Jeesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajan Tulosta Osa 3

Julkaistu2.7.2013

 

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala on nyt tulossa? Mitä merkkiä me todistamme juuri nyt, joka saa meidät ymmärtämään, että Jumala on tulossa, ei kirjaimellisesti, vaan symbolisesti Hänen Nimensä kautta - niin että ihmiset tunnustaisivat Hänen Nimensä?

 

Luemme siitä:

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu (ja saavat veden kiehumaan), että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat (kumartaisivat) sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

"astuisit alas… että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat kumartaisivat sinun kasvojesi edessä" - Kuten on kirjoitettu, Jumala tekee nyt Hänen läsnäolonsa tiedettäväksi läpikotaisin maailman näillä luonnollisesti tapahtuvilla katastrofeilla, kuten maanjäristykset, sodat, nälänhätä ja vitsaukset, niin että ihmiset tulevat tuntemaan näitä niin pitkään, kun he eivät hyväksy ja tunnusta Hänen Nimeään (joka on nyt tehty tunnetuksi meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Enkelinsä/sanansaattajansa, Maestro Evangelistan kautta tällä nettisivustolla) - nämä tuhoisat katastrofit tulevat vain pahenemaan. Nämä loppuvat ainoastaan kun ihmiset valitsevat kunnioittaa syvästi ja ylistää Hänen Nimeään.

Kuten on kirjoitettu:

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - kuten Profeetta Jesaja on profetoinut, ihmiset ylistävät yhä toisia jumalia, jotka jakavat tai erottavat heitä toisistaan.

 

"olet salannut kasvosi" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset tekevät, Jumala ei vastaa niihin. Yhä he vaan jatkavat kutsumistaan arvostettujen jumaliensa puoleen, ja siksi Jumalan viha on suuri!

 

  Palaamme takaisin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin (jotka pitävät tämän kirjan sanat); kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

  Profeetta Johannes paljastaa meille, että Enkeli, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta, ja jonka hän oli nähnyt näyssä, on tuleva "profeetta kuin Mooses", jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää Hänen Sanansa.

  Kuinka me tiedämme, että Ilmestyskirja on kaikkinensa muistutus meille kauan sitten profeettojen kirjoittamista kirjoituksista?

  Kuinka me tiedämme, että ne tulevat toteutumaan, täyttymään ja tulevat ymmärretyksi meidän nykyisenä aikakautenamme?

 

  Luemme seuraavan merkin:

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." Ilmestyskirja 22:10

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä."- koska nyt on tullut aika, jolloin meidän kaikkien on aika ymmärtää sen tarkoitus, mitä Jumala antoi Hänen profeetoilleen (asiakseen aikaisemmin kirjoittaa), sillä Hänen profeettansa kuin Mooses on nyt täällä valaistakseen meitä.

  Mikä Vanhan Testamentin profetia oli aikaisemmin suljettu/sinetöity, mutta nyt voimme ymmärtää sen?

 

  Lukekaamme:

 

"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" Daniel 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. Daniel 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, jonka nimi on oleva kirjoitettu kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Miikael" - symboli profeetalle (ennalta lähetetty "kuin Mooses"), joka tulee ja ilmoittaa Jumalan profeettojen ilmestysten täyttymyksen. Hänet on kutsuttu nimellä, joka on oleva hänen merkkinsä, vaikka todellisuudessa hän on vain ihminen.

 

"On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut" - vaikka me olemme kokeneet suuria tuhoja ja muita katastrofeja viime vuosina, kuitenkin on vielä tulossa eräs, joka tapahtuu pian. Kukaan ei tiedä milloin se tapahtuu.

 

"sinun kansasi" - ihmiset, jotka pelastuvat sinä "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"!

 

  Mikä on tuo "Suuri ja Pelottava Herran Päivä", kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun?


"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31


"muuttuu pimeydeksi" - tulee olemaan ongelmia joka puolella ja osassa maailmaa, niitä tulee tapahtumaan lähes joka päivä.

 

"vereksi" - paljon ihmisiä tulee kuolemaan.

 

"ennen kuin Herran päivä tulee" - Maestro Evangelista sanoo tämän ilmestyksen olevan annetun siksi, että maailman ihmiset tulisivat tietoisiksi, että on olemassa merkkejä ja tapahtumia heitä varten, että he näkisivät ja silminnäkijä todistaisivat sekä havahtuisivat siihen tietoon, että ne ovat ennakkomerkkejä tai esimakua tapahtumasta, jonka voi kuvailla vain ennalta Jumalan Profeettojen antamien ilmestysten kautta.

 

"Herran päivä… se suuri ja peljättävä" - tämä on asia, josta meidän tulee tietää enemmän, ja sinä päivänä, mitä ihmisten tulisi tehdä?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu" - Pelastus on niille, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä!

 

  Maestro Evangelista sanoo, Jumala ei tee mitään ilman tarkoitusta ja varoitusta. Maestro Evangelista on jo postittanut ja esittänyt hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Nimeä nettisivuille www.thename.ph and www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Joten nyt asiana on vain mennä kyseisille nettisivuille ja lukea ne. On jokaisesta itsestään kiinni uskovatko he ne vai eivät, tunnustavatko he Nimen vai eivät! Kukaan ei voi syyttää Jumalaa sinä päivänä!

 

  Keitä ovat nuo ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Hänen Nimellään?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  He ovat ne ihmiset, jotka kuuntelevat ja ottavat opikseen Maestro Evangelistan Ilmestykset ja huutavat avukseen Jumalan Nimeä tuona "päivänä"!


"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät (Suuri kansanjoukko, jotka nukkuvat maan tomussa, heräävät), toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Daniel 12:2

 

"Suuri kansanjoukko, jotka nukkuvat" - ne ihmiset, joiden nimet olivat mainitut Pyhässä Raamatussa, heidät voidaan vielä kirjata kuolleitten joukkoon (1/3) - kyseessä eivät ole meidän edesmenneet rakkaat, joiden uskonnot ovat luvanneet ylösnousevan tuona "päivänä"!

 

"heräävät" - Heidän tekonsa tullaan viemään tuomiolle. Kuten Maestro Evangelista on sanonut, Pyhä Raamattu on jaettu kahteen osaan, Jumalan Profeettojen opetuksiin ja Jeesuksen Apostoleiden ja seuraajien opetuksiin. Niissä on suuri ristiriita, sillä Jeesus ei ole Jumala, eikä Jumala ole Jeesus!

 

"toiset iankaikkiseen elämään" - Maestro Evangelistan ilmestyksistä me olemme saaneet todistaa ja oppia, että profeetat pysyivät uskollisina ja tottelevaisina Jumalan Sanalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Kun toisaalta ne…

 

"toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen" - ja, että Jeesuksen Apostolien ja seuraajien opetukset ovat valheita ja vastoin Jumalan Sanaa - he tulevat olemaan ikuisesti inhottuja.

 

  Ketkä sitä todistavat? Ketkä ymmärtävät tuon eron opetusten välillä?

 

"Ja taidolliset (viisaat) loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12:3

 

"Ja viisaat" - he ovat ihmisiä, jotka kuuntelevat symbolisen ´Miikaelin´ tai "suuren Jumalan prinssin" ilmestyksiä, joka ei ole kukaan muu kuin "Profeetta kuin Mooses", Maestro Evangelista.

 

"loistavat, niin kuin" - jos he tuntevat ja tunnustavat Jumalan Nimen.

 

  Milloin kaikki nämä tapahtuvat? Mitkä ovat ne merkit?

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." Daniel 12:4

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja" - Danielille ei annettu auktoriteettia ilmoittaa tai paljastaa tämän hänelle annetun ilmestyksen tarkoituksia tai merkityksiä.

 

"lopun aikaan asti" - se tulee tapahtumaan kaukaisessa ajassa, ei hänen aikanaan. Milloin?

 

"Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy" - aikana, jolloin maailmassa oleva tietotaito ja teknologinen osaaminen ovat huipussaan. Maestro Evangelista sanoo, Danielin ilmestyksen täyttyminen tapahtuu meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Mitä hän näki näyissään?

 

"Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." Daniel 12:5

 

"kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla" - Tämä symbolisoi Moosesta, jolle annettiin Jumalan Sana kerrottavaksi kansalleen ja kirjoitettavaksi Jumalan Sana pyhään Raamattuun.

 

"toinen… tuolla rannalla" - symbolisoi ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa "kuin Moosesta" - 5. Moos. 18:18-19, hän on Maestro Evangelista. Hän on mies, joka selittää Danielin näyt ja ilmestykset ja myös muiden Profeettojen, jotka koskevat "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää" Pyhässä Raamatussa.

 

"virran" - symbolisoi huomattavaa ajanjaksoa, enemmän kuin 2,500 vuotta Danielin näystä ja ilmestyksestä!

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun (täyttymiseen)?" Daniel 12:6

 

  Daniel kysyi Jumalan hänelle näyttämien näkyjen tulevasta täyttymyksen ajasta, mikä vastaus hänelle annettiin?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"pellavapukuinen mies" - symboloi tulevaa Jumalan enkeliä tai sanansaattajaa - profeettaa kuin Mooses. Näyssään profeetta Daniel näyttää meille, että tuleva Jumalan sanansaattajalla on yksinomainen auktoriteetti selittää näyt, joita profeetat näkivät. Myös profeetta Johannes näki tämän saman "pellavaan puetun miehen", josta hän kirjoittaa Ilmestyskirjassa

 

  Lukekaamme uudelleen kuinka Profeetta Johannes myös kirjoitti tästä tulevasta Enkelistä tai sanansaattajasta:

 

"Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa (viivästystä)," Ilmestyskirja 10:5-6

 

"Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti" - todella, profeetta Johannes näki saman sanansaattajan kuin profeetta Daniel näyssään.

 

"seisovan meren päällä ja maan päällä," - joka tarkoittaa, että profeetta Johannes kuvasi Jumalan tosi sanansaattajan tuloa, joka tulee selittämään meille kaikki näyt, jotka Jumala on antanut Hänen profeettojensa kautta ja se tapahtuu aikakaudella jolloin ihmiskunnan tuntemus ja tietotaitotaso maailmasta on niin kehittynyttä - josta he ovat tietoisia, että planeetta jolla he asuvat koostuu maasta (mantereista) ja valtameristä. He kykenevät näkemään sen, koska he voivat tarkkailla maata ulommasta avaruudesta käsin avaruusteknologian avulla. Toisin kuin oli aikaisempien aikakausien aikana, jolloin ihmisen tietous hänen elämästään maailmasta rajoittui ainoastaan omaan alueeseensa, kuten profeetta Daniel kirjoitti kirjassaan 12:7.

