TULKOON KOKO MAAILMA NYT KOHTAAMAAN AIDON HERRA JUMALA KAIKKIVALTIAAN RAAMATUSTA 2.4.2014

 

Lukekaamme seuraava Raamatun kappale, joka on ollut väärinymmärrettynä ja josta on annettu harhaanjohtavia tulkintoja, nyt jo niin kauan aikaa:

 

"Katso, minä tulen pian, ja minun palkkani on minun kanssani, antaakseni kullekin hänen tekojensa mukaan. Minä olen A ja O, ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu." Ilmestyskirja 22:12-13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look, I am coming soon! My reward is with me, and I will give to each person according to what they have done. I am the Alpha and the Omega, the First and the Last, the Beginning and the End." Revelation 22:12-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä tulen pian! Minä tuon palkan mukanani, ja Minä annan jokaiselle hänen tekojensa mukaan. Minä olen Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:12-13

 

"Katso, Minä tulen pian! Minä tuon palkan mukanani, ja Minä annan jokaiselle hänen tekojensa mukaan."  - Jo niin kauan aikaa ihmiset ovat olleet uskontojen saarnaajien aivopesemiä, että se joka puhuu tässä jakeessa, olisi "Jeesus".

 

  Tämä Jeesus, josta uskontojen pastorit saarnaavat oli se, jonka apostolit (Uudessa Testamentissa olevien Evankeliumeiden ja kirjeiden kirjoittajat) ovat väittäneet olevan kuin Jumala, Jumalan Poika, ja jopa profeetta, joka kuoli julman kuoleman ihmiskunnan syntien puolesta, joka nousi ylös kuolleista, astui taivaaseen ja on tuleva takaisin "toisen kerran" ja on tuomitseva ihmiskuntaa.

 

  Kuitenkin, mikäli uskonnot olisivat oikeassa heidän tulkinnoissaan, että se yksi, joka puhuu tässä, on Jeesus - niin siinä tapauksessa heidän selityksensä on vastaan mitä on kirjoitettu seuraavassa jakeessa:

 

"Minä olen Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu." Ilmestyskirja 22:12-13

 

Tämän keskeisin sanoma on, että se Yksi, joka puhuu tässä jakeessa ei koskaan muutu, siten ollen tämä ei ole Jeesus kuten uskonnot saarnaavat, koska se Yksi, joka on puhunut tämän jakeen ei ole koskaan muuttanut itseään ihmisen olemukseen tai muotoon.

 

  Kuka on aito "Minä olen Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu."?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi" - Kuten me voimme lukea, Jumala ei ole ihminen, niin että Hän valehtelisi ja siten ollen Hän ei voi tehdä Itseään ihmiseksi, näin toimimalla Hän olisi tehnyt itsestään valehtelijan. Tämä vahvistaa sen tosiasian, että Jumala on Jumala kaiken aikaa ja että Hän ei koskaan muuta Hänen jumalaista mainettaan ja kunniaansa.

 

  Se on selkeää nyt, että aito "Alfa ja Omega" on Jumala eikä Jeesus, kuten uskonnot saarnaavat. Kyseessä on Jumala, joka on tuleva tuomitsemaan jokaisen henkilön tekojensa mukaan, HÄNEN Raamattuun kirjoitetun SANANSA perusteella.

 

  Se, mitä sinä juuri nyt luet, on Opettaja Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestys webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com koskien Jumalan tuomiota uskontojen saarnaajia kohtaan (Kristittyjen ja Muslimien saarnaajat sekä teologit) tekemästään suuresta vääryydestä ihmiskunnan keskuuteen, kun he ovat tulkinneet väärin ja vääristelleet Hänen sanaansa kirjoituksista.

 

  Kuinka me tiedämme, että aito "Alfa ja Omega, Ensimmäinen ja Viimeinen, Alku ja Loppu" ja Yksi joka on todella tulossa, on Jumala eikä Jeesus?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Kuten me voimme lukea - aito ja todellinen Alfa ja Omega - ja että Yksi, joka on todella tulossa, on Herra Jumala Kaikkivaltias!

 

  Ja se on toistettu uudelleen…

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on." Ilmestyskirja 4:8

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä" - Tämä symbolisoi Jumalan Enkeleitä tai sanansaattajia, jotka Hän on lähettänyt aikaisemmin Hänen profeetoilleen (Vanhan Testamentin kirjoittajille), että he kirjoittaisivat Hänen sanansa.

 

  Mitä he julistavat:

 

"Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on" Ilmestyskirja 4:8

 

  Jumalan pyhät valitut itse todistavat, että kyseessä on Jumala, eikä Jeesus - joka on ja joka TULEVA ON!

 

  Pelkästään se tosiasia, että me tiedämme nyt sen olevan Jumala, joka todellisuudessa on tuleva ja tämä tarkoittaa pelkästään sitä, että Jumala on nyt tullut ja on nyt aloittava Hänen tuomionsa jokaisen yksilön kohdalla, sen suhteen mitä he ovat tehneet Hänen sanalleen Raamatun kirjoituksissa.

 

  Tämä YHTÄKKINEN ilmestys koskien Jumalan Pyhää sanaa, jonka me olemme nyt todistaneet tämän artikkelin kautta, on sen täyttyminen, mitä on kirjoitettu:

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun" - Tämä on juuri kyseinen hetki kun me olemme ymmärtäneet ja havahtuneet totuuteen, että kyseessä on Jumala, joka on tuleva eikä Jeesus, ei ole enää salaisuuksia tai mysteereitä koskien Jumalaa, sillä koko maailma tulee nyt tietämään totuuden Hänen sanastaan - Hänen aidosta nimestään sekä Hänen aidosta sanastaan koskien miksi Hän lähetti Jeesuksen. Me tulemme oppimaan, että olemmeko me toimineet oikein vai väärin Hänen sanansa suhteen ja merkityksessä.

 

  Kuinka Jumala tulee julistamaan Hänen tuomionsa?

 

  Luemme uudelleen Ilmestyskirja 10:7 kokonaisuudessaan:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, AIVAN KUTEN HÄN ON ILMOITTANUT HÄNEN PALVELIJOILLEEN PROFEETOILLE." Ilmestyskirja 10:7 (korostus meidän)

 

  Me tulemme tuntemaan totuuden koskien Jumalan Nimeä ja miksi Jumala lähetti Jeesuksen, sanojen kautta, jotka Jumala on puhunut Hänen profeettojensa kautta aikaisemmin. Hän ei ole puhunut apostoleiden kautta - Uuden Testamentin kirjoittajat.

 

  Mitkä ovat ne tapahtumat merkittävät tapahtumat meidän nykyisenä aikanamme, että Jumala on nyt tullut julistamaan Hänen tuomionsa meidän yllemme?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi," Jesaja 64:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you!" Isaiah 64:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi!" Jesaja 64:1

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas" - Jumala on taivaassa.

 

"niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi" - me olemme nyt todistajia sen tapahtumahetkellä, kuinka meidän maailmamme on nyt alistettu koeteltavaksi maanjäristyksin, vulkaanisin purkauksin ja maanvyörymien kautta. Nämä ovat merkkejä siitä, että Jumalan tuomio on nyt meidän päällämme ja keskuudessamme.

 

  Jatkaaksemme:

 

"niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:2

 

"Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen" - Tätä me kutsumme nyt Maailmanlaajuiseksi lämpenemiseksi ja tämä on se ilmiö, joka aiheuttaa kaikki nämä ankarat sään häiriöt eri puolilla maailman maita.

 

  Miksi?

 

"tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!"

 

-Nämä katastrofit joita me todistamme tapahtuviksi nykyaikana maailmassa ovat merkkejä siitä, että Jumala tekee Hänen aidon Nimensä tunnetuksi niille, jotka ovat puhuneet vääryyttä Hänestä:

 

  Kuinka Jumala voi esitellä Hänen Nimensä meille tunnetuksi? Puhuuko Hän meille taivaasta?

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he (pelosta) ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)."

2. Moos. 20:18-19

 

  Tämä on Israelilaisten reaktio sen jälkeen kun he kuulivat Jumalan äänen, siinä hetkessä kun Mooses antoi Hänen Kymmenen Käskyään.

 

  Mitä jylinä ja leimaukset tarkoittavat tai edustavat?

 

"Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Sen kintereillä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan, äänensä raikuessa. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:3-5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He unleashes his lightning beneath the whole heaven and sends it to the ends of the earth. After that comes the sound of his roar; he thunders with his majestic voice. When his voice resounds, he holds nothing back. God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:3-5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän päästää valloilleen Hänen salamointinsa koko taivaan alle ja lähettää sen maan ääriin asti. Sen jälkeen kuuluu Hänen karjuntansa ääni; Hän ärjyy Kuninkaallisella äänellään. Kun Hänen äänensä kajahtelee, Hän ei mitään pidättele. Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella."

Job 37: 3-5

 

  Se edustaa ja kuvaa Jumalan ääntä. Kun Israelin kansa, jotka olivat juuri päässeet pois heidän orjuudestaan Egyptistä ja he kuulivat Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Siitä hetkestä lähtien Jumala ei koskaan puhunut kansalle suoraan, vain Hänen profeettansa Mooseksen kautta.

 

  Siten ollen me voimme ymmärtää nyt sen mitä profeetta Jesaja sanoi jakeessa 64:2, joka on " tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!"

 

  Profeetta Jesaja tarkoittaa ainoastaan, että Jumala tulee lähettämään profeetan kuin Mooseksen, joka esittelee Hänen nimensä kaikille kansakunnille ja hän tulee puhumaan Hänen puolestaan tai olemaan Hänen puhemiehensä meidän aikanamme. Onko se totta?

