Johtajat ja Maailman Ihmiset: Kuulkaa Jumalan Sanaa Raamatusta, Hänen Viimeisen Profeettansa ilmoituksen mukaisesti!

Julkaistu 4.9.2013

 

  Tämä päivänä me voimme nähdä TV ja Internet tuotannosta, että vahvojen maiden johtajat keskustelevat sotilaallisen voiman käytöstä ehkäistäkseen meneillään olevan aseellisen selkkauksen Lähi-idässä, joka näin laajentuisi tappavaksi maailman sodaksi.

 

 

  Maailman täytyy herätä todellisuuteen, että konflikti, selkkaus Lähi-idässä on uskonnoista johtuvaa. Osallisina ovat Muslimit, Kristinusko ja Juutalaisuus. Sillä ei ole merkitystä kuinka monia rauhanneuvotteluita, sillä niin kauan kun uskonnollista syistä johtuva selkkaus näitä kyseisiä uskontoja edustavien kesken, niin siellä tulee aina olemaan uskonnollinen kiista tai erimielisyys. Pyrkimys ja rauhan etsintä on saavuttamatonta ja on vain toiveunta! Epäsopu ja viha näiden uskonnollisten päähaarojen kesken vallitsee heidän henkilökohtaisten tulkintojensa tähden, jotka koskevat Jumalan Sanaa Raamatussa. Sen lisäksi jokaisen uskon seuraajat uskovat, että hänen uskonnollensa on Jumala antanut oikean ja täsmällisen tulkinnan kirjoituksista, toisilla ei sellaista ole. Uskomustensa tähden heidän seuraajansa voisivat jopa laittaa elämänsä menemään uskon puolesta.  (Esimerkkinä mainittakoon Kristillisten Ristiretket ja Islamilainen Jihad, eli pyhät sodat.) Koska näiden selkkausten juuret ovat selkeästi johdettavissa tulkintoihin Jumalan Sanasta Raamatussa, niin siitä seuraa, että ratkaisu näiden selkkausten lopettamiseksi on tietää ja ymmärtää Jumalan Sanan todellinen merkitys.

 

  Tässä artikkelissa olevien artikkeleiden kautta, maailman johtajat ja ihmiset saavat mahdollisuuden lukea ja kouriin tuntuvasti ymmärtää tosi tarkoituksen Jumalan Sanalle Raamatun kirjoituksissa.

 

  Ymmärtäessään asianmukaisen ja oikean tulkinnan, se voisi johtaa yleiseen ymmärrykseen Jumalan Sanasta ja voisi johtaa selkeään käsitykseen, että kaikkien uskontojen (Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam) tulkinnat ovat olleet virheellisiä. Sitten kun oikea ja tosi Jumalan Sanan tarkoitus on kaikkien tunnustama, niin kaikki voivat sitten tulla osallisiksi tasapainoisesta kanssa elämisestä, joka johtaa rauhalliseen sopusointuun. Tämä tulee lopullisesti lopettamaan uskontopohjaiset selkkaukset, eikä ainoastaan Lähi-idästä, vaan myös koko maailmasta.

 

  ON SUOSITELTAVAA ETTÄ LUKIJA - ON HÄN SITTEN MAAILMAN JOHTAJA TAI EI, VOISI KÄRSIVÄLLISESTI SAATTAA LUKEMISENSA TÄMÄN ARTIKKELIN LOPPUUN ASTI, SILLÄ SE SISÄLTÄÄ ERITTÄIN TÄRKEÄN SANOMAN SIITÄ, MITÄ PROFEETTOJEN JUMALA RAAMATUSSA KERTOO MEILLE MITÄ TULISI TEHDÄ, JOTTA VOISIMME PELASTAA MAAILMAMME.

 

  Jatkakaamme:

 

  Jotta voisimme tietää tosi tarkoituksen Jumalan Sanalle Raamatussa, niin sen tulkinta tai selitys pitäisi tulla Jumalalta Itseltään. Tarkoittaako tämä sitä, että meidän pitäisi odottaa Jumalan puhuvan jokaiselle meille taivaasta ja siten opettaisi tosi tarkoituksen Hänen Sanalleen Raamatussa?

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 2. Moos. 20:18-19

 

  Tämä oli Israelin kansan reaktio, sen jälkeen kun he olivat kuulleet Jumalan äänen, kun Hän antoi Moosekselle Hänen Kymmenen Käskyään.

 

  Mitä tarkoittavat/esittävät jylinä ja tulen leimaukset?

 

"Hän laskee sen kaikumaan kaiken taivaan alla, lähettää leimauksensa maan ääriin asti. Sen kintereillä ärjyy ääni, hän korottaa väkevän äänensä jylinän, eikä hän säästä salamoitaan, äänensä raikuessa. Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"3 He unleashes his lightning beneath the whole heaven and sends it to the ends of the earth.4 After that comes the sound of his roar; he thunders with his majestic voice. When his voice resounds, he holds nothing back.5 God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:3-5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän päästää valloilleen Hänen salamointinsa koko taivaan alle ja lähettää sen maan ääriin asti. Sen jälkeen kuuluu Hänen karjuntansa ääni; Hän ärjyy Kuninkaallisella äänellään. Kun Hänen äänensä kajahtelee, Hän ei mitään pidättele. Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:5

 

  Se edustaa ja kuvaa Jumalan ääntä. Kun Israelin kansa, joka oli juuri vasta päässyt pois orjuudestaan Egyptistä, kuuli Jumalan äänen - he vapisivat kauhusta. Tuosta kyseisestä hetkestä lähtien Jumala ei enää koskaan puhunut suoraan kansalle, vaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

 

  Tämä osoittaa, että tosi Jumala lähettää aina profeetan ja tuo profeetta sanoo ainoastaan sen, mitä Jumala on hänen käskenyt ihmisille sanoa. Tämän meille osoitti tai näytti Hänen profeettansa Mooses.

 

  On yleisesti tiedossa, että profeetta Mooses kirjoitti Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa, 1. Moos. - 5. Moos., Genesis - Deuteronomi. Kuinka hän kykeni kirjoittamaan Genesiksen aikana tapahtuneista asioista ja erityisesti Luomisen ajasta? Kuka käski häntä kirjoittamaan nämä tapahtumat?

 

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

  Tämä osoittaa, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, ja Jumala puhui hänen kanssaan kuin ystävälle.

 

  Mooses kykeni kirjoittamaan Pyhän Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa, (erityisesti Luomisen tapahtumista) koska Jumala, Luoja Itse, on Hän, joka "ilmoitti" Sanan hänelle. Mooses ainoastaan kirjoitti Sanan, joka oli hänelle annettu tai paljastettu.

 

  Meidän nykyisenä aikanamme ihmiset kysyvät: Miksi Jumala sallii näiden sotien, väkivaltaisuuksien ja kärsimysten tapahtuvan?

 

  Mistä johtuu, että kaikista niistä ihmisen ponnisteluista rauhan saamiseksi huolimatta - aina vaan enemmän selkkauksia ilmaantuu ja tapahtuu?

 

  Koska profeetta Mooses on henkilö, jolle Jumalan on puhunut, niin me voimme lukea mistä profeetta Mooses meille muistutti, että miksi Jumala voisi sallia nämä kyseiset järkyttävät tapahtumat, joita jatkuvasti tapahtuu meille:

 

  Lukekaamme:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

 "Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:" - profeetta Mooseksen kirjoitusten kautta me voimme arvioida tai määritellä, että Jumala antoi meille vapaan tahdon valita elämmekö Hänen siunaustensa alaisuudessa vai Hänen kirouksensa alaisuudessa.

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan" - me voimme ymmärtää tästä, että profeetta Mooseksella on Jumalalta saatu auktoriteetti puhua Hänen Sanaansa, sillä Jumala Itse käski häntä puhumaan ja kirjoittamaan Hänen sanojansa.

 

"kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne" - Mooses muistutti meitä, että me tulemme olemaan Jumalan kiroamia, jos me emme tottele käskyjä, jotka Jumala on meille antanut.

 

  Me olemme lukeneet, että Jumala (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta), on jo kauan sitten antanut meille syyn, miksi me koemme kaikkia näitä väkivaltaisuuksia ja kärsimyksiä maailmassa. Me olemme kirottuja - sen vuoksi, että emme ole totelleet Jumalan Sanoja.  Tämä tarkoittaa, että me emme ylistä Mooseksen Jumalaa, vaan toista tuntematonta jumalaa.

                                                                                                                                       

   Kuinka me tiedämme ylistävämme toista tuntematonta jumalaa, emmekä Mooseksen Jumalaa? Lukekaamme kuinka Mooses ylisti Jumalaa:

 

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

 "Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä" - Mooses ylisti tosi Jumalaa, koska hän kutsui apua Hänen Nimellään tai Nimessään.

 

  Kun me kysymme ihmiskunnalta, "Mikä on Mooseksen Jumalan Nimi"? - he antavat monia nimiä vastauksena. Jotkut voivat sanoa "Jahve" tai YWHW, toiset käyttävät nimeä "Jehova", Muslimit sanovat "Allah" ja jotkut käyttävät jopa nimeä "Jeesus". 

 

  Koska uskonnot ovat antaneet niin monia nimiä, kuinka me voimme tietää Mooseksen Jumalan tosi Nimen? Me voimme nähdä, että olemme totisesti kirottuja, sillä emme ole yhtä mieltä siitä asiasta, että mikä on Mooseksen Jumalan tosi nimi?

 

  Kuinka me saamme tietoomme Jumalan Nimen, jolla Mooses kutsuu Häntä, joka saa Jumalan vastaamaan hänen rukouksiinsa?

 

  Paras ihminen vastaamaan tuohon kysymykseen on Mooses itse. Kuinka hän voi vastata, koska on kuollut jo kauan aikaa sitten?

 

  Sinä saatat kysyä, ilmoittiko Jumala Hänen Nimensä Moosekselle jo aikaisemmin?

 

  Luemme tuon erityisen tapahtuman:

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella". Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne"."2. Moos. 3:12-14

 

  Me voimme lukea, että Mooseksen ainoa tehtävä on viedä kansansa pois Egyptistä. Kun hän kysyi lupaa sanoa Jumalan Nimi, niin Mooseksen sallittiin sanoa vain "MINÄ OLEN",  mikäli Israelin Lapset kysyisivät häneltä Jumalan nimestä.

 

  Se vastaus, jonka Jumala antoi Moosekselle muotoa, "MINÄ OLEN", on saanut aikaan lukuisia eri tulkintoja ja käännöksiä tämän päivän uskonnollisten saarnaajien keskuudessa, heidän yrittäessään selittää sitä, mitä Jumala tarkoitti sanoessaan "MINÄ OLEN". Heidän kaiken kirjavilla selityksillään uskonnot ovat lisänneet sekaannusta ihmisten keskuuteen koskien Jumalan Nimeä.

 

  Sen vuoksi, että Mooses on kuollut jo kauan sitten, kuinka me voimme tietää totuuden Jumalan Nimestä, jolla hän kutsui Häntä? Meidän täytyy tietää Jumalan Nimi, että voisimme todelle ylistää ja huutaa apua Hänen puoleensa, niin että yllämme oleva kirous lopultakin päättyisi.

 

Luemme, mitä Jumala sanoi Moosekselle:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka Hän lähettää ja jonka suuhun Hän asettaa Hänen Sanansa.

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - sillä hänellä tulee olemaan auktoriteetti puhua Jumalan puolesta tai hän tulee olemaan Jumalan puhemies, aivan kuten Mooses oli aikaisemmin.

 

"veljiensä keskuudesta" - valittu henkilö/yksilö tulee kaukaisesta suvusta/ihmisrodusta, jonka Jumala myös tulee katsomaan kuuluvaksi Hänen kansaansa Israeliin;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänet erilaiseksi kuin Mooses. Moosekselle oli annettu auktoriteetti viedä hänen kansansa pois Egyptistä ja antaa heille Kymmenen Käskyä, mutta ei auktoriteettia suoraan ilmoittaa/paljastaa Jumalan Nimeä hänen omalle kansalleen. Ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella tai etsiä tietoa koskien Pyhää Raamattua, koskien sitä, mitä hän tulee sanomaan Jumalan Sanasta. Hänen täytyy vain odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle ja hän ilmoittaa Jumalan sanoman kaikille ihmisille.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa kuultavaksi ainoastaan sen, mitä Jumala on hänelle antanut, ei mitään hänen omiaan.

 

"sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - sanoma ei tule hänen omasta mielestään tai mielipiteestään, vaan Jumalalta. Hän on se mies, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen, niin että me voimme kutsua Jumalaa avuksemme oikealla Nimellä ja kirous loppuu yltämme lopullisesti ja me voimme elää viimeinkin siunattua elämää täällä maassa!

 

  Yllä olevat näkökohdat ovat MERKKI TOSI JUMALAN PROFEETASTA tai ´profeetasta kuin Mooses´ meidän sukupolvellemme. Hän tulee olemaan kykenevä selittämään selkeästi Jumalan Sanaa kirjoituksista, ja aivan erityisesti tosi Nimestä, koska Jumala on häntä opettanut, aivan kuten Jumala opetti profeettaansa Moosesta.

 

  Tämä tarkoittaa, jotta kaikki johtajat ja maailman ihmiset tulisivat tietämään Mooseksen Jumalan tosi Nimen ja jotta he ymmärtäisivät Jumalan Sanan tosi tarkoituksen (että se mitä profeetta Mooses ja kaikki muut profeetat ovat kirjoittaneet aikaisemmin Raamattuun), ihmisten tulisi ainoastaan KUUNNELLA miestä, jonka Jumalan on valinnut ja nostanut olemaan Hänen "PROFEETTANSA KUIN MOOSES", EIKÄ kuuntelemaan uskontoja!

