EPÄUSKOLLISUUS JUMALAN ERITYISTÄ ASETUSTA KOHTAAN AIHEUTTI USKONNOLLISET KIISTAT JA HAJAANTUNEISUUDEN 23.9.2014 Osa 2

 

 

 

Me tiedämme, että tämä profetia ei ole täyttynyt aikaisemmin, vaan on yhä toteutumatta koska profeetta kuin Mooses on nyt täällä persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa; ja minkä hän avaa, ei kukaan sulje, ja minkä hän sulkee, ei kukaan avaa." Jesaja 22:22

 

"Ja minä panen Daavidin huoneen avaimen hänen olallensa" - vaikka hän ei ole Daavidin jälkeläinen, niin Jumala tulee antamaan hänelle Daavidin Avaimen. Tämä tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses, joka ei ole Juutalainen, tulee olemaan se yksi, joka saattaa päätökseen sen, mitä Daavidin jälkeläiset eivät onnistuneet tekemään ja se on tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi koko maailmalle.

 

Onko se totta, että tämä profetia on yhä tapahtuva ja saamassa täyttymyksensä meidän päivinämme?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:" Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - Mies, johon tässä on viitattu, on se aito Jumalan lähettämä ja valitsema yksilö.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että aikaisemmin tulleet eivät täyttäneet heidän tehtäväänsä Jumalalta koskien Jumalan Nimeä. He olivat Salomo ja Jeesus. Webbisivujen linkit ovat tämän artikkelin lopussa.

 

"joka kantaa Daavidin avainta" - Asia on selvä. Koska ensimmäiset kaksi Daavidin jälkeläistä ovat epäonnistuneet, niin seuraava valituksi tuleva ei kuulu enää heidän sukulinjaansa. Tuleva profeetta ei ole enää "Daavidin poika tai jälkeläinen", vaan ainoastaan "avaimen" kantaja/hallussapitäjä.

 

 Tuleva profeetta ei tule Daavidin huoneen verilinjasta; hän on "muukalainen".

 

Kuinka tärkeä on tämä "avain"? Maestro Evangelista sanoo: Kyseessä on sama kuin rakentaisi talon. Kun se on valmis, niin se on ainoa hetki, jolloin avain on annettu omistajalle. Mikäli ei ole avainta, niin silloin edes omistaja ei pääse taloon sisälle. Koska Pyhä Raamattu on jo kirjoitettu valmiiksi, hän, joka "pitää hallussaan Daavidin avainta" on se ainoa yksilö, jolla on auktoriteetti avata ja toimittaa sen sisältö.

 

Jatkaaksemme:

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - uskonnot ja tutkijat eivät kykene mitätöimään tai vastustamaan Maestro Eraño M. Evangelistan tosi opetusta, joka on ilmoitettu Pyhän Raamatun kautta.

 

"voimasi vähäinen" - Koska hänellä on se, mitä Jumala kutsuu "vähäiseksi voimaksi", niin se tarkoittaa sitä, että hänelle Jumala on taannut voimallisen luonteenlaadun rohkeasti ratkaista ja kohdata tehtävän vastaanottaminen ja ilmoittaa Hänen suuri Nimensä.

 

"sinä olet ottanut vaarin minun sanastani" - Se tarkoittaa sitä, että hän on se ainoa Jumalan valitsema olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) ja hän on julistanut ne sanat, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa koskien Hänen aitoa sanomaansa Raamatun kirjoituksissa.

 

"etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on se ainoa, joka on täyttänyt tehtävän, joka on hänelle annettu, eikä ole kieltänyt Tosi Jumalan Nimeä ja on ilmoittanut sen maailman ihmisille.

 

Se, että Juutalaiset väittävät yhä olevansa Jumalan kansaa: Onko heidän väitteessään totuutta?

 

 "Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan." Ilmestyskirja 3:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall down at your feet and acknowledge that I have loved you." Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

 "Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa!

 

Tällä kertaa he tulevat kokemaan tappion ja hävityksen tai kärsivät paljon tulevissa sodissa, kunnes he tunnustavat Jumalan Nimen ja palaavat Hänen tykönsä.

 

"jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan ovat valehtelijoita" - Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala osoitti/ilmoitti Juutalaisten olevan valehtelijoita Saatanan synagogasta, tarkoittaa sitä, että he eivät pysty enää väittämään olevansa yhä Jumalan tarkastelemana Hänen ainoa kansansa tai Hänen Israelinsa.

 

"tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." - mikäli he eivät katso tarkasti ja etsi neuvoa aidolta profeetalta kuin Moosekselta, Maestro Eraño M. Evangelistalta, niin hän ei silloin kykene näyttämään heille kuinka he voivat palata Jumalan tykö.

 

"Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." - Tämä vahvistaa sen, että "Cyrus", johon Jumala on viitannut profetiassa, ei ole täysin toteutunut tai saavuttanut täyttymystään todellisen "historiallisen" Cyruksen aikana. Se tulee tapahtumaan nyt muukalaisen persoonassa (jonka Jumala on tarkoittanut olemaan Hänen "profeettansa kuin Mooses"), joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Maestro (Opettaja) Evangelista kantaa Jumalan Nimeä, ja hän tulee olemaan se yksi, joka näyttää Juutalaisille kuinka he voivat palata Jumalan tykö ja saavuttaa rauha sekä lepo heidän kansalleen, jota he ovat kaivanneet.

 

Sen vuoksi, että Jumalan sana on nyt kristallin kirkas sen suhteen ketä ihmisten tulisi kuunnella koskien Hänen sanaansa Raamatussa, niin Juutalaisten tulisi kuunnella profeettaa kuin Moosesta (tai "muukalaista"), sillä hän on myös tuo yksi, joka kantaa "Daavidin avainta", jotta he tulisivat Jumalan taholta tarkastelluiksi ja katsotuiksi kuulumaan Hänen kansaansa.

 

Mikäli nykypäivän Juutalaiset eivät tunnusta Jumalan Nimeä, jonka Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan heille, vaan jatkavat sanomistaan, että heidän esi-isiensä Jumala on aina oleva heidän kanssaan, mitä Jumala sanoo siitä?

 

Onko totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

Tämä on se, mitä kaikkivaltias HERRA näytti minulle, korillisen kypsiä hedelmiä.

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää." - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Jos he eivät vieläkään tunnusta sanomaa, koskien aitoa Jumalan Nimeä (jonka aito profeetta kuin Mooses on ilmoittanut webbisivujen artikkeleissa), Jumala ei tule enää säästämään heitä ongelmilta, jotka he tulevat kohtaamaan!

 

Kun tarkastelemme Ilmestyskirjaa, onko sen kirjoittanut Jeesuksen apostoli?

 

Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain" - Uskonnot ovat olettaneet, että kirjan kirjoittaja oli mies, joka he kutsuvat nimellä "Johannes, jumalainen", ja apostoli. He ovat väärässä!

 

Kirjan on kirjoittanut Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"ylistä Jumalaa" - Tämä on "enkelin" sanoma, jonka profeetta Johannes näki näyssä. Ja koska kyseessä on näky, niin se tarkoittaa sitä, että Profeetta Johannes kirjoittaa tässä tulevasta Jumalan "enkelistä tai sanansaattajasta". Jos me luemme "enkelin" auktoriteetista, jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssä, enkeli sanoi "minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija".

 

 Tämä tarkoittaa, että "enkeli", jonka profeetta Johannes on nähnyt, koskee Jumalan jo aikaisemmin mainitsemansa profeetan tuloa - profeetan kuin Mooseksen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Miksi profeetta kuin Mooses on profeetta Johanneksen mainitsemana "Enkeli"?

 

Luemme uudelleen Jumalan sanan koskien Hänen enkeliään tai sanansaattajaansa:

 

 "Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

 "sillä Minun Nimeni on hänessä" - koska enkeli kantaa Jumalan Nimeä. Profeetta kuin Mooses on Jumalan lähettämä puhumaan Hänen Nimessään, edustaa ja tarkoittaa sitä, että hänellä on sama auktoriteetti kuin Jumalan enkelillä. Tämä vaatii ehdottomasti, että meidän tulee kuunnella ainoastaan tätä profeettaa, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Aivan ehdottomasti ja kiistämättä, Maestro Evangelista, mies, jonka Jumala on lähettänyt Hänen profeettanaan, joka puhuu Hänen Nimessään, on tuo asetettu Jumalan ENKELI.

 

 Se minkä profeetta Johannes näki näyssä, eli tulevan profeetan kuin Mooseksen tulon, osoittaa, että se mitä tulee Ilmestyskirjan ymmärryksen suhteen, uskonnoilla ei ole arvovaltaa tai auktoriteetia selittää tahi tulkita sitä.

 

Mistä Ilmestyskirjassa on kaikkinensa kysymys ja mitä varten se on kirjoitettu?

 

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2


Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked people, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false." Revelation 2:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä tiedän sinun tekosi, sinun kovan työntekosi ja sinun pitkäjänteisyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja ihmisiä, ja sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidän olevan vääriä ja petollisia." Ilmestyskirja 2:2

 

"sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidän olevan vääriä ja petollisia." Opettaja Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi menestyksellisesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten se on kirjoitettuna profetioihin; ei olisi enää ollut tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

Tästä syystä on kirjoitettu, että "sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidän olevan vääriä ja petollisia". Apostolit kirjoittivat väärän todistuksen Jeesusta koskien - he eivät paljastaneet tai ilmoittaneet totuutta siitä, minkä takia Jumala lähetti Jeesuksen ja miksi Jumala rankaisi häntä ihmisten käsien kautta. He vääristelivät ja kiertelivät Jumalan sanaa profetiassa.

 

Me olemme jo lukeneet esimerkin siitä, kuinka he muuntelivat Jumalan sanaa toisenlaiseksi, kun he laittoivat sen näyttämään Apostolien teoissa 3:22, että Jeesus on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Mutta jos me luemme 5. Mooseksen kirjassa 18:20, me voimme ymmärtää, että Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman hänen kanssaisraelilaisten käsissä, koska hän oli väärä profeetta. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus ei koskaan ollut profeetta, johon Jumala viittasi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Kuinka me todistamme, että Jeesuksen Apostolit ovat todella ja varmasti vääriä todistajia, joihin on viitattu Ilmestyskirjassa 2:2, koska he piilottivat aidon Jumalan sanan koskien Jeesusta kauttaaltaan heidän kirjoituksissaan Uudessa Testamentissa?

 

Luemme seuraavaan:

 

"tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"?" Hebr. 1:4-5

 

 "tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän." - Apostolit antoivat sen vaikutelman (Heprealaiskirjeessä), että Jeesus on Jumalan Poika, joka on mahtavampi kuin Jumalan enkelit taivaassa. Tämä johti ihmiskunnan uskomaan, että Jeesus on suora ja ainoa Jumalan Poika ja siten ollen peläten kunnioittavat häntä.

 

Me voimme lukea, että apostolit (Heprealaiskirjeessä 1:5) käyttivät kahta Vanhan Testamentin jaetta, saadakseen sen näyttämään kuin Jeesus olisi korkeampi kuin ovat enkelit.

 

Yhden Psalmista 2:7:

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:4-7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

Ja toinen on 2. Samuel 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani…" 2. Samuel 7:14

 

Me voimme lukea, että apostolit ovat ainoastaan sijoittaneet haluamansa Jumalan sanat Vanhasta Testamentista.

 

Sen mitä he ovat kirjoittaneet Heprealaiskirjeessä 1:5, he tekivät kyseisistä kahdesta eri jakeesta (Psalmi 2:7 ja 2. Samuel 7:14) ja saaden sen näyttämään ikään kuin Jeesus on kunniaan nostettu Jumalan poika, joka on mahtavampi kuin Jumalan enkelit.

 

 Kysymys kuuluu: Puhuvatko nuo Jumalan sanat (Vanhassa Testamentissa) todella Jeesuksen olevan Jumala Poika ja että hän olisi mahtavampi kuin ovat Jumalan enkelit?

