Kuinka Uskonnot Ovat Ryöstäneet Ihmiskunnalta

Julkaistu 20. Tammikuuta 2014

 

 

  Kirkot ja uskonnot ovat opettaneet ihmisille, että heidän pitäisi lahjoittaa heille osa heidän ansaitsemistaan rahoista, jolla he taas levittävät Jumalan sanaa ja rakentavat rakennuksia joissa ylistää.

 

  Näiden uskontojen seuraajat on saatettu uskomaan, että mitä enemmän he lahjoittavat tai jakavat omista ansioistaan, niin sitä enemmän Jumala tulee heitä siunaamaan rahoituksellisissa hankkeissaan, ja niin he tulevat ansaitsemaan jopa enemmän.

 

  Lukekaamme tavallisimmat jakeet, joita uskonnot käyttävät ja aivan erityisesti niitä käyttävät televisio evankelistat motivoidakseen ihmisiä lahjoittamaan heitä varten ja jopa lähettämään raha tai rakkaus tarjontaa ja antia heille. Sanoiko Jumala todella noissa jakeissa, että meidän tulisi antaa lahjoituksemme heille?

 

"Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen (vastahakoisesti) eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa."  2. Kor. 9:6-7

 

  Tämä on se, mitä uskonnot/kirkot ja televisio evankelistat lukevat vakuuttaakseen heidän seuraajansa lahjoittamaan valtavia summia rahaa. Heidän on tehty ja saatettu uskomaan, että mitä suurempi on heidän lahjoittamansa summa, niin sitä mahtavampi (taloudellinen) on oleva Jumalan siunaus, joka heille tullaan suomaan.

 

   Kenelle meidän pitäisi antaa - mille Kirkko - Katoliselle, Protestanttiselle, Ei-uskontokunnalle, Kristuksen kirkolle?

 

"Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti." 2. Kor. 9:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

And God is able to bless you abundantly, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. As it is written: "They have freely scattered their gifts to the poor; their righteousness endures forever." 2 Corinthians 9:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

 Ja Jumala kykenee siunaamaan teitä ylenpalttisesti, niin että kaikissa asioissa kaikkina aikoina, teillä on kaikkea mitä tarvitsette, ylenpalttisesti kaikissa hyvissä töissänne. Kuten on kirjoitettu: "He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille: Heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti." 2. Kor. 9:8-9

 

 "He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille" - Se ei ole tarkoitettu millekään Kirkoille, vaan köyhille. Me tiedämme, että 2. Korinttolaiskirjeen kirjoittaja oli apostoli Paavali, mistä hän on määritellyt nuo jakeet?

"Hän on runsaskätinen, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti, hänen sarvensa kohoaa kunniassa." Psalmi 112:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"They have freely scattered their gifts to the poor, their righteousness endures forever; their horn will be lifted high in honor." Psalm 112:9 NIV

Suora suomennos:

 

"He ovat vapaasta tahdostaan jakaneet heidän lahjansa köyhille, heidän oikeamielisyytensä on kestävä ikuisesti; äänitorvi heidän kunniakseen tulee nostetuksi korkealle ja kuulumaan kauas. "Psalmi 112:9

 

  Se on kirjoitettu Psalmien kirjaan ja on selkeästi asetettu, että kyseessä ovat köyhät ja vähemmän onnekkaassa osassa olevat, joiden kanssa meidän tulisi jakaa kyseiset kymmenykset, eikä YHDELLEKÄÄN Kirkolle/Uskonnolle. Koska noin on kirjoitettu, niin se tarkoittaa, että kaikki rahat, jotka ihmiskunta on antanut kirkoille, oli tarkoitettu annettavaksi KÖYHILLE.

 

  Nyt, jos Kirkot sanovat, että he ovat ainoita Jumalan valitsemia hallinnoimaan kyseisiä rahalahjoituksia annettavaksi köyhille, luemme toisen kappaleen:

 

  Jumala antoi seuraavat säädökset Hänen profeettansa Mooseksen kautta, että miksi Jumala vaati Hänen kansaansa antamaan kymmenykset tai kymmenen prosenttia vähemmän onnekkaille:

 

"ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi, sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi, niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut." 5. Moos. 26:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then you and the Levites and the foreigners residing among you shall rejoice in all the good things the Lord your God has given to you and your household. When you have finished setting aside a tenth of all your produce in the third year, the year of the tithe, you shall give it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, so that they may eat in your towns and be satisfied. Then say to the Lord your God: "I have removed from my house the sacred portion and have given it to the Levite, the foreigner, the fatherless and the widow, according to all you commanded. I have not turned aside from your commands nor have I forgotten any of them." Deuteronomy 26:11-13 NIV

 

 Suora suomennos jae 13:

 

"Sitten sano Herrallesi Jumalalle: "Minä olen poistanut talostani pyhitetyn osuuden ja olen antanut sen Leeviläiselle, muukalaisille, orvoille ja leskille, sen mukaan kuten olet käskenyt. En ole asettunut sinun käskyjäsi vastustamaan, enkä ole unohtanut niistä yhtäkään."

5. Moos. 26:13

 

"Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi" - me voimme lukea Jumalan laista, kymmenysten vuosi tulee ja on joka kolmas vuosi, tarkoittaen, että sitä ei tehdä joka vuosi, kuten jotkut Kristityt uskonlahkot vaativat heidän seuraajiltaan.

 

  Jumalan laissa, ihmiset jakavat kymmenykset, joita he ovat syrjään laittaneet, eivät Jumalalle, vaan SUORAAN ja tasapuolisesti tai yhtäläisesti muukalaiselle, orvolle ja leskelle sekä Leeviläiselle - jotka avustivat profeetta Moosesta toimittamaan Jumalan lakia Israelilaisille. Meidän aikanamme nämä "Leeviläiset" ovat Valtionhallinnon edustajat, sillä Hallitukset ovat ne, jotka toimeenpanevat Lakeja ylläpitämään rauhaa ja järjestystä meidän yhteiskunnassamme, se tehtävä ei kuulu eikä ole Kirkoilla.

 

  Siten me voimme nähdä Jumalan oikeamielisyyden, koska kymmenykset eivät ole tarkoitettu Häntä varten, vaan vähemmän onnekkaiden parhaaksi ja Hallituksille. Kymmenyksiä ei kuulu suorittaa joka vuosi, vaan joka kolmas vuosi.

 

  On selvää, että Jumala ei asettanut yhtäkään kirkkoa hallinnoimaan tuon kaltaisia rahalahjoja köyhille. Me olemme niitä, joiden tulisi suoraan jakaa omastamme köyhille meidän yhteisöissämme. Jos ihmiset olisivat oppineet tämän suoran "jakamisen köyhien kanssa" ja olisivat tarkanneet tätä käskyä heidän henkilökohtaisissa yhteisöissämme, niin köyhyys olisi jo täysin hävinnyt meidän aikanamme. Ongelma on, että kirkot tekivät meidät uskomaan, että he ovat niitä, joita Jumala on lähettänyt keräämään tuon kaltaisia lahjoituksia ja keräysrahoja. Totuus on (kuten voimme lukea Raamatusta), että he eivät ole.

 

  Siten, kyseessä ovat kirkot, jotka ovat todellisia ryöstäjiä ja rosvoja. Kaikki vauraus, jonka he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään, ei ole tarkoitettu heitä varten, vaan ne varat on Jumala tarkoittanut köyhille.

 

  Uskonnot sanovat, että he ovat keränneet kaikki nuo rahat rakentaakseen näitä Kirkkoja Jumalan asuinpaikoiksi, joihin ihmiset voivat mennä ja rukoilla Jumalaa. Lukekaamme onko se, mitä he ovat rakentaneet, Jumalan käskemää:

 

  Maestro (opettaja) Eraño M. Evangelista  www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com antaa meille seuraavan logiikan:

 

  "Jos aito Kaikkivaltias Jumala on kaikkialla, niin miksi mennä rukoilemaan Häntä jonnekin tiettyyn paikkaan (kirkkoihin)?"

 

 On selvää, että tämän suuntainen päättely (logiikkaa) on tosiasioihin perustuvaa: Miksi oikea ja aito Jumala tarvitsisi huoneen/talon Itseään varten ylistykseen, kun kaikki luonto meidän ympärillämme on Hänen luomaansa? Vahvistaaksemme salliko Jumala näiden kirkkojen rakennettavan vai ei - luemme, mitä Jumala sanoi asiasta:

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?"

Jesaja 66:1

 

"Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta" Taivaat ja maa ovat kaikki Kaikkivaltiaan Jumalan luomistyötä. Mikä oikeus yksilöllä on sanoa, että hän rakentaa huoneen Jumalan asua? Se, mitä tuo henkilö sanoo, on loukkaus, herja Jumalaa kohtaan.

 

  Siten, nuo kirkot joita me näemme yhteiskunnissamme tänä päivänä, ovat ainoastaan herjauksena Jumalalle! Kyseessä ei ole mikään muu kuin aivopesu (uskontojen taholta) kerätä rahat sen jäsenistöltä ja väittää, että se on Jumalalle, kun todellisuudessa se on heitä varten.

 

  Uskonnot voivat torjua ja antaa vastaiskun, että jos Jumala ei koskaan halunnut Hänelle rakennettavan huonetta, niin miksi hän käski Kuningas Salomoa rakentamaan temppelin?

 

  Kun uskonnot käyttävät tuon kaltaista vastausta, he silloin juuri ovat osoittaneet meille kuinka he ovat pettäneet ihmiskuntaa:

 

  Luemme tuon käskyn:

  

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom."

II Samuel 7:12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

  Daavidille annettu lupaus - jälkeläinen on tuleva hänen verilinjastaan. Mikä tulisi olemaan tämän jälkeläisen työ?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:13 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi". 2. Samuel 7:13

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - se, mitä maailman ihmisten tulisi huomata todellisuudessa, on, että Huone tai temppeli, jonka on määrä tulla rakennetuksi Kuningas Daavidin toimesta, ei ole Jumalaa varten, vaan Hänen Nimeään varten.

 

  Kysymys: Miksi Jumala tarvitsisi Huoneen rakennettavan Hänen Nimelleen? Miksi Hän ei ilmoittaisi sitä suoraan?

 

  Oliko sille olemassa syy?

 

  Mikä on syynä sille, että Jumalan kansa/ihmiset eivät koskaan tunteneet tai tietäneet Jumalan Nimeä?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt. This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikille kansalle, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan kansa Egyptissä. Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:24-25

 

  Tuo sai Jumalan vihaiseksi Hänen kansaansa kohtaan, sen vuoksi, että he ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on verrattavissa tämän päivän Mariaan, Jeesuksen äitiin, jolla on titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot) ja joka on arvostettu ja ollut syvästi kunnioitettu aina tähän päivään asti.

 

  Mikä oli Jumalan antama tuomio heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YHWH, jolla he kuvaavat Jumalaa ei ole tosi Jumalan nimi, koska he ovat Jumalan kiroamia, ja Jumala jopa vannoi valan Itselleen, että Juutalaiset eivät enää voi lausua tai sanoa Hänen Nimeään. Ja koska he eivät enää voi sanoa Jumalan nimeä, heillä ei myöskään ole enää Jumalan siunausta.

 

  Kun kirous on Jumalan langettama tai antama, niin se varmasti tapahtuu ja toteutuu!

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen."

Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Kuinka me voimme tietää, että jo silloin kun he olivat yhä matkallaan Egyptin maassa, Israelin kansa suututti ja vihoitti Jumalan heidän epäjumalan kuvien ylistämisellään?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet ja joiden nähden Minä olin paljastanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että heidän, Israelin kansan ollessa Egyptissä, he jo ylistivät valheellisia jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren, josta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä Jumala kirosi heidät, että he (Juutalaiset) eivät voisi enää koskaan mainita tai sanoa Hänen Nimeään.

