Kerubi Eedenin Puutarhassa

 

 

KASTAMINEN

Julkaistu 12. Tammikuuta 2006

 

 

  Koskien Johannes Kastajan auktoriteettia kastaa sekä myös Jeesuksen kastetta.

 

  Kaste, kastaminen, joka poistaa ihmiseltä synnit, onko sellainen Jumalalta peräisin?

 

  Kuka antoi Johannes Kastajalle auktoriteetin/arvovallan kastaa ihmisiä?

 

  Onko kastaminen Jumalan sallima toimitus? Onko olemassa Jumalan antama ohje, joka salli Johanneksen kastaa ihmisiä?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jotta saisimme tietää totuuden Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa, niin lukekaamme mitä on kirjoitettu:

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

 

  Ohjasiko Jeesus meitä lukemaan apostoleiden kirjoista, oppiaksemme tuntemaan hänet? Vastaus on EI! Siten ollen, mikäli sinä uskot apostoleihin enemmän kuin profeettoihin, niin on täysin selvää kuka on kaukana totuudesta.

 

  Jeesus on sanonut sen jo aikaisemmin, ja juuri uskonnot ovat vääristelleet hänen sanomaansa. Jo ennen kuin Jeesus oli syntynyt, niin hänen tuloaan koskevat profetiat oli jo annettu ja kirjoitettu profeettojen kautta Pyhään Raamattuun:

 

 "Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

  Siten annetun profetian mukaisesti tämä on Jeesuksen tehtävä, jolle on myös annettu ehto. Mikäli hän menestyy tehtävän suorittamisessa, niin hänelle annetaan etuoikeus tulla kutsutuksi erityislaatuisella tittelillä, nimellä "Jumalan poika", vaikka hän on "Daavidin poika". Annetun profetian ohessa ei ole muita lupauksia. Kun apostolit ja uskonnot sanovat "Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä ainoasyntyinen poika, ja hänen kuolemallaan meidän syntimme ovat anteeksiannetut" ilman, että lukisimme koko profeettojen antamaa profetiaa, joka selittää syyn Jeesuksen synneille ja hänen varhaiselle kuolemalleen, joten me olemme joutuneet harhaan johdetuiksi apostolien taholta.

 

  Esimerkkinä: Jos ihminen on tehnyt syntisen teon sinua kohtaan, niin lähettäisitkö sinä sinun ainoasyntyisen poikasi heille ja heidän puolestaan kärsimään ja kuolemaan, niin että sinua kohtaan syntiä tehneet saisivat syntinsä anteeksi? Vastaus on täysin erehtymättä Ei! Kuinka paljon enemmän asia on niin Jumalan kohdalla? On täysin perusteetonta väittää jonkun tekevän sellaista.

 

  Uskonnot sanovat Jeesuksen olevan "Jumalan poika", mutta hän syntyi naisesta. Uskonnot sanovat myös, että Jeesus oli synnitön. Lukekaamme Pyhästä Raamatusta jos naisesta syntynyt voi todellakin olla synnitön:

 

"Kuinka siis ihminen olisi vanhurskas Jumalan edessä, ja kuinka vaimosta syntynyt olisi puhdas? Katso, eipä kuukaan ole kirkas, eivät tähdetkään ole puhtaat hänen silmissänsä; saati sitten ihminen, tuo mato, ja ihmislapsi, tuo toukka!"

Job 25:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

"How then can a man be righteous before God?
How can one born of woman be pure?  If even the moon is not bright

and the stars are not pure in his eyes, how much less man, who is but

a maggot - a son of man, who is only a worm!"
Job 25:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka sitten ihminen voi olla oikeutettu Jumalan edessä? Kuinka voi naisesta syntynyt olla puhdas (synnitön)? Kun edes kuu ei ole kirkas eivätkä tähdet ole puhtaita Hänen silmissään, kuinka paljon vähemmän on ihminen, joka on vain toukka - ihmisen poika, joka on vain mato"! Job 25:4-6

 

  Yksikään ihminen ei voi sanoa olevansa synnitön tai ei olisi tehnyt ainoatakaan syntiä, ei edes Jeesus, joka on syntynyt naisesta.

 

  Tämän vuoksi profetiassa on annettu ehto, " Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä…" ja se tarkoittaa, että Jeesus on kykenevä tekemään syntiä. Tämä on syy muistutukselle… ja me olemme lukeneet, että hän todellakin sai osakseen ihmisten käsien kautta selkäsaunan ja kärsi rangaistuksen, koska hän oli tehnyt syntiä. Uskonnot eivät ole koskaan ajatelleet tätä.

 

  On annettu kysymys Maestro Eraño M. Evangelistalle ja se koskee Johannes Kastajaa, joka myös todisti Jeesuksesta:  

 

"Ja minä olen sen nähnyt ja olen todistanut, että tämä on Jumalan Poika." Joh. 1:34

 

  Jos Johannes Kastaja, hänen kasteoppinsa kanssa, tottelee todellakin Jumalaa toimissaan, niin miksi hänet telotettiin tai mestattiin tanssijan kehotuksesta? Aivan varmasti, jos Johannes Kastaja olisi ollut Jumalan mies ja noudattaa tottelevasti Jumalan ohjeita, hän olisi myös tullut pelastetuksi Jumalan taholta! Mutta niin ei tapahtunut.

