AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE

 14.1.2015

 

Tämän artikkelin kautta me tulemme oppimaan aidon elävän Jumalan sanoman, kuten sen on ilmoittanut Opettaja Eraño M. Evangelista. Kuinka me tiedämme, että hänen esityksensä on todella aito elävän Jumalan sanoma, eikä kyseessä ole hänen oma mielipiteensä tai itse tekemänsä tulkinta? Mikä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi" - miehen, jonka ilmestykset ovat kirjatut muistiin tähän artikkeliin, on "profeetta kuin Mooses", josta Jumala on kertonut aikaisemmin jo kauan sitten. Hän on Mooseksen kaltainen sen vuoksi, että hän tulee omaamaan auktoriteetin puhua Jumalan sijasta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme, aivan kuten Mooses oli hänen aikanaan.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - tämä valittu henkilö/yksilö on tuleva muukalaisesta ihmisrodusta, jonka Jumala tulee myös katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin;

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa," - Tämä sana Jumalalta vahvistaa meille, että se mitä profeetta kuin Mooses julistaa, tulee suoraan Häneltä (Jumalalta). Ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei tarvitse opiskella tai tehdä tutkimustyötä Pyhän Raamatun suhteen, että mitä hän sanoisi koskien Jumalan sanaa. Hänen tulee ainoastaan odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle ilmoittaakseen Jumalan sanoman jokaiselle.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - tämä profeetta toimittaa ainoastaan sen, mitä Jumala on hänelle antanut.

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - Tämän keskeisin sanoma on, että mitä tulee Jumalan sanaan, erityisesti koskien Hänen Nimeään - on ainoastaan YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta puhua siitä ja hän on ´profeetta kuin Mooses´.

 

Webbisivuilla www.thename.ph and www.thenameonline.info, olevien artikkeleiden kautta me olemme lukeneet kuinka Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista on todistanut olevansa aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on luvannut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kun hän on tehnyt tunnetuksi aidon Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen identiteetin Raamatun kirjoituksissa. Hän ei ole kyennyt paljastamaan tai tuomaan julki tuon kaltaista tietoa ja tuntemusta tutkimalla Raamatun kirjoituksia teologisessa oppilaitoksessa tai omin päin. Kaiken on ilmoittanut hänelle Jumala. Jumala on se yksi, joka on laittanut tarkat ja suorat sanat Hänen profeettansa (Opettaja Evangelistan) suuhun, ja hän toimittaa välittäjänä Hänen sanojensa aidon selityksen (Raamatun kirjoituksissa olevan), jonka ovat kirjoittaneet Hänen aikaisemmat profeettansa kauan sitten.

 

(Huomio: Mikäli lukijalla ei ole minkäänlaista tuntemusta ja tietoa Jumalan aidosta Nimestä sekä aidosta Jeesuksesta, jonka Opettaja Evangelista on ilmoittanut (Raamatun kirjoitusten kautta) siten todistaen olevansa aito luvattu profeetta, niin ole ystävällinen ja klikkaa alla olevien linkkien kautta.)

 

SAAKOON KOKO MAAILMAN NYT TIETÄÄ, KUINKA HE OVAT PILKANNEET JUMALAN PYHÄÄ NIMEÄ.

http://www.thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/saakoon-koko-maailman-nyt-tietaa-kuinka-he-ovat-pilkanneet-jumalan-pyhaa-nimea.-13.2.2014osa-1

 

Todellinen selitys koskien Jumalan sanaa Raamatussa, jonka on nyt ilmoittanut meille aito profeetta kuin Mooses, osoittaa sen, että Jumala tahtoo meidän kaikkien ymmärtävän, että ne, jotka ovat aikaisemmin väittäneet olleensa kyseinen profeetta (5. Mooseksen kirja 18:18-19), sellaiset kuin Jeesus ja Muhammed, ovat kaikki olleet vääriä profeettoja!

 

Se tarkoittaa myös sitä, että kaikki se hyödytön uskontojen väittely ja argumentointi koskien Jumalan sanaa, on nyt saavuttanut loppunsa.

 

Lukeaksesi juuri ne Raamattu-ilmestykset, jotka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan näyttämään meille koskien aitoa Jeesusta - klikkaa linkkiä alapuolella:

 

TODELLINEN JA AITO JEESUS, JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/realjesus-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

 

KUINKA JEESUS JA MUHAMMED OLISVAT TODELLAKIN VÄÄRÄT PROFEETAT, JOTKA JOHDATTIVAT IHMISKUNNAN KÄRSIMÄÄN KAIKISTA NÄISTÄ TÄMÄN PÄIVÄN KÄRSIMYKSISTÄ, ELI JUMALAN KIROUKSISTA, SISÄLTÄEN VITSAUKSET, TAUDIT, TUHOT JA VERISET USKONNOLLISET SODAT!

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/humanity-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/humanity-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ihmiskunnan-hyvaksyessa-todellisten-vaarien-profeettojen-petoksen-on-aiheuttanut-taman-paivan-karsimykset-eli-jumalan-kiroukse

 

Ymmärtääksemme minkä takia Jumala teki Muukalaisen tai Filippiiniläisen kuin on Opettaja Evangelista, olemaan Israelilainen, siinä merkityksessä, että hän tulee olemaan Hänen aito profeettansa kuin Mooses - klikkaa seuraavaa linkkiä:

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unfaithful-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/uusi-sivuepauskollisuus-jumalan-erityista-asetusta-kohtaan-aiheutti-uskonnolliset-kiistat-ja-hajaantuneisuuden-23.9.2014-

 

Luemme uudelleen mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Jo pelkästään se tosiasia, että mitä Jumala sanoi…"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - on todiste siitä, että Jumalan käsky/säädös on niin selkeä, että meidän tulisi kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, kun tarkastelemme Hänen sanaansa. Tämän keskeisin sanoma on, että me emme voi enää tarkastella yhdenkään uskonnollisen saarnaajan tai teologin raamatullisia selityksiä kelvollisina tai tosina.

 

Kaikki heidän tulkintansa ovat tulleet heidän omien etsintöjensä ja tutkimustensa sekä opintojensa pohjalta, kun taas aidon profeetan Raamatulliset luontevat selitykset ovat laitetut hänen suuhunsa Jumalan taholta.

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Mikäli me olemme tottelemattomia Jumalan sanalle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuunnella Hänen profeettaansa, vaan sen sijaan kuuntelemme niiden selityksiä, jotka ovat opiskelleet Jumalan sanaa, niin meidän tilivelvollisuutemme ja vastuumme ei ole profeettaa kohtaan, vaan Jumalalle Itselleen.

 

 Lukekaamme sanoma, minkä takia Jumala loi meidän maailmamme, sen sanan mukaisesti, jonka Hän on laittanut ´Profeetan kuin Mooseksen´ suuhun.

 

Mikä on Jumalan kaiken kattava tarkoitus meidän planeettamme Maan luomiselle?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

Yllä olevan Raamatun jakeen kautta me voimme ymmärtää, että Jumala loi tämän asumamme planeetan olemaan asuttu. Hän loi kaiken tarvittavan meidän planeettaamme maata koskien, jotta se kykenisi ylläpitämään ihmisten ja eläinten elämän.

 

Ymmärtääksemme tämän totuuden, niin luemme 1. Mooseksen kirjasta:

 

"Ja Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin: maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:11-12

 

Jumala ensiksi loi kasvit ja puut, ennen kuin Hän loi eläimet ja ihmiset. Kuinka eläimet ja ihmiset selviytyisivät, mikäli kasveja ei olisi ollut luotu ensiksi?

Milloin se tapahtui?

 

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä." 1. Moos. 1:13

 

Kun Jumala ensiksi loi kasvit ruuaksi, ennen ruuan syöjiä - eläimiä ja ihmisiä, me voimme nähdä, että Hän sovelsi luontevaa ja moitteetonta loogisuutta sekä viisautta Hänen luomisensa määränä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Jumala sanoi: Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja (ajanjaksoja), päiviä ja vuosia, ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle. Ja tapahtui niin: Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet. Ja Jumala pani ne taivaanvahvuuteen, paistamaan maan päälle ja hallitsemaan päivää ja yötä ja erottamaan valon pimeästä. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, neljäs päivä." 1. Moos. 1:14-19

 

Neljännessä vaiheessa Hänen luomistaan, Jumala loi valonlähteet; auringon hallitsemaan päivää ja kuun sekä tähdet hallinnoimaan yötä ja olemaan merkkeinä aikakausista ja jaksoista sekä päivistä.

 

Kysymys: "Kuinka siellä saattoi olla valoa Luomisen ensimmäisenä päivänä, mikäli aurinko oli luotu vasta neljäntenä päivänä?"

 

Yllä oleva kysymys on hämmentänyt ja saattanut epätietoisuuteen Raamattu-tutkijat jo erittäin pitkän aikaa. Ja mikä pahinta, on, että he ovat antaneet asiasta vaihtelevia tulkintoja, joka on johtanut ihmiset olemaan uskomatta Jumalan olemassaoloon.

 

Maestro Evangelista, Profeettana, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa (5. Mooseksen kirja 18:18-19) ja jonka osalle (Jumala sääti), että meidän tulisi kuunnella ainoastaan häntä, paljastaa tai ilmoittaa vastauksen:

Maestro Evangelistan mukaan, hän sanoo, ettei meidän tule ajatella tämän luomisen, joka tapahtui ensimmäisenä päivänä (ensimmäisenä ajanjaksona), että se tarkoittaisi auringon luomista osaksi meidän aurinkokuntaamme. Hän sanoo, että Jumalan mainitsema "valo" ensimmäisen ajanjakson ajalla (1. Moos. 1:4-5) tarkoittaa Hänen luomistyönsä alkua koskien maailmankaikkeutta ja meidän planeettaamme.

 

Koska tuo "valo", joka on mainittu ensimmäisen "päivän" tai ajanjakson kerronnan aikana koskien Jumalan luomisen alkua, niin sen keskeisin sanoma on, että jokainen 1. Mooseksen kirjassa mainittu "aamu" ei merkitse kirjaimellisesti yhtä "24 tuntia kestänyttä päivää", sillä päiväkäsite ei ole Jumalan suhteen sama kuin ihmisen ollessa kyseessä. Vahvistaaksemme tämän, Opettaja Evangelistan mukaan, kun me luemme kappaleen Psalmista 90:1-4:

 

"Mooseksen, Jumalan miehen, rukous. Herra, sinä olet meidän turvamme polvesta polveen. Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin, iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala." Psalmi 90:1-2

"Ennen kuin vuoret syntyivät ja sinä loit maan ja maanpiirin" - Tämä kappale osittaa tai viittaa tapahtumaan Jumalan luomistyössä.

 

"iankaikkisesta iankaikkiseen olet sinä, Jumala" - Mooseksen Jumala on Jumala iankaikkisesta iankaikkiseen. Se on selkeästi mainittu, että Hän on se Jumala aina oleva aikamääreestä "iankaikkinen" (loppumaton ja keskeyttämätön tai iankaikkinen).

 

Siten ollen, määrittääksemme sen ajanjakson mitan, jonka Jumala käytti Hänen luomisessaan, on meidän ymmärryskykymme yläpuolella, eikä meidän tule enää vaivata sen tutkimisella itseämme. Se, mikä on nyt selkeää meille, on, että ei ole olemassa muuta Jumalaa Hänen lisäkseen, ei ole ollut Häntä ennen, eikä tule enää muuta olemaan Hänen jälkeensä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Sinä palautat ihmiset takaisin tomuun ja sanot: Palatkaa jälleen, te ihmisten lapset. Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:3-4

 

Se on kirjoitettu yllä olevaan kappaleeseen, että yksi päivä Jumalalle on tuhat vuotta ihmiselle. Tämä osoittaa sen, että ihmisen aikakäsitys on erilainen (ei samalla tasolla määriteltävissä oleva), kuin on Jumalan.

 

Maestro Evangelista jopa lisää, että vaikka on kirjoitettu, että tuhat vuotta ihmiselle on ainoastaan päivä Jumalalle, niin se välttämättä tai varmasti tarkoita, että juuri tuo 1. Mooseksen kirjassa mainittu tai viitattu sekä kirjoitettu "päivä", on myös sama kuin tuhat vuotta. Meidän tulee ymmärtää, että se "aikakäsite" tai "aamu ja ilta", jota Jumala käytti luomisessaan, on Hänen aikakäsityksensä ja määreensä, ei ihmisen.

 

Sen mitä Jumala tahtoo ainoastaan osoittaa meille, on, että Hänen tekemänsä maailmankaikkeus ja maa ei tapahtunut Hänen kätensä heilautuksen kautta, kuten taikurit tekevät, vaan älykkään muotoilun kautta; se ei tapahtunut kuudessa 24 tunnin aikajaksossa, vaan kuuden aikakauden aikana kattaen ja sisältäen suuren määrän vuosia.

 

Palaamme takaisin, mitä Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:14-19, että Hän loi Auringon, Kuun ja Tähdet, Maestro Evangelista sanoo, että tämä osa luomista puhuu meidän planeettamme kierron perustamisesta tai asettumista kiertämään auringon ympäri sekä kuun kiertoradan muodostumista meidän planeettaamme maan ympärille (toisin kuin muut planeetat), joiden kautta ihmisen on helppo laskea päivät ja ajanjaksot.

 

Luemme 1. Moos. 1:16 uudelleen:

 

"Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet." 1. Moos. 1:16

 

"suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä" - Jumala paljastaa meille, että "Aurinko", joka antaa suoraan valoa maahan päiväaikana, on SUUREMPI kuin kuu, tämä tapahtui jo kauan ennen kuin Tiede vahvisti sen meille.

 

Jumala antoi meille jo tässä vaiheessa vihjeen, että Aurinko on mahtavampi kuin kuu ja se on tapahtunut ainoastaan 20. vuosisadalla, kun ihminen on kyennyt kehittämään teknologian vahvistaakseen Auringon valtavan suuruuden ja mittasuhteet. Tämä osoittaa sen, että kaiken tämän aikaa, Jumalan aito ja todellinen sana, ei ole koskaan ollut vastoin tai ristiriidassa Tieteen kanssa. Hänen AITO JA TOSI sanansa Raamatussa ei ole koskaan julistanut sokeaa uskoa salaisuuksiin ja opinkappaleisiin, kuten uskonnot väittävät, vaan on kaiken aikaa rohkaissut ihmistä kasvattamaan ja laajentamaan heidän tieteellistä tuntemustaan ja tietouttaan!

 

Sen jälkeen, kun Jumala loi kasvien elämän 1. Mooseksen kirjassa 1:11-13, josta ruokahuolto sai alkunsa, niin mitä Jumala loi seuraavaksi?

 

"Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä. Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä." 1. Moos. 1:21-23

 

Me voimme lukea, että Hänen viidennen ajanjakson aikana Jumala loi meriin perustuvan eläimistön sekä siivelliset (linnut) olennot. Tämä on yhtäpitävä ajallisesti yksiin käyvä tieteen löytöjen kanssa, että varhainen olioiden elämä Maassa sai alkunsa ja käynnistyi vedessä. Vielä ei ole mainintaa maaeläimistä tai ihmisistä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Jumala sanoi: Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin:" 1. Moos. 1:24

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And God said, "Let the land produce living creatures according to their kinds: 

livestock, creatures that move along the ground, and wild animals, each

according to its kind." And it was so." Genesis 1:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Jumala sanoi, "Tuottakoon maa eläviä olentoja heidän lajiensa mukaisesti: karjaeläimet, maata myöten liikkuvat olennot sekä villieläimet kukin lajinsa mukaisesti." Ja niin tapahtui." 1. Moos. 1:24

 

"Ja Jumala sanoi.. - Me voimme lukea, että ennen kuin Jumala tekee yhtään mitään, Hän puhuu siitä ensiksi.

 

"Tuottakoon maa eläviä olentoja heidän lajiensa mukaisesti: karjaeläimet, maata myöten liikkuvat olennot sekä villieläimet kukin lajinsa mukaisesti." - Jumala antoi säädöksensä maalla asuville eläimille.

 

Avatkaamme nyt mielemme sille, mitä Jumala sanoi:

 

"Jumala teki metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:25

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"God made the wild animals according to their kinds, the livestock according to their kinds, and all the creatures that move along the ground according to their kinds. And God saw that it was good.

Genesis 1:25 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumala teki villieläimet lajinsa mukaisiksi, karjaeläimet lajinsa mukaisiksi ja kaikki olennot, jotka liikkuvat maata myöten niiden lajinsa mukaisiksi. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:25

 

"Jumala teki villieläimet lajinsa mukaisiksi" - Tästä me voimme lukea, että Jumala loi ensiksi villieläimet. Profeetta kuin Mooses sanoo, että villieläimet, joihin yllä olevassa kappaleessa on viitattu, osoittaa ja tarkoittaa dinosauruksia, eikä luonnonvaraisia petoeläimiä, kuten leijonia, tiikereitä ja karhuja. Heitä kutsutaan "villielimiksi" (dinosaurusten aikakaudella), koska suurin osa niistä oli suuria lihaa syöviä olentoja.

 

Tiede kertoo meille, että dinosaurukset elivät ennen ihmisiä ja tämän päivän eläinlajeja, joita me näemme tänä päivänä. Tästä syystä 1. Mooseksen kirjassa 1:24 me voimme lukea, että Jumala loi ensiksi "villieläimet" tai dinosaurukset ja heidän aikakautensa jälkeen muut eläimet.

 

Miksi se on kirjoitettu "villieläimet", eikä suuret liskot?

 

Vastaus: Koska nuo ovat ne sanat, jotka Jumala käski profeetta Moosesta kirjoittamaan. Me kaikki tiedämme, että Mooses kirjoitti Genesiksen (1. Mooseksen kirjan) ja muut sitä seuraavat neljä kirjaa. (Genesiksestä Deuteronomyyn, 1. Moos. - 5. Moos.), mutta kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan asioista, jotka olivat tapahtuneet Luomisen aikana?

  

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

Tämä on se, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle ja Jumala puhuu hänen kanssaan kuin kaverille.

 

Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa (erityisesti tapahtumista koskien Luomista), koska Jumala, Luoja Itse, on se Yksi, joka "ilmoitti" Sanan hänelle.

 

Mooses kirjoitti sen Sanan, joka oli annettu tai ilmoitettu hänelle Jumalan taholta, tästä syystä se on kirjoitettu "villieläimet" kuvaamaan dinosauruksia, eikä kirjoitettu suuret liskot tai jättimäiset pedot, koska se on juuri mitä Jumala sanoi hänen kirjoittaa.

 

Miksi on tarve profeetalle? Eikö Jumala voi puhua Itse ääneen suoraan taivaasta?

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana.
19 Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)."
2. Moos. 20:18-19

 

Syy sille minkä takia Jumala puhuu meille Hänen profeettansa kautta, on, että me kuolemme jos kuulemme suoraan Jumalan äänen. Silloin kuin Israelin kansa, joka oli juuri päässyt pois orjuudestaan Egyptistä, ja kuuli Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Aina siitä ajasta lähtien Jumala ei koskaan puhunut suoraan kansalle, vaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

 

Meidän nykyisenä aikanamme, profeetta "kuin Mooses" on Jumalan Puhehenkilö - aivan kuten Mooses oli aikaisemmin.

 

Minkä takia Jumala laittoi Mooseksen kirjoittamaan sillä tavalla? Mitä Jumala tahtoo näyttää meille?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa," - Syy sille, että Jumala laittoi Mooseksen kirjoittamaan tuolla tavalla, oli se, että Hän tarkoitti Hänen sanansa tulevan toisen profeetan kautta selitetyksi ja jolle Hän tulee antamaan samankaltaisen auktoriteetin (kuin oli annettu aikaisemmin Moosekselle).

 

Silloin kun profeetta Mooses oli elossa, hän yksin piti hallussaan Jumalan antamaa yksinoikeudellista auktoriteettia puhun Hänen puolestaan.

 

Tänä päivänä ´profeetta kuin Mooses´ on tuo yksi, jolle Jumala on antanut yksinoikeudellisen auktoriteetin selittää Hänen sanansa, jonka Mooses ja muut Raamatulliset profeetat ovat kirjoittaneet aikaisemmin. Tämä tarkoittaa sitä, että Viimeisen Profeetan aikakautena, Jumalan sana on tarkoitettu tulevan ymmärretyksi kaikille ihmisille.

 

Opettaja Evangelista kykenee selittämään Jumalan sanan, (erityisesti sen, minkä me olemme lukeneet 1. Mooseksen kirjasta) koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala on ennakolta kertonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja kyseessä on hänen elinaikansa - meidän teknologinen aikakautemme, kun Jumalan kirjoitettu sana tulee kaikkien ihmisten ymmärtämäksi.

 

Kaikki Opettaja Evangelistan Raamatulliset selitykset, ovat niitä sanoja, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa. Kyseessä on Jumala, joka on antanut hänelle tämän tiedon ja tuntemuksen selittää Raamatun kirjoitukset niin että me voimme ymmärtää Hänen sanansa erittäin selkeällä ja helposti ymmärrettävällä tavalla.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." - Sen mitä Maestro Evangelista on tuonut esille meidän nähtäväksemme Raamatun kirjoitusten kautta tässä artikkelissa (ja artikkeleissa annetuilla webbisivuilla) on se, mitä Jumala on käskenyt häntä näyttämään meille. Hyväksymme sen tai emme, ei ole enää hänen huolenaiheensa. Hänen tehtävänsä on ainoastaan tiedottaa meitä siitä, mitä Jumala on käskenyt hänen ilmoittaa Raamatun kirjoitusten kautta.

