RAAMATULLINEN PROFETIA KOSKIEN TULEVAA SARJAA MAAILMANLAAJUISIA TAPPAVIA KATASTROFEJA, JOTKA TAPAHTUVAT MEIDÄN AIKANAMME

SEKÄ

KUINKA YKSI JA TOSI JUMALA LÄHETTI HÄNEN VIIMEISEN SANANSAATTAJANSA OHJAAMAAN MEITÄ KAIKKIA, NIIN ETTÄ ME VOISIMME PELASTAA ITSEMME TÄLTÄ TULEVALTA TAPAHTUMAKETJULTA

5. Heinäkuuta 2015

Osa 3

 

 

Palatkaamme meidän ilmestyksen alun lukemiseemme Ilmestyskirjaan 16, jakeeseen 17:

 

"Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut." Ilmestyskirja 16:17

 

Se on tapahtunut, koska sitten kun uskonnot yhdistyvät vastustamaan Maestro Evangelistaa, on tullut aika, jolloin heidän petoksensa on tullut loppuunsa.

 

Mitä tapahtuu, jos ihmiset eivät silti yhä kuuntele Jumalan tosi sanomaa, eivät tunnusta Hänen Nimeään, ja yhä kuuntelevat uskontojen vääriä opetuksia koskien Jeesusta?

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut." Ilmestyskirja 16:18-20

 

"Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Painos/Laitos:

 

"From the sky huge hailstones of about a hundred pounds each fell upon men. And they cursed God on account of the plague of hail, because the plague was so terrible." Revelation 16:21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Taivaalta tuli valtava raekivisade, yksittäin noin 100 paunan (n. 45 kg) painoisia pudoten ihmisten päälle. Ja he kaikki kirosivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä vitsaus oli niin kammottava." Ilmestyskirja 16:21

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat."…

 

"Taivaalta tuli valtava raekivisade, yksittäin noin 100 paunan (n. 45 kg) painoisia pudoten ihmisten päälle." - Tämä on Jumalan peljättävä päivä. Se puhuu ja ilmoittaa valtavasta ja kauheasta maanjäristyksestä, joka tulee kaatamaan monia kaupunkeja ja sitä seuraava toinen katastrofi tulee kaatamaan valtavia raekiviä taivaalta.

 

Tämä synkkä tapahtuma tulee olemaan käytännössä tosiasia ja odotettavissa tapahtuvaksi juuri niin kauan kuin me emme tunnusta tosi Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

"Ja he kaikki kirosivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä vitsaus oli niin kammottava." - Tämä on erittäin tärkeää kaikkien ihmisten tietää, koska vaikka he kutsuvat Jumalan Nimeä, he eivät tule Jumalan pelastamiksi, sillä mikäli ja jos he ovat ensin hylänneet Hänen sanomansa, jonka Hän lähetti Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan Hänen Nimessään.

 

Antoiko Jumala antoi meille muistutuksen mitä tulee tapahtumaan, jos me emme kuuntele sitä Jumalan sanomaa, jonka "Enkeli" tai profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista ilmoittaa?

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jumala antoi varoituksen niille, jotka eivät suostu kuutelemaan Hänen sanojaa, jotka profeetta puhuu Hänen Nimessään. Jumala sanoi, että Hän tulee asettamaan/vaatimaan tilille kaiken sen mitä he sanovat vastoin Hänen puhehenkilöään. Mikä on Jumalan sanoman heille?

 

"Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa." Sananlaskut 1:22-29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster; I will mock when calamity overtakes you - when calamity overtakes you like a storm, when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD," Proverbs: 1:22-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte teidän yksinkertaisia teitänne? Kuinka kauan pilkkaajat iloitsevat ivastaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Jos te olisitte vastanneet minun nuhteluuni, minä olisin vuodattanut sydämeni teidän puoleenne ja tehnyt ajatukseni tunnetuksi teille. Mutta koska te hylkäsitte minut, kun minä kutsuin, eikä yksikään huomioinut, kun Minä ojensin käteni, sillä te ette välittäneet yhdestäkään minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet minun nuhdettani, vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä tulen pilkkaamaan kun täystuho voittaa teidät - kun katastrofi kukistaa teidät kuin myrsky, kun tuho pyyhkäisee teidän ylitsenne kuin pyörretuuli, kun hätä ja ongelmat musertavat teidät. "Sitten he kutsuvat minua, mutta Minä en vastaa; he etsivät minua, mutta eivät löydä minua. Koska he ovat vihanneet tietoa, eivätkä valinneet pelätä HERRAA." Sananlaskut 1:22-29

 

"Sitten he kutsuvat minua, mutta Minä en vastaa; he etsivät minua, mutta eivät löydä minua. Koska he ovat vihanneet tietoa, eivätkä valinneet pelätä HERRAA." - Nämä jakeet puhuvat itse puolestaan. Tämä on Jumalan viimeinen ja lopullinen kutsu.

 

Kuinka valtavasti ihmisiä tulee kuolemaan sitten kun tuo kauhistuttava päivä tulee?

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi."  Jeremias 25: 33

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:33

 

Me olemme nähneet niin paljon kuolemia näiden viimeaikaisten katastofien aikana ja yhä paljon enemmän ihmisiä kuolee tulevissa tuhoisissa tapahtumissa. On niin paljon kuolleita, että heidät jätetään hautaamatta. Meidän maailman ihmisten tulisi välttää tällaista tapahtuvaksi ja se tulee ainoastaan mahdolliseksi hyväksymällä ja tunnustamalla aito ja tosi Jumalan Nimi, kuten on ilmoittanut Jumalan Viimeinen Profeetta, Opettaja Evangelista.

 

Ollessamme tämän Jumalan suuren vihan vallassa ja alaisina, koska me emme kutsu Hänen aitoa Nimeään, me voimme nyt tulla siihen ymmärrykseen, että uskonnot ovat aivopesseet meidät valheellisilla opetuksillaan koskien Jumalaa. Uskonnot ovat laittaneet meidät kutsumaan heidän itse keksimillään väärillä nimillä Jumalaa! Mikä tulee olemaan Jumalan tuomio heille?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:34-36

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock. For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."
Jeremiah 25:34-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat. Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:34-36

 

Tässä profetiassa mainitut ´paimenet´ viittaa uskontojen pappeihin, pastoreihin ja papiston jäseniin. Aika on nyt tullut näiden uskonnollisten johtajien joutua ihmisten kyselyjen alaisiksi heidän tekemänsä valtavan petoksen takia koko maailmaa kohtaan. He ovat laittaneet ihmiskunnan kutsumaan keksimiään vääriä nimiä sen sijaan, että kutsuisimme aitoa ja tosi yhden elävän Jumalan Nimeä!

 

Jatkaaksemme:

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37-38

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD. Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:38 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta. Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25: 37-38

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta." - Kaikki ihmiset, olivat he sitten hyviä tai pahoja, mutta eivät kutsu aitoa ja tosi Jumalan Nimeä! Siten, kaikki ovat kirouksen alaisia.

 

Seuraava argumentti: "Jos Mooseksen Jumala on olemassa, niin miksi hän jättää nämä viattomat ihmiset kuolemaan?" Ei ole enää voimallinen Jumalaa vastaan, koska (kuten me olemme lukeneet tästä jakeesta) vaikka nämä ihmiset tekevät hyvää, vaan eivät tunnusta Hänen Nimeään, sen takia he eivät yhäkään säästy Jumalan vihalta.

 

Jatkaaksemme lukemistamme Ilmestyskirja 22:13:

 

"Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu." Ilmestyskirja 22:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End." Revelation 22:13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä ole Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:13

 

Tässä Jumala näyttää meille, että Hän on se Jumala, joka käski Moosesta kirjoittamaan Hänen sanansa ja Hän on juuri sama Jumala, joka käski Opettaja Evangelistaa valaisemaan meitä koskien Hänen sanojaan, jotka Mooses on kirjoittanut, erityisesti 1. Mooseksen kirjassa. Hän on se sama Jumala, joka käski Profeetta Johannesta kirjoittamaan Ilmestyskirjan.