 

  Luemme seuraavasta:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Se on totta, Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien YHTÄ profeettaa (kuin Mooses), jonka Hän on lähettävä ja jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa sekä lähettää puhumaan Hänen Nimestään.

 

   Me voimme nyt ymmärtää myös miksi on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 10:7 on kirjoitettu seuraavasti:

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

  Todella, ei ole enää mysteereitä, salaisuuksia koskien Jumalaa, koska kun profeetta kuin Mooses, josta Jumala kertoi ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 tulee, niin me tulemme ymmärtämään kaikki sanat, jotka Hän on puhunut profeettojensa kautta aikaisemmin.

 

  Ja koska ei tule enää olemaan salaisuuksia Jumalan antaman sanan suhteen, niin siitä seuraa, että fraasi "usko" Jumalan salaisuuksiin", kuten uskonnot opettavat, ei ole enää käyttökelpoinen. Viisaus ja ymmärrys ovat ne, jota Jumala vaatii nyt meiltä, mikäli me haluamme tulla katsotuiksi kuuluvan hänen kansaansa.

 

 Luemme uudelleen Jumalan sanat 5. Moos. 18:18-19:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - koska hänellä tulee olemaan auktoriteetti puhua Jumalan puolesta tai hän tulee olemaan Jumalan puhemies aivan kuten Mooses oli aikaisemmin:

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - valittu henkilö on tuleva muukalaisesta rodusta, jonka Jumala tulee katsomaan myös kuuluvaksi Hänen kansaansa Israeliin;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella tai tehdä tutkimuksia Pyhän Raamatun suhteen, sitä koskien mitä hän sanoisi koskien Jumalan Sanaa. Hänen tulee ainoastaan odottaa aikaa, jolloin "Sana" on ilmoitettu hänelle ja hänen on kerrottava sanoma kaikille.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa ainoastaan sen, mitä Jumala on antanut hänelle välitettäväksi, ei mitään hänen omaansa.

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Tämän keskeisin sanoma on, että mitä tulee Jumalan sanaan ja erityisesti Hänen Nimeensä - on olemassa vain YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta puhua siitä ja hän on ´profeetta kuin Mooses´.

 

  Tämä profetia 5. Moos. 18:18-19 on nyt tullut kukoistukseensa tai toteutunut henkilössä Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, webbisivujen: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

 

  Yllä mainituilla webbisivuilla hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja aivan erityisesti Jumalan tosi Nimen ja todellisen Jeesuksen, kuten on kirjoitettu Raamattuun, (ei hänen henkilökohtaisen tutkimuksensa tuloksena vaan) sen mukaan kuin mitä Jumala on ilmoittanut hänelle RAAMATUSTA.

 

  Nyt Kristityt pastorit ja uskonpuolustajat ovat kärkkäitä sanomaan, että profeetta kuin Mooses, josta on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19, on Jeesus, kuten apostolit ovat väittäneet Apostolien Teoissa 3:22-24.

 

  Kun he sanovat noin, niin se ainoastaan paljastaa tosiasian, että apostolit ovat pettäneet ihmiskuntaa kaiken tämän aikaa koskien Jumalaa ja Jeesusta.

 

  Lukekaamme mitä Jumala on paljastanut Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, Opettaja Evangelistalle koskien Jeesusta, Raamatusta:

 

  Avatkaamme ensin mielemme nykyaikaisille tapahtumille joita maailmaan kohdistuu - miksi Jumala ei vastaa ihmiskunnan rukouksiin rauhan puolesta ja salli maailman kohdata parantumista, vaan sen sijaan sallii kyseiset tuhot ja sodat tapahtuvan enentyvässä määrin. Mikä on Jumalan syy tälle?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Tässä profeetta kuin Mooses puhuu Jumalan puolesta. Meille on annettu valinta joko vastaanottaa siunaus Jumalalta kun me TOTTELEMME Hänen käskyjään tai kirouksen Jumalalta jos me olemme tottelemattomia Jumalan käskyjä kohtaan ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

 

  Genesiksessä, 1. Mooseksen kirjassa Adam ja hänen vaimonsa Eeva elivät Jumalan lain alaisuudessa, ja 1. Moos. 2:16-17 Jumala antoi säädöksen, joka tarkoittaa, että Jumala antoi ihmisille "vapaan tahdon" valita kuinka he haluavat elää elämäänsä. Se osoittaa ainoastaan sen, että Jumala ei enää kontrolloi sitä tietä, miten ihminen tahtoo elämänsä elää. Ihmiset voivat nauttia iloisesta elämästä, mikäli he seuraavat Jumalan käskyjä tai kärsivät tuskassaan ja vastoinkäymisissä, mikäli he ovat tottelemattomia Jumalalle ja ylistävät muita jumalia, joita he eivät tunne.

 

  Se mitä meidän ihmisten tulisi ymmärtää koskien Jumalan meille antamia lakeja on, että Hän antoi nämä lait ohjatakseen meitä, kuinka me voimme elää rauhallista elämää maapallolla. Antamalla meille Hänen lakinsa, Hän täytti jo Hänen velvollisuutensa meitä kohtaan meidän Luojanamme, aivan kuten vanhemmat täyttävät heidän velvollisuutensa ohjaamalla heidän lapsiaan siinä, kuinka tulla paremmaksi ihmiseksi ja kykenee paremmin olemaan Hänen luomistyönsä huolenpitäjä.

 

  Nykyisin valtiot kohtaavat erimuodoissa olevia vastoinkäymisiä - sotaa, nälänhätää, tuhoja, tauteja ja yhä pahenevaa taloudellisia kriisejä muiden kärsimysten ohella. Me emme voi enää löytää yhtään maata, joka ei olisi joutunut kärsimään joistakin näistä olosuhteista. Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, koska me emme ole seuranneet Hänen tosi käskyjään ja säädöksiään ja olemme ylistäneet vääriä jumalia. Kyse ei ole siitä, että Jumala testaisi meidän uskoamme suhteessa näihin olemassa oleviin uskontoihin!

 

  Tämä osoittaa ja tukee sitä faktaa, että me emme kutsu (Hänen) Jumalan aitoa ja tosi Nimeä.

 

  Onko se totta?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Kuten on asetettu yllä olevassa jakeessa, niin kivulias tosiasia siitä, että minkä takia Jumala ei kuule ihmisten rukouksia, vaan kaataa nyt Hänen vihansa, johtuu siitä että me emme kutsu Häntä Hänen aidolla ja tosi Nimellään.

 

  Tämä tarkoittaa, että uskonnot eivät ohjanneet opetuksillaan ihmiskuntaa kutsumaan Jumalaa Hänen aidolla nimellään ja saattoivat heidät ylistämään "Jeesusta", joka on väärin esitelty apostolien taholta heidän kirjoituksissaan, ja jonka he väittävät olevan "Uusi Testamentti".

 

  Ajattele asiaa!

 

  Kuinka aito Jumala voi vastata ihmisten rukouksiin, kun he ylistävät ´Jeesusta´, joka huusi ja valitti, että hän oli Jumalan hylkäämä? (Matteus 27:46)

 

  Ole tiedotettu aidosta Jumalan sanasta, että miksi Hän lähetti Jeesuksen:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom."       II Samuel 7:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

  Daavidille annettu lupaus - jälkeläinen on tuleva hänen verilinjastaan. Mikä tulee olemaan jälkeläisen työ/tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:13 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi". 2. Samuel 7:13

 

Ensimmäinen valittu oli Kuningas Salomo, Daavidin "aito poika" tai jälkeläinen. Kuningas

Salomo rakensi huoneen Jumalan Nimelle (1. Aik. 22:9-13). Mikä oli Jumalan lupaus?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, NIIN ETTÄ, JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN, MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISVITSALLA JA NIIN KUIN IHMISLAPSIA LYÖDÄÄN" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS."

II Samuel 7:14 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen joutuisi rangaistuksi. Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla." (1. Kun. 11:1-13 ja jakeet 41-43), mutta me tiedämme, että Jeesus kohtasi ja kärsi rangaistuksensa juuri tällä tavalla.

 

  2. Samuel 7:12-14 Sanotuista jakeista - me voimme lukea, että Jumala puhuu tulevasta Daavidin jälkeläisestä, eikä kirjaimellisesta "Jumalan pojasta", kuten uskonnot saarnaavat.

  Onko se todella totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary." Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen, verilinjaan. Siten, jos me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen kuuluisi olla Maria, jonka täytyisi kuulua Daavidin huoneeseen.

 

  Väittämällä, että Jeesuksen isä on Jumala, eikä Joosef, on sama kuin tekisi asian näyttämään siltä, että Jumala on rikkonut Hänen oman lakinsa seuraavassa:

 

"Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan," 5. Moos. 22:23-24

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he sleeps with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death - the young woman because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife. You must purge the evil from among you." Deuteronomy 22:23-24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mikäli mies sattuu kohtaamaan kaupungissa neitsyen, joka on lupautunut avioon, eli on kihloissa ja hän makaa tämän kanssa, sinun täytyy ottaa heidät molemmat kaupungin portille ja kivittää heidät kuoliaaksi - nuori nainen siksi, että hän oli kaupungissa eikä huutanut apua, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle. Sinun täytyy poistaa paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:23-24

 

  Maria oli jo lupautunut avioon, eli oli kihloissa Joosefin kanssa, joka kuului Daavidin huoneeseen. Se, mitä nämä Kristityt saarnaajat väittävät on, että Jumala teki/saattoi raskaaksi naisen, joka on jo luvattu avioon toiselle miehelle, Hänen "pojastaan", on vale, ja he ovat saaneet sen näyttämään siltä, että Jumala on epäoikeudenmukainen ja moraaliton jumala.

