Yksi Sukukunta

 

 

SUURI TEESKENTELIJÄ ja KRUUNUNTAVOITTELIJA

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

 Jeesus kuoli omien syntiensä tähden, että teeskenteli olevansa "Jumalan poika" ja "yhtä isän kanssa". Kuten on edellä kirjoitettu, että hän ei ollut oikea "Jumalan poika", mutta kuinka se tapahtui, että häntä kutsuttiin "Jumalan pojaksi"?

 

  Maestro Evangelista, että mitään ei tapahdu ilman aiheuttajaa ja sattumalta. Mikä tai kuka sai Jeesuksen teeskentelemään olevansa" Jumalan poika"? Oliko se Jeesuksen oma aikomuksesta tehty, vai vaikuttiko häneen joku toinen?  

 

            Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13

 

  Tämä oli aika jolloin Jeesus kysyi opetuslapsiltaan koskien hänen identiteettiään, että oliko hän "Ihmisen poika" vai "Daavidin poika". Kuinka hänen opetuslapsensa vastasivat?

Muista, kysymys on, kuka "ihmisen poika" on, "Jumalan poikaa" Jeesus ei maininnut.

 

Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Matteus 16:14

 

  Vastauksillaan opetuslapset osoittavat, etteivät he todella tunne Jeesusta, sillä he vastasivat, että "ihmisen poika" saattoi olla joku profeetoista. Se mitä Jeesus halusi opetuslapsiltaan, oli että he vastaisivat hänen olevan "ihmisen poika" tai "Daavidin poika". He olivat se joukko, joka antaisi silminnäkijälausunnon Jeesuksesta, joka on "ihmisen poika" tai "Daavidin poika". Ja hän kysyi heiltä uudelleen…

 

Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

  Nyt Jeesus kysyi heiltä uudelleen, ja kuka hänelle vastaisi…

 

            Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Matteus 16:16

 

  Edelleen kysymys kuului; kuka "ihmisen poika" on, ei kysytty onko hän "Jumalan poika". Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus oli "Jumalan poika", mutta hänen vastauksensa oli kaukana totuudesta! Se oli väärä vastaus Jeesuksen esittämään kysymykseen. Mitä Jeesus sanoi Pietarille tämän vastauksesta; moittiko hän Pietaria vastauksen takia?

 

ENSIMMÄINEN RIKKOMUS

 

Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa. Matteus 16:17

 

  Ei moittinut, vaan sen sijaan Jeesus ylisti Pietaria vastauksen tähden! Tämä todistaa, että Jeesus oli riemuissaan Pietarin vastauksesta. Hän piti päämääränään Pietarin olettamusta. Tämä oli Jeesuksen elämän käännöspiste! Sen sijaan, että hän oli moittinut Pietaria imartelustaan; Jeesus oli ikionnellinen Pietarin vastauksesta. Tämä oli Jeesuksen ensimmäinen rikkomus, jonka hän teki. Hän oli sallinut itseään kutsuttavan "Jumalan pojaksi". Koskien hänen merkkiään, joka on profetoitu, Jesaja 7:13-15, siellä on muistutus, että on hänestä itsestään kiinni valitseeko hän hyvän ja hylkää pahan, vai…

 

  Tämä vahvistaa Jeesuksen röyhkeää ja ylimielistä asennetta, jota hän toi esiin jo nuorena. Muista, että Jeesus on "syntynyt neitsyestä", eli naimattomasta naisesta. Kun Lakia luetaan tarkasti, kuten kuuluu, niin Jeesus olisi silloin…

 

    

Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan.5. Mooses 23:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

No one born of a forbidden marriage or any of his descendants may

enter the assembly of the LORD, even down to the tenth generation.
Deuteronomy 23:2 (NIV)

 

Oma suora suomennos:

 

"Ei yksikään kielletystä avioliitosta syntynyt tai hänen jälkeläisensä aina kymmenenteen sukupolveen asti, olko kelvollinen osallistumaan Herran kokoontumisiin"

5. Mooses 23:2

 

  Tämä on Jeesuksen status juutalaisen yhteiskunnan mukaan hänen elinaikanaan. Häntä voidaan pitää hylkiönä - mutta hän oli "valittu" toimittamaan ja johtamaan tottelematon juutalainen kansa palaamaan takaisin Jumalan puoleen. Tämä on Jumalan tapa näyttää kansalleen, että hän on jo vihainen heitä kohtaan.

