Kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta

Osa 2

Julkaistu 31.7.2013, Earl Bio, Before it´s News

 

 

 

  TOTUUS KUULUU, koska Jumala rankaisi Jeesusta, me emme voi enää osoittaa häneen rikollisena nerona Iankaikkinen Elämä Huijauksessa; hänen jälkeensä apostolit jatkoivat tätä huijausta, jota kutsutaan nimellä "Lupaus Ikuisesta Elämästä".

 

  Kuinka he tekivät sen - kun Jeesus kärsi rankaistuksensa ihmisten kautta ja oli kuollut?

 

  Vastaus: Varastamalla hänen ruumiinsa ja he tekivät sen näyttämään kuin Jumala olisi nostanut hänet kuolleista.

 

  Yksi suurimmista valheista, joita apostolit ovat tehneet ihmiskunnalle, oli lavastettu Jeesuksen ylösnousemus. Kuinka he tekivät sen?

 

"ja sanoivat: "Herra, me muistamme sen villitsijän vielä eläessään sanoneen: 'Kolmen päivän kuluttua minä nousen ylös'. Käske siis tarkasti vartioida hautaa kolmanteen päivään asti, etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen." Matteus 27:63-64

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

63 saying, "Sir, we remember, while He was still alive, how that deceiver said, 'After three days I will rise.' 64 Therefore command that the tomb be made secure until the third day, lest His disciples come by night and steal Him away, and say to the people, 'He has risen from the dead.' So the last deception will be worse than the first."

Matthew 27:63-64 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"sanoen, "Herra, me muistamme, silloin kun hän oli vielä elossa, kuinka se pettäjä/eksyttäjä sanoi, ´Kolmen päivän jälkeen minä nousen´. Sitä varten käske vartioida hautaa tehdäksesi sen varmistetuksi kolmanteen päivään asti, muuten hänen opetuslapsensa tulevat yöllä ja varastavat hänet pois, ja sanovat ihmisille, ´hän on noussut kuolleista´. Siten viimeinen petos tulisi olemaan pahempi kuin ensimmäinen." Matteus 27:63-64

 

"kuinka se pettäjä/eksyttäjä sanoi" - Jeesus oli tunnettu pettäjänä.

 

"etteivät hänen opetuslapsensa tulisi ja varastaisi häntä ja sanoisi kansalle: 'Hän nousi kuolleista', ja niin viimeinen villitys olisi pahempi kuin ensimmäinen" - Todellakin, petoksesta tuli vielä pahempi, sillä "pettäjästä" (Jeesuksesta) tehtiin jopa jumala!

 

  Kuka varasti ruumiin? Kun me luemme eteenpäin, me saamme lopulta selville kuka sen teki. Jälleen, Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa meille syylliset…

 

"Niin opetuslapset menivät takaisin kotiinsa. Mutta Maria seisoi haudan edessä ulkopuolella ja itki. Kun hän näin itki, kurkisti hän hautaan ja näki kaksi enkeliä valkeissa vaatteissa istuvan, toisen pääpuolessa ja toisen jalkapuolessa, siinä, missä Jeesuksen ruumis oli maannut. Nämä sanoivat hänelle: "Vaimo, mitä itket?" Hän sanoi heille: "Ovat ottaneet (vieneet)pois minun Herrani, enkä tiedä, mihin ovat hänet panneet"." Johannes 20:10-13

 

  Jopa Magdalan Maria myönsi, että Jeesuksen ruumis oli viety pois ja me voimme lukea, että tapahtuman, evankeliumin kirjoittaja sanoo, että Maria on ainoa, joka on nähnyt kaksi enkeliä ja niin kutsutun ylösnousseen Jeesuksen.

 

  Yhä toisesta evankeliumista me voimme lukea toisenlaisen selonteon:

 

"Ja kun he olivat tästä ymmällä, niin katso, kaksi miestä seisoi heidän edessään säteilevissä vaatteissa. Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan. Niin miehet sanoivat heille: "Miksi te etsitte elävää kuolleitten joukosta? Ei hän ole täällä, hän on noussut ylös. Muistakaa, kuinka hän puhui teille vielä ollessaan Galileassa, sanoen: 'Ihmisen Poika pitää annettaman syntisten ihmisten käsiin ja ristiinnaulittaman, ja hänen pitää kolmantena päivänä nouseman ylös'." Niin he muistivat hänen sanansa. Ja he palasivat haudalta ja veivät sanan tästä kaikesta niille yhdelletoista ja kaikille muille. Ja ne, jotka kertoivat tämän apostoleille, olivat Maria Magdaleena ja Johanna ja Maria, Jaakobin äiti, ja muut naiset heidän kanssansa." Luukas 24:4-10

 

"Ja he peljästyivät ja kumartuivat kasvoillensa maahan" - Luukkaan selonteossa ei ollut enää vain yksin Magdalan Maria, vaan monet jotka näkivät kaksi "enkeliä".

 

  Miten sama on kerrottu Matteuksen evankeliumissa?

 

"Ja kun sapatti oli päättynyt ja viikon ensimmäisen päivän aamu koitti, tulivat Maria Magdaleena ja se toinen Maria katsomaan hautaa. Ja katso, tapahtui suuri maanjäristys, sillä Herran enkeli astui alas taivaasta, tuli ja vieritti kiven pois ja istui sille. Hän oli näöltään niin kuin salama, ja hänen vaatteensa olivat valkeat kuin lumi. Ja häntä peljästyen vartijat vapisivat ja kävivät ikään kuin kuolleiksi. Mutta enkeli puhutteli naisia ja sanoi heille: "Älkää te peljätkö; sillä minä tiedän teidän etsivän Jeesusta, joka oli ristiinnaulittu. Ei hän ole täällä, sillä hän on noussut ylös, niin kuin hän sanoi. Tulkaa, katsokaa paikkaa, jossa hän on maannut. Ja menkää kiiruusti ja sanokaa hänen opetuslapsillensa, että hän on noussut kuolleista. Ja katso, hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä. Katso, minä olen sen teille sanonut." Matteus 28:1-7

 

  Me voimme lukea Matteuksen evankeliumista, että kyse ei ole kahdesta enkelistä, vaan ainoastaan yhdestä enkelistä, jonka Magdalan Maria ja toinen Maria olivat nähneet seisomassa Jeesuksen haudalla.

 

  Aivan kuten apostolit olivat kirjoittaneet ristiriitaisia selontekoja siitä, kuinka Jeesus kuoli, he ovat myös ristiriidassa toistensa selontekojen kanssa kuinka hän nousi ylös!

 

  Silminnäkijätodistusten epäjohdonmukaisuus ja selontekojen ristiriitaisuus ilmentää, että Jeesuksen ylösnousemus on tekaistu, eikä ole totta.

 

  Palaamme Johannes 20:14

 

"Tämän sanottuaan hän kääntyi taaksepäin ja näki Jeesuksen siinä seisovan, eikä tiennyt, että se oli Jeesus." Johannes 20:14

 

  Kuinka voi olla totta, Magdalan Maria vietti yli vuoden Jeesuksen seurassa. On todella outoa sanoa, että vain kolmen päivän kuluttua Maria ei enää kykene tunnistamaan Jeesusta tai edes hänen ryhtiään tai asentoaan ja olemustaan?

 

"Jeesus sanoi hänelle: "Vaimo, mitä itket? Ketä etsit?" Tämä luuli häntä puutarhuriksi ja sanoi hänelle: "Herra, jos sinä olet kantanut hänet pois, sano minulle, mihin olet hänet pannut, niin minä otan hänet". "Johannes 20:15

  Mies, jonka Maria todellisuudessa näki, oli huijari, ei Jeesus; vieläpä tämän huijarin ulkonäkö oli kuin puutarhurin; apostolit saivat puutarhurin esittämään Jeesusta.

 

"Jeesus sanoi hänelle: "Maria!" Tämä kääntyi ja sanoi hänelle hebreankielellä: "Rabbuuni!" se on: opettaja." Johannes 20:16

 

  Kun huijari (puutarhuri) esitti eleen tai merkin, jonka kaikki Jeesuksen opetuslapset tunnistivat, niin Maria vastasi. Sitten kun tuli Marian vuoro kurottautua ja koskettaa tiettyä huijarin ruumiinosaa:

 

"Jeesus sanoi hänelle: "Älä minuun koske, sillä en minä ole vielä mennyt ylös Isäni tykö; mutta mene minun veljieni tykö ja sano heille, että minä menen ylös, minun Isäni tykö ja teidän Isänne tykö, ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö"." Johannes 20:17

 

  Huijari kieltäytyi kosketuksesta ja se antoi hänelle (Marialle) alibin. Todellisuudessa tuo kosketus olisi paljastanut huijarin. Muista Magdalan Maria, nainen, joka hieroi Jeesuksen kehoa ja kaatoi öljyä sille? Maria on ollut lähempänä Jeesusta kuin yksikään apostoli.

 

  Käsittelemme kaikki selonteot uudelleen -

 

  Johanneksen selonteossa Magdalan Maria näki haudan yksin, oli kaksi enkeliä ja Jeesus, joka näytti puutarhurilta.

 

  Luukkaan selonteossa Magdalan Maria ja monia muita naisia näki haudassa kaksi enkeliä, mutta ei Jeesusta, joka näytti puutarhurilta, joka on ristiriidassa Johanneksen selonteon kanssa.

 

  Me varmistamme, että Luukas on kirjoittanut, että naiset mukaan lukien Magdalan Maria eivät nähneet Jeesusta tyhjässä haudassa:

 

"Ovatpa vielä muutamat naiset joukostamme saattaneet meidät hämmästyksiin. He kävivät aamulla varhain haudalla eivätkä löytäneet hänen ruumistaan, ja tulivat ja sanoivat myös nähneensä enkelinäyn, ja enkelit olivat sanoneet hänen elävän Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet." Luukas 24: 22-24

 

"Ja muutamat niistä, jotka olivat meidän kanssamme, menivät haudalle ja havaitsivat niin olevan, kuin naiset olivat sanoneet; mutta häntä he eivät nähneet" - Totta on, tämä on vahvasti ristiriidassa sen kanssa, mitä Johannes oli kirjoittanut, että Magdalan Maria oli nähnyt Jeesuksen.

 

  Matteuksen selonteossa - Magdalan Maria ja toinen nainen nimeltään Maria näkivät yhden enkelin, jonka olemus oli kuin salama, siellä oli maanjäristys, vartijat olivat kuin kuolleita miehiä, mutta ei Jeesusta, joka näytti samalta kuin puutarhuri.

 

Kuinka kerrotaan Markuksen evankeliumissa:

 

"Ja kun sapatti oli ohi, ostivat Maria Magdaleena ja Maria, Jaakobin äiti, ja Salome hyvänhajuisia yrttejä mennäkseen voitelemaan häntä. Ja viikon ensimmäisenä päivänä he tulivat haudalle ani varhain, auringon noustessa. Ja he sanoivat toisilleen: "Kuka meille vierittää kiven hautakammion ovelta?" Ja katsahtaessaan ylös he näkivät kiven poisvieritetyksi; se oli näet hyvin suuri. Ja mentyään hautakammion sisään he näkivät nuorukaisen istuvan oikealla puolella, puettuna pitkään, valkeaan vaatteeseen; ja he peljästyivät suuresti. Mutta hän sanoi heille: "Älkää peljästykö; te etsitte Jeesusta, Nasaretilaista, joka oli ristiinnaulittu. Hän on noussut ylös; ei hän ole täällä. Katso, tässä on paikka, johon he hänet panivat. Mutta menkää ja sanokaa hänen opetuslapsillensa ja Pietarille: 'Hän menee teidän edellänne Galileaan; siellä te saatte hänet nähdä, niin kuin hän teille sanoi'." Niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Mutta ylösnousemisensa jälkeen hän varhain aamulla viikon ensimmäisenä päivänä ilmestyi ensiksi Maria Magdaleenalle, josta hän oli ajanut ulos seitsemän riivaajaa. Tämä meni ja vei sanan niille, jotka olivat olleet Jeesuksen kanssa ja jotka nyt murehtivat ja itkivät. Mutta kun he kuulivat, että hän eli ja että Maria oli hänet nähnyt, eivät he uskoneet."

Markus 16:1-11

 

  Markuksen Evankeliumissa asia menee vielä monimutkaisemmaksi ja pulmallisemmaksi, sillä jakeessa 8 hän kirjoittaa, että Magdalan Maria yhdessä kahden muun naisen kanssa pakenivat haudalta, sen jälkeen kun olivat nähneet "nuoren miehen", joka sanoi, että Jeesus ei ole enää siellä.

 

  Mutta jakeessa 9 hän kirjoittaa, että Jeesus ilmestyi ensin Magdalan Marialle - kuinka Jeesus voi ilmestyä Magdalan Marialle samanaikaisesti, samana päivänä, kun hän on jo kirjoittanut, että nuori mies jo kertoi Magdalan Marialle, että Jeesus ei ole siellä?

 

  Tällaiset lausunnot evankeliumien kirjoittajilta koskien Jeesuksen ylösnousemusta eivät osu yksiin toistensa kanssa ja ovat siten yhteen sovittamattomia. Nämä toisiaan vastaan olevat lausunnot ainoastaan osoittavat yhteen totuuteen - Jeesus ei todellisuudessa koskaan noussut kuolleista ja että hänen ruumiinsa varastettiin.

 

Lue Matteuksen antamaa lausuntoa:

 

"Mutta heidän mennessään, katso, muutamat vartijaväestä tulivat kaupunkiin ja ilmoittivat ylipapeille kaikki, mitä oli tapahtunut. Ja nämä kokoontuivat vanhinten kanssa ja pitivät neuvoa ja antoivat sotamiehille runsaat rahat ja sanoivat: "Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme. Ja jos tämä tulee maaherran korviin, niin me lepytämme hänet ja toimitamme niin, että saatte olla huoletta." Niin he ottivat rahat ja tekivät, niin kuin heitä oli neuvottu. Ja tätä puhetta on levitetty juutalaisten kesken, ja sitä kerrotaan vielä tänäkin päivänä." Matteus 28:11-15

 

"Sanokaa, että hänen opetuslapsensa tulivat yöllä ja veivät hänet varkain meidän nukkuessamme" - Kaikkien epäjohdonmukaisuuksien perusteella, joita evankeliumeihin on sisällytetty Jeesuksen ylösnousemuksesta, kuinka me voimme uskoa, että apostolit olivat totuudenmukaisia sanoessaan Jeesuksen nousseen ylös kuolleista ja etteivät he varastaneet Jeesuksen ruumista?

