Julkaistu 2. marraskuuta 2013

Heaven is God's Abode. Was heaven promised by God to man?

Taivas on Jumalan asuinpaikka. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle? Osa 1

 

 Ihmiskunta on uskontojen levittämän sanoman seurauksena saatu uskomaan, että heidän perimmäisin elämän tarkoitus on astua taivaaseen kuolemansa jälkeen.

 

  Jokaisella uskonnolla on oma oppinsa siitä, kuinka ihminen voi astua taivaaseen. Jotkut saarnaavat, että hyvien töiden kautta; kun toinen uskontokunta saarnaa, että sinun täytyy olla heidän kirkkonsa jäsen pelastuaksesi; ja joku saarnaa, että sinun täytyy hyväksyä Jeesus pelastajanasi. Se mikä on yhteistä näille toisiaan vastaan sotiville opetuksille on, että on virhe seurata tai totella sitä, mitä he saarnaavat ja se on sama asia, kuin joutuisi Jumalan rankaisemaksi siellä ´tuonpuoleisessa elämässä´, kun joutuu ikuisen kärsimyksen paikkaan, eli "helvettiin".

 

  Jotkut uskonnot saarnaavat tätä konseptia tai käsitettä taivaasta saadakseen heihin uskovat seuraajansa uhraamaan elämänsä, kun tapetaan ei-uskovia. Heidät on saatettu uskomaan, että uhraamalla elämänsä, he tekevät palveluksen Jumalalle ja että Jumala palkitsee heitä sallimalla heille sisäänpääsyn "taivaaseen" tai "paratiisiin".

 

  Niin kauan kuin tämä oppi taivaasta ja helvetistä on uskontojen opettamana olemassa, niin kauan hajotus ja eripura näiden uskontojen seuraajien välillä eivät koskaan tule loppumaan. Siten ihmiskunta ei koskaan tule saavuttamaan todellista yhdenmukaisuutta. Tulee aina olemaan ristiriitoja uskontojen välillä.

 

  Me emme voi enää sallia tämän vastakkainasettelun tai ristiriitatilanteen uskontojen välillä tapahtuvan. Se erotus on nykypäivän aseissa menneisiin uskonnollisten konfliktien suhteen, että enää ei käytetä miekkoja ja nuolia, vaan voimakkaita aseita, pommeja ja pian ydinaseohjuksia.

 

   Ei ainoastaan tuo, vaan niin kauan kuin uskontojen oppi taivaasta ja helvetistä on olemassa, niin jokainen uskova tulee aina ajattelemaan, että jokainen tapahtuva katastrofi ja tuho ovat merkkinä päivästä, jolloin Jumala tuomitsee ihmiskunnan, olevan lähellä. Sen sijaan, että tunnustaisimme sen olevan merkki, että jotain on väärin siinä, kuinka me kohtelemme toisiamme ja meidän planeettaamme ja että meidän pitäisi työskennellä yhdessä korjataksemme vahingot joita olemme tehneet.

 

  On osoittautunut, että tämä uskontojen opetus taivaasta ja helvetistä on vain tehnyt ihmiskunnan elämisen entistä pahemmaksi.

 

  Sanoiko Jumala todella (Raamatussa), että meidän perimmäinen tarkoituksemme on saavuttaa pääsy taivaaseen kuoltuamme ja sen vuoksi meidän pitäisi seurata Hänen lakejaan?

 

  Nyt Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista näyttää meille vastauksen Raamatun kautta:

 

  Aloittakaamme lukemisemme 1. Mooseksen kirjasta:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman (sinä varmasti kuolet)." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the Lord God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

  Kyseisissä jakeissa, Maestro (Opettaja) Evangelista selittää, että Jumala antoi Adamille vapauden syödä jokaisesta puutarhan puusta, paitsi hän ei saanut koskea hyvän ja pahan tiedon puun hedelmiin. Me voimme selkeästi ymmärtää, että Jumala antoi Adamille vapaa tahdon. Mikäli Adam haluasi elää pitkän elämän maan päällä, hänen olisi täytynyt seurata ohjelinjaa, jonka Jumala antoi. Se oli hänen valintansa.

 

  Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi Adamille, että mikä on oleva seuraus, mikäli hän syö kielletyn puun hedelmää…

 

"sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan" 1. Moos. 2:17

 

  Kuten voimme lukea, seurauksena Adamin teosta oli kuolema. Jumala ei koskaan sanonut, että Adam joutuisi helvettiin, eikä Hän koskaan sanonut, että Adam menisi taivaaseen Hänen käskyjensä noudattamisen seurauksena ja oltuaan uskollinen.

 

  Toinen opetus, jonka me voimme ymmärtää on se, että ihmisen elämän pituus on riippuvainen siitä mitä hän syö.

 

  Kertomus Genesiksessä, 1. Mooseksen kirjassa ja erityisesti kertomus Adamista, on perusohjeistus siitä, kuinka ihmiskunta kykenee elämään pitkän ja yltäkylläisen elämän Maassa.

 

  Luemme nyt, kuinka Jumala antoi elämän Adamille:

 

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu." 1. Moos. 2:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and the man became a living being." Genesis 2:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"…ja ihmisestä tuli elävä olento." 1. Moos. 2:7

 

  Kuten me voimme lukea, Jumala muovasi Ihmisen maan tomusta ja antoi hänelle elämän hengen, jolloin hänestä tuli elävä sielu. Tämä tarkoittaa, että elävä ihminen on elävä sielu. Meidän sielumme ei elä enää sen jälkeen kun me kuolemme. Sielu tai elämän henki menee takaisin Jumalan tykö ihmisen kuoltua!

 

  On täysin kiistämätöntä, että aina 1. Mooseksen kirjasta alkaen Jumala ei koskaan puhunut ihmisen lähettämisestä taivaaseen tai helvettiin. Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että se mitä uskonnot ovat opettaneet meille taivaan ja helvetin käsitteestä, ei ole alusta alkaenkaan totta.

 

  Kuinka me voimme tietää, että uskontojen tulkinnat kirjoituksista ovat valheellisia, kuvitteellisia ja epätodellisia aivan alusta lähtien?

 

  Koskien Adamia, uskonnot ovat laittaneet meidät uskomaan, että hän on Jumalan ensimmäisenä luoma elävä ihminen, kuten uskonnot opettavat. Tämän kaltainen opetus on nyt erittäin vaikea hyväksyä nykypäivän modernisti ajattelevan sukupolven aikana ja tämän takia he ajattelevat Raamatun olevan myytti tai vain tarinaa, sillä kuinka kaikki maailman ihmiset voisivat tulla Adamista ja Eevasta, kuten uskonnot saarnaavat?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että tuo ei ole totta! Adam ei ole Jumalan ensiluomus Raamatun kerronnassa.

 

  Maestro Evangelista selittää sen selkeästi; hän kertoo meille, että Jumalalla oli kaksi luomistyötä.

 

  Luemme Luomisen kertomuksen:

 

"Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:21

 

  On totta, että Jumala loi eläimet ennen ihmistä.

 

"Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä" 1. Moos. 1:22

 

  Jumala ainoastaan sanoi niille, lisääntykää, niille ei annettu mitään liittoa.

 

  Mikä päivä se oli?

 

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä." 1. Moos. 1:23

 

  Mitä Jumala teki seuraavaksi?

 

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

"Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme" - Jumala loi ihmisen - "mieheksi ja naiseksi", samalla kertaa tai samanaikaisesti. Tässä kontekstissa, asiayhteydessä sana "ihminen" on ymmärrettävä tarkoittavan "ihmistä yleisellä tasolla" - sen vuoksi on kirjoitettu "mieheksi ja naiseksi Hän loi heidät". Kuinka monta paria Hän loi, sitä ei ole mainittu.

"Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa" - Jumala on henki, millä tavalla ajateltuna Hän loi meidät kaltaisikseen?

 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake,

I will be satisfied with seeing your likeness."

Psalm 17:15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

 

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

 

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

 Kuten on yläpuolella kirjoitettu, Jumalan kaltaisena oleminen tarkoittaa olemista yhtä Jumalan kanssa oikeamielisyydessä. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä olemukseltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20), VAAN olemaan SOPUSOINNUSSA Hänen oikeamielisyytensä kanssa.

 

  Jumala loi meidät Hänen kuvakseen ja kaltaisekseen, että me voisimme olla oikeamielisiä, kuten HÄN ON.

 

  Tämä osoittaa myös, että toisilla planeetoilla ei ole eläviä olentoja, sillä on ainoastaan ihmiset (miehet ja naiset), ei toisia olentoja, jotka Jumala (koko universumin luoja - taivaan ja maan) on luonut olemaan HÄNEN kuvansa ja kaltaisensa.

 

  Kuitenkin, ollakseen todella oikeamielinen tai älykäs kuin Jumala on, niin pelkkä viisaus ei riitä:

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 "Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom.
And in all your getting, get UNDERSTANDING." (caps ours)
Proverbs 4:7 NKJV
 

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on tärkein asia; Sen vuoksi hanki viisautta. Ja kaikessa mihin pyrit, hanki YMMÄRRYSTÄ". (korostus meidän)

 

  Maestro Evangelista selittää asiaa, jotta ihminen olisi Jumalan kaltaisuudessa (oikeamielisyydessä) tai olisi todella älykäs kuin Jumala on, ihmisen tulee ylistää Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ eikä SOKEASSA USKOSSA, kuten uskonnot opettavat.

 

  Palaamme luomisen kertomukseen:

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi (ottakaa se valtaanne); ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 

"Jumala siunasi heidät" - heidät, eli enemmän kuin yhden. Maestro sanoo, että tässä kohdassa luomista Adamia ei ollut vielä luotu. Jumala viittaa tässä kohdassa Hänen ensimmäisenä luomiinsa ihmisiin.

 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää" - He saivat ainoastaan sanan lisääntyä, he eivät saaneet Jumalalta liittoa tai lupausta, samalla tavoin kuin oli eläinten suhteen.

 

"ottakaa se valtaanne" - he saivat ainoastaan muistutuksen vallita tai hallita heidän asukaslukunsa kasvua, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

 

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" -

 

"vallita" - tarkoittaa vain, että eläimiä käytetään inhimillisen tiedon ja taitotason kehitykseen, ei niiden syömiseen.

 

  Teorian lentämisestä me olemme saaneet linnuilta; laivojen ja sukellusveneiden muotoilun me olemme saaneet kaloilta, ja me olemme kehittäneet monia uusia teknologioita, jotka me olemme kopioineet tavalla tai toisella, eläimiltä, aina vain parempaa. Jopa rokotteet, ennen kuin me käytämme niitä ihmisillä, ne testataan ensin eläimillä.

 

  On selkeää, että ihmiset ja eläimet luotiin samaan luokkaan tai tasoon - "ihmisiin ja eläimiin" - Jumalan silmin katsoen; niille ei annettu liittoa eikä käskyjä.

 

  Tämä oli kuudes päivä tai kuudes VAIHE/JAKSO Hänen luomistaan.

 

  Ja seitsemäntenä päivänä, jatkoiko Jumala muiden asioiden luomista?

 

  Uskonnot ovat väittäneet, että "seitsemännen päivän" jälkeen Jumala ei luonut enää - heidän väitteensä on todiste siitä, että heidän tapansa opettaa raamattua pohjautuu ainoastaan heidän omaan ymmärrykseensä, eikä Jumalalta saatuun.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Ollaksemme varmoja asiasta meidän on luettava lisää. Muista, että Adamia ja Eevaa ei ollut vielä luotu.

 

  Sillä aikaa, jo kuudentena päivänä luotujen ihmisten populaatio kasvoi.

 

 "Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan,"

1. Moos. 2:1-4

 

  Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi tekemästään työstä, se aika oli ensimmäisen luomisen päättyminen.

 

"Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt" - Hän oli ensimmäinen, joka noudatti ja tarkkasi Hänen omaa säädöstään/käskyään.

 

  Maestro Evangelista myös selittää tämän - jos Jumala Itse lepäsi Hänen työnsä jälkeen, niin kuinka paljon enemmän niin on oltava ihmisen suhteen?

 

  Tämän takia Sapatti tai lepopäivä on tärkeä kaikille ihmisille noudattaa, koska ainoastaan kiinnittämällä itsemme koko päivän lepoon, meidän kehomme virkistyy, elvyttyy, nuorentuu itsessään ja terveytemme kohentuu.

 

  Jälleen ensimmäiseen luomiseen -

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, ensimmäisen luomisen tuloksena olevat ihmiset, elivät toisissa osissa maapalloa.

 

  Ajattele asiaa - Mikäli me todella olemme kaikki yhden parin jälkeläisiä, niin miksi on Mustia, Valkoisia, Aasialaisia ja muun värisiä ihmisiä eri paikoissa?

 

  Myös se, kuinka uskonnot selittävät arkeologiset löydöt primitiivisistä, alkukantaisista ihmisistä, joilla oli erilainen fyysinen olemus tai ulkonäkö, joka poikkeaa modernin ihmisen anatomisesta ulkomuodosta, niin kuinka se on mahdollista jos Jumala loi vain yhden parin ihmisiä, joita kutsutaan Adamiksi ja Eevaksi?

 

  Nämä tehdyt löydöt tukevat tosiasiaa, että Jumala todellakin loi muita ihmisiä kauan ennen kuin Adam ja Eeva oli luotu.

 

  Kuudentena päivänä luodut ihmiset tai kuudennen vaiheen ovat Jumalan taholta tarkasteltuna Hänen "ensimmäinen luominen" tai Pakanat.

 

  Ensimmäisten luotujen ihmisten jälkeen, Jumala teki jälleen erityisen luomistyön:

 

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa (kasvia) kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

 

"maan päälle" - paikka jossain Lähi-idässä, autiomaassa, se kuvaa puiden ja kasvien puuttumista tai poissaoloa. Koskeeko tämä kuvattu paljaus tai tyhjyys koko sen aikaista maailmaa? Maestro sanoo että ei, koska kasvit oli luotu jo ensimmäisen Luomisen aikana. Onko se totta?