 

  Kysymys: Onko totta, että Mooseksen Jumala sanoi, että Hän tulee myös katsomaan toisten ihmisten kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin? Kuinka se voi tapahtua?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimellä, tullaan katsomaan Jumalan taholta kuuluviksi Hänen kansaansa/ihmisiinsä. Tämä tarkoittaa, että Jumalalle, sinun ei tarvitse olla Juutalainen ollaksesi Israelilainen tai kuuluaksesi Hänen kansaansa. Sinun täytyy ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

 

  Me voimme nyt tietää ja tuntea Jumalan tosi Nimen, koska profeetta kuin Mooses (josta Jumala puhui 5. Moos. 18:18-19, jonka suuhun Hän on asettanut Hänen Sanansa ja on lähettänyt puhumaan Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä), on tullut persoonassaan Opettaja Eraño Martin Evangelista, nettisivuillaan: www.thename.ph  ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Opettaja Eraño Martin Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä webbisivuilla (kuten ne kirjoitettuna Raamattuun) sen mukaisesti kuin Jumala on häntä käskenyt.

 

(Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista tuli Jumalan kutsumaksi ja Hänen opettamakseen Raamattuun kirjoitetun sisällön merkityksestä, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html

 

Lyhyesti Maestrosta

 

  Sen kautta mitä Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9, me voimme ymmärtää, kuinka johdonmukainen Jumala on Hänen Sanansa suhteen. Että Hänen profeettansa kuin Mooses tulee Israelin kansan veljien keskuudesta, koska kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensiksi paljasti tai ilmoitti Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta. Ja näin teki Maestro Evangelistan kuulumaan tai olemaan osa Israelin huonetta ja olemaan Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uudesta kansasta.

 

  Koska Maestro Evangelista on nyt Jumalan Nimen kautta Israelilainen, Israelin huoneeseen kuuluva, me voimme tunnustaa, että Jumala todellakin nosti ´profeetan kuin Mooses´, niin että me maailman ihmiset, voisimme tietää Hänen tosi Nimensä (kirjoituksista) ja huutaa Hänen Nimeänsä ollaksemme osa Hänen uutta kansaansa - Hänen Uutta Israelia.

 

  Onko Jumala luvannut tämän jo aikaisemmin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Éi minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Jumala lupasi kauan sitten, että Hän tulee kutsumaan niitä, jotka eivät olleet Hänen kansaansa, Hänen kansakseen. Tämä tapahtuu vasta sitten kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarjan kirjassa 13:9. Jumala näytti tämän meille silloin, kun Hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittaakseen Jumalan suuren Nimen ihmiskunnalle.

 

  Onko se totta, että Jumala (Mooseksen ja muiden profeettojen Jumala Raamatussa) on julistanut aikaisemmin, että Hän tulee katsomaan, tarkastelemaan tai hyväksymään ihmiset muista kansoista olemaan Hänen kansaansa Israeliin kuuluvia?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you."

Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansaani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

 "Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansaani" - tämä tapahtuu sitten kun me kaikki kutsumme Jumalaa Nimeltä, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista.

 

  Tästä syystä, sen jälkeen kun me kaikki huudamme tosi Jumalan Nimeä, niin ei tule olemaan enää hajotusta, epäsopua tai uskonnollisia selkkauksia, koska Jumala käsittelee ja pitää meitä kaikkia hänen kansanaan - kaikki ovat Israelilaisia,; me tulemme olemaan YKSI kansa Jumalan alaisuudessa.

 

  Kuinka me tiedämme, että nimi YWHW, jolla tämän päivän Juutalaiset kuvaavat Jumalaa, ei ole Jumalan tosi Nimi? Lukekaamme, Mitä Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle (Raamatusta) koskien tätä asiaa:

  

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön(Ja pitäkää lupauksenne)!" Jeremia 44:24-25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt. This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said, 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!!"
Jeremiah 44:24-25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikille ihmisille, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN Sana, kaikki te Juudan kansa Egyptissä. Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:24-25

 

  Tämä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansaansa kohtaan. Heidän matkansa aikana Egyptin maassa, (ennen Erämaataivallusta), he ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä täysin vastaava, kuin mitä on tämän päivän Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot), ja joka on yhä syvästi kunnioitetut tänä päivänä.

 

  Mikä oli Jumalan rangaistus heitä kohtaan?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan" - siitä lähtien Jumala on kironnut Israelin kansan, niin etteivät he enää koskaan voi sanoa Hänen Nimeään.

 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jolla he kuvaavat Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, sillä Jumala on kironnut heidät. Jumala jopa valalla vannoi, että Juutalaiset eivät voisi enää koskaan lausua tai mainita Hänen Nimeään.

 

  Koska kirous on Jumalan langettama, se tulee varmasti toteutumaan!

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Tästä syystä, vaikka he ovat kutsutut Jumalan Nimessä, Israelin kansa ei kykene edes ymmärtämään sitä (Jumalan Nimeä), johtuen Jumalan kirouksesta: Että he eivät voi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään, rangaistuksena heidän epäjumalanpalvonnastaan!

 

  Kuinka me tiedämme, että he yhä ollessaan Egyptin matkallaan, he, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalanpalvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa profeettansa Hesekielin kautta, että jo Egyptin maassa ollessaan Israelin kansa ylisti vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jer. 44:24-26), ja juuri siitä syystä Jumala kirosi heidät (Juutalaiset), niin etteivät he voisi enää koskaan mainita Hänen Nimeään.

"minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat" - Jumala näyttää meille, kuinka Hän piti Nimensä puhtaana häväistykseltä, jota Hänen kansansa teki epäjumalanpalvonnallaan, asettamalla kirouksen, etteivät he voisi enää sanoa Hänen Nimeään.

 

  Heidän vääränlainen ja vääriin jumaliin kohdistuva ylistyksensä oli se Israelin kansan synti, jota se teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, etteivät he voisi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään, joka tarkoittaa, että Jumala otti Hänen siunauksensa heiltä pois ja hylkäsi heidät elämään heidän omissa synneissään. Jotta Israelin kansa pelastuisi synneistään, heidän täytyy tietää uudelleen Jumalan Nimi.

 

  Onko totta, että kun Israelin kansa tuntee ja tietää Jumalan Nimen ja kutsuu turvakseen Hänen Nimeään, niin Jumala antaa heille anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11


  Todellakin, Israelin kansa saa Jumalalta anteeksiannon, kun he kutsuvat Häntä Nimeltä.

 

  Kuinka Jumala tekee tai ohjaa kansansa Israelin tuntemaan Hänen Nimensä, kun Hän on kerran valalla vannonut, etteivät he pysty mainitsemaan Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26)? Tekikö Jumala Hänen kansalleen keinon, tien tai kulkuväylän, jonka kautta he saisivat tietoonsa Hänen Nimensä, ilman, että Hänen Oma Sanansa tulisi rikotuksi?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands.

II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:12-14

 

  Tämän Sanan Jumala antoi Daavidille, jonka Hän puhui profeetta Naatanin kautta, että hänen jälkeläisensä rakentaisi huoneen/talon/temppelin, jossa olisi Jumalan Nimi. Tämä on tie, jonka Jumala tarjosi Hänen kansalleen, että he saisivat tietää ja tuntea Hänen Nimensä rikkomatta Hänen antamaansa valaa.


  Luemme uudelleen seuraavan jakeen:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Syy (oli tarve rakentaa huone/talo/temppeli Jumalan Nimelle) on, että Jumalan Nimi voisi olla heidän nähtävillään valitun Daavidin jälkeläisen kautta ilman, että rikottaisiin Jumalan Sana! Mikäli Israelin kansa katuisi ja kutsuisi avukseen Jumalaa Nimellä, niin Jumala poistaisi kirouksen.

 

  Sitten kun rakennus olisi valmiina, mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. kun hän tekee väärin, niin minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14


"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - tulevaa Daavidin jälkeläistä tultaisiin katsomaan olevan tai saisi etuoikeuden tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai arvonimi, joka hänelle myönnettäisiin, mikäli hän onnistuisi tehtävässään, siis vaikka hän on ainoastaan ihminen.

 

  Oli annettu myös ehto: Että jos Daavidin jälkeläinen tekee vääriin, niin häntä rangaistaan "IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"

 

  Maestro Eraño Evangelista kysyy: Miksi rangaistus annetaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan antaman kurituksen kautta?

 

  Maestro Eraño Evangelista kertoo: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen/talon/temppelin, jossa on Jumalan Nimi, niin Israelin kansa (heidän aikaan elänyt sukupolvi) näkee ja tietää Nimen; siten Israelin kansan yllä oleva kirous nostettaisiin pois. Israelin kansa olisi ollut turvassa ja pelastunut. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu tehtävässään saattamaan hänen kansansa tietoisiksi Jumalan Nimestä (ihmiset olisivat hyötyneet Nimen tietämisestä), ja näin ollen he kansana ovat myös rangaistuksen antajat.

 

  Miksi?

 

  Siksi, että se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläisen tehtäväksi, ei ole tarkoitettu Jumalaa hyödyttämään, vaan suoraan Israelin kansan parasta ajatellen ja heidän hyödykseen!

 

Kuten on Jumalan käskyt, ketä vastaan syntiä teet, niin on myös rangaistus oleva! Jos ja kun olet tehnyt syntiä kansaa kohtaan, he ovat silloin myös oikeuden tai rangaistuksen toteuttajina.

 

  Talo/temppeli, jossa näkyisi Jumalan Nimi, näyttäisi Israelin kansalle (heidän silloisena aikana) tien pelastaa itsensä heidän synneistään Jumalaa kohtaan.

 

  Aivan kuten kävi Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi, että he eivät saa syödä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta; mikäli he sen tekisivät, he kuolisivat.

 

  Jumala, aina kun Hän antaa Hänen käskynsä, niin siellä on aina olemassa ehto, sillä kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:12-14

"KUN HÄN TEKEE" - Daavidin jälkeläistä tultaisiin rankaisemaan ihmisten käsien kautta kepiniskuin, selkäsaunoilla sekä ruoskimisella.

  Tämän takia huone/talo/temppeli oli rakennettava Jumalan Nimelle, että Juutalaiset voisivat tietää Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoo antamaansa valaa Itselleen, etteivät he voisi enää koskaan lausua tai mainita Hänen Nimeään.


  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä tai esittelemällä heille rakennus, jossa on Jumalan Nimi. Sitten kun he näkevät talosta Jumalan Nimen, niin he ovat siten kyvykkäitä kutsumaan Jumalaa Nimeltä. Mikäli hän menestyy tehtävänsä suorittamisessa, niin hänen kansansa yllä oleva kirous nostetaan pois Jumalan taholta. Hänen valtansa jatkuisi yli Israelin ikuisesti ja hän saisi tunnustusta ja kunnianosoituksena TITTELIN/ARVONIMEN "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

Ensimmäinen, joka tuli valituksi tehtävään oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa Salomo (1. Aikakirjat 22:9-13). Vaikka rakennus tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi pysyi yhä tuntemattomana hänen kansansa keskuudessa hänen aikanaan, sillä Kuningas Salomo rakensi myös muita temppeleitä hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kuninkaiden kirja 11:1-13).

   Profetiassa 2. Sam. 7:12-14 mainittu tehtävä ei koskaan päättynyt Salomoon, vaan se siirrettiin edelleen Jeesukselle:

 

Lue tämä linkki:

http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html ja http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html

 

Tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html, tai

 

Daavidin Poika

 

   Salomon jälkeen, seuraava valittu Daavidin verilinjasta oli Jeesus. Hän tulisi jatkamaan saattaa hänen kansansa tietämään Jumalan Nimi - hänen ei enää tarvitse rakentaa toista tai uutta rakennusta, sillä Salomo rakensi jo Talon Jumalan Nimelle. Jeesuksen tehtävä oli ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi kanssaisraelilaisille, hänen esi-isänsä, Kuningas Salomonin, Jumalan Nimelle rakentaman Talon kautta.

 

  Onko varmasti totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin huoneeseen/sukuun. Joten, jos me siis uskomme uskontojen opetuksiin, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

  Ja myös:

  

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - kuten olet lukenut, Jeesus oli vain Daavidin poika tai jälkeläinen, ei todellinen "Jumalan poika"; hän oli ainoastaan ihminen.

 

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On erittäin selkeää; Jeesus oli Daavidin jälkeläinen - tarkoittaen, että hän (Jeesus) ei ole todellinen Jumalan Poika kuten uskonnot ovat saarnanneet.

 

  Jeesus oli valittu henkilö Daavidin sukulinjasta tehdäkseen Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo aikaisemmin rakentaman Talon kautta. Mikäli hän onnistuisi saattamaan kansansa ymmärtämään, että he kantavat Jumalan nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yltä poistettaisiin. Heidän syntinsä tulisivat anteeksiannetuksi Jumalan taholta. 

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Me voimme nyt nähdä, että profetia 2. Samuel 7:12-14, joka kertoo tulevasta Daavidin jälkeläisestä, ei Jumalan pojasta, on täyttynyt.

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä oli esitellä Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut hielle sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - mikä on Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti ja julisti meille?

 

  Vastaus on, EI YHTÄÄN - tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä on todiste?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Sam. 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai syntiä, hän kärsii rangaistuksensa ihmisten käsien kautta pahoinpitelyin jne. Tämä on merkki siitä ja osoittaa, että hän teki syntiä tai väärinteon.

 

  Siten ollen hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Kärsikö Jeesus, Daavidin jälkeläinen rangaistuksensa ihmisten kepiniskuin ja hakkaamisin sekä ruoskimalla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi. " Matteus 27:25-26

 Todellakin, Jeesus kärsi rangaistuksensa ihmisten käsien kautta, kuten Jumala antoi tiedoksi 2. Sam. 7:12-14.- "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

   Sanoiko Jumala, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee kärsimään rangaistuksensa ihmisten kautta pahoinpideltynä ihmiskunnan syntien vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojensa seurauksena?

 

  Ovatko uskonnot ja apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus kärsi brutaalin kuolemansa meidän syntien takia, kun me luemme Jumalan sanat profetiasta 2. Sam. 7:12-14?

 

  Me olemme itse TODISTANEET, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa 2 Samuel 7:12-14, että todellinen syy, miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla ihmisten hakkaamaksi ei ollut meidän syntiemme, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojensa seurausta.

 

  Tämä on lisätodiste, että hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Mikä oli yksi Jeesuksen tekemistä väärinteoista?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

  Opi ja tule tuntemaan, kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, joka sai aikaan, että Jumala rankaisi häntä ihmisten kautta hakkaamisin:

 

 

 http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.html tai

 

Suuri Teeskentelijä

 

  Yllämainittujen linkkien kautta sinä voit myös lukea yhden suurimmista Jeesuksen väärinteoista:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus sen, mitä Jumala oli hänelle käskenyt:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattaakseen hänen kansansa talolle/temppelille, jossa on Jumalan Nimi ja jonka on rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen rakennuksen HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, eikä Jumala ollut sellaista määrännyt tehtäväksi. Jeesus perusti oman kirkkonsa, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on erityisesti yksilöity profetioissa.