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet" - Jumala näytti, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana olevasta häväisty Hänen kansansa epäjumalan palveluksen tähden, asettamalla kirouksen, että he eivät voisi mainita Hänen Nimeään.

 

  Valheellinen muiden jumalien ylistäminen oli se synti, jonka Israelin kansa teki Jumalaa kohtaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, etteivät he voisi enää lausua Hänen nimeään ja se tarkoittaa, että Jumala otti Hänen siunauksensa heiltä pois ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansa pääsi pelastukseen heidän synneistään, heidän täytyy jälleen tuntea Jumalan Nimi.

 

  Onko se totta, että kun Israelin kansa tuntee Jumalan Nimen ja huutaa turvakseen Hänen Nimeään, he saavat anteeksiannon Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Syy sille on (siellä oli tarve olemassa rakentaa huone/talo Jumalan Nimelle), että Jumalan Nimi voisi olla nähtävissä heille valitun Daavidin jälkeläisen kautta ilman, että Jumalan sana tulisi rikotuksi! Mikäli Israelin kansa katuu ja huutaa turvakseen Jumalan Nimeä, heidän syntinsä tulevat Jumalalta anteeksiannetuiksi. Tämä on syy sille, miksi tuleva Daavidin jälkeläinen on kutsuttu nimellä pelastaja. Hän tekee tai saa kansansa Israelilaiset tuntemaan Jumalan Nimen huoneen tai talon kautta, jonka tulee rakentamaan Kuningas Daavidin jälkeläinen (Kuningas Salomo).

 

  Mikäli ja sitten kun huone/talo/temppeli on rakennettu, mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, NIIN ETTÄ, JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN, MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISVITSALLA JA NIIN KUIN IHMISLAPSIA LYÖDÄÄN" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:14 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläinen tulee saamaan tunnustusta ja on katsottu olevan tai tulevan "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on se kunnia tai titteli, arvonimi jonka hän on saava mikäli hän onnistuu, vaikka hän vain mies, ihminen.

 

  On annettu myös ehto: Että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin, hän tulee kärsimään rangaistuksen "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

  Miksi rangaistus toteutetaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan sauvan kautta?

 

  Maestro Eraño Evangelista antaa selityksen: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen/talon, jossa on nähtävillä Jumalan Nimi, niin sitten Israelin kansa (heidän silloisena aikanaan) tulisi tuntemaan Jumalan Nimen kyseisen Huoneen kautta; Israelin kansan yllä oleva kirous tulisi poistetuksi. Israelin kansa olisi saanut pelastuksensa. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu työnsä suorittamisessa ohjaamisessa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimen (kansa olisi hyötynyt Nimen tuntemisesta), niin heidän tulee myös olla niitä, jotka toimeenpanevat hänelle annetun rangaistuksen.

 

  Miksi?

 

  Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläisen hoidettavaksi, ei ole Jumalan edun vuoksi, vaan Israelin kansan edun vuoksi!

 

  Tämän Jumalan käskyn ilmoittamana, ketä vastaan olet syntiä tehnyt, sieltä on tuleva myös rangaistus! Jos olet tehnyt syntiä kansaa kohtaan, he myös toimeenpanevat rangaistuksen.

 

  Huone, jossa on Jumalan Nimi tulisi näyttämään Israelin kansalle (heidän silloisena aikanaan) tien pelastamaan itsensä heidän synneistään Jumalaa kohtaan. Sitä ei ole rakennettu Jumalan asuinpaikaksi, kuten uskonnot ovat selittäneet.

 

  Aivan kuten tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi ettei heidän pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää; kun he sitä syövät, he tulevat kuolemaan.

 

  Jumala, aina kun Hän antaa käskynsä, siellä on aina ehto, sillä kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

  

 "MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kohtaan rangaistuksen ihmisten käsien kautta kepiniskuin, hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

  Tämän takia huone täytyi rakentaa Jumalan Nimelle, että Juutalaiset voisivat tuntea Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoisi Hänen valansa Itselleen - että he eivät voisi enää koskaan lausua Hänen Nimeään.

 

  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö osoittamalla heille huone/talo/temppeli, jossa on näkyvillä Jumalan Nimi. Kun he näkevät huoneessa olevan Nimen, niin siten he kykenevät kutsumaan Jumalaa turvakseen. Mikäli hän onnistuu, niin kirous hänen kansansa yllä tulee poistetuksi Jumalan taholta. Hänen valtansa ja hallintansa yli Israelin on oleva ikuista ja hänet tullaan tunnustamaan ja kunnioittamaan TITTELILLÄ "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen tätä tehtävää varten valittu oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa, Salomo.

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä." 1. Aik. 22:9

 

  Salomo oli tuo poika, Daavidin suora jälkeläinen valittu täyttämään profetia. "Salomo" - tarkoittaa "rauhaa", tämä oli hänen merkkinsä. Uskonnot eivät ole opettaneet meille, että ensimmäinen profetian tehtävän hoitaakseen ottanut oli Salomo.

 

  Jeesus ei ollut ensimmäinen profetian tehtävän hoitaakseen ottanut tai näyttääkseen, ainoastaan, Israelilaisille, Jumalan Nimen. Sitä ei ollut tarkoitettu ilmoitettavaksi maailman kaikille ihmisille hänen elinaikanaan.

 

  Salomo, nimi tarkoittaa samaa kuin, rauha. Opettaja Evangelista sanoo, että koko maailma haluaa rauhaa. Onko meille koskaan ollut rauhaa meidän aikanamme? Se on aina karttanut meitä. Valtiot käyttävät valtavia summia heidän kansallisista budjeteistaan asevarusteluun, ja vain suojellakseen kansalaisiaan ja ylläpitääkseen rauhaa.  Opettaja Evangelista sanoo, että kaikkein tärkein asia tässä maailmassa on "rauha" tai "lepo". Vaikka olisit maailman rikkain ihminen maailmassa, mutta et kykene löytämään rauhaa, se ei ole hyvää elämää. Vaikka tämä maailma voisi tarjota sinulle parhainta kaikesta, niin ilman rauhaa, se ei ole mitään, sinä et voi täysin nauttia elämästäsi.

 

"Hän on rakentava temppelin (huoneen, talon) minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.'" 1. Aik. 22:10

 

  Hänelle annettiin tehtävä rakentaa huone, jossa on Jumalan Nimi nähtävillä; tätä on profetian vahvistus, joka on annettu aikaisemmin 2. Samuel 7:12-14, niin että hänen kansansa näkisi Nimen ja kutsuisi Jumalaa. Sitten kun Israelin kansa on liittynyt yhteen ylistämään Jumalan nimeä, niin he ovat silloin Jumalan siunaamat ja muut kansat seuraavat heidän antamaansa esimerkkiä ylistämään tosi Jumalaa, ja kaikki ovat yhteen liittyneitä ja rauha on vallitseva.

 

"Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä" - Salomo oli ensimmäinen, joka vastaanotti Jumalan voitelun. Mikäli hän onnistuisi tehtävässään, häntä tultaisiin kutsumaan "Jumalan pojaksi", se on titteli/arvonimi, joka annetaan hänelle hänen saavutuksestaan, vaikka hän on vain ihminen, todellinen Daavidin poika.

 

  Jeesus ei ollut ensimmäinen, jolle luvattiin titteli olla "kutsuttu" nimellä "Jumalan poika".

  

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä (arviointikykyä) ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile."

1. Aik. 22:11-13

 

  Tämä oli muistutus, jonka Jumala antoi Salomolle, että hän olisi rohkea ja tottelisi käskyjä.

 

  Vaikka huone tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi ei tullut tunnetuksi hänen kansansa keskuudessa hänen elinaikanansa, koska Kuningas Salomo rakensi temppeleitä myös hänen vaimojensa epäjumalille (1. Kun. 11:1-3).

 

  Kuitenkin se rangaistus, jonka Kuningas Salomo vastaanotti, on, että hänen kuningaskuntansa otettaisiin häneltä pois (1. Kun. 11:9-12). Hän ei kärsinyt fyysistä rangaistusta "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Miksi?

 

  Koska Jumala sanoi:

 

"Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen." 1. Kun. 11:12

 

"Mutta isäsi Daavidin" - Maestro Evangelista selittää meille, että Kuningas Salomo oli suora Daavidin jälkeläinen, aito "jälkeläinen" tai Daavidin poika. Jumalan rakkauden tähden Salomon isää, Daavidia kohtaan, Kuningas Salomo säästyi fyysiseltä rangaistukselta. Rangaistus "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" (joka on korostettu profetiassa 2. Sam. 7:12-17), mikäli Daavidin jälkeläinen tekisi rikkomuksen, rikoksen, ei koskaan koitunut Kuningas Salomon kärsittäväksi.

 

  Koska Kuningas Salomo ei joutunut rankaistuksi "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", kuinka hän kuoli?

 

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1. Kun. 11:41-43

 

  Kuningas Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; hän ei kuollut rangaistuksen seurauksena.

 

  Kuka jatkaisi tehtävää saattaa Israelin kansa tuntemaan Jumalan Nimi, joka oli kirjoitettuna Kuningas Salomon rakentamaan huoneeseen/taloon/temppeliin? Tulisiko Israelin kansa oleman ikuisesti kirottuna ja tuntematta Jumalan Nimeä? Loppuiko profetia siihen, vai antoiko Jumala vielä toisen mahdollisuuden Israelin kansalle?

 

  Ymmärtäkäämme seuraava: Kun Jumala tekee säädöksen/käskyn, tuleeko se mitättömäksi ja turhaksi?


"niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Jesaja 55:11

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"so is my word that goes out from my mouth: It will not return to me empty, but will accomplish what I desire  and achieve the purpose for which I sent it."Isaiah 55:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Joten niin on oleva minun sanani, joka suustani lähtee; Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä, vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon, Ja saavuttaa sen tarkoituksen, jonka vuoksi sen lähetin." Jesaja 55:11

 

"Se ei palaa luokseni rauenneena/tyhjänä, vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon" - Huolimatta Kuningas Salomon tehtävänsä tekemättä jättämisestä, eli tehtävänsä täyttämisestä tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi rakentamansa huoneen kautta, Jumala lähetti toisen Daavidin jälkeläisen suorittamaan tehtävän loppuun. Tämä sallisi Israelin kansan lopulta tuntea Hänen Nimensä ja vapauttaa heidät itsensä kirouksesta sekä tulla lopullisesti ja täysin anteeksiannetuiksi heidän synneistään ylistäessään muita jumalia, ja tulla pelastetuiksi.

 

  Luemme mitä Jumala sanoi Salomolle:

 

"Kuitenkaan en minä repäise (häneltä) koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."

1. Kun. 11:13

 

  Jumala antoi heille vielä yhden mahdollisuuden. Hän ei ottanut pois mahdollisuutta tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi Israelin kansalta. Mies, joka tulisi "yhdestä sukukunnasta" tulisi osoittamaan tai näyttämään aidon huoneen muiden temppeleiden seasta, joita Kuningas Salomo rakensi, jossa on näkyvillä Jumalan Nimi.

 

  Miksi Jumala sanoi "Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut"?

 

  Mikä oli Jumalan lupaus, joka koski Jerusalemin kaupunkia?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 1. Kun. 21:7

 

   Jumala sanoi, että se on Jerusalemissa, Kuningas Salomon rakentamassa huoneessa, sinne Hän asettaa Nimensä ikuisesti.

 

  Tämä tarkoittaa, että seuraava Kuningas Daavidin jälkeläinen (täyttämään profetian 2. Samuel 7:12:14) ei tule enää rakentamaan huonetta Jumalan nimelle, sillä sen on jo rakentanut Salomo. Hänen tehtävänsä on osoittaa ja näyttää huoneeseen (jonka rakensi Kuningas Salomo), jossa on näkyvillä Jumalan Nimi ja saattaa Israelilaiset ymmärtämään, että huone on rakennettu tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi ilman, että heille suoraan sanotaan Jumalan Nimeä.