 

2. Samuel 7:14 Jumala ilmoitti (Raamatun kautta) Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle (Maestro Evangelistalle), että apostolit ovat vääristelleet totuutta Jeesusta koskien.

 

Aloitamme 2. Samuelin kirjan 7 jakeesta 12:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa" 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom. " II Samuel 7:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka on sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Lupaus, joka on annettu Daavidille - jälkeläinen tai "SEURAAJA" on tuleva hänen omasta verilinjastaan.

 

 Me alamme nyt huomaamaan, että Apostolit eivät kirjoittaneet sen mukaisesti, mitä Jumala sanoi. Jumala ei selkeästikään puhu ainosyntyisestä Pojasta, joka on mahtavampi kuin enkelit, kuten he kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:5! Kyseisessä profetiassa 2. Samuel 7:14 Jumala puhuu Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta koskien hänen (Daavidin) jälkeläistä, hänen omaa lihaa ja vertaan!

 

 Mikä jälkeläisen työ tulisi olemaan?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:13(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

 Daavidin jälkeläisellä tulee olemaan erityinen tehtävä Jumalalta ja se on rakentaa Huone Hänen Nimelleen. Kun hän kykenee sen tekemään, Jumala tulee perustamaan hänen valtaistuimensa (Daavidin jälkeläisen) kuninkuuden yli Israelin ikuisesti.

 

Mikä oli Jumalan toinen myöntämä palkinto tai tunnustus?

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Me voimme nyt ymmärtää kuinka apostolit ovat todellakin vääriä todistajia koskien Jeesusta, että minkä vuoksi Jumala lähetti hänet. Se on selvää 2. Samuel 7:12-14, että Jumala ei puhu suorasta (ainosyntyisestä) Pojasta, kuin he ovat kirjoittaneet Heprealaiskirjeeseen.

 

Ennemminkin siinä on kyse Daavidin jälkeläisestä (Daavidin omaa lihaa ja verta), jonka Jumala on lähettävä rakentamaan huoneen/talon/temppelin Hänen Nimelleen. Sitten kun Daavidin jälkeläinen onnistuu täyttämään hänen tehtävänsä, niin hänen valtaistuimensa kuninkaana on oleva perustettuna yli Israelin ikuisesti. Vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, niin Jumala on palkitseva hänet tittelillä tai arvonimellä "Jumalan Poika".

 

Apostolit tarkoituksenmukaisesti vääristelivät Jumalan sanaa koskien Jeesusta.

 

Luemme uudelleen 2. Samuel 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Mikäli hän tekee väärin, niin Daavidin jälkeläinen joutuu kärsimään rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin. Tämä tarkoittaa sitä, että se johon 2. Samuel 7:14 on osoitettu, jonka apostolit väittävät Heprealaiskirjeessä 1:5 olevan Jeesus, oli jo aikaisemmin Jumalan ITSENSÄ kertomana, että hän voi tehdä virheen/vääryyden ja siten ollen hän on pelkkä ihminen, eikä jumalinen!

 

 Apostolit kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:5 ainoastaan sen osan, missä Jumala sanoi, 2. Samuel 7:14, "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." He jättivät kokonaan kertomatta varoituksen, "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." Jumala sanoi, että Daavidin poika on joutuva ihmisten kautta pahoinpidellyksi ja pilkatuksi, mikäli hän syyllistyy vääryyteen. Se on selvää, että apostolit kätkivät/piilottivat totuuden siitä, minkä takia Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julmalla tavalla. He ovat syyllisiä, kun ovat opettaneet ihmiskunnalle väärää oppia tai uskonsuuntausta, että Jumala lähetti Jeesuksen kärsimään ja kuoleman ihmiskunnan syntien takia!

 

Kuinka me tiedämme, että Jeesuksen julma kuolema ei koskaan ollut muiden syntien puolesta?

 

Miksi Jumala ei koskaan salli sellaista?

 

Luemme Jumalan lain 5. Mooseksen kirjasta 24:16:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

Profeetta Mooses ilmoitti Jumalan lain, joka puhuu ettei isiä aseteta kuolemaan heidän poikiensa tekemistä väärinteoista ja päinvastoin. Jokainen on itse vastuussa omista synneistään.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli yhdenkään kuolla toisten syntien puolesta ja tämä todistaa apostolien virheellisen ja väärän opetuksen, että Jeesus kärsi ja kuoli ihmiskunnan syntien puolesta.

 

Koska Jumala ei salli kenenkään kuolevan toisten syntien puolesta, kuten on ilmoitettu Jumalan laisse, niin on nyt kiistämätöntä, etteikö Jeesus kuollut julmaa kuolemaa hänen omien väärintekojensa takia!

 

Ja lisätekijänä, koska hänen julma ja brutaali kuolemansa johtui hänen omista väärinteoistaan, niin Jeesus ei täyttänyt tehtäväänsä olla Jumalan "Kristus" tai voideltu Israelin kansan hyväksi. Apostolien opetus tulevasta "anti-Kristuksesta" on myös vale.

 

Jeesuksen apostolit, joita Kristityt saarnaajat ja teologit pitävät auktoriteetteina koskien Jumalan sanaa ovat nyt osoitetut manipuloineen Jumalan sanaa 2. Samuel 7:14. Tämä automaattisesta poistaa kaikkien Kristillisten Pastoreiden, Teologien sekä Uskonpuolustajien luotettavuuden yrittäessään osoittaa tämä esitys vääräksi. Mikäli he tekevät tuolla tavoin, niin se on aivan sama asia kuin että he paljastavat itsensä olevan myös valehtelijoita.

 

Ole muistutettu, että tässä ei ole kyseessä Jeesuksen asettaminen huonoon huutoon tai vähätellä häntä, vaan ennemminkin paljastaa aito ja tosi tarina Jeesuksesta, jonka Jeesuksen apostolit ovat piilottaneet. Jumala näyttää meille (Raamatun kirjoitusten kautta), mitä Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evankelistan ilmoittaa.

 

Tämän pikaisen ilmestyksen kautta Hänen sanastaan, että Hän ei tarkoittanut eikä määrännyt Jeesusta kuolemaan julmaa kuolemaansa ihmiskunnan syntien takia, Jumala tahtoo koko maailman ymmärtävän Hänen profeetansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kautta, että Hän on oikeudenmukainen Jumala ja totuudenmukainen Hänen oikeudenmukaisen lain, 5. Moos. 24:16 suhteen, että Hän ei uhraa viatonta yksilöä pelastamaan syyllisiä synneistään!

 

Onko ollut aika, jolloin Jumalan mies koetti sovittaa hänen kansansa synnit Jumalalle?

 

Maestro Evangelista sanoo, luemme tarinan Mooseksesta…

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt HERRAN tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne (syntinne). Ja Mooses palasi HERRAN tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

Mooses yritti tehdä sovitustyön kansan syntien puolesta. Mooseksen pyyntö oli mahtava, että hän jopa tarjosi hänen omaa elämäänsä hänen kansansa edestä, mutta mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD replied to Moses, "Whoever has sinned against me I will blot out of my book. Now go, lead the people to the place I spoke of, and my angel will go before you. However, when the time comes for me to punish, I will punish them for their sin." Exodus 32:33-34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA vastasi Moosekselle, "Kuka tahansa on tehnyt syntiä minua vastaan, Minä pyyhin kirjastani. Mene nyt, johda kansa paikkaan, josta Minä olen puhunut, ja Minun enkelini kulkee sinun edelläsi. Kuitenkin, kun tulee Minun rankaisuni aika, Minä rankaisen heitä heidän synneistään." 2. Moos. 32:33-34

 

Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa syntejä hänen kansansa puolesta. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle ja on tuleva tuomion aika. Jumala sanoo, Hän on lähettävä "enkelin" sitten kun aika on lähellä.

 

Jos kerran Mooseksen ei sallittu Jumalan edessä sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon enemmän kun kyseessä on Jeesus?

 

Apostolien oppi Uudessa Testamentissa, että Jeesus pelasti maailman synneistään, on vale!

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että tämä ilmestys selittää sen, että jokainen ihminen voi pyytää Jumalalta anteeksiantoa, eikä kukaan voi sovittaa tai toimia välittäjänä toisen syntien puolesta Jumalalle.

 

Tämä ilmestys Jumalalta (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta) korostaa, kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Hänen lakiaan synnistä ja kuinka turhaa on yhdenkään pastorin tai saarnaajan yrittää kiistää tai kumota sitä. Mikä on se Jumalan sana, joka on nyt täyttymässä ja jota me silminnäkijätodistamme?

 

Luemme seuraavaan:

 

 "Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

 "Minä lähetän sanansaattajani" - Se on selvää, että syy minkä takia me luemme nyt tätä ilmestystä, on se, että Jumalan lupaama sanansaattaja on nyt tullut! Jumala on antanut Hänen vahvistuksensa koskien tulevaa profeettaa, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Mooseksen kirja 18:18-19).

 

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte" - Tämä ilmestys, kun lukee täysin läpikotaisin, tulee saamaan lukijan ymmärtämään, että juuri se Jumala, jota maailma on etsinyt, on nyt täällä ja tekee Hänen sanomansa tunnetuksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 

"liiton sanansaattaja" - Me olemme nyt tulleet tiedotetuiksi profeetan kuin Mooseksen kautta Jumalan sanomasta, että Jumala on paikkansapitävä lakinsa suhteen, että jokainen ihminen kuolee oman syntinsä takia. Siinä ei ole totuutta, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, että Jumala salli Jeesuksen kuolla julman kuoleman ihmiskunnan syntien sovitukseksi. Se, mitä apostolit ovat kirjoittaneet on keksittyä ja valhetta.

 

Vielä lisäksi, koska profeetta kuin Mooses oli Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä, niin se tarkoittaa, että hän on se yksi, joka kantaa sanomaa, joka saattaa ihmiskunnan astumaan sisään toteen ja sitovaan liittoon Jumalan kanssa.

 

Ilman Jumalan Tosi Nimen tuntemista, yksikään laki tai käsky, joka on molempien osapuolten allekirjoittama, ei ole sitova ja pysyvä.

 

Me olemme onnekkaita, kun Jumalan Nimi on ilmoitettu juuri meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan tai "muukalaisen" kautta, aivan kuten on profetoitu Pyhässä Raamatussa, Jumalan Sanassa.

 

Mikä on merkkinä siitä, että Jumalan "Profeetta" on meidän keskuudessamme?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua" Malakia 3:2

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Tämä tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses tullaan näkemään kaikkien maailman ihmisten taholta Julistamassa Jumalan sanaa koskien Jumalan aitoa ja tosi Nimeä Raamatun kirjoitusten kautta ja yksikään ei kykene sitä kiistämään tai kumoamaan!

 

"kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua" - ensimmäistä kertaa me tulemme ymmärtämään minkä takia häneen on myös viitattu "puhdistavana tekijänä", luemme seuraavaan:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat Minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Ne, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset tulevat tietämään ja tuntemaan toden ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka tulevat puhdistetuiksi aivan kuin tulella. He ovat myös niitä ihmisiä, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä ja Jumala tunnustaa heidät Hänen Kansakseen, Hänen "Uusi Israel".

 

Profeetta on mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Mikäli me suostumme tarkasti kuuntelemaan Jumalan opetuksia, joita hän meille antaa, niin lopulta me pääsemme täyteen ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

 

Mitä profeetta tulee tekemään?

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat (uhraukset) ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina" Malakia 3:3-4

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" -Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa. Ongelma on siinä, että he itse tietämättään saarnaavat väärästä jumalasta. He myös ovat joutuneet heidän uskontonsa pettämiksi. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jota hän kantaa ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, niin he tulevat olemaan osa "Leeviläisiä", jotka on tehty uudeksi kuin Kulta ja Hopea.