 

Jatkamme:

 

 "Autuaat ne, jotka pesevät vaatteensa, että heillä olisi valta syödä elämän puusta ja he pääsisivät porteista sisälle kaupunkiin!" Ilmestyskirja 22:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Blessed are those who wash their robes that they may have

the right to the tree of life and may go through the gates into the city.

Revelation 22:14 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Siunattuja ovat nuo, jotka pesevät heidän vaatteensa, jotta heillä olisi oikeus tulla osallisiksi elämän puusta ja voisisit astua sisään kaupungin porteista." Ilmestyskirja 22:14

 

 "Siunattuja ovat nuo, jotka pesevät heidän vaatteensa" - Tämä osoittaa ihmisiin, jotka kuulivat ja hyväksyivät Jumalan profeetan kuin Mooseksen sanoman. Kun he ymmärsivät kuinka hänen sanomansa on todellakin Jumalalta, he "pesivät pois" heidän aikaisemmat uskomuksensa.

 

"heillä olisi oikeus tulla osallisiksi elämän puusta" - Tämä tarkoittaa, että Jumala on nyt näyttämässä meille elämän puun tai aidon tuntemuksen kuinka elää pitkä, yltäkylläinen ja terveellinen elämä Hänen siunaustensa alaisena.

 

"voisisit astua sisään kaupungin porteista" - Ne, jotka kuuntelivat ja hyväksyivät Hänen sanomansa, tulevat todella nauttimaan Hänen siunauksistaan ja ohjauksestaan. Ei ole olemassa mitään muuta tietä päästäkseen ymmärrykseen Jumalan aidosta sanomasta, kuin kuuntelemalla Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

 

Keitä ovat ne, joiden Jumala ei salli elää ja asua Hänen siunauksensa alaisina?

 

"Ulkopuolella ovat koirat ja velhot ja huorintekijät ja murhaajat ja epäjumalanpalvelijat ja kaikki, jotka valhetta rakastavat ja tekevät." Ilmestyskirja 22:15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Outside are the dogs, those who practice magic arts, the sexually immoral, the murderers, the idolaters and everyone who loves and practices falsehood." Revelation 22:15 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Ulkopuolelle jäävät koirat, ne jotka toimittavat taikuuksia, ovat seksuaalisesti moraalittomia, murhaajat, epäjumalanpalvelijat ja jokainen joka rakastaa ja harjoitaa vääryyttä. " Ilmestyskirja 22:15

 

 "Ulkopuolelle jäävät koirat" - Me tulemme tietämään myöhemmin keitä he ovat.

 

"ne jotka toimittavat taikuuksia" - Näitä ovat uskonnot, jotka harjoittavat uskolla parantamista ja manaamista Jeesuksen nimessä, joka todellisuudessa saarnasi Saatanan opetuksia ja joutui Jumalan rankaisemaksi.

 

"seksuaalisesti moraalittomia" - Nuo, jotka harjoittavat seksisuhteita tai kanssakäymisiä, jotka Jumala kieltää.

 

"murhaajat" - uskonnolliset fundamentalistit, jotka käyttävät heidän uskontoaan oikeuttaakseen heidän murhaavan ja rikollisen toiminnan; yksilöt ja ryhmät, jotka sitoutuvat rikolliseen toimintaan ja murhiin

 

"epäjumalanpalvelijat ja jokainen joka rakastaa ja harjoitaa vääryyttä. " - Uskontojen seuraajat, jotka eivät ole käyttäneet viisauttaan ja ymmärrystään lukiessaan tai lukematta jättämällä tämän Jumalan sanoman. Sen sijaan he ovat jatkaneet heidän ylistystään miestä kohtaan, jonka Jumala hylkäsi tämän omien väärintekojensa seurauksena.

 

Keitä ovat mainitut "koirat"?

 

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites; they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain." Isaiah 56:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)"; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, joilta puuttuu ymmärrys; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

 

"Kyllä he ovat ahneita koiria… He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." - Vertaus, koirat, symbolisoi tämän päivän uskonnollisia saarnaajia. He eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat väärää opetusta Jumalasta ja tämän he tekevät omaksi edukseen ja hyödykseen. He, niiden kanssa, joihin on viitattu Ilmestyskirjassa 22:15, heillä ei tule olemaan osaa Jumalan siunausten aikakaudessa tai "Uusissa Taivaissa ja Uudessa Maassa".

 

Mikä on tämä Jumalan lupaus koskien Uusia Taivaita ja Uutta Maata?

 

Sitten kun me kaikki tulemme yhdeksi ja tunnustamme aidon Jumalan Nimen skeä olemme uskollisia sekä tottelevaisia Hänen sanalleen, jonka Hän käski (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) Maestro Eraño M. Evangelistan ilmoittamaan meille Raamatun kautta, niin mitä Jumala tulee takaamaan meille?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvä ja yltäkylläinen elämä kaikille ihmisille. Tuleeko se olemaan taivaassa vai täällä maassa? Tietysi, tällä maaplaneetalla!

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy." Isaiah 65:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Vaan olkaa iloisia ja riemuitkaa ikuisesti siitä mitä Minä luon, sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys." Jesaja 65:18

 

"sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys." - Kuten me olemme saaneet tietää aikaisemmin, ´Jerusalem´, jonka Jumala on maininnut tässä, on Hänen ´Uusi Jerusalem´ tai uusi paikka, josta Hän tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi (2. Kuningasten kirja 21:7, Ilmestyskirja 3:12). Tämä tarkoittaa, että Filippiinit, maa, josta Jumala nosti esiin Hänen profeettansa, joka ilmoitti Hänen Nimensä koko maailmalle, tullaan tuntemaan paikkana; Uusi Jerusalem! (Jesaja 24:14-15)

 

Ei ole olemassa mitään syytä näiden Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen taistella Jerusalmista Lähi-idässä, sillä se ei ole enää se Jerusalem, johon profetia viittaa. Kuten se on kirjoitettu, on olemassa Jerusalem ja se on nyt Filippiinit, sillä aito ja tosi Jumalan Nimi on julistettu siellä.

 

On tarpeetonta näiden kiistelyiden ja kahakoiden yltyä sodaksi toisiaan vastaan ja väittää heidän `menevän sotaan Jumalan Nimessä`, koska näiden yksijumalaisten uskontojen - Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam - ei ole edes sallittu tuntea tai tietää aitoa Jumalan Nimeä. YKSIKÄÄN niistä ei ole julistanut todellista Jumalan Nimeä!

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people; the sound of weeping and of crying will be heard in it no more."

Isaiah 65:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä riemuitsen Jerusalemista ja mielissäni iloitsen kansastani; itkun ja tuskanhuudon ääntä ei siellä enää kuulla." Jesaja 65:19

 

Tämä on meidän aidon Jumalamme lupaus meille, Hänen uudelle kansalleen ja kaikille jotka kutsuvat ja rakastavat Hänen Nimeään - ei ole kärsimystä tai kuolemisia tauteihin, sotiin ja katastrofeihin. Ei ole enää kirousta.

 

Kuinka me saamme tietoomme, että tämä tapahtuu jo maassa ja tämä Jumalan lupaus ei ole, eikä ole koskaan ollutkaan kuolemanjälkeinen elämä taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat?

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;" Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; he who dies at a  hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed. " Isaiah 65:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65:20

 

"joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - elää yksilöihmisen elämä täydessä määrässään täällä maassa. Tämä on täysimittainen elämä täynnä siunausta - pitkä elämä, mutta ei ikuisesti kestävä elämä.

 

Lue millä tavalla Jumalan palvelijan, Jobin viimeisimmät vuodet maassa ovat kuvatut:

 

"Tämän jälkeen Job eli vielä sataneljäkymmentä vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." Job 42:16-17

 

"Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." - Tätä on elämä täynnä siunausta - pitkä elämä täällä Maassa, ei taivaassa sitten kun me kuolemme.