 

  Kristityt Pastorit voivat väittää, että profetia 2. Samuel 7:12:14 oli ainoastaan Kuningas Salomolle tarkoitettu, eikä niin että Jeesus sitä jatkaisi. Tällä tavoin ilmaistuna se näyttää siltä, että Salomo täytti menestyksekkäästi profetian. Siten ollen Salomolle olisi kuulunut titteli ja tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika". Ja myös, sitten ei olisi ollut mitään tarvetta enää lähettää Jeesusta.

 

  Nyt, kuka oli Daavidin jälkeläinen, jonka Jumala oli valinnut jatkamaan profetiassa 2. Samuel 7:12:14 annettua tehtävää, jonka suorittamisessa Salomo epäonnistui.

  

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen aito ja todellinen isä oli Joosef, joka kuului Daavidin huoneeseen tai sukuun. Siten, jos meidän on uskominen uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen kuuluisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

  Jatkaaksemme:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

 

  Jeesus oli vain Daavidin poika tai jälkeläinen, hän ei ollut aito ja oikea "Jumalan poika"; hän oli vain ihminen, mies.

 

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - Se on aivan selvää; kyseessä on Daavid, jonka jälkeläinen Jeesus on - se on yhdenmukainen profetian 2. Samuel 7:12:14 kanssa. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Jeesus EI OLE, eikä KOSKAAN TULE OLEMAAN aito Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet. Hän on ainoastaan Ihmisen Poika.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme siitä:

 

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Kristityt ovat tehty uskomaan, että se on Maria, joka on Daavidin sukulinjasta, mutta kuten me voimme lukea, niin se on Joosef eikä Maria, joka on Daavidin huoneesta ja sukulinjasta.

 

  Luemme toistamiseen, mitä Jumala sanoi:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä SINUN seuraajaksesi jälkeläisesi, JOKA LÄHTEE SINUN RUUMIISTASI (ON SINUN LIHAA JA VERTASI); ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

  Jumala ei sanonut, "Minä nostan Minun jälkeläiseni sinun lihastasi ja verestäsi", koska jos Hän olisi sanonut sellaisen asian, niin sitten Maria on todellakin Daavidin sukulinjasta, koska hän tulisi kantamaan Hänen Poikaansa.

 

  Sen mitä Jumala selkeästi sanoi profetiassa, on, ETTÄ HÄN TULEE LÄHETTÄMÄÄN DAAVIDIN JÄLKELÄISEN, miehen joka tulee syntymään Daavidin omasta lihasta ja verestä, täysin ihmisen. Ja koska Jumala puhui tulevasta Daavidin jälkeläisestä, eikä kirjaimellisesta Pojasta, niin sen keskeisin sanoma on, että se mitä on kirjoitettu Joosefin olevan Daavidin sukulinjasta, on totta. Se, että Kristityt uskovat Marian olevan myös Daavidin sukulinjasta, on vain Kirkkojen KEKSINTÖÄ vahvistaakseen heidän suurta petosta, että Jeesus on Jumalan Poika.

 

  Väittämällä, että Jumala on se, joka saattoi Marian odottamaan lasta, eikä Joosef, niin sillä keinoin nämä Kristityt Pastorit ovat tehneet Jumalasta epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän hedelmöitti naisen, joka oli jo luvattu avioon, oli kihloissa (Luukas 1:27). Tämä sai näyttämään, että Jumala on tehnyt rikoksen, josta on säädetty kuolemanrangaistus, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 22:23-24.

 

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you." Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

 

  Jatkuvalla saarnaamisellaan ja aivopesu-VALHEELLAAN, että Jumala saattoi/teki naisen (joka oli jo luvattu avioon, oli kihloissa toisen miehen kanssa) raskaaksi odottamaan Hänen "poikaansa", he ovat saaneet asian näyttämään kuin Jumala olisi rikkonut omaa lakiaan vastaan, ja siten tehden Hänestä, ei ainoastaan epäoikeudenmukaisen Jumalan, vaan myös MORAALITTOMAN Jumalan.

 

  Se, mitä he saarnaavat on Jumalanpilkkaa ja suuri loukkaus. Tästä syystä me emme voi syyttää Jumalaa, kun Hän on hylännyt meidät elämään Hänen kirouksensa alaisina, koska me olemme sallineet itsemme laittamaan MEIDÄN USKOMME tukeutumaan näihin Häneen kohdistuviin JUMALANPILKALLISIIN JA LOUKKAAVIIN opetuksiin, joita nämä pastorit ja papit meille tuottavat!

 

  Profetia Jesaja 7:11-15 koskien Jeesusta on Maestro Evangelistan selittämänä luettavissa seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html tai

Yksi Sukukunta

 

  Jeesus oli valittu yksikö Daavidin sukulinjasta tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman huoneen/talon/temppelin kautta, jonka hän oli jo rakentanut. Kun hän onnistuu saattamaan hänen kansansa tietämään ja tuntemaan tosi Jumalan Nimen Huoneen kautta, jonka on rakentanut hänen esi-isänsä Kuningas Salomo, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yllä tulee poistetuksi. Heidän syntinsä tulevat Jumalan anteeksi antamiksi ja hän tulee palkituksi tittelillä "Jumalan Poika", tittelillä, joka oli ensin tarjolla Kuningas Salomolle.

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

  Kysymys kuuluu - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti tai toimitti meille?

 

  Vastaus on EI YHTÄÄN- tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä on todisteena siitä?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon tai rikkomuksen, hän tulee kärsimään rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin. Viittaus, että Jeesus oli hakattu ja ruoskittu ihmisten käsien kautta, osoittaa että hän oli syyllistynyt rikokseen.

 

  Siten ollen, hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

 

  Oliko Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rankaistu ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimalla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Todellakin, Jeesus oli ihmisten kautta pahoinpidelty ja tapettu, aivan kuten Jumala on asettanut Hänen profetiassaan 2. Samuel 7:12-14 - " Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

  Me olemme TODISTANEET itse, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, että todellinen syy miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla hakatuksi ihmisten käsien kautta ei ollut meidän syntiemme, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurausta.

 

  Miksi häntä rangaistiin, mikä oli hänen rikkomuksensa?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die,
because he claimed to be the Son of God.
John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaiset vaativat, "Meillä on laki, ja sen lain mukaan hänen täytyy kuolla, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika." Johannes 19:7

 

  Hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika" sen sijaan, että hän olisi sanonut olevansa vain ihmisen poika. Hänen kansansa (Israel) tiesi hänen olevan Daavidin jälkeläinen, Ihmisen Poika - ei "Jumalan Poika".

 

  Kuinka Jeesus valheellisesti teeskenteli olevansa Jumalan Poika?

 

 

He pretended to be the "Son of God" instead of saying that he is only a son of man. His people (the Israelites) knew that he was a descendant of David, A SON OF MAN - not a "Son of God".

 

How did Jesus falsely pretend to be a Son of God?

  

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13

 

  Kun Jeesus oli hänen opetuslastensa kanssa, hän kysyi heiltä kuka "ihmisen Poika" on, tai kuka on "Daavidin poika". Aivan kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12-14. Hän ei kysynyt kuka on "Jumalan poika".

 

  Kuinka hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle?

 

When Jesus was with his disciples, he asked them who the "Son of Man" is, or the "Son of David" as prophesied in II Samuel 7:12-14. He was not asking who the "son of God" is.

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista." Matteus 16:14

 

  Jeesus odotti hänen opetuslastensa sanovan tai antavan selityksen, että hän oli "Ihmisen Poika" tai "Daavidin poika". Mutta perustuen opetuslasten antamiin vastauksiin, he eivät todella tunteneet Jeesusta ja hänen työtään, kuten se oli profetoitu.

 

  Sitten hän kysyi Pietarilta, joka ei ollut vielä antanut vastaustaan,

  

"Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"
Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä sitten?" hän kysyi. "Kuka minä sinun mielestäsi olen?" Matteus 16:15

 

  Kuinka kuului Pietarin vastaus?

 

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Matteus 16:16

 

  Kyseessä oli Pietari, joka vastasi että Jeesus oli "Jumalan Poika". Kaikki uskontojen opetukset, että Jeesus olisi "Jumalan Poika" jättävät ilmiselvästi huomioimatta Jeesuksen esittämän kysymyksen opetuslapsilleen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Uskontojen opetuksen painopiste ja keskittymä on suunnattu Pietarin antamaan vastaukseen, että Jeesus olisi "Jumalan Poika".

 

  Todellisuudessa Pietarin vastaus: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." oli virheellinen, koska Jeesus kysyi kuka "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika" on, eikä hän kysynyt "kuka on Jumalan poika".

 

  Maestro Evangelistan mukaan tässä on tarvetta ymmärrykselle:

 

  Kun Pietari vastasi hänelle: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika", niin Jeesuksen olisi pitänyt sanoa: "Ei Pietari, en minä sitä sinulta kysynyt, minä kysyn sinulta kuka ihmisen poika tai Daavidin poika on, enkä kuka on Jumalan Poika. Ensinnäkin sinä olet väärässä sanoessasi minun olevan Jumalan Poika, sillä minä olen vain Daavidin Poika, jota tullaan ainoastaan kutsumaan nimellä Jumalan Poika, kunhan minä täytän velvollisuuteni Jumalalle olemalla ´Kristus´, eli pelastan minun kansani Israelin heidän synneistään." Sen minä voin tehdä johtamalla heidät tuntemaan Jumalan nimen temppelin kautta, jonka minun esi-isäni Kuningas Salomo on rakentanut Jumalan Nimelle!

 

   Tuolla tavoin Jeesuksen olisi kuulunut vastata Pietarille, sillä hän ei todellisuudessa ollut Jumalan poika, vaan Daavidin poika tai jälkeläinen ja tämä perustuu Jumalan sanoihin profetiassa II Samuel 7:12-14.

 

  Jumala on tehnyt ehdon II Samuel 7:12-14, kun Hän sanoi "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".


  Kyseisen Jumalan sanoman varoituksen johdosta Jeesuksen, Daavidin pojan pitäisi olla erittäin varovainen ja huolellinen kaikessa mitä hän sanoo, eikä hän saisi olla helposti alttiina tai ottaa vaikutteita ympärillään olevien ihmisten puheista, ettei hän tekisi väärin ja joutuisi ihmisten käsien kautta rankaistuksi.

 

  Sen sijaan, että hän olisi korjannut Pietarin puheita tämän väärästä vastauksesta, mitä Jeesus sanoi?
 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Matteus 16:17

 

  Ei nuhdellut, sen sijaan Jesus oli varsin otettu ja riemuissaan siitä, että hän oli "Jumalan Poika".

 

  Muistatko ehdon, jonka Jumala Itse sääti ja edellytti profetiassa koskien "Daavidin jälkeläistä"? Mikäli tämä "Daavidin jälkeläisen" tekisi rikoksen, rikkeen, niin hän tulisi kohtaamaan rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Miksi? Jeesus otti Pietarin antamasta vastauksesta edun omaksi hyödykseen.

 

  Sen sijaan, että hän olisi nuhdellut Pietaria, hän ylisti ja siunasi häntä tämän antamasta vastauksesta, "sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa" - sillä hetkellä, kun hän sanoi nuo sanat, hän syyllistyi jumalanpilkkaan, sillä hän ei koskaan todellisuudessa ollut Jumalan Poika, vaan ainoastaan Ihmisen Poika tai Daavidin jälkeläinen! Siten Jeesus alkoi väittää olevansa "Jumalan Poika", sen mukaisesti kuin Pietari oli sanonut.

