RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA, JOTKA TAPAHTUVAT MEIDÄN AIKANAMME

SEKÄ

KUINKA YKSI JA TOSI JUMALA LÄHETTI HÄNEN VIIMEISEN SANANSAATTAJANSA OHJAAMAAN MEITÄ KAIKKIA, NIIN ETTÄ ME VOISIMME PELASTAA ITSEMME TÄLTÄ TULEVALTA TAPAHTUMAKETJULTA

5. Heinäkuuta 2015

 

 

Olkoot maailman ihmiset tiedotettuja tulevasta valtavasta ja tappavasta maanjäristyksestä, joka on profetoitu Raamatussa kauan sitten.

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut." Ilmestyskirja 16:18-20

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä." - Mikä valtavan suuri maanjäristys tämä tuleekaan olemaan!

 

"Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan." - Suuri Babylon symbolisoi uskontoja, joita johtaa suurin Kristillinen Kirkko tänä päivänä. Tämä valtava maanjäristys, joka tulee tapahtumaan, romauttaa ja lamauttaa maailman kaupunkeja. Se tulee olemaan Jumalan kosto heitä vastaan sen vääryyden takia, jota he ovat opettaneet koskien Hänen Sanaansa!

 

"Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut." - Tuon tulevan maanjäristyksen laaja-alaisuus tulee olemaan niin intensiivinen, voimakas, että se tulee siirtämään saaria ja tasoittamaan vuoria.

 

Mitä muita katastrofeja tulee tapahtumaan?

 

"Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Painos/Laitos:

 

"From the sky huge hailstones of about a hundred pounds each fell upon men. And they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible." Revelation 16:21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Taivaalta tuli valtava raekivisade, yksittäin noin 100 paunan (n. 45 kg) painoisia pudoten ihmisten päälle. Ja he kaikki kirosivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä vitsaus oli niin kammottava." Ilmestyskirja 16:21

 

"Taivaalta tuli valtava raekivisade, yksittäin noin 100 paunan (n. 45 kg) painoisia pudoten ihmisten päälle" - Tämä puhuu ja ilmoittaa valtavasta tuhosta, joka tulee kaatumaan päällemme suurina raekivinä taivaalta. Tämä synkkä tapahtuma on tuleva todelliseksi niin kauan kuin me emme tunnusta Jumalan aitoa Nimeä.

 

"ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." - Tämä tapahtuma on tuova kaikkein pahimman esiin ihmisistä…siltä osin kuin se kohdistuu Jumalan kiroamiseen!

 

Miksi? Keitä ovat nämä ihmiset, jotka joutuvat kärsimään tuona "päivänä"?

 

Luemme siitä:

 

"Ja kun he sanovat teille: Kysykää vainaja- ja tietäjähengiltä, jotka supisevat ja mumisevat, niin eikö kansa kysyisi Jumalaltansa? Kuolleiltako elävien puolesta? (Miksi kysyä neuvoa kuolleita elävän sijaan)?" Jesaja 8:19

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When someone tells you to consult mediums and spiritists, who whisper and mutter, should not a people inquire of their God? Why consult the dead on behalf of the living?" Isaiah 8:19 NIV

 

"Miksi kysyä neuvoa kuolleita elävän sijaan" - Ne ihmiset, jotka tulevat kärsimään tuona "päivänä" ovat niitä, jotka kunnioittavat ja kuuntelevat väärien saarnaajien opetuksia ja kirjoituksia ylistää kuollutta miestä!

 

Kuka on tämä mies, jota uskonnot ovat pettäneet ihmiskunnan kunnioittaen pelkäämään ja ylistämään jumalana?

 

 Luemme asiaan:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your ownflesh and blood and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä seuraajaksesi sinun jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 

"sinun jälkeläisesi" - Tämä on Jumalan lupaus Daavidille; poika on tuleva hänestä; "sinun omaa lihaa ja vertasi" - selkeästi Daavidin jälkeläinen/sukuseuraaja, kyseessä EI ole JUMALAN POIKA!

 

Mikä on Daavidin jälkeläisen tehtävä Jumalalle?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. " II Samuel 7:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Daavidin jälkeläinen on rakentava huoneen/talon tai "kirkon" Jumalan Nimelle, ei siis Jeesuksen omalle nimelle.

  

"ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." - Kun hän menestyksellisesti rakentaa huoneen Jumalan Nimelle, hän tulee palkituksi hänen valtaistuimensa perustetuksi tulemisella kattaen Israelin ikuisesti.

 

Miksi on olemassa tarve rakentaa Talo/Huone Jumalan Nimelle? Onko Jumala niin turhamainen, että Hän tahtoo talon rakennettavan Hänen Nimelleen tullakseen huomatuksi?

 

Lukekaamme syy kyseiselle hankkeelle:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

Jumala tuli vihaiseksi Hänen kansaansa kohtaan kun he ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on yhdenmukainen menettely nykypäivän Marian, Jeesuksen äidin ylistämisessä, jolla on titteli "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot). Maria on yhä tänä päivänä syvästi kunnioitettu. Monet Filippiiniläiset kutsuvat "Äiti Mariaa" apua saadakseen!

 

Jumalalla on täysi oikeus olla vihainen. Kyseessä on Hän yksin, joka loi taivaat ja maan sekä elämän siihen, ja kuitenkin me ylistämme ja annamme kiitosta väärälle jumalalle. Se on aivan, kuten antaisi kunnioitusta ja mainetta väärälle henkilölle jostain keksinnöstä todellisen keksinnön tekijän silmien edessä.

  

Mikä oli Jumalan rangaistus heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

Rangaistuksena heidän vääränlaisesta ylistyksestään Jumala vannoi valan Hänen omalle Nimelleen, että Juutalaiset eivät voisi koskaan lausua/sanoa Hänen Nimeään. Tämä osoittaa sen, että Jumala ei ole enää heidän kanssaan.

 

Kun Jumala oli tehnyt säädöksen, että Juutalaiset eivät voi enää sanoa tai lausua Hänen nimeään - pysyykö se voimassa?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRA Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

Kyllä se on pysyvä. Tämä johtaa siihen tosiasiaan, että nimi YWHW, jolla Juutalaiset kuvaavat tai nimittävät Jumalaa, ei ole aito Jumalan Nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamat. Jumala jopa vannoi valan Itselleen, että Juutalaiset eivät kykenisi enää lausumaan tai mainitsemaan Hänen Nimeään niin kauan kuin Hän elää.

 

Kuinka me tiedämme, että vaikka he olivat yhä heidän vaelluksellaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalanpalveluksellaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jopa Israelin kansan Egyptissä olon aikana he jo ylistivät vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään myös taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä Jumala kirosi heidät, että he (Juutalaiset) eivät voi enää koskaan mainita tai sanoa Hänen Nimeään.

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Jumala näytti meille millä tavalla Hän piti Hänen Nimensä puhtaana tulemasta häväistyksi Hänen oman kansansa epäjumalanpalveluksella laittamalla heille kirouksen, että he eivät voisi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään.

 

Vääränlainen muiden jumalien ylistäminen oli se synti, johon Israelin kansa syyllistyi Jumalan vastaisesti. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin etteivät he voisi enää koskaan laususua Hänen Nimeään. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala otti heiltä pois Hänen siunauksensa ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansaan kuuluvat saisivat heidän syntinsä anteeksi, heidän täytyy tuntea Jumalan Nimi jälleen ja uudelleen.

 

Siten ollen me voimme nyt ymmärtää, että perimmäinen syy, (minkä takia oli ylipäänsä tarve rakentaa huone/talo Jumalan Nimelle) on että Jumalan Nimi olisi näkyvillä heille valitun Daavidin jälkeläisen myötä ilman, että Jumala rikkoisi Hänen oman sanansa! Mikäli Israelin kansa katuu ja kutsuu Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulevat anteeksiannetuiksi Jumalan taholta.

 

Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen/sukuseuraaja on kutsuttu nimellä pelastaja, koska hän tulee tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen (Juutalaisille) talon/temppelin kautta, joka on rakennettu kantamaan Jumalan Nimeä.

 

Kysymys: Sen lisäsi, että Jumala perustaa ja vakiinnuttaa hänen valtakuntansa ikuisesti, minkä muun palkinnon Jumala ojentaa Daavidin jälkeläiselle?

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands." II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Mikäli Jeesus, Daavidin jälkeläinen, on menestyksekäs täyttämään hänen tehtävänsä, hänen valtaistuimensa kuninkaana tulee olemaan perustettuna Israelin ylle ikuisesti. Vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, niin Jumalan palkinto hänelle on titteli "Jumalan Poika"

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Daavidin jälkeläinen tulee palkituksi (mikäli hän kykenee rakentamaan talon/temppelin Jumalan Nimelle), hänen valtakunta perustamisen yli Israelin lisäksi, hänelle annetaan myös titteli/tai tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika", vaikka hän on ainoastaan ihminen sekä Daavidin jälkeläinen.