 

  Jumala "valitsi" juutalaisen yhteiskunnan hyljeksimän miehen johtamaan kansansa takaisin Jumalan luo. Maestro Evangelista sanoo, että Jumalan tapa Hänen kansansa lunastukselle; on kuin käärmeen purema, parannuskeino löytyy seerumista, joka on peräisin käärmeen myrkystä. Koska juutalainen kansa kapinoinut Jumalaa kohtaan, niin Jumala laittaa heidät kuuntelemaan ja oppimaan mieheltä, jonka he ovat ajatelleet olevan hylkiö, ja se on heille kova paikka hyväksyä. Jotta he pelastuisivat, heidän tulisi kuunnella Jeesusta ja seurata häntä, katua ja he pääsisivät palaamaan Jumalan luokse. Israelilaisten täytyy nöyrtyä Jumalan edessä.

 

  Kuten on Jeesuksen tapauksessa, hän syntyi neitsyestä (naimattomasta naisesta) ja oli "valittu" johtamaan kapinoiva kansa, ihmiset jotka kammoksuivat tai inhosivat häntä, Jumalan puoleen. Jeesuksen olisi pitänyt esittää merkkinsä ja ihmisten olisi pitänyt yhteisesti hyväksyä ja tunnustaa hänen merkkinsä. Jotta juutalainen kansa olisi näyttänyt uskollisuutensa Jumalalle, heidän olisi täytynyt tunnustaa, että Jeesus oli todellakin lähetetty ja heidän olisi pitänyt nöyrtyä Jumalan edessä. Jeesuksen olisi pitänyt näyttää vaatimattomuutensa ja nöyryytensä kansaansa kohtaan, koska hän oli Jumalan "valittu". Hänen ei olisi pitänyt osoittaa ylimielistä asennetta kansaansa kohtaan, jotta he olisivat vastavuoroisesti hyväksyneet hänet tehtävässään.

 

 Koskien Jumalan "valittuja" tai "voideltuja", niin mistä he tulevat? Onko heidät "valittu" yhteiskunnan ylemmästä luokasta? Minkälaisia ihmisiä he ovat?

  

"Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti?
Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Herra, Herra, ja niin olet sinä puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra, Herra.
Mitä Daavid enää sinulle puhuisi? Sinähän tunnet palvelijasi, Herra, Herra." 2. Samuel 7:18-20.

 

Daavid oli ainoastaan lammaspaimen kun Jumala hänet "valitsi", ja…

 

            "Ja Samuel kysyi Iisailta: "Siinäkö olivat kaikki nuorukaiset?" Hän vastasi: "Vielä on nuorin jäljellä, mutta hän on kaitsemassa lampaita". Niin Samuel sanoi Iisaille: "Lähetä noutamaan hänet, sillä me emme istu ruualle, ennen kuin hän tulee tänne"." 1. Samuel 16:11

 

Daavid oli perheen nuorin, kuinka Jumala valitsi hänet? Mikä oli syy?

 

"Mutta Herra sanoi Samuelille: "Älä katso hänen näköänsä äläkä kookasta vartaloansa, sillä minä olen hänet hyljännyt. Sillä ei ole, niin kuin ihminen näkee: ihminen näkee ulkomuodon, mutta Herra näkee sydämen." 1. Samuel 16:11

 

Jumala tarkastelee ihmisen sydäntä. Hän näki Daavidin läpi, havaiten hänen olevan nöyrä ja kuuliainen. Onko Pyhässä Raamatussa toista samankaltaista tapausta, jossa Jumala teki saman valinnan?