 

  Hänen todelliset tunteensa koskien hänen kaikkein hartainta toivetta kohtaan oli nyt asetettu avoimena hänen eteensä. Kaiken aikaa, sydämessään, Jeesus halusi ihmisten, kansansa tunnistavan tai tunnustavan hänet "Jumalan Poikana". Syy miksi Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika" johtui Pietarista. Tämä oli hänen ensimmäinen rikkeensä, rikoksensa.

 

  Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani (kirkkoni), ja tuonelan portit eivät sitä voita. Matteus 16:18

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa huoneen luokse, jossa on Jumalan Nimi. Sen sijaan hän rakensi toisen huoneen/talon/temppelin omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut oman kirkkonsa, joka ei ollut osa hänen työtään ja tehtäväänsä, kuten oli selkeästi eriteltynä profetiassa. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen uskon perustana. Tämä oli Jeesuksen toinen rikkomus.

 

  Koska Pietari imarteli Jeesusta vastauksellaan, kuinka Jeesus vastavuoroisesti palkitsi Pietarin?

 

 "Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:19

 

  Koska hän nyt oletti olevansa "Jumalan Poika", hän antoi Pietarille auktoriteetin. Mutta tiesikö Jeesus tehneensä väärinteon/rikoksen?

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

  Siitä ajasta lähtien, kun hän teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", eikä täyttänyt tehtäväänsä/työtänsä, oli perustanut oman kirkon, niin oliko hän tietoinen tulevasta rangaistuksestaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla"?

 

Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös. Matteus 16:21

 

  Hän sanoi, että hän tulisi "kärsimään" tai kohtaisi rangaistuksensa, ja kolmantena päivänä hänet nostettaisiin elämään.

 

  Myöhemmin me opimme "kolmannen päivän" tarkoituksen, josta Jeesus oli maininnut. Tämän meille tulee selittämään Maestro Eraño M. Evangelista Pyhän Raamatun kautta.

 

  Jatkaaksemme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko." Matteus 16:22

 

  Pietari oli vaikuttanut Jeesukseen ja tämä aloitti teeskentelemisen ollakseen "Jumalan Poika"; tällä kertaa hän yritti jälleen saada Jeesus vakuuttumaan, että kärsiminen ja kuolema eivät koskaan kohtaisi häntä (Jeesusta).

 

  Mitä Jeesus sanoi hänelle?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

 

  Tämä on selkeä osoitus, että Jeesus huomasi Pietarin olleen Saatanan vaikutuksen alaisena, kun oli onnistuneesti pettänyt hänet!

 

  Tämän vuoksi Jeesus nimitti Pietaria Saatanaksi (Matteus 16:23), koska Saatana käytti Pietaria huijatakseen Jeesusta julistamaan itseään kirjaimelliseksi Jumalan Pojaksi ja rakentamaan kirkon hänen omalle nimelleen. Jeesus huomasi myöhemmin, että Saatana käytti Pietaria pettääkseen häntä, mutta sen ymmärtäminen tuli liian myöhään. Hän oli jo tehnyt "väärinteon"!

 

  Verrattaessa Eedenin Puutarhan tapahtumiin, jossa Käärme petti Eevaa ja Adamia. Adam tuli petetyksi Eevan kautta! Ja Jeesuksen tapauksessa Saatana käytti Pietaria pettääkseen Jeesuksen esittämään "Jumalan Poikaa". Rikkomus, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa, tapahtui jälleen Jeesuksen aikana ja sen vuoksi hän kohtasi rangaistuksen. Jeesus ei koskaan oppinut aikaisemmista Eedenin Puutarhassa tapahtuneesta rikkomuksista

 

  Eedenin Puutarhassa tapahtuneen tottelemattomuuden takia, Jumala rankaisi käärmettä ja laittoi sen matelemaan. Tekemänsä rikkomuksen takia myös Jeesus kärsi rangaistuksensa Jumalalta ruoskimisen tuskissa. He kärsivät saman kohtalon - molemmat kohtasivat rangaistuksensa!

 

  Kirkot käyttävät jaetta Matteus 16:18 "tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani/kirkkoni" osoittaakseen, että he ovat se auktoriteetti, jonka perustan on laskenut Jeesus, ja jonka he ovat saaneet ihmiset uskomaan olevan Jumalan Poika - Katolilaiset, Protestantit ja jopa Filippiiniläispohjainen Kristitty ryhmä, jota kutsutaan nimellä Iglesia Ni Cristo, Kristuksen kirkko väittelevät ja riitelevät toistensa kanssa, että mikä on se aito kirkko.

 

  Totuus on ollut kaiken aikaa, että Jeesuksen lausunto on osoitus hänen väärinteostaan, sillä Jumala ei käskenyt häntä rakentamaan Kirkkoa. Hänen tehtävänsä oli vain saattaa hänen kansansa ymmärtämään ja tuntemaan nimi Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta.

 

  Koska Kirkot, joita me näemme tänä päivänä, ovat todiste Jeesuksen väärinteosta rakentaa temppeli omalle nimelleen - (ja siten teki itsestään Jumalan, sen sijaan, että olisi johdattanut Israelin kansan tuntemaan Jumalan Nimen Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta). Tämän seurauksena Jumala hylkäsi hänet ja hänet hakattiin sekä ruoskittiin ihmisten käsien kautta, kuten on kirjoitettu 2. Samuel 7:12-14.

 

   On erittäin selvää, että uskonnot ovat ryöstäneet ihmiskunnalta, koska kaikki se raha, jolla he ovat rakentaneet näitä katedraaleja ja temppeleitä, ei ole Jumalalle. He ovat saarnanneet väärää opetusta koskien Jumalaa ja siinä prosessissa he ovat rikastuttaneet itseään!

 

   Se mitä ihmisten tulisi nyt havahtua huomaamaan, on, että Jeesuksen voima tehdä ihmeitä ei ole lähtöisin Jumalalta, vaan Saatanalta. Sen jälkeen kun Jeesus tuli Saatanan huijaamaksi Pietarin kautta, hän ylisti Saatanaa ja opetti myös sen opetuksia.

 

  Klikkaa seuraavasta linkistä lukeaksesi asiasta täyden Raamattu ilmestyksen:

  

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima

 

  Kun luet jonkin yllä olevista linkeistä, sinä tulet tietämään kuinka Jeesus ylisti Saatanaa.

 

  Ei ainoastaan tuo: Mikäli Jeesus ei todellakaan tehnyt mitään väärin, miksi Jumala salli hänen hakattavan ja ruoskittavan ihmisten käsien kautta? Jumala selkeästi sääti/määräsi 2. Samuel 7:12-14, että kun Kuningas Daavidin jälkeläinen - joka on nyt tässä Jeesus, tekee väärinteon, hän kohtaa hakkaamiset ja ruoskimisen ihmisten käsien kautta.

 

  Kun nämä uskonnot ja heidän saarnaajansa epätoivoisesti sanovat, että Jeesuksen kuolema ei johtunut hänen omista synneistään, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan, siihen katsoen mitä Hän on puhunut Kuningas Daavidille 2. Samuel 7:12-14.

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

"He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta" - aivan kuten Katolinen Kirkko teki. Ei ainoastaan kullasta, vaan myös puusta, hartsista sekä metallista. Tämä ei tarkoita, että Katolinen Kirkko olisi yksin syyllinen tähän kauheaan syntiin. Muut Kristilliset kirkot ovat yhtä syyllisiä kuin on Katolinen kirkkokin, koska he ovat aivopesseet ja vaikuttaneet kokonaisvaltaisesti heidän jäsenistönsä uskomaan, että Jeesus on heidän oma henkilökohtainen jumalansa ja pelastajansa.

 

"pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat" - Tämä kirja, johon Mooses viittaa ei ole mikään muu kuin se, jonka Jumala käski hänen kirjoittaa. Näitä olivat viisi ensimmäistä kirjaa Pyhistä Kirjoituksista (1. Mooseksen kirjasta - osaan 5. Mooseksen kirjaa). Mooses oli valmis, että hänen nimensä pyyhittäisiin pois kirjoituksista, jotta hänen syntinen kansansa saisi pelastuksen.

 

  Mooses yritti sovittaa hänen kansansa syntejä. Mooseksen pyyntö oli suuri, että hän jopa tarjosi hänen omaa elämäänsä sovituksena hänen kansansa syntien edestä, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini menee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

  Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa syntiä tekee, vastaa siitä Jumalalle, ja tuomiolle on aikansa. Jumala sanoo, että Hän lähettää "enkelin", kun aika on lähellä.

 

  Saa selville kuka tämä enkeli tai sanansaattaja on, seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html tai

Enkeli, joka kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen Todistusta

 

  Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien puolesta?

  

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen on kuoleva oman syntinsä takia. Ketään ei rangaista toisen tekemän synnin vuoksi. Tämän takia Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten syntien puolesta, tämän lain vuoksi.

 

  Koska Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa syntejä hänen kansansa puolesta, niin kuinka paljon vähemmän se on mahdollista Jeesuksesta puhuttaessa?

 

  On erittäin selkeää, että kyseessä ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesajan kirjassa 53. Se ei ole koskaan ollut profetia, vaan kokoelmamuistelo Mooseksen teoista.

 

  Lue lisää asiasta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.htmlja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html sekä

Kärsivä Palvelija

 

  Uskontojen oppi, että Jeesus on pelastanut maailman synneistään, on vale!

 

  Joka viikko ihmiset menevät Kirkkoihin ja saavat muistutuksen heidän pastoreiltaan, kuinka Jeesus oli Jumalan lähettämä kuolemaan heidän syntiensä puolesta ja joka viikko he antavat rahalahjoituksensa - koska heidät on aivopesty, että se mitä he antavat, on Jumalalle, kun todellisuudessa se on petosta varten, jotta se leviäisi yhä laajemmin.

 

  Koska uskonnot aivopesivät meidät uskomaan, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän puolestamme, on kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot ovat saaneet sen näyttämään siltä, että Jumala rikkoi Hänen oman lakinsa 5. Moos. 24:16 ja vieläpä tekivät HÄNESTÄ epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän salli niin kutsutun synnittömän miehen kuolla kuin "pedon" toisten syntien puolesta.

 

  Vielä tärkeämpänä, kuinka Jeesus voi esirukoilla tai sovittaa ihmiskunnan puolesta, kun häneen kohdistunut Jumalan hakkaamis- ja ruoskimistuomio häntä koskien oli kirjoitettu 2. Samuelin kirjaan 7:12-14.

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

  Uskonnot ovat ohjanneet ja tehneet meidät ylistämään Jeesusta, joka - (perustuen Jumalan profetiaan 2. Sam. 7:12-14) oli Jumalan rankaisema hänen omien syntiensä ja väärintekojensa takia, eikä meidän syntimme, kuten apostolit väittävät. Se on selvää, että uskonnot ovat opettaneet meille valheita koskien Jumalaa.

 

  Tämä todistaa myös, että Kristittyjen saarnaus ja paasaus "antikristuksesta" ei ole totta, sillä kuten tiedämme, Jeesus epäonnistui täyttämään tehtävänsä ja velvollisuutensa olla Kristus tai Israelin kansan voideltu Kuningas sen vuoksi, että hän teki väärin. Jeesus ei ole koskaan ollut Kristus!

 

  Aivan kuten hän tiesi tulevansa hakatuksi ja ruoskituksi sekä tapetuksi ihmisten käsien kautta, koska hän teki väärin, niin Jeesus myös tiesi mitä tulee tapahtumaan kirkoille, jotka tulevat levittämään hänen tekemäänsä vääryyttä edelleen. Hän varoitti meitä ettemme seuraisi opetusta, joka sanoo, että hän on täyttänyt tehtävänsä olla Kristus sekä hän kertoi ennakolta temppeleiden tuhosta, jotka saarnaavat hänen olevan Kristus.

