YDISTYKÖÖN KOKO MAAILMA YHDEN TOSI JUMALAN NIMEN ALAISUUTEEN, KUTEN ON ILMOITTANUT PROFEETTA KUIN MOOSES - JUMALAN VIIMEINEN PROFEETTA! 28.4.2014 Osa 2 

 

Luemme Luomisen kertomuksen:

Taivas on Jumalan asuinpaikka:

"Ja Jumala loi suuret merieläimet ja kaikkinaiset liikkuvat, vesissä vilisevät elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikkinaiset siivekkäät linnut, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:21

  On totta, että Jumala loi eläimet ennen ihmistä.

"Ja Jumala siunasi ne sanoen: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää meren vedet, ja linnut lisääntykööt maan päällä" 1. Moos. 1:22

  Jumala ainoastaan sanoi niille, lisääntykää, niille ei annettu mitään liittoa.

  Mikä päivä se oli?

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, viides päivä." 1. Moos. 1:23

Jatkaaksemme:

"Ja Jumala sanoi: Tuottakoon maa elävät olennot, kunkin lajinsa mukaan, karjaeläimet ja matelijat ja metsäeläimet, kunkin lajinsa mukaan. Ja tapahtui niin: Jumala teki metsäeläimet (villieläimet), kunkin lajinsa mukaan, ja karjaeläimet, kunkin lajinsa mukaan, ja kaikki maan matelijat, kunkin lajinsa mukaan. Ja Jumala näki, että se oli hyvä."  1. Moos. 1:24-25

 "metsäeläimet (villieläimet), kunkin lajinsa mukaan" - Villieläimet, jotka on tässä kuvattu, ovat dinosauruksia, sillä ne olivat luodut ennen ihmisiä. Syy sille, miksi on kirjoitettu "villieläimiä", johtuu siitä, että ne ovat pääasiallisesti lihansyöjiä ja termiä "dinosaurus", ei ollut silloin vielä siihen aikaan keksitty.

 Me voimme nyt ymmärtää sen, koska mies (Jumalan lähettämä selittämään Hänen sanansa, joita Mooses on kirjoittanut tähän kirjaan), profeetta kuin Mooses, on tullut.

Mitä Jumala teki seuraavaksi:

"Ja Jumala sanoi: Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät." 1. Moos. 1:26-27

"Tehkäämme ihminen kuvaksemme" - Jumala loi ihmiset, "miehet ja naiset" samalla kertaa. Tässä asiayhteydessä sana "ihminen" on ymmärrettävä tarkoittaen ´ihmistä yleensä´. Sen takia on kirjoitettu "mieheksi ja naiseksi hän loi heidät". Kuinka monta paria oli luotu, sitä ei ole mainittu.

Sinä voit myös panna merkille, että kun ihminen oli luotu, niin Jumala ei koskaan maininnut hänellä olevan voiman yli "villieläinten", koska kun ensimmäiset ihmiset olivat luodut, niin dinosaurusten aikakausi oli jo päättynyt.

 "omaksi kuvaksensa" - Tarkoittaen Oikeamielisyydessä. Tämä on Jumalan tarkoitus luodessaan ihmiset, olla Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä, viisaudessa ja ymmärryksessä, ei koskaan fyysiseltä olemukseltaan ja määritteiltään.

 Vahvistaaksemme:

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

  "Ja Jumala siunasi heidät" - heidät, enemmän kuin yksi. Maestro sanoo, että tässä vaiheessa luomista Adamia ei oltu vielä luotu. Jumala viittaa tässä Hänen ensimmäiseksi luomiinsa ihmisiin.

"Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa" - Niitä käskettiin ainoastaan lisääntymään, niille ei annettu liittoa tai lupausta Jumalalta, aivan samoin kuin oli ihmisten kanssa.

"tehkää se itsellenne alamaiseksi" - heitä ainoastaan muistutettiin ottaa hallintaansa tai kontrolliin niiden population kasvu ja sen hillintä, niin että maa tai ympäristö kykenisi ylläpitämään heidät.

"Vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet" - "Vallita" tarkoittaa eläimiä käytettävän ainoastaan ihmisen tietouden ja kehityksen ja ymmärryksen inhimilliseen edistämiseen; ei syödä niitä.

On selvää, että ihmiset ja eläimet olivat luodut samaan luokkaan - "ihmisiin ja eläimiin". Jumalan silmin katsottuna, niille ei ollut annettu liittoa eikä käskyjä. Tämä oli Jumalan ensimmäinen luominen. Tämä oli kuuden päivän jakso tai AIKAKAUSI Hänen luomistaan.

Ja sitten seitsemäntenä päivänä, jatkoiko Jumala luomalla muita asioita?

Uskonnot väittävät, että "seitsemännen päivän" jälkeen Jumala ei luonut enää. Tämä kyseinen väite on todiste siitä, että heidän tapansa ja suuntansa opettaa raamattua perustuu ainoastaan heidän omaan ymmärrykseensä, eikä se tule Jumalalta.

Maestro Evangelista sanoo: Jotta olisimme varmoja asiasta, lukekaamme lisää. Muista, Adamia ja Eevaa ei oltu tässä vaiheessa vielä luotu.

Ja tähän aikaan kuudennen päivän tai ajanjakson luomisen ihmisten määrä oli kasvussa.

  Sillä aikaa, jo kuudentena päivänä luotujen ihmisten populaatio kasvoi.

 "Niin tulivat valmiiksi taivas ja maa kaikkine joukkoinensa. Ja Jumala päätti seitsemäntenä päivänä työnsä, jonka hän oli tehnyt, ja lepäsi seitsemäntenä päivänä kaikesta työstänsä, jonka hän oli tehnyt. Ja Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt. Tämä on kertomus taivaan ja maan synnystä, kun ne luotiin. Siihen aikaan, kun Herra Jumala teki maan ja taivaan," 1. Moos. 2:1-4

  Seitsemäntenä päivänä Jumala lepäsi tekemästään työstä, se aika oli ensimmäisen luomisen päättyminen.

"Jumala siunasi seitsemännen päivän ja pyhitti sen, koska hän sinä päivänä lepäsi kaikesta luomistyöstänsä, jonka hän oli tehnyt" - Hän oli ensimmäinen, joka noudatti ja tarkkasi Hänen omaa säädöstään/käskyään.

  Maestro Evangelista myös selittää tämän - jos Jumala Itse lepäsi Hänen työnsä jälkeen, niin kuinka paljon enemmän niin on oltava ihmisen suhteen?

  Tämän takia Sapatti tai lepopäivä on tärkeä kaikille ihmisille noudattaa, koska ainoastaan kiinnittämällä itsemme koko päivän lepoon, meidän kehomme virkistyy, elvyttyy, nuorentuu itsessään ja terveytemme kohentuu.

  Jälleen ensimmäiseen luomiseen -

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, ensimmäisen luomisen tuloksena olevat ihmiset, elivät toisissa osissa maapalloa.

  Ajattele asiaa - Mikäli me todella olemme kaikki yhden parin jälkeläisiä, niin miksi on Mustia, Valkoisia, Aasialaisia ja muun värisiä ihmisiä eri paikoissa?

  Myös se, kuinka uskonnot selittävät arkeologiset löydöt primitiivisistä, alkukantaisista ihmisistä, joilla oli erilainen fyysinen olemus tai ulkonäkö, joka poikkeaa modernin ihmisen anatomisesta ulkomuodosta, niin kuinka se on mahdollista jos Jumala loi vain yhden parin ihmisiä, joita kutsutaan Adamiksi ja Eevaksi?

  Nämä tehdyt löydöt tukevat tosiasiaa, että Jumala todellakin loi muita ihmisiä kauan ennen kuin Adam ja Eeva oli luotu.

  Kuudentena päivänä luodut ihmiset tai kuudennen vaiheen ovat Jumalan taholta tarkasteltuna Hänen"ensimmäinen luominen" tai Pakanat.

  Ensimmäisten luotujen ihmisten jälkeen, Jumala teki jälleen erityisen luomistyön:

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa (kasvia) kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5 

 "ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa (kasvia) kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle" -

Tämä on paikka jossakin Lähi-idässä, autiomaassa, se kuvaa puiden ja kasvien puuttumista tai poissaoloa.

Koskeeko tämä kuvattu paljaus tai tyhjyys koko sen aikaista maailmaa? Maestro sanoo että ei, koska kasvit oli luotu jo ensimmäisen Luomisen aikana. Onko se totta?

  Luemme seuraavasta kohdasta:

"Ja Jumala sanoi: Kasvakoon maa vihantaa, ruohoja, jotka tekevät siementä, ja hedelmäpuita, jotka lajiensa mukaan kantavat maan päällä hedelmää, jossa niiden siemen on. Ja tapahtui niin: maa tuotti vihantaa, ruohoja, jotka tekivät siementä lajiensa mukaan, ja puita, jotka lajiensa mukaan kantoivat hedelmää, jossa niiden siemen oli. Ja Jumala näki, että se oli hyvä." 1. Moos. 1:11-12

  Jumala loi kasvit ja puut eläinten ja ihmisten ruuaksi. Sinä näet Jumalan mahtavat muotoilun jäljen, kuinka eläimet selviäisivät, jos siellä ei olisi ollut kasveja, joilla ne olisi ruokittu?

  Milloin se oli?

"Ja tuli ehtoo, ja tuli aamu, kolmas päivä." 1. Moos. 1:13

Jos Jumala olisi luonut ensin eläimet ja ihmiset, luomatta ensin kasveja ja siementä kantavia hedelmiä ruuaksi, niin ne eivät olisi kyenneet elämään ja selviytymään.

  Palaamme:

"ei ollut vielä yhtään kedon pensasta maan päällä, eikä vielä kasvanut mitään ruohoa (kasvia) kedolla, koska HERRA Jumala ei vielä ollut antanut sataa maan päälle eikä ollut ihmistä maata viljelemässä," 1. Moos. 2:5

"maan päällä" - tietty paikka Lähi-idässä, erämaata. Tämä karuus/paljaus kuvaa vain maan tilaa Lähi-idässä.

"ihmistä maata viljelemässä" - siellä ei ole vielä älykästä ihmistä viljellen kehittämässä ja kylvämässä peltoja. Ensimmäisen luomisen ihmiset, vaikka he lisääntyivät lukumääräisesti, he olivat primitiivisiä, alkukantaisia ja yhä ruuan kerääjiä. He vain poimivat syömänsä ruuan pensaista ja maasta.