 

  Miten kävi Jumalan lähettämille profeetoille Vanhassa Testamentissa; ottakaamme Danielin tarina esimerkiksemme:

 

"Aamun sarastaessa kuningas sitten nousi ja meni kiiruusti jalopeurain (leijonien) luolalle. Ja lähestyessään luolaa hän huusi Danielille murheellisella äänellä, ja kuningas lausui ja sanoi Danielille: "Daniel, sinä elävän Jumalan palvelija, onko sinun Jumalasi, jota lakkaamatta palvelet, voinut pelastaa sinut jalopeuroilta?" Silloin Daniel vastasi kuninkaalle: "Kuningas eläköön iankaikkisesti! Minun Jumalani on lähettänyt enkelinsä ja sulkenut jalopeurain kidat, niin etteivät ne ole minua vahingoittaneet, sillä minut on havaittu nuhteettomaksi hänen edessänsä, enkä minä ole sinuakaan vastaan, kuningas, rikosta tehnyt." Silloin kuningas ihastui suuresti ja käski ottaa Danielin ylös luolasta. Ja kun Daniel oli otettu ylös luolasta, ei hänessä havaittu mitään vammaa; sillä hän oli turvannut Jumalaansa." Daniel 6:19-23

 

  Tämä on tarina oikeamielisestä miehestä, joka tottelee Jumalaa. Pelastus tarkoittaa elämää, ei kuolemaa. Niinpä kertomukset kuinka ihmiset antavat periksi tai uhraavat elämänsä toisten puolesta "Jeesuksen nimessä", jolla he todistavat olevansa uskollisia Jumalalle Uudessa Testamentissa, ovat kaikki aivan turhaan. Se ei ole ollut todiste uskosta yhtä ja oikeaa Jumalaa kohtaan, vaan jumalaa, jota he eivät tunne. Pyhä Raamattu on tarkoitettu eläviä varten, ei kuolleita.

 

  Uskontojen väite siitä, että ainoasyntyinen "Jumalan poika" oli lähetetty kuolemaan kammottavan kuoleman kaikkien syntien puolesta, on kaikki Jumalan pilkkaa! Jumala pelastaa Hänen ihmisensä, jotka ovat tottelevaisia ja uskollisia.

 

  Kuten uskontojen väite, että Jeesus pelastaa; kykeneekö ihminen pelastamaan toisen ihmisen hänen synneistään Jumalalle?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden."  5. Moos. 24:16

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Fathers shall not be put to death for their children, nor children

put to death for their fathers; each is to die for his own sin.
Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"each is to die for his own sin" - "jokaisen on kuoltava oman syntinsä tähden" 5. Moos. 24:16

 

  Jumala ei salli edes omien vanhempiemme ottavan meidän syntiämme kärsiäkseen rangaistuksen.

 

  Tarkastelemme Johannes Kastajaa: Voimmeko me löytää Pyhästä Raamatusta profetian, joka koskee Johanneksen tehtävää kastaa ihmisiä? Mikäli me emme löydä yhtään profetiaa, niin hänen auktoriteettinsa kastaa, ei ole Jumalalta. Kenen antamalla auktoriteetilla hän kastoi? Ajattele. Sinä tarvitset ymmärrystäsi!

 

  Koskien kommenttia, joka oli annettu Maestro Evangelistalle: Sinä väität nyt keskeisenä sanomanasi, että Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan poika". Mikä voisi olla parempi todiste hänen väitteelleen kuin se, joka on niiden sanojen mukainen, jotka tulivat taivaasta Jeesuksen kasteen aikana julistaen " Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt"." (Matt.3:17, Mark. 1:11, Luuk. 3:22).

 

  Maestron vastaus kysymykseen: Voimmeko me kuulla Jumalan Äänen?

 

"Ja he sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 2. Moos. 20:19

   

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen.

But do not have God speak to us or we will die."
Exodus 20:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"ja he sanoivat Moosekselle, " Puhu sinä itse meille ja me kuuntelemme. Mutta älä anna Jumalan puhua meille sillä me kuolisimme." 2. Moos. 20:19

 

  Apostolit väite, että he kuulivat Jumalan äänen, on vailla totuuspohjaa, sillä he jäivät eloon kertomaan tarinaansa. Siten, ääni, jonka he kuulivat, ei ollut Jumalalta.

 

  Jos apostolit ja siellä olleet ihmiset eivät kuolleet kun ääni kuului, niin kenen ääni se oli? Ääni ei tullut Jumalalta, sillä ihmiset, jotka sen kuulivat, eivät kuolleet. Mikäli ääni ei ollut Jumalan, niin kenen äänen on kuultu sanovan: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" ja väitti olevansa Jeesuksen "isä?