 

  Lue uudelleen apostolien todistukset kuinka Jeesus nousi ylös:

 

"Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat" Apostolien teot 10:39

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"39 And we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree."   Acts 10:39 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Ja me olemme todistajia kaikesta, mitä hän teki niin Juutalaisten maassa kuin Jerusalemissa, jonka he tappoivat hirttämällä puuhun." Apostolien teot 10:39

 

Tässä apostolit antavat todistajanlausuntoaan koskien Jeesuksen ylösnousemusta, mutta se mikä tässä on todella omituista, on, että he sanovat Jeesuksen olleen hirtetyn puuhun!

 

  Kuka todisti Jeesuksen ylösnousemuksen?

 

Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut." Apostolien teot 10:40-41

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"40 Him God raised up on the third day, and showed Him openly, 41 not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us who ate and drank with Him after He arose from the dead."  

 Acts 10:40-41 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Hänet nosti hänet ylös kolmantena päivänä, ja näytti hänet avoimesti, ei kaikille ihmisille, vaan valituille todistajille Jumalan edessä, me jopa söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen kun hän nousi kuolleista." Apostolien teot 10:40-41

 

  Jeesuksen apostolit varastivat hänen ruumiinsa! Ei kukaan muu. He ovat niitä, jotka varastivat hänen ruumiinsa ja valehtelivat ihmisille. Kun he olivat antaneet virheellisen lausuntonsa, että Jeesus oli hirtetty puuhun, korjailevatko he itse tekemiään virheitä?

 

  Se todistaisi heidän epäjohdonmukaisuutensa. Mitä he sanoivat Jeesuksen ylösnousemuksesta?

 

"Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta." Apostolien teot 5:30-31

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 

30 The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. 31 Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Acts 5:30-31 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Meidän isiemme Jumala nosti Jeesuksen, jonka te murhasitte hirttämällä puuhun. Hänet Jumala korotti kädellänsä olemaan Prinssi ja Pelastaja, antamaan parannusta Israelille ja antamaan syntimme anteeksi." Apostolien teot 5:30-31

 

  He jatkavat valheidensa kertomista edelleen.

 

  He ovat sanoneet, että Jeesus oli hirtetty puuhun, minne he laittoivat Jeesuksen puusta otettuaan?

 

"Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan." Ap.t. 13:29

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, they took Him down from the tree and laid Him in a tomb."Acts 13:29 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kun he olivat suorittaneet päätökseen kaiken mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet alas puusta ja laittoivat hänet hautaan." Ap.t. 13:29

 

"he ottivat hänet alas puusta" - Heistä tuli oikein hyviä valehtelijoita ihmisiä kohtaan ja lopulta he pettivät koko maailmaa.

 

  Jotta me saisimme tietoomme totuuden, oliko hänet hirtetty puuhun vai naulittu ristille, niin kysytään Jeesukselta itseltään.

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

 

Nyt, profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista tulee paljastamaan meille mitä tapahtui Jeesukselle, kuten on profetoitu Psalmeissa:

 

  Lukekaamme mitä hänestä kerrotaan Psalmeissa…

 

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta." Psalmi 22:2-3

 

  Nämä ovat ne viimeiset sanat, jotka hän sanoi kärsiessään ristillä… oliko hänet hirtetty puuhun?

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat." Psalmi 22:16-17

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 "My strength is dried up like a potsherd, And My tongue clings to My jaws;

You have brought Me to the dust of death. 16 For dogs have surrounded Me;

The congregation of the wicked has enclosed Me. They pierced My hands and My feet;"

Psalm 22:15-16(NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastia, ja minun kieleni tarttuu leukoihini; Sinä olet tuonut minut kuoleman tomuun. Sillä koirat ovat ympäröineet minut; pahojen ja ilkeiden seurakunta on sulkeutunut ympärilleni. He ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani;"

Psalmi 22:16-17

 

  Mitä hänelle olikaan tehty; hirttivätkö he hänet puuhun, kuten apostolit sanoivat? Jumala paljastaa meille Hänen profeettansa kuin Mooses (Maestro Evangelista) kautta, että Jeesus ei ollut hirtetty vaan ristiinnaulittu. Tämä oli profetoitu Daavidin kautta jo aikojen edellä, sillä ristiinnaulitseminen oli Roomalaisten rangaistustapa. Tämä tarkoittaa, että Jeesuksen kuolema tultaisiin panemaan käytäntöön Pakanoiden siihen aikaan toimittavalla tavalla, ei siten, kuin on hänen kansansa laki.

 

"Minä voin lukea (laskea) kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa." Psalmi 22:18-19

 

  Jeesus oli ristiinnaulittu, ei hirtetty puuhun kuten apostolit väittävät ja siten ollen tämä tarkoittaa, että profeettojen kirjoitukset ovat todellisuudessa niitä, joita meidän tulee käyttää, kun etsimme tietoa Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Se tarkoittaa myös, että apostolit todellisuudessa varastivat Jeesuksen ruumiin, ja sen vuoksi he antoivat valheellista todistusta, että Jeesus olisi hirtetty puuhun. Heitä ei voi enää luokitella luotettaviksi silminnäkijätodistajiksi koskien Jeesusta.

 

  Lukekaamme mitä Psalmit kertovat Jeesuksesta - Miksi Jumala hylkäsi hänet kuolemaan niin brutaalisti.

 

  Muistakaamme, että kaikki Jumalan profeetat, ne, jotka ovat totelleet Jumalan Sanaa, ovat kaikki tulleet pelastetuiksi heidän hätänsä ja avuntarpeensa hetkellä.

 

Kuitenkin, koskien Jeesusta…

 

"Herra, älä rankaise (nuhtele) minua vihassasi, älä kiivastuksessasi kurita minua. Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua. Ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden. Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niin kuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat. Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden." Psalmi 38:2-6

 

  Jeesuksen oman ylpeyden tähden Jumala hylkäsi hänet.

 

"Minä käyn kumarassa, aivan kyyryssä, kuljen murheellisena kaiken päivää. Sillä minun lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ole lihassani tervettä paikkaa. Minä olen voimaton ja peräti (pahasti) runneltu, minä parun sydämeni tuskassa. Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt."

Psalmi 38:7-11

 

  Hänet jopa sokaistiin lopussa, ja…

 

"Minun ystäväni ja läheiseni pysyvät syrjässä minun vitsauksestani, ja minun omaiseni seisovat kaukana." Psalmi 38:12

 

Hänen apostolinsa hylkäsivät hänet, kun hän kärsi rangaistustaan. Kuinka lyhyt oli hänen elämänsä?

 

"Minä olin vaiti, olin ääneti, en puhunut siitä, mikä hyvä on; mutta minun tuskani yltyi. Minun sydämeni hehkui minun rinnassani; kun minä huokailin, syttyi minussa tuli, ja niin minä kielelläni puhuin. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen (heiveröinen) minä olen." Psalmi 39:3-5

 

  Kuinka pitkään hän eli?

 

"Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin. Sela." Psalmi 39:6

 

  Jeesus oli reilun 30 vuotias kun hän kuoli, elämänsä parhaassa iässä! Varmasti se on vain kämmenen leveys (henkäys tai lyhyt) verrattuna elämänpituuksiin, joita Jumalan Profeetat elivät.

 

"Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä (viinietikkaa)." Psalmi 69:22

 

  Puhutaanko tässä Jeesuksesta vai ei? Apostolit varastivat hänen ruumiinsa ja tekivät sen näyttämään kuin hän olisi noussut ylös kuolleista kolmen päivän jälkeen, aivan kuten Jeesus ennakkoon kertoi.

 

  Ilman Profeettojen kirjoituksia me emme olisi koskaan voineet saada totuutta selville ja tietoomme.

 

  Sen jälkeen kun Jeesuksen ruumis oli varastettu, mitä apostolit käyttivät aivopestäkseen heidän uskojakuntansa?

 

"Sillä sen me sanomme teille Herran sanana, että me, jotka olemme elossa, jotka jäämme tänne Herran tulemukseen, emme suinkaan ehdi ennen niitä, jotka ovat nukkuneet. Sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin; sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin; ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Niin lohduttakaa siis toisianne näillä sanoilla." 1. Tess. 4:15-18

 

"Herra on tuleva alas taivaasta käskyhuudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasuunan kuuluessa, ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin" - Paavali väittää, että kun Jeesus tulee, niin kuolleet Kristuksessa nousevat ensin kuolleista kuten Jeesus. Jeesuksen ruumiin ryöstämisen jälkeen, tämä on se, mitä apostolit saarnasivat seuraajilleen. Se antoi heille valheellisia odotuksia ja toiveita, että he tulisivat ylösnostetuiksi kuten Jeesus.

 

  Tämän takia heihin uskovat möivät kaikki heidän omaisuutensa ja lahjoittivat sen kirkolle. He kaikki halusivat olla yksi niistä, jotka tullaan nostamaan yläilmoihin. Mikäli on kuolleena, niin ollakseen nostettu haudastaan ja tullakseen nostetuksi tapaamaan Jeesusta ilmojen teille!

 

  Kuinka me voimme käsittää, että se, mitä Paavali kirjoitti, on petosta?

 

  Luemme jälleen sisälle tekstiin:

 

"Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle että pakanoille."

Apt. 26:22-23

 

  Paavali jopa tarkentaa laajemmaltikin, että Jeesus oli ensimmäinen, joka nousi kuolleista - tämä tarkoittaa, että kukaan ei ole noussut kuolleista ennen Jeesusta. Aivan kuten mikä tahansa valhe, joka voidaan helposti selvittää heidän epäjohdonmukaisten selontekojensa kautta syyllisiksi, niin on nytkin. Apostolit näyttävät, että heidän väitteensä Jeesuksen ylösnousemuksesta oli vale, ja se johtuu heidän epäjohdonmukaisista kirjoitetuista selonteoistaan:

 

"Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle."

Matteus 27:50-53

 

Matteuksen tilityksen mukaisesti, sillä hetkellä kun Jeesus kuoli, tapahtui suuri maanjäristys ja haudat avattiin ja monet kuolleina olleiden ruumiit nousivat ylös kuolleista.

 

  Matteuksen selonteko on suoranaisessa ristiriidassa Paavalin todistuksen kanssa siinä, että Jeesus olisi ollut ENSIMMÄINEN kuolleista ylösnoussut, se sotii täysin vastaan Matteuksen tilitystä, eli kun Jeesus kuoli, monet kuolleet ihmiset nousivat heidän haudoistaan.

 

  Sen mitä Paavali kirjoitti 1. Tess. 4:15-18, että kuolleet nousevat sitten kun Jeesus tulee, on yhteensopimaton sen kanssa, mitä Matteus on kirjoittanut, Matteus 27:50-53, jossa hän julistaa, että kuolleet ovat jo nousseet samalla hetkellä kun Jeesus kuoli!

 

  Tuo erikoinen ja röyhkeä Matteuksen selonteko monien ihmisten haudoista ylös nousemisesta samaan aikaan kun Jeesus kuoli, ei ole kirjoitettu yhteenkään toiseen evankeliumiin Raamatussa:

 

"Sen jälkeen, kun Jeesus tiesi, että kaikki jo oli täytetty, sanoi hän, että kirjoitus kävisi toteen: "Minun on jano". Siinä oli astia, hapanviiniä täynnä; niin he täyttivät sillä hapanviinillä sienen ja panivat sen isoppikorren päähän ja ojensivat sen hänen suunsa eteen. Kun nyt Jeesus oli ottanut hapanviinin, sanoi hän: "Se on täytetty", ja kallisti päänsä ja antoi henkensä. "Johannes 19:28-30

 

"Ja oli jo noin kuudes hetki. Niin yli kaiken maan tuli pimeys, jota kesti hamaan yhdeksänteen hetkeen, sillä aurinko oli pimentynyt. Ja temppelin esirippu repesi keskeltä kahtia. Ja Jeesus huusi suurella äänellä ja sanoi: "Isä, sinun käsiisi minä annan henkeni". Ja sen sanottuaan hän antoi henkensä. Mutta kun sadanpäämies näki, mitä tapahtui, kunnioitti hän Jumalaa ja sanoi: "Totisesti, tämä oli vanhurskas mies". Ja kun kaikki kansa, ne, jotka olivat kokoontuneet tätä katselemaan, näkivät, mitä tapahtui, löivät he rintoihinsa ja palasivat kukin kotiinsa. Mutta kaikki hänen tuttavansa seisoivat taampana, myöskin naiset, jotka olivat seuranneet häntä Galileasta, ja katselivat tätä." Luukas 23:44-49

 

"Mutta Jeesus huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti. Mutta kun sadanpäämies, joka seisoi häntä vastapäätä, näki hänen näin antavan henkensä, sanoi hän: "Totisesti tämä ihminen oli Jumalan Poika"."

Markus 15:37-39

 

  Me voimme nähdä monia ristiriitaisuuksia silminnäkijöinä olleiden apostoleiden todistuksissa ja selonteoissa koskien Jeesuksen kuolemaa ja niin sanottua ylösnousemusta. Heidän kirjoituksensa näyttävät meille, että he vain kehittelivät ja keksivät tarinoita tapausta koskien piilottaakseen totuuden, että he olivat varastaneet Jeesuksen ruumiin, saadakseen näyttämään, että hän oli noussut ylös kuolleista ja jatkoivat huijaustaan/petostaan.

