Jumalan Suuri Nimi Osa 2
Julkaistu Syyskuussa 24, 2006

 

 

 

Suuri Jumalan Nimi

 

Maestro Eraño M. Evangelista tulee ilmoittamaan Jumalan Nimen, niin että "kirous", joka on maailman yllä, tulee poisnostetuksi. Miksi juuri hän? Mikä on tuo aikaisemmin annettu kirous?


"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa" Jeremia 44:25-26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said, 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows! But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää" Jeremia 44:25-26

 

Tämä on se kirous, jonka Jumala antoi Hänen kansalleen, koska he ylistivät "taivaan kuningatarta", joka yhä tähän päivään asti on syvästi kunnioitettu ja Kristityt pyytävät hänen apuaan seuraavassa muodossa "Maria, jumalan äiti, taivaan ja maan kuningatar."

 

Selkeästi, Maestro Evangelista on ainoa henkilö, joka on profetoitu ilmoittamaan ja paljastamaan Jumalan Nimi, koska hän ei kuulu eikä tule Israelin kansan keskuudesta

 

Onko se aivan totta, että Jumala tulee puhumaan meille Maestro Evangelistan ilmestysten kautta?

"Sinä olet ne kuullut, katso nyt kaikkea: ettekö sitä tunnusta? Tästä lähtien minä kuulutan sinulle uusia, salatuita, joita et ole tietänyt." Jesaja 48:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"You have heard these things; look at them all. Will you not admit them? "From now on I will tell you of new things, of hidden things unknown to you." Isaiah 48:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Te olette kuulleet näistä asioista; tarkastelkaa nyt niitä kaikkia. Ettekö te tunnusta niitä? "Tästä lähtien Minä kerron teille uusista asioista, salatuista asioita, tuntemattomista ja salatuista teille." Jesaja 48:6

 

Se on ollut jo tuhansia vuosia, mutta on kuitenkin vain nyt tänä aikana, jolloin Jumalan Nimi on tuleva ilmoitetuksi ja kaikkien maailman ihmisten tuntemaksi. Onko se totta?

"Ne ovat luodut nyt, eikä aikoja sitten, ennen tätä päivää et ole niistä kuullut, ettet saattaisi sanoa: Katso (Kyllä), jo minä ne tiesin!" Jesaja 48:7

 

Vaikka sinä saattaisit sanoa, että sinä olet kyllä lukenut siitä aikaisemmin, niin mitä Jumala sanoo?

 

"Et ole sinä niistä kuullut etkä tietänyt, ei ole sinun korvasi niille aikaisemmin auennut; sillä minä tiesin, että sinä olet aivan uskoton ja luopioksi kutsuttu hamasta äidin kohdusta." Jesaja 48:8

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You have neither heard nor understood; from of old your ear has not been open. Well do I know how treacherous you are; you were called a rebel from birth. " Isaiah 48:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä et ole niistä kuullut tai ymmärtänyt; vanhojen, menneiden asioiden suhteen sinun korvasi eivät ole olleet avoinna. Tiedänkö siis kuinka petollinen sinä olet; sinua on kutsuttu kapinalliseksi syntymästäsi lähtien." Jesaja 48:8

 

Kukaan meistä ei ole koskaan aikaisemmin saanut oikeaa opetusta koskien Jumalaa! Mitä tulee annettuihin perusteluihin, miksi Jumala ei ole rankaissut meitä?

 

"Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen, ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi." Jesaja 48:9

 

Jumala ei voi rangaista meitä, sen vuoksi, että Hänen Nimensä ei ole tunnettu!

 

"Katso, minä olen sinua sulattanut, hopeata saamatta, minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna." Jesaja 48:10-11

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I have refined you, though not as silver; I have tested you in the furnace of affliction. For my own sake, for my own sake, I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another." Isaiah 48:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"katso Minä olen puhdistanut ja jalostanut sinua, ei kuitenkaan kuin hopeaa; Minä olen testannut sinua koettelemusten tulipätsissä. Minun itseni takia, itseni takia Minä teen tämän. Kuinka Minä voin antaa itseni parjattavaksi? Minä en anna kunniaani toiselle."  Jesaja 48:10-11

 

"koettelemusten tulipätsissä" - tämä on maailman nykytila.

 

Mikä on Jumalan Nimi?

 

"Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen." Jesaja 48:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, O Jacob, Israel, whom I have called: I am he; I am the first and I am the last. "Isaiah 48:12 (NIV)  

 

Suora suomennos:

 

"Kuuntele minua, Oi Jaakob, Israel, jonka Minä olen kutsunut: Minä olen hän; Minä olen ensimmäinen ja Minä olen viimeinen." Jesaja 48:12

 

Juuri "ISRAEL", kutsuttu nimellä "MINÄ OLEN", on Jumalan Nimi

 

Onko se totta, että "ISRAEL" on Jumalan Nimi?

"Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:19

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"O Lord, listen! O Lord, forgive! O Lord, hear and act! For your sake, 
O my God, do not delay, because your city and your people bear your Name." Daniel 9:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi Herra, kuule! Oi Herra anna anteeksi! Oi Herra kuule ja toimi! Sinun Itsesi vuoksi, Oi minun Jumalani, älä viivästy, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi." Daniel 9:19

 

"sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi" - Jos ja kun kaupunki ja sen ihmiset ovat kutsuttuja nimellä "Israel", niin mikä on Jumalan Nimi?

Voimmeko me lukea Pyhästä Raamatusta vielä toisen kappaleen, joka ilmoittaa aidon ja tosi Jumalan Nimen?

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"The LORD appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. "When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2. Chronicles 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa." 2. Aik. 7:12-14

 

"jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni" - Selkeästi ja kiistämättä, Jumalan Nimi on "ISRAEL"!

 

Kuinka se tapahtui, että he olivat ja tulivat kutsutuksi nimellä "Israel", kenelle tuo Nimi oli annettu aikaisemmin?

Jaakob ja tietty mies

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

 

Muista ja pane merkille, että "mies" paini Jaakobin kanssa?


"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua." 1. Moos. 32:22-26

 

Hän kukisti tai voitti tämän tietyn "miehen".

 

"Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob. Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut." 1. Moos. 32:27-28

 

Tämä on se Nimi, joka hänelle annettiin, koska hän oli voittanut tuon "miehen".

 

"Ja Jaakob kysyi ja sanoi: Ilmoita nimesi. Hän vastasi: Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 32:29

 

Hänelle oli annettu Nimi, mutta hän vain yhä kysyi mikä on tuon "miehen" nimi.

 

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä, sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut." 1. Moos. 32:30

 

Miksi Jaakob sanoi nähneensä Jumalan, kun todellisuudessa hän näki ainoastaan "miehen", jonka kanssa hän oli paininut? Voiko Jumalaa nähdä?

 

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20

 

Mikäli me näemme Hänet, me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Jaakob sai vastaanottaa voiman Jumalalta, minkälaisen voiman?

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there"Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

Asia on nyt selvä, tämä "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "enkeli", ja hänen voimansa, jonka avulla hän voitti "enkelin", tuli Jumalalta.