 

"Te olette isästä perkeleestä (paholaisesta), ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa(luontevasti), sillä hän on valhettelija ja sen (valheen) isä." Joh. 8:44

 

  Se oli Jeesus, joka sanoi paholaisen olevan "Isä" - et löydä Uudesta Testamentista ketään muita, jota olisi kutsuttu nimellä "Isä", kuin vain paholainen. Joten aina kun Jeesus kutsuu "Isää" - kuka siis oli hänen isänsä?

 

  Koskien Jeesuksen auktoriteettia - parantaa sairaita, esittää ihmeitä, ajaa ulos demoneita - mistä hän tuo voima oli peräisin? Oliko Jeesus saanut voimansa Jumalalta?

 

"Ja tapahtui eräänä päivänä, kun hän opetti kansaa pyhäkössä ja julisti evankeliumia, että ylipapit ja kirjanoppineet astuivat yhdessä vanhinten kanssa esiin ja puhuivat hänelle sanoen: "Sano meille, millä vallalla sinä näitä teet, tahi kuka on se, joka on antanut sinulle tämän vallan?" Hän vastasi ja sanoi heille: "Minä myös teen teille kysymyksen; sanokaa minulle: oliko Johanneksen kaste taivaasta vai ihmisistä?" Niin he neuvottelivat keskenänsä sanoen: "Jos sanomme: 'Taivaasta', niin hän sanoo: 'Miksi ette siis uskoneet häntä?' Mutta jos sanomme: "Ihmisistä", niin kaikki kansa kivittää meidät, sillä se uskoo vahvasti, että Johannes oli profeetta." Ja he vastasivat, etteivät tienneet, mistä se oli. Niin Jeesus sanoi heille: "Niinpä en minäkään sano teille, millä vallalla minä näitä teen"." Luukas 20:1-8

 

  Kukaan ei kyennyt sanomaan vastausta heidän aikanaan, että Jeesuksen voima olisi tullut Jumalalta, koska Jeesus ei paljastanut asiaa heille. Uskontojen väite, että hänen auktoriteettinsa tuli Jumalalta on puhtaasti spekulointia ja arvailua, eikä ole totta. Uskonnot ovat totisesti keinottelijoita ja arvailijoita. Tämä on sekaannuksen ja vääristymien syy, kun tarkastelemme Jeesuksen todellista luonnetta heti alusta alkaen.

 

  Nyt Maestro Evangelista kysyy, kuka lupasi Jeesukselle maailman voiman ja auktoriteetin?

 

    Luemme siitä:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi"." Luukas 4:3

 

  Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista tekoa, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tunsi hänet täysin, ettei hän ole "Jumalan poika"; ja jos Jeesus todellakin olisi ollut "Jumalan poika", niin paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä Jeesusta todistamaan sitä itselleen, sillä siinä tapauksessa se olisi ollut loukkaus. Mutta kuinka Jeesus siis vastasi paholaiselle?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

                                                                                                                               

   Jeesus vastasi paholaiselle epäsuorasti, eli aivan kuin hän olisi sanonut, ettei pysty tekemään sitä. Paholainen tiesi, ettei Jeesuksella ollut voimaa tehdä sitä, ja siksi paholainen teki tarjouksen…

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

  Saatana voitti Adamin ja Eevan Eedenin Puutarhassa ja pari karkotettiin, ei saatana. Maailman annettiin saatanalle, ja jos se ei olisi totta, niin Jeesus olisi oikaissut paholaista tämän väitteen johdosta. Se oli paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle, mikä oli ehtona?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

   Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun; kyseessä oli paholainen, joka tarjosi voimaa ja maailman kunniaa Jeesukselle. Jotta voisimme tietää ottiko Jeesus tarjouksen myöntyvästi vastaan, niin ajatelkaamme kuvitteellista, oletettua kysymystä:

 

  Saatana sanoi, että maailman oli annettu sille, mikäli ja kun hän tarjosi ja antoi sen Jeesukselle, niin kuuluuko maailma yhä saatanalle? Ei enää. Missä tai kenen hallussa se on nyt? Se on Jeesuksen hallussa, sen, joka otti sen vastaan. Nyt, koska saatana sanoi, että maailma on annettu sille, niin maailman tulisi kutsua saatanaa, mutta on kysyttävä, kenen nimeen maailma rukoilee tällä hetkellä? Ketä he huutavat avukseen? Jeesus! Hyväksyikö Jeesus saatanan tarjouksen vai ei?

 

  Jeesus hyväksyi tarjouksen.

 

Jos olet myös sitä mieltä, että Jumala lupasi Jeesukselle maailman auktoriteetin ja kunnian loiston paholaisen lisäksi… se olisi ristiriita.

 

 "Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

   Jeesuksen tehtävä oli selkeästi rajoitettu tai rajattu yllä olevan profetian mukaisesti, että hänet oli lähetetty ainoastaan omaa kansaansa varten. Kaikki sen lisäksi oleva toiminta on lisättävissä hänen omiin väärintekoihinsa. Joten, jos me jatkamme uskomista ja pidämme yllä uskontojen keksimiä arvailuja ja vääristelyjä Jeesuksesta, niin maailman yllä oleva kirous ei koskaan poistu eikä lopu.

 

 

Kasteen Alkuperä