 

  Luemme seuraavasta kohdasta:

 

"Ja Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin: maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:11-12

 

  Jumala loi kasvit ja puut eläinten ja ihmisten ruuaksi. Sinä näet Jumalan mahtavat muotoilun jäljen, kuinka eläimet selviäisivät, jos siellä ei olisi ollut kasveja, joilla ne olisi ruokittu?

 

  Milloin se oli?

 

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä." 1. Moos. 1:13

 

  Jos Jumala olisi luonut ensin eläimet ja ihmiset, luomatta ensin kasveja ja siementä kantavia hedelmiä ruuaksi, niin ne eivät olisi kyenneet elämään ja selviytymään.

 

  Palaamme:

 

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa (kasvia) kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

 

"maan päällä" - tietty paikka Lähi-idässä, erämaata. Tämä karuus/paljaus kuvaa vain maan tilaa Lähi-idässä.

 

"ihmistä maata viljelemässä" - siellä ei ole vielä älykästä ihmistä viljellen kehittämässä ja kylvämässä peltoja. Ensimmäisen luomisen ihmiset, vaikka he lisääntyivät lukumääräisesti, he olivat primitiivisiä, alkukantaisia ja yhä ruuan kerääjiä. He vain poimivat syömänsä ruuan pensaista ja maasta.

 

"vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan." 1. Moos. 2:6

 

  Jumala laittoi veden virtaamaan maan halki ja teki sen kestäväksi ja tuottavaksi - kastelujärjestelmä ja teknologia tuli esitetyksi ja mitä tapahtui seuraavaksi?

 

"Silloin HERRA Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (olento)." 1. Moos. 2:7

 

"teki maan tomusta" - sinä huomaat, että Jumala loi jälleen, ihmisen luominen seitsemännen päivän jälkeen - mies luotiin yksin ilman paria. Hän oli Jumalan erityinen luominen, toinen luominen.

 

  Kuinka erityinen "mies" oli?

 

"Ja HERRA Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen "miehen", jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2:8

 

Tämä on aika, jolloin ihminen asetettiin Puutarhaan; puutarha oli olemassa (luotiin) vasta "ihmisen" jälkeen - toinen luominen:

 

"Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun." 1. Moos. 2:9

 

"Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita," - tämä oli Jumalan toinen erityinen luominen, minkälainen se oli?

 

"kaikkinaisia puita, ihania nähdä" - nämä ovat koristeellisia puita.

 

"hyviä syödä" - hedelmää kantavia puita.

 

"elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun" - tarkoittaa, että kun erityinen "mies" asetettiin Puutarhaan, niin ainoastaan hänellä oli jonkinlaista tietoa ja älyä, joka asetti hänet erilleen "ensimmäisen luomisen" ihmisistä. Hän kykeni erottamaan, mikä on kehityksen kannalta menestyksellistä ja mikä ei ole.

 

  Kuinka rikas oli miestä varten valmistettu maa?

 

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään (pää)haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse (Kolmas virta on Tigris; se virtaa Assyrian itäpuolen myötäisesti). Ja neljäs virta on Eufrat." 1. Moos. 2:10-14

 

  Tarkoittaa, että puutarha oli yltäkylläinen ja täynnä luonnonrikkauksia.

 

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia" - puutarhalla oli kanavaverkosto, kastelujärjestelmän tapainen.

 

  Jumala sijoitti puutarhan paikkaan, jossa vesi saattoi vapaasti virrata maasta jokiin. Hän ei luonut sitä paikkaan, jossa veden virtaaminen voisi estyä. Muutoin se tulvisi, kun joessa oleva vesi nousisi liiaksi sateen johdosta.

 

"sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä" - että Puutarha oli yltäkylläinen luonnonrikkauksiltaan. Se oli tarkoitettu ainoastaan Puutarhassa olevalle miehelle.

 

"Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään (työskentelemään) ja varjelemaan (pitämään huolta) sitä." 1. Moos. 2:15

 

 Mies laitettiin puutarhaan ja hänelle annettiin kaikki tarvittava ylläpitääkseen ja kehittääkseen sitä.

 

  Tämä on myös ihmisen perimmäinen ja ydintehtävä täällä maan päällä - pitää huolta ja kehittää maata, ei saastuttaa ja väärinkäyttää luonnonrikkauksia.

 

Nyt tämä kyseessä oleva luominen 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 2 on osa eri luomista, kuin on ensimmäinen seitsemän päivän vaihe. Uskonnot eivät ole koskaan ajatelleet tai edes tienneet näistä kahdesta luomisesta Pyhässä Raamatussa.

 

  Koska maailman ihmiset eivät myöskään tiedä tätä tosi opetusta, niin he uskovat uskontojen levittämään tarinaan - että Adam ja Eeva olivat ensimmäiset Jumalan luomat ihmiset. Uskonnot ovat opettaneet ja levittäneet heidän Raamattu opetuksiaan kuvitteellisina ja tekaistuina alusta lähtien aina tähän päivään asti.

 

Palaamme jatkaaksemme:

 

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

"ihmistä" - annettiin käsky, hän on ainoana Puutarhassa; hän on erilainen ja erillään ihmisistä, jotka oli luotu kuudennen päivän Luomisen aikana. He muut ovat Eedenin Puutarhan ulkopuolella.

 

Onko se totta?

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jumala antoi käskyn 1. Moos. 2:16-17 "ihmiselle, miehelle" - Adamille.  Säädös tai käsky on suunnattu yksinomaisesti Adamille, yhdeltä yhdelle.

 

  Tämä yksi yhdelle ystävyyssuhde Jumalan ja Adamin välillä on se, mitä Jumala tahtoo meillä olevan Hänen kanssaan. Jumala tahtoo meillä jokaisella olevan yksilöllinen ja SUORA ystävyyssuhde Hänen kanssaan.

 

  Käsky, jonka Jumala antoi Adamille, on se, joka erottaa hänet muista, eli "ensimmäisen luomisen" ihmisistä, hänelle on annettu käsky ja muut eivät sellaista saaneet.

 

  Kuinka me voimme tietää, että Adam ei ole osa ensimmäistä luomista?

 

"Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja HERRA Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut." 1. Moos. 2:18-20

 

  Hän alkoi antaa eläimille nimiä, tarkoittaa, että hänen älykkyytensä ja tietotasonsa kasvoi. Jumala näki miehen olevan yhä yksinäinen…

 

  Tässä me voimme nähdä, että Adamin tarina on todella Jumalan toisesta luomisesta, sillä Jumalan ensimmäisessä luomisessa eläimet oli luotu ennen (1. Moos. 1:21-25) ensimmäisiä miehiä ja naisia (1. Moos. 1:26-28). Kun taas toisessa luomisessa Jumala loi Ihmisen, miehen, joka sai nimekseen Adam (1. Moos. 2:7) ja hänet luotiin ennen eläimiä (1. Moos. 2:18-20).

 

  Tämä myös tarkoittaa, että eläimet, jotka Jumala loi ensimmäisen luomisen aikana, eivät olleet samoja eläimiä, kuin olivat toisen luomisen eläimet. Tämä vastaa sitä, mitä me näemme todellisuudessa luonnossa, koska erilaisia eläimiä asuu eripuolilla ja osissa maapalloa.

 

  Me voimme nähdä myös, että toisessa luomisessa Adam luotiin YKSIN ja sitten eläimet, mutta ei naista vielä - joka on täysin eri tapaus, kuin ensimmäisessä luomisessa, jossa Jumala oli luonut ensin eläimet ja sitten vasta ensimmäiset ihmiset, miehet ja naiset samanaikaisesti.

 

  Jatkamme lukemista:

 

"Niin HERRA Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla." 1. Moos. 2:21

 

"raskaaseen uneen" - tämän jakeen teksti kyetään selittämään ja ymmärtämään vain meidän nykyisen sukupolvemme aikana, mies rauhoitettiin nukuttamalla, aivan kuten hänet olisi valmisteltu toimenpiteeseen, joka on samanlainen kuin on kirurginen operaatio meidän aikanamme!

 

"Ja HERRA Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." 1. Moos. 2:22

 

  Näin nainen oli luotu. Tämä oli toinen Jumalan erityisistä luomistöistä, toisin kuin seitsemän päivän Luomisen aikana 1. Mooseksen kirjan luvussa 1; "mieheksi ja naiseksi", heidät luotiin samanaikaisesti.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Tämä on ilmestys, joka kertoo Jumalan luodessa Ihmisen, jota me kaikki kutsumme Adamiksi ja naista Eevaksi, jotka ovat luodut erilleen ensimmäisistä ihmisistä. Me olemme onnekkaita, että me olemme eläviä todistajia tälle ilmestykselle. Meitä aiemmin eläneet eivät ole tienneet mitään tästä asiasta.

 

  Adam on erityinen Jumalalle, ja lupaus on yksin hänen kanssaan, se ei koske Eedenin Puutarhan ulkopuolella eläviä ihmisiä.

 

  Erottaaksemme selkeämmin Ensimmäisen Luomisen Toisesta tai Erityisestä Luomisesta, jatkakaamme lukemista:

 

"Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: Minä olen saanut pojan HERRAN avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies." 1. Moos. 4:1-2

 

  Sen jälkeen kun Adam ja Eeva poistettiin rangaistuksena Eedenin Puutarhasta, he asettuivat paikkaan, josta Adam oli otettu. Tämä oli aikaa, jolloin Ensimmäisen Luomisen ihmisten lukumäärä tai populaatio oli lukumääräisesti kasvanut.

 

  Heillä oli kaksi poikaa, Kain ja Aabel.

 

  Luemme seuraavasta:

 

"Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: Menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin HERRA sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." 1. Moos. 4:8-10

 

  Jumala tiesi Kainin murhanneen Aabelin…

 

"Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja Kain sanoi HERRALLE: Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." 1. Moos. 4:11-14

 

"kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut" - mikäli me seuraamme uskontojen opetusta, että Adam ja Eeva olivat ensimmäiset ihmiset maailmassa, niin kuka tappaisi Kainin, hänen isänsä ja äitinsä?

 

  Kuten on mainittu "kuka ikinä minut kohtaa" - siis kuka tahansa, joka oli elossa siihen aikaan. Kain viittaa toisiin ihmisiin, jotka elivät elämäänsä heidän aikanaan. Hän ei puhu perheestään tai sukulaisestaan, joka hänet tappaisi. Tämä hylkää tai kiistää joidenkin Kristittyjen esittämän väitteen, että Kain meni naimisiin oman sukulaisensa kanssa. Nyt on erittäin selvää, ettei Kain nainut sisartaan kuten uskonnot saarnaavat.

 

  Mitä Jumala teki hänelle?

 

"Mutta HERRA sanoi hänelle: Sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman. Ja HERRA pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui HERRAN kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä." 1. Moos. 4:15-16

 

"kuka ikinä tappaa" - todellakin, Jumala Itse vahvistaa siellä olleen muita ihmisiä Adamin perheen ohella tai lisäksi heidän aikanaan. Tässä viitataan Pakanoihin, jotka oli luotu ensimmäisen luomisjakson aikana. Siinä ei viitata Adamiin ja Eevaan tai heidän tuleviin jälkeläisiinsä.

 

"Ja HERRA pani Kainiin merkin" - tässä toistamiseen Jumalan antama lupaus Adamille, annettiin edelleen hänen jälkeläisilleen.

 

  Kun Kain asettui Noodin maahan, niin mitä tapahtui?

 

"Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek."

1. Moos. 4:17-18


  Mistä Kainin vaimo tuli? Pastorit ja papit ja kirkonmiehet antoivat vastauksen jo ajat sitten: Se oli hänen sisarensa, joka oli syntynyt Eevasta! He lisäsivät, että Adamilla ja Eevalla oli tytär Kainin ja Aabelin jälkeen.

 

  Voisiko tämä tarkoittaa, että uskonnot kertovat meille Kainin tehneen insestiä, sukurutsausta?

 

  Todistaaksemme onko uskontojen opetus koskien tätä asiaa totta vai ei, niin lukekaamme Pyhästä Raamatusta koskien Adamin ja Eevan kolmatta lasta. Kuka oli Adamin ja Eevan kolmas lapsi? Syntyikö heille Kainin ja Aabelin jälkeen tytär?

 

"Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi." 1. Moos. 4:25

 

  Seuraava lapsi oli myös poika! Uskonnot ovat olleet väärässä! He ovat jälleen lisänneet (parannelleet edukseen) Pyhän Raamatun opetusta. Siten se voi ainoastaan tarkoittaa, että Adamin ja Eevan aikana asui paljon ihmisiä maailmassa, ei tosin niin lukuisasti kun tänä päivänä.

 

  Jo pitkän aikaa Tiede on jatkuvasti esittänyt ihmiskunnalle heidän löytöjensä kautta, että se mitä uskonnot saarnaavat Adamista ja Eevasta ensimmäisinä ihmisinä maailmassa, ei ole totta. Mutta kuitenkin tosi elämän todisteista piittaamatta uskonnot ovat jatkaneet heidän valheellisia ja virheellisiä Raamatun kirjoitusten tulkintojaan. Uskontojen kapeamieliset tai totuutta vaarantavat tulkinnat ovat aiheuttaneet lukuisten ihmisten välinpitämättömyyteen, sen suhteen että Raamattu todella sisältää Jumalan Sanan. Että Raamatun Jumala on todella olemassa, sillä se mitä he saarnaavat, ei vastaa todellisia Tieteen löytöjä ja saavutuksia. He jatkavat oppinsa pakottamista seuraajiinsa. He toistuvasti vakuuttelevat seuraajilleen, että mikäli he eivät kuuntele uskoen heidän oppiaan, niin silloin he (heidän seuraajansa) eivät pääse "taivaaseen", josta he ovat saarnanneet ja siten heitä tullaan rankaisemaan ikuisella kidutuksella "helvetissä".

 

  Koska uskontojen (erityisesti Kristinusko) valheelliset opetukset, että Adam ja Eeva olivat Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset, on nyt paljastettu. Heidän tarinansa Taivaasta ja Helvetistä (jonka he sanovat olevan ihmisen viimeisin kohtalo kuoleman jälkeen) voidaan nyt tehdä ymmärrettäväksi ja asettaa häpeään.