 

Kun enkelin nimeä ei annettu tai kerrottu, vaan uusi nimi oli annettu itselleen Jaakobille. Mikä se oli?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him." Exodus 23:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

Kyseisen miehen tai "enkelin" antama Nimi Jaakobille on Jumalan Nimi! Jumala sanoo "sillä Minun Nimeni on hänessä". Millä tavalla tai muodossa Jumala kutsuu Hänen enkeleitään?


"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Job 1:6-7

 

Toinen käännösversio, King James Version, Kuningas Jaakon Versio, Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them. And the LORD said unto Satan, Whence comest thou? Then Satan answered the LORD, and said, From going to and fro in the earth, and from walking up and down in it." Job 1:6-7 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan. Ja HERRA sanoi Saatanalle, Mistä sinä oikein tulet? Sitten Saatana vastasi HERRALLE, ja sanoi, Kiertämästä maata ristiin rastiin, ja kävelemästä ylös ja alas sitä." Job 1:6-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"One day the angels came to present themselves before the Lord, and Satan also came with them. The LORD said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the LORD, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Job 1:6-7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan. HERRA sanoi Saatanalle, "Mistä sinä tulet? Saatana vastasi HERRALLE, "Kiertelemästä ja vierailemasta halki maan, mennen sitä edes takaisin." Job 1:6-7


"Jumalan pojat" - Tämä on tapa, jolla Jumala kutsuu Hänen enkeleitään.

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Aivan kuten me, me olemme myös kutsuttuja meidän oikeiden isiemme nimien mukaisesti, "____ poika", niin enkelit ovat myös kutsuttuja "Jumalan pojiksi", sen vuoksi, että he kantavat Hänen Nimeään.

 

Silloin kun Jaakob kysyi tuon tietyn miehen tai "enkelin" nimeä, niin se nimi, joka oli annettu hänelle, on Jumalan Nimi tai nimi Israel tuon miehen synnyttämänä, niin että Jaakobia voisi myös kutsua nimellä "Jumalan poika".

 

Milloin tapahtui se, että Nimi annettiin Jaakobin kansalle?


"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi." 1. Moos. 35:9-11

 

Jumalan Sanoma on annettu Hänen enkelinsä kautta, ei niin että Jumala olisi aikaisemmin ilmestynyt Jaakobille.

Tämä on se ajankohta, jolloin Jaakobin kansa tuli kutsutuksi Nimellä "Israel". On täysin selvää, että Maestro Evangelistan ilmestysten kautta tuotuna, meidän Suuren Jumalan Nimi on "ISRAEL"!

Onko se totta, että Jumalan Nimi on aina häväisty? Millä tavalla Jumalan Nimeä on häväisty ja pilkattu? Tänä päivänä Muslimit ja muut heittelevät kirosanojaan ja hävyttömiä rienauksiaan Israelin kansaa kohtaan, ja me tiedämme tämän olevan Jumalan Nimi. Mitä Jumala tulee tekemään asialle?

 

"sen tähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, minä teen sinun kiukkusi ja kiivautesi mukaan, teen sen, minkä sinä vihassasi olet heille tehnyt. Ja minä teen itseni heille tunnetuksi, kun niin tuomitsen sinut," Hesekiel 35:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"therefore as surely as I live, declares the Sovereign LORD, I will treat you in accordance with the anger and jealousy you showed in your hatred of them and I will make myself known among them when I judge you." Ezekiel 35:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"siten ollen, niin varmasti kuin Minä elän, julistaa Ylivertainen HERRA, Minä kohtelen teitä sen mukaisesti kuin vihassasi, kiukussasi ja mustasukkaisuudessasi olet osoittanut vihaa heitä kohtaan ja Minä teen Itseni tunnetuksi heille kun Minä tuomitsen teidät." Hesekiel 35:11

 

Jumala tulee tekemään Itsensä tunnetuksi kaikille, yhdessä Hänen Tuomionsa kanssa!

 

"ja sinä tulet tietämään, että Minä olen Herra. Minä olen kuullut kaikki sinun pilkkasi (halventavat sanasi), jotka olet puhunut Israelin vuoria vastaan, kun olet sanonut: 'Ne ovat autioina, ne ovat annetut meidän syötäviksemme (kulutettaviksemme).' Te suurentelitte (uhmasitte) minua vastaan suullanne, ja ylenpalttiset olivat teidän puheenne minua vastaan: minä olen ne kuullut." Hesekiel 35:12-13

Kaikki se Israelin kansan sanoma ja tekemä häväistys sekä pilkka on ollut suunnattuna Jumalaan, koska yksikään ei ole tiennyt, että Hänen kansansa nimi ja Hänen Nimensä ovat yksi ja sama!

 

Eikö tämä tulekin tämän nykyisen sivilisaation peruspilareita ja perustusta sekä kaikkea meidän tietämystämme ja tuntemustamme?

 

Jumala tulee tekemään Itsensä tunnetuksi Hänen Nimensä ilmestysten kautta. Mitä Jumala tekee nyt?


"Näin sanoo Herra, Herra: Iloksi kaikelle maalle minä teen sinut autioksi. Niin kuin sinä iloitsit Israelin heimon perintöosasta, kun se tuli autioksi, niin teen minäkin sinulle: autioksi tulet sinä, Seirin vuori, samoin koko Edom kaikkinensa. Ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 35:14-15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD says: While the whole earth rejoices, I will make you desolate. Because you rejoiced when the inheritance of the house of Israel became desolate, that is how I will treat you. You will be desolate, O Mount Seir, you and all of Edom. Then they will know that I am the LORD.' " Ezekiel 35:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo Ylivertainen HERRA: Sinä aikana kun koko maailma iloitsee, Minä teen sinut autioksi ja hylätyksi. Koska sinä iloitsit kun Israelin huoneen perintöosasta tuli autio, sillä tavoin Minä sinua kohtelen. Sinä tulet autioksi, Oi Seirin Vuoret, sinä ja kaikki Edom. Sitten he tulevat tietämään, että Minä ole HERRA.´" Hesekiel 35:14-15

 

Jumala tekee sitä tälle maailmalle juuri nykyisenä hetkenä.

 

Entä mitä Hänellä on sanottavaa Hänen kansalleen koskien häpäiseviä asioita, joita on tehty Hänen Nimeään kohtaan?

 

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat HERRAN kansa, mutta (kuitenkin) heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa.'" Hesekiel 36:20

 

Kun Hänen kansansa tekee pahoja asioita muita ihmisiä kohtaan (Pakanoita) kaupungeissa tai paikoissa joihin he ovat matkanneet, niin kyseessä on Jumalan Nimi, joka on joutunut häpäisyn kohteeksi, kun he ovat olleet vastustajiensa herjaamina ja pilkkaamina, koska he kantavat Jumalan Nimeä.

 

Vaikka ja koska he ovat tehneet näitä pahoja asioita jo kauan aikaa, miksi heitä ei ole vielä rankaistu?

