Kolmas Päivä ja Sen Tarkoitus

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

Jeesuksen paluu kolmantena päivänä on jo kauan sitten "erääntynyt" tieto. Voimmekin siten kysyä: Mikä on aito ja todellinen merkitys tälle "kolmannelle päivälle", emme kysy sitä apostoleilta, vaan profeetoilta. Apostolit sanoivat Jeesuksen nousseen kolmantena päivänä, mutta tarkastellaan Jeesuksen aikaisempia sanoja, koskien "kolmatta päivää"…

 

            Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta.
Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;

Luukas 18:31-32

 

  Jeesus mainitsi "Ihmisen pojan" - Hänen tuli kohdata rangaistuksensa ja…

 

ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit mitä Jeesus tarkoitti sanoillaan?

 

Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin. Luukas 18:34

 

  Maestro Evangelista selittää, mitä tarkoittaa "kolme päivää" tai "kolmantena päivänä", joista Jeesus puhui. Meidän täytyy vain käyttää viisauttamme ja ymmärrystämme…

 

  Se mitä Jeesus tarkoitti, ei ollut kirjaimellisesti "kolme päivää", vaan… 

 

Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki. Psalmi 90:4

 

  Tuhat vuotta ihmiselle on kuin päivä Jumalalle, onko se totta?

 

            Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä". 2. Pietari 3:8

 

  Jeesus tarkoitti sanoillaan, että "kolmas päivä" tulee olemaan kolmas vuosituhat tai 2000 vuoden jälkeen, meidän aikanamme. "Ihmisen Poika", johon Jeesus viittasi on mies, joka tulee hänen nimessään, eli "enkeli" Ilmestyskirja 22:16!

 

  Jeesus tiesi tästä profetiasta, mutta koska hän teki synnin, hänellä ei ollut enää arvovaltaa selittää näitä asioita. Toinen tulee ja selittää kaiken mitä Jeesus on sanonut ja tehnyt.

 

Jos Jeesus ei palaa, niin kuka sitten tulee?

 

Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Jeesus sanoo, että hänen "enkelinsä" on se joka tulee. "Enkeli" selittää selkeästi ja tyhjentävästi, että Jeesus on vain "Daavidin jälkeläinen" ja hän on myös "kirkas kointähti".

 

KOLMAS PÄIVÄ

 

  Koskien "kolmatta päivää", josta Jeesus puhui, onko se todella profetoitu aikaisemmin? Maestro Evangelista paljastaa meille sen tarkoituksen:

 


Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät.
Hoosea 6:1

 

Tämä on se mitä Jumala on tehnyt ja tekee meille juuri nyt


Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä. Hoosea 6:2

 

"tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua" - viimeiset kaksi vuosituhatta.

 

"kolmantena päivänä hän meidät herättää" - tämä on meidän aikanamme tapahtuvaa; me olemme nyt kolmannen vuosituhannen alkupäivissä - kolmannessa päivässä. Jumalan ihmiset tullaan tuntemaan tässä ajassa.

 

"ja me saamme elää hänen edessänsä" - tämä on aika, jolloin Jumalan läsnäolo on ihmisten keskuudessa.


Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan. Hoosea 6:3

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan (=tunnustakaamme) Herra" - meidän täytyy tuntea Jumala ja huutaa Hänen Nimeään, ja niin Hän tulee.


Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi, kuin varhain haihtuva kaste? Hoosea 6:4

 

"Efraim" ja "Juuda" - Keitä he ovat? Maestro Evangelista selittää meille myöhemmin.

 

"varhain haihtuva kaste" - Koska me emme ole kohdistaneet uskoamme Jumalaa, niin siksi käännymme aina pois Hänen edestään.

 

            Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo. Hoosea 6:5

 

Maestro Evangelista sanoo, profeettojen kirjoitusten lukemisten kautta me olemme saaneet tiedon, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle, eivätkä heidän opetuksensa ole Jumalalta tullutta.

 

 Mitä me voimme antaa Jumalalle?

 

            Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja; Hoosea 6:6

 

   Huuda Jumalaa Hänen Nimellään, sillä Jumalalla on todellakin Nimi. Jumala ei tarvitse uhrilahjoja. Hän on kaiken Luonut, niin mitä me voimme Hänelle antaa palautuksena? Maestro Evangelista sanoo: Meidän tulisi ylistää ja kiittää Jumalaa, huutaa/kutsua Häntä Nimellä sekä totella Hänen antamia käskyjä, jotta me olisimme siunattuja.

 

  Me elämme jo tuota "kolmatta päivää"!


  Mitä Kuningas Salomo sanoi Hänen enkelistään? Mikä on Jumalan enkelin tehtävä? Kuka hän on?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—"I Kings 8:41 (NIV1984)

 Suora suomennos:

 "Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

  Tässä on enkeli, joka tulee; hän ei tule enää Israelin kansan joukosta ja tulee kaukaisesta maasta…

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  "for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple" I Kings 8:42 (NIV1984)

 Suora suomennos:

  "sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

 Enkeli, joka on myös "muukalainen", tulee ja esittelee kaikille ihmisille Jumalan Nimen…

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV1984)

 Suora suomennos:

  "niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43


   Kuka on "muukalainen" joka tulee esittelemään Jumalan Nimen kaikille ihmisille?

 

  Maestro Evangelista on vastannut siihen kysymykseen jo aikaisemmin. Seuraava kysymys kuuluu, ja me tiedämme, että olet innokas oppimaan:

 

  Mikä on Jumalan Nimi? Mutta ensin, jatkakaamme…

 

Syy Maailman Tilaan