 

  Tätä petosta on käytetty monien uskontojen uskon perustana. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen Jeesus oli tehnyt itsensä tunnetuksi Jumalana, sen sijaan, että olisi ohjannut kanssaisraelilaisensa tuntemaan Jumalan tosi Nimen!

 

  Siten Juutalaiset eivät voi todellisuudessa vaatia, että he tietäisivät tosi Jumalan nimen ja olisivat jo vapautetut Jumalan kirouksesta. Jeesus, jonka Jumala valitsi (heidän rodustaan, Daavidin sukulinjasta, kuten on sanottu 2. Samuel 7:12-14) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi Kuningas Salomon rakentaman Talon kautta, ja hän epäonnistui esittelemään Hänen Nimensä ja siten ollen hän epäonnistui olemaan heidän pelastajansa!

 

  Jeesus oli epäonnistunut olemaan "messias" hänen kansalleen Israelille.


  Tämän päivän Kristillisen kirkon kivijalka (joka perustuu Jeesuksen antamaan lausuntoon Matteus 16:18), on itse asiassa Jeesuksen testamentti hänen väärinteoistaan kansaansa kohtaan.

 

  Jeesus teki syntiä myös ihmiskuntaa kohtaan, sillä hän esti meiltä mahdollisuuden oppia ja hankkia tietämys Jumalan tosi Nimestä. Mikäli meillä olisi ollut mahdollisuus tuntea ja tietää Jumalan Nimi, niin meillä olisi henkilökohtainen ja suora ystävyyssuhde Jumalan kanssa! Kuitenkin, koska hän epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Hänen kansalleen - he ei vapauttanut kansaansa heidän synneistään ja eväsi heiltä mahdollisuuden päästä osallisiksi Jumalan lupaukseen!

 

  Kaikkein tärkeimpänä on asia, että Kuningas Salomo ei joutunut kärsimään ihmisten kautta pahoinpitelyä ja brutaalia kuolemaa, kun hän teki syntiä Jumalaa kohtaan. Se oli Jeesus - Daavidin jälkeläinen - joka ihmisten kepein hakattiin ja ruoskittiin.

 

  On yleisessä tiedossa, että Jeesus hakattiin ja ruoskittiin ihmisten kautta, kuten on kirjoitettu Raamattuun (Matteus 27:25-26). Ja myös, kuten pohjautuu profetiaan 2. Samuel 7:12-14.

 

   Ei voida millään tavalla kiistää, ettei Jeesus olisi tehnyt "väärin".

 

   Tämän ilmestyksen perusteella Jeesuksesta - maailman johtajien pitäisi nyt kyseenalaistaa kirkkojen opetuksien luotettavuus koskien Jumalaa, sillä heidän toimintansa on nyt todettu ohjanneet ihmiset ylistämään miestä, jota Jumala rankaisi, tämän omien syntien tai väärintekojensa tähden!

 

  Lue linkki:http://thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm sekä

 

Maailmassa olevan Hajaannuksen ja Ongelmien Pääsyy Sekä Aiheuttaja

 

 Tietääksesi kuinka Jeesus epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi, johtuen hänen rakentamastaan talosta omalle nimelleen (Kristuksen Kirkko - Matteus 16:13-23) ja väitti olevansa Jumalan poika (Johannes 19:7).

 

  Todellisuudessa Jeesuksen ei ollut enää tarvis rakentaa toista temppeliä, sillä Salomo oli jo rakentanut sen. Kaikki, mitä Jeesuksen tuli tehdä, oli saattaa Israelin kansa ymmärtämään, että Kuningas Salomon rakentama temppeli oli kutsuttu Jumalan Nimellä. Mikäli hän olisi onnistunut, niin Israelin kansa voisi kutsua Jumalaa Nimeltä ja olisi lopulta pelastettu heidän synneistään (Psalmi 25:10-11).

 

  Jeesus olisi voinut olla Juutalaisten pelastaja tai vapauttaja, mikäli ei olisi epäonnistunut tehtävässään "pelastaa Israelin kadoksissa olevat lapset", (Matteus 1:21, 15:24, Luukas 24:20-21).

 

  Koska molemmat Daavidin pojat (Salomo ja Jeesus) epäonnistuivat tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi - ainoa toivo nykypäivän Juutalaisille tietää tosi Jumalan Nimi ja lopultakin tulla Jumalan taholta tarkasteltuna osaksi Hänen kansaansa, on kuunnella ja varmistua ´ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooseksen´ ilmestyksistä. Tällä kertaa viimeinen profeetta ei tule heidän rodustaan (Juutalaisista), vaan hän tulee Pakanakansoista, kaukaisesta maasta, eikä häntä ole lähetetty pelkästään heitä varten, vaan kaikkia maailman kansakuntia.

 

  Onko totta, että Jumala ei lähettänyt Hänen profeettaansa kuin Mooses ainoastaan Juutalaisia varten, vaan kaikkia maailman ihmisiä varten (tietysti - kun tarkoitetaan kaikkia ihmisiä tai kaikkia valtioita, niin tämä sisältyykö siihen nykytilassaan oleva Israel Lähi-idässä)?

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty ainoastaan tämän päivän Israelin kansaa varten ja koska tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - hänet mainitsi Jumala jo aikaisemmin Moosekselle, 5. Moos. 18:18-19.

 

"asetin sinut kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman kansoja varten, toisin kuin oli Mooses ja toiset profeetat, mukaan lukien Jeesus, heidät oli kaikki lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Kyseessä ei ole edes profeetta Jesaja itse, kuten useimmat tutkijat ajattelevat. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten. Tässä kappaleessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyn, jossa tapahtuu ´profeetta kuin Mooseksen´ kutsuminen, kuten hän ennakkoon kertoi 5. Moos. 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen/vertauskuvalliseen lapseen. Se tarkoittaa vain sitä, että Maestro Evangelistalla on vähän virallista tai koulutuksellista tietoa Pyhästä Raamatusta, hän tottelee ja toimittaa ainoastaan Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses tulee ilmestymään silloin kun ne, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo vakiinnuttaneet heidän syöttämänsä valheen Jumalasta, joka on hyväksytty totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi, he ovat perustaneet niin kutsuttuja ylistyksen taloja ja laajentaneet heidän vaikutusaluettaan moniin valtioihin hallitusten kautta. Tällainen ympäristö tekee lähes mahdottomaksi profeetan kuin Mooseksen saattamaan täytäntöön tehtävän, jonka vuoksi Jumala on hänet lähettänyt!

 

  Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän on hänen kanssaan. Aivan kuten Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä, niin Jumala tulee olemaan myös Hänen profeettansa kanssa, joka on lähetetty kaikille kansoille, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos tai pois uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti Moosekselle antamansa ilmestyksen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja sen jälkeen:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johtaa ihmiset pois uskonnoista.

 

  Tämän vuoksi maailman johtajien tulisi kuunnella mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan kaikille Hänen Nimensä!

 

"repimään maasta ja hajottamaan" - Maestro Evangelista on saanut tehtävän ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sanan, joka on vastoin uskontojen opetuksia.

 

  Sitten kun maailman ihmiset ovat tietoisia näiden kahden eri puolta olevin opetuksen erosta, erityisesti se totuus, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle Raamatusta, että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen/suora Poika (kuten apostolit ovat kirjoittaneet), ja kirkko, jonka hän on rakentanut Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko) ei ole tehty Jumalan käskystä (ja totuus Jeesuksen suurimmasta väärinteosta), joka johti Jumalan hylkäämään Jeesuksen ja rankaisemaan häntä brutaalisti ihmisten kautta, sen jälkeen uskonnot tuhotaan eikä heillä ole enää vaikutusta ihmisiin.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - Hän johdattaa kansat myös palaaman Jumalan tykö ja perustaa uudelleen Jumalan opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Onko totta, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta ei tule Israelin kansan joukosta? Kuka tiesi siitä? Lukekaamme:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" on erittäin selkeää, Jumalan antamasta ilmestyksestä aina Kuningas Salomon aikaan asti. Kuningas vahvisti, että on tuleva profeetta, joka on lähetetty ennalta kuin Mooses, joka tulee ja häntä kutsutaan nimellä "muukalainen".

 

  Ilmestys ja lupaus, jonka Jumala antoi Moosekselle ovat tosia.

 

  Mistä viimeinen profeetta tulee?

 

 "on tullut kaukaisesta maasta" - "muukalainen" ei ole katettu tai osallinen Juudan ihmisille langetetusta kirouksesta. (Jeremia 44:24-26)

 

  Mitä profeetta tuo tullessaan?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm -when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä he haluavat kuulla" - tulee aika, jolloin "muukalainen" ilmestyy maailman ihmisten eteen ilmoittamaan Jumalan Tosi Nimen ja selittää Pyhän Raamatun profetiat.

 

  Samat ilmestykset joista luet tästä artikkelista, ovat luettavissa myös nettisivuilla:

 www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:41-43

 

"niin kuule silloin taivaasta" - Missä Jumala on? Hän on taivaassa - sen takia "muukalainen" tulee puhumaan Jumalan puolesta maailman ihmisille. Paljastaakseen tai esitelläkseen Jumalan Nimen, hän on nähtävillä ja kuultavissa kaikkialla maailmassa ja sen mahdollistavat: Kaapeli TV, Satelliitti TV, Internet ja Radio.

 

  Ei ole otollisempaa ja parempaa aikaa "muukalaisen" tulla, kun on juuri nyt - Meidän sukupolvemme aikana.

 

  Hän on täällä nyt ja hänen ilmestyksen koskien Jumalan Sanaa ovat luettavissa maailmanlaajuisesti nettisivuilla!

 

  Tänä päivänä, tämä profetia on yhä luultavasti tuntematon uskontojen keskuudessa. Enkä uskonnot kuitenkin ovat tietoisia ja varuillaan tämän profetian johdosta, jonka he ovat epätoivoisesti kätkeneet ihmiskunnalta vuosituhansien ajan.


  Kun uskonnot ovat lukeneet 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 annetun ilmestyksen, niin heidän olisi pitänyt silloin kertoa kaikille, että heidän tulee odottaa tulevaa ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa kuin Mooses, eikä heidän olisi pitänyt tehdä ja laatia omia tulkintojaan Pyhästä Raamatusta.

  Kuinka me tiedämme, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään on muukalainen eikä Juutalainen?

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

  Kuten on kirjoitettu - Jumalan Nimi tulee kaukaa. Näin ollen profeetta kuin Mooses, joka puhuu Jumalan Nimessä tai ilmoittaa Jumalan Nimen, ei ole Juutalainen, vaan muukalainen kaukaisesta maasta.

 

  Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimen, tulee?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea." Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa (tai Pyhän Henkensä) ja lähettänyt puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansakunnille, hän tulee Kaukoidästä, merten saarilta.

 

  Ja profeetta Jesaja vahvistaa asian:

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due. 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille heidän takiaan."

Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee Merten Saarilta. Minne nämä saaret sijoittuvat?

 

  Mikä on merkki siitä, että juuri nämä ovat mainitut Saaret?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla (idässä), he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä" - mistä länsimaalaiset kuulevat Jumalan Nimen?

 

"auringon nousun mailla(idässä), he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa" - Nimi tulee ´idästä´. Idässä olevilta Saarilta, joka tarkoittaa, että profeetta (kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on kotoisin merten Saarilta Kaukoidästä, Filippiineiltä.

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

  Tässä on kyse Jaakobin jälkeläisistä, nykypäivän Juutalaisista tai verenperinnöltään Israelilaisista. Profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanomaa ja myös ilmoittamaan Jumalan Nimen kaikille kansakunnille (Juutalainen valtio mukaan luettuna), siten Jeesuksen ´täyttämättä jäänyt tehtävä´, joka oli pelastaa Israel heidän synneistään ilmoittamalla Jumalan Nimi tulee täytetyksi!

 

  Raamatun kirjoituksissa oleva sanoma koskien Jumalan tosi Nimeä (että Jumala on asettanut Sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelista, suuhun), hän tulee vapauttamaan sekä Juutalaiset että Pakanat. He tulevat olemaan yhtä Jumalan edessä, sillä molemmat voivat pyytää apua saman tosi Jumalan Nimessä.

 

  Me olemme juuri lukeneet todisteen auktoriteetista, koskien Maestro Eraño M. Evangelistaa, Filippiineiltä, saarivaltiosta Kaukoidästä. Jumalan Viimeisenä Profeettana (profeetta kuin Mooses), hän tulee puhumaan Jumalan Sanat ja ne hän puhuu Hänen Nimessään.

 

  Miksi tämä ilmestys on tunnistettavissa ja ilmenee ainoastaan nyt meidän ajassamme?

 

 "Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets
so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time;
it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay."
Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 

 "Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa" - On olemassa ennalta määrätty aika tälle ilmestykselle ja kun se täsmällinen ajankohta on, niin ilmestys on silloin myös selkeästi ymmärrettävissä.

 

  Tästä syystä meillä on mahdollisuus tietää sen kaltaisia ilmestyksiä koskien Jumalan Sanaa ainoastaan meidän sukupolvemme aikana, meidän kehittyneen teknologian aikakaudella, kun jokaisella ihmisellä on mahdollisuus välittömään informaatiovirtaan, erityisesti kun kyseessä on Jumalan Sana.

 

  Onko se tosiasioihin perustuvaa, että Jumalan Sanan todellinen merkitys Raamatusta kyetään tietämään ja tuntemaan aikana, jolloin ihmisten tietotaso on noussut?

 

"Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy."

 

"Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy" - Tämä osoittaa ainoastaan sen, että Raamattuun kirjoittaneiden profeettojen kirjoitusten merkitys/tarkoitus voidaan avata ainoastaan aikana, jolloin ihmisten tietämys on lisääntynyt. Profeetta kuin Mooses, Viimeinen Profeetta (Jolle Jumala on antanut tiedon ja auktoriteetin selittää Hänen Sanansa) tulee nousemaan tietoisuuteen tällä teknologisella tai informatiivisella aikakaudella.