 

Me olemme lukeneet Jesajan kirjasta 65:20, että yksikään ihminen ei tule kuolemaan ilman etteikö olisi elänyt päiviänsä täyteen ja tämä tarkoittaa sitä, että on yhä olemassa myös kuolema Jumalan uudelle kansalle, mutta hyvässä ja kypsässä vanhuusiässä. Ihmiset tulevat kuolemaan vanhoilla päivillään, mutta eivät kärsien, sairaana tai tautien riivaamina. On ymmärrettävä, että Jumalan lupaus uusista taivaista ja uudesta maasta on täällä maassa, ei kuvitteellisessa "kuolemanjälkeisessä elämässä".

 

Uskontojen opetuksen lähde koskien kuolemanjälkeistä elämää on nyt tehty tyhjäksi, paljastettu ja pilkottu palasiksi Jumalan Itsensä sanoilla. Tämä on ainoastaan esimerkki siitä, mitä tulet vielä lukemaan mitä muita sanoja Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien totuutta Jeesuksesta ja hänen apostoliensa kirjoituksista.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn." Jesaja 65:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands." Isaiah 65: 21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja muiden asua, tai istuta ja muut sen syövät. Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät; Minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä." Jesaja 65:21-22

 

"He rakentavat taloja" - he tulevat rakentamaan taloja maassa, ei taivaassa.

 

"he kasvattavat viinitarhoja" - kukaan ei voi rakentaa viinitarhoja taivaaseen.

 

"Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät" - meidän elinpäivämme tulevat olemaan pidennetyt tässä maailmassa, ei taivaassa!

 

´Pidennetyt´, siksi että ihmiset tulevet nyt soveltamaan käytäntöön sen mitä Jumala on säätänyt kauan aikaa sitten 1. Mooseksen kirjassa, eli mitä syödä.

 

Katso tämä linkki lukeaksesi koko artikkelin:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/treeoflife-en.htm.

ja Suomeksi https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/elaman-puu

 

Jatkaaksemme:

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; 
for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them."Isaiah 65:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat HERRAN siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

 

"Siunattua, yltäkylläistä, ja rauhallista elämää koko maailmalle!" - Koska me alamme nyt noudattamaan ja tottelemaan Jumalan lakeja, jotka me olemme ymmärtäneet Hänen liittonsa sanansaattajan kautta, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan.

 

Tullaanko meidän rukouksiimme Jumalalle vihdoinkin vastaamaan?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." Jesaja 65:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear." Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

 

Kyllä, Jumala tulee olemaan meidän kanssamme, koska Hänen Nimensä on nyt meidän kanssamme, emmekä me ole enää Saatanan ja uskontojen voiman ja auktoriteetin alaisina.

 

Millä tavalla ihmiset tulevat rukoilemaan aidolle ja tosi Jumalalle?

          "Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:2

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart
to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth,
so let your words be few."
Ecclesiastes 5:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5: 2

 

Tällä kertaa Jumala tulee olemaan Hänen kansansa kanssa ja kun me rukoilemme Häntä, niin meidän ei tarvitse jatkaa sanojamme enää, koska me kutsumme nyt Hänen Nimeään!

 

Minkälaista elämää se tulee olemaan meille?

 

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, but dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain," says the LORD."

Isaiah 65:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä, mutta tomu on oleva käärmeen ruokaa. He eivät tee pahaa eivätkä tuhoja Minun pyhällä vuorellani, " sanoo HERRA." Jesaja 65:25

 

Todellakin, rauhallista elämää kaikille!

 

Me voimme nyt ymmärtää minkä takia se on kirjoitettu: "Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä," - Tämä on siitä syystä, että me alamme nyt soveltamaan käytäntöön Jumalan säädöstä 1. Mooseksen kirjasta 1:29-30 eli kouluttamaan eläimiä syömään kasveja.

 

Kun eläimet ovat koulutetut syömään kasveja - me olemme myös tulleet ohjatuiksi aikakauteen, jolloin väkivalta on päättynyt. Ei ole enää tappamisia eikä sotia.

 

Tarvitsemmeko me yhä ylistyksen paikkoja?

 

"Näin sanoo HERRA: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

 

Ei tule olemaan mitään tarvetta ylistyksen paikoille. Meillä tulee olemaan kyky ja oikeus rukoilla suoraan Jumalalle, kutsumalla Hänen Nimeään. Se tulee olemaan yksi-yhteen-suhde Jumalan ja Hänen kansansa kesken!

 

Jumala on nyt saattanut ja tehnyt meidät ymmärtämään (Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta), että "uudet taivaat ja uusi maa", josta Hän kertoi Hänen profeetoilleen aikaisemmin, kertoo ja puhuu ajasta, jolloin ihmisten elämät tulevat olemaan pidennetyt ja se tulee tapahtumaan täällä maassa, ei taivaassa.

 

Ei ole olemassa sellaista asiaa kuin toinen elämä taivaassa.

 

Mitä ihmisten tulisi tietää ja ymmärtää koskien Jeesusta, jotta voisi astua Jumalan siunaukseen?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri(verso) ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen" - Ihmisten tulisi ymmärtää se tosiasia, että apostolit tekivät väärän todistuksen Jeesuksesta ja tunteakseen aidon Jeesuksen meidän täytyy hakea neuvoa "Enkeliltä/Neuvonantajalta", josta hän (Jeesus) kertoi ennen kuin itse kuoli. Me tulemme myöhemmin oppimaan lisää siitä, kuinka "Enkeli/sanansaattaja", josta Jeesus puhui, on juuri profeetta kuin Mooses.

 

"kirkoille" - Nämä ovat ne Jeesuksen valheellisille opetuksille perustetut instituutiot. Tämä tarkoittaa sitä, että tosi todistus koskien Jeesusta, ei tule yhdenkään kirkon opetuksesta, vaan Jumalan valitsemalta mieheltä olemaan Hänen Viimeinen Profeettansa.

 

Minä olen Daavidin Juuri(verso) ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." - Tämä on se totuus, jonka Jumala tahtoo Israelin kanssan kuuluvien tietävän, mikäli he haluavat tulla vapautetuiksi Hänen kirouksestaan; että Jeesus oli aito Daavidin jälkeläinen, jonka Hän oli lähettänyt pelastamaan heidät, mutta Jeesus valitsi Saatanan seuraamisen. Jeesus oli profetoitu kirkkaana aamun Tähtenä Jesajan kirjassa 14:12-14, joka johdatti koko maailman ylistämään väärää jumalaa.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." Ilmestyskirja 22:17

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" - Tämä "Henki" on profeetta kuin Mooses, sillä hänellä on Jumalan sanat tai Jumalan henki hänen suussaan. Morsian symboloi niitä, jotka hyväksyivät Jumalan tosi Nimen heidän sydämessään ja mielessään, kuten on ilmoittanut profeetta. Morsian edustaa ja kuvaa ihmisiä, joista tulee "uusi Israel", kuten on kirjoitettu Jeremiaan kirjaan 31:31-34.

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"päivät tulevat" - se on vielä tulossa.

 

"uuden liiton" - Vanha liittosopimus ei astunut voimaan Mooseksen aikana, koska Jumalan Nimi puuttui sopimuksesta; liitossa Jumalan ja Hänen kansansa välillä oli suuri vajavaisuus. Maestro Eraño Evangelista selittää meille, että liitossa täytyy olla molempien osapuolten nimet. Koska Jumalan Nimeä ei ollut annettu Mooseksen aikana, niin kuinka voi olettaa sopimuksen olevan molempia osapuolia sitova?

 

  Tuleva tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen kansansa välillä, kuinka se eroaa aikaisemmasta? 

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:
 

It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," 
declares the LORD. Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…vaikka olin heille kuin aviomies" Jeremia 31:32

 

"kuin aviomies" - Tämä oli Jumalan ystävyyssuhde Hänen aikaisempaan kansaansa Israeliin tai Juutalaisiin. Kuitenkin, koska he ovat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan ylistämällä muita jumalia ja erityisesti taivaan kuningatarta, he rikkoivat sen liiton, joka Jumalalla oli heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin että he eivät voisi tai kykenisi enää lausumaan Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26).