 

"Niin minun tuli sääli pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti (häpäisi) pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo Herra, (Kaikkivaltias) Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin." Hesekiel 36:21-22

 

Hänen Nimensä on Hänen kansansa mukana ja heihin liitettynä, vaikka he eivät ole tunnustaneet Häntä.

 

"Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, (nimi) jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä."

Hesekiel 36:23

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the LORD, declares the Sovereign LORD, when I show myself holy through you before their eyes.
Ezekiel 36:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden, joka on tullut häväistyksi kansojen keskuudessa, nimeni, jonka te olette häväisseet heidän keskuudessaan. Sitten kansat tulevat tietämään, että Minä olen HERRA, julistaa Ylivertainen HERRA, sitten Minä näytän pyhyyteni teidän kauttanne heidän silmiensä edessä." Hesekiel 36:23

 

Heidän täytyy palata Jumalan tykö, jotta he voisivat pelastua. Se suuri määrä vääryydentekoja tai rikkomuksia, niin minkä tähden heitä ei ole vielä rankaistu?

 

"Suuren nimensä tähden HERRA ei hylkää kansaansa, koska HERRA on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Samuel 12:22

Vain ja ainoastaan Jumalan Nimen takia.

 

Hitler tuli ja aloitti Toisen Maailman Sodan, tarkoituksenaan oli tuhota heidät täysin; onnistuiko hän siinä? Oliko sellainen aikaisemmin tapahtunut ennakko, jossa Israelin kansa oli lähellä kohdata täydellisen loppunsa?

 

"Ja Joosua sanoi: Voi, Herra (Kaikkivaltias), Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

Ainoastaan Jumalan voidellut tai profeetat voivat pyytää pelastusta hänen kansalleen?

 

Jaakobin kansa on tullut pelastetuksi vain ja ainoastaan Hänen Pyhän Nimensä takia.

 

Tunnustavatko he sen?

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly."Psalm 106:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä, niin kuin meidän isämme tekivät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

 

He myöntävät sen ja tunnustavat asian.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles; they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea." Psalm 106:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun meidän isämme olivat Egyptissä, he eivät käsittäneet ajatuksissaan (tai eivät antaneet ajatustakaan kohtaan) sinun ihmeitäsi; he eivät muistaneet sinun monia hyvyyden osoituksiasi, ja he kapinoivat meren äärellä, Punaisen Meren." Psalmi 106:7

 

Jumala vei heidät pois Egyptin maasta ja kuitenkaan he eivät muistaneet saatikka ymmärtäneet sitä, sen takia, että he ovat kapinallinen kansa. Minkä takia heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi." Psalmi 106:8

 

He ovat pelastetut Jumalan Nimen tähden.

 

Me olemme tulleet tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimen olevan "ISRAEL", Maestro Evangelista sanoo, tunnustakaamme Hänen Nimensä ja palatkaamme Hänen tykönsä.

 

Luemme jälleen seuraavaan:

"Hän (Jumala) vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette (ylistätte) Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

 

Mooseksen tehtävä oli viedä hänen kansansa pois Egyptistä.

 

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

Mooses pyysi lupaa ilmoittaa Jumalan Nimi kansalle. Mikä oli Jumala vastaus Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'MINÄ OLEN' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

 

Hänelle ei annettu lupaa ilmoittaa Nimeä, mikäli häneltä kysyttäisiin Nimeä kuka oli hänet lähettänyt, niin vastaus, jonka Mooses saattoi antaa Israelin lapsille, oli: "MINÄ OLEN".

Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen, niin sitä seuraa luonteva vastaus "MINÄ OLEN". Mikäli hänen kansansa kysyisi Moosekselta: "Mikä on sinut lähettäneen Yhden Nimi?" Hän voisi sanoa heille: "Mikä tai keitä te olette?" Hänen kansansa vastaisi, "Israel tai Israelilaisia". Sitten Mooses vastaisi heille seuraavasti ´"MINÄ OLEN" sanoo Jumala, koska Minun Nimeni on teidän kaikkien kanssa".´

 

Todella, Jumalan Nimi on "ISRAEL".


Milloin on oleva se aika, jolloin kaikki ihmiset tulevat tuntemaan ja ymmärtämään Jumalan Nimen? Mitä tapahtumia täytyy tapahtua ennen kuin Jumalan Nimi on julistettu?

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Awake, O sword, against my shepherd, against the man who
is close to me!" declares the LORD Almighty. "Strike the shepherd,
and the sheep will be scattered, and I will turn my hand against the little ones."
Zechariah 13:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herää, Oi miekka, Minun paimentani vastaan, vastaan miestä, joka on liki Minua! julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Lyö paimenta, ja lampaat joutuvat hajotetuksi, ja Minä käännän käteni pienimpiä vastaan." Sakarja 13:7

 

Tämä on yksi niistä tapahtumista, joiden on tapahduttava ensi: "paimen" joutuu isketyksi, tarkoittaen että hänen identiteettinsä tullaan paljastamaan - miehen, jota Jumala rankaisi.

 

"lampaat" Keitä he ovat?

 

"pienimmät, vähäisimmät" - Jumalan viha on suuri näiden "pienimpien" keskuudessa, keitä he ovat?

 

Mitä heille kaikille tapahtuu?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo HERRA: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

Aika on jaettu "kolmeen osaan" tai aikakauteen.

 

Kaksi osaa; "paimen" ja "lampaat" sekä myös "pienimmät", kohtaavat tuhonsa! Se "kolmas osa" jää jäljelle.

 

Mitä tulee tapahtumaan tuolle "kolmannelle osalle"?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan..." Sakarja 13:9

 

Keitä he ovat?

"…He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Tämä jäljelle jäävä osa tai ihmisryhmä ovat niitä, jotka kutsuvat avukseen Jumalan Nimeä. He ovat ne ihmiset niitä ihmisiä, jotka kutsuvat Suurta Jumalan Nimeä. Millä tavalla Jumala tulee heitä tarkastelemaan?

 

"…Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Tuo ihmisryhmä, joka kutsuu turvakseen Jumalan Nimeä, on oleva kutsuttu nimellä, Jumalan Kansa. Kyseessä ei ole enää ihmiset, jotka ovat kutsutut Nimen kautta.

 

Tuleeko profetia täyttymään ja tulevatko maailman ihmiset tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD will be king over the whole earth. On that day there will be one LORD, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi HERRA, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Sitten kun se tapahtuu, niin kuin Maestro Evangelista sanoo, maailman ihmiset tulevat olemaan yhdistyneitä toistensa kanssa.

 

Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala

 

On oleva vain yksi Herra ja Hänen Nimensä on oleva ainoa Nimi maailmassa!

Me tulemme saamaan selville kuka on tuo "paimen", joka on mainittu Sakarja 13:7, kuka hän on?

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta..." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd...'" Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta..." Matteus 26:31

 

Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus tunnusti olevansa tuo "paimen" jota oli lyöty. Keitä ovat "lampaat"?

 

"…ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"…and the sheep of the flock will be scattered.'" Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"… ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen." Matteus 26:31

 

Nuo "lampaat", jotka hajotettiin tahoilleen, ovat apostolit!

 

Joutuivatko apostolit hajotetuksi kukin taholleen?