 

  Uskonnolliset saarnaajat väittävät, että Maria on Daavidin sukulinjasta ja näin tehden sen näyttämään, että Jumala valitsi naisen Daavidin huoneesta, joka tulisi kantamaan Hänen poikaansa ja näin ollen profetia 2. Samuel 7:12-14 tulisi täytetyksi.

 

  Kuitenkin, kun me luemme sen, mitä Jumala sanoi profetiassa, niin me voimme nähdä, että Maria ei ole Daavidin jälkeläinen:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

  Jumala sanoo selkeästi, että "voideltu yksilö" tulee Daavidin omasta lihasta ja verestä. Tarkoittaen, että tuleva pelastaja ei ole Hänen Poikansa, vaan tosiseikkoihin pohjautuen Daavidin jälkeläinen. Uskonnot ovat väärässä sanoessaan, että Maria on Daavidin sukulinjasta, sillä mikäli hän olisi, niin sitten Jumalan sana profetiassa pitäisi kuulua seuraavasti: "Minä korotan minun jälkeläiseni sinun lihastasi ja verestäsi", tarkoittaen, että Jumala tulee korottamaan tai nostamaan Hänen poikansa Marian kautta, jonka nämä saarnaajat väittävät olevan Daavidin jälkeläinen. Mutta koska Jumala sanoi "korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi", niin siten ei voida enää kiistää tosiasiaa, että Maria ei ollut Daavidin sukulinjasta. Joosef, joka on valittu yksilö Jumalan sanan mukaisesti, on aito Daavidin jälkeläinen.

 

  Koska Jumala sanoi "korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi". Sitä ei voida enää kieltää, että Maria ei ole Daavidin sukulinjasta. Joosef, valittuna henkilönä Jumalan sanan mukaisesti, on aito Daavidin jälkeläinen.

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?"

Numbers 23:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?"

4. Moos.23:19

 

Jumala ei valehtele kuten ihmiset tekevät! Siten ollen Hän ei riko Hänen oikeamielistä säädöstään/käskyään, eikä Hän tehnyt tai saattanut Mariaa raskaaksi Hänen pojastaan. Eikä Hän tee itsestään ihmistä tai muutoin Hänestä tulisi valehtelija.

 

  Kun me olemme uskoneet noin moraalittoman teon tehdyksi, että Jumala tekisi/saattaisi naisen (jo luvattu avioon toiselle miehelle) raskaaksi Hänen "pojastaan", niin on erittäin ymmärrettävää miksi Jumala on sallinut meidän kärsiä kaikista näistä tämän maailman pahuuksista.

 

Ja seuraavaan:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - kuten olet lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen, ei oikea "Jumalan poika"; hän oli vain ihminen.

 

 "Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On erittäin selvää; on osoitettu, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaa, että hän (Jeesus) ei ole oikea Jumalan Poika, kuten uskonnot saarnaavat.

 

 Sanonta "hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi" on sama titteli tai arvonimi, josta Jumala puhui ensin Salomolle:

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.'"   1. Aik. 22:9-10

 

  Jos tämä yllä oleva profetia tuli onnistuneesti täytetyksi 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 Salomon kautta, kuten Kristityt saarnaajat sanovat, eikä sitä enää siirretty eteenpäin Jeesukselle, niin se on Salomo, jota kuuluisi tarkastella tosi JUMALAN POIKANA, kuten Jumala lupasi 1. Aik. 22:9-10, eikä siis Jeesusta.

 

  Todellisuudessa, mikäli Kuningas Salomo olisi kyennyt täysin suorittamaan hänelle annetun tehtävän, niin silloin ei olisi enää ollut tarvetta Jeesukselle edes syntyä ja olla ennalta maailmaan lähetetty!

 

  Jeesus oli valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo rakentaman huoneen/temppelin kautta. Kun hän onnistuisi tehtävässään tehdä hänen kansansa ymmärtämään Jumalan Nimen Huoneen kautta, niin Jumalan langettama kirous Hänen kansansa Israelin yllä olisi tullut poisnostetuksi. Heidän syntinsä olisivat Jumalan anteeksi antamat. Jeesus istuisi Daavidin valtaistuimella Israelin Kuninkaana ja ainoastaan sitten hänet voitaisiin katsoa olevan tai tulla kutsutuksi nimellä Jumalan Poika.

 

  Sinä opit tämän, kun luet profeetan kuin Mooseksen ilmestykset www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com sivuilla olevat artikkelit.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Me voimme nähdä, että profetia 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskee tulevaa Daavidin jälkeläistä, ei siis Jumalan poikaa, on tullut täytetyksi.

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä ja kertoa Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

 Nyt kysymys on - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti tai julisti meille?

 

  Vastaus on EI YHTÄÄN MITÄÄN - ja tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

 

  Mikä siitä on todisteena?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai vääryyden, niin häntä rangaistaan ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin. Se tosiasia, että Jeesus oli ruoskittu ja hakattu ihmisten käsien kautta, osoittaa, että hän oli syyllistynyt väärintekoon.

 

  Oliko Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistu ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimalla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Todella, se oli Jeesus, joka joutui ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi, kuten Jumala asetti Hänen profetiassaan 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

  Avatkaamme nyt SILMÄMME NÄKEMÄÄN se, mitä Jumala selkeästi sanoi:

  Sanoiko Jumala Hänen profetiassaan, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee ihmisten pahoinpitelemäksi ja ruoskimaksi ihmiskunnan syntien puolesta vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen seurauksena?

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus oli pahoinpidelty ja tapettu meidän syntiemme takia, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuelin kirjasta 7:12-14?

  Ei, koska Jumala selkeästi sanoi, että sen kaltainen kuolemaan johtava pahoinpitely koituu hänen osakseen, mikäli hän tekee väärin. Ja siten ollen, Jeesuksen brutaali ja nöyryyttävä kuolema on kiistaton todiste, että hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa, eikä ihmiskunnan pelastamisen takia.

 

  Mikä oli yksi väärinteoista, joita Jeesus teki?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die,
because he claimed to be the Son of God.
John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaiset vaativat, "Meillä on laki, ja sen lain mukaan hänen täytyy kuolla, koska hän väitti olevansa Jumalan Poika." Johannes 19:7

 

Opi kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, joka aiheutti hänelle Jumalan rangaistuksen ihmiskäsien kautta ruoskimisin ja hakkaamalla:

 

  Klikkaa seuraavista linkeistä: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.htm sekä

Suuri Teeskentelijä

.

 

  Kyseisten linkkien kautta sinä voit lukea myös yhdestä suurimmasta vääryyksistä, joita Jeesus teki:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:8

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus, kuten Jumala oli käskenyt:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever." II Samuel 7:13 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi". 2. Samuel 7:13

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa talon/huoneen tykö, jossa oli nähtävillä Jumalan Nimi ja jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen talon omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut oman kirkon, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on tarkasti määritelty profetioissa. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perus oppina. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen Jeesus teki itsensä tunnetuksi jumalana, sen edestä, että hän olisi saattanut hänen kanssaisraelilaisensa tuntemaan tosi Jumalan nimen!

 

  Se mitä ihmisten tulisi nyt havahtua huomaamaan, on, että Jeesuksen voima tehdä ihmeitä ei tullut Jumalalta vaan Saatanalta. Sen jälkeen kun Saatana oli huijannut Jeesusta Pietarin kautta, niin hän ylisti Saatanaa ja opetti myös sen opetuksia.

 

  Klikkaa seuraavista lukeaksesi täyden Raamattu ilmestyksen:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11en.html or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

Jeesuksen Voima

.

 

  Sen jälkeen kun olet lukenut yllämainitun linkin, sinä tulet tietämään kuinka Jeesus ylisti Saatanaa.

 

  Ei ainoastaan tuo: Mikäli Jeesus ei todellakaan tehnyt mitään väärää ja hänen ihmetekonsa olivat Jumalalta, niin miksi Jumala salli hänen tulla ihmisten kautta hakatuksi ja ruoskituksi? Jumala selkeästi sääti 2. Samuel 7:12-14, että sitten kun Kuningas Daavidin jälkeläinen (joka on nyt Jeesus) tekee vääryyden, niin hän tulee saamaan rangaistuksensa ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

  Uskonnot ja heidän saarnaajansa, jotka epätoivoisesti sanovat, että Jeesuksen kuolema ei johtunut hänen omista synneistään, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan sen suhteen, mitä Hän on puhunut Kuningas Daavidille 2. Samuelin kirjassa 7:12-14.

 

 

Nyt se on selvää, että Apostolit - Uuden Testamentin kirjoittajat, jotka väittivät Jumalan lähettäneen Jeesuksen hakattavaksi meidän syntiemme takia, he piilottivat todellisen syyn, mitä todella tapahtui Jeesukselle. Ja vielä pahempaa, apostolit laittoivat meidät ylistämään Jeesusta - joka todellisuudessa kärsi Jumalan rangaistuksen omien väärintekojensa vuoksi!

 

Tämä on syy sille miksi Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa ihmiskunnan kärsimyksiä kaikilla näillä KIROUKSILLA - nämä sodat ja katastrofit, koska he kutsuvat avukseen väärää Jumalaa, jonka apostolit tekivät.