 

Ja nyt, Jumala tulee tekemään uuden Liiton.  Minkälainen liitto se uusi tulee olemaan?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

Tässä uudessa liitossa, jonka Jumala tulee tekemään - se ei tule olemaan ainoastaan Israelilaisten ihmisten tai Juutalaisten kanssa, vaan kaikkien maailman ihmisten. Kuinka?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani."  Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani" - Jumala sanoo, että ne jotka kutsuvat Hänen Nimeään, tulevat olemaan katsottuja kuulumaan Hänen kansaansa. Nämä ihmiset edustavat ja ovat "Morsian", joka on mainittu Ilmestyskirjassa 22:17.

 

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - koska ihmiset tulevat tietämään ja kutsuvat Jumalan Nimeä. Maailman ihmiset tulevat tuntemaan aidon Jumalan, riippumatta heidän asemastaan elämässä, ihonväristään tai muista erilaisuuksistaan. Kaikki tulevat olemaan varmoja siitä, että Jumala, jota he ylistävät, on se aito ja todellinen yksi Jumala.

 

"minä annan anteeksi" - Jumala antaa meidän kaikki syntimme anteeksi, jos me kuuntelemme sanomaa, jonka Jumala on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan koskien Hänen Nimeään. Jumala tulee antamaan meille uuden alun - uusi aloitus jokaiselle.

 

Ja koska Jumalan uusi liitto tulee olemaan niiden ihmisten kanssa, jotka kutsuvat Hänen Nimeään ja Jumala sanoi Jeremiaan kirjassa 31:34 - "Sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Tämä tarkoittaa, että todellinen Pelastus tulee ainoastaan kutsumalla Jumalan Nimeä, ei KOSKAAN eikä MILLOINKAAN kutsumalla Jeesuksen nimeä.

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 22:17

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." Ilmestyskirja 22:17

 

"Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" - Ne, jotka kuuntelivat profeettaa ja ovat valaistuja, tiedotettuja hänen ilmestystensä kautta. Kaikki ovat kutsuttuja kuulemaan Jumalan toden sanoman.

 

"joka janoaa, tulkoon" - Profeetta kuin Mooses julistaa ainoastaan sen sanoman, jonka Jumala käski häntä tekemään; hän ei pakota ketään tai yhtäkään ihmistä uskomaan häneen.

 

"ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi" - Elämän vesi tai tosi Jumalan sana, kuten on ilmoittanut profeetta, on täysin avoimena ilman kustannuksia kaikille maailman ihmisille (webbisivujen www.thename.ph tai www.thenameonline.info kautta). On ainoastaan ihmisistä kysymys, mikäli he hyväksyvät hänen sanomansa tai eivät. He eivät ole vastuussa tai tilivelvollisia Maestrolle, vaan Jumalalle Itselleen, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Onko se totta, että "elämän vesi tai elävien vesien lähteet" viittaa elävään Jumalan sanaan?

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD,you are the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the LORD, the spring of living water."

Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, sinä olet Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

"HERRA, sinä olet Israelin toivo" - me voimme tulla Israelilaisiksi sitten kun me tunnustame aidon Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Opettaja Evangelista (Sakarja 13:9).

 

"kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun," - Häpeä ja kuolema ovat Jumalan tuomiot niiden ylle, jotka eivät kuuntele Hänen sanomaansa.

 

"sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." - Jumala on elävien vesien lähde ja on todistettu meille, että Hän elää, koska Hän on täyttänyt Hänen sanansa koskien tulevaa profeettaa meidän aikakaudellamme.

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book." Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

 

 "Minä varoitan kaikkia" - Tämä on Jumalan varoitus jokaiselle ihmiselle Maassa. Kenenkään ei pidä lisätä Hänen sanoihinsa ja tehdä omia selityksiään. Heidän tulee ainoastaan kuunnella Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattu-ilmestyksiä annettujen webbisivujen kautta. Yksinoikeudella Jumala on antanut Hänen sanansa Viimeisen Profeetan suuhun, että hän selittäisi Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

"Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." - Kaikkien niiden tappavien vitsausten leviämisen myötä, kuten Ebola, meidän ei tarvitse ihmetellä minkälainen vitsaus tulee lankeamaan päällemme, mikäli me emme tottele Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista" - On ehdottoman tarkasti muistutettu, että 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 oleva Jumalan sana, eli KUUNNELLA Hänen profeettaansa kuin Moosesta kaikessa mikä koskee Hänen sanojaan, on nyt asetettu voimalliseksi. Kenenkään ei ole Jumalan sanojen mukaan sallittu tehdä heidän omia selityksiään Hänen sanastaan.

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen." Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian." - Jumala on se, joka on tulossa.

 

"Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen." - Onko se totta, että Jeesus on tuleva uudelleen, miksi on olemassa tarve Jeesuksen lähettää "enkeli tai Sanansaattaja"?

 

"Tule, Herra Jeesus." - Miksi profeetta Johannes (hän ei ole apostoli, kuten me olemme aikaisemmin oppineet) kirjoitti "Tule, Herra Jeesus?"

 

Tuo yllä oleva sanonta oli se, mikä sai ihmiset odottamaan Jeesuksen toista tulemista. Tämä on se, mitä uskonnot ovat käyttäneet pettäessään ihmisiä vielä lisää ja pyytävät rahalahjoituksia sen kustannuksella.

 

Kuitenkin, Ilmestyskirjassa 22:18-19  olevan varoituksen valossa uskontojen ei olisi pitänyt tehdä heidän omia tulkintojaan siitä, mitä on kirjoitettu. Heidän olisi tullut odottaa profeetan kuin Mooseksen tuloa, kuten Jumala antoi meille jyrkän ja tarkan varoituksen sanan kuunnella ainoastaan tätä profeettaa.

 

Ainoastaan viimeinen Jumalan profeetta, lähetetty ennakolta maahan, "kuin Mooses", joka on myös "enkeli" tai sanansaattaja, jonka Jeesus on lähettänyt; ainoastaan hänellä on auktoriteetti ja oikeutus selittää aikaisempien profeettojen kirjoittamien sanojen aito ja todellinen merkitys maailman ihmisille.

 

Lukekaamme mitä on kirjoittanut Profeetta Johannes koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, joka tulee myös paljastamaan aidon Jeesuksen:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star." Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Jälleen - ole ystävällisesti muistutettu, että kyseessä ei ole todellisuudessa Jeesus, joka puhuu Ilmestyskirjassa 22:16, sillä Jeesus on ollut jo kuollut silloin, kun Ilmestyskirja on kirjoitettu. Todellisuudessa hän ei koskaan noussut ylös ja hänen ruumiinsa varastivat apostolit pettääkseen heihin uskovia seuraajiaan, että Jeesus olisi noussut kuolleista!

 

Katso linkit: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/eliko-jeesus-uudelleen

 

Ja vielä, voiko kuollut mies nousta haudastaan, elääkseen uudelleen?

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:7-12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At least there is hope for a tree: If it is cut down, it will sprout again, and its new shoots will not fail. Its roots may grow old in the ground and its stump die in the soil, yet at the scent of water it will bud and put forth shoots like a plant. But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:7-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Ainakin puulla on toivoa: Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

Kuten se on kirjoitettu - "ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - se ennakoi ja merkitsee sitä, että kuolleet eivät nouse uudelleen elääkseen, koska mikäli sellainen tapahtuisi, niin taivaiden tulisi kadota ensin.

 

Tämä tarkoittaa, että Ilmestyskirjaan 22:16 kirjoitetut sanat "Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini", jonka Jumala käski Johanneksen kirjoittaa, on muistutus meille kaikille siitä, että kun Jeesus oli yhä elossa, Jeesus puhui tulevasta miehestä, jonka Jumala lähettää todistamaan totuuden hänen sanojaan ja tekojaan koskien.

 

Yksilöidäksemme miehen, jonka Jumala on lähettävä todistamaan Jeesuksesta, Jumala tulee näyttämään hänelle (Raamatun kirjoitusten kautta), että Jeesus, jonka Hän lähetti, oli "Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun tähti", joka tarkoittaa, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika, joka joutui Jumalan rankaisemaksi väittäessään olevansa jumala ja siten ollen petti monia ihmisiä.