 

"Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani." Johannes 16:31-32

 

"teidät hajotetaan kukin tahollensa" - Apostolit kulkivat todellakin kukin heidän omia teitänsä ja perustivat omia kirkkojaan käyttäen Jeesuksen opetuksia.

 

"te jätätte minut yksin" - kukaan ei ole tiennyt missä hän on ollut kuolemansa jälkeen.

 

"Isä on minun kanssani" - tämän tapauksen perusteella ei voi tietää eikä kyetä määrittelemään kuka on se "isä", johon Jeesus viittaa.

Nyt tällä kertaa Maestro Evangelista tulee paljastamaan tuon "isän", johon Jeesus viittasi Uuden Testamentin Kirjoissa! Luemme siitä:

"Te olette isästä perkeleestä, ja isänne himoja te tahdotte noudattaa. Hän on ollut murhaaja alusta asti, ja totuudessa hän ei pysy, koska hänessä ei totuutta ole. Kun hän puhuu valhetta, niin hän puhuu omaansa, sillä hän on valhettelija ja sen isä." Johannes 8:44

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You belong to your father, the devil, and you want to carry out your father's desire. He was a murderer from the beginning, not holding to the truth, for there is no truth in him. When he lies, he speaks his native language, for he is a liar and the father of lies." John 8:44 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Te kuulutte teidän isällenne, paholaiselle, ja tahdotte suorittaa isänne haluja. Hän oli murhaaja jo alusta lähtien, ei totuudessa pysyvä, sillä hänessä ei ole totuutta. Kun hän valehtelee, hän puhuu oman luontonsa mukaisesti, sillä hän on valehtelija ja valheiden isä." Johannes 8:44

 

"isällenne, paholaiselle" - se ainoa "isä", jonka Jeesus on nimennyt.

 

Keitä ovat "pienimmät"? Luemme siitä:

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennenkuin kaikki on tapahtunut. Sentähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa. " Matteus 5:17-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Do not think that I have come to abolish the Law or the Prophets; I have not come to abolish them but to fulfill them. I tell you the truth, until heaven and earth disappear, not the smallest letter, not the least stroke of a pen, will by any means disappear from the Law until everything is accomplished. Anyone who breaks one of the least of these commandments and teaches others to do the same will be called least in the kingdom of heaven, but whoever practices and teaches these commands will be called great in the kingdom of heaven. 
Matthew 5:17-19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Yksikin, joka rikkoo yhdenkään näistä vähäisemmistä käskyistä ja opettaa toisia tekemään samoin, heitä kutsutaan vähäisimmiksi taivasten valtakunnassa, mutta joka noudattaa ja opettaa näiden käskyjen mukaisesti, tullaan kutsumaan suureksi/mahtavaksi taivasten valtakunnassa." Matthew 5:19 (NIV)

 

Hän "joka rikkoo" ja "opettaa toisia tekemään samoin" heitä kutsutaan "vähäisimmiksi" tai "pienimmiksi".

 

Kun kyseessä on Jumalan Käskyt, voimmeko me muuttaa niitä?

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan." 5. Moos. 4:2

 

Se, joka muuttaa, lisää tai ottaa pois Jumalan Käskyistä tullaan kutsumaan "vähäisimmiksi". Siihen on sidottuna kirous.

 

Kuka tai ketkä muuttivat Jumalan Käskyjä (joita ihmiset ovat seuranneet), joita voidaan kutsua "vähäisimmiksi tai pienimmiksi"?

 

Kuka oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: "'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."
Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt ja muutti ne kahteen.

 

Ja mikä on tässä se kaikkein pahin, on se, että apostolit ja uskonnot tekivät näistä kahdesta Jeesuksen käskystä yhden heidän opetuksiensa perustavaalaatuisimmista olevan kulmakiven.


Keitä ovat nämä "vähäisimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet opetuksia ja laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

Mitä muita Jeesuksen opetuksia nämä "vähäisimmät" ovat käyttäneet?

"Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin." Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle.' Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään." Matteus 22:41-46

 

Ja nyt aivan ensimmäistä kertaa Maestro Evangelista antaa vastauksen Jeesuksen esittämään kysymykseen, joka on säilynyt vastaamattomana jo vuosituhansia.

Maestro Evangelista sanoo: Onko se todella totta, että Daavid viittasi juuri Jeesukseen sanoessaan "Herra" seuraavassa sanonnassa "Herra sanoi minun Herralleni"?

"HERRA sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Psalmi 110:1

 

David on se, joka puhuu tässä.

 

Maestro Evangelista sanoo, kumpi oli ensin: Psalmi 110 vai Psalmi 16?

"Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan. Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää";" Psalmi 16:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Keep me safe, O God, for in you I take refuge. I said to the LORD, "You are my Lord; apart from you I have no good thing." Psalm 16:1-2 (NIV)

 

Toinen Käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Preserve me, O God: for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;" Psalm 16:1-2 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Suojele minua, oi Jumala: Sillä sinuun minä asetan luottamukseni. Oi minun sieluni, sinä olet sanonut minun HERRALLENI, `Sinä olet minun Herrani`: minun hyvyyteni ei ole mitään Sinun rinnallasi;" Psalmi 16:1-2

 

Kyseessä oli Daavid, joka anoen rukoili Jumalalle, ei se ollut Jeesus.

 

Daavid (joka on osoitettu tässä olevan Herra, koska hän on kuningas) puhuu Jumalan kanssa, Herrojen HERRAN kanssa.

 

Millä tavalla Kuningas Daavid puhui Jumalan kanssa?

 

"Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Herra, Herra, ja niin olet sinä puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra, Herra." 2. Sam. 7:18-20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "Then King David went in and sat before the LORD, and he said: "Who am I, O Sovereign LORD, and what is my family, that you have brought me this far? And as if this were not enough in your sight, O Sovereign LORD, you have also spoken about the future of the house of your servant. Is this your usual way of dealing with man, O Sovereign LORD? "What more can David say to you? For you know your servant, O Sovereign LORD." II Samuel 7:18-20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Kuningas Daavid meni sisään ja istui HERRAN eteen, ja hän sanoi:" Kuka minä olen, Oi kaikesta riippumaton HERRA, ja mikä on minun perheeni, jonka Sinä olet tuonut näin pitkälle (elämän menestyksessä)? Ja niin kuin tämäkään ei olisi tarpeeksi Sinun mittapuussasi, Oi kaikesta riippumaton HERRA, Sinä olet myös puhunut palvelijasi talon/suvun tulevaisuudesta. Onko tämä Sinun yleinen tapasi olla ihmisen kanssa tekemisissä, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA? "Mitä vielä Daavid voisi Sinulle sanoa?  Sillä Sinä tunnet palvelijasi, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA." 2. Sam. 7:18-20

 

Nyt Maestro Evangelista kysyy: Kuka on se "Daavid", josta Daavid mainitsi Jumalalle? Daavid viittasi tässä itseensä, omaan persoonaansa. Aivan selkeästi, Daavid ei totisestikaan viittaa tässä Jeesuksen olevan "Herra".