 

  Me voimme NYT oppia ne tarkan täsmälliset Jumalan sanat profetiasta, että miksi Hän lähetti Jeesuksen 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, ja se on sen takia koska Jumala Itse näytti Hänen sanansa Raamatusta Opettaja Evangelistalle. Jumala ohjasi ja mahdollisti aktivoiden Maestro Evangelistan selittämään (yksinomaan Raamatun kautta), kuinka profetia 2. Sam. 7:12-14 (jota ei kohdistettu Kuningas Salomon kärsittäväksi) tuli täydellisenä toteutumaan Jeesukselle; ja mitä väärintekoja Jeesus oli tehnyt ansaitakseen tulla rankaistuksi ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

  Joten kun Kristityt uskonpuolustajat ja teologit sanovat Jeesuksen olleen profeetta kuin Mooses, koska apostolit ovat niin väittäneet, on kuin paljastaisi heidän kaikki oppijärjestelmänsä valheiksi ja sepitelmiksi - Kuinka apostolit voivat olla oikeassa väittäessään Jeesuksen olevan profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirja 18:18-19, kun he ovat jo väärässä väittäessään Jumalan lähettäneen Jeesuksen kuolemaan meidän syntiemme takia?

 

  Tämä todistaa myös, että Kristittyjen paasaus koskien "antikristusta" ei ole totta, sillä Jeesus itse epäonnistui täyttämään velvollisuutensa olemalla Kristus tai voideltu Kuningas hänen kansalleen Israelille, sillä hän syyllistyi vääryyteen.

 

  Nyt kun uskontojen saarnaaja selittää Jumalan sanaa koskien 2. Sam. 7:12-14, niin hänen täytyy ensin todistaa itsensä olevan sanottu profeetta, josta Jumala mainitsi 5. Moos. 18:18-19, varmistaakseen ihmisille, että se mitä hän puhuu, tulee Jumalalta, eikä se ole hänen oma surkean mitätön yritys puolustaa apostoleita. Mikäli hän ei ole tuo Jumalan lähettämä henkilö - hän on väärä profeetta.

 

  Tämä ilmestys todistaa, että kyseessä on Jumala, eikä Jeesus, joka on aito "Alfa ja Omega" - joka oli, joka on ja joka tuleva on Ilmestyskirjassa 1:8.

 

  Eikä ainoastaan tuo, se on myös siksi, koska Jumala on aina johdonmukainen Hänen oikeamielisen säädöksensä suhteen, eli:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

"jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena" - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään. Ketään ei rangaista toisen tekemien syntien takia.

 

  Kun uskonnot aivopesivät meidät uskomaan, että Jumala muka salli "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän puolestamme, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot tekivät sen näyttämään siltä, kuin Jumala olisi rikkonut Hänen oman lakinsa 5. Moos. 24:16 ja vieläpä tekivät HÄNESTÄ epäoikeudenmukaisen Jumalan, koska Hän salli niin kutsutun synnittömän miehen tulla tapetuksi kuin "pedon" muiden syntien puolesta.

 

  Sinä saatat kysyä - kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Onko hän apostoli?

 

  Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:


"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Uskonnot ovat olettaneet, että ilmeityskirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat "Johannes, Jumalainen", apostoli. Kuitenkin Ilmestyskirjan kirjoitti Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"ylistä Jumalaa" - ei Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi menestyksellisesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten se on kirjoitettu profetioihin; niin ei olisi enää ollut tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

  Kun Jeesus epäonnistui saattamaan päätökseen hänen tehtävänsä (sillä hän joutui Saatanan pettämäksi; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin sen vuoksi Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, jotta Jeesuksen ja hänen apostoleidensa petos voitaisiin tuoda päivänvaloon ja tulisi paljastetuksi!

 

  Nyt jatkamme lukemalla Jesaja 64:3-4:

 

"kun sinä teet peljättäviä (mahtavia, kunnioitusta herättäviä) tekoja, joita emme odottaa voineet! Oi, jospa astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi!" Jesaja 64:3

 

"kun sinä teet peljättäviä (mahtavia, kunnioitusta herättäviä) tekoja, joita emme odottaa voineet" - Sen takia, että ilmestykset koskien Jumalan aitoa opetusta, jonka on meille esittänyt Hänen aito profeettansa kuin Mooses, on ollut yhtäkkistä ja täysin odottamatonta.

 

  Miksi "mahtavaa, kunnioitusta herättävää"? Koska mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, ei omaa Raamatun opiskelun taustaa tai menneisyyttä, mutta kykenee selittämään hänen sanansa ja ilmoittamaan Hänen Nimensä Raamatun kautta, koska kyseessä on Jumala, joka on häntä ohjeistanut.

 

  Näin ollen kaikki - tämän ajan Kristittyjen saarnaajien kestosuosikki puolustelu tai alibi on "Olet ulkona asiayhteydestä", silloin kun heidän Kristillinen oppisuuntansa ja heidän itse laatimien kirjoitusten tulkintansa ovat uhattuna ja ovat nyt havaittu olevan täysin tyhjää, sillä Jumalan aito opetus on nyt tullut yhtäkkisesti tietoisuuteen. Heidät tullaan paljastamaan, että heillä on ollut väärä "ymmärrys" koskien Jumalan sanaa.

 

  Totuus on, että mikäli he olisivat avanneet heidän mielensä sille, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, he olisivat huomanneet apostolien kirjoitusten olevan vastakohta sille mitä Jumala on sanonut Jeesuksesta ja he olisivat valinneet odottaa Jumalan täyttävän Hänen sanansa koskien profeetan kuin Mooseksen lähettämistä - siten he eivät olisi joutuneet nöyryyttävään tilanteeseen, jossa he nyt ovat.

 

  Sen sijaan he ovat opettaneet valheellista opetusta Jumalaa koskien kaiken tämän aikaa ja ovat tehneet itsestään ns. "teologeja", ovat rakentaneet kouluja ylläpitääkseen ja levittääkseen heidän väärää oppisuuntaansa ja mikä vielä pahempaa, ovat VASTAANOTTANEET LAHJOITUKSIA heidän väärällä opetuksellaan.

 

  Mikäli pastorit, teologit ja evankelistat, jotka lukevat tätä artikkelia, omaavat vähäisintäkään itsekunnioitusta, niin heidän tulisi nyt palauttaa kaikki rahalahjoitukset, joita he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään ja seuraajiltaan.

 

  Jatkaaksemme:

 

"Ei ole ikiajoista kuultu, ei ole korviin tullut, ei ole silmä nähnyt muuta Jumalaa, paitsi sinut, joka senkaltaisia tekisi häntä odottavalle." Jesaja 64:4

 

"senkaltaisia tekisi häntä odottavalle" - nämä ihmiset ovat niitä yksilöitä, jotka Jumala on valinnut ja on ohjannut kuulemaan profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestyksiä. He ovat niitä, jotka ovat omistautuneet ja sitoutuneet elämässään avustamaan häntä jakamaan tämän ilmestyksen kaikkialle maailmaan.

 

"Sinä käyt niitä kohden, jotka ilolla vanhurskautta tekevät ja jotka sinun teilläsi sinua muistavat. Katso, sinä vihastuit, ja me jouduimme synnin alaisiksi; niin on ollut ikiajoista asti - saammeko avun?" Jesaja 64:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You come to the help of those who gladly do right, who remember your ways.
But when we continued to sin against them, you were angry.
  How then can we be saved?"  Isaiah 64:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sinä tulet niiden avuksi, jotka mielihyvin tekevät oikein, jotka muistavat sinun tiesi. Mutta kun me jatkoimme synnin tekemistämme heitä kohtaan, niin sinä tulit erittäin vihaiseksi. Kuinka me sitten voimme pelastua?" Jesaja 64:5

 

"Sinä tulet niiden avuksi, jotka mielihyvin tekevät oikein, jotka muistavat sinun tiesi." - tarkoittaa, että nämä ihmiset ovat Jumalan mielisuosiossa, jotka käyttävät tervettä harkintaa, arvostelukykyä ja ymmärrystä ylistäessään Häntä, eivätkä SOKEATA USKOA!

 

  Kuinka me tiedämme, että profeetta kuin Moosesta ei ole lähetetty esittämään ihmeitä?

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille" - Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka tullaan tarkastelemaan tai katsotaan olevan viisaita, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, koska he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen suhteen koskien Jumalaa. Nämä ovat ihmisiä niitä yksilöitä joista profeetta Jesaja puhui Jesaja 64:5, jotka ´mielihyvin tekevät oikein´.

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti" - Koska profeetta Miika sanoo "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", niin tämä tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ole näkyvä ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitoksissa tai yhdistettävissä hänen sauvaansa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhun.

 

  Näin ollen nuo jotka ymmärtävät tämän ilmestyksen sanoman koskien Jumalan Nimeä, omaavat viisautta, niin siitä seuraa, että nuo ihmiset jotka eivät tunnusta tätä ilmestystä Jumalan Nimeä koskien tullaan tarkastelemaan ihmisinä, joilla ei ole viisautta tai se on puutteellista.

  Miksi heillä on näin puutteellinen tai heikko luonteenpiirre?

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand." Daniel 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina. Yksikään jumalattomista ei ymmärrä, mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." Daniel 12:10

 

"Yksikään pahoista ei ymmärrä" - Me tiedämme nyt mikä on se luonteenpiirre, jonka johdosta heidän luonteensa on hyvyyden ominaisuudeltaan niin heikko.

 

  Kuinka ihmiset voidaan tehdä tahrattomiksi ja jalostetuiksi? Kuinka me voimme tunnistaa nuo ihmiset, jotka omaavat kyseisen viisauden meidän aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

   Nuo ihmiset, jotka ovat testattuja ja jalostettuja, ovat ne ihmiset, jotka ovat tulleet informoiduiksi Jumalan suuresta Nimestä profeetan kuin Mooseksen (Maestro Evangelistan tällä webbisivustolla) ilmestyksistä, ovat niitä jotka ovat hyväksyneet ja tunnustaneet Jumalan Nimen. Heitä tullaan tarkastelemaan Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen, kun nuo jotka eivät tunnusta Jumalan Nimeä, ovat katsottuja olevan pahoja, koska he pilkkaavat Jumalaa olemalla tunnustamatta Hänen Nimeään, Hän on Kaikkivaltias Luoja. Nuo ihmiset eivät ole käyttäneet viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyä Jumalan tosi Nimeä, mieheltä jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli." Jesaja 64:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away."

