Maestro

Find www.thename.ph in Facebook

___________________

Muukalaisen Ilmestykset, kuten on mainittu Kuningas Salomonin suulla:


New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name? for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm?when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."
I Kings 8:41:43 (NIV 1984)


Suora suomennos:

Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi.
1.Kun. 8:41:43


Toinen käännösversio, Suomalaninen kirkkoraamattu -38

Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut.
1.Kun. 8:41:43

Sisältölaatikko

Maestro Eraño M. Evangelista on Jumalan lähetettämä ainoastaan toimittamaan Jumalan Sanoma kaikille ihmisille; hän ei ole aloittamassa uutta uskontoa, eikä pyydä minkäänlaisia lahjoituksia. Ole ystävällinen ja varaa aikaa lukeaksesi sanomat täydellisesti.


Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset heräisivät tosiasiaan, että maailma on kirottu. Nämä tapahtumat loppuvat ainoastaan silloin kun he hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen.

Maestro Eraño M. Evangelista

Syyskuussa 24. 2006

Kävijälaskuri

Käyntejä kotisivuilla:235181 kpl

Kasteen Alkuperä

 

 

Harhaanjohtajat ja Harhaanjohdetut,

Kummalle Jumala on Enemmän Vihainen?

Julkaistu 10. Lokakuuta 2011

 

 

 

   Uskonnot ovat vakauttaneet meidät uskomaan, että meidän tulee vihata käärmettä, joka petti ja johti harhaan Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa, kuten on kirjoitettuna 1. Mooseksen kirjaan Pyhässä Raamatussa. Mutta he unohtivat kertoa todellisen syyn mikä on kertomuksen taustalla.

 

  Puutarhassa Jumala kertoi Adamille, että hän saisi syödä kaikkien puiden hedelmiä, paitsi hyvän ja pahan tiedon puusta, joka sijaitsi keskellä Puutarhaa. Mikäli hän siitä söisi, niin hän varmasti kuolisi.

 

  Eeva luotiin ja hän taipui käärmeen houkutuksesta syömään kiellettyä hedelmää. Hän sai vakuutettua Adamin myös syömään sitä. Ketä Adamin ja Eevan pitäisi seurata - Jumalaa vai käärmettä?

 

  He kuitenkin söivät kiellettyä hedelmää, he olivat tottelemattomia Jumalalle. Tottelemattomuutensa seurauksena, jonka paholainen tai käärme sai aikaan petoksellaan/harhaan johtamisellaan Adamissa ja Eevassa, oli se, että Jumala karkotti heidät Puutarhasta ja määritteli/langetti heille kuoleman rangaistuksena! Käärmettä ei heitetty ulos Puutarhasta, se vain laitettiin matelemaan mahallaan omana rangaistuksenaan. Kuolemaa sille ei määritelty rangaistukseksi, sillä siltä otettiin rangaistuksena jalat pois. Miksi näin on?

 

  Rangaistus oli paljon ankarampi Adamille ja Eevalle (petetyt), kuin oli käärmeen (pettäjä) rangaistus. Tämä on sen seurausta, että heitä varoitettiin niin selkeästi olemaan syömättä kiellettyä hedelmää, tai muuten he kuolisivat, ja silti he uskoivat käärmeen petoksen, kun se sanoi heille, että syömällä kiellettyä hedelmää he tulisivat jumalien kaltaisiksi, eivätkä he kuolisi. He söivät hedelmää. Uskoivatko he petokseen ja seurasivatko he käärmettä vai eivät?

 

  Siten ollen, Jumala karkotti heidät Hänen välittömästä läsnäolostaan ja Puutarhasta; Jumala ei tahdo tottelemattomia ihmisiä! Jumala antoi heille älykkyyden, silmät, korvat ja tarvittavat edellytykset arvioida mikä on oikein ja mikä väärin.

 

  Jumalan viha on ankara niitä kohtaan, jotka antavat itsensä tulla petetyiksi toisten taholta. Jumala antoi selkeät ohjeet ja tarkat seuraamukset tottelemattomuudesta. Silti ihmiset valitsevat tottelemattomuuden, erään toisen (käärmeen) antaman lupauksen mukaisesti.

 

 Pettäjän työ on ohjata toisia harhaan. Käärmeen tai paholaisen työ on pettää ihmisiä, aivan kuten hän teki Adamin ja Eevan kohdalla. Pettäjä menestyy, sillä ihmiset antavat itsensä tulla harhaan johdetuiksi. Adamin ja Eevan tapauksessa, jos he olisivat pysyneet järkähtämättä uskollisena Jumalalle, eivätkä olisi seuranneet käärmettä, niin käärme ei olisi menestynyt ja sen työ olisi päättynyt heti. Mutta käärmeen tekemän tyhjän lupauksen, eli että he olisivat kuin jumalat sekä saavuttaisivat kuolemattomuuden, niin pari valitsi syödä kiellettyä hedelmää ja siten he olivat tottelemattomia Jumalaa kohtaan.