"vaan sumu nousi maasta ja kasteli koko maan pinnan." 1. Moos. 2:6

  Jumala laittoi veden virtaamaan maan halki ja teki sen kestäväksi ja tuottavaksi - kastelujärjestelmä ja teknologia tuli esitetyksi ja mitä tapahtui seuraavaksi?

"Silloin HERRA Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieraimiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu (olento)." 1. Moos. 2:7

"teki maan tomusta" - sinä huomaat, että Jumala loi jälleen, ihmisen luominen seitsemännen päivän jälkeen - mies luotiin yksin ilman paria. Hän oli Jumalan erityinen luominen, toinen luominen.

  Kuinka erityinen "mies" oli?

"Ja HERRA Jumala istutti paratiisin Eedeniin, itään, ja asetti sinne ihmisen "miehen", jonka hän oli tehnyt." 1. Moos. 2:8

   Tämä on aika, jolloin mies laitettiin Puutarhaan; puutarha oli olemassa ennen "miestä" - se oli toinen luominen:

"Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita, ihania nähdä ja hyviä syödä, ja elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun." 1. Moos. 2:9

"Ja HERRA Jumala kasvatti maasta kaikkinaisia puita," - tämä oli Jumalan toinen erityinen luominen, minkälainen se oli?

"kaikkinaisia puita, ihania nähdä" - nämä ovat koristeellisia puita.

"hyviä syödä" - hedelmää kantavia puita.

"elämän puun keskelle paratiisia, niin myös hyvän- ja pahantiedon puun" - tarkoittaa, että kun erityinen "mies" asetettiin Puutarhaan, niin ainoastaan hänellä oli jonkinlaista tietoa ja älyä, joka asetti hänet erilleen "ensimmäisen luomisen" ihmisistä. Hän kykeni erottamaan, mikä on kehityksen kannalta menestyksellistä ja mikä ei ole.

  Kuinka rikas oli miestä varten valmistettu maa?

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia, ja se jakaantui sieltä neljään (pää) haaraan. Ensimmäisen nimi on Piison; se kiertää koko Havilan maan, jossa on kultaa; ja sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä. Toisen virran nimi on Giihon; se kiertää koko Kuusin maan. Kolmannen virran nimi on Hiddekel; se juoksee Assurin editse (Kolmas virta on Tigris; se virtaa Assyrian itäpuolen myötäisesti). Ja neljäs virta on Eufrat." 1. Moos. 2:10-14

   Tarkoittaa, että puutarha oli yltäkylläinen ja täynnä luonnonrikkauksia.

"Ja Eedenistä lähti joki, joka kasteli paratiisia" - puutarhalla oli kanavaverkosto, kastelujärjestelmän tapainen.

  Jumala sijoitti puutarhan paikkaan, jossa vesi saattoi vapaasti virrata maasta jokiin. Hän ei luonut sitä paikkaan, jossa veden virtaaminen voisi estyä. Muutoin se tulvisi, kun joessa oleva vesi nousisi liiaksi sateen johdosta.

"sen maan kulta on hyvää. Siellä on myös bedellion-pihkaa ja onyks-kiveä" - että Puutarha oli yltäkylläinen luonnonrikkauksiltaan. Se oli tarkoitettu ainoastaan Puutarhassa olevalle miehelle.

"Ja HERRA Jumala otti ihmisen ja pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään (työskentelemään) ja varjelemaan (pitämään huolta) sitä." 1. Moos. 2:15

 Mies laitettiin puutarhaan ja hänelle annettiin kaikki tarvittava ylläpitääkseen ja kehittääkseen sitä.

  Tämä on myös ihmisen perimmäinen ja ydintehtävä täällä maan päällä - pitää huolta ja kehittää maata, ei saastuttaa ja väärinkäyttää luonnonrikkauksia.

Nyt tämä kyseessä oleva luominen 1. Mooseksen kirjassa kappaleessa 2 on osa eri luomista, kuin on ensimmäinen seitsemän päivän vaihe. Uskonnot eivät ole koskaan ajatelleet tai edes tienneet näistä kahdesta luomisesta Pyhässä Raamatussa, koska Jumala ei koskaan ole laittanut Hänen sanojaan heidän suuhunsa.

Uskonnot ovat opettaneet ja levittäneet heidän Raamattu opetuksiaan kuvitteellisina ja tekaistuina alusta lähtien aina tähän päivään asti.

Palaamme jatkaaksemme:

"Ja HERRA Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 1. Moos. 2:16-17

 "ihmistä" - annettiin käsky, hän on ainoana Puutarhassa; hän on erilainen ja erillään ihmisistä, jotka oli luotu kuudennen päivän Luomisen aikana. He muut ovat Eedenin Puutarhan ulkopuolella.

Onko se totta?

"Ja Jumala siunasi heidät, ja Jumala sanoi heille: Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi; ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet." 1. Moos. 1:28

  Maestro Evangelista sanoo: Jumala antoi käskyn 1. Moos. 2:16-17 "ihmiselle, miehelle" - Adamille.  Säädös tai käsky on suunnattu yksinomaisesti Adamille, yhdeltä yhdelle.

  Tämä yksi yhdelle ystävyyssuhde Jumalan ja Adamin välillä on se, mitä Jumala tahtoo meillä olevan Hänen kanssaan. Jumala tahtoo meillä jokaisella olevan yksilöllinen ja SUORA ystävyyssuhde Hänen kanssaan.

  Käsky, jonka Jumala antoi Adamille, on se, joka erottaa hänet muista, eli "ensimmäisen luomisen" ihmisistä, hänelle on annettu käsky ja muut eivät sellaista saaneet.

  Kuinka me voimme tietää, että Adam ei ole osa ensimmäistä luomista?

"Ja HERRA Jumala sanoi: Ei ole ihmisen hyvä olla yksinänsä, minä teen hänelle avun, joka on hänelle sopiva. Ja HERRA Jumala teki maasta kaikki metsän eläimet ja kaikki taivaan linnut ja toi ne ihmisen eteen nähdäkseen, kuinka hän ne nimittäisi; ja niin kuin ihminen nimitti kunkin elävän olennon, niin oli sen nimi oleva. Ja ihminen antoi nimet kaikille karjaeläimille ja taivaan linnuille ja kaikille metsän eläimille. Mutta Aadamille ei löytynyt apua, joka olisi hänelle sopinut." 1. Moos. 2:18-20

   Hän alkoi antaa eläimille nimiä, tarkoittaa, että hänen älykkyytensä ja tietotasonsa kasvoi. Jumala näki miehen olevan yhä yksinäinen…

  Tässä me voimme nähdä, että Adamin tarina on todella Jumalan toisesta luomisesta, sillä Jumalan ensimmäisessä luomisessa eläimet oli luotu ennen (1. Moos. 1:21-25) ensimmäisiä miehiä ja naisia (1. Moos. 1:26-28). Kun taas toisessa luomisessa Jumala loi Ihmisen, miehen, joka sai nimekseen Adam (1. Moos. 2:7) ja hänet luotiin ennen eläimiä (1. Moos. 2:18-20).

  Tämä myös tarkoittaa, että eläimet, jotka Jumala loi ensimmäisen luomisen aikana, eivät olleet samoja eläimiä, kuin olivat toisen luomisen eläimet. Tämä vastaa sitä, mitä me näemme todellisuudessa luonnossa, koska erilaisia eläimiä asuu eripuolilla ja osissa maapalloa.

  Me voimme nähdä myös, että toisessa luomisessa Adam luotiin YKSIN ja sitten eläimet, mutta ei naista vielä - joka on täysin eri tapaus, kuin ensimmäisessä luomisessa, jossa Jumala oli luonut ensin eläimet ja sitten vasta ensimmäiset ihmiset, miehet ja naiset samanaikaisesti.

  Jatkamme lukemista:

"Niin HERRA Jumala vaivutti ihmisen raskaaseen uneen, ja kun hän nukkui, otti hän yhden hänen kylkiluistaan ja täytti sen paikan lihalla." 1. Moos. 2:21

 "raskaaseen uneen" - tämän jakeen teksti kyetään selittämään ja ymmärtämään vain meidän nykyisen sukupolvemme aikana, mies rauhoitettiin nukuttamalla, aivan kuten hänet olisi valmisteltu toimenpiteeseen, joka on samanlainen kuin on kirurginen operaatio meidän aikanamme!

"Ja HERRA Jumala rakensi vaimon siitä kylkiluusta, jonka hän oli ottanut miehestä, ja toi hänet miehen luo." 1. Moos. 2:22

  Näin nainen oli luotu. Tämä oli toinen Jumalan erityisistä luomistöistä, toisin kuin seitsemän päivän Luomisen aikana 1. Mooseksen kirjan luvussa 1;"mieheksi ja naiseksi", heidät luotiin samanaikaisesti.

"Ja mies sanoi: Tämä on nyt luu minun luistani ja liha minun lihastani; hän kutsuttakoon miehettäreksi (naiseksi), sillä hän on miehestä otettu." 1. Moos. 2:23

 Tämä kuvaa sitä, että Jumala käytti tieteellistä prosessia, kun Hän "kloonasi" luomistyössään Eevan tehdessä, sillä Hän loi hänet Adamin ruumiinosasta (hänen kylkiluustaan).

"Sentähden mies luopukoon isästänsä ja äidistänsä ja liittyköön vaimoonsa, ja he tulevat yhdeksi lihaksi." 1. Moos. 2:23

  Tässä jakeessa, kuka siinä puhuu? Onko se Adam?

Luemme uudelleen, kuinka Mooses kykeni kirjoittamaan 1. Mooseksen kirjan tapahtumista: 

"Ja HERRA puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

Nyt me voimme ymmärtää kuka puhuu 1. Mooseksen kirjassa 2:24. Kyseessä on Jumala, kertoen tarinaa Moosekselle!

 Koska Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses (5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), niin me voimme nyt ymmärtää sen mitä Mooses on kirjoittanut. Jumala on laittanut Hänen sanansa Maestron suuhun, kuinka selittää tämä tapahtuma Genesiksestä.

 Me voimme myös panna merkille (siitä mitä Jumala sanoi 1. Moos. 2:2:24), että ihminen oli luotu menemään naimisiin. Se tarkoittaa sitä, että siellä oli muita ihmisiä, jotka asuivat (Eedenin Puutarhan ulkopuolella) ja että Adam ja Eeva eivät olleet ensimmäisiä ihmisiä.