 

  Apostoleiden täytyi tehdä täten, niin että he voisivat jatkaa kuuntelijoidensa vakuuttamista, että heistä tulisi "Jeesukseen" uskovia. Uskoa Jeesukseen ja tullakseen hänen seuraajakseen ihmisten täytyi myydä kaikki omistamansa ja tuoda tuotot asetettaviksi apostolien jalkoihin. Tämän he tekevät toivossa olevansa niiden joukossa, jotka tulevat ylös nostetuiksi ilmaan tavatakseen Jeesuksen ilmoilla tai tullakseen pelastetuksi kun Jeesus tulee!

 

  Joka tapauksessa, varmistaaksemme, että Jeesus ei noussut ylös, meidän tulisi lukea, että Jumala ei anna kuolleitten nousta uudelleen ylös.

 

   Lukekaamme, mitä Jumala on käskenyt Hänen profeettansa (5. Mooseksen kirja 18:18-19), Maestro Evangelistan paljastaa meille Raamatusta - kun ihminen kuolee, nouseeko hän elääkseen uudelleen?

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:7-12

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"For there is hope for a tree, If it is cut down, that it will sprout again,
And that its tender shoots will not cease.Though its root may grow old in the earth, And its stump may die in the ground,Yet at the scent of water it will bud And bring forth branches like a plant.10 But man dies and is laid away; Indeed he breathes his last And where is he?
11 As water disappears from the sea, And a river becomes parched and dries up, 12 So man lies down and does not rise. Till the heavens are no more, They will not awake Nor be roused from their sleep.
Job 14:7-12 (NKJV)

 

 Suora suomennos:

 

"Ainakin puulla on toivoa, Jos se maahan kaadetaan, versoo se uudelleen, ja sen uudet versot eivät epäonnistu. Sen juuret voivat kasvaa maassa vanhoiksi ja sen kanto kuolla maaperään, silti pienikin veden tuoksu ja se aloittaa kasvunsa uudelleen ojentaen versojaan kuin kasvi. Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, Minne hän menee Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse. Ei ennen, kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:7-12

 

  Kuten on kirjoitettu - "niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse. Ei ennen, kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - Tämä tietää kertoa, että kuolleet eivät nouse uudelleen, sillä sellaista tapahtuakseen taivaiden pitäisi kadota ensin.

 

  Mikäli taivaat katoaisivat, niin menisi myös Jumala, sillä Jumalan asuinpaikka on taivaassa, kuten on kirjoitettu:

 

"niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja anna anteeksi ja tee niin, että annat jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä - sillä sinä yksin tunnet kaikkien ihmislasten sydämet" 1. Kun. 8:39

 

  Kuningas Salomo sanoi, että Jumalan asuinpaikka on taivaassa ja Job sanoo "Ei ennen, kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan" - Sen keskeisin sanoma on, että Jumalaa ei tuollaisten väitteiden(apostoleiden) mukaan enää olisi, mikäli kuolleiden ylösnousu tapahtuisi!

 

  Tämä viestittää VÄÄRYYTTÄ ja valheellista apostolien tekemää väitettä, jota he ovat käyttäneet hyväkseen eksyttäessään ihmisiä.

 

  Jotkut voivat jättää huomiotta sen, mitä Job on puhunut, Job 14:7-12, mutta lue kuinka oikeamielinen Job on Jumalan tarkastelussa, näköpiirissä:

 

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

12 The word of the Lord came again to me, saying: 13 "Son of man, when a land sins against Me by persistent unfaithfulness, I will stretch out My hand against it; I will cut off its supply of bread, send famine on it, and cut off man and beast from it.14 Even if these three men, Noah, Daniel, and Job, were in it, they would deliver only themselves by their righteousness," says the Lord God.

Ezekiel 14:12-14 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Sana tuli minulle, sanoen: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä Minua kohtaan olemalla pysyvästi uskoton, Minä ojennan silloin Minun käsivarteni sitä vastaan; Minä katkaisen siltä sen leivän saannin, lähetän sille nälänhädän, ja poistan siitä ihmiset ja eläimet. Vaikka nämä kolme miestä, Nooa, Daniel, ja Job olisivat siinä, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä oikeamielisyytensä kautta," sanoo Herra Jumala." Hesekiel 14:12-14

 

  Job on mainittuna Jumalan taholta yhtenä Hänen oikeamielisistä miehistään, ja se tarkoittaa, että se mitä hän on sanonut kirjassaan, Job 14:7-12 on totta.

 

  Se, mikä tässä on vieläkin valaisevampaa, on, että jos Jumala rankaisisi syntistä maata, Jumala sanoo, että vaikka Hänen kolme oikeamielistä miestään, Nooa, Daniel ja Job olisivat siinä synnin täyteisessä maassa, niin he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä. Heidän läsnäolonsa ei ole tarpeeksi sovittamaan tuon maan syntejä.

 

  Kun kerran nuo kolme oikeamielistä miestä voivat pelastaa ainoastaan itsensä, niin tämä osoittaa, että se mitä apostolit ovat väittäneet miehestä nimeltä Jeesus, että hän olisi sovittanut koko maailman synnit, on jo toinen vale.

 

  On selkeää, että kun Jumalan palvelija Job sanoi "Ei ennen, kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan". Se todellakin merkitsee, tarkoittaa, että kun ihminen kuolee, niin hän ei nouse elämään uudelleen taivaassa!

 

  Nyt, me tiedämme, että yksikään ei kuoltuaan mene ylös taivaaseen. Elämä taivaassa on tyhjä lupaus, jonka ovat tehneet ihmiset, jotka eivät tunne Jumalan Sanoja!

 

  Kuningas Salomon mukaan, Jumalan miehen, kun ihminen kuolee, nouseeko hän uudelleen eloon?

 

"Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys." Saarnaaja 3:16

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Moreover I saw under the sun: In the place of judgment, Wickedness was there; And in the place of righteousness, Iniquity was there." Ecclesiastes 3:16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

"Lisäksi minä näin auringon alla: Tuomiopaikalla, Pahuus oli siellä; Ja oikeamielisyyden paikassa, epäoikeudenmukaisuus oli siellä. " Saarnaaja 3:16

"tuomio, tuomiopaikka" - yksilön täytyy nähdä asian molemmat puolet, totuus valheesta ja hyvä pahasta/väärästä.

 

"auringon alla: Tuomiopaikalla" - tuomiopaikka on auringon alla, tarkoittaa - täällä maan päällä eikä taivaassa - joka merkitsee, että ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin tuomiota taivaassa.

 

"Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä (eläinten kaltaisia). Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta."

Saarnaaja 3:17-19

 

  Ihmisellä on älykkyys, joka asettaa hänet erilleen eläimistä. Hänelle on annettu hallintavalta eläimiin nähden, mutta ei oikeutta käyttää niitä ruuaksi.

 

  Tämän lisäksi, ihminen ei eroa eläimistä.

 

  Uskonnot opettavat ja sanovat, että kun ihminen kuolee, hän menee taivaaseen tai helvettiin, riippuen hänen "armonsa tilasta", kun kuolema hänet kohtaa.

 

  Perustuen Kuningas Salomon ilmestykseen, uskontojen pitäisi myös opettaa, että kun eläimet kuolevat, niin ne myös menevät taivaaseen tai helvettiin, koska ihmiset ja eläimet ovat samanarvoisia. Todellisuudessa heidät molemmat luotiin viidentenä päivänä (vesieläinten ja lintujen luominen) ja kuudentena päivänä (ihmisten ja eläinten , miesten ja naisten luominen).

 

"Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?" Saarnaaja 3:20-21

 

  Ei ole ihmiselle enää paikkaa jonne hän menee kuoltuaan, hän jää maahan.

 

  Mikä on johtopäätös?

 

"Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa, kuin että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä?" Saarnaaja 3:22

 

  Uskontojen lupaama taivas ihmiskunnalle ei ole totta!

 

  Koska ei ole olemassa kuoleman jälkeistä elämää taivaassa (kuten apostolit ja uskonnot ovat aivopesseet ihmiskuntaa) - heidän kirjoitetut selontekonsa koskien tapahtumia ja asioita, voidaan nyt osoittaa olevan hölmöjen typerysten kirjoittamia!

 

"Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne."         1. Kor. 15:13-17

 

"jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut" - Ja me olemme selkeästi lukeneet, että Job sanoo: "niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse. Ei ennen, kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - Tämä tarkoittaa, että koska ei ole olemassa kuolleitten ylösnousemusta, niin ei Jeesuskaan ole noussut kuolleista.

 

  Ja koska ei ole olemassa kuolleitten ylösnousemusta ja Jeesus ei noussut ylös kuolleista:

 

"ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä." 1. Kor. 15:15

 

  ja:

 

"Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne."  1. Kor. 15:17

 

  Koska ei ole olemassa kuolleitten ylösnousemusta, niin Jeesus ei ole ylösnoussut. Sen seurauksena, että Jeesus ei ole noussut, yksikään Kristitty ei voi väittää, että Jeesus on tehnyt heidät synnittömiksi. Kristinusko on totisesti pettänyt ihmiskuntaa laittamalla heidät uskomaan syöttämäänsä petokseen.

 

  Kuoleman jälkeen ihmistä ei ole taivas odottamassa. Hänen on määrä syntyä ja kuolla tässä maailmassa.

 

  Jumala antoi maailman ihmiselle. Jumala halusi ihmisen nauttivan elämästään maan päällä ja tehdäkseen siitä itselleen parasta mahdollista.

 

  Miksi Jumala antoi maan ihmiskunnalle?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

  Kuten on kirjoitettu, Jumala loi Maan olemaan asutettu. Jumala ennakoi, että maa on luotu meitä varten asuttavaksi paikaksi, EI TAIVAITA. Meidät on tarkoitettu tähän maailmaan ja yksin tähän maailmaan ainoastaan.

 

  Meidän on elettävä elämäämme kaikesta siitä saamastamme täydestä annista ja tehtävä maailmasta parempi paikka meille sekä seuraaville sukupolville nauttia!

 

  Apostoleiden petos tulevasta elämästä taivaassa on se, mikä on saanut ihmisen antamaan hyvin vähän tärkeyttä elämälleen maan päällä. Toiveet toisesta elämästä taivaassa, kuten uskonnot ovat lupailleet, on valhetta ja huhupuhetta. Kuitenkin se on myös ihmisen oma vika, kun on sallinut itsensä uskontojen pettämäksi uskoessaan kuoleman jälkeiseen elämään taivaassa. Uskova antaa periksi elämänsä maan päällä, koska hän toivoo odottaen parempaa elämää taivaassa.

 

  TARINA TOISESTA ELÄMÄSTÄ TAIVAASSA EI OLE TOTTA. SE ON HUIJAUSTA JA PETOSTA. TÄMÄ ON IHMISKUNTAA KOHDANNUT KAIKKIEN AIKOJEN SUURIN JATKUNUT PETOS.

 

  Tuleeko meidän yhä olla varuillamme ja hälytystilassa sen takia mitä apostolit ovat kirjoittaneet tulevasta "tuomion päivästä", jolloin me kuolemme? Me tiedämme Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, että lupaus taivaasta ja toisesta elämästä on siten todettu olevan huijausta.

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'"

5. Moos. 18:20

 

  Tämä on Jumalan laki, joka koskee niitä, jotka saarnaavat jostain toisesta jumalasta. Heidät olisi laitettava kuolemaan, kuten Jumala on käskenyt, sillä he saarnaavat muiden jumalien nimissä. Tällainen on johtanut ihmiset ylistämään toisia jumalia ja vaipumaan Jumalan kirouksen alaisuuteen.

 

  Saattamalla ihmiskunta ylistämään "Jeesusta", jonka apostolit väittävät ylösnousseen - apostolit ovat laittaneet ihmiskunnan ylistämään väärää jumalaa, ei oikeaa Jumalaa. Siten ihmiskunta on joutunut kärsimään Jumalan kirouksesta:

 

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:28

 

  Minkälaisesta kirouksesta ihmiskunta on kärsinyt sen takia, että on lähtenyt ylistämään ja palvomaan väärää jumalaa, jonka tekivät apostolit?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, HERRAA, SINUN JUMALAASI, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, HERRAA, SINUN JUMALAASI,

 

  Apostolit saattoivat ihmiskunnan kutsumaan Jeesuksen nimeä apuun - joka ei ole Jumala eikä Jumalan Nimi.

 

"Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia." - Me voimme nähdä sen läpi menneen historian ja meidän nykyisen aikamme, Ihmiskunta on todellakin kärsinyt ja yhä kärsii kuolettavista ja tuskallisista taudeista, kuten Syöpä, AIDS, SARS, Koronavirus, Ebola virus, tauteja, joita ei ole mainittu kirjoituksissa, ja kaikki sen takia, että me olemme ylistäneet väärää jumalaa, jonka ovat keksineet apostolit.

 

  Kuinka me oikein olemme voineet kärsiä kyseisistä taudeista ja vitsauksista, vain ylistämällä väärää jumalaa?

 

Lukekaamme mitä Jumala on käskenyt profeetan kuin Mooses, Maestro Evangelista näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta:

 

  Mikäli me olisimme ylistäneet tosi Jumalaa, niin me olisimme silloin myös seuranneet ja tarkanneet, mitä Hän on sanonut kauan sitten koskien sitä, mitä meidän tulisi syödä, niin että eläisimme terveenä pitkän elämän:

 

  Minkälaista ruokaa ihmisen tulisi syödä, jonka tosi Jumala on puhunut aikaisemmin? Joka on myös tarkoitettu eläinten ravinnoksi?

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

  Kysymys: Missä muodossa/hahmossa me olemme Jumalan kaltaisia tai kuvia?

 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

 

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

 

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

 

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake,

I will be satisfied with seeing your likeness."

Psalm 17:15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

 

  Se on oikeamielisyydessä, jossa me muistutamme Jumalaa, ei fyysisessä ulkomuodossa.

 

  Luemme uudelleen:

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

  Mieheksi ja naiseksi - Jumala loi heidät yhtä aikaa, samanaikaisesti. Jumala loi ihmisen olemaan monilla paikoilla maapallolla. Adam ja Eeva ovat ainoastaan meidän aikamme symboleja; heidät oli tarkoitettu olevan Eedenin Puutarhan hoitajia tai huolehtijoita. Meidän nykyisenä aikanamme maailman ihmiset tulevat olemaan uuden Eedenin Puutarhan, koko maailman huolehtijoita, hoitajia.