 

  Me voimme nyt ymmärtää sen kautta mitä olemme lukeneet, että Jumala loi maan ja ihmiskunnan täysin loogisessa järjestyksessä. Siten, aivan alusta lähtien Jumala on näyttänyt meille, että Hänen teissään ja tekemisissään on syy ja järjestys.

 

  Kysymys kuuluu, kuinka Maestro Evangelista kykenee näyttämään meille nämä selitykset koskien Jumalan Sanaa 1. Mooseksen kirjassa? Onko tämä hänen henkilökohtaisen Raamatun kirjoitusten tulkintaansa? Mikä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta selittää kirjoituksia?

 

  Ensinnäkin, lukekaamme kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan ensimmäisen Mooseksen kirjan. Me kaikki tiedämme, että Mooses kirjoitti viisi ensimmäistä kirjaa Raamatusta (1. Mooseksen kirjan ja osan 5. Mooseksen kirjaa), mutta kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan tapahtumista, jotka tapahtuivat Luomisen aikana?

 

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

  Tässä on selitys kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle ja Jumala puhui hänelle kuin kaverille.

 

  Mooses kykeni kirjoittamaan Pyhän Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa (erityisesti Luomisen tapahtumista), koska Jumala, Luoja Itse, on se Yksi, joka "paljasti, ilmoitti" Sanan hänelle.

 

  Mooses vain ainoastaan kirjoitti Sanan, joka hänelle annettiin tai ilmoitettiin.

 

  Mooses on kauan sitten edesmennyt. Kuinka me voimme todella ymmärtää Jumalan sanaa, jonka hän on kirjoittanut? Salliko Jumala kenen tahansa ihmisen selittää Hänen Sanaansa, jonka Hän käski Mooseksen kirjoittaa?

 

  Luemme, mitä on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka Hän lähettää ja jonka suuhun Hän asettaa Hänen Sanansa.

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - koska hän tulee omaamaan auktoriteetin puhua Jumalan puolesta tai hän tulee olemaan Jumalan puhemies, aivan kuten Mooses oli.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - valittu henkilö on tuleva Juutalaisiin katsottuna vieraaseen rotuun kuuluvien keskuudesta, joita Jumala tulee myös katsomaan ja käsittelemään Hänen kansanaan Israelina;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänestä erilaisen kuin Mooseksesta. Moosekselle oli annettu auktoriteetti viedä hänen kansansa pois Egyptistä ja antaa heille Kymmenen Käskyä, mutta hänelle ei annettu auktoriteettia suoraan paljastaa omalle kansalleen tai ilmoittaa Jumalan Nimeä. Ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella tai tehdä tutkimuksia Pyhää Raamattua koskien siitä, mitä hän sanoisi koskien Jumalan Sanaa. Hänen tulee vain odottaa hetkeä, jolloin "Sana" hänelle annetaan, jotta hän ilmoittaisi Jumalan sanoman kaikille.

 

  Tämän takia Maestro Evangelista kykenee ja pystyy selittämään Jumalan Sanaa (erityisesti sen, minkä me olemme lukeneet 1. Mooseksen kirjasta), koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala on jo ennalta kertonut 1. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja se tarkoittaa, että kaikki, mitä me olemme lukeneet, ovat olleet Sanoja, jotka Jumala on asettanut, laittanut hänen (Maestron) suuhun. Se on Jumala, joka on antanut hänelle tämän ymmärryksen selittää Raamatun kirjoituksia, niin että me voimme ymmärtää Hänen Sanansa erittäin selkeässä muodossa.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa ainoastaan sen mitä Jumala hänelle antaa, hän ei puhu omiaan. Ilmestykset eivät ole hänen omia mielipiteitään tai opintojen tulosta, vaan suoraan Jumalalta. Tämä tarkoittaa, että se mitä Maestro on näyttänyt meille hetki sitten, on sitä, mitä Jumala on hänen käskenyt näyttää meille. Hyväksymme me sen tai emme, ei ole enää hänen huolensa tai murehtimisen aiheensa. Hänen tehtävänsä on ainoastaan saattaa päätökseen se, minkä Jumala on käskenyt hänen ilmoittaa kirjoituksista.

 

  Lähettämällä profeetan, joka on "kuin Mooses", Jumala ei ainoastaan vahvistanut meille, että se oli Hänen profeettansa Mooses, joka kirjoitti Hänen Sanansa 1. Mooseksen kirjaan, vaan me voimme nyt myös ymmärtää, että Jumala todella haluaa meidän tietävän 1. Mooseksen kirjan tapahtumista ja erityisesti Hänen Adamin ja Eevan luomisestaan - että he eivät ole ensimmäisiä Hänen luomiaan ihmisiä ja että HÄN EI LUVANNUT KUOLEMAN JÄLKEISTÄ ELÄMÄÄ TAIVAASSA, MIKÄLI M E TOTTELEMME HÄNEN LAKEJAAN. Jumala ohjaa valittua henkilöä selittämään Hänen Sanansa, jotka Hänen profeettansa Mooses on kirjoittanut aikaisemmin ja myös Hänen Sanansa, jotka ovat kirjoittaneet Hänen muut profeettansa Raamatussa.

 

  Mikäli Jumala ei olisi puhunut lähettävänsä profeettaa kuin Mooses, niin sitten meillä ei olisi todistetta, että Mooseksen Jumala on olemassa ja että oliko Mooses olemassa.

 

  Tämän takia Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että meidän tulisi kuunnella ainoastaan sitä, mitä profeetta kuin Mooses puhuu Hänestä Raamatun kirjoitusten kautta, sillä se, mitä hän puhuu, on sen seurausta, mitä Jumala on käskenyt hänen ilmoittaa, paljastaa.

 

  Kuinka me voimme tietää, että kyseessä on todellakin Mooseksen ja profeettojen Jumala, joka on lähettänyt hänet näyttämään meille nämä ilmestykset?

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - tietääksemme, että Maestro Evangelista on todellakin profeetta kuin Mooses ja se mitä hän puhuu kirjoituksista, on todellakin sitä, mitä Jumala on hänen käskenyt tehdä, että Hänen profeettansa kuin Mooses tulee PUHUMAAN HÄNEN NIMESSÄÄN, tarkoittaa, että hän on mies, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen. Ja siten ollen, kun me huudamme tai kutsumme Jumalaa Nimeltä, Jumala tulee takaamaan meille todellisen ymmärryksen, kuinka me voimme lopulta elää siunattua ja yltäkylläistä elämää täällä maan päällä, EIKÄ TAIVAASSA, kuten uskonnot virheellisesti opettavat!

 

  Edellä mainitut näkökohdat ovat MERKKEJÄ TODELLISESTA JUMALAN PROFEETASTA tai ´profeetasta kuin Mooses´ meidän sukupolvellemme. Hän on kyvykäs selkeästi selittämään Jumalan Sanan kirjoituksista (ja aivan erityisesti koskien Jumalan Nimeä), koska Jumala Itse opettaa häntä, aivan kuten Jumala on opettanut profeettaa Mooses.

 

  Jotta kaikki maailman ihmiset tulisivat tietämään Mooseksen (ja muiden profeettojen) tosi Jumalan Nimen, ja jotta he saisivat tietääkseen ja ymmärtääkseen tosi tarkoituksen Jumalan Sanalle (jonka Hänen profeettansa Mooses ja kaikki muut profeetat ovat kirjoittaneet Raamattuun), niin heidän tulee ainoastaan KUUNNELLA miestä, jonka Jumala on valinnut ja nostanut olemaan Hänen "PROFEETTANSA KUIN MOOSES", EIKÄ heidän tule kuunnella uskontoja!

 

  Se mitä ateistit puhuvat Jumalaa vastaan, ei sisällä totuutta, sillä he pohjaavat heidän väitteensä uskontojen opetuksille, joiden opetukset ja selitykset kirjoituksista ei ole tullut Jumalalta ja että he (uskonnot) eivät ole Jumalan lähettämiä puhumaan Hänen Nimessään. Ateistit eivät voi syyttää Jumalaa, että Hän olisi tehnyt Hänen Sanansa Raamatussa arvoitukselliseen tai salattuun tapaan, sillä Hän oli jo antanut muistutuksensa 1. Mooseksen kirjassa 18:18-19 tulevasta profeetasta kuin Mooses ja että ihmisten tulee vain kuunnella, mitä profeetta puhuu Hänen Nimessään. Se mitä ihmisten olisi täytynyt tehdä, olisi ollut odottaa oikean profeetan kuin Mooseksen tuloa.

 

  Kaikkein tärkeimpänä Jumala antoi muistutuksen Hänen profeetastaan kuin Mooses:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille" - kuten me voimme lukea, Jumala Itse tulee vaatimaan tilille ne ihmiset, jotka eivät kuuntele Hänen Sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses tulee puhumaan Hänen Nimessään. Jumalalla on syy tehdä tuo, sillä kyseessä on Hän, joka on ohjeistanut profeetan kuin Mooseksen ilmoittamaan käsketyn.

 

  Kysymys kuuluu: Onko totta, että Mooseksen Jumala sanoi, että Hän tulee katsomaan myös muut ihmiset kuuluviksi Israelin kansaan? Kuinka se voi tapahtua?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

Ne, jotka huutavat avukseen Jumalaa Nimellään tullaan katsomaan Jumalan taholta kuuluviksi Hänen ihmisiinsä/kansaansa. Tämä tarkoittaa, että Jumalalle, sinun ei tarvitse olla Juutalainen ollaksesi Israelilainen tai kuuluaksesi Hänen ihmisiinsä. Sinun täytyy ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

 

  Me voimme nyt tuntea Jumalan tosi Nimen, koska profeetta kuin Mooses (josta Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja jonka suuhun Hän on asettanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä) on tullut persoonassa Opettaja Eraño Martin Evangelista, nettisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta. Maestro (Opettaja) Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä (niin kuin se kirjoitettuna Raamattuun) em. nettisivuilla koskien sitä, mitä Jumala on häntä käskenyt tekemään.

 

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista sai kutsun Jumalalta ja kuinka Jumala opetti häntä Raamattuun kirjoitetun tarkoituksesta, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html orhttp://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html.

 

Kertomus Maestrosta

 

  Sen sanoman kautta, jonka Jumala ilmoitti Sakarjan kirjassa 13:9, me voimme nyt ymmärtää kuinka johdonmukainen Jumala on ollut Sanansa suhteen. Että Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva Israelin kansan veljien keskuudesta, koska kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista. Siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen ja tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta kansaa.

 

  Onko totta, että mies, jonka Jumala tulee kutsumaan Hänen profeetakseen kuin Mooses on tuleva idästä, nousevan auringon maasta?

                                                                                                                           

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä." Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan Hänen profeetakseen kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti/paljasti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä" - Tämä on syynä sille, että uskontojen johtajat tuntevat olevansa tyrmistyneitä tai kauhistuneita näiden ilmestysten johdosta, koska heidät paljastetaan, sillä se mitä he ovat tienneet kirjoituksista ei ole tullut Jumalalta.

 

  Kun Maestro Evangelista (joka tulee Filippiineiltä, Saarivaltio Idässä), kutsui Jumalaa Nimeltä, jonka hänelle ilmoitti Jumala kirjoitusten kautta, jolloin hänestä tuli Israelilainen, aivan kuten Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9, vaikka hän ei ole Israelilainen verensä kautta.

 

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on oleva julistettu siinä samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen, tulee?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea" Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

  On kirjoitettu, että Jumalan tosi Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, meren Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, paljastamaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Kuinka me tiedämme, että se on juuri muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

  "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

  Tämä on tuleva profeetta kuin Mooses; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta…

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple" I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole

 

Juutalainen, vaan muukalainen - joka on selkeästi osoitettu olevan persoonassaan Maestro Evangelista.

 

  Jumalan Nimi on nyt koko maailman luettavissa nettisivuilla www.thename.ph and www.thenameonline.info.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut."

1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi."

1. Kun. 8:43

 

  Hyväksyivät uskonnot sitä tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN, on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllämainittujen nettiosoitteiden kautta, Kuningas Salomon julistaman profetian täyttymykseksesi. Tämä on todellisuutta nyt!

 

  Tietääksesi toden Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin Jumalan Nimen Raamatusta - sinä voit lukea sen seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.htmlhttp://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html.

 Kuinka Jumala Ilmoittaa Itsensä Tänä Päivänä

  Onko totta, että Jumala teki "Muukalaisen", joka on Maestro Evangelista, Israelilaisen Hänen Nimensä kautta ja siten teki hänet Hänen profeetakseen kuin Mooses? Ne, jotka hyväksyvät Jumalan Nimen, jonka hän on ilmoittanut, tulevat olemaan niitä, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluviksi uusiin Israelilaisiin tai Hänen uusiksi ihmisikseen/kansakseen. Jumala on sanonut, että Hän katsoo nyt niitä, jotka eivät olleet Hänen kansaansa, aivan kuten Hänen kansakseen/ihmisikseen:

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Éi minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

  Nuo, joita kutsuttiin Pakanoiksi tai ei-juutalaisiksi, tulevat olemaan tunnustettuja Jumalan taholta Hänen uutena Kansanaan, sitten kun he hyväksyvät ja syvästi kunnioittavat tosi Jumalan Nimeä, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut kirjoitusten kautta.

 

  Koska Maestro Evangelista, joka on muukalainen, on nyt Jumalan taholta tehty Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta, me voimme tunnustaa, että Jumala on todellakin nostanut ´profeetan kuin Mooseksen´, niin että me maailman ihmiset voisimme tuntea Hänen tosi Nimensä (kirjoituksista) ja huutaa turvaksemme Hänen Nimeään ollaksemme osa Hänen uutta kansaansa - Hänen Uutta Israeliaan.

 

  Onko totta, että Jumala (Mooseksen ja muiden profeettojen Jumala Raamatussa) on julistanut aikaisemmin, että Hän tulee katsomaan muiden maiden ihmisiä Hänen kansaansa Israeliin kuuluviksi?