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella" - "virta" tarkoittaa heidän rajallista tietouttaan maailmasta, aikana jolloin ihminen ei vielä ollut tutkinut muita mantereita.

 

  Sitten kun Enkeli (sanansaattaja tai profeetta kuin Mooses tai mies, joka on symbolisesti "puettu pellavaan") ilmestyy onko totta, että näyt jotka Jumala antoi Profeetoilleen, voidaan selittää?

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"seitsemäs enkeli" - sanoma, ei siis kirjaimellinen enkeli, joka ilmestyy taivaasta.

 

Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille" - ei tule olemaan enää viivytystä, kun salaisuudet/mysteerit, jotka Jumala on antanut Profeettojensa kautta, voidaan nyt ymmärtää, sillä Hänen Enkelinsä (tai profeetta kuin Mooses, josta Hän on jo aikaisemmin kertonut ja lähettänyt selittämään Hänen Sanansa ja ilmoittamaan Hänen Nimensä) on nyt tullut.

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumalan salaisuudet, joita on Hänen palvelijoidensa profeettojen kirjoituksissa, ovat nyt tulleet ymmärrettäviksi, sen vuoksi, että "Enkeli" on nyt tullut?

 

  Palaamme takaisin:


"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: "Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun (täyttymiseen)?" Daniel 12:6

 

  Profeetta Daniel tekee tiedettäväksi tässä, että "pellavaan puettu mies" tai Jumalan sanansaattaja, jonka hän on nähnyt Jumalan antamassa näyssä, on ainoa mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää Hänen Sanansa.

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa" - tämä on merkkinä sen täyttymiselle, kolme eri ajan määrettä. Maestro Evangelista selittää sen merkityksen myöhemmin.

 

"pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu," - Se on tuhon aika niille, jotka väittävät olevansa pyhiä tai kun uskontojen aika on ohi, sitten kun kolme ajanjaksoa, joista Profeetta Daniel on kirjoittanut, on saanut selityksensä Enkelin tai profeetan kuin Mooseksen kautta.

 

"kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä" - ennen kuin on sanottu, että "se on tehty/täytetty!", joka on myös kirjoitettuna Ilmestyskirjaan, ja se tarkoittaa, että se ei ole vielä täyttynyt, mutta tulee saamaan lopullisen täyttymyksensä pian.

 

  Kykenikö Daniel ymmärtämään, mitä hänelle näytettiin näyssä?

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt, ja minä sanoin: "Herrani, mikä on oleva näitten päätös?" Daniel 12:8

 

"Ja minä kuulin, mutta en ymmärtänyt" - vaikka Danielille annettiin ohjeet ilmoittaa  näyt, niin hänelle ei annettu etuoikeutta tietää ja tuntea kaikkia yksityiskohtia tai selitystä koskien saamaansa ilmestystä.

 

  Hän ei ole profeetta, joka antaa näylle selityksen, se ei tapahdu hänen elinaikanaan.

 

  Milloin?

 

"Niin hän sanoi: "Mene, Daniel, sillä ne sanat pysyvät lukittuina ja sinetöityinä lopun aikaan asti." Daniel 12:9

 

"lopun aikaan asti" - aikaan, joka on Saatanan lopun aika!

 

  Mikä on merkkinä siitä, että Saatanan petoksen ajan loppu on nyt alkanut, sillä kirjakäärön sanat eivät ole enää sinetöityjä? Mies, josta Jumala kertoi aikaisemmin, jonka suuhun Jumala asettaa Hänen Sanansa kyetäkseen selittämään, mitä Hän on sanonut Hänen profeetoilleen ja nyt erityisesti Danielille, on nyt täällä persoonassaan Maestro Evangelista.

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan (tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan), mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset (viisaat) ymmärtävät." Daniel 12:10

 

  Kuinka ihmiset voidaan tehdä tahrattomiksi ja jalostetaan? Kuinka me voimme tunnistaa ja yksilöidä nuo, joilla on viisaus meidän aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Nuo ihmiset, joita testataan ja puhdistetaan, ovat ihmiset, jotka ovat tiedotettuja Jumalan suuresta Nimestä ilmestysten kautta (profeetan kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan kautta tällä nettisivustolla. Ne, jotka valitsevat Jumalan Nimen hyväksymisen ja tunnustamisen. Heidät Jumala katsoo olevan Hänen kansaansa, ja samaan aikaan ne, jotka eivät tunnusta Jumalan Nimeä katsotaan olevan pahoja, sillä he ovat loukanneet ja pilkanneet Jumalaa olemalla tunnustamatta Hänen Nimeään Kaikkivaltiaana Luojana. Ne ihmiset eivät ole käyttäneet viisauttaan ja ymmärrystään hyväksymällä tosi Jumalan Nimen miehen kautta, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Onko totta, että viisaus on noissa ihmisissä, jotka tunnustavat ja syvästi kunnioittavat tosi Jumalan Nimeä?

 

"Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

 Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Listen! The LORD is calling to the city - and to fear your name is wisdom -
"Heed the rod and the One who appointed it."
Micah 6:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa! HERRA kutsuu kaupunkia - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - " Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti." Miika 6:9

 

"HERRA kutsuu kaupunkia" - Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka katsotaan olevan viisaita, kun ovat hyväksyneet ja tunnustaneet tosi Jumalan Nimen, sen vuoksi, että he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen välillä Jumalaa koskien.

 

"Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti" - Koska profeetta Miika sanoi "Kuule myöntyvästi sauvaa ja Sitä, joka sen asetti/nimitti", niin se tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen kautta annettu merkki ei tule ihmeiden kautta. Mooseksen kautta tapahtuneet ihmeet ovat liitettävissä hänen sauvaansa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen kirjoitusten kautta, sillä Jumala on asettanut Hänen Sanansa hänen suuhunsa.

 

  Kenet lähetetään "puhdistamaan" ihmisjoukot kutsumaan turvakseen Jumalan Nimeä?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty. Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

  Kuten me jo aikaisemmin luimme, liiton sanansaattaja ei ole kukaan muu kuin "profeetta kuin Mooses", 5. Mooseksen kirja 18:18-19. Jumala lähettää hänet julistamaan Hänen nimensä, niin että Hänen liittonsa perustetaan ihmisten sydänten keskuuteen (Jeremia 31:33-34). Siitä seuraa, että hän on Jumalan lähettämä puhdistamaan ihmiset huutamaan avukseen Jumalan Nimeä.

 

  Onko se totta?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä (kestää), kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2
 

  Ne, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan tai liiton sanansaattajan" ilmestykset tietävät Tosi ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä ihmisiä, jotka tullaan puhdistamaan kuin tulella.

 

  He ovat myös ne ihmiset, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä ja Jumala tunnustaa heidät Hänen kansanaan/ihmisinään.

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa. Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina." Malakia 3:3-4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness, and the offerings of Judah and Jerusalem will be acceptable to the Lord, as in days gone by, as in former years." Malachi 3:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä, ja Juudan ja Jerusalemin uhraukset ovat hyväksyttäviä Herralle, kuten oli menneinä päivinä, aikaisempina vuosina." Malakia 3:3-4

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta löytää ihmisiä, jotka auttavat häntä tehtävässään levittää Jumalan opetuksia, aivan kuten ne on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Eikä ainoastaan sitä - Profeetta ilmestyy aikana, jolloin monet ihmiset palvelevat jo Jumalaa, mutta ongelma on siinä, että he saarnaavat väärää jumalaa - ilman, että tietävät olleensa uskontojen pettämiä. Sitten kun nämä saarnaajat kuuntelevat Maestroa, hyväksyvät hänen tuoman totuuden ja valitsevat palvella tosi Jumalan Nimeä, niin he tulevat olemaan osa "Leeviläisiä", jotka ovat puhdistetut kuin Kulta ja Hopea.

 

  Koska Jumala lähetti sanansaattajan/profeetan kuin Mooseksen puhumaan Hänen Nimessään, niin että ihmiset puhdistuisivat hänen sanomansa kautta, tulisivat tahrattomiksi ja puhdistetuiksi huutaen avukseen Hänen Nimeään (Jumalan), siten on tulkittavissa, että Jumalan tarkoitus on puhdistaa ihmisten huulet huutamaan Hänen Nimeään.

 

  Onko se totta?

 

"Sen tähden odottakaa minua, sanoo Herra, odottakaa sitä päivää, jona minä nousen saaliille. Sillä minun tuomioni on, että minä kokoan pakanakansat, saatan kokoon valtakunnat vuodattaakseni heidän päällensä tuimuuteni, vihani kaiken hehkun; sillä minun kiivauteni tuli kuluttaa koko maan. Silloin minä muutan puhtaiksi kansain huulet, niin että ne kaikki rukoilevat Herran nimeä, palvelevat häntä yksimielisesti." Sefanja 3:8-9


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Therefore wait for me," declares the Lord, "for the day I will stand up to testify.
I have decided to assemble the nations, to gather the kingdoms and to pour out my wrath on them - all my fierce anger. The whole world will be consumed by the fire of my jealous anger. "Then I will purify the lips of the peoples, that all of them may call on the name of the Lord and serve him shoulder to shoulder. Zephaniah 3:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden odota minua, "julistaa HERRA, "sinä päivänä Minä seison todistamassa Minä olen päättänyt koota kansakunnat, tuoda yhteen kuningaskunnat ja kaataa heihin vihani - kaiken palavan vihani. Kaikki maa on oleva kulutettu Minun kiivaan vihani tulella. "Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua Herran nimien ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti." Sefanja 3:8-9

 

"Sen tähden odota minua" - Tämä on Jumalan sanoma ihmisille, jotka ovat ensin kuunnelleet (Hänen "profeettaansa kuin Moosesta"), Maestro Evangelistaa ja hyväksyneet Hänen sanomansa, jonka Hän on lähettänyt hänet julistamaan Raamatun kautta.

 

"sinä päivänä Minä seison todistamassa Minä olen päättänyt koota kansakunnat" - tämä päivä on lähellä, kun koko maailma kuulee Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta sanoman suorana lähetyksenä TV:stä ja Jumala tulee kaatamaan Hänen vihansa niiden päälle, jotka eivät hyväksy Hänen Nimeään (Psalmi 79:6).

 

"Sitten Minä puhdistan ihmisten huulet, että he kaikki voisivat turvautua Herran nimien ja palvella Häntä olka olkaa vasten yhteisesti" - todella, Jumalan tarkoitus on tehdä Hänen suuri nimensä tunnetuksi kaikille ihmisille ja Jumala on tehnyt sen lähettämällä Hänen profeettansa kuin Mooseksen, (5. Moos. 18:18-19), joka ei ole kukaan muu kuin Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista ja ne jotka hyväksyvät hänen ilmestyksensä, ovat kuin hopea ja kulta Hänen silmissään, sillä he ovat ihmisiä, joilla todella on viisautta (Miika 6:9).

  Nyt me ymmärrämme miksi Daniel on kirjoittanut kirjassaan 12:10, että:

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan (tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan), mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset (viisaat) ymmärtävät." Daniel 12:10

 

  Sen vuoksi, että Jumalan profeetta kuin Mooses, Hänen tosi Kristuksensa tai voideltunsa meidän aikanamme, lähetettynä julistamaan Hänen Nimensä, on nyt tullut persoonassaan Maestro Evangelista.

 

  Tämä siten tarkoittaa, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta on se yksi ja ainoa maailmaan ennalta lähetetty profeetta koko maailmaa varten. Ainoastaan Maestro Eraño M. Evangelistan kautta me olemme nähneet ja ymmärtäneet Pyhän Raamatun profetioiden tarkoitukset. Hän on ainoa, jolla on Jumalan Lupaus.

 

  Kuinka on mahdollista, että me voimme tai kykenemme nyt ymmärtämään profetiat ja erityisesti juuri Danielin kirjoittaman, joka täyttyy meidän aikanamme?

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

"minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija" - "Enkeli", jonka Ilmestyskirjan Johannes näki näyssä on profeetta kuin Mooses. Tämän johdosta me kykenemme lujasti tarttumaan ja ymmärtämään sen, mitä on kirjoitettu Danielin kirjaan, koska mies, joka on Jumalan valitsema ja opettama, niin siitä syystä kirjoituksissa oleville Hänen Sanoilleen on nyt saatu merkitys.

"ylistä Jumalaa" - tämä on profeetan kuin Mooseksen sanoma, sillä hän on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen Raamatusta nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Nyt kun "Enkeli" tai profeetta kuin Mooses on täällä selittäen Jumalan sanojen tarkoituksen, jonka profeetat ovat kirjoittaneet, niin se tarkoittaa, että sinetöidyt profetiat (erityisesti ne, jotka on annettu Danielille - Daniel 12), alkavat nyt avautumaan sinetöinnistään.

 

"Ja hän sanoi minulle: "Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja; sillä aika on lähellä. Vääryyden tekijä tehköön edelleen vääryyttä, ja joka on saastainen, saastukoon edelleen, ja joka on vanhurskas, tehköön edelleen vanhurskautta, ja joka on pyhä, pyhittyköön edelleen." Ilmestyskirja 22:10

"Älä lukitse tämän kirjan profetian sanoja" - sen vuoksi, että profetioiden täyttymyksen aika on nyt tullut meidän aikanamme, alkaen siitä, minkä Jumala sanoi Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa, joka on kuin hän, erotuksena on se, että tuleva profeetta puhuu Jumalan Nimessä.


Me voimme lukea Ilmestyskirjan luvusta 22:9 tulevan Enkelin sanoman (joka on myös profeetta kuin Mooses) ja se on "ylistä Jumalaa". Kuinka koko maailma voi totuuden mukaisesti ylistää Jumalaa, kun useimmat uskontokunnat opettavat ylistämään Jeesusta? Minkä totuuden Jumala ilmoitti profeetalle kuin Moosekselle koskien Jeesusta, jonka Hän käski hänen näyttää meille (Raamatusta), niin että uskonnot eivät enää estäisi meitä ylistämästä tosi Jumalaa?

 

New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitoksen mukainen käännös:


"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Profeetta Johannes näyttää meille, että Jumalan "Enkeli tai sanansaattaja" (joka on myös Jumalan profeetta) paljastaa meille, että Jeesus on Daavidin juuri ja jälkeläinen (tarkoittaa, että hän ei ole Jumala, Jumalan poika eikä profeetta). Tulee myös paljastetuksi että Jeesus on kirkas aamun tähti tai mies, jota Jumala rankaisi, kun hän esitti olevansa jumala, kuten on kirjoitettu Jesajan profetiaan (Jesaja 14:9-20).

 

  Todellisuudessa kyseessä ei ole Jeesus, joka puhuu kyseisessä jakeessa Ilmestyskirjassa 22:16 (sillä hän on ollut kuolleena jo kauan aikaa), vaan kyseessä on näky, jonka Johannes sai Jumalalta.

  Johannes ainoastaan seurasi, sen mitä Jumala hänelle ohjeisti kirjoittaa. Johannes on kirjoittanut sen, mitä Jeesus puhui silloin kun hän oli vielä elossa, kun hän puhui tulevasta Jumalan sanansaattajasta, joka tulee ilmoittamaan mitä todellisuudessa tapahtui hänelle (Jeesukselle) ja hän tulee jatkamaan keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää olemalla nimen "Jeesus" kantaja, joka tarkoittaa olla Israelin pelastaja.

 

  Nyt palatkaamme takaisin Danielin kirjaan:

 

"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan ja hävityksen kauhistus asetetaan, on oleva tuhat kaksisataa yhdeksänkymmentä (1290) päivää. Autuas se, joka odottaa ja saavuttaa tuhat kolmesataa kolmekymmentä viisi päivää (1335)" Daniel 12:11-12


"Ja siitä ajasta, jolloin jokapäiväinen uhri poistetaan" - kun uskonnot ovat tuhotut. Koska sitten kun totuus Jumalasta ja Jeesuksesta on paljastettu/ilmoitettu Hänen profeettansa Mooseksen kautta, niin ihmiset havahtuvat ja ymmärtävät että Jumala ei tarvitse kymmenyksiä tai rahauhrauksia. Jumala ei tarvitse kirkkoa ja ne kirkot, joita nämä uskonnot ovat rakentaneet, ei todellisuudessa edusta aitoa Jumalaa, sillä uskonnot eivät ole Jumalan lähettämiä


"Mutta sinä, mene, siksi kunnes loppu tulee; ja lepää, ja nouse osaasi päivien lopulla." Daniel 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for you, go your way till the end. You will rest, and then at the end of the days you will rise to receive your allotted inheritance." Daniel 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinulle, kulje tiesi loppuun asti. Sinä menet lepäämään, ja sitten päivien lopulla sinä nouset vastaanottamaan sinulle varatun ja osoitetun perintösi. " Daniel 12:13

 

  Siten, Daniel tulee saamaan hänen palkintonsa sitten, kun kaikki ilmestykset, joita hän on antanut, saatetaan päätökseen tai täyttymykseensä.

 

  Mitä se tarkoittaa ja milloin se tapahtuu?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who
is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,
and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones.
Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA  Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

  Ensimmäinen osa (kohtalo) on ajalta, jolloin Jumalan lähettämä "mies" epäonnistui, eikä totellut Hänen ohjeitaan. Maestro Evangelista on paljastanut tämän miehen olevan Jeesus - Daavidin poika.

 

  "Lampaat" - Apostolit ja Jeesuksen seuraajat hänen elinaikanaan, he jatkoivat Jeesuksen valheellisien opetuksien levitystä.

 

"Minä käännän käteni pienimpiä vastaan" - Jumalan viha on suuri näitä ihmisiä kohtaan, heitä ovat uskonnot, jotka ovat kääntäneet maailman ihmiset pois tosi Jumalasta.

 

  Mitä heille tapahtuu?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - aika, jolloin kaikki heidän petoksensa ja valheelliset opetuksensa on paljastettu, heidän kaikki tuhotaan yhdessä niiden kanssa, jotka ovat heihin liittyneet tai takertuneet.

 

  Miten käy lopulta jääneelle kolmannelle osalle?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  He ovat ihmiset, jotka tuntevat ja ottavat opikseen Jumalan ilmestykset ja lopulta huutavat avukseen Hänen Nimeään. Heistä muodostuu Jumalan uusi kansa/ihmiset.

 

  Tuleeko se täyttymään?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Se tulee tapahtumaan ennalta määrättynä aikana… ja se on nyt lähellä täyttymistään.

 

  Sitten kun kaikki maailman ihmiset huutavat turvakseen Jumalan Nimeä, niin he kaikki ovat Jumalan taholta tarkasteltavissa Hänen kansakseen, uusi Israel - me olemme silloin yksi kansa tosi nimen HERRA JUMALA ISRAEL alaisuudessa.

 

"Ja valtaistuimelta lähti ääni, joka sanoi: "Ylistäkää meidän Jumalaamme, kaikki hänen palvelijansa, te, jotka häntä pelkäätte, sekä pienet että suuret." Ilmestyskirja 19:5

 

"sekä pienet että suuret" - aika, jolloin kaikki ihmiset ovat tasa-arvoisia Jumalan alaisuudessa; ei enää sortoa tai syrjintää ihonvärin tai aseman suhteen.

 

"Ja minä kuulin ikään kuin kansan paljouden äänen ja ikään kuin paljojen vetten pauhinan ja ikään kuin suuren ukkosenjylinän sanovan: "Halleluja! Sillä Herra, meidän Jumalamme, Kaikkivaltias, on ottanut hallituksen. Iloitkaamme ja riemuitkaamme ja antakaamme kunnia hänelle, sillä Karitsan häät ovat tulleet, ja hänen vaimonsa on itsensä valmistanut. Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus (liina, pellavavaate, tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja)."Ja hän sanoi minulle: "Kirjoita: Autuaat ne, jotka ovat kutsutut Karitsan hääaterialle!" Vielä hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat totiset Jumalan sanat." Ilmestyskirja 19:6-9

 

  Tämä on lopullinen täyttymys kaikista Jumalan profeettojen ilmestyksistä. Jumala on viimeinkin hallitsija yli kaiken maan ja kaikki ihmiset tuntevat ja tietävät Hänen Suuren Nimensä ja tunnustavat Hänet, aivan kuten on Sakarjan 14:9 ilmestyksessä ilmoitettu.

 

"Autuaat ne, jotka ovat kutsutut" - ne ihmiset, jotka ovat kuunnelleet ja ottaneet opikseen Maestro Evangelistan ilmestykset ja huutaneet avukseen Jumalan Nimeä.


"Häät" - Jumalan ihmisten paluu, he astuvat sisään uuteen liittoon Jumalan kanssa.

 

"Karitsa" - symbolisesti profeetta Maestro Evangelista, joka on ilmoittanut meille kaikki nämä asiat.

 

  Tämän takia on kirjoitettuna 5. Mooseksen kirja 18:18-19, kuten Jumala meitä on ohjannut kuuntelemaan meidän nykyisenä aikanamme ainoastaan ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa "kuin Mooses", koskien Jumalan Sanaa.

 

  Mistä nämä häät kertovat?

 

  "Profeettana kuin Mooses", jota kutsutaan myös "Liiton Sanansaattajaksi", Maestro Evangelista selittää:

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"Katso, päivät tulevat" - tämä on vasta tulossa.

 

"uuden liiton" - Vanha Liitto ei astunut voimaan Mooseksen aikana, sillä Jumalan Nimi puuttui sopimuksesta; liitossa Jumalan ja Hänen kansansa välillä oli suuri puute. Maestro Evangelista selittää meille, että liittosopimuksessa pitää olla molempien osapuolten nimet. Koska Jumalan Nimeä ei annettu Mooseksen aikana, niin kuinka voi olettaa sopimuksella olleen sitova vaikutus molempia osapuolia tarkastellen?

   Tämä tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen kansansa välillä. Millä tavalla se on erilainen kuin aikaisempi?


"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the Lord. 

Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31: 32

 

"Minä olin heille aviomies" - tästä syystä me voimme lukea Ilmestyskirjan luvusta 19. tulevista "häistä", jotka symboloivat Jumalan liittoa Israelin kansan kanssa, jossa he ovat totisesti Hänen kansaansa. Maestro Evangelista sanoo, kun mies astelee avioliittoon naisen kanssa, niin sen jälkeen nainen kantaa aviomiehensä nimeä. Syy, miksi Jumala sanoi, että Hän on aviomies aikaisemmalle Israelin kansalle, johtuu siitä, että Hän antoi Hänen nimensä ISRAEL heille, ja heitä kutsutaan kirjaimellisesti Hänen Nimellään.

 

 Kuitenkin, koska he ovat tehneet syntiä Jumalaa vastaan ylistämällä muita jumalia, erityisesti taivaan kuningatarta, he ovat rikkoneet liiton, jonka Jumala teki heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää kykenisi lausumaan, sanomaan Hänen Nimeään (Jer. 44:24-26).

 

  Nyt Jumala tekee uuden Liiton. Minkälainen liitto se tulee olemaan?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34


  Nyt me ymmärrämme miksi on sanottu "karitsan häät", ja se johtuu siitä, että se puhuu tulevasta "karitsasta" - profeetasta kuin Mooses ja hänen Jumalan nimen ilmestyksistään kaikille ihmisille, niin että me kaikki voisimme astua sisään tosi liittoon Jumalan kanssa Hänen Nimensä kautta.

 

  Tässä uudessa liitossa, jonka Jumala tekee - se ei tule olemaan Israelin kansan tai ainoastaan Juutalaisten kanssa, vaan kaikkien maailman ihmisten. Kuinka?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani" - Jumala, meidän HERRA JUMALA ISRAELIMME sanoo, että ne ihmiset, jotka huutavat Hänen Nimeään (jotka me nyt tunnemme nimellä ISRAEL), ovat katsottuja kuuluvan Hänen kansaansa. Se ei ole enää olemaan Juutalaiset - tai ihmiset, jotka ovat kutsuttuja Hänen Nimensä mukaisesti. Tämä on uusi Jumalan Liitto

 

  Jatkamme lukemista:

 

"Ja minä lankesin hänen jalkojensa juureen, kumartaen rukoillakseni häntä. Mutta hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus; kumarra ja rukoile Jumalaa. Sillä Jeesuksen todistus on profetian henki." Ilmestyskirja 19:10


"minä olen sinun ja sinun veljiesi kanssapalvelija, niiden, joilla on Jeesuksen todistus;" - Maestro Evangelista on ainoastaan ihminen, mies, kuten kaikki Jumalan ennalta lähettämät profeetat olivat. Se mikä tekee hänestä aivan erityisen, on se, että Jumalan Sana on asetettu hänen suuhunsa (5. Moos. 18:18-19 ja Jeremia 1:4-10) ja hän pitää hallussaan Jeesuksen Todistusta (Ilmestyskirja 22:16) toimittaakseen sen maailman ihmisille.

 

  Ilman Todistajalausuntoa tai Jeesuksen itsensä myöntämistä Pyhässä Raamatussa, maailman ihmiset tulisivat olemaan ikuisesti sikeässä unessa uskontojen petoksen tähden.

 

"Ylistä Jumalaa!" - tämä on Maestro Evangelistan ilmestys, jonka hän on antanut nettisivustonsa kautta, että Jumala tahtoo kaikkien ihmisten tietävän ja ymmärtävän, että on olemassa vain yksi Jumala, ja että pelastus tulee vain yksinomaisesti Jumalalta!

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen (Tosi), ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa (oikeudenmukaisesti). Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä (häneen) oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

 


"silmänsä olivat niin kuin tulen liekit" - yksikään ei voi osoittaa vääräksi Jumalan Sanan ilmestyksiä, joita hän toimittaa maailman ihmisille.

"häneen oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse" - vain Maestro Evangelista voi osoittaa ja selittää auktoriteettinsa Jumalan Sanasta, Pyhästä Raamatusta maailman ihmisille.

 

 "ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana" - sillä miehen nimi, jolle Jumala on antanut auktoriteetin koskien Hänen ilmestyksiään on Eraño M. Evangelista, hänen nimensä tarkoittaa kirjaimellisesti "uuden aikakauden evankelista" tai Englanniksi "new age evangelist!"

 

  Tämän modernin ajan Jumalan puhemies!

 

  Tämän takia Jeesus sanoo Johannes 14:26, että Neuvonantaja on myös Pyhä Henki, joka tarkoittaa Jumalan Sanaa - sillä hänen tehtävänsä on kokonaisuutena saattaa meidät ymmärtämään Jumalan Sana, jonka hän kykenee tekemään sen vuoksi, että Jumala on asettanut Hänen sanansa hänen suuhun ja opettaa hänelle, mitä hänen on näytettävä meille kirjoitusten kautta!

 

  Ja:

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

  Hän toimittaa maailman ihmisille tosi Jumalan Sanan.

 

  Millä auktoriteetilla hän tämän tekee?

 

"Ja hänellä on vaipassa kupeellaan (viitassaan ja reidellään) kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

 

  Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalan puhemiehenä meidän nykyisen sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun. Meidän tulisi kuunnella hänen ilmestyksiään.

 

  Samalle henkilölle on annettu auktoriteetti paljastaa ja täyttää Jumalan Sana maailman ihmisten parhaaksi.

 

  Mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi?

 

"Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten."

Ilmestyskirja 19:17-18

  Kunnes:

 

"Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan." Ilmestyskirja 19:19

 

  Tämä on viimeinen kohtaaminen tai yhteenotto Maestro Evangelistan ilmestysten ja uskontojen opetusten välillä.

 

  Kuka tulee voittamaan?

 

"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden (puolesta) oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa."

Ilmestyskirja 19:20-21

 

  Kuka voi paeta Jumalan vihalta?

 

"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea (robed in splendor - puettuna kaapuun loistossaan), joka uljaana astelee suuressa voimassansa? (Se olen)Minä, joka puhun vanhurskautta (oikeamielisesti), joka olen voimallinen auttamaan." Jesaja 63:1

 

"Kuka tuolla tulee Edomista" - hän ei ole Juutalainen, vaan Edomilainen tai Muukalainen, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

"tulipunaisissa vaatteissa" - hän tulee suuren hädän ja kärsimyksen aikana.

 

"puettuna kaapuun loistossaan" - tämä on tämän miehen merkki "puettuna vereen kastettuun vaippaan" Ilmestyskirjassa 19:13.

 

"voimallinen auttamaan" - Pelastus tulee ilmestysten kautta, joita hän tuo koskien Jumalan Sanaa.

 

  Miksi sinun vaatteesi ovat punaiset, kuin sen, joka on polkenut viinikuurnaa?

 

"Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni (sydämelläni) ja minun lunastettujeni (lunastukseni) vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani; minä vuodatin maahan heidän verensä." Jesaja 63:2-6

 

  Maestro Evangelista tulee ilmestymään maailman ihmisten eteen aikana, jolloin on suuria ongelmia ja vaikeuksia, silloin kun maiden johtajat eivät kykene löytämään ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin.

 

  Palaamme:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen."  Ilmestyskirja 19:14

 

"taivaan sotajoukot" - symbolisesti niitä ihmisiä, jotka auttavat Maestro Evangelistaa tämän suuren taistelun aikana, joka käydään uskontoja vastaan.

 

"puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen" - Mitä se tarkoittaa?

 

"Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus (liina, pellavavaate, tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja)."

Ilmestyskirja 19:8

 

  Nyt, selventäkäämme ilmestys, joka koskee "rautaista valtikkaa".

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:15

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka" - Mikä tämä on?

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Listen to me, you islands; hear this, you distant nations:
Before I was born the LORD called me;
from my birth he has made mention of my name.
Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni (antanut nimelle merkityksen)." Jesaja 49:1

 

"Hän on viitannut tai maininnut nimeni " - kuten me olemme lukeneet aikaisemmin, Maestro Eraño M. Evangelistan nimi oli mainittu Ilmestyskirjassa, että hän tulee puhumaan Jumalan puolesta tuona "päivänä" - hän ei ole keksinyt sellaista nimeä itselleen - hän syntyi tuo nimi hänelle annettuna ja siten hän on määrätty olemaan Jumalan puhemies.

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Maestro Evangelista on todellakin profeetta, joka on lähetetty ennalta, sillä muiden profeetoiden ilmestyksissä monet merkit on annettu määräämään hänet identifioinnin kohteeksi.

 

"talletti minut viineensä" - vaikka Jumala on maininnut profeetasta, joka tulee kaukaisesta maasta puhumaan Hänen Nimessään; Hän antoi aikaisemmalle kansalleen mahdollisuuden palata Hänen luokseen. Kun he epäonnistuivat, Maestro Evangelista oli lähetetty täyttämään Jumalan ilmestys Pyhästä Raamatusta.

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni." Jesaja 49:3

 

  Maestro Evangelista on Jumalan palvelija. Hän tottelee ja noudattaa ohjeita, joita hänelle annetaan. Hän on saanut tehtävän ilmoittaa Jumalan Nimen, jotta nyt ensimmäistä kertaa maailman ihmiset voivat kutsua Jumalaa Nimellä ja saavuttaa ikuisesti kestävän rauhan.


"Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni Herran huomassa, minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:4

 

  Maestro Evangelista sanoo: "Mikäli sinä olet Jumalan lähettämä suorittamaan tehtävää, niin Hän (Jumala) antaa sinulle kaiken tarvittavan."

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis (nostettu kunniaan) Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseni - " Jesaja 49:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant
to bring Jacob back to him and gather Israel to himself,
for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—"
Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo - hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani -"

 

  Hän ei pyydä ihmisiltä lahjoituksia tai mitään vastikkeita tekemästään työstä.

 

" kokoaa Israelin hänen luokseen" - tämä on se tehtävä, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, esitellä Jumalan Nimi maailman ihmisille; niin että he voisivat palata Jumalan tykö ollakseen Hänen uusi kansansa.

 

  Hän on myös opettava heille Jumalan Käskyt, jotka ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun, vastaanottaaksemme Siunauksen ja nauttiaksemme ikuisesti kestävästä rauhasta.

 

  Hän sanoo:

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen (herättää henkiin) Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet (Israelilaiset, jotka olen säästänyt): minä panen sinut (myös) pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti (että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti)." Jesaja 49:6

"minä panen sinut myös pakanain valkeudeksi" - tämä ei ole Paavali, kuten uskonnot ovat olettaneet sen olevan. Kyseessä on profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, joka tulee johdattamaan maailman ihmiset polulle, joka johtaa Jumalan tykö. Hän tulee toimimaan oppaana.

"Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen (sinut) ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

  Monet ihmiset eivät usko eivätkä välitä hänestä aluksi. Tulee aika, erityisesti tuona "suurena ja pelottavana päivänä", jolloin Jumala tuo tuomionsa eteemme; he kaikki kääntyvät hänen puoleensa kuullakseen hänen ilmestyksensä, niin että he voisivat huutaa avukseen Jumalan Nimeä!

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosat" Jesaja 49:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you,
and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances,"
Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

"ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat" - Maestro Evangelista tulee rakentamaan uudelleen perintöosat, jotka ovat viedyt pois aikaisemmalta kansalta.

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina. Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free!' "They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill. They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water." Isaiah 49:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ " He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. " Jesaja 49:9-10

 

"tulee johdattamaan heitä" - Mies, jolla on "suu kuin terävä miekka" tulee näyttämään polun maailman ihmisille, palatakseen Jumalan tykö.

 

  Mistä nämä kaikki ihmiset tulevat?

 

"Minä teen kaikki vuoreni teiksi, ja minun valtatieni kulkevat korkealla. Katso heitä, he tulevat kaukaa! Katso, nuo pohjoisesta, nuo lännestä, nuo Siinimin maalta!"

Jesaja 49:11-12

 

  Heitä tulee joka puolelta maailmaa.

 

  Palaamme:

"Ja hänellä on vaipassa kupeellaan (viitassaan ja reidellään) kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

 

  Ensiksi meidän täytyy tietää kuka todellinen "Kuningasten Kuningas" on?

 

  Lukekaamme siitä:

 

"Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta," 5. Moos. 10:17

 

  Kuten voimme lukea, Israelin Jumala on herrojen Herra. Koska Jumala on herrojen Herra ja siten myös kuningasten Kuningas, niin se tarkoittaa, että kuningasten Kuningas tarkoittaa Ilmestyskirjassa miestä, jonka Jumala on muovannut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Hän on profeetta kaikille kansoille - josta profeetta Jesaja kirjoitti Jeremiaan kirjassa 1:4-10.

 

  Mainittu kuningasten Kuningas on mies, johon Jeesus viittasi Neuvonantajana, joka on myös mies, jonka Jumala valitsi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, (jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa - Pyhän Hengen - ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään.) Tämä mies on nyt tullut persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, joka on ilmoittanut Suuren Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen kirjoitusten kautta nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com sekä tässä artikkelissa.

 

  Toisin sanoin, sinä todistat nyt täyttymystä, jonka Jumala on sanonut miehestä, jonka Hän tulee lähettämään ilmoittaakseen Hänen Nimensä. Jos sinä olet tuo mies, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä (kirjoitusten kautta) maailman kaikille ihmisille, niin sitten sinun tulee puhua jumalien JUMALAN puolesta, joka on myös kuningasten KUNINGAS ja herrojen HERRA.

 

  Mitä on myös mainittu tästä miehestä, jota kutsutaan nimellä "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA"?

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niin kuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi (tunnin ajaksi) pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli (tarkoitus), ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle." Ilmestyskirja 17:12-13


  Maiden johtajat ja uskonnot, kuten Kristityt, Muslimit, ja muut kirkkokunnat ja kultit - vaikka ne ovat moninaisia ja ristiriidassa toisiinsa nähden; he kuitenkin syvästi kunnioittavat ja ovat liittoutuneita samaan nimeen, Jeesus, joka on myös ilmestyskirjassa mainittu Peto:

 

  Ole ystävällinen ja lue seuraavan linkin kautta, kuinka Jeesuksesta tuli symbolinen Peto Ilmestyskirjan luvussa 13:


http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html sekä

 

Peto Pyhässä Raamatussa

 

Jatkaaksemme:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa (ja hänen kanssaan tulevat olemaan hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat.)." Ilmestyskirja 17:14

 

"Karitsa" - Jumalan valitsema mies. Se symbolisoi profeetta Mooseksen uskollisuutta Jumalan hänelle (Maestrolle) käskemän tehtävän ilmoittamisessa Raamatun kautta. Tulee aika, jolloin uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, joita profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista antaa maailman ihmisille.

 

  He epäonnistuvat aikeissaan ja hankkeissaan, sillä ilmestykset joita Maestro Evangelista antaa, ovat Jumalan Sanaa. He eivät tule voittamaan tosi Jumalan Sanaa ja totuutta koskien Jumalaa.

 

"sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas" - tämä on se auktoriteetti, jonka Maestro Evangelista vastaanottaa Jumalalta. Hän on vain ihminen, mutta Jumala antoi hänelle tehtävän täyttääkseen ja Jumala ei salli hänen epäonnistuvan

 

"ja hänen kanssaan" - hänellä on ihmisiä jotka auttavat häntä, minkälaisia ihmisiä he ovat?

 

"hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat" - ihmisiä, jotka ovat tarkasti kuunnelleet hänen ilmestyksiään ja ovat pysyneet osoittaen tätä "päivää" ja ovat myös sen todistajina.

 

  Siten ollen mies, jonka nimi on Jumalan Sana - (profeetta kuin Mooses), Maestro Evangelistalla on Jumalan Sana suussaan. Hän on sama mies, joka on ilmoitettu Ilmestyskirjassa 17:14 ja jolla on kumppaneita avustamassa häntä Jumalalta saamansa tehtävän suorittamisessa.

 

 

"HERRAIN HERRA JA KUNINGASTEN KUNINGAS" - on se auktoriteetti, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, niin että kaikki ihmiset voisivat kuulla hänen ilmestyksensä Jumalalta.

 

  Milloin hän ilmestyy toimittamaan Jumalan Sanomaa?

 

"Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa (mahtavien miesten) ja hevosten sekä niiden selässä istuvien lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten." Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan." Ilmestyskirja 19:17-19

 

"Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään…" - mikäli uskontojen johtajat yhdessä maiden johtajien kanssa, eivät ota vakavasti ja jättävät huomioimatta Maestro Evangelistan Jumalan Sanaa koskevat ilmestykset; he ja heidän seuraajansa tulevat kärsimään tuona "suurena ja pelottavana päivänä"!

 

  Opi tuntemaan lisää "Suuresta ja Pelottavasta HERRAN Päivästä"


http://www.thename.ph/thename/revelations/signday-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/signday-en.html tai

Suuren ja Pelottavan Päivän Merkki

 

  Ja:

 

"Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden (puolesta) oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa."

Ilmestyskirja 19:20-21

 

  Tämä on maailmassa olevien uskontojen lopullinen tuhoutuminen.

 

  Tämä on viimeinen Jumalan Sanan ilmestys, jonka Maestro Evangelista on saanut tehtäväkseen toimittaa maailman ihmisille, että sitten kun "suuri ja pelottava päivä" tapahtuu, yksikään ei voisi sanoa, etteivät he ole saaneet mitään varoitusta.

 

  Ja nyt, mitä tarkoitetaan "rautaisella valtikalla"?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit.

Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"vesa" - Tämä on Kuningas Daavid.

 

"juuri" - Jeesus, kuten on paljastettu Ilmestyskirjassa 22:16.

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana. Tästä syystä Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on totuuden henki tai Jumalan sana. Totuuden sana siksi, että hän viittaa sanoillaan OKSAAN, joka on myös profeetta kuin Mooses.

 

"Herran pelko" - Kuten on kirjoitettu Sananlaskuissa 9:10 - "HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

  Maestro Evangelista tekee tai saattaa ihmiset tuntemaan ja ymmärtämään Tosi Jumalan  ja  Hänen käskynsä.

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. "

Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sana, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.


"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus (uskollisuus) hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6


"susi asuu karitsan kanssa" - maailmassa tulee olemaan ikuisesti kestävä rauha tuona "päivänä".

 

"pieni poikanen niitä paimentaa" - profeetta, joka on ennalta maailmaan lähetetty kansakuntia varten, kuten on ilmoitettu Jeremias 1:4-10.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura (leijona)syö rehua kuin raavas (härkä)." Jesaja 11:7


"leijona syö rehua kuin raavas härkä" - aika, jolloin kaikki syövät sitä ruokaa, jonka Jumala on antanut aikaisemmin, kuten Maestro Evangelista on ilmoittanut seuraavien linkkien kautta:


http://www.thename.ph/thename/revelations/food-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/food-en.html. tai

Ruoka Jota Meidän Tulisi Syödä

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen (kobran) kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon (kyykäärmeen) luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren."

Jesaja 11:8-9

 

"on täynnä Herran tuntemusta" - kaikkialla maailmassa ihmiset näkevät Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

"Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."

Jesaja 11:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean."

Isaiah 11:7-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova Oksa seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:7-11

 

  Mitä ihmiset, jotka tulevat "merten saarilta", tekevät?

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel;

he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.

Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkoitetut; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 

  Kaikki ihmiset kokoontuvat yhden Jumalan alaisuuteen.

 

  Onko se todella oleva aika, jolloin Jumalan Nimi on oleva ilmoitettuna maailman ihmisille?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands,

and they will know that I am the LORD.

Ezekiel 39:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristossa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

 

  Tulee tapahtumaan ongelmia, murheita ja vaivoja monilla puolilla maailmaa.

 

  Miksi tällaisten tapahtumien on tultava, mitä se tarkoittaa ja mikä tarve niillä on?

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

  Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi maailman ihmisille Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, sillä Nimi on ollut häväistynä tai väärinkäytettynä muiden kansojen taholta.

 

  Mitä tulee tapahtumaan?

 

"Katso, se tulee, se (varmasti) tapahtuu, sanoo (Ylivertainen) Herra, Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

  Kaikkien ihmisten täytyy tietää Jumalan Nimi. Sitten kun Jumalan Nimi on ilmoitettu ja tunnettu maailman ihmisten keskuudessa, niin mitä tulee tapahtumaan seuraavaksi?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" Hesekiel 39:9

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'Then those who live in the towns of Israel will go out and use the weapons for fuel

and burn them up - the small and large shields, the bows and arrows, the war clubs

and spears.  For seven years they will use them for fuel.

Ezekiel 39:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat aseet polttoaineeksi ja polttavat ne - pieniä ja suuria kilpiä, jousia ja nuolia, taistelunuijat ja keihäät. Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan." Hesekiel 39:9

 

"muuttavat aseet polttoaineeksi ja polttavat ne" - miksi he polttavat ne? Mikä sille on syynä?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel. And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD."

Ezekiel 39:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä, koska he käyttävät aseita polttoaineena. Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät, julistaa Kaikkivaltias HERRA." Hesekiel 39:10

 

"he käyttävät aseita polttoaineena" - sotimistarkoituksen sijaan, sota-aseet käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin.

 

  Ja mitä Jumala tekee seuraavaksi?

 

"Sinä päivänä minä annan Googille siellä, Israelissa, hautasijan, 'Kulkijain laakson', itää kohden merestä; se sulkee tien noilta kulkijoilta. Sinne haudataan Goog ja koko hänen meluisa joukkonsa, ja sille pannaan nimeksi: 'Googin meluisan joukon laakso.' Niitä hautaa Israelin heimo (huone) seitsemän kuukautta puhdistaaksensa maan. Koko maan kansa hautaa heitä, ja se on koituva heille kiitokseksi sinä päivänä, jona minä näytän kunniani, sanoo Herra, Herra. Valitaan vakinaiset miehet, jotka kulkevat maata ja hautaavat noita kulkijoita, mitä niitä vielä on jäljellä maan pinnalla, puhdistaaksensa sen; seitsemän kuukauden kuluttua he sen tutkivat läpikotaisin. Kun nämä kulkijat kulkevat maata ja joku heistä näkee ihmisen luut, laittaa hän niitten ääreen kivimerkin, siihen asti että haudankaivajat saavat ne haudatuiksi 'Googin meluisan joukon laaksoon.' Onpa eräällä kaupungillakin nimenä Hamona. - Niin he puhdistavat maan." Hesekiel 39:11-16

 

"puhdistaaksensa maan" - puhdistaa maa verestä sen päivän jälkeen, sama veri, joka on mainittu ratsastavan miehen viitassa Ilmestyskirjassa 19:13.

 

"Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra (Ylivertainen), Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni, jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta." Hesekiel 39:17

 

"kaikkia siivekkäitä" - lintuja, jotka toimittavat sanomia. Veri, joka oli mainittu valkoisella hevosella ratsastavan viitassa.

 

"Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. Syökää itsenne kylläisiksi rasvasta ja juokaa itsenne juovuksiin verestä, teurasuhrista, jonka minä teitä varten uhraan."

Hesekiel 39:18-19

 

  Olemmeko me niitä, jotka syövät tuon?

 

"Tulkaa kylläisiksi minun pöydässäni ratsuista ja vaunuhevosista, sankareista ja kaikenkaltaisista sotamiehistä, sanoo Herra (Ylivertainen), Herra." Hesekiel 39:20

 

  Kyseessä on vertauskuvasta, jossa kohtaavat Jumalan Sanan ilmestykset vastaan uskontojen opetukset.

 

"Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan, ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä." Hesekiel 39:21

 

"käteni, jonka minä lasken heidän päällensä" - kun Käsi on kohotettuna, niin onko Jumala vihainen vai eikö ole?

 

"Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähden, koska olivat olleet minulle uskottomat, ja minä kätkin heiltä kasvoni, ja niin minä annoin heidät heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni." Hesekiel 39:22-23

 

  Meidän nykyisenä aikanamme uskonnot ja muut valtiot, ovat asettuneet mitä kansaa vastaan? Juutalaista kansaa.

 

  Miksi Jumala (sallii tai) tekee kaiken tämän?

 

"Minä tein heille heidän saastaisuutensa ja rikkomustensa mukaan ja kätkin heiltä kasvoni. Sen tähden, näin sanoo Herra, Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta." Hesekiel 39:24-25

 

  Jumala tekee nämä "suuret ja pelottavat" asiat, Hänen Nimensä tähden! Sitten kun kaikki on täytetty:

 

"Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä." Hesekiel 39:26-27

 

  Jumala on oleva tunnustettu maailman kansojen/ihmisten taholta tuona "suurena ja pelottavana päivänä"!

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon (huoneen) päälle, sanoo Herra (Ylivertainen), Herra."

Hesekiel 39:28-29

 

"Minä vuodatan Henkeni" - Jumala ei tule enää ilmestymään maailman kansojen eteen, vaan ainoastaan Hänen profeettansa; se, joka on lähetty ennalta maailmaan "kuin Mooses", kuten on ilmoitettu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja hänet maailman ihmiset tulevat näkemään.

 

  Nyt, kun me tiedämme miehen, joka on "käärmeen jälkeläisen" toteutuma ja tiedämme myös "naisen jälkeläisen", (1. Moos. 3:15), kun olemme lukeneet Ilmestyskirjan 1:17-18 - onko totta, että viimeinen kohtaaminen heidän välillään on tapahtuva ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme?

 

  Milloin he kohtaavat toisensa viimeistä kertaa?

 

"Ja näkyi suuri merkki taivaassa: vaimo, vaatetettu auringolla, ja kuu hänen jalkojensa alla, ja hänen päässään seppeleenä kaksitoista tähteä." Ilmestyskirja 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A great and wondrous sign appeared in heaven: a woman clothed with the sun,

with the moon under her feet and a crown of twelve stars on her head."

Revelation 12:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Merkittävä ja ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle: Nainen puettuna auringolla, kuu hänen jalkojensa alla ja kaksitoista tähtinen kruunu päässään." Ilmestyskirja 12:1-2

 

"ihmeellinen merkki ilmestyi taivaalle" - sanomat, jotka ovat annetut ja tulleet maailman ihmisten nähdyiksi samanaikaisesti satelliitti TV:n ja Internetin kautta.

"Nainen" - sama nainen, joka on ilmoitettu aikaisemmin 1. Mooseksen kirjassa 3:14-15.

 

"kaksitoista tähtinen kruunu päässään" - ketä tämä nainen symbolisoi?

 

  Keitä olivat ne, joita on symbolisesti kuvattu tähdiksi aikaisemmassa profetiassa?

 

"Ja Abram sanoi vielä: Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä. Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä. Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea. Ja hän sanoi hänelle: Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä." 1. Moos. 15:3-5

 

  Nuo, jotka olivat Jumalan lupauksena, joita on oleva lukuisasti kuin tähtiä taivaalla, ovat Abrahamin jälkeläisiä Iisakin kautta. Israelin kansaan kuuluvat tulevat olemaan niitä, joille Jumalan lupaus on suunnattu ja he tulevat olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla!


  Siten ollen nainen tässä tapauksessa symbolisoi ihmisjoukkoa, jota tullaan kutsumaan Israeliksi - onko se totta?


"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

  

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander,    unfaithful Daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

 

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos.

 

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man."Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä; Asettakaa sydämenne kohti valtatietä, siihen tiehen, jota te menitte. Palaa takaisin, Oi neitsyt Israel, Palaa takaisin näihin sinun kaupunkeihisi. Kuinka kauan aiot vielä reissata, Oi sinä luopumuksen tytär? Sillä Herra on luonut uuden asian maassa - Nainen ja mies käsittävät toisiaan." Jeremia 31:21-22

 

"Neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - ihmisiä, jota kutsuvat tosi Jumalaa Nimeltä.

 

"Perusta tienviittoja, Tee maamerkkejä" - niin että me emme enää joutuisi eksyksiin tai johdatetuiksi harhaan totuudesta.

 

"Nainen ja mies käsittävät toisiaan" - merkki siitä, että Jumalan lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee täyttymään aikana, jolloin naisen asema tai tila tulee olemaan tasa-arvoinen miehen kanssa.

  Me voimme nähdä tämän nyt olevan tapahtumassa naisryhmittymien kautta ympäri maailman, jotka seisovat vakaasti vaatimuksensa takana saavuttaakseen tasa-arvoisen aseman miehen kanssa.

 

  Miksi uusi Israel on ilmoitettu symbolisesti Neitsyenä? Mikä symbolisoi aikaisempaa Israelia?


"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton; en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra."

Jeremia 31:31-32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The days are coming," declares the Lord, "when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah. It will not be like the covenant I made with their ancestors when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the Lord. 

Jeremiah 31:31-32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ne päivät ovat tulossa, "julistaa Herra," kun Minä teen uuden liiton Israelin ihmisten kanssa ja Juudan ihmisten kanssa. Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:31-32

 

"vaikka Minä olin heille aviomies" - aikaisempi Israel tai ne ihmiset, jotka olivat kutsutut nimensä perusteella on kuvattu Jumalan taholta vaimona - aviomies siksi, kuten olemme sanoneet aikaisemmin, Jumala heille Hänen Nimensä ISRAEL, sen vuoksi, että he voisivat kutsua heitä HÄNEN kansakseen - kutsuttuja Hänen Nimensä mukaan. Kuitenkin he rikkoivat liiton monet kerrat ja mikä pahinta, kun heidän voidellut yksilönsä, (joita olivat Salomo ja Jeesus) olivat epäonnistuneet saamaan heidät palaamaan Jumalan tykö, koska he epäonnistuivat saattamaan heidät kansana ymmärtämään Hänen Nimensä.

 

  Tämän vuoksi Jumala teki uuden Liiton ja tällä kertaa osa Hänen liittoaan, Hänen ihmistensä täytyy tunnustaa Hänen Nimensä:

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

"Sillä he kaikki tuntevat minut" - tunnustamalla ja hyväksymällä Jumalan Nimen, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses meille tuo, sen myötä meistä tulee osa Uutta Jumalan Liittoa - Uutta Israelia (Sakarja 13:9).

 

  Palaamme:

 

"Hän oli raskaana ja huusi synnytyskivuissaan, ja hänen oli vaikea synnyttää. Ja näkyi toinen merkki taivaassa, ja katso: suuri, tulipunainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea, ja sen päissä seitsemän kruunua;" Ilmestyskirja 12:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"She was pregnant and cried out in pain as she was about to give birth. Then another sign appeared in heaven: an enormous red dragon with seven heads and ten horns and seven crowns on his heads." Revelation 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3


  Hän oli raskaana ja huusi tuskassaan, kun oli juuri synnyttämäisillään - mitä se tarkoittaa?

 

"Ennen kuin Siion kipuja (synnytyspolttoja) tuntee, hän synnyttää; ennen kuin hänelle tuskat tulevat, hän saa poikalapsen. Kuka on sellaista kuullut, kuka senkaltaista nähnyt? Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa? Siionhan tunsi kipuja ja samalla jo synnytti lapsensa. Minäkö avaisin kohdun sallimatta synnyttää, sanoo Herra, tahi minäkö, joka saatan synnyttämään, sulkisin kohdun? Iloitkaa Jerusalemin kanssa ja riemuitkaa hänestä kaikki, jotka häntä rakastatte; iloitsemalla iloitkaa hänen kanssaan, te, jotka olette hänen tähtensä surreet," Jesaja 66:7-10

"Ennen kuin Siion kipuja (synnytyspolttoja) tuntee, hän synnyttää" - Tämä ei ole luonnollinen tapahtuma - tämä kertoo tulevasta tapahtumasta. Tämä kaikki kertoo Uuden Israelin synnystä, Uutta Jumalan kansaa ennen kuin kivut yllättävät hänet, hän synnyttää pojan - symbolisoi Maestro Evangelistan kutsumusta, kun Jumala hänet kutsui profeetakseen kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä. Hän oli ensimmäinen Jumalan uudesta kansasta, Jumalan Uuden Israelin ensisyntyinen!

 

"Syntyykö maa yhden päivän kivulla, tahi synnytetäänkö kansa yhdellä haavaa" - koska sitten kun kaikki maailman ihmiset kuuntelevat Jumalan Sanaa, jonka Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa Raamatun kautta, eli hyväksyä ja tunnustaa, sen mitä Jumala on lähettänyt hänet julistamaan - sillä hetkellä me olemme kaikki Jumalan kutsumana Hänen kansakseen, Hänen Uusi Israel - Jumalan uusi kansa! Luemme uudelleen:

 

"Hän oli raskaana ja huusi tuskissaan synnytyksen edetessä. Sitten toinen merkki ilmestyi taivaassa: Valtavan kokoinen punainen lohikäärme, jolla oli seitsemän päätä ja kymmenen sarvea sekä joka seitsemässä päässä kruunu." Ilmestyskirja 12:2-3

 

"lohikäärme" - naisen vastustaja oli käärme Edenin Puutarhassa.


"ja sen pyrstö pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä ja heitti ne maan päälle. Ja lohikäärme seisoi synnyttämäisillään olevan vaimon edessä nielläkseen hänen lapsensa, kun hän sen synnyttäisi." Ilmestyskirja 12:4

 

"pyyhkäisi pois kolmannen osan taivaan tähtiä" - aikaisemmat Jumalan ihmiset/Juutalainen kansa.

 

"Ja hän synnytti poikalapsen, joka on kaitseva kaikkia pakanakansoja (kansakuntia) rautaisella valtikalla; ja hänen lapsensa temmattiin Jumalan tykö ja hänen valtaistuimensa tykö." Ilmestyskirja 12:5

 

"poikalapsen, joka on kaitseva… rautaisella valtikalla" TAI JUMALAN SANALLA, joka on hänen suuhunsa asetettuna. Hän on "naisen jälkeläinen, jonka on profetoitu rikkovan käärmeen pään 1. Moos. 3:14-15", sama profeetta, jonka suusta tulee terävä miekka, kuten on profetoitu Ilmestyskirjassa 19:15 ja Jesaja 49:2.

 

"temmattiin Jumalan tykö" - Maestro Evangelista erotettiin (otettiin pois) uskonnoista ja sai kutsun ottaa vastaan hänen tehtävänsä, kun Jumalan Sana asetettiin hänen suuhunsa.

 

"Ja vaimo pakeni erämaahan, jossa hänellä oli Jumalan valmistama paikka, että häntä elätettäisiin (pidettäisiin huolta) siellä tuhat kaksisataa kuusikymmentä päivää." Ilmestyskirja 12:6

 

"2360 päivää" - symboloi lähtölaskentaa tai ajankulkua kohti "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää".

 

"Ja syttyi sota taivaassa: Miikael ja hänen enkelinsä sotivat lohikäärmettä vastaan; ja lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat," Ilmestyskirja 12:7

 

"taivaassa" - Tapahtumat tai uutiset, joita tullaan todistamaan satelliitti TV:n ja Internetin kautta. Tämä sota on jo alkanut silloin, kun Maestron miehet, josta profetia puhuu "kutsuttuina, valittuina ja uskollisina", ovat postittaneet ja kirjoittaneet lukuisiin median nettisivustoihin ja foorumeille ja uskonnollisille ryhmille, ateisteille ja jopa uutismedioihin tiedottaakseen heitä kaikesta Jumalan sanomasta, jonka Maestro Evangelista tuo, koskien tosi Jumalan Nimeä ja Jeesuksen todistusta.

 

"Miikael" - sama profeetta, joka on ilmoitettu Daniel 12:1 - symboloi Maestro Evangelistaa.

 

"lohikäärme ja hänen enkelinsä sotivat ´vastaan´" - uskonnot.

 

"mutta eivät voittaneet, eikä heillä enää ollut sijaa taivaassa." Ilmestyskirja 12:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But he was not strong enough, and they lost their place in heaven."
Revelation 12:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta hän (lohikäärme) ei ollut kyllin vahva, ja he menettivät paikkansa taivaassa." Ilmestyskirja 12:8

 

"menettivät paikkansa taivaassa" - Uskonnot paljastetaan olevan lohikäärmeen palveluksessa, ja silloin ei kukaan enää katso heihin päin ja he menevät kohti tuhoaan.

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  Eedenin Puutarhan ajasta lähtien käärme on ottanut useita muotoja (Paholainen, Saatana) pettääkseen monia ihmisiä, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Viimeisessä kohtaamisessa "naisen jälkeläisen" kanssa, se on oleva lohikäärmeen muodossa.

 

"Ja minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja meidän Jumalamme valtakunta ja hänen Voideltunsa valta, sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka yöt ja päivät syytti heitä meidän Jumalamme edessä, on heitetty ulos." Ilmestyskirja 12:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I heard a loud voice in heaven say:
"Now have come the salvation and the power and the kingdom of our God,
and the authority of his Christ. For the accuser of our brothers,
who accuses them before our God day and night, has been hurled down. "

Revelation 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä kuulin suuren äänen taivaassa sanovan: "Nyt on tullut pelastus ja voima ja Jumalan valtakunta, ja Hänen Kristuksensa auktoriteetti on vahvistettu. Sillä meidän veljiemme syyttäjä, joka syytti heitä Jumalamme edessä päivin ja öin, on heitetty alas."

Ilmestyskirja 12:10

 

"suuren äänen taivaassa" - sanoma, joka kuullaan ja nähdään samanaikaisesti joka puolella maailmaa.

 

"Hänen Kristuksensa" - Jumalan Kristus tai ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses", 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kyseessä ei ole Jeesus Daavidin poika.


  Siten ollen "Jeesus Kristus", joka on mainittu Ilmestyskirjassa 1:1 ei ole enää aikaisempi Jeesus, vaan mies, jonka Jumala valitsi saattamaan loppuun ja täyttymykseen tehtävän, joka on nimessä "Jeesus". Nimi "Jeesus" tarkoittaa, pelastaa Israelin kansa heidän synneistään Jumalalle. Tämä mies on ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses, jolla on Jumalan Sana suussaan asetettuna ja hänet on Jumalan lähettämä ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Hän on myös mies, jonka Jeesus kuvaili Neuvonantajana (Joh. 14:13-17 , 26, 15:26, 16:1-15) - enkeli/sanansaattaja (Ilmestyskirja 22:16), jonka Jumala lähettää todistamaan Jeesuksesta, että hän on Daavidin juuri ja jälkeläinen sekä Kirkas aamun tähti.

 

  Hän on myös mies, jolle Jumala antoi tittelin "Kuningasten Kuningas ja Herrojen Herra" (Ilmestyskirja 19:16), sillä hän on ollut kyvykäs täyttämään sen, mitä Jumala on käskenyt hän ilmoittaa kirjoitusten kautta.

  Kaikki nämä TITTELIT kuuluvat miehelle, jonka nimi on JUMALAN SANA (Ilmestyskirja 19:13) - hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 "Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They overcame him by the blood of the Lamb
and by the word of their testimony; they did not love their lives so much
as to shrink from death."
Revelation 12:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He voittivat hänet Karitsan verellä sekä heidän todistuksensa sanalla; he eivät rakastaneet elämäänsä niin paljoa, että olisivat estyneet kuristuvansa kuoliaiksi."

Ilmestyskirja 12:11

 

"Karitsan verellä" - tämä on se opetus, jota uskonnot ovat käyttäneet pettäessään ihmiskuntaa ja saattamalle heidät uskomaan, että Jeesus on Jumalan karitsa, joka kuoli ihmiskunnan syntien tähden.

"heidän todistuksensa" - ne ihmiset, jotka antoivat elämänsä uhrautua Jeesukselle, joita pidetään "marttyyreinä".