Isaiah 64:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois." Jesaja 64:6

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate" - Profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta ihmiset ovat nyt havahtuneet huomaamaan, että he ovat seuranneet väärää jumalaa kaiken tämän aikaa ja sen kaltainen ylistystapa kuin heillä on ja johon uskonnot ovat saattaneet heidät uskomaan, että se olisi "oikeamielistä", on nyt osoittautunut olevan yhtä tyhjän kanssa ja herjaa sekä pilkkaa Jumalan silmien edessä ja opetuksen perusteella.

 

  Mitä uskonnot ovat vieneet ihmiskunnalta?

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding." Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

  Uskonnot ovat vieneet ihmiskunnalta YMMÄRRYKSEN, kun he aivopesivät heidät opetuksellaan ylistää Jeesusta jumalana, miestä, joka huusi viimeisillä hetkillään "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46).

 

  Ajattele asiaa - MISSÄ on oikeamielisyys, kun ylistämme Jumalan hylkäämää miestä?

 

  Nyt me elämme modernilla tai kehittyneellä aikakaudella. Sen vuoksi kyseiset uskontojen tuottamat uskomukset tai sokea usko perustuen ´mysteeriin, salaisuuteen´, joka on muodossa sokea ylistäminen miestä kohtaan, (joka oli Jumalan hylkäämä kuolemaan julman kuoleman ristillä) jumalana, ei sellaiselle ole paikkaa tällä modernilla teknistyneellä aikakaudella.

 

  Koska uskonnot ovat jatkuvasti aivopesseet ihmiskuntaa tällä ´mysteerillä´, niin se osoittaa, että se mitä he ovat saarnanneet, ei ole koskaan varustanut ihmiskuntaa viisaudella ja ymmärryksellä koskien Jumalaa. Se on vain aiheuttanut lisää hämmennystä ja sekaannusta tietämyksessämme Jumalasta ja on johtanut Jumalan vastaisen ajattelun kasvuun.

 

  Kuinka me voimme vapautua tämän kaltaisesta vääryydestä?

 

" Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:7

 

  Kutsumalla tosi Jumalan Nimeä, jonka on meille paljastanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista, on ilmoitettu Raamatun kautta www.thename.ph ja www.suurinimi.com, tämän kautta me voimme vapauttaa itsemme kirouksesta!

 Juutalaiset, jotka lukevat nämä ilmestykset saattavat sanoa: Miksi heidän tarvitsee tietää tosi Jumalan Nimi, kun me jo tiedämme sen olevan YWHW?!

 

  SAAKOON KOKO MAAILMA lukea nyt Jumalan sanat, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, (Opettaja) Eraño Evangelistan suuhun, jotta hän ilmoittaisi totuuden minkä takia nimi YWHW (tai nelikirjaiminen sanomaton sana tai nimi), jonka Juutalaiset uskovat olevan "mahdoton lausua ääneen tai ääneenlausumaton" Jumalan Nimi (joka on tehty joidenkin Kristittyjen tutkijoiden kautta muotoon Yahweh, Jahve tai Jehovah, Jehova), se EI OLE eikä OLE KOSKAAN OLLUT tosi ja Pyhä Jumalan Nimi:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt. This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikelle kansalle, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan ihmiset Egyptissä. Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:24-25

 

  Tämä sai Jumalan vihaiseksi Hänen kansalleen, koska he ylistivät "taivaan kuningatarta". Se on samaa tarkoittava kuin tämän päivän Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot), ja joka on yhä arvostettu tähän päivään asti.

 

  Mikä oli Jumalan tuomio heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jolla he kuvaavat Jumalaa ei ole tosi Jumalan nimi, koska Jumala kirosi heidät, ja Hän vannoi vielä valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään ja siten ollen koska he eivät tunne Hänen nimeään, he eivät voi väittää olevansa aito Jumalan kansa, koska Jumala sanoi Sakarja 13:9, että Hän tulee ainoastaan tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen.

 

  Tämä on syy sille, että meidän ei tulisi uskoa sitä, että Juutalaiset saarnaajat sanovat Jumalan aidon Nimen olevan lausumaton, sillä se on heille pyhä. He eivät voi lausua sitä, koska he joutuivat Jumalan rankaisemaksi. Mikäli he olisivat olleet uskollisia Jumalalle, he olisivat saaneet oppia ymmärtämään Jumalan sanat koskien Hänen Nimeään, jonka profeetat olivat maininneet aikaisemmin. Mutta he eivät olleet uskollisia ja siten ollen heidän mahdollisuutensa tuntea Jumalan Nimi oli otettu heiltä pois ITSENSÄ JUMALAN taholta!

 

  Silloin kun Jumala vannoo valan - pysyykö se voimallisena?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Koska Jumala on vannonut valan, että he (Juutalaiset) eivät voi enää lausua tai kutsua Hänen nimeään heidän väärän ylistämisensä seurauksena ja rangaistuksena, niin sitten siitä seuraa, että Jumala ei salli Hänen nimensä tulevan suoraan luetuksi tai muutoin Jumala ei ole totuudenmukainen Hänen valaansa kohtaan! Siten nimet YHWH, Jahve, Jehova, jotka voidaan lukea joistakin Raamatuista Jumalan nimenä ovat kaikki VALHETTA.

 

  Lukekaamme mitä Jumala sanoi aikaisemmin kirjanoppineista, jotka käänsivät Jumalan sanaa:

 

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineita, se ainoastaan osoittaa, että meidän ei tulisi koskaan ottaa arvostaen huomioon ja totuutena, sitä mitä he ovat kirjoittaneet Hänen Nimeään koskien, sillä Jumala vannoi valan, että yksikään Juutalainen ei voisi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään, sillä se on heidän rangaistuksensa.

 

  Koska valheelliset kirjanoppineiden kirjoitukset koskien Jumalan nimeä ovat perustana tämän päivän teologeille ja heidän ymmärrykselleen Jumalan sanan suhteen - mitä heille tulee nyt tapahtumaan:

 

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

 

Suora suomennos:

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme pitäneet niin kutsuttuja teologeja viisaina, heidän omaavan syvällisen tuntemuksen perusteella Jumalan sanasta, mutta nyt näiden Jumalan ilmestysten Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, heidät on painettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa on peräisin kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä nimiä Jumalalle.

 

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - sen vuoksi, että mikäli he olisivat todella ymmärtäneet Jumalan sanan Raamatussa, heidän olisi pitänyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja odottaa profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, koska se on vain profeetan kautta, kun Jumala tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä, eikä kirjanoppineiden kirjoituksista!

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala on johdonmukainen sen suhteen, kun Hän sanoo lähettävänsä profeetan kuin Mooseksen, jota ihmisten tulisi kuunnella Hänen sanaansa koskien?

 

  Muistakaamme se asia, että Jumalalla oli Hänen Kymmenen Käskyä tai liitto tuotavana profeettansa Mooseksen kautta. Koska Jumala on lähettänyt profeetan kuin Mooses, niin siitä seuraa, että Viimeinen Profeetta on se, jonka Jumalan on lähettänyt saattamaan meidät ymmärrykseen Hänen liittonsa suhteen.

 

  Puhuiko Jumala tulevasta Hänen Liittonsa sanansaattajasta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selkeä, Jumala lähetti meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa ja Maestro Evangelistalla on totisesti AUKTORITEETTI puhua Jumalan laeista.

 

"joka valmistaa tien minun edelläni" - koska sanansaattaja tulee esittelemään Jumalan tosi Nimen maailman ihmisille, sillä hän on Jumalan lähettämä Viimeinen Profeetta puhumaan Hänen Nimessään!

 

"Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä" - on tuleva aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Se on oleva aika, jolloin maailma on kaaoksen vallassa johtuen sodista, tuhoista, nälänhädästä, vitsauksista ja muista katastrofeista. Eikö tuo aika ole nyt? Eikö kyseessä ole juuri meidän nykyinen aikamme, jolloin me olemme havahtuneet siihen, että Jumala on nyt tullut ja tehnyt Hänen sanansa tunnetuksi Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta?

 

"liiton sanansaattaja" - todella, Jumala lähettää Hänen liittonsa sanansaattajan.

 

  Miksi Jumala lähettäisi Hänen liittonsa sanansaattajan? Mikä asia se on koskien liittoa, jonka Jumala antoi Moosekselle ja se tarvitsee tulla selitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme?

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God,

for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name."

Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

  Se mikä täytyy tulla selitetyksi ja ymmärretyksi meidän aikanamme koskien Jumalan Liittoa, on totuus Hänen Nimestään. Kuinka me voimme varmasti sanoa, että me seuraamme liittoa, jos ja kun me emme tunne Hänen Nimeään?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua.."

Malakia 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän?" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuen Raamatun kirjoituksiin on kumoamaton.

 

  Jatkaaksemme:

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niinkuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja silloin Juudan ja Jerusalemin tarjottavat ovat Herralle hyväksyttäviä, aivan kuten menneinä päivinä, kuten aikaisempina vuosina"

Malakia 3:3-4

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta löytää ihmisiä, jotka avustavat häntä hänen tehtävässään levittää ja saattaa ihmiset tietoiseksi Jumalan opetuksista, kuten ne ovat kirjoitettuna Pyhään Raamattuun.

 

  Tämän lisäksi - Profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa, mutta ongelma on ainoastaan siinä, että he saarnaavat väärästä jumalasta - ilman, että he itse sitä tiedostavat, sillä he ovat syvästi heidän uskontonsa pettämiä. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, niin heistä tulee osa "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistettuja kuin Kulta ja Hopea.