 

Mitä Jeesus sanoi vielä elossa ollessaan, koskien "enkelin" tai sanansaattajan, Maestro Evangelistan tuloa, joka tulee selittämään sanonnan "Tule, Herra Jeesus".

 "ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa." Johannes 14:13

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will do whatever you ask in my name, so that the

Son may bring glory to the Father."

John 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle." Johannes 14:13

 

 "minun nimessäni" - yksinomaisesti nimessä "Jeesus", ei Jeesuksen fyysisessä persoonassa.

 

Miksi "minun nimessäni"? Täyttikö tai saattoiko Jeesus päätökseen tehtävän, joka oli hänen nimessään?

  

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Johannes 14:14

 

"minun nimessäni" - mikä on nimen "Jeesus" tarkoitus tai merkitys?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

Hänen tehtävänsä oli hänen nimessään, eli "pelastaa hänen kansansa heidän synneistään" - pelastaa hänen kansansa, Israel, hänen elinaikanaan.

 

Onko se varmasti totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaan hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaa hänen kansansa Israelin pelastajaa. Hänen tuli pelastaa "hänen kansansa heidän synneistään".

 

Palaamme takaisin seuraavaan:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniaa Isälle." Johannes 14:13

 

Hänen nimensä on "Jeesus" - eli Israelin Pelastaja. Mikäli Jeesus on menestyksekäs ja onnistunut tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi ja ymmärretyksi hänen kansalleen Juutalaisille, niin sitten hän (Jeesus) olisi voinut tulla tunnustetuksi ja huomioiduksi hänen kansansa taholta ja olisi ansainnut tittelin "Jumalan Poika" (2. Samuel 7:12-14), koska silloin hänen kauttaan hänen kansansa olisi kyennyt kutsumaan Jumalan Nimeä!

 

Kuitenkin, me tiedämme nyt, että hän teki virheen väittäessään ja vaatiessaan ensin itselleen titteliä "Jumalan Poika", ennen kuin oli saattanut tehtävänsä päätökseen. (Matteus 16:16-18)

 

Jeesus oli Jumalan erityisesti lähettämä pelastamaan ainoastaan hänen kansansa Israel heidän synneistään Jumalalle. Jumala ei ollut lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailmaa synneistään!

 

Oliko hän kyvykäs ja onnistunut täyttämään hänen tehtävänsä pelastaa hänen kansansa, joka oli hänen nimensä "Jeesus" merkitys ja tarkoitus?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

 Nimi "Jeesus", joka oli hänelle annettu hänen tehtävänään, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli elämänsä aikaisessa vaiheessa ilman, että olisi pelastanut heidät synneistään Jumalalle.

 

Jatkamme lukemalle seuraavaan: 

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti," Johannes 14:15-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"
If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever -" John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

On täysin selvää, että Jeesus ei kyennyt täyttämään onnistuneesti hänen tehtäväänsä, joka oli hänen ´nimensä´ tarkoitus, (Israelin pelastaja) ja niin hän pyysi Jumalaa lähettämään "toisen Neuvonantajan" ottamaan hoitaakseen hänen keskeneräiseksi jääneen työnsä Jumalan hänelle antamassa tehtävässä!

 

"toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Se, joka tulee olemaan "ikuisesti" on Neuvonantaja, ei Jeesus. Siten ollen kyseessä on juuri se Ilmestyskirjassa 22:16 mainittu enkeli tai Jeesuksen sanansaattaja, joka on nyt selkesti ilmoitettu olevan Maestro Evangelista. Hän on ilmoittanut Jeesuksen todistuksen kaikille kirkoille. Maestro on "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui kauan aikaa sitten.

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you." John 14:17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"tämä totuuden Henki. Maailma ei kykene hyväksymään häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja tulee olemaan teissä." Johannes 14:17

 

"totuuden Henki" - se opetus, jonka "Neuvonantaja" tuo, sitä ei tulla ensi alkuun hyväksymään, sillä kaikki nuo, jotka kuulevat näistä ilmestyksistä kokevat raskaaksi hyväksyä sen totuuden, että Jeesus on kumonnut Jumalan opetukset.

 

"Maailma ei kykene hyväksymään häntä" - "Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen levittämän opetuksen suhteen, jonka uskontojen seuraajat ovat jo hyväksyneet tosiasiana.

 

"Mutta te tunnette hänet" - kuten sinä luet Maestro Evangelistan ilmestyksiä juuri nyt.

 

Onko se totta, että tämä Neuvonantaja on juuri se yksi, jonka Jumala on lähettävä todistamaan Jeesuksesta?

 

Onko se totta, että ainoastaan nimi "Jeesus" on palaava, ei hän henkilökohtaisesti?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you."
John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

Todellakin, se ei ole todellisuudessa Jeesus - eli Daavidin poika, joka tulee palaamaan, vaan kyseessä on toinen persoona. "Neuvonantaja" on se yksi Jumalan valitsema täyttämään tarkoituksen ja merkityksen nimelle "Jeesus" ja kantaa titteliä "Kristus". Jeesus sanoi myös, että Neuvonantaja tulee "opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." - osoittaen, että Neuvonantajalla on TÄYSI auktoriteetti selittää Jeesuksen sanat, se tehtävä ei kuulu pastoreille, papeille eikä teologeille!

 

Tämä myös saattaa päätökseen sen tosiasian, että Muhammed, Islamin profeetta, sen lisäksi, että hän ei ole profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ei myöskään ole Neuvonantaja, johon Jeesus viittaa, sillä hän ei paljastanut aidon Jeesuksen olevan Daavidin jälkeläinen. Tuo mies, joka joutui Jumalan rankaisemaksi perustuen Jumalan sanaan 2. Samuelin kirjassa7:12-14 ja olemalla kirkas aamun tähti Jesajan kirjassa 14:9-20. Muhammed ilmoitti Jeesuksen toisessa kirjassa ja se ei ollut tehty Jumalan sanojen mukaisesti, kuten on kirjoitettu Raamattuun.

 

Koska Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista on tuo "Neuvonantaja", joka kantaa "Totuuden Henkeä", niin siitä seuraa, että ihmisten tulisi ainoastaan kuunnella sitä mitä hän (Maestro Evangelista) tuo selkeästi esiin Raamatun kirjoituksista koskien Jeesusta.

 

Ihmiset voivat sitten tarrautua lujasti kaikkien Jeesuksen sanomien sanojen merkityksiin, jotka hän on puhunut aikaisemmin - heidän on kyettävä tai on tehtävä heille mahdolliseksi erottamaan sen mitä Jeesus sanoo Jumalasta ja mitä Maestro sanoo koskien Jumalan lain rikkomisesta ja on siten uskoa Saatanan ylistämiseen.

 

Mikä on toinen merkki siitä, että Maestro Evangelista on Neuvonantaja, josta Jeesus puhui?

 

Johannes 14:26 Jeesus sanoi, että Neuvonantaja on myös "Pyhä Henki" Mitä me tarkoitamme käsitteellä "Pyhä Henki"?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen."Apostolien teot 1:16

 

"jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut" - On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Takaisin Raamattuun:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

 

Oliko se Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Luemme siitä:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

Kuningas Daavid paljastaa meille, että Tuo "Pyhä Henki" on selkeän yksinpuhuvasti Jumalan Sana. Siten ollen merkki meille tietääksemme kuka on "Neuvonantaja", jonka Jeesus kysyi/pyysi Jumalalta ja tuolla henkilöllä tulisi olla Pyhä Henki tai Jumalan Sana aivan kuten, minkä Jumala antoi Kuningas Daavidille aikaisemmin.