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi" Sakarja 2:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you."

Zechariah 2:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11-13

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - tämä tulee tapahtumaan kun me kaikki huudamme puoleemme Jumalan Nimeä, aivan kuten sanoi Sakarja 13:9. Me todistamme nyt, kuinka kirjoitukset ovat yhdenmukaisia ja harmoniassa, koska nyt on ilmoitettu miehen kautta, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, profeetan kuin Mooseksen, persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista. Tämän takia, kun me huudamme tosi Jumalan Nimen puoleen, niin ei ole enää oleva hajotusta, eripuraa tai uskontojen välisiä selkkauksia, koska Jumala katsoo kaikkien meidän olevan Hänen kansaansa - olemme kaikki Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Jumalan alaisuudessa.

 

  Onko totta, että Jumala on luvannut sellaisen päivän, kun me kaikki tunnustamme Hänen tosi Nimensä?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset huutavat turvakseen Jumalan Nimeä, jonka Hänen todellinen profeettansa kuin Mooses, Maestro Eraño Evangelista on ilmoittanut tällä nettisivulla, niin kaikkia ihmisiä tullaan kohtelemaan ja tarkastelemaan Jumalan taholta Hänen kansanaan, KAIKKI OVAT ISRAEL.

 

  Ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historiassa kaikki maailman ihmiset ovat yhdistyneinä ja tulee viimeinkin olemaan rauha kaikkien kansojen välillä!

 

  Vielä tärkeämpänä me voimme lukea Sakarjan kirjassa 14:9, että "Herra tulee olemaan KOKO MAAILMAN kuningas", ja tämä tarkoittaa, että me tulemme todistamaan tämän profetian täyttymyksen täällä maan päällä. Se ei tapahdu taivaassa, koska se taivas, jolla uskonnot ovat aivopesseet ihmiskunnan, taistella toisiaan vastaan ja hukata heidän elämänsä odottaen taivaallista palkintoa, SE EI OLE TOTTA, vaan enemmänkin harhakuvitelma, joka perustuu petokseen.

 

  Kun on sanottu.. "Herra TULEE OLEMAAN koko maailman kuningas", me voimme nyt ymmärtää, että siinä lukee "TULEE OLEMAAN KUNINGAS", koska tosi Jumala on vielä hallitseva. Tämä on symbolista, koska ennen näitä ilmestyksiä, me emme ole tunteneet tosi Jumalaa, sillä me emme ole olleet tietoisia tai emme ole vielä kuulleet Jumalan tosi profeettaa kuin Mooses.

 

  Koska tosi Jumala on vielä aloittava Hänen hallintansa, se tarkoittaa ainoastaan, että ne opetukset, joita uskonnot ovat opettaneet meille, eivät ole tosi Jumalasta, vaan heidän itse tekemästään jumalasta. He tekivät tai laittoivat meidät ylistämään väärää jumalaa ja tämä on syy sille, miksi ihmiskunta on joutunut kokemaan niin paljon kärsimyksiä ja väkivaltaa.

 

  Ja mikä on pahinta, on se että he saivat meidät uskomaan heidän opetuksiinsa, että nämä nykyiset kärsimykset, joita me nyt koemme, on Jumalan tapa testata ihmiskuntaa, että ansaitsemmeko me pääsyn "taivaan valtakuntaan".

 

  Se ei ole totta, sanoo profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) ja tämä on se, mitä Jumala käski häntä näyttämään meille, että miksi ihmiskunta on kärsinyt kaiken menneen ja nykyisen ajan:

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Me olemme lukeneet 1. Mooseksen kirjasta 2:16-17, että Puutarhassa Jumala antoi Adamille ja Eevalle "vapaan tahdon" valita, kuinka he voisivat elää elämänsä paremmin. Maestro Evangelista sanoo, tämä tarkoittaa, että Jumala ei kontrolloi ihmisyksilön valintaa elämänsä suhteen. Ihminen voi nauttia hyvästä ja onnellisesta elämästä, mikäli hän noudattaa ja seuraa Jumalan käskyjä ja toisaalta kärsiä kipuja ja vastoinkäymisiä, mikäli hän ei tottele Jumalaa ja ylistää muita jumalia, joita ei tunne.

 

  Kysymys: Voimmeko me vielä löytää maan tai valtion, joka on täysin edistyksellinen, eikä sillä on lainkaan ongelmia, vastoinkäymisiä?

 

  Vastaus: EMME YHTÄÄN

 

  Tänä nykyisenä aikana maat kokevat erimuotoista epäonnea ja häiriötekijöitä; sotaa, kuivuutta, tuhoja, katastrofeja, tauteja ja pahentuvia taloudellisia kriisejä. Koska me emme voi enää löytää yhtäkään maata, joka ei olisi joutunut kärsimään jonkin muotoisesta em. koettelemuksista, niin Maestro Evangelista kertoi meille, että se on merkki maailman olevan todella kirottu!

 

  Nyt me olemme tulleet huomaamaan todellisuudessa, että valtiot, maat ovat olleet kirottuja, koska ihmiset eivät ole seuranneet ja totelleet Kaikkivaltiasta Jumalaa. Tämän vuoksi on kirjoitettuna Sakarjan kirjaan 14:9, että HERRA JUMALA on oleva Kuningas, koska me olemme ylistäneet muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet. Me emme ole ylistäneet oikeaa Kaikkivaltiasta Jumalaa, sillä me emme ole tunteneet tai tietäneet Hänen tosi Nimeään. Sen, mitä uskonnot ovat opettaneet meille, että se kärsimys, joka meitä kohtaa nyt, on meitä varten asetettu testi astuaksemme sen läpäistyämme taivaaseen, ja se on pelkkää kuvitelmaa, fantasiaa. Tämän todentuman kautta on nyt aika, että me avaamme silmämme.

 

  Mikä on todisteena sille, että Jumala on johdonmukainen Hänen käskylleen, säädökselleen koskien "siunausta ja kirousta"? Miksi ihmiset ja profeetat Vanhassa Testamentissa, jotka seurasivat Jumalan käskyjä, kaikki pelastuivat? Seuraavat pelastuivat ahdistuksen hetkestä: tuholta (Loot); tulvasta (Nooa); leijonien luolasta (Daniel); suuresta kalasta (Joona); tulesta (Danielin ystävät), ja heidän vihollisiltaan (Daavid), näin muutamia nimetäksemme. Uudessa Testamentissa, miksi on niin, että kaikki Jeesusta seuranneet, (aloittaen Jeesuksesta) kaikki tapettiin? Tarkoittaako se, että Jumala on eri Vanhassa Testamentissa kuin mikä on Uuden Testamentin Jumala?

 

  Meidän täytyisi ymmärtää, että Jumala on johdonmukainen Hänen antamansa käskyn tai säädöksen suhteen, "siunaus ja kirous". Jumala on antanut meille esimerkkejä Pyhässä Raamatussa, niin että me voisimme tietää, kuinka saavutamme "siunauksen", emmekä joutuisi kärsimään "kirouksista".

 

  Me voimme valita kahden välillä: jos me seuraamme Jumalaa - siunaukset, ja jos me emme seuraa, vaan menemme toisten jumalien perässä joita emme tunne - kirous. Valinta on meidän. Me emme voi syyttää Jumalaa meidän epäonnistumisistamme, vaikka uskonnot opettavat meille, että olipa elämämme hyvää tai pahaa, niin uskontojen mukaan se on "Jumalan tahto" tai että Jumala kontrolloi elämäämme. Maestro Evangelista sanoo, että meidän ei pidä enää ajatella sillä tavoin. Me itse teemme elämämme, jos se on hyvä, me itse olemme sen tehneet. Mikäli se on paha ja huono, me olemme tehneet sen huonoksi. Jumala on jo vihainen ihmiskunnalle, kun me syytämme Häntä elämästä, jonka olemme itse itsellemme aiheuttaneet.

 

  Jotta ymmärtäisimme miksi Jumala ei hylännyt Hänen profeettojaan, kuten Danielia, lukekaamme mitä tapahtui:

 

"Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta? Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: Kuningas eläköön iankaikkisesti! Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt. Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa. Ja kuningas käski tuoda ne miehet, jotka olivat syyttäneet Danielia, ja heittää heidät lapsineen ja vaimoineen jalopeurain luolaan; eivätkä he ehtineet luolan pohjaan, ennen kuin jalopeurat hyökkäsivät heidän kimppuunsa ja murskasivat kaikki heidän luunsa." Daniel 6:20-24

 

 "sulkenut jalopeurain (leijonien) kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt" - Me voimme lukea yllä olevista jakeista, että Jumala pelasti Danielin, koska hän on nuhteeton Jumalan silmissä, eikä hän ole syyllistynyt mihinkään rikkomukseen Kuningasta vastaan. Ne, jotka vilpillisesti syyttivät häntä, olivat ne, jotka heitettiin leijonien luolaan ja joutuivat leijonien tuhoamaksi.

 

  Kysymys kuuluu: Mikäli Jumala pelasti Danielin, sen vuoksi että hän oli nuhteeton, eikä ollut tehnyt rikkomusta Hänen silmissään, niin miksi sitten kun tarkastelemme miestä nimeltä Jeesus, josta kristityt apostolit saarnaavat olevan kirjaimellisesti Jumalan poika, sallittiin Jumalan taholta kohdata brutaalin, kauhean kuoleman hänen syytäjiensä käsissä?

 

  Apostolit jopa väittivät, että syy sille, että Jumala salli Jeesuksen kuolla sellaisen brutaalin kuoleman, on sen vuoksi, että hän olisi pelastanut ihmiskunnan heidän synneistään.

 

  Ei ainoastaan se, vaan halki apostolien kirjoitusten (Kristillisyyden perustajaisät) he ovat väittäneet, että Jeesuksen kauhea kuolema oli välttämätön, jotta häneen uskovat saisivat ikuisen elämän Taivaassa. Tämä opetus sai ihmiskunnan takertumaan Kristinuskoon, sillä se on lupaus ikuisesta elämästä. Ihmiset ohjattiin luulemaan olevansa kiitollisuudenvelassa Jeesukselle, koska hän kärsi ja hänen kuolemansa on heidän pelastuksensa tähden.

 

  Siten, jos uskovat nyt tänä päivänä kohtaavat monenlaisia kärsimyksiä (eli köyhyyttä, väkivaltaa, katastrofeja ja sotia), niin he eivät tarkastele niitä Jumalan kirouksena, kuten Jumala käski profeettaansa Moosesta sanomaan 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28.  He tarkastelevat ja ajattelevat sen olevan testi tai koettelemus heidän uskolleen apostoleiden kirjoittaman mukaisesti koskien Jeesusta ja olemaan uskollisia sellaiselle opille, ja he saisivat palkintona paikan Taivaassa, heidän toisessa elämässään tuonpuoleisessa…

 

  Ajattele asiaa! Jos se jumala, josta apostolit kirjoittivat, on todellinen Jumala ja on todella niin voimallinen, niin miksi Hän lähettäisi niin kutsutun synnittömän poikansa, kuten apostolit väittävät, kuolemaan monien syntien puolesta? Miksi Hän ei voi sanoa "Minä annan teille kaikille anteeksi" ja sitten nostaisi meidät taivaaseen?

 

   Todellisuudessa, jos olet isä ja toinen henkilö on tehnyt syntiä sinua kohtaan, niin antaisitko sinä hänen tappaa sinun poikasi tai sinun lapsesi, jotta sitten sinä antaisit hänelle anteeksi? Et tietenkään anna tehdä sellaista, se on järjenvastaista ja epäoikeudenmukaista. Mikäli me ihmiset emme voi sallia sellaista epäoikeudenmukaista tekoa; niin kuinka paljon vähemmän sen sallisi profeettojen Jumala, joka on oikeudenmukainen Jumala?

 

  Me olemme havainneet ja tulleet tuntemaan Jumalan oikeudenmukaiseksi, sen johdosta, kuinka Hän loi meidän maailmamme, Hän teki sen erittäin loogisella järjestyksellä ihmisen asuttavaksi ja selviytyäkseen elämässään tässä maailmassa. Hän loi ensimmäiseksi kasvit, jotka tulisivat olemaan ruuaksi eläimille ja ihmisille, joita Hän loisi, eikä ole muuta tapaa. Mikäli eläimet ja ihmiset olisi luotu ensiksi ennen kasveja hedelmää kantavia puita, niin mitä he söisivät selviytyäkseen?

 

  Aivan varmasti, Jumala, joka on luonut maan ja kaiken elämän siihen sellaisella loogisella järjestyksellä, ei voi olla sama jumala (josta apostolit saarnaavat, että antaisi anteeksi syntiselle ihmiskunnalle, jonka Hän on luonut), jolla on epälooginen ja epäoikeudenmukainen tapa sallia Hänen poikansa brutaalisti tapettavan erittäin syntisten ihmisten käsien kautta, jotka Hän on luonut.

 

  Ja vielä enemmän, Mooseksen Jumalalla on laki 5. Mooseksen kirjassa 24:16:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Mooses 24:16

 

  Tästä Jumalan laista me voimme ymmärtää, että me emme voi laittaa lasta maksamaan hänen vanhempiensa syntien edestä, emmekä voi asettaa vanhempia kuolemaan lasten tekemien tekojen tähden. Se on jopa säädetty tässä jakeessa, ETTÄ JOKAINEN KUOLEE OMIEN SYNTIENSÄ TAKIA, ja tämä tarkoittaa, että Jumala ei koskaan salli syyttömän kuolla synnin takia, jota hän ei ole tehnyt.

 

  Koska Jumala on tehnyt tämän kaltaisen käskyn tai säädöksen, niin siitä seuraa, että se, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, että Jumala salli Jeesuksen kuolla sellaisen karmean tuskallisen kuoleman meidän syntiemme takia, EI OLE TOTTA, VAAN SUURI VALHE. Se on enemmänkin heidän (uskontojen) mielikuvituksen tuottama juttu/keksintö!

 

  Lukekaamme, mitä Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ilmoittaa/paljastaa koskien Jeesusta.