 

"Ja Herran enkeli tuli ja istui Ofran tammen alle, joka oli abieserilaisen Jooaan oma, juuri kun tämän poika Gideon oli puimassa nisuja viinikuurnassa, korjatakseen ne talteen midianilaisilta. Ja Herran enkeli ilmestyi hänelle ja sanoi hänelle: "Herra olkoon sinun kanssasi, sinä sotaurho!" Niin Gideon vastasi hänelle: "Oi, Herrani, jos Herra on meidän kanssamme, miksi sitten kaikki tämä on meitä kohdannut? Ja missä ovat kaikki hänen ihmeelliset tekonsa, joista isämme ovat meille kertoneet sanoen: 'Herra on johdattanut meidät tänne Egyptistä'? Mutta nyt Herra on hyljännyt meidät ja antanut meidät Midianin kouriin." Silloin Herra kääntyi häneen ja sanoi: "Mene tässä voimassasi ja vapauta Israel Midianin kourista; minä lähetän sinut". Hän vastasi hänelle: "Oi, Herra, millä minä vapautan Israelin? Minun sukunihan on heikoin Manassessa, ja minä itse olen kaikkein vähäisin isäni perheessä." Herra sanoi hänelle: "Minä olen sinun kanssasi, ja sinä voitat midianilaiset niin kuin yhden ainoan miehen". Tuomarien kirja 6:11-16.

 

  Gideon oli lähtöisin vähäisimmästä Jaakobin heimosta, mutta Jumala valitsi hänet.

 

   Kyseessä ollen Jeesus, mikä oli Jumalan Sana hänestä satoja vuosia ennen hänen syntymäänsä?

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15.

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel.  He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right.
Isaiah 7:14-15 (NIV)

 

"…kun hän on oppinut (tietää tarpeeksi), jotta kykenee hylkäämään väärän ja valitsemaan oikean."

 

Tämä on miehen merkki, jonka JUMALA lähetti Hänen kapinalliselle kansalleen; "syntynyt neitsyestä", naimattomasta naisesta. Tämä tekisi Jeesuksesta todella äpärän(avioton lapsi) tai hylkiön juutalaisten silmissä, mutta Jumala lähetti tämän "miehen" johtamaan kansansa ihmiset takaisin Jumalan luokse! Tämä on Jeesuksen merkki kansalleen.

 

  Mikäli Jeesus kykenee erottamaan oikean ja väärän, hän onnistuisi tehtävässään. Hänen täytyi voittaa ja nöyristää itsensä Jumalan edessä, niin että hänen kansansa tietäisi hänen olevan Jumalan "voideltu". Juutalainen kansa tiesi hänen tulostaan, aina päivästä lähtien, jolloin hänestä oli profetoitu. Mitä tapahtui hänen nuoruudessaan? Kuinka hän varttui aikuiseksi?

 

"Hänen ollessaan kaksitoistavuotias he niin ikään vaelsivat ylös sinne juhlan tavan mukaan. Ja kun ne päivät olivat kuluneet ja he lähtivät kotiin, jäi poikanen Jeesus Jerusalemiin, eivätkä hänen vanhempansa sitä huomanneet. He luulivat hänen olevan matkaseurueessa ja kulkivat päivänmatkan ja etsivät häntä sukulaisten ja tuttavien joukosta; mutta kun eivät löytäneet, palasivat he Jerusalemiin etsien häntä. Ja kolmen päivän kuluttua he löysivät hänet pyhäköstä, jossa hän istui opettajain keskellä kuunnellen heitä ja kysellen heiltä. Ja kaikki, jotka häntä kuulivat, ihmettelivät hänen ymmärrystänsä ja vastauksiansa. Ja hänet nähdessään hänen vanhempansa hämmästyivät, ja hänen äitinsä sanoi hänelle: "Poikani, miksi meille näin teit? Katso, sinun isäsi ja minä olemme huolestuneina etsineet sinua."

" Luukas 2:42-48.

 

  Jeesuksen etsimisen sai aikaan suuria tuskia hänen äidissään ja kun he löysivät hänet, mitä hän vastasi äidilleen?

 

"Niin hän sanoi heille: "Mitä te minua etsitte? Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun Isäni ovat?" Luukas 2:49.

