edestä sekä meidän Jumalamme huoneesta (maailmasta) ilo ja riemu? Surkastuneet ovat siemenjyvät multiensa alla, varastohuoneet autiot, aitat puretut, kun viljasta on kato." Joel 1:16-17

 

  Nälänhätää ja kuivuutta… sitä tapahtuu jo osissa maailmaa!

 

    Tämä on profetia; se lähestyy huipentumaansa.

 

"Kuinka huokaa karja, kuinka hädissään ovat raavaslaumat, sillä ei ole niillä laidunta! Myös lammaslaumat joutuvat perikatoon. Sinua, Herra, minä huudan, sillä tuli on kuluttanut erämaan laitumet ja liekki polttanut kaikki kedon puut." Joel 1:18-19

 

"liekki, tuli" - viime vuosina, olemmeko me kokeneet laajoja metsäpaloja maailmassa?

"Metsän eläimetkin sinua ikävöivät, sillä vesipurot ovat kuivuneet ja tuli on kuluttanut erämaan laitumet." Joel 1:20

 

  Tämä on se, mitä Maestro Eraño Evangelista on sanonut kaiken aikaa tuhoista, joita me kohtaamme tällä hetkellä maailmassa. Sillä jos me emme joudu kosketuksiin "veden" kanssa - tarkoittaa tulvia ja myrskyjä, me kohtaamme tuhoja "tulena" - sodat ja muut vastoinkäymiset.

 

  Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia (hälytys) minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka." Joel 2:1-2


"pimeyden ja synkeyden päivä" - epävarmuutta, täysi vaara ja muu vaara on läsnä. Tämä on todellinen kuvaus "Herran Päivästä". Se puhuu tulevaisuuden tapahtumista, jotka ovat ennennäkemättömiä ja ainutkertaisia ihmiskunnan historiassa!

 

"Sen (Vaarojen) edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niin kuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut." Joel 2:3

 

  Kaikki joutuvat sen Päivän vaikutusvallan koskettamaksi.

 

"Ne ovat näöltänsä kuin hevoset, ja niin kuin ratsut (panssarijoukot) ne juoksevat." Joel 2:4

 

  Tämä on sota! Tulee olemaan nälänhätää ja lopulta sota.

 

"Ryskyen kuin sotavaunut ne hyppivät vuorten huipuilla, räiskyen kuin tulen liekki, joka kuluttaa oljet; ne ovat kuin väkevä kansa, sotarintaan asettunut.  Niitten edessä kansat vapisevat, kaikki kasvot kalpenevat. Ne juoksevat kuin sankarit), kuin soturit ne nousevat muurille). Jokainen kulkee tietänsä suoraan, ei mutkittele polullansa." Joel 2:5-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

With a noise like that of chariots they leap over the mountaintops,
like a crackling fire consuming stubble, like a mighty army drawn up for battle.
At the sight of them, nations are in anguish; every face turns pale.
They charge like warriors; they scale walls like soldiers.
They all march in line, not swerving from their course.
Joel 2:5-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuin sotavaunujen pitämän äänen tavoin ne harppovat yli vuortenhuippujen, kuin räiskyvä tuli olkia kuluttaen, kuin taistelemaan vedetty mahtava armeija. Niiden näköpiirissä kansat ovat ahdistuksissaan; jokaisen kasvot ovat kalpeat. He ovat uhkaavia kuin sotilaat; laajuudessaan he saartavat kuin sotilaat. He marssivat kaikki suorassa linjassa, eivät poikkea kulkusuunnaltaan." Joel 2:5-7

 

"Kuin sotavaunujen pitämän äänen tavoin ne harppovat yli vuortenhuippujen" - se kuvaa modernia nykypäivän helikopterihyökkäystä.

 

  Tätä tapahtuu jo joissakin osissa maailmaa: sodat.

 

"Toinen ei sysi toistansa: jokainen kulkee omaa suuntaansa. Heittoaseitten välitse ne syöksyvät pysähtymättä. Kaupunkiin ne hyökkäävät, ryntäävät muurille, nousevat taloihin, tulevat ikkunoista sisään kuin varas. Niitten edessä maa vapisee, ja taivaat järkkyvät; aurinko ja kuu käyvät mustiksi, ja tähdet kadottavat valonsa." Joel 2:8-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

They do not jostle each other; each marches straight ahead.
They plunge through defenses without breaking ranks.
They rush upon the city; they run along the wall.
They climb into the houses; like thieves they enter through the windows.
Before them the earth shakes, the sky trembles,
the sun and moon are darkened, and the stars no longer shine.
Joel 2:8-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ne eivät töni toisiaan; jokainen marssii suoraan eteenpäin. Ne syöksyvät puolustuslinjojen lävitse rivistöjensä rikkoutumatta. Ne ryntäävät kaupunkia vastaan; he juoksevat muurin vierillä. Ne kiipeävät taloihin; kuin varkaat ne menevät sisään ikkunoista. Ennen niiden tuloa maa järkkyy, taivas vapisee, aurinko ja kuu ovat tummenneet, ja tähdet eivät enää loista." Joel 2:8-10

 

  Mitä tuo tarkoittaa? Kenen armeija se on?

 

"Ja Herra antaa äänensä jylistä sotajoukkonsa edellä, sillä ylen lukuisa on hänen väkensä, sillä väkevä (mahtava) on hänen käskynsä täyttäjä, sillä suuri on Herran päivä ja sangen peljättävä; kuka voi sitä kestää?" Joel 2:11

 

  Tätä tarkoittaa se päivä, josta profeetat ovat puhuneet; Jumala on tulossa tuona "päivänä"!

 

  Eikä kukaan silloin ole varma rauhasta.

 

"Mutta vielä nytkin, sanoo Herra, kääntykää minun tyköni kaikesta sydämestänne, paastoten, itkien ja valittaen." Joel 2:12

 

  Tämä on Jumalan viesti ihmisten edessä profeetoiden kautta: Katukaa ja palatkaa Jumalan tykö!

 

"Reväiskää rikki sydämenne, älkää vaatteitanne, ja kääntykää Herran, teidän Jumalanne, tykö; sillä hän on armahtavainen ja laupias, pitkämielinen ja armosta rikas, ja hän katuu pahaa (niin Hän heltyy vihassaan)." Joel 2:13

 

  Sinä "päivänä" olevien tapahtumien voimakkuudesta huolimatta, Jumala harkitsee yhä tuomiotaan, mikäli me kadumme ja palaamme hänen tykönsä. Onko se totta?

 

" (Kuka tietää) Ehkä hän vielä katuu ja jättää jälkeensä siunauksen: ruokauhrin ja juomauhrin Herralle, teidän Jumalallenne." Joel 2:14

 

  Maestro sanoo: Aivan kuten oli Joonan päivinä, joka kutsuttu Niiniven kaupunkiin, Jumala oli armollinen kaupungin asukkaille, koska he katuivat ja kääntyivät takaisin Jumalan puoleen, vaikka heille ei ollut annettu ohjeita kuinka toimia.

  Nyt, meidän nykyaikanamme, tulee mies, Jumalan ennalta lähettämä; hän on näyttänyt meille merkkinsä. Me olemme lukeneet sen Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten kautta, jotka koskevat profetioiden selityksiä. Me voimme myös nähdä ja kokea Jumalan kirouksen maan päällä. Me emme ole tunteneet Häntä, koska uskonnot ovat peittäneet totuuden petoksillaan ja valheillaan.

 

  Jumalan viesti on meille, että me kuuntelisimme profeettaa (5. Moos 18:18-19), niin että me tuntisimme tien palata Jumalan tykö ja saisimme siunauksen sekä saisimme levon maailmassa olevilta vastoinkäymisiltä.

 

  Onko olemassa mahdollisuus, ettei Jumala täysin ja tarkasti poista kirousta maailman yltä?

   Maestro Eraño Evangelista sanoo: Meidän täytyy vain keskustella hänen kanssaan ja kuunnella hänen ilmestyksiään.

 

  Jos me kykenemme sen tekemään, niin sitten me opimme tietämään, että hän on Jumalan maailmaan ennalta lähettämä profeetta. Hän antaa ohjeet ja neuvot kuinka me, maailman ihmiset, voimme palata Jumalan tykö ja saavuttaa lopullisen ja Ikuisesi kestävän rauhan maailmaan, ilman uskontoja.

  Ja:

 

"Puhaltakaa pasunaan Siionissa, kuuluttakaa pyhä paasto, kutsukaa koolle (pyhä) juhlakokous. Kootkaa kansa, pitäkää (vihkikää) pyhä seurakuntakokous, kerätkää vanhukset, kootkaa lapset ja rintoja imeväiset; lähteköön ylkä huoneestansa ja morsian kammiostansa. Eteisen ja alttarin välillä itkekööt papit, jotka toimittavat Herran palvelusta, ja sanokoot: "Säästä, Herra, kansaasi äläkä anna perintöosaasi häväistäväksi, pakanain(kansojen) pilkattavaksi. Miksi pitäisi sanottaman kansain seassa: 'Missä on heidän Jumalansa?'" Joel 2:15-17

 

  Tämä on yksi asia, jonka maiden, valtioiden tulisi tehdä, mutta ensiksi, heidän täytyy tuntea Jumala ja tunnustaa Hänen Suuri Nimensä.

 

  Jumala antaa meille mahdollisuuden, me luemme siitä myöhemmin.

 

  Onko Jumala armollinen meille, jos me palaamme Hänen tykönsä?

"Niin Herra kiivaili (osoitti mustasukkaisuutta) maansa puolesta ja sääli kansaansa."

Joel 2:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Then the LORD will be jealous for his land and take pity on his people.
Joel 2:18 (NIV)

 

Suora suomennos:


"Sitten HERRA osoitti mustasukkaisuutta maansa puolesta ja sääli Hänen kansaansa."

Joel 2:18

 

 Profetia tai Jumalan Sana vastaa!

 

"Hänen kansaansa" - Keitä he ovat?

 

"Ja Herra vastasi ja sanoi kansalleen: Katso, minä lähetän teille viljaa, viiniä ja öljyä, niin että te tulette niistä ravituiksi. Enkä minä anna enää häväistä teitä pakanain seassa. Ja mikä pohjoisesta tulee, sen minä karkoitan teistä kauas ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan, sen alkupään Idänmereen ja sen loppupään Länsimereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku. Sillä suuria se on yrittänyt. Älä pelkää, maa. Iloitse ja riemuitse, sillä Herra on tehnyt suuria.  Älkää peljätkö, metsän eläimet, sillä erämaan laitumet viheriöivät, sillä puu kantaa hedelmänsä, viikunapuu ja viiniköynnös antavat voimansa. Ja te, Siionin lapset, iloitkaa ja riemuitkaa Herrassa, teidän Jumalassanne, sillä hän antaa teille syyssateen, vanhurskauden mukaan, vuodattaa teille sateen, syyssateen ja kevätsateen, niin kuin entisaikaan. Ja puimatantereet tulevat jyviä täyteen, ja kuurna-altaat pursuvat viiniä ja öljyä. Ja minä korvaan teille ne vuodentulot, jotka heinäsirkka, syöjäsirkka, tuhosirkka ja kalvajasirkka söivät, minun suuri sotajoukkoni, jonka minä lähetin teitä vastaan."

Joel 2:19-25

 

  Me tulemme vastaanottamaan siunauksen, jos tunnustamme ja palaamme Jumalan luokse.

 

"Ja te syötte kyllälti ja tulette ravituiksi ja kiitätte Herran, teidän Jumalanne, nimeä, hänen, joka on tehnyt ihmeitä teitä kohtaan. Eikä minun kansani joudu häpeään, iankaikkisesti (enää koskaan)." Joel 2:26

 

  Tämä on Jumalan lupaus. Jos me emme kuuntele Hänen kutsuaan, joka on meille annettu, emmekä tunnusta Häntä, niin kirous päällämme jatkuu.