 

"ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat (uhraukset) ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina" - Vaikka me olemme jo oppineet tuntemaan, että tämä puhuu Uudesta Jerusalemista, oppikaamme lisää, kuinka tämä "Jerusalem", johon Jumala viittaa, ei kohdistu Vanhaan Jerusalemiin.

 

Äärimmäisen tärkeä tieto, kuinka Jumala asetti Maestro Evangelistan (pelkkä ihminen) olemaan Hänen "Enkelinsä" meidän aikanamme?

 

"Ja minä nostin silmäni ja katsoin. Ja katso, oli mies ja hänen kädessänsä mittanuora. Minä sanoin hänelle: Mihin sinä olet menossa? Ja hän vastasi minulle: Mittaamaan Jerusalemia, nähdäkseni, kuinka leveä ja kuinka pitkä se on oleva." Sakarja 2:1-2

 

"Mittaamaan Jerusalemia" - tässä ei ole kyseessä enää Jerusalemin kaupunki Lähi-idässä. Profetia viittaa uuteen kaupunkiin.

 

"Ja katso, enkeli, joka puhutteli minua, lähti liikkeelle, ja toinen enkeli lähti häntä vastaan. Ja hän sanoi tälle: Juokse, puhu tälle nuorukaiselle ja sano: Jerusalem on oleva muuriton paikkakunta (kaupunki), sillä niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä." Sakarja 2:3-4

 

"muuriton kaupunki" - Tämä on, toisin kuin Vanha Jerusalem, jossa on muurit ympärillään. Uudessa Jerusalemissa jokaisella on Jumalan kutsu olla osa Hänen uutta kaupunkiaan, ei ole enää syrjintää ihmisen asemaan elämässä, sukupuoleen, etnisyyteen, rotuun tai ihonväriin katsottuna.

 

"niin paljon siinä on ihmisiä ja eläimiä" - Eivät ainoastaan ihmiset, vaan myös eläimet. Sinä voit lukea muista Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksistä, kuinka Jumala tahtoo meidän pitävän huolta eläimistä (ei tappaa eikä syödä niitä) (1. Mooseksen kirja 1:28-30; Job 12:7-13). Ne ovat Jumalan luomia sitä varten, että ihminen voisi oppia enemmän niiltä määränään kehittää vielä kehittyneempää teknologiaa tehdäksemme elämän helpommaksi tai paremmaksi meille itsellemme ja meidän kanssaihmisillemme.

  

"Mutta minä olen oleva, sanoo Herra, tulimuuri sen ympärillä ja kunnia sen keskellä." Sakarja 2:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I myself will be a wall of fire around it,' declares the LORD,

'and I will be its glory within.'" Zechariah 2:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä Itse tulen olemaan tulimuuri sen ympärillä, ´julistaa HERRA, ´ja Minä tulen olemaan sen kunnia keskuudessaan." Sakarja 2:5

 

Jumala tulee olemaan tämän kaupungin Suojelija.

 

"Voi, voi, (Tulkaa, Tulkaa!) Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo HERRA! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen, sanoo HERRA." Sakarja 2:6

 

"Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo HERRA! Sillä minä olen hajottanut teidät neljään taivaan tuuleen" - Miksi Pohjoisesta maasta?

 

Luemme seuraavasta:

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses, edusti aikaisempia Juutalaisia.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tämä vahvistaa sen, että profeetta kuin Mooses, joka tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen ei ole Juutalainen. Hän edustaa Uutta Israelia.

 

Siten ollen kun Jumala sanoi " Paetkaa pohjoisesta maasta, sanoo HERRA", Jumala lähettää juuri nyt sanoman kaikille Juutalaisille, että jos he tahtovat tulla tarkastelluiksi Hänen tosi Israelinaan, heidän tulisi kutsua Hänen Nimeään, jonka he saavat tietoonsa, mikäli he tunnustavat ja kuuntelevat Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestykset.

 

Jatkaaksemme:

 

"Voi, Siion, pelastaudu, sinä, joka asut tytär Baabelin luona! Sillä näin sanoo Herra Sebaot: Kunniaksensa hän on lähettänyt minut pakanakansojen luokse, jotka ovat teitä saalistaneet. Sillä joka teihin koskee, se koskee hänen silmäteräänsä." Sakarja 2:7-8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Come, O Zion!  Escape, you who live in the Daughter of Babylon!"  For this is what the LORD Almighty says: "After he has honored me and has sent me against the nations that have plundered you - for whoever touches you touches the apple of his eye -Zechariah 2:7-8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tule, Oi Siion! Pakene, sinä joka asut Tytär Babyloniassa!" Sillä tämä on se, mitä HERRA Kaikkivaltias sanoo: " Minun kunniaan nostamisen jälkeen, Hän on lähettänyt minut kansoja vastaan, jotka ovat ryöstäneet sinua - sillä kuka ikinä koskettaa sinuun, kajoaa Hänen silmäteräänsä - "Sakarja 2:7-8

 

"Siion" - Jumalan uusi kaupunki, Uusi Jerusalem!

 

"Pakene, sinä joka asut Tytär Babyloniassa" - Babylonia symbolisoi väärien jumalien, kuvien ja idolien ylistämistä. Näitä ovat uskonnot! Jumala kertoo nyt ihmiskunnalle, että heidän on tultava pois siitä.

 

"kajoaa Hänen silmäteräänsä" - uusi kaupunki tulee olemaan enemmän siunattu kuin oli aikaisempi kaupunki.

 

"Sillä katso, minä heilutan kättäni heitä vastaan, ja he joutuvat orjiensa saaliiksi. Ja te tulette tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut. Riemuitse ja iloitse, tytär Siion! Sillä minä tulen ja asun sinun keskelläsi, sanoo Herra. Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:9-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will surely raise my hand against them so that their slaves will plunder them. Then you will know that the LORD Almighty has sent me.

"Shout and be glad, O Daughter of Zion.  For I am coming, and I will live among you," declares the LORD.  "Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people.  I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you."

Zechariah 2:9-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä nostan käteni heitä vastaan, niin että heidän orjansa ryöstävät heitä. Sitten te tiedätte, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut."Huutakaa ilosta ja riemuitkaa, Oi Tytär Siion. Sillä Minä olen tulossa ja minä tulen asumaan teidän keskuudessanne" julistaa HERRA. "Monet kansat liittyvät sinä päivänä HERRAAN ja heistä tulee minun kansaani. Minä tulen asumaan teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut teidän luoksenne." Sakarja 2:9-11

 

"Minä tulen asumaan teidän keskuudessanne" - sillä ihmiset siellä tunnustavat tuona päivänä Jumalan Nimen.

 

"Monet kansat liittyvät sinä päivänä HERRAAN ja heistä tulee minun kansaani." - Sitten kun kaikki ihmiset kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, me tulemme olemaan Jumalan tunnustamia olemaan Hänen kansansa Israel!

 

Je seuraavassa:

 

"Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa () ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa."Sakarja 2:12-13

 

"The LORD will inherit Judah as his portion in the holy land and will again choose Jerusalem.  Be still before the LORD, all mankind, because he has roused himself from his holy dwelling."Zechariah 2:12-13 (NIV)

 

"HERRA tulee ottamaan Juudan hänen perintöosakseen (kuolleelta haltijalta) pyhässä maassa ja tulee jälleen valitsemaan Jerusalemin. Ole aloillasi HERRAN edessä, koko ihmiskunta, sillä hän on noussut hänen pyhästä asumuksestaan." Sakarja 2:12-13

 

 "Ole aloillasi HERRAN edessä, koko ihmiskunta, sillä hän on noussut hänen pyhästä asumuksestaan."- Jumala on nyt tehnyt Itsensä tunnetuksi sanoman kautta, jonka Hän on ilmoittanut meille Raamatun kirjoituksista Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 

Kuinka profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tuli Jumalan taholta katsotuksi olevan Hänen "Enkelinsä"?

 

Me voimme lukea seuraavasta:

 

"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa HERRAN enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä." Sakarja 3:1

 

"hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan" - Joosua on Mooseksen seuraajan nimi, tämä symbolisoi tulevaa profeettaa, jonka Jumala on lähettävä kuin Mooseksen. Joosua kykeni johdattamaan Israelilaiset astumaan Luvattuun Maahan ja oli se yksi, joka saattoi täyttymykseen sen, minkä Mooses epäonnistui täyttämään.

 

Profeetta kuin Mooses on profeetallinen Joosua, joka on mainittu tässä profetiassa, hän on se, joka johdattaa ihmiset ymmärtämään Jumalan lait tai liiton ja erityisesti ilmestyksen koskien Hänen suurta Nimeään, jota Jumala ei sallinut Mooseksen tehdä tai kertoa. (2. Mooseksen kirja 3:12-14).

 

Profeetta Sakarja, aivan kuten profeetta Johannes Ilmestyskirjassa 22:8-9, myös näki näyn kautta profeetan kuin Mooseksen kutsumisen.

 

"seisomassa HERRAN enkelin edessä" - Minkä takia profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooses seisoo HERRAN enkelin edessä? Mitä tämä symbolisoi?

 

"Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle. Silloin HERRAn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut." 2. Moos. 3:1-2

 

"Silloin HERRAn enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta" - HERRAN enkeli ilmestyi Moosekselle tiedottamaan hänelle Jumalan kutsusta.

 

Tämä on Sakarjan kirjassa 3:1, ja me voimme ymmärtää sen, minkä takia se on kirjoitettu siihen muotoon, että profeetallinen Joosua seisoo HERRAN enkelin edessä - tämä symbolisoi profeetan kuin Mooseksen kutsun.

 

Jumala käski Profeetta Sakarjaa kirjoittamaan tämän näyn, niin että kun profeetta kuin Mooses tulee, niin hän ei tule tekemään enää uutta kirjaa, vaan ennemminkin selittämään kuinka aikaisemmat profeetat olivat Jumalan informoimia hänen tulostaan.

 

Seuraavasta jakeesta me voimme ymmärtää miksi on kirjoitettu Sakarja 2:13, että Jumala "on noussut hänen pyhästä asumuksestaan."

 

"Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" Sakarja 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD said to Satan, "The LORD rebukes you, Satan! The LORD, who has chosen Jerusalem, rebukes you! Is not this man a burning stick snatched from the fire?"Zechariah 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?"Sakarja 3:2

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana!" - Tästä me voimme lukea kuinka Jumala nuhtelee Saatanaa. Minkä Jumalan sanan koskien Saatanan nuhtelemista me tiedämme ja näemme nyt toteutuvan meidän aikanamme?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi (jälkeläisesi) ja hänen siemenensä (jälkeläisensä) välille; se (hän) on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So the Lord God said to the serpent, "Because you have done this, "Cursed are you above all livestock and all wild animals! You will crawl on your belly and you will eat dust all the days of your life. And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers he will crush your head, and you will strike his heel." Gen. 3:14-15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille sekä vihan sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille, ja hän (mies) on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

 

Kyseisen käärmeen identiteetti on tullut ilmoitetuksi Maestro Evangelistan toimesta Ilmestyskirjan 12:9 kautta, käärme on myös lohikäärme, Paholainen ja Saatana.

 

Uskonnot ovat olettaneet tämän profetian olevan kamppailu Jumalan ja käärmeen (Saatanan) välillä. Kun luemme uudelleen profetian, niin huomaamme sen olevan kamppailu, joka käydään naisen jälkeläisen ja käärmeen jälkeläisen välillä.

 

Se mitä on kirjoitettu 1. Moos. 3:14-15 osoittaa meille, että kamppailu käärmeen ja naisen välillä ei ole vielä ohi. Koska Adam ja Eeva menettivät heidän paikkansa Eedenin Puutarhassa, Jumala antaa vielä toisen mahdollisuuden, nyt murskaamalla Käärmeen pään tai toisin sanoen paljastamalla Saatanan petoksen. Sitten kun tämä on tehty ´naisen jälkeläisen´ toimesta, niin me voimme palata takaisin Eedenin Puutarhaan.