 

"Ja joka ei KUULE (tai kuuntele) minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Jumala tekee sen erittäin selväksi, minkä takia meidän tulee kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, sillä ainoastaan hänen kauttansa, me voimme tuntea Jumalan aidon Nimen, niin että me voimme kutsua Jumalaa. Kuuntelemalla tämän päivän Raamattuoppineiden ja saarnaajien selityksiä, on sama kuin olla tottelematon tätä käskyä kohtaan ja tarkoittaa perusteltua aihetta joutua kohtaamaan rangaistus Jumalalta Itseltään.

 

Dinosaurusten aikakauden jälkeen, mitä Jumala loi seuraavaksi?

 

Jatkamme meidän lukemistamme seuraavasta:

 

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then God said, "Let us make man in our image, in our likeness, so that they may rule over the fish in the sea and the birds in the sky, over the livestock and all the wild animals and over all the creatures that move along the ground." So God created man in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." Niin Jumala loi ihmiset hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

 

"Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme, " - Me voimme lukea, että dinosaurusten aikakauden jälkeen ja eläinten niiden jälkeen, Jumala loi ihmisen.

 

Jumala loi ihmisen, "miehen ja naisen", samanaikaisesti. Tässä asiayhteydessä sana "ihminen" tulee ymmärtää tarkoittavan ´ihmistä yleisellä tasolla´ - siitä syystä on kirjoitettu "mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Kuinka monta paria luotiin, sitä ei ole kerrottu tai mainittu.

 

Sinä voit panna merkille, että kun Jumala loi sekä miehen että naisen, Jumala sanoi, että he voivat hallita tai omata ylivallan seuraavia olentoja kattaen:

 

vallita merten kaloja,

taivaan lintuja,

yli kaikkien karjaeläinten,

kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle.

 

Jumala ei sanonut, että ihminen hallitsisi myös yli "villieläinten" tai dinosaurusten. Syy tälle on, että kun Jumala loi ihmisen, niin dinosaurusten aikakausi oli jo päättynyt. Ne eläimet, joiden suhteen Jumala sanoi ihmisen omaavan dominointivallan, ovat ne ei-sukupuuttoon kuolleet lajit, joita me näemme tänä päivänä.

 

Sinä saatat ihmetellä: Miksi Jumala loi dinosaurukset ennen kuin loi ihmisen?

 

Vastaus: Mikäli ihminen olisi luotu dinosaurusten aikakaudella, hän ei olisi kyennyt selviytymään. Hänestä olisi voinut tulla ruokaa noille em. olennoille.

Opettaja Evangelista sanoo, että meidän tulisi pitää mielessämme se mitä Jumala sanoi Jesaja 45:18, että Hän loi maailman OLEMAAN ASUTTU, tarkoittaen, Hänen luomisensa kaikki merkitys ja tarkoitus oli tehdä meidän planeettamme kykeneväksi ylläpitämään ihmiselämää ja eläinten elämää.

 

 Siten ollen, dinosaurusten aikakausi oli välttämätön, koska kun he olivat kadonneet maailmasta, niiden ruumiit kasvien ja muiden heidän aikakautensa aikaisten ruumiiden kanssa olivat kompostoituneet/maatuneet ja muuttuneet öljyksi (hiilivedyiksi) maan sisään. Tämä fossiilinen öljy palveli jäähdyttäjänä ehkäisemään lämmön nousemista ylös maan sisimmästä. Tämä teki meidän planeettamme sään ja ilmasto-olot kelvolliseksi ihmiselämälle ja siten asuttavaksi sekä asutuksi!

 

Minkä takia me nyt kykenemme tietämään tämän loogisen totuuden koskien Jumalan luomista? Mitä Jumala tahtoo meidän käsittävän ja huomaavan? Lukekaamme uudelleen 1. Mooseksen kirjasta 1:26:

 

"Sitten Jumala sanoi, "Tehkäämme ihmiset meidän kuvaksemme, meidän kaltaiseksemme, niin että he voivat vallita merten kaloja ja taivaan lintuja, yli kaikkien karjaeläinten ja villieläinten sekä kaikkien maassa liikkuvien olentojen yläpuolelle." 1. Moos. 1:26

 

"Jumala loi ihmisen hänen omaksi kuvakseen" - Millä tavalla samankaltaisia Jumala loi meidät olemaan?

 

Vastaus on löydettävissä seuraavasta:

 

"Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I—in righteousness I will see your face; when I awake, I will be satisfied with seeing your likeness." Psalm 17:15

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä - oikeamielisyydessä minä näen sinun kasvosi; kun herään (todellisuuteen), olen vakuuttunut nähdessäni sinun samankaltaisuutesi." Psalmi 17:15

 

Vielä vuoden 1992 Suomikäännös:

 

"Minä saan nähdä sinun kasvosi, sillä minä olen viaton. Kun herään unesta, sinun läsnäolosi ravitsee minut." Psalmi 17:15

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"As for me, I will see Your face in righteousness; I shall be satisfied when I awake in Your likeness." Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

 

"Mitä minuun tulee, minä näen Sinun Kasvosi oikeamielisyydessä; minun tulee olla tyytyväinen sekä vakuuttunut, kun herään Sinun kaltaisuudessasi." Psalmi 17:15

 

Kuten yllä on kirjoitettu, Jumalan kuvan kaltaisuus tarkoittaa olemista samassa linjassa tai yhteisymmärryksessä Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen kuvansa, ei fyysiseltä muodoltaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 2. Moos. 33:20) VAAN edustamaan Hänen oikeudenmukaisuuttaan.

 

Joka tapauksessa, jotta olisi todella oikeamielinen tai älykäs kuin Jumala, niin meillä ei tule olla ainoastaan viisautta:

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get UNDERSTANDING." Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki YMMÄRRYSTÄ." Sananlaskut 4:7

 

Maestro Evangelista selittää, jotta ihminen voisi olla Jumalan kaltainen (oikeamielisyydessä) tai olla yhtä älykäs kuin Jumala, ihmisen tulee ylistää Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ ei SOKEASSA USKOSSA, kuten uskonnot ovat opettaneet.

 

Syy sille, että me olemme tiedotettuja näistä Raamatun totuuksista on se, että Jumala tahtoo meidän tietävän sen, että Hän loi meidät olemaan viisaita, älykkäitä sekä loogisia kuten on Hän. Ei siis sokeasti uskovia, kuten uskonnot ovat ohjelmoineet meidät olemaan "uskollisia seuraajia".

 

 Tämä tarkoittaa sitä, että meillä täytyy olla selkeä ymmärrys oikeanlaisesta Jumalan opetuksesta sekä myös valheellisesta opetuksesta, jota Hänestä on tehty.

 

Kuinka Jumala loi maailmankaikkeuden ja meidän planeettamme? Tapahtuiko se selittämättömän taikuuden kautta?

 

Lukemme selityksen seuraavasta:

 

"Herra on viisaudella perustanut maan, taivaat taidolla vahvistanut. Hänen toimestansa syvyydet kuohuivat esiin, ja pilvet pisaroivat kastetta." Sananlaskut 3:19-20

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"19By wisdom the LORD laid the earth's foundations, by understanding

he set the heavens in place; 20by his knowledge the deeps were divided,

and the clouds let drop the dew." Proverbs 3:19-20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viisaudella HERRA asetti maan perutukset, ymmärryksellään hän asetti taivaat paikoilleen; hänen tietämyksensä kautta syvyydet tulivat jaetuiksi, ja pilvet antoivat kosteuden laskeutua." Sananlaskut 3:19-20

 

"Viisaudella HERRA asetti maan perutukset, ymmärryksellään hän asetti taivaat paikoilleen" - Tämä vahvistaa sen, että Jumala loi meidän maailmamme ja koko maailmankaikkeuden, ei salaisuuksien kautta tai jonkinlaisen taikuuden keinoin, vaan loogisen ja älyllisen muotoilun kautta.

 

Se tosiasia, että Hänen luomisensa meidät tänne planeetalle kesi kuusi päivää tai kuusi systemaattista ajanjaksoa, Jumala ilmoitti meille, että Hän teki meidän maailmankaikkeutemme, planeettamme sekä ihmisrodun vain ja ainoastaan täydellisen ja ihanteellisen tieteen kautta, Hän ei siis käyttänyt ihmeitä, kuten uskonnot saarnaavat.

 

Ja koska Jumala loi meidät ihmiset Hänen kuvakseen (kuin jumalaksi tai luojaksi kuten Hän on), niin siitä seuraa, että Hän myös antoi meille kyvyn tehdä älykkäitä luomuksia, aivan kuten Hän teki.

 

Me olemme ilmentäneet tuon mainitun älykkyyden kaiken sen elektronisen ja tieteellisen välineistön, ihmeellisen ja upean arkkitehtuurin sekä kehittyneen kuljetuskaluston kautta, jonka ihmiskunta on kyennyt rakentamaan ja luomaan.

 

 Ihmisen kyky ja kapasiteetti luoda, muotoilla ja keksiä teknologioita, joita me näemme tänä päivänä, ei tarkoita sitä, että Jumala ei olisi olemassa. Itse asiassa se on täyttymys Hänen sanalleen, että Hän loi meidät Hänen kuvakseen - luojaksi kuten Hän.

 

Mikäli ja kun Jumala loi meidät Hänen kuvansa kaltaiseksi oikeamielisyydessä tai viisaudessa ja ymmärryksessä, niin minkä takia ihmiskunta kärsii ja on voimaton kaikkien näiden sairauksien, sotien ja täystuhojen kohdatessa?

 

Suora vastaus: Koska me olemme epäonnistuneet täydellisesti täyttämään Jumalan tarkoituksen luomalla meidät Hänen kuvakseen. Tämä tapahtui, kun me sallimme itsemme uskoa uskontojen opetukseen, että mies (joka päälle syljettiin, hakattiin ja joka jopa valitti ja syytti Jumalaa, kun joutui hylätyksi (Matteus 27:46) ja oli julmasti tapettu), on jumalinen pelastaja. Ja myös, me kärsimme tänä päivänä seurauksista, kun olemme uskoneet heidän opetuksiinsa koskien niin kutsuttua kuoleman jälkeistä elämää.

 

Kun me laitoimme uskomme kyseiseen epäloogiseen uskontojen opetukseen, niin me automaattisesti ylistimme väärää jumalaa ja siten menetimme meidän yhteytemme Jumalan viisauteen sekä ymmärrykseen, joka on kirjoitettu Raamattuun. Me kadotimme meidän ohjauksemme, että kuinka me voimme tehdä planeetastamme kauniin paikan elää ja että eläisimme pidemmän ja myös terveellisemmän elämän. Tämä sai meidät ryhtymään virheellisiin tekoihin, jotka johtivat nyt vallitsevaan tilanteeseen, josta me nyt kärsimme.

 

Onko se totta, että Jumala sanoi aikaisemmin, että me joudumme kärsimään tästä jaksosta, mikäli me olemme tottelemattomia Hänen käskyilleen?

 

"Katso, Minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota Minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

 "Katso, Minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen" - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala antoi meille vapaan tahdon.

 

"siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan" - mikäli me tottelemme Jumalan käskyjä, me tulemme elämään Jumalan siunausten syklissä.

 

"mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota Minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia" - Elämän Jumalan kirousten kierrossa, mikäli me olemme tottelemattomia Hänen lakejaan kohtaan ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

 

Onko se totta, että tämä ´kirous´ pitää sisällään nämä vitsaukset ja katastrofit?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi" - Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä tulee Jumalan sanaan, niin meillä ei ole muuta tietolähdettä, kuin se mikä on kirjoitettu Raamattuun Hänen profeettojensa kautta.

 

"ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi" - Jumalalla on aito ja oikea Nimi, jota meidän tulee sekä kunnioittaa että myös tunnustaa.

 

Erittäin vaarallisten virusten ja vitsauksien, kuten on; Ebola, Korona-virus, Lintu-Influenssa ja tuhoisat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei koettu Mooseksen aikana), ovat merkkeinä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, sen takia, että me emme ole peläten kunnioittaneet Hänen aitoa Nimeään, vaan olemme olleet tottelemattomia Hänen lakejaan kohtaan ja seuranneet muita jumalia.

 

Tämä myös vastaa ´vapaa-ajattelijoiden´ tai Ateistien kysymykseen, että minkä takia Jumala sallii tämän kaltaisen pahuuden ja tuhon tapahtuvan maailmalle. Se ei johdu siitä, että Hän ei olisi olemassa. Kaikki tämä johtuu siitä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisena, emmekä peläten kunnioita Hänen aitoa Nimeään.

 

 Mitä Jumalan käskyä me emme ole ottaneet kuuleviin korviimme, joka on johtanut siihen, että me ole kyenneet ylistämään Hänen Nimeään ja tottelemaan Hänen käskyjään?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." - Tämä tarkoittaa sitä, että meidän tottelemattomuutemme Jumalan lakeja kohtaan sekä väärä tuntemus Hänen Nimestään on tullut seuraamalla niiden opetuksia, jotka ovat vääryydellä väittäneet olevansa `profeetta kuin Mooses´, kuten ovat tehneet Jeesus ja Muhammed. Kun me olemme laittaneet uskomme näihin vääriin nimiin ja oppisuuntiin, joita he ovat tehneet Jumalasta, me olemme kärsineet Jumalan kirouksesta.

 

Huomioi: Oppiakseen millä tavalla Jeesus ja Muhammed ovat vääriä profeettoja, jotka johtivat ihmiskunnan kärsimään kaikista näistä tappavista taudeista, katastrofeista, verisistä uskonnollisista sodista - Klikkaa seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/humanity-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/humanity-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ihmiskunnan-hyvaksyessa-todellisten-vaarien-profeettojen-petoksen-on-aiheuttanut-taman-paivan-karsimykset-eli-jumalan-kiroukse

 

Voimmeko me sanoa, että Jumala ei ole varoittanut meitä aikaisemmin, että me saattaisimme joutua petetyiksi olemaan tottelemattomia Hänen käskyilleen?

 

Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen petetyksi joutumisesta?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 18:16-17

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia" - Profeetta Mooses antoi selkeän varoituksen, että meidän tulee pitää tarkasti huolta siitä, että me emme joutuisi kumartamaan muiden jumalien edessä tai sen seurauksena tulisimme kärsimään. Ja me totisesti tänä aikana kärsimme.

 

Huomatkaamme nyt se tosiasia, että USKO ei ole kylliksi sanoaksemme ylistävämme aitoa Jumalaa. Meidän täytyy varmistaa se, että mitä on opetettu meille yhdenkään yksilöihmisen taholta, tulee todella Jumalalta, niin että me emme joutuisi houkutelluiksi erilleen Jumalasta. Varmistaaksemme, että se mitä se kyseinen yksilö puhuu, on todella mitä Jumala tahtoo meidän ymmärtävän Raamatun kirjoituksista, niin tuon yksilön pitäisi ensiksi todistaa ja vakuuttaa itsensä Jumalan sanan kautta Raamatusta, että hän on tuo aikaisemmin kerrottu profeetta kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Tämä osoittaa sen, että jotta olisimme täydellisesti Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä ja tulisimme ohjatuiksi ulos kirouksesta, jossa nyt olemme, meidän tulisi nyt harjoittaa vakaata ja tervettä harkintaa sekä arvostelukykyä tunteaksemme Hänet, emmekä yksinomaisesti luottaisi uskoon.

 

Onko se totta, että Jumala tahtoo meidän omaavan tervettä harkintaa ja arvostelua?

 

"Poikani, nämä älkööt häipykö näkyvistäsi, säilytä neuvokkuus ja taidollisuus, niin ne ovat elämä sinun sielullesi ja kaunistus sinun kaulaasi." Sananlaskut 3:21:22

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

 My son, preserve sound judgment and discernment, do not let them

out of your sight; they will be life for you, an ornament to grace your neck.

Proverbs 3:21-22 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minun poikani, säilytä ja pidä yllä tervettä harkintaa ja arvostelukykyä, älä anna niiden kadota näköpiiristäsi; ne tulevat olemaan elämä sinulle, armon ja suosionosoituksen merkki Hänen edessään." Sananlaskut 3:21:22

 

"Minun poikani, säilytä ja pidä yllä tervettä harkintaa ja arvostelukykyä… ne tulevat olemaan elämä sinulle, armon ja suosionosoituksen merkki Hänen edessään." - Tämä kyky omata terve harkinta tai viisas tuomitseminen on sitä, mitä Jumala meiltä tahtoo; kapasiteetti tai kyky tuntea ja erottaa oikea ja väärä sekä tehdä oikea. Sitten kun me sovellamme tämän elämässämme, me täytämme Hänen tarkoituksensa meidän luomisellemme ja meidän tekemisellemme ollaksemme arvoisia olemaan Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä.

 

Kuinka me voimme vastaanottaa aitoa viisautta ja ymmärrystä koskien Jumalaa, jotta voisimme todella olla Hänen kuvanaan?

  

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

 

"HERRAN pelko on viisauden alku" - tämä on se ajankohta, jolloin me alamme tuntemaan Jumalan.

 

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." - Sanoaksemme todella pelkäävämme Jumalaa omaavamme aitoa viisautta sekä ymmärrystä Häntä koskien, meidän tulisi tietää totuus Jumalasta. Mikä on totuus? Kuka on aito Pyhä tai Pyhin?

 

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who will not fear you, Lord, and bring glory to your name? For you alone are holy. All nations will come and worship before you, for your righteous acts have been revealed." Revelation 15:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi? Sillä sinä yksin olet pyhä. Kaikki kansakunnat tulevat ylistämään sinun edessäsi, sillä sinun oikeamieliset tekosi ovat tulleet ilmoitetuiksi." Ilmestyskirja 15:4

 

"Kuka ei sinua pelkäisi, Herra, ja toisi ylistäen kunniaa sinun nimellesi? Sillä sinä yksin olet pyhä." - Kyetäkseen saavuttamaan todellisen viisauden ja ymmärryksen koskien Jumalaa ja ollakseen todella Hänen kuvansa kaltainen - meidän tulee kirkastaa ja nostaa kunniaan Hänen Pyhä Nimensä.

 

Kuinka me voimme väittää kirkastavamme Jumalan Nimeä, kun me olemme jakautuneita toisiamme vastaan tietämyksessämme sen suhteen? Me väittelemme, että onko se Yahweh, Jahve, YHWH, Allah, Jehova tai Jeesus? Meidän ei olisi tullut olla jakautuneita, sillä Jumala on jo tehnyt säännöksensä ketä meidän tulisi ainoastaan yksinomaisesti kuunnella koskien Hänen Nimeään. Tämä mies on Hänen "profeettansa kuin Mooses", kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19. Ongelma on, että me emme ole ottaneet kuuleviin korviimme Hänen sanojaan, vaan olemme kuunnelleet teologien ja Raamattu-saarnaajien opintoja, jotka eivät ole Jumalan lähettämiä. Tämä tottelemattomuus on johtanut meidät kutsumaan Jumalaa väärillä nimillä, joka on seuraamuksellisesti tuonut meidät olemaan ja elämään Jumalan kirouksen alaisia.

 

"sillä sinun oikeamieliset tekosi ovat tulleet ilmoitetuiksi" - Muista, että Jumala sanoi Hänen luoneen meidät Hänen kuvaksensa, joka tarkoittaa olemista Hänen kaltaisensa oikeamielisyydessä. Oikeamielisyys tarkoittaa, että omaa tervettä harkintaa ja arvostelukykyä. Jumala osoitti tämän oikeamielisyyden silloin kun Hän loi meidän ruokamme (vihannekset ja hedelmää kantavat puut ja kasvit) ennen kuin loi meidät ja näin varmisti, että me emme kuolisi nälkään. Tämän keskeisin sanoma on, että Jumalan luominen tai luomistyö on tarkoitettu kaikille meille, jotta voisimme elää hyvän elämän.

 

Jumala myös näytti meille Hänen oikeamielisyytensä, kun Hän antoi säädöksen koskien tulevaa profeetta, jonka Hän tulee lähettämään ja puhumaan Hänen Nimessään, niin että emme joutuisi olemaan epätietoisia ja jakautuneita sen suhteen, mikä Hänen aito Nimensä todella on. Ja jälleen, ongelma on, että me olemme niitä, jotka eivät ottaneet Hänen ohjeitaan tarkasti opiksemme.

 

Koska Jumala käski meitä (5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), että meidän tulee kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhua Hänen Nimessään, niin siitä seuraa, että jotta olisimme todella Jumalan kuvan kaltaisia oikeamielisyydessä ja omaisimme aidon tuntemuksen Hänen Nimestään, meillä tulee olla avoin mieli ja kuunnella yksinomaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta!

 

Tämä on se, mitä Maestro Evangelista tekee maailman ihmisille. Hän täyttää hänen velvollisuutensa Jumalalta (Hänen profeettanaan kuin Mooses), julistaen sen mitä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta. Maestron kautta tuleva tietojen julkistaminen saattaa meidät ymmärrykseen aidosta Jumalasta Pyhässä Raamatussa ja kun kaikki ymmärtävät, niin kirous tulee poisnostetuksi ihmiskunnan yltä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So God created man in his own image, in the image of God he created them; male and female he created them." Genesis 1:26-27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin Jumala loi ihmiset hänen omaksi kuvakseen, Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

"Jumalan kuvaksi hän loi heidät; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." - Opettaja Evangelista sanoo, että Jumala loi sekä miehet että naiset olemaan tasavertaisia ja - arvoisia toisiaan kohtaan. Tämä oli Jumalan alkuperäinen tarkoitus.