 

  Ja:

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"." 1. Moos. 1:28

 

"vallitkaa" - Jumala antoi ihmisille auktoriteetin ja voiman yli eläinten, kalojen ja lintujen.

 

  Mitä ihmisten pitäisi syödä elääkseen pidempään?

 

"Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

 

  On aivan selvää, että ainoastaan "siementä tekevät ruohot/kasvit" ja "siementä tekevät puiden hedelmät" on oleva meidän ruokanamme.

 

  Miten on eläinten lihan suhteen? Jumala ei antanut meille lupaa syödä eläimiä. Jumala antoi meille vain voiman ja vallan hallita eläimiä tai käyttää niitä apuna maan hoidossa ja ylläpidossa.

 

  Luemme mitä Jumala sanoo seuraavassa:

 

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä. Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman (tulet varmasti kuolemaan)"."1. Moos. 2:15-17

 

"Ja Herra Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä." - Tässä asiayhteydessä Eedenin Puutarha symbolisoi meidän Maa planeettaamme. Tämän tapahtuman kautta Jumala näyttää meille, että ihmisen rooli on huolehtia Maasta, eikä tuhota sitä, kuten ihmiskunta nyt tekee.

 

"Ja Herra Jumala sanoi: "Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva (vastaava kuin hän on)". Ja Herra Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva."

1. Moos. 2:18-19

 

"teen hänelle avun, joka on vastaava kuin hän on" - Jumala loi eläimet olemaan ihmisen avuksi, ei ruuaksi.

 

  Sinä voit panna merkille, että 1. Mooseksen kirjassa 1. luvussa - Jumala loi eläimet ennen ihmistä, kun 1. Mooseksen kirjassa 2. luvussa ihminen oli luotu ennen eläimiä. Maestro Evangelista selittää sen, että siinä ei ole mitään ristiriitaa, sillä totuus on, että 1. Mooseksen kirja puhuu ensimmäisistä ihmisistä, jotka Jumala loi, puhutaan nykyisin niistä ihmisistä, joita tiedemiehet kutsuvat alkukantaisiksi ihmisiksi, kun taas 1. Mooseksen kirjassa 2. luvussa puhutaan ensimmäisestä ajattelevasta ihmisestä, jonka Jumala loi - Adamista. Maestro Evangelista kykenee tietämään tämän, koska hän on Jumalan profeetta kuin Mooses, ja sillä se on Jumala, joka on tämän kaiken hänelle ilmoittanut ja käski hänen ilmoittamaan sen meille muille ihmisille.

 

  Lue mitä Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa meille Adamista ja Eevasta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/goodevil-en.html

 

PROFETIA, HYVÄ VASTAAN PAHA

 

  Palaamme nyt Mooseksen kirjan ensimmäiseen lukuun:

 

Koskien eläimiä, mitä niiden kuuluu syödä Jumalan ilmoituksen mukaan?

 

"Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi". Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

 

  Myös eläimille Jumala antoi ruuaksi viheriät ruohot.

 

    Tämä on se, mitä ihmiskunnan olisi pitänyt tehdä jo siitä lähtien, heidän olisi pitänyt kouluttaa eläimet syömään kasveja eikä toisia kaltaisiaan. Tämä on se seikka, jonka vuoksi Jumala antoi meille vallan hallita eläimiä.

 

  Miksi Jumala loi eläimet? Kuinka ne voivat olla meille avuksi?

 

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle;" Job 12:7

 

  Sanottiinko siinä, että meidän pitäisi syödä niiden laisiaan? Ei, meidän tulee ottaa oppia niiltä.

 

  Me olemme tehneet tai keksineet monia käytäntöjä ja saavutuksia sekä systeemejä ottamalla oppia eläimiltä.

 

  Lintujen lentotaidoista me olemme oppineet lentokoneiden tekemisen teknologian.

 

  Ilman lentävien lintujen tarkkailua - kuinka ihminen olisi inspiroitunut keksimään koneita, joilla voi matkustaa ilmojen halki?

 

"tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:8

 

  Me opimme luonnon kautta, kylvämään ja muokkaamaan maata. Kaloilta me olemme omaksuneet veneet ja laivat sekä sukellusveneet matkustamiseen veden pinnalla ja pinnan alla.

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että Herran käsi on tämän tehnyt," Job 12:9

 

  Jumala on luonut kaikki nämä olevat asiat!

 

"hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu (elämä) ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:10

 

  Me olemme lukeneet ja kuulleet Hänen Sanansa profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta ja me ymmärrämme sen sanoman.

 

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?"  "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä." Job 12:11-12

 

  Meidän tulisi oppia elämästämme elämästä kun vartumme iäkkäiksi ja me voimme kasvaa iäkkäiksi terveinä ainoastaan, mikäli me seuraamme sitä, mitä Jumala on käskenyt meidän syödä.

 

  Viimeisen profeetan ilmestyksiä pitäisi kuunnella, sillä hänelle on annettu tehtävä selittää näitä asioita (mysteerejä, salaisuuksia) Pyhästä Raamatusta.

 

  Kuten me olemme lukeneet, että Jumalan käskyt eivät muutu, aina alusta tähän nykyhetkeen asti.

 

  Koskien eläinten lihan syömistä, kuinka se on vaikuttanut ihmisen elämään, elinikään?

 

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut. Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken."
1. Moos. 9:1-3

 

  Jumala testasi/koetteli heitä ruuan suhteen. Tämä on toinen ihmiselle annettu testi, eli ovatko he ymmärtäneet heille jo alussa annetut Jumalan käskyt vai eivät.

 

  Tulvan jälkeen heitä oli vain muutamia siellä. Kaikki heidän ympärillään oli tuhoutunut, eikä ollut yhtään kasveja. He tulivat siihen johtopäätökseen, että he voivat syödä eläinten lihaa. He eivät käyttäneet ymmärrystään, sillä Jumala ei ollut antanut eläinten lihaa ihmisten ravinnoksi. Siten, Jumala varoitti heitä eläinten lihan syönnin seuraamuksista.

 

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun." 1. Moos. 9:4-5

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"4 But you shall not eat flesh with its life, that is, its blood. Surely for your lifeblood I will demand a reckoning; from the hand of every beast I will require it, and from the hand of man. From the hand of every man's brother I will require the life of man."

Genesis 9:4-5 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta älkää syökö lihaa, jossa on elämä, joka on, sen veressä. Aivan varmasti Minä tulen vaatimaan teidän elämänverestänne tilinteon; jokaisen eläimen raajasta Minä vaadin tilin, kuin myös jokaisesta ihmisen kädestä. Jokaisen ihmisveljen kädestä Minä vaadin tilille ihmisen elämän." 1. Moos. 9:4-5

 

  Ihmiset ja eläimet kärsivät toisten eläinten lihan syönnistä. Syy on siinä, että siitä aiheutuu negatiivinen reaktio meidän kehossamme.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala on sanonut sen jo aikaisemmin, että jos me syömme eläinten lihaa, niin siitä on oleva seurauksensa meille. Se oli sitä aikaa kun ihmiset alkoivat kokea veriperäisiä sairauksia - verenpainetauti, korkea verenpaine, syöpä ja muita.

 

  Tämän vuoksi, ennen tätä Nooan aikaa ihmisineen, takaisinpäin menemällä Adamiin ja hänen jälkeläisiinsä, jotka söivät kasvien hedelmiä ja vihanneksia, heillä oli pidempi elinikä:

 

"Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:3-5

 

  Tämä on vakuutus siitä, että kun seuraa ja tottelee Jumalan Käskyjä, ihmisillä on pidemmät eliniät.

 

  Antaaksemme toisen esimerkin, josta me olemme kaikki tienneet:

 

"Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli." 

1. Moos. 5:25-27

 

  Tämä on opetusta siitä, että mikäli ihminen palaa Jumalan tykö ja aloittaa syömään vihanneksia ja kasvien hedelmiä jälleen, niin sitten seuraavilla sukupolvilla tulee olemaan pidempi elinikä.

 

  Siten, silloin kun ihminen ajatteli, että Jumala antoi heille luvan (1. Moos. 9:1-6) syödä eläinten lihaa, niin he unohtivat aikaisemmin annetut kiellot. Että he joutuvat maksamaan omassa veressään eläinten elämänveren vuodatuksen, onko se totta?

 

  Ja koska on annettu "vapaa tahto" - niin he söivät. Mitä kävi ihmiskunnan elämälle, kun he söivät eläinten lihaa?

 

"Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." Psalmi 90:10

 

  Ihmisen elämä tuli lyhyemmäksi, kun he alkoivat syödä eläinten lihaa! Toisin kun oli aikaisempien Jumalan ihmisten kohdalla, heillä oli pidemmät elämät, sillä he söivät vain vihanneksia ja hedelmiä.

 

  Silloin kun apostolit esittelivät heidän valheellisen jumalansa Jeesuksen - mitä he saarnasivat ruuasta, joka oli aikaansaanut kärsimystä ihmiskunnalle kuolettavien sairauksien muodossa, jotka olivat seurausta Jumalan säätämästä kirouksesta, mikäli ihmiskunta lähtisi ylistämään valheellista jumalaa:

 

"Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin kuudennen hetken vaiheilla katolle rukoilemaan. Ja hänen tuli nälkä, ja hän halusi ruokaa. Mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin. Ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka neljästä kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: "Nouse, Pietari, teurasta ja syö". Mutta Pietari sanoi: "En suinkaan, Herra; sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista". Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: "Minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi". Tämä tapahtui kolme kertaa; sitten astia otettiin kohta ylös taivaaseen." Apt. 10:9-16

 

  Se, mitä näihin jakeisiin on kirjoitettu, sai ihmiskunnan ajattelemaan, että eläinten lihan syöminen on oikea asia, sillä he ajattelivat Jumalan käskeneen Pietarin syömään lihaa, mutta totuus on - Sen mitä Pietari opetti on EHDOTON vastakohta sille, mitä Jumala on käskenyt aikaisemmin koskien ruokaa. Kun Jumalan aikaisempien käskyjen vastaista opetetaan, niin kenen opetusta se on?

 

  Lukekaamme, mitä Jumala käski (Hänen profeettansa kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan paljastaa tai ilmoittaa meille, niin että me voimme ymmärtää eron Jumalan Sanan ja saatanan opetuksen välillä:

 

  Mitä on Jumalan opetus, josta me voimme sanoa, että me todella ylistämme Jumalaa?

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,
17. mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman (varmasti kuolet)"."
1. Moos. 2:16-17

 

  Käsky, säädös oli annettu Adamille, on täysin Adamin asia totteleeko sitä vai ei; "vapaa tahto" oli korostettuna. Hän sai syödä kaikista muista puutarhan puista, paitsi yhdestä. Kun todella ylistää Jumalaa, niin se on Hänen antamiensa käskyjen ehdotonta noudattamista.

 

  Miten kuuluu saatanan opetustapa?

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Herra Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

  Käärme jutteli Eevalle, kysyen häneltä koskien asiaa, mitä Jumala oli sanonut Adamille erään tietyn puun hedelmien syönnistä puutarhassa. Käärme johdatteli naista harhaan, se oli ristiriidassa Jumalan sanoman mukaan: He saivat syödä kaikkea paitsi yhtä hedelmää.

 

  Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

  Nainen sanoi käärmeelle,

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." 1. Moos. 3:2-3

 

  Tämä on se tie tai tapa ylistää Jumalaa, totella Hänen käskyjään. Mitä käärme sanoi Eevalle?

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole (te ette varmasti kuole);" 1. Moos. 3:4

 

  Kuten meille on paljastanut (Jumalan profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelista, että kun lähtee ylistämään käärmettä/saatanaa, niin se on Jumalan opetusta vastaan!

 

  Tätä on saatanan työ; asettua Jumalan Käskyjä vastaan ja opettaa se muille. Se mitä Pietari on tehnyt (pettäessään Jeesuksen Matteus 16:18-23), on sama kuin mitä saatana on tehnyt pettäessään Adamia ja Eeva, kääntymällä vastaan Jumalan Sanaa, joka koskee ihmisten syömistä, jotta he saisivat elää pitkän elämän!

 

  Kuinka apostolit onnistuivat menestyksellisesti pettämään ihmiskuntaa valheellisella Jeesuksella, jonka he meille ovat esittäneet? Kuka sen lupasi?

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

  Saatana voitti Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa ja heidät karkotettiin puutarhasta, ei saatanaa; sen seurauksena maailma annettiin saatanalle. Mikäli se ei olisi totta, niin Jeesus olisi korjannut saatanaa sen väitteen johdosta.

 

  Se oli Saatana, joka lupasi maailman Jeesukselle - siihen oli ehto. Mikä se oli?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Se oli saatana, joka tarjosi maailman yli ulottuvaa voimaa ja kunniaa Jeesukselle. Jotta tietäisimme, hyväksyikö Jeesus saatanan tarjouksen, miettikäämme seuraavaa:

 

  Saatana sanoi, että maailman on annettu sille. Nyt, koska saatana sanoi maailman olleen annetun sille, niin siten maailman tulisi kutsua avukseen saatanaa. Mikäli hän tarjosi ja antoi sen Jeesukselle, niin onko maailma yhä saatanan hallussa? Ei ole enää. Missä se on nyt tai kenen hallussa? Se on Jeesuksen kanssa, tuon kanssa, joka on sen vastaanottanut.

 

  Me kysymme kysymyksen: Tiedätkö sinä kenen puoleen maailma rukoilee tällä hetkellä? Ketä he kaikki pyytävät avukseen; toiveissaan ja rukouksissaan; ihmeissä; ja kenen nimeen he vetoavat ja apua kutsuvat? -Jeesuksen! Kun he rukoilevat, heidän rukouksensa sisältää aina sanonnan "..Jeesuksen nimessä..".

 

  Hyväksyikö Jeesus saatanan tarjouksen vai ei? Hän hyväksyi annetun tarjouksen!