 

Siten ollen, mikäli me luemme uudelleen mitä on kirjoitettu Sakarja 3:2, me voimme nyt ymmärtää sen, että tuleva profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooses symbolisoi taistelun jatkumoa, joka on aiemmin kerrottu Eedenin Puutarhassa käytävän naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä (Viittaus: 1. Moos. 3:15). Profeetta kuin Mooses on symbolinen naisen siemen.

 

Siten, kun aito profeetta kuin Mooses tulee ja Jumala nousee Hänen pyhältä asumukseltaan (Viittaus: Sakarja 1:13), niin se on aika, jolloin Hänen tarkoituksensa tehdä ja saattaa ihmiskunta tuntemaan Hänen Nimensä ja paljastaa Saatanan petos, on tullut.

 

Kuitenkin kun me luemme uudelleen 1. Moos. 3:15:

 

"Ja minä panen vihan sinun ja naisen välille sekä vihan sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille, ja hän (mies) on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 

Me voimme lukea, että siellä Jumala on maininnut kaksi "jälkeläistä" - Yksi on naisen ja toinen on käärmeen.

 

 "hän (mies) on murskaava sinun pääsi" - "hän", tarkoittaa sitä, että kyseessä ei ole nainen, vaan hänen jälkeläisensä, joka on "miespuolinen", joka tulee "polkemaan rikki käärmeen pään".

 

 Koska hän on naisen jälkeläinen, niin siitä seuraa että hän on ihmisen poika. Siten, valittu yksilö/henkilö on kutsuttu nimellä IHMISEN POIKA, koska hän on ainoastaan ihminen, EIKÄ hän ole kirjaimellinen Jumaan Poika.

 

"sinä olet iskevä häntä kantapäähän" - Tämä tarkoittaa sitä, että Käärme voi kaataa valitun henkilön pettämällä hänet. Me voimme ymmärtää, että Valittu henkilö voi tehdä väärinteon ja epäonnistua murskaamaan tai hävittämään "käärmeen". Tämä Valittu henkilö, aivan kuten oli Adam, voi joutua käärmeen pettämäksi ja näin syyllistyy vääryyteen tai pahaan.

 

"sinun jälkeläisesi ja hänen jälkeläisensä välille" - Me kaikki tiedämme, että käärme ei ole kukaan muu kuin Saatana. Mutta kysymys tässä on - kuka on naisen siemen ja kuka on käärmeen tai Saatanan siemen?

 

Ilman, että tietää kuka käärmeen siemen on, me emme voi tietää minkälaista petosta käärme on käyttänyt johdattaessaan maailman harhaan. Jo pelkästään se tosiasia, että käärmeellä on siemen tai jälkeläinen, tarkoittaa ainoastaan sitä, että Saatana ei ole yksin petoksessaan; hän on käyttänyt agenttia tai asiamiestä (miehiä tai henkilöitä) jatkaessaan hänen petosta.

 

Jotta tietäisimme kuka käärmeen siemen on, Maestro Evangelista sanoo, "isä testamenttaa kaiken hänen auktoriteettinsa hänen perijälleen tai jälkeläiselleen". Jotta kykenemme tunnistamaan kuka tämä käärmeen jälkeläinen oli, meidän tulee lukea kirjoituksista saadaksemme selville, kenelle Saatana lupasi kaiken hänen vallan ja auktoriteettinsa.

 

Luemme seuraavasta:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

 

Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi, että hän ei ollut "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus todella oli "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä Jeesukselta ja pyytää tätä todistamaan mikä oli miehiään, sillä siten se olisi ollut loukkaus.

 

Millä tavalla Jeesus vastasi Paholaiselle?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Luukas 4-4

 

Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, että hän ei pysty tekemään sitä. Paholainen tiesi, että hänellä ei ollut voimaa tehdä sitä ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

 "Sinulle minä annan kaiken tämän auktoriteetin ja sen loiston" - käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme; jos Jeesus on juuri Jumalan poika tai jopa Jumala, niin miksi sitten on niin että Paholainen tai Saatana on se, joka lupautuu antamaan hänelle maailman auktoriteetin ja loiston?

 

"sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" - Käärme tai Saatana otti vastaan tämän auktoriteetin, kun hän onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa.

 

"Jos sinä siis ylistät minua, niin tämä kaikki on oleva sinun." - Mikäli Jeesus ylistäisi käärmettä (Paholaista tai Saatanaa), niin hänet tultaisiin palkitsemaan ja pelkäämään kuin olisi jumala, sillä ihmiset olisivat petetyt luulemaan ja ajattelemaan, että hän on (jumala), hänen esittämiensä ihmeiden seurauksena, sen voiman, jonka Saatana ojentaisi hänelle.

 

Se mies kenelle Saatana lupasi antaa hänen voimansa ja auktoriteettinsa, oli Jeesus. Ehtona oli, että Jeesukseksen pitäisi ylistää häntä (Saatanaa).

 

Mikä oli Jumalan tarjous Jeesukselle, mikäli hän onnistuisi olemaan naisen jälkeläinen tai olemaan valittu yksilö, joka lopulta saattaa päätökseen Saatanan petoksen?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS." II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".2. Samuel 7:12-14

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - Tämä on se tapa, jolla Jeesus voi päättää Saatanan petoksen, eli saattamalla Israelilaiset tuntemaan ja tietämään Jumalan Nimen talon/temppelin kautta, joka on rakennettu Jumalan Nimelle.

 

"ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi" - Jeesuksen palkinto on olla ainoastaan mahtavin Israelin kuningas, ei koko maailman, kuten Saatana tarjosi.

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Sen lisäksi, että hän olisi mahtavin Israelin Kuningas, hänelle taattaisiin Jumalan taholta myös titteli, joka olisi mahtavampi kuin hänen esi-isällään Daavidilla - hän tulisi kutsutuksi nimellä Jumalan Poika. Se olisi hänen tittelinsä, mikäli hän onnistuisi ohjaamaan ja saattamaan Israelilaiset tuntemaan Jumalan Nimen talon/temppelin kautta, joka on rakennettu Jumalan Nimelle.

 

Miksi Jumalan Nimi on tuntematon Israelilaiselle? Lukekaamme selitys, jonka Jumala ilmoitti Opettaja Evangelistalle Raamatun kirjoituksista jälleen kerran:

 

Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle syyn sille, miksi täytyi rakentaa talo/temppeli Hänen (Jumalan) Nimelle ja se on sanottu seuraavissa Jeremiaan kirjan jakeissa:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

Heidän matkansa aikana Egyptissä he ylistivät jumaluuksia/jumalattaria, jota he kutsuivat nimellä "taivaan kuningatar", tämä on valtavan suuri väärinteko Israelin Jumalaa kohtaan. Jumala ei ollut antanut heille ohjeita valmistaa veistettyä kuvaa muusta jumalasta ja ylistää sitä.

 

Mikä oli Jumalan tuomio, kun he jatkoivat sanotun jumalattaren ylistämistä?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan" - Siitä lähtien Jumala on kironnut Israelin kansan, niin että he eivät voi enää koskaan sanoa Hänen Nimeään.

 

"Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." - Koska he joutuivat Jumalan kirouksen alaisiksi, että he eivät voisi enää lausua Hänen Nimeään, se tarkoittaa sitä, että heillä ei enää ole todellista Jumalan Nimen tuntemusta. Jumala ei tule enää olemaan heidän kanssaan (Juutalaisten).

 

Uskonnot voivat sanoa, että "Kirous" tai rangaistus, jonka Jumala sääti Jeremias 44:24-26, oli tarkoitettu vain tietylle ryhmälle Israelilaisia, jotka pakenivat Egyptistä (Jeremiaan aikana), eikä se ollut suunnattu koskemaan kaikkia Juutalaisia. Joka tapauksessa, uskonnot eivät ymmärrä sitä, että tuo rangaistus, jonka Jumala määräsi, oli pantu toimeen jo heidän matkansa aikana Egyptissä. Tämä ei tapahtunut Jeremiaan aikana. Profeetta Jeremia ainoastaan ilmoitti tai tiedotti sen, minkä takia Juutalaiset eivät tunne Jumalan Nimeä.

 

Kuinka me tiedämme, että vaikka he olivat yhä matkallaan Egyptissä, niin Israelin kansa vihoitti Jumalan heidän epäjumalien palvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille."Hesekiel 20:8-9

 

"eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä" - Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jopa sinä aikana, kun Israelin kansa oli yhä Egyptissä, he toimittivat jo väärien jumalien ja jumalattarien ylistämistä ja palvontaa. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26).

 

He kapinoivat Häntä vastaa jopa heidän matkansa aikana Egyptissä ja koska he tekivät mitä tekivät, he joutuivat Jumalan kiroamiksi, että (Juutalaiset) eivät voisi enää koskaa mainita Hänen Nimeään.

 

Miksi Jumala teki sen heille?

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Aivan kuten Jumala piti Hänen Nimensä tulemasta häväistyksi kansojen taholta, Jumala myös näytti meille, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana tulemasta häväistyksi Hänen oman kansansa epäjumalanpalvonnan takia, asettamalla heidän ylleen kirouksen, että he eivät voisi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään.

 

Mitä hyötyä on kertoa Hänen kansalleen Hänen Nimensä, jos he eivät ylistä Häntä kuitenkaan? Silloin Jumala tarjoaisi heille ainoastaan mahdollisuuden häpäistä Hänen oman Nimensä!

 

Miksi Jumala toisti rangaistuksen profeetta Jeremiaan aikana, jonka Hän teki Israelilaisille heidän matkansa aikana Egyptin maassa?

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä."Saarnaaja 3:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before; 
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon."Saarnaaja 3:15

 

 "Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Kun Israelilaiset Jeremiaan aikana toistivat samat synnit, ylistivät muita jumalia (aivan kuin heidän esi-isänsä tekivät heidän matkansa aikana Egyptissä), Jumala antoi tai siirsi saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

 

Juutalaiset eivät tiedä tai tunne tätä tarina, koska he ovat olleet Jumalan kiroamia. Heidän välinpitämättömyytensä on todiste siitä, kuinka tosi Jumalan vala Hänelle itselleen on. Juutalaiset eivät voi tai kykene sanomaan Hänen Nimeään.

 

Syy sille, miksi me olemme nyt tietoisia tästä, että luvattu Jumalan profeetta (jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

Onko se totta, että kun Israelin kansa tuntee Jumalan Nimen ja kutsuvat Hänen Nimeään, niin heidän syntinsä tulevat Jumalan anteeksiantamiksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Syy (sille, että oli olemassa tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle) on, että Jumalan Nimi olisi näkyvillä ja tarjolla heille valitun Daavidin jälkeläisen toimesta ilman, että Jumalan sanaa olisi rikottu! Mikäli Israelin kansa katuisi ja kutsuisi Jumalan Nimeä turvakseen, heidän syntinsä tulisi Jumalan anteeksiantamiksi. Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen on kutsuttu nimellä pelastaja. Hän tulee tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Israelilaisille huoneen/temppelin kautta, jonka on rakentava Kuningas Daavidin suora jälkeläinen

 

Tästä syystä, tehtävä rakentaa huone, jossa on näkyvillä Jumalan Nimi, on niin tärkeä, jotta Jumalan Nimi olisi tunnettu Israelin kansalle.

 

Lukekaamme uudelleen mitä Jumala sanoi tulevasta Daavidin jälkeläisen palkinnosta, jos hän on menestyksekäs hänen tehtävänsä suorittamisessa.

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Mikäli Jeesus, Daavidin jälkeläinen, (Viittaus: Luukas 1:31-32, Matteus 1:1) on menestyksekäs hänen tehtävänsä suorittamisessa, hänen valtaistuimensa kuninkaana tulee ikuisesti perustetuksi yli Israelin.