 

Mitä tapahtuu jos hän on kyvytön tottelemaan Jumalan osoittamaa tehtävää ja tekee väärinteon tai virheellisesti? Onko siitä vastaavasti rangaistus valmiina? Luemme uudelleen: 

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

Jumalan Sana on erittäin selkeä!

"Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." - On määriteltynä rangaistus väärinteon seurauksena. Daavidin jälkeläinen tullaan hakkaamaan ja ruoskimaan ihmisten käsien kautta.

 

Ensimmäinen valittu täyttämään tämä profetia oli Kuningas Salomo (1. Aik. 22:9-13). Kuitenkin hän epäonnistui tehtävänsä täyttämisessä. Vaikka hän kykeni rakentamaan talon Jumalan Nimelle, hän ei kyennyt johdattamaan hänen kansaansa talolle ja näyttämään heille Jumalan Nimeä. Syy sille on, että hän myös rakensi temppeleitä hänen muunmaalaisten vaimojensa jumalille. (1. Kun. 11:1-3)

 

Koska Kuningas Salomo epäonnistui, kuka tulisi jatkamaan täyttämättömäksi jäänyttä tehtävää?

 

Kuka on Jumalan valitsema Daavidin jälkeläinen jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä toimeksiantoa?

 

Muistakaamme, että valittua Daavidin jälkeläistä "tullaan kutsumaan" Jumalan Pojaksi sitten kun hän saattaa onnistuneesti päätökseen Jumalan käskyn 2. Samuel 7:12-14.

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

Jeesuksen isä on Joosef kuuluen Daavidin huoneeseen/sukuun. Tästä syystä, mikäli me uskomme uskontojen opetuksiin, että Jeesus on "Jumalan poika", niin siinä tapauksessa sen täytyisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun.

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

Kuka on Jeesuksen aito ja todellinen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman (tullaan kutsumaan) Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"He will be great and will be called the Son of the Most High.

The Lord Gowill give him the throne of his father David,"

Luke 1:32 (NIV)

 

Tämä on Jumalan profetian täyttyminen, kuten on sanottu 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että Daavidilla tulee olemaan jälkeläinen, jota tullaan kutsumaan "Jumalan pojaksi". Jeesus on ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen.

 

"Jeesuksen Kristuksen (Messiaan), Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

Kuten olet lukenut, Jeesus on Daavidin jälkeläinen; hän EI ole aito "Jumalan poika", hän on ainoastaan ihminen.

 

Käyttäkäämme ymmärrystämme. Kun on kutsuttu Jumalan pojaksi, tarkoittaako se sitä, että mies/ihminen on todella aidosti Jumalan poika vai onko se ainoastaan titteli?

 

Määritelkäämme ja tarkatkaamme millä tavalla Jeesus kuoli:

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

Lukekaamme vielä uudelleen, mitä Jumala sanoi profetiassa, mikä on se seuraus, että minkä takia Jeesus, Daavidin jälkeläinen, joutuu ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi.

                                                    

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." 2. Samuel 7:14

 

Sen mukaan kuin kuuluu Jumalan sana, Jeesus tullaan ihmisten taholta hakkaamaan ja ruoskimaan, kun hän syyllistyy omaan syntiinsä, kyse ei ole ihmiskunnan synneistä.

 

On ilmeistä, että Apostolit kirjoittivat virheellisesti Jumalan sanan, kun kyseessä on, että minkä takia Jeesus joutui rangaistuksi hakkaamalla ja ruoskimalla ihmisten käsien kautta.

 

Koska juuri tämä apostolien opetus on palvelushenkilöiden, pappien ja pastoreiden perustana, niin on huomionarvoisen tärkeä tieto, että sen mitä he ovat saarnanneet, on myös epätotta tai vääryys.

 

Tämän esimerkin myötä voimme nähdä Jumalan sanan olevan virheellisesti kirjoitettu (koskien Jeesuksen ruoskimista), niin voidaan päätellä kaikkien apostoleiden kirjoitusten koskien Jeesusta Jumalan poikana; Jumalana ja profeettana; joka kärsi ja kuoli ihmiskunnan syntien takia, olevan täyttä valhetta, keksittyä, perättömiä väitteitä ja myyttejä.

 

Todellakin nämä Kristityt pastorit ja papit ovat laittaneet ihmiskunnan peläten kunnioittamaan kuollutta miestä, tehden hänestä (Jeesuksesta) jumalan ja siten me elämme kaiken aikaa aidon Jumalan vihan alaisina.

 

Ne ihmiset, jotka tulevat kärsimään sinä päivänä kun valtavat tuhot ja kärsimykset (Ilmestyskirja 16:18-21) tapahtuvat, ovat nuo, jotka ovat uskoneet ja panneet uskonsa apostolien ja uskontojen keksimiin valheisiin koskien kuollutta Jeesusta, että hän olisi kirjaimellisesti Jumalan Poika, Jumala sekä Profeetta!

 

Kuinka me voimme siirtää itsemme pois näistä uskontojen valheellisista opetuksista? Onko meille olemassa toivoa?

 

"Pysykää laissa ja todistuksessa! Elleivät he näin sano, ei heillä aamunkoittoa ole." Jesaja 8:20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Consult God's instruction and the testimony of warning. If anyone does not speak according to this word, they have no light of dawn." Isaiah 8:20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta. Mikäli kuka tahansa ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei ole aamunkoiton valoa." Jesaja 8:20

 

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta." - Minkä Jumalan ohjeen ihmiskunta on epäonnistunut aikaisemmin ottamaan opikseen, jonka jos me otamme kuuleviin korviimme nyt, tulee pelastamaan meidät Jumalan vihalta?

 

Luemme asiaan:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien YHTÄ tulevaa profeettaa (kuin Mooses), jonka Hän lähettää ja jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa sekä lähettää puhumaan Hänen Nimessään. Jumala sanoi selkeästi, että meidän tulee kuunnella ainoastaan Hänen aitoa profeettaansa, kun kyseessä on Hänen sanansa koskien Hänen aitoa Nimeään.

 

"ja varoituksen todistuksesta" - Sen vuoksi että Jumala antoi varoituksen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kuinka Hän tulee asettamaan tilille ja vastuuseen nuo ihmiset, jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan Raamatusta, jotka Hän on lähettänyt Hänen viimeisen profeettansa (profeetan kuin Mooseksen) puhumaan Hänen Nimessään.

 

Tämä on nyt tullut täytetyksi Maestro Evangelistan kautta sekä hänen Raamattuilmestyksillään www.thename.ph ja www.thenameonline.info!

 

Yllämainituilla webbisivuilla hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, ja aivan erityisesti Jumalan aidon Nimen sekä todellisen Jeesuksen aidon identiteetin, kuten on kirjoitettu Raamattuun, (tämä ei ole tapahtunut hänen henkilökohtaisen etsintänsä tuloksena), vaan sen mukaisesti mitä on ilmoittanut hänelle Jumala RAAMATUSTA.

 

Palaamme takaisin Jesajan kirjaan 8:20

 

"Etsikää neuvoa Jumalan ohjeesta ja varoituksen todistuksesta. Mikäli kuka tahansa ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei ole aamunkoiton valoa." Jesaja 8:20

 

"Mikäli kuka tahansa ei puhu tämän sanan mukaisesti, heillä ei ole aamunkoiton valoa." - Tämä on tuleva Jumalan rangaistus jonka he joutuvat vastaanottamaan, mikäli he eivät ota kuuleviin korviinsa ja opikseen Jumalan ohjetta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Ymmärtääksemme lisää, meidän tulee jatkaa lukemistamme:

 

"Ja siellä he kuljeskelevat vaivattuina ja nälkäisinä, ja nälissään he vimmastuvat ja kiroavat kuninkaansa ja Jumalansa. He luovat silmänsä korkeuteen, he katsahtavat maan puoleen, mutta katso: ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä; he ovat syöstyt tuskan synkeyteen ja pimeyteen." Jesaja 8:21-22

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Distressed and hungry, they will roam through the land; when they are famished, they will become enraged and, looking upward, will curse their king and their God. Then they will look toward the earth and see only distress and darkness and fearful gloom, and they will be thrust into utter darkness." Isaiah 8:21-22 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ahdistuneina ja nälkäisinä he vaeltavat halki maan; kun he ovat nälissään, he muuttuvat raivotautisiksi ja ylöskatsoen he tulevat kiroamaan heidän kuninkaansa ja Jumalansa. Sitten he katsovat maata kohti ja näkevät ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä ja heidät tullaan syöksemään kertakaikkiseen pimeyteen." Jesaja 8:21-22

 

"Sitten he katsovat maata kohti ja näkevät ainoastaan ahdistusta ja pimeyttä sekä pelottavaa synkkyyttä ja heidät tullaan syöksemään kertakaikkiseen pimeyteen." - Tämä on Jumalan sana koskien sitä, millä tavalla Hän tulee kutsumaan vastuuseen nuo ihmiset, jotka eivät tottele Hänen sanaansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, vaan jatkavat apostoleiden kirjoituksiin merkittyä ja kirjoitettua petoksellista selontekoa!