  Maestro Evangelista sanoo. Tämä on ilmestys kertoen Jumalan luodessa ihmisen, jota me kutsumme Adamiksi ja naisen, jota me kutsumme Eevaksi, olemaan erillään maailmaan ensiksi luoduista ihmisistä. Me olemme onnekkaita ollessamme eläviä todistajia koskien tätä ilmestystä. Toiset, jotka ovat eläneet meitä ennen, eivät teinneet tästä mitään.

 Adam on erityinen Jumalalle, ja lupaus on annettu ainoastaan hänelle, ei Eedenin Puutarhan ulkopuolella asuville ihmisille.

  Vahvistaaksemme, että siellä todella on Ensimmäinen Luominen ja Toinen tai Erityinen Luominen, me voimme lukea sen siitä, mitä Jumala Itse sanoi:

"Ja mies yhtyi vaimoonsa Eevaan; ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Kainin ja sanoi: Minä olen saanut pojan HERRAN avulla. Ja taas hän synnytti pojan, veljen Kainille, Aabelin. Ja Aabelista tuli lampuri, mutta Kainista peltomies." 1. Moos. 4:1-2

  Sen jälkeen kun Adam ja Eeva poistettiin rangaistuksena Eedenin Puutarhasta, he asettuivat paikkaan, josta Adam oli otettu. Tämä oli aikaa, jolloin Ensimmäisen Luomisen ihmisten lukumäärä tai populaatio oli lukumääräisesti kasvanut.

  Heillä oli kaksi poikaa, Kain ja Aabel.

  Luemme seuraavasta:

"Ja Kain sanoi veljellensä Aabelille: Menkäämme kedolle. Ja heidän kedolla ollessansa Kain karkasi veljensä Aabelin kimppuun ja tappoi hänet. Niin HERRA sanoi Kainille: Missä on veljesi Aabel? Hän vastasi: En tiedä; olenko minä veljeni vartija? Ja hän sanoi: Mitä olet tehnyt? Kuule, veljesi veri huutaa minulle maasta." 1. Moos. 4:8-10

  Jumala tiesi Kainin murhanneen Aabelin…

 "Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja Kain sanoi HERRALLE: Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." 1. Moos. 4:11-14

"kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut" - mikäli me seuraamme uskontojen opetusta, että Adam ja Eeva olivat ensimmäiset ihmiset maailmassa, niin kuka tappaisi Kainin, hänen isänsä ja äitinsä?

  Kuten on mainittu "kuka ikinä minut kohtaa" - siis kuka tahansa, joka oli elossa siihen aikaan. Kain viittaa toisiin ihmisiin, jotka elivät elämäänsä heidän aikanaan. Hän ei puhu perheestään tai sukulaisestaan, joka hänet tappaisi. Tämä hylkää tai kiistää joidenkin Kristittyjen esittämän väitteen, että Kain meni naimisiin oman sukulaisensa kanssa. Nyt on erittäin selvää, ettei Kain nainut sisartaan kuten uskonnot saarnaavat.

  Mitä Jumala teki hänelle?

"Mutta HERRA sanoi hänelle: Sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman. Ja HERRA pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui HERRAN kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä." 1. Moos. 4:15-16

 "kuka ikinä tappaa" - todellakin, Jumala Itse vahvistaa siellä olleen muita ihmisiä Adamin perheen ohella tai lisäksi heidän aikanaan. Tässä viitataan Pakanoihin, jotka oli luotu ensimmäisen luomisjakson aikana. Siinä ei viitata Adamiin ja Eevaan tai heidän tuleviin jälkeläisiinsä.

"Ja HERRA pani Kainiin merkin" - tässä toistamiseen Jumalan antama lupaus Adamille, annettiin edelleen hänen jälkeläisilleen.

  Kun Kain asettui Noodin maahan, niin mitä tapahtui?

"Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok. Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek." 1. Moos. 4:17-18

   Mistä Kainin vaimo tuli? Pastorit ja papit ja kirkonmiehet antoivat vastauksen jo ajat sitten: Se oli hänen sisarensa, joka oli syntynyt Eevasta! He lisäsivät, että Adamilla ja Eevalla oli tytär Kainin ja Aabelin jälkeen.

  Voisiko tämä tarkoittaa, että uskonnot kertovat meille Kainin tehneen insestiä, sukurutsausta?

  Todistaaksemme onko uskontojen opetus koskien tätä asiaa totta vai ei, niin lukekaamme Pyhästä Raamatusta koskien Adamin ja Eevan kolmatta lasta. Kuka oli Adamin ja Eevan kolmas lapsi? Syntyikö heille Kainin ja Aabelin jälkeen tytär?

"Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi." 1. Moos. 4:25

   Seuraava lapsi oli myös poika! Uskonnot ovat olleet väärässä! He ovat jälleen lisänneet (parannelleet edukseen) Pyhän Raamatun opetusta. Siten se voi ainoastaan tarkoittaa, että Adamin ja Eevan aikana asui paljon ihmisiä maailmassa, ei tosin niin lukuisasti kun tänä päivänä.

  Jo pitkän aikaa Tiede on jatkuvasti esittänyt ihmiskunnalle heidän löytöjensä kautta, että se mitä uskonnot saarnaavat Adamista ja Eevasta ensimmäisinä ihmisinä maailmassa, ei ole totta. Mutta kuitenkin tosi elämän todisteista piittaamatta uskonnot ovat jatkaneet heidän valheellisia ja virheellisiä Raamatun kirjoitusten tulkintojaan. Uskontojen kapeamieliset tai totuutta vaarantavat tulkinnat ovat aiheuttaneet lukuisten ihmisten välinpitämättömyyteen, sen suhteen että Raamattu todella sisältää Jumalan Sanan. Että Raamatun Jumala on todella olemassa, sillä se mitä he saarnaavat, ei vastaa todellisia Tieteen löytöjä ja saavutuksia. He jatkavat oppinsa pakottamista seuraajiinsa. He toistuvasti vakuuttelevat seuraajilleen, että mikäli he eivät kuuntele uskoen heidän oppiaan, niin silloin he (heidän seuraajansa) eivät pääse "taivaaseen", josta he ovat saarnanneet ja siten heitä tullaan rankaisemaan ikuisella kidutuksella "helvetissä".

  Koska uskontojen (erityisesti Kristinusko) valheelliset opetukset, että Adam ja Eeva olivat Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset, on nyt paljastettu. Heidän tarinansa Taivaasta ja Helvetistä (jonka he sanovat olevan ihmisen viimeisin kohtalo kuoleman jälkeen) voidaan nyt tehdä ymmärrettäväksi ja asettaa häpeään.

  Me voimme nyt ymmärtää sen kautta mitä olemme lukeneet, että Jumala loi maan ja ihmiskunnan täysin loogisessa järjestyksessä. Siten, aivan alusta lähtien Jumala on näyttänyt meille, että Hänen teissään ja tekemisissään on syy ja järjestys.

 Se mikä on nyt ilmeistä, on, että Jumala teki kaksi luomista: Ensimmäinen luominen oli Pakanat ja toinen luominen Juutalainen suku/rotu, jonka ikivanha esi-isä Adam on.

 Adamin rooli oli suunniteltu olevan esimerkkinä miehestä, joka seurasi Jumalaa. Olemalla kuuliainen ja tottelevainen Jumalalle ja Hänen laeilleen, mies eläisi siunattua elämää ja ihmiset seuraisivat perässä hänen esimerkkiään. Takaisku on, että Adam ei läpäissyt testiä, jonka Jumala asetti hänelle. Hän salli itsensä tulla petetyksi vaimonsa taholta, jonka taas petti käärme, joka (ei muuten ollut ainoastaan puhuva käärme), vaan Saatana.

Luemme seuraavasta: 

 "Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him." Revelation 12:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Tuo käärme tai matelija, joka petti tai johti harhaan Adamin ja Eevan ei ole vain käärme, se on Saatana.

"joka johdattaa koko maailman eksyksiin" - me voimme nyt havaita kuinka Saatana johdatti koko maailman harhaan, pois tottelemasta Jumalan käskyjä. Tämä on todiste siitä, että me olemme olleet harhaanjohdettuja ja me kärsimme Jumalan kirouksesta.

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Sitten kun me käsitämme totuuden koskien Jumalaa, me tulemme käsittämään, että Saatana ei ollut yksin hänen petoksessaan. Hän käytti, ei ainoastaan yhtä, vaan montaa enkeliä tai sanansaattajaa pettämään ihmiskuntaa!

 Siten, Adamin epäonnistumisen takia muut ihmiset, jotka elivät hänen aikanaan, heiltä evättiin mahdollisuus tuntea aito Jumala.

 Adamin ja Eevan rangaistus on, että heidät ajettiin Jumalan taholta pois siunatusta elämästä, joka heillä oli Eedenin Puutarhassa. Heidät heitettiin kuivaan maahan, jossa he joutuivat työskentelemään kovaa, jotta maa antaisi heille ruokaa syödäkseen.

 Tämä tarkoittaa, että aivan kuten Adam on kärsinyt sen takia, että hän salli itsensä tulla harhaan johdetuksi, niin ihmiskunta myös nyt kärsii tänä päivänä, koska me emme ylistä Hänen (Jumalan) Nimeä, emmekä ole totelleet Jumalan käskyjä. Me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi väärien saarnaajien ja profeettojen toimesta, jotka eivät ole olleet Jumalan lähettämiä.

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

Tämän sanotun säädöksen/lain perusteella on nyt väistämätöntä, että todellinen syy minkä vuoksi me kärsimme näistä kirouksista (tapahtuvat tuhot, katastrofit, sodat ja väkivalta) eivät johdu siitä, että ei ole olemassa Jumalaa, vaan siitä että me emme ole totelleet Hänen käskyjään ja olemme ylistäneet muita jumalia! 

On täysin meidän omaa syytämme, että me kärsimme nyt, eikä syy ole Jumalan. Me olemme olleet tottelemattomia Hänelle, emmekä ole noudattaneet/seuranneet Hänen käskyjään.