 

  Koska uskontojen on täysin hyödytöntä kyseenalaistaa Maestro Evangelistan auktoriteettia Raamatun kirjoituksista Jumalan profeettana sekä aitona Jeesuksen sanansaattajana, niin on vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskontojen johtajat ja saarnaajat sekä niin kutsutut Raamatun Tutkijat suorittavat julkisen anteeksipyynnön kaikilta maailman ihmisiltä sen vuoksi, että he ovat levittäneet virheellistä ja valheellista opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Sinä saatat kysyä: Eikö Maestro Evangelista olekin Filippiiniläinen? Ja sitten hän ei voi olla profeetta kuin Mooses, koska jakeessa 5. Moos. 18:18 on selkeästi säädetty että "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi" eli siten ollen on Juutalainen.

 

  Kysymys lukijalle on seuraava:

 

  Kuinka sinä voit tietää, että ihmiset, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa, Israeliin ovat ainoastaan Juutalaisia?

 

  Lue nyt sanat, jotka Jumala on laittanut Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelistan suuhun:

 

  Onko se totta, että Jumala tulee katsomaan muiden ihmisten kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (naisesta) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Ne, jotka kutsuvat turvakseen aitoa Jumalan Nimeä, tullaan tarkastelemaan Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen.

 

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen oleman Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä kirjoituksista ja siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon ja siten tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄINEN Jumalan uutta Israelia.

 

  Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala todella nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta.

 

  Tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarja 13.9. Jumala näytti tämän meille kun Hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittamaan Jumalan suuri Nimi ihmiskunnalle.

 

  Sanoessamme, että tämä ei voi tapahtua, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan sen suhteen mitä Hän sanoi Hoosea 2:23.

                                                    

  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsuu olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva idästä - auringon nousun mailta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu (apua) Minun Nimessäni - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut sanaakaan teiltä" - Tämä on syy sille, miksi uskontojen johtajat tuntevat itsensä ahdistuneiksi tai sokissa oleviksi näiden ilmestysten edessä, koska heidät paljastetaan siitä, että se minkä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - Miksi Jumala painotti, että Hänen valittu yksilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Koska Hänen valittu yksilönsä ei ole Israelilainen verensä kautta, mutta Jumala teki hänet Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta.

 

  Onko se totta, että Jumala (Mooseksen ja muiden profeettojen Jumala Raamatussa) on aikaisemmin julistanut, että Hän tulee katsomaan ihmisiä muista maista Hänen kansakseen Israel?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. "Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you."

Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - tämä tulee tapahtumaan ainoastaan sitten kun me kaikki kutsumme Jumalan nimeä, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista.

 

Tämä on syy sille, että kun me kaikki kutsumme tosi Jumalan Nimeä, niin sitten ei ole enää hajotusta, eripuraa tai uskontojen välisiä selkkauksia, sen vuoksi että Jumala tarkastelee kaikkia meitä Hänen kansakseen - kaikki ovat Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Jumalan alaisuudessa.

 

  Nyt kun aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettävä ilmoittamaan Hänen nimensä, on nyt tullut - mitä tulee tapahtumaan?

 

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed."
Revelation 15:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi? Sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansakunnat tulevat ylistämään sinun edessäsi, sillä sinun oikeamieliset tekosi ovat tulleet ilmoitetuiksi." Ilmestyskirja 15:4

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi" - Jotta voisi todella pelätä Jumalaa, meidän täytyy tuntea ja tietää Jumalan Nimi. Kuinka me voimme sanoa pelkäävämme Jumalaa, jos me emme tunne Hänen Nimeään?

 

  Jumala Nimen tunteminen ei tapahdu uskon tai mysteerien kautta, vaan käyttämällä meidän omaamaamme luontaista älykkyyttä, jonka Jumala on jokaiselle antanut ymmärtääkseen Hänen sanansa koskien Hänen tosi Nimeään, siten kuin sen ovat kirjoittaneet Raamattuun Hänen profeettansa.

 

"Kaikki kansakunnat tulevat ylistämään sinun edessäsi, sillä sinun oikeamieliset tekosi ovat tulleet ilmoitetuiksi" -

 

  Me kykenemme nyt ymmärtämään tämän, koska aito profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), josta Jumala kertoi aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19, on nyt tullut meidän aikanamme persoonassaan Maestro Evangelista.

 

  Tulevatko maailman ihmiset tuntemaan Jumalan Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas" - Se tulee olemaan Jumalan tosi opetukset, jotka tulevat hallitsemaan ja olemaan vallalla, heti sitten kun Saatanan petokset, joita uskonnot ovat tehneet, loppuvat.

 

  Nyt kun me olemme havahtuneet ja ymmärtäneet, että Herra Jumala Kaikkivaltias todella on olemassa, sillä Hänen lupauksensa profeetan kuin Mooseksen lähettämisestä on saavuttanut täyttymisensä - mitä ihmiset tulevat sanomaan Jumalalle?

  

"Mutta olethan sinä, Herra, meidän Isämme; me olemme savi, ja sinä olet meidän valajamme, kaikki me olemme sinun kättesi tekoa." Jesaja 64:8

 

  Maailman ihmiset tulevat tunnustamaan YHDEN tosi Jumalan ja että Hän on luonut kaiken.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty ainoastaan nykypäivän Israelin kansaa varten, vaan koko maailman ihmisiä varten?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations."

Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5


"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala mainitsi hänestä jo Moosekselle
5. Mooseksen kirjassa 18:19.

"Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Jumala lähetti hänet olemaan Hänen profeettansa julistamaan Hänen aidon sanomansa kaikille maailman ihmisille. Toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, heidät oli lähetetty vain Israelin kansaa varten.

 

  Kyseessä ei ole edes profeetta Jeremia kuten useimmat tutkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli lähetetty myös vain Israelin kansaa varten.  Tässä jakeessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä, ´profeetan kuin Mooseksen´, josta Hän kertoi jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - tämä viittaa symbolisesti lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän koulutuksellista tuntemusta Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa ilmestykset, joita Jumala hänelle näyttää Raamatusta kerrottavaksi maailman ihmisille.

 

Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses on tuleva aikana, jolloin ne, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo vakiinnuttaneet heidän valheensa koskien Jumalaa. Nämä valheet ovat hyväksyttyjä totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä enemmän, he ovat myös rakentaneet heidän ylistyksen talonsa ja ovat ulottaneet heidän vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin.

 

Tällainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Moosekselle kyetä saattamaan päätökseen sen, mitä Jumala on lähettänyt hänet tekemään!

 

  Kuitenkin Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikkia kansakuntia varten lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

 Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun.

 

 Ja:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset pois uskonnoista.

 
  Tästä syystä maailman johtajien tulisi kuunnella mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, koska hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan tai olemaan Hänen puhemiehenään ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelista on saanut tehtäväkseen ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana, vastaan uskontojen opetuksia. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole profeetta (johon Jumala on viitannut tässä näyssä), koska Jeremian ei ole koskaan tunnustettu olleen profeetta kaikille kansakunnille.

  Jeremia ei tuhonnut tai syössyt vallasta instituutioita sillä sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestron tapauksessa, me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "kaikkia kansakuntia varten olevaa profeettaa", josta profeetta Jeremia näki, puhuu hänestä sinä aikana kun ihmiset ovat tietoisia tämän asian eri puolten erosta, ja erityisesti totuuden suhteen, jonka Jumala on ilmoittanut tai paljastanut Maestro Evangelistalle Raamatusta sekä valheesta jota uskonnot ovat opettaneet koskien Jumalan nimeä. Kun me havahdumme, että uskonnot ovat opettaneet meille vääriä nimiä Jumalasta, niin me ymmärrämme miksi Jumala ei vastaa meidän rukouksiimme maailmanrauhan puolesta. Uskonnot tuhotaan täysin ja heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ei enää ole olemassa.


"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansakunnat palaamaan Jumalan tykö ja perustamaan opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Me kaikki todistamme nyt sen täyttymistä, minkä Jumala on sanonut koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta meidän aikanamme!

 

  Kuinka me tiedämme, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (joka ilmoittaa Hänen Nimensä) ei ole Juutalainen ja hän tulee kaukaisesta maasta?

 

  Kuka tiesi siitä? Luemme:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden." 1. Kun. 8:41

 

  Tämä on profeetta kuin Mooses, joka on tuleva; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta Jumalan Nimen tähden-

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin,"

 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

1. Kun. 8:42

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan hän on muukalainen - selkeästi esille tuotu meidän aikanamme persoonassaan Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista. Koska hän ei ole Juutalainen hän ei ole myöskään kirouksen alainen, jonka Jumala on heittänyt valallaan Juutalaisten keskuuteen. Hän on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta.

 

 Jumalan Nimi on nyt koko maailman saatavilla ja luettavissa webbisivuilla:

www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses tulee kirjaimellisesti nykypäivän Juutalaisten tykö Ylistämään Jumalaa.

 

Miksi?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

 Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 

Ja se on profetoitu:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä on oleva asetettu Jerusalemiin, niin missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu tuossa samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, on tuleva?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi on oleva kirkastettu ja kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Mitä Kuningas Salomo tarkoitti sanoessaan "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden", se ei tarkoita, että valittu yksilö/henkilö menee nykypäivän Jerusalemiin - sillä on jo olemassa "uusi Jerusalem". Se tarkoittaa ainoastaan, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, niin hän johtaa ja ohjaa meidät kaikki, kuinka todella ylistetään Jumalaa ja se on kutsumalla Hänen tosi nimeään.