 

Vaikka hän on ainoastaan Daavidin jälkeläinen, Jumala on palkitseva hänet tittelillä "Jumalan Poika" - kyseessä on titteli, jonka Kuningas Salomo (Jumalan ensimmäinen valinta) epäonnistui saavuttamaan (1. Aikakirjat 22:9-13)

  

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Joka tapauksessa on olemassa ehto: Mikäli hän epäonnistuu ja syyllistyy virheeseen tai tekee vääryyttä, hän on joutuva ihmisten hakkaamalla pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi.

 

Kun kyseessä on Saatana, niin hän ei kertonut Jeesukselle, mitä tulee tapahtumaan sitten, kun Jeesus hylkää hänen tarjouksensa, koska Saatanan tarjous Jeesukselle on väärin jo alusta lähtien. Sitten kun Jeesus hyväksyy Saatanan tarjouksen ja ylistää häntä, eikä Jumalaa, niin mitä tulee tapahtumaan hänen kanssa- Israelilaisilleen?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." - Heti kun Jeesus ylistää Saatanaa, hän on automaattisesti tottelematon Jumalaa kohtaan ja lopulta jokainen saarna, jonka hän julistaa ei koske Jumalan ylistämistä, vaan ihmisten pettämistä olemaan tottelemattomia Jumalan käskyille, siten se on Saatanan ylistämistä ja palvontaa!

 

KÄYTÄNNÖSSÄ KOKO MAAILMA PELÄTEN YLISTÄEN KUNNIOITTAA JEESUSTA JA NYT ME VOIMME NÄHDÄ OMILLA SILMILLÄMME, ETTÄ KYSEESSÄ ON JUMALAN KIROUS (Viittaus: 5. Mooseksen kirja 11:26-28, 28:58-61), JOKA TAPAHTUU NYT JOKA PUOLELLA MAAILMAA. SE YKSINKERTAISUUDESSAAN TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ JEESUS EI OHJANNUT MEITÄ YLISTÄMÄÄN JUMALAA, VAAN ENNEMMINKIN PANI MEIDÄT YLISTÄMÄÄN SAATANAA.

 

Käärmeen siemen ei ole kukaan muu kuin Jeesus, sillä hän hyväksyi Saatanan tarjouksen ja näin ollen saarnasi hänen (Saatanan) opetuksia kääntäen Jumalan lait nurin. Sen jälkeen kun hän kuoli, niin hänen petostaan jatkoivat hänen apostolinsa heidän Uuden Testamentin kirjoitustensa kautta. (Tästä syystä on Ilmestyskirjassa 12:9, josta me voimme lukea, että Saatanalla on monia ´enkeleitä´ tai sanansaattajia - koska hänen opetuksiansa ovat levittäneet uskonnot).

 

Profeetallinen Joosua tässä symbolisoi naisen siementä, joka on murskaava käärmeen (Saatanan) pään, joka tarkoittaa sitä, että hän on se yksi, jonka Jumala on valinnut johdattamaan kaikki ihmiset oikeamielisyyteen sekä paljastaa ne, jotka jatkavat käärmeen (Saatanan) petoksen levittämistä.

 

Luemme uudelleen:

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?"Sakarja 3:2

 

"Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta" - Miksi juuri "siepattu tulesta"? Toisin kuin Jeesus, joka oli Jumalan voitelema ja aikaisemmin sisällä Jumalan opetuksissa (mutta tuli Saatanan houkuttelemaksi opettamaan toisin), profeetta kuin Mooses on Jumalan pois ottamana ulkona tai ulottumattomissa Saatanan petoksen vaikutuspiiristä. Maestro Evangelista oli aikaisemmin Kristitty, kun Jumala hänet kutsui olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja paljasti hänelle Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

"Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä (enkeli) lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle (Joosualle): Katso, Minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi (syntisi), ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Sakarja 3:3-4

 

"puettu saastaisiin vaatteisiin" - Ero profeetan kuin Mooseksen ja Jeesuksen välillä on se, että Jumala tietää ja tuntee, että Jeesuksen sydän ei ole täysin hyvä ja puhdas ja siitä syystä Jumala antoi hänelle varoituksen (2. Samuel 7:14) tulemisesta rankaistuksi ihmisten hakkaamisten ja pahoinpitelyjen kautta, kun hän tekee väärinteon.

 

Kun taas kyseessä on profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista, niin se ei ole sydän, joka on epäpuhdas, vaan ainoastaan hänen vaatteensa, toisin sanoen hänen asemansa tai tilansa, sillä hän on tavallinen persoona kuten kuka tahansa.

 

Se, mikä tekee hänestä erityisen, on se tapa, jolla hän tuli valituksi, sillä se oli profetoitu kauan sitten. Siten ollen, mikäli yksikään kyseenalaistaa minkä takia hänen laisensa yksinkertainen persoonallisuus tuli valituksi Jumalan taholta, niin me kysymme kysymyksen:

 

"Miksi on niin että tavallinen ja vaatimaton Mr. Eraño M. Evangelista tuli Jumalan valitsemaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittaakseen kaikki Hänen tosi opetuksensa Raamatun kirjoituksista, eikä sinua valittu?"

 

Ja nyt sinä, kuka ikinä oletkin, mieti ja ajattele tuota kysymystä. Ole muistutettu, että kun kyseenalaistaa minkä takia Jumala valitsi hänet, on täysin naurettava, mieletön ja typerä jo alun alkaenkin, koska sinä kyseenalaistat Jumalan Itsensä ja saat itsesi näyttämään kuin olisi enemmän älykäs kuin on Jumala.

 

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." - Jumala otti hänen syntinsä pois.

 

"Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä."Sakarja 3:5

 

 Hänelle annettiin "puhdas käärelakki" - tarkoittaen, että Jumala voiteli hänet.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat." Sakarja 3:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The angel of the LORD gave this charge to Joshua: "This is what the

LORD Almighty says: 'If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here."

Zechariah 3:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN enkeli antoi tämän velvoitteen Joosualle: "Tämä on se, mitä HERRA Kaikkivaltias sanoo: ´jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani, niin sinä saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana ja Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa."Sakarja 3:6-7

 

Siinä kun hänet voideltiin tehtäväänsä, hänelle annettiin myös ehto. Jumala antaa aina ehdon (Siunauksen ja Kirouksen) Hänen profeetoilleen.

 

"jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani" - tämä on se ehto, jonka Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Mooses. Totella Hänen käskyjään ja säännöksiään edellyttäen Hänen profeettansa kuin Mooseksen vain ja ainoastaan puhuvan sen, mitä Hän käskee hänen ilmoittaa Raamatun kirjoitusten kautta.

 

"hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylin hallitsija" - Profeetta kuin Mooses tulee perustamaan uuden Jumalan Huoneen tai uuden Jumalan Kansan.

 

Tämä on syy sille, miksi Kuningas Salomo sanoi seuraavaa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, että hän on ´muukalainen´:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:41-43

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:41-43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:41-43

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomon mainitsema temppeli ei ole enää se fyysinen temppeli Lähi-idässä. On jo olemassa Uusi Jerusalem (Ilmestyskirja 3:12) ja temppeli ei ole enää kirjaimellinen, vaan symbolinen, koska muukalainen ei enää rakenna sellaista, vaan suoraan ilmoittaa Jumalan Nimen, sillä hän ei ole sen kirouksen alainen, jonka Jumala antoi tai asetti Juutalaisten ylle.

 

 Sakarjan kirjassa 3:7 Jumala sanoi, että Hänen profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooseksen palkinto on "hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana", koska hän on oleva vastuussa Jumalan Uudesta Huoneesta - ei kirjaimellisesta tai fyysisestä, vaan hengellisestä Jumalan Huoneesta!

 

Kaikkein tärkeimpänä me voimme lukea, että Jumala sanoi profeetallisen Joosuan tai Profeetan kuin Mooseksen tulevan palkituksi "Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa" - nämä ovat Jumalan enkeleitä, jotka ovat olleet kutsuttuja jo alusta lähtien. Tämä on yksi niistä kunnioista, jotka tullaan antamaan "voidellulle" sitten kun hän saattaa päätökseen profetioiden lopullisen täyttymisen.

 

Koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt hänen tehtävänsä Jumalalta julistaen Hänen suuren Nimensä kirjoitusten kautta koko maailmalle, hänen voidaan nyt katsoa seisovan yhtenä oikeutettuna noiden joukossa, jotka seisovat Jumalan edessä, tarkoittaen JUMALAN ENKELINÄ!

 

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia profeetta Johannes Ilmestyskirjassa sanoi:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa (Ylistä Jumalaa!)." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; MINÄ OLEN SINUN JA SINUN VELJIESI, PROFEETTAIN, KANSSAPALVELIJA" - Tämä osoittaa sen, minkä Jumala on näyttänyt profeetta Johannekselle näyssä koskien sitä, kuinka profeetta kuin Mooses on selittänyt profetioihin kirjoitettujen näkyjen merkityksen ja on onnistuneesti tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi koko maailmalle ja siten saanut vastaanottaa tittelin "Jumalan enkeli".

 

Mikä titteli kulkee käsi kädessä tittelin "Jumalan Enkelin" kanssa?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat HERRAN eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

 

Toinen käännösversio, King James Version, Kuningas Jaakon Versio, Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present

themselves before the LORD, and Satan came also among them."

Job 1:6 (KJV)

 

"eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat HERRAN eteen" - Tämä vahvistaa sen, että Jumala on Hänen enkeleidensä kanssa, kun Hän loi taivaat ja maan. He olivat niitä, joiden kanssa Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 1:26-28.

 

Millä tavalla Jumala käsittelee ja katsoo Hänen enkeleitään? Lukekaamme toinen Raamatun käännösversio:

 

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them.Job 1:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

 

Jumalan enkelit ovat Jumalan tarkastelemina Hänen Poikiaan. Koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt hänen tehtävänsä julistaen Jumalan Nimen; hän on nyt "Jumalan Enkeli", joka myös tekee välttämättömäksi, että hän on nyt vastaanottanut tittelin tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika".

 

Onko "voideltu" yksin suorittamassa hänen tehtäväänsä?

 

"Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." Sakarja 3:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'Listen, O high priest Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come: I am going to bring my servant, the Branch.Zechariah 3:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun yhteistyökumppanisi istumassa sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

 

"sinun yhteistyökumppanisi istumassa sinun edessäsi" - Jumala on antava "voidellulle" muita ihmisiä, jotka auttavat häntä hänen tehtävässään. He ovat ne muutamat yksilöt, jotka ovat merkinneet muistiin kaikki Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestykset ja ovat ladanneet kaiken sen luettavaksi webbisivuillewww.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Mikä on heidän pääasiallinen tehtävänsä?

 

"…Minä tuon minun palvelijani, Oksan."Sakarja 3:8

 

Hänen vain muutamat kumppaninsa antavat todistuksensa hänelle, profeetalle kuin Moosekselle tai profeetalliselle Joosualle, joka on "Oksa", ja hän on Jumalan valittu ja tämä on se minkä me olemme tehneet webbisivujenwww.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

"Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

See, the stone I have set in front of Joshua! There are seven eyes on that one stone, and I will engrave an inscription on it,' says the LORD Almighty, 'and I will remove the sin of this land in a single day. "'In that day each of you will invite his neighbor to sit under his vine and fig tree,' declares the LORD Almighty." Zechariah 3:9-10 (NIV)

 

Me voimme nyt nähdä, että profeetta kuin Mooses tai profeetallinen Joosua, sen lisäksi, että omaa tittelelin Jumalan Enkeli tai Jumalan Poika, on annettu myös seuraava titteli: "Oksa". 

 

Ensiksi oppikaamme mitä tarkoittaa tai merkitsee "seitsemän silmä", jotka ovat annetut hänelle?