 

Meidän aikanamme, mitä me tarkoitamme käsitteellä "Henki"? On ainoastaan nyt, kun me saamme tiedon ja havahdumme tosiasiaan, että uskontojen antamat opetukset ovat olleet valheita jo alusta lähtien:


"
Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos.1:1-3

 

Mikä oli "Jumalan Sana", joka oli monien vetten yllä?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.Psalmi 29:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness." Psalm 29:2 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa." Psalmi 29:2

 

Mikäli sinä et tunne Jumalan Nimeä, sinä et voi todella antaa kunniaa ja ylistää tosi Jumalaa.

 

"Jumalan Henki", joka oli monien vesien yllä, mitä Pyhä Raamattu tarkoittaa sillä?

 

"Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä." Psalmi 29:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

the LORD thunders over the mighty waters." Psalm 29:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:3

 

"HERRAN ääni on vetten päällä" - tarkoittaa, että Jumala puhui. Jumalan Henki monien vetten yllä kuvaa Jumalan Sanaa. Se ei ole kolmas persoona kolminaisopista, kuten uskonnot ovat väittäneet.

 

Luemme jakeet uudelleen:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä." 1. Moos.1:1-2

 

Ja mitä Jumala teki sen jälkeen?

 

"Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos.1:3

 

"Ja Jumala sanoi" - Tämä tarkoittaa sitä, että ennen kuin Jumala tekee mitään, Hän ensin puhuu siitä. Jumala ei tee mitään ennen kuin antaa Hänen säädöksensä/asetuksensa.

 

Me voimme nyt ymmärtää, että kun Jeesus puhuu tulevasta "Neuvonantajasta", hän ei siinä viittaa tulevaan näkymättömään henkeen, vaan osoitti tulevaan mieheen, jolle Jumala on antava Hänen Sanansa tai "Pyhän Hengen". Kyseessä on myös profeetta, joka on ennalta maahan lähetetty "kuten Mooses" - mies, joka vastaanotti Jumalan Sanan, joka on asetettu hänen suuhunsa, jonka tehtävä on selittää kaikki Jumalan sanat, jotka ovat kirjoitetut aikaisempien profeettojen toimesta.

 

Ilmestyskirjassa 22:16 "enkeli" tai sanansaattaja ja "Neuvonantaja", johon Jeesus viittaa Johanneksen evankeliumissa 14:26, on sama profeetta kuin on sanottu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Maestro Evangelista ainoastaan toimittaa Sanan tai ´Pyhän Hengen´, jonka on hänelle antanut Jumala. Profeettana kuin Mooses - Jumala ei ainoastaan anna hänelle tietoa ja ymmärrystä koskien Hänen aitoa Nimeään Raamatusta, vaan myös tiedon koskien Jeesusta, Daavidin poikaa. Siten, me voimme nyt olla varmoja, että se, josta Jeesus puhuu tulevana "Neuvonantajana", on se ainoa yksilö, jolla on Totuuden Henki!

 

Tästä syystä, kun on sanottu "Tule Herra Jeesus" (Ilmestyskirja 22:20-21), Jeesus ei ole enää tulossa fyysisesti, vaan Ilmestyskirjan kirjoittaja Johannes Patmokselta viittaa siinä "enkeliin", joka on myös "Neuvonantaja", joka tulee "Jeesuksen" nimessä paljastamaan kaiken koskien Jeesusta. "Symbolinen Jeesus" tulee jatkamaan Jeesuksen täyttämättömäksi jäänyttä tehtävää, tekemällä Jumalan Nimen tunnetuksi Juutalaisille. Näin toimimalla Juutalaiset voivat kutsua Jumalan Nimeä ja tulla Jumalan anteeksiantamiksi sekä siten ollen tulla pelastetuiksi Hänen kansaansa kuuluvina, Israelina.

 

Kuinka me voimme tietää, että Jumala tulee lähettämään Enkelin tai sanansaattajan ohjaamaan meitä ulos nykyhetken vaarasta joutua kohtaamaan suurempia sotia ja katastrofeja?

 

Millä tavalla Enkeli tulee johdattamaan meidät tekemään meidän maailmastamme siunatun maailman Jumalan alaisuudessa?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni (ne estivät) maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan."" Ilmestyskirja 7:1-3

 

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "neljä enkeliä" ovat tässä symbolisesti ilmaistuina ja tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), maailmanlaajuinen järjestö.  He ovat niitä, jotka työskentelevät estääkseen, että ettemme joutuisi läpikäymään ja kokemaan uutta maailmansotaa.

 

"pitävän kiinni maan neljää tuulta" - Mitä "tuuli" symbolisoi?

 

"Mutta minä sanoin: Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!" Jeremia 4:10-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I said, "Ah, Sovereign LORD, how completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, 'You will have peace,' when the sword is at our throats." At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them." Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind, his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!"

Jeremiah 4:10-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, "Voi, Ylivertainen HERRA, kuinka täydellisesti sinä olet pettänyt tämän kansan ja Jerusalemin sanoessasi, ´Teillä on oleva rauha, ´ kun kuitenkin miekka on asetettuna kurkullemme." Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas sellaiseen, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:10-13

 

Jälleen sanontaan "pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia (YK) sekä maailman johtajia symbolisesti yrittävät pitää kurissa sotia, konflikteja ja vastakkainasetteluja maiden keskuudessa, ja tätä tapahtuu juuri tällä hetkelä monissa osissa maailmaa.

Luemme Ilmestyskirjasta luvun 7 ja nyt jakeen 2

 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta," Ilmestyskirja 7:2

 

"erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä)," - muu "enkeli" on erilainen kuin ovat ne neljä enkeliä, jotka symboloivat tämän päivän maailman johtajia. Tämä ´muu enkeli´ symbolisoi Jumalan viimeistä profeettaa, maailmaan ennalta lähetettyä profeettaa kuin Mooses, joka on myös symbolinen Miikael Danielin kirjassa 12:1, hän tulee Kauko-Idästä, Filippiineiltä.

 

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä.

 

Mikä on "elävän Jumalan sinetin" tarkoitus?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa."

Ilmestyskirja 22:3-4

 

Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "eräs toinen enkeli" tuo, on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - koska Jumalan Nimi on oleva tunnettu kaikkien maailman ihmisten keskuudessa, ja kirous, jonka Jumala sääti 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28 tulee poisnostetuksi ja me tulemme kaikki elämään Jumalan siunauksen alaisina.

 

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooseksen tulo (Jumalan aikaisemmin kertomana 5. Moos. 18:18-19), joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään on todiste siitä, että profeettojen Jumala todella elää!

 

Kuitenkin, mikäli maailman johtajat eivät ota kuuleviin korviinsa Jumalalta tulevaa sanomaa (kuten on ilmoittanut Maestro Evangelista Raamatusta), vaan sallivat Lähi-idässä käynnissä olevan väkivallan ja sodan laajenevan - mitä tulee tapahtumaan?

 

Erittäin kauhistuttava tapahtuma tulee olemaan todellista:

 

"Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus." Sakarja 14:12-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is the plague with which the LORD will strike all the nations that fought against Jerusalem: Their flesh will rot while they are still standing on their feet, their eyes will rot in their sockets, and their tongues will rot in their mouths. On that day men will be stricken by the LORD with great panic. Each man will seize the hand of another, and they will attack each other. Judah too will fight at Jerusalem. The wealth of all the surrounding nations will be collected - great quantities of gold and silver and clothing. A similar plague will strike the horses and mules, the camels and donkeys, and all the animals in those camps." Zechariah 14:12-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se vitsaus, jolla HERRA tulee lyömään kaikkia kansoja, jotka taistelevat Jerusalemia vastaan: Heidän lihansa tulee mätänemään heidän vielä seisoessaan jaloillaan, heidän silmäsä mätänevät kuoppiinsa, ja heidän kielensä mätänevät heidän suussaan. Tuona päivänä miehet/ihmiset ovat HERRAN lamauttamia suurella paniikilla ja pakokauhulla. Jokainen mies tarttuu toisen käteen ja he hyökkäävät toisiaan vastaan. Juuda tulee myös taistelemaan Jerusalemissa. Ympäröivien maiden rikkaudet kerätään - valtavat määrät kultaa, hopeaa ja vaatteita. Sama vitsaus on iskevä myös hevosiin ja muuleihin, kameleihin ja apinoihin, ja kaikkiin eläimiin noissa leireissä." Sakarja 14:12-15

 

"Heidän lihansa tulee mätänemään heidän vielä seisoessaan jaloillaan, heidän silmäsä mätänevät kuoppiinsa, ja heidän kielensä mätänevät heidän suussaan." - Mikäli maailman johtajat eivät kuuntele sanomaa, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle ja jatkavat heidän sotiaan, ne tulevat laajenemaan suureksi vastakkainasetteluksi, joka tulee vaikuttamaan Jerusalemiin ja se tulee johtamaan mainittuun vitsauseen, jolloin ihmisten liha mätänee heidän vielä seisoessaan.