 Sinä saatat kysyä: Kuinka me voimme tietää, että nämä katastrofit, jotka jatkuvasti tapahtuvat näinä päivinä ovat merkkejä Jumalan kirouksesta meidän yllämme?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God - the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this Book of the Law, until you are destroyed."Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

Suora suomennos:

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

Jumala Itse varoitti, että tapahtumat sekä vitsaukset, (jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä) tulevat tapahtumaan uudelleen. Sen lisäksi ovat tulleet erittäin vaaralliset virustaudit  ja vitsaukset kuten AIDS, Ebola, SARS, MERS,lintuinfluenssa, Hullun lehmän tauti (FDM), Sikainfluessa ja viimeisimpänä polion kaltainen tauti, joka vaikuttaa lapsiin Kaliforniassa, USA sekä tuhoisat hurrikaanit, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei koettu Mooseksen aikana) tapahtuvat nyt meidän aikanamme.

Nämä ovat merkkejä siitä, että maailma on todella Jumalan kiroama, sen vuoksi, että me ylistämme väärää jumalaa, emme pelkää Jumalan Tosi Nimeä, emmekä seuraa Hänen käskyjään.

 Nyt kun me olemme heränneet tuon kaltaisista vääristä opetuksista, niin mitä tapahtuu seuraavaksi?

 "Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä." Jeremia 31:27

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals. Jeremiah 31:27 (NIV)

 Suora suomennos:

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

"Päivät ovat tulossa" - on olemassa oikea aika jolloin kyseinen kirjoitettu profetia tulee ymmärretyksi ja se aika on silloin kuin aito profeetta kuin Mooses tulee, koska juuri hänen suuhunsa Jumala on laittanut sanat, kuinka ja joiden kautta selittää kyseinen jae.

Juudan ja Israelin Huone tullaan liittämään yhteen "ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa" - Tämä on suuri Jumalan profetia.

 Mikä on tämän profetian tarkoitus?

Keitä ovat "ihmisten ja eläinten jälkeläiset", jotka tullaan liittämään kyseisten kahden huoneen (heimon) kanssa?

 Me olemme lukeneet ensimmäisessä osassa tätä artikkelia, Maestro Evangelistan ilmestystä koskien totuutta Adamista ja Eevasta, että he EIVÄT OLE Jumalan ensimminen luominen tai ensiksi luodut ihmiset. 

"ihmisten ja eläinten jälkeläiset" - symbolisoi Jumalan ensimmäistä luomista, ihmisiä, joille ei annettu liittoa Hänen kanssaan. Tämä on Pakanoiden rotu.

"Juudan ja Israelin Huone" - symbolisoi toisen luomisen Jumalan luomistyön jälkeläisiä, eli Adam ja kyseessä ovat Juutalaiset, joilla oli liitto Hänen kanssaan Mooseksen kautta.

 "Ihmisten ja eläinten jälkeläiset tai Pakanat sekä Israelin ja Juudan Huoneet tai Juutalaiset" - Jumala tulee tekemään heidät yhdeksi kansaksi Hänen Nimensä kautta, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

Muukalaisen, Maestro Evangelistan kutsumus olemaan Jumalan profeetta kuin Mooses ja ilmoittamaan Hänen Nimensä on se yhdistävä tekijä tämän profetian täyttymiselle tai toteutumiselle todellisuudessa. Maestro on ensimmäinen pakana, jonka Jumala teki Israelilaiseksi Hänen Nimensä kautta. Maestro Evangelistan valinta (olemaan profeetta kuin Mooses) on tehnyt meidät (maailman ihmiset) olemaan ELÄVIÄ todistajia sille, että Jumala tekee meidät Hänen kansakseen sitten kun me tunnustamme Hänen tosi Nimensä. 

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Tämän profetian merkitys tai tarkoitus on nyt juuri ilmoitettu ensimmäistä kertaa koko maailmalle, niin että  kaikki ihmiset voisivat tietää olemassa olevan yksi tosi Jumala, eivätkä uskonnot tiedä tai tunne Häntä, eivätkä Hänen kaikkia profetioitaan.

"Ja niinkuin minä olen valvonut repiäkseni ja kukistaakseni heitä, hajottaakseni ja hävittääkseni, tuottaakseni onnettomuutta, niin minä olen valvova rakentaakseni ja istuttaakseni heitä, sanoo Herra." Jeremia 31:28

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Just as I watched over them to uproot and tear down, and to overthrow, destroy and bring disaster, so I will watch over them to build and to plant," declares the LORD." Jeremiah 31:28 (NIV)

Suora suomennos:

"Aivan kuten Minä olen valvonut heitä repiäkseni juuriltaan ja murskatakseni, tuhotakseni ja tuodakseni hävitystä, niin Minä katson huolehtien heidän puoleensa rakentaakseni ja istuttaakseni heidät, julistaa HERRA." Jeremia 31:28

 Nämä ihmiset "ihmisten ja eläinten jälkeläiset" ovat Jumalan taholta tarkasteltuina ilman lupausta ja vailla liittoa, siitä syystä Hän ei säästä ketään.

 Siitä syystä, että me emme ole tunteneet tosi Jumalaa, me olemme kärsineet valtavasti läpi historian: Sodat, nälänhädät, tuhot, vitsaukset ja muut, mutta tällä hetkellä Jumala on antamassa meille uutta alkua. Kaikki ihmiset tulevat olemaan yhdistettyjä yhden tosi Jumalan alaisuuteen.

Mitä muita opetuksia me olemme nukkuneet ohi sikiunessamme?

 Mitä ovat muut Jumalan opetukset, joita me emme ole koskaan tienneet, koska uskonnot ovat väristelleet ne?

"Niinä päivinä ei enää sanota: 'Isät söivät raakoja rypäleitä, lasten hampaat heltyivät'; vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:29-30

"vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden" - Oppi koskien "perisyntiä" ei totisesti ole totta; se on uskontojen keksimä valhe. Uskonnot saivat meidät uskomaan, että Adam on ensimmäinen ihminen ja että me olemme perineet hänen syntinsä ja ainoastaan Jeesus voi meidät pelastaa. Nyt, kun me olemme todenneet, että Adam ei ole Jumalan ensiluomus, niin siten perisyntioppi on poistettu salaperäisyydestään ja kumottu sekä häväisty.

Sinä tulet oppimaan www.thename.ph ja www.thenameonline.info  sekä www.suurinimi.com kautta, että Jumala on ilmoittanut profeetalle kuin Moosekselle, että Jeesus kuoli omien väärintekojensa seurauksena! Tämä tarkoittaa sitä, että jokainen meistä on todellakin vastuussa meidän itse tekemistämme vääryyksistä (synneistä).

Me olemme nyt todistaneet, että uskontojen opetukset ovat erilaisia kuin ovat Jumalan opetukset ja käskyt.

Jokainen ihminen vastaa ja maksaa omista synneistään; kukaan toinen ihminen ei voi pelastaa toisen ihmisen elämää. Hänen itsensä on pelastettava se.

Juuri tällä kyseisellä hetkellä on se aika, jolloin se, mitä on kirjoitettu Jeremias 31:26, on saamassa täyttymyksensä.

 Palaamme seuraavaan:

"vaan jokaisen on kuoltava oman syntivelkansa tähden. Jokaiselta ihmiseltä, joka syö raakoja rypäleitä, heltyvät hänen omat hampaansa." Jeremia 31:30

 Yksikään ihminen ei voi tai kykene pelastamaan toista ihmistä, kun kyseessä on synti; jokaisen meistä on pyydettävä anteeksiantoa suoraan Jumalalta. Ja mitä tapahtuu seuraavaksi?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton" Jeremia 31:31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The days are coming," declares the Lord, "when I will make a new covenant with the people of Israel and with the people of Judah." Jeremiah 31:31 (NIV)

 Suora suomennos:

"Ne päivät ovat tulossa, "julistaa Herra, "kun Minä teen uuden liiton Israelin ihmisten kanssa ja Juudan ihmisten kanssa." Jeremia 31:31

"Ne päivät ovat tulossa" - tämä aika on juuri nyt meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

"uuden liiton" - Miksi "uusi"?

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä kylvän Israelin maahan ja Juudan maahan ihmisen siementä ja karjan siementä." Jeremia 31:27

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The days are coming," declares the LORD, "when I will plant the house of Israel and the house of Judah with the offspring of men and of animals." Jeremiah 31:27 (NIV)

 Suora suomennos:

"Päivät ovat tulossa, "julistaa HERRA, "jolloin Minä liitän Israelin huoneen ja Juudan huoneen ihmisten jälkeläisten ja eläinten kanssa." Jeremia 31:27

Tämä on oleva se uusi liitto Jumalan ja Hänen uuden kansansa kanssa, maailman ihmisten. Kyseessä eivät ole ainoastaan Juutalaiset, vaan koko maailman ihmiset (ihmisten ja eläinten jälkeläiset), symbolisoivat Jumalan ensimmäistä luomista.

 Millä tavalla se on erilainen?

 "en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them," declares the LORD. Jeremiah 31:32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa/isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies," julistaa HERRA." Jeremia 31:32

 Tämä on tapa, jolla Jumala kuvaa Hänen aikaisempaa kansaansa: He eivät pysyneet uskollisina Hänelle.

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33

  Nyt Jumala mainitsee vain yhden huoneen/suvun. Tämä on "Israelin huoneen, ja Juudan huoneen" liittäminen "ihmisten ja eläinten" kanssa. Jumala tulee tarkastelemaan heitä kaikkia uutena Jumalan kansana/ihmisinä.

Minkälaisia me havaitsemme heidän olevan?

"Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:34

 "Tuntekaa Herra" - uuden Kansan ihmiset tulevat tuntemaan Jumalan ja Hänen Suuren Nimensä. Tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme!

Uskontoja ei ole enää oleva, sillä heidät havaitaan olevan väärässä sen suhteen mitä he saarnaavat koskien Jumalaa.

 "sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä" - Sitten kun me tunnustamme tosi Jumalan Nimen ja kuljemme Hänen käskyjensä mukaisesti, niin meidän syntimme tulevat olemaan Jumalan anteeksiantamia, eikä niitä enää muisteta. Tämä on Jumalan tosi opetusta ja kun uskonnot samanaikaisesti ja jatkuvasti muistuttavat ihmisiä heidän syntisestä luonnostaan, joka on täysin vastakohtaista sille, mitä Jumala tahtoo meidän tuntevan.

 Mitä Jumala sanoo näistä tämän päivän saarnaajista, jotka ovat jo lukeneet ilmestykset nettisivustoilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ja kuitenkin hylkäävät tosi Jumalan nimen, jonka Maestro Evangelista tuo ja jopa vaativat, että heidän harhaluulonsa Jumalasta on totta.