Palaamme asiaan:

"HERRA sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes Minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi." Psalmi 110:1

 

Onko se totta, että Daavidin viholliset olivat laitetut hänen jalkojensa alle?


"Ja Salomo lähetti Hiiramille tämän sanan: Sinä tiedät, ettei minun isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herran, Jumalansa, nimelle niiden sotien tähden, joilla häntä joka puolelta ahdistettiin, kunnes Herra oli laskenut viholliset hänen jalkojensa alle." 1. Kun. 5:2-3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Solomon sent back this message to Hiram:"You know that because of the wars waged against my father David from all sides, he could not build a temple for the Name of the LORD his God until the LORD put his enemies under his feet." 1 Kings 5:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Salomo lähetti vastauksena Hiiramille tämän viestin: "Sinä tiedät, että koska isääni Daavidia vastaan oli nostettu sotia joka puolelta, niin hän ei voinut rakentaa temppeliä HERRAN hänen Jumalansa Nimelle ennen kuin HERRA oli laittanut hänen vihollisensa hänen jalkojensa alle." 1. Kun. 5:2-3

 

Totta, Daavidin viholliset olivat laitetut/painetut hänen jalkojensa alle.

 

Aivan kuten Maestro Evangelista on ilmoittanut meille, Jeesus oli todellakin "pettäjä, eksyttäjä". Aina tähän aikaan saakka, tämä erityinen kappale (Matteus 22:41-46) on yhä Kristittyjen käyttämä.

 

Ilmestykset koskien totuutta Pyhässä Raamatussa, Maestro Evangelista on todella "viimeinen profeetta" meidän nyt elämänämme aikana! Onko se totta?


"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8: 41-42 (oma suomennos)

 

Jumalan Nimi on jo tällä webbisivulla Internetissä!

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43 (oma suomennos)

 

Maestro Evangelista on se yksi, joka on ennalta lähetetty maailmaan ilmoittamaan Jumalan Nimi maailman ihmisille, aivan kuten se on kirjoitettu "että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi" - Israelin Huone.

 

Missä Jumalan Nimi tullaan julistamaan?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

Jumala lupasi, että Hän on asettava Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 

Ja se on profetoitu seuraavassa:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12


"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on tässä on mainittu "Uutena Jerusalemina"?

Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala ei muuta Hänen antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalmiin, ja siten missä vain Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka on oleva kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem". Mikä on tuo paikka?


Uusi Jerusalem on Saarivaltio Idässä

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: "Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!" Jesaja 24:14-16

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing: "Glory to the Righteous One."But I said, "I waste away, I waste away! Woe to me! The treacherous betray! With treachery the treacherous betray!" Isaiah 24:14-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle". Mutta Minä sanoin, "Minä riudun pois, Minä riudun pois! Voi minua! Kavala petos! Petoksellinen kavala petos" Jesaja 24:14-16

 

"idässä antakaa kunnia HERRALLE" - Missä tarkalleen idässä?

Jumalan Nimi tulee olemaan tunnettu "meren saarilla"!

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

"tulee kaukaa" - se tulee Kauko Idästä

 

Mistä "viimeinen profeetta" tulee? Eikö hän "tulekin kaukaisesta maasta?" (1. Kun 8:41) Hän tulee Filippiineiltä.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan Nimi on tuleva tunnetuksi Kauko Idästä.

 

Siitä syystä että Vanhassa Jerusalemissa, jossa sodat ja väkivalta, uskontojen väliset taistelut ja pahanteko ovat kohdattavissa ja näkyvillä, Jumala ei ole enää heidän kanssaan. Onko se totta

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää" - Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

 

Missä meidän Jumalamme on nyt?

 

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.'" Isaiah 65:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jesaja 65:1

 

Jumala, nyt meidän nykyisenä aikanamme, on maassa, jota ei oltu kutsuttu Hänen Nimensä mukaisesti tai Hänen Nimessään eikä Hän ole Israelin maassa!

 

Missä? Kauko Idässä merten saaristossa! Filippiinit on nyt Uusi Jerusalem!

 

Me olemme tulleet tuntemaan Jumalan Nimen ja Maestro Evangelistan kysymys kuuluu: Mitä siunauksia me tulemme saamaan Jumalalta?

 

"Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." Psalmi 91:14-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Because he loves me," says the LORD, "I will rescue him; I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation." Psalm 91:14-16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Koska hän rakastaa minua, "sanoo HERRA," Niin Minä pelastan hänet; Minä tulen suojelemaan häntä, sillä hän tunnustaa minun nimeni. Hän huutaa minun nimeäni turvakseen, ja Minä tulen vastaamaan hänelle; Minä olen hänen kanssaan ongelmien aikana, Minä pelastan hänet ja nostan hänet kunniaan. pitkä elämä olkoon tyydytyksenä ja täyttymyksenä minulta hänelle ja osoitan hänelle pelastukseni. Psalmi 91:14-16

 

Kun tunnustamme ja huudamme turvaksemme Herra Jumala Israelia, se on se ainoa aika, jolloin Hän tulee vastaamaan meille.

 

Koskien tuhoja, katastrofeja ja sotia meidän sukupolvemme aikana, kenellä on oikeus pyytää pelastusta Jumalalta?

 

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. " Psalmi 9:10-11

 

Jumala ei hylkää niitä, jotka huutavat turvakseen Hänen Suurta Nimeään!

 

Meidän nykyisen sukupolvemme aikana, jokaiselle tiedoksi, että tämä on onnettomuuksien ja ongelien aikaa, mistä ne alkavat?

 

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'See, I am beginning to bring disaster on the city that bears my Name, and will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down a sword upon all who live on the earth, declares the LORD Almighty.'" Jeremiah 25:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso Minä aloitan katastrofien tuonnin siitä kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni, ja tekö todella jäisitte vaille rankaistusta? Te ette selviä ilman tulevaa rankaistusta, sillä Minä lähetän miekan kaiken maan elävän ylle, julistaa HERRA Kaikkivaltias." Jeremia 25:29

 

"kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni" - sinä tiedät tuon paikan, tämä on aika, jolloin on profetioiden täyttymisen aika, se on "lopun aikoina, viimeisinä päivinä".

 

"kaiken maan elävän ylle" - kaikki maailman ihmiset yhdessä, yksikään ei tule pelastumaan Jumalan tuomiolta.

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                                                      

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD." Jeremiah 25:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

 

Silloin kun ihmiset tekevät pahaa, he saavat rangaistuksensa sotien ja tappamisien kautta.

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth."

Jeremiah 25:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä."

Jeremia 25:32

 

Me olemme joutuneet kokeman väkivaltaisia myrskyjä ja jopa ilmaston muutosta ympäri maailmaa, tällaista ei ole tapahtunut eikä koettu aikaisemmi. Me kuulemme ja näemme näistä asioista niiden tapahtumahetkellä, Kaapeli ja Satelliitti- TV lähetyksistä.

 

Mikäli kyseessä ei ole luonnolliset katastrofit, niin ne ovet litettävissä muihin tuhoihin, nälänhätään sekä tauteihin.