 

  Lukekaamme täysi merkitys sille, mitä Kuningas Salomo sanoi koskien tulevaa muukalaista. Onko se totta, että se on "muukalainen" eikä Juutalainen, joka tulee saattamaan kaikki maailman ihmiset tietoisiksi ja tuntemaan Jumalan Nimen?

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on erittäin selvä.

 

  Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja tulee lähettämään ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, lukekaamme siitä:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Miksi Jumalan Nimi tulisi kaukaa, kuten on kirjoittanut Jesaja 30:27?

 

  Se on siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään Hänen sanansa) on Muukalainen, (mutta Jumala teki hänestä "Israelilaisen" Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa mitä olemme lukeneet 1. Kun. 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta.

 

Hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

 

  Jumala ei ole rikkonut vastaan Hänen sanaansa 5. Moos. 18:18-19, että Hänen "profeettansa kuin Mooses" on tuleva Hänen kansansa keskuudesta, sillä Juutalaiset eivät ole enää Jumalan silmin tarkastellen Hänen kansaansa Israel. Israel, johon Jumala nyt viittaa, ovat nuo, jotka kutsuvat Hänen Nimeään (Sakarja 13:9). Hyväksyvät uskonnot sitä tai ei, niin Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllä annettujen webbisivujen kautta, Kuningas Salomon asettaman profetian täyttymyksenä. Tämä on todellisuutta nyt, eikä sitä kyetä enää kiistämään tai mitätöimään!

 

  Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Tämä on syy, miksi Juutalaisten pitäisi kuunnella aitoa profeettaa kuin Mooses, jotta he tuntisivat Jumalan tosi Nimen, jonka Jeesus, heidän niin kutsuttu messiaansa tai pelastajansa epäonnistui ilmoittamaan heille. Tuntemalla Jumalan Nimen tunteminen on heille tarpeellinen, jotta heidän syntinsä voisivat tulla anteeksi annetuiksi ja Jumala tunnustaisi heidät Hänen kansakseen Israeliksi.

 

  Nyt Jumala vahvistaa meille, että Hän ei ole enää Juutalaisten kanssa, vaan toisten ihmisten:

 

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.'"

Isaiah 65:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jesaja 65:1

 

Ja vielä toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, 'Here I am, here I am,' To a nation that was not called by My name."

Isaiah 65:1 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minua tavoittelivat nuo, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen, ´ kansalle, jota ei ollut kutsuttu Minun nimessäni." Jesaja 65:1

 

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet" - koska Jumala paljasti/ilmoitti Hänen nimensä ihmisille, jotka eivät ole Israelilaisia verenperintönsä kautta, heitä ovat Filippiiniläiset, jotka ovat profeetan kuin Mooseksen maanmiehiä.

 

"Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet" - sen vuoksi, että Filippiinit on pääasiassa Kristillinen maa ja siten ollen antaa suurta kunnioitusta Jeesukselle, mutta silti Jumala ilmoitti Itsensä näille ihmisille.

 

"Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jumala Itse vahvistaa, että Hän on nyt toisen maan kanssa, Filippiinien, tämä on nyt Jumalan uusi Jerusalem, kuten Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittaa Hänen Nimensä, Opettaja Evangelista tulee ja on lähtöisin tästä maasta.

 

  Filippiinien historian mukaisesti, Filippiinit tulivat nimitetyksi Espanjalaisen löytöretkeilijä Kuningas Philip II mukaan1. Nyt kun Jumalan nimi on tehty tunnetuksi tässä maassa, niin nimi Filippiinit tulee nyt vaihdetuksi ja olevan "Uusi Jerusalem"!

 

  Ja nyt, mikäli me emme anna hyväksyntää tai tunnusta Jumalan sanaa koskien profeetan kuin Mooseksen lähettämistä ja että Hän on nyt toisessa maassa - mitä Jumala tulee tekemään?

 

  Muistakaamme, että Jumala antoi suoran ja tiukan varoituksen, jos me emme kuuntele Hänen sanojaan, että Hän on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmoittamaan Hänen Nimensä:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Nyt, kuinka Jumala tulee kutsumaan tilille nuo, jotka valitsevat olemaan kuulematta Hänen sanaansa 5. Moos. 18:18-19?

 

"Mutta te, jotka hylkäätte Herran ja unhotatte minun pyhän vuoreni, jotka valmistatte Gadille pöydän ja vuodatatte uhrijuomaa Menille - " Jesaja 65:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But as for you who forsake the Lord and forget my holy mountain,
who spread a table for Fortune and fill bowls of mixed wine for Destiny,"                 
Isaiah 65:11 NIV

Suora suomennos:

 

"Mutta te, jotka hylkäätte HERRAN ja unohdatte minun pyhän vuoreni, jotka avaatte pöydän Onnekkuudelle ja Tuurille sekä täytätte maljanne kohtalon ja onnenarvan sekoitetulla viinillä," Jesaja 65:11

 

"Mutta te, jotka hylkäätte HERRAN ja unohdatte minun pyhän vuoreni" - nämä ovat ihmisiä, jotka eivät hyväksy Jumalan sanaa 5. Moos. 18:18-19, joka on saanut täyttymyksensä Filippiiniläisen kautta ja ei myöskään hyväksy, että Filippiinejä tullaan kutsumaan nimellä "Uusi Jerusalem", vaan valitsivat kuunnella uskontoja, jotka ovat keksineet heidän opetuksensa Jumalasta.

 

  Mitä Jumala tulee tekemään näille ihmisille?

 

"teidät minä määrään miekan omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi, sen tähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin, vaan teitte sitä, mikä on pahaa minun silmissäni, ja valitsitte sen, mikä ei ole minulle otollista."

Jesaja 65:12

 

"teidät minä määrään miekan omiksi ja kaikki te kumarrutte teurastettaviksi" - He joutuvat kärsimään katkeran lopun.

 

Miksi?

 

"sen tähden ettette vastanneet, kun minä kutsuin, ettekä kuulleet, kun minä puhuin" - sen vuoksi, että Jumala antoi jo heille Hänen sanomansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta webbisivustoilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.


  Me voimme havaita, että Jumalan rangaistus ei ole Helvetti toisessa elämässä, vaan kammottava kuolema, koska "helvetti" tai taivas, joista uskonnot saarnaavat on ainoastaan apostoleiden keksintöä.

  Nyt ennen kuin me lopetamme tämän artikkelin - voimmeko tiedottaa sinulle kuinka ankaria tulevat katastrofit ovat, aivan niin kauan kuin me emme tunnusta aitoa Jumalan Nimeä, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses on ilmoittanut sanottujen webbisivujen kautta.

  Tietääksemme, että Tuomion Päivä - on lähellä. Maestro Evangelista sanoo, lue ja näe kuinka lähellä se on. Pane merkille, että Ilmestyskirjassa olevat profetiat ovat aloittaneet toteen käymisensä!

 

"Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon noususta (Idästä) tuleville kuninkaille." Ilmestyskirja 16:12

 

"kuudes enkeli" - symbolisoi Jumalan sanomaa.

 

"suureen Eufrat-virtaan" - tämä sijaitsee maassa nimeltä Irak. Tämä on taloudellisten vaikeuksien aika. Jopa maiden johtajat eivät kykene löytämään hyviä ratkaisuja nykyiseen maailmanlaajuisiin ongelmiin: Sodat, katastrofit, tuhot, vitsaukset ja öljyn hinta…

 

"että tie valmistuisi auringon noususta (Idästä) tuleville kuninkaille" - aika, jolloin aito Jumalan profeetta ja hänen uskolliset työkaverinsa/avustajansa nousevat tietoisuuteen.

 

  Jatkamme:

 

"Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista (pahaa) henkeä, sammakon muotoista." Ilmestyskirja 16:13

 

"lohikäärme" - se lohikäärme/Saatana on yhä mainittuna, joten kamppailu joka alkoi Eedenin Puutarhassa ei ole vielä saavuttanut huipentumaansa. Tällä kertaa Jumala ei anna Puutarhan joutua jälleen hävitykseen lohikäärmeelle/Saatanalle, kuten tapahtui Adamin kohdalla. Puutarha on Jumalan lupaus Hänen kansalleen/ihmisilleen.

 

"pedon suusta" - Jeesuksen suu; hänen opetuksensa, joihin uskonnot ovat panneet heidän uskonsa. Sinä tulet oppimaan tuon lukemalla Raamattu ilmestykset sivuilla www.thename.ph/ www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com olevista artikkeleista.

 

"väärä profeetta" - uskonnot, koska he saarnaavat apostoleiden väärää opetusta Jeesuksesta, eivätkä he ole Jumalan lähettämiä julistamaan Hänen sanaansa.

 

Onko se varmasti totta?

 

"Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä; ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan, Kaikkivaltiaan, suurena päivänä." Ilmestyskirja 16:14

 

"jotka tekevät ihmeitä" - Jeesuksen voima, jonka hänelle antoi Paholainen/Saatana.

 

"ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo" - näitä ovat uskonnot, koska tästä hetkestä lähtien he tulevat kohdistamaan kaiken vaikutusvaltansa, jota heillä on käytettävissään maailman johtajiin, estääkseen koko maailmaa tulemasta tiedotetuksi näistä ilmestyksistä, joita Jumala on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan ihmiskunnalle.

 

"suurena päivänä" - Tuomion Päivä

 

  Jatkamme:

 

"- Katso, minä tulen niin kuin varas; autuas se, joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana eikä hänen häpeätänsä nähtäisi!(eikä tulisi häpeällisesti paljastetuksi) - " Ilmestyskirja 16:15

 

"Katso, minä tulen niin kuin varas" - koska Jumalan aito sanoma, jonka Hän teki tunnetuksi Hänen profeettansa kautta, on tullut yhtäkkisesti kaikille maailman ihmisille.