 

  Onko totta, että Jeesus oli Hänen poikansa ja että Hän salli Jeesuksen kuolla väkivaltaisen kuoleman antaakseen ihmiskunnalle heidän syntinsä anteeksi?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands.

II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

  Tämä on Jumalan antama Sana Daavidille, jonka puhui profeetta Naatan, että hänen jälkeläisensä tulee rakentamaan/perustamaan huoneen Jumalan Nimelle.

 

  Lue uudelleen seuraava jae:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Mutta miksi on tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle, miksi joku vain ei voisi sanoa Nimeä; onko tälle olemassa syy?

 

  Mikä on syynä sille, että Jumalan kansa ei koskaan tuntenut Hänen Nimeään?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jeremiah said to all the people, including the women, "Hear the word of the LORD, all you people of Judah in Egypt.  This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeremia sanoi kaikille ihmisille, mukaan lukien naiset, "Kuulkaa HERRAN sana, kaikki te Juudan ihmiset Egyptissä. Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

  Tämä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen, koska he ylistivät "taivaan kuningatarta". Tämä on samankaltaisuus tämän päivän Marialle, Jeesuksen äidille, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot) ja joka on yhä tänä päivänä syvästi kunnioitettu.

 

  Mikä oli Jumalan tuomio heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jolla he kuvaavat Jumalaa, ei ole Jumalan tosi nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamat, joka jopa vannoi valan Nimensä kautta, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään.

 

  Kun Jumala on antanut kirouksen, niin tapahtuuko se varmasti?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Kuinka me tiedämme, että kun he olivat heidän matkallaan Egyptin maalla, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän epäjumalan palvomisellaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet ja joiden nähden Minä olin paljastanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jopa sinä aikana kun Israelilaiset olivat yhä Egyptissä, he olivat jo ylistäneen vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä sisältää taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremias 44:24-26), ja sen vuoksi Jumala kirosi heidät (Juutalaiset), niin etteivät he enää voi mainita Hänen Nimeään.

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet" - Jumala näytti heille, kuinka Hän pitää Hänen Nimensä puhtaana, joutumatta häväistyksi, Hänen kansansa epäjumalanpalvelusten kautta, asettamalla kirouksen, että he eivät enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään.

 

  Väärien jumalien ylistäminen oli se synti, jonka Israelin kansa teki Jumalaa vastaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, etteivät he voisi enää koskaan sanoa Hänen Nimeään, joka tarkoittaa, että Jumala otti Hänen siunauksensa heiltä pois ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansa tulisi pelastetuksi heidän synneistään, heidän täytyy tietää uudelleen Jumalan Nimi.

 

  Onko totta, että sitten kun Israelin kansa taas tietää ja tuntee Jumalan Nimen ja huutaa turvakseen Hänen Nimeään, niin Jumala antaa heille anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Syy tälle on (oli tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle), että Jumalan Nimi olisi heidän nähtävillään Daavidin valitun jälkeläisen toimesta ilman, että Jumala rikkoisi Omaa Sanaansa! Mikäli Israelin kansa katuu ja huutaa turvakseen Jumalan Nimeä, niin heidän syntinsä tulee anteeksi annetuksi Jumalan taholta. Tämän takia tuleva Daavidin jälkeläinen ansaitsee tulla kutsutuksi nimellä pelastaja. Sillä hän tekee Jumalan Nimen tunnetuksi huoneen (temppelin) kautta, joka tulee rakennetuksi.

 

  Kun huone tulee rakennetuksi, mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläistä tullaan tarkastelemaan tai hän saa etuoikeuden tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai titteli, joka hänelle myönnetään, mikäli hän onnistuu tehtävässään, vaikka hän on vain ihminen.

 

On myös annettu ehto: Että mikäli Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon, hän tulee kärsimään rangaistuksen " IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

  Maestro Evangelista kysyy: Miksi rangaistus annetaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä Jumalan sauvan (iskun) kautta?

 

Maestro Eraño Evangelista selittää: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen Jumalan Nimelle, niin Israelin kansa (heidän aikanaan) tulee tuntemaan Nimen juuri mainitun Huoneen kautta; Israelin kansan yllä oleva kirous tulee sitten pois nostetuksi. Israelin kansa olisi pelastunut. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu työssään ohjata hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimen (kansa olisi hyötynyt Nimen tuntemisesta), niin he ovat luonnollisesti niitä, jotka rankaisevat häntä.

 

  Miksi?

 

  Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle, ei ole Jumalan edun vuoksi, vaan Israelin kansa olisi saanut hyödyn!

 

  Jumalan käskyjen mukaisesti, se ketä vastaan olet syntiä tehnyt, niin sieltä olet saava rangaistuksen! Jos olet tehnyt syntiä kansaa vastaan, niin he toimeenpanevat rangaistuksen.

 

 Huone (temppeli, rakennus), jossa on Jumalan Nimi näkyvillä, osoittaisi Israelin kansalle tien (heidän aikanaan) pelastaa heidät synneistään Jumalalle.

 

  Aivan kuten tapahtui Eedenin Puutarhassa Adamille ja Eevalle: Jumala sanoi, ettei heidän pitäisi syödä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta; jos he söisivät, he kuolisivat.

 

  Aina kun Jumala antaa Hänen käskynsä, on aina myös olemassa ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kohtaamaan rangaistuksen ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla.

   Tästä syystä huone tuli rakentaa Jumalan Nimelle, että Juutalaiset voisivat tietää Jumalan Nimen, ilman että Jumala olisi rikkonut Oman tekemänsä valan Itseään vastaan - että he eivät voisi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään.

 

  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämälle heille huone, jossa on (joka kantaa) Jumalan Nimi. Kun he näkevät Nimen kyseisessä huoneessa, niin he kykenevät huutamaan Jumalan puoleen. Mikäli hän menestyy tehtävässään, niin kirous hänen kansansa yllä tulee Jumalan kautta pois nostetuksi. Hänen hallintavaltansa yli Israelin tulee olemaan ikuista ja hän tulee saamaan tunnustusta ja kunniakseen TITTELIN "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen valittu tähän tehtävään oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa Salomo (1. Aikakirjat 22:9-13). Vaikka huone tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi ei ollut tunnettu hänen kansansa keskuudessa hänen aikanansa, koska Kuningas Salomo rakensi myös muita temppeleitä hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kuningasten kirja 11:1-13).

 

  2. Samuelin kirjassa 7:12-14 annettu tehtävä ei koskaan päättynyt Salomoon, vaan se siirrettiin Jeesukselle:

 

  Lue seuraavasta linkistä: http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html ja http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html. sekä

 

Yksi Sukukunta

 

  Salomon jälkeen seuraava valittu yksilö Daavidin sukulinjasta on Jeesus. Hän on tuleva jatkaman tehtävää saattapa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi - hänen ei tarvitse rakentaa toista huonetta (temppeliä, rakennusta), Salomo on jo rakentanut Huoneen Jumalan Nimelle. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssa israelilaisilleen em. Huoneen kautta, jonka hänen esi-isänsä Kuningas Salomo on rakentanut Jumalan Nimelle.

 

  Onko varmasti totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin sukuun. Siten, mikäli me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

  Ja myös:

 

 "Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

   Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

"pitää kutsuttaman" - kuten olet sen lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ei siis todellinen "Jumalan poika"; hän oli vain mies, ihminen.

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On aivan selvää; Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaa, että hän (Jeesus) ei ole todellinen, aito Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet.
 
  Jeesus oli valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tehdäkseen Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo rakentaman huoneen kautta. Kun hän onnistuneesti saattaa hänen kansansa ymmärtämään, että he kantavat Jumalan Nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yltä tullaan poistamaan. Heidän syntinsä ovat anteeksiannetut Jumalan taholta.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Me voimme nyt nähdä, että profetia 2. Samuel 7:12-14, joka kertoo tulevasta Daavidin jälkeläisestä, ei siis Jumalan pojasta, on saanut täyttymyksensä.

 

   Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä Jumalan Nimi?

 

 "Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut hielle sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus on opettanut tai julistanut meille?

 

  Vastaus on EI YHTÄÄN - tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä siitä on todisteena?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai pahan teon, niin hän saa rangaistuksensa ihmisten käden kautta. Viittaus, että Jeesus pahoinpideltiin ihmisten käsien kautta, osoittaa, että hän teki väärin ja pahan teon.

 

  Siten ollen, hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

 

  Kärsikö Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistuksen ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Todellakin, Jeesus ruoskittiin ihmisten toimesta, aivan kuten Jumala oli antanut lausuntonsa 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

  AVATKAAMME NYT SILMÄMME sille, mitä Jumala selkeästi sanoi:

 

  Sanoiko Jumala, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee hakatuksi ja ruoskituksi miesten käsien kautta ihmiskunnan syntien takia vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen tähden?

 

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus oli hakattu ja ruoskittu meidän syntiemme takia, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuelin kirjasta 7:12-14?

 

  Me olemme TODISTANEET itse, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, että todellinen syy sille, miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla hakatuksi miesten käsien kautta, ei ollut meidän syntiemme takia, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojensa seurauksena.

 

  Tämä on lisätodiste, että hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Mikä oli yksi väärinteoista, joita Jeesus oli tehnyt?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi." Johannes 19:7

 

  Opi tietämään kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, ja joka sai aikaan Jumalan hänelle langettaman rangaistuksen ihmisten käsien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.htm sekä

Suuri Petos

 

  Mainittujen nettisivulinkkien kautta voit myös lukea yhdestä suurimmista vääryyksistä, joita Jeesus teki:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus Jumalan antaman käskyn mukaisesti:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Jumala oli lähettänyt Jeesuksen johdattamaan kansansa taloon/huoneeseen, jossa oli Jumalan Nimi, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän kuitenkin rakensi toisen talon HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, joka ei ollut Jumalan antama käsky. Jeesus rakensi oman kirkkonsa, joka ei ole osa hänen työtään, kuten on spesifioitu profetioissa.

 

  Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perustana ja perusopetuksena. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen, Jeesus teki itsensä tunnetuksi Jumalana, ennemminkin kuin hän olisi tehnyt kanssaisraelilaisensa tuntemaan tosi Jumalan nimen!

 

  Siten ollen Juutalaiset eivät voi todellisuudessa väittää tuntevansa tosi Jumalan nimen ja että he olisivat jo vapautuneet Jumalan kirouksesta. Jeesus, jonka Jumala valitsi (heidän rodustaan, Daavidin suvusta, kuten Jumala on sanonut 2. Samuel 7:12-14) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi Huoneen kautta, jonka Salomo oli rakentanut, hän epäonnistui esittelemään Hänen Nimensä ja siten ollen hän epäonnistui olemaan pelastaja!

 

  Jeesus epäonnistui myös olemaan "messias" hänen kansalleen Israelille.

 

  Tämän päivän Kristuksen kirkon nimenomainen perustus, kivijalka (joka oli Jeesuksen lausunto Matteus 16:18) on tosiasiassa Jeesuksen lausunto hänen väärinteostaan hänen kansaansa Israelia vastaan.

 

  Jeesus teki myös syntiä ihmiskuntaa kohtaan, koska hän epäsi meiltä mahdollisuuden oppia ja saavuttaa tieto ja tuntemus koskien tosi Jumalan Nimeä. Mikäli me olisimme tunteneet Jumalan Nimen, meillä voisi olla henkilökohtainen ja suora yhteys sekä ystävyyssuhde Jumalan kanssa! Koska hän epäonnistui tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kansalleen - hän ei vapauttanut hänen kansaansa heidän synneistään ja epäsi heidän osallisuutensa Jumalan lupaukseen!

 

  Kaikkein tärkeimpänä, Kuningas Salomo ei joutunut ihmisten hakkaamaksi, ruoskimaksi ja pahoinpidellyksi, kun hän teki syntiä Jumalaa vastaan. Se oli Jeesus - Daavidin jälkeläinen tai jälkikasvu - joka joutui ihmisten kautta hakatuksi ja ruoskituksi sekä pahoinpidellyksi, eli ihmisen sauvan kautta.

 

  On yleisessä tiedossa, että Jeesus pahoinpideltiin, ruoskittiin ja hakattiin ihmisten taholta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26) ja se perustuu profetiaan 2. Samuel 7:12-14.

 

Sitä ei voi enää millään kiistää, että Jeesus on tehnyt "vääryyden".

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että apostolit todella kirjoittivat suuren valheen tai vääryyden koskien Jeesusta ja sen, että uskonnot kiertelevät ja vääristelevät Jumalan Sanaa Samuelin kirjassa 2. Samuel 7:12-14. Jumala ei koskaan sanonut, että Hän lähettäisi voidellun yksilönsä Daavidin sukulinjasta kuolemaan meidän syntiemme takia, Jumala selkeästi sanoi, että valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tulisi kärsimään brutaalisti, mikäli hän tekee väärinteon.

 

  Tämä todistaa myös, että Kristittyjen paasaus tai saarnaus koskien "Antikristusta" ei ole totta, sillä Jeesus itse epäonnistui täyttämään velvollisuutensa olemalla Kristus tai voideltu Israelin Kuningas, sillä hän teki väärinteon.

 

  Niin sanottu Jeesuksen ylösnousemus on ainoastaan huhupuhetta, jonka keksivät apostolit, perustaakseen heidän petoksensa, että Jeesus olisi kirjaimellisesti Jumalan poika. Lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html.

Elikö Jeesus Edelleen

 

  Tietääksesi täysin kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta, lue linkit:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm.

Kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa

 

  Koska, Jeesus, joka on ainoastaan Daavidin poika, Jumalan omien sanojen mukaan profetiassa 2. Samuel 7:12-14 on Jumalan hylkäämä kuolemaan hänen omien pahojen tekojensa vuoksi, eikä ihmiskunnan syntien, niin ei ole enää oikeutusta väittää, että ihmiset olisivat kiitollisuudenvelassa Jeesukselle.

 

  Uskonnot käyttävät yleensä Jesajan 53. lukua näyttääkseen tai osoittaakseen Jeesuksen brutaalin kuoleman olleen ihmiskunnan syntien vuoksi kärsitty.