"Kuinka kauan? Mitä on mielessä noilla profeetoilla, jotka ennustavat valhetta, ennustavat oman sydämensä petosta?" Jeremiah 23:26

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"How long will this continue in the hearts of these lying prophets, who prophesy the delusions of their own minds?" Jeremiah 23:26 NIV

Suora suomennos:

"Kuinka kauan tämä jatkuu näiden valehtelevien profeettojen sydämissä, jotka profetoivat heidän omien mieltensä harhakuvia?" Jeremiah 23:26

 "Kuinka kauan tämä jatkuu näiden valehtelevien profeettojen sydämissä" - Nämä saarnaajat, sen sijaan että nöyryyttäisivät itsensä, yhä jatkavat valitsemallaan saarnaamisen tiellä, että mies, jota Jumala rankaisi, on aito jumala ja väittävät kivenkovaan, että nimet joita he ovat opiskelleet olevan Jumalan, kuten YWHW, Jehova ja Allah on Jumalan nimi. Näiden väärien nimien kautta, joilla he saarnaavat Jumalasta, nämä saarnaajat tekevät päinvastaista - he ovat laittaneet heidän omat sanansa Jumalan suuhun ja siten tekevät jumalanpilkkaa!

"jotka profetoivat heidän omien mieltensä harhakuvia" - Nämä saarnaajat ovat saaneet teoillaan ihmiskunnan uskomaan, että on olemassa toinen elämä/kuoleman jälkeinen elämä taivaassa. Se ei ole totta.

 Tuollainen Kuvitteellinen Kuoleman jälkeinen elämä taivaassa on jo paljastettu olevan valhetta Maestro Evangelistan monien artikkeleiden kautta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com

"Aikovatko he unillaan, joita he kertovat toinen toisellensa, saattaa minun kansani unhottamaan minun nimeni, niinkuin heidän isänsä ovat unhottaneet minun nimeni Baalin tähden?" Jeremiah 23:27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They think the dreams they tell one another will make my people forget my name, just as their ancestors forgot my name through Baal worship." Jeremiah 23:27 NIV

 Suora suomennos:

"He luulevat heidän kertomansa unet toisilleen, saa minun kansani/ihmiseni unohtamaan minun nimeni, aivan kuten heidän esivanhempansa unohtivat minun nimeni Baalin ylistämisen ja palvonnan seurauksena." Jeremiah 23:27

"He luulevat heidän kertomansa unet toisilleen, saa minun kansani/ihmiseni unohtamaan minun nimeni" - tämä siksi, että nämä saarnaajat ovat tehneet blogikirjoituksia Maestro Evangelistaa vastustamaan, sillä he haluavat nykypäivän Juutalaisten ja jopa Jumalan Uuden Kansan/Uusien ihmisten (niiden, jotka nyt kutsuvat Jumalan Nimeä) hylkäämään hänen ilmestyksensä, että Jumalan Pyhä Nimi on Israel.

Sinä voit huomata heidän turhat ja hyödyttömät Jumalan Nimen hylkäämisehdotuksensa tämän päivän Internetin hakukoneissa.

Kuitenkin, mikäli me jatkamme sillä tiellä, josta Jumala sanoi:

"aivan kuten heidän esivanhempansa unohtivat minun nimeni Baalin ylistämisen ja palvonnan seurauksena" - Jumalan sanoessa, että aikaisemmat Israelilaiset unohtivat Hänen nimensä heidän vääränlaisen palvonnan ja ylistämisen seurauksena, Hän VAHVISTAA MEILLE KAIKILLE, ETTÄ SYY MINKÄ TAKIA HÄNEN AIKAISEMPI KANSANSA/IHMISENSÄ EI TUNNE HÄNEN NIMEÄÄN ISRAEL, johtuu Hänen langettamastaan RANGAISTUKSESTA, Jeremias 44:24-26. JUMALA HYLKÄÄ Itseensä kohdistetut nimet YWHW, Jehova sekä Jahve, joita saarnaajat ja kirjanoppineet ovat keksineet Hänen Nimekseen.

Sitä ei voida kiistää tai mitätöidä, että Juutalaiset ovat olleet Jumalan kiroamia ja se on syynä sille, että he eivät ole kyenneet tuntemaan Hänen Nimeään Israel.

Yksikään ei kykene kiistämään etteikö Maestro Evangelista ole tosi profeetta kuin Mooses, joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään. Nämä tämän päivän saarnaajat (erityisesti ne, jotka ovat asettuneet vastustamaan Maestro Evangelistaa) ovat todellakin "valehtelevia profeettoja", joista Jumala Itse puhuu meille!

"Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa; mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti. Mitä tekevät oljet jyvien seassa? sanoo Herra." Jeremiah 23:28

 "Se profeetta, jolla on uni, kertokoon unensa" - annettakoon näiden väärien saarnaajien jatkaa yhä heidän valheitaan.

"mutta se, jolla on minun sanani, puhukoon minun sanani uskollisesti" - Tässä Jumala puhuu miehestä, jolla on Hänen sanansa. Hän ei ole kukaan muu, kuin se, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, Hänen profeettansa kuin Mooses.

 Me voimme todistaa Hänen uskollisuuttaan Jumalalle, kun hän ei lopeta ilmestyksien paljastamista koko maailmalle webbisivujen www.thename.ph  ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta sanoja koskien Jumalan aitoa Nimeä, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa.

 "Mitä tekevät oljet jyvien seassa, sanoo Herra."" - Lukemalla perusteellisesti ja ajatuksella Maestro Evangelistan ilmestykset (sanotuilla webbisivuilla) ja vertaamalla siihen, mitä nämä saarnaajat sanovat häntä vastaan, ihmiset voivat helposti nähdä eron sen, joka puhuu Jumalan sanoja ja on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään sekä sen joka puhuu Jumalasta omien mielikuviensa kautta.

"Eikö minun sanani ole niinkuin tuli, sanoo Herra, ja niinkuin vasara, joka kallion murtaa?" Jeremiah 23:29

 "Eikö minun sanani ole niinkuin tuli" - me voimme todistaa, kuinka aito Jumalan sana symbolisesti polttaa ja tuhoaa väärät opetukset, joita uskonnolliset saarnaajat ovat keksineet, kun me olemme lukeneet kaiken, minkä profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista puhuu koskien tosi Jumalan Nimeä.

Kuinka me tiedämme, että Jumala on nyt aloittanut Hänen tuomionsa ihmiskunnan yllä, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelistan tulolla?

"Sillä katso se päivä on tuleva, joka palaa kuin pätsi. Ja kaikki julkeat ja kaikki, jotka tekevät sitä, mikä jumalatonta on, ovat oljenkorsia; ja heidät polttaa se päivä, joka tuleva on, sanoo Herra Sebaot, niin ettei se jätä heistä juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Surely the day is coming; it will burn like a furnace. All the arrogant and every evildoer will be stubble, and that day that is coming will set them on fire," says the LORD Almighty. "Not a root or a branch will be left to them." Malachi 4:1 (NIV)

 Suora suomennos:

 "Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

"Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi" - Tämä on meidän nykyinen aikamme, aikakausi, jolloin maailma kärsii MAAILMANLAAJUISEN LÄMPENEMISEN seuraamuksista. Tapahtumat, joita me näemme meidän maailmassamme näinä päivinä, ovat MERKKINÄ siitä, että Jumalan profeetta kuin Mooses on jo täällä, meidän aikanamme ja meidän keskuudessamme!

Kuinka tai millä tavalla tämän hetkinen ilmaston muutoksen kriisi on yhdistettävissä siihen, mitä on kirjoitettuna Pyhän Raamatun kirjoituksiin? Kuuntelemalla uskontojen opetuksia me olemme kääntäneet meidän planeettamme sairaaseen tilaan, josta se kärsii tänään ja nykyaikana!

 Tuleeko maailma loppumaan, kuten uskonnot sanovat?

                      "Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

Maailma on ikuisesti. Ei se ole loppumassa tai tuhoutumassa; se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei tulisi olla peloissaan maailman loppumisen suhteen, sillä Jumala on säätänyt kauan sitten, että maailma ei lopu olemasta.

Miksi Jumala loi meidät tälle planeetalle, jota me kutsumme Maaksi?

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, asuttavaksi hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"For this is what the Lord says - he who created the heavens, he is God; he who fashioned and made the earth, he founded it; he did not create it to be empty, but formed it to BE INHABITED - he says: "I am the Lord, and there is no other." Isaiah 45:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Sillä näin sanoo Herra - Hän joka loi taivaat, hän on Jumala; hän joka muotoili ja valmisti maan, hän perusti sen; hän ei tehnyt sitä tyhjäksi, vaan muovaili sen OLEMAAN ASUTTU - hän sanoo: "Minä olen Herra, muita ei ole." Jesaja 45:18

Yllä olevasta Raamatun jakeesta me voimme ymmärtää, että Jumala loi planeetan, jolla me asumme, olemaan asuttu. Hän loi kaiken mikä on tarpeellista ylläpitämään inhimillistä elämää. Jo ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo taannut ja varmistanut kaiken meidän perustarpeisiimme. Jumala antoi meille ilman hengittää, vettä juodaksemme ja puhdistauaksemme ja kaikkein tärkeimpänä hedelmät ja vihannekset syötäväksi. Todellakin, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

Miksi Jumala loi ihmisen? Vastaus siihen on löydettävissä siitä kun Adam luotiin. 1. Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala otti hänet ja "pani hänet Eedenin Puutarhaan työskentelemään ja pitämään huolta siitä". Sanomalla "pitämään huolta", se tarkasti ja selkeästi osoittaa, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen luomisensa huolen pitäjä, EIKÄ ihmisen tulisi olla välinpitämätön asumaansa planeettaa kohtaan.

Mutta ihminen unohti velvollisuutensa. Me olemme olleet piittaamattomia planeettaamme maata kohtaan, kun olemme ottaneet maasta valtavia määriä fossiilista öljyä, tiedostamatta, että se voi saada aikaan maailmanlaajuisen lämpenemisen. Siten ollen, mikäli me nyt koemme tappavia myrskyjä, tsunameita, maanjäristyksiä ja monia muita sään häiriötekijöitä, jotka vievät niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja ja perheiden elinkeinoja ympäri maailmaa, niin me voimme syyttää ainoastaan itseämme, emmekä Jumalaa. Miksi? Se johtuu siitä, että me olemme epäonnistuneet pitämään huolta meidän planeetastamme Maasta.

