Ruoka jota Meidän Pitäisi Syödä

 

Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää lukumääräisesti...

Koskien kiisteltyä lisääntymisterveyden lakialoitetta Filippiineillä

 

 

 

  Maestro Evangelista sanoo, tämä kirkastakoon jokaisen mieltä koskien kiisteltyä asiaa lisääntymisterveyden lakialoitteesta, (Tasavallan Laki No. 5034) Filippiineillä. Jos laki menee läpi Kongressissa, se sallii takuuvarman kansainvälisen sisäänpääsyn erilaisilla menetelmillä, jotka ovat läheisesti yhteenkuuluvia syntyvyyden säännöstelyyn ja äitiyshuoltoon.

 

  Aloitteella, (RA 5034), on kannattajansa ja vastustajansa. Lakialoitteen yksityiskohdat ovat niin kiistanalaisia, että se on jakanut Filippiinien yhteiskunnan kahteen leiriin ja Katolisten Piispojen Konferenssi on uhannut Presidentti Benigno Aquino III, kirkon erolla valtiosta, jos hän kannattaa lakialoitetta. Siten Rooman Katolinen Kirkko Filippiineillä, on vaikuttanut lausunnoillaan enemmänkin ihmisten jakaantumiseen.

 

  Katolinen Kirkko vastustaa voimakkaasti lakialoitteen kohtaa "menkää ja lisääntykää", pohjalta, että se on ristiriidassa Jumalan antaman toimeksiannon kanssa - se on luettavissa Pyhästä Raamatusta.

 

  Maestro Evangelista selittää perustellusti, mitä Jumala todella sanoi 1. Mooseksen kirjassa Pyhässä Raamatussa:

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: "Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet"."

1. Moos. 1:27-28


 

  Kyllä, Jumala loi miehen ja naisen ja kertoi heille; " Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää" ja lisäksi vielä " täyttäkää maa". Kuitenkin kirkko jätti mainitsematta sitä seuraavan ilmauksen "menkää ja lisääntykää moninkertaisesti" (Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää…), joka on Jumalan asettama säädös ja se on: "vallitkaa".

  Jumala todella sanoi, että meidän tulee lisääntyä lukumääräisesti, jopa kansoittaa koko maapallo, mutta Hän myös antoi ilmoituksen, että meidän tulee "vallita" - tarkoittaen, että meidän ei pidä ylikansoittaa maailmaa. Meidän ei pitäisi rasittaa luontoa ja ympäristöä liialla ihmismäärän tuomalla rasitteella. Meidän tulisi kontrolloida ja pitää lukumäärämme tasapainossa luonnon tuotantokapasiteetin kanssa, jotta se kykenee ylläpitämään tarvittavat resurssit: ruokaa, vettä, suojaa ja muita tarpeita, jotka mahdollistavat ihmiskunnan elävän yltäkylläistä ja onnellista elämää. Jo ennen aikaa Eedenin Puutarhassa, Jumala opetti meille väestönkasvun tarkkailun ja kontrollin takaavan ihmiskunnalle kestävän elämisen tason.
 

       Tämä on Jumalan meille antamaa "viisautta ja ymmärrystä"!

 

  Maailman rajalliset voimavarat ovat vaarassa häiriintyä ylikansoituksen vuoksi ja haittaavat maan kykyä uudistaa itsensä! Tämän takia, Jumala sanoi meille, ettemme saisi saastuttaa ja liikakäyttää maan resursseja tai voimavaroja. Mikäli me jatkamme saastuttamista ja imemme kuiviin maan resurssit, niin tulee aika jolloin maa ei kykene enää ylläpitämään elämää.

 

  Toisessa kohdassa Pyhästä Raamatusta Kuningas Salomo muistuttaa meitä:
 

"Vaikka syntyisi miehelle sata lasta ja hän eläisi vuosia paljon ja paljot olisivat hänen vuottensa päivät, mutta hän ei saisi tyydyttää omaa haluaan omaisuudellansa eikä saisi edes hautaustakaan, niin minä sanon, että keskoinen olisi onnellisempi kuin hän." Saarnaaja 6:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A man may have a hundred children and live many years; yet no matter how long he lives, if he cannot enjoy his prosperity and does not receive proper burial, I say that a stillborn child is better off than he." Ecclesiastes 6:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, ihminen voi saada sata lasta ja elää monia vuosia; kuitenkaan ei ole väliä pitkäänkö elää, jos hän ei voi nauttia hänelle tarkoitetusta yltäkylläisyydestä, eikä hän saa kelvollisia hautajaisia, Minä sanon, että syntymätön lapsi on paremmassa asemassa kuin hän." Saarnaaja 6:3

 

  Hän sanoo, että vaikka ihminen voi saada paljon lapsia, mutta kuitenkaan hän ei kykene ruokkimaan heitä ja samanaikaisesti elämään ihmisarvon mukaista elämää (joka on totta jo meidän omassa ajassamme), niin tässä tapauksessa lasten on parempi olla syntymättä! Me olemme syntyneet tähän maailmaan nauttiaksemme maailman yltäkylläisyydestä. Kun elää köyhyydessä monien ruokittavien suiden takia, niin se tulee raskaaksi taakaksi ja rasitteeksi, niin ettei siellä voi koskaan olla hyvää elämää, josta yksilö voi täysin nauttia.
 
  Kuten voidaan valaisevasti todeta yllä olevasta, Kuningas Salomo uudelleen viestitti väestön kontrolloinnin olevan suorassa suhteessa saatavilla oleviin luonnonvaroihin, resursseihin ja teknologiaan, jotta elämä on ylläpidettävissä planeetta-maassa. Vaikka kyettäisiin tuottamaan suuri määrä korkealuokkaista ruokaa, niin maa riutuu ja köyhtyy liikakäytön takia. Vanha sanonta kuuluu: "hyvin levännyt pelto tuottaa enemmän satoa".
 
  Nyt, FilippiinienKatolisen Kirkon vastustus Lakialoitetta,
Tasavallan Laki No. 5034 kohtaan, yksinkertaisesti kuvaa heidän "tietämättömyyttään, ymmärtämättömyyttään" sitä tosiasiaa kohtaan, että lakialoite on itse asiassa "täysin linjassa" yhden Jumalan ensimmäisten joukossa olevien säädösten kanssa! He asettuvat vastoin Jumalan toimeksiantoa tai valtuutusta!


  Minä uskon, että tämä esitys ratkaisee kysymyksen Katolisen Kirkon asennoitumista lakialoitetta kohtaan. Heidän tulisi olla selvillä, että Filippiinien Katolisen Kirkon asennoituminen on vastoin Jumalan Käskyä eikä ohjaa Filippiinien kansaa kestävään tulevaisuuteen.