 

  Lue seuraavien linkkien kautta:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.htmlja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusreal-en.html sekä

Perustuu Yksinomaan Raamattuun - Kuka on Jeesuksen Todellinen Sanansaattaja

 

  Se niin kutsuttu Jeesuksen ylösnousemus on huhu - apostolien keksintöä perustuen heidän petoksensa, että Jeesus olisi kirjaimellisesti Jumalan poika.

 

  Seuraavan linkin kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.htmlja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html sekä

Elikö Jeesus Edelleen

 

  Tietääksesi todellisen tarkoituksen Jeesuksen sanoessa, että hän on nouseva "kolmantena päivänä", joka oli ainoastaan symbolista - seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä Ei ole Jeesuksen toista tulemista, Kaikkivaltias On Hän Joka Tulee

 

  Täyden ymmärryksen saadaksesi, kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa Jumalasta ja Jeesuksesta, lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.htmlja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm sekä Kuinka Apostolit Pettivät Ihmiskuntaa Koskien Jeesusta ja Jumalaa

 

  Koska Jeesus, joka on vain Daavidin jälkeläinen, joka Jumalan sanan mukaisesti profetiassa 2. Sam. 7:12-14 oli Jumalan hylkäämä kuolemaan hänen omien vääryyksiensä takia, ei ihmiskunnan syntien, niin ei ole enää oikeutusta, että ihmiset olisivat velassa Jeesukselle.

 

  Tämän takia Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa sallimistaan ihmiskunnan kärsiä kaikista näistä kirouksista, näistä sodista ja tuhoista, koska he huutavat väärää jumalaa apostolien ja uskontojen antaman mallin mukaisesti!

 

  Mikä kirous?

 

  Mitä Jumala on sanonut aikaisemmin?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta. Me voimme ymmärtää, että meille on annettu mahdollisuus vastaanottaa siunaus Jumalalta, jos me TOTTELEMME Hänen käskyjään tai sitten kirous Jumalalta, jos me olemme tottelemattomia Jumalan käskyjä kohtaan ja seuraamme muita jumalin, joita me emme tunne.

 

  Kuinka me voimme tietää, koemmeko me näitä Jumalan langettamia kirouksia?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

  Jumala Itse varoitti näistä tapahtumista, vitsauksista, joita tapahtui Mooseksen aikana Egyptissä, että ne tapahtuisivat uudelleen. Yhä laajemmalle ja moninaisimmiksi levinneitä viruksia ja vitsauksia; kuten AIDS, Ebola, SARS, Lintuinfluenssa, hullun lehmän tauti (FMD), Sikainfluenssa ja tuhoavia hurrikaaneja, maanjäristyksiä, epätavallisen voimakkaita talvimyrskyjä, joita ei koettu Mooseksen aikana, nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, sen seurauksena, että me ylistämme vääriä valheellisia jumalia, emmekä me seuraa ja tottele Hänen käskyjään.

 

  Nämä eivät tapahdu siksi, että Jumala testaisi meidän uskoamme näihin uskontoihin! 

 

  Kun sanotaan, että me emme ylistä oikeaa Jumalaa, niin se tarkoitta, että me emme huuda turvaksemme (Hänen) Jumalan aitoa ja tosi Nimeä.

 

  Onko se totta?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"

Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Kuten on edellä olevissa Raamatun jakeissa todettu, kivuliaalta tuntuva totuus, että miksi Jumala ei kuule ihmisten rukouksia ja kaataa Hänen vihansa, johtuu siitä, että me emme kutsu Häntä Hänen oikealla ja tosi Nimellään.

 

  Tämä antaa vastauksen myös kysymykseen, jonka ovat esittäneet `vapaa-ajattelijat´, että miksi Jumala sallii tällaisen pahan ja tuhojen tapahtuvan maailmassa. Se johtuu siitä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisina, sillä me emme ole ylistäneet Hänen Nimeään, vaan olemme ylistäneet muita jumalia joita emme tunne.

 

  Me tiedämme jo, että Israelin kansa ei saanut tietoonsa Jumalan aitoa nimeä, koska Jeesus teki väärin väittäessään olevana Jumalan poika ja rakentamalla kirkon omalle nimelleen.

 

  Jeesus on jo maksanut tekemästään vääryydestä, kun Jumala hylkäsi hänet hakattavaksi ja ruoskittavaksi sekä lopulta julmasti tapettavaksi ihmisten käsien kautta.

 

  Mutta ongelma on, että apostolit sekä Jeesuksen seuraajat, sen sijaan, että he olisivat kirjoittaneet todellisen syyn miksi Jumala surmasi Jeesuksen, niin he ovat muuttaneet ja vääristelleet Jumalan sanaa vielä enemmän ja tehneet ihmiset uskomaan, että kutsumalla Jeesuksen nimeä, he kutsuvat Jumalan nimeä ja sen vuoksi me olemme Jumalan kiroamia.

 

  Luemme mitä Jumala sanoi aikaisemmin:

 

 

 "Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman." Jesaja 45:22-23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Turn to me and be saved, all you ends of the earth; for I am God, and there is no other. By myself I have sworn, my mouth has uttered in all integrity a word that will not be revoked: 
Before me every knee will bow; by me every tongue will swear.
Isaiah 45:22-23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kääntykää minun tyköni ja olkaa pelastetut, kaikki te maan ääriä myöden; Minä Olen Jumala, ei ole muita. Itseni kautta Olen vannonut, Minun suuni on lausunut kaikessa rehellisyydessään sanan, joka on peruuttamaton: Minun edessäni on jokaisen polvistuttava; Minuun jokainen kieli on vannova." Jesaja 45:22-23

 

  Jumala on meidän ainoa pelastajamme.

 

  Mitä apostolit ovat myös saarnanneet häntä koskien? Uskonnot ovat sanoneet, että:

 

 

"niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat," Kirje Filip. 2:10

 

  Tähän päivään asti uskonnot ovat jatkaneet tuon saarnaamista. Onko aivan totta, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimessä? Ei se ole totta, vaan totisesti Jumalan edessä. Se, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, on rienausta ja jumalanpilkkaa!

 

  Apostolit tekivät tai ohjasivat ihmiskunnan kutsumaan apua Jeesuksen nimeen - joka ei ole Jumala, eikä Jumalan Nimi - vaan kärsi jopa Jumalalta rangaistuksen hakkaamisin ja ruoskimisin väittäessään olevansa jumala!

 

  Tämä ei tarkoita, että meidän ei tulisi ollenkaan lukea apostoleiden kirjoituksia, sillä ne ovat kaikki valhetta, sitä enemmän meidän tulisi lukea niitä huomataksemme itse, kuinka he vääristelivät Jumalan sanaa, jonka ovat kirjoittaneet Hänen profeettansa Vanhassa Testamentissa.

 

  Nyt sitten, jotkut voivat etsiä syitä tai järkeillä - Jos apostolit eivät ole kirjoittaneet totuutta, että miksi Jumala lähetti Jeesuksen ja miksi Jumala salli Jeesuksen tulevan rangaistuksi ihmisten kautta, niin miksi Jumala salli heidän kirjoittaa heidän kirjoituksensa ja tulla liitetyiksi Raamattuun?

 

  Luemme, mitä profeetta Mooses sanoi aikaisemmin:

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin (silloin) Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

  Profeetta Mooses on varoittanut meitä, että meidän pitää olla varovaisia, ettemme me joudu petetyiksi. Tämä varoitus tarkoittaa sitä, että se ei ole enää Jumala, joka kontrolloi meidän uskoamme, ja siten ollen Jumalaa ei pidä syyttää, mikäli väärää opetusta Hänestä sisältäviä kirjoja on lisätty uskontojen taholta sellaiseksi Raamatuksi, joka meillä on tänä päivänä.

 

  Me voimme syyttää ainoastaan itseämme, koska me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi uskontojen taholta ajattelemalla, että he ovat auktoriteetteja, joilla on valta puhua Jumalasta. Me emme ole kuunnelleet varoituksen sanoja, emmekä ole käyttäneet viisauttamme ja ymmärrystämme, jonka Jumala antoi meille, että ensin tutkisimme sen, mitä meille on saarnattu apostoleiden taholta heidän kirjoituksissaan.

 

  Meidän ei tarvitse ajatella pidemmälle: Kuinka aito Jumala voi vastata ihmisten rukouksiin, kun he ylistävät ´Jeesusta´, joka huusi ja valitti, että hän oli Jumalan hylkäämä? (Matteus 27:46).

 

  Sallimalla itsemme tulla uskontojen pettämiksi ylistämään Jeesusta (joka oli todellisuudessa Jumalan rankaisema hakattavaksi, ruoskittavaksi ihmisten käsien kautta omien väärintekojensa seurauksena), me olemme todella Jumalan kiroamia. Me olemme syyllisiä, kun olemme ylistäneet muita jumalia, joita ovat meille opettaneet uskonnot, pääasiassa Kristinusko.

 

  Myöskin niin kutsuttu kaikkien apostoleiden marttyyriksi  nimittäminen on yhtä tyhjän kanssa. Se on sama kuin sanoisi itsemurhapommittajan uskon olevan oikein, koska he haluavat tehdä itsestään marttyyrejä. Apostoleiden kuolemat tarkoittavat, että Jumala laittoi heidät kuolemaan, sillä he saarnasivat valheellisesti Hänestä.

 

He ovat kätkeneet totuuden, että todellinen syy, miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan brutaalin ja hirvittävän kuoleman johtui hänen omista väärinteoistaan. Heidän apostolikavereidensa kuolemat tehtiin näyttämään siltä, kuin ne olisivat tapahtuneet heidän uskostaan Jeesukseen. Oikea Jumala ei hylkää Hänen uskollisia palvelijoitaan, jotka todella tottelevat Häntä. Yhtenä esimerkkinä profeetta Daniel, joka välttyi kuolemalta leijonien luolassa. (Daniel 6:22-24)

 

  Niin kauan kuin ihmiset ylistävät ja syvästi kunnioittavat 'Jeesusta', josta apostolit ja uskonnot tekivät jumalan, niin sitä enemmän Jumala tekee näitä katastrofaalisia tapahtumia ilmaantumaan todellisuudessa jatkossa.

 

  Onko totta, että apostolit ovat valehtelijoita?

  

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false." Revelation 2:2 (NIV)

 

  Suora suomennos:

 

"Minä tiedä sinun tekosi, sinun kovan työsi ja sinun sinnikkyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja miehiä, että sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidät valheellisiksi." Ilmestyskirja 2:2

 

"jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole" - Ilmestyskirja vahvistaa, että apostolit ovat valehtelijoita.

 

  Näitä eivät ole ainoastaan ne, jotka vain sanovat olevansa apostoleita, vaan tämä viittaa apostoleihin itseensä, koska he tekivät vääriä lausuntoja siitä, miksi Jeesus kuoli ja jopa tekivät Jeesuksesta jumalan, kun hän ei sitä ollut.

 

  Mikäli apostolit olivat tosi Jeesuksen seuraajia, niin heidän ei olisi pitänyt jatkaa valheellisuutta, jota Jeesus teki (siitä syystä hän kärsi Jumalan rangaistuksen), heidän olisi pitänyt kirjoittaa totus koskien Jeesusta.

 

  Heidän olisi pitänyt kirjoittaa, miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen (kuten Jumala on säätänyt 2. Samuel 7:14), eli hänen omien syntiensä takia. Heidän ei olisi pitänyt tehdä sitä näyttämään siltä, että hänen kuolemansa oli meidän syntiemme puolesta.