 

Minkälaista sodankäyntiä se voisi olla?

 

Vaikka se on pelottavaa ajatella sitä, Maestro Evangelistan tarkoitus ei ole pelotella ketään. Hänen tarkoituksensa on saattaa ihmiset tietoisiksi tästä profetiast ja profetiasta koskien tulevia maailmanlaajuisia katastrofeja, jotta ne olisivat estettävissä eivätkä toteutuisi todellisuudessa.

 

On meidän toivomme, että maailman johtajat pysyttelevät vakaina ja tekevät tarvittavat ennakkotoimenpiteet estääkseen ydinaseiskun tapahtumasta.

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 22:3-4

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - Vakuutus, että kaikki nämä ongelmat tulevat loppumaan, heti kun me kaikki kutsumme ja tunnustamme aidon Jumalan Nimen!

 

"Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Karitsa symboloi profeetan kuin (Mooseksen), Opettaja Evangelistan uskollisuutta sanoman julistamisessa, jonka Jumala on ilmoittanut hänelle (kuten se on kirjoitettuna Raamattuun), koskien Hänen tosi Nimeään ja selittää Hänen kirjoitettujen sanojensa merkityksen ihmisille.

 

Kuinka me tiedämme, että Opettaja Evangelista on "Karitsa", joka on kuvattu tässä erityisessä kappaleessa?

 

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. " Ilmestyskirja 17:12-13

 

Maiden johtajat ja uskonnot kuten Kristillisyys ja Muslimit sekä muut kirkkokunnat ja kultit - vaikka ne ovat erilaisia ja ristiriidassa toisiaan kohtaan; he kunnioittaen pelkäävät ja ovat yhdistyneitä Jeesuksen nimeen, joka on myöskin Ilmestyskirjassa mainittu Peto (Katso aikaisemmin annettu linkki lukeaksesi koko artikkelin)

 

Jatkamme:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

Suora suomennos:

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa/Lammasta vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

"Karitsa" - Jumalan valitsema mies. On tuleva aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotka profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño M. Evangelista antaa maailman ihmisille.

 

Uskonnot tulevat kaatumaan, koska Maestro Evangelista antamat ilmestykset ovat Jumalan Sana. He eivät tule voittamaan aitoa Jumalan Sanaa ja totuutta koskien Jumalaa.

 

On täysin selvää, että Maestro Evangelista on "Karitsa" ja myös herrojen Herra ja kuningasten Kuningas, kuten on kuvattu Ilmestyskirjassa 17:14.

 

Oliko Opettaja Eraño M. Evangelistan nimi mainittu Raamatun kirjoituksissa?

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I saw heaven standing open and there before me was a white horse,

whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and

makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many

crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself." Revelation 19:11-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Minä näin taivaan olevan avoinna ja siellä minun edessäni oli valkoinen hevonen, jonka ratsastaja on kutsuttu nimellä Uskollinen ja Totuudenmukainen. Oikeudenmukaisesti hän tuomitsee ja ryhtyy sotimaan. Hänen silmänsä ovat kuin loimuava tuli, ja hänen päässään on monta kruunua. Hänellä on nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." Ilmestyskirja 19:11-12

 

 "silmänsä ovat kuin loimuava tuli" - yksikään ei kykene osoittamaan vääräksi tai kumoamaan ilmestyksiä Jumalan sanasta, jotka hän toimittaa maailman ihmisille.

"nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." - ainoastaan Maestro Evangelista kykenee ilmoittamaan ja selittämään hänen auktoriteettinsa Jumalan Sanasta (Pyhästä Raamatusta) maailman ihmisille. Tämä tarkoittaa, että tosi Jumalan Profeetta tulee kaikkien ihmisten silmien edessä todistetuksi, kun hän ilmoittaa hänen auktoriteettinsa Jumalalta Raamatun kirjoitusten kautta.

 

 "ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God." Revelation 19:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"hänen nimensä on Jumalan Sana" - miehen nimi, jolle Jumala on antanut auktoriteetin koskien Hänen ilmestyksiään, on Eraño M. Evangelista. Hänen nimensä tarkoittaa "uuden aikakauden evankelista" tai "uuden ajan evankelista"! Hän on tämän modernin aikamme Jumalan puhemies! Hän on mies, jonka Jumala mainitsi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, jonka suuhun on laittava Hänen sanansa ja lähettää puhumaan sekä ilmoittamaan Hänen Pyhän Nimensä!

 

Maestro Evangelistan tehtävä on kaikkinaisuudessaan saattaa meidät ymmärtämään Jumalan sana, jonka hän on kykenee tekemään, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa ja tulee opettamaan häntä mitä näyttää ja kertoo Raamatun kirjoitusten kautta!

 

Ja:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja." - Tämä vahvistaa sen, että hän on se mies, johon on osoitettu Jesajan kirjassa 49:1-10. Hänen suunsa oli tehty terävän miekan kaltaiseksi Jumalan toimesta. Hän on se Jumalan lähettämä, jonka on määrä toimittaa maailman ihmisille Hänen aito sanomansa. Tämä vahvistaa, että hänen nimensä oli mainittu jo ennen hänen syntymäänsä.

 

Millä auktoriteetilla hän tekee tämän?

 

"Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten kuningas ja herrain herra." Ilmestyskirja 19:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." Revelation 19:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi: KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

 

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti olla Jumalan puhemiehenä meidän sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Jumala sanoi, että kaikkien ihmisten tulisi kuunnella Hänen sanojaan, jotka hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien Hänen suurta Nimeään. Kaikki maailman johtajat ja kuninkaat ovat kiirehdittyjä kuulemaan hänen Raamattu-ilmestyksiään.

 

Vielä lisäksi, mikäli maailman johtajat ja kuninkaat ovat Jumalan käskeminä ohjattu ottamaan opiksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen sanomasta, niin siitä seuraa, että kaikki niin kutsutut uskonnolliset saarnaajat ovat automaattisesti vailla minkäänlaista auktoriteettia puhua Jumalasta.

 

Mikäli uskonnolliset johtajat eivät hyväksy tätä, niin se ainoastaan tarkoittaa sitä, että he tekevät itsensä näyttämään voimakkaammilta kuin ovat kuninkaat ja presidentti heidän maassaan ja siten he uhmaavat Jumalaa.

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa/Lammasta vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

 

"mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas" - Todella, Maestro Evangelista on symbolinen "Karitsa". Tämän keskeisin sanoma on, että hän on se ainoa mies, jolle Jumala antoi auktoriteetin selittää Ilmestyskirjan. Hänelle yksin on annettu tieto ja viisaus Jumalalta avata ja purkaa jokainen Ilmestyskirjaan kirjoitettu sana.

 

"ja hänen kanssaan" - hän tulee saamaan ihmisiä, jotka auttavat häntä; minkälaisia ihmisiä he ovat?

 

"kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat" - heitä ovat ihmiset, jotka ovat kuulleet hänen ilmestyksiään alusta lähtien, ovat tehneet työtä ladatakseen hänen ilmestyksensä edellämainituille webbisivuille, ovat omistaneet aikaa jakaa sitä Internetin kautta ja ovat alati pysyneet hänen kanssaan todistamassa tästä "päivästä".