 

  Lue seuraava linkki tietääksesi kuinka Jeesus hyväksyi saatanan tarjouksen:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html

 

Voima, Auktoriteetti ja Maailman Kunnia

 

  Tällä tavoin apostolit onnistuivat menestyksellisesti pettämään ihmiskuntaa Jeesuksesta, josta he saarnasivat ja sen voiman lähde oli se, minkä saatana antoi Jeesukselle pettääkseen ihmisiä.¨

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli, kenelle hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän oli saanut saatanalta tai paholaiselta?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat pettämistä käyttämällä voimaa ja auktoriteettia ajaa ihmisistä ulos demoneita, pahoja henkiä, parantaa sairauksia ja saarnata Jumalan valtakunnasta.

 

Maestro Eraño M. Evangelista kysyy, mikä jumala?

 

  Kun kirkon kautta olet kokenut parantumisen vaivastasi/vaivoistasi "ylitsesi annetun rukouksen" ja muiden rituaalien myötä, niin asetutko sinä silloin kirkon antamaa opetusta vastaan? Tämä on se tapa, jolla apostolit jatkoivat petostaan. He lupaavat Jumalan valtakunnan ilman, että kertovat sinulle Jumalan Nimen.

 

  Jos uskonnot eivät pysty kertomaan sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he sinulle lupaavat?

 

  Meidän nykyisenä aikanamme, kenelle apostolit siirsivät heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa ihmisistä ulos demoneita ja parantaa sairaita sekä saarnata Jumalan valtakunnasta? Uskonnoille?

 

  Maestro Evangelista sanoo, sinä et voi löytää sellaista kirkkoa, joka ei opettaisi demonien ulos ajoa tai sairaiden parantamista sekä saarnaisi Jumalan valtakunnasta.

 

  Nyt maailmassa on menossa viimeinen petos. Mitä heille tapahtuu lopussa?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi (paholaiseksi) ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

"heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa" - Keitä ovat saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Se, mitä luet juuri nyt, on profetian Ilmestyskirja 12:9 täyttymystä, sen vuoksi, että nyt paljastetaan uskonnot, että he eivät kuulu Jumalalle.

 

  Mikä siitä on todisteena?

 

  Heidän opetuksensa on peräisin apostoleiden petoksesta, eivätkä he ole totelleet Jumalan käskyjä. Kaikkein suurimpana asiana, he eivät tunne Jumalan Nimeä.  Tämän vuoksi ihmiskunta on kirottu, sillä me olemme seuranneet uskontoja ja laittaneet uskomme väärään Jeesukseen, jonka he (apostolit ja heidän seuraajansa) ovat meille esitelleet!

 

  Onko totta, että apostolit ovat valehtelijoita?

 

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi(valehtelijoiksi);" Ilmestyskirja 2:2

 

"sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi" - Ilmestyskirjassa vahvistetaan, että apostolit ovat valehtelijoita.

 

"jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole" - mikäli Apostolit olisivat olleet todellisia Jeesuksen seuraajia, he eivät olisi jatkaneet sitä valhetta, jonka Jeesus teki (siitä syystä, mistä Jumala häntä rankaisi), heidän olisi pitänyt kirjoittaa totuus Jeesuksesta.

 

  Heidän olisi pitänyt kirjoittaa, että Jumala hylkäsi Jeesuksen (kuten Jumala oli antanut säädöksensä 2. Samuel 7:14), hänen omien väärintekojensa, syntiensä takia. Heidän ei olisi pitänyt tehdä sitä näyttämään, kuin hän olisi kuollut meidän syntiemme tähden/puolesta.

 

  Lue Raamatusta Vanhan Testamentin kirjat, sinne on kirjoitettuna Jumalan miehistä kertovat selonteot, jotka sisältävät heidän virheensä: Mooseksen tottelemattomuus, Daavidin synnit, Salomon väärä ylistys - ne on kaikki kirjoitettu muistiin ja kirjoihin, rekisteröity.

 

  Apostoleiden olisi pitänyt kirjoittaa samalla tavalla myös Jeesuksesta kertoen.

 

  Apostoleiden olisi pitänyt korostaa epistoloissaan tulevaa Auttajaa (josta Jeesus puhui), jonka Jumala lähettää todistamaan hänestä (Jeesuksesta). Heidän ei olisi pitänyt antaa heidän omia tulkintojaan profetioista, joita Jumala on puhunut Hänen profeettojensa kautta, sillä apostoleilla ei ole Jumalan antamaa auktoriteettia.

 

Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi onnistuneesti täyttänyt tehtävänsä, joka on kirjoitettu profetioihin; ei olisi ollut enää tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

  Kun Jeesus epäonnistui tehtävänsä täyttämisessä (sillä hän tuli saatanan pettämäksi; seurasi saatanaa ja opetti sen opetustavalla), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, niin että Jeesuksen petos ja hänen apostolinsa tuotaisiin valoon ja he tulisivat paljastetuiksi!

 

  Apostolit ja opetuslapset ovat kuolleet jo kauan aikaa sitten eikä heitä voi enää asettaa rangaistukseen petoksestaan ja valheellisesta opetuksestaan. Se taho, keitä pitäisi rangaista ovat uskontojen johtajat, sillä he edustavat apostoleiden opetuksia.

 

  Sinä saatat kysyä - Mikäli apostolit ovat valehtelijoita, niin kuka kirjoitti Ilmestyskirjan?

 

  Onko hän yksi apostoleista?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa"." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain" - Uskonnot ovat olettaneet, että Ilmestyskirja kirjoittaja olisi ollut mies, jota he kutsuvat nimellä "Jumalallinen Johannes", apostoli. Kuitenkin Ilmestyskirjan on kirjoittanut Patmokselta oleva Johannes, ja hän oli myös Jumalan Profeetta.

 

  Sitä ei voi enää kieltää, että apostolit ovat valehtelijoita.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jeesusta, Daavidin poikaa, jota Jumala rankaisi ihmisten pahoinpitelyiden kautta, koska hän väitti olevansa jumala, eikä hän koskaan noussut kuolleista, että kaikki tämä on todellakin Jumalalta tullut tieto? Onko tämä kuvaus/esitys profetoitu aikaisemmin?

 

  Mikäli tämä shokeeraava, järkyttävä ilmestys on todella Jumalalta, niin sitten siitä seuraa, että ihmisten reaktio, jotka ovat lukeneet totuuden, että Jumala rankaisi Jeesusta, on myös ennalta profetoitu. Mikäli se oli jo ennalta profetoitu, niin sitten Maestro Evangelistan kuvaus Jeesuksesta on todellakin Jumalalta, eikä perustu hänen omiin opintoihin.

 

  Lukekaamme tästä odottamattomasta tapahtumasta, joka tulee tapahtumaan maailmassa osoittaen milloin Jumalan lähettämä "profeetta kuin Mooses" on tullut paljastamaan totuuden Jeesuksesta:

 

"Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut (kuolleet) sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." Jesaja 14:9

 

  Joku tullaan paljastamaan.

 

"nostattaa valtaistuimiltansa" - tapahtuma, joka saa uskontojen johtajat, valtiot ja organisaatiot yllättymään oppiessaan tietämään totuuden Jeesuksesta, niin kuin Maestro Evangelista on se ilmoittanut.

 

  Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 10 They all shall speak and say to you: 'Have you also become as weak as we?

Have you become like us? Isaiah 14:10 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"He kaikki alkavat puhumaan ja sanovat sinulle: ´Onko sinustakin tullut heikko, kuten meistä? Onko sinusta tullut niin kuin me olemme?Jesaja 14:10

 

  He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa koskien Jeesusta ovat olleet todella kaukana totuudesta. He huomaavat olleensa väärässä omissa olettamuksissaan, että "Jeesus", jonka Apostolit ja uskonnot ovat esitelleet heille voimallisena henkilönä, synnittömänä ja täydellisenä - saadakseen vain nyt oppia tuntemaan, että Jeesus oli vain mies, ihminen, joka lankesi saatanan tekemään tarjoukseen rikkauksista ja voimasta.

 

"Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi (loistosi), sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

"toukat ovat peittonasi" - Jeesus kuoli; ei noussut enää uudelleen, vastoin kaikkien odotuksia.

 

  Kuka hän on?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

12 "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How you are cut down to the ground, You who weakened the nations!

Isaiah 14:12 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet sinä taivaalta pudonnut, Oi Lusifer, aamuruskon poika, kointähti! Kuinka sinut on maahan lyöty, sinut, joka heikensit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

  Tämä tarkoittaa, että "Lusifer", joka on uskontojen taholta opetettu olevan saatana ja jotkut uskovat hänen olevan "Babylonian Kuningas" onkin todellisuudessa liittynyt Jeesukseen kaiken aikaa.

 

  Totuus kuuluu, että sanaa Lusifer on käytetty kätkemään mikä tarkka määritelmä oli, jota käytettiin kuvaamaan miestä, johon on viitattu tässä profetiassa:

 

  Me luemme saman jakeen - Jesaja 14:12 toisista Raamattu käännöksistä:

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn!

You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations!"

Isaiah 14:12 (NIV)

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!" Isaiah 14:12

 

  Toisessa käännösversiossa - termiä, Lusifer, ei ole käytetty, vaan sen tilalla on "aamun tähti", joka on sanan, Lusifer Latinankielinen vastine ja merkitys.

 

  Miksi aikaiset Raamatun kääntäjät pitivät Latinankielisen sanan Lucifer, kun he olisivat voineet kääntää sen suoraan Englanninkieliseen vastaavuuteen "Morning Star" "Aamun Tähti"? Kuten jotkut Raamatun kääntäjät tekevät näinä aikoina? Jo pitkän aikaa, ihmiset ovat luulleet termin, määritelmän Lucifer tarkoittavan toista ilmausta tarkoitettaessa saatanaa. Uskonnot jopa tekivät siitä tarinan, että Lucifer on aikaisempi Jumalan Enkeli, joka kapinoi Jumalaa vastaan ja se heitettiin maahan, jolloin siitä tuli saatana. Kuitenkin, kun me luemme tämän jakeen, siinä ei missään kohtaa mainita Jumalan aikaisemmasta enkelistä. Kyseessä on profetia miehestä, joka tullaan paljastamaan henkilönä, jota Jumala rankaisi tämän esittäessään olevansa jumala!

 

  Kyseinen jae (Jesaja 14:12) puhuu tulevista reaktioista jokaisessa ihmisessä, kun profeetta kuin Mooses paljastaa totuuden Jeesuksesta. Hän on "aamun tähti", joka liittyy tähän Jesajan profetiaan ja tekee sen tunnetuksi maailman ihmisille.

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut" - kaikki ovat ajatelleet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"joka kerran alistit kansakuntia" - kaikki kansakunnat ovat runnellut hänen takiaan.

 

Good News Bible (GNB), Hyvät Uutiset Raamattu Versio:

 

 "King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven! In the past you conquered nations, but now you have been thrown to the ground."
Isaiah 14:12 (GNB)

 

"Babylonian Kuningas, kirkas aamutähti, olet pudonnut taivaasta! Aiemmin olet vallannut kansoja, mutta nyt sinut on heitetty maahan." Jesaja 14:12

 

In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

   Kuinka me voimme tietää, että tämä LUSIFER on Jeesus - mitä hän sanoi olleen se syy, jonka takia Jumala rankaisi häntä?

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13


 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

"You said in your heart," I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella." Jesaja 14:13

  Todellakin, se oli Jeesus, joka sanoi Pyhässä Raamatussa, että:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen" Luukas 22:69-70

 

  Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi mennä ylös taivaisiin ja halusi ihmisten tietävän sekä hyväksyvän, että olisi "Jumalan poika". Itse asiassa hän jopa vääristeli sitä, mitä on kirjoitettu Psalmiin 110 ja saaden näyttämään, että hän on "herra", johon Kuningas Daavid osoittaa hänen 110. Psalmissaan!

 

Lue seuraavat linkit:

 

 http://www.thename.ph/thename/testimony/jes12-en.html

 http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes12-en.html

 

Jeesuksen Petos

 

  Vääristämällä Kuningas Daavidin Psalmin 110 ja saadessaan näyttämään, että hän olisi herra, jonka Kuningas Daavid mainitsee sanoessaan "Herra sanoi minun herralleni." Jeesus näyttää näin meille, että hän todella ylisti saatanaa, koska hän imitoi, jäljitteli tapaa, jolla saatana vääristeli kirjoituksia.

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'" Jesaja 14:14

 

  Jeesus halusi todella olla kuin Jumala. Uskontojen petoksen ja eksytyksen kautta ihmiset ovat uskoneet, että Jeesus on jumala. Hän sanoi haluavansa nousta taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

  Kuten on profetoitu, hän kuoli rangaistuksen seurauksena, joka hänelle aiheutettiin ihmisten kautta, omien väärintekojensa, syntiensä seurauksena.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat (arvioivat) sinua (, sanoen): 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

"Onko tämä se mies" - tässä puhutaan "miehestä", joka tarkoittaa, että "kirkas aamun tähti" tai Lusifer ei ole saatana.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, arvioivat sinua, sanoen:" - kaikki haluavat sanoa, että tämä mies on kaiken maailmassa olevan hajotuksen ja kärsimyksen aiheuttaja, joita me koemme juuri tällä hetkellä ympäri maailmaa!

 

  Tunnustiko Jeesus jo kauan sitten, että hän tuli tuomaan tämän hajotuksen, joka on aiheuttanut kaikki uskonnolliset sodat ja konfliktit maailmassa?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

 

  Uskonnot jatkavat sanomistaan, että Jeesus toi "rauhan", vaikka Jeesus itse sanoi tuoneensa "eripuraisuutta", hajotusta! Mikäli Jeesus todella toi "rauhan" tähän maailmaan, niin meillä pitäisi jo olla ikuisesti kestävä rauha nyt ja tässä. Koska Jeesus sanoi tuoneensa eripuraisuutta, niin maailmassa jatkuu hajotuksen kokeminen monissa muodoissaan; selkkauksia, epävakautta, taloudellisia murheita ja kärsimystä.