 

  Kuinka tämä on yhteydessä meidän päiviemme aikaan?

 

  Lähes joka päivä me näemme TV:ssä, kuulemme radiosta ja luemme sanomalehdistä, kuinka enemmän ja enemmän ihmisiä kuolee eri puolilla maapalloa luonnollisiin tuhoihin, ilmaston muutokseen, katastrofeihin, nälkään, tauteihin, sotaan ja muihin konflikteihin.

 

  Toisinaan me ajattelemme asiaa, että miksi Jumala sallii meidän kokea tällaisia kärsimyksiä? Onko meitä rangaistu? Tarkoittaisiko tämä, että meitä myös rangaistaan, koska meitä on petetty, aivan kuten Adamia ja Eevaa Eedenin Puutarhassa? 

 

  Tässä elämässämme ajassa, missä muodossa pettämistä tapahtuu?

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme ja maalaisjärkeä. Luonnonkatastrofien ja konfliktien aikana uskonnot pyytävät meitä rukoilemaan Jumalaa avuksi. He sanovat meille, että pyytäkää Jeesukselta pelastusta, niin saatte ikuisen elämän (kuolemattomuus taivaassa)! Kuuleeko Jumala meidän rukouksemme? Loppuvatko katastrofit? Eivät, katastrofit vaan itse asiassa pahenevat. Tämä tarkoittaa, että kaikki meidän rukouksemme, mukaan lukien uskontojen omat, Jumala ei kuule niitä.

 

  Miksi?

 

  Maestro Evangelista selittää meille näin: Kun ihmiset kohtaavat katastrofeja ja suuren määrän vaikeuksia ja konflikteja, niin uskonnot opettavat meitä turvautumaan Jeesuksen nimeen, jotta saisimme pelastuksen. Vaikka me olemme jo kauan tienneet, että ennen kuin Jeesus kuoli, niin hän huusi ristillä ollessaan: "Jumalani! Jumalani! Miksi hylkäsit minut?"

 

  Jumala huusi Jumalan puoleen, mutta Jumala antoi hänen kuolla ristillä. Kuinka uskonnot voivat opettaa meitä pyytämään Jeesukselta apua ja pelastusta, kun hän ei kyennyt pelastamaan edes itseään? Eivätkö uskonnot petä meitä?

 

 Haukkuaksemme kyseisen uskontojen väittämän ihan pataluhaksi, niin tässä meillä on mies, jota on kidutettu, hakattu, tapettu ja myönnetty, että Jumala on hänet hylännyt. Sitten tulee saarnaaja, joka opettaa meille, että mies, jota on kidutettu, hakattu ja tapettu, on meidän pelastajamme, jolta meidän tulee etsiä avunantoa. On aivan ilmeisen selvää, että tuo saarnaaja pettää meitä!

 

  Erittäin tehokkaan propagandakoneiston avulla uskonnot ovat saaneet koko maailman vakuuttuneeksi ja hyväksymään, että Jeesus on kaikkien pelastaja ja hänen kauttaan saa iankaikkisen elämän. Ovathan mahtavan petoksen tehneet, paholainen tai käärme ja hänen opetuslapsensa!

 

  Koska me olemme antaneet itsemme uskoa uskontojen tekemään petokseen - pyytää Jeesukselta pelastusta, sen sijaan, että pyytäisimme sitä suoraan Jumalalta - eikö siis olekin oikeutettua odottaa Jumalan rankaisevan meitä?

 

  Tämä on syynä sille, että maailman ihmiset joutuvat nykypäivänä kokemaan monia vaikeuksia. Se johtuu siitä, että me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi. Meidät on kirottu ja Jumala kurittaa meitä!

 

  Me emme voi syyttää ketään toista, kuin vain itseämme näistä vastoinkäymisistä ja kärsimyksistä, joita joudumme kohtaamaan tänä päivänä, koska me annoimme itsemme tulla petetyiksi. Me olemme luottaneet uskojen opetuksiin, jotka ovat täynnä valheita ja petosta! Me emme ole käyttäneet omaa ymmärrystämme, vaan yksinkertaisesti uskoneet uskontojen valheelliseen opetukseen.

 

  Mutta kun me luemme tätä nettisivustoa, niin on toivo olemassa. Jumala tahtoo meidän vapauttavan itsemme tältä vallitsevalta petokselta, avaamalla silmämme ja ymmärtämällä Hänen tosi opetuksensa, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, ja jonka on ilmoittanut meille Maestro Evangelista tällä nettisivustolla. Nyt on sinun asiasi joko uskoa tämä tai et.

 

Koskien kymmenyksiä