 

"Ja te tulette tietämään, että Israelin keskellä olen minä. Ja minä olen Herra, teidän Jumalanne, eikä toista ole. Eikä minun kansani joudu häpeään (enää koskaan), iankaikkisesti." Joel 2:27

 

  Siihen asti kunnes me olemme ylikuormitettuina tuhojen, sotien, nälänhädän ja vitsauksien ympäröiminä, saamme Jumalan tunnustamisen kautta rauhan.

 

  Jumala on meidän ainoa Pelastajamme, ei ole muita! Kuinka monta kertaa se oli tuossa mainittuna? Varmasti Jumala varma antamastaan lupauksesta! Mitä tapahtuu sen jälkeen kun olemme tunnustaneet Jumalan?

 

"Näitten jälkeen minä olen vuodattava Henkeni kaiken lihan (ihmisten) päälle, ja teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat, vanhuksenne unia uneksuvat, nuorukaisenne näkyjä näkevät." Joel 2:28

 

  Suuri Jumalan Nimi on tässä vaiheessa tunnustettu kaikkien maailman ihmisten toimesta.

 

"Henkeni" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa.

"teidän poikanne ja tyttärenne ennustavat" - he tulevat tuntemaan Jumalan toden opetuksen, kuten profeetat ovat aiemmin profetoineet, ja selvitys on tullut Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten kautta.


"Ja myös palvelijain ja palvelijattarien päälle minä niinä päivinä vuodatan Henkeni."

Joel 2:29

 

 Kaikki tuntevat totuuden Maestron tuoman totuuden Jumalan opetuksista.

  Kun kaikki tuntevat totuuden, niin menevätkö he yhä uskontoihin ja kirkkoihin? tuo on yksi sisältyvä tapahtuma ja se tulee näkymään pian.

 

  Yksikään ihminen ei enää kykene pettämään toista, sillä kunnioitus Jumalan tuntemisesta on niin suuri.

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita;" Joel 2:30

 

 Kaikenlaiset tapahtumat (sodat, nälänhätä, vitsaukset ja ilmaston muutos) tulevat varmasti herättämään mielenkiintosi ja saa sinut pohtimaan, miksi näitä tapahtumia on jatkuvasti.

  Kunnes:

 

Herran Päivä

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

  Miten tuota "Päivää" kutsutaan?

 

"Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

  Me emme kykene kuvailemaan niitä tapahtumia, joita tapahtuu tuona "Päivänä"!

 

  Jumala antoi meille siunauksen ja kirouksen, mutta tällä hetkellä meillä on kirous päällämme. Se on meidän edessämme ja Jumala on antanut meille aikaa tuntea ja palata Hänen luokseen.

 

  Jos ja kun me tunnustamme Hänet, niin tämä on ainoa ja viimeinen kerta kun voimme vielä saada siunauksen, kuten Hän on luvannut; emme saa sitä, ennen kuin palaamme Hänen luoksensa.

  Kaikkien niiden epävarmuustekijöiden keskellä tuona "Päivänä", kuka voi pelastua?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuksen paikka), niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32


  Ne, jotka huutavat avukseen Jumalan Suurta Nimeä ja tunnustavat Jerusalemin ovat pelastettuja.

"Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuksen paikka)" - Mikä Jerusalem? Onko tämä vielä se vanha kaupunki, joka on tämä päivänä olemassa?

  Syy miksi uskonnot koettavat hallita edes osaa tuota vanhaa kaupunkia ja taistelevat toistensa kanssa, johtuu siitä, että he uskovat sen olevan sama kaupunki kuin em. profetiassa.

   Maestro Eraño Evangelista sanoo, että em. profetiassa mainittu Jerusalem ei ole enää se sama vanha kaupunki. Onko se totta?

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"kirjoitan häneen Jumalani nimen" - Jeesus sanoi, että tämä on merkki tulevasta Jumalan "profeetasta", (jolla on tosi opetus Jumalasta, jota luet juuri) ja nyt meidän aikanamme Jumalan Nimi on ilmoitettu. Miksi vasta nyt, miksi ei jo silloin?

 

  Maestro sanoo: Koska Jeesus epäonnistui näyttämään/esittelemään Jumalan Nimen kansalleen Israelille, ja tässä profetiassa hän (Jeesus) mainitsee miehen, jolla on Jumalan antama auktoriteetti ilmoittaa Nimi.

 

 Jumalan Uusi Kaupunki, Uusi Jerusalem

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - Tämä ei ole enää se nykyinen vanha kaupunki Palestiinassa. Maestro Evangelista sanoo, maa, josta Jumalan "profeetta" tulee, on Uusi Jerusalem.

 

  Filippiinitkö?

 

  Oppikaamme tuntemaan, onko Filippiinit tuo tuleva Uusi Jerusalem.

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." Ilmestyskirja 21:1

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan" - tämä on aika, jolloin maailma ei ole enää saatanan voiman ja petoksen alaisuudessa. Tämä on uuden aikakauden alku.

 

"eikä merta enää ole" - tämä on se, josta Maestro on puhunut aikaisemmin, aika, jolloin me olemme yhdistyneinä, "yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala". Kaikki maailman ihmiset ovat liittyneet yhteen, ei ole poliittisia rajoja, ei viisumi vaatimuksia, vaan kaikki maat ovat avoimia kulkea kaikille.

"Ja (näin) pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu."

Ilmestyskirja 21:2


"uuden Jerusalemin" - uusi kaupunki, ei ole enää vanhaa Jerusalemia.

"laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä" - uskonnot ovat odottaneet uuden kaupungin tulevan fyysisesti alas taivaasta. Maestro Eraño Evangelista sanoo, tämä on realisoituma ja täyttymys profetiasta, joka Jumala tulee taivaasta Jumalalta. Tämä on Jumalan lupauksen täyttyminen.


"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja (on) ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3

 

"Jumalan maja" - onko silloin vielä olemassa uskontoja, temppeleitä ja kirkkoja?

 

"Jumalan maja (on) ihmisten keskellä" - Jumala tulee olemaan meidän sydämissämme ja mielissämme!

 

  Keitä he ovat?

 

"He ovat Hänen kansansa" he ovat se kansa, josta Sakarja 13:9 profetoi - Jumalan uusi kansa/ihmiset, jotka huutavat tai kutsuvat Jumalaa Hänen Suurella Nimellään!

 

  Minkälainen on heidän asemansa tai tilansa uudessa kaupungissa?

 

"ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen (asioiden järjestys) on mennyt." Ilmestyskirja 21:4

 

  Ei ole enää kärsimystä eikä kirousta! Elämä on hyvää ja arvostettua.

 

"Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat (luotettavat) ja todet". Ilmestyskirja 21:5

 

  Tämä on maailman ihmisille uusi alku sen jälkeen kun me kaikki olemme palanneet Jumalan tykö!

 

"Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A (Alfa) ja O (Omega), Alku ja Loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi." Ilmestyskirja 21:6

 

"annan janoavalle" - Emmekö me ole "janoisia" tai innokkaita Jumalan tosi opetuksen perään?

 

"lahjaksi" - Maestro Eraño Evangelista ei pyydä rahallista tai muutakaan maksua hänen ilmestyksistään ja opetuksistaan. Hänet on lähettänyt Jumala, ilmoittamaan Hänen Sanansa; Pyhässä Raamatussa ei ollut ohjeita pyytää profetioiden ilmoittamisesta vastikkeeksi maksua.

 

"elämän veden lähteestä" - mitä se tarkoittaa?


"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

  Jumala on " elävän veden lähde".

 

"Joka voittaa, on tämän perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." Ilmestyskirja 21:7

 

  Tämän takia me olemme kamppailleet saadaksemme oppia totuuden Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten kautta: Totuudesta Jumalasta ja Hänen Suuresta Nimestään tällä sivustolla.

 

  Me olemme niitä ihmisiä, joille on sallittu sisäänpääsy ottaakseen osaa Lupaukseen (ja Siunauksiin), jotka ovat Jumalan uudessa kaupungissa.

 

  Ketkä ovat niitä ihmisiä, joille ei ole pääsyä ottamaan osaa lupauksesta Jumalan uudessa kaupungissa?

 

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin (seksuaalisesti moraalittomien) ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Ilmestyskirja 21:8

 

  He kärsivät ikuisesta kirouksesta, joka on kuin toinen kuolema. Me kuolemme vain kertaalleen, mutta jos emme tunnusta Jumalaa, vaan yhä pysymme valheellisissa opetuksissa ja seuraamme muita jumalia, niin nimemme tullaan pitkään muistamaan muiden ihmisten keskuudessa niinä, jotka eivät kääntyneet Jumalan puoleen. He jäävät ilman pelastusta ja ilman armonaikaa.

 

"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon". Ilmestyskirja 21:9

 

  Tämä on aikaa, jolloin Jumalan uusi kaupunki perustetaan.

 

"morsiamen" - Kuka hän on tai mikä se on?

"Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle Pyhän Kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niin kuin kristallinkirkas jaspis-kivi;" Ilmestyskirja 21:10-11

 

  Jumalan morsian on uusi kaupunki, Uusi Jerusalem. Tämä on Jumalan uuden kansan perustamishetki.

 

"sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen," - ainoastaan symbolinen ilmaus.

 

"siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten (heimojen) kahdentoista sukukunnan nimet; idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä." Ilmestyskirja 21:12-14

 

  Tämä on symbolinen kuvaus Filippiineistä, joka on ainoa Kristillinen maa itämailla tai Kaukoidässä.

 

  Filippiinien valtiossa on "12" aluetta. (Tämän Maestron ilmestyksen aikana.)

 

"Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta (käytössä). Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi, viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti." Ilmestyskirja 21:15-20

 

  Kaikki mainitut luonnonvarat (kivilajit) ovat löydettävissä Filippiineiltä.

 

"Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikään kuin läpikuultavaa lasia." Ilmestyskirja 21:21

 

  Millä nimellä Filippiinejä kutsutaan? Itämaan Helmi.

 

"Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa." Ilmestyskirja 21:22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I did not see a temple in the city, because the Lord God Almighty and the Lamb are its temple. Revelation 21:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Temppeliä en nähnyt kaupungissa, koska Herra Jumala Kaikkivaltias ja Karitsa ovat sen temppeli." Ilmestyskirja 21:22

 

  Ei ole enää uskontoja, ne kaikki ovat tuhoutuneet. Ainoastaan Jumalan opetus säilyy ja pysyy.

 

"Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa." Ilmestyskirja 21:23

 

"Jumalan kirkkaus valaisee sen" - Totuus.

 

"lamppu" - Symbolinen, tämä on titteli, jonka Maestro Eraño Evangelista saa, koska hän ilmoittaa Jumalan oikean opetuksen kaikille ihmisille.

 

"Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa." Ilmestyskirja 21:24

 

"kuninkaat" - Miksi on olemassa maininta kuninkaista, jotka tulevat kaupunkiin? Tämä tarkoittaa, että Uusi Jerusalem on maan päällä. Se ei ole se ihme, jonka uskonnot ovat luvanneet maailman ihmisille: Että Jumalan uusi kaupunki tulisi fyysisesti alas taivaasta. Tästä alkaen ihmeitä ei enää tapahdu.

 

"Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet (kunnia ja ylistys). Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan." Ilmestyskirja 21:25-27

 

  On vielä olemassa kirja, joka on kirjoitettava, joka jatkaa Jumalan toden opetuksen ilmoittamista ja säilyttämistä ajasta aikaan. Se tulee pitämään sisällään Pyhän Raamatun profetioiden ilmestykset aina 1. Mooseksen kirjasta Ilmestyskirjaan asti.