 

  Uskonnot eivät ole niitä, jotka Jumala on käskenyt meidän (5. Mooseksen kirjassa 18:18-19) kuuntelemaan, kun tarkoitetaan Jumalan Sanaa. Jumala antoi suorat ohjeet ja muistutuksen kuunnella vain sen mitä Hänen profeettansa kuin Mooses ilmoittaa Hänen Sanastaan, koska se on HÄN, joka käski Hänen profeettaansa mitä hänen tulisi paljastaa meille kirjoitusten kautta. Siten ollen, se mitä uskonnot saarnaavat tai puhuvat ei ole totta.

 

  Lukekaamme mitä Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa meille koskien Jesaja 53:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 

"Who has believed our message  and to WHOM has the arm of the Lord BEEN REVEALED?" Isaiah 53:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme ja KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

  Se mitä oli kysytty on: " Kuka on uskonut meidät sanomamme ja KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" Se tarkoittaa, että tämä kyseinen asia on tapahtunut aikaisemmin ja siitä on raportoitu heidän kansalleen. Se ei ole koskaan ollut profetia!

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme" - Tämä asia on raportoitu heidän kansalleen jo aikaisemmin. Se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"KENELLE Herran Käsivarsi ON PALJASTETTU?" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on ainoastaan kokoelma menneiden aikojen Israelin kansan historiasta, kertoen miehestä, jolle Jumala on paljastanut Hänen Käsivartensa tai mahtavan ja väkevän voimansa. Jeesus ei ollut silloin edes vielä syntynyt, kun tämä oli kirjoitettu.

 

  Ottakaamme selville kenelle Herran käsivarsi oli paljastettu?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

  Me voimme lukea, että Jumala on ilmoittanut tai paljastanut Hänen voimallisen käsivartensa Moosekselle, heidän Erämaataivalluksensa (Exoduksen) aikana.

 

  Mikäli ja jos Jesaja viittasi Moosekseen tässä kappaleessa (Jesaja 53), niin meidän täytyy kyetä myös lukemaan, että Jesaja itse on sanonut Jumalan ilmoittaneen tai paljastaneen Hänen käsivartensa voiman Moosekselle.

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Then his people recalled the days of old, the days of Moses and his people -

where is he who brought them through the sea, with the shepherd of his flock?

Where is he who set his Holy Spirit among them,12 who sent his glorious arm of power to be at Moses' right hand, who divided the waters before them, to gain for himself everlasting renown," Isaiah 63:11-12 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten hänen kansansa muisti menneitä aikoja, Mooseksen päiviä ja hänen kansaansa - missä on hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka pani Hänen Pyhän Henkensä heihin, joka lähetti mahtavan käsivartensa voiman olemaan Mooseksen oikeassa kädessä, joka jakoi vedet heidän edeltään, hankkiakseen hänelle ikuisesti kestävän maineen," Jesaja 63:11-12

 

  Me voimme selkeästi lukea, Jumala näytti Hänen mahtavan voimallisen käsivartensa Moosekselle, joka tarkoittaa, että Jesaja 53 kyseessä oleva mies, josta Jesaja puhui, ei ollut kukaan muu kuin Mooses, sillä se oli Mooses, jolle Jumala paljasti Hänen mahtavan ja voimallisen Käsivartensa!

 

  Onko totta, että Mooses rukoili, yritti sovittaa tai kysyi Jumalalta anteeksiantoa hänen kanssaisraelilaistensa pahojen tekojen vuoksi?

 

  Tällä tavalla profeetta Mooses rukoili Israelin kansan puolesta Jumalan kanssa:

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne. Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 5. Moos. 32:30-32

 

 Mooses yritti sovittaa kansan tekemien syntien puolesta. Mooseksen pyyntö oli mahtava, että hän jopa tarjosi hänen omaa elämäänsä hänen kansansa syntien puolesta, mutta mitä Jumala sanoi?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34

 

  Jumala ei antanut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Se joka syntiä tekee, vastaa siitä Jumalalle ja tuomiolle on oleva aikansa.  Jumala sanoo: Hän tulee lähettämään "enkelin", kun aika on lähellä.

 

  Miksi Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla Israelin kansan syntien edestä?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

"kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden" - jokainen ihminen on vastuussa omista synneistään, ketään ei rangaista toisen tekemien syntien takia. Tämä on syynä sille, että Jumala ei sallinut Mooseksen kuolla toisten tekemien syntien puolesta, ja se on juuri tämä laki.

 

  Koska Mooseksen ei sallittu Jumalan edessä sovittaa hänen kansansa syntejä, niin kuinka paljon vähemmän se on Jeesuksen kohdalla?

 

  On erittäin selkeää, että kyseessä ei ole Jeesus, johon on viitattu Jesajan kirjan 53. luvussa, ja se ei ole koskaan ollut profetia, vaan muistelmakokoelmakirjoitus siitä, mitä Mooses on tehnyt.

 

Lue lisää aiheesta: http://www.thename.ph/thename/revelations/suffvant-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/suffvant-en.html sekä

Kärsivä Palvelija

 

  Uskontojen oppi, siitä että Jeesus on pelastanut maailman sen synneistä, on vale!

 

  Koska uskonnot ovat aivopesseet meidät, että Jumala olisi muka sallinut "synnittömän" Jeesuksen kuolla meidän syntiemme puolesta, on kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. Uskonnot ovat saaneet sen näyttämään, kuin Jumala olisi rikkonut omaa lakiaan 5. Mooseksen kirjassa 24:16 ja jopa tehneet HÄNESTÄ epäoikeudenmukaisen, koska Hän olisi sallinut niin sanotun synnittömän miehen kuolla kuin "pedon" muiden tekemien syntien puolesta.

 

  Ja vielä tärkeämpänä seikka, että kuinka Jeesus voi sovittaa mitään, kun hänen pahoinpitelynsä ja kuolemansa olivat Jumalan rangaistuksen täyttymys, siitä mitä on kirjoitettu 2. Samuel 7:14 - "minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"!

 

  KOSKA JEESUS KUOLI OMIEN PAHOJEN TEKOJENSA SEURAUKSENA, NIIN SITTEN SE MITÄ USKONNOT OVAT SAARNANNEET KUOLEMAN JÄLKEISESTÄ ELÄMÄSTÄ TAIVAASSA, EI OLE TOTTA.  Se on MYYTTI, TARUA, VIRHEELLINEN USKOMUS, ja HARHAINEN VÄÄRINKÄSITYS!

 

  Uskonnot ovat saaneet meidät ylistämään Jeesusta - (perustuen Jumalan profetiaan 2. Samuel 7:-12-14) joka oli Jumalan rankaisema omien väärintekojensa vuoksi, eikä meidän syntiemme, kuten apostolit väittävät. On selkeä totuus, että uskonnot ovat opettaneet meille vääryyden koskien Jumalaa.

 

  Tämä on syy sille, minkä vuoksi Jumala ei kuule maailman ihmisten rukouksia rauhan puolesta, vaan jatkaa sallien ihmiskunnan kärsimyksiä kaikista näistä kirouksista johtuen, näistä sodista ja tuhoista, koska he kutsuvat ja huutavat väärän jumalan puoleen, jonka ovat tehneet apostolit ja uskonnot!

 

  Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi:

 

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:28

 

 Sallimalla itsemme olevan uskontojen pettämiä ylistämään Jeesusta (joka todellisuudessa kärsi Jumalan rangaistuksen pahoinpitelyin ja ruoskimisella omien pahojen tekojensa vuoksi), niin me olemme todella Jumalan kirouksen alaisia. Me olemme syyllistyneet ylistämään ja palvomaan muita jumalia, joista meille ovat opetuksen antaneet uskonnot, pääasiassa Kristinusko.

 

  Myös niin kutsuttu apostoleiden marttyyrius on täysin mitätöntä ja tyhjää. Se on kuin sanoisi, että itsemurhapommittajien uskonto on oikein, sillä he tahtovat tehdä itsestään marttyyreja. Apostoleiden kuolema tarkoittaa, että Jumala laittoi heidät kuolemaan, koska he saarnasivat valheellisesti Hänestä. He ovat piilottaneet totuuden, että syy sille, miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan brutaalisti, väkivaltaisesti, johtuu hänen omista väärinteoistaan. Heidän apostolikavereidensa kuolemat oli tehty näyttämään siltä, kuin he olisivat kuolleet uskonsa tähden Jeesukseen. Tosi Jumala ei hylkää uskollisia palvelijoitaan, jotka todella tottelevat Häntä. Yksi esimerkki oli profeetta Daniel, joka välttyi kuolemalta leijonien luolassa.

 

  Nyt jotkut voivat ajatella järkeillen - Mikäli apostolit eivät kirjoittaneet totuutta siitä, miksi Jumala oli lähettänyt Jeesuksen ja miksi Jumala salli Jeesuksen kärsiä rangaistuksensa ihmisten käsien kautta, niin miksi Jumala salli heidän kirjoittaa kirjoituksensa, jotka sitten sisällytettiin Raamattuun?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

   Profeetta Mooses antoi selkeän varoituksen, että meidän täytyy pitää huolta siitä, ettemme kumarra muiden jumalien puoleen, tai muutoin me joudumme kärsimään ja aivan varmasti me juuri tätä nykyä olemme kokemassa sitä. Kuitenkin me olemme sallineet itsemme tulla Kristinuskon ja muiden uskontojen pettämiksi, että nämä kärsimykset ovat testi tai koetus meidän uskollemme Jeesukseen - valheelliseen jumalaan, joka on heidän itsensä tekemä.

 

  Sen mitä luet juuri nyt, on se mitä Jumala HALUAA MEIDÄN TIETÄVÄN koskien Jeesusta, koska mies, joka antoi tämän Raamattu ilmestyksen, Maestro Eraño M. Evangelista, sai kyvyn tuntea tämän totuuden, EI henkilökohtaisen tulkinnan kautta, vaan suoraan Jumalalta Itseltään, koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala kertoi ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18 - 19. Hän sai käskyn Jumalalta näyttää meille nämä totuudet, ja on jokaisesta ihmisestä itsestään kiinni hyväksyykö sen vai ei.

 

  Merkki, että hän on profeetta, on että hän ei opiskele Raamattua saarnatakseen Jumalasta, sillä Jumala laittaa Hänen Sanansa hänen suuhunsa. Maestro Evangelista ei opiskele kirjoituksia, että mitä niistä saarnaisi Jumalaa koskien, sillä se on Jumala Itse, joka opastaa häntä, kuinka ilmoittaa Hänen aito ja oikea sanomansa Raamatun kautta. Osa tätä sanomaa, on totuus, että Jeesus oli vain Daavidin jälkeläinen.

 

  Tästä syystä me olemme NYT kykeneviä oppimaan juuri ne täsmälliset Jumalan sanat miksi Jeesus oli lähetetty (2. Samuel 7:12-14), siksi että Jumala Itse näytti Hänen Sanansa Raamatusta Maestro Evangelistalle. Hän ohjasi häntä olemaan kykenevä selittämään yksinomaan Raamatun kautta, kuinka profetia 2. Samuel 7:12-14, jota Kuningas Salomo ei täyttänyt, tuli täyttymykseensä ja kantoi hedelmää Jeesuksen kohdalla. Mitä rikkomuksia, väärintekoja Jeesus oli tehnyt ansaitakseen rangaistuksen tulla ihmisten käden kautta pahoinpidellyksi ja tapetuksi profetian täyttymisen saavuttamiseksi.

 

  Mikäli uskonnot kiven kovaan väittävät, että Jeesus on profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18 - 19, sen vuoksi mitä apostolit kirjoittivat (Apt. 3:22) ja sen vuoksi mitä Jeesus sanoi (Johannes 5:46-47), niin entistä enemmän he osoittavat, että Jeesus ei ole profeetta kuin Mooses, vaan Jeesus oli Jumalan hylkäämä.

 

  Jeesus kärsi kuolemanrangaistuksen, KOSKA HÄN VÄITTI OLEVANSA PROFEETTA KUIN MOOSES, kuten me voimme lukea seuraavasta:

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'"

5. Moos. 18:20

 

  Jumala sanoi 5. Moos. 18:20, että profeetta, joka julkeaa puhua Hänen Nimessään, on ansainnut kuoleman, mikäli hän tekee seuraavaa:

 

- puhuu sitä, mitä Jumala ei ole käskenyt

 

- puhuu muiden jumalien nimissä

 

  Jeesus tapettiin, koska hän puhui Jumalasta sellaisia, mitä Jumala ei ollut käskenyt.

 

  Puhuiko Jeesus muiden jumalien nimissä?

 

  Kyllä hän puhui, saarnaamalla Saatanan petosta:

 

Lue seuraavat linkit: http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html sekä

 Jeesuksen Voima

 

Tämä on yksi Jeesuksen väärinteoista, joita hän teki ansaitakseen itselleen väkivaltaisen kuoleman ja mitä Jumala sanoikaan5. Moos. 18:20:

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon.'"

5. Moos. 18:20

 

  Jo pelkästään tämän yksittäisen jakeen perusteella me näemme, että apostolit todella pettivät ihmiskuntaa, koska he väittivät, että Jeesus on profeetta kuin Mooses (Apt. 3:22) ja se on todiste, että hän ei ole, koska hänet tapettiin väkivaltaisesti ihmisten kautta.

 

  Tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi 2. Samuel 7:14, että hän, Jeesus on oleva hylätty ja ruoskittu sekä hakattu ihmisten taholta, jos hän tekee väärinteon. Jeesuksen väärinteko on aivan selkeä, hän ei ainoastaan väittänyt olevansa kirjaimellinen Jumalan poika (Joh. 19:7), vaan väitti myös olevansa profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt (Johannes 5:46-47). Sen sijaan, että hän olisi saattanut tehtävänsä päätökseen Daavidin jälkeläisenä, tekemällä Jumalan Nimen tunnetuksi huoneen kautta, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

  Näin ollen se käsite ´taivaasta´, josta Jeesus saarnasi ei ole sitä, mitä Jumala käski hänen puhua ja siten ovat kaikki valhetta, huijausta ja sepitelmiä, joiden tarkoitus on pettää, ei ainoastaan Israelin kansaa, vaan myös koko ihmiskuntaa.