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi" - Jeesus opetti saatanan opetusta ja käänsi Jumalan lait (Matteus 22:34-40) vastakkaisiksi. Ihmiset on petetty palvomaan ja ylistämään eri jumalaa, eli saatanaa. Sen seurauksena, mitä Jeesus teki, ihmiset ovat joutuneet elämään Jumalan kirouksen alaisina ja ilman Jumalan siunausta.

 

  Sen sijaan, että maailma olisi jo tehty Eedenin Puutarhan kaltaiseksi täyttämällä tehtävän, jonka Jumala hänelle antoi, hän teki tästä erämaan ja kirotun maan seuraamalla saatanaa levittämällä tämän opetusta - opettamalla sen, mikä on Jumalan käskyjen vastaista.

 

"vankejansa" - ne, jotka ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niin kuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato. "

Jesaja 14:18-19

 

  Hän kuoli, eikä todellisuudessa noussut ylös kuolleista. Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa" - katso kirkoissa, Jeesus on yhä naulittuna ristille!

 

"sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut" - Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista sanoo, Jeesuksen tehtävä Jumalalta oli pelastaa hänen kansansa Israel heidän synneistään (Matteus 1:21) saattamalla heidät tuntemaan Jumalan Nimi.

 

  Kuitenkin siitä lähtien, kun Jeesus - Daavidin jälkeläinen oli tehnyt väärinteon väittämällä olevansa Jumalan poika (Johannes 19:7), Jumala rankaisi häntä ihmisten käsien kautta pahoinpitelyin ja hakkaamisin, kuten on säädetty 2. Samuel 7:14. Jeesus epäonnistui pelastamaan hänen kansansa (Luukas 24:20-21).

 

Lue kuinka Maestro Evangelista ilmoitti Jeesuksen tosi tehtävän, jonka Jumala hänelle antoi, hänen tuli pelastaa kanssa Israelilaisensa synneistään mutta hän epäonnistui - seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm or http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm

 

Jeesuksen Petos

 

  Jeesuksen kuoleman jälkeen Israelin kansa on alistettu enemmän vainoille, tappamisille ja hajotettu moniin paikkoihin maailmassa, sen sijaan, että heistä olisi perustunut voimallinen kuningaskunta, kuten oli Kuninkaiden Daavid ja Salomon aikana.

 

  Sen sijaan, että hän olisi pelastanut kansansa Israelin, niin sitä enemmän hän alisti heidät kärsimään, olemaan vainottu ja johdatti heidät vajoamaan saatanan käsiin, sen vuoksi koska Jeesus ylisti saatanaa.

 

Onko Lusifer tai "aamun tähti" saatana, kuten uskonnot meille kertovat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi (paholaiseksi) ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

  Selkeästi, on olemassa vain yksi saatana; joka on myös lohikäärme, käärme ja paholainen. Saatana ei ole "mies", kuten uskonnot ovat olettaneet. Luemme uudelleen:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

  Pyhä Raamattu on johdonmukainen koskien saatanan identiteettiä. Kuka myönsi olevansa Lusifer tai "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"16 "I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches. I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star."

Revelation 22:16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini todistamaan teille näistä asioista kirkoissa. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja tulee paljastamaan todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin jälkeläinen ja juurivesa" ja myös "kirkas aamun tähti". Tämä on viimeinen todistus Jeesuksesta.

 

  Jotta tietäisimme, että Pyhä Raamattu on johdonmukainen, niin lukekaamme toinen käännösversio samasta jakeesta:

 

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star."

Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Siten ollen, Jeesuksen todellinen identiteetti on paljastettu meidän aikanamme.

 

  Maailman ihmiset ovat olleet eksytettyinä petoksen vallassa uskontojen takia, jotka ovat lisänneet ja ottaneet pois sanoja Jumalan opetuksista. He ovat piilottaneet Jeesuksen - "kirkkaan aamun tähden" ja vaihtaneet sen tilalle Latinankielisen nimen "Lusifer".

 

  Jälleen, me voimme lukea Ilmestyskirjasta 22:16, että "enkeli tai sanansaattaja" tulee antamaan todistuksensa Jeesuksesta meille kaikille. Jotta me voisimme tietää, onko "enkeli" jo tullut, meidän täytyy kuunnella ja oppia "enkeliltä" kaksi ´totuutta´, eli:

 

  1. Jeesus on "Daavidin jälkeläinen"; ja
  2. Jeesus on "kirkas aamun tähti" tai LUCIFER - tämä on miehen merkki, joka tuli saatanan pettämäksi, väittäessään olevansa jumala.

 

  Kahden vuosituhannen ajan uskonnot ovat ohjanneet ihmisiä vihaamaan nimeä "Lucifer" tai "kirkas aamun tähti", kuin hän olisi antikristus, ja vain siksi, että nyt oppisimme, että Jeesus itse myönsi olevansa "kirkas aamun tähti"!

 

  Uskotko sinä mieluummin Jeesusta vai uskontoja?

 

  Maestro Evangelista sanoo, että kun Adam ja Eeva olivat tottelemattomia Jumalalle, niin me emme ole ihmeissämme tai kauhistuneita. Sama totuus on Mooseksen kohdalla ja Daavidin sekä Salomon. Nyt kun olemme saaneet selville, että Jeesuskin oli tottelematon Jumalaa kohtaan, niin miksi me olemme niin yllättyneitä? Uskonnot opettavat meille valheellisesti koskien Jeesusta.

 

  Nyt on selkeää, että yllämme olevat kärsimykset ovat yhden "miehen" aiheuttamia - "kirkas aamun tähti" profetoitu Jesaja 14:9-20, kun hänet on lopulta paljastanut Jeesus itse. Hän on kaiken tämän kokemamme kurjuuden aiheuttaja, jota koemme nykypäivänä. Tämä ei ole Maestro Evangelistan tutkimusten tulosta. Hän ei ole koskaan tehnyt Raamattututkimusta. Hänen ilmestyksensä Raamatun kirjoitusten kautta ovat sen täyttymystä, mitä Jumala on ilmoittanut Moosekselle kauan sitten: Että profeetta "kuin hän" (kuin Mooses) tulisi ja kyseessä on tämä profeetta, jolle Jumala on antanut tehtävän ilmoittaa ja selittää Jumalan Sana Pyhästä Raamatusta.

 

  Miksi tämä ilmestys tapahtuu ainoastaan meidän aikanamme? Miksi ei jo kauan sitten?

 

 Luemme mitä Jeesus sanoi ennen kuolemaansa:

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;"

Luukas 18:31-32

 

  Jeesus mainitsi "Ihmisen poika" - Hän oli menossa kohtaamaan rangaistuksensa ja…

 

"ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit sen tarkoituksen, mitä Jeesus sanoi?

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin." Luukas 18:34

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu" - Kuinka me voimme luottaa siihen, mitä apostolit ovat opettaneet meille siitä, mitä Jeesus sanoi "Kolmannesta Päivästä", kun he eivät itsekään ymmärtäneet mitä Jeesus sanoi?

 

  Tämä on myös syynä sille, että apostolit varastivat Jeesuksen ruumiin, sillä he eivät olleet ymmärtäneet kolmannen päivän tarkoitusta, josta Jeesus puhui vielä kun oli elossa. He olivat peloissaan, että mikäli he eivät heti toimisi, eikä Jeesus nousisi kolmantena päivänä, niin heidän huijauksensa tulisi selville ja heitä rangaistaisiin välittömästi.

 

  Hämmennyksensä ja epätietoisuutensa tilassa he varastavat Jeesuksen ruumiin ja vaihtoivat puutarhurilta näyttävän miehen esittämään Jeesusta, jonka Magdalan Maria oli nähnyt (Johannes 20:11-17).

 

  Tosi asiassa kaikki ne selonteot, joita apostolit ovat kirjoittaneet Jeesuksen ilmestymisestä ylösnousemuksen jälkeen, eivät ole enää luotettavina pidettäviä tilityksiä. Ei ainoastaan siksi, että he antoivat toisistaan eriäviä lausuntoja Jeesuksen kuolemasta, Apt. 10:39-41, että Jeesus olisi hirtetty puuhun, ristiinnaulitsemisen sijaan, VAAN myös siksi, että Profeetat ovat kirjoittaneet, että kuolleet eivät voi koskaan enää kuoltuaan nousta haudoistaan! (Job 14:7-12, Saarnaaja 3:16-21)

 

Antamalla toisistaan eriäviä silminnäkijälausuntoja, osoittaa vain, että apostolit ovat SYYLLISIÄ todellisesta Jeesuksesta kertovaan elämän vääristelyyn - Daavidin poika, jota Jumala rankaisi kuolemalla antamalla hänet lopulta muukalaisten käsiin. Hänet he vaihtoivat "Jeesukseen", johon he halusivat ihmisten uskovan olevan Jumalan Poika, joka kuoli meidän syntiemme takia ja nousi ylös kolmantena päivänä, niin että heidän HUIJAUKSENSA jatkuisi.

 

  Nyt, profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista selittää meille mitä tarkoittaa "kolme päivää" tai "kolmantena päivänä", josta Jeesus puhui. Meidän tulee käyttää viisauttamme ja ymmärrystämme.

 

  Se, mitä Jeesus tarkoitti, ei ollut kirjaimellisesti "kolme päivää", vaan…

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

  Tuhat vuotta ihmiselle, on kuin yksi päivä Jumalalle, onko se totta?

 

"Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä"." 2. Piet. 3:8

 

  Jeesus tarkoitti sanoillaan todellisuudessa, että "kolmas päivä" tulee olemaan kolmas vuosituhat tai 2000 vuoden jälkeen, joka on juuri meidän nykyisenä aikanamme. "Ihmisen Poika", johon Jeesus viittasi, on mies, joka tulee hänen nimessään, "enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16, neuvonantaja/Auttaja Johanneksen evankeliumi 14:26, joka on profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirja 18:18-19!

 

  Jeesus tiesi tästä profetiasta, mutta koska hän oli tehnyt syntiä, väärinteon hänen ei enää sallittu selittää näitä asioita. Toinen tulee selittämään kaikki asiat, joita hän (Jeesus) on puhunut ja tehnyt.

 

  Mikäli Jeesus ei palaa, niin kuka on tulossa?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"16 "I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches. I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star."

Revelation 22:16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini todistamaan teille näistä asioista kirkoissa. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus sanoo, hänen "enkelinsä" on se, joka on tulossa. "Enkeli" tulee todistamaan ja selittämään selkein sanoin, että Jeesus on ainoastaan "Daavidin jälkeläinen" ja hän on myös "kirkas aamun tähti".

 

  Koskien "kolmatta päivää", josta Jeesus puhui, onko se todella profetoitu? Maestro Evangelista paljastaa meille sen tarkoituksen:

 

"Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät."
Hoosea 6:1

 

  Profetia ei puhu Jumalan pojasta, joka nousisi kuolleista.

 

"Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä." Hoosea 6:2

 

"kahden päivän kuluttua" - viimeiset kaksi vuosituhatta.

 

"kolmantena päivänä hän meidät herättää" - tämä on meidän aikanamme; me elämme nyt ensimmäisiä vuosia kolmannesta vuosituhannesta - kolmas päivä. Jumalan ihmiset tullaan tuntemaan tänä aikana.

 

"ja me saamme elää hänen edessänsä" - tämä on aika, jolloin Jumalan läsnäolo tulee olemaan ihmisten kanssa, sillä ihmiset kutsuvat Jumalaa tosi Nimellä, kuten sen on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan." Hoosea 6:3

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Let us know, Let us pursue the knowledge of the Lord.
His going forth is established as the morning; He will come to us like the rain,
Like the latter and former rain to the earth." Hosea 6:3 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuntekaamme, tavoitelkaamme Herran tunnustamista. Hänen nousemisensa on vahvistettu kuin aamun tulo; Hän tulee luoksemme kuin sade, kuin ensimmäinen (kevään) ja jälkimmäinen (talven) sade maalle." Hoosea 6:3

 

"tavoitelkaamme Herran tunnustamista" - Meidän täytyy tuntea Jumala ja huutaa Hänen Nimeään, ja sitten Hän tulee.

 

"Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste?" Hoosea 6:4

 

"Efraim" ja "Juuda" - Keitä he ovat? Maestro Evangelista on jo selittänyt sen, seuraavasta linkistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html

 

Jeesus Puhuu Tulevasta Tosi Jumalan Sanansaattajasta

 

"on kuin aamun pilvi" - Sen vuoksi, että me emme ole luottaneet siihen, mitä Jumala sanoi Hänen Profeettojensa kautta aikaisemmin, me olemme kuunnelleet apostoleita ja uskontoja, joita Hän ei ole lähettänyt.

 

"Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo." Hoosea 6:5

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Therefore I have hewn them by the prophets, I have slain them by the words of My mouth;
And your judgments are like light that goes forth.
Hosea 6:5 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen vuoksi Minä olen kaiverruttanut/hakauttannut tiedon heille profeettojen kautta, Minä olen lyönyt heitä Minun suuni Sanoilla; Ja teidän tuomionne ovat kuin valo, joka lähtee liikkeelle." Hoosea 6:5

 

"Sen vuoksi Minä olen kaiverruttanut/hakauttannut tiedon heille profeettojen kautta," - Se on meidän oman profeettojen kirjoitusten lukemisen kautta, joista me olemme oppineet, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle ja heidän opetuksensa ei ole Jumalalta. Tämä on nyt tapahtunut, koska hän, joka asian meille ilmoittaa on juuri se mies, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä - Jumalan viimeinen profeetta, profeetta kuin Mooses - Maestro Evangelista!

 

  Mitä me voimme antaa Jumalalle?