 

  Tämä oli hänen vastauksensa, jo nuorella iällä hän osoitti ylimielisyyttä ja suurta kunnianhimoa: Hän halusi olla tunnettu "Jumalan poikana" jo varhaisina vuosinaan.

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet sitä sanaa, jonka hän heille puhui. Ja hän lähti heidän kanssansa ja tuli Nasaretiin ja oli heille alamainen. Ja hänen äitinsä kätki kaikki nämä sanat sydämeensä." Luukas 2:50-51.

 

  Jeesuksen äiti tiesi, että tulevaisuudessa Jeesus harhautuisi tehtävästään.

 

  Onko se totta?

 

   Maestro Evangelista kysyy: Kuinka Jeesus kohteli hänen oikeaa perhettään tehtävänsä aikana?

 

"Silloin se sanoo: 'Minä palaan huoneeseeni, josta lähdin'. Ja kun se tulee, tapaa se huoneen tyhjänä ja lakaistuna ja kaunistettuna. Silloin se menee ja ottaa mukaansa seitsemän muuta henkeä, pahempaa kuin se itse, ja ne tulevat sisään ja asuvat siellä. Ja sen ihmisen viimeiset tulevat pahemmiksi kuin ensimmäiset. Niin käy myös tälle pahalle sukupolvelle." Hänen vielä puhuessaan kansalle, katso, hänen äitinsä ja veljensä seisoivat ulkona, tahtoen häntä puhutella. Niin joku sanoi hänelle: "Katso, sinun äitisi ja veljesi seisovat ulkona ja tahtovat sinua puhutella". Mutta hän vastasi ja sanoi sille, joka sen hänelle ilmoitti: "Kuka on minun äitini, ja ketkä ovat minun veljeni?" Ja hän ojensi kätensä opetuslastensa puoleen ja sanoi: "Katso, minun äitini ja veljeni! Sillä jokainen, joka tekee minun taivaallisen Isäni tahdon, on minun veljeni ja sisareni ja äitini." Matteus 12:44-50.

 

  Hän teki selvän pesäeron itsensä ja oikean perheensä välille ja nöyryytti heitä monien ihmisten kuullen.

 

  Tällä käytöksellä, jota Jeesus esitti kansalleen, hänen merkkiään ei kyetty näkemään, että hän oli Jumalan "valittu".

 

  Niille tiedoksi, jotka eivät tunne Jeesuksen oikeaa perhettä…

 

"Eikö tämä ole se rakentaja, Marian poika ja Jaakobin ja Jooseen ja Juudaan ja Simonin veli? Ja eivätkö hänen sisarensa ole täällä meidän parissamme?" Ja he loukkaantuivat häneen." Markus 6:3

 

  Jeesuksen veljien nimet on mainittu, mutta hänen siskojensa nimiä ei mainita. Jeesus oli todellakin "ihminen".

 

USKOLLISUUS VANHEMPIAMME KOHTAAN

 

Miten kuuluu Jumalan antama käsky vanhempiensa kunnioittamisesta?

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

 5. Mooses 5:16.

 

  Noudattiko Jeesus annettua käskyä? Ei, hän oli ensimmäinen joka rikkoi käskyn.

 

  Mikä rangaistus seuraa käskyn rikkomisesta?

 

"Kuka ikinä kiroaa isäänsä tai äitiänsä, hänet rangaistakoon kuolemalla; isäänsä ja äitiänsä hän on kironnut, hän on verivelan alainen." 3. Mooses 20:9.

 

   Tapahtuiko niin Jeesukselle, vai ei?

 

  Kun tarkastelemme annettua profetiaa Jesaja 7:14-15, niin Jeesus valitsi pahan (väärän) ja tuli sitten ylpeytensä nielaisemaksi. Mitä muuta hän sanoi Pietarille?

 

TOINEN RIKKOMUS

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18.

  

   Hän perusti oman kirkon. Mitä sanottiin aikaisemmin profetiassa? Onko totta, että hänen tehtävänsä oli perustaa oma kirkko maanpäälle?