"he eivät rakastaneet elämäänsä" - sitten kun me todistamme uutisointien kautta joka puolelta maailmaa, että monet ihmiset luopuvat elämästään Jeesukselle, "Karitsan verelle", niin mistä se kertoo tai mitä se ilmentää?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Kun tulee ilmiselväksi, että monet ihmiset eivät enää anna arvoaan elämällensä (uhraamalla oman elämänsä uskontojen puolesta), niin sitten on aika, jolloin käärmeen pää tulee murskatuksi.

 

  Ihmiset huomaavat silloin, että mikäli uskonnot todellakin lupaavat pelastusta, niin miksi heidän täytyy antaa elämänsä se vuoksi?

 

  Milloin se tulee tapahtumaan? Ei ole annettu ehdotonta aikaa tai päivää, mutta on olemassa annettu merkki:

 

"Ja kun lohikäärme näki olevansa heitetty maan päälle, ajoi hän takaa sitä vaimoa (naista), joka oli poikalapsen synnyttänyt. Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään (pidetään huolta) aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä." Ilmestyskirja 12:13-14

"aika ja kaksi aikaa ja puoli aikaa" - kolme ajanjaksoa tai erää, jotka on ilmoittanut Daniel. Mitä se tarkoittaa? Miten se tulee tapahtumaan?

  Me luemme sen uudelleen - vielä kerran tässä artikkelissa:

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd, and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones." Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA  Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajalleen, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

  Ensimmäinen erä on aika, jolloin Jumalan lähettämä mies epäonnistui, eikä totellut Hänen antamiaan ohjeita. Maestro Evangelista on paljastanut tämän miehen olevan mies, Jeesus.

"lampaat" - apostolit ja Jeesuksen seuraajat hänen aikanaan, he jatkoivat Jeesuksen valheellisen opetuksen levittämistä.

 

"Minä käännän käteni pienimpiä vastaan" - Jumalan viha on suuri näitä ihmisiä kohtaan, heitä ovat uskonnoissa olijat, jotka ovat kääntäneet maailman ihmiset pois Jumalasta.

 

  Mitä heille tulee tapahtumaan?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8


"kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa" - aika, jolloin kaikki heidän petoksensa ja väärät opetuksensa ovat paljastetut. He tulevat kaikki tuhoutumaan yhdessä niiden kanssa, jotka ovat heihin liittyneitä tai hiessä kiinni.

 

   Ja mitä tapahtuu loppuosalle, jäljelle jääneelle osalle?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  He ovat ihmisiä, jotka tunnustavat ja ottavat vinkistä vaarin, Jumalan ilmestyksistä ja lopulta huutavat avukseen Hänen Nimeään.

  Heistä muodostuu Jumalan uusi kansa. UUSI ISRAEL.

 

  Tuleeko se varmasti toteutumaan?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Se tulee tapahtumaan ennalta määrättynä aikana…

 

  Palaamme:

 

"Mutta vaimolle annettiin sen suuren kotkan kaksi siipeä hänen lentääksensä erämaahan sille paikalleen, jossa häntä elätetään aika (pidetään huolta) ja kaksi aikaa ja puoli aikaa poissa käärmeen näkyvistä. Ja käärme syöksi kidastansa vaimon jälkeen vettä niin kuin virran, saattaakseen hänet virran vietäväksi." Ilmestyskirja 12:14-15

 

  Uskonnot yrittävät parhaansa mukaan vastustaa Maestro Evangelistan ilmestyksiä, mutta…


"Mutta maa auttoi vaimoa: maa avasi suunsa ja nieli virran, jonka lohikäärme oli syössyt kidastansa. Ja lohikäärme vihastui vaimoon ja lähti käymään sotaa muita hänen jälkeläisiänsä vastaan, jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus." Ilmestyskirja 12:16-17

 

"jotka pitävät Jumalan käskyt ja joilla on Jeesuksen todistus" - tämä tapahtuu ainoastaan silloin kun kaksi opetusta (Jumalan Sanan Opetus ja Saatanan Opetus - koska Jeesuksen todistuksen kautta me tiedämme kuinka hän lähti seuraamaan Saatanaa eikä onnistunut täyttämään Jumalan hänelle antamaa tehtävää) ovat maailman ihmisten tarkasteltavissa ja uskonnot paljastetaan olevan Saatanan palveluksessa.

 

  Sinä "suurena ja pelottavana päivänä", mitä Jumalalla on sanottavaa Hänen profeetalleen, ennalta maahan lähetetylle miehelle "kuin Mooses"? Mikä on Jumalan lupaus hänelle?

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Psalmi 2:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?" Psalm 2:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset turhaan juonivat?" Psalmi 2:1

 

  Ongelmien aikaa… jotka ovat nyt ottamassa otetta meidän aikanamme.

"Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä".

Psalmi 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The kings of the earth take their stand and the rulers gather together
against the LORD and against his Anointed One."Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters." Psalm 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Maan kuninkaat hallitsijat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Psalmi 2:2-3

 

  Uskontojen johtajat ja heidän liittolaisensa yrittävät asettua vastustamaan Maestro Evangelistan ilmestyksiä, joita hän paljastaa maailman ihmisten nähtäväksi.

 

  Mitä Jumala sanoo?

 

"Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan: "Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni"." Psalmi 2:4-6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying
I have installed my King on Zion, my holy hill." Psalm 2:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen, Minä olen asettanut paikoilleen Minun Kuninkaani Siioniin, Minun pyhälle vuorelleni." Psalmi 2:4-6

 

  Maestro Evangelista tulee johdattamaan maailman ihmiset polulle, joka johtaa Jumalan tykö hänen ilmestyksiensä kautta ja mikä on se Jumalan lupaus, joka on hänen hallussaan?

 

Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD:

He said to me, "You are my Son; today I have become your Father.

Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

"Sinä olet Minun Poikani" - symbolinen Maestro Evangelistan voitelu tehtäväänsä modernin aikakauden Jumalan puhemiehenä.

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (kansakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Tämä on syy sille, että hänelle on annettu titteli "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA". (Ilmestyskirja 17:14 ja 19:16).

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat (hallitset), niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

  Profeetta, jolla on terävä miekka (Ilmestyskirja 19:15 ja Jesaja 49:2).

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari (olkaa varoitetut). Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:10-11

 

  Hallitsijoiden ja ihmisten tulisi seurata hänen antamiaan ohjeita, miksi?

 

"Antakaa suuta pojalle (Suudelkaa poikaa), ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Suudelkaa poikaa, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne" - miksi tällainen neuvo, ohje? Mitä Jumala on sanonut aikaisemmin?

 

Rulers and people should follow his advice, why?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän VAATII TILILLE/VASTUUSEEN kaikki ne, jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Hänen Sanojaan, joita Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään. Tästä syystä me olemme peloissamme sen suhteen, mitä Maestro Evangelista sanoo, sillä hän ei puhu omia sanojaan, vaan ainoastaan sen mukaan, mitä Jumala on asettanut/laittanut hänen suuhunsa, jotka hän näyttää meille Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Siten me voimme lopultakin sanoa miksi Kuningas Salomo sanoi seuraavaa:

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body". Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä (Vanhan Testamentin kirjoituksiin). Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

"paljo opiskelu väsyttää ruumiin" - perustuen Jumalan Sanaan Raamatussa, olisi ajan hukkaamista opiskella siitä lisää jostain, koska Jumala on jo antanut tarkat rajatut ohjeet 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli KUUNNELLA Hänen profeettaansa kuin Mooses. Jumala asettaa/laittaa Hänen Sanansa ainoastaan Maestro Evangelistan suuhun ja kyseessä on Jumala, joka vaatii sinut tilille, mikäli et kuuntele Hänen sanojaa, joita Hän käskee Maestro Evangelistan puhua Hänen Nimessään.

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man. "Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

  Miksi Kuningas Salomo sanoi "Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä"

 

  Mitä Jumala on sanonut?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Meillä on syy pelätä Jumalan Sanaa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo - koska se ei ole profeetta, jolle me olemme tilivelvollisia, vaan HERRA JUMALA ISRAEL Itse.


"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

  Koska sitten kun profeetta kuin Mooses tulee valaisemaan meitä tiedoilla koskien Jumalan Sanaa - me nyt varmistumme siitä, kuka on puhunut totuuden Jumalasta ja kuka on puhunut valhetta Jumalasta.

 

  Nyt, se mitä Kuningas Salomo sanoi, on yhdenpitävä siihen, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:19, että meidän tulee ainoastaan kuunnella profeettaa, jonka Hän on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään. Mikäli ja sitten kun olemme ymmärtäneet mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, niin ei ole mitään tarvetta opiskella kirjoituksia - se on ajan turhaa käyttämistä, koska se mitä meidän tulee ainoastaan tehdä tunteaksemme Jumalan Nimen ja ymmärtääksemme Hänen Sanansa sekä kirjoituksissa olevat lait, on kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, Maestro Evangelistaa. Meidän täytyy ja tulee PELÄTÄ Jumalan Sanaa koskien Hänen profeettaansa kuin Mooses, koska Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee vaatimaan vastuuseen/tilivelvollisuuteen ne, jotka eivät tottele Hänen käskyään kuunnella mitä Hänen profeettansa kuin Mooses puhuu Hänen Nimessään.

 

Luemme uudelleen:

 

"Antakaa suuta pojalle (Suudelkaa poikaa), ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"Autuaat (siunattuja) ovat kaikki, jotka häneen turvaavat" - on olemassa ihmisiä, jotka noudattavat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, ja kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Moosesta, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Hän kantaa Jumalan lupausta ja ilmestyksiä, joita Jumala tahtoo meidän kuuntelevan Hänen profeetaltaan meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Kuten on mainittu Jesajan kirjassa 11:12, kuka on oleva meille merkkilippuna tulevana "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"?

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa, vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla."

Psalmi 20:6-7

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God.

May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand." Psalm 20:5-6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen voidellulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan" Psalmi 20:6-7

 

  Toisin kuin Jeesus, joka oli hylätty väärintekojensa vuoksi Jumalaa kohtaan.

 

  Sitten sinä "päivänä", keneen meidän pitäisi luottaa?

 

"Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:8-10

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!"Psalm 20:7-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:8-10

 

  Meidän tulee ottaa vakavasti Maestro Evangelistan ohje ja neuvo, niin että me emme joutuisi enää petetyksi. Näin toimimalla me tulemme osallisiksi Jumalan Lupaukseen, joka on annettu jokaiselle maailman ihmiselle täysin vapaasti vastaan otettavaksi.