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:33

 

Heitä tulee olemaan suuria määriä kuolleita, he jäävät hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaista; johtajien tulisi keskustella asiasta, jotta tunnustaisimme, katuisimme ja palaisimme Jumalan tykö.

 

Ja mikäli me emme palaa…

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.  For your time to be slaughtered has come; you will fall and be shattered like fine pottery." Jeremiah 25:34 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. Teidän aikanne tulla teurastetuiksi on tullut; te tulette kaatumaan ja särjetyiksi kuin hienoin keramiikka-astia. Jeremia 25:34

 

Jopa uskonnot joutuvat kohtaamaan ja kantamaan Jumalan vihan, uskontojen johtajat joutuvat kansalaisten tappamiksi, koska he ovat ylläpitäneet suurta petosta, jonka he ovat levittäneet kaikkialle maailman ihmisiin.

 

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:35-36

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock. For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams. The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."
Jeremiah 25:35-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat. Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

 

Heidän tuhonsa tulee olemaan täydellinen.

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD." Jeremiah 25:37 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta." Jeremia 25: 37

 

Kaikki ihmiset, olivatpa he sitten hyviä tai pahoja, jotka eivät kutsu turvakseen aitoa ja tosi Jumalan Nimeä! Siten, me kaikki olemme kirottuja.

 

"on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:38 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25:38

 

Kaiken tämän jälkeen uskonnot tullaan paljastamaan, että he ovat pettäneet ihmiskuntaa. Tämä kaikki johtuu Jumalan kirouksesta. Se on myös syynä näille kaikille sodille. Maestro kysyy: Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

Kuinka me voimme pelastua?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:32

 

Asia on aivan selkeä, hän, joka kutsuu turvakseen Jumalan Nimeä, tulee pelastumaan.

 

Näinä aikoina, nuo, jotka ovat tuntenet ja huutaneet Jumalan Nimeä, mitä meidän tulisi tehdä?

 

"Mene, kansani, kammioihisi ja sulje ovet jälkeesi, lymyä hetkinen, kunnes viha on ohitse mennyt. Sillä katso, Herra lähtee asuinsijastaan kostamaan maan asukkaille heidän pahat tekonsa, ja maa paljastaa verivelkansa eikä surmattujansa enää peitä." Jesaja 26:20-21

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Go, my people, enter your rooms and shut the doors behind you; 
hide yourselves for a little while until his wrath has passed by. 
See, the LORD is coming out of his dwelling to punish the people 
of the earth for their sins. The earth will disclose the blood shed 
upon her; she will conceal her slain no longer."
Isaiah 26:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Menkää, minun kansani/ihmiseni, astukaa huoneisiinne ja sulkekaa ovat perässänne; piiloutukaa siksi aikaa kunnes viha on mennyt ohi. Katsokaa, HERRA tulee hänen asumuksestaan rankaisemaan maan ihmisiä heidän synneistään. Maa tulee paljastamaan veren vuodatuksen; hän (maa) ei salaa surmattujaan enää pidempään."

 

"minun kansani" - Keitä he ovat?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´HERRA on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

Nuo, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä, ovat kutsutut nimellä Jumalan kansa!

 

Kun on mainittu "Jerusalem" - se ei ole enää se kaupunki Lähi-idässä, kyseessä on uusi Jumalan kaupunki.

 

Onko se totta?

 

Uusi Taivas ja Uusi Maa

 

Mikä ja missä se on?

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." Ilmestyskirja 21:1


Me tiedämme, että meri ei tule katoamaan, se symbolisoi tilannetta jolloin maiden rajoja ei enää ole. Jokainen maa ja kansa tulee avaamaan heidän ovansa kaikille, aivan kuten se on kirjoitettuna:

 
"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Maestro Evangelista sanoo: Koska on paljon erilaisia uskontoja, kulttuureita ja lakeja, niin maiden on täytynyt perustaa rajat. Aika on tuleva, jolloin ei enää ole syrjintää ja erottelua.

 

Sillä kerralla ihmiskunta on oleva yhdistynyt? Yksi Kansa, yksi Maailma, ja yksi Jumala.

 

"Ja Pyhän Kaupungin, Uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna (kauniisti puettuna) niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." Ilmestyskirja 21:2

 

Tämä on merkki Jumalan uudesta kaupungista.

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling
place is now among the people, and he will dwell with them. They will be
his people, and God himself will be with them and be their God."
Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa " Ilmestyskirja 21:3

 

"He ovat Hänen kansaansa" - he ovat ne ihmiset, jotka tunnustavat Jumalan.

 

Kun me ihmiset olemme hakeneet ja etsineet Jumalaa, niin me menimme "temppeleihin", "kirkkoihin" sekä muihin ylistyksen paikkoihin. Tällä kertaa Jumala on oleva meidän kanssamme, ja mihin "temppeliin" meidän tulisi mennä? Me voimme ja meillä on lupa rukoilla suoraan Hänelle, Hänen Nimensä kautta.


"ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ilmestyskirja 21:4

 

Tämä on se aika, jota me kaikki olemme kauan ja hartaasti odottaneet sekä toivoneet.

 

Kuka Jumala oikeasti on?

 

"Ei Jumala ole ihminen, niin että hän valhettelisi, eikä ihmislapsi, että hän katuisi. Sanoisiko hän jotakin eikä sitä tekisi, puhuisiko jotakin eikä sitä täyttäisi?" 4. Moos.23:19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God is not human, that he should lie, not a human being, that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill?" Numbers 23:19 NIV

 

Suora suomennos:

"Jumala ei ole kuin on ihminen, että hän valehtelisi, ei ihmisolento, että hän muuttaisi mieltään. Puhuisiko hän, eikä sitten toimisi? Lupaisiko hän, eikä sitä täyttäisi?" 4. Moos.23:19

 

Kuka on "Hän", joka ei ole ihminen, ei valehtele eikä kadu?

 

"Ja hän, joka on Israelin kunnia, ei valhettele eikä kadu; sillä hän ei ole ihminen, että hän katuisi." 1. Samuel 15:29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who is the Glory of Israel does not lie or change his mind; 
for he is not a man, that he should change his mind."
I Samuel 15:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän, joka on Israelin Kunnia ei valehtele tai muuta hänen mieltään; sillä hän ei ole ihminen, että hän voisi muuttaa mieltään." 1. Samuel 15:29

 

Ja toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"And also the Strength of Israel will not lie nor repent: 
for he is not a man, that he should repent. "
I Samuel 15:29 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja myös Israelin Voima ei tule valehtelmaan tai katumaan: Hän ei ole ihminen, että hän joutuisi katumaan." 1. Samuel 15:29

 

Hän on Herra Jumala Israel!

 

Mikä on Hänen Sanomansa meille?