  

 Luemme profetian uudelleen…

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään;" 2. Samuel 7:12-14.

  

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom.
He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever.  I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men.
II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

  Häntä kutsuttaisiin "Jumalan pojaksi", joka on kunnia tai arvonimi, joka annettaisiin tälle jälkikasvulle, jos hän onnistuu rakentamaan Jumalan Nimeä kantavan rakennuksen. Jeesuksen tehtävä oli ennemminkin osoittaa taloa kohden, jotta Jumalan Nimi tulisi kansalle selväksi. Jos hän olisi johdattanut kansansa näkemään Jumalan Nimen, niin titteli "Jumalan poika" olisi suotu hänelle kansansa taholta, kunnianosoituksena ponnisteluistaan. Tämän oli määrä olla siunaus.

 

  Jos hän olisi tottelematon, niin siitä seuraa kirous, eli hän kohtaa rangaistuksen kansansa lyömänä. Syy sille, että Jumala asettaa profeetoilleen aina siunauksen ja kirouksen, on siksi, että kaikki he ovat ihmisiä, eivätkä siten täydellisiä. He joko seuraavat Jumalan säätämää käskyä tai eivät. On täysin heistä kiinni haluavatko he totella vai eivät.

 

  Luemme uudelleen…

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18.

 

  Tämä oli Jeesuksen toinen rikkomus; hän perusti oman kirkon ja hylkäsi Jumalalta saamansa tehtävän.

 

  Tämä oli uskontojen kömmähdys; he ottivat Jeesuksen lausunnot oman uskonsa perustaksi, kun tosiasiassa se oli Jeesuksen väärinteko/synti. Uskonnot lukevat ainoastaan Pietarin vastaukset, mutta eivät koskaan lue Jeesuksen kysymiä kysymyksiä. Heidän olisi pitänyt huomata epäjohdonmukaisuus. Jeesus sanoi, että edes helvetti ei sitä voita. Mitä muita asioita hän sanoi Pietarille?

 

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:19.

 

  Nämä ovat Jeesuksen Pietarille antamat lupaukset, ja sen vuoksi että Pietari imarteli Jeesusta. Vastavuoroisesti Jeesus imarteli Pietaria. Tästä kohdastaVatikaanin paavien auktoriteetti on peräisin, Jeesuksen antamista tyhjistä lupauksista Pietarille.

 

  Huomasiko Jeesus tehneensä erittäin vakavan rikkomuksen? Mitä hän sanoi opetuslapsilleen?

 

            "Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus" Matteus 16:20.

 

  Tämä on yksi todistus, että Jeesus tiesi tehneensä erittäin vakavan rikkomuksen. Jos hän olisi aito ja oikea "Jumalan poika", niin miksi hän olisi kieltänyt opetuslapsiaan kertomasta kaikille olevansa "Jumalan poika"?

 

  Siitä ajasta lähtien, kun hän teeskenteli olevansa "Jumalan poika" ja oli perustanut oman kirkon, niin tiesikö hän saavansa itsensä kärsittäväksi profetoidun mukaisen raskaan rangaistuksen?

 

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." Matteus 16:21.

 

  Profetiassa (2. Samuel 7:12-14) on määritelty, että hän tulisi saamaan rangaistuksensa väärinteostaan ja Jeesus tiesi sen. Kun opetuslapset kuulivat tämän kaiken, niin kuka tuli jälleen lohduttamaan häntä asian tähden?

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". Matteus 16:22.

 

   Henkilö, joka imarteli Jeesusta ja sai tämän tekemään rikkeen, yrittää vakuutella Jeesukselle, ettei tämä joudu kohtaamaan rangaistusta.

 

  Mitä Jeesus vastasi Pietarille?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten". Matteus 16:23.

 

  Aikaisemmin hän oli riemuissaan Pietarin ehdotuksesta, että hän olisi "Jumalan poika". Nyt Jeesus kertoi heille, että hän tulisi kärsimään seuraamukset, kun oli teeskennellyt olevansa "Jumalan poika" ja sanoi Pietarille tämän olevan saatana. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa Pietari oli jo ollut saatanan vaikutuksen alaisena, erityisesti silloin, kun hän imarteli Jeesusta.