 

  Lue, kuinka Jeesus petti ihmiskuntaa, että hän olisi Jumalan poika:

 

  http://www.thename.ph/thename/testimony/jes12-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes12-en.html sekä

Jeesuksen Petos

 

  Koska Jeesuksen kuolema oli rangaistus hänen omista väärinteoistaan johtuen, niin siitä seuraa, että ´Tuomion Päivä´, josta uskonnot saarnaavat, ei ole totta ja maailman loppua ei ole olemassa.

 

  Myös, että profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista sanoo: Jos hänet oli lähetetty sanomaan, että maailma on menossa kohti loppuaan, niin se oli täysin turhaa ja ajan haaskausta, sillä maailma tuhoutuisi joka tapauksessa.

 

  Kysymys: Onko maailma menossa kohti loppuaan? Tämä on se mitä Jumala näytti Maestro Evangelistalle meille luettavaksi:

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Tässä jakeessa, jonka Jumala näytti ja käski Maestro Evangelistan ilmoittaa meille, me voimme lukea, että maailma pysyy ja säilyy ikuisesti, sille ei ole loppua tulossa. Se, mitä uskonnot sanovat, ei ole totta.

 

  Totuus on, että se mikä tulee loppumaan, kuten on kirjoitettu profetioihin, ei ole maailma, vaan uskonnot:

 

  Voinko jakaa kanssanne seuraavan linkin:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes02-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes02-en.html sekä

Jumalan Kirous

 

  Miksi Jumala loi meidän planeettamme? Loiko ja valmistiko Hän se vain tuhotakseen sen?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"For thus says the Lord,   Who created the heavens, Who is God, Who formed the earth and made it, Who has established it, Who did not create it in vain, Who formed it to be inhabited: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra, Kuka loi taivaat, Kuka on Jumala, Kuka muovasi maan ja valmisti sen, Kuka on se perustanut, Joka ei tehnyt sitä turhaan, Joka tarkoitti sen olevan asuttu: "Minä' olen Herra, ja ei ole olemassa toista." Jesaja 45:18

 

  Kuten se on kirjoitettu, Jumala loi Maan olevan asuttu. Jumala antaa ennakkomerkin, että Hän loi maan meidän asuttavaksi paikaksi, EIKÄ TAIVAITA. Meidät on tarkoitettu tätä maailmaa varten ja täysin yksinomaan tämän maailman asukkaiksi.

 

  Meidän tulee elää elämämme sen täydestä annistaan ja tehtävä maailmasta parempi paikka meitä varten ja josta seuraavat sukupolvet voivat nauttia!

 

  Apostoleiden ja uskontojen petos koskien tulevaa elämää taivaassa, on se mikä on tehnyt ja saanut ihmiset vähät välittämään elämästään maassa. Toive toisesta elämästä taivaassa, kuten uskonnot ovat luvanneet, on keksitty huhu. Kuitenkin on myös ihmisen oma vika, että hän on sallinut itsensä tulla uskontojen pettämäksi uskoessaan kuoleman jälkeiseen elämään taivaassa. Sellaiseen uskova antaisi elämänsä mennä ohi täällä maan päällä, koska hän elää toiveissa paremmasta elämästä taivaassa.

 

  TÄLLAINEN TOINEN ELÄMÄ TAIVAASSA EI OLE TOTTA. SE ON KIKKAILUA JA PETOSTA. JEESUS ITSE OTETTIIN HENGILTÄ JUMALAN TOIMEKSIANNOSTA, KUN HÄN SAARNASI SELLAISTA VALHETTA.

 

  TÄMÄ ON YKSI SUURIMMISTA PETOKSISTA, JOKA ON KOSKAAN PAHENTUEN JATKUNUT IHMISKUNNASSA!

 

  Totuus on, että kun me tulemme vielä kerran olemaan vapaita uskontojen petoksesta ja olemme liittyneitä yhteen kokonaisuudeksi tunnustaen Hänen (Jumalan) Nimen ja olemme yhtä totellen Hänen lakejaan, kuten Hänen profeettansa kuin Mooses on selittänyt meille ja se on Lupaus rauhasta ja yltäkylläisestä elämästä (kuten Eedenin Puutarhassa), joka tulee palaamaan.

 

  Luemme:

 

"Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti! Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." " 1. Moos. 3:22-24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And the LORD God said, "The man has now become like one of us, knowing good and evil. He must not be allowed to reach out his hand and take also from the tree of life and eat, and live forever. After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life." Genesis 3:22-24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme, tietäen hyvän ja pahan. Hänen ei voi sallia ojentavan kättään ja ottavan myös elämän puusta ja syövän siitä, ja elävän ikuisesti. Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen (myös Eeva, Kain ja Abel) ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:22-24

 

  Vain ja ainoastaan tätä paria, Adamia ja Eevaa rankaistiin, se kaukana Jumalan Siunauksesta. Eedenin Puutarha on yhä olemassa (vastoin uskontojen opetuksia). Varmistaakseen, että väärintekijät eivät löydä tietä takaisin sen luokse, Jumala on asettanut enkelin välkehtivän miekan kanssa itäpuolelle vartioimaan tietä; polkua, joka johtaa takaisin Eedenin Puutarhaan.

 

  Koska tie elämän puulle Eedenin Puutarhassa on ainoastaan vartioitu, se tarkoittaa vain, että siellä on toivoa ihmiselle, meille kaikille. Maestro Evangelista tulee näyttämään meille, kuinka me kykenemme läpäisemään testin, ohi tietä vartioivan enkelin; sen kuinka me voimme palata "Eedenin Puutarhaan" tai rauhaan ja yltäkylläiseen elämään meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Se, mikä tulee palaamaan, ei ole todenaikainen "Eedenin Puutarha", vaan ainoastaan "Eedenin Puutarhan" perimmäinen, ydin olemus ja se on Jumalan lupaus koskien hyvää elämää täällä maan päällä.

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

  Ainoastaan tapahtumat yhä palaavat, eivät ihmiset. Tämä tarkoittaa, että Jumala tulee näyttämään, että se, mikä on ollut vartioituna kauan sitten koskien "Eedenin Puutarhaa" ja se on elämän puu tai lupaus siitä, kuinka me voimme saavuttaa itsellemme pitkän ja siunatun elämän tällä maan päällä.

 

  Mikä on tämä liekehtivä miekka, joka vartioi tietä takaisin symboliseen Eedenin Puutarhaan?

 

  Jos syy sille miksi pari tuli karkotetuksi Eedenin Puutarhasta (joka symbolisoi elämää täällä maassa), johtuu heidän tekemästään väärinteosta, niin sitten siitä seuraa, että meidän sallitaan jälleen astua tuon mukaiseen lupaukseen, jos me todella seuraamme Jumalan Sanaa:

 

Luemme:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

 Tuli symboloi Jumalan Sanaa. Tämä osoittaa, että jotta pääsemme astumaan luvattuun elämään, emmekä pala Jumalan Sanassa, meidän täytyy totella Hänen Sanaansa. Jotta oikeamielisesti tottelemme Hänen Sanaansa, meidän täytyy tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

 

  Kuinka me voimme ymmärtää Jumalan sanat kirjoituksista ja erityisesti Hänen tosi Nimensä, jotta pääsemme astumaan Hänen lupaukseensa?

 

  Lukekaamme uudelleen, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19:

 

 "Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Tämä tarkoittaa, että jotta me pääsemme astumaan sisään Jumalan lupaukseen ja ottamaan osaa siunattuun ja pitkään elämään tällä maassa, meidän tulee kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tämä on se, mitä me juuri nyt teemme, kun me luemme aidon ja toden profeetan kuin Mooseksen, Maestro Eraño M. Evangelistan Raamattu ilmestyksiä.

 

  Miksi Jumalan Nimi tulee kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27?

  Se johtuu asiasta, että profeetta kuin Mooses, jonka Hän on lähettänyt tehdäkseen Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen Sanansa, on Muukalainen, (mutta hänet tehdään Israelilaiseksi Jumalan ja Hänen Nimensä kautta), ja tämä on yhdenmukaista sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, että hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Ja että Jumala on lähettänyt hänet julistamaan Hänen Sanansa kaikille kansoille.

 

  Onko totta, että Jumala ei lähettänyt Hänen profeettaansa kuin Moosesta ainoastaan Juutalaisia varten, vaan kaikkia maailman ihmisiä koskien? (Tietysti - koska se tarkoittaa kaikkia ihmisiä tai kaikkia maita, niin se pitää sisällään myös tämän päivän Israelin valtion Lähi-idässä).

 

Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta, kuin Mooses, ei ole lähetetty vain tämän päivän Israelin kansaa varten ja milloin tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erilleen); minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

     

"Jo ennen kuin minä valmistin" - Hänet on lähetetty kaikille maailman ihmisille, toisin kuin oli Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, heidät oli lähetetty vain yksinomaan Israelin kansaa varten.

 

"ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"asetin sinut kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten, toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Kyseessä ei ole edes profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat tai tiedeoppineet ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty Israelin kansaa varten. Tässä kyseisessä jakeessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi jo ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua " Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child. But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you."
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi. Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua" Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän virallista opittua tietoa Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja palvelee Jumalan Sanaa maailman ihmisiä varten.

 

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses ilmestyy ajalla, jolloin kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellista opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta, ovat voimassaan ja vakiinnuttaneet asemansa ihmisten keskuudessa. Nämä valheet ovat uskotut totena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi he ovat perustaneet heidän ylistyksen huoneensa ja ovat laajentaneet heidän vaikutuksensa useisiin hallituksiin maailmassa. Tällainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Mooses, täyttää Jumalan hänelle antaman tehtävän!

 

  Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän on hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikille kansoille tarkoitetun profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos tai pois uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee tuomaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksensä, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja jälkeenpäin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalla on täysi Jumalan antama auktoriteetti johdattaa ihmiset pois ja ulos uskonnoista.

 

  Tämän takia maailman johtajien pitäisi kuunnella sitä, mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole profeetta (Jota Jumala tarkoittaa tässä jakeessa), koska Jeremiaa ei tunnustettu tai tunnettu koskaan profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei hävittänyt eikä kukistanut instituutioita sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestro Evangelistan ollessa kyseessä, me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "profeettaa kansoille", josta profeetta Jeremia puhuu, tarkoittaa Maestroa ja aikaa jolloin maailman ihmiset ovat tietoisia asian kahden puolen olemassaolosta, ja erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistan kautta Raamatusta: (1) että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poika (kuten apostolit ovat kirjoittaneet), ja (2) kirkko, jonka hän rakensi Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko) JA (3) opetuksen koskien taivasta ja ikuista elämää, eivät ole sitä, mitä Jumala on hänen käskenyt tehdä.

 

  Totuudessa, tuo yllä mainittu kuuluu Jeesuksen väärintekoihin, joka johti Jumalan hylkäämään hänet ja aikaan sai hän brutaalin kuolemansa ihmisten kautta. Uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltansa ihmisiin lakkaa olemasta.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustamaan uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Mikäli profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään tulee kaukaisesta maasta, niin siitä seuraa, että hän ei tule Juutalaisen kansan keskuudesta Lähi-idästä. Luemme vielä uudelleen:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on erittäin selvää, eli viittaa ilmestykseen, jonka Jumala on antanut Moosekselle. Aina Kuningas Salomon ajasta lähtien, Kuningas vahvisti, että on tulossa ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, ja häntä tullaan kutsumaan "muukalaiseksi". On tulossa kaukaisesta maasta. Ilmestys ja Jumalan lupaus Moosekselle ovat totta.

 

  Mistä viimeinen profeetta tulee?

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - "muukalainen" ei lukeudu Kirouksen piiriin, joka on annettu Juudan kansalle. (Jeremia 44:24-26).

 

  Vaikka Jumala on sanonut, että Hän nostaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen Hänen kansastaan Israelista, (5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), niin Jumala ei tarkoita, että hän olisi Juutalainen.

 

  Sillä, jos Jumala olisi valinnut Juutalaisen olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, jonka Hän lähettää puhumaan Hänen Nimessään, niin Hän rikkoisi silloin Oman valansa (sillä Mooseksen aikana, jonka Jeremia toi selkeästi esille Jer. 44:24-26), että yksikään Juutalainen ei koskaan enää tule sanomaan tai lausumaan Hänen nimeään. Tämä oli Hänen rangaistuksensa heille, koska he ylistivät muita jumalia

 

  Koskien Maestro Evangelistaa, Jumala ei koskaan rikkonut Hänen sanaansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on tuleva Hänen kansansa keskuudesta, ja se on seurausta siitä, että Juutalaisten ei enää katsota Jumalan näkökulmasta tarkasteltuna kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin. Tämä Israel, johon Jumala nyt viittaa, ovat ne ihmiset, jotka huutavat avukseen Hänen Nimeään (Sakarja 13:9).

 

  Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää" - Todellakin, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Tämän johdosta Juutalaisten tulisi kuunnella oikeaa profeettaa kuin Moosesta, jotta he tulisivat tuntemaan tosi Jumalan Nimen, jonka Jeesus, heidän oletettu messiaansa tai pelastajansa epäonnistui kertoa heille. Jumalan Nimen tunteminen on tarpeellista heille, jotta he saisivat heidän syntinsä anteeksi ja voisivat tulla tunnustetuksi Jumalan taholta Hänen kansanaan Israelina.

 

  Jatkamme lukemalla 1. Kun. 8:42- Mitä viimeinen profeetta tuo?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple" I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun he tulevat ja rukoilevat tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä he kuulevat" - tulee aika, jolloin "muukalainen" ilmestyy maailman ihmisten eteen ilmoittamaan Jumalan Tosi Nimen ja selittämään Pyhän Raamatun profetiat. Tuo aika on nyt tullut, koska sanoma koskien Jumalan tosi Nimeä on se mitä sinä juuri luet tästä artikkelista, nettisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com Internetistä.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"kuule silloin taivaasta" - Missä Jumala on? Hän on taivaassa - sen vuoksi "muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puolesta. Ilmoittaa tai paljastaa Jumalan Nimen, hänet tullaan näkemään ja kuulemaan joka puolella maailmaa nykypäivän modernien yhteyksien välityksellä: Kaapeli TV, Satelliitti TV, Internet ja Radio.