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;" Hoosea 6:6

 

"ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja" - Sitten kun profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista tuli esiin meidän aikanamme, joka on juuri nyt "kolmantena päivänä" tai nykyisenä vuosituhantena, me voimme ymmärtää, että uskonnot ovat valehdelleet väittäessään, että Jumala järjesti Jeesuksen kuolemaan kuin poltetun uhrin meidän puolestamme, jotta saisimme syntimme anteeksi. HÄNEN LAKINSA tähden, Jumala ei koskaan salli yhdenkään ihmisen kuolla toisen syntien puolesta, sillä Jumala ei tarvitse uhreja.

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala tahtoo meiltä ainoastaan, että huutaisimme turvaksemme Hänen tosi Nimeään ja tottelisimme Hänen käskyjään, niin olisimme Jumalan siunaamia, kuten Jumala on sanonut:

 

"Koska hän riippuu minussa kiinni (on asettanut rakkautensa Minuun), niin Minä hänet pelastan; Minä suojelen hänet, koska hän tuntee Minun Nimeni. Hän huutaa Minua avuksensa, ja Minä vastaan hänelle, Minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, Minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen."

Psalmi 91:14-16

 

  Me elämme jo "kolmannetta päivää"!

 

  Mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa profeettaa kuin Mooses?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 "Moreover, concerning a foreigner, who is not of Your people Israel,      but has come from a far country for Your name's sake" 1 Kings 8:41 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen lisäksi, koskien muukalaista, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, vaan on tullut kaukaisesta maasta Sinun Nimesi tähden" 1. Kun. 8:41


  Tässä puhutaan profeetasta kuin Mooses, joka on tulossa; hän ei enää ole Israelin kansaan kuuluva, ja hän tulee kaukaisesta maasta…

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

(for they will hear of Your great name and Your strong hand and Your outstretched arm), when he comes and prays toward this temple, 1 Kings 8:42 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"(sillä he tulevat kuulemaan Sinun Suuresta Nimestäsi ja Sinun voimallisesta kädestäsi ja Sinun ojennetusta käsivarrestasi), kun hän tulee ja rukoilee tähän temppeliin päin,"

1. Kun. 8:42

 

  Jumalan "profeetta kuin Mooses", joka on myös Auttaja, josta Jeesus puhui, ja hän ei ole Juutalainen, vaan muukalainen, vieras kansalainen - on ilmestynyt meidän aikanamme persoonassaan Maestro Evangelista ja hän on tehnyt Jumalan tosi Nimen tunnetuksi ja on nyt luettavissa koko maailmalle, nettisivuilla:

  www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"hear in heaven Your dwelling place, and do according to all for which the foreigner calls to You, that all peoples of the earth may know Your name and fear You, as do Your people Israel, and that they may know that this temple which I have built is called by Your name."

1 Kings 8:43 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"kuule taivaasta Sinun asuinpaikastasi, ja tee sen mukaisesti kaikki minkä muukalainen pyytää Sinulta, että kaikki maailman ihmiset voisivat tuntea Sinun Nimesi ja pelkäisivät Sinua, kuten Sinun kansasi Israel, ja että he saisivat tietää, että tämä temppeli, jonka minä olen rakentanut on kutsuttu Sinun Nimelläsi." 1. Kun. 8:43

 

  Hyväksyivät uskonnot tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllä mainittujen nettisivujen kautta, profetian täyttymyksenä, jonka on ilmoittanut Kuningas Salomo. Tämä on todellista nyt!

 

  Lukekaamme uudelleen Jeesuksen lausunto Ilmestyskirjassa 22:16:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"16 "I, Jesus, have sent My angel to testify to you these things in the churches. I am the Root and the Offspring of David, the Bright and Morning Star."

Revelation 22:16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini todistamaan teille näistä asioista kirkoissa. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Ole nyt ystävällisesti muistutettu, että kyseessä ei ole todellisuudessa Jeesus, joka puhuu tässä Ilmestyskirja 22:16, sillä Jeesus on ollut silloin jo kuolleena, kun Ilmestyskirja kirjoitettiin. Me olemme jo lukeneet Jobin kirjasta 14:7-12, että kuolleet eivät voi nousta uudelleen ja kuinka apostolit varastivat Jeesuksen ruumiin, että näyttäisi siltä, kun Jumala olisi nostanut hänet kuolleista.

 

  Tämä tarkoittaa, että se, mitä on kirjoitettu Ilmestyskirja 22:16, jossa lukee "Minä Jeesus olen lähettänyt enkelini", jonka Jumala käski Profeetta Johannesta kirjoittamaan, on muistutus meille kaikille, että kun Jeesus oli yhä elossa, hän puhui tulevasta miehestä, jonka Jumala lähettää todistamaan totuuden Jeesuksesta.

 

  Yksilöidäksemme miehen, jonka Jumala lähettää todistamaan Jeesuksesta, Jumala näyttää hänelle kirjoitusten kautta, että Jeesus, jonka hän lähetti, oli "Daavidin jälkeläinen ja juuri sekä kirkas aamun tähti tai Lusifer".

 

  Tämä tarkoittaa, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika, jota Jumala rankaisi, koska hän väitti olevansa jumala, ja sen avulla petti monia.

 

  Tämä ilmestys, että Jeesus oli "Lusifer" liittyy Jesajan 14 kirjaan ja on täyttymys siitä, mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan, eli:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Profeetta Johannes kirjoittaa siitä, mitä tuleva Jeesuksen Enkeli/sanansaattaja tulee paljastamaan:

 

"minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - Hän tulee paljastamaan/ilmoittamaan Jumalan Nimen, koska hän on profeetta kuin Mooses.

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä" - Profeetta kuin Mooses, Jeesuksen Auttaja ilmoittaa myös maan/valtion, jonka Jumala valitsi olemaan Hänen Uusi Jerusaleminsa. Se on maa, josta Jumala kutsuu Hänen profeettansa kuin Mooses, tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi maailmalle.

 

"ja oman uuden nimeni" - Profeetta kuin Mooses - Jeesuksen auttaja/neuvonantaja tulee ilmoittamaan meille Jeesuksen uuden nimen. Se merkitsee, että Jeesus (Daavidin jälkeläinen) ei ole enää arvoisensa tulla kutsutuksi nimellä ´Jeesus´, koska hän epäonnistui tehtävässään, joka löytyy hänen nimensä ´Jeesus´ merkityksestä:

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

  Nimi ´Jeesus´ tarkoittaa ´ vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä´. Hän olisi voinut tehdä sen, mikäli olisi tehnyt Jumalan Nimen tunnetuksi kansalleen. Hän olisi ollut nimensä "Jeesus" arvoinen ja myös nimen "Immanuel", joka tarkoittaa:

 

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matteus 1:22-23

 

"Immanuel" - kuten profeetta Jesaja oli profetoinut. Mikäli Jeesus olisi täyttänyt hänelle annetun tehtävän, niin Israelin kansa olisi saanut tietää Jumalan Nimen ja Jumala olisi heidän kanssaan.

 

  Mutta koska hän epäonnistui panna täytäntöön nimet Jeesus ja Immanuel, niin sen vuoksi häntä kutsutaan nyt nimellä:

 

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

12 "How you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How you are cut down to the ground, You who weakened the nations!

Isaiah 14:12 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet sinä taivaalta pudonnut, Oi Lusifer, aamuruskon poika, kointähti! Kuinka sinut on maahan lyöty, sinut, joka heikensit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

  Hänen uusi nimensä on nyt LUSIFER - mies, jota Jumala rankaisi, sillä hän epäonnistui ja oli tottelematon Jumalan käskyjä kohtaan, kun ei pelastanut kansaansa Israelia; häntä rankaistiin väittäessään olevansa Jumalan poika ja jumala; ja koska opetti saatanan tavalla. Nämä kaikki saivat ihmiset tietämättään ylistämään saatanaa.

 

  Se mitä nyt loppuu, on, että tämä totuus Jeesuksesta LUSIFERINA (miehenä, jota Jumala rankaisi, koska tämä petti kansaansa Israelia) tulee tunnetuksi:

 

"He erottavat teidät synagoogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:2-3

 

  Jeesus sanoi: Syyt toisiaan vastaan olevien uskontojen ja kansakuntien kesken johtuvat siitä, että he eivät tunne tosi Jumalan, eivätkä todellisen ´Jeesuksen´ identiteettiä - joka on nyt LUSIFER.

 

  Todistaaksemme sen: Jos kysyt ihmisiltä, kuinka monta jumalaa on olemassa; he vastaavat: On vain yksi Jumala! He ovat samanmielisiä vastauksessaan.

 

  Kysyttäessä Hänen nimeään, he antavat sinulle useita nimiehdotuksia ja taistelevat sen puolesta.

 

  Se ainoastaan osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi maailmassa olevan kirouksen ja sotimisen syy.

 

  Jos kysyt Jeesuksen identiteetistä, joku saattaa sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristityille), ja Muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille ja uskonnoille hän on Jumalan poika, mutta vain ihminen.

 

  Nämä ovat ne ilmestykset ja faktatiedot, jotka osoittavat, että he eivät todellisuudessa tunne Jeesusta. Sen vuoksi tappamisia on ollut aina meidän aikaamme asti ja tämä TULEE LOPPUMAAN nyt, kun totuus Jeesuksesta on nyt tullut ihmisten tietoon.

 

  Siinä mitä Jumala käski profeetta Johanneksen kirjoittaa lausunnossaan koskien Jeesusta Ilmestyskirjassa 22:16, Jumala tekee meille tiettäväksi, että Jeesus on "aamun tähti" tai Lusifer. Tällä tehokkaalla väitteellään Jumala tekee kaikki Jeesuksen apostolien kirjoitukset, koskien niin kutsuttua Jeesuksen ´jumalallisuutta´ ja toista tulemista kohtaan, täysin mitättömiksi ja pätemättömiksi!

 

  Profeetta Johannes kirjoittaa Ilmestyskirjassa 3:12, että Jeesuksella ´on uusi nimi´, koska tuleva Jeesuksen Enkeli/sanansaattaja tulee selittämään sen. Sen, että Jeesus epäonnistui elämään nimensä todeksi ja sen merkityksen mukaisesti. Koska hän epäonnistui täyttämään sen, mitä nimi ´Jeesus´ merkitsee, niin hänen uusi nimensä on sen vuoksi nyt "Kirkas aamun Tähti" tai LUSIFER!

 

  Sitten kun maailma havahtuu ymmärtämään, että mies, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä ´Jeesus´ on tunnustanut olevansa Lusifer tai Jumalan rankaisema mies - niin kiistävätkö ihmiset yhä sitten tämän tosiasian ja jatkavat elämänsä uhraamista hänelle? Miten on suuren Jumalan Nimen suhteen? Tule läheisesti tuntemaan Jumalan Suuri Nimi, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista paljastaa ja ilmoittaa Raamatun kautta, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html

 ja http://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html

 

Jumalan Suuri Nimi

 

  Maestro Evangelista on mies, joka on ilmoittanut Raamatun profetioiden ja kirjoitusten kautta ´totuudet´ Jeesuksesta, että hän on "Daavidin jälkeläinen" ja juuri´ ja "kirkas aamun tähti". Siten ollen, me voimme vain vahvistaa (sillä enää sitä ei voi mitätöidä), että hän on "enkeli" tai sanansaattaja, josta profeetta Johannes on maininnut Ilmestyskirjassa 22:16, joka on lähetetty todistamaan Jeesuksesta kirkoille (Jeesukseen uskoville).

 

  Kuinka me voimme tietää, että tämän "enkelin/sanansaattajan" auktoriteetti Ilmestyskirjassa 22:16, joka tulee todistamaan Jeesuksen olevan "Daavidin jälkeläinen ja juuri sekä kirkas aamun tähti", tulee Jumalalta?

 

  Jeesus itse vahvistaa:

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"26 "But when the Helper comes, whom I shall send to you from the Father, the Spirit of truth who proceeds from the Father, He will testify of Me. John 15:26 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kun Auttaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka tulee jatkamaan Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." Johannes 15:26

 

  Se on totta, jopa ennen kärsimäänsä rangaistusta, hän on puhunut tulevasta "Auttajasta", jonka Jumala lähettää todistamaan hänestä.

 

"Mutta kun Auttaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka tulee jatkamaan Isän tyköä" - Todellakin, tämän "enkelin/sanansaattajan" auktoriteetti todistaa Jeesuksesta tulee Jumalalta, ja tämä tarkoittaa, että se mitä tämä "enkeli" on todistanut hänen olevan "Daavidin jälkeläinen ja juuri sekä kirkas aamun tähti", on se totuus, jonka Jumala halua ihmisten kuulevan ja tietävän Jeesuksesta.

 

  Miksi täytyy lähettää toinen Auttaja todistamaan Jeesuksesta?

 

  Jeesus itse käsittelee sen yksityiskohtaisemmin:

 

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä (totta). On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä (totuus)."

Johannes 5:31-32

 

  Jeesus sanoi sen itse; hän ei voi todistaa itsensä puolesta. Sen takia meidän pitää kuunnella Auttajaa, josta Jeesus puhui, joka on myös profeetta kuin Mooses, sillä yksin Jumala on asettanut Sanansa hänen suuhunsa, mitä hänen tulee paljastaa meille Jeesuksesta.

 

  Onko totta, että tämä tuleva Auttaja/Neuvonantaja, jolla on Totuuden Henki, josta Jeesus puhui on jo aikaisemmin profetoitu?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa. " Jesaja 11:1

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"There shall come forth a Rod from the stem of Jesse,And a Branch shall grow out of his roots." Isaiah 11:1 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Iisain varresta/kannosta on tuleva Sauva, Ja Oksa on nouseva hänen juurestaan."

Jesaja 11:1

 

"Iisain varresta/kannosta on tuleva Sauva" - Tämä on Kuningas Daavid.

 

"juuri" - Jeesus, kuten on esitetty Ilmestyskirjassa 22:16.

 

"Oksa" - Tämä on Enkeli/Sanansaattaja, joka tulee todistamaan Jeesuksesta, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 22:16 ja hän on Auttaja, joka kantaa Totuuden Henkeä tai Pyhää Henkeä, joka on Jumalan Sana (2. Samuel 23:1-2).