 

  Palaamme aineistoon:

"Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta." Ilmestyskirja 21:17

 

  Profetian mukaan "enkeli" tulee mittaamaan uuden kaupungin. Koska se on profetoitu Ilmestyskirjassa, niin se löytyy myös aikaisemmin profetoituna ja kirjoitettuna profeettojen kirjoista.

 

"Tämä on maa, joka teidän on arvottava perintöosiksi Israelin sukukunnille, ja nämä ovat heidän osuutensa, sanoo Herra, Herra. Ja nämä ovat kaupungin uloskäytävät: Pohjoispuolella on mitta neljätuhatta viisisataa. Ja kaupungin portteja, jotka ovat nimitetyt Israelin sukukuntain mukaan, on pohjoisessa kolme: Ruubenin portti yksi, Juudan portti toinen ja Leevin portti kolmas.  Itäpuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Joosefin portti yksi, Benjaminin portti toinen ja Daanin portti kolmas. Eteläpuolella on mitta neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Simeonin portti yksi, Isaskarin portti toinen ja Sebulonin portti kolmas. Länsipuolella: neljätuhatta viisisataa, ja portteja kolme: Gaadin portti yksi, Asserin portti toinen ja Naftalin portti kolmas." Hesekiel 48:29-34

 

Tämä on se enkeli, joka on lähetetty mittaamaan uusi kaupunki, ja kun profetia on yhä luettavissa myös Ilmestyskirjassa, niin se tarkoittaa, ettei se ole vielä saanut täyttymystään.

 

  Kuinka uutta kaupunkia tullaan kutsumaan?

 

"Ympärinsä: kahdeksantoista tuhatta. Ja kaupungin nimi on tästedes oleva: Herra on täällä." Hesekiel 48:35

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The distance all around will be 18,000 cubits."And the name of the city from that time on will be: The LORD is There." Ezekiel 48:35 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koko sen ympärysmitta tulee olemaan 18,000 kyynärää."Siitä hetkestä lähtien kaupungin nimi on: HERRA on Siellä." Hesekiel 48:35

 

"HERRA on Siellä." - Uusi kaupunki ei ole enää Hänen aikaisemman kansansa luvatulla maalla, se on nyt profetoidulla maalla Kaukoidässä: Filippiineillä.

 

  Uusi Jerusalem, onko tämä todella Jumalan lupaama asia? Maestro sanoo, luemme uudelleen:

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa; ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ilmestyskirja 21:1-4

 

  Me tiedämme jo ihmisistä, jotka saavat oikeuden astua sisään Jumalan uuteen kaupunkiin (uusi maailma) - ne, jotka kutsuvat Jumalaa Oikealla Nimellä.

 

"Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki". Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat (luotettavat) ja todet". Ilmestyskirja 21:5

 

"uudeksi minä teen kaikki" - Jumala pitää kiinni Lupauksestaan Hänen kansalleen, milloin se oli profetoitu?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

  Jumala on todellakin luvannut sen jo aikaisemmin, uskonnot eivät ole koskaan selittäneet sitä ihmisille.

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

  Jerusalemin kaupunki oli jo olemassa kun tämä profetia annettiin. Tällä hetkellä yleinen kuva tuosta vanhasta kaupungista ei ole rauhaan viittaava. Se tarkoittaisi, että profetia viittaa toiseen kaupunkiin, "Uuteen Jerusalemiin".

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

  Tämä on Jumalan lupaus uusille ihmisilleen/kansalleen, ei ole enää kärsimystä, ei kuolemaa tautien tuomana, eikä katastrofituhoja. Kirous on poistettu maailman yltä.

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

  "Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed." Isaiah 65:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65:20

 

  Tätä on elämä, jossa on täysi siunaus; pidempi elämä, ei enää tauteja eikä vitsauksia. Todella yltäkylläinen ja vauras kaupunki.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn."

 Jesaja 65:21-22

 

  Se tulee olemaan rauhan aikaa, turvallisuutta ja yltäkylläistä vaurautta.

 

  Vaikka profetia puhuu Jumalan valituista, se tarkoittaa siellä olevan myös ihmisiä, joita Jumala ei ole valinnut.

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa (jälkeläisensä) ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala on meidän kanssamme tänä aikana?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:24-25

 

  Tämä on aikaa, jolloin Jumala vastaa meidän rukouksiimme.

  Rauha ja vauras tila, tämä on Jumalan lupaama aikakausi. Se tulee tapahtumaan kun me palaamme tosi Jumalan tykö. Miksi silloin ei enää ole temppeleitä eikä kirkkoja?

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun
jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani
?" Jesaja 66:1

 

  Kun maailman ihmiset vihdoin ymmärtävät, ettei Jumala pysy tai asu temppelissä eikä kirkoissa, niin he myös ymmärtävät, ettei tarvitse olla näitä erityisiä palvontapaikkoja, joissa ylistää Jumalaa.

 

    Jumala on lupauksen antaja, kuinka me voimme saavuttaa sen. Mitä asioita meidän täytyy tehdä?

 

"Puhaltakaa pasunaan Siionissa, toitottakaa torvia minun pyhällä vuorellani. Jokainen maan asukas on vapiseva, sillä Herran päivä tulee. Niin, se on lähellä: pimeyden ja synkeyden päivä, pilvien ja pilkkopimeän päivä. Vuorille levinneenä niin kuin aamurusko on lukuisa ja väkevä kansa, jonka vertaista ei ole ollut ikiajoista asti eikä tämän jälkeen enää tule, tulevaisten polvien vuosiin saakka. Sen edellä käy kuluttava tuli, sen jäljissä polttava liekki. Niin kuin Eedenin puutarha on maa sen edessä, sen jäljissä on autio erämaa, eikä jää ketään, joka olisi siltä pelastunut." Joel 2:1-3

 

"Niin kuin Eedenin puutarha on maa sen edessä" - tämä on se, jossa me todella parannumme, jos me todella tunnustamme Jumalan ja palaamme Hänen tykönsä.

 

  Jos me vain pysähdymme, emmekä tee mitään, "sen jäljissä on autio erämaa", se tulee nielaisemaan meidät.

 

  Mitä se tarkoittaa?

  Kuka estää kirouksen tapahtumasta? Me voimme torjua kirouksen tapahtumasta tunnustamalla Jumalan ja kutsumalla Häntä Hänen Nimellään. Palatkaa Hänen luokseen ja totelkaa Hänen Käskyjään.

 

  Onko olemassa lupaus Jumalalta, että me todella lopulta tunnemme Hänet?


  Siitä huolimatta että on tulossa, suuri ja pelottava päivä, joka tulee varmasti, me emme ole peloissamme, sillä se on väistämätön. Meidän tulee ainoastaan kutsua Jumalaa Nimeltä, jonka Maestro Evangelista meille esittelee, että selviäisimme voittajina tuosta "päivästä".


  Maestro Eraño Evangelista on vain sähköpostin lähetyksen päässä meistä. Kysykäämme häneltä, kuinka me voimme lopettaa tämän kauhean ja pelottavan tapahtuman toteutumisen. Hän on ainoa mies meidän sukupolvemme aikana, joka on ymmärrettävän järkevästi ilmoittanut Pyhään Raamattuun kirjoitetun sanoman, kukaan ei ole pysynyt siihen historian aikana. Hän on näyttänyt meille hänen merkkinsä ja auktoriteettinsa ja todistanut ne tällä nettisivulla. Varmasti, me voimme olla tyytyväisiä hänen ilmestystensä kautta.

  Jätämmekö me huomioimatta Jumalan kutsun Hänen profeettansa kautta ja otamme riskin kohdata tuo "päivä"? Vaikka me löydämme itsemme tekemästä suurta palvelusta Jumalalle, niin olemmeko me varmoja, että jumala, jota palvelemme, on tosi Jumala, eikä "jumala Jeesuksen nimessä"?

  Kuka puhuu ihmisille Jumalan puolesta meidän aikanamme?


 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos.18:18

 

  Maahan ennalta lähetetty profeetta; mistä hän tulee?

 

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Pakanakansojen keskuudesta, ei Israelin kansasta.

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä on profeetan merkki ja auktoriteetti.

  Entä jos me emme kuuntele profeettaa:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos.18:19

 

  On olemassa vain yksi Jumalan ennalta lähettämä profeetta, ja hän puhuu Jumalan Nimessä.

 

  Kuka on tämä "profeetta"?

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

  Hän on Jumalan ennalta lähettämä profeetta kaikille kansoille; ei siis ainoastaan Israelin kansalle.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori (lapsi)." Jeremia 1:6


"nuori (lapsi)" - ilman tietoa Pyhästä Raamatusta, Jumalaa opettaa häntä.

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua. Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:7-9

 

  Tässä on Jumalan lupaama profeetta.

 

  Mikä tulee olemaan hänen tehtävänsä?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

  Hän tulee antamaa neuvoa maailman johtajille ja muille ihmisille, jotta me saisimme uuden alun.

 

  Milloin tämä mies tulee, jolle "Jumala on asettanut sanat suuhun"?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille Pyhästä Raamatusta profetiat, mukaan lukien tuon "päivän".

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa ,( perii asiaankuuluvasti)." Jesaja 59:18

 

"vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa" - sama kuin "silmä silmästä" - Jumalan säädös.

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

Jesaja 59:19

 

  Millä tavalla profeetta tulee meidän aikanamme?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä" - he olivat ensimmäisiä, jotka kärsivät Jumalan kirouksesta, jotta se saisi heidät ymmärtämään, että Jumalan rankaisee meitä kaikkia.

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD. Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

"Lunastaja" - tulee olemaan vain yksi maailman ihmisille lähetetty profeetta.

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

 

"ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi," - Hän on profeetta, jonka Jumala lupasi Mooseksen aikana.

 

"nyt ja iankaikkisesti" - Maestro Evangelistan ilmoittama Jumalan opetus tulee olemaan Jumalan ihmisten kanssa ikuisesti.

 

  Milloin "profeetta" tulee?

 

"Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia koittaa sinun ylitsesi." Jesaja 60:1
 

  Milloin?

 

"Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa." Jesaja 60:2

 

  Tämä on merkki tulevasta "profeetasta", hän on tuleva aikana, jolloin kansat eivät enää löydä ratkaisuja ongelmiinsa, ja niitä on tapahtuva kaikkialla maailmassa. Mitä heidän pitäisi tehdä?

 

"Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi (aamun ensimmäiset säteet) kirkkautta kohti." Jesaja 60:3

 

  Profeetalla on ainoana ratkaisu tämän hetken ongelmiin maailmassa. Hänellä on ratkaisu, kuinka me tulemme saavuttamaan kestävän rauhan maailmaan ja kirous loppuu. Milloin se on?

 

"Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan." Jesaja 60:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "Lift up your eyes and look about you: All assemble and come to you;
your sons come from afar, and your daughters are carried on the arm.
Isaiah 60:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nostakaa katseenne ja tarkastelkaa itseänne: Kaikki ovat kokoontuneet ja tulleet luoksesi: Sinun poikasi ovat tulleet kaukaa, tyttäriäsi kannetaan käsivarsilla." Jesaja 60:4

 

  Tämä on aika, jolloin kaikki naiset ja miehet jokaisessa maassa ovat tasa-arvoisia, sukupuolisen tasa-arvon tunnustamisessa ja yhteiskunnallisen aseman suhteen, vielä meidän sukupolvemme aikana.

 

 Milloin maiden johtajat tulevat profeetan tykö:

 

"Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan varsat; kaikki tulevat Sabasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herran ylistystä ilmoittavat. Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua; minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä kirkastan kirkkauteni huoneen." Jesaja 60:5-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Then you will look and be radiant, your heart will throb and swell with joy;
the wealth on the seas will be brought to you, to you the riches of the nations will come.
Herds of camels will cover your land, young camels of Midian and Ephah.
And all from Sheba will come, bearing gold and incense
and proclaiming the praise of the LORD. All Kedar's flocks will be gathered to you,
the rams of Nebaioth will serve you; they will be accepted as offerings on my altar,
and I will adorn my glorious temple. Isaiah 60:5-8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin sinä olet ulkonäöltäsi säteilevä, sinun sydämesi sykkii täyttyen ilosta;

merten vauraus tuodaan sinulle, sinulle kansakuntien rikkaudet tulevat.

Kamelien laumat peittävät sinun maasi, Midianin ja Eefan nuoret kamelit.

Ja kaikki Sabasta tulevat kantaen kultaa ja suitsuketta ja julistavat HERRAN kunniaa. Kaikki Keedarin parvet kokoontuvat sinun luoksesi, Nebajotin pässit palvelevat sinua; ne hyväksytään uhrilahjoina minun alttarillani, ja Minä kirkastan loisteliasta temppeliäni." Jesaja 60:5-7

 

  Tämä on rauhan ja yltäkylläisyyden aikaa. Mikä on toinen merkki?

 

"Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa?"

 

  Tämä on Jesajan näkemä tapahtuma. Syy, miksi Jesaja mainitsee "nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet" - tarkoittaa, että tämän profetian täyttymisen aika ei ole hänen elinaikanaan, vaan meidän sukupolvemme aikana. Se tarkoittaa yksinkertaisesti lentokoneella matkustavia ihmisiä! Profetia toteutuu totisesti meidän aikanamme!

 

  Minne he ovat menossa? Uuteen Jerusalemiin!

 

"Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut(on varustanut sinut mahtavuudella)." Jesaja 60:9

 

  He tulevat profeetan luokse kuulemaan hänen ilmestyksiään ja ohjeitaan. Mitä me tulemme todistamaan näinä aikoina?

 

"Ja muukalaiset rakentavat sinun muurisi, ja heidän kuninkaansa palvelevat sinua; sillä vihassani minä löin sinua, mutta mielisuosiossani minä sinua armahdan. Sinun porttisi pidetään aina auki, ei niitä suljeta päivällä eikä yöllä, että kansojen rikkaudet tuotaisiin ja heidän kuninkaansa saatettaisiin sinun tykösi(heidän kuninkaansa, johtavat voitollista kulkuetta). Sillä se kansa tai valtakunta, joka ei sinua palvele, hukkuu (tuhoutuu), ja ne kansat hävitetään perin juurin. Libanonin kunnia tulee sinun tykösi, kypressit, jalavat ynnä hopeakuuset, kaunistamaan minun pyhäkköni paikkaa, ja minä saatan jalkaini sijan kunniaan." Jesaja 60:10-13

 

  Jos he kuuntelevat Maestro Eraño Evangelistan ohjeita, se tulee olemaan rauhan ja kukoistuksen aikaa.

 

  Niille, jotka eivät ole uskoneet profeettaa:

 

"Ja kumarassa käyden (kumartaen) tulevat sinun tykösi sinun sortajaisi pojat, ja kaikki sinun pilkkaajasi heittäytyvät sinun jalkaisi juureen. He nimittävät sinut "Herran kaupungiksi", "Israelin Pyhän Siioniksi"." Jesaja 60:14

 

  Lopultakin he tunnustavat profeetan ja palaavat Ainoan ja Toden Jumalan luokse.

 

"Sen sijaan, että (vaikka) sinä olet ollut hyljätty ja vihattu, niin ettei ollut kauttasi kulkijaa, teen minä sinut korkeaksi iankaikkisesti, iloksi polvesta polveen. Ja sinä saat imeä kansojen maidon, imeä kuningasten rintoja(saat kuninkaallisen hoidon), saat tuntea, että minä, Herra, olen sinun auttajasi, että Jaakobin Väkevä on sinun lunastajasi. Minä tuon vasken sijaan kultaa, ja raudan sijaan minä tuon hopeata, puun sijaan vaskea ja kiven sijaan rautaa. Ja minä panen sinulle esivallaksi rauhan ja käskijäksi vanhurskauden (oikeamielisyyden)." Jesaja 60:15-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Although you have been forsaken and hated, with no one traveling through,
I will make you the everlasting pride and the joy of all generations.
You will drink the milk of nations and be nursed at royal breasts.
Then you will know that I, the LORD, am your Savior, your Redeemer, the Mighty One of Jacob. Instead of bronze I will bring you gold, and silver in place of iron.
Instead of wood I will bring you bronze, and iron in place of stones.
I will make peace your governor and righteousness your ruler.
Isaiah 60:15-17 (NIV)

 

  Tämä tulee olemaan aikaa, jolloin asiat ovat yltäkylläisyyttä täynnä, siunauksia Jumalalta. Johtajat ja hallitsijat ovat oikeamielisiä ja oikeudenmukaisia, ei ole enää korruptiota, lahjontaa.

 

"Ei kuulu enää väkivaltaa sinun maassasi, ei tuhoa, ei turmiota sinun rajaisi sisällä, ja sinä kutsut pelastuksen muuriksesi ja kiitoksen portiksesi. Ei ole enää aurinko sinun valonasi päivällä, eikä valaise sinua kuun kumotus, vaan Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja sinun Jumalasi sinun kirkkautesi. Ei sinun aurinkosi enää laske, eikä sinun kuusi vajene, sillä Herra on sinun iankaikkinen valkeutesi, ja päättyneet ovat sinun murheesi päivät. Sinun kansassasi ovat kaikki vanhurskaita, he saavat periä maan iankaikkisesti, he, minun istutukseni vesa, minun kätteni teko, minun kirkkauteni ilmoitukseksi." Jesaja 60:18-21

 

 Tämä profetia on myös Ilmestyskirjassa 21:1-5, se koskee Jumalan uuden kaupungin, Jerusalemin, perustamista.

 

  Kuinka Jumalan uusi kansa kasvaa?

 

"Pienimmästä kasvaa heimo, vähäisimmästä väkevä kansa. Minä, Herra, sen aikanansa nopeasti täytän." Jesaja 60:22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:


The least of you will become a thousand, the smallest a mighty nation.
I am the LORD; in its time I will do this swiftly."
Isaiah 60:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vähäisimmät teistä tulevat tuhatlukuisiksi, pienimmät mahtaviksi kansoiksi. Minä olen HERRA; sinä aikana Minä teen tämän nopeasti. " Jesaja 60:22

 

"sinä aikana" - Tulee olemaan säädetty aika Jumalan profetioiden täyttymiselle.

 

  Kyseisellä tavalla Jumalan ihmiset tulevat lisääntymään maailmassa.

 

  Kun ihmiset lopulta näkevät ja kuulevat profeetan, Maestro Eraño Evangelistan ilmoittamaa opetusta, he tulevat silloin paikkaan, jossa profeetta on.

 

  He menevät silloin Jumalan uuteen Kaupunkiin, Uuteen Jerusalemiin, Filippiineille"

 

  Kun tarkastelemme Uutta Jerusalemia… koskien taistelua, joka on kohdistettu käytävän tuota kaupunkia vastaan, tuleeko se toteutumaan?


  Luemme seuraavan ensiksi:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

  Ennen kuin profetoitu ydinaseiden tuottama räjähdysaalto tapahtuu, niin Maestro Evangelista ilmoittaa Herran Nimen, joka on jo nyt edessämme luettavissa. On täysin maailman ihmisistä kiinni, haluavatko he yhä omalla toiminnallaan aiheuttaa "pelottavan" asian tapahtuvan "Herran Päivänä".

  Maestro Eraño Evangelista ilmoittaa tuota "pelottavaa" päivää koskevan profetian:


HERRAN Päivä

 

"Katso, Herran päivä on tuleva, ja sinun saaliisi jaetaan sinun
keskelläsi." Sakarja 14:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A day of the LORD is coming when your plunder will be divided among you.
Zechariah 14:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN päivä on tulossa, kun sinun ryöstösaaliisi jaetaan teidän keskenänne."

Sakarja 14:1

 

  Tämä on profetia koskien "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää", - Tuomion Päivää, rangaistuksen päivää!

 

  Ketä silloin rangaistaan? Maestro Evangelista selittää:

 

"Minä kokoan kaikki pakanat (kansat) sotaan Jerusalemia vastaan. Kaupunki valloitetaan, talot ryöstetään, naiset raiskataan, ja puoli kaupunkia lähtee pakkosiirtolaisuuteen, mutta jäljelle jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita(kansoja) vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä, taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi: toinen puoli mäkeä siirtyy pohjoiseen ja toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkieni väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette, niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian, Juudan kuninkaan, päivinä. Ja Herra, minun Jumalani, tulee; kaikki pyhät sinun kanssasi (hänen kanssaan). Sinä päivänä ei ole valoa,(ei kuumaa eikä kylmää): loistavat tähdet sammuvat (se tulee olemaan aivan erityinen päivä). Se on oleva yhtämittaista päivää - Herralle on se tunnettu - ei vaihdu päivä ja yö; ja ehtoolla on oleva valoisata." Sakarja 14:2-7


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

I will gather all the nations to Jerusalem to fight against it; the city will be captured, the houses ransacked, and the women raped. Half of the city will go into exile, but the rest of the people will not be taken from the city.
Then the LORD will go out and fight against those nations, as he fights in the day of battle. On that day his feet will stand on the Mount of Olives, east of Jerusalem, and the Mount of Olives will be split in two from east to west, forming a great valley, with half of the mountain moving north and half moving south. You will flee by my mountain valley, for it will extend to Azel. You will flee as you fled from the earthquake in the days of Uzziah king of Judah. Then the LORD my God will come, and all the holy ones with him.
On that day there will be no light, no cold or frost. It will be a unique day, without daytime or nighttime-a day known to the LORD. When evening comes, there will be light.
Zechariah 14:2-7 (NIV)

 

  Kyseinen profetia kertoo tapahtumista, joita tulee olemaan tuona "päivänä".

 

"Sinä päivänä elävät vedet (elävä vesi) virtaavat Jerusalemista: toiset puolet niistä Idänmerta kohti, toiset puolet Länsimerta kohti. Niin on tapahtuva kesät ja talvet."

Sakarja 14:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

On that day living water will flow out from Jerusalem, half to the eastern sea and half to the western sea, in summer and in winter. Zechariah 14:8 (NIV)

 

  Me tiedämme jo mitä tarkoittaa "elävä vesi" Ilmestyskirjassa 22:17 ja Jeremiaassa 17:14.

 

  Ja että:

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

  Jumala tulee olemaan kuningas koko maailmalle, se tapahtuu pian.

 

  Maailman ihmiset tulevat lopulta palaamaan Jumalan tykö ja tunnustavat Hänen Nimensä. Mitä tapahtuu Jumalan Uudelle Kaupungille, Uudelle Jerusalemille?

 

"Koko maa muuttuu tasaiseksi kuin Aromaa Gebasta Rimmoniin asti, Jerusalemin eteläpuolelle. Ja tämä on oleva korkea ja oleva asuttu, paikallansa (mutta Jerusalem nostetaan jälleen ja se säilyttää paikkansa), Benjaminin portista entisen portin sijaan asti, Kulmaporttiin ja Hananelin-torniin asti, kuninkaan viinikuurniin asti. He asuvat siellä, eikä vihitä sitä enää tuhon omaksi, ja Jerusalem on oleva asuttu, oleva turvassa." Sakarja 14:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The whole land, from Geba to Rimmon, south of Jerusalem, will become like the Arabah. But Jerusalem will be raised up and remain in its place,

 from the Benjamin Gate to the site of the First Gate, to the Corner Gate, and from the Tower of Hananel to the royal winepresses. It will be inhabited; never again will it be destroyed. Jerusalem will be secure. Zechariah 14:10-11 (NIV)

  

  Sen jälkeen kun juutalaiset antoivat Länsirannan Palestiinalaisille, tapahtui seuraava:

 

"Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki (paniikki) heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen (ympäröivien kansojen) rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa (eläimiä), mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus."

Sakarja 14:12-15

 

  Tämä on profetia: Jumala näyttää meille jo ennakkoon tapahtumat, jotka tulevat tapahtumaan pian Hänen profeettansa, Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten julkistamisen myötä. Maat Lähi-idässä kärsivät suurimman osan väkivallasta sinä "Päivänä".

 

  Meille annetaan mahdollisuus välttää tuo tapahtuma. Meidän täytyy tunnustaa Jumala ja Hänen Nimensä ja Hänen Profeettansa ja palata lopultakin Jumalan tykö.

 

  Kun kaikki tunnustavat ainoan tosi Jumalan, ei ole enää syytä aiheuttaa yhtään sotaa. Lopullinen rauha on saavutettu.

 

  Tällaista annettua mahdollisuutta ei pitäisi jättää käyttämättä kaikkien maailman ihmisten ja johtajiensa keskuudessa. Meidän viimeinen toivomme on Jumala, meidän Pelastajamme.

  Kuinka? Pyydä neuvoa Maestro Evangelistalta!

 

  Jos maailman ihmiset palaavat Jumalan tykö, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?


"Mutta (Sen jälkeen) kaikki niiden pakanakansain tähteet, jotka ovat hyökänneet Jerusalemia vastaan, käyvät vuosi vuodelta sinne ylös kumartaen rukoilemaan kuningasta (Jumalaa), Herraa Sebaotia (Kaikkivaltiasta), ja viettämään lehtimajanjuhlaa."

Sakarja 14:16

 

"Jumalaa, HERRAA Kaikkivaltiasta" - Hän on meidän kuninkaamme; me saamme rauhan. Jos on silloin vielä olemassa ihmisiä ja maita, joissa ei tunnusteta Jumalaa ja he yhä pitäytyvät valheellisissa opetuksissaan, niin miten heidän käy?

 

"Ja mitkä maan sukukunnista eivät käy ylös Jerusalemiin kumartaen rukoilemaan kuningasta, Herraa Sebaotia, niille ei tule sadetta." Sakarja 14:17

 

  Jumala on antanut varoituksensa kaikille kansoille; he eivät tule saamaan "sadetta" tai todellisessa merkityksessään, siunauksia.

 

  Meidän tulee vain ottaa opiksemme Jumalan tosi sanoma, jonka Maestro antaa meille. On aika kaikkien ymmärtää, että kuka vain asettuu Jerusalemia vastaan, että se kaupunki kuuluu Jumalalle.
  
Suuren ja Mahtavan Babylonian tuho

 

  Maestro ilmoittaa meille nyt Jumalan antaman kutsun maailman ihmisille:

"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi."

Ilmestyskirja 18:1-2

"toisen enkelin" - profeetta, joka paljastaa nyt näitä profetioita, Maestro Evangelista.

 

"suuri valta" - Jumalan antama auktoriteetti.

 

"valkeni hänen kirkkaudestaan." - hän tuo Totuuden Jumalalta kaikille maailman ihmisille.

 

"voimallisella äänellä" - hänen tuomansa opetus Jumalalta tullaan lähettämään satelliitti toimintojen kautta ja kaapeli-TV:n välityksellä kaikkialle maailmaan.

 

  Kun hän antaa ilmestyksensä, Totuuden Jumalasta, niin uskonnot paljastuvat. Että heidän palvomansa jumala ei ole tosi Jumala.

 

  Tämä on aika, jolloin Babylon tuhoutuu, kuka on kuningas?

 

"Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon." Jesaja 14:1

 

  Ketkä liittyvät Israelin huoneeseen? Onko Jaakobin huone eri kuin Israelin huone?

 

"Kuulkaa tämä, Jaakobin heimo, te, joita kutsutaan Israelin nimellä ja
jotka olette lähteneet Juudan lähteestä, jotka vannotte Herran nimeen ja tunnustatte Israelin Jumalan, mutta ette totuudessa ettekä vanhurskaudessa
" Jesaja 48:1

 

  Nämä kaksi huonetta ovat yksi ja sama. Miten kuuluu profetia tätä Huonetta koskien?

 

"Sillä Herra armahtaa Jaakobia ja valitsee vielä Israelin ja sijoittaa
heidät heidän omaan maahansa; muukalaiset liittyvät heihin ja yhtyvät Jaakobin heimoon.
Kansat ottavat heidät ja tuovat heidät heidän kotiinsa, ja Israelin heimo saa heidät Herran maassa omiksensa, orjiksi ja orjattariksi, ja he vangitsevat vangitsijansa ja vallitsevat käskijöitänsä. Ja sinä päivänä, jona Herra päästää sinut rauhaan vaivastasi, tuskastasi ja siitä kovasta työstä, jota sinulla teetettiin, sinä virität tämän pilkkalaulun Baabelin kuninkaasta ja sanot: "Kuinka on käskijästä tullut loppu, tullut loppu ahdistuksesta
!"

Jesaja 14:1-4

 

  Tämä on erityisen miehen loppu, jota kutsutaan Pyhässä Raamatussa nimellä Babylonian kuningas. Hänet paljastetaan lopultakin.

Babylonian Kuningas

 

"Herra on murtanut jumalattomain sauvan, valtiaitten vitsan, joka kiukussa löi kansoja, löi lakkaamatta, joka vihassa vallitsi kansakuntia, vainosi säälimättä." Jesaja 14:5-6

 

Tämä tulee olemaan "Suuri ja Pelottava Herran Päivä".

 

"Kaikki maa on saanut levon ja rauhan, he puhkeavat riemuun. Kypressitkin (Männytkin) sinusta iloa pitävät sekä Libanonin setrit: 'Sinun maata mentyäsi (painettu alas) ei (puunkaataja) nouse kukaan meitä hakkaamaan'." Jesaja 14:7-8

 

  Tämä erityinen ja tietty mies paljastetaan. Kuka on "Babylonian kuningas"?

 

"Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat. Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'. Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi. Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:9-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The grave below is all astir to meet you at your coming;
it rouses the spirits of the departed to greet you - all those who were leaders in the world;
it makes them rise from their thrones - all those who were kings over the nations.

They will all respond, they will say to you, "You also have become weak, as we are;
you have become like us." All your pomp has been brought down to the grave,
along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you
and worms cover you. How you have fallen from heaven,
O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth,
you who once laid low the nations! Isaiah 14:9-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta alhaalla liikkuu vastaanottamaan sinut tultuasi; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa ne nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka olivat maiden kuninkaita. He kaikki vastaavat, he sanovat sinulle, "Sinusta on myös tullut heikko, niin kuin mekin olemme; sinä olet tullut meidän kaltaiseksemme". Kaikki sinun loistosi ja valtasi on laskettu alas hautaan harppujesi soiton äänten kanssa, toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut. Kuinka olet sinä taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti, aamunkoiton poika (kointähti)! Sinut on heitetty maan päälle, sinut, joka kerran alistit kansakuntia!" Jesaja 14:9-12

 

  Luemme toisen version, joka osoittaa meille varmasti tämän miehen todellisen identiteetin:

 

King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven! In the
past you conquered nations, but now you have been thrown to the ground.
Isaiah 14:12 (Good News Bible)

  

Suora suomennos:

 

"Babylonian Kuningas, kirkas aamuntähti, sinä olet pudonnut taivaasta! Entisaikoina sinä hallitsit kansakuntia, mutta nyt sinut on heitetty maahan."

Jesaja 14: 12 (Hyvät Uutiset Raamattu)

 

  Babylonian Kuningas on myös "kirkas aamuntähti, kointähti"!

 

  Maestro Eraño Evangelista näyttää meille Pyhästä Raamatusta miehen, jota kutsuttiin nimillä "Babylonian Kuningas" ja "kirkas aamuntähti, kointähti"

 

  Kuka sen tunnustaa?


"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches.
I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."
Revelation 22:16 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Minä Jeesus, olen lähettänyt enkelini antamaan sinulle tämän todistuksen kerrottavaksi seurakunnille, kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti, Kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus tunnustaa olevansa Pyhässä Raamatussa ilmoitettu profetoitu Babylonian Kuningas ja "kirkas aamuntähti, kointähti"! Profetia puhuu uskontojen tuhoutumisesta!

 

  Palaamme asiassa takaisin päin: Kuinka nopeaa on oleva uskontojen tuho?

 

"Sen jälkeen minä näin tulevan taivaasta alas erään toisen enkelin, jolla oli suuri valta, ja maa valkeni hänen kirkkaudestaan. Ja hän huusi voimallisella äänellä sanoen: "Kukistunut, kukistunut on suuri Babylon ja tullut riivaajain asuinpaikaksi ja kaikkien saastaisten henkien tyyssijaksi ja kaikkien saastaisten ja vihattavain lintujen tyyssijaksi."

Ilmestyskirja 18:1-2

 

  Kenelle paholainen/saatana antoi voimansa ja auktoriteettinsa? Jeesukselle!

 

"Sillä hänen haureutensa vihan viiniä ovat kaikki kansat juoneet, ja maan kuninkaat ovat haureutta harjoittaneet hänen kanssansa, ja maan kauppiaat ovat rikastuneet hänen hekumansa runsaudesta." Ilmestyskirja 18:3

 

  Ei ole salattu asia, että uskonnot käyttävät vaikutusvaltaansa ja suuria voimavaroja koskien valtioiden päätöksentekoprosesseja.

 

"Ja minä kuulin toisen äänen taivaasta sanovan: "Lähtekää siitä ulos, te minun kansani, ettette tulisi hänen synteihinsä osallisiksi ja saisi tekin kärsiä hänen vitsauksistansa." Ilmestyskirja 18:4

 

"toisen äänen taivaasta" - meidän teknologisella aikakaudella, tämä tulee olemaan profeetta, joka puhuu satelliittiyhteyksien välityksellä sekä kaapeli TV:n kautta levittäen Totuuden ilmestyksiä.

 

  Miksi?

"Sillä hänen syntinsä ulottuvat taivaaseen asti, ja Jumala on muistanut hänen rikoksensa.
Kostakaa hänelle sen mukaan, kuin hän on tehnyt, ja antakaa hänelle kaksinkertaisesti hänen teoistansa; siihen maljaan, johon hän on kaatanut, kaatakaa te hänelle kaksin verroin. Niin paljon kuin hän on itselleen kunniaa ja hekumaa hankkinut, niin paljon antakaa hänelle vaivaa ja surua. Koska hän sanoo sydämessään: 'Minä istun kuningattarena enkä ole leski enkä ole surua näkevä'
," Ilmestyskirja 18:5-7

 

  Se ylpeys ja uskontojen tekemät asiat "Jeesuksen nimessä" ovat saaneet korkeimman huippunsa!

 

  Ylpeys - Kaksi vuosituhatta uskonnot ovat kasvaneet maailman laajuisesti, heillä on seurakuntia jokaisessa maassa.

 

  Mutta mitä tulee tapahtumaan huolimatta sen maailmanlaajuisesta olemassaolostaan?

 

"sen tähden hänen vitsauksensa tulevat yhtenä päivänä: kuolema ja suru ja nälkä, ja hän joutuu tulessa poltettavaksi, sillä väkevä on Herra Jumala, joka on hänet tuominnut." Ilmestyskirja 18:8

 

  Kuinka nopeaa sen tuhoutuminen tulee olemaan?

 

"Ja maanpiirin kuninkaat, jotka hänen kanssansa ovat haureutta harjoittaneet ja hekumallisesti eläneet, itkevät ja parkuvat häntä, kun näkevät hänen palonsa savun;
 he seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa ja sanovat: "Voi, voi sinua, Babylon, sinä suuri kaupunki, sinä vahva kaupunki, sillä sinun tuomiosi tuli yhdessä hetkessä (tunnissa)!"  Ja maanpiirin kauppiaat itkevät ja surevat häntä, kun ei kukaan enää osta heidän tavaraansa
," Ilmestyskirja 18:9

"maanpiirin kuninkaat" - Kuinka he tekivät rahaa uskontojen avulla?

"kaupaksi tuotua kultaa ja hopeata ja jalokiviä ja helmiä ja pellavakangasta ja purppuraa ja silkkiä ja helakanpunaa ja kaikkinaista hajupuuta ja kaikenlaisia norsunluu-esineitä ja kaikenlaisia kalleimmasta puusta ja vaskesta ja raudasta ja marmorista tehtyjä esineitä, ja kanelia ja hiusvoidetta ja suitsuketta ja hajuvoidetta ja suitsutuspihkaa ja viiniä ja öljyä ja lestyjä jauhoja ja viljaa ja karjaa ja lampaita ja hevosia ja vaunuja ja orjia ja ihmissieluja." Ilmestyskirja 18:12-13

 

  He ovat tehneet rahaa, ansainneet omaisuuksia, sekä materiaalisena että hengellisenä - "ihmissieluja" - lupauksilla paratiisista ja taivaasta. Tämä on se petos, johon maailman ihmiset ovat olleet alistettuja historian aikana. Se on ollut lupaus ikuisesta elämästä!

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Jos me olemme taivaassa ikuisesti, niin miksi Jumala loin meidät tähän maailmaan? Uskonnot ovat ylläpitäneet ihmiskunnan kärsimyksiä lupauksillaan kuolemattomuudella! Se ei ole totta.

 

"Ja hedelmät, joita sinun sielusi himoitsi, ovat sinulta menneet, ja kaikki kalleutesi ja komeutesi ovat sinulta hävinneet, eikä niitä enää koskaan löydetä. Niiden kauppiaat, ne, jotka rikastuivat tästä kaupungista, seisovat loitolla kauhistuen hänen vaivaansa, itkien ja surren, ja sanovat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, joka oli puettu pellavaan ja purppuraan ja helakanpunaan ja koristettu kullalla ja jalokivillä ja helmillä, kun semmoinen rikkaus yhdessä hetkessä tuhoutui!" Ja kaikki laivurit ja kaikki rannikkopurjehtijat ja merimiehet ja kaikki merenkulkijat seisoivat loitolla ja huusivat nähdessään hänen palonsa savun ja sanoivat: "Mikä on tämän suuren kaupungin vertainen?" Ja he heittivät tomua päänsä päälle ja huusivat itkien ja surren ja sanoivat: "Voi, voi sitä suurta kaupunkia, jonka kalleuksista rikastuivat kaikki, joilla oli laivoja merellä, kun se yhdessä hetkessä (tunnissa) tuhoutui!" Ilmestyskirja 18:14-19

 

  Koskien uskontojen tuhoa, kuinka monta kertaa se mainittiin?

 

"Riemuitse hänestä, taivas, ja te pyhät ja apostolit ja profeetat; sillä Jumala on hänet tuominnut ja kostanut hänelle teidän tuomionne. Ja väkevä enkeli otti kiven, niin kuin suuren myllynkiven, ja heitti sen mereen sanoen: "Näin heitetään kiivaasti pois Babylon, se suuri kaupunki, eikä sitä enää löydetä". Ilmestyskirja 18:20-21

 

"väkevä enkeli" - Maestro Evangelista on "profeetta" meidän aikanamme. Tällä Jumalan toden opetuksen ilmestyksellä, uskonnot tullaan paljastamaan, että he eivät ole toden Jumalan palveluksessa!

  Mitä uskonnoille tulee tapahtumaan?

 

"Ei kuulla sinussa enää kanteleensoittajain ja laulajain, huilun- ja torvensoittajain ääntä; ei löydetä sinusta enää minkään ammatin taituria; ei kuulla sinussa enää myllyn jyrinää; ei loista sinussa enää lampun valo; ei kuulla sinussa enää huutoa yljälle eikä huutoa morsiamelle; sillä sinun kauppiaasi olivat maan mahtavia, ja sinun velhoutesi villitsi (johti harhaan) kaikki kansat;" Ilmestyskirja18:22-23

 

  Ei tule olemaan enää "häitä, vihkimisiä" - sakramentteja, kirkon pyhiä toimituksia, iloisia kirkollisia naimakauppoja, joita nykyaikana uskontojen taholta harjoitetaan. Säästyykö jokin kansa tuholta?

 

"ja hänestä on löydetty profeettain ja pyhien veri ja kaikkien veri, jotka maan päällä ovat tapetut." Ilmestyskirja18:24

 

  Ei yksikään. Yksikään heistä ei pelastu.

  Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka laittavat uskonsa ja pitävät kiinni Babyloniasta ja sen kuninkaasta, Jeesuksesta!

  Heidät kaikki tuhotaan, elleivät he kadu tekojaan, tee parannusta entisestä ja tunnusta Jumalaa. Kysy Maestrolta, kuinka heidän on mahdollista vastaanottaa anteeksianto ja pelastus Jumalalta.


  On täysin jokaisesta itsestään kiinni. Jumala on näyttänyt tien, antanut kaikille mahdollisuuden pelastaa elämänsä tuona "päivänä".
  

  Jokaiselle tiedoksi, että "Herran Päivänä" - Tuomion Päivä - on lähellä. Maestro sanoo, lue ja näe kuinka lähellä se oikeastaan onkaan. Laita merkille, että Ilmestyskirjan profetiat ovat alkaneet tapahtua!


"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta tuleville kuninkaille." Ilmestyskirja 16:12

 

"suureen Eufrat-virtaan" - tämä paikka on Irakissa. Tämä on taloudellisten vastoinkäymisten aikaa. Eivät edes maiden johtajat kykene löytämään hyviä ratkaisuja nyt olemassa oleviin globaaleihin ongelmiin: Sotiin, tuhoihin, vitsauksiin tai öljyn hintaan…

 

"että tie valmistuisi" - aika, jolloin Jumalan profeetta nousee esiin.

 

"Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkeä, sammakon muotoista." Ilmestyskirja 16:13

 

"lohikäärme" - lohikäärme/saatana on yhä mainittu, siten Eedenin Puutarhassa alkanut taistelu ei ole vielä saavuttanut huippuaan. Tällä kertaa Jumala ei anna Puutarhan kadota tai joutua taas lohikäärmeelle/saatanalle, niin kuin kävi Aadamin aikana. Puutarha on Jumalan lupaus Hänen ihmisilleen/kansalleen.


"pedon suusta" - Jeesuksen suu; hänen opetuksensa, joihin uskonnot ovat kiinnittäneet uskonsa.

"väärän profeetan" - uskonnot, koska he saarnaavat Jeesuksen opetuksia, eivät Jumalan.

 

  Onko asia todella näin?


"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä." Ilmestyskirja 16:14

"riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä" - Jeesuksen voima, jonka on antanut paholainen/saatana.

 

"suurena päivänä" - Tuomion Päivä.

"Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!" Ilmestyskirja 16:15

 

"Katso, minä tulen niin kuin varas" - Kukaan ei tiedä milloin tämä "päivä" on ja tapahtuu. Meidän täytyy jatkaa Maestro Evangelistan ilmestyksiä, jotta oppisimme tietämään merkit, jotka kertovat "Suuren ja Pelottavan Herran Päivän" tulosta ja lähestymisestä.

"autuas se, joka valvoo" - Tämä on Jumalan kutsu. Niille, jotka eivät tunnusta Maestro Evangelistan ilmestyksiä Jumalan totuudesta, Jeesuksesta ja kuka hän todella oli; heidät tullaan asettamaan häpeään tuona "päivänä". Kun me tunnustamme Maestro Evangelistan, miehen, jonka Jumala lähetti paljastamaan totuuden, meitä Jumala tulee kutsumaan "siunatuiksi".

"Ja ne kokosivat heidät (kuninkaat) siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Harmagedon." Ilmestyskirja 16:16

 

"Harmagedon" - Tämän takia tuon päivän sanotaan olevan "Suuri" ja "Pelottava", sillä kukaan ei voi tietää mitä sinä "päivänä" tapahtuu!

 

"Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut"." Ilmestyskirja 16:17


"Se on tapahtunut"." Suurelle profetialle on asetettu, jolloin se tapahtuu.

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut." Ilmestyskirja 16:18-20

 

  Näitä tapahtumia on meidän aikanamme; tulvia, maanjäristyksiä, äärimmäisiä sääolosuhteita ja muita tuhoja, jotka antavat selkeän todistuksen, että profetioiden täyttyminen koskien "Suurta ja Pelottavaa Päivää" on lähellä. Nämä ovat siitä merkkinä.

 

"Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:21

 

"leiviskä" - engl. pound, suom. pauna, on massan ja painon mittayksikkö, joka vastaa 16 unssia, joka on noin 454 grammaa.

 

  Ovatko Vanhan Testamentin profeettojen mainitsemat tapahtumat kirjoitettuna Ilmestyskirjaan vai eivät?  Voidaanko sitä kiistää? Jos me emme kuuntele Maestron välittämää kutsua ja tunnusta Jumalaa, Kaikkivaltiasta ja palaa Hänen tykönsä, niin kaikki nämä profetioissa mainitut kauhistuttavat tapahtumat tulevat olemaan varmasti meidän yllämme ja todistettavina!

 

  Kuten on kirjoitettuna profeettojen kirjaan, Jumala on näyttänyt mahtavuutensa ja pelottavuutensa, että HÄN on Vihainen. Onko olemassa keinoa, jolla voimme lepyttää Jumalaa ottamaan suuren vihansa pois päältämme?

 

  Tämä on Maestro Evangelistan tehtävä maailman ihmisille: Selittää kaikille Jumalan suurta armoa. Jos me luemme profeettojen sanomaa, me löydämme tien pelastukseen. Oppikaamme tuo tie, luemme mitä Jeesuksella on siitä sanottavaa:

"Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." Matteus 12:35-37

 

  Meidän sanojemme mukaan meidät tuomitaan, onpa se sitten hyvää tai pahaa. Siitä riippuu meidän elämämme.

"Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin"." Matteus 12:38

 

  Hänen kansansa kysyi häneltä merkkiä, koska he eivät enää voineet olla varmoja hänen tarkoitusperistään. Mikä oli Jeesuksen vastaus?

Profeetta Joonan Merkki

 

"Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki."

Matteus 12:39

 

  Hän ei vastannut suoraan asetettuun kysymykseen; hän ei antanut omaa merkkiään. Minkä merkin hän antoi ihmisille? Hän antoi profeetta Joonan merkin.

 

  Se on tässä tapauksessa huomioitavaa, että meidän tulisi ymmärtää ja hyväksyä totuus, että Jeesuksella ei enää ollut auktoriteettia jatkaa tehtäväänsä omana elinaikanaan. Hänet oli "siirretty syrjään" tehtävästään, epäonnistumisensa takia. Hänen ei ollut enää määrä jatkaa tehtäväänsä esitellä ja ilmoittaa tosi Jumala ja Hänen Suuri Nimensä. Hänet oli ohjattu antamaan toinen merkki, joka ei ollut hänen omansa:

 

"Joona" - eli on tulossa toinen, joka kantaa profeetta Joonan merkkiä.


  Maestro Evangelista sanoo: Jeesus mainitsi profeetta Joonan, joka oli ollut kuolleena jo pitkän aikaa. Mitä Jeesus tarkoitti tällä?

 

  Maestro Evangelista kertoo syyn, miksi Jeesus mainitsi profeetta Joonan. Joonan merkin ilmoittaa vain yksin Jeesus, mitä se tarkoittaa?

 

  Luemme Profeetta Joonan tarinan Pyhästä Raamatusta, Maestro Evangelista lisää:

 

  Mitä tapahtui profeetta Joonan aikana? Mitkä ovat ne tapahtumat profeetta Joonan aikana, jotka ovat tärkeitä koskien Jeesuksen asettamia sanoja?


"Joonalle, Amittain pojalle, tuli tämä Herran sana: "Nouse, mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sitä vastaan; sillä heidän pahuutensa on noussut minun kasvojeni eteen". Mutta Joona nousi paetaksensa Tarsiiseen Herran kasvojen edestä ja meni alas Jaafoon ja löysi laivan, joka oli lähtevä Tarsiiseen. Ja hän suoritti laivamaksun ja astui siihen mennäkseen heidän kanssansa Tarsiiseen, pois Herran kasvojen edestä. Mutta Herra heitti suuren tuulen merelle, niin että merellä nousi suuri myrsky ja laiva oli särkymäisillään. Niin merimiehet pelkäsivät ja huusivat avuksi itse kukin jumalaansa. Ja he heittivät mereen tavarat, mitä laivassa oli, keventääkseen sitä. Mutta Joona oli mennyt alas laivan pohjalle ja pannut maata, ja hän nukkui raskaasti. Niin laivuri tuli hänen luoksensa ja sanoi hänelle: "Mitäs nukut? Nouse ja huuda jumalaasi. Ehkäpä se jumala muistaa meitä, niin ettemme huku." Ja he sanoivat toisillensa: "Tulkaa, heittäkäämme arpaa, saadaksemme tietää, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut". Mutta kun he heittivät arpaa, lankesi arpa Joonalle. Niin he sanoivat hänelle: "Ilmoita meille, kenen tähden tämä onnettomuus on meille tullut. Mikä on toimesi ja mistä tulet? Mikä on sinun maasi ja mistä kansasta olet?" Hän vastasi heille: "Minä olen heprealainen, ja minä pelkään Herraa, taivaan Jumalaa, joka on tehnyt meren ja kuivan maan". Niin miehet peljästyivät suuresti ja sanoivat hänelle: "Miksi olet tehnyt näin?" Sillä miehet tiesivät, että hän oli pakenemassa Herran kasvojen edestä; hän oli näet ilmaissut sen heille. He sanoivat hänelle: "Mitä on meidän tehtävä sinulle, että meri tulisi meille tyveneksi?" Sillä meri myrskysi myrskyämistänsä. Hän vastasi heille: "Ottakaa minut ja heittäkää minut mereen, niin meri teille tyventyy. Sillä minä tiedän, että tämä suuri myrsky on tullut teille minun tähteni." Miehet soutivat päästäkseen jälleen kuivalle maalle, mutta eivät voineet, sillä meri myrskysi vastaan myrskyämistänsä. Ja he huusivat Herraa ja sanoivat: "Voi, Herra, älä anna meidän hukkua tämän miehen hengen tähden äläkä lue syyksemme viatonta verta, sillä sinä, Herra, teet, niin kuin sinulle otollista on". Sitten he ottivat Joonan ja heittivät hänet mereen, ja meri asettui raivostansa. Ja miehet pelkäsivät suuresti Herraa, uhrasivat Herralle teurasuhrin ja tekivät lupauksia.
1. Mutta Herra toimitti suuren kalan nielaisemaan Joonan. Ja Joona oli
kalan sisässä kolme päivää ja kolme yötä
." Joona 1:1-16, 2:1

 

  Vaikka Profeetta Joona oli Jumalan maailmaan lähettämä Niiniven kaupunkilaisia varten, että hän ilmoittaisi kaupunkilaisille Tuomiosta, että Jumala tuhoaisi kaupungin; niin Joona pakeni, ja…

"Ja Joona rukoili Herraa, Jumalaansa, kalan sisässä ja sanoi: "Minä huusin ahdistuksessani Herraa, ja hän vastasi minulle. Tuonelan kohdussa minä huusin apua, ja sinä kuulit minun ääneni. Sinä syöksit minut syvyyteen, merten sydämeen, ja virta ympäröitsi minut, kaikki sinun kuohusi ja aaltosi vyöryivät minun ylitseni. Minä ajattelin: Olen karkoitettu pois sinun silmiesi edestä. Kuitenkin minä saan vielä katsella sinun pyhää temppeliäsi. Vedet piirittivät minut aina sieluun asti, syvyys ympäröitsi minut, kaisla kietoutui päähäni. Minä vajosin alas vuorten perustuksiin asti, maan salvat sulkeutuivat minun ylitseni iankaikkisesti. Mutta sinä nostit minun henkeni ylös haudasta, Herra, minun Jumalani. Kun sieluni nääntyi minussa, minä muistin Herraa, ja minun rukoukseni tuli sinun tykösi, sinun pyhään temppeliisi. Ne, jotka kunnioittavat vääriä jumalia, hylkäävät armonantajansa. Mutta minä tahdon uhrata sinulle kiitoksen kaikuessa. Mitä olen luvannut, sen minä täytän. Herrassa on pelastus."  Sitten Herra käski kalaa, ja se oksensi Joonan kuivalle maalle." Joona 2:2-11

 

  Lopulta Joona totteli ja jatkoi tehtäväänsä, jonka Jumala oli hänelle antanut…

 

"Joonalle tuli toistamiseen tämä Herran sana: "Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna (sanoma), minkä minä sinulle puhun". Niin Joona nousi ja meni Niiniveen Herran sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: "Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään". Joona 3:1-4

 

  Jumala oli antanut tuomionsa kaupunkia koskien, eikä ollut mitään ohjeita annettu, kuinka tuo kaupunki voisi säästyä uhkaavasti lähestyvältä tuholta.

 

"Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: "Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itse kukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa. Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." Joona 3:5-10

 

   Maestro sanoi, että tämä on se mitä Jeesus kertoi kansalleen, että hänen tehtävänsä on peruutettu ja että toinen tulee jatkamaan hänen keskeytynyttä tehtäväänsä epävarmuuksien koetellessa maailmaa. Se "sukupolvi", josta Jeesus puhui silloin, on tämä meidän elämämme nykyajan hetki, meidän sukupolvemme!

 

  Mies, joka tulee jatkamaan tehtävää ja se maailman tila tulee olemaan samankaltainen, kuin oli silloin, kun Jumala antoi Tuomionsa Niiniven kaupungille. Ennalta maailmaan lähetetyn miehen tulon aikana maailman tila on samankaltainen kuin oli Niiniven kaupungin, kun Jumala antoi sille tuomionsa! Uskot sen tai sitten et!

 

  Katso ympärillesi, kuinka rauhallista maailmassa on tällä hetkellä? Emmekö me koe juuri nyt sotia, nälänhätää, tuhoja, vitsauksia ja erittäin vaarallisia tauteja sekä muita vastaavia?

 

  Kun luemme Joonan aikaisia tapahtumia, niin vaikka Jumalan tuomion on meidän yllämme, meillä on silti toivoa, että tuomio tulisi poisotetuksi Jumalan Itsensä taholta. Me olemme onnekkaita aikana, jolloin Maestro on näyttämässä meille, kuinka me voimme löytää ratkaisun kirouksen poistamiseksi maailman yltä.

 

  Siten ollen:

 

"Mutta Joona pahastui tästä kovin, ja hän vihastui. Ja hän rukoili Herraa ja sanoi: "Voi Herra! Enkö minä sitä sanonut, kun olin vielä omassa maassani? Siksihän minä ehätin pakenemaan Tarsiiseen. Sillä minä tiesin, että sinä olet armahtavainen ja laupias Jumala, pitkämielinen ja armosta rikas, ja että sinä kadut pahaa. Ja nyt, Herra, ota minun henkeni, sillä kuolema on minulle parempi kuin elämä." Mutta Herra sanoi: "Onko vihastumisesi oikea?" Niin Joona lähti kaupungista ja asettui kaupungin itäpuolelle. Hän teki itsellensä sinne lehtimajan ja kävi istumaan sen alle varjoon, kunnes näkisi, miten kaupungin oli käyvä. Mutta Herra Jumala toimitti risiinikasvin kasvamaan Joonan pään ylitse, varjostamaan hänen päätänsä ja päästämään häntä hänen mielipahastaan. Ja Joona iloitsi suuresti risiinikasvista. Mutta seuraavana päivänä, aamun sarastaessa, Jumala toimitti madon kalvamaan risiinikasvia, niin että se kuivui. Ja auringon noustua Jumala toimitti tulikuuman itätuulen, ja aurinko paahtoi Joonaa päähän, niin että häntä näännytti. Niin hän toivotti itsellensä kuolemaa ja sanoi: "Parempi on minulle kuolema kuin elämä". Mutta Jumala sanoi Joonalle: "Onko vihastumisesi risiinikasvin tähden oikea?" Tämä vastasi: "Oikea on vihastumiseni kuolemaan asti". Niin Herra sanoi: "Sinä armahdat risiinikasvia, josta et ole vaivaa nähnyt ja jota et ole kasvattanut, joka yhden yön lapsena syntyi ja yhden yön lapsena kuoli. Enkö siis minä armahtaisi Niiniveä, sitä suurta kaupunkia, jossa on enemmän kuin satakaksikymmentä tuhatta ihmistä, jotka eivät vielä tiedä, kumpi käsi on oikea, kumpi vasen, niin myös paljon eläimiä?" Joona 4:1-11

 

  Nyt, meille on annettu vihje, johtolanka, jota käyttämällä me voimme saada Jumalan kirouksen poistetuksi maailman yltä… Katukaa ja palatkaa Jumalan tykö! Mutta tällä kertaa koko maailman ihmisten tulee yhdessä tunnustaa Jumala ja lopulta tulee olemaan rauha, eikä ole enää syytä alkaa sotimaan toisiaan vastaan.

 

  Tämä on se aito ja todellinen viesti, jonka Jeesus tahtoi saattaa kansansa edessä kaikkien tietoon, koska hänellä ei enää ollut auktoriteettia paljastaa Joonan tarinan todellista tarkoitusta. Siten, nyt on Maestro Evangelistan aika paljastaa Jeesuksen lausunnon tarkoitus, kun hän sanoi: "Yhtään muuta ei anneta, kuin profeetta Joonan merkki".

  Jatkamme Jeesuksen lausunnolla:

"Niiniven miehet nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja tulevat sille tuomioksi; sillä he tekivät parannuksen Joonaan saarnan vaikutuksesta, ja katso, tässä on enempi kuin Joonas." Matteus 12:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The men of Nineveh will stand up at the judgment with this generation and condemn it; for they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here.
Matthew 12:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Niiniven kaupungin asukkaat nousevat tuomiolle yhdessä tämän sukupolven kanssa ja ovat sille tuomioksi; sillä he katuivat Joonan saarnaamisen vaikutuksesta, ja nyt eräs suurempi kuin Joona on täällä." Matteus 12:41

 

  Se tapahtuma, joka oli Joonan aikana, tulee tapahtumaan uudelleen. Meidän sukupolvemme aikana lankeaa Jumalan antama lopullinen tuomio!

 

  Meidän on otettava opiksemme Niiniven kaupungin esimerkistä

  Kysymys kuuluu: Kuka on "eräs suurempi kuin Joona"?

 

  Hän on Maestro Eraño Evangelista, sillä hän on näyttänyt meille, kuinka Jumalan Kirous on poistettavissa ikuisesti yltämme!

  Jos maailman ihmiset liittyvät yhteen ja kuuntelevat Maestron kutsua; "katukaa ja tunnustakaa Jumala", niin kirous otetaan pois. Mitä tapahtuu seuraavaksi?


"Etelän kuningatar on heräjävä tuomiolle tämän sukupolven kanssa ja tuleva sille tuomioksi; sillä hän tuli maan ääristä kuulemaan Salomon viisautta, ja katso, tässä on enempi kuin Salomo. Kun saastainen henki lähtee ihmisestä, kuljeksii se autioita paikkoja ja etsii lepoa, eikä löydä." Matteus 12:42-43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


The Queen of the South will rise at the judgment with this generation and condemn it;
for she came from the ends of the earth to listen to Solomon's wisdom,
and now one greater than Solomon is here. "When an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it.
Matthew 12:42-43 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"…ja nyt eräs suurempi kuin Salomo on täällä..." Matteus 12:42

 

  Jeesus mainitsi toisen yhteyden vihjeelleen, "Etelän Kuningatar" Salomonin aikana.

 

  Ja jälleen on mainittu, toinen henkilö, "eräs suurempi kuin Salomo."

 

  Keitä he ovat?

 

  Kuka on "Etelän Kuningatar" Salomon aikana?

 

  Tämä on eräs toinen merkki, jonka Jeesus on antanut aiemmin; uskonnot eivät ole koskaan tienneet hänen sanomansa todellista merkitystä, koska he eivät ole ennalta lähetettyjä kertomaan Jeesuksen todistuksista!

  Mitä Maestro Evangelista paljastaa Jeesuksen antamasta lausunnosta, joka koskee "Etelän Kuningatarta"?

  Maestro sanoo, koska se on mainittuna Jeesuksen lausunnossa; silloin meidän on luettava tapahtumista Salomon aikana:

"Kun Saban kuningatar kuuli Salomon maineen, tuli hän Jerusalemiin
koettelemaan Salomoa arvoituksilla. Hän tuli sangen suuren seurueen kanssa, mukanaan kameleja, jotka kantoivat hajuaineita, kultaa ylen paljon ja kalliita kiviä. Ja kun hän tuli Salomon luo, puhui hän tälle kaikki, mitä hänellä oli mielessänsä. Mutta Salomo selitti hänelle kaikki hänen kysymyksensä; Salomolle ei mikään jäänyt ongelmaksi, jota hän ei olisi hänelle selittänyt. Kun Saban kuningatar näki kaiken Salomon viisauden, linnan, jonka hän oli rakentanut, ruuat hänen pöydällänsä, kuinka hänen palvelijansa asuivat ja hänen palvelusväkensä palveli ja kuinka he olivat puetut, ja näki hänen juomanlaskijansa ja kuinka he olivat puetut, ja hänen yläsalinsa, josta hän nousi Herran temppeliin, meni hän miltei hengettömäksi
." 2. Aikakirjat 9:1-4

 

  Tämä on Saban Kuningattaren vierailu Kuningas Salomon luona, sen jälkeen kun hän on kuullut kuninkaan suuruudesta. Kuningatar meni kuninkaan luo kuulemaan vastauksia vaikeisiin kysymyksiinsä.

 

"Sitten hän sanoi kuninkaalle: "Totta oli se puhe, jonka minä kotimaahani sinusta (saavutuksistasi) ja sinun viisaudestasi kuulin. Minä en uskonut, mitä sanottiin, ennen kuin itse tulin ja sain omin silmin nähdä; ja katso, ei puoltakaan sinun suuresta viisaudestasi oltu minulle kerrottu. Sinä olet paljon suurempi, kuin minä olin kuullut huhuttavan."

2. Aikakirjat 9:5-6

 

  Tällä on paljon yhdensuuntaisuutta Maestron työn kanssa, ihmiset tulevat katsomaan häntä hänen Jumalan antamien opetustensa tähden. Jotkut näkevät hänet kaikkien kysymystensä täyttäjänä, joita heillä on tuotavanaan. Loppujen lopuksi he ovat aivan ällistyneitä ja sanattomia ilmestyksistä, joita Maestro kertoo heille ja on saattanut heidät uskomaan ilmestyksiinsä ja opetuksiinsa ainoasta ja tosi Jumalasta.

 

"Onnellisia ovat sinun miehesi, onnellisia nämä palvelijasi, jotka aina saavat olla sinun edessäsi ja kuulla sinun viisauttasi. Kiitetty olkoon Herra, sinun Jumalasi, joka sinuun on niin mielistynyt, että on asettanut sinut valtaistuimellensa olemaan kuninkaana Herran, sinun Jumalasi, kunniaksi. Sen tähden, että sinun Jumalasi rakastaa Israelia ja tahtoo pitää sen pystyssä ainiaan, on hän antanut sinut heille kuninkaaksi, tekemään sitä, mikä oikeus ja vanhurskaus on." Ja hän antoi kuninkaalle sata kaksikymmentä talenttia kultaa, sangen paljon hajuaineita ja kalliita kiviä. Ei milloinkaan ole ollut moisia hajuaineita kuin ne, jotka Saban kuningatar antoi kuningas Salomolle. Huuramin palvelijat ja Salomon palvelijat, jotka toivat kultaa Oofirista, toivat myöskin santelipuuta ja kalliita kiviä. Ja kuningas teetti santelipuusta portaat Herran temppeliin ja kuninkaan palatsiin ja kanteleita ja harppuja laulajille. Moisia ei oltu ennen nähty Juudan maassa. Kuningas Salomo taas antoi Saban kuningattarelle kaikki, mitä tämä halusi ja pyysi, antoi vielä enemmän, kuin mitä tämä oli tuonut kuninkaalle. Sitten hän lähti paluumatkalle ja meni palvelijoineen omaan maahansa." 2. Aikakirjat 9:7-12

 

  Maestro Evangelista tuo Jumalan Sanan ja muita asioita, jotka edesauttavat tämän nykyisen maailman saamaan paremman tulevaisuuden.

 

  Mitä Jumala oli antanut/luvannut Salomolle jo aikaisemmin?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä." 1. Aikakirjat 12-9


  Hänelle annettiin "rauhaa", "vaurautta" ja "oikeudenmukaisuutta".

  Jeesus tiesi tästä jälkeensä tulevasta miehestä, jolla on Profeetta Joonan ja Kuningas Salomon merkki.

  Jumalan opetus, jonka Maestro Evangelista tuo, ratkaisee tässä maailmassa olevat ongelmat.

  Onko totta, että "Etelän Kuningatar" tuo vaurautta?


"Nouse, ole kirkas, sillä sinun valkeutesi tulee, ja Herran kunnia
koittaa sinun ylitsesi. Sillä katso, pimeys peittää maan ja synkeys kansat, mutta sinun ylitsesi koittaa Herra, ja sinun ylläsi näkyy hänen kunniansa. Kansat vaeltavat sinun valkeuttasi kohti, kuninkaat sinun koitteesi kirkkautta kohti. Nosta silmäsi, katso ympärillesi: kaikki nämä ovat kokoontuneet, tulevat sinun tykösi; sinun poikasi tulevat kaukaa, sinun tyttäriäsi kainalossa kannetaan. Silloin sinä saat sen nähdä, ja sinä loistat ilosta, sinun sydämesi sykkii ja avartuu, kun meren aarteet kääntyvät sinun tykösi, kansojen rikkaudet tulevat sinulle. Kamelien paljous peittää sinut, Midianin ja Eefan varsat; kaikki tulevat Sabasta, kantavat kultaa ja suitsutusta ja Herran ylistystä ilmoittavat. Kaikki Keedarin laumat kokoontuvat sinun tykösi, Nebajotin oinaat palvelevat sinua; minulle otollisina ne nousevat minun alttarilleni, ja minä kirkastan kirkkauteni huoneen. Keitä ovat nuo, jotka lentävät niin kuin pilvet ja niin kuin kyyhkyset lakkoihinsa? Merensaaret odottavat minua, ja etumaisina tulevat Tarsiin-laivat tuodakseen sinun lapsesi kaukaa; hopeansa ja kultansa heillä on mukanansa Herran, sinun Jumalasi, nimelle, Israelin Pyhälle, sillä hän kirkastaa sinut
." Jesaja 60:1-9

 

  Tämän kaltainen vauraus ja yltäkylläisyys on myös meitä varten, kun me hyväksymme ja tunnustamme Jumalan sekä tottelemme Hänen Käskyjään.

  Kaikki nämä tulevat tapahtumaan ennalta määrättynä aikana. On täysin maailman ihmisten omissa päätöksissä saada ne tapahtumaan; katukaa ja palatkaa Jumalan tykö, niin että Hänen siunauksensa annetaan meille riippumatta rodusta tai kansallisuudesta.
  

  Kun me nyt koemme ja kärsimme katastrofeista ja tuhoista, niin mitä Jumala haluaa meidän ymmärtävän kaikesta tästä?

 

"Poikani, älä pidä Herran kuritusta halpana äläkä kyllästy (paheksu) hänen rangaistukseensa; sillä jota Herra rakastaa, sitä hän rankaisee, niin kuin isä poikaa, joka hänelle rakas on." Sananlaskut 3:11-12

 

  Jumala tahtoo vain osoittaa meille kurin merkitystä ja että ymmärrämme oman parhaamme. Hän loi meidät, joten on ainoastaan vastapalvelus tunnustaa Hänet Luojanamme, meidän tosi Jumalana.

 

"Autuas se ihminen, joka on löytänyt viisauden, ihminen, joka on saanut taidon. Sillä parempi on hankkia sitä kuin hopeata, ja siitä saatu voitto on kultaa jalompi. Se on kalliimpi kuin helmet, eivät mitkään kalleutesi vedä sille vertaa. Pitkä ikä on sen oikeassa kädessä, vasemmassa rikkaus ja kunnia." Sananlaskut 3:13-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Blessed is the man who finds wisdom, the man who gains understanding,
for she is more profitable than silver and yields better returns than gold.
She is more precious than rubies; nothing you desire can compare with her.
Long life is in her right hand; in her left hand are riches and honor.
Proverbs 3:13-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siunattu on se ihminen, joka löytää viisauden, ihminen, joka voittaa ymmärrystä omakseen, sillä hän on suuremmin arvostettu kuin hopea ja antaa paremman tuoton kuin kulta. Hän on kallisarvoisempi kuin rubiinit; mitään mitä halajat ei vedä veroja hänelle. Pitkä elämä on hänen oikeassa kädessään; vasemmassa kädessään ovat rikkaudet ja kunnia."   Sananlaskut 3:13-16

    Kun omaamme viisautta ja ymmärrystä, niin me saamme kaiken… Ja kuka tulee Jumalan kuulluksi?

 

"Jumalattomista on Herra kaukana, mutta vanhurskasten (oikeamielisten) rukouksen hän kuulee." Sananlaskut 15:29

 

  Jumala kuulee oikeamielisiä. Meidän tulee olla varmoja tarkoituksistamme seuraavalla kerralla kun rukoilemme Jumalan puoleen.

 

  Nämä ovat Maestro Evangelistan ilmestykset koskien profetiaa "Suuri ja Pelottava Herran Päivä".

 

  Olkoon tämä palvelevana ohjeena ennen tuota tulevaa "Päivää".

 

Huomio: Helmikuun 5:tenä päivänä 2011 Maestro Evangelista julkaisi ilmestyksen, tavan, jolla tämä "Suuri ja Pelottava Herran Päivä" tulee tapahtumaan. Hän on antanut Merkin, josta me kykenemme havainnoimaan, kun kuvaillut tapahtumat ovat todella oikeasti tapahtumassa tai eivät ole. Lue: Suureen ja Pelottavaan Herran Päivään Johtavat Ennakkomerkit

 

Saatanan Hallinta-ajan Loppu