 

Siten ollen, mies, jonka nimi on ´Jumalan Sana´, joka on myös "Karitsa" - (profeetta kuin Mooses), ei ole kukaan muu kuin Maestro Evangelista, jolla on Jumalan sana suuhunsa laitettuna. Hän on sama mies, johon on viitattu Ilmestyskirjassa 17:14, jolla on kumppaneita, jotka auttavat häntä saattamaan päätökseen hänen tehtävänsä Jumalalta.

 

"KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA" - on se auktoriteetti, jonka Jumala on antanut Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelistalle, niin että kaikki ihmiset voisivat kuulla hänen Raamatulliset ilmestyksensä.

 

Tiedoksi lukijalle, Ilmestyskirjassa on kuvattu kaksi eri Karitsaa. Yksi puhuu Karitsasta, joka tapettiin - se symbolisoi Jeesusta, kun taas toinen Karitsa, joka oli voitokas ja jolle annettiin titteli Kuningasten Kuningas, puhuu Profeetasta kuin Mooses, Opettaja Evangelistasta. Tämä asia on jo selvitetty seuraavassa artikkelissa. Klikkaa tästä lukeaksesi: http://www.thenameonline.info/thename/revelations/righteous-en.html ja https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuaidon-jumalan-oikeamielinen-sanoma-kaikille-maailman-ihmisille-

 

Miksi on niin että Jumala kuvasi Hänen aidon ja viimeisen palvelijansa "Karitsaksi"? Jumala voisi aivan viitata häneen Hänen profeettanaan sanalla minun "palvelijani", ja kuitenkin me voimme lukea Hänen käyttäneen sanaa "Karitsa"?

 

Mitä Jumala tarkoittaa käyttäessään tätä sanontaa, termiä?

 

Maestro Evangelistan sanojen mukaan syy sille, minkä takia Jumala kuvasi Hänen palvelijansa Karitsaksi (karitsa/lammas on yksi sävyisimmistä/nöyrimmistä eläinten keskuudessa), niin että hänen kauttaan maailman ihmiset voisivat ymmärtää, että Jumalalle me ihmiset ja eläimet olemme täysin tasavertaisessa tarkastelussa Hänen silmissään.

 

Näyttääkseen, että ihminen on samanarvoinen eläinten kanssa Jumalan silmissä, lukekaamme Kuningas Salomon sanat:

 

"Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys." Saarnaaja 3:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I saw something else under the sun: In the place of judgment - wickedness was there, in the place of justice - wickedness was there."

Ecclesiastes 3:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä näin jotain muuta auringon alla: Tuomionantopaikalla - pahuus oli siellä, oikeamukaisuuden paikassa - jumalattomuus oli läsnä." Saarnaaja 3:16

 

"tuomio" - yksilöihmisen täytyy nähdä asiasta molemmat puolet, totuuden valheesta ja hyvän pahasta.

 

"Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta." Saarnaaja 3:17-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I thought in my heart, "God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed." I also thought, "As for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath; man has no advantage over the animal. Everything is meaningless." Ecclesiastes 3:17-19 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"Minä ajattelin sydämessäni, " Jumala tuo tuomiolle sekä oikeamielisen että pahan, sillä siellä tulee olemaan aika jokaiselle aktiviteetille, aika jokaiselle teolle." Minä ajattelin myös, "Kuten on ihmisen kanssa, Jumala koettelee heitä, jotta he näkisivät, että he ovat samoin kuin eläimet. Ihmisen kohtalo on sama kuin eläinten; sama kohtalo odottaa heitä kumpaakin: Niin kuin toinen kuolee, niin myös toinen. Kaikilla on sama henkäys; ihmisellä ei ole etua eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta, merkityksetöntä." Saarnaaja 3:17-19

 

Ihmisellä on älykkyytensä, joka asettaa hänet erilaiseksi eläimiin verrattuna. Hänelle on annettu hallintavalta eläinten suhteen, mutta ei käyttääkseen niitä ruokana. (1. Moos. 1:27-31)

 

Näiden lisäksi ihminen ei ole eroavainen eläimistä. Jatkaaksemme:

 

"Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?" Saarnaaja 3:20-21

 

Ei ole olemassa muuta paikkaa ihmiselle kun hän kuolee, hän jää ja pysyy täällä maassa. Mikä on loppupäätelmä?

 

"Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa, kuin että ihminen iloitsee teoistansa (ja töistänsä), sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä?" Saarnaaja 3:22

 

Aivan kuten eläimet, ei ole olemassa taivasta ihmiselle, kun hän kuolee. Hän, yhdessä eläinten kanssa, jotka Jumala on luonut, ovat kaikki tarkoitetut syntymään tähän maailmaan ja kuolemaan tässä maailmassa.

 

Ihmiset ja eläimet ovat molemmat eläviä suonissaan olevan veren ansiosta. Aivan kuten ihmisen elämä on tärkeä Jumalalle, niin on myös jokaisen eläimen.

 

Todella, ihmiset ja eläimet ovat kumpaisetkin tärkeitä Jumalalle. Tämä on syy, minkä takia Jumala käytti termiä "Karitsa" kuvatessaan Hänen aitoa ja viimeistä profeettaa.

 

Opettaja Eraño M. Evangelista webbisivujen  www.thename.ph ja www.thenameonline.info tekijä on ollut kyvykäs selittämään nämä totuudet meille, koska hän on aito Jumalan profeetta ja todellinen Jumalan "Karitsa".

 

Hän on se yksi, joka esittelee Jumalan liiton meidän aikakautenamme.

 

Muistakaamme, että Mooseksen aikana Jumalalla oli Hänen liittonsa, Hänen lakinsa ja perussäännöksensä profeetta Mooseksen kirjoittamana. Kuitenkin, ongelmana Hänen kirjoitettujen lakiensa kanssa on, että lukijat saattoivat muokata lakeja heidän omien tulkintojensa mukaan.

 

 Ja siksi, me voimme nyt ymmärtää minkä takia Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, "Hän tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan kuin Mooseksen suuhun", jotta ihmisillä voisi olla yhdenmukainen ja johdonmukainen ymmärrys. Ihmisillä ei tule enää olemaan taipumusta tai eivät kykene tekemään heidän omia tulkintojaan siitä, mitä Jumala on aikaisemmin puhunut Raamatun kirjoituksissa.

 

 Mooseksen aikana, se oli Mooses, joka puhui Israelilaisille Jumalan puolesta. Koska Jumala sanoi tulevan profeetan olevan "kuin Mooses", niin Jumala tarkoittaa, että kuuntelemalla profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä on sama kuin me kuuntelisimme Häntä (Jumalaa). Jumala kommunikoi meille Hänen aitojen sanomiensa kautta. Tästä syystä Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle kunnianarvoisan tittelin"Kuninkaiden Kuningas ja Herrojen Herra"! (Ilmestyskirja 19:11-16, Ilmestyskirja 17:14)

 

Me silminnäkijätodistamme nyt Jumalan lupausta koskien uuden liiton täyttymyksestä meidän aikanamme Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan selkeän esiintulon kautta.

 

Ja lopulta, Jumalan profeettana kaikille kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

"Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään maailman olevan kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen aidon Jumalan Nimen."

 

  Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)!

 

Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph

ja www.thenameonline.info tai et, niin se ei ole enää vastuullamme tai ongelmamme. Sinä olet itse vastuussa teoistasi perustuen "vapaaseen tahtoon".

 

 Se, mikä on tärkeää, on, että maailman ihmiset eivät voi sanoa, ettei profeettojen Jumala Raamatussa näyttänyt meille kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtenäisyyden.

 

Sen mitä Jumala on tehnyt Maestro Evangelistan kautta, on saattaa meidät ymmärtämään, että Hänen AITO PROFEETTANSA KUIN MOOSES on nyt täällä ja HÄNEN SANANSA, ETTÄ HÄN TULEE LAITTAMAAN VASTUUSEEN/TILINTEKOON KAIKKI NUO, JOTKA EIVÄT KUUNTELE HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, ON NYT VOIMAANSAATETTU.

 

Meidän tehtävämme on pelkästään tiedottaa sinua Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista tuo.