"Ja teidän onneanne kiittävät kaikki pakanat, sillä te tulette olemaan ihasteltu maa, sanoo Herra Sebaot. Ynseät ovat teidän puheenne minua vastaan, sanoo Herra. Mutta te sanotte: "Mitä me olemme puhuneet sinua vastaan?" Te sanotte: "Herran palveleminen on turha; ja mitä hyötyä siitä on ollut, että me olemme hänelle suorittaneet säädetyt tehtävät ja että olemme vaeltaneet murheellisina Herran Sebaotin kasvojen edessä. Nyt me kiitämme julkeitten onnea. Ne, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ne tulevat ravituiksi. He kiusaavat Jumalaa, mutta pelastuvat." Malakia 3:12-15

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"Then all the nations will call you blessed, for yours will be a delightful land," says the LORD Almighty. "You have said harsh things against me," says the LORD.

"Yet you ask, 'What have we said against you?' "You have said, 'It is futile to serve God. What did we gain by carrying out his requirements and going about like mourners before the LORD Almighty? But now we call the arrogant blessed. Certainly the evildoers prosper, and even those who challenge God escape.' "Malachi 3:12-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin kaikki kansakunnat kutsuvat teitä siunatuiksi, sillä teidän on ihana maa," sanoo HERRA Kaikkivaltias. "Te olette sanoneet ankaria sanoja minua vastaan," sanoo HERRA.

"Silti te kysytte, ´mitä me olemme sanoneet sinua vastaan?"  Te olette sanoneet, ´On hyödytöntä palvella Jumalaa. Mitä me olemme saaneet hyödyksemme suorittaessamme hänen vaatimuksiaan ja käyttäytymällä kuin sureva joukko murheissaan HERRAN edessä? Mutta nyt me kutsumme ylpeitä/röyhkeitä siunatuiksi. Aivan varmasti pahantekijät menestyvät, ja jopa ne ketkä asettavat Jumalan kyseenalaiseen tilaan, pääsevät pakoon.´" Malakia 3:12-15

 

Tämä on se, mitä tapahtuu juuri meidän aikanamme, "ylpeät/röyhkeät" ovat uskontojen johtajat, jotka sanelevat ja määräilevät maailman ihmisiä ylistämään muita jumaliaja ja he jatkavat välinpitämättömyyttään Yhtä ja Tosi Jumalaa sekä Hänen profetoitaan kohtaan. Ja silti heitä yhä arvostetaan ja pidetään kunniassa.

 

Ja:

 

"Silloin myös HERRAA pelkääväiset puhuvat toinen toisensa kanssa, ja HERRA tarkkaa ja kuulee; ja muistokirja kirjoitetaan hänen edessänsä niiden hyväksi, jotka Herraa pelkäävät ja hänen nimensä kunniassa pitävät." Malakia 3:16

 

Mikä on Jumalan lupaus niille ihmisille, jotka kunnioittavat Hänen Nimeään?

What is the promise of God to the people who honor His Name?

 

"Ja he ovat, sanoo Herra Sebaot, sinä päivänä, jonka minä teen, minun omaisuuteni. Ja minä olen heille laupias, niin kuin mies on laupias pojallensa, joka häntä palvelee." Malakia 3:17

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"They will be mine," says the LORD Almighty, "in the day when I make up my treasured possession. I will spare them, just as in compassion a man spares his son who serves him. " Malachi 3:17(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He ovat silloin minun, "sanoo HERRA Kaikkivaltias", sinä päivänä jolloin Minä teen heidät arvokkaaksi hallussani olevaksi aarteeksi. Minä annan heille oikeuden elää, niin kuin myötätuntoinen mies säästää häntä palvelevan poikansa." Malakia 3:17

 

Ja mitä me tulemme huomaamaan?

 

"Sillä katso se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaaMutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." Malakia 4: 1-3

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Surely the day is coming it will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire," says the LORD Almighty. "Not a root or a branch will be left to them. But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. And you will go out and leap like calves released from the stall. Then you will trample down the wicked; they will be ashes under the soles of your feet on the day when I do these things," says the LORD Almighty." Malachi 4: 1-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa.Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen. Ja te tulette menemään ulos ja hypitte kuin vasikat vapautettuna navetastaan. Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 4: 1-3

 

"sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat" - Maestro Evangelista sanoo: On todella olemassa asetettu aika Jumalan profetoiden täyttymiselle.

 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Remember the law of my servant Moses, the decrees and laws I gave him at Horeb for all Israel." Malachi 4:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, säädökset ja lait, jotka Minä annoin hänele Hooreb-vuorella kaikelle Israelille." Malakia 4:4

 

Mooseksen merkki oli myös Jumalan Liiton antaminen Israelin kansalle. Aivan kuten se on kirjoitettu, tämä mies on tuleva "kuin Mooses" 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Erona on se, että tuo Moosekselle lupaama "mies" tulee kantamaan Jumalan Liittoa kaikille maailman ihmisille, niin että he voivat ymmärtää ja vastaanottaa tiedon Jumalan Nimestä ja profetiosta.

 

Israelin kansalle aikaisemmin annettu liitto ei ollut sitova eikä voimallinen, koska Jumalan Nimeä ei silloin ilmoitettu Mooseksen kautta. Siten siitä puuttui kaikkain tärkein elementti, joka täytyy olla Liittosopimuksessa tai asiakirjassa.

 

Nyt maailman ihmiset tulevat varmasti hyväksymään Liiton. He tulevat tietämään ja ymmärtämään, että tuo Liitto, jonka tämä "mies" tuo, on todella Jumalalta, koska se "sisältää" Jumalan Nimen!

 
Lukekaamme mitä Jumala on sanonut koskien Hänen Viimeistä Profeettaa?

 

Jumalan Sanansaattaja, Viimeinen Profeetta

 

Kuka hän on?


"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1


"Minä lähetän sanansaattajani" - Se on selvää, Jumala lähettää meille profeetan, joka kantaa uutta liittoa.

 

"Herra, jota te etsitte" - on tulossa aika, jolloin kaikki maailman ihmiset etsivät ja kyselevät Jumalan Nimeä. Se on aika, jolloin maailman on kaaoksessa, johtuen sodista, katastrofeista, nälänhädästä, vitsauksista ja muista tuhoista.

Kuka kestää hänen tulonsa päivän? Kuka pysyy pystyssä kun hän ilmestyy?

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:2-3


Hän on se Jumalan lähettämä ilmoittamaan Jumalan Nimen tai "tulen" joka kuluttaa uskonnot!

 

Ja:

 

"Katso, Minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

 

Elia ei tule enää palaamaan lihassaan, ainoastaan hänen merkkinsä, "profeetallinen Elia".

 

Onko se totta, että Elia ei enää palaa?

"Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:11-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:11-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:11-12

 

Hän ei enää palaa, mikä tulee takaisin?

 

Tapahtumat ainoastaan toistuvat.

 

"Mitä on ollut, sitä vastakin on; ja mitä on tapahtunut, sitä vastakin tapahtuu. Ei ole mitään uutta auringon alla. Jos jotakin on, josta sanotaan: Katso, tämä on uutta, niin on sitä kuitenkin ollut jo ennen, ammoisina aikoina, jotka ovat olleet ennen meitä." Saarnaaja  1:9-10

 

Ainoastaan tapahtumat palaavat, eivät ihmiset.

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
 Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

Tämä tarkoittaa sitä, että jos Jumalan profetia tai lupaus ei tapahtunut tuona aikana, niin Jumala ei lopeta ennen kuin se on täyttynyt toisena aikana ja toisessa olosuhteissa.

 

Mikä on merkki tai tapahtuma, joka käytiin Elian aikana, joka tulee tapahtumaan myös meidän sukupolveme aikana?

 

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään." 1. Kun. 18:20-21

 

Tämä on se hetki tai aika, jolloin Jumala kysyen pyytää ihmisiä valitsemaan Hänen ja muiden jumalien, joita he eivät tunne, välillä.

 

"Niin Elia sanoi kansalle: Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä." 1. Kun. 18:22

 

Aivan kuten Maestro Evangelista, lukuisiin uskontoihin verrattuna, hän on ainoa, joka kantaa ja pitää hallussaan Jumalan Nimeä meidän nykyisenä aikanamme!

 

Mikä on tämän kohtaamisen tai vasakkainasettelun sääntö?

 

"Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan Herran nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi: Niin on hyvä." 1. Kun. 18:23-24

 

Haasteena on kutsua heidän arvostettua jumalaansa (jumaliaansa). Ja se yksi (jumala), joka vastaa heidän korkeasti arvostettujen profeetojensa kutsuun, tulee olemaan tosi Jumala.

 

"Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: Baal, vastaa meille! Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty (jonka he olivat tehneet). Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä (kuten heillä oli tapana), niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa!" 1. Kun. 18:25-29

 

Mitään ei tapahtunut profeettojen uhrille, joka oli tarjottu "muulle jumalalle" (Baalille), joka on tuntematon

 

Mitä Elia teki?

 

"Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: Astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi HERRAN alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä HERRAN sana: Israel on oleva sinun nimesi." 1. Kun. 18:30-31

 

Ne kaksitoista kiveä olivat kutsutut nimellä "Israel".

 

"Ja hän rakensi kivistä alttarin HERRAN nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä. Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi: Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi: Tehkää se toinen kerta. Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: Tehkää se kolmas kerta. Ja he tekivät niin kolmannen kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: HERRA, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, HERRA, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, HERRA, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin Herran tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: HERRA on Jumala! HERRA on Jumala!" 1. Kun. 18:32-39

Elian rukoukseen Jumala vastasi. Hänen Jumalansa on aito ja tosi Jumala!

 

Mitä ihmiset tekivät muiden jumalien, joka on tuntematon, profeetoille?

 

"Mutta Elia sanoi heille: Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä." 1. Kun. 18:40

 

Tämä tulee tapahtumaan myös meidän aikanamme. Monet uskontojen johtajat tulevat kuolemaan, sen petoksen takia, jonka he ovat tehneet maailman ihmisille.

 

Meidän sukupolvemme aikana, minkälaisen "tulen" me näemme Jumalalta? Mistä me tulemme näkemään Jumalan Nimen tulevan?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

 "See, the Name of the LORD comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Jumalan Nimi on tuleva kaukaa… Kauko Idästä.

 

Tuo "tuli", jonka me tulemme näkemään, on Jumalan Sana! "Ja tuo "tuli" on kuluttava loppuun saakka:

 

 "Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

 

He tulevat olemaan niitä, jotka ovat kulutetut loppuun asti Jumalan "tulella"! Heitä ovat uskontojen johtajat ja pahantekijät!

 

Mikä on Jumalan lupaus niille, jotka kunnioittavat Hänen Nimeään?

 

"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." Malakia 4:2-3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. And you will go out and leap like calves released from the stall. Then you will trample down the wicked; they will be ashes under the soles of your feet on the day when I do these things," says the LORD Almighty." Malachi 4:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen. Ja te tulette menemään ulos ja hypitte kuin vasikat vapautettuna navetastaan. Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 4:2-3

 

 

Ja jatkamme…

 

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

 

Miksi tämä profetia? Tämä tarkoittaa sitä, että siellä on yksi, joka käänsi lasten sydämet pois isiensä luota. Kuka hän oli?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava (Minun on käytävä läpi kaste), ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:49-50

 

Uskonnot saarnaavat, että Jeesus toi maailmaan rauhan. Ja kuitenkin tässä kirjassa me luemme sanat, että hän toi "tulen", joka on "Helvetti"! Onko se totta?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta(ja hajotusta)." Luukas 12:51

 

Jeesus myönsi itse tuoneensa "eripuraisuutta ja hajotusta" eikä "rauhaa". Ketä sinä uskot: Jeesusta, joka myönsi tuoneensa "eripuraisuutta ja hajotusta" vai uskontoja, jotka saarnaavat Jeesuksen tuoneen "rauhaa"?

 

Mitä hän riitautti tai hajotti?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 

Hän jakoi ja hajotti ihmiskunnan, niin että he ovat joutuneet kärsimään vastoinkäymisiä ja kuolemaa; sekä taistemaan toistensa kanssa läpi historian.

 

Ja:

" "Katso, Minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä. Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi (tai muuten Minä tulen ja lyö maata kirouksella)." Malakia 4: 5-6

 

Mikäli me emme ota kuuleviin korviimme tätä kutsua, niin maa tulee olemaan täysin Jumalan kiroama.

 

Hän ei tuhoa maata, mutta "kirous" on pysyvä ikuisesti!

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu" Joel 2:30-32

 

"suuri" - koska Jumala on esitellyt ja ilmoittanut Itsensä maailmalle!

 

"peljättävä" - mikäli me emme tunnusta ja hyväksy Herra Jumalan Nimeä, Israel, niin kirous tulee jatkumaan!

 

Mikä on syy sille, että Maestro Evangelista on niin järkähtämätön ja luja ilmoittaessaan Jumalan Sanoman maailman ihmisille:

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And he said to me, "Son of man, listen carefully and take to heart all the words I speak to you. Go now to your countrymen in exile and speak to them. Say to them, 'This is what the Sovereign LORD says, ' whether they listen or fail to listen." Ezekiel 3:11-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja hän sanoi minulle, "Ihmisen poika, kuuntele tarkasti ja ota sydämeesi kaikki sanat, jotka Minä puhun sinulle. Mene nyt pakkosiirtolaisuudessa olevien maanmiestesi tykö ja puhu heille. Sano heille, " Tämä on se mitä Kaikkivaltias HERRA sanoo, ´kuuntelevat he tai olevat kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen", jonka hänelle on antanut Jumala.

 

Mitä ovat Jumalan ennalta lähettämien profeettojen velvollisuudet ja vastuut?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

Jumala on lähettänyt hänet täyttämään tehtävän; Maestro Evangelista tulee käymään sen läpi sillä tavalla, että me voisimme tietää ja tuntea Totuuden Jumalasta, Jeesuksesta sekä uskonnoista, jotta me saisimme uuden alun..

 

Profetia koskien Ilmestystä Jumalan Nimestä on nyt saanut täyttymyksensä Maestro Eraño M. Evangelistan kautta!

 


https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivujumalan-nimi-ilmoitettu-pyhassa-raamatussa-tanakhteenak--stone-edition-kivi-painoslaitosversio