 

"autuas se, joka valvoo" - Tämä on Jumalan kutsu. Se on niille, jotka eivät tunnusta Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien totuutta Jumalasta sekä Jeesuksesta ja kuka hän todella on; heidän painetaan häpeään tuona "päivänä". Mikäli me tunnustamme Maestro Evangelistan, Jumalan ennakolta maailmaan lähettämän miehen ilmoittaman Totuuden, niin Jumala kutsuu meitä "autuaiksi, siunatuiksi".

 

"Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hepreaksi on Harmagedon." Ilmestyskirja 16:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then they gathered the kings together to the place that in Hebrew is called Armageddon." Revelation 16:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten he kokosivat kuninkaat yhteen, paikkaan jota hepreaksi kutsutaan Harmagedon, Ratkaisutaisteluksi." Ilmestyskirja 16:16

 

"Harmagedon" - Tämä symbolisoi suurta taistelua uskontojen ja Jumalan profeetan kuin Mooses, Maestro Evangelistan välillä - ja sitten kun tuo päivä tulee, mitä tapahtuu:

 

"Ja seitsemäs enkeli vuodatti maljansa ilmaan, ja temppelistä, valtaistuimelta, lähti suuri ääni, joka sanoi: "Se on tapahtunut." Ilmestyskirja 16:17

 

"Se on tapahtunut" - Se tarkoittaa, että taistelu tulee olemaan uskontojen loppu, sillä se on Jumalan tuomio heidän yllään, koska he ovat pettäneet ja eksyttäneet ihmiskuntaa kaiken aikaa.

 

  Kuten se on kirjoitettu Jesajan 64:1-2 kirjaan, jossa lukee:

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

 

  Kuten me voimme lukea "tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" tämä tarkoittaa, että nämä maanjäristykset ovat merkki siitä, että Hän saattaa meidät nyt havahtumaan ja ymmärtämään, että me emme kutsu Hänen Nimeään.

 

  Minkälaisia Maanjäristyksiä ne ovat, joita tulee tapahtumaan aivan niin kauan kuin me emme kuuntele sanomaa, jonka Jumala on lähettänyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen julistamaan koskien Hänen Nimeään?

 

 

"Ja tuli salamoita ja ääniä ja ukkosenjylinää; ja tuli suuri maanjäristys, niin ankara ja suuri maanjäristys, ettei sen vertaista ole ollut siitä asti, kuin ihmisiä on ollut maan päällä. Ja se suuri kaupunki meni kolmeen osaan, ja kansojen kaupungit kukistuivat. Ja se suuri Babylon tuli muistetuksi Jumalan edessä, niin että hän antoi sille vihansa kiivauden viinimaljan. Ja kaikki saaret pakenivat, eikä vuoria enää ollut."

Ilmestyskirja 16:18-20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then there came flashes of lightning, rumblings, peals of thunder and a severe earthquake. No earthquake like it has ever occurred since man has been on earth, so tremendous was the quake. The great city split into three parts, and the cities of the nations collapsed. God remembered Babylon the Great and gave her the cup filled with the wine of the fury of his wrath. Every island fled away and the mountains could not be found." Revelation 16:18-20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten tuli salamoita, huolestuttavia merkkejä sekä ukkosen jyrinää ja pauhua ja vakava maanjäristys. Sen kaltaista maanjäristystä ei ole koskaan esiintynyt sen jälkeen kun ihminen on ollut maapallolla, niin valtava oli tuo järistys. Se mahtava/suuri kaupunki hajosi kolmeen osaan, ja maiden kaupungit romahtivat. Jumala muisti Suurta Babylonia ja antoi hänelle maljan täydeltä Hänen vihansa viiniä. Jokainen saari katosi näkyvistä ja vuoria ei enää ollut." Ilmestyskirja 16:18-20

 

"Sitten tuli salamoita, huolestuttavia merkkejä sekä ukkosen jyrinää ja pauhua ja vakava maanjäristys. Sen kaltaista maanjäristystä ei ole koskaan esiintynyt sen jälkeen kun ihminen on ollut maapallolla, niin valtava oli tuo järistys." - Miten suuri tuon maanjäristyksen täytyy ollakaan!

 

"Se mahtava/suuri kaupunki hajosi kolmeen osaan, ja maiden kaupungit romahtivat. Jumala muisti Suurta Babylonia ja antoi hänelle maljan täydeltä Hänen vihansa viiniä."  - Suuri Babylon symbolisoi uskontoja, jotka ovat Vatikaanin - Rooman Katolisen Kirkon johtamia, tuo suuri maanjäristys, joka tulee tapahtumaan, saa maailman kaupungit sortumaan ja painumaan kasaan.  Se tulee olemaan Jumalan kosto vastaan kaikkea sitä vääryyttä, jota he ovat opettaneet koskien Hänen sanaansa!

 

"Jokainen saari katosi näkyvistä ja vuoria ei enää ollut" - Tuo maanjäristys tulee olemaan voimakkuudeltaan niin suuri, että se tulee syrjäyttämään saaria ja sorruttamaan vuoria.

 

  Mitä muuta tulee tapahtumaan?

 

"Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle; ja ihmiset pilkkasivat Jumalaa raesateen vitsauksen tähden, sillä se vitsaus oli ylen suuri." Ilmestyskirja 16:21

 

"Ja suuria rakeita, leiviskän painoisia, satoi taivaasta ihmisten päälle" - tämä tapahtuma puhuu suuresta vulkaanisista purkauksista, joita tulee olemaan niin kauan kuin me emme tunnusta Jumalan tosi nimeä.

 

  Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" - tämä on tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme. Väkivaltaa ja tappamisia tapahtuu joka paikassa ja nämä tapahtumat ovat merkkejä "tulevasta suuresta ja pelottavasta HERRAN päivästä."

 

  Kuinka me voimme pelastua, sitten kun suuri ja pelottava HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuspaikka), niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

  Se on erittäin selkeää, että ainoastaan nuo, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä tulevat pelastumaan.

 

  Mikä on syy sille, että Maestro Evangelista on niin luja ja järkkymätön  ilmoittamaan Jumalan Sanoman maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

  Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen", jonka hänelle antoi Jumala. Jumala ei lähettänyt häntä perustamaan tai luomaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooses) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Ei ole enää hänen huolenaiheensa hyväksymmekö me hänen sanomansa vai emme.

 

  Mitkä ovat profeettojen vastuut ja velvollisuudet, kun he ovat Jumalan ennalta maahan lähettämiä?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

  Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta me voimme nähdä, että profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on jo ilmoittanut sanomat Raamatun kautta, jotka Jumala käski hänen näyttämään maailmalle. Siten, me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan nimi on mysteeri tai salaisuus. Se on ollut kauan ilmoitettuna webbisivulla: www.thename.ph jo vuodesta 2006 lähtien ja lukuisia uutisointeja/tiedotuksia ympäri maailmaa on asiasta ilmoitettu maailman ihmisille, jotta he olisivat asiasta tietoisia. Surullista kyllä, yksikään uutisia välittävä webbisivusto ei ole laatinut minkäänlaista kommentointia Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien.

 

  Jos sinä lukija valitset olla piittaamaton tämän Jumalan tosi Nimen tuntemisen tärkeyden suhteen ja jopa vastustat sitä (kun sinä et ole ensinkään Jumalan lähettämä), niin ole valmistautunut hyväksymään Jumalan tuleva rangaistus hetkenä minä hyvänsä.

 

  Tänä päivänä me olemme oppineet, että Eraño M. Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kiistämättä pitää hallussaan auktoriteettia puhua Jumalan sanat kuten ne on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun.

 

  Mikäli ihmiset hyväksyvät ja tunnustavat sanoman, jonka Jumala on käskenyt häntä julistamaan koskien Hänen Nimeään Raamatun kirjoituksista, niin he tulevat olemaan ikuisesti osa Hänen uutta Kansaansa - Hänen Uutta Israeliaan.

 

  Jumalan profeettana kansakunnille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

 

"Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan maailman olevan kirottu. Nämä tapahtuvat loppuvat ainoastaan sitten, kun he käyttävät viisauttaan ja ymmärrystään hyväksymällä ja tunnustamalla tosi Jumalan Nimen."

 

  Kaikille lukijoille - Käytä sinun VIISAUTTASI ja YMMÄRRYSTÄSI tunteaksesi Suuren Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen Raamatusta, kuten sen on ilmoittanut Jumalan profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) seuraavien linkkien kautta:

 

http://thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä Saakoon koko maailman nyt tietää, kuinka he ovat pilkanneet Jumalan pyhää nimeä

tai

 http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä Ei Ole Toista Jeesuksen Tulemista

 

  Muistutus: Sen jälkeen kun olet oppinut tosi Jumalan Nimen yllä olevien artikkeleiden kautta, niin älä paljasta Jumalan Nimeä suoraan muille, ja erityisesti koskien sinun perhettäsi ja rakkaitasi, pitääksesi Hänen Pyhän Nimensä tulemasta pilkatuksi.

 

  Antakaa heidän itse lukea kyseiset webbisivut.

 

  Tämä ei ole uusi uskonto tai kultti, vaan selkeän yksinkertaisesti SANOMA (tiedonanto tai muistio) ja tämä tarkoittaa, että hyväksyt sinä (´Profeettaa kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, se ei ole enää meidän vastuullamme.

 

  Sinä olet vastuussa yksin Jumalalle, et Maestrolle tai meille. Meidän tehtävämme on vain tiedottaa sinua Jumalan tosi sanomasta Raamatussa.

 

Alaviitteet:

 

1 Lähde:

 

History of the Philippines http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_the_Philippines tai

Filippiinien historia http://fi.wikipedia.org/wiki/Filippiinit