 

Olkoon lukija huomioitu, että ei ole vielä mainintaa Adamista ja Eevasta.

 

Mitä tämä tarkoittaa?

 

Käyttäkäämme meidän harkintakykyämme, jonka Jumala antoi meille:

 

Me voimme panna merkille sen, että on olemassa erilaisia lajeja merieläimiä ja eläimiä, jotka elävät eri puolilla maailmaa. Esimerkiksi sinä et voi löytää pingviinejä Filippiineiltä, sen kaltaiset linturodut elävät Etelämantereella tai muilla kylmillä alueilla. Filippiiniläinen Carabao, vesipuhvelia ei voida löytää asuvan Britanniassa tai muissa Euroopan maissa. Jokainen laji on mukautunut omaan elinympäristöönsä. Maestro Evangelista selittää meille, että sama on myös mitä Jumala on tehnyt luodessaan ihmisen, Hän ei luonut ainoastaan yhtä paria, vaan useita pareja ihmisiä vaihteleviin paikkoihin sijoittuen maailmassa.

 

Jokaisella ihmisrodulla, jokaisella mantereella on oma erilainen ihonvärinsä, pituus sekä ruumiinrakenne. Siten ollen, sanoessamme meidän kaikkien tulleen yhdestä ihmisäidistä on erittäin epäloogista!

 

Tämä osoittaa ja tarkoittaa sitä, että Adam ja Eeva eivät olleet ensimmäiset Jumalan luomat ihmiset. Me tulemme oppimaan tämän tosiasian kun jatkamme lukemistamme.

 

Luotuaan ensimmäisen ihmisjoukon, mitä Jumala sääti tai määräsi seuraavaksi?

 

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

 

"Jumala siunasi heidät" - heidät, enemmän kuin vain yksi pari. Maestro sanoo, että luomisen tässä vaiheessa Adamia ei ollut vielä luotu. Jumala viittaa tässä Hänen ensimmäisenä luomiinsa ihmisiin.

 

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" - Heitä muistutettiin ainoastaan lisääntymään, ei ollut annettu liittoa tai lupausta Jumalalta, samanlainen kuin eläinten kanssa. Ne ihmiset, jotka Jumala loi Ensimmäisessä Luvussa 1. Mooseksen kirjaa, ovat niitä, joita Tiede kutsuu nimellä Esihistorialliset ihmiset. Heidän luurankojensa jäännöksiä on päivätty aina useisiin miljooniin vuosiin saakka. Nämä Esihistorialliset ihmiset olivat anatomialtaan erilaisia, kuin on tämän päivän ajatteleva ihminen (Homo Sapiens).

 

"ja vallitkaa" - heitä muistutettiin ainoastaan vallitsemisesta tai heidän populaationsa määrän kasvun tarkkailusta ja hillitsemisestä, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

 

"vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" -

Kun Jumala sanoi ihmisen roolin oli hallita yli eläinten, niin tarkoittaako se myös niiden syömistä?

 

"Ja Jumala sanoi: Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi." 1. Moos. 1:29

 

 Ei se ei tarkoita eläinten syömistä. Tämä tarkoittaa, että kaiken aikaa, Jumala on jo antanut meille ohjelinjat mitä meidän tulee syödä ja se tarkoittaa siementä tekevät kasvit. Tarkoittaen hedelmien ja vihannesten syöntiä. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee hallita eläimiä, Jumala ei sisällyttänyt siihen, että me söisimme niitä.

 

Miksi Jumala loi eläimet?

 

"Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle; tahi tutkistele maata, niin se opettaa sinua, ja meren kalat kertovat sinulle." Job 12:7-8

 

Sanotaanko siinä, että meidän tulisi syödä heidän kaltaisiaan? Ei, vaan meidän tulee ainoastaan oppia niiltä.

 

Teorian lentämisestä me olemme oppineet linnuilta; kaloilta me olemme oppineet tekemään veneitä, laivoja ja sukellusveneitä. Me olemme kehittäneet monia uusia teknologioita, joita olemme kopioineet, ainakin jollakin tavalla, juuri eläimiltä. Jopa rokotteet, ennen kuin me käytämme niitä ihmisiin, ne ovat ensin testatut eläimillä.

 

Me olemme tehneet tai keksineet monia laitejärjestelmiä tai systeemejä eläimiltä kopioiden ja soveltaen.

 

Me olemme oppineet luonnon kautta istuttamaan kasveja ja viljelemään maata, aivan kuten olemme oppineet kaloilta tekemään laivoja ja sukellusveneitä matkustaaksemme pinnan yllä ja alla.

 

Maestro Evangelista sanoo, "Ehdoton tae ja vakuutus siitä, että Jumala todella loi ihmisen olemaan Hänen kaltaisensa olemaan luoja, on löydettävissä eläinten kautta, kalat ja linnut ja luonto", koska ilman niiden tarkkailua ihminen ei olisi kyennyt käyttämään hyödykseen luovaa älykkyyttä, jonka Jumala soi ja salli hänen ylleen, jotta avustavien laitteiden ja koneiden käyttö olisi mahdollista.

 

Tämä oli se, mitä Jumalalla on ollut mielessä, kun Hän sanoi 1. Moos. 1:28, että meidän tulee "vallita, hallita" yli eläinten, kalojen ja lintujen sekä maalla liikkuvien eläinten.

 

Kun Jumala loi eläimet ennen ihmisiä, Jumala osoitti jälleen Hänen oikeamielisyytensä. Hän loi eläinkunnan ensin, että ihminen voisi jäljitellä ja mallintaa Hänen luomistaan ihmiskunnan omaa kehitystä varten.

 

Se mikä on erittäin traagista, on, että me teurastimme ja söimme olentoja, joiden tarkoitus oli olla meidän opastajanamme, jotta kykenisimme luomaan teknologioita ja ymmärtämään luontoa.

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt, hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki?" Job 12:9-10         

 

"Kuka kaikista näistä ei tietäisi, että HERRAN käsi on tämän tehnyt" - Sen vuoksi, että monet ihmiset eivät tiedä minkä takia Jumala loi eläimet, linnut, hyönteiset ja kaikki merten olennot.

 

"hänen, jonka kädessä on kaiken elävän sielu ja kaikkien ihmisolentojen henki" - Jumala haluaa kaikkien ymmärtävän, että aivan kuten ihmiselämä on Hänelle arvokas, niin on myös jokaisen eläimen elämä.

 

Ne ovat kaikki arvokkaita Jumalalle.

 

"Eikö korva koettele sanoja ja suulaki maista ruuan makua?" "Vanhuksilla on viisautta, ja pitkä-ikäisillä ymmärrystä. Jumalalla on viisaus ja voima, hänellä neuvo ja ymmärrys." Job:12:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Does not the ear test words as the tongue tastes food? Is not wisdom found among the aged? Does not long life bring understanding? "To God belong wisdom and power; counsel and understanding are his." Job 12:11-13

 

Suora suomennos:

 

"Eikö korva koettele sanoja ja kieli maistele ruokaa? Eikö olekin viisaus löydettävissä ikääntyvien keskuudesta? Eikö pitkä elämä tuo ymmärrystä? Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." Job:12:11-13

 

"Jumalalle kuuluvat viisaus ja voima, neuvo ja ymmärrys ovat hänen." - Todellinen ymmärrys koskien Jumalan sanaa ja erityisesti tarkastellessa Hänen luomistaan voi tulla ainoastaan Jumalalta ja jotta me voisimme tuntea sen, meidän täytyy kuunnella sitä yhtä, jonka suuhun Jumala on laittanut ymmärryksen Hänen sanoistaan - Hänen ennalta maahan lähetetty profeettansa kuin Mooses.

 

Kuinka on eläinten suhteen, tarkoittiko Jumala niiden tappavan toisiaan ruuaksi?

 

 "Ja kaikille metsäeläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat ja joissa on elävä henki, minä annan kaikkinaiset viheriät ruohot ravinnoksi. Ja tapahtui niin." 1. Moos. 1:30

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And to all the beasts of the earth and all the birds of the air and all the creatures that move on the ground—everything that has the breath of life in it—I give every green plant for food." And it was so." Genesis 1:30

 

Suora suomennos:

 

"Ja kaikille maan eläimille ja kaikille lentäville linnuille ja kaikille maassa liikkuville luontokappaleille - kaikelle, joissa on elämän henki - Minä annan kaikki vihreät kasvit ruuaksi." Ja niin myös oli." 1. Moos. 1:30

 

Jumala ei koskaan tarkoittanut eläinten syövän toistensa kaltaisia. Aivan kuten me ihmiset, Jumala tarkoitti niiden myös syövän hedelmiä ja vihanneksia.

 

"ja kaikille maassa liikkuville luontokappaleille" - tämä ei enää viittaa dinosauruksiin, vaan eläinrotuihin (leijoniin, susiin, karhuihin jne.), joita me näemme tänä päivänä.

 

Meidän ymmärryksemme sen suhteen, että eläimet olivat luodut sen takia, että me voisimme kehittää teknologioita, jotka ovat johdetut niitä opiskelemalla ja edistävät meidän tapaamme elää. Ja lisäksi, me voimme myös ymmärtää sen, minkä takia Jumala sanoi meidän voivan "hallita, vallita" eläimiä ja se tarkoittaa niiden kouluttamista syömään hedelmiä ja vihanneksia - joka ehdottomasti tarkoittaa, että Jumala ei tarkoittanut niiden olevan meidän ruokaamme.

 

Sitten kun me onnistumme tekemään tämän, niin mitä tulee tapahtumaan maailmalle?

Se tulee olemaan kuin Eedenin Puutarhan uudelleenherättäminen, Paratiisi Maan päällä!

 

Kaiken tämän aikaa, se mitä Jumala on tahtonut, on, että me tekisimme paratiisin maan päälle, ei suinkaan odottaa paratiisia kuvitteellisessa kuolemanjälkeisessä elämässä, jonka ovat keksineet uskonnot!

 

Eläinten kouluttamisesta syömään kasveja ruuaksi - se on nyt mahdollista, sillä me olemme nähneet Youtubetm ja Tiede TV-kanavilta, että villieläimiä pystytään kouluttamaan, niin että ne eivät enää syö toistensa kaltaisia, vaan syövät ainoastaan kasveja. Me voimme myös nähdä, että villieläimet, kuten leijona, voi olla ystävällinen ihmisille.  

 

On täysin selvää, että ainoastaan "siementä kantavat kasvit" ja "puut, joissa on siementä tekevä hedelmä" ovat tarkoitetut meille ruuaksi.

 

Me olemme kuvitelleet, että eläimet ja ihmiset voisivat saavuttaa yhteisen elämän toistensa kanssa "toisessa elämässä taivaassa", kuten uskonnot saarnaavat. Todellisuudessa, kuten me voimme lukea, Jumala Itse kertoi meille, että meidän tulee soveltaa tätä opetusta TÄÄLLÄ maan päällä ja meidän roolimme on hallita yli eläinten ja oppia niiltä sekä kouluttaa niitä syömään kasveja.

 

Miksi meidän tulisi syödä hedelmiä ja vihanneksia?

 

Ymmärtääksemme tärkeyden olla uskollinen Jumalan säädöstä kohtaan syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, lukekaamme seuraava Raamatun kappale:

 

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." Daniel 1: 11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Mishael and Azariah, "Please test your servants for ten days: Give us nothing but vegetables to eat and water to drink.  Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat  your servants in accordance with what you see." Daniel 1:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin Daniel sanoi vartijalle, jonka ylituomari oli määrännyt Danielin, Hananjan, Miisaelin ja Asarjan valvojaksi, "Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten vertaa meidän ulkonäköämme niihin nuoriin miehiin, jotka syövät kuninkaallisesta pöydästä, ja kohtele sitten palvelijoitasi sen mukaisesti mitä näet." Daniel 1: 11-13

 

"Minä pyydän, testaa sinun palvelijoitasi kymmenen päivää: Älä anna meille mitään muuta kuin vihanneksia syödäksemme ja vettä juodaksemme." - Tässä profeetta Daniel esittää pyynnön, että he saisivat ainoastaan vihanneksia syötäväkseen ja vettä juodakseen - kun on sanottu ainoastaan vihanneksia, se tarkoittaa täysin lihatonta ruokavaliota.

 

Jatkamme:

 

"Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa." Daniel 1: 14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So he agreed to this and tested them for ten days. At the end of the ten days they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food." Daniel 1:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Niin hän suostui tähän ja testasi heitä kymmenen päivää. Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." Daniel 1: 14-15

 

"Kymmenen päivän lopulla he näyttivät terveellisemmiltä ja paremmin ravituilta, kuin yksikään kuninkaallista ruokaa syövä nuori mies." - Tässä profeetta Daniel itse osoitti esimerkin vihannesten syömisestä ja sen tuomasta hyödystä ja se on juuri se, minkä Jumala sääti/määräsi osaksemme, kun Hän loi meidät.

 

Ajattele asiaa: Jos Daniel ja hänen kumppaninsa näyttivät ja olivat terveempiä sekä paremmin ravittuja kun he söivät ainoastaan vihanneksia kymmenen päivän ajan, niin kuinka paljon parempi meidän terveytemme tulee olemaan, jos me syömme vain sen kaltaista ruokaa (hedelmiä ja vihanneksia) kaikkina meidän elämämme päivinä?

 

Me voimme ymmärtää, että kun Jumala loi meidät, Hän jo silloin antoi meille ohjelinjat siitä kuinka me voimme elää pitkän ja terveellisen elämän. Antamalla kyseisen säädöksen, me voimme ymmärtää, että Jumala ei luonut meitä tänne vain kärsimään. Jumalan Syyttäminen meidän kärsimyksistämme lukuisien sairauksien takia ei ole viisasta. Me voimme syyttää ainoastaan itseämme, koska olemme valinneet olemasta kuuliainen ja tarkkaavainen Hänen antamille ohjelinjoilleen.

 

Palaamme 1. Mooseksen kirjaan kappaleeseen 1, Jakeesta 31 me voimme lukea:

 

 "Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli sangen (erittäin) hyvää. Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kuudes päivä." 1. Moos. 1:31

 

"Ja Jumala katsoi kaikkea, mitä hän tehnyt oli, ja katso, se oli erittäin hyvää" - Miksi se on hyvää? Miksi Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme Maaksi?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the LORD, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen HERRA, muita ei ole." Jesaja 45:18

 

"Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU" - Tämä tarkoittaa, että kaikki Jumalan luomisesta on meitä varten, jotta voisimme asuttaa Maan, meidän OMAKSI PARHAAKSEMME. Jumala loi meidät, jotta meillä olisi hyvä elämä sekä nauttisimme elämästä täällä maassa.

 

 Tämä osoittaa myös sen, että muilla planeetoilla ei ole muita eläviä olentoja (maan ulkopuolista elämää) muilla planeetoilla, sillä on yksin ihminen (mies ja nainen), eikä muita olemassa olevia, jotka Jumala (taivaiden ja maan luoja) on luonut HÄNEN kuvakseen oikeamielisyydessä.

 

"hän sanoo: "Minä olen HERRA, muita ei ole" - Koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala tulee laittamaan Hänen sanansa ja lähettää hänet puhumaan Hänen Nimessään, on saanut täyttymyksensä Opettaja (Maestro) Eraño M. Evangelistan ja hänen (Jumalan-antamien) Raamattu-ilmestysten kautta, jotka koskevat Jumalan aitoa Nimeä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, niin siitä loogisesti seuraa, että Jumala (Profeetta Mooseksen ja muiden Vanhan Testamentin profeettojen) on olemassa ja että Hän on yksin aito Jumala, eikä muita ole.

 

MUTTA suuri kysymys kuuluu: Tuommeko me selkeästi esille Jumalan-antaman älykkyyden ja harkintakyvyn kun me kysymme pelastusta mieheltä, jonka päälle syljettiin, oli hakattu sekä julmasti tapettu hänen syytäjiensä toimesta?

 

Muista, että Jumala antoi meille ihmisille hallintavallan eläinten suhteen, joka tarkoittaa, että Jumala antoi meille ylivertaisen älykkyyden niihin verrattuna ja siitä syystä me voimme tutkia niitä.

 

Eläimet eivät pelkää tai kunnioita heidän muista lajeista olevia kuolleita, mutta ottavat opikseen ja kunnioittavat niitä, jotka ovat vahvoja ja elossa.

 

Ylistämällä miestä, joka ei kykene pelastamaan edes itseään julmalta kuolemalta hänen vihollistensa käsistä, me olemme tehneet itsestämme huonompia ja heikompia kuin ovat eläimet, jotka Jumala loi meidän hallittaviksemme.

 

Tästä syystä Vanhat Israelilaiset (Mooseksen aikana) vihastuttivat Jumalan, kun he tekivät kullasta sonnipatsaan ja ylistivät sitä. (2. Moos.) Jumala teki meistä ihmisistä ylivertaisia eläimiin verrattuna, joten eläimen ylistäminen jumalana on totisesti loukkaus sille ylivertaiselle älykkyydelle ja asemalle, jonka Jumala antoi meille yli eläinten älyn.

 

Jatkakaamme lukemistamme:

 

"Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa." 1. Moos. 2:1

Tämä saattaa päätökseen Jumalan taivaiden ja maan luomisen - Hänen ensimmäisen luomisensa.

 

Mitä Jumala teki seuraavaksi, Hänen erinomaisen ja suurenmoisen luomisensa jälkeen?

 

Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2:2-3

 

Me voimme lukea ylläolevasta kappaleesta, että jälkeen Hänen (ensimmäisen) luomisensa, Jumala lepäsi.

 

Opettaja Evangelista sanoo: "Koska Jumala Itse tarvitsi lepoa Hänen luomisensa tehtyään, niin kuinka paljon enemmän sitä tarvitsee täyden päivätyön tehnyt ihminen?

 

Muistakaamme se tosiasia, että Jumala loi meidät Hänen kuvansa kaltaisiksi oikeamielisyydessä. Tämä osoittaa sen, että meidän tulee pysyä ja pitäytyä Hänen laissaan ja ohjelinjoissaan, niin että me voimme täysimääräisesti ja tarkoitetulla tavalla käyttää älykkyyttä, jonka Hän antoi meille ja olla oikeamielisiä kun Hän on.

 

Koska Jumala Itse lepäsi ja Hän loi meidät Hänen kaltaisekseen, niin siitä seuraa, että me ihmiset tarvitsemme myös lepoa kuuden työpäivän jälkeen!

 

Tämä on selitys sille minkä takia Jumalan Kymmenessä Käskyssä, Hän antoi erityisen käskyn, joka on seuraava:

 

"Ota vaari lepopäivästä, niin että sen pyhität, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt. Kuusi päivää tee työtä ja toimita kaikki askareesi; mutta seitsemäs päivä on HERRAN, sinun Jumalasi, Sapatti; silloin älä mitään askaretta toimita, älä sinä älköönkä sinun poikasi tai tyttäresi, sinun palvelijasi tai palvelijattaresi, sinun härkäsi, aasisi tai muu juhtasi älköönkä muukalaisesi, joka sinun porteissasi on, että palvelijasi ja palvelijattaresi saisivat levätä niinkuin sinäkin." 5. Moos. 5:12-14

Jumala antoi meille käskyn koskien Sapatin päivää tai täyden levon päivää, näin Jumala osoitti Hänen oikeamielisyytensä. Hän tekee asian selväksi, että käskyt, jotka Hän antoi eivät ole Häntä varten, vaan meidän omaksi hyödyksemme. Mikäli me olisimme pysyneet uskollisina niiden suhteen ja erityisesti tarkaten Sapatin-päivää tai leväten täydellisesti seitsemäntenä päivänä; ja syöneet oikeaa ruokaa; meidän kehomme olisivat olleet erittäin terveitä ja vastustuskykyisiä taudeille.

 

 Maestro Evangelista sanoo, me voimme panna merkille sairaaloissa olevan useita sänkyjä, niin että kun lääkäri hoitaa meitä mistä tahansa sairaudesta, niin meidät määrätään levolle. Mikäli me emme seuraa heidän ohjettaan noudattamalla täyttä lepoa, niin ne lääkkeet, jotka he laittavat meidät ottamaan, eivät tehoa, eivätkä paranna meitä.

 

Kuinka ehdoton Jumalan käsky on koskien Sapattia?

 

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Puhu israelilaisille ja sano: (Teidän täytyy) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen HERRA, joka pyhitän teidät. Siis pitäkää sapatti, sillä se on teille pyhä. Joka sen rikkoo, rangaistakoon kuolemalla; sillä kuka ikinä silloin työtä tekee, hävitettäköön kansastansa. Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla. Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä HERRA teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän lepäsi ja hengähti (pidättäytyi työstä ja lepäsi). Ja kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joitten kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." 2. Moos. 31:12-18

"Ja HERRA puhui Moosekselle sanoen: Puhu israelilaisille ja sano: (Teidän täytyy) Pitäkää minun sapattini, sillä se on merkkinä meidän välillämme, minun ja teidän, sukupolvesta sukupolveen, tietääksenne, että minä olen HERRA, joka pyhitän teidät." - Seuraavana Jumalan Nimestä, Sapatin noudattaminen on merkki siitä, että me todella ylistämme Jumalaa.

"Kuusi päivää tehtäköön työtä, mutta seitsemäntenä päivänä on sapatti, levon päivä, HERRALLE pyhitetty. Kuka ikinä tekee työtä sapatinpäivänä, rangaistakoon kuolemalla." - Koska Jumala tahtoo kaikkien Hänen kansaansa kuuluvien levätä tuona päivänä, niin että heidän kehonsa voisi palautua ja virkistyä kuuden päivän kovan työn teon jälkeen. Tämä tulee saattamaan ihmisen elinkaaren pidentymään ja mikäli yksikin ihminen työskentelee tuona päivänä, häntä täytyy rankaista.

"Ja pitäkööt israelilaiset sapatin, niin että he viettävät sapattia sukupolvesta sukupolveen ikuisena liittona. Se on oleva ikuinen merkki minun ja israelilaisten välillä; sillä kuutena päivänä HERRA teki taivaan ja maan, mutta seitsemäntenä päivänä hän pidättäytyi työstä ja lepäsi." - Tunnustamalla Jumalan aidon Nimen sekä noudattamalla Hänen Sapattiaan me voimme voimme todella tulla osallisiksi ja tarkastelluksi kuuluvan todelliseen Jumalan kansaan, Hänen, joka loi taivaat ja Maan.

"kun hän oli lakannut puhumasta Mooseksen kanssa Siinain vuorella, antoi hän hänelle kaksi laintaulua, kivitaulua, joiden kirjoitus oli Jumalan sormella kirjoitettu." - Jumalan Sapatti on ikuinen osa Hänen liittoaan. Meidät on nyt saatettu tietoisiksi tästä, koska aito liiton sanansaattaja tai profeetta kuin Mooses on nyt täällä ja julistaa sen meille.

Halusiko Jumala ainoastaan ihmisen tarkkaavan ja noudattavan Sapattia?

"Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella sanoen: Puhu israelilaisille ja sano heille: Kun te tulette siihen maahan, jonka minä teille annan, niin maa pitäköön sapattia Herran kunniaksi. Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi. Leikatun viljasi jälkikasvua älä leikkaa, äläkä poimi viinirypäleitä, jotka ovat kasvaneet leikkaamattomissa viinipuissasi. Silloin olkoon maalla levon vuosi. Mutta mitä itsestänsä kasvaa maan levätessä, olkoon teille ruuaksi, sinulle itsellesi, sinun palvelijallesi ja palvelijattarellesi, päiväpalkkalaisellesi ja loisellesi (tilapäisesti oleville), jotka luonasi asuvat. Ja karjallesi ja metsäeläimille sinun maassasi olkoon kaikki sen sato ruuaksi." 3. Moos. 25:1-7

"Ja Herra puhui Moosekselle Siinain vuorella" - Jumala puhui tästä säädöksestä Moosekselle:

"Kuutena vuotena kylvä peltosi ja kuutena vuotena leikkaa viinitarhasi ja korjaa niiden sato, mutta seitsemäntenä vuotena olkoon maalla levon aika, sapatti Herran kunniaksi; silloin älä kylvä peltoasi äläkä leikkaa viinitarhaasi." - Me voimme lukea, että aivan kuten Jumala käski ihmisen olemaan työskentelemättä, vaan ainoastaan lepämään seitsemäntenä päivänä, Hän myös käski ihmistä olemaan keräämättä satoa seitsemäntenä vuonna, niin että maa voisi levätä ja täydentää myös itsensä uudelleen. Tässä Jumala osoittaa, että aivan kuten ihminen voi ladata hänen oman kehonsa levon kautta, niin tekee myös maa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että meidän ei tulisi väärinkäyttää meidän ympäristöämme!

Me voimme ymmärtää, että Jumalan Sapatin noudattamisella ja tarkkaamisella on erittäin suuri vaikutus sekä meihin itseemme, että myös koko Planeettaan. Antamalla meille säädöksen koskien maan Sapattia, tarkoittaa sitä, että Jumala ei pettänyt meitä, vaan antoi muistuksen, kuinka pitää huolta ympäristöstämme. Katso mitä tapahtui meidän maailmalleme, kun me emme ole tarkanneet ja noudattaneet Jumalan säädöstä koskien maan Sapattia.

Me olemme väärinkäyttäneet sen resursseja, emmekä ole antaneet sen levätä. Kaikkein pahin asia on valtavien fossiilisten öljymäärien ottaminen siitä. Näin toimiessamme, me olemme saastuttaneet meidän oman ilmamme, jonka Jumala loi niin puhtaaksi meidän hengittää ja virheellinen toimintamme on johtanut kauhkosairauksiin.

Profeetta kuin Mooses sanoo: Me olemme kaikki tietoisia, että fossiilinen öljy ei ole kuin vesi, joka on uusiutuvaa. Kun me kerran poltamme fossiilisen öljyn tai hiilivetyjä, niin se levittää ympäristöönsä vaarallista savua ja saastuttaa ilman aiheuttaen hengitystiesairauksia ihmisille. Ja mikä pahinta, koska ihminen otti fossiilisen öljyn alapuoleltaan, niin siellä ei tule enää olemaan lisää jäähdystysaihetta olemaan kilpenä Maan syvimmästä ytimestä pinnalle nousevaa kuumuutta torjumaan. Tämä tekee meidän ilmamme ja ilmastomme lämpimämmäksi ja jopa nopeuttaa Arktisen merijään ja jäätiköiden sulamista. Tämä saa vesistöjen pinnat nousemaan vielä lisää ja aiheuttaa Tsunameita ja Super Myrskyjä kuten Katrina ja Haiyan (Yolanda) tapahtumaan yleisemmin aiheuttaen ihmisten kuolemia suuressa mittakaavassa.

Me voimme nyt nähdä, minkä takia Luonto laskee liikkeelle kyseisiä tappavia katastrofeja. Se johtuu siitä, että kaikki nuo kuolleet ihmisruumiit kyseisten täystuhojen jäljiltä tulevat korvaamaan kuolleet dinosaurukset (ja niiden aikaiset kasvit), fossiilisen öljyn, jonka ihmiskunta on ottanut Maan sisemmistä kerroksista. Tämä surullinen kierto tulee jatkumaan niin kauan kuin ihmiskunta jatkaa fossiilisten hiilikuitujen ylösnostamista.

 

 Ympäristöä kohtaan tekemämme väärinkäyttö on aiheuttanut sen, mitä me nyt koemme "kokonaisvaltaisena maapallon lämpenemisenä". Siten ollen, mikäli me joudumme kokemaan ja läpikäymään tappavia myrskyjä, tsunameita, maanjäristyksiä sekä monia muita sään häiriöitä, jotka päättävät niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja sekä elinkeinoja ympäri maailmaa, me voimme syyttää tästä kaikesta koettelemuksesta ainoastaan itseämme, koska olemme kuunnelleet Jeesuksen ja hänen apostoleidensa vääriä opetuksia koskien Sapatti ja Jumalaa.

Jumalan luoma maailmankaikkeus ja meidän planeettamme Maa, on niin täydellinen meille ihmisille todella nautti elämästä. Me olemme niitä jotka ovat tuhonneet tuon täydellisen tasapainon, kun olemme väärinkäyttäneet ja saastuttaneet meidän planeettaamme Maata!

 

Kuinka me tiedämme, että Jumala tahtoo meidän pitävän huolta meidän planeetastamme?

 

Palatkaamme ensin 1. Mooseksen kirjaan kappaleeseen 2 jakeeseen 4:

 

"Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun HERRA Jumala teki maan ja taivaan," 1. Moos. 2:4

 

Tämä tarkoittaa sitä, että se mitä oli kirjoitettu koko 1. Kappaleeseen 1. Mooseksen kirjaa, on askel askeleelta oleva selonteko koskien Jumalan ensimmäistä ja kaiken kattavaa yleistä luomista, pitäen sisällään ensimmäisten ihmisten luomisen. Jo kauan aikaa uskonnot ovat aivopesseet ihmiskuntaa kirjaimellisella tulkinnallaan, että Adam ja Eeva olivat Jumalan ensimmäiseksi luomat ihmiset. Tämä uskontojen tulkinta on tullut aiheuttajaksi kauan jatkuneelle vastakkainasettelulle tieteen ja Raamatun kirjoituksissa olevan Jumalan sanan välille.

 

 Tämä ei tarkoita sitä, että nämä Tieteentekijät, jotka ovat vastustaneet Jumalan sanaa, ettei heissä olisi mitään syytä. Mikäli he olisivat ottaneet opiksensa sen mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 (kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta), eikä alkaa kuutelemaan uskontojen itsensä laatimaa tulkintaa, niin he eivät olisi kyseenalaistaneet Jumalan sanaa, sillä he olisivat odottaneet luvattua profeettaa. Muistakaamme 1. Mooseksen kirjassa 1. kirjassa ja jakeessa 26 Jumala sanoi, että Hän loi ihmisen Hänen omaksi kuvakseen - joka tarkoittaa sitä oikeamielisyydessä. Ja oikeamielisyydessä tarkoittaa, että Hän antoi ihmiselle kapasiteetin arvioida ja erottaa oikean väärästä.

 

Mutta tuo kyseinen Jumalan säädös/käsky ihmiskunnalle ei tapahtunut välittömästi. Pitäkäämme mielessämme, että ensimmäisten ihmisryhmien, jotka Jumala loi sinä aikana, olivat yhä primitiivisiä/alkukantaisia, eivätkä olleet vielä kehittäneet heidän ajattelukapasiteettiaan.

 

Tästä syystä eläimet olivat luodut ennen ihmisiä, koska tarkkailemalla eläimiä, ihminen saattoi oppia kuinka selviytyisi.

 

 Sitten kun ensimmäiset ihmiset oppivat selviytymään tarkkailemalla eläimiä ja ympäröivää luontoa, seuraava askel Jumalalle oli kouluttaa heidät, kuinka he voivat saada todellisen ystävyyssuhteen Hänen kanssaan ja kuinka he nauttisivat elämästään Planeetalla nimeltä Maa.

 

Mitä opetuksen toimintaa tai tilaa Jumala käytti opettaakseen ihmisille, millä tavalla he kansoittaisivat tämän Maan ja että heillä olisi suhde Hänen kanssaan? Keitä heidän tulisi jäljitellä?

 

Seuraavissa jakeissa Jumala tulee näyttämään meille sen ajatuksen elämästä, kuinka Hän tahtoo ihmisen elävän tässä maailmassa. Hän tulee osoittamaan sen meille esimerkein Hänen toisen sukupolven luomisensa kautta - Adamin:

  

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

 

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä" - Tämä ei viittaa koko maailman tilaan, joka oli ensimäisen luomisen jakson aikana, kun Jumala oli jo luonut kasvien elämän ja yleensä kasvillisuuden (1. Moos. 1:11-13).

 

Tämä kuvattu hedelmättömyys ainoastaan viittaa erämaa-alueeseen Lähi-idässä.

 

"eikä ollut ihmistä maata viljelemässä" - siellä ei ole vielä älykästä ihmistä kehittävässä ja istuttamassa peltoja. Ensimmäisen luomisen ihmiset, vaikka he jo lisääntyivät, he olivat primitiivisiä sekä yhä ruuan kerääjiä. He ainoastaan poimivat ruuaksi minkä tarvitsivat puskista ja maasta.

 

"vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan." 1. Moos. 2:6

 

Jumala laittoi veden virtaamaan maan halki tehden sen kestäväksi ja ylläpitäväksi - kastelujärjestelmän teknologia on esitelty ja mitä tapahtui seuraavaksi?

  

"Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu." 1. Moos. 2:7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed

into his nostrils the breath of life, and the man became a living being.

Genesis 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA Jumala muovasi ihmisen maan tomusta ja henkäsi hänen sieraimiinsa elämän henkäyksen, ja niin ihmisestä tuli elävä olento." 1. Moos. 2:7

 

1. Mooseksen kirjasta 1:27-28, me voimme lukea, että Jumala antoi selonteon koskien sitä, kuinka Hän loi ensimmäisen joukon ihmisiä. Nyt tässä luomisessa oli luotu vain ja ainoastaan yksi ihminen.

 

"muovasi ihmisen maan tomusta" - sinä huomaat ja voit panna merkille, että Jumala loi jälleen. Tässä on kyseessä nyt Adam, ihmisen luominen Seitsemännen päivän jälkeen - tämä ihminen luotiin yksin, ilman paria. Hän oli Jumalan erityinen luominen, toisessa luomisessa. Kuinka erityinen oli tämä "ihminen, mies"?

 

"Ja Herra Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen, jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Now the LORD God had planted a garden in the east, in Eden; and there he put the man he had formed." Genesis 2:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt, HERRA Jumala oli istuttanut puutarhan itään, Edeniin; ja sinne hän laittoi ihmisen, jonka hän oli muovannut/tehnyt." 1. Moos. 2:8

 

Huomioi tässä selonteossa, että Adam luotiin ennen kuin Jumala loi paratiisin kasvit ja puut. Sen jälkeen Herra Jumala loi eläimet ja toi ne ihmiselle, ja Adam antoi heille nimen, mikä eroaa ensimmäisestä luomisesta (1. Moos. 1), jossa Jumala loi ensin kasvit, puut ja eläimet ennen ihmisiä.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Adam - toinen luominen, oli Jumalan luoma puutarhan ulkopuolella, ei sisäpuolella ja hänen ruokaansa oli se kasvillisuus, jonka Jumala oli luonut ensimmäisen luomisen aikana.

 

Me voimme nyt ymmärtää, että selitys Jumalan luomisesta on niin looginen kun sen on selittänyt Hänen aito profeettansa. Siitä tuli mysteeri ainoastaan sen takia, kun se oli uskontojen saarnaajien selittämä, niiden, jotka eivät ole olleet Jumalan lähettämiä.

  

"Ja Herra Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun." 1. Moos. 2:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the LORD God made all kinds of trees grow out of the ground - trees that were pleasing to the eye and good for food. In the middle of the garden were the tree of life and the tree of the knowledge of good and evil."

Genesis 2:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala teki kaikenlaisia puita kasvamaan maasta - puita, jotka olivat miellyttäviä katsella ja hyviä syödä. Keskellä puutarhaa olivat elämän puu sekä hyvän ja pahan tiedon puu. " 1. Moos. 2:9

 

"Ja HERRA Jumala teki kaikenlaisia puita kasvamaan maasta" - tämä oli toinen Jumalan erityisistä luomisista, minkälainen?

 

"puita, jotka olivat miellyttäviä katsella" - nämä ovat koristeellisia puita.

 

"hyviä syödä" - hedelmää kantavia puita. Tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi Hänen ensimmäisessä luomisessaan, että ihmisten ja eläinten tulisi syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia.

 

"elämän puu" ja "hyvän ja pahan tiedon puu" - tarkoittaen, että kun tämä erityinen "ihminen, mies" oli asetettu Puutarhaan, niin hänellä yksin oli jonkinlaista tietämystä ja älyä, joka asettaa hänet erilleen "ensimmäisen luomisen" ihmisistä. Hän kykenee arvioimaan sen, mikä on hyödyllistä ja edistyksellistä ja mikä ei ole.

 

Kuinka rikas oli tuota miestä varten valmisteltu maa?

  

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse. Ja neljäs virta on Eufrat." 1. Moos. 2:10-14

 

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia" - puutarhassa on kanavajärjestelmä, eräänlainen kastelujärjestelmä.

 

Tarkoittaen, että puutarha oli yltäkylläinen ja täynnä luonnonrikkauksia.

 

Hänen luomisessaan koskien Eedenin Puutarhaa, Hän antoi meille opetuksen. Jumala sijoitti puutarhan paikkaan, jossa vesi saattoi vapaasti virrata maalta jokiin. Hän ei luonut puutarhaa paikkaan, jossa veden kulku voisi tulla estetyksi pääsemästä jokeen. Muutoin se olisi tulvinut kun sateen johdosta jokiuoma tulee täyteen.

 

Maestro Evangelista sanoo, että meidän tulee pitää mielessä, että meidän planeettamme on muodostunut enemmästä määrästä vettä kuin maata. Siten ollen kun modernisoimme kaupunkeja, meidän täytyy seurata Jumalan esimerkkiä asettaa etusijalle veden kulkusuunnat ja väylät estääksemme tulvimisen.

 

"sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä." - tarkoittaa, että Puutarha on yltäkylläinen luonnonrikkauksista. Se on tarkoitettu ainoastaan kyseiselle miehelle Puutarhassa.

 

Jumala on se yksi, joka loi nämä metallit ja mineraalit, joita me olemme sitten hyödyntäneet käyttäessämme meidän luovaa älykkyyttämme, jonka Hän on antanut meille, jotta voimme tehdä ja luoda kodeistamme ja teknologioistamme parempia omaan käyttöömme sekä myös kanssaihmistemme olemista ja elämistä helpottamaan.

 

Tarkoittaako tämä sitä, että me voimme väärinkäyttää ympäristöämme, että voisimme valmistaa parempia teknologioita?

  

"Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä (huolehtimaan siitä)." 1. Moos. 2:15

 

"viljelemään ja huolehtimaan siitä" - Tämä mies oli asetettu puutarhaan ja hänelle oli annettu kaikki se, mitä hän voisi tarvita ylläpitääkseen ja kehittääkseen sitä.

 

Tämä on myös ihmisen ensisijainen velvollisuus täällä maassa - pitää sitä huolta ja hehittää sitä, ei saastuttaa ja väärinkäyttää luonnonrikkauksia. Tämä velvollisuus ja vastuu meidän planeettamme huolehtimisesta ei ole Jumalan antama jollekkin erityiselle ryhmälle, vaan meille jokaiselle tällä planeetalla!

 

Tehdäksemme sen selväksi, että me olemme vastuullisia ympäristömme väärinkäytöstä, joka johti meidät kärsimään näistä täystuhoista ja katastrofeista, niin luemme siitä:

 

"Maa on saastunut asukkaittensa alla (ihmisten takia), sillä he ovat rikkoneet lait, muuttaneet käskyt, hyljänneet iankaikkisen liiton." Jesaja 24:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The earth is defiled by its people; they have disobeyed the laws, violated the statutes and broken the everlasting covenant." Isaiah 24:5 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Maa on sen ihmisten saastuttama; he ovat olleet tottelemattomia lakeja kohtaan, häväisseet perussäännökset ja rikkoneet ikuisen liiton." Jesaja 24:5

 

"Maa on sen ihmisten saastuttama; he ovat olleet tottelemattomia lakeja kohtaan, häväisseet perussäännökset ja rikkoneet ikuisen liiton." - On erittäin selvää, että me olemme turmelleet sen täydellisen ympäristön, jonka Jumala loi meitä varten. Tämä sai alkunsa kun me olimme tottelemattomia Jumalan lakeja kohtaan, erityisesti koskien maan lepoa eli Sapattia. Me emme koskaan ole antaneet sen levätä jatkuvalla istuttamisella, sadonkorjuulla sekä kaivauksilla. Ja vielä pahempaa, me olemme ottaneet pois fossiilista öljyä maan sisältä käyttääksemme sitä polttoaineena ja siten aiheuttaneet saastumista ja tehneet planeetastamme jopa vielä lämpimämmän.

 

Mikä on sen seuraus?

 

"Sentähden kirous kalvaa maata, ja sen asukkaat syystänsä kärsivät; sentähden maan asukkaat kuumuudesta korventuvat, ja vähän jää ihmisiä jäljelle." Jesaja 24:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Therefore a curse consumes the earth; its people must bear their guilt.

Therefore earth's inhabitants are burned up, and very few are left."

Isaiah 24:6 NIV 

 

Suora suomennos:

 

"Siitä syystä kirous kuluttaa maata; sen ihmisten täytyy kantaa syyllisyytensä. Tästä syystä maan asukkaat joutuvat poltetiksi, ja erittäin vähän on jäävä jäljelle." Jesaja 24:6

 

"Siitä syystä kirous kuluttaa maata; sen ihmisten täytyy kantaa syyllisyytensä." - Seurauksena meidän väärinkäytöksestämme ja sen mukaisista toimista ympäristöämme kohtaan, meidät on nyt laitettu kärsimään kaikista näistä tuhoista ja katastrofeista. Me elämme Jumalan kirouksen alaisina. (5. Mooseksen kirja 11:26-28)

 

"Tästä syystä maan asukkaat joutuvat poltetiksi, ja erittäin vähän on jäävä jäljelle." - Tämä on erittäin vakava ja pelottava varoitus ja jatkuu niin kauan kuin maailman hallitukset jatkavat fossiilisen öljyn käyttämistä polttoaineena; meidän planeettamme voi kuumeta lisää ja aiheuttaa lisää katastrofeja, kuten valtavia myrskyjä sekä tuhoisia vulkaanisia purkauksia. Enemmän ja enemmän ihmisiä tulee kuolemaan.

 

Voit myös panna merkille sen mitä on kirjoitettu Jesaja 24 Jakeeseen 6, jossa sanotaan "Tästä syystä maan asukkaat joutuvat poltetiksi, ja erittäin vähän on jäävä jäljelle." - tämä merkitsee samalla sitä, että niin kutsuttu "maailman Loppu"-skenaario, jota opettavat uskontojen pastorit vakuutellakseen ihmiset liittymään heidän kirkkoihinsa ja jopa lahjoittamaan rahaa heille, on VALHE.

 

Vahvistuksena - onko se totta, että maailma loppuu?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

Maailma on IKUISESTI, ei se mihinkään lopu tai häviä.

 

Koska maailma ei lopu, niin se mitä uskonnot saarnaavat, on valhe.

 

Se, mikä tulee loppumaan, on ihmis-, kasvi- ja eläinten elämä, jonka on aikaan saanut ihmiskunnan ahneus ja ympäristön väärinkäyttö. Me emme ole olleet varuillamme tämän suhteen ja se johtuu uskontojen levittämistä vääristä oppisuunnista koskien kuolemanjälkeistä elämää tai paratiisia taivaassa!

 

Esimerkiksi - uskonnot ja erityisesti Islam saarnaa, että niin kutsuttu Eedenin Puutarha tai Paratiisi on saavutettavissa heidän uskoviensa keskuudessa juuri kuolemanjälkeisessä elämässä. Tämä opetus on se, mitä he käyttävät motivoidakseen heihin uskovia tappamaan ja kuolemaan uskonsa puolesta tai nimissä.

 

Opettaja Evangelista rohkaisee meitä ajattelemaan tätä Ilmististen fundamestalistien oppisuuntaa, että paratiisin voi saavuttaa uskonnollisten tappamisten kautta ja Kristityt saarnaavat iankaikkisesta elämästä samassa asetelmassa, ja nyt loogisia kysymyksiä suunnattuna heille:

 

Islamistisille fundamentalisteille: "Mikä hyötyä tai tarkoitusta on tehdä teidän uskontonne hallitsemaan Maata, jos teidän Jumalanne antama palkinto uskomattomien tappamisesta on paikka taivaassa".  Pohjimmiltaan Islamin tarkoitus on hallita maailmaa. Muussa tapauksessa asetettu palkinto taivaaseen menemisestä uskomattomien tappamisten kautta täällä maan päällä on täysin järjetöntä!

 

Sekä myös Kristittyjen Pastoreille: Mikäli kaikenkattava tarkoitus teidän Kristillisessä opetuksessa on saattaa ihmiset valmiiksi astumaan ikuiseen elämään siellä teidän niin kutsutussa taivaassanne laittamalla ihmiset rukoilemaan teidän versiotanne jumalasta, niin minkä takia te laitatte seuraajanne lahjoittamaan heidän rahansa teille? Miksi te yhä rakennatte kirkkoja, vaikka maailma tulee loppumaan ihan milloin tahansa, kuten te saarnaatte? Minne te tarvitsette tuon rahan? Ja eikö se ole myös väärin hyväksyä vastaanottaa minkäänlaista rahaa?

 

Tuolla selkeällä ja yksinkertaisella logiigalla Opettaja Evangelista saattaa meidät ymmärtämään, että heidän mielissään, näiden uskontojen pastorien ja Muslimien imaamien opetukset kuolemanjälkeisestä elämästä ei ole totta. Heidän kokonaisvaltaisena tavoitteenaan on ainoastaan hallita ja dominoida Maailmaa, ja mikäli ei, niin elää ylellistä elämää - verovapaata, heidän jäsenistöltään kerätyillä ja kovalla työllä ansaituilla rahoilla.

 

Lukekaamme mitä aito Jumalan sana on koskien tätä lupausta Eedenin Puutarhasta tai Eedenistä.

 

Onko se saavutettavissa kuolemanjälkeisessä elämässä?

 

"Silloin sanotaan: 'Tästä maasta, joka oli autiona, on tullut kuin Eedenin puutarha; ja raunioina olleet, autiot ja maahan revityt kaupungit ovat varustettuja ja asuttuja.' Niin tulevat pakanakansat, joita on jäljellä teidän ympärillänne, tietämään, että minä, Herra, rakennan jälleen alasrevityn ja istutan aution: minä, Herra, olen puhunut, ja minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will say, "This land that was laid waste has become like the Garden of Eden; the cities that were lying in ruins, desolate and destroyed are now fortified and inhabited." 36Then the nations around you that remain will know that I the LORD have rebuilt what was destroyed and have replanted what was desolate. I the LORD have spoken and I will do it.'"

Ezekiel 36:35-36 NIV

Suora suomennos:

"Ja he sanovat, "Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi; kaupungit, jotka olivat raunioina, ränsistyneinä ja tuhottuina, ovat nyt täydennettyjä ja asuttuja. Sitten kansakunnat sinun ympärilläsi, jotka ovat jäljellä, tulevat tietämään, että Minä, HERRA, olen jälleenrakentanut sen, joka oli tuhottu ja olen istuttanut sen, mikä oli ränsistynyt. Mikä HERRA, Olen puhunut ja Minä teen sen." Hesekiel 36:35-36

"Tämä maa, joka oli hävitetty ja tuhottu on tullut Eedenin Puutarhan kaltaiseksi; kaupungit, jotka olivat raunioina, ränsistyneinä ja tuhottuina, ovat nyt täydennettyjä ja asuttuja." - Kuten olemme lukeneet Hesekiel 36:35-36, niin Jumala EI IKINÄ viittaa tai osoita Eedenin Puutarhan olevan päämäärä kuolemanjälkeisessä elämässä. Jumala viittaa selkeästi siihen, sen olevan malli siitä, mitä tämän maailman ihmiset, tämän nykyisen elämän aikana tulevat saavuttamaan ja tekevän heidän maistaan/valtioistaan, heti kun he noudattavat Hänen Käskyjään ja perussäännöksiään koskien kuinka me pelastamme meidän planeettamme.

 

On täysin selkeää, että uskonnot ja heidän perustajansa ovat pettäneet ihmiskunnan koskien kuolemanjälkaistä elämää olevalla opetuksella!

 

Jumala antoi yksityiskohtaisen kuvan jo kauan aikaa sitten, mitä olisi voinut jo tapahtua meidän maailmallemme, jos kaikki ihmiskunnan väki olisi ollut yhdistynyt tottelemaan Hänen käskyjään. Tämä on kirjoitettuna 1. Mooseksen kirjaan Kappaleeseen 2 Jakeisiin 15-17:

 

"Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä (työskentelemään siellä ja pitämään huolta siitä)." 1. Moos. 2:15-17

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it." Genesis 2:15 (NIV)

 

"työskentelemään siellä ja pitämään huolta siitä" - Tämä ihminen, mies oli laitettu puutarhaan ja hänelle oli annettu kaikki mitä hän voisi tarvita sen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.

 

Tämä on myös ihmisen keskeisin tehtävä ja velvollisuus täällä maassa - JOKAISELLA ihmisellä on moraalinen velvollisuus ja vastuu pitää huolta meidän planeetastamme, eikä saastuttaa ja väärinkäyttää sen luonnonrikkauksia.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"And the LORD God commanded the man, "You are free to eat from any tree in the garden; but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die." Genesis 2:16-17 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä, "Sinä olet vapaa syömään kaikista puutarhan puista; mutta sinun ei pidä syödä hyvän ja pahan tiedon puusta, sillä, kun sinä siitä syöt, sinä varmasti tulet kuolemaan." 1. Moos. 2:16-17

 

 Tämä on tapahtuma Eedenin Puutarhassa, Adamille oli annettu selkeä yksiselitteinen käsky Jumalalta. Hän voisi syödä kaikkia hedelmiä puutarhan puista, paitsi yhtä. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki hedelmät ja kasvit eivät ole hyväksi ihmisen ruokavaliolle. On olemassa hedelmiä, joita voi syödä ja joitakin syötäväksi kelpaamattomia.

 

Tämän kyseisen tapahtuman kautta me voimme ymmärtää, että Adam on Jumalan ensimmäinen malliesimerkki (prototyyppi) siitä, että kuinka ihminen voi olla Jumalan kuvan kaltainen oikeamielisyydessä.

 

Oikeamielisyys on omata kyky ja kapasiteetti arvioida oikea väärästä.

 

Adam seurasi Jumalan käskyä ja teki sen mikä oli oikein ja siten hän täytti Jumalan tarkoituksen luodessaan ihmisen olemaan Hänen kuvansa oikeamielisyydessä.

 

Kun Jumala antoi Adamille tämän yhden käskyn, Jumala näytti meille, että Hän antoi meille vapaan tahdon. Hän ei kontrolloi meidän elämäämme, me teemme sen itse.

 

Sen kautta mitä Jumala sanoi Adamille yllä olevissa jakeissa, me voimme ymmärtää, että malli ideaalista maailmasta (jonka Jumala tahtoo ihmiselle) on elämä kuin Edenin Puutarha. Koko ihmiskunta tulisi olemaan kuin yksi ihminen (kuin Adam) tottelemalla Hänen Käskyjään ja toimisi kuin yksi ihminen pitäen huolta Maasta.

 

Kuvittele miltä meidän nykyinen maailmamme näyttäisi ja olisi, se olisi niin miellyttävä ja kaunis tänä päivänä, mikäli me olisimme yhdistyneinä olemaan kuuliaisia Jumalan käskyille. Ei olisi ollut uskonnollisia sotia, ei saastumista, ei sairauksia eikä tauteja, sillä meidän ruokamme olisi ollut sitä, mitä Jumala on käskenyt. Jokainen ihminen kunnioittaisi toistaan.

 

Se käsky, jonka Jumala antoi Adamille, on se mikä erottaa hänet "ensimmäisen luomisen" ihmisistä. Hänelle oli annettu käsky ja heille ei ollut yhtäkään. Adamille oli annettu Jumalan taholta laki noudatettavaksi, ja se osoittaa, että Jumala antoi hänelle kyvyn ajatella itse ja olla ensimmäinen malli siitä, millä tavalla ihminen voisi todella olla Jumalan kuva oikeamielisyydessä.

 

Kuinka me voimme tietää, että Adam ei ole osa ensimmäistä luomista?

 

"Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole (tämän tietyn) ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja HERRA Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne (tämän tietyn) ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin (tämä tietty) ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja (niin tämä tietty) ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut." 1. Moos. 2:18-20

 

Hän alkoi antaa nimiä, tarkoittan hänen älykkyytensä ja tietämyksen tasonsa kasvoi.

 

"Ei ole tämän tietyn ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva." - Jumala selkeästi näyttää meille, että Hän loi eläimet ja linnut olemaan meidän oppaitamme ja auttajiamme samanaikaisesti.

 

Kun Jumala sanoi: "Ei ole tämän tietyn ihmisen hyvä olla yksinänsä" - Jumala myös osoitti meille ihmiselämän todellisuuden - yksikään ihminen ei kykene suorittamaan suurta urotyötä täysin yksin omassa voimassaan. Se tulee tehdyksi muiden avustuksella.

 

Adamin tapauksessa hänen auttajansa Eedenin Puutarhan huolehtehtimisessa olivat eläimet.

 

Kuinka ihminen saattaisi saada pellot kynnetyksi, jos ei olisi härkä avuksi? Voisiko ihmisellä olla ajatusta Vaunuista ja kuljetusvälineistöstä ilman hevosia? On aivan ilmiselvää, että eläimet olivat Jumalan luomina olemaan meidän auttajiamme.

 

Me voimme nähdä, että Adamin tarina koskee Jumalan toista luomista, koska Jumalan ensimmäisessä luomisessa eläimet olivat luodut (1. Moos. 1:21-25) ennen ensimmäisiä miehiä ja naisia. (1. Mooseksen kirjassa 1:26-28) Toisessa luomisessa Jumala loi ensin ihmisen, miehen, joka oli nimetty olemaan Adam, (1. Moos. 2:7), eli ennen eläimiä (1. Moos. 2:18-20).

 

Tämän keskeisin sanoma on, että eläimet, jotka olivat Jumalan luomat ensimmäisessä luomisessa, eivät olleet samat eläimet, jotka olivat luodut toisessa luomisessa. Tämä vastaa täysin sitä, mitä me näemme todellisuudessa, koska erilaisia eläimiä elää eri paikoissa ja osissa maailmaa.

 

Me voimme lukea, että toisessa luomisessa Adam oli luotu YKSIN ja sitten eläimet, mutta ei vielä naista. Tämä on eritavalla kuin ensimmäisessä luomisessa, jonka aikana eläimet olivat luodut Jumalan toimesta ja sitten ensimmäiset ihmiset, miehet ja naiset samanaikaisesti.

 

Jatkakaamme lukemistamme:

  

"Niin HERRA Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla." 1. Moos. 2:21

 

"raskaaseen uneen" - tämä kappale voidaan selittää ja ymmärtää ainoastaan meidän nykyisen sukupolvemme aikana. Tämä mies oli nukutettu, kuin hän olisi ollut valmisteltu toimenpidettä varten, joka on samanlainen, kuin on tämän päivän meidän aikamme kirurgiset operaatiot!

 

Todella, Jumalan luominen oli tehty tieteen menetelmien kautta, eikä taikuudella ja magiigalla. Vaikka Kristityt uskonnolliset johtajat myöntävät sen tosiasian, että Jumala teki Hänen luomisensa älyllisen muotoilun myötävaikutuksella, niin se ei tarkoita, että heidän Raamatulliset opetuksensa sisältäisivät totuuden. Heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta saarnata Hänen sanaansa Raamatusta. Yksikään heistä ei ole Jumalan mainitsema profeetta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Jatkamme:

  

"Ja HERRA Jumala rakensi vaimon (teki naisen) siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." 1. Moos. 2:2

Nainen oli luotu. Tämä oli toinen Jumalan erityisistä luomisista. Toisin kuin kuuden päivän tai kuutena (6.) ajanjaksona luomisesta, joka tapahtui 1. Mooseksen kirjan Kappaleessa 1, "miehet ja naiset" olivat luodut samanaikaisesti.

 

Maestro Evangelista sanoo: Tämä on se ilmestys, jossa Jumalan toisessa luomissa, Hän loi ihmisen, miehn, jota me kutsumme nimellä Adam sekä naisen, kutsuttu nimellä Eeva, olemaan erillään ensimmäisistä maailmaan luoduista ihmisistä. Me olemme onnekkaita, että meidän nykyinen sukupolvemme on elävä todistaja koskien tätä ilmestystä. Muut, jotka ovat eläneet meitä ennen, eivät ole koskaan tienneet tästä.

 

Voit myös panna merkille, että Jumala loi naisen Adamista. Tämä ei ole mikään mysteeri, vaan Tiedettä. Jumala käytti meihin kloonauksen tiedettä.

 

Opettaja Evangelista sanoo, syy sille, minkä vuoksi Jumala teki tai laittoi Hänen luomistyönsä Adamin vaimosta kirjoitetuksi, oli se, että Hän näytti meille käyttäneensä tiedettä Hänen luomisessaan ja niin voimme tehdä myös me. Hän loi meidät olemaan Hänen kuvanaan tai olemaan "jumala" kuin Hän on.

 

Adam luotiin erillään ja hän oli erityinen Jumalalle. Hän (Adam) on erityinen Jumalalle siinä mielessä, että Jumala loi hänet tiettyä tarkoitusta varten. Se on, olla Hänen esimerkkinään muille luoduille ihmisille olemalla oikeamielinen ihminen, mies.

 

Mikäli Adam olisi kyennyt uskollisesti tarkkaamaan Jumalan hänelle käskemää (olla syömättä kielletyn puun hedelmää), niin häntä ympäröivät ihmiset (ensiksi luodut ihmiset) olisivat nähneet hänen elävän edistyksellistä ja ylellisttä elämää sen takia, että hän on uskonnoinen sille, mitä Jumala on käskenyt. He voisivat kopioida ja matkia hänen esimerkkiään ja olisivat myös ylistäneet yhtä ja aitoa Jumalaa. Siten ollen, Adamin esimerkin kautta ihmiskunta olisi todella Jumalan kaltainen oikeamielisyydessä.

 

Nyt kysymys kuuluu: Oliko Adam pystyvä ja kykenevä olemaan Jumalan esimerkki miehestä, joka on Hänen kuvansa oikeamielisyydessä?

 

Ennen kuin vastaamme tuohon, lukekaamme ensin seuraava:

  

"Ja mies sanoi: Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi (naiseksi), sillä hän on miehestä otettu." 1. Moos. 2:23

 

Opettaja Evangelista sanoo, että Jumalan luodessa Adamin vaimon (tarkoituksena antaa hänelle ihanteellinen kumppani), joka oli kloonattu Adamista, tarkoittaa ainoastaan sitä, että heillä oli sama DNA, aivan kuten on veljellä ja siskolla. Siten, kun he "menivät naimisiin" tai asuivat kuin aviomies ja vaimo, he olivat tehneet tai syyllistyneet insestiin.

 

Sinä saatat kysyä, miksi Jumala salli kyseisen tapahtuvan Adamin ja Eevan välillä, jos se olisi pahaa?

 

Luemme Jumalan vastauksen, jonka Hän laittoi Opettaja Evangelistan, Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun luettavaksi meille:

 

 

 

 

"Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan onnen (yltäkylläisyyden) ja luon onnettomuuden; minä, Herra, teen kaiken tämän." Jesaja 45:7

 

Jumala sanoi, "Minä, joka teen valkeuden ja luon pimeyden, joka tuotan yltäkylläisyyden ja luon onnettomuuden" - Molemmat, sekä hyvä että paha tulevat Jumalalta.

 

Jumala ei tarkoita, että Hän loi nämä molemmat asiat erikseen. Valo, kun se on kohdistettu esineeseen, luo varjon ja siten ollen luo pimeyden samanaikaisesti. Tämän keskeisin sanoma on, että Jumalan luomistyössä, siellä on aina sekä positiivinen että negatiivinen puoli kokonaisuudesta. Paras esimerkki voisi olla päivän ja yön luominen. Mikäli Jumala ei olisi luonut yöaikaa tai pimeyttä, meillä ei mahdollisuutta levätä olisi kunnolla ja täydellisesti, sillä meidän on tehtävä töitä päiväaikana.

 

Siten ollen, Adamin ja hänen vaimonsa tapauksessa, heidän pariutumisensa oli välttämätöntä, koska he olivat Jumalan ensimmäinen prototyyppi, alkuteos, jossa positiivinen puoli heidän liitostaan toisi ja mahdollistaisi älykkäitä jälkeläisiä. Esimerkiksi, me voimme lukea 1. Mooseksen kirjasta luvusta 4, että Adamin poika Kain omasi tuntemuksen ja tiedon maanviljelystä ja Abelilla oli tuntemus ja tieto eläinten huolehtimisesta. Negatiivinen puoli on, että heidän jälkeläisillään tulisi olemaan myös luonteenpiirteen heikkous tai puute.

 

Moderni tiede kertoo meille, että lapsi, joka on syntynyt insestisestä suhteesta, on altis kehitysvammaisuudelle (henkiselle tai fyysiselle vajavaisuudelle tai puuttellisuudelle).

 

Me olemme kaikki tietoisia siitä, että Kain tappoi hänen veljensä Abelin mustasukkaisuussaan (1. Moos. 4). Tuosta traagisesta tapauksesta me voimme panna merkille Kainilla olleen vajavaisuuden tai henkisen puutteen, koska hän oli Adamin ja Eevan insestin liiton tuotos, jälkeläinen.

 

On Jumalan oikeamielisyyttä, että Hän laittoi Mooseksen kirjoittamaan tämän selonteon 1. Mooseksen kirjaan, että tulevat sukupolvet heidän jälkeensä voisivat ymmärtää minkä takia Jumala kieltää insesti-avioliitot. Syy sille on, että heidän jälkesillään on puutteita ja vajavaisuutta ja siten ollen saastuttavat ja turmelevat yhteisön, jossa he asuvat, aivan kuten Kain teki. Luemme seuraavaan:

  

"Älä paljasta sisaresi häpyä, olipa hän isäsi tytär tai äitisi tytär, kotona tai ulkona syntynyt; älä paljasta heidän häpyänsä." 3. Moos. 18:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

" 'Do not have sexual relations with your sister, either your father's daughter or your mother's daughter, whether she was born in the same home or elsewhere." 

Leviticus 18:9 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Älä ryhdy seksisuhteeseen siskosi kanssa, eikä myöskään isäsi tyttären tai äitisi tyttären kanssa, olipa hän syntynyt samassa kodissa tai muualla." 3. Moos. 18:9

 

Muista, että Jumala loi meidät Hänen kuvakseen oikeamielisyydessä. Jumala laittoi kyseiset tapahtumat (erityisesti sen mitä tapahtui Adamille ja Eevalle sekä heidän jälkeläisilleen) kirjoitetuksi selonteoksi, että me voisimme tietää tuon kaltaisen käyttäytymisen seuraamukset. Sen tulisi valaista meitä, niin että me emme syyllistyisi sen kaltaiseen toimintaan, jotta voisimme suojella ja turvata tulevia sukupolvia.

 

Kuten Jumala sanoi seuraavassa:

 

"Sentähden noudattakaa minun määräyksiäni, ettette seuraisi niitä kauhistavia tapoja, joita on seurattu (toimitettu) ennen teitä, ettekä saastuttaisi itseänne niillä. Minä olen HERRA, teidän Jumalanne." 3. Moos. 18:30

 

Sinä saatat kysyä, mikäli Adamin ja Eevan suku sai alkuperänsä insestin kautta, niin miksi on niin että Jumala valitsi heidät?

 

Minkä opetuksen Jumala tahtoo meidän oppivan?

 

"Mutta Nooa sai armon HERRAN silmien edessä. Tämä on kertomus Nooan suvusta (Nooasta). Nooa oli aikalaistensa keskuudessa hurskas ja nuhteeton mies ja vaelsi Jumalan yhteydessä." 1. Moos. 6:9

 

Me tiedämme, että Nooa oli Adamin jälkeläinen. Joka tapauksessa, toisin kuin Kain, hän teki sitä, mikä oli oikeamielistä Jumalan edessä, tarkoittaen, että hän toimi oikealla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että ei ole merkitystä mikäli sinä tulet epäsuotaisesta tai vahinnollisesta perhetaustasta, mikäli sinä olet Jumalan valitsema olemaan Hänen palvelijansa ja teet sen mikä on oikein Hänen edessään, niin yksikään ihminen ei voi väittää sitä vastaan.

 

Ja kuitenkin, mikäli sinä et onnistu tehtävässäsi, sinulla ei ole mitään syytä syyttää Jumalaa siitä, minkä vuoksi sinulle ei annettu mahdollisuutta saattaa päätökseen Hänen tarkoitustaan.

 

Tämä sama pätee ja on sovellettavissa Adamiin ja Eevaan. He olivat Jumalan toinen luominen ja Juutalaisten esivanhammat tai suvun ensimmäiset. Vaikka heidän liittonsa oli epäsovinnainen, niin heidän rotunsa oli ensimmäisenä valittu olemaan Jumalan esimerkki oikeamielisyydestä tai tottelevaisuudesta Hänen lakejaan kohtaan. Näin Juutalaiset voisivat olla siten johdattamassa muita ihmisiä toisista kansoista, esim. ensimmäisen luomisen ihmisiä tai pakanoita omaksumaan ja ottamaan omakseen Jumalan lait sekä perussäännökset ja olla siten Jumalan kansaa.

 

Mitä tapahtui Adamille? Onnistuiko hän? Luemme asiasta:

 

 

 

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi." 1. Moos. 2:24

 

Tässä Adam näyttää meille, että hän tietää sen minkä takia Jumala loi hänet ja hänen vaimonsa ja se on olla Jumalan avustaja-luoja ensimmäisten ihmisen perustamisessa, ihmisen, joka on luotu Jumalan kuvaksi.

 

Ilman toistaan, mies ja nainen eivät pysty tuottamaan tai saamaan aikaiseksi jälkeläisiä ja siten ollen eivät kykene olemaan Jumalan kuvan kaltaisia olemaan avustaja-luojan asemassa.

 

Tästä syystä me voimme myös arvostaen ymmärtää sen, minkä takia Jumala ei salli samaa sukupuolta olevien avioliittoa, koska se asettuu vastaan Hänen tarkoitustaan sen tosiasian kanssa, että minkä vuoksi Hän loi sekä miehen että naisen; ja se tarkoitus on tuottaa jälkeläisiä.

 

Myös Hänen lausuntonsa kautta, Adam antaa meille vihjeen, että siellä on ja asuu jo muita ihmisiä sinä aikana:

 

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa" - Kuinka Adamilla saattoi olla tiedossa se yleinen käsitys tai mielikuva, että lapsi saattaisi jonain päivänä aikuistua, jättää vanhempansa, mennä toiselle naimisiin, mikäli he olivat juurikin ainoita ihmisiä siihen aikaan? Tämä tarkoittaa sitä, että Kain, sen jälkeen kun oli paennut tappamansa veljensä Abelin luota, ei mennyt naimisiin hänen siskonsa kanssa, kuten uskonnot saarnaavat, vaan toisesta rodusta olevan naisen kanssa.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa." 1. Moos. 2:25

 

"Ja he olivat molemmat, mies ja hänen vaimonsa, alasti eivätkä hävenneet toisiansa." - Profeetta kuin Mooses selittää tämän meille, että syy sille minkä takia se on kirjoitettu tällä tavalla, on, että me ymmärtäisimme, että sinä kyseisenä aikana, Adam ja Eeva eivät olleet tehneet vielä syntiä. He olivat pysyneet yhä lojaaleina Jumalan sanalle.

 

Pitäkäämme mielissämme, että silloin kun Adam oli yksin, hän oli uskollinen ja kuuliainen Jumalan käskyjä kohtaan ja hänellä oli suora kaveruussuhde Jumalan kanssa. Mikään ei vaikuttanut hänen päätöksiinsä tai johdattanut häntä harhaan seuraamasta Jumalan lakia.

 

Mitä tapahtui, kun Adam sai kumppanin?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten, käärme oli kaikista Herra Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

 

 "Sitten, käärme oli kaikista Herra Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin." - Se on Jumala, joka on luonut tämän "käärmeen".

 

"Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" - Tämä käärme kysyi häneltä (Eevalta) koskien sitä, mitä Jumala oli kertonut Adamille puutarhassa olevan erityisen hedelmän syöntikiellosta.

 

Me voimme myös nähdä, millä tavalla käärme harhaanjohti tuon naisen käyttäen Jumalan sanaa ja samanaikaisesti asetti sen ristiriitaan sen kanssa, mitä Jumala oli sanonut 1. Mooseksen kirjassa 2:16-17: "he saattoivat syödä kaikista puutarhan puista; mutta ei hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää."

 

Kuka on tämä käärme? Onko se puhuva käärme, kuten Raamattu-kriitikot sanovat?

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him." Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Tuo olento, jonka kanssa Eeva puhui, ei ollut pelkästään käärme, vaan Saatana. Syy sille, minkä takia se kirjoitettu "suuri lohikäärme", tarkoittaa sitä, että tuolla käärmeellä oli jalat aikaisemmin ja Saatana (Paholainen) tekeytyi tai piti hallussaan sen olemusta tarkoituksenaan pettää tai harhaanjohtaa Eeva.

 

Onko se totta, että paholaisella on kyky mennä ja asettua eläimiin?

  

"Niin riivaajat (pahat henget) lähtivät ulos miehestä ja menivät sikoihin. Silloin lauma syöksyi jyrkännettä alas järveen ja hukkui." Luukas 8:33

 

Tästä me voimme lukea kuinka pahat henget pystyivät menemään eläinten kehoihin ja valtasivat ne tai olivat niissä. Ja koska Saatana oli näiden pahojen henkien kuningas, hänellä oli myös tuo kyky ja se oli juuri se, mitä hän teki mennessään käärmeen/lohikäärmeen kehoon tai olemukseen pettääkseen Eevan.

 

Missä nämä pahat henget asuvat ja majailevat?

 

"Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen (eikä edes katsoa sen sisältöä)." Ilmestyskirja 5:3

 

"Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla" - Kuten me voimme lukea ´maan alla´ ja tämä tarkoittaa sitä, että siellä on olemassa olevaisia, itsenäisiä kokonaisuuksia, jotka Jumala loi asumaan Maan alla - näitä ovat riivaajat tai pahat henget.

 

Kuka oli niiden johtaja?

 

"Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta. Job 1:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD said to Satan, "Where have you come from?" Satan answered the LORD, "From roaming throughout the earth, going back and forth on it." Job 1:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRA sanoi Saatanalle, "Mistä sinä tulet? Saatana vastasi HERRALLE, "Kiertelemästä ja vierailemasta halki maan, mennen sitä edestakaisin." Job 1:7

 

Me voimme lukea, että Saata na menee "halki maan, mennen sitä edestakaisin", joka tarkoittaa sitä, hän on riivaajien tai pahojen henkien johtaja.

 

Tämä ei tarkoita sitä, että siellä olisi helvetti olemassa, kun me kuolemme. Jumala ainoastaan haluaa meidän ymmärtävän, että Hän loi Saatanan ja hänen kaverihenkensä.

 

Onko se totta?

  

"Mutta Herran henki poistui Saulista, ja Herran lähettämä paha henki vaivasi häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: Katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua." 1. Samuel 16:14-15

 

Me voimme lukea, että Jumala lähetti pahan hengen vaivaamaan/riivaamaan Kuningas Saulia rangaistuksena hänen tottelemattomuudestaan Hänen käskyijään kohtaan (1. Sam. 15).

 

Palaamme takaisin tapahtumiin Eedenin Puutarhassa, eli koska Jumala ei lähettänyt Saatanaa pettämään Adamia, niin siitä seuraa, että Saatana teki ja suoritti tämän kyseisen petoksen hänen omana tekonaan. Me voimme myös panna merkille, että Saatana ei voi pettää Adamia, sillä hänellä oli suora tieto ja tuntemus Jumalalta sekä puheyhteys Hänen kanssaan. Saatana (kyseinen lohikäärme) teki hänen petoksensa hänen vaimonsa kautta.

 

Mitä tuo nainen sanoi lohikäärmeelle/käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi (sillä sitten te kuolette).'" 1. Moos. 3:2-3

 

"mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä" - Me voimme lukea, että Eeva tietää Jumalan käskyn Adamin kautta. Tämä on oikea tapa ylistää Jumalaa, totella Hänen käskyjään.

 

Lopettiko käärme siihen, mitä nainen sanoi?

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole; vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niinkuin Jumala tietämään hyvän ja pahan." 1. Moos. 3:4-5

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

"You will not surely die," the serpent said to the woman."For God knows that when you eat of it your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil." Genesis 3:4-5 (NIV)

Suora suomennos:

"Ette te varmasti kuole," sanoi käärme naiselle."Sillä Jumala tietää, että kun syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja tulette olemaan kuin Jumala, tuntien hyvän ja pahan." 1. Moos. 3:4-5

Me voimme selkeästi panna merkille sen, kuinka Saatana (käärme) saarnaa vastoin Jumalan säätämää ja tekee jopa hänen oman selityksensä.

 

"Sillä Jumala tietää, että kun syötte siitä, teidän silmänne avautuvat ja tulette olemaan kuin Jumala, tuntien hyvän ja pahan." - Todellisuudessa, se, mitä Saatana sanoo tässä, on totta siinä mielessä, että me myös tulemme tietämään ja erottamaan oikean väärästä sen jälkeen, kun me olemme toimittaneet väärinteon ja kärsineet sen tuomat seuraukset.

 

Kun vertaamme Saatanan sanoja Eevalle, että hän tulee olemaan kuin Jumala, mikäli he syövät Jumalan kieltämää hedelmää, siihen, mitä Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa 1:27, me voimme huomioida seuraavaa:

 

"Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:27

 

"Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." - Koska Jumala loi sekä miehen että naisen Hänen kuvakseen, me voimme sanoa, että Saatana (Käärme/Lohikäärme) tekee hyödyttömän lupauksen tuolle naiselle, koska Jumala oli jo luonut heidät (miehen ja naisen) olemaan Jumala, kuten Hän on.

 

Itse asiassa, tieto siitä mikä on hyvää ja pahaa, on jo tavoitettavissa ja ymmärrettävissä Jumalan käskystä olla syömättä kiellettyä hedelmää. Juuri olemalla uskollinen seuratessaan Hänen säädöksiään ja käskyjään, he ovat jo automaattisesti Jumalan kuvan kaltaisia.

 

Mitä Eeva teki? Hakiko hän neuvoa mieheltään sen suhteen, mitä käärme (Lohikäärme/Paholainen(Saatana) sanoi koskien Jumalan käskyä?

 

"Ja vaimo näki, että siitä puusta oli hyvä syödä ja että se oli ihana katsella ja suloinen puu antamaan ymmärrystä; ja hän otti sen hedelmästä ja söi ja antoi myös miehellensä, joka oli hänen kanssansa, ja hänkin söi." 1. Moos. 3:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"When the woman saw that the fruit of the tree was good for food and pleasing to the eye, and also desirable for gaining wisdom, she took some and ate it. She also gave some to her husband, who was with her, and he ate it." Genesis 3:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta, niin hän otti siitä ja söi. Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." 1. Moos. 3:6

 

"Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta" - Tämä nainen tai Eeva ei luottanut Jumalaan, vaan ajatteli, että Saatanan selitys oli oikea koskien Jumalaa (että hän tulisi olemaan kuin Jumala, ilman että tottelisi Jumalan lakeja). Hän söi kiellettyä hedelmää, eikä kuunnellut ainoastaan Saatanaa, vaan omaa haluaan olla kuin Jumala.

 

"Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." - Tässä toteutui Adamin mielettömyys, hän uskoi kumppaniaan enemmän kuin Jumalaa.

 

Me voimme olla vakuuttuneita siitä tosiasiasta, että syy sille, minkä takia ihmiskunta epäonnistui tottelemaan Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa, oli se, että he tekivät saman virheen kuin Adam ja Eeva tekivät.

 

Me emme voi syyttää Jumalaa siitä, että me olemme joutuneet petetyiksi. Adamin ja Eevan tarinan lisäksi, lukekaamme jälleen Jumalan varoitus 5. Mooseksen kirjasta 11:16-17:

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte (tuhoudutte) pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

Aivan kuten mainittu pari, ihmiskunta salli itsensä kuunnella ihmisiä jotka eivät ole olleet Jumalan lähettämiä puhumaan Hänen puolestaan selittääkseen Hänen sanaansa.

 

He olivat haltioissaan apostolien kirjoituksista (Matteuksen kirjasta aina Juudaksen kirjaan Uudessa Testamentissa). He eivät ole olleet tietoisia, että Jeesuksen niin kutsutut opetukset koskien "rakkautta", ovat olleet täysin vastakkaisia kuin mitä Jumala on käskenyt. Tämä on todiste siitä, että hän (Jeesus), kaiken tämän aikaa teki ja saattoi ihmiskuntaa olemaan tottelemattomia Jumalalle ja ylistämään Saatanaa. Tämä on johtanut ihmiskunnan elämään Jumalan kirouksen alaisena! (Katso linkit yläpuolelta koskien Jeesusta).

 

Ihmiset voivat sanoa, että Maestro Evangelista ei ole profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, koska hän on Filippiiniläinen, eikä Juutalainen. Ymmärtäkäämme ensiksi keitä ovat ne, joita Jumala tulee tarkastelemaan ja katsomaan kuuluviksi Hänen aitoon Israeliinsa?

 

Tuleeko se olemaan ainoastaan Juutalaiset, jotka ovat Jumalan toisen luomisen kautta Adamin jälkeläisiä.

 

Vai tuleeko siihen kuulumaan mukaan Pakanat - jotka ovat Jumalan ensimmäisestä luomisesta?

 

Luemme 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19 yhä uudelleen:

  

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"Profeetan minä olen herättävä heille… sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetta Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän (Mooses), tarkoittaen että hänellä tulee olemaan samanlainen (täysin kattava) auktoriteetti toimia Jumalan puhemiehenä.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen oppineet ja tutkijat ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala tässä siihen, että tuleva profeetta on puhtaasti Juutalainen. Todellisuudessa hän ei ole (Juutalainen), koska Jumala on puhunut muista kansoista ja maista, joita tullaan tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina.

 

Me voimme ymmärtää sen, että kun Juutalaiset olettivat tulevan profeetan kuin Mooseksen olevan puhdasverinen Juutalainen kuten he ovat, niin he jo siinä ovat tehneet virheen.

 

Luemme seuraavaan:

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

  

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne. Sakarja 2:11

 

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tarkoittaa sitä, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole yksinomaan niitä, joita Jumala tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina, vaan on myös muita kansoja ja kansalaisuuksia. Koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses tulee "heidän (Juutalaisten) veljiensä keskuudesta", se tarkoittaa ETTEI tuleva profeetta OLE Juutalainen, vaan muukalainen. Jumala tulee tarkastelemaan ja katsomaan tämän "muukalaisen" kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan Viimeinen Profeetta, meidän aikanamme, on nyt tuleva Hänen ensimmäisenä luomiensa ihmisten keskuudesta!

 

Kuinka se tapahtuu? Lukekaamme Jumalan sana Sakarjan kirjasta 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

Ne ihmiset, jotka kutsuvat turvakseen aitoa Jumalan Nimeä tulevat olemaan kutsuttuja ja Jumalan tarkastelemina Hänen kansaansa. Kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen "kuulumaan ja olemaan osana Israelin Huonetta" ja tulemaan Israelilaiseksi - ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta Israelia.

 

Ja koska Maestro Evangelista tuli Jumalan tekemänä Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää sen, että Jumala nosti ´profeetan kuin Mooseksen´Israelilaisten veljien keskuudesta! Jumala toi näin selkeästi esiin, kuinka Hän on aito ja tosi Hänen sanassaan Sakarjan kirjassa 13:9 (että Hän tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään) ja se tapahtui, kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelista olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

 

Me voimme myös panna merkille, että koska Jumalan Nimi on jo ilmoitettu Opettaja Evangelistan toimesta webbisivuilla www.thename.ph and www.thenameonline.info, niin voimme katsoa, että Jumalan lupaus Sakarja 13:9 ja Sakarja 2:11-13, että Hän tulee tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansanaan Israelina, on nyt saatettu voimaan, toiminnassa olevana ja sovellettavana. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me kutsumme aitoa Jumalan Nimeä, me tulemme kuulumaan ja kuulumme osana Hänen kansaansa Israeliin.

 

Kun me olemme yksi kansa ylistäen Jumalan yhtä ja aitoa Nimeä, ei ole enää hajotusta; ja on oleva RAUHA!

 

Palaamme takaisin:

 

 "Kun nainen näki, että puun hedelmä oli hyvä syödä ja miellytti silmää, sekä oli myös houkuttelevan suotavaa saavuttaakseen viisautta, niin hän otti siitä ja söi. Nainen antoi siitä myös aviomiehelleen, joka oli hänen kanssaan ja hän söi sen." 1. Moos. 3:6

 

Silloin kun Adam salli itsensä joutua vaikutetuksi hänen kumppaninsa Eevan kautta olemaan tottelematon Jumalan käskyille, niin Jumalan tarkoitus hänen luomiselleen (joka on ilmentää Jumalan oikeamielisyyden näkyminen kaikille ihmisille hänen aikanaan), ei tullut täytetyksi.

 

Meidän aikanamme, me olemme myös tehneet saman virheen kun olemme kuunnelleet apostoleita ja uskontojen selityksiä koskien Jumalan sanaa. Me emme ole ottaneet kuuleviin korviimme Jumalan sanoja 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti; ja he sitoivat yhteen viikunapuun lehtiä ja tekivät itselleen vyöverhot." 1. Moos. 3:7

 

"Silloin aukenivat heidän molempain silmät, ja he huomasivat olevansa alasti" - Tämä pari havaitsi ja ymmärsi tehneensä väärin. Tämä sama tapahtuu juuri nyt aivan samalla tavalla. Me olemme huomanneet tehneemme väärin.

 

Ainoa eroavaisuus on, että Adam ja Eeva ovat olleet poisnukkuneina jo kauan aikaa eivätkä pysty oikaisemaan tai korjaamaan tekemäänsä virhettä. Me, olemalla niitä, joilla on nyt tämä totuus ja todellisuus ja olemme yhä eläviä, meillä on mahdollisuus palata Jumalan tykö tuntemalla Hänen aito Nimensä ja tottelemalla Hänen Käskyjään kuuntelemalla Hänen profeettaansa kuin Moosesta!

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja he kuulivat, kuinka HERRA Jumala käyskenteli (käveli) paratiisissa illan viileydessä. Ja mies vaimoineen lymysi HERRAN Jumalan kasvojen edestä paratiisin puiden sekaan. Mutta HERRA Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Missä olet? Hän vastasi: Minä kuulin sinun askeleesi paratiisissa ja pelkäsin, sillä minä olen alasti, ja sentähden minä lymysin. Ja hän sanoi: Kuka sinulle ilmoitti, että olet alasti? Etkö (Oletko) syönyt siitä puusta, josta Minä kielsin sinua syömästä?" 1. Moos. 3:8-11

 

"Mutta HERRA Jumala huusi miestä ja sanoi hänelle: Missä olet?" - Tämä Jumalan antama lausunto on Vapaa-ajattelijoiden sijoittamana sanottu olevan todiste siitä, että Jumala ei ole kaikkitietävä, mutta profeetta kuin Mooses sanoo, ettei asia ole niin. Kyse on selkeän yksinkertaisesti Jumalan tavasta testata Adamia saadakseen selville, mikäli hän myöntäisi tehneensä virheen vai eikö.

 

Onko se totta?

 

"Niin Herra sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." 1. Moos. 4:9-10

 

"Missä on veljesi Aabel" - Me voimme ymmärtää, että Jumala ei kysy Kainilta sen takia, ettei Hän olisi tiennyt missä Kain on. Jumala antoi Kainille mahdollisuuden puhua totuus ja myöntää Hänelle hänen virheensä. Kyseessä on saman kaavan kaltainen kyselymenettely, kuin mitä Jumala käytti Kainin isän Adamin tapauksessa.

 

Nyt se on selvää, että se, mitä vapaa-ajattelijat uskovat tietäneensä Raamatun kirjoituksista, on väärin jo aivan alusta lähtien.

 

Totuus on: Mikäli Jumala todella on lähettänyt nämä uskonnolliset saarnaajat selittämään Hänen sanaansa, niin sitten nämä ateistit/vapaa-ajattelijat eivät olisi ensinkään laatineet kyseisiä argumentteja tai moisia väitteitä. Ongelma on se, että nämä uskonnolliset saarnaajat jo itsessään eivät ole olleet Jumalan lähettämiä ja heidän selityksensä on tullut ja tuottunut heidän omien henkilökohtaisten mielipiteidensä ja opintojensa tuloksena. Tällaiset ajoittaiset ristiriitaiset tulkinnat ovat saattaneet ihmiset tulemaan yhä enemmän pettyneiksi Jumalan sanan suhteen.

 

Palaamme takaisin siihen, mitä Jumala kysyi Adamilta, myönsikö Adam olleensä vääryytensä?

  

"Mies vastasi: Vaimo (nainen), jonka annoit olemaan minun kanssani, antoi minulle siitä puusta, ja minä söin. Niin HERRA Jumala sanoi vaimolle: Mitäs olet tehnyt? Vaimo (nainen) vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin." 1. Moos. 3:12-13

 

"nainen, jonka annoit olemaan minun kanssani" - Tämä oli Adamille kohdistettu toinen testi. Sen sijaan, että hän olisi myöntänyt väärintekonsa, Adam jopa syytti Jumalaa, kun oli antanut hänelle kumppanin.

 

"nainen vastasi: Käärme petti minut, ja minä söin" - Kun Jumala kysyi Eevalta, hän syytti käärmettä tai Saatanaa, sen sijaan että olisi myöntänyt hänen oman virheensä.

 

Mitä Jumala teki käärmeelle?

 

"Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

 

"Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa." - Jumala rankaisi käärmettä pettäessään Adamia ja Eevaa. Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei lähettänyt Saatanaa pettämään tai harhaanjohtamaan tätä kyseistä paria.

 

"Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." - Me kaikki tiedämme, että käärme matelee mahallaan maassa, mutta tästä tapauksesta me voimme lukea, että se on sen takia, mitä Jumala on säätänyt käärmeelle rangaistukseksi.

 

Tämä todistaa sen, että käärme todellakin oli aikaisemmin lohikäärme ja se tarkoittaa sitä, että hänellä oli jalat, kuten on ilmoitettu Ilmestyskijassa 12:9.

 

Tulkoon se tunnetuksi, että Saatana (Lohikäärme/Käärme) ei ole Jumalan vihollinen. Hän on Jumalan luoma ja hänen todellinen luontonsa on pettää. Kuitenkin, se mitä tapahtui Eedenin Puutarhassa (jossa hän joutui Jumalan rankaisemaksi), tarkoittaa sitä, että Eevan pettäminen oli Saatanan oma päätös, se ei tullut Jumalalta.

 

Sinä voit panna merkille, että selitys koskien käärmeen identiteettiä ei ollut annettu Jumalalta Moosekselle (silloin kun hän kirjoitti Genesiksen, 1. Mooseksen kirjan), vaan on tuotu julki/paljastettu Ilmestyskirjassa. Tämä merkitsee sitä, että on aina olemassa oikea ajankohta ymmärtää Jumalan sana ja että tuo selitys tulee profeetalta kuin Moosekselta, ja hän ei ole kukaan muu kuin Opettaja Evangelista.

 

Kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Oliko hän Jeesuksen apostoli?

 

Maestro Evangelista ilmoittaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"sinun veljiesi, profeettain" - Uskonnot ovat olettaneet Ilmestyskirjan kirjoittajan olevan mies, jota he kutsuvat nimellä "Johannes, Jumalinen", ja apostoli. Kuitenkin Ilmestyskirjan on kirjoittanut Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

 

Opettaja Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi menestyksekkäästi täyttänyt hänen profetioihin kirjoitetun tehtävänsä; ei olisi ollut mitään tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

 

Koska Jeesus epäonnistui täyttämään hänen tehtävänsä (sillä hän joutui Saatanan pettämäksi; seurasi Saatanaa ja opetti sen opetuksia), niin Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa, jotta Jeesuksen ja hänen apostoleidensa petos voitaisiin tuoda päivänvaloon tai paljastettaisiin!

 

Luemme uudelleen 1. Moos. 3:14:

 

 "Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

 

Me voimme nähdä, että lohikäärmeen saama rangaistus Jumalalta on, että Hän teki sen käärmeeksi ja laittoi matelemaan mahallaan kaiket elämänsä päivät. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki käärmeet, jotka me näemme tänä päivänä, edustavat Jumalan antamaa rangaistusta olemisesta jyhjänä jäljennöksenä tai välikappaleena Saatanalle Adamin ja Eevan pettämisestä. Tämä ilmoittaa ja osoittaa, että meidän ei pidä sallia itseämme työkaluiksi Saatanan petokselle tekemään luvatonta ja kiellettyä selostusta Jumalan sanasta!

 

Valtavan suuri rangaistus odottaa niitä, jotka sallivat itsensä olevan Saatanan työrukkasina pettämään ihmisiä, koskien Jumalan sanaa.

 

Ja kuitenkin ongelma on:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - Me voimme lukea, että Saatana/Paholainen on johdattanut koko maailman harhaan ja hänen kanssaan tehtävässä ovat enkelit tai sanansaattajat. Tämä osoittaa sitä, että petos on levitetty ympäri maailman monien yksilöiden kautta.

 

Tämä osoittaa sen, että aivan kuten Jumala rankaisi lohikäärmettä/käärmettä sen oltua Saatanan työkalu/välikäsi petoksessa. Jumala tulee rankaisemaan näitä ihmisiä, jotka ovat tehneet itsestään asiamiehiä levittämään Saatanan valheellista opetusta.

 

Milloin ja millä tavalla tämä petos loppuu?

 

Luemme uudelleen 1. Moos. 3:14-15:

 

 "Ja HERRA Jumala sanoi käärmeelle: Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

 

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."  Genesis 3:15 NIV

Suora suomennos:

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

"Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." - Sinä voit panna merkille, että käärmeen rangaistus (Jumalalta) ei ollut karkoitus Eedenin Puutarhasta, jonka Jumala teki kuitenkin tuolle parille (Adamille ja Eevalle).

 

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille" -Tämä osoittaa ainoastaan sen, että tuo kamppailu hyvän voittamisesta pahan, ei koskaan päättynyt sen tapahtuman aikana Eedenin Puutarhassa, jolloin Adam epäonnistui.

 

Tuo ilmoittaa selkeäsi sen, että siinä on Jumalan taholta mainittuna kaksi "jälkeläistä" - Yksi on naisen ja toinen on käärmeen.

 

1. Mooseksen kirjassa 3:15 me voimme lukea, "hän on murskaava sinun pääsi." - "hän" merkitsee sitä, että se ei ole nainen, vaan hänen jälkeläisensä, joka on "mies" ja joka on "murskaava käärmeen pään".

 

Koska hän on naisen jälkeläinen, niin siitä seuraa, että hän on ihmisen poika. Siten ollen tämä valittu yksilö tulee olemaan kutsuttu nimellä IHMISEN POIKA, koska hän on ainoastaan mies/ihminen, EI siis kirjaimellinen Jumalan Poika.

 

 Tämän keskeisin sanoma on, että paluu takaisn Eedeniin tai Jumalan siunauksiin tulee tapahtumaan sitten kun profetoitu "naisen siemen tai jälkeläinen" ilmestyy ja voittaa sekä mitätöi Saatanan petoksen.

 

"ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." - Tämä tarkoittaa, että Käärme voi kaataa tai alentaa valitun henkilön pettämällä hänet. Me voimme nyt ymmärtää, että tämä Valittu henkilö voi tehdä vääryyden ja epäonnistua murskaamaan tai voittamaan "käärmeen". Tämä Valittu henkilö, aivan kuten Adam, voi joutua käärmeen petettämäksi ja harhaanjohtamaksi tekemään vääryyden tai pahuuden.

 

Adamin ja Eevan aikana Saatana käytti "Lohikäärmeen" ulkomuotoa valepukunaan pettäessään tuon parin. Sen jälkeen kun oli pettänyt tuon parin, niin se rangaistus, jonka hän joutui vastaanottamaan Jumalalta olemalla petollinen "lohikäärme", oli se, että hänen jalkansa leikattiin pois ja se laitettiin matelemaan mahallaan kuin (käärme).

 

Nyt on yhä käynnissä kamppailu hänen siemenensä ja naisen siemenen välillä, ja sen rooli on ´iskeä kantapäähän´ naisen siementä. Tämä ennakoi sitä, että hänen (Paholaisen) petos tulee jatkumaan, mutta ainoastaan käyttäen erilaisia muotoja tai identiteettiä toimittaakseen hänen tehtävänsä olla pettäjä.

 

Kun Saatana otti muotonsa olla Paholainen (Ilmestyskirja 12:9), ketä hän silloin petti?

 

Luemme asiaan:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi." Luukas 4:3

Paholainen haastoi Jeesuksen muuttamaan kiven leiväksi; Paholaisella on voima tehdä se. Jeesuksella ei ollut voimaa tehdä sellaista, yksinkertaisesti siksi, että hän oli ihminen. Paholainen tiesi täysin, että hän ei ollut "Jumalan poika"; ja mikäli Jeesus todella oli "Jumalan poika", niin Paholaisen ei olisi tarvinnut kysyä Jeesukselta ja pyytää tätä todistamaan mikä oli miehiään, sillä siten se olisi ollut loukkaus.

 Millä tavalla Jeesus vastasi Paholaiselle?

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä.'" Luukas 4:4

Jeesus vastasi Paholaiselle epäsuorasti, aivan kuin hän olisi sanonut, että hän ei pysty tekemään sitä. Paholainen tiesi, että hänellä ei ollut voimaa tehdä sitä ja siksi Paholainen teki tarjouksen…

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

"ja sanoi hänelle: Sinulle minä annan kaiken tämän auktoriteetin ja sen loiston" - käyttäkäämme meidän viisauttamme ja ymmärrystämme; jos Jeesus on juuri Jumalan poika tai jopa Jumala, niin miksi sitten on niin että Paholainen tai Saatana on se, joka lupautuu antamaan hänelle maailman auktoriteetin ja loiston?

 "sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon" - Käärme tai Saatana otti vastaan tämän auktoriteetin, kun hän onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa.

 

Tämä on syy sille, minkä takia Jumala sanoi 1. Mooseksen kirjassa 3:15, että käärme (Saatana/Paholainen) voivi iskeä naisen jälkeläisen kantapäähän, koska hän (Saatana) voisi myös pettää hänet (naisen jälkeläisen).

 

"Jos sinä siis ylistät minua, niin tämä kaikki on oleva sinun."  - Paholainen on se, joka lupasi Jeesukselle kaiken maailman auktoriteetin ja loiston. Kyseessä ei ollut Jumala!

 

Ja nyt tässä on ymmärrys:

 

Me voimme nyt todistaa, että käytännössä koko maailma ylistää ja kunnioittaen pelkää Jeesusta. Koska kyseessä on Paholainen, joka lupasi Jeesukselle kyseisen kunnian vastalahjana hänen (Saatanan) ylistämisestä, niin se selkeästi osoittaa, että Jeesus ei täyttänyt tehtävää olla naisen siemen/jälkeläinen (vaan valitsi ylistää Saatanaa) ja siten ollen hänestä tuli "käärmeen jälkeläinen", joka on mainittu 1. Mooseksen kirjassa 3:15.

 

Kuinka me voimme tietää, että Jumala ei koskaan luvannut Jeesukselle kyseisenlaista voimaa ja auktoriteettia kattaen koko maailman?

 

Minkä takia Jumala lähetti Jeesuksen?

 

 "Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. " 2. Samuel 7:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When your days are over and you rest with your ancestors, I will raise up your offspring to succeed you, your ownflesh and blood and I will establish his kingdom." II Samuel 7:12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät esi-isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. ".2. Samuel 7:12

Tässä jakeessa Jumala puhuu Kuningas Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta. Jumala kertoi Daavidille koskien hänen tulevaa jälkeläistään, hänen omaa lihaansa ja vertansa!

 

Mikä on tulevan Daavidin jälkeläisen/sukuseuraajan tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever..." II Samuel 7:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin/huoneen minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin/huoneen minun Nimelleni " -Tämä Daavidin jälkeläinen tulee saamaan erityisen tehtävän Jumalalta ja se on rakentaa Huone Jumalan Nimelle. Tämä osoittaa sen, että kaiken kaikkinen tarkoitus rakentaa huone/talo/temppeli Jumalan Nimelle, on tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi Israelin kansalle.

Miksi Jumalan Nimi on tuntematon Israelilaisille? Tässä selitys, jonka Jumala ilmoitti Opettaja Evangelistalle Raamatun kirjoituksista:

 

Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle syyn sille, minkä takia huone täytyi rakentaa Hänen (Jumalan) Nimelle, seuraavien jakeiden kautta Jeremiaan kirjasta:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.' "Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!" Jeremiah 44:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

 

Heidän matkansa aikana Egyptissä, he ylistivät toista jumaluutta, jota he kutsuivat nimellä "taivaan kuningatar", tämä on valtavan suuri väärinteko Israelin Jumalaa kohtaan. Jumala ei ollut antanut heille ohjetta valmistaa veistettyä toisesta jumalasta ja ylistää sitä.

 

Mikä oli Jumalan langettama rangaistus/tuomio, kun he jatkoivat sanotun jumalattaren ylistämistä? 

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni" - Aina siitä lähtien Jumala on kironnut Israelin kansan, niin että he eivät voi sanoa Jumalan Nimeä.

 

"Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." - Koska he olivat ja ovat Jumalan kiroamat, etteivät pysty tai voi lausua Hänen Nimeään, se tarkoittaa, että heillä ei ole enää aitoa ja todellista tuntemusta koskien Jumalan Nimeä. Jumala ei tule enää olemaan heidän (Juutalaisten) kanssa.

 

Uskonnot voivat sanoa, että "Kirous" tai rangaistus, jonka Jumala sääti Jeremia 44:24-26 oli suunnattu ainoastaan tiettyä ryhmää koskien, joka pakeni Egyptiin (Jeremiaan aikana), eikä se siten olisi koskenut kaikkia Juutalaisia. Kuitenkin, se mitä uskonnot eivät ymmärrä on, että tämä rangaistus, jonka Jumala sääti/määräsi oli pantu täytäntöön kun he olivat yhä heidän matkallaan Egyptin maassa. Tämä ei tapahtunut Jeremiaan aikana. Profeetta Jeremia ainoastaan paljasti syyn minkä takia Juutalaiset eivät tunne Jumalan Nimeä.

 

Kuinka me tiedämme, että kun he olivat vielä heidän matkallaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän idoliensa/epäjumaliensa palvonnallaan?

 

 "Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat ja joiden nähden Minä olin paljastanut/ilmoittanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

"eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä." - Tässä ilmestyksessä, jonka on kirjoittanut profeetta Hesekiel, Jumala vahvistaa totuuden siitä, että Israelin kansan Egyptissä olonsa aikana he jo ylistivät ja palvoivat vääriä jumalia ja jumalattaria.

 

Tämä pitää sisällään myös taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26). He kapinoivat Häntä vastaan jopa heidän matkansa aikana Egyptissä, ja koska he tekivät kuten tekivät, Jumala kirosi heidät, että he (Juutalaiset) eivät voi enää koskaan mainita tai sanoa Hänen Nimeään.

 

Miksi Jumala teki tämän heille?

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he asuivat" - Aivan kuten Jumala piti Hänen Nimensä puhtaana tulemasta häväistyksi kansojen keskuudessa, Jumala myös näytti meille millä tavalla Hän piti Hänen Nimensä puhtaana tulemasta häväistyksi Hänen oman kansansa epäjumalanpalveluksella laittamalla heille kirouksen, että he eivät voisi enää sanoa tai lausua Hänen Nimeään.

 

Mikä on hyöty kertoa Hänen kansalleen Hänen Nimensä, jos he eivät ylistä Häntä? Jumala antaisi heille silloin ainoastaan mahdollisuuden häväistä Hänen oma Nimensä!

 

Minkä takia Jumala toisti profeetta Jeremiaan kautta sen rangaistuksen, jonka Hän oli antanut Israelilaisille heidän taivalluksensa aikana Egyptissä?

 

 "Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account."
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

 

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut" - Kun Israelilaiset Jeremiaan aikana toistivat samat synnit ylistäen muita jumalia (aivan kuin heidän esi-isänsä olivat tehneet heidän matkansa aikana Egyptissä) Jumala siirsi saman rangaistuksen Juutalaisten ylle.

 

Kun Jumala teki valan Itselleen, että Juutalaiset eivät voi enää sanoa tai lausua Hänen nimeään - pysyykö se voimassa?

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRA Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

Kyllä se on pysyvä.

 

Me voimme nyt panna merkille, että nimi YHWH, jota Juutalaiset käyttävät kuvaamaan Jumalaa (sekä myös sen eri versioita, joita ovat vehkeilleet Raamattututkijat) EI OLE eikä TULE KOSKAAN OLEMAAN Jumalan Nimi, koska Jumala otti heiltä pois tuntemuksen ja tietämyksen koskien Hänen Nimeään, rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään ja harjoittamastaan epäjumalanpalveluksesta!

 

Juutalaiset eivät tunne tätä kertomusta, koska he ovat olleet Jumalan kiroamat.

 

Heidän epätiedottomuutensa on todiste siitä, kuinka tosi ja aito Jumalan vala Hänelle itselleen on. Juutalaiset eivät voi tai pysty lausumaan Hänen Nimeään.

 

Onko se totta, että kun sitten kun Israelin kansa tuntee Jumalan Nimen ja kutsuu avukseen Hänen Nimeään, Jumala tulee antamaan heille anteeksi?

 

 "Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Tuo syy (siellä oli tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle) on siinä, että Jumalan Nimi voisi olla näkyvillä heille valitun Daavidin sukuseuraajan toimesta ilman Jumalan sanan rikkomista! Mikäli Israelin kansa katuu ja kutsuu Jumalan Nimeä, Jumala tulee antamaan heidän syntinsä anteeksi. Tästä syystä tuleva Daavidin jälkeläinen on kutsuttu nimellä ´pelastaja´. Hän tulee tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi Israelilaisille sanotun huoneen tai temppelin kautta.

 

Tämän takia tehtävä rakentaa huone Jumalan Nimelle (2. Samuel 7:12-13) on niin tärkeää, että Jumalan Nimi tulisi tunnetuksi Israelin kansalle.

 

Mikä on hänen palkintonsa Jumalalta, mikäli hän menestyy ja onnistuu tehtävässään?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. II Samuel 7:14 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Mikäli Jeesus, Daavidin jälkeläinen, on menestyksekäs täyttämään hänen tehtävänsä, hänen valtaistuimensa kuninkaana tulee olemaan perutettuna Israelin ylle ikuisesti. Vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, niin Jumalan palkinto hänelle on titteli "Jumalan Poika" - se titteli, jonka Kuningas Salomo (Jumalan ensimmäinen valinta) epäonnistui vastaanottamaan (1. Aik. 22:9-13)

 

 KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Mikäli valittu Daavidin jälkeläinen epäonnistuu täyttämään hänen tehtävänsä, niin silloin hän ei tee väärintekoa Jumalaa vastaan, vaan kohtaan kansaa, koska näin heiltä on evätty tuntemus ja tieto Jumalan Nimestä. Ja kun he eivät tunne Jumalan Nimeä, he eivät tule saamaan Jumalan anteeksiantoa heidän synneilleen. Siten on ymmärrettävää, minkä takia kyseessä ovat juuri ihmiset ja kansa, jotka rankaisevat Daavidin jälkeläistä.

 

Onko se totta, että Kuningas Salomo oli ensimmäinen Daavidin siemen tai sukuseuraaja, joka oli valittu tätä tehtävää varten 2. Samuelin kirjassa 7:12-14?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi" 1. Aik. 22:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"But you will have a son who will be a man of peace and rest, and I will give him rest from all his enemies on every side.  His name will be Solomon, and I will grant Israel peace and quiet during his reign. He is the one who will build a house for my Name.  He will be my son, and I will be his father.  And I will establish the throne of his kingdom over Israel forever." 1 Chronicles 22:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vaan sinä tulet saamaan pojan, joka tulee olemaan rauhan ja levon mies, ja Minä annan hänelle rauhan kaikista hänen vihollisistaan joka puolella. Hänen nimensä on oleva Salomo, ja Minä takaan Israelille levon ja rauhan hänen hallinta-aikanaan. Hän on se, joka on rakentava huoneen/temppelin minun Nimelleni. Hän on oleva minun poikani ja Minä olen oleva hänen isänsä. Ja Minä vakiinnutan hänen kuninkuutensa valtaistuimen yli Israelin ikuisesi." 1. Aik. 22:9-10

 

Ensimmäinen valinta tavoittamaan tittelin tai arvonimen "Jumalan Poika", oli Kuningas Daavidin aito poika, Kuningas Salomo - kutsuttu nimellä rauhan mies. Kuten profetoitu, häntä tultaisiin kutsumaan nimellä "Jumalan poika", Jumalan Nimelle rakentamansa huoneen sekä Jumalan Nimen näyttämisen palkintona hänen kansalleen. Salomon tulisi olla ensimmäinen, joka olisi tullut tunnustetuksi "Jumalan Poikana", mikäli hän olisi täyttänyt menestyksekkäästi tehtävänsä.

 

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile." 1. Aik. 22:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Now, my son, the LORD be with you, and may you have success and build the house of the LORD your God, as he said you would.  May the LORD give you discretion and understanding when he puts you in command over Israel, so that you may keep the law of the LORD your God.  Then you will have success if you are careful to observe the decrees and laws that the LORD gave Moses for Israel.  Be strong and courageous.  Do not be afraid or discouraged.

1 Chronicles 22:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt minun poikani, HERRA sinun kanssasi, ja olkoon tiesi menestyksekäs ja rakenna HERRAN sinun Jumalasi huone, kuten hän sanoi, että tekisit. Antakoon HERRA sinulle harkintakykyä ja ymmärrystä, kun hän asettaa sinut hallitsemaan Israelia, niin että pitäisit HERRAN sinun Jumalasi lain. Sitten sinä olet saavuttava menestyksen, jos tarkoin noudatat säädöksiä ja lakeja, jotka HERRA antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea. Älä ole peloissasi tai lannistunut." 1. Aik. 22:11-13

 

Tämä oli se muistutus, jonka Kuningas Daavid antoi Salomolle - jotta hän olisi luja ja tottelisi Jumalan Käskyjä.

 

Vaikka huone tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi ei tullut tunnetuksi hänen kansansa ihmisille hänen aikanaan, koska Kuningas Salomo rakensi temppeleitä myös hänen vaimojensa väärille jumalille (1. Kun. 11:1-13).

 

Mutta se, missä nämä saarnaajat ovat epäonnistuneet opetuksessaan meille, on, että kyseinen tehtävä 2. Samuel 7:12-14 ei koskaan päättynyt Salomoon, vaan oli jatkettu edelleen Jeesukselle. 

 

Ja kuitenkin, kun Jeesus tuli, niin hänen ei enää tarvinnut rakentaa toista huonetta, sillä Salomo oli jo rakentanut Jumalan Nimeä kantavan Huoneen. Jeesuksen tehtävä oli ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisilleen Huoneen kautta, jonka hänen esi-isänsä, Kuningas Salomo oli rakentanut Jumalan Nimelle.

 

Onko se totta, että Jeesuksen tahtävä oli esitellä Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."  John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

Nyt kysymys kuuluu - Mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus opetti tai selitti meille?

 

Ja vastaus on EI YHTÄÄN - koska hän korosti, että ihmisten tulisi ylistää hänen omaa nimeään. Katso, mitä Kristityt tekevät nyt heidän rukouksissaan - he aina lopettavat rukouksen sanoilla "Jeesuksen nimeen"! Tietämättä, että se on juuri se väärinteko, jonka Jeesus on tehnyt Jumalan Nimeä vastaan sekä myös vastaan heitä, koska Hän eväsi heiltä mahdollisuuden todelliseen tuntemukseen ja tietoon Jumalan Nimestä! 

 

Nyt me voimme ymmärtää, että Jumala ei luvannut voimaa ja auktoriteettia Jeesukselle koko maailmaa kattaen, sen lupauksen antoi Saatana (Luukas 4:3-7)

 

Uskonnot voivat väittää, että tämä Jumalan sanan 2. Samuel 7:12-14 viittaa ainoastaan Salomoon, ei siis Jeesukseen. Onko se totta, että profetian tehtävä ei pääty Kuningas Salomoniin?

 

Lukekaamme toinen profetia koskien Jeesusta, joka oli annettu ennen kuin hän oli syntynyt:

 

"Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?"

Isaiah 7:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jesaja sanoi, " Kuulkaa nyt Daavidin huone/suku! Eikö ole tarpeeksi kun koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Tahdotteko te koetella myös minun Jumalani kärsivällisyyttä?" Jesaja 7:13

 

Tässä profeetta Jesaja puhuu näystä, jonka hänelle antoi Jumala, koskien sitä, että millä tavalla Jeesus, Kuningas Daavidin huoneesta olevana, tulisi syntymään.

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel." Jesaja 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel." Isaiah 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen vuoksi Herra Itse tulee antamaan teille merkin: Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel." Jesaja 7:14

 

"Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel." - Profetia puhuu "neitsyestä" antamassa syntymää Kuningas Daavidin pojalle tai jälkeläiselle, joka tulee olemaan kutsuttu tai jolle annetaan titteli "Immanuel", joka tarkoittaa "Jumala kanssamme".

  

"Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right." Isaiah 7:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän syö herajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." Jesaja 7:15

 

"kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean" - Tämä tarkoittaa sitä, että profetia 2. Samuel 7:12-14 ei päättynyt Salomoniin, vaan se todella siirrettiin eteenpäin Jeesukselle.

 

Me voimme panna merkille, että koska Jeesukselle oli annettu valinnanmahdollisuus (hylätä väärä ja valita oikea), niin tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että hänen äitinsä Maria ei ole oikeasti ja kirjaimellisesti neitsyt ja ettei hän ole todellinen jumalinen Jumalan Poika, vaan Daavidin jälkeläinen tai sukuseuraaja, jonka Jumala oli valinnut jatkamaan Kuningas Salomolta täyttämättä jäänyttä tehtävää 2. Samuel 7:14.

 

 "kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean." - Tämä osoittaa meille sen, että tämä profetia on kaikkinaisuudessaan kohdistunut Jeesukseen ja että kuinka tärkeä on hänen kannaltaan täyttää ja saatta päätökseen tehtävä 2. Samuel 7:14 annettu tehtävä. Siten ollen hänen tulisi pitää tarkka huomi, että ettei hän tulisi petetyksi tekemään vääryyttä.

 

Mikä on tämä "väärinteko", jonka Jeesus saattaisi tehdä?

 

Vastaus: Tulemalla Saatanan pojaksi tai "jälkeläiseksi, seuraajaksi"!

 

 Aivan kuten Jumala antoi ehdon 2. Samuel 7:14 Jeesukselle (Salomo epäonnistui vastaanottamaan mainitun tittelin) tulla kutsutuksi tai annetuksi tittelin "Jumalan Poika", jos hän saattaa onnistuneesti päätökseen hänen tehtävänsä, Saatana teki saman Jeesuksen ollessa kyseessä.

 

Isä ainoastaan testamenttaa kaiken hänen auktoriteettinsa ja voimansa hänen perilliselleen ja jälkeläiselleen. Vahvistaaksemme oliko Jeesus tämä kandidaatti tulla Saatanan jälkeläiseksi, niin meidän tulee lukea, että Saatana tarjosi hänelle kyseistä voimaa.

 

Jälleen kerran:

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

"Jos sinä siis ylistät minua, niin tämä kaikki on oleva sinun." - Voit panna merkille, että Saatana/Paholainen ei koskaan antanut Jeesukselle ehtoa, että hän joutuisi rangaistuksi, mikäli tekisi vääryyden, kuten Jumala sanoi 2. Samuel 7:14. Saatana tietää, että kyseisen tarjouksen tekeminen, vastavuoroisesti hänen ylistämisekseen, on jo alun alkaen väärin! Kyseessä on ainoastaan Jumala ja Häntä täytyy ylistää, ei Saatanaa. Siten, se väärinteko, jonka Jeesus voi joutua petetyksi tulleena tekemään, on ylistää Saatanaa, jotta hän (Jeesus) vastaanottaisi kyseisen loiston ja auktoriteetin maailmaa kattaen.

 

Sitten kun Jeesus ylistää Saatanaa, eikä Jumalaa, mitä tulee tapahtumaan hänen kanssa-israelilaisilleen?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

"kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne."  - Sitten kun Jeesus ylistää Saatanaa, hän on automaattisesti tottelematon Jumalaa kohtaan ja lopulta jokainen vuodatus, jonka hän saarnaa, ei ole Jumalan ylistämistä, vaan kansan ja ihmisten pettämistä olemaan tottelemattomia Jumalan käskyille ja siten ylistää Saatanaa!

 

NYT, LÄHES KOKO MAAILMA YLISTÄÄ JA KUNNIOITTAEN PELKÄÄ JEESUSTA JA YHÄ ME VOIMME NÄHDÄ OMIN SILMIN, ETTÄ KYSEESSÄ ON JUURI JUMALAN KIROUS, JOKA TAPAHTUU YLI MAAILMAN TÄNÄ PÄIVÄNÄ. SE YKSINKERTAISESTI TARKOITTAA SITÄ, ETTÄ JEESUS EI OHJANNUT MEITÄ YLISTÄMÄÄN JUMALAA, VAAN LAITTOI MEIDÄT KAIKKI YLISTÄMÄÄN SAATANAA.

 

 Lue, kuinka aito Jeesus petti meitä kaikkia ylistämään Saatanaa - joka on vielä lisätty hänen synteihinsä ihmiskuntaa kohtaan:

 

Klikkaa seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html. sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesuksen-voima

 

Sinä voit sanoa: Jeesus ei koskaa antanut periksi Saatanan koettelulle Luukkaan kirjassa, kappaleessa 4, jakeissa 1-12, joten kuinka voit sanoa Jeesuksen ylistäneen Saatanaa?

 

Vastaus: Tuona aikana Jeesus tiesi, että hän oli tekemisissä Saatanan kanssa ja hänen oli oltava varuillaan minkä tahansa petoksen edessä. Sen mitä uskonnot eivät koskaan kerro meille, on, että kuinka Saatana koetteli Jeesusta uudelleen ja kuinka Jeesus antoi myöden sille.

 

Vahvistaaksemme, että Saatana todella koetteli Jeesusta toisen kerran, lukekaamme siitä:

 

 "Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi." Luukas 4:13

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time." Luke 4:13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun paholainen oli lopettanut kaiken tämän koettelunsa, hän jätti hänet (Jeesuksen) kunnes olisi otollinen aika." Luukas 4:13

 

"hän jätti hänet (Jeesuksen) kunnes olisi OTOLLINEN aika." - Tämä vahvistaa, ettei koettelu ollut loppunut. Milloin oli tämä otollinen aika?

 

Tuossa kyseisessä toisessa Jeesuksen koettelussa Saatana ei tehnyt sitä suoranaisesti itse. Hän teki sen toisen henkilön kautta, joka oli läheinen Jeesukselle. Luemme siitä:

 

 

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13

 

Kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa, hän kysyi heiltä kuka "Ihmisen Poika" on, tai "Daavidin Poika", kuten on profetoitu 2. Samual 7:12-14. Hän ei kysynyt kuka "Jumalan Poika" on.

 

Kuinka hänen opetuslapsensa vastasivat hänelle?

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista." Matteus 16:14

 

Jeesus odotti hänen opetuslastensa sanovat tai julistavan, että hän oli "Ihmisen Poika" tai "Daavidin Poika".

 

Perustuen apostolien antamiin vastauksiin, he eivät todellisuudessa tienneet tai tunteneet häntä, eivätkä hänen työtään, joka oli profetoitu.

 

"Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"
Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä sitten?" hän kysyi. "Kuka minä sinun mielestäsi olen?" Matteus 16:15

 

 Mikä oli Pietarin vastaus?

  

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Matteus 16:16

 

Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus oli "Jumalan Poika". Kaikki uskontojen opetukset, että Jeesus on "Jumalan Poika" ilmiselvästi jättävät huomiotta kysymyksen, jonka Jeesus esitti opetuslapsilleen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Uskontojen opetuksen pääpainopiste oli Pietarin antamassa vastauksessa, että Jeesus oli "Jumalan Poika".

 

Todellisuudessa, Pietarin vastaus: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika." Oli epäkorrekti ja epätarkka! Jeesus nimenomaisesti kysyi, kuka Ihmisen poika on.

 

Vihastuiko Jeesus Pietarille tämän väärästä vastauksesta? Yrittikä hän oikaista tai korjata Pietaria?

 

 

 

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Matteus 16:17

 

Jeesus oli imarreltu Pietarin vastauksesta, että hän olisi "Jumalan Poika".

Muista se annettu ehto profetiassa koskien "Daavidin jälkeläistä"? (2. Samual 7:12-14) Mikäli tämä "Daavidin jälkeläinen" syyllistyisi rikokseen, niin hän joutuisi rangaistuksi ihmisten käsien kautta hakkaamalla, ruoskimalla ja lopulta ristiinnaulitsemalla.

 

Miksi? Jeesus otti hyödy Pietarin antamasta vastauksesta täysin itselleen.

 

Sen sijaan, että hän olisi nuhdellut Pietaria, hän ylisti ja siunasi hänet, hänen vastauksensa johdosta sanoen, "sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Ja sitten Jeesus aloitti väitteensä, että hän oli "Jumalan Poika". Hänen todelliset tunteensa koskien hänen suurinta mielihaluaan oli nyt asetettuna täysin avoimena hänen eteensä. Kaiken aikaa, syvällä sydämessään, hän halusi ihmisten huomioivan ja tunnustavan hänen olevan "Jumalan Poika".

 

Syy sille, minkä takia Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", johtui Pietarista.

 

Tämä oli hänen ensimmäinen rikoksensa. Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

Arviokaamme tekikö Jeesus sen, minkä Jumala oli käskenyt: 

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever..." II Samuel 7:13 (NIV)

Suora suomennos:

"Hän on se, joka on rakentava talon/temppelin/huoneen minun Nimelleni, ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi…" 2. Samuel 7:13

Jeesus oli Jumalan lähettämä ohjaamaan tai johdattamaan hänen kansansa ihmiset huoneelle, joka kantoi Jumalan Nimeä. Sen sijaan hän rakensi toisen huoneen hänen omalle nimelleen. Jeesus oli perustanut hänen oman kirkkonsa, ja se ei ollut osa hänen erityistä tahtäväänsä profetioissa. Tätä petosta on käytetty perustana monille uskonnoille.

 

Tämä oli Jeesuksen toinen rikos. 

 

Ja koska Pietari imarteli Jesusta hänen antamallaan vastauksella, kuinka Jeesus palkitsi vastalahjana Pietaria? 

 

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:19

 

Koska hän on olettanut olevansa nyt "Jumalan Poika", hän antoi Pietarille auktoriteetin. Mutta tiesikö Jeesus tehneensä rikoksen?

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

Siitä ajasta lähtien, kun hän aloitti teeskentelynsä olemisena "Jumalan Poika" ilman, että on täyttänyt hänen työnsä sekä perustanut hänen oman kirkkonsa, niin oliko hän tietoinen, että hän joutuisi kohtaamaan rangaistuksen "ihmisten käsien kautta ruoskimisin ja hakkaamisin"?

 

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." Matteus 16:21

 

Hän sanoi, että joutuisi "kärsimään" tai joutuisi kohtaamaan rangaistuksen, sekä kolmantena päivänä tulisi nostetuksi elämään.

 

Kun Jeesus sanoi, että ihmisen poika joutuisi ihmisten hakkaamaksi ja pahoinpitelemäksi sekä ruoskituksi, niin hän jo tiesi tehneensä vääryyden ja ansaitsi rangaistuksen, joka oli kirjoitettu profetiaan.

 

"ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." - Tunteakseen todellisen syyn, minkä takia Jeesus sanoi, että hänet tullaan nostamaan "kolmantena päivänä", oli ainoastaan symbolista - klikkaa seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

 

Luettuasi asiaa käsittelevän artikkelin yllä olevan linkin kautta sinä kykenet ymmärtämään, että Jeesus ei viittaa kirjaimelliseen ylösnousemukseen, kun hän sanoo, että hän ´tulee kolmantena päivänä nouseman ylös´. Jeesus puhui ainoastaan hänen täyttämättä jääneestä tehtävästään, jota tulee jatkamaan profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista.

 

Tuo niin kutsuttu Jeesuksen ylösnousemus on ainoastaan huhu, jonka keksivät apostolit, kun he perustivat heidän petoksensa, että Jeesus olisi kirjaimellinen Jumalan poika.

  

Klikkaa tästä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/eliko-jeesus-uudelleen

 

Tietääksesi täysin, kuinka apostolit pettivät ihmiskuntta koskien Jumalaa ja Jeesusta, klikkaa jotain seuraavaa linkkiä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/kuinka-apostolit-pettivat-ihmiskuntaa-koskien-jumalaa-ja-jeesusta--31.7.2013-osa-1

 

Jatkaaksemme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko"." Matteus 16:22

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him."Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you!"Matthew 16:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle!" Matteus 16:22

 

Pietari vaikutti Jeesukseen ja niin tämä teeskenteli olevansa "Jumalan Poika"; tällä kertaa hän yritti jälleen vakuutella Jeesusta, että kärsiminen ja kuolema eivät koskaan tapahtuisi hänelle (Jeesukselle).

 

Mitä Jeesus sanoi hänelle?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"." Matteus 16:23

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten." Matteus 16:23

 

Tämä on se ilmoitus ja merkki siitä, että Jeesus havaitsi Pietarin olleen Saatanan vaikutuksen alaisena, kun oli onnistuneesti pettänyt hänet!

 

Kun vertaa tapahtumiin Eedenin Puutarhassa, Käärme petti Eevaa, ei Adamia. Adam tuli petetyksi Eevan kautta! Jeesuksen tapauksessa, Saatana käytti Pietaria pettääksen Jeesuksen käyttäytymään kuin tämä olisi "Jumalan Poika". Se väärinteko, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa, tapahtui uudelleen Jeesuksen aikana ja siitä syystä hän joutui rangaistuksi. Jeesus ei koskaan ottanut opikseen aikaisemmasta rikkomuksesta, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa.

 

Sen tottelemattomuuden seurauksena, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa, Jumala rankaisi Käärmettä ja joutui matelemaan. Niiden rikkomusten takia, joita Jeesus teki, hän joutui myös Jumalan rankaisemaksi ja kärsi tuskallisen ruoskinnan ja ristiinnaulitsemistuomion. Molemmat kärsivät saman kohtalon - kumpikin joutui rangaistuksi!

 

Siksi Jeesuksen toinen koettelu, jonka Saatana teki, tapahtui hänen apostolinsa Pietarin kautta ja tällä kertaa Jeesus epäonnistui. Siitä hetkestä lähtien Jeesus ei enää kääntynyt Jumalan puoleen. Hän lopulta antoi periksi Saatanan koetteluille. Jeesus saarnasi hänen valheellista opetustaan ihmisille, opettamalla Jumalan käskyn vastaista, aivan kuten Saatana puhui vastakkaista Jumalan käskylle pettäessään Eevan.

 

Ja koska Jeesus täytti oman osansa sopimuksestaan Saatanan kanssa, niin nyt oli Saatanan aika täyttää hänen antama lupauksensa, joka on antaa Jeesukselle voima ja auktoriteetti. Lukekaamme pieni otos siitä, kuinka Saatana teki sen:

 

"Ja he purjehtivat gerasalaisten alueelle, joka on vastapäätä Galileaa. Ja kun hän oli noussut maihin, tuli häntä vastaan kaupungista mies, jossa oli riivaajia; ja hän ei ollut pitkään aikaan pukenut vaatteita ylleen eikä asunut huoneessa, vaan haudoissa." Luukas 8:26-27

 

Me voimme lukea, kuinka Jeesus tapasi demonien valtaaman miehen. Jatkaaksemme:

 

"Kun hän näki Jeesuksen, parkaisi hän ja lankesi maahan hänen eteensä ja huusi suurella äänellä: "Mitä sinulla on minun kanssani tekemistä, Jeesus, Jumalan, Korkeimman, Poika? Minä rukoilen sinua: älä minua vaivaa." Sillä hän oli käskemäisillään saastaista henkeä menemään ulos siitä miehestä. Sillä pitkät ajat se oli temponut häntä mukaansa; hänet oli sidottu kahleisiin ja jalkanuoriin, ja häntä oli vartioitu, mutta hän oli katkaissut siteet ja kulkeutunut riivaajan ajamana erämaihin." Luukas 8:28-29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When he saw Jesus, he cried out and fell at his feet, shouting at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? I beg you, don't torture me!"  For Jesus had commanded the evil spirit to come out of the man. Many times it had seized him, and though he was chained hand and foot and kept under guard, he had broken his chains and had been driven by the demon into solitary places." Luke 8:28-29 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän näki Jeesuksen, hän huusi ääneen ja lankesi hänen jalkoihinsa, huutaen täydellä äänellään, "Mitä sinä haluat minusta, Jeesus, Kaikkein Korkeimman Jumalan Poika? Minä rukoilen sinua, älä kiduta minua!" Sillä Jeesus oli käskenyt pahan hengen tulla ulos miehestä. Monet kerrat se oli vallannut hänet ja vaikka hän oli ollut kahlehdittuna käsistä ja jaloista sekä pidetty vartioituna, hän oli rikkonut kahleensa ja joutunut paholaisen pois ajamana kaukaisiin paikkoihin." Luukas 8:28-29

 

"Kun hän näki Jeesuksen, hän huusi ääneen ja lankesi hänen jalkoihinsa, huutaen täydellä äänellään, "Mitä sinä haluat minusta, Jeesus, Kaikkein Korkeimman Jumalan Poika? Minä rukoilen sinua, älä kiduta minua!" - Me voimme lukea yllä olevasta kappaleesta, että hengen valtaama mies tekee tiedettäväksi, että Jeesus on kirjaimellinen Jumalan poika.

 

Tällä kertaa Jeesus antoi itsensä täydellisesti Saatanan koettelemaksi.

 

Ne ihmiset, jotka olivat sinä aikana ympärillä ja he kuulivat henkien valtaaman miehen sanovat, että Jeesus on Jumalan kirjaimellinen Poika, joka johti pelonsekaiseen kunnioitukseen Jeesusta kohtaan. He uskoivat Jeesuksen kykenevän manaamaan henkiä ulos ja tekemään uskolla parantamisia sekä myös muita ihmeitä, sillä he luulivat hänellä olevan voima Jumalalta, mutta totuus on, kaikki tuo voima tuli Saatanalta!

 

Selventääksemme sitä tosiasiaa, mitä Pietari sanoi Matteus 16:17-18 ja sen mitä hengen valtaama mies sanoi koskien Jeesuksen olevan kirjaimellinen Jumalan Poika, ei ole yhdenmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi. Lukekaamme Jumalan sanat koskien Jeesusta 2. Samuelin kirjasta 7:12-14:

 

 

AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 2