Ja vielä pahempaa, nämä uskonnot sen sijaan, että opettaisivat Jumalan luoneen meidät pitämään huolta maailmasta, he ovat saaneet meidät uskomaan, että on tulossa "maailmanloppu". Että Jumala olisi tehnyt meille toisen paikan taivaassa, jonne pääsemme kun ylistämme julmasti tapettua ´Jeesusta´ jumalana, ja tämä on johtanut meidät olemaan välinpitämättömiä maata kohtaan!

Luemme Malakia 4:1 uudelleen:

 "Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi. Kaikki röyhkeät ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." Malakia 4:1

 "Varmasti se päivä on tuleva; se on polttava kuin tulipätsi" - Tämä osoittaa ainoastaan sen, että Jumalan sanalle on olemassa ennalta määrätty aikansa sen ymmärtämistä varten. Tämä on meidän nykyinen aikamme, aikakausi, jolloin maailma nyt kärsii MAAILMANLAAJUISEN LÄMPENEMISEN ALAISUUDESSA JA PAINEESSA.

"Kaikki röyhkeät (ylimieliset) ja jokainen pahantekijä on kuin olki, ja tuo tuleva päivä on sytyttävä heidät tuleen; "sanoo HERRA Kaikkivaltias."Heistä ei ole jäävä jäljelle juurta eikä oksaa." - Se on juuri tänä aikana, kun on aika, jolloin Jumala tulee rankaisemaan kaikkia niitä, jotka ovat tehneet pahaa ihmiskuntaa kohtaan. He ovat uskontojen johtajat, sillä he ovat opettaneet väärää opetusta Jumalasta, joka on johtanut ihmiskunnan kärsimyksiin.

 Mikä on tuo mainittu tuli, joka on polttava ja kuluttava heidät? Me tulemme tietämään sen myöhemmin:

Jatkakaamme

"Mutta teille, jotka minun nimeäni pelkäätte, on koittava vanhurskauden aurinko ja parantuminen sen siipien alla, ja te käytte ulos ja hypitte kuin syöttövasikat ja tallaatte jumalattomat; sillä he tulevat tomuksi teidän jalkapohjienne alle sinä päivänä, jonka minä teen, sanoo Herra Sebaot." Malakia 4:2-3

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

"But for you who revere my name, the sun of righteousness will rise with healing in its wings. And you will go out and leap like calves released from the stall. Then you will trample down the wicked; they will be ashes under the soles of your feet on the day when I do these things," says the LORD Almighty." Malachi 4:2-3 (NIV)

Suora suomennos: I realised I had done filthy in my mind when watching those beautiful women out there. You know man alone like me…

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen. Ja te tulette menemään ulos ja hypitte kuin vasikat vapautettuna navetastaan. Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 4:2-3

"Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni" - Nämä ovat niitä ihmisiä, jotka (sen jälkeen kun ovat lukeneet Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jumalan Nimeä) myöntäävät ja tunnustavat Jumalan tosi Nimen. He ovat niitä yksilöitä, jotka väsymättä jakavat eteenpäin tätä tietoa koskien profeetan kuin Mooseksen Raamattu ilmestyksiä webbisivuilla www.thename.ph  ja  www.thenameonline.info, sekä www.suurinimi.com ja sosiaalisen median yhteyksissä ja uskonnollisilla foorumeilla Internetissä ja omistavat heidän aikansa ´sitoutuen´ niin kutsuttuja uskonpuolustajia, saarnaajia, ja jopa ´ateisteja´ vastaan Internetissä.

 "Mutta teille, jotka kunnioittaen pelkäätte minun nimeäni, oikeamielisyyden aurinko on nouseva parantavana siivilleen" - Nyt on selvää, että ne ihmiset, jotka pelkäävät kunnioittavasti Jumalan Nimeä, heille oikeamielisyyden aurinko on nouseva paistamaan, koska koko maailma tulee näkemään, että he ovat niitä yksilöitä, jotka todella ylistävät yhtä ja ainoaa tosi Jumalaa. He ovat niitä yksilöitä, jotka olivat ensimmäisiä olemaan todella aidosti Jumalan kuvan kaltaisia, koska he olivat uskollisia Hänen Nimelleen sekä Hänen käskyilleen.

"Sitten te tallaatte murskaksi pahat; he tulevat olemaan tuhkaa teidän jalkapohjienne alla, sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat," sanoo HERRA Kaikkivaltias." - Nämä pahat ovat ne ihmiset, jotka ovat jo tietoisia ja ovat tiedotettuja Jumalan aidosta sanomasta, jonka Maestro Evangelista tuo. Sen sijaan, että he avaisivat mielensä ja hyväksyisivät, että he ovat nyt tekemisissä niiden kanssa, joiden ilmestykset tulevat Jumalalta, he ovat valinneet asettua vastustamaan häntä. He tulevat oleman täydellisesti häpäistyjä, koska heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta puhua Hänen sanoistaan.

"sinä päivänä, kun Minä teen nämä asiat" - On totisesti olemassa asetettuna Jumalan sanan täyttymisen aika. Tuo aika on nyt alkanut Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta tässä artikkelissa.

Ihmiskunta on nyt alkamassa havaitsemaan, että syy näille tuhoisille tapahtumille, uskonnollisille sodille sekä tappaville vitsauksille on, että nämä uskontojen saarnaajat ovat saattaneet heidät ylistämään väärää jumalaa ja ovat johdattaneet heidät harhaan seuraamasta Hänen käskyjään.

Mitkä olivat Jumalan lopulliset sanat tässä kirjassa? 

"Muistakaa minun palvelijani Mooseksen laki, jonka minä Hoorebilla hänelle säädin koko Israelia varten käskyiksi ja oikeuksiksi." Malakia 4:4             

 Jumala muistuttaa meitä Hänen laeistaan ja säädöksistään, jonka Hän on antanut Mooseksen kautta (ja tämä on tiivistettynä tai lyhyenä yhteenvetona sanottu 5. Mooseksen kirja 18:18-19) koskien tulevaa profeettaa (kuin Moosesta), joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä.

Me voimme panna merkille, että Mooseksen tehtävä oli toimittaa Jumalan kansa pois Egyptistä ja kirjoittaa lait ja säädökset, jotka Jumala käski häntä kirjoittamaan. Jumala ei sanonut mitään koskien Mooseksen roolia tai merkitystä Hänen Nimensä tekemisessä tunnetuksi, sillä se tehtävä on tulevan profeetan.

Huomioitava ero tässä on se, että kyseinen "mies", joka oli luvattu Moosekselle, tulee kantamaan Jumalan Liittoa kaikille maailman ihmisille, niin että he voisivat ymmärtää ja vastaanottaa ymmärryksen koskien Jumalan Nimeä ja profetioita.

Aikaisemmin liitto, joka oli Mooseksen antama hänen kansalleen ei saavuttanut voimallisuuttaan, koska ihmiset eivät voineet kutsua Jumalaa Nimeltä ja se johtuu kirouksesta, joka oli langetettu heille.

Maailman ihmiset tulevat hyväksymään, että se Liitto (jonka "ennalta lähetetty profeetta kuin Mooses" tuo heidän eteensä) on todellakin Jumalalta, koska se "sisältää" Jumalan Nimen!

"koko Israelia varten" - Aina siitä lähtien Jumalan pelastuksen sanoma oli tarkoitettu Israelin Kansaa varten. Mutta tällä kertaa, tämä mainittu "Kaikki Israel" puhuu koskettaen ihmisiä, jotka hyväksyvät ja kutsuvat Jumalaa tosi Nimellä. Se ei koske niitä aikaisempia, jotka olivat pelkästään kutsuttuja Jumalan nimellä tai nimen mukaisesti.

Onko se totta, että Jumala (Mooseksen ja muiden profeettojen Jumala Raamatussa) julisti aikaisemmin, että Hän tulee katsomaan muista kansoista tulevia Hänen kansakseen Israeliksi?

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. " Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people. I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani." - Tämä tapahtuu sitten kun me kaikki kutsumme Jumalan Nimeä, kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Opettaja Eraño M. Evangelista.

Tämä on sikei, että kun me kaikki kutsumme tosi Jumalan Nimeä ja tunnustamme HÄNET olevan HERRA JUMALA ISRAEL, niin ei ole enää hajotusta tai uskontojen vastakkainasetteluja, koska Jumala on silloin katsova kaikkia meitä Hänen kansakseen - olemme kaikki Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Yhden Jumalan alaisuudessa."

Se on nyt selvää, että kun me kutsumme Jumalan Nimeä, niin me todella olemme liitossa Hänen kanssaan ja meitä tullaan kutsumaan Hänen kansakseen/ihmisikseen ja Hän on oleva meidän Jumalamme.

Palaamme seuraavaan:

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee Herran päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

Elia ei palaa enää lihassaan, ainoastaan hänen merkkinsä, "profeetallinen Elia".

Onko se totta, että aito Elia ei enää palaa?

" Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:11-12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:11-12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:11-12

Todellinen Elia, joka eli aikaisemmin ei ole se, joka palaa, sillä ei ole olemassa tosiasiallista kuolleitten ylösnousemusta.

Mikäli ei ole olemassa kirjaimellista kuolleitten ylösnousemusta, niin miksi on kirjoitettu, että profeetta Elia on tuleva uudelleen? Mikä on palaava?

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"Whatever is has already been, and what will be has been before; and God will call the past to account. Ecclesiastes 3:15 (NIV)

Suora suomennos:

"Mitä ikinä on, on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneet selontekoon." Saarnaaja 3:15

Ainoastaan tapahtumat palaavat, eivät ihmiset.

Tämä tarkoittaa, että koska Jumalan profetia tai lupaus ei täyttynyt sinä aikana, Jumala ei lopeta ennenkuin se on täytetty toisena aikana ja toisessa olosuhteessa.

Mikä on se merkki tai tapahtuma, joka tapahtui Elian aikana, joka tulee tapahtumaan myös, koska Jumalan aito profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on täällä?