 

Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi, jonka on ilmoittanut Raamatusta Profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño Martin Evangelista? (Ilmestys aikaisemmin mainituilla webbisivuilla.)

  

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

 "aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi," - tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme. Väkivaltaa ja tappamisia tapahtuu kaikkialla ja kaikki nämä tapahtumat ovat merkkeinä "tulevasta suuresta ja peljättävästä HERRAN päivästä".

 

Kuinka me voimme pelastua sitten, kun suuri ja peljättävä HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:32

 

Jotta ihmiset tulisivat pelastetuiksi tuona "suurena ja peljättävänä HERRAN päivänä", heidän täytyy kutsua ja tunnustaa aito ja tosi Jumalan Nimi.

  

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu." - Tämä ei tarkoita sitä, että meidän tulisi odottaa tuota suureta ja peljättävää HERRAN päivää ennen kuin me kutsumme turvaksemme Jumalan tosi Nimeä.

 

Nämä tapahtumat osoittavat tarkasti, että peljättävä "päivä" todella tapahtuu, koska me emme kutsu turvaksemme todellisen elävän Jumalan Nimeä!

 

Mikäli me käytämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme, siitä seuraa, että AVAIN kaikkien ongelmien lopettamiseksi, joita me näemme meidän maailmassamme nykyisin, on, että me kaikki yhdistymme kutsumaan aitoa ja tosi Jumalan Nimeä, jonka on jo ilmoittanut Opettaja Evangelista edellämainituilla webbisivuilla.

 

Kun me olemme yhtä (yhdistyneinä) kunnioittaen peljäten Jumalan Pyhää Nimeä, niin sitten ei enää ole hajotusta sekä eripuraa ja uskonnolliset konfliktit ovat vain muisto menneistä. Valtiot eivät enää kehitä teknologioita sotimistarkoituksiin, vaan enemminkin kehittävät teknologioita planeettamme parantamiseksi. Toivottavasti nämä teknologiat tulevat lopulta minimoimaan (ellei täysin pysäyttämään) luonnon kautta esiintyvien katastrofien tapahtumisen. Me tulemme olemaan yksi maailma, yksi kansa yhden tosi Jumalan alaisuudessa.

 

Monet ihmiset uskovat ihmiskunnan kärsivän katastrofeista, tuhoista ja sodista, kuin ne olisivat merkkeinä ajan loppumisesta. Luemme onko Jumala lopettamassa elämän meidän maailmassamme?

  

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

Maailma on ikuisesti. Ei se mihinkään pääty; se on selkeästi kirjoitettuna Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei tulisi pelätä maailmanloppua, sillä Jumala on säätänyt kauan sitten maailman olevan ikuisesti.

 

Kuinka me tiedämme, että tosi Jumala tulee saattamaan nämä katastrofiset tapahtumat päätökseen, mikäli me emme käänny Hänen puoleensa ylistämään Hänen tosi Nimellään?

 

Luemme mitä on tapahtunut aikaisemmin:

 

"Joonalle tuli toistamiseen tämä HERRAN sana: Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen HERRAN sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään." Joona 3:1-4

 

Jumala oli antanut tuomionsa, mutta Jumala ei sanonut millä tavalla tuomio olisi vältettävissä. Niiniveläiset olivat jo Jumalan tuomion alaisia.

 

Mitä ihmiset tekivät?

 

"Niin Niiniven miehet (ihmiset) uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä: Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu: Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi (kiireellisesti) Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, (mikä heidän käsiänsä tahraa)." Joona 3:3-8

 

Kaikki katuivat aina pienimmästä suurimpaan. He alistuivat ja nöyryyttivät itsensä Jumalan edessä.

 

"pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta" - tämä tapahtuu joka osassa maapalloa; väkivaltaa ja tappamisia maiden välillä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." Joona3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish." Jonah 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka tietää? Ehkä Jumala vielä heltyy ja myötätunnossaan kääntyy pois rajusta vihastaan, niin että me emme tuhoutuisi." Joona3:9

 

Tämä oli heidän harras pyyntönsä/rukouksensa Jumalalle, mitä Jumala teki?

 

Vaikka Jumala oli jo antanut Hänen tuomionsa, Hän ei "tuhonnut" Niiniven kaupunkia, koska ihmiset katuivat ja kääntyivät Hänen puoleensa.

 

Vaikka Jumalan tuomio on jo annettu, mikäli me ainoastaan kadumme, muutamme käytöstämme ja palaamme Hänen tykönsä, Hän tulee tulee ottamaan tuomionsa takaisin. Aivan kuten Hän teki aikaisemmin Niiniven kaupungin ollessa kyseessä.

 

Koska ja kun Jumala antoi anteeksi Niiniven asukkaille, koska he nöyrtyivät Jumalan edessä ja kääntyivät pois heidän pahoita sekä väkivaltaisilta teiltään, niin tämä tarkoittaa sitä, että Raamatullinen Jumala ei ole joukkosurmaaja-jumala, kuten Ateistit väittävät.

 

Onko se totta, että aito Jumala tulee anteeksiantamaan, mikäli me nöyrrymme, tottelemme Hänen tosi käskyjään ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

 "Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." - Jumala tulee antamaan meille anteeksi, eikä salli Hänen suuren rangaistuksensa tapahtua, mikäli me tunnustamme meidän virheemme (eli uskontojen valheellisten opetusten kuuntelumme ja seuraamisemme). Sekä myös kutsumalla Hänen tosi Nimeä, jonka Opettaja Evangelista on ilmoittanut Raamatun kirjoituksista webbisivuillaan www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Nyt meidän sukupolvemme aikanamme, Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen esiintulon myötä, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, mikä Jumalan lupaus on saamassa täyttymyksensä, jota me nyt silminnäkijätodistamme?

 

"Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti." Sefanja 3:8-9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore wait for me, " declares the Lord, "for the day I will stand up to testify. I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms and to pour out my wrath on them - all my fierce anger. The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger. "Then I will purify the lips of the peoples, that all of them may call on the name of the Lord and serve him shoulder to shoulder." Zephaniah 3:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sillä sinä päivänä Minä seison todistamassa Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella. "Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua Herran nimeen ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti." Sefanja 3:8-9

 

"sillä sinä päivänä Minä seison todistamassa" - Jumala tulee näyttämään tai todistamaan kaikille maailman ihmisille sen, kuinka he eivät ole todella ylistäneet Häntä, se ei tapahdu puhumalla ylhäältä taivaasta, vaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattuilmestysten kautta.

 

"Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella." - Tämä on se syy, minkä takia Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin rauhan puolesta, vaan saattaa heidät kärsimään, eli koska he eivät kutsu Häntä aidolla Nimellä.

 

 Onko se totta?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

                     

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

Tuo edelläoleva Raamatunjae selkeästi asettaa sen, minkä takia Jumala ei kuuntele rukouksia, vaan kaataa Hänen vihansa maan ihmisten päälle. Me emme kutsu Hänen aitoa ja tosi Nimeään, (Hänen Nimensä ei ole Yahweh, Jahve, Jehovah, Jehova, Allah, Jeesus tai YWHW), sillä me olemme olleet petettyjä ja kuunneltuamme uskontojen vääriä opetuksia siitä kuka on profeetta kuin Mooses ja mikä Jumalan Nimi todella on!

 

Syy sille minkä takia ihmiset ovat niin jakautuneita toisiaan vastaan tarkasteltaessa Jumalan sanaa, on se, että he ovat kuunnelleet yksilöihmisiä, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses! Kyseessä ei ole Jumalan sana, joka olisi virheellinen; kyseessä on ihmisten tottelemattomuus Jumalan sanaa kohtaan siinä, ketä kuunnella ja se on aiheuttanut tämän hajotuksen ja epäsovun!

 

Mikäli maailman ihmiset olisivat odottaneet aitoa ja oikeaa henkilöä, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, me emme olisi joutuneet uskontojen huiputtamiksi, jotka eivät siten olisi menestyneet ja kukoistaneet, niin ei olisi hajotusta, eikä uskonnollisia sotia olisi koskaan tapahtunut.

 

Palaamme Sakarajan kirjaan 3:8-9:

 

"Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sillä sinä päivänä Minä seison todistamassa Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella. "Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua HERRAN nimeen ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti." Sefanja 3:8-9

 

"Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua HERRAN nimeen" - Me voimme nyt kutsua tai huutaa turvaksemme tosi Jumalan Nimeä ja saada pelastuksen, koska Nimi on nyt tehty tunnetuksi meille profeetan kuin Mooseksen kautta yllämainituilla webbisivuilla.

 

"Profeettana kuin Mooses" (5. Mooseksen kirja 18:18-19), minkä takia Maestro Evangelista on niin luja ja järkkymätön ilmoittamaan Jumalan Sanoman maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

 Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen" tai tehtävä, jonka hänelle on antanut Jumala. Hän ei ole Jumalan lähettämänä perustamassa tai vakiinnuttamassa instituuttia tai uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (profettanaan kuin Mooses) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Ei ole enää Maestro Evangelistan huolenaihe hyväksymmekö me hänen Raamattuilmestyksensä sanotuilla webbisivuille vai emme. Jo ensinnäkin, hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen kyseiset ilmestykset; ne ovat annetut hänelle Jumalalta ja Jumala on se yksi, joka käski häntä ilmoittamaan ilmestykset meille. Siten ollen, kaikki ilmestykset ovat se kaikki, jonka Jumala käski hänen toimittaa meille!

 

Mitkä ovat profeettojen velvollisuudet ja vastuut kun he ovat Jumalan taholta maahan lähettämät?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta me voimme lukea, että profeetta kuin Mooses, (Maestro Evangelista) on jo ilmoittanut Jumalan sanomat Raamasta, jotka Jumala käski hänen näyttää koko maailmalle.

 

Aivan ehdottoman varmasti, me emme voi enää sanoa, että aito Jumalan Nimi olisi salaisuus tai mysteeri. Se on ilmoitettu webbisivulla www.thename.ph vuonna 2006 sekä lukuisia uutiswebbisivustoja ympäri maailmaa on informoitu siitä, jotta maailman ihmiset saada tiedon ja oppia siitä. Surullista kyllä, yksikään uutistoimisto webbisivuillaan ei ole kommentoinut Maestro Evangelistan ilmestyksiä.

 

Niille, jotka nyt tahtovat tuntea aidon profeettojen Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, ole ystävällinen ja vieraile seuraavan linkin kautta:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

 

Vielä yksityiskohtaisempi ilmestys siitä, minkä takia Jeesus ei koskaan enää palaa takaisin, toisin kuin uskonnot väittävät, klikkaa seuraavasta linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Kun Jumalan Nimi (sekä tieto siitä, kuka aito Jeesus on sekä todellinen syy, minkä takia Jumala rankaisi häntä ihmisten käsien kautta) on hyväksytty ja tunnustettu, se tulee yhdistämään kaikki maailman kansat!

 

Sinä saatat kysyä, oliko se myös profetoitu, että Jumala tulee nostamaan kaikkien tietoisuuteen Hänen sanansaattajansa ennen kuin näiden maailmanlaajuisten tappajakatastrofien on aika tapahtua?

 

Luemme seuraavaan:

 

 "Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" Daniel 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. Daniel 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, joiden nimet ovat kirjoitetut kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Siihen aikaan" - tämän keskeisin sanoma on, että tämä Raamattuprofetia voidaan ymmärtää määrättynä ajankohtana.

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi." - symboloi Jumalan sanansaattajaa tai palvelijaa, jonka Hän on lähettänyt suojelemaan tai kaitsemaan niitä, jotka Hän katsoo kuuluvan Hänen kansaansa. Tämä mahtava prinssi ´Miikael´ puhuu tai tarkoittaa ´Profeettaa kun Moosesta´, jonka Jumala on lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

"On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti.ollut" - Todellakin, symbolinen "Miikael" tai Profeetta kuin Mooses tulee ilmestymään kaikkien tietoisuuteen aikana, jolloin kaikki maailman kansakunnat ovat suuren ahdistuksen vallassa, joka tarkoittaa aikaa, jolloin kaikki kansat kohtaavat välittömän maailmanlaajuisen katastrofin. Me silminnäkijätodistamme nyt, kuinka tämä profetia on täyttymässä lukiessamme tätä artikkelia.

 

Tämä näyttää meille myös sen, että tämä profetia ei kerro muinaisista ajoista, vaan meidän modernista aikakaudestamme, sillä ainoastaan meidän nykyisenä aikakautenamme me olemme tulleet täysin tietoisiksi, että planeettamme koostuu monista maista ja me olemme silminnäkijätodistaneet TV:n ja Internetin kautta, kuinka eri maat ovat täystuhojen ja sotien vaikutuksen alaisina tänä päivänä.

  

"Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, joiden nimet ovat kirjoitetut kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." - Keitä ovat nämä ihmiset joihin on viitattu tässä profetiassa, jotka voivat olla varmoja pelastumisesta silloin kun suuri maailmanlaajuinen ahdinko tulee?

 

Lukekaamme Jumalan sana Sakarjan kirjasta 13:9

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

 He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme." - Ne ihmiset, jotka ovat kuvatut profetiassa Danieli 12:1, ovat niitä, jotka kutsuvat Jumalan tosi Nimeä, jonka tulee ilmoittamaan Profeetta kuin Mooses! He ovat niitä ihmisiä, joiden nimet löytyvät kirjoitettuna kirjaan, siinä merkityksessä, että he ovat niitä yksilöitä, jotka Jumala tulee nimeämään kuuluviksi Hänen uuteen kansaansa Israeliin!

 

Palaamme Daniel 12:1:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, joiden nimet ovat kirjoitetut kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi." - Me olemme jo saaneet tietääksemme, että ihmiset, joihin on viitattu tässä jakeessa, ovat niitä, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä.

 

Minkä takia Profeetta kuin Mooses on symboloitu olemaan kuin mahtava prinssi ´Miikael´, joka suojelee Jumalan kansaa? Minkä tason auktoriteeti Jumala antoi hänelle?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut." - Mooseksen aikana Jumala puhui Moosekselle Enkelin lähettämisestä, joka vahtii Israelin kansaa ja johdattaa heidät Luvattuun Maahan. Tämän keskeisin sanoma on, että Profeetta kuin Mooses, joka on "Miikael" kuvattuna Danielin kirjassa 12:1 ja viittaa myös tulevaan "Jumalan Enkeliin".

 

Tämä Miikael tai profeetta kuin Mooses tulee suojelemaan Jumalan kansaa (niitä, jotka kutsuvat Jumalan aitoa Nimeä) siinä tarkoituksessa, että hän on se yksi, joka johdattaa heidät Jumalan sanan kautta oikeamielisyyden ja pelastuksen polulle.

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." - Aidon ja toden Jumalan enkelin tai sanansaattajan merkki on, että hän kantaa Jumalan Nimeä tai tulee puhumaan todesta Jumalan Nimestä.

 

"Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" - Tämä on syy sille, minkä takia "Enkeli" tai sanansaattaja ei voi antaa anteeksi niille, jotka eivät kuuntele sanomaa, jonka Jumala antoi hänelle, koska se on ainoastaan Jumala, joka voi antaa heille anteeksi. Enkelin tehtävä on ainoastaan julistaa Hänen sanomansa.

 

Me olemme erittäin onnekkaita, että juuri meidän aikanamme Jumala täytti Hänen lupauksensa tulevasta profeetasta kuin Mooses, jonka Hän lähettää puhumaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä, persoonassa (Maestro) Opettaja Eraño Martin Evangelista webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien ´profeettaa kuin Mooses´ on täyttynyt (Maestro) Eraño M. Evangelistan kautta, niin siitä loogisesti seuraa se, että Raamatullinen Jumala todella on olemassa ja tekee nyt Hänen aidon sanomansa tunnetuksi ihmiskunnalle.

 

Aito ja todellinen Profeetta kuin Mooses, joka on myös enkeli (ja symbolinen Miikael, Daniel 12:1) on jo tullut näkyvästi esiin ja ilmoittanut meille Jumalan todet opetukset Raamatusta (erityisesti koskien Hänen tosi Nimeä). Koska me olemme nyt kaikki Jumalan kansaa/ihmisiä sen vuoksi että me kaikki kutsumme Jumalan tosi Nimeä, niin mitä me tulemme huomaamaan hänen (Maestron) ilmestyksistä?

 

Luemme Daniel 12:2

 

"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Daniel 12:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt." Daniel 12:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan." Daniel 12:2

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät" - Lukiessamme tarkasti tämän jakeen sanat, me voimme nähdä siinä puhuttavan niistä ihmisistä, jotka ovat jo poisnukkuneita maan tomussa - tarkoittaen kauan sitten kuolleita ihmisiä. Se ei pidä sisällään niitä, jotka nyt elävät.

 

Tarkoittaako tämä sitä, että kuolleet kirjaimellisesti nousevat jälleen?

 

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

 

"niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - Jobin kirjoittaman mukaan, kun ihminen kuolee hän EI enää koskaan nouse kuolleista. Ei vaikka taivaita ei enää olisi, niin kuolleet EIVÄT nouse elämään uudelleen. Tämän keskeisin sanoma on, että "Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista", ei viittaa kuolleiden ihmisten kirjaimellisesti nousevan heidän haudoistaan.

 

Keitä ovat nämä kuolleet, jotka ovat mainitut Danielin kautta tässä jakeessa?

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 20:12

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet" - Tämä puhuu ihmisistä, jotka kuolivat jo kauan sitten.

 

"ja kirjat avattiin" - tarkoittaa näitä kauan sitten kuolleita ihmisiä, jotka ovat kirjoittaneet kirjoja Jumalasta; tässä viitatuilla kuolleilla tarkoitetaan profeettoja ja apostoleita.

 

"ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja" - Tämä puhuu ja tarkoittaa nyt lukemaasi ilmestystä tällä webbisivulla, koska nämä ilmestykset ovat nyt luettavissa miehen toimesta, josta Jumala on kertonut jo kauan sitten. Kyseessä on Hänen profeettansa kuin Mooses, se, jonka Jumala käskee puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään, Maestro Evangelista.

 

"elämän kirja" - koska näiden ilmestysten kautta sinä olet tullut tietoiseksi aidosta Jumalan opetuksesta, ja jos me sitä tottelemme, saa meidät elämään pitkän ja siunatun elämän tässä maailmassa. Näiden ilmestysten kautta sinä tulet tuntemaan oikean ja väärän opetuksen koskien Jumalaa. Mikäli sallit ja jättäydyt valheellisten opetusten, koskien Jumalaa, vallassa tulla petetyksi, sinä tulet elämään kirottua elämää.

 

"kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan." - Tämä tapahtuma kuvaa aikaa, jolloin heidän kirjoituksensa tulevat tarkasteluun ja tuomituksi, ovatko ne Jumalalta vai eivät. Näiden ilmestysten kautta, me tiedämme nyt mitä todella tapahtui Jumalan miehille, kykenivätkö vai eivät, täyttämään heidän Jumalan antamaa tehtäväänsä.

 

Tämä tuomio on nyt se, mitä me kaikki todistamme tämän webbisivun kautta, kuten profeetta kuin Mooses; Maestro Evangelista on jo ilmoittanut, että Jumalan sanaa väärin opettavat, ovat APOSTOLIT. He laittoivat ihmiskunnan ylistämään miestä, Jeesusta, Jumalan poikana. Perustuen JUMALAN SANAAN, jonka profeetat ovat kirjoittaneet, Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen, jonka kuolema oli seuraus hänen omista väärinteoistaan, väittäessään olevansa Jumalan poika ja toimittaessaan Saatanan opetuksia.

 

Lukeaksesi millä tavalla Jeesus vääryydellä väitti olevansa Jumalan poika-

 

Klikkaa: http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/suuri-teeskentelija

 

Lukeaksesi millä tavalla Jeesus toimitti Saatanan opetuksia -

 

Klikkaa: http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-voima

 

On selvää Jumalan omasta sanasta 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että HÄN ei sallinut Jeesuksen tulevan hakatuksi ja ruoskituksi ihmisten taholta meidän syntiemme takia. Jumala hylkäsi hänet kärsimään kyseisen julman rangaistuksen IHMISTEN KÄSISSÄ, koska hän syyllistyi vääryyteen.

 

 On jopa yhä selkeämpää, että Jeesus ei ole kirjaimellinen Jumalan Poika, vaan täysiverinen Kuningas Daavidin Jälkeläinen.

 

Kuinka me voimme vahvistaa, että se mitä Opettaja Evangelista lukee ja puhuu meille Jumalasta Raamatun kirjoituksista, ei ole hänen omaa tulkintaansa, vaan TÄSMÄLLISESTI aito ja tarkka Jumalan sanoma, koskien kuka Jeesus todella oli ja miksi Hän hylkäsi hänet rangaistavaksi?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen tulevan ´profeetan kuin Mooseksen´ suuhun Hän on laittava Hänen sanansa. Todistaakseen sen meille, Jumala ohjasi Maestro Evangelistaa mistä kohtaa Raamatusta hän voi lukea Hänen täsmälliset sanansa siitä, minkä takia Hän tulee antamaan Jeesuksen ihmisten kautta hakattavaksi ja ruoskittavaksi. Siten, Jumala tarkasti täytti Hänen sanansa täydellä varmuudella.

 

Jumala tahtoo meidän tietävän, että se on NYT, MEIDÄN AIKANAMME, Jumala saattaa Hänen tuomionsa tapahtumaan.

 

Tämä tuomio on nyt se, mitä me kaikki olemme todistaneet tämän webbsivuston kautta, kuten profeetta kuin Mooses; Maestro Evangelista on jo ilmoittanut, että Jumalan sanan vääriä opettajia ovat APOSTOLIT. Hyvä esimerkki on se mitä me olemme lukeneet tästä artikkelista. Jumala antoi meille (Hänen profeettansa kautta), Hänen tuomionsa Jeesuksen, apostoleiden ja uskontojen ylle!  Heidät on nyt paljastettu ja ilmoitettu tehneen syntiä Jumalaa vastaan. Jeesus ei ole synnitön, kuten me olemme luulleet hänen olleen!

 

Luemme uudelleen Daniel 12:2

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan." Daniel 12:2

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista" - ne ihmiset, jotka kirjoittivat Pyhän Raamatun kirjat, he ovat jo kuolleita - kyseessä eivät ole meidän rakkainpamme, kuten uskonnot ovat luvanneet, että he ylösnousevat tuona "päivänä"!

 

"heräävät" - Heidän tekonsa tullaan asettamaan tutkittavaksi ja tuomittavaksi. Kuten Maestro Evangelista sanoi, Pyhä Raamattu on jaettuna kahteen osaan, Jumalan Profeettojen opetuksiin ja Jeesuksen Apostoleiden ja seuraajien kirjoituksiin. Tässä on selkeä ero olemassa, koska Jeesus ei ole Jumala eikä Jumala ole Jeesus!

 

"Jotkut ikuisesti kestävään elämään" - Maestro Evangelistan ilmestyksistä me olemme todistaneet ja oppineet, että profeetat pysyivät uskollisina ja tottelevaisina Jumalan sanalle, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

"toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan." - ja että Apostoleiden ja Jeesuksen seuraajien opetukset ovat kaikki valheita ja vastoin Jumalan Sanaa, joka on nyt tullut paljastetuksi ja ilmoitetuksi tällä webbisivulla - he tulevat olemaan ikuisesti inhottuja ja vastenmielisiä.

 

Kysymys: Minkä takia he tulevat olemaan ikuisesti lokaan painettuja?

 

Vastaus: Koska kaiken tämän aikaa ihmiskunta on ollut apostoleiden pettämä ylistämään miestä, joka todellisuudessa oli Jumalan rankaisema! Mikä on ollut seuraamus tästä petoksesta? Lukekaamme sen, mitä Jumala on sanonut aikaisemmin:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

Apostoleiden ja heidän seuraajiensa kirjoitusten takia ja johdosta uskonnot laittoivat meidät ylistämään Jeesusta, joka (perustuen Jumalan sanaan profetiassa 2. Samuel 7:12-14) joutui Jumalan rankaisemaksi hänen omien väärintekojensa seurauksena, ei meidän syntiemme takia, kuten he (apostolit) väittivät. On väistämätöntä, että uskonnot ovat opettaneet meille virheellista ja väärää opetusta koskien Jumalaa.

 

Tämä on syy sille, että Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa ihmiskunnan kärsimyksiä näistä "Kirouksista" - kaikki sodat ja tuhot johtuvat heidän kutsumisestaan väärän jumalaa, jonka keksivät apostolit. Tästä syystä he (apostolit ja uskonnot) tulevat olemaan ikuisesti ivattuja, inhottuja ja vihattuja.

 

Onko se totta?

 

"Ja heitäkin minä otan leeviläisiksi papeiksi, sanoo Herra. Niinkuin uudet taivaat ja uusi maa, jotka minä teen, pysyvät minun kasvojeni edessä, sanoo Herra, niin pysyy teidän siemenenne ja teidän nimenne. Joka kuukausi uudenkuun päivänä ja joka viikko sapattina tulee kaikki liha kumartaen rukoilemaan minua, sanoo Herra. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta; sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle." Jesaja 66:21-24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will select some of them also to be priests and Levites," says the LORD. "As the new heavens and the new earth that I make will endure before me,"declares the LORD, "so will your name and descendants endure. From one New Moon to another and from one Sabbath to another, all mankind will come and bow down before me, " says the LORD.  And they will go out and look on the dead bodies of those who rebelled against me; the worms that eat them will not die, the fire that burns them will not be quenched, and they will be loathsome to all mankind." Isaiah 66:21-24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä tulen valitsemaan muutamia heistä olemaan pappeina ja Leeviläisinä," sanoo HERRA. "Aivan kuten uudet taivaant ja uusi maa, jonka Minä teen, se tulee pysymään minun edessäni," julistaa HERRA, "niin myös teidän nimenne ja jälkeläisenne tulevat pysymään. Jokaisesta Uudesta Kuusta toiseen ja jokaisesta Sapatista toiseen, koko ihmiskunta on tuleva ja kumartaa minun edessäni, " sanoo HERRA. Ja he menevät ulos ja katsovat niiden kuolleita ruumiita, jotka kapinoivat minua vastaan; madot, jotka syövät heitä, eivät kuole, tuli, joka poltaa heitä, ei tule tukahtumaan, ja he tulevat olemaan hylkiöitä inhottavuuksineen kaikelle ihmiskunnalle." Jesaja 66:21-24

 

Tämä kuvaa aikaa, jolloin koko maailma jo tietää ja tuntee totuuden Jumalasta ja on saanut kohdata herätyksen uskontojen petoksesta ja harhaanjohtavasa opetuksesta.  "Kuolleet ruumiit", joihin tässä on viitattu, ovat nuo ihmiset, jotka ovat puhuneet ja kirjoittaneet vääryyden Jumalasta. Heitä ovat apostolit ja uskontojen johtajat. Heidän nimensä tulee olemaan ja pysymään ikuisesti häpeässä, koska he ovat pettäneet ja harhaanjohtaneet ihmiskuntaa.

 

madot, jotka syövät heitä, eivät kuole, tuli, joka poltaa heitä, ei tule tukahtumaan, ja he tulevat olemaan hylkiöitä inhottavuuksineen kaikelle ihmiskunnalle." - Tämä tarkoittaa, että se "Helvetti", jolla uskonnot ovat pelotelleet ihmiskuntaa EI OLE TOTTA!  Itse asiassa he ovat niitä, jotka ovat käskettyjä tuohon symboliseen "tuliseen järveen".

 

Tulkoon lukija muistutetuksi, että tässä ei ole kyseessä Jeesuksen vähättely tai huonoon valoon saattaminen, vaan enemminkin se aito ja tosi kertomus Jeesuksesta, jonka Jeesuksen apostolit ovat salanneet ja verhonneet meiltä kaikilta. Jumala näyttää meille (Raamatun kirjoitusten kautta), mitä Hän käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Opettaja Evangelistaa ilmoittamaan ja paljastamaan.

 

Ketkä ovat ne ainoat, jotka hyväksyvät tämän ilmestyksen? Kuinka he tulevat olemaan kutsutut Jumalan taholta? Ketkä tulevat ymmärtämään eron Jumalan oikean ja aidon sanoman sekä uskontojen valheellisen opetuksen välillä?

 

"Ja taidolliset (wise, viisaat) loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen (oikeamielisyyteen) saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12:3

 

"Ja viisaat loistavat," - ihmiset, jotka kuuntelevat näitä ilmestyksiä, jotka meille ilmoittaa hän, joka on symbolisesti ´Mikael´ tai ´Jumalan mahtava prinssi´, joka ei ole kukaan muu kuin "Profeetta kuin Mooses", Maestro Evangelista.

 

"loistavat… niinkuin tähdet" - sitten kun he oppivat ja tunnustavat Jumalan Nimen kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses.

 

"jotka monta vanhurskauteen (oikeamielisyyteen) saattavat" - Oikeamielisyys: Profeetan kuin Mooseksen kautta, maailman ihmiset tulevat ymmärtämään, että Jumala ei ole luonut heitä olemaan pelkästään sokeita seuraajia, vaan olemaan Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä; olemaan älykkäitä kuin on Hän. Tämän opetuksen myötä uskontojen vääriä ja valheellisia opetuksia ei tule enää olemaan.

 

Onko se totta, että viisaus on löydettävissä noista ihmisistä, jotka tulevat tunnustamaan ja peläten kunnioittamaan aitoa Jumalan Nimeä?

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The LORD is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! HERRA huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9 

 

"Herra huutaa kaupungille" - Jumala huutaa/kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, ja hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka tulevat olemaan katsottuja viisaiksi, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat aidon Jumalan Nimen kuten on ilmoittanut Viimeinen Profeetta. He ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen välillä koskien Jumalaa.

 

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." - Tämä tarkoittaa, että "profeetan kuin Mooseksen" merkki ei tule ilmi ihmeiden kautta. Mooseksen tekemät ihmeet ovat johdetut tai liityt tukevasti hänen sauvaansa.

 

Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa.

 

Niille, jotka saattavat kysyä, minkä takia on nyt ainoastaan meidän aikanamme, kun me kykenemme tietämään nämä totuudet?

 

Vastaus on haettavissa lukemalla Daniel 12:4

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." Daniel 12:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge."  Daniel 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinä Daniel, sulje ja sinetöi tämän käärön sanat aina lopun aikaan asti. Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." Daniel 12:4

 

"sulje ja sinetöi tämän käärön sanat" - Danielille ei annettu auktoriteettia paljastaa tai ilmoittaa hänelle annettujen ilmestysten merkitystä tai tarkoitusta.

 

"aina lopun aikaan asti" - se tulee tapahtumaan kaukaisena aikana, ei hänen omana aikanaan. Tästä syystä ihmiset eivät kyenneet tuntemaan näitä totuuksia aikaisemmin.

 

Onko se totta, että jokaikisellä profetialla on sen täyttymisen aikansa?

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time; it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay. Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 

"Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa;" - On ehdottoman varmasti olemassa määrätty aika jokaiselle profetialle tulla täyttymykseensä sekä ymmärretyksi.

 

"Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." - Se tulee takuuvarmasti saamaan täyttymyksensä.

 

Mikä on tämä "lopun" aika, jos se ei puhu maailman loppumisesta?

 

"Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

"pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" - Tuo mainittu ´loppuminen´ tarkoittaa sanoiksi puettuna alkua Saatanan hallinnan päättymiselle ja hänen petokselleen, jonka levittivät maailmaan Jeesus, hänen apostolinsa sekä uskonnot. Tämä tapahtuu nyt, koska profeetta kuin Mooses on nyt ilmestynyt ja avannut merkityksen ja tarkoituksen Jumalan sanoille, jonka ovat kirjoittaneet profeetat kauan aikaa sitten. Viimeinen profeetta on jo ilmoittanut aidon Jumalan sanan tai profetian, minkä takia Jeesus joutui ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi (hänen omien väärintekojensa vuoksi - viittaus: 2. Samuel 7:12-14), siten ollenuskontojen valheet ovat nyt kaikki paljastetut! Tämän vuoksi aito ja todellinen merkitys sille, mitä on kirjoitettu Danielin kirjaa (erityisesti koskien niitä, jotka nousevat/heräävät), tulee ymmärretyksi kun Saatanan petos on päättymässä. Se aika on oleva Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen tulo!

 

Luemme uudelleen Daniel 12:4

 

"Mutta sinä Daniel, sulje ja sinetöi tämän käärön sanat aina lopun aikaan asti. Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." Daniel 12:4

 

"Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." - se on aika, jolloin maailmassa oleva tuntemus, tieto ja teknologinen kehitys ovat huipussaan. Maestro Evangelista sanoo, että Danielin ilmestyksen täyttymys tulee olemaan meidän nykyisenä aikanamme.

 

Ja nyt, tämä ainoastaan osoittaa sen, että profeettojen kirjoitusten merkitys ja tarkoitus Raamatussa voi ainoastaan tulla avatuksi aikana, jolloin ihmisten tuntemus ja tieto ovat kasvaneet. Profeetta kuin Mooses, Viimeinen Profeetta (jolle Jumala on antanut tuntemuksen ja tiedon sekä auktoriteetin selittää Hänen sanansa) tulee nousemaan esiin juuri tällä teknologian aikakaudella tai informaation ajanjaksolla.

 

Kuinka Jumalan sana (joka puhuu juuri meidän nykyisestä Informaation ajanjaksostamme) tulla ymmärretyksi, mikäli Viimeinen Profeetta ilmestyisi aikana, jolloin ihmiskunnan sosiaalinen tila ja asema ei ole vielä luku- ja kirjoitustaitoisesti sivistynyt?

 

Tästä syystä Jumala kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen aikana, jolloin Informaatioon kyetään helposti pääsemään käsiksi ja sinuiksi kenen tahansa yksilön taholta - Internetin Aikakaudella, niin että kaikki ilmetykset, jotka Jumala on antanut Hänen Viimeiselle Profeetalleen (Raamatusta koskien Hänen suurta Nimeään) voivat tulla transkriboiduksi tai puhtaaksikirjoitetuksi ja ladatuksi Internetin avulla.

 

Siksi nimi: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." Daniel 12:5

 

"siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." - Ne muut kaksi itsenäistä kokonaisuutta, jotka Profeetta Daniel näki hänen ilmestyksessään, viittaa profeetta Moosekseen ja profeettaan, jonka Jumala tulee lähettämään kuin Mooseksen. Joki symboloi sitä kuinka heidät on asetettu erilleen ajan käsitteen mukaan.

 

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" Daniel 12:6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos;

 

"One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, "How long will it be before these astonishing things are fulfilled?" 

Daniel 12:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

 "Toinen heistä sanoi pellavaan puetulle miehelle, joka oli joen vetten yllä, "Kuinka kauan on oleva, kunnes nämä pelottavan ihmeelliset asiat saavat täyttymyksensä?" Daniel 12:6

 

"Kuinka kauan on oleva, kunnes nämä pelottavan ihmeelliset asiat saavat täyttymyksensä?" - Mies puettuna pellavaan jolta kysyttiin, symboloi profeettaa kuin Moosesta, sillä se on hän, jonka Jumala tulee lähettämään ja selittämään profetiat ja näyt, jotka ovat aikaisemmin muiden profeettojen kirjoittamat.

 

Kuinka me tiedämme, että se on juuri profeetta kuin Mooses, joka symboloi miestä puettuna pellavaan?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa." - muistakaamme, että tämä oli se ilmestys/näky, jonka Jumala käski profeetta Danielin kirjoittaa.

 

 Onko se totta, että pellavaan puettu mies symboloi profeettaa kuin Moosesta tai symbolisesti Jumalan "Enkeliä"?

 

"Ja minä näin erään toisen, väkevän (mahtavan) enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat," Ilmestyskirja 10:1

 

"erään toisen, mahtavan enkelin" - se yksi ennalta lähetetty, jolla on auktoriteetti Jumalalta. Tämä on profeetta kuin Mooses. "Enkeli", on se titteli, joka on annettu hänelle Jumalan aitona sanansaattajana. Kaikki minkä Jumala on käskenyt häntä ilmoittamaan meille Raamatusta, hän on esittänyt annettujen webbisivujen kautta.

 

"taivaasta" - kaikki kykenevät nyt näkemään Jumalan sanoman tämän dokumentin ja Internetin kautta, jonka Hänen profeettansa, Maestro Evangelista on ilmoittanut.

 

"hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko" - minkä takia tulevan enkelin kasvot ovat kuvatut kyseisen kaltaiseksi:

 

Millä tavalla Mooses oli kuvattu aikaisemmin, kun hän tulee Jumalan kanssa puhumisen jälkeen?

 

"Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa." 2. Moos. 34:29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the

covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant

because he had spoken with the Lord." Exodus 34:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Mooses tuli alas Siinain Vuorelta kaksi liiton laintaulua käsissään, hän ei ollut tietoinen, että hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa." 2. Moos. 34:29

 

Kun Mooses tuli alas Siinain Vuorelta puhuttuaan Jumalan kanssa, hänen kasvonsa loistivat kuten aurinko. Ja kuvaus koskien tulevaa "Enkeliä" - hänen "kasvonsa olivat niinkuin aurinko", osoittaa ja merkitsee, että hänellä on sama Jumalan auktoriteetti kuin profeetta Mooseksella. Tämä merkitsee sitä, että enkeli on TODELLA juuri kyseinen tuleva profeetta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista. Jatkamme lukemistamme:

 

"ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle" Ilmestyskirja 10:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He was holding a little scroll, which lay open in his hand. He planted his right foot on the sea and his left foot on the land," Revelation 10:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän piti kädessään pientä kirjakääröä, joka oli avoimena hänen kämmenellään. Hän asetti oikean jalkansa meren päälle ja vasemman jalkansa maan päälle," Ilmestyskirja 10:2

 

Mooseksen aikana, hän toi ainoastaan kivitaulun. Profeetalle kuin Moosekselle Jumala antoi "pienen kirjakäärön" (joka on Pyhä Raamattu), tai Jumalan Pyhä Kirja. Hän ei ainoastaan selitä Mooseksen kirjoittamia Jumalan sanoja, vaan myös niiden, jotka ovat kirjoitetut muiden Raamatullisten profeettojen kautta.

 

"ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." Ilmestyskirja 10:3

 

"seitsemän ukkosenjylinää" - mitä se tarkoittaa?

 

"Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:5

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin" - Kyseinen "(ukkosen)jylinä" symbolisoi Jumalan Ääntä.

 

Kun me luemme Ilmestyskirja 10:3 me voimme nyt ymmärtää, että mihin sanonta "seitsemän ukkosenjylinää" viittaa:

 

"ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." Ilmestyskirja 10:3

 

"ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." - Kun tuo enkeli (profeetta kuin Mooses) jolla on hallussaan " pieni kirjakäärö", huusi, tässä seitsemän ukkosenjylinän äänet puhuivat ja se antaa lisämerkityksen ja tunnekuvauksen alkuperäiselle, että kun profeetta selittää Raamattuun (pieneen kirjakääröön) kirjoitetut ikuiset Jumalan sanat, niin silloin hän puhuu niillä sanoilla, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa.

 

Me voimme todistaa Jumalan sanan toteutuvan nyt kun me luemme tätä artikkelia.

 

Seuraava tapahtuma on siitä, millä tavalla Jumala on ohjeistanut profeettaa kuin Moosesta, Maestro Evangelistaa, kun Hän kutsui hänet Hänen profeetakseen.

 

"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." Ilmestyskirja 10:4

 

"äläkä sitä kirjoita" - profeetalle kuin Moosekselle oli annettu tarkka ja ehdoton ohje olla kirjoittamatta ilmestyksiä omin neuvoin.

 

Sinä saatat kysyä, kuinka se voi olla niin että kyseinen enkeli/profeetta, johon on viitattu tässä kappaleessa (Ilmestyskirja 10:4), on myös se, jota on käsketty olemaan kirjoittamatta.

 

"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa" - Niille joillekin, jotka vasta aloittelevat Raamatun lukemista ja opiskelua ja joilla ei ole Jumalan antamaa auktoriteettia, niin saattaa näyttää siltä kuin Ilmestyskirjan kirjoittaja on se, jota on käsketty olemaan kirjoittamatta näitä ilmestyksiä.

 

Otamme ensin selville kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Oliko se Jeesuksen apostoli?

 

Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan oikean identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (Ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot olettivat, että kirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalinen", apostoli. He ovat väärässä! Kirjan kirjoitti Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"Ylistä Jumalaa." - Tämä on "enkelin" sanoma, jonka profeetta Johannes näki näyssä. Koska se oli näky, se tarkoittaa, että Profeetta Johannes kirjoittaa tulevasta Jumalan "enkelistä tai sanansaattajasta" - täysin johdonmukainen, mitä Profeetta Daniel kirjoitti Danielin kirjassa 12:1.

 

Selventääksemme asiaa lisää, jos me luemme "enkelin" auktoriteettia koskien, jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssä, jossa enkeli sanoi "minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija".

 

Tämä voisi myös tarkoittaa, että "enkeli", jonka Johannes Patmokselta näki, on tuleva profeetta, josta Jumala kertoi ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Tulevan profeetan kuin Mooseksen sanoma kohdistuu kaikkinaisuudessaan Jumalan ylistämiseen yksistään ja on yhdenmukainen profeetta Johanneksen kirjoittaman kanssa koskien sanomaa, jonka "Enkeli" sanoi Ilmestyskirjassa 22:8-9.

 

Tuleva profeetta kuin Mooses on "Enkeli", jonka profeetta Johannes näki näyssä, osoittaen, että kun kyseessä on Ilmestyskirja, niin uskonnoilla ei ole mitään auktoriteettia tulkita sitä.

 

Me olemme oppineet aikaisemmin, että todellinen Ilmestyskirjan kirjoittaja ei ole apostoli, vaan profeetta, jonka nimi on myös Johannes. Aivan kuten Vanhan Testamentin profeetat, hänet on myös sijoitettu tehtäväänsä ainoastaan kirjoittamaan näyt luettaviksi hänelle (Maestrolle), mutta ei koskaan selittää sitä.

 

Siten ollen, mikäli hän (Johannes) on se yksi, joka on ohjeistettu olemaan kirjoittamatta sen mitä seitsemän ukkosta puhuivat (Ilmestyskirjassa 10:4) tai mitä Jumala on puhunut, niin siinä tapauksessa Ilmestyskirjaa ei olisi koskaan kirjoitettu.

 

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Ilmestyksen kirjoittaja tai Profeetta Johannes ei ollut se mies, jota käskettiin olemaan kirjoittamatta, vaan kyseessä on profeetta kuin Mooses, joka on myös "mahtava enkeli" mainittuna tässä kappaleessa.

 

Nämä jakeet (Ilmestyskirja 10:1-3) puhuvat tulevasta Enkelistä/Profeetasta kuin Mooses. Tämä kerronta puhuu siitä, kuinka Jumala näytti Opettaja Evangelistalle ehdottoman tarkan toisiinsa välittömässä kytköksessä olevan Raamatunjakeiden sujuvan virran, joka voisi ilmoittaa Hänen yhden toden Nimensä, aidon Jeesuksen sekä hänen (Opettaja Evangelistan) auktoriteetin toimia Jumalan profeettana meidän aikanamme. Kun Maestro Evangelista, symbolisesti "mahtava enkeli", (siitä kuinka hän on Jumalan valitsema yksilö Raamatun kirjoituksissa) koetti kirjoittaa muistiin ilmestykset, niin Jumala muistutti häntä olemaan kirjoittamatta sitä, koska (hänelle ei ole tarvetta tehdän niin). Hän (Jumala) tulee ohjaamaan häntä Raamatun kirjoitusten selittämisessä.

 

Jotta ymmärtäisimme minkä takia tuleva profeetta ei ollut käsketty kirjoittamaan ilmestyksiä:

 

"Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, "vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:6-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven. And he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, "There will be no more delay! But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets." Revelation 10:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten enkeli, jonka Minä olin nähnyt seisovan meressä ja maalla nosti oikean kätensä kohti taivasta. Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti, joka loi taivaat kaiken niissä olevan, maan ja kaiken siinä olevan, ja meren ja kaiken siinä olevan ja sanoi, "Mikään ei tätä enää viivytä! Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on määrä soittaa trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:6-7

 

"Sitten enkeli, jonka Minä olin nähnyt seisovan meressä ja maalla nosti oikean kätensä kohti taivasta. Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti," - Tämä todistaa, että mies puettuna pellavaan, jonka Daniel näki (Kappaleessa 12 Jakeessa 7) puhuu Profeetasta kuin Mooseksesta, sillä se on hän, joka on kuvattu mahtavaksi "enkeliksi" tuossa kyseisessä kappaleessa.