 

Se tarkoittaa Jumalan ennalta osoittamaa aikaa! Kuinka Jumalan Sana voi (joka puhuu meidän nykyisestä Informaation Ajastamme) voisi tulla ymmärretyksi, jos Viimeinen Profeetta ilmestyisi ajalla, jolloin ihmiskunta ei ole vielä luku- ja kirjoitustaitoinen?

 

  Tästä syystä Jumala kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen aikana, jolloin Informaatio on jokaiselle yksilölle helposti toimitettavissa ja välitettävissä - nyt Internet Aikana, niin että kaikki Ilmestykset jotka Jumala on antanut Hänen Viimeiselle Profeetalle (jotka ovat Raamatusta ja koskevat Hänen suurta Nimeään) voivat olla  puhtaaksi kirjoitettuina ja esille laitettuina Internetin kautta.

 

  Tästä syystä nimi www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

 

  Kuinka koko maailman voi tulla tietämään tosi Jumalan Nimen?

 

  Onko varmaa, että se tapahtuu Internetin kautta?

 

  Lukekaamme:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö.
Ja hän sanoi minulle: "Mitä sinä näet?" Minä vastasin: "Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän"."

 

"lentävä kirjakäärö" - kuten on selittänyt profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, se on merkki kirouksesta, jonka Jumala on langettanut koko maailmaa kattaen.

 

  "Lentävä kirjakäärön" merkitys tai tarkoitus ei ollut tarkoitettu tapahtuvan ja olevan ymmärretty Sakarjan aikana, vaan meidän "teknologisella" aikakaudella. Se symbolisoi kehittyneitä viestintäverkostoja, joita ei ollut vielä Sakarjan aikana.

 

  Hänen aikanaan, Sakarjalle annettiin vain etuoikeus nähdä vilaukselta tulevaisuuden asioita.

 

  Todisteena, kun Sakarjalta kysyttiin koskien "lentävää kirjakääröä", niin hän kykeni ainoastaan kuvaileman sitä sen aikaisella sanavarastollaan tai älyllään. Tämä tarkoittaa, että profetian ei ollut määrä tapahtua hänen aikanaan.

 

  Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

 

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according

to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on

the other, everyone who swears falsely will be banished.

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

  "Lentävä kirjakäärön" tarkoitus oli Jumalan langettama kirous, joka koski "varkaita" ja niitä jotka "vannovat vääryyden nimissä".

 

  Keitä he ovat ja mitä heille ajallaan tapahtuu?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

  Lentävän kirjakäärön kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaita ja niitä, jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen vedoten! Kuten profetoitu, kaikki nämä menehtyvät määrättynä aikana ja heidän talonsa tuhoutuvat.

 

  Kuten me voimme lukea, sanottu "Lentävä kirjakäärö" on tarkoitettu erityiseen tehtävään ja se on tuhota varkaiden ja väärin Jumalan Nimeen vannovien talot.

 

  Tämä tarkoittaa, että "ennalta määrättynä aikana" on aika Jumalan suuren Nimen ilmestysten ajanjaksossa INTERNETIN kautta! Meidän nykyisenä teknologisena aikakautena!

 

  Mainitut talot ovat varkaiden, jotka vannovat väärin Jumalan Nimeen ja heitä ovat USKONNOT ja nettisivujen: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com , koko maailma voi olla todistajana Jumalan tosi Nimestä ja todellisesta Jeesuksesta. Tämä on mahdollista profeetan kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, Jumalan Viimeisen Profeetan kautta!

 

  Miksi on sanottu "varkaita"? Koska kaikki ne rahauhraukset, joita nämä uskonnot pyytävät kuin kunnianosoituksena kymmenysten tai lahjoitusten muodossa heidän seuraajiltaan, tulee nyt tunnetuksi SUURENA HUIJAUKSENA. Se mitä uskonnot ovat opettaneet Jumalasta, erityisesti Hänen Nimestään ja Jeesuksesta, eivät ole totta.

 

  Katso tästä linkistä:

 

 http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html

 

Perustuu yksinomaan Pyhään Raamattuun - Kuka on Oikea Jeesuksen Sanansaattaja?

 

  Nyt, kun nämä uskonnot ovat paljastetut Internetin tai ´lentävän käärön´ kautta olevan varkaita myös niin kuin pettäjiä, ei mene enää kauan kun he ovat täysin tuhottuja - tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala on käskenyt kansojen profeetalle, joka on profeetta kuin Mooses ja Jumalan Viimeinen Profeetta (5. Mooses 18:18-19, Jeremia 1:4-10).

 

  Onko oikein julistaa, että profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta) on se, joka on Jumalan lähettämä "vapauttamaan" Raamatussa kirjoituksissa olevan Jumalan Sanan merkitys?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the

words of him who is holy and true, who holds the key of David.

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."

Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"on pyhä ja tosi" - tämä on Jumalan Viimeinen Profeetta tai sanansaattaja.

 

"Daavidin avain" - profeetta tulee "vapauttamaa, avaamaan" ("Daavidin avaimella") Jumalan profetiat Pyhästä Raamatusta, niin että maailman ihmiset voisivat ymmärtää profetioiden merkitykset.

 

  Hän ei ole Daavidin "huoneen" verilinjasta, Salomo viittasi häneen maininnalla, "Muukalainen" (1. Kun. 8:41-43).

 

  Yksilö, joka pitää hallussaan "Daavidin avainta" on ensiarvoisen tärkeä Jumalan Nimen ilmestyksille.

 

  Tiedoksi lukijalle, että ihminen, joka kirjoitti Johanneksen Ilmestyskirjan, ei ole apostoli (Johannes), vaan hän on profeetta (Johannes Patmoslainen):

 

  Lue mitä Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa"." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - Kirjan kirjoitti Johannes Patmoslainen, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

"kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa" - tämä on Jumalan profeettojen välittämän sanoman ydinsisältö, ei siis ylistä Jeesusta, kuten apostolit opettavat.

 

  Miksi ei pidä seurata apostoleiden opetuksia ja ylistää Jeesusta?

 

  Onko totta, että apostolit ovat vääriä todistajia?

 

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä (väittävät olevansa) apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi(valehtelijoiksi);" Ilmestyskirja 2:2

 

"väittävät olevansa apostoleita, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valehtelijoiksi;" - Koska he ovat opettaneet ihmiskunnalle vääryyden, että Jeesus on Jumala, Jumalan poika ja kuoli meidän syntiemme takia.

 

  Lue kuinka heidät on paljastanut profeetta kuin Mooses, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.html tai

 

Kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta

 

  Lukekaamme kolmannesta luvusta Ilmestyskirjaa, tällä kertaa jae 8, joka koskee asiaa, kuinka Jumala puhui Hänen Viimeisestä Profeetastaan, profeetasta kuin Mooses:

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - yksikään ihminen ei voi kumota tai osoittaa vääräksi profeetan kuin Mooseksen ilmoittamaa tosi opetusta, sillä se tulee Jumalalta.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - hänellä on rohkeutta ja voimaa kohdata Jumalan antama tehtävä.

 

"olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on seurannut Jumalan kutsua, eikä ole kieltänyt Jumalan Nimeä, kuten on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19.

 

  Miten on Juutalaisten suhteen, jotka väittävät olevansa Jumalan "valittua kansaa"?

 

  Mitä Jumala sanoo heidän väitteestään?

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita" - selkeästi, Juutalaiset eivät ole enää Jumalan kansaa. He eivät tiedä Jumalan Nimeä, koska heidän Messiaansa, Jeesus, epäonnistui esittelemään heille Jumalan Nimen ja sen sijaan hän seurasi Saatanaa.

 

  Tämän seurauksena Juutalainen kansa ei ole tosi Jumalan alaisuudessa vaan Saatanan, jonka opetuksia Jeesus levitti. Juutalaiset viittaavat Jumalaan käyttämällä titteliä "Hashem, Herra", joka ei ole Jumalan Nimi.

 

  Tule tuntemaan, kuinka Jeesus ylisti Saatanaa, näiden seuraavien linkkien kautta:

 

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html  or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html

 

Voima, Auktoriteetti ja Maailman Kunnia

 

"Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - Juutalaisten täytyy tunnustaa Maestro Eraño M. Evangelista (Viimeinen Profeetta) - AINOA mies, joka pitää hallussaan Daavidin Avainta.

 

  Heidän täytyy kuunnella Sanomaa, kun hän ilmoittaa heille Jumalan Suuren Nimen ja johtaa heidät takaisin Jumalan tykö. Mikäli he eivät kuuntele hänen kutsuaan, he ovat ikuisesti hylättyjä. Tämän artikkelin kirjoitushetkellä Israelin asema Lähi-idässä on se, että se on kohtaamassa sodan uhkaa ympäröiviltä kansoilta.

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Since you have kept my command to endure patiently,

I will also keep you from the hour of trial that is going to come

upon the whole world to test those who live on the earth."

Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt Minun käskyni kestäen kärsivällisesti, Minä myös säästän sinut koettelemusten tunnin tai ajan kestävältä oikeudenkäynniltä, joka on tulossa koko maailman ylle, koetellakseen niitä, jotka asuvat maassa." Ilmestyskirja 3:10

 

  Kaikki ihmiset joutuvat Jumalan testaamiksi tai koettelemiksi, ja elämä tulee olemaan sen raskaimmassa pisteessä: Sodat, nälänhätä, tuhot, katastrofit, vitsaukset, köyhyys ja ilmaston muutos joka nyt juuri tapahtuu kaikkialla maailmassa. Maiden johtajat ja kansalaiset joutuvat Jumalan nöyryyttämiksi. Tärkeä asia on, että me olemme tietoisia ja varuillamme sen tulosta.

 

  Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Minä tulen pian; pidä,(kiinni siitä) mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi."

 Ilmestyskirja 3:11

 

  Uskonnot usein tulkitsevat tämän väärin, että se tarkoittaisi Jeesuksen toista tulemista, mutta onko hän todella tulossa?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias."

 

  Jumala on tulossa, ei Jeesus - kuinka Jeesus voi kirjaimellisesti tulla takaisin, kun me olemme jo lukeneet totuuden siitä, että hän ei ole Jumalan poika, vaan ainoastaan Kuningas Daavidin jälkeläinen, joka kuoli omien väärintekojensa seurauksena. (2. Samuel 7:12-14, Luukas 1:31-32, Matteus 27:25-26).

 

  Onko varmasti totta, että kyseessä on varmasti Jumala, joka on tulossa?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on"." Ilmestyskirja 4:8

 

  Se on Jumala, Kaikkivaltias, joka on tulossa!

 

  Tuleeko tämä profetia täyttymään?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä" - se tulee varmasti tapahtumaan.

 

  Tätä todelliset maailman johtajat toivovat, että he voisivat johtaa heidän kansansa maailmaan, jossa ei ole uskonnollista hajotusta, vaan yksimielisesti kaikki ylistävät tosi Jumalaa.

 

  Tämä tulee olemaan ainoastaan mahdollista sitten, kun he tunnustavat Jumalan tosi Nimen - nämä maailman johtajat ovat rohkaistuja kuuntelemaan ilmestyksiä, joita mies (Jumalan Viimeinen Profeetta), jolle Jumala on antanut auktoriteetin Hänen Sanalleen Raamatusta. Sen sanoman kautta, jonka profeetta tuo, he voivat näyttää kansalleen, että on olemassa toivoa ja on yhä mahdollisuus täyteen maailman rauhaan.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala on johdonmukainen lähettäessään profeetan kuin Mooses, jota ihmisten tulisi kuunnella koskien Hänen Sanaansa?

 

  Muistakaamme, että Jumalalla on Kymmenen Käskyä tai liitto, jonka toi Hänen profeettansa Mooses. Koska Jumala lähettää profeetan kuin Mooses, niin siitä seuraa, että Viimeinen Profeetta on se yksilö/persoona, jonka Jumala on lähettänyt saattamaan meidät ymmärtämään Hänen liittonsa.

 

  Onko Jumala puhunut tulevasta Hänen Liittonsa sanansaattajasta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva, " sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - asia on selvä, Jumala lähetti meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa ja Maestro Evangelistalla on todellakin AUKTORITEETTI puhua Jumalan laeista.

 

"joka valmistaa tien minun edelläni" - koska sanansaattaja tulee esittelemään tosi Jumalan Nimen maailman ihmisille, sillä hän on Jumalan Viimeinen Profeetta puhumaan Hänen Nimessään!

 

"Herra, jota te etsitte" - tulee olemaan aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Se tulee olemaan aika, kun maailma on sekasorron vallassa, aiheutuen sodista, tuhoista, nälänhädästä, vitsauksista, ja muista katastrofeista. Eikö tuo aika ole juuri tämä nykyinen elämämme aika?

 

"liiton sanansaattaja" - todellakin Jumala tulee lähettämään Hänen liittonsa sanansaattajan.

 

  Miksi Jumala lähettäisi Hänen liittonsa sanansaattajan? Miten se koskee liittoa, jonka Jumala antoi Moosekselle, että se tarvitsee selittää ja tulla ymmärretyksi meidän aikanamme?

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God,

for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses his name."

Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran sinun Jumalasi nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömiä, joka käyttää väärin hänen nimeään." 5. Moos. 5:11

 

  Se mitä tulee selittää ja tulla ymmärretyksi meidän aikanamme Jumalan Liitosta, on, laki koskien Hänen Nimeään. Kuinka me voimme todella sanoa, että me seuraamme tuota liittoa, jos me emme tiedä ja tunne Hänen Nimeään?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness."

Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan Nimessä ja todistaa Jeesuksesta Raamatun kirjoituksiin pohjautuen on kiistämätön/kumoamaton.

 

  Ja itse asiassa, Maestro Evangelistan (Viimeisen Profeetan) tulo profeettana kuin Mooses on myös Jeesuksen ennakolta kertomaa, hän (Jeesus) puhui tulevasta miehestä, jonka Jumala lähettää todistamaan totuuden koskien hänen todellista persoonaansa:

 

  Tässä linkit aiheeseen:

  

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.htmlor http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html

 

Jesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajasta

Valmistuu pian

 

  Luemme Malakian 3. kirjan jakeet 3-4

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa (oikeamielisyydessä). Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

"hän puhdistaa Leevin pojat" - Profeetta löytää ihmisiä, jotka toimivat hänen avustajinaan hänen tehtävässään Jumalan opetusten levittämisessä, kuten se on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun.

 

  Lisäksi - Profeetta ilmestyy ajalla, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa, mutta ongelmana on, että he saarnaavat väärää jumalaa - ilman tietämättään, että hekin ovat olleet uskontojen pettämiä. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät totuuden jonka hän tuo ja valitsevat tien palvella tosi Jumalan Nimeä, niin sitten he voivat osa "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistettuja kuin Kulta ja Hopea.

 

  Ymmärtäkäämme seuraava sanonta:

 

"sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa (oikeamielisyydessä)" - kuten on kirjoitettu Malakia 3:3

 

  Luemme syyn, miksi Jumala loi ihmisen?:

 

"Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat". Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

 

  Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmisen (sekä miehen ja naisen) HÄNEN omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen - tämä oli Jumalan tarkoitus luodessaan ihmisen.

 

  Maestro Evangelista selventää: mitä tarkoittaa olla luotu Jumalan " kuvaksi, kaltaiseksi?"

 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

 

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake,

I will be satisfied with seeing your likeness."

Psalm 17:15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:13 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

  Kuten on yläpuolella kirjoitettu, Jumalan kaltaisuus tarkoittaa, että on saman mukainen Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen Hänen kuvakseen, ei fyysisessä olemuksessaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) MUTTA meidän tulee olla sopusoinnussa hänen oikeamielisyytensä kanssa.

 

  Kuitenkin, jotta olisimme todella älykkäitä, kuten on Jumala, meillä ei tule olla ainoastaan viisautta:

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding.
Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se maksaisi kaiken omistavasi, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

  Maestro Evangelista selittää, jotta ihminen olisi Jumalan kaltainen tai oikeamielinen tai todella älykäs kuin on Jumala, ihmisen pitäisi ylistää Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ eikä täysin SOKEASSA USKOSSA kuten uskonnot opettavat.

 

  Uskonnot ovat itse asiassa vieneet ihmiskunnalta pois meidän YMMÄRRYKSEMME, kun meidät on saatu aivopestyä heidän opetuksillaan ylistämään ihmistä nimeltä Jeesus, jumalana.

 

  Mies, joka huusi viimeisillä hetkillään, "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit?" (Matteus 27:46) Ajattele tuota asiaa, ei ole merkitystä kuinka paljon me tutkimme universumiamme, jos me kuitenkin yhä ylistämme miestä, jonka Jumala hylkäsi, me emme koskaan kykene elämään tasapainoisesti. Me emme voi koskaan sanoa, että olemme todella tunteneet Jumalan tai olemme olleet Jumalan kaltaisia tai oikeamielisiä, koska me sokeasti seuraamme uskontojen oppia!

 

  Maestro Evangelista sanoo: "Eilispäivän mysteeri on tämän päivän teknologiaa, ei ole sellaista asiaa kuin mysteeri/salaisuus!" Yksi parhaista esimerkeistä ymmärtääkseen hänen ajatelmansa/mietelauseensa, on se, kuinka ihminen keksi lentokoneen.

 

  Ihmiskunta piti ajatusta matkustamisesta lentäen ilmateitse täytenä mysteerinä, mutta teknologian kautta ihminen on tehnyt siitä mahdollista.

 

  Me elämme nyt modernin/kehittyneen teknologian aikakautta. Siten ollen, sellaiset uskontojen uskomukset tai luottamus ´mysteereihin´ siinä muodossa, että ylistetään aivan sokeasti miestä jumalana (jonka Jumala hylkäsi kuolemaan brutaalisti ristillä), ei totisesti anna eikä tuollaisella ajattelulla ole mitään paikkaa nykyisellä kehittyneellä teknologian aikakaudella.

 

  Koska uskonnot ovat jatkuvasti aivopesseet ihmiskuntaa tällaisella ´mysteerillä´, niin se osoittaa, että se mitä he ovat saarnanneet, ei ole koskaan suonut ihmiskunnalle viisautta ja ymmärrystä Jumalasta. Heidän opetuksensa on aiheuttanut vain aina lisää hämmennystä ja sekaannusta koskien Jumalaa ja se on aiheuttanut ateismin nousuun.

 

  On aivan SILMINNÄHTÄVÄÄ, että uskontojen saarnaama ei ole todellisuudessa Jumalalta, sillä se ei ole sopusoinnussa Jumalan kaiken kattavaan suunnitelmaan ihmisen luomisen kanssa (mieheksi ja naiseksi) Jumalan Kuvaksi (1. Moos. 1:26-27); tai olla kuin Hän oikeamielisyydessä (Psalmi 17:15), joka tarkoittaa olemista kuin Jumala on, viisaudessa ja ymmärryksessä.

 

  Niin kauan kuin me emme tunnusta Jumalan tosi Nimeä ja jatkamme ´mysteeriin´ uskomista, jota uskonnot opettavat, että Jeesus (jonka Jumala hylkäsi) on jumala, niin me emme koskaan tule Jumalan kuvaksi oikeamielisyydessä.

 

  Kuinka ihminen voi todella sanoa pelkäävänsä Jumalaa?

 

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä. "

Sananlaskut 9:10

 

 Kuka on todellinen "Pyhin"?

 

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi(oikeamieliset tekosi) ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi" - Todella pelätäksemme Jumalaa, meidän täytyy tietää Hänen Nimensä. Kuinka me voimme tosiasiallisesti sanoa pelkäävämme Jumalaa, jos me emme tiedä Hänen Nimeään?

 

  Jotta oppii tuntemaan Jumalan Nimen, niin se ei tapahdu uskon tai mysteerin kautta, vaan käyttämällä luontaista älykkyyttämme, jonka Jumala antoi meille jokaiselle, jotta voisimme ymmärtää Hänen Sanansa koskien Hänen tosi Nimeään, siten kuin Hänen profeettansa ovat kirjoittaneet Raamattuun.

 

  Meillä on nyt mahdollisuus havahtua tähän tietoon, sillä aito profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), josta Jumala kertoi jo ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. on nyt tullut meidän aikanamme persoonassaan Maestro Evangelista.

 

  Totuus on, Maestro Evangelista sanoo, että meidän ei pitäisi täysin ja totaalisesti tuomita uskontoja, sillä ilman heidän valheellisia opetuksiaan, me emme ehkä olisi koskaan saaneet tietää totuutta Jumalan Sanasta, jonka hän meille tuo.

 

  Koska uskontojen on turhaa kyseenalaistaa Maestro Evangelistan auktoriteetti Raamatun kirjoituksista Jumalan tosi profeettana ja todellisena Jeesuksen sanansaattajana, niin on vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskontojen johtajat ja saarnaajat sekä niin kutsutut Raamatun Tutkijat suorittavat julkisen anteeksipyynnön maailman ihmisiltä siitä, että he ovat levittäneet virheellistä opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Heidän täytyy myös palauttaa KAIKKI rahalahjoitukset, kymmenykset ja omaisuudet, jotka he ovat vastaanottaneet heidän kirkkojensa jäseniltä, valheellisen opetuksensa tähden.

 

   Luemme Malakia 3:5-6

 

"Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias)" Malakia 3:5

 

  Tämä on Jumalan sanoma uskontojen johtajille, sillä he ovat harjoittaneet noituutta, velhoutta saarnaamalla, että Jeesus niminen mies - joka huusi ristillä ja oli Jumalan hylkäämä, olisi pelastaja. He ovat huijanneet ja pettäneet vähäosaisia, koska se raha, jonka he ovat vastaanottaneet seuraajiltaan, ei Jumalan tarkoittaman mukaisesti pitänyt ohjautua uskonnoille, vaan suoraan köyhille.

 

 Ole ystävällinen ja lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/tithes-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/tithes-en.html sekä

 

Koskien Kymmenyksiä

 

"eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Kaikkivaltias" - he eivät ole opettaneet ihmisille todellista Jumalan pelkoa. Heidän opetuksensa on ohjannut ihmisiä pelkäämään miestä, jonka Jumala hylkäsi - Jeesusta.

 

"Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä (tuhoudu):" Malakia 3:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I the Lord do not change. So you, the descendants of Jacob, are not destroyed."

Malachi 3:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Herra, en muutu. Siten te, Jaakobin jälkeläiset, ette tuhoudu. " Malakia 3:6

 

"Minä, Herra, en muutu" - Sen vuoksi, että Jumala on puhunut kauan sitten, että tulee olemaan vain yksi mies, jota ihmisten tulee kuunnella koskien Hänen Sanaansa, uskontojen ei olisi pitänyt sekaantua tai kajota Hänen Sanaansa Raamatussa.

 

"Siten te, Jaakobin jälkeläiset, ette tuhoudu" - Lue seuraavista linkeistä ymmärtääksesi, kuinka Jumala täytti antamansa lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille meidän aikanamme:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä

 

KUINKA RAAMATULLINEN AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JUMALA TÄYTTÄÄ LUPAUKSENSA MEIDÄN AJASSAMME

 

  Kuinka me voimme tietää, että profeetta kuin Mooses on Jumalan puhemies meidän aikanamme, jota Jumala käski jopa kuninkaat ja maailman johtajat kuuntelemaan, mitä hän puhuu Hänen puolestaan?

 

  Lukekaamme Psalmista 2:1-12

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä. Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä." Psalmi 2:1-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain? The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters. The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them " Psalm 2:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset juonivat? Maan kuninkaat hallitsijat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois. Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra pilkkaa heitä." Psalmi 2:1-4

 

"kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset" - monet ovat jo saaneet tietää Maestro Evangelistan ilmestyksistä. Sitten kun ihmiset ymmärtävät totuuden, tulee olemaan valtavia ongelmia joka maassa, siitä lähtien ihmiset kyselevät uskonnoilta ja pyytävät selitystä miksi heitä on petetty jo niin kauan aikaa.

 

"liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan" - uskonnot tulevat vastustamaan ilmestyksiä, joita hän tuo Jumalalta. Kuitenkin, kuten on kirjoitettu, Jumala asettaa heidät häpeään!

 

"Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:" Psalmi 2:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath," Psalm 2:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan," Psalmi 2:5

 

  Mitä Jumala sitten tekee?

 

 "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Psalmi 2:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"saying I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:6(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:6

 

"Kuninkaani" - koska Maestro Evangelista kantaa Jumalalta saamaansa merkkiä ja auktoriteettia. Hänet on lähetetty ennalta maailmaan lopettamaan ja poistamaan uskontojen petos ihmisistä.

 

"Siioniin" - toinen nimi Jerusalemin kaupungille. Filippiinit tullaan nimeämään, Uusi Jerusalem.

 

  Miksi Filippiinit on Uusi Jerusalem? Miksi Jerusalem on niin erityinen ja tärkeä Jumalalle?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala lupasi, että Hän vakiinnuttaa Nimensä olemaan Jerusalemissa ikuisesti. Tämä on syynä sille, miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle, siitä syystä, että se on sellaisessa paikassa, jossa Hänen Nimensä tulee julistetuksi.

 

  Kun me sanomme ´Jerusalem´, niin viittaako profetia yhä vanhaan kaupunkiin Lähi-idässä?

 

  Luemme mitä Ilmestyskirjan kirjoittaja on kirjoittanut tästä asiasta:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

  Jeesus sanoi "Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on mainittu täällä nimellä "Uusi Jerusalem"?

 

  Ole muistutettu, että kyseessä ei ole todellisuudessa Jeesus, joka puhuu Ilmestyskirjassa 3:12, sillä Jeesus on ollut kuolleena jo siihen aikaan, kun Ilmestyskirja kirjoitettiin. Todellisuudessa hän ei koskaan noussut ylös kuolleista ja hänen ruumiinsa varastivat apostolit pettääkseen heihin uskovia ihmisiä, että Jeesus olisi noussut kuolleista!

 

Katso linkit: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.htmland http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html.

 

ELIKÖ JEESUS UUDELLEEN?


   Tämä tarkoittaa, että se mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 3:12, jonka Jumala käski profeetta Johannesta (ei apostoli - Ilmestyskirja 22:8-9) kirjoittamaan, on muistutus meille kaikille, että silloin kun Jeesus oli vielä elossa, Jeesus puhui miehestä, joka tulee hänen jälkeensä, jonka Jumala lähettää todistemaan totuuden koskien hänen todellista persoonaa. Että Jumala on antanut hänelle uuden nimen ja koska hän epäonnistui täyttämään saamansa tehtävän, joka on saatavissa hänen nimensä "Jeesus" todellisesta merkityksestä.

 

  Opi lisää asiasta näiden linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.htmlor http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html

 

Jesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajasta

Valmistuu pian

  Maestro Evangelista sanoo, koska Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tullaan asettamaan Jerusalemiin, niin siitä seuraa, että missä tahansa Hänen Nimensä julistetaan, se paikka tulee kantamaan nimeä "Uusi Jerusalem". Jumalan tosi Nimi on julistettu Filippiineillä - Merten Saarilla Idässä ja sen on tehnyt Maestro Eraño Martin Evangelista. Siten ollen Filippiinit on Uusi Jerusalem, sillä Jumalan Nimi on Julistettu tässä maassa ja www.thename.ph

 ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ovat siitä todisteena.

 

  Ja nyt, Juutalaisilla, Muslimeilla ja Kristityillä ei ole mitään syytä taistella Jerusalemista, joka on Lähi-idässä, sillä se ei ole enää profetiassa viitattu Jerusalem. On kirjoitettu, että tulee olemaan Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit - sillä tosi Jumalan Nimi on Julistettu siellä.

 

  Näiden on aivan turha mellakoiden ja taisteluiden muuttua sodaksi toistensa kanssa ja väittää, että he "menevät sotimaan Jumalan Nimessä". Nämä uskonnot - Juutalaisuus, Kristillisyys ja Islam - eivät ole edes olleet sallittuja tietämään Jumalan Nimeä. YKSIKÄÄN HEISTÄ ei ole julistanut tosi Jumalan Nimeä!

 

  Lukekaamme auktoriteetista, jonka Jumala on antanut Hänen profeetalleen kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), koska hän on jo ilmoittanut Hänen tosi Nimensä koko maailmalle näillä webbisivuilla:

http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html ja http://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html sekä

www.suurinimi.com

 

Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son; today I have become your Father. Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

  Viimeinen Profeetta, joka on lähetetty ennalta maailmaan "kuin Mooses", pitää hallussaan Jumalan Lupausta, vaikka hän on vain ihminen. Sen vuoksi, että hän on täyttänyt hänen tehtävänsä ilmoittamalla tosi Jumalan Nimen, etuoikeus ja kunnia tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika" on oleva hänen palkintonsa!

 

  Mitä muuta Jumala on sen lisäksi luvannut antaa hänelle?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Hän pitää hallussaan Jumalan Lupausta. Aivan samalla tavalla, kuin Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

 

  Mitä hän tekee uskonnoille ja kirkoille?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."

Psalmi 2:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

You will rule them with an iron scepter; you will dash them to pieces like pottery."

Psalm 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä hallitset heitä rautaisella valtikalla; sinä murskaat heidät palasiksi kuin saviastian." Psalmi 2:9

 

  Heitä ei ole sitten enää, ja mikä on Jumalan ohje kaikille?

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari (olkaa varoitetut)." Psalmi 2:10

  

Maiden kuninkaat, maailman johtajat, lainlaatijat ja tuomarit, heidän tulisi hakea neuvoa Maestro Evangelistalta ja kuunnella sekä oppia tosi Jumalan "Sana" ja Käskyt.

 

  Ja:

 

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

  Tunne Jumala ja seuraa Hänen Käskyjään! Jumala on lähettänyt Hänen Profeettansa kuin Mooseksen (Viimeisen Profeetan) Maestro Evangelistan julistamaan Raamatun kautta oikean Jumalan Sanan ja profetioiden tarkoituksen.

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Kiss the Son, lest he be angry and you be destroyed in your way, for his wrath can flare up in a moment. Blessed are all who take refuge in him.

Psalm 2:10-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suudelkaa (ottakaa ystävällisesti vastaan) Poikaa, ettei hän tulisi vihaiseksi, niin että te ette tuhoutuisi tiellänne, sillä hänen vihansa leimahtaa hetkessä. Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:10-12

 

"Siunattuja ovat ne, jotka häneen turvaavat" - He ovat Jumalan käskyjä seuraavia ihmisiä 5. Moos. 18:18-19, kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Mooses, ja hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Mitä on tarkoitettu "rautaisella valtikalla" Psalmissa 2:9?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"vesa"  - tämä on Kuningas Daavid

 

"juuri" - on Jeesus, kuten hän paljasti itsensä Ilmestyskirjassa 22:16, tarkoittaa, että hän ei ole Oksa, joka on mainittu tässä samaisessa profetiassa, vaan Oksa on "Enkeli" tai sanansaattaja, jonka hän on lähettänyt todistamaan hänestä (Jeesuksesta).

 

  Lue lisää näistä linkeistä:

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusreal-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusreal-en.html sekä


Perustuu yksinomaan Raamattuun, Jeesuksen Todellinen Sanansaattaja
 

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana. (2. Samuel 23:1-2)

 

"neuvon ja voiman henki" - tämän takia on viitattu Jeesukseen kohdassa, Johannes 14:26, "neuvonantajana", jolla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana. Tämä tarkoittaa sitä, että Maestro Evangelista ei ole Jeesuksen vihollinen, vaan enemmänkin Jumalan valittu yksilö paljastamaan totuus, että Jeesus on epäonnistunut tehtävänsä täyttämisessä.

 

Lue lisää näistä linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.htmlor http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html

Jesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajasta


 "Herran pelon henki" - kuten on kirjoitettu Sananlaskuissa 9:10 - "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

  Maestro Evangelista saattaa ihmiset tietämään ja ymmärtämään Yhden Toden Jumalan ja Hänen Käskynsä.

 

 "Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. "

Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - tämä vuoksi on kutsuttu "rautainen valtikka" Psalmissa 2:9 - se symbolisoi Jumalan Sanaa, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6

 

"susi asuu karitsan kanssa" - tuona "päivänä" tulee olemaan kestävä rauha maailmassa. Sillä ei ole enää hajotusta eikä epäsopua, koska me kaikki olemme Jumalan kansaa - tämä tapahtuu mikäli maailman johtajat ja heidän kansansa hyväksyvät ja tunnustavat Jumalan Nimen, jonka Jumala on paljastanut Hänen Viimeisen Profeettansa kautta, ainoan miehen, jolle Hän on antanut auktoriteetin Hänen Sanalleen Raamatussa. Hän on profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, Filippiineiltä.

 

  Mistä ajasta lähtien profeetta, joka kantaa rautaista valtikkaa tai Jumalan Sanaa, on profetoitu tulevan?

 

  Se Sana annettiin jo aikaisemmin Eedenin Puutarhassa:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi. Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:14-15

 

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän" - Se on kerrottu ennakolta kauan sitten Eedenin Puutarhassa, se yksilö, joka tulee murskaamaan "käärmeen" pään, on se, joka pitää hallussaan "rautaista valtikkaa" tai Jumalan Sanaa suussaan.

 

  Kuka on käärme?

 

  Ja miksi Jumala sanoi käärmeelle "Vatsallasi sinun pitää käymän" - Mikä oli Käärmeen identiteetti sitä ennen?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  "Käärme" on sama kuin on "suuri lohikäärme", "Paholainen" ja "Saatana" ovat yksi ja sama, hän on se "Pettäjä" salanimellä oleva (naamioitunut, salapuvussa).

 

  Jumala ei sallinut Käärmeen jäädä rangaistuksetta; (lohikäärmeeltä) otettiin jalat pois rangaistuksena ja sitä alettiin sen jälkeen kutsua "Käärmeeksi".

 

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Saatanan tai paholaisen kanssa oli myös "enkeleitä". Keitä ovat Saatanan enkelit tai sananviejät meidän aikanamme?

 

  Saamme tietää sen pienen hetken kuluttua.

 

Luemme 1. Moos. 3:15 uudelleen:

 

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

1. Moos. 3:15

 

 "Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille" - Jumala antoi Adamille ja Eevalle toisen mahdollisuuden pelastautua heidän synneistään, mutta se tulisi tapahtumaan naisen ja hänen jälkeläisensä ja Käärmeen ja sen jälkeläisen välillä.

 

  Kuten Jumala on profetoinut, naisen jälkeläinen saa luvan murskata Käärmeen pään tai tappaa sen, ja Käärmeellä on myös lupa "iskeä" naisen jälkeläisen kantapäähän.

 

  Me tiedämme, että naisen jälkeläinen on mies, joka kantaa Jumalan Sanaa tai symbolisesti "rautaista valtikkaa" - profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta) Maestro Evangelista, se joka nyt omaa tittelin "Jumalan poika" Psalmissa 2, koska hän on jo täyttänyt hänen tehtävänsä ilmoittamalla Jumalan Nimen.

 

  Nyt meidän on aika tietää, kuka "symbolinen" käärmeen jälkeläinen on.

 

  Tietääksemme kuka käärmeen jälkeläinen on, meidän täytyy lukea Raamatusta kenelle Käärme tai Saatana, (Paholainen) lupasi antaa voimansa ja auktoriteettinsa.

 

"Niin perkele (Paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi"." Luukas 4:3

 

  Paholainen, joka on Saatana "salapuvussa" pilkkasi Jeesusta. Mikä oli vastaus?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

 

  Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti. Jeesuksella ei ollut voimaa muuttaa kiveä leiväksi ja Paholainen tiesi sen…

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat" Luukas 4:5


  Paholainen näytti Jeesukselle koko maailman.


"ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:6

 

"sillä minun haltuuni se on annettu" - aina siitä lähtien kun Paholainen oli menestyksekäs pettäessään Adamin ja Eevan, maailma on ollut sen vallan ja voiman alaisuudessa.

 

  Nyt, Paholainen tarjoaa sen hallussa olevaa voimaa ja auktoriteettia Jeesukselle, minkä vastapalveluksena?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

  Tässä nimenomaisessa tapahtumassa, Jeesukselle voimaa ja auktoriteettia luvannut oli Saatana tai Paholainen. Raamatussa, ainoastaan Saatana (Paholainen) esitti Jeesukselle tämän kaltaisen tarjouksen.

 

  Käytämme vastaavaa esimerkkiä: Jokainen ihminen, jolla on suurta voimaa ja auktoriteettia voisi valita seuraajakseen ainoastaan sen, kenet hän katsoo omaksi pojakseen. Siten, jotta voisimme identifioida kuka olisi ihanteellinen Saatanan jälkeläinen, niin se on mies, jolle Saatana lupasi voimansa ja auktoriteettinsa. Tuo mies ei ole kukaan muu kuin Jeesus, sillä hän on ainoa ihminen, jolle Paholainen antoi sellaisen lupauksen.

 

  Jumala ei koskaan luvannut Jeesukselle sellaista voimaa ja auktoriteettia yli maailman. Lupaus, jonka Jumala antoi Jeesukselle on kirjoitettu 2. Samuelin kirjaan 7:1-14, että hän olisi ainoastaan Israelin Kuningas, aivan kuten Daavid, hänen esi-isänsä oli, mikäli hän suorittaisi tehtävänsä loppuun.

 

  Nyt me voimme nähdä, että Jeesuksella on voima ja auktoriteetti yli maailman. Koska Jeesuksella oli mahdollisuus omata tällainen voima ja auktoriteetti maailman yli tai kattavasti (jonka hänelle oli luvannut Paholainen), niin siten se merkitsee, että hän hyväksyi Paholaisen tarjouksen - hän on käärmeen jälkeläinen.

 

  Lue kuinka Jeesus ylisti Saatanaa:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html ja http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html sekä

 Jeesuksen Voima

   Meidän nykyisen sukupolvemme aikana maailma on myllerryksessä, sekasorron vallassa; sotia, kuolemaa, nälänhätää ja tauteja. Uskonnot johtavat meitä uskomaan, että Saatana saa kaiken tämän aikaan. Maestro Evangelista sanoo: Saatanan kuuluisikin olla se, jonka täytyisi tunnustaa tämä, mutta aiheuttaako Saatana kaiken tämän?

 

  Maailma rukoilee Jeesusta, että rauha tulisi, mutta mitä enemmän he rukoilevat häntä, niin maailman tilanne menee vielä pahemmaksi kuin se oli aikaisemmin!

 

  Miksi meidän rukouksiimme ei vastata suosiollisesti?

 

  Mitä Jeesus toi maailmaan, toiko hän rauhan, kuten uskontojen mukaan on?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

  Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, kyseessä ei ole enää Saatana! Saatana siirsi voimansa ja auktoriteettinsa Jeesukselle.

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!"

Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 

"kaste" - hän oli matkalla kuolemaan, rangaistuksena väärinteoistaan, sen vuoksi, että hän asettui Jumalaa vastaan.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hänen täytyisi kärsiä profetoitu rangaistus.

 

  Uskonnot sanovat Jeesuksen tuoneen rauhaa maailmaan, oliko se niin?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51

 

   Jeesus ei tuonut rauhaa; hän on aiheuttanut kaikki ongelmat siitä päivästä lähtien, kun hän tuli kansansa luo ja levitti pahan maailmaan! Minkälaista hajotusta ja eripuraa hän sai aikaan?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:51

 

  Tämän vuoksi jopa meidän kodeissamme on eripuraa. Meillä on perheitä, jonka jäsenet kuuluvat eri kirkkoihin ja uskontoihin, ja kuitenkin he kaikki pyytävät apua Jeesukselta aivan samalla tavalla.

 

  Tästä syystä, niin kauan kuin ne uskonnot, joiden saarnaamisia ja opetuksia Jeesuksesta on yhä olemassa - niin tulee olemaan konflikteja ja eripuraa sekä hajotusta, koska se on sitä, mitä Jeesus toi, kun hän laittoi ihmiskunnan ylistämään tai kumartamaan outoa jumalaa - Saatanaa. 

 

  Tästä syystä, Jeesus, joka on ainoastaan Daavidin poika, teki syntiä Jumalaa vastaan, kun hän myös väitti olevansa profeetta (Johannes 1:45). Jeesus kärsi rangaistuksensa myös tämän takia, jonka Jumala oli säätänyt langetettavaksi niiden rangaistuksi, jotka väittävät olevansa profeettoja, mutta eivät ole.

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'"

5. Moos. 18:20

 

  Tämän vuoksi Jumala salli Jeesuksen, Daavidin jälkeläisen kuoleman tuomion, koska hän saarnasi toisesta jumalasta kansalleen Israel - Saatanasta. Hän teki väärinteon ja siten ollen ansaitsi rangaistuksensa ihmisten kautta, kuten Jumala on säätänyt 2. Samuel 7:14.

 

Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".  2. Samuel 7:14

 

  Ennen kuin Jeesus kuoli, kenelle hän siirsi voiman ja auktoriteetin, jonka hän oli vastaanottanut Paholaiselta?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan (auktoriteetin) kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Tämä on petoksen jatkumo, joka alkoi Eedenin Puutarhasta. Jeesuksen kuoleman jälkeen apostolit jatkoivat petosta käyttämällä voimaa ja auktoriteettia ajamalla ihmisistä ulos demoneita, pahoja henkiä, paransivat sairaita ja saarnasivat Jumalan valtakunnasta.

 

Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Minkä jumalan?

 

 Kun kirkko on parantanut sinut sairaudestasi "rukoilemalla sinun puolestasi" ja muiden mahdollisten rituaalien kautta, niin lähdetkö sinä sen jälkeen vastustamaan kyseisen kirkon tarkoitusperiä tai motiivia? Tämä on se sama tapa, jolla apostolit jatkoivat petoksensa levittämistä. He lupaavat sinulle Jumalan valtakuntaa ilman, että kertovat sinulle Jumalan Nimeä.

 

  Kun uskonnot eivät kykene kertomaan sinulle Jumalan Nimeä, niin kenen valtakuntaa he sinulle lupaavat?

 

  Meidän aikanamme eläville, keille apostolit siirsivät heidän voimansa ja auktoriteettinsa ajaa kaikkia demoneita ulos ihmisistä ja parantaa tauteja sekä saarnata Jumalan valtakuntaa?

 

  Yksiselitteisesti uskonnoille! Maestro Evangelista sanoo: Sinä et voi löytää kirkkoa/seurakuntaa, jolla ei ole opetusta koskien demonien ulos ajamisesta ja sairaiden parantamisesta sekä Jumalan valtakunnasta saarnaamista.

 

  Kyseessä on viimeinen petos maailmassa.

 

  Mitä uskonnoille tapahtuu lopussa?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Keitä ovat Saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot! Tämä profetia tapahtuu pian.

 

  Uskonnot paljastetaan, että he eivät kuulu Jumalalle. Mikä on todiste? Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan Nimeä ja he eivät ole totelleet Jumalan Käskyjä. Tämän seurauksena me olemme joutuneet kirouksen alaisiksi, kun olemme seuranneet uskontoja ja laittaneet uskomme ja luottamuksemme Jeesukseen.

 

  Kuinka Saatanan Enkelit tulevat paljastetuiksi - kuka murskaa heidät?

 

 "Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

1.      Moos. 3:15

 

Tuo, joka tulee murskaamaan heidät, on profetoitu naisen jälkeläinen 1. Moos. 3:15, jolla on rautainen valtikka tai Jumalan Sana.

 

  Nyt kun me olemme saaneet tietää miehen, josta tuli "käärmeen jälkeläisen" ja myös miehen joka on "naisen jälkeläisen" toteutuma, ja tämä on kerrottu 1. Moos. 3:15 ja tämän meille selitti naisen jälkeläinen itse, profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta).

 

  Onko totta, että vain nyt meidän aikanamme on, kun heidän tapahtuu välillään lopullinen kohtaaminen ja kaikki on sitten ratkaistu?

 

  Milloin he lopulta kohtaavat toisensa?

 

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä. Ilmestyskirja 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun,

with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head"

Revelation 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaassa: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoista tähtinen kruunu päässään" Ilmestyskirja 12:1

 

 "Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaassa" - sanomat joita annetaan ja on samanaikaisesti maailman ihmisten nähtävillä Satelliitti TV:n, Kaapeli TV:n ja Internetin kautta.

 

"Nainen" - sama nainen, joka on ilmoitettu aikaisemmin 1. Moos. 3:15.

 

"kaksitoista tähtinen kruunu päässään" - ketä tämä nainen symboloi?

 

  Keitä olivat nämä, jotka olivat aikaisemmin symbolisoituja tähdiksi profetiassa?

 

"Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä". Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä". Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä"."1. Moos. 15:3-5

 

  Ne, keille Jumalan lupaus, että he ovat lukuisat kuin taivaan tähdet, ovat Abrahamin jälkeläisiä hänen poikansa Iisakin kautta. Israelin kansa, he tulevat olemaan niitä ihmisiä keille Jumala lupasi suuruuden kuin taivaan tähdet!

 

  Siten ollen, kyseessä oleva nainen symboloi ihmisiä, joita kutsutaan Israelilaisiksi.

 

  Onko se totta?

 

"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

  

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander,    unfaithful Daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

 

 

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos.

 

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man."                        

Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta opasteita, Valmista maamerkkejä; Kiinnittäkää sydämenne valtatiehen, Se tie jota te menitte. Palaa takaisin, Oi neitsyt Israel, Palaa takaisin näihin kaupunkeihin. Kuinka pitkään te reissaatte, Oi sinä luopiovaimon tytär? Sillä Herra on luonut uuden asian maassa - Nainen ja mies ymmärtävät toisiaan." Jeremia 31:21-22

 

"neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - ihmisiä, jotka kutsuvat avukseen tosi Jumalaa Nimeltä.

 

"Perusta opasteita, Valmista maamerkkejä" - niin että emme enää eksyisi tai joutuisi johdatetuiksi harhaan totuudesta.

 

"Nainen ja mies ymmärtävät toisiaan" - merkki siitä, että Jumalan lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee täyttymään sellaisena aikana kun kaikki naiset ja miehet ovat tasa-arvoisia.

 

  Me voimme nähdä tämän tapahtuvan tänä päivänä, kun naisryhmät eri puolilla maapalloa ovat nousseet rintamaan vaatimaan heidän oikeuksiaan tasa-arvoiseen ihmiskuvaan miehen kanssa.

 

  Miksi uusi Israel on symbolisoitu, vertauskuvattu olemaan Neitsyt? Mikä symbolisoi aikaisempaa Israelia?

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:31-32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The days are coming," declares the Lord, "when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the Lord. 

Jeremiah 31:31-32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ne päivät ovat tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin ihmisten kanssa ja Juudan ihmisten kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

 

"vaikka Minä olin heille aviomies" - Jumala kuvasi aikaisempaa Israelia kuin vaimonaan. Kuitenkin he rikkoivat sen aikaisen liiton monta kertaa. Ja mikä on pahinta, on se, että heidän voidellut valittunsa (jotka olivat Salomo ja Jeesus), eivät onnistuneet ohjaamaan heitä takaisin Jumalan tykö, sillä he molemmat epäonnistuivat Jumalan tosi Nimen julistamisessa.

 

  Tästä syystä Jumala teki uuden Liiton ja tällä kertaa ollakseen osallisena Hänen liitossaan, Hänen kansansa täytyy tunnustaa Hänen Nimensä.

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

"Sillä he kaikki tuntevat minut" - tunnustamalla ja hyväksymällä Jumalan Nimen, jonka Hänen (Viimeinen Profeettansa) profeetta kuin Mooses tuo, meistä tulee Uuden Jumalan Liiton osallisia - Uusi Israel (Sakarja 13:9).

 

  Palaamme:

 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä" - Mitä tämä tarkoittaa?

 

"Ennen kuin Siion kipuja(synnytyspolttoja) tuntee, hän synnyttää; ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-8

 

"Ennen kuin Siion synnytyspolttoja tuntee, hän synnyttää" - Tämä ei ole luonnollinen ilmiö - tämä kertoo tulevasta tapahtumasta. Tämä kaikki kertoo Uuden Israelin synnystä, Uuden Jumalan kansan. Tämä symbolisoi Maestro Evangelistan kutsua, kun Jumala kutsui hänet Hänen profeetakseen kuin Mooses. Viimeinen Profeetta ilmoittamaan Hänen Suuri Nimensä. Hän oli ensimmäinen Jumalan uuteen kansaan kuuluva. Jumalan Uuden Israelin esikoinen!

 

"Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa?" - sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat Jumalan Sanaa, jonka Hän on Käskenyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan Raamatun kautta. Sitten kun jokainen hyväksyy ja tunnustaa, että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen Pyhää Nimeään - juuri sillä tapahtuman hetkellä, me tulemme kaikki kutsutuiksi Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen. Hänen Uusi Israel -  Jumalan uusi valtio!

 

  Luemme uudelleen:

 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

"lohikäärme" - nainen oli käärmettä vastaan Eedenin Puutarhassa.

 

  Maestro Evangelista sanoo, lohikäärme/käärme on yhä mainittu Ilmestyskirjassa ja se tarkoittaa, että Eedenin Puutarhassa Mooseksen 1. kirjassa alkanut kamppailu on yhä käynnissä. Tilanne ei ole vielä rauhoittunut ja ohi.

                                                                                                        

"seitsemän päätä" - Tämä tarkoittaa, että tässä mainittu lohikäärme ei ole todellisuudessa Saatana, vaan niitä, jotka jatkavat petosta, jonka Jeesus ja hänen apostolinsa ovat levittäneet. seitsemän tarkoittaa myös kyseessä olevan useita, eli yksi pääuskonto, joka on jakautunut moniksi eri uskonnoiksi, kirkoksi ja uskomukseksi.

 

  Tässä ei ole kyseessä mikään muu kuin Kristinusko, sillä se on saarnannut ylistystä sille yhdelle, jolle Saatana (Paholainen) antoi valtansa - Jeesus ja siitä lähti muodostumaan useita eri sektoreita - Katolilaisuus, Protestantin, Uudelleensyntyneet, Ortodoksit, Baptistit, Jeesuksen Kristuksen Kirkko ja niin edelleen.

 

  Tähän sisältyy myös Islam, joka myös kunnioittaa syvästi saarnaa Jeesuksen tuloa.

 

  Kysykäämme Muslimeilta keneen he uskovat?

 

  Kirjasta "Jalo Koraani Englannin kielellä" sivu 994, kirjoittanut tohtori Muhammad Muhsin Khan, Islamin Yliopisto AL-MADINA AL-MUNAWARRA:

 

Jeesuksen syntyperä, Marian poika:

 

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Marian poika, Jeesus tulee palaamaan tähän maailmaan ennen Ylösnousemuksen Päivää. Hän tulee palaamaa Muslimivaltion johtajana ja se on ilmoitettu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira on kertonut: Allahin Sanansaattaja sanoi: "Hänen (Allahin) mukaan, jonka käsissä minun sieluni on, varmasti Marian poika (Jeesus) tulee lyhyen ajan kuluessa perinnöksi teidän keskuuteenne (Muslimien) ja tuomitsee ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanien lakien mukaisesti (vallanpitäjänä) ja tulee rikkomaan Ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizyan (vero, jota peritään ei-muslimien keskuudessa, ja jotka ovat Muslimihallinnon alaisuudessa sekä suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja koko ihmiskunta tulee vaatimaan avosydämistä vastaanottoa Islamia kohtaan, ilman toista vaihtoehtoa.) Sitten siellä tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa, eikä kukaan ota vastaan hyväntekeväisyyslahjoja." (Sahih Al-Bukhari, Vol. 3, Hadith No. 425)

 

  Monet ihmiset eri maista huutavat Jeesuksen puoleen apua saadakseen ja odottavat malttamattomina hänen paluutaan, niin tekevät Muslimitkin. Tämä tarkoittaa, että Saatanan enkelit ovat uskontoja ja niissä olijoita - he ovat sitä mitä "Lohikäärme" symboloi, he ovat tällä hetkellä juuri nyt niitä, jotka pettävät ihmiskuntaa.

 

"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

"osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle" - aikaisemmat Jumalan ihmiset/kansa.

 

"nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi" - uskonnot valmistautuvat tulevaan ilmestymiseen/esiin syntymiseen, kun Jumalan lähettämä mies ilmoittaa olevansa Hänen Uuden Israelin ensisyntyinen. Jumalan profeetta kuin Mooses (Viimeinen Profeetta), hän on Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö."

Ilmestyskirja 12:5

 

"poikalapsen… rautaisella valtikalla" TAI JUMALAN SANALLA, joka on hänen suussaan. Hän on se "naisen jälkeläinen", kenestä on profetoitu murskaamaan käärmeen pää 1. Moos. 3:14-15 - profeetta kuin Mooses.

 

"temmattiin Jumalan tykö" - Maestro Evangelista on asetettu erilleen uskonnoista ja saanut kutsun täyttämään tehtävän. Jumalan Sana on laitettu/asetettu hänen suuhunsa. Jumala antoi hänelle arvonimen/tittelin "Jumalan Poika", ja siten katsoo hänet Pojakseen, kuten on kirjoitettu Psalmissa 2:7.

 

  Mikä on merkkinä siitä, että Saatanan enkeleiden - uskontojen hallinta-aika on lähellä loppuaan?

 

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They overcame him by the blood of the Lamb
and by the word of their testimony; they did not love their lives so much
as to shrink from death."
Revelation 12:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He voittivat hänet Karitsan verellä sekä heidän todistuksensa sanalla; he eivät rakastaneet elämäänsä niin paljoa, että olisivat estyneet kuristuvansa kuoliaiksi."

Ilmestyskirja 12:11

 

"Karitsan verellä" - tämä on se opetus, jota uskonnot ovat käyttäneet pettäessään ja eksyttäessään ihmiskuntaa, saattamalla heidät uskomaan, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka kuoli ihmiskunnan syntien puolesta.

 

"heidän todistuksensa sanalla" - ihmiset, jotka antoivat elämänsä kokonaan Jeesukselle ja katsotaan olevan "marttyyreita".

 

"he eivät rakastaneet elämäänsä" - kun me näemme uutisoinneista ympäri maailmaa, että monet ihmiset antavat elämänsä periksi Jeesukselle, "Karitsan veri", mistä se merkitsee?


  Mitä tapahtuu "lohikäärmeelle" tai "käärmeelle"?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (Paholainen)on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Kun tulee aika, jolloin on silminnähtävää/ilmeistä, että ihmiset eivät enää anna arvoa heidän elämälleen (he uhraavat elämänsä uskontonsa puolesta), silloin on aika, jolloin Käärme/Lohikäärme/Uskonnot murskataan.

 

  Jeesus on jo myöntänyt epäonnistuneensa tehtävässään ja että hän oli se, joka toi eripuran ja hajotuksen hänen aikanaan, ja aiheutti valtavasti ongelmia maailmaan. Kun hän kuoli, hänen apostolinsa ottivat hänen työnsä aiheuttaa eripuraa ja he jatkoivat suurta petosta heidän aikanaan. Sitten kun kaikki apostolit olivat kuolleet, uskonnot ja kirkot ottivat heiltä tehtävän vastaan ja jatkoivat petoksen levittämistä maailman kaikkiin maihin.

 

  Uskonnot ovat "Saatanan enkeleitä!" ja he ovat niitä, jotka heitettiin maahan, ja sen vuoksi he tulevat nyt murskatuiksi tai paljastetuiksi miehen taholta, jolle Jumala antoi Hänen Sanansa ja lähetti ilmoittamaan Hänen Nimensä. Viimeinen Profeetta, joka katsotaan olevan Jumalan ensisyntyinen meidän aikanamme. Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Evangelista.

 

  Onko totta, että kaikki nämä uskonnolliset tappamiset joita on tapahtunut, johtuvat siitä syystä, että me emme tiedä totuutta Jumalasta ja Jeesuksesta?

 

  Kuulkaamme, mitä Jeesus sanoo itse:

 

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:2-3

 

  Jeesus sanoi: Syy tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja maiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumala, eivätkä hänen (Jeesuksen) identiteettiä - Jeesus on tarkasti oikeassa, sillä jos kaikki tietäisivät totuuden, että hän ei ole Jumalan poika, vaan ainoastaan Daavidin jälkeläinen, jota Jumala rankasi ihmisten kautta pahoinpitelyin ja ruoskimisin hänen omien väärintekojensa seurauksena; että hän oli väärä profeetta, joka saarnasi oudosta jumalasta - on nyt paljastettu ja tiedetään olevan Saatana itse - voisitko sinä ajatella, että ihmiset jatkaisivat taisteluaan toisiaan vastaan hänen takiaan, jos kaiken jo tietäisivät?

 

 

  Myös, jos kysyt ihmisiltä montako Jumalaa on olemassa; he vastaavat: On vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä vastauksessaan.

 

  Kun kysyt Hänen nimeään, he antavat sinulle monia nimiä ja he taistelevat sen puolesta. Se vain osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi maailman kirouksen ja taistelujen syistä.

 

  Jos kysyt joltakin Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristinuskoisille); ja Muslimeille hän on Marian poika ja vain profeetta; muille ja toisille uskonnoille hän on Jumalan poika, mutta myös ihminen.

 

  Nämä ovat paljastukset ja tosiasiat, jotka osoittavat, että me emme todella tunne Jeesusta. Tämän takia tappamiset ovat jatkuneet nykyaikaan asti ja kaikki ne LOPPUVAT nyt, kun totuus Jeesuksesta on kaikkien tiedossa.

 

  Minkälainen auktoriteetti on ´profeetta kuin Mooseksella´, Maestro Evangelistalla, jonka hän on saanut Jumalalta osoittamaan meille, että hänen ohjauksensa Jumalan käskyjen ymmärtämisessä kirjoitusten kautta on riittävää?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

"Katso, Minä lähetän enkelin" - Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan.

 

"sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut" - Jumala lähettää Hänen Enkelinsä tai sanansaattajansa johtamaan meitä sitä tietä, jonka Jumala on valmistanut.

 

  Tämä paikka ei ole taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat, vaan tässä maailmassa. Mitä meidän tulisi tehdä, jotta tekisimme meidän planeettamme Eedenin Puutarhan kaltaiseksi - yhdistynyt maailma Jumalan alaisuudessa.

 

  Opi lisää tästä sanomasta seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html

 

ENKELI, JOKA KANTAA JUMALAN NIMEÄ JA JEESUKSEN TODISTUSTA

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi" - Jumalan enkelille tai sanansaattajalle on myönnetty suuri auktoriteetti Jumalalta, sillä se, mitä sanansaattaja tulee puhumaan meille, ei ole hänen omaansa, vaan sen mukaisesti, mitä Jumala on käskenyt hänen puhua.

 

  kuinka me voimme tietää, että se mitä sanansaattaja tai enkeli/profeetta puhuu on Jumalalta?

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - sillä hän puhuu suuressa ja Pyhässä Jumalan Nimessä.

 

"Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut" - todellakin, Enkeli tai sanansaattaja- profeetta kuin Mooses puhuu Jumalan puolesta.

 

 Meidän nykyisenä aikanamme, kun jonkun maan hallitsija tai Presidentti lähettää puhemiehensä puhumaan jostain tietystä asiakohdasta, niin me kuuntelemme tuota puhemiestä, koska me tiedämme Presidentin taanneen hänelle auktoriteetin kyseisen informaation esiin tuomiseen.

 

  Mikäli me kuuntelemme ja uskomme Presidentin puhemiestä, niin kuinka paljon enemmän meidän pitäisi kuunnella ja uskoa Jumalan puhemiestä - "suurta jumalien Jumalaa" (Psalmi 95:3).

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala lähettää Enkelin tai sanansaattajan ohjaamaan meitä ulos tästä nykyisestä vaarasta, jossa joutuisimme kokemaan suurempia sotia ja katastrofeja?

  Kuinka Enkeli tulee johdattamaan meitä tehdäksemme maailmastamme siunatun maailman Jumalan alaisuudessa?

 

  Kuinka nämä sodat ja tuhot voidaan välttää?

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta, ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan"." Ilmestyskirja 7:1-3

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" ovat symbolisia ja tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), kansainvälinen organisaatio.

 

  Mitä "tuuli" symbolisoi?

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!"

Jeremia 4:10-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I said, "Alas, Sovereign LORD! How completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, 'You will have peace,' when the sword is at our throats!"

At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them."

Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind,

his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!"

Jeremiah 4:10-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, Voi, Kaikkivaltias HERRA! Kuinka perusteellisesti Sinä oletkaan vaivuttanut petokseen tämän kansan ja Jerusalemin sanomalla, ´Teillä on oleva rauha,´ kun miekka on kuitenkin kurkullamme!" Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:10-13


Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Then I said, "Ah, Lord GOD!
Surely You have greatly deceived this people and Jerusalem,
Saying, 'You shall have peace,' Whereas the sword reaches to the heart." 11 At that time it will be said to this people and to Jerusalem, "A dry wind of the desolate heights blows in the wilderness toward the daughter of My people - Not to fan or to cleanse - 12 A wind too strong for these will come for Me; Now I will also speak judgment against them." 13 "Behold, he shall come up like clouds, And his chariots like a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe to us, for we are plundered!"

Jeremiah 4:10-13 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, "oi, Herra JUMALA! Totisesti Sinä olet suuresti eksyttänyt tämän kansan ja Jerusalemin, Sanoen, ´te saatte asua rauhassa, ´Kun kuitenkin miekka tavoittaa sydämen." Tuona aikana tullaan sanomaan tälle kansalle ja Jerusalemille, "Kuiva tuuli autioilta korkeuksilta puhaltaa erämaassa kohti Minun kansani tyttäriä; Nyt Minä puhun tuomioni heitä vastaan. " "Katsokaa, hän tulee niin kuin pilvet, Ja hänen vaununsa ovat kuin pyörretuuli. Hänen hevosena ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä, me olemme ryöstetyt puhtaaksi!" Jeremia 4:10-13

 

"pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia (YK) ja maailman johtajia, jotka symbolisesti yrittävät pitää loitolla sotia, konflikteja ja kansojen välisiä kohtaamisia, joita nykyisin tapahtuu monissa osissa maailmaa.

 

  Lukekaamme Ilmestyskirjan luku 7 ja tällä kertaa jae 2

 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta" Ilmestyskirja 7:2

 

 "Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan idästä" - muun tai toisen "enkelin", tämä on erilainen kuin neljä enkeliä - jotka kuvaavat tämän päivän maailman johtajia. Tämä toinen tai muu enkeli symbolisoi Jumalan viimeistä profeettaa, ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa kuin Mooses, joka on Kaukoidästä, Filippiineiltä.

 

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä.

 

  Mikä on "elävän Jumalan sinetin" tarkoitus?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

  Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "muu tai toinen enkeli" tuo on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva" - siitä syystä, että kaikki maailman ihmiset tietävät ja tuntevat Jumalan Nimen, se kirous, jonka Jumala sääti 5. Moos. 11:26-28 poistetaan ja me tulemme kaikki elämään Jumalan siunauksessa.

 

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooses (kerrottu aiemmin 5. Moos. 18:18-19) tulo, hänet joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään, on todiste, että profeettojen Jumala todella elää!

 

"Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Karitsa symbolisoi profeetan (kuin Mooseksen) uskollisuutta sanoman julistamisessa, jonka Jumala ilmoitti hänelle (niin kuin se kirjoitettu Raamattuun) ja hän on myös selittänyt profetioiden tarkoitukset ihmisille.

 

  Kuinka Jumalan nimi voi tulla sinetöidyksi ihmisten mieliin ja sydämiin?

 

"Minä kiitän sinua kaikesta sydämestäni, veisaan sinun kiitostasi jumalien edessä. Minä rukoilen sinua kumartuneena sinun pyhään temppeliisi päin ja kiitän sinun nimeäsi sinun armosi ja totuutesi tähden; sillä sinä olet osoittanut, että sinun lupauksesi on suuri yli kaiken, mitä sinun nimesi ilmoittaa." Psalmi 138:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"1 I will praise you, Lord, with all my heart; before the "gods" I will sing your praise.I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your unfailing love and your faithfulness, for you have so exalted your solemn decree that it surpasses your fame."
Psalm 138:1-2 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä ylistän Sinua, Herra, kaikesta sydämestäni; "jumalien" edessä minä laulan Sinulle ylistystä. Minä kumarrun alas Sinun pyhää temppeliäsi kohden ja ylistän Sinun Nimeäsi, Sinun ehtymättömässä rakkaudessasi ja Sinun uskollisuudessasi, sillä Sinä olet niin ylentänyt pyhän ja juhlallisen säädöksesi, että se moninkertaistaa Sinun maineesi."

Psalmi 138:1-2

 

"jumalien" edessä minä laulan Sinulle ylistystä" - koska Jumala, jonka nimi on se, mitä ollaan ilmoittamassa meille Enkelin, profeetan kuin Mooseksen kautta, on jumalien Jumalan Nimi.

 

  Kuitenkin, mikäli maailman johtajat eivät kuuntele Jumalan sanomaa (kuin Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatusta) ja jatkavat edelleen sotaa, jonka tapahtumapaikkana on Lähi-itä - mitä tulee tapahtumaan?

 

  Tapahtuu todella hirvittävä asia:

 

"Ja tämä on oleva vitsaus, jolla Herra rankaisee niitä kansoja, jotka sotivat Jerusalemia vastaan: hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa. Sinä päivänä on tuleva Herralta suuri hämminki heidän sekaansa, niin että he käyvät kiinni toinen toisensa käteen ja toisen käsi kohoaa toisen kättä vastaan. Myös Juuda on sotiva Jerusalemissa, ja kaikkien pakanakansojen rikkaudet kootaan joka taholta: kullat ja hopeat ja ylen paljon vaatteita. Samoin on vitsaus kohtaava hevosia ja muuleja ja kameleja ja aaseja ja kaikkea karjaa, mitä niissä leireissä on - samankaltainen vitsaus." Sakarja 14:12-15

 

"Hän mädättää siltä kansalta lihan, kun se vielä seisoo jaloillaan, sen silmät mätänevät kuopissansa, ja sen kieli mätänee sen suussa." - Sen takia, että maailman johtajat eivät kuuntele Jumalan sanomaa, jonka Hän antoi Hänen profeettansa kuin Moosekselle ja tulee jatkamaan heidän sotaansa, se tulee laajenemaan suureksi konfliktiksi, joka vaikuttaa ja vahingoittaa Jerusalemia ja se johtaa se johtaa tuohon suureen vitsaukseen, jolloin ihmisten liha mätänee heidän vielä seisoessaan.

 

  Minkälaista sodankäyntiä se tulisi olemaan?

 

  Vaikka se on pelottavaa ajatella sellaista, niin Maestro Evangelistan tarkoitus ei ole pelotella ketään. Hänen tarkoituksensa on saattaa ihmiset tietoiseksi tästä profetiasta, niin ettei se pääsisi tapahtumaan.

 

  On meidän toivomme, että maailman johtajat voivat olla rauhallisia ja tehdä tarvittavia ennakkotoimenpiteitä välttääkseen ydinaseiskun tapahtumasta.

 

  Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

 "aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" - tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme.

 

  Väkivaltaa ja tappamisia tapahtuu joka puolella ja kaikki nämä tapahtumat ovat merkkejä "tulevasta suuresta ja pelottavasta HERRAN päivästä".

 

  Kuinka me voimme pelastua sitten, kun suuri ja hirvittävä HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

  On aivan selvää, että hän, joka kutsuu avukseen Jumalan Nimeä, pelastuu.

 

  Tehköön nyt kaikki maailman ihmiset ja heidän johtajansa oikeamielisen päätöksen!

 

  Annammeko uskonnollisten konfliktien laajeta ja jatkamme ylistämällä väärää jumalaa (jonka ovat opettaneet meille uskonnot) ja kärsimme lisää vastoinkäymisiä, ja maa tulee olemaan ikuisesti Jumalan kiroama.

 

  Vai

 

  Tottelemme Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja kuuntelemme (Viimeistä Profeettaa) profeettaa kuin Moosesta, Maestro Eraño Martin Evangelista, joka on paljastanut ja ilmoittanut Jumalan Nimen. Kun me kaikki huudamme Jumalan Nimeä, niin Jumala tulee vastaamaan meidän rukouksiimme ja Rauha on saavutettu, sen vuoksi, että  ei ole enää hajotusta ja eripuraa ja maailma on Jumalan siunaama ikuisesti.

 

  Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta: Miksi me joudumme kokemaan paljon sotia, tuhoja, vitsauksia ja muita katastrofeja, kuin on ollut aina tähän päivään asti?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu (ja saa veden kiehumaan), että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat (kumartaisivat) sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

"risut leimahtavat tuleen" - tämä on nykyinen tila maailmassa; näetkö uutisointia kaikkialta maailmasta?

 

"tekisit nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen profeettansa Maestro Eraño Martin Evangelistan kautta, niin että me voisimme tietää, että tämä nyt elämämme aika on profetioiden täyttymisen aikaa.

 

  Miksi Jumala tekee kaikkia näitä asioita (sotia, tuhoja, nälänhätää ja vitsauksia) meille kaikille?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt (kätkenyt) kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

"Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi" - Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia ja se jakaa heitä.

 

"kätkenyt kasvosi meiltä" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. Ja silti he yhä huutavat puoleensa heidän kunnioitettavien jumaliensa nimiä, sen vuoksi Jumala on meille valtavan vihainen!

 

  Ole perehtynyt tuntemaan Jumalan suuri Nimi, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista ilmoittaa Raamatun kautta seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html ja  http://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html. sekä

www.suurinimi.com

 

  On suositeltavaa, että ihmisten pitäisi saada heidän johtajansa vakuuttumaan, että heidän täytyy kysyä neuvoa profeetalta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista, niin että hän (Viimeinen Profeetta) voisi antaa heille Jumalan Sanan. Todellinen ratkaisu maailmassa oleviin ongelmiin on Jumalan Sana!

 

  Meidän tulisi pohtia ja miettiä tätä asiaa. Kenties olisi aika meidän kaikkien ihmisten kokoontua yhteen ja kuulla Jumalan Sanaa.

 

  Hyväksyi lukija uskot `Profeettaa kuin Mooses´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä tässä artikkelissa ja www.thename.ph  ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, tai et, niin se ei ole enää meidän huolenaiheemme. Lukijat ovat vastuussa ja tilivelvollisia Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19). Meidän tehtävämme on yksinkertaisesti tiedottaa jokaista Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista meille tuo.