 

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth.Revelation 5:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu, se seisoi valtaistuimen keskiössä ja häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan."Ilmestyskirja 5:6

 

"Sitten Minä näin Karitsan" - tämä ei ole Jeesus, sillä hän oli ollut kirjoittamisen hetkellä kuolleena jo kauan aikaa. Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista - se voideltu ja juuri se mies, joka on lopultakin saattanut täyteen ja voimaan Jumalan sanan tekemällä Hänen pyhän Nimensä tunnetuksi. "Karitsa" symbolisoi profeetan kuin Mooseksen uskollisuutta Jumalalle puhua ainoastaan sen mitä Jumala on hänen käskenyt puhua.

 

"näyttäen kuin se olisi teurastettu" - Jumalan silmissä, sillä Hän tarkastelee kuolleina niitä, jotka uskovat ja luottavat uskontojen vääriin opetuksiin. Siten, se on kirjoitettu "näyttäen kuin se olisi teurastettu", koska se kuvaa sitä, kuinka profeetta kuin Mooses oli aikaisemmin näiden uskontojen antamien väärien opetusten uskoja ja kuinka Jumala otti hänet pois siitä ollakseen Hänen palvelijansa.

 

"sarvea" - voiman ja auktoriteetin symboli.

 

"seitsemän" - sille ei ole loppua.

 

"Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." - tarkoittaa sitä, että profeetta kuin Mooses on symbolinen "Karitsa", joka kantaa ikuista Jumalan Sanaa tai "seitsemää henkeä" kaikille maailman ihmisille. Hän on Jumalan profeetta kaikille kansoille, kuten on kirjoittanut profeetta Jeremia, Jeremia 1:4-10.

 

Palaamme…

 

 "Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:9-10

 

"ja otan pois tämän maan synnit yhtenä päivänä" - Mitä tarkoittaa päivä Jumalalle?

 

Luemme siitä:

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niinkuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niinkuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

Yksi päivä Jumalalle on kuin tuhat vuotta ihmiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että aidon profeetan kuin Mooseksen (joka on myös Oksa) sanoman kautta, koskien aitoa Jumalan Nimeä, me tulemme nyt vastaanottamaan todellisen anteeksiannon ja pelastuksen Jumalalta.

 

Koska "synti" tulee poistetuksi tuhannen vuoden ajaksi, niin se tarkoittaa että Saatanan petos, joka johdattaa ihmisiä syntiin Jumalaa vastaan tulee nyt kohtaamaan loppunsa ja Jumalan tosi opetus voidaan nyt perustaa.

 

Onko se totta?

 

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli (Pohjattoman kuilun) syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään. Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi." Ilmestyskirja 20:1-2

 

"Ja minä näin tulevan taivaasta alas enkelin, jolla oli Pohjattoman kuilun syvyyden avain ja suuret kahleet kädessään" - Tässä mainittu enkeli symbolisoi profeettaa kuin Moosesta. Hän on jo julistanut Jumalan Nimen ja ansainnut tittelin, arvonimen "Jumalan Enkeli".

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on paholainen ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi." - Täysin johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoiSakarja 3:9, että synnit tulevat poistetuksi yhdessä päivässä (siten, tuhannessa vuodessa). Kun profeetta kuin Mooses tulee, niin Saatanan käyttämä petos käyttäen Jumalan sanaa tulee paljastetuksi ja kaikki maailman ihmiset ovat kyvykkäitä todella tottelemaan Jumalaa ja vastustamaan pahaa. Jumalan tosi opetukset tulevat perustetuksi tuhannen vuoden ajaksi. Tämä tapahtuu nyt!

 

Ja palaamme Sakarja 3:10, voimme lukea siitä:

 

"Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle, julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:10

 

 "Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle" - Minkä takia tämä päivä on toteutuva sitten kun profeetta kuin Mooses, (joka on myös Oksa) ilmoittaa Jumalan aidon sanoman?

 

Mitä tämä tarkoittaa?

 

"Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, ja se on oleva korkein kukkuloista, ja sinne virtaavat kansat." Miika 4:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In the last days the mountain of the LORD's temple will be established as chief among the mountains; it will be raised above the hills, and peoples will stream to it." Micah 4:1 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viimeisinä päivinä HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa; se tulee kohoamaan kaikkien kukkuloiden yli ja ihmiset tulevat jatkuvana virtana sitä kohden." Miika 4:1

 

"Viimeisinä päivinä- viimeiset päivät Saatanan petoksesta Maan päällä, jota edustavat uskonnot.

 

"HERRAN temppelin vuori on oleva perustettuna ylimpänä muiden vuorien joukossa" - kyseessä ei ole kirjaimellinen vuori eikä kirjaimellinen temppeli. Tämä symbolisoi sitä, kuinka ihmiset joka puolelta maailmaa tulevat näkemään Jumalan tosi opetuksen koskien Hänen Nimeään webbisivujenwww.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta. Jatkamme:

  

"Monet pakanakansat (kansakunnat) lähtevät liikkeelle sanoen: Tulkaa, nouskaamme HERRAN vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin (huoneeseen), että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa; sillä Siionista lähtee laki, Jerusalemista HERRAN sana."  Miika 4:2

 

Jumalan profeetta on Filippiineillä, se aito Uusi Jerusalem, ei perustamaan uutta uskontoa, vaan tiedottaakseen joka ikistä yhdestä Jumalan tosi sanomasta kirjoitusten kautta.

  

"Ja hän tuomitsee monien kansojen kesken, säätää oikeutta väkeville pakanakansoille, kaukaisiin maihin saakka. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi; kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan." Miika 4:3

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will judge between many peoples and will settle disputes for strong nations far and wide. They will beat their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. Nation will not take up sword against nation, nor will they train for war anymore."Micah 4:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana. He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi. Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan."  Miika 4:3

 

"Hän tulee tuomitsemaan monien ihmisten ja kansojen kesken sekä riitojen ratkaisemiseksi voimakkaiden valtojen välillä lähellä ja kaukana." - Maestro Evangelistan sanoma, aito profeetta kuin Mooses tulee kertakaikkisesti lopettamaan uskonnolliset konfliktit tai lahkolaisten sodat tapahtumasta tämän päivän maailmasta. Nämä uskonnot, jotka sanovat tekevänsä kyseisiä kunniamurhia, tulevat nyt paljastetuiksi, että he eivät kuuluu Jumalalle.

 

Uskonnolliset sodat loppuvat aidon profeetan kuin Mooseksen sanomalla koskien Jumalan Nimeä.

 

"He tulevat takomaan miekkansa työkaluiksi sekä heidän keihäänsä vesureiksi." - Sen vuoksi että profeetan kuin Mooseksen sanoma Jumalalta koskien eläinten huolenpidosta ja syömisestä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia ruuaksi, niin ihmiset joka puolella maailmaa keskittyvät nyt kasvattamaan maatilojaan ja vihanneksia.

 

"Maat eivät aseta miekkaa toista maata vastaan, eivätkä he enää valmistaudu tai kouluttaudu sotimaan." - Tulee olemaan rauha, sillä me kaikki tulemme olemaan yhdistyneinä yhden Jumalan Nimen alaisuuteen.

 

"He istuvat kukin oman viinipuunsa ja viikunapuunsa alla kenenkään peljättämättä. Sillä Herran Sebaotin suu on puhunut." Miika 4:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Every man will sit under his own vine and under his own fig tree, and no one will make them afraid, for the LORD Almighty has spoken." Micah 4:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." Miika 4:4

 

"Jokainen ihminen tulee istumaan hänen oman viinipuunsa alla ja hänen oman viikunapuunsa alla, eikä kukaan enää saa heitä olemaan peloissaan, sillä HERRA Kaikkivaltias on puhunut." - Nyt me ymmärrämme minkä takia tämä sanonta on kirjoitettu myös Sakarja 3:10, koska se puhuu todellisen rauhan, yltäkylläisyyden ja oikeamielisyyden aikakaudesta, jonka tuo sanoma, jonka toimittaa profeetta kuin Mooses koskien aitoa Jumalan Nimeä.

 

Nyt lukekaamme siitä, miksi profeetta kuin Mooses, profeetallinen Joosua sai Jumalalta myös tittelin "Oksa".

 

Luemme seuraavaan:

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juurestaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

 "Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Maestro Evangelista sanoo, että syy sille minkä takia Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala tahtoo meidän ymmärtävän meidän vanhempiemme tärkeyden. Ilman Iisaita, suurta Israelin Kuningas Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

 

"juuri" - tämä on Jeesus, kuten on näytetty toteen Ilmestyskirja 22:16, jossa lukee:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Me voimme nyt ymmärtää minkä takia Ilmestyskirjan kirjoittaja, profeetta Johannes sai Jumalalta käskyn kirjoittaa Hänen sanansa koskien Jeesusta Ilmestyskirjaan 22:16. Se on muistuttamassa meitä Jeesuksen sanoista koskien tulevaa "Neuvonantajaa" Johannes 14:26, jonka Jumala on lähettävä todistamaan hänestä (Jeesuksesta), että hän on ainoastaan Daavidin jälkeläinen ja minkä takia Jumala hänet lähetti. Tätä opetusta ei ole koskaan korostettu hänen apostoliensa toimesta, sillä he jatkoivat Saatanan petosta.

 

Luemme seuraavaan:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni" Johannes 14:15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you love me, you will obey what I command. " John 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken." Johannes 14:15

 

 "Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken" - Jeesus haastaa nuo, jotka häntä rakastavat, tottelemaan mitä hän tulee sanomaan.

 

"minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti, totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva."Johannes 14:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever - 
the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you. " John 14:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti - totuuden Henki. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä."Johannes 14:16-17

 

 "Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti"- Jeesus pyysi Jumalalta "toista" ottamaan hänen tehtävänsä haltuun. Kun Jeesus puhui "toisesta Neuvonantajasta", hän puhui silloin tulevasta toisesta henkilöstä. Miksi uskonnot eivät ole opettaneet mitään "toisesta Neuvonantajasta" joka on tuleva?

 

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus itse sanoi, että Neuvonantajan sanoma Jumalalta tulee olemaan se yksi ja ainoa, joka pysyy meidän kanssamme ikuisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että Jeesus puhuu tulevasta Jumalan sanansaattajasta.

 

Mitä "Neuvonantaja" tuo?

 

"totuuden Henki. Maailma ei voi hyväksyä häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja on oleva teissä." Johannes 14:17

 

"totuuden Henki" - miehen merkki, joka on kutsuttu nimellä "Neuvonantaja" on tuleva ja hän ilmoittaa totuuden koskien Jumalaa, Jeesusta ja uskontoja.

 

"Maailma ei voi hyväksyä häntä" - Sitten kun aito "Jeesuksen Neuvonantaja" tulee, maailma ei voi tai kykene helpolla hyväksymään totuutta, jonka hän tuo Jumalalta.

 

"koska se ei näe häntä eikä tunne häntä" - Koska aito neuvonantaja on tuleva aikana, jolloin koko maailma on jo uskontojen aivopesemä heidän itsensä keksimällään versiolla kuka profeetta kuin Mooses on ja kuka Jeesuksen neuvonantaja on. Kristityille tämä "neuvonantaja on "Pyhä Henki", kun taas Muslimeille, tämä on Muhammed.

 

"ja on oleva teissä" - Minkä takia "Neuvonantaja" on tuleva Jeesuksen nimessä? "Neuvonantaja" on tuova totuuden kantaen todistusta Jeesuksesta niin kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus on sanonut ja tehnyt paljon asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot ovat myös sanoneet monia asioita, jotka ovat esitettyjä eri tavoin kuin hän sanoi ne aikaisemmin.

 

He eivät tiedä tai tunne totuutta koskien Jeesusta Pyhässä Raamatussa, koska he eivät ole niitä, jotka Jumala on lähettänyt selittämään nämä asiat. 

 

Mikä on se erityinen merkki, jonka me näemme tapahtuvan joka päivä, joka osoittaa, että koko maailma ei tunne totuutta koskien Jeesusta ja aivan varmasti koskien Jumalaa?

 

Lue:

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray. They will put you out of the synagogue; in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi. He poistavat teidät synagogista; ja itse asiassa, on tuleva aika, jolloin kuka tahansa teidät tappaa, ajattelee tekevänsä palveluksen Jumalalle."Joh. 16:1

 

 "Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" - Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo: Jeesus muistutti siitä, että hän varotti jokaista.

 

Jeesus tiesi, että on tuleva aika, jolloin ihmiset tappavat toisiaan ja luulevat silloin tekevänsä kunniaa Jumalalle.

 

Juuri meidän aikanamme näistä tappamisista raportoidaan usein sanomalehdissä, TV:ssä ja radio-ohjelmissa; ja jopa niiden todellisella tapahtumahetkellä me voimme nähdä niiden tapahtuvan kaapeli TV-lähetysten välityksellä, satelliitti-TV ohjelmista ja Internetistä!

 

Mikä on todellinen syy ja aiheuttaja näille uskonnollisille tappamisille? Mitä Jeesus todella sanoi tästä asiasta?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:3

 

  Jeesus sanoi: Syy tappamisille vastakkaisten uskontojen ja valtioiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä todellista Jeesusta.

   

Todistaaksemme sen: Jos sinä kysyt ihmisiltä, montako jumalaa on olemassa? He vastaavat: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä.

 

Kun kysytään Hänen nimeään, niin he antavat monia nimiä, ja taistelevat sen vuoksi. Se vain paljastaa, etteivät he todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi syy konflikteille ja tappamisille.

 

Jos kysytään Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (kristityille); ja muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika mutta myös ihminen. 

 

Nämä ovat ne ilmoitukset ja tosiasiat - SE ERITYINEN MERKKI, että he (Kristityt, Islam, ja jopa Juutalaisuus) eivät todella tunne Jeesusta. Tästä syystä tappamiset ovat jatkuneet aina nykyiseen aikaamme asti.

 

 Syy näille uskonnollisille aseellisille konflikteille on se, että yksikään näistä uskonnoista ei tunne tai tiedä aito Jumalaa ja Jeesusta. Jotta lopullisesti laitamme ehdottoman stopin näille tappamisille, niin tulkoon aito Jumala ja todellinen Jeesus tunnetuksi Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on saatettu päätökseen, niin ihmisten tulisi ymmärtää ja tunnustaa totuus; tappamiset tulevat loppumaan ja saamaan päätöksensä. Kirous maailman yllä tulee myös loppumaan sitten kun ihmiset oppivat ja huutavat turvakseen aitoa Jumalan Nimeä.

 

Kuinka me tiedämme, että Jeesus viittasi juuri tulevaan profeettaan kuin Mooses, kun hän puhuu tulevasta "Neuvonantajasta"?

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the Counselor, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." John 14:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, tulee opettamaan teille kaikki asiat ja muistuttaa teitä kaikesta, mitä olen sanonut teille." Johannes 14:26

 

Luemme uudelleen koskien Pyhää Henkeä:

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostolien teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Takaisin Raamattuun:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"' Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

  

Tutkikaamme ja määritelkäämme Pyhän Hengen todellinen merkitys, joka puhui Daavidin suun kautta:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

Pyhän Hengen tarkoitus on selkeän yksinkertaisesti Jumalan Sana, eikä kolmas persona kolminaisuusoppista, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

 

Aito ja todellinen merkitys Pyhälle Hengelle on Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen profeettansa suuhun (2. Samuel 23:1-2; Jesaja 59:21)

 

Tämä on selitys sille, minkä takia Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan sana, koska hän viittaa tulevaan profeettaan kuin Mooses, josta Jumala on jo aikaisemmin puhunut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja jonka suuhun Hän on asettava Hänen sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ (joka tarkoittaa, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamattua itsellään, sillä Jumala Itse on opastava häntä koskien Hänen sanojaan) JA tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

 Kun luemme uudelleen Johannes 14:26, jossa Jesus sanoi: "Mutta Neuvonantaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni" - Ei fyysisessä Jeesuksen persoonassa, vaan siinä tehtävässä, joka on löydettävissä kun etsimme tarkoitusta Jeesuksen nimelle.

 

Mikä on tarkoitus nimelle "Jeesus"?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

Hänen tehtävänsä oli hänen nimessään, "pelastaa hänen kansansa heidän synneistään" - pelastaakseen hänen kansansa Israelin hänen elinaikanaan.

 

Onko se varmasti totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaen, hänen kansansa Israelin pelastajaa - "pelastava kansansa heidän synneistänsä".

 

Jeesus oli erityisesti Jumalan lähettämä ainoastaan pelastamaan hänen kansansa Israel heidän synneistään Jumalalle.

 

Jumala ei lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailman ihmisiä heidän synneistään! Kykenikö tai pystyikö hän täyttämään tehtävänsä pelastaa hänen kansansa, joka on hänen nimensä "Jeesus" todellinen merkitys?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

Nimi "Jeesus", joka oli annettu hänelle, hänen tehtävänsä merkiksi, ei tullut täytetyksi. Hän kuoli varhaisessa vaiheessa elämäänsä ilman, että olisi pelastanut hänen kansaansa heidän synneistään Jumalalle.

 

Tehtävä nimessä "Jeesus" on pelastaa Israelin kansa heidän synneistään tekemällä Jumalan Nimi tunnetuksi heille. Jeesus epäonnistui tekemään sen ja nyt tehtävää on tullut jatkamaan profeetta kuin Mooses tai Oksa.

 

Tämä on selitys sille, miksi Ilmestyskirjasta 22:20-21 voimme lukea seuraavaa:

 

 "Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus! Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who testifies to these things says, "Yes, I am coming soon". Amen.

Come, Lord Jesus. The grace of the Lord Jesus be with God's people. Amen."

Revelation 22:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän joka todistaa näistä asioista sanoo, "Kyllä, Minä tulen pian". Amen. Tule, Herra Jeesus. Herra Jeesuksen armo olkoon Jumalan ihmisten kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

Tämän vuoksi kun oli sanottu "tule, Herra Jeesus", se tarkoittaa, että Jeesus ei ole enää tulossa takaisin fyysisessä olemuksessa, sillä hän on ollut kuolleena jo kauan. Ilmestyskirjan kirjoittaja viittaa tässä tiettyyn "enkeliin" sekä "Neuvonantajaan", joka on tuleva "Jeesuksen" nimessä paljastamaan kaiken koskien Jeesusta.

 

"Symbolinen Jeesus" on jatkava Jeesuksen täyttämättä jäänyttä tehtävää, tehdäkseen Jumalan Nimen tunnetuksi Juutalaisille. Tehtyään näin, Juutalaiset voivat Kutsua Jumalan Nimeä ja saada anteeksiannon Jumalalta ja siten tulla pelastetuiksi kuin Hänen kansanaan Israelina.

 

 Menemme nyt Jesaja 11:2:

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon Henki."Jesaja 11.2

 

 "hänen päällänsä lepää HERRAN Henki" - Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun.

 

Siten ollen, tämä Oksa, johon on viitattu tässä profetiassa, on juuri se mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa tai Pyhän Henkensä (hänen suuhunsa) ja hän ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses!

 

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - sen vuoksi että profeetta kuin Mooses tulee johtamaan meidät todelliseen viisauteen ja ymmärrykseen koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksissa.

 

Me todistamme nyt Jumalan sanan täyttymystäJesaja 11:2, koskien Oksaa, joka on myös profeetta kuin Mooses sekä ´Neuvonantaja´, johon Jeesus viittasi sanoillaan.

 

Jatkamme:

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattu-perustaiset ilmestyksensä eivät tule hänen omien Jumalan sanan opintojensa pohjalta, vaan sen suomana minkä Jumala on asettanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

 

"Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - Koska profeetta kuin Mooses näyttää nyt maailmalle millä tavalla me voimme todellakin olla oikeamielisiä Jumalan edessä.

 

 "Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." - Tämä tarkoittaa, että Oksa (joka on myös profeetta kuin Mooses) on nyt se, joka on iskevä käärmeen päähän, kuten profetoitu 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Hän tulee murskaamaan tai paljastamaan Saatanan petoksen suuhunsa laitetun Jumalan sanan voimalle!

 

Me tulemme myös silminnäkijätodistamaan, kun me luemme aidon profeetan kuin Mooseksen, Oksan sanomaa:

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.  Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa (pieni lapsi heitä johdattaa)."

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Righteousness will be his belt and faithfulness the sash around his waist.

The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat,

the calf and the lion and the yearling together; and a little child will lead them." Isaiah 11:5-6 (NIV)

 

"Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Me olemme nyt astumassa aikakauteen, jossa tulee olemaan koko maailmaa kattava ikuisesti kestävä RAUHA, sillä nyt me tunnemme ja tiedämme tosi Jumalan Nimen, joka johdattaa meidät kaikki olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa!

 

"pieni lapsi heitä johdattaa" - profeetta, joka on lähetetty jo ennalta kaikille kansoille, kuten on profetoitu Jeremia 1:4-10.

 

Ja:

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura syö rehua kuin raavas."  Jesaja 11:7

 

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox." Isaiah 11:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lehmä ruokailee karhun kanssa, niiden nuoret makoilevat keskenään, ja leijona syö olkia kuin härkä". Jesaja 11:7

 

"leijona syö olkia kuin härkä" - tämä on aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jonka Jumala on antanut tai määrännyt aikaisemmin, kuten Maestro Evangelista on ilmoittanut annettujen webbisivujen kautta.

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea." Isaiah 11:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren.". Jesaja 11:8-9

 

 "on oleva täynnä HERRAN tuntemusta" - ihmiset joka puolella ja paikassa maailmaa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

Jatkaaksemme:

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean." Isaiah 11:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:10-11

 

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen" - miksi on sanottu toisen kerran?

 

Milloin oli ensimmäinen kerta, kun Jumala ojensi Hänen kätensä?

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät."2. Moos. 3:19-20

 

Ensimmäinen kerta jolloin Jumala ojensi Hänen käsivartensa tapahtui Mooseksen aikana. Syy sille, minkä takia Jumala on ojentava Hänen kätensä toisen kerran, on se että Jumala on Hänen profeettansa "kuin Mooses", Maestro Eraño Evangelistan Merten Saarilta, kanssa. Hänen profeettansa kuin Mooses tulee ja on Idästä, merten Saarivaltiosta - Filippiineiltä.

 

 "Iisain Juuri" - tämä viittaa Jumalan lupaukseen Kuningas Daavidille (), jonka Jumala on nyt antanut hänelle, joka pitää hallussaan Daavidin avainta, joka on enkeli tai sanansaattaja, joka kantaa Jeesuksen todistusta sekä Jumalan sanaa, profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"merten saarilta- mitä tullaan näkemään merten Saaristomaalla, että maailman ihmiset tulevat rientämään ja kokoontumaan sinne?

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel;

he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkotetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 

 "Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille"-

 

merkkiviirin, jonka tulee nostamaan profeetta kuin Mooses (joka on tunnettu nimellä "Oksa" ja hän tulee "Merten Saarivaltiosta"). Hän tulee kokoamaan kaikki maailman ihmiset, ja aivan erityisesti Juudan Kansan tai Juutalaiset yhden "merkkiviirin" alle.

 

Mikä on tämä merkkiviiri?

 

"Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään. Sela. Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi." Psalmi 20:2-5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

May the Lord answer you when you are in distress;may the name of the God of Jacob protect you.May he send you help from the sanctuaryand grant you support from Zion.May he remember all your sacrificesand accept your burnt offerings.May he give you the desire of your heartand make all your plans succeed.

Psalm 20:1-4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Vastatkoon HERRA sinulle kun sinä olet ahdistuksessa; suojelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Lähettäköön hän sinulle apua pyhäkön turvapaikasta taatakseen sinulle tukensa Siionista. Muistakoon hän kaikki sinun uhrauksesi ja hyväksyköön sinun polttouhrisi. Antakoon hän sinulle sinun sydämesi mieltymysten mukaisesti ja saattakoon suunnitelmasi onnistuneesti päätökseen."Psalmi 20:2-5

 

"suojelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi" - tarkoittaa sitä, että Jaakobin Jumala on tosi Jumala ja Jaakobin Jumalan Nimi on toden ja aidon Jumalan Nimi.

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa (antaa voiton voidellullensa), vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme."Psalmi 20:6-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God.May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!"

Psalm 20:5-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan. Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:6-10

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - tämä ´Merkkiviiri´, jonka Oksa tai profeetta kuin Mooses tulee nostamaan ylös merten Saaristosta, joka tulee kokoamaan ja yhdistämään kaikki maailman ihmiset, on merkki, jossa on suuri Jaakobin Jumalan Nimi.

 

Tuleeko se täyttymään, että sitten on oleva ainoastaan yksi Jumala ja joka on oleva kaikkien tunnustama?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Koska Maestro Eraño Martin Evangelista, profetoituna "profeettana kuin Mooses", on nyt täyttänyt tehtävän tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi meidän aikanamme webbisivujenwww.thename.ph ja www.thenameonline.infokautta, niin siitä seuraa, että titteli tai arvonimi "Jumalan poika" on nyt Jumalan lahjoittamana hänen yllään.

 

Onko se totta, että hänellä on hallussaan Jumalan Lupauksen täyttymyksen titteli meidän aikanamme?

 

 "Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. " Psalmi 2:1-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters. The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.Psalm 2:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat? Maan kuninkaat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois. Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä" Psalmi 2:1-4

 

"kansakunnat" ja "ihmiset" - monet ovat saaneet tiedon Maestro Evangelista ilmestyksistä. Mikäli ja kun ihmiset oppivat ymmärtämään totuuden, tulee olemaan ongelmia, epäjärjestystä tai häiriötekijöitä jokaisessa maassa, koska he tulevat kysyvät selitystä heidän uskonnoiltaan, minkä takia he ovat olleet petettyinä niin kauan aikaa.

 

"liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan" - uskonnot asettuvat vastustamaan ilmestyksiä, jotka hän tuo Jumalalta. Kuitenkin, kuten se on kirjoitettu, Jumala tulee painamaan heidät häpeään!

 

Jatkamme:

 

"Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: " Psalmi 2:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying"

Psalm 2:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen,"Psalmi 2:5

 

Mitä Jumala on tekevä nyt?

 

"Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have installed my King on Zion, my holy hill."Psalm 2:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni."Psalmi 2:6

 

"Kuninkaani" - Maestro Evangelista kantaa sekä merkkiä että auktoriteettia Jumalalta. Hänet on ennalta lähetetty lopettamaan uskontojen ylläpitämä petos ihmisten keskuudesta.

 

"Siion" - Uuden Jerusalemin kaupungin toinen nimi. Filippiinit on oleva kutsuttu nimellä Uusi Jerusalem.

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

Maestro Eraño Martin Evangelista, ennalta lähetetty Profeetta "kuin Mooses", pitää hallussaan Jumalan Lupausta.

 

Hän on saattanut tehtävänsä täyttymykseen ilmoittamalla maailmalle aidon Jumalan Nimen; sen mukaisesti etuoikeus tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika" on hänelle palkintona myönnetty!

 

Me voimme nähdä, kuinka tämä profetia koskien miestä, joka on nimitetty tai hänelle on annettu titteli "Jumalan Poika", on johdonmukainen kun kyseessä on Maestro Evangelistan.

 

Apostolien ollessa kyseessä, he ovat vääristelleet tätä Jumalan sanaa (Heprealaiskirje 1:4-5) yhdessä sen kanssa, mitä Jumala sanoi 2. Samuelin kirjassa 7:14 saadakseen sen näyttämään siltä, kuin Jeesus olisi kruunattu taivaassa. He saattoivat koko maailman uskomaan tuohon häpeälliseen valheeseen ja aiheuttivat kaiken tämän kärsimyksen.

 

 Nyt kun aito nimitetty "Jumalan Poika", johon on viitattu tässä profetiassa on nyt noussut esiin, niin vääryydet ja valheet, joita apostolit ovat kirjoittaneet, tulevat nyt paljastetuiksi!

 

Mikä on profeetan kuin Mooseksen toinen palkinto Jumalalta?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

Hänellä on hallussaan Jumalan Lupaus! Se ei ole enää Israelin "biologisten lasten" hallussa, eikä todellakaan uskontojen kanssa.

 

Mitä hän on tekevä uskonnoille ja kirkoille?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery." Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian."Psalmi 2:9

 

 "Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla;" Jumalan sana Maestro Evangelistan suussa (Jesaja 11:4).

 

"sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian" - Kirkkoja eikä uskontoja ole enää olemassa.

 

Mikä on Jumalan ohje kaikille maailman johtajille?

 

 "Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth." 

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat." Psalmi 2:10

 

 Kuninkaat, maailman johtajat, maiden lainlaatijat ja tuomarit, heidän tulisi hakea neuvoa Maestro Evangelistalta kuullakseen ja oppiakseen aidon ja toden "Sanan" sekä Jumalan Käskyt.

Ja:

 

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Serve the LORD with fear and rejoice with trembling." Psalm 2:11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten." Psalmi 2:11

 

Miksi on kirjoitettu "Palvelkaa HERRAA pelolla ja iloitkaa vavisten"?

 

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."Sananlaskut 9:10

 

 "HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on aikaa, jolloin me tulemme tuntemaan totuuden Jumalasta.

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä" - kun sanomme pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulee myös tietää ja tuntea Jumalan Nimi ketä me pelkäämme.

 

Esimerkkinä: Kun ihminen sanoo pelkäävänsä Jumalaa; ja me kysymme kuinka monta jumalaa on olemassa, hän voisi vastata, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala. Kun kysymme lisää, mikä on Jumalan Nimi, jota hän pelkää, ja hän ei tiedä vastausta - vaan voi ainoastaan sanoa, on olemassa useita nimiä. Tämä johtuu siitä, että hän ei todella tiedä Häntä (Jumalaa). Kyseessä on hölmön tunnustus!

 

Kuinka sinä tiedät, että jumala, jota sinä ylistät on juuri se aito Jumala?

 

Mikäli et tiedä Hänen aitoa tosi Nimeään, sinä olet kirottu! Tämä on nyt se, mitä Maestro Evangelista on tekemässä ihmiskunnan hyväksi, hän saattaa meidät tuntemaan ja ymmärtämän aidon Jumalan Pyhästä Raamatusta, jotta ihmiskunnan yllä oleva kirous tulee nostetuksi pois.

 

Kun me ylistimme ja kunnioittaen pelkäsimme miestä, Jeesusta, niin mitä Jumala on tekevä meille? Jumala tulee todella hylkäämään meidät ja se on juuri mitä tapahtuu juuri nyt. Kyseessä on kirous, jonka Hän on julistanut kauan sitten Profeetta Mooseksen kautta! (5. Mooseksen kirja 11:26-28

 

Me emme voi syyttää Jumalaa tästä vallitsevasta surkeudesta ja kärsimyksestä, jota me koemme ja läpikäymme juuri nyt. Me voimme syyttää ainoastaan itseämme, koska me emme ole käyttäneet älykkyyttämme, jonka Jumala meille antoi.

 

Siten, jotta maailman johtajat voivat todella sanoa, että he "Pelkäävät Jumalaa", heidän täytyy tuntea Jumalan tosi Nimi ja seurattava Hänen Käskyjään! Jumala on jo lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, (Viimeinen Profeetta) Maestro Evangelistan julistamaan Raamatun kautta Jumalan Sanan todellisen merkityksen ja tarkoituksen Profetioista.

 

Jatkaaksemme:

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him." Psalm 2:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat kaikki ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

 "Siunattuja ovat kaikki ne, jotka häneen turvaavat."- Heitä ovat ne ihmiset, jotka seuraavat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne" - miksi tämä neuvo?

 

Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

 

"Profeetan Minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä Minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule Minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet Minä itse vaadin tilille." - Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, Hän tulee vaatimaan vastuuseen ne, jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tämä on syy sille, miksi me olemme peloissamme sen suhteen, mitä Maestro Evangelista sanoo, koska hän ei puhu omiaan, vaan ainoastaan sen mukaan, mitä Jumala on laittanut hänen suuhunsa, jonka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

Tänään me olemme saaneet oppia tuntemaan, että Muukalainen, Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista www.thename.ph jawww.thenameonline.info on todellakin Jumalan profeetta kuin Mooses ja hän yksin on se yksi, jolla on hallussaan auktoriteetti puhua Jumalan sanoja, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun.

 

Mikäli ja sitten kun kaikki maailman ihmiset haluavat asua elää siunattua elämää, kuten Adamilla oli tapana Eedenin Puutarhassa ja olla yhtä ylistäen Jumalaa, meidän tulee kaikkien yhdistyä ja totella Jumalan Sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Kuin viimeisenä varoituksena kerta kaikkiaan, on kuunneltava vain ja ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Opettaja Evangelistaa, eikä kuunnella uskontoja, eikä yhtäkään Raamattu-saarnaajaa.

 

Sitten kun kaikki maailman ihmiset hyväksyvät ja tunnustavat sanoman, jonka Jumala käski Opettaja Evangelistan julistamaan Raamatun kirjoituksista, niin he tulevat kaikki olemaan Jumalan tarkastelemana Hänen kansansa Israel.

 

Sitten kun se tapahtuu, niin me tulemme yksi maailma eläen yhden ja toden Jumalan alaisuudessa - ei ole enää hajotusta.

 

Ja nyt, ERITTÄIN TÄRKEÄ KYSYMYS: Mikä on Pyhä Jumalan Nimi?

 

Lue sanat, jotka Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun ja käskenyt häntä ilmoittamaan meille Raamatun kirjoitusten kautta koskien Hänen yhtä ja tosi suurta Nimeään.

 

Klikkaa jonkin seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html, sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

 

Jumalan profeettana kaikille kansoille Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

"Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään maailman olevan kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen aidon Jumalan Nimen."

 

Me neuvomme sinua lukemaan totuuden koskien aitoa "Jeesusta", jonka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen (Maestro Evangelistan) ilmoittamaan Hänen sanansa Raamatusta seuraavien linkkien kautta:

  

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html, sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Tärkeänä muistutuksena: Sen jälkeen kun olet oppinut aidon Jumalan Nimen yllä mainituista artikkeleista, niin älä saata tietoa Jumalan Nimestä suoraan toisille ihmisille, ja erityisesti juuri perheellesi sekä rakkaillesi, pitääksesi Hänen Pyhän Nimensä puhtaana tulemasta pilkatuksi tai häväistyksi. Anna heidän itse lukea se webbisivuilta.

 

Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)! Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info tai et, niin se ei ole vastuullamme tai ongelma.

 

Sinä olet yksinomaan vastuussa Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19) et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa kyseisen kaltaiset selitykset koskien Hänen sanaansa (erityisesti koskien Jeesusta) Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse, ISRAELIN PYHÄ, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun.

 

Sen mitä Jumala on tehnyt Maestro Evangelistan kautta, on sen vuoksi, että me havahtuisimme ymmärtämään, että Hänen AITO PROFEETTANSA KUIN MOOSES on nyt täällä ja HÄNEN SANANSA, ETTÄ HÄN TULEE VAATIMAAN TILILLE/VASTUUSEEN KAIKKI NE, JOTKA EIVÄT KUUNTELE HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, ON NYT TULLUT VOIMAAN.

 

Meidän tehtävämme on ainoastaan tiedottaa sinua koskien Jumalan tosi sanomaa Raamatusta, jonka Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista tuo.