 

Se tarkoitti, että saatana oli voittanut Jeesuksen. Aivan kuten saatana voitti Puutarhassa Aatamin Eevan kautta ja saivat siitä rangaistuksena karkotuksen Puutarhasta. Aatamilla oli suora puheyhteys Jumalan kanssa, joten saatanan täytyi ensin houkutella nainen, Eeva kiusaukseen, joka puolestaan petti Aatamin.

 

  Jeesus tiesi heidän kertomuksensa Puutarhassa, eikä mennyt itse naimisiin, jotta sama ei toistuisi hänen kohdallaan. Hän teki siten asian varmaksi. Mitä saatana teki, oli Pietarin kautta vaikuttaminen ja niin paholainen lopulta petti Jeesuksen. Koska Jeesuksella ei ollut vaimoa, saatana käytti hänelle läheisintä opetuslasta, Pietaria, onnistuneessa petoksessaan Jeesusta kohtaan.

 

  Jeesuksen kuolemasta ei voi syyttää Juudaksen petturuutta tai Pietarin imartelua, ainoa syytöksen kohde on Jeesus ihan itse. Jos hän olisi oppinut niiltä, jotka tulivat häntä ennen ja seisonut Jumalan Sanan takana, niin hän olisi onnistunut tehtävässään.

 

  Se mitä uskonnot ovat kertoneet ihmisille, on tarina Jeesuksen teoista Uudessa Testamentissa, mutta he eivät kerro profetiasta, hänen tulonsa syystä, eivätkä Jumalan hänelle antamasta tehtävästä. Kun me luemme Jeesuksesta kertovan profetian profeettojen kirjasta, niin me saamme selkeän kuvan kuka Jeesus todella oli. Hän ei koskaan täyttänyt tehtäväänsä!

 

  Uskonnot ovat saarnanneet, että Jeesus täytti Pyhässä Raamatussa mainitut profetiat, ilman että tietävät todellista profetiaa Jeesusta koskien, verrattuna siihen mitä hän on tehnyt ja minkälainen oli rangaistus. Ilman tätä me emme koskaan saa tietää, että Jeesus epäonnistui. Jos me luemme Jeesuksesta vain Apostolien teoista, me emme saa koskaan tuntea todellista Jeesusta, emmekä koskaan kykene löytämään vastausta tämän päivän ongelmista päästäksemme.

 

  Tämä tulee varmasti olemaan shokki kaikille, mutta se on selkeästi kirjoitettuna Pyhään Raamattuun…  Sinä saatat kysyä, kuka on Maestro Evangelista ja millä auktoriteetilla hän puhuu paljastuksia Jeesuksesta?

 

  Onko Maestro Evangelista asetettu olemaan vastaan ja häpäisemään Jeesusta? Annetaan Jeesuksen kertoa omin sanoin:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16.

 

   Jeesus sanoo lähettävänsä "enkelin" tai sanansaattajan hänen nimessään. Tämä "enkeli" on lähetetty kaikkia ihmisiä varten ja tulee Jeesuksen nimessä opettamaan kaikille, että Jeesus oli Daavidin "jälkeläinen", että hän oli ihminen, ei "Jumalan poika", ja hän on myös "kirkas aamuntähti/kointähti", joka on profetoitu Pyhässä Raamatussa.

 

  Jeesuksen enkeli on tulossa. Miksi uskonnot eivät ole olleet tietoisia tästä profetiasta viimeisen kahden tuhannen vuoden aikana?

 

 Uskonnot pakottavat meidät uskomaan, että heidän opetuksensa mukaan Jeesus on "Jumalan poika. Kun me vertaamme sitä Jeesuksen omaan tunnustukseen, jossa hän sanoo olevansa Daavidin juuriverso ja jälkeläinen, niin se tarkoittaisi, että Daavid on jumala ja me tiedämme, että hän ei ollut!

 

Aamun Tähti