 

  Lue Raamatusta Vanhan Testamentin kirjat, joihin on kirjoitettu kertomukset Jumalan miehistä, sisältäen heidän virheensä: Mooses oli tottelematon, Daavid teki syntiä, Salomon väärä ylistys - ne kaikki ovat kirjoitettuina.

 

  Apostoleiden olisi pitänyt kirjoittaa samalla tasapainoisella tavalla Jeesuksesta.

 

  Sinä saatat kysyä - Jos apostolit ovat valehtelijoita, niin kuka sitten kirjoitti Ilmestyskirjan? Oliko hän apostoli?

 

   Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

  

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä)Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot olettivat Ilmestyskirjan kirjoittajan olevan mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalainen", apostoli. Kuitenkin Ilmestyskirjan oli kirjoittanut Patmoslainen Johannes, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi menestyksellisesti täyttänyt hänen tehtävänsä, joka on kirjoitettu profetioihin; silloin ei olisi ollut tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

  Koska Jeesus epäonnistui täyttämään tehtävänsä, (sillä hän joutui Saatanan pettämäksi; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, jotta Jeesuksen ja Hänen apostoleidensa petos voitaisiin tuoda esiin ja paljastettaisiin!

 

  Apostolit ja opetuslapset ovat kuolleet jo kauan sitten, eikä heitä voi enää rankaista heidän petoksestaan ja valheellisesta opetuksestaan. Ne, jotka pitää nyt rangaista, ovat uskontojen johtajat, sillä he edustavat nyt apostoleiden opetusta.

 

  Sitä ei voi kieltää enää, että apostolit ovat valehtelijoita.

 

  Kuinka me voimme vahvistaa, että nämä Raamattu ilmestykset, joita Maestro Evangelista on paljastanut meille Jeesuksesta, Apostoleista ja uskonnoista on se totuus, jonka Jumala haluaa meidän tietävän?

 

  Onko tämä kaikki tullut Maestro Evangelistan henkilökohtaisten Raamattuopintojen kautta?

 

  Vastaus: Ei, hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen tämän kaltaisia ilmestyksiä. Kaikki on hänelle ilmoittanut Jumala Itse, koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala on jo ennalta kertonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa ja lähettää hänet puhumaan tai ilmoittamaan Hänen aidon ja tosi Nimensä.

 

"Profeetan minä olen herättävä… sinun kaltaisesi" - koska hänellä on auktoriteetti puhua Jumalan puolesta tai hän tulee olemaan Jumalan puhemies, aivan kuten Mooses oli. Valittu henkilö on vain ihminen, mies.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - valittu yksilö/henkilö on tuleva muukalaisesta rodusta, jotka Jumala tulee myös katsomaan kuuluviksi Hänen kansaansa Israeliin. Koko maailman on nyt ymmärrettävä, että kyseessä eivät ole enää vain Juutalaiset, jotka Jumala katsoo olevan ja kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

 

  Sinä voit lukea aiheesta lisää seuraavasta artikkelista:

  

http://www.thename.ph/thename/listen-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/listen-en.html sekä

 

Maailman Johtajat ja Ihmiset: Kuulkaa Jumalan Sana Raamatusta, Kuten Sen On Ilmoittanut Hänen Viimeinen Profeettansa!

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänestä erilaisen kuin Mooses. Mooses sai ainoastaan käskyn Jumalalta kirjoittaa Hänen sanansa ja perussäännöt. Se, joka tulee selittämään Jumalan sanat, tulee olemaan tuleva profeetta. Koska Jumala sanoi, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun, niin se tarkoittaa, että profeetta (lähetetty "kuin Mooseksen") ei tarvitse opetella tai tehdä tutkimuksia Pyhästä Raamatusta, siitä asiasta, mitä hän tulee sanomaan koskien Jumalan Sanaa. Hänen tulee ainoastaan odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle ja hän ilmoittaa Jumalan sanoman kaikille. Me tulemme tietämään, että se on todella Jumalan sanaa, jonka hän puhuu, sillä hän näyttää meille, että Jumala on sanonut ne sanat Raamatussa.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa vain sen, mitä hänelle on antanut Jumala, ei hänen omiansa. Ilmestys ei ole hänen oma mielipiteensä ja opintojen tulos, vaan sanoma Jumalalta.

 

  Siten, mikäli joku henkilö saarnaa Jumala-tietoutta omien henkilökohtaisten opintojensa, Raamatun kirjoitusten tai muiden kirjojen, kuin niiden, joiden kautta Jumala on puhunut Hänen profeettojensa kautta Raamatussa, tuo henkilö ei ole Jumalan lähettämä profeetta.

 

  Maestro Evangelista ollessa kyseessä, me voimme nyt tunnustaa hänen olevan aito profeetta kuin Mooses, koska hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen näitä ilmestyksiä. Ne ovat kaikki ilmoitetut hänelle Jumalan taholta, joka tarkoittaa, että kaikki tässä artikkelissa luettavissa oleva ja muista artikkeleista tällä nettisivustolla luettavissa olevat Raamattu ilmestykset, ovat sanoja, jotka Jumala on laittanut hänen (Maestron) suuhun. Jumala on käskenyt Maestroa ilmoittamaan Hänen sanansa maailmalle. Kyseessä on Jumala, joka on antanut hänelle tämän tiedon ja tuntemuksen selittää kirjoituksia, niin että me voimme ymmärtää Jumalan sanat erittäin selkeällä tavalla.

 

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista sai kutsun Jumalalta ja Jumala opetti häntä siitä, mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html sekä

Lyhyt Kertomus Maestrosta

 

  Kuinka me voimme tietää, että se on todellakin Mooseksen ja profeettojen Jumala, joka on lähettänyt hänet opettamaan meille näistä ilmestyksistä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille" - Varmistuaksemme, että Maestro Evangelista on todellakin tämä profeetta (kuin Mooses) ja se mitä hän puhuu kirjoituksista, on todella sitä, mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa, niin Jumala antoi meille merkin: Hänen profeettansa (kuin Mooses) tulee PUHUMAAN HÄNEN NIMESSÄÄN, ja se tarkoittaa, että hän on mies, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen, kuten se on kirjoitettu Raamattuun, niin että me voimme huutaa Hänen puoleensa oikealla ja tosi Jumalan Nimellä.

 

  Sen vuoksi, että sinä olet ollut tehty uskomaan (apostoleiden väärän opetuksen seurauksena), että kutsuessasi apuun Jeesusta, sinä kutsut puoleesi Jumalaa Hänen Nimellään, niin on suuresti tarkoituksenmukaista, että sinä tunnet Jeesuksen oikean tai todellisen identiteetin, joka perustuu Jumalan sanoihin.

 

  Miksi Jumala lähetti Jeesuksen ja miksi sinun ei enää pidä kutsua apua enää Jeesuksen nimessä?

 

  Kun Kirkot moukaroivat meitä opetuksellaan, että Jeesus on profeetta kuin Mooses, niin entistä enemmän he paljastavat, että apostolit piilottivat totuuden siitä, että Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan brutaalin, julman kuoleman, koska hän uhmasi ja pilkkasi Jumalan sanaa:

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'"             5. Moos. 18:20

  Jeesus oli Jumalan hylkäämä tulemaan tapetuksi, koska hän puhui sitä, mitä Jumala ei ollut käskenyt.

Tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14.

KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:14

 

  Me voimme NYT oppia Jumalan täsmälliset sanat profetiasta, minkä takia Hän lähetti Jeesuksen, 2. Samuel 7:14 ja kaiken sen raamatullisen selityksen, koska Jumala Itse näytti Hänen sanansa Raamatusta Opettaja Evangelistalle. Jumala ohjasi ja aktivoi Maestro Evangelistan selittämään (yksinomaan Raamatusta), kuinka profetiassa (sen rangaistuksen, joka ei ollut koitunut Kuningas Salomolle) tuli saamaan täydellistymisensä Jeesuksen kohdalla; ja mitä vääryyksiä Jeesus on tehnyt ansaitakseen tulla hakatuksi ja ruoskituksi sekä tapetuksi ihmisten käsien kautta.

 

  Kaikkein tärkein kysymys tässä on seuraava: Onko maailman loppu tulossa? Tämä on se, mitä Jumala näytti Maestro Evangelistalle meille luettavaksi:

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Tässä jakeessa, jonka Jumala näytti ja käski Maestro Evangelistaa ilmoittamaan meille, me voimme lukea, että maailma pysyy ikuisesti ja siten ollen se ei ole loppumassa. Uskontojen sanomat asiaa koskien, eivät ole totta.

 

  Ihmisten ei pitäisi olla peloissaan maailman lopun suhteen, sillä Jumala on säätänyt jo kauan sitten, että maailma ei lopu olemasta.

 

  Ajattele asiaa, mikäli maailma loppuisi kuten uskonnot sanovat, niin miksi he yhä hyväksyvät ja ottavat vastaan rahalahjoituksia rakentaakseen huoneita ylistystä varten?

 

 Uskonnot saattoivat ihmiskunnan odottamaan ja elämään "maailmanlopun" pelossa sekä uskomaan "Jeesuksen toiseen tulemisen" tulevaisuudensuunnitelmaan, joka ei koskaan tapahdu, sillä he nauttivat kaikista niistä rahalahjoituksista, joita he saavat heidän petollisilla ja vilpillisillä opetuksillaan.

 

  Miksi Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme Maaksi?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

  Yllä olevista Raamatun jakeesta me voimme ymmärtää, että Jumala loi planeetan, jolla me elämme, olemaan asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan, jotta meidän planeettamme Maa ylläpitäisi ihmiselämää. Jo ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo säätänyt oleellisen meidän perustarpeiksemme. Jumala antoi meille ilman hengitettäväksi, veden juotavaksi ja puhdistuaksemme, sekä kaikkein tärkeimpänä hedelmät ja vihannekset syötäväksi. Todella, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

 

  Miksi Jumala loi ihmisen?

 

  Tuohon me saamme vastauksen hetkestä, jolloin Adam luotiin. 1. Mooseksen kirjassa 2:15 on ilmoitettu, että Jumala otti hänet ja "pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä". Sanoilla "varjelemaan sitä tai huolehtimaan siitä", selkeästi tarkoitetaan, että Jumala loi ihmisen Hänen luomistyönsä huolehtijaksi, EIKÄ ihmisen pidä jättää planeettaa huomioimatta, jolla hän elää.

 

  Mutta ihminen unohti velvollisuutensa. Me olemme laiminlyöneet meidän planeettaamme, kun me olemme ottaneet valtavia määriä fossiilista öljyä, emmekä ole olleet tietoisia, että se voi aiheuttaa maailmanlaajuista lämpenemistä. Siten ollen, kun me nyt koemme tappavia myrskyjä, tsunameja, maanjäristyksiä ja monia muita sään häiriöitä, jotka tuhoavat niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja ja ihmisten elinkeinoja sekä toimeentuloja ympäri maailmaa.

 

   Me voimme syyttää vain itseämme, emme Jumalaa, koska me olemme epäonnistuneet meidän planeettamme Maan huolen pidossa.

 

  Ja vielä pahempaa, nämä uskonnot, sen sijaan, että he opettaisivat Jumalan luoneen meidät pitämään huolta maasta, niin he ovat saaneet meidät uskomaan "maailmanlopun" olevan tulossa. Sekä että Jumala olisi tehnyt toisen paikan meitä varten taivaisiin, jonne pääsemme, kun ylistämme julmasti teloitettua ´Jeesusta´ jumalana, joka on johtanut meidät olemaan välinpitämättömiä maan suhteen!

 

  Apostolien ja uskontojen petos koskien tulevaa elämää taivaassa on se, joka on ohjannut ihmistä olemaan välinpitämätön elämänsä suhteen täällä maan päällä. Toive toisesta elämästä taivaassa uskontojen lupaamana on huijaus ja väärennös. Kuitenkin, se on myös ihmisen syytä, että hän on sallinut itsensä tulla uskontojen pettämäksi uskomalla toiseen elämään taivaassa. Näihin uskoja antaa elämänsä periksi täällä maassa, koska hän on toivonut parempaa elämää taivaassa.

 

  TÄMÄ TOINEN ELÄMÄ TAIVAASSA EI OLE TOTTA. SE ON KIKKAILUA JA PETOSTA. JEESUS ITSE LAITETTIIN KUOLEMAAN JUMALAN TAHOLTA, KOSKA HÄN SAARNASI KYSEITÄ VALHETTA.

 

  TÄMÄ ON YKSI SUURIMMISTA PETOKSISTA, JOKA ON KOSKAAN YLLÄPIDETTY IHMISKUNNASSA!

 

  Opi lisää aiheesta:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html sekä

Taivas on Jumalan Asuinpaikka. Lupasiko Jumala Taivaan Ihmiselle?

 

  Ole myös tiedotettu, että Jeesus silloin kun hän oli vielä elossa, kertoi ennakolta profeetan kuin Mooseksen tulosta, jonka Jumala on lähettävä todistamaan tai ilmoittamaan totuuden siitä, kuinka hän epäonnistui Jumalan hänelle antamassaan tehtävässä. Ongelma on, että apostolit eivät koskaan korostaneet sitä, vaan pettivät ihmiskuntaa kirjoittamalla, että se on Jeesus, joka tulee kirjaimellisesti palaamaan, eikä sanottu profeetta.

 

  Lue seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html sekä

Jeesus puhuu tulevasta Jumalan tosi Sanansaattajasta

 

  Lukijalle - miksi sinä yhä lahjoitat rahaa sinun kirkollesi, kun sen rahan on tarkoitettu olevan jaettavaksi vähäosaisille? Miksi sinä jätät rahasi kirkolle, kun Jeesus, josta he saarnaavat, joutui Jumalan rankaisemaksi (ihmisten käsien kautta hakkaamisin) opettamalla väärää oppia elämästä taivaassa kuoleman jälkeen?

 

  Miksi kirkkojen pitäisi sallia olla olemassa, kun Jumala, jota he väittävät edustavansa, ei koskaan vaatinut sellaisia rahalahjoituksia alun alkaenkaan? Ja vielä enemmän kuin tuo, se iankaikkinen elämä, josta he saarnaavat on nyt osoitettu olevan valhetta, koska sen perustaja Jeesus, kärsi Jumalan rangaistuksen juuri lupaamalla tuon mukaista harhakäsitystä?

 

  Kun sinä pohdit näitä kysymyksiä, niin on hyvä ensin oppia tietämään miksi nämä Raamattu ilmestykset (koskien kirkkojen valheita Jumalasta ja Jeesuksesta), ja kaikkein tärkeimpänä koskien suurta ja pyhää Jumalan Nimeä, joka on paljastettu Internetin kautta profeetan välityksellä, jonka Jumala lähetti "ennakolta kuin Mooseksen".

 

  Luemme sanotun profetian Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu meidän aikanamme - kun sinä luet tätä artikkelia:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 

"lentävän kirjakäärö" - Maestro Evangelistan selittämänä on merkki kirouksesta, jonka Jumala on asettanut maailman ylle.

 

"Lentävän kirjakäärön" tarkoitus ja merkitys on tuleva ilmoitetuksi, ei Sakarjan aikana, vaan meidän nykyisenä "teknologisena" aikakautena. Se symbolisoi kehittyneitä kommunikointijärjestelmiä - satelliittiyhteyksiä, Internetiä, kaapeli-TV verkostoa ja muita uusia teknologioita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana. Sakarjalle, hänen aikanaan, annettiin vain etuoikeus nähdä vilkaisu tulevaisuudesta.

 

  Kun Sakarjalta kysyttiin koskien "lentävää kirjakääröä", niin hän kykeni ainoastaan kuvailemaan sitä sen aikaisella sanavarastollaan tai älykkyydellään. Siten on käytetty kuvausta "lentävä kirjakäärö". Tämä tarkoittaa, että profetia ei tapahdu Sakarjan aikana.

 

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

 

 "Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according

to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on

the other, everyone who swears falsely will be banished."

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

   "Lentävän kirjakäärön" merkitys oli Jumalan antama kirous koskien "varkaita" ja niitä, jotka "vannovat vääryyden nimissä".

 

  Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan kun aika on?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

   Tämä Kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaisiin ja niihin, jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen! Kuten on profetoitu, kaikki nämä tulevat tuhoutumaan ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa tuhoutuvat myös.

 

  Kuten me voimme lukea, "Lentävä kirjakäärö" oli tarkoitettu erityislaatuista tehtävää varten ja se on tuhot talot varkailta, jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen. Me voimme nyt saada selville keitä nämä varkaat ovat, koska aito profeettakuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut persoonassa Opettaja Evangelista.

 

  Varkaiden, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä, talot ovat USKONNOT ja tämän artikkelin ja muiden tällä nettisivustolla olevien artikkeleiden kautta: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com  koko maailma saa nyt todistaa, kuinka uskonnot kärsivät vahingon ja tuhon oikean Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen selvitysten kautta.

 

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista on (lentävän kirjakäärön, eli INTERNETIN kautta) osoittanut avoimesti, että uskonnot ovat SYYLLISIÄ opettaessaan vääriä nimiä Jumalasta ja ovat osoitetut tuottamuksellisesti saarnanneensa Saatanan petosta, että Jeesus olisi ollut Kristus ja Jumalan poika!

 

  Miksi heidän sanotaan olevan "varkaita"? Koska kaikki ne rahalahjoitukset, joita nämä uskonnot pyytävät kuin kunnianosoituksena kymmenysten tai lahjoitusten muodossa heihin uskoviltaan, tullaan nyt tuntemaan SUURENA HUIJAUKSENA, koska se, mitä he ovat opettaneet Jumalasta, ja erityisesti Hänen Nimestään sekä Jeesuksesta, eivät ole olleet totta.

 

  Niille fanaattisille kirkkouskoville sanotaan, että he ovat rikastuneet heidän Kirkolle kymmenysten antamistapansa seurauksena, on todella lapsellinen väite. Heidän tulisi ymmärtää, että heistä on tullut rikkaita, koska he ovat olleet voimakkaasti kirkkonsa petoksen motivoimia (että mitä enemmän he lahjoittavat, niin sitä enemmän he tulevat taloudellisesti siunatuiksi). Tämä petos on saanut heidät työskentelemään ahkerammin ja on tehostanut heidän mielensä luovan käytön, jotta he tekisivät ja menestyisivät paremmin heidän yrityksissään ja hankkeissaan.

 

  Nyt kun nämä uskonnot ovat paljastetut olevan varkaita, kuten myös pettäjiä Internetin tai ´lentävän kirjakäärön´ kautta, niin ei mene enää pitkää aikaa, kun he tulevat olemaan täysin tuhottuja.

 

  Kuinka me voimme tietää, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses julistaa varmasti Jumalan tosi sanoman, joka tuhoaa nämä ko. instituutiot, jotka saarnaavat vääryyden koskien Jumalaa? Kuinka me myös tiedämme, että profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty vain tämän päivän Israelin kansaa varten ja milloin tämä profeetta tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations."

 Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." - Jumala lähetti hänet olemaan Hänen profeettansa julistamaan Hänen aidon sanomansa kaikille maailman ihmisille, toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Tässä ei ole kyseessä edes profeetta Jeremia kuten monet tutkijat ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten. Tässä kappaleessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen tehtäväänsä, josta Hän kertoi jo ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

 "Mutta minä sanoin: Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you." Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1: 6-7

 

 "Lapsi" - viittaus symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vähän virallista koulutuksellista tietoa Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." 

Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses tulee aikana jolloin ne, jotka ovat vääryydellä väittäneet Jumalan lähettäneen heidät, ovat jo saattaneet tiedettäväksi heidän valheensa Jumalasta. Nämä valheet ovat hyväksytyt totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä enemmän, he ovat perustaneet heidän ylistyksen talojansa ja ovat ulottaneet vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin. Tämän kaltainen ympäristö tekee profeetalle kuin Moosekselle miltei mahdottomaksi täyttää tehtävä, jonka Jumala on lähettänyt hänet tekemään!

 

  Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti hänen kansansa Israelin pois Egyptistä. Jumala on myös Hänen maailman kansoille lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

 "Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut/laittanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja jälkeen päin:

 

"Katso, minä panen sanani sinun suuhusi. Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

 "Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta, johdattaa ihmiset pois ja ulos uskontojen vaikutusvallasta.

 

   Tämän takia maailman johtajien tulisi kuunnella sitä, mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, koska hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelista on saanut tehtävän ilmoittaa Jumalan Sana vastaan uskontojen opetusta. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole se profeetta (johon Jumala viittaa tässä kappaleessa), koska Jeremiaa ei koskaan tunnustettu olevan profeetta kaikille kansoille. Jeremia ei tuhonnut ja syössyt vallasta yhtään instituutiota sanomallaan, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestro Evangelistan tapauksessa, me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "profeettaa kaikille kansoille", jonka ilmoitti profeetta Jeremia, puhuu hänestä silloin kun maailman ihmiset ovat tietoisia asian kahden puolen eroista, ja erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle Raamatusta:

 

 (I) että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poika (kuten apostolit ovat kirjoittaneet) ja

(II) kirkko, jonka hän on rakentanut Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko) ja

(III)opetukset, joita hän teki koskien taivasta ja iankaikkista elämää, ei ole sitä mitä Jumala käski hänen tehdä.

 

  Todellisuudessa tuo yllä oleva lukeutuu hänen (Jeesuksen) tekemiin vääryyksiin, joiden vuoksi Jumala hylkäsi hänet kärsimään brutaalin rangaistuksen ihmisten kautta. Uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ei enää ole.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa uudelleen ne opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsuu Hänen profeetakseen kuin Mooses, on tuleva idästä - auringon nousun mailta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tämä on profeetta kuin Mooses. Kun Jumala kutsui Maestron olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi… Kukaan ei ole näistä kertonut" - Tämä on syy sille, että uskontojen johtajat tulevat olemaan tyrmistyneitä tai shokissa näiden ilmestysten vuoksi, koska he joutuvat paljastetuiksi, että se, mitä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

  Koska profeetta kuin Mooses, jonka Jumala lähetti puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi julistetaan myös tuosta samasta maasta.

 

  Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen, tulee?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä".!" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing:
"Glory to the Righteous One!"
Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

  On kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi nostetaan kunniaan Idässä, merten Saarilla. Tämä sen vuoksi, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Kuinka me tiedämme, että kyseessä on todellakin muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

 

 "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name-" I Kings 8:41 (NIV)

                                                                                                    

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

   Tämä on profeetta kuin Mooses joka tulee; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

 

 "sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

 "sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - tuotu selkeästi esille meidän aikanamme persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Suuri Jumalan Nimi on nyt tehty koko maailmalle mahdolliseksi lukea nettisivustolta www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

 "niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

   Ja vahvistuksena sille, että profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala asettaa Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen Nimensä, on muukalainen. Me voimme lukea seuraavasta:

 

 "Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

   Miksi Jumalan Nimi tulee kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27?

 

   Se n sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses, jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa, on muukalainen, (mutta Jumala tulee tekemään hänet Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, että hän ei tule Juutalaisen kansan keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Ja hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanaansa kaikille kansoille.

 

 "hänen huulensa ovat täynnä raivoa" - koska Jumala on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy miksi Hän sallii näiden tuhoisien katastrofien tapahtuvan, johtuu siitä, että Hän näyttää ja on laskenut Hänen vihansa meidän yllemme, sillä me olemme Hänen kirouksensa alaisina, sen vuoksi, että me emme huuda turvaksemme Hänen tosi Nimeään.