 

"seitsemäs enkeli" - tarkoittaa ´sanomaa´ ei todellista tai kirjaimellista enkeliä.

 

"Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." - Maestro Evangelista sanoo syyn sille, minkä takia hänen ei ole lupa kirjoittaa lisä tai erillistä Testamenttia, on, että Raamatussa olevat profeettojen kirjoitukset ovat täysin riittäviä julistamaan Jumalan tosi sanoman.

 

Profeettana kuin Mooses, sen mitä hänen on ainoastaan tehtävä, on odottaa Jumalan ohjeita siitä, kuinka hän tulee selittämään mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin.

 

Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa hänen (Meastron) suuhun, niin että hän voi ilmoittaa Hänen (Jumalan) aidon Nimen ja aidon Jeesuksen Raamatun kirjoituksista. Siten ollen, kun hän (olemalla Jumalan viimeinen aito profeetta - 5. Moos. 18:18-19) aloittaa tekemään hänen ilmestyksensä tunnetuksi koko maailmalle, me tulemme huomaamaan, että ei todellakaan ole olemassa mitään salaisuuksia tai mysteereitä koskien Jumalaa ja Jeesusta - kaikki tuo mysteeri koskien Jumalan sanaa, jonka ovat kirjoittaneet profeetat, tulee kaikkien ymmärtämäksi ja siten tulemaan tarkoituksenmukaisesti täyteen saatetuksi!

 

Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä." Ilmestyskirja 10:8

 

"kirjakäärö" - tai Pyhä Raamattu, Jumalan Sana.

 

"meren ja maan päällä seisova enkeli" - symbolisoi Jumalan viimeistä profeettaa, Maestro Eraño M. Evangelistaa. Hän julistaa Jumalan sanoman kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, hän tekee sen kaikille kansoille.

 

Onko se totta, että Jumala puhui kauan sitten tulevasta profeetasta kaikille kansoille?

 

Onko se totta, että kun profeetta kuin Mooses, (joka on myös enkeli, Miikael Danielin kirjassa 12) tulee ja ilmoittaa Jumalan sanoman Pyhistä Kirjoituksista, niin se tulee olemaan alku kaikkien Kirkkojen tuhoutumiselle?

 

Tiesivätkö toiset profeetat profeetan kuin Mooseksen tulosta?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

Tässä ei ole kyseessä Jeesus, hänet oli lähetetty ainoastaan hänen kanssaisraelilaisiaan varten, aivan kuten profeetat häntä aikaisemmin. Kuitenkin tämän profeetan ollessa kyseessä, Jumala profetoi hänen tulonsa jo ennen kuin hän oli edes syntynyt ja että hänet tullaan lähettämään kaikille kansakunnille.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

"lapsi" - tarkoittaa, että hän ei ole oppinut tai läheisesti tutu Pyhän Raamatun kanssa, Jumala tulee opettamaan häntä.

 

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:7

 

Tuona päivänä, kun tulee aika Maestro Eraño M. Evangelistan ilmoittaa Jumalan Sanoma kansoille ja uskonnoille, mitä Jumala sanoo?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:8

 

Hän tulee ilmestymään aikana, jolloin kaikki nuo, jotka julistivat vääriä opetuksia Jumalasta ja Jeesuksesta, ovat voimakkaita ja vakiinnuttaneet olemuksensa. Mutta Jumala sanoo Hänen olevan hänen kanssaan, koska Jumala on hänen kanssaan kaikki nämä uskonnot tulevat varmasti kaatumaan.

 

Millä tavalla hän eroaa aikaisemmin lähetetyistä profeetoista?

 

Mitä hänelle on annettu, joka on todella erityistä?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Jumala näyttää meille kuinka Hänen sanansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien tulevaa Profeettaa kuin Mooses, on saanut täyttymyksensä Opettaja Evangelistan kautta.Tämä on merkki! Mies, joka ei koskaan mennyt korkeamman opetuksen paikkoihin, eikä omaa tuntemusta Pyhästä Raamatusta, mutta kykenee sujuvasti selittämään Pyhässä Raamatussa olevien profetioiden sisällöt ja merkitykset. Hän kärsivällisesti odottaa Jumalan antavan ohjeet hänne toimittaakseen Hänen (Jumalan) Sanoman.

 

Ainoa mies, jolle on annettu Jumalan Sana aina yli kuudesta miljardista maailman ihmisestä!

 

Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä" - sitä varten on ennalta asetettu aika olemassa.

 

Maestro Evangelista sanoo: Sitten kun maailman ihmiset tunnistavat totuuden, että Jeesus joutui Jumalan rankaisemaksi (ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin) ja täysin hänen omien väärintekojensa takia (väittäessään olevansa Jumalan Poika ja rakentamalla talon/huoneen omalle nimelleen sen sijaan, että olisi johdattanut hänen kansansa talolle/huoneelle, joka kantaa Jumalan nimeä), se tulee olemaan aika, jolloin kaikki uskonnot kaatuvat samaan aikaan!

  

"Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen (pienen kirjakäärön). Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja." Niin minä otin kirjasen (pienen kirjakäärön) enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli." Ilmestyskirja 10:9-10

 

"mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli." - Etkö ole pannut merkille, kaikki te, jotka olette kuulleet tai lukeneet Maestro Evangelistan ilmestykset, olette kokeneet karvaita tai happamia tuntemuksia mahassanne?

 

"makea kuin hunaja" - sen vuoksi, että saamamme tai tavoittamamme tuntemus tiedosta on Totuus.

 

"karvas (hapan)" - koska aikaisemmat opetukset, jotka olemme saaneet uskonnoilta eivät ole olleet totta.

 

Maestro Evangelista sanoo, ennen kuin Jumalan Nimi on annettu, meidän kaikkien täytyy kokea mahassamme "karvaita tai happamia tuntemuksia", sillä tämä osoittaa meidän ymmärryksemme todellistumisesta sen suhteen, että uskontojen opetukset aina viimeisen kaksi vuosituhatta ovat ainoastaan valheita ja keksittyjä puheita!

 

Mikä ohje on annettu profeetalle kuin Mooses?

  

"Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista." Ilmestyskirja 10:11

 

Me tunsimme ensin tätä karvasta ja hapanta tuntemusta tai pettymystä, kun me luimme Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien tosia Jumalan sanoja, jotka ovat kirjoittaneet profeetat siitä, minkä takia Jeesus tulee lähetetyksi ja joutui ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi. (Esimerkki Viittaus: 2. Samuel 7:12-14)

 

Kun me ensimmäisen kerran luimme, kuinka Maestro Evangelista selitti meille 2. Samuelin kirjan 7:12-14, joka sisältää todellisen profetian Jumalan lupauksesta Daavidille sekä hänen suoran jälkeläisensä Salomon, (ja mikäli Salomo epäonnistuu) tehtävä tuli sitten osoitetuksi Jeesukselle. Havainnollistamisessamme ja asian todelliseksi tekemisessä ymmärryksessämme, kuinka Jeesus epäonnistui hänen tehtävässään - me kaikki tunsimme pettymystä ja syvää hämmennystä. Jotkut ovat kykeneviä hyväksymään tämän totuuden ja jotkut eivät siihen pystyneet, vaan ovat valinneet yhä jatkamisen heidän uskonnoissaan.

 

Maestro Evangelistalle nämä ilmestykset, jotka hän on julistanut meille Raamatun kirjoitusten kautta, on ainoastaan hänen Jumalalta olevan kutsumisensa täyttymys. Hänelle ei ole tärkeää hyväksyykö lukija hänen Raamattuilmestyksensä vai ei. Se, mikä on tärkeää hänelle, on se tosiasia, että hän on tiedottanut meitä Jumalan todesta ja aidosta sanomasta.

 

Kuinka me tiedämme, että Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jeesusta vain Daavidin poikana, jota Jumala rankaisi ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin väittäessään olevansa jumala, oli todella Jumalalta?

 

Mikäli tämä järkyttävä/shokeeraava ilmestys on todella Jumalalta, niin siitä seuraa se reaktio ihmisissä, jotka ovat lukeneet totuuden, että Jumala on rankaissut Jeesusta, oli myös profetoitu. Mikäli ja kun se oli jo profetoitu, Maestro Evangelistan esitys koskien Jeesusta, on todella Jumalalta, eikä perustu hänen omiin opintoihinsa.

 

 Lukekaamme täysin yllättävästä tapahtumasta, joka tulee käymään todeksi maailmassa, osoittaen sitä, kun Jeesuksen lähettämä "enkeli" on tullut paljastamaan tai julkaisemaan "kirkkaan aamun tähden" identiteetin!

 

RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA Osa 2