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan sana (2. Samuel 23:1-2). Tämän takia Jeesus sanoi, että ´Auttajalla´ on totuuden henki tai Jumalan Sana. Totuuden sana, sillä hän viittaa OKSAAN, joka on myös profeetta kuin Mooses.

 

"Herran pelon henki" - Kuten on kirjoitettu Psalmissa 9:10 - "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

  Maestro Evangelista tulee saattamaan ihmiset tuntemaan ja ymmärtämään toden Jumalan ja Hänen Käskynsä.

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"His delight is in the fear of the Lord, And He shall not judge by the sight of His eyes,
Nor decide by the hearing of His ears; But with righteousness He shall judge the poor,
And decide with equity for the meek of the earth; He shall strike the earth with the rod of His mouth, And with the breath of His lips He shall slay the wicked."
Isaiah 11:3-4 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänen saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa kaikille maailman ihmisille.

 

"huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja" - sen mitä Jumala on ilmoittanut Maestrolle kirjoituksista, me olemme saaneet ja kyenneet oppimaan apostoleiden pahuuden ja uskontojen saarnaaman valheellisen opetuksen koskien Jumalaa ja Jeesusta.

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6


 "
Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Maestro Evangelistan ilmestysten siivittäminä me olemme nyt matkalla kohti ikuisesti kestävää rauhaa maailmassa, koska ne, jotka ovat saaneet aikaan tämän maailmassa olevan hajotuksen tilan - uskontojen valheelliset opetukset paljastetaan nyt.


"
pieni lapsi niitä paimentaa" profeetta kuin Mooses, joka on lähetetty kansakuntia varten, kuten on paljastettu Jeremia 1:4-10.

 

  Tiesivätkö muut profeetat tulevasta profeetasta kuin Mooses?

 

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

  Tässä ei puhuta Jeesuksesta, hänet oli lähetetty ainoastaan omaa kansaansa Israelia varten, aivan kuten olivat myös profeetat häntä ennen. Tämän profeetan kohdalla, kuitenkin, Jumala profetoi, kertoi ennakolta hänen tulonsa, ennen kuin hän on edes syntynyt ja myös sen, että hänet on lähetetty kaikille kansakunnille.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Then said I: "Ah, Lord God! Behold, I cannot speak, for I am a youth."

Jeremiah 1:6 NKJV

 Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin: "Oi Herra Jumala! Katso, en minä pysty puhumaan, sillä olen nuorukainen." Jeremia 1:6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

"nuorukainen" tai "lapsi" - tarkoittaa, että hän ei ole korkealle oppinut tai perehtynyt Pyhään Raamattuun, Jumala opettaa häntä.

 

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

  Sinä päivänä, kun on aika Maestro Eraño M. Evangelistan tulla ja paljastaa Jumalan Sanoma kaikille kansoille ja uskonnoille, mitä Jumala sanoo siitä ajasta?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Hän tulee esiin sinä tiettynä aikana, jolloin kaikki nuo, jotka ovat lisänneet valheellista opetusta sekä Jumalasta että Jeesuksesta, ovat voimassaan ja vakiinnuttaneet olemassaolonsa. Mutta Jumala sanoo, että Hän on hänen kanssaan, koska Jumala on hänen kanssaan, niin kaikki uskonnot tulevat todella kaatumaan/tuhoutumaan.

 

  Millä tavoin hän on erilainen, kuin aikaisemmat profeetat olivat? Mikä hänelle annettu on jotain aivan uniikkia ja erityislaatuista?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen (olen pannut, asettanut) sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala on asettanut Hänen Sanansa Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun. Tämä on merkki! Mies, jolla ei ole aikaisempaa tietämystä Pyhästä Raamatusta, eikä ole koskaan mennyt korkeamman koulutuksen paikkoihin oppilaaksi. Maestro kykenee valaisemaan ja selittämään Pyhää Raamattua. Hän vain kärsivällisesti odottaa Jumalan antavan hänelle ohjeet toimittaakseen Sanoman.

 

  Ainoa mies, jolle on annettu Jumalan Sana, yli kuudesta miljardista maailman ihmisestä!

 

  Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Katso, Minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Minä asetan sinut tänä - on olemassa ennalta määrätty hetki tälle tapahtumalle.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Sitten kun maailman ihmiset heräävät ymmärtämään totuuden, että Jeesus oli Jumalan rankaisema ihmisten pahoinpitelyin ja hakkaamisin, sen seurauksena, että hän oli tehnyt väärinteon - väittämällä olevansa Jumalan Poika ja jumala; perustamalla/rakentamalla talon omalle nimelleen (Jumalan Nimen sijaan) - tulevatko kaikki uskonnot kaatumaan samanaikaisesti vai miten niille käy?

 

  Aivan varmasti kaikki tuhoutuvat samaan aikaan!

 

  Mistä Jeesuksen "Enkeli/Sanansaattaja" tai "Auttaja" (joka on myös profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä), joka on lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansoille, mistä hän tulee?

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"According to their deeds, accordingly He will repay, Fury to His adversaries,
Recompense to His enemies; The coastlands He will fully repay."

Isaiah 59:18 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Tekojensa mukaisesti, niiden mukaisesti hän maksaa takaisin, Raivolla Hänen vastustajilleen, Koston Hänen vihollisilleen; Rannikkomaille/Merensaarille Hän maksaa täysin takaisin." Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee Saarilta. Minne nämä saaret sijoittuvat ja mikä on merkki, että kyseessä ovat juuri tietyt Saaret, jotka on mainittu?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."          Jesaja 59:19

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"So shall they fear The name of the Lord from the west, And His glory from the rising of the sun; When the enemy comes in like a flood, The Spirit of the Lord will lift up a standard against him." Isaiah 59:19 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Niin pelkäävät he Herran Nimeä lännessä, Ja Hänen kunniaansa auringon nousun mailla; Kun vihollinen tulee esiin tulvan lailla, Herran Henki nostaa silloin tasoaan häntä vastaan." Jesaja 59:19

 

"Niin pelkäävät he Herran Nimeä lännessä" - koska länsimaalaiset tulevat olemaan kykeneviä tuntemaan Jumalan Nimen, mistä se tulee?

 

"Ja Hänen kunniaansa auringon nousun mailla;" - Se tulee ´idästä´, Idän Saaristolta, joka tarkoittaa profeettaa (kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) ja hän on kotoisin merten saaristosta Idästä, Filippiineiltä ja nettisivut

www.thename.ph ja www.thenameonline.info  OVAT SIITÄ TODISTEENA!

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana,(ja) niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

  Tämä koskee Jaakobin jälkeläisiä, tämän päivän Israelilaista verta olevia, ja tämä osoittaa, että profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanomaa kaikille kansakunnille. Hän tulee `Jeesuksen´ nimessä, tehtävänään täyttää tehtävä, pelastaa Israel heidän synneistään ilmoittamalla heille Jumalan Nimi!

 

  Onko totta, että hän on ´Auttaja´ (Johannes 14:13-17, 14:26), josta Jeesus puhui sinä henkilönä, jonka ilmestykset tulevat olemaan meidän kanssamme ikuisesti?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen (olen asettanut suuhusi), eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti (aina tästä ajasta lähtien ja iankaikkisesti)." Jesaja 59:21

 

  On erittäin selvää, että profeetta kuin Mooses, joka Jumala on lähettänyt kansoja varten julistamaan Hänen Sanaansa Hänen Nimessään (on myös "enkeli" tai Jeesuksen Auttaja), on tuleva idästä merten Saarilta.

 

  Todella, Filippiineiltä oleva Maestro Eraño Martin Evangelista on profeetta kuin Mooses, sillä hän kantaa kaikkia näitä merkkejä.

 

  Hän on se profeetta, joka on tuleva kantaen Jumalan Sanaa tai "Pyhää Henkeä", joka ilmoitetaan kaikille kansakunnille.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura (leijona)syö rehua kuin raavas (härkä)." Jesaja 11:7

 

"leijona syö rehua kuin raavas härkä" - aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jonka Jumala on antanut meille aikaisemmin, jonka Maestro Evangelista on ilmoittanut meille seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/food-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/food-en.html sekä

Ruoka, jota meidän tulisi syödä

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

"maa on täynnä HERRAN tuntemusta" - ihmiset joka puolella maailmaa tulevat näkemään Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksistään, jotka koskevat Jumalan Sanaa.

 

  Tämä ilmestys Jeesuksesta, jonka Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatun kautta, ja kaikki muut artikkelit nettisivuilla: http://www.thename.ph ja http://www.thenameonline.info selkeästi todistavat, että hän on profeetta kuin Mooses (5. Moos.18:18-19), josta Jumala kertoi jo kauan aikaa sitten.

 

  Maestro ei voisi koskaan tehdä ilmestyksiä koskien suurta ja tosi Jumalan Nimeä ja Jeesusta (Pyhän Raamatun kautta), jos Jumala Itse ei olisi laittanut/asettanut Hänen Sanojaan hänen suuhunsa.

 

  Mikäli hän ei ole Jumalan lähettämä puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä meille kaikille, niin Maestro ei ikipäivänä kykenisi erottamaan tai havaitsemaan Jumalan profeettojen lukuisia eri profetioita.

 

  Tämä ilmestys näyttää myös, että profeettojen Jumala Raamatusta on todella olemassa. Että Jumala on varmasti OIKEAMIELINEN Jumala, joka ei salli pahan jäävän rangaistuksetta.

 

  Riippumatta siitä tosiasiasta, että apostolit vääristelivät Jumalan lakia piilottaakseen totuuden, että Jeesus oli Jumalan hylkäämä ihmisten kautta rangaistuksensa saanut, voidakseen levittää heidän valheellisia opetuksiaan ja pettää ihmiskuntaa, Jumala ei salli sen jäävän piilotetuksi. Jumala tulee näyttämään meille, että Jeesus kuoli omien syntiensä ja väärintekojensa tähden, kun Hänen "profeettansa kuin Mooses" tulee persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Ei ole tarvista kysellä enempiä vakuuksia, että Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, sillä TODISTEET, että Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja se on jo julkistettu koko maailmalle Jumalan tosi Nimen ilmestyksillä ja Jeesuksen todellisella identiteetillä (Raamatusta), kuin on julkaistu nettisivuilla: http://www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

  Kaikki se, mitä hän on ilmoittanut kyseisillä nettisivuilla ei ole syntynyt hänen omien tutkimustensa kautta, vaan sitä tietä, mitä Jumala on hänelle paljastanut ja KÄSKENYT hänen julistaa meille kaikille. Siten kyseisillä nettisivuilla olevat Maestron Raamattu ilmestykset, joita me luemme, ovat sen täyttymystä, mitä Jumala on sanonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 - että Hän asettaa Hänen Sanansa profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

 

  Yksikään Raamatun tutkija, saarnaaja tai uskonnollinen johtaja, joka on aikeissa kyseenalaistaa Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestyksiä nettisivuilla (www.thename.ph ja www.thenameonline.info) koskien kirjoituksiin perustuvaa Jumalan tosi Nimeä ja todellista Jeesusta, niin tämän henkilön tulee ensin osoittaa koko maailmalle hänen auktoriteettinsa Jumalalta, että hän on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Hän on kansoille tarkoitettu profeetta, jonka suuhun Jumala on asettanut Sanansa ja joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään sekä hänellä on auktoriteetti puhua Jeesuksen puolesta, kuten on kirjoitettu Raamattuun.

 

  Kuka tahansa, joka on aikeissa kyseenalaistaa Maestro Evangelistan ja sanoo, että hän kykeni tietämään kirjoitukset henkilökohtaisten yliopisto ja korkeakouluopintojensa perusteella tai pohjalta, myöntää samalla automaattisesti, ettei hän ole Jumalan lähettämä ja on siten väärä profeetta. Ne valtakirjat, joita he esittävät, eivät ole Jumalalta, eikä niitä löydy kirjoituksista.

 

  Sen vuoksi on turhanpäiväistä kyseenalaistaa Maestro Evangelistan auktoriteetti kirjoituksista, ettei hän olisi Jumalan tosi profeetta ja aito Jeesuksen sanansaattaja, on siten vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskonnolliset johtajat ja saarnaajat sekä niin sanotut Raamattuoppineet tekevät julkisen anteeksipyynnön kaikkia maailman ihmisiä kohtaan, sillä he ovat levittäneet virheellistä opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Heidän täytyy myöskin palauttaa KAIKKI perimänsä tai vastaanottamansa rahalahjoitukset/uhraukset, kymmenykset sekä omaisuudet, joita he ovat saaneet heidän kirkkojensa jäseniltä, heidän valheellisten opetustensa myötä.

 

  Jotta saisit enemmän tietoa ja ymmärrystä Maestro Evangelistan auktoriteetista/arvovallasta, jonka hän on vastaanottanut Jumalalta, ilmoittaakseen Hänen Nimensä ja totuuden Jeesuksesta, niin lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html sekä


Jeesus Puhuu Tulevasta Tosi Jumalan Sanansaattajasta

 

ja

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html sekä

Enkeli, Joka Kantaa Jumalan Nimeä

 

Ja

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusreal-en.html sekä

Perustuu yksinomaan Pyhään Raamattuun - Kuka on Oikea Jeesuksen Sanansaattaja?

 

 

  Hyväksyivät lukijat ´profeetan kuin Mooses´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä, joita me olemme jakaneet tässä artikkelissa ja www.thename.ph  ja www.thenameonline.info  sekä www.suurinimi.com tai eivät, niin se ei ole enää meidän huolemme. Lukijat ovat tilivelvollisia Jumalalle (5. Mooseksen kirjassa 18:18-19). Meidän tehtävämme on yksinkertaisesti tiedottaa jokaista ihmistä Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, joita Maestro Evangelista tuo.

 

  Mitä Jumala tekee niille (erityisesti uskontojen pastoreille), jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan, joita Hänen profeettansa kuin Mooses Maestro Evangelista puhuu Hänen Nimessään?

 

  Vastaus on luettavissa seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/finalcallofgod-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/finalcallofgod-en.html sekä Jumalan viimeinen kutsu Koskien Suurta ja Pelottavaa Päivää!