 

  Sitten kun uskontojen saarnaajat, teologit ja tutkijat lukevat ilmestyksen, joka on annettu 5. Mooseksen kirja18:18-19, he huomaavat, että heidän olisi pitänyt kertoa kaikille, että meidän tulisi odottaa tulevaa ennalta lähetettyä profeettaa kuin Moosesta ymmärtääksemme Jumalan Sanan Raamatusta.

 

  Heidän ei olisi pitänyt mennä tekemään heidän omia selityksiään ja tulkintojaan koskien Pyhän Raamatun kirjoituksia. Meidän ei tulisi syyttää vain uskontoja, vaan myös itseämme, sillä me emme ole kuunnelleet ja ottaneet opiksemme Jumalan Sanasta 5. Mooseksen kirja18:18-19, eli kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

 

  Totuus on, että Jumala on vielä enemmän vihainen meille, koska me olemme antaneet itsemme tulla petetyiksi. Sinä voit ymmärtää tämän lukemalla linkin kautta sitä koskevan artikkelin:

 http://www.thename.ph/thename/revelations/deceivers&deceived-en.htm tai

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/deceivers&deceived-en.htm ja

Pettäjät ja Petetyt

 

  Profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa (tai Pyhän Hengen) ja lähettänyt puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansoille, on tuleva Kaukoidästä, Merten Saarilta.

 

   Me olemme lukeneet, että Kuningas Salomo sanoi 1. Kun 8:41, että Jumalan asuinpaikka on taivaassa ("kuule taivaasta"). Onko Jumalan suunnitelma tai aikomus, että me asuisimme Hänen kanssaan taivaassa, kuten uskonnot opettavat?

 

"Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!" Psalmi 115:16-18

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The highest heavens belong to the LORD, but the earth he has given to mankind.

It is not the dead who praise the LORD, those who go down to the place of silence;

it is we who extol the LORD, both now and forevermore." Psalm 115:16-18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan; se olemme me (elossa olevat), jotka ylistämme HERRAA, sekä nyt että iankaikkisesti." Psalmi 115:16-18

 

  Me voimme selkeästi lukea, että korkeimmat taivaat kuuluvat Jumalalle ja maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Tämä tarkoittaa, että Jumala on luonut meidät elämään yksinomaan tällä maaplaneetalla, eikä taivaassa!

 

  Onko se totta, että profeetan kuin Mooseksen, jonka suuhun Jumala on asettanut/laittanut Hänen Sanansa ja on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Idästä Saarivaltiosta?

 

"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due." 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille sen mikä heille kuuluu."

Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio on tuleva Saarilta. Minne nämä saaret sijoittuvat maailmassa?

 

  Mikä on merkkinä siitä, että juuri näistä Saarista on kyse tai ovat mainitut

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä" - mistä länsimaiset saavat tietoonsa Jumalan Nimen?

 

"auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa" - ´idästä´ - Näiltä Saarilta maailman ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan tuomion, koska Hänen puhehenkilönsä meidän aikanamme, Profeetta kuin Mooses ilmoittaa Jumalan totuuden. Sen mitä uskonnot ovat opettaneet meille ja erityisesti koskien Hänen oikeaa Nimeään, ovat kaikki olleet väärässä.

   

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka katuvat ja tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

  

Tämä kertoo Jaakobin jälkeläisistä, tämän päivän Juutalaisista tai verensä kautta Israelilaisista. Profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanoman ja ilmoittamaan Jumalan Nimen kaikille kansoille (Juutalainen valtio mukaan luettuna) ja siten täyttämällä tai saattamalla päätökseen Jeesuksen ´keskeneräiseksi jääneen tehtävän´ ja se on pelastaa Israel heidän synneistään, ilmoittamalla heille Jumalan Nimi!

 

  Jumalan tosi Nimeä koskeva sanoma kirjoituksissa, (jonka Jumala on asettanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Maestro Evangelistan) tulee vapauttamaan sekä Juutalaiset että Pakanat. He tulevat olemaan yhtä kansaa Jumalan edessä, sillä molemmat huutavat turvakseen tosi Jumalan Nimeä.

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:20

 

"minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi" - profeetta Jesaja vahvistaa meille, että profeetta kuin Mooses (5. Mooseksen kirja18:18-19), joka on myös Jumalan ennalta kansoja varten lähettämä profeetta (Jeremia 1:4-10), hän on kotoisin Kaukoidästä, merten Saarilta.

 

"nyt ja iankaikkisesti" - Jumalan opetukset, jotka on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista tulee olemaan Jumalan kansan kanssa ikuisesti - ei taivaassa, vaan tämän maan päällä.

 

  Me olemme juuri lukeneet todisteen Filippiineiltä, saarivaltiosta Kaukoidästä, kotoisin olevan Maestro Eraño M. Evangelistan auktoriteetista. Jumalan Viimeisenä Profeettana (profeetta kuin Mooses), hän tulee puhumaan Jumalan sanat ja puhuu Hänen Nimessään.

 

  Palaamme takaisin 1. Mooseksen kirjaan 3:24:

 

"Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 1. Moos. 3:24

 

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life.

Genesis 3: 24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen jälkeen kun Hän karkoitti miehen ulos, Hän asetti Eedenin Puutarhan itäiselle puolelle kerubin, enkelin ja liekehtivän miekan salamoimaan edes takaisin ja vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

  Me tiedämme jo, että salamoiva, leimuava miekka symbolisoi Jumalan Sanaa. Ja tämä tarkoittaa tietä, joka johtaa tietouteen pitkästä elämästä, yltäkylläisyydestä ja rauhallisesta elämästä maan päällä ja se on turvattu sekä vartioitu Jumalan Sanalla.

 

  Siten, jotta me kykenisimme vastaanottamaan sen, meillä täytyy olla tuntemus Jumalan tosi sanoista, jotka ovat kirjoittaneet Raamatun profeetat.

 

  Kuitenkin, jotta todella tuntisimme Jumalan sanan Raamatusta, meidän täytyisi seurata, mitä Jumala on sanoi 5. Mooseksen kirjassa18:18-19, eli kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta.

 

  Koska Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, joka kantaa Jumalan Sanaa (ja on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään), niin siitä seuraa, että hän se yksilö, jonka Jumala on lähettänyt ohjaamaan meidät symboliseen Eedenin Puutarhan tai vielä salattuna olevaan rauhalliseen ja yltäkylläiseen elämään maassa.

 

  Tämä vahvistaa, että hänellä on samanlainen auktoriteetti, joka on myös Jumalan Enkelillä tai Sanansaattajalla:

 

  Minkälainen auktoriteetti ´profeetalla kuin Mooses´, Maestro Evangelistalla on Jumalalta, osoittaakseen meille, että hänen ohjauksensa Jumalan käskyjen ymmärrykseen kirjoituksista on riittävää?

 

 "Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

"Katso, Minä lähetän enkelin" - Jumala lähettää Enkelin tai Sanansaattajan.

"sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut" - Jumala lähetti Hänen Enkelinsä tai Sanansaattajansa ohjaamaan meidät tielle kohti paikkaa, jonka Jumala on valmistanut.

 

  Tämä paikka ei ole taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat, vaan tällä maapallolla. Mitä meidän kaikkien olisi tehtävä tehdäksemme planeettamme olemaan kuin Eedenin Puutarha - maailma yhdistyneenä Jumalan alaisuuteen?

 

  Opi lisää tästä sanomasta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theangel-en.html sekä

Enkeli Joka Kantaa Jumalan Todistusta

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi" - Jumalan enkeli tai sanansaattaja on saanut suuren auktoriteetin Jumalalta, koska se mitä sanansaattaja puhuu meille, ei ole hänen omaansa, vaan sitä mitä Jumala käskee hänen puhua.

 

  Sinä saatat sanoa, on ilmoitettu 1. Mooseksen kirjassa 3:22-24, että enkeli kantaa leimuavaa, salamoivaa miekkaa. Joten jos Maestro Evangelista on symbolinen enkeli, joka pitää hallussaan leimuavaa miekkaa, niin hän voi myös näyttää, mitä "Miekan" tarkoitus on, kuten se on mainittu tässä jakeessa. Onko kyseessä oikea miekka?

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name. Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on maininnut nimeni(antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

 

   Kenelle profeetta tulee puhumaan? Saarilta, joilta hän tulee, siten kaukaisille kansakunnille.

   "Ennen kuin olin syntynyt, HERRA kutsui minut" - kuten hänet on profetoitu aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa18:18-19 ja Jeremias 1:1-10 ja muiden profeettojen kautta.

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti (kätki) minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Nyt se on selvää. Leimuava miekka, josta me luimme 1. Mooseksen kirjasta 3:22-24 symbolisoi Jumalan Sana, joka on Hänen profeettansa kuin Mooseksen suussa.

 

"kätki minut viineensä" - Tämä on profeetta kuin Mooses. Uskonnot eivät ole koskaan tienneet, että Jumala on vielä lähettävä Hänen oikean profeettansa kuin Mooseksen meidän aikanamme.

 

  Mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:3-4

 

   Tästä syystä, aina siitä asti kun Maestro Evangelista aloitti tehtävässään Jumalalta, hän ei ole koskaan pyytänyt keneltäkään yhtään mitään maksuna tai korvauksena. Jumala hoitaa kaiken mitä hän voisi tarvita.

 

  "Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni" - Tässä me voimme lukea, että Jumala kutsui Maestro Evangelistaa kirjoitusten kautta nimellä ISRAEL, Jumala todellakin teki pakana/muukalaisesta olemaan Hänen uusi Israelinsa (Sakarja 13:9). Sen vuoksi, että Jumala on tehnyt hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, niin se osoittaa, että Jumala on johdonmukainen Hänen sanansa suhteen Mooseksen kirjassa18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni" Jesaja 49:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani"Jesaja 49:5

 

  Koska hän on valittu, Jumala sanoo:

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob
and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles,
that you may bring my salvation to the ends of the earth."
Isaiah 49:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" Jesaja 49:6

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle" - Profeetan työ ei ole liian raskas, koska hän vain toistaisi ja toimittaisi Jumalan sanomaan maailman ihmisille, uskovat he häntä tai eivät.

 

"pakanain valkeudeksi" - Hän tulee olemaan se yksilö, joka antaa toivoa kaikille ihmisille; johdattaa heidät Jumalan tykö julistamalla Jumalan Nimen; ja maailman ihmisille huutamaan Jumalan puoleen, niin että kaikki ovat yhtä ISRAELIA. Ei ole enää Juutalaisia, ei enää pakanoita.

 

 "Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

                                              

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän sanoo Herra - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, Herran takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

"joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama" - useat ihmiset eivät helpolla hyväksy hänen ilmestyksiään koskien Jeesusta, koska uskonnot ovat syvällisesti aivopesseet heidät uskomaan, että Jeesus on oikea Jumalan Poika ja Jumala. Kuitenkin, kun he lukevat kaikki artikkelit nettisivulla www.thename.ph   ja  www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, niin he huomaavat, että se puhuu totuuden Jumalasta.

  Toinen totuus tässä on se, että kuka tahansa henkilö, joka puhuu sitä vastaan mitä Maestro Evangelista on ilmoittanut tällä nettisivustolla, osoittaa ainoastaan, että hän ei ole lukenut kaikkia artikkeleita tältä nettisivustolta. Jos hän olisi lukenut kaikki ilmestykset monista artikkeleista, niin he eivät vastustaisi hänen ilmestyksiään.

  Maestro Evangelista sanoo, että Jumala ei lähettänyt häntä vakuuttelemaan ihmisiä. Hänen tehtävänsä profeettana kuin Mooses, on ainoastaan ilmoittaa sen mitä Jumala on käskenyt häntä selittämään meille Raamatusta. On täysin meistä itsestämme kiinni hyväksymmekö me sen vai emme. Me emme ole hänelle tilivelvollisia.

 

  Se on selkeästi ilmoitettu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että kyseessä on Jumala, joka vaatii ja vetää meidän tilille siitä, valitsemmeko me Hänen sanojensa kuuntelemisen, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa tai paljastaa.

 

  Ajallaan hän tulee olemaan kaikkien tunnustama, milloin?

 

 "Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat" Jesaja 49:8

                             

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you,
and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances,"
Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

  On olemassa aika asetettuna, jolloin on määrä profetioiden saada täyttymyksensä. Kaikki, mitä Maestro Eraño M. Evangelista voi tehdä, on odottaa kunnes Jumala pyytää häntä tarttumaan toimeen…

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. Jesaja 49:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free!' "They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill." Isaiah 49:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ " He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta." Jesaja 49:9

 

"vankeudessa olijoille" - koska me olimme uskontojen sitomia.

"pimeydessä oleville" - sillä me olemme myös olleet heidän pettämiään.

   Tämä tulee olemaan yltäkylläisyyden aikaa ihmisille, kun he ovat vapautetut uskonnoista.

 "Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water." Isaiah 49:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. " Jesaja 49:10

  Kuka on todellinen elävän veden lähde?

 "Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame.

Those who turn away from you will be written in the dust because they

have forsaken the LORD, the spring of living water."

Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

 Jumala on todellinen elävän veden lähde. Sitten kun me kuuntelemme Hänen tosi Sanaansa, jonka hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista tuo ja jonka hän on ilmoittanut nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, niin me emme ole enää koskaan janoisia Hänen sanojensa suhteen.

 

  Nämä ovat ne siunaukset, jotka tullaan antamaan ihmisille, jotka kuuntelevat tarkasti profeetan kuin Mooseksen Sanomaa ja tunnustavat Jumalan Nimen, jonka Jumala käski Maestro Evangelistaa ilmoittamaan.

 

Taivas on Jumalan asuinpaikka. Lupasiko Jumala taivaan ihmiselle? Osa 2