"Niin Ahab lähetti sanan kaikille israelilaisille ja kokosi profeetat Karmel-vuorelle. Ja Elia astui kaiken kansan eteen ja sanoi: Kuinka kauan te onnutte molemmille puolille? Jos Herra on Jumala, seuratkaa häntä; mutta jos Baal on Jumala, seuratkaa häntä. Eikä kansa vastannut hänelle mitään." 1. Kun. 18:20-21

 Tämä on oleva aika, jolloin Jumala kysyy ihmisiä valitsemaan Hänen ja muiden jumalien, joita he eivät tunne, välillä. Maestro Eraño Evangelistan ilmestysten www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta ihmiset voivat nyt valita ketä he seuraavat.  Uskontojen opetuksia, joka on ylistää Jeesusta sekä vääriä nimiä, joita he ovat tehneet Jumalalle, tai ylistää Jumalan Nimeä, jonka Hän on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

"Niin Elia sanoi kansalle: Minä olen ainoa jäljelle jäänyt Herran profeetta, mutta Baalin profeettoja on neljäsataa viisikymmentä." 1. Kun. 18:22

 Kuten on Maestro Eraño Martin Evangelista, hän on ainoa Jumalan profeetta asettuen vastustamaan uskontojen suurta joukkoa. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä meidän nykyisenä aikanamme!

Minkälainen sääntö yhteydenotolle on asetettu?

"Antakaa meille kaksi mullikkaa, ja valitkoot he itselleen toisen mullikan, paloitelkoot sen ja pankoot kappaleet puiden päälle, mutta älkööt panko tulta; ja minä valmistan toisen mullikan ja asetan sen puiden päälle, mutta en pane tulta. Sitten huutakaa te jumalanne nimeä, ja minä huudan HERRAN nimeä. Se jumala, joka vastaa tulella, on Jumala. Kaikki kansa vastasi ja sanoi: Niin on hyvä." 1. Kun. 18:23-24

Haaste tulee olemaan heidän kunnianarvoisien jumaliensa kutsuminen. Se jumala tai jumalat, joka vastaa heidän kunnianarvoisille profeetoilleen, on oleva tosi Jumala.

Ne, jotka ovat opettaneet vääriä nimiä Jumalalle, ovat kuin Baalin profeetat meidän aikanamme - he ovat vääriä profeettoja, sillä he ovat saattaneet meidät uskomaan, että jumala jota he saarnaavat, on aito Jumala, mutta todellisuudessa on väärä jumala. Heitä ovat ihmiset, jotka tekivät/saattoivat ihmiskunnan kärsimään, koska heidät laitettiin kutsumaan Jumalaa väärillä nimillä.

"Ja Elia sanoi Baalin profeetoille: Valitkaa itsellenne toinen mullikka ja valmistakaa se ensin, sillä teitä on enemmän. Huutakaa sitten jumalanne nimeä, mutta älkää panko tulta. Niin he ottivat sen mullikan, jonka hän antoi heille, ja valmistivat sen. Sitten he huusivat Baalin nimeä aamusta puolipäivään asti, sanoen: Baal, vastaa meille! Mutta ei ääntä, ei vastausta! Ja he hyppelivät alttarin ääressä, joka oli tehty. Puolipäivän aikana Elia pilkkasi heitä ja sanoi: Huutakaa kovemmin; hän on tosin jumala, mutta hänellä voi olla jotakin toimittamista, tahi hän on poistunut johonkin, tahi on matkalla; kenties hän nukkuu, mutta kyllä hän herää. Niin he huusivat vielä kovemmin ja viileksivät itseään tapansa mukaan miekoilla ja keihäillä, niin että heistä vuoti verta. Kun puolipäivä oli kulunut, joutuivat he hurmoksiin, aina siihen hetkeen asti, jolloin ruokauhri uhrataan. Mutta ei ääntä, ei vastausta, ei vaarinottoa (kukaan ei kiinnittänyt huomiota)!" 1. Kun. 18:25-29

 Mitään ei tapahtunut profeettojen antamalle uhrilahjalle, joka oli suunnattu "muille jumalille" (Baalille), joka on tuntematon.

Tämä tapahtuu nyt meidän aikanamme, ihmiset ovat olleet uskontojen opettamia kutsumaan heidän arvossapidettäivien jumaliensa puoleen rauhan puolesta. Ihmiset on saatettu, tehty (uskontojen taholta) kutsumaan nimien, Jeesus, Jahve, Allah, Jehova rauhan, yltäkylläisyyden sekä parantamisen puolesta ja jopa tehty tai keksitty lukemattomia rituaaleja, aivan kuten Baalin profeetat tekivät. Mutta päinvastainen on tapahtumassa kuin on pyydetty. Sen sijaan että tulisi rauha, yltäkylläisyys ja parantuminen, niin sodat, katastrofit ja talouden alueen kriisejä esiintyy jatkuvasti ja ne käyvät yhä pahemmiksi. Se tarkoittaa, että heidän rukouksiinsa ei ole vastattu, koska he eivät kutsu aidolla Jumalan Nimellä, vaan ylistävät vääriä jumalia!

 Silloin kun Baalin profeetat epäonnistuivat, mitä Elia teki? 

 "Niin Elia sanoi kaikelle kansalle: Astukaa minun luokseni. Ja kaikki kansa astui hänen luoksensa. Niin hän korjasi HERRAN alttarin, joka oli hajotettu. Ja Elia otti kaksitoista kiveä, yhtä monta kuin oli Jaakobin poikien sukukuntia, hänen, jolle oli tullut tämä HERRAN sana: Israel on oleva sinun nimesi." 1. Kun. 18:30-31

Kahtatoista kiveä olivat kutsutut nimellä "Israel". 

 "Ja hän rakensi kivistä alttarin HERRAN nimeen ja teki alttarin ympärille ojan, johon olisi mahtunut kaksi sea-mittaa jyviä." 1. Kun. 18:32

Profeetta Elia teki alttarin kahdestatoista kivestä, jotka olivat nimetyt kahdentoista Jaakobin heimon mukaisesti, joille oli annettu Nimi "Israel" ja sen mukaan mitä oli kirjoitettu, näillä kahdellatoista kivellä profeetta Elia rakensi alttarin HERRAN nimessä tai nimeen.

Kun ne kaksitoista kiveä olivat nimetyt Israeliksi ja Profeetta Elia rakensi alttarin HERRAN nimessä tai nimeen kivillä, jotka olivat nimetyt Israeliksi - mikä on HERRAN Nimi?

HERRAN Nimi on Israel!

Tämä voimallinen ilmestys koskien Jumalan suurta Nimeä todistaa sen, että Maestro Evangelista on aito profeetta "ennalta lähetetty kuin Mooses", 5. Mooseksen kirja 18:18-19 ja on myös profeetallinen Elia, Malakia 4:5, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä!

Jatkamme lukemistamme: 

 "Sitten hän latoi puut, paloitteli mullikan ja pani kappaleet puiden päälle. Ja hän sanoi: Täyttäkää neljä ruukkua vedellä ja vuodattakaa se polttouhrin ja puiden päälle. Ja hän sanoi: Tehkää se toinen kerta. Ja he tekivät niin toisen kerran. Vielä hän sanoi: Tehkää se kolmas kerta. Ja he tekivät niin kolmannen kerran. Niin vesi juoksi ympäri alttarin; ojankin hän täytti vedellä. Ja kun oli tullut hetki, jolloin ruokauhri uhrataan, astui profeetta Elia esille ja sanoi: HERRA, Aabrahamin, Iisakin ja Israelin Jumala, tulkoon tänä päivänä tiettäväksi, että sinä olet Jumala Israelissa ja että minä olen sinun palvelijasi ja että minä olen sinun käskystäsi tehnyt kaiken tämän. Vastaa minulle, HERRA, vastaa minulle, että tämä kansa tulisi näkemään, että sinä, HERRA, olet Jumala ja että sinä käännät heidän sydämensä takaisin. Silloin HERRAN tuli iski alas ja kulutti polttouhrin, puut, kivet ja mullan sekä nuoli veden, joka oli ojassa. Kun kaikki kansa näki tämän, lankesivat he kasvoillensa ja sanoivat: HERRA on Jumala! HERRA on Jumala!" 1. Kun. 18:33-39

Jumala vastasi Elian rukoukseen. Hänen Jumalansa on tosi Jumala!

Meidän aikanamme, sitten kun me kaikki kutsumme Jumalan tosi Nimeä, jonka on ilmoittanut Hänen profeettansa Maestro Evangelista, niin Jumala kuulee meidän rukouksemme rauhan ja hyvinvoinnin ja menestyksen puolesta.

 Jumala tulee vastaamaan ainoastaan niiden rukouksiin, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, kuten Hän lupasi seuraavassa:

                      "Koska hän riippuu minussa kiinni, niin minä hänet pelastan; minä suojelen hänet, koska hän tuntee minun nimeni. Hän huutaa minua avuksensa, ja minä vastaan hänelle, minä olen hänen tykönänsä, kun hänellä on ahdistus, minä vapahdan hänet ja saatan hänet kunniaan. Minä ravitsen hänet pitkällä iällä ja suon hänen nähdä antamani pelastuksen." Psalmi 91:14-16

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Because he loves me," says the LORD, "I will rescue him; I will protect him, for he acknowledges my name. He will call upon me, and I will answer him; I will be with him in trouble, I will deliver him and honor him. With long life will I satisfy him and show him my salvation." Psalm 91:14-16 (NIV)

 Suora suomennos:

"Koska hän rakastaa minua, "sanoo HERRA," Niin Minä pelastan hänet; Minä tulen suojelemaan häntä, sillä hän tunnustaa minun nimeni. Hän huutaa minun nimeäni turvakseen, ja Minä tulen vastaamaan hänelle; Minä olen hänen kanssaan ongelmien aikana, Minä pelastan hänet ja nostan hänet kunniaan. Pitkä elämä olkoon tyydytyksenä ja täyttymyksenä minulta hänelle ja osoittakoon hänelle pelastukseni. Psalmi 91:14-16

 Ja myös:

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble. Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. " Psalmi 9:10-11

Jumala ei tule hylkäämään niitä, jotka kutsuvat turvakseen Hänen Suurta Nimeään!

 Mitä ihmiset tekivät muiden, tuntemattomien jumalien profeetoille?

"Mutta (Ja sitten) Elia sanoi heille: Ottakaa Baalin profeetat kiinni; älköön yksikään heistä pääskö pakoon. Ja he ottivat heidät kiinni. Ja Elia vei heidät Kiisonin purolle ja tappoi heidät siellä." 1. Kun. 18:40

Tämä tulee tapahtumaan myös meidän aikanamme. Monet uskontojen johtajista tullaan rankaisemaan heidän tekemänsä petoksen takia maailman ihmisille saarnaamalla vääriä nimiä Jumalalle. He ovat jopa laittaneet ihmiset kutsumaan heidän itse tekemäänsä toista jumalaa - miestä nimeltä Jeesus, josta uskonnot loivat mielikuvan hänen olevan "Jumalan poika"!