 

  Hyväksyivät uskonnot sitä tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen mainituilla nettisivuilla, Kuningas Salomon asettaman profetian täyttymyksenä. Tämä on todellisuutta nyt, eikä sitä voi enää kumota tai mitätöidä!

 

  Kuinka Jumala voisi antaa meille meidän syntimme anteeksi, kun olemme ylistäneet muita jumalia, mukaan lukien "Jeesus", jonka meille ovat opettaneet apostolit ja uskonnot?

 

"Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 11

 

  Kun me tiedämme ja tunnustamme tosi Jumalan Nimen, niin sitten ja ainoastaan sitten meidän syntimme ovat anteeksiannetut ja Kirous maan yllä tulla nostamaan pois.

 

  Tunne aito Jumalan Nimi Raamatusta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Kuinka me voimme tietää, että se mitä me luemme juuri nyt, on Jumalan jo kauan sanomien sanojen täyttymystä?

 

 "Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands,

and they will know that I am the LORD." Ezekiel 39:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristossa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

 

 "Maagog" - missä tämä paikka on? Luemme siitä:

 

"ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka."

 Ilmestyskirja 20:8

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth - Gog and Magog - and to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore."

Revelation 20:8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja se tulee pettämään valtiot neljältä maailman kulmalta - Goog ja Magog - ja kokoaa heidät sotaan. Lukumääräisesti he ovat kuin meren rantamaan hiekka." Ilmestyskirja 20:8

 

  Magog symbolisoi kaikkia maailman maita, tämä tarkoittaa, että kun Jumala sanoi Hesekiel 39:6, " Minä lähetän tulen Maagogiin", niin tulee olemaan suuria ongelmia ympäri koko maailman. Tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme, kun valtioiden johtajat eivät voi saattaa päätökseen alati laajenevaa siviilisotaa Lähi-idässä ja muissa osissa Pohjois-Afrikkaa sekä muuta maailmaa.

 

 "rannikkomailla/mertensaarilla tai meren rantamailla" - ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan myös Tyynellä merellä jännitteet kasvavat siellä olevien maiden välillä.

 

  Mitä tulee tapahtumaan rannikkomailla/mertensaarilla?

 

"he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA" - juuri rannikkomailta/mertensaarilta koko maailma tulee tietämään tosi Jumalan Nimen, koska profeetta (kuin Mooses), jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on Filippiiniläinen - kotoisin Filippiineiltä, Saarivaltiosta Kaukoidästä.

 

  Tietääksesi enemmän kyseisestä ilmestyksestä, klikkaa seuraavia

 

linkkejä:http://www.thename.ph/thename/listen-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/listen-en.html sekä www.suurinimi.com

 

  Jatkaaksemme:

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat (kansakunnat) tulevat tietämään, että minä olen HERRA, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

 "Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen kansalleen/ihmisilleen - "merten saarilla/rannikkomailla". Ja tämä on nyt alkanut Raamattuilmestyksillä, joita profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on ilmoittanut kaikille Lentävän kirjakäärön tai Internetin kautta

 

"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämä on selitys sille, miksi Jumala tekee kaiken tämän maailmaa kohtaavan, koska Hänen Nimensä on häpäisty.

 

 "kansakunnat tulevat tietämään" - he kaikki tulevat tietämään ja tuntemaan Hänen Nimensä.

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu (varmasti), sanoo Herra,(Kaikkivaltias) Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu varmasti" - tämä kaikki tapahtuu nyt sen vuoksi, että mies (josta Jumala on kertonut ennakolta 5. Moos. 18:18-19) jonka suuhun Jumala laittaa Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä, on nyt tullut persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista.

 

  Mitä tulee tapahtumaan sitten kun kaikki tunnustavat JUMALAN Nimen?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" Hesekiel 39:9

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'Then those who live in the towns of Israel will go out and use the weapons for fuel

and burn them up - the small and large shields, the bows and arrows, the war clubs

and spears.  For seven years they will use them for fuel. Ezekiel 39:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat ja käyttävät aseet polttoaineeksi ja polttavat ne - pieniä ja suuria kilpiä, jousia ja nuolia, taistelunuijat ja keihäät. Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan." Hesekiel 39:9

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat ja käyttävät aseet polttoaineeksi ja polttavat ne" - sitten kun me huudamme turvaksemme ja tunnustamme tosi Jumalan Nimeä, me olemme silloin kaikki Jumalan kansaa/ihmisiä.

 

  Lue täysi ilmestys seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä

Kuinka Raamatun Jumala Ilmoittaa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Antamansa Lupauksen Meidän Aikanamme?

 

"Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan" - RAUHA! Tämä tulee olemaan vallitseva tila kun Jumalan Nimi on lopulta tunnustettu. Sotimiseen tarkoitetut aseet poltetaan lopulta ja käytetään polttoaineena "seitsemän vuoden ajan" - tarkoittaen useita vuosia - ei ainoastaan seitsemää vuotta.

 

  Sotimiseen tarkoitetut "ydinkärjet" tullaan käyttämään rauhanomaisiin tarkoituksiin polttoaineena ydinvoimaloissa, eikä niitä enää käytetä sotimistarkoituksiin. Mitä muuta?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel. And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD." Ezekiel 39:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä, koska he käyttävät aseita polttoaineena. Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät, julistaa Kaikkivaltias HERRA." Hesekiel 39:10

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä" - koska meillä on muita polttoaineresursseja, jotka tulevat sotimiseen tarkoitetuista aseista. Me emme tule tarvitsemaan paljoa öljyä, eikä puita tarvitse hakata suuria määriä. Me säästämme meidän luonnonvarojamme seuraavien sukupolvien nautittavaksi.

 

"Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät" - uskonnot ovat nyt tulleet paljastetuiksi, että he ovat pettäneet maailman ihmisiä, sillä he ovat tehneet/saattaneet ihmiskunnan uskomaan heidän olevan Jumalan puheihmisiä ja että he olisivat Jumalan antamana tehtävänä vastaanottaneet rahalahjoituksia, mutta se ei ole totta. Rahalahjoitukset olivat tarkoitetut jaettaviksi vähemmän onnekkaille, ei Kirkoille. Uskonnot eivät ole saarnanneet Jumalan tosi opetusta, vaan ovat jopa ensinnäkin laittaneet ihmiskunnan ylistämään väärää jumalaa!

 

  Siten uskonnot ovat varastaneet ja huijanneet ja pettäneet ihmiskuntaa. He ovat todellinen syy sille, miksi köyhyysongelmaa ei kyetä ratkaisemaan. He ovat todellisia ihmiskunnalta varastajia. Tämän Raamattuesityksen/paljastuksen kautta, Jumala saattaa nyt kaikki nämä uskonnolliset johtajat, televisioevankelistat, papit ja kirkkojen auktoriteetit maksamaan rikoksistaan, jonka he ovat tehneet ihmiskunnalle!

 

  Ole informoitu, että aito Jumalan profeetta, (profeetta kuin Mooses) Maestro Evangelista ei ole Jumalan lähettämä vastaanottamaan yhtään lahjoitusta. Häntä ei ole lähetetty perustamaan uutta uskontoa. Hänen tehtävänsä on selkeän yksinkertaisesti välittää sanomat eteenpäin, jotka Jumala on käskenyt häntä saattamaan päätökseen Raamatun kautta.

 

  Siitä tosiasiasta riippumatta, että apostolit ovat vääristelleet Jumalan lakia (piilottamalla totuuden, että Jeesus oli Jumalan hylkäämä ja ihmisten käsien kautta rankaistu) tarkoituksenaan levittää heidän valheellisia opetuksiaan ja pettää ihmiskuntaa, niin Jumala ei salli noiden asioiden pysyvän piilotettuina. Jumala on näyttänyt sen kaiken meille (että Jeesus kuoli omien väärintekojensa seurauksena) Hänen profeettansa kuin Mooseksen, persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmestysten kautta.

 

  Ei ole mitään tarvetta kysyä tai pyytää lisätodisteita, että Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, koska TODISTE, että Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, on selkeästi luettavissa (5. Mooseksen kirja 18:18-19). Se on jo julistettu ja levitetty koko maailmalle tosi Jumalan ilmestysten ja todellisen Jeesuksen identiteetin kautta (Raamatusta), kuten on julkaistu webbisivuilla: http://www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Kaiken, minkä hän on ilmoittanut kyseisillä webbisivustoilla, ei ole hänen oman tutkimuksensa tulosta, vaan sen mitä Jumala on ilmoittanut hänelle ja KÄSKENYT hänen julistaa meille kaikille.

 

  Siten webbisivuilla olevien Maestro Raamattuilmestysten kautta me voimme lukea sen täyttymisen, mitä Jumala on sanonut 5. Mooseksen kirja 18:18-19 - että Hän asettaa/laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

 

  Yksikään Raamattuoppinut, saarnaaja tai uskonnollinen johtaja, joka on aikeissa kyseenalaistaa Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattuilmestykset webbisivuilla (www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com) koskien tosi Jumalan Nimeä ja todellista Jeesusta perustuen kirjoituksiin, niin tuon henkilön tulee ensin näyttää ja osoittaa koko maailmalle hänen saamansa auktoriteetti Jumalalta.

 

  Mikäli joku henkilö on aikeissa kyseenalaistaa Maestro Evangelistan ja sanoo, että hän on kyennyt tuntemaan ja tietämään Raamatun kirjoitukset henkilökohtaisen tutkimustyön tuloksena yliopistoissa ja Raamattukouluopinnoissa, siten automaattisesti myöntää ettei hän ole Jumalan lähettämä. Jumala ei ole laittanut Hänen sanojaan tuon henkilön suuhun ja se mitä tuo henkilö saarnaa on hänen omaa harhakuvitelmaansa tai mielipidettään koskien Jumalaa ja siten hän on väärä profeetta.

 

  Ne suositukset tai valtakirjat joita he osoittavat omaavansa eivät ole Jumalalta, eikä niitä löydy Raamatun kirjoituksista.

 

   Eikä ainoastaan tuo, he eivät puolusta sanomallaan Jumalan sanaa, vaan heidän kirkkojensa johtajien oppeja, joilla he ovat aivopestyjä. Todellisuudessa he puolustavat instituutiota, joka on ryöstänyt ihmiskuntaa vääristellyn Jumalan esittelyn kautta.

 

  Koska on täysin turhaa kyseenalaistaa Maestro Evangelistan auktoriteettia kirjoituksista Jumalan tosi profeettana ja aidon auktoriteetin Jumalan lähettämänä ilmoittaa todellinen Jeesus, niin on vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskonnolliset johtajat ja saarnaajat sekä niin kutsutut Raamattututkijat suorittavat anteeksipyynnön kaikilta maailman ihmisiltä, että he ovat levittäneet väärään johtavia virheellisiä opetuksia Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Näiden uskontojen johtajien tulee palauttaa KAIKKI rahalahjoitukset, kymmenykset ja muun omaisuuden, joita he ovat vastaanottaneet heidän kirkkojensa jäseniltä sekä seuraajilta heidän valheellisen opetuksensa takia.

 

   Ole muistutettu tästä:

 

   Tuhoisat ja katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan ympäri maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan, että maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten, kun he kaikki hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

 

  Hyväksyt lukijana ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattuilmestykset tässä artikkelissa ja www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, niin se ei ole enää meidän huolenaiheemme.

 

  Lukija on vastuussa ja tilivelvollinen yksin Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19).

 

  Meidän tehtävämme on selkeän yksiselitteisesti tiedottaa jokaista Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista tuo. Harkitse tai ajattele hänen nimeään: Eraño Evangelista - eli Englanniksi "Evangelist of the new Era" ja suomeksi, Uuden aikakauden Evankelista tai herätyssaarnaaja.