 Kuinka nämä saarnaajat voivat välttyä rangaistukselta, kun lukemattomia ihmiselämiä on menetetty heidän valheellisten opetuksiensa takia!

Kuinka me tiedämme, että Jumalan sana Malakia 4:4-6 koskien tulevaa profeetallista Eliaa, ei ole tullut täytetyksi jo aikaisemmin? Ketkä olivat ne syylliset ja vastuussa olevat, jotka valheellisesti tekivät näyttämään siltä, kuin tämä profetia olisi jo saanut täyttymyksensä?

"Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen ja vei heidät korkealle vuorelle, yksinäisyyteen." Matt. 17:1

Tässä Matteuksen kirjan kirjoittaja kirjoittaa tapahtumasta, joka tapahtui Jeesuksen aikana.

"Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo."Matt 17:2

"hänen kasvonsa loistivat niinkuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niinkuin valo" - Kirjoittaja antaa ymmärtää, että Jeesuksesta tuli kuten Mooses, jonka kasvot loistivat silloin kun Jumala puhuu hänelle vuorella.

"Ja katso, heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kanssansa." Matt. 17:3

Tässä apostolit tekivät sen näyttämään siltä, että Jumalan sana, Malakia 4:5-6 koskien Moosesta ja tulevaa Eliaa oli tullut täytetyksi Jeesuksen aikana, heidän väitteellään, että Mooses ja Elia ilmestyivät Jeesukselle.

"Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle: "Herra, meidän on tässä hyvä olla; jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden." Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt; kuulkaa häntä." Kun opetuslapset sen kuulivat, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin." Matt. 17:4-6

"Hänen vielä puhuessaan, katso, heidät varjosi valoisa pilvi; ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt" - Tässä apostolit väittävät, että Jumala puhui, että Jeesus oli Hänen poikansa.

Kuinka me voimme tietää, että tämä tapahtuma ei aidosti tapahtunut ja että profetia koskien Moosesta ja Eliaa ei tullut täytetyksi heidän aikanaan? Luemme, mitä Jumala sanoi aikaisemmin syyksi sille, miksi Hän tulee lähettämään profeetan kuin Mooseksen:

"Sinun keskuudestasi, veljiesi joukosta, HERRA, sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan, minun kaltaiseni; häntä kuulkaa. On tapahtuva aivan niin, kuin sinä (kansa) HERRALTA, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla HERRAN, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi.' Ja HERRA sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 18:15-17

Tässä profeetta Mooses muistuttaa hänen kansaansa Israelia, minkä vuoksi Jumala on lähettävä profeetan kuin hänet. Se on siitä syystä, että Jumala ei enää puhu heille, johtuen heidän pyynnöstään sinä aikana jolloin he ylistivät Jumalaa Horeb-vuorella. He kuolevat jos he kuulevat Jumalan äänen ja Jumala hyväksyi heidän kanssaan, että se mitä he pelkäsivät, oli totta. Tästä syystä aina siitä tapahtumasta lähtien; kyseessä oli Mooses, joka puhui Jumalan puolesta.

Jo pelkästään se tosiasia, että Jumala kertoi Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän on, on nyt saanut täyttymyksensä persoonassa Maestro Evangelista ja se ainoastaan todistaa, että Jumala ei ole koskaan sen tapahtuman jälkeen Horebilla puhunut ihmiselle ja että se mitä apostolit ovat kirjoittaneet asiasta, että Jumala puhui "muodonmuutoksen, kirkastumisen" aikana, että Jeesus oli Hänen poikansa, on VÄÄRYYS JA VALHE. Sillä muutoin he olisivat kuolleet, kun he olisivat kuulleet Jumalan äänen.

Onko se totta, että apostolit ovat valehtelijoita?

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi (vääryyden puhujiksi);" Ilmestyskirja 2:2

"jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi (vääryyden puhujiksi" - On täysin kiistämätöntä profeetan kuin Mooseksen Raamattu ilmestysten www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta, että se mitä apostolit ovat kirjoittaneet ja todistaneet koskien Jeesuksen olevan Jumalan Poika; Jumala; sekä se yksi, joka on kuollut ihmiskunnan syntien puolesta; joka noustettiin kuolleista elääkseen uudelleen; ja tulee kirjaimellisesti palaamaan tähän maailmaan, OVAT KAIKKI VÄÄRIÄ JA VALHEELLISIA TODISTUKSIA. Tämä tarkoittaa, että apostolit ovat esitelleet meille väärän ´Jeesuksen´.

Sinä saatat kysyä - kuka kirjoitti Ilmestyskirjan? Onko hän apostoli?

Maestro Evangelista paljastaa meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile (ylistä) Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

But he said to me, "Don't do that! I am a fellow servant with you and with your fellow prophets and with all who keep the words of this scroll. Worship God!" Revelation 22:9 NIV

Suora suomennos:

"Mutta hän sanoi minulle, "Älä tee sitä! Minä olen kanssapalvelija sinun ja sinun kollegojesi profeettojen sekä kaikkien niiden, jotka pitävät tämän kirjakäärön sanat. Ylistä Jumalaa!" Ilmestyskirja 22:9

"sinun ja sinun kollegojesi profeettojen" - Uskonnot ovat olettaneet, että kirjan kirjoittaja oli mies, jota he kutsuvat nimellä "Jumalainen Johannes", apostoli. Kuitenkin, Ilmestyskirjan on kirjoittanut Johannes Patmokselta, joka oli myös Jumalan profeetta.

"Ylistä Jumalaa!" - Ei Jeesusta. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Mikäli Jeesus olisi onnituneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, kuten se on kirjoitettu profetioihin; ei olisi ollut enää tarvetta kirjoittaa Ilmestyskirjaa.

Koska Jeesus epäonnistui täyttämään hänen tehtävänsä, Ilmestyskirja täytyi kirjoittaa sen takia, että Jeesuksen ja hänen apostoliensa petos voitaisiin tuoda kirkkaana päivän valoon.

Totuus on, että tämä ilmestys ei ole Jeesusta vastaan, vaan ennemminkin ilmoittaa todellisen Jeesuksen, jonka Jumala oli lähettänyt, jonka ovat petollisesti esitelleet apostolit heidän kirjoituksissaan. Ei ole merkitystä millä tavoin apostolit kätkivät nuo totuudet koskien Jeesusta, Jumala on paljastanut heidät sen kautta, mitä Hän on paljastanut ja ilmoittanut Raamatusta Maestro Evangelistalle.

Kuinka me vahvistamme, että profetia koskien tulevaa profeetta Eliaa, EI täyttynyt Jeesuksen aikana?

Lukekaamme Malakia 4:5-6:

"Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennenkuin tulee HERRAN päivä, se suuri ja peljättävä." Malakia 4:5

Profeetta Elian tulo tarkoittaa viimeisen profeetan tuloa, joka tulee ilmoittamaan tosi Jumalan Nimen!

Miksi? Mitä tapahtuu kun se suuri ja peljättävä Jumalan päivä tulee?

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin HERRAN päivä tulee, se suuri ja peljättävä. Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuspaikka), niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten (pelastuneiden) joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:31-32

Syy sille, että symbolinen "Elia" tullaan lähettämään, on siksi, että hän tulee ilmoittamaan Jumalan Nime meille, niin että me voisimme kutsua avuksemme Jumalan Nimeä pelastaaksemme itsemme ja estääksemme kyseisen pelottavan päivän tapahtumasta. Tämä on nyt tapahtunut, kun Maestro Evangelista on tullut.

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

Miksi on niin että kun aito profeetallinen Elia tulee, niin hän tulee sovittamaan sopusointuun "isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen"? Tämä tarkoittaa sitä, että on ollut yksi, joka käänsi lasten sydämet pois isiensä tyköä. Kuka hän oli?

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 Jeesus oli se mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan,

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!" Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                     

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

 "kaste" - Hänen oli kuoltava rangaistuksena hänen väärinteoistaan, koska hän asettui vastustamaan Jumalaa.

"ahdistunut" - hän oli peloissaan siitä, että hän tulisi kärsimään rangaistuksen, kuten oli profetoitu ja siihen hän kuoli.

Onko se totta, että Jeesus tuli tuomaan ongelmia eikä rauhaa?

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51

 Jeesus ei tuonut rauhaa; hän aiheutti kaikki ongelmat aina siitä päivästä lähtien kun hän tuli hänen kansansa tykö ja levitti pahuuden maailmaan! Minkälaisen hajotuksen hän aiheutti?

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään," kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 Siinä mitä Jeesus on sanonut, me voimme lukea, että lasten sydänten kääntäminen heidän vanhempiaan VASTAAN ja vanhempien kääntäminen heidän lapsiaan VASTAAN tapahtui ainoastaan hänen aikanaan! Hän oli se, joka jakoi ja erotti heidät, koska hän opetti väärää opetusta Jumalasta!

 Apostolit on nyt todettu vääryyden tekijöiksi siinä mitä he ovat kirjoittaneet koskien Jeesuksen kirkastumista, koska Jeesus itse oli se, joka käänsi lasten sydämet heidän vanhempiaan vastaan tai ihmisten sydämet Jumalan tyköä ja kaikki johtui hänen jakavista ja hajottavista opetuksistaan.

Siten hän ei ole kyseisen sanotun profetian täyttymys koskien tulevaa Eliaa.

Se on Jeesus, joka käänsi lasten sydämet vastustamaan heidän vanhempiaan ja siten ollen käänsi ihmisten sydämet pois tuntemasta Jumalaa. Tämä tarkoittaa myös sitä, että apostolit tekivät vääriä väitteitä ja vaateita saarnatessaan, että Jeesus on profeetta kuin Mooses. Jeesus ei ilmoittanut Jumalan Nimeä hänen kansalleen Israelille samalla tavoin kuin Maestro Evangelista on tehnyt.

Ensinnäkin, lukekaamme Jumalan laki koskien sitä, kuinka meidän tulee kohdella meidän vanhempiamme ja mitä hyötyä siitä on meille, jos me seuraamme Hänen käskyään 5. Mooseksen kirjassa 5:16:

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niinkuin HERRA, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka HERRA, sinun Jumalasi, sinulle antaa." 5. Moos. 5:16

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - kun sinä tottelet ja noudatat tätä käskyä, siunaus on että sinä elät pitkän elämän ja menestyty. Maestro Evangelista sanoo: Kunnioita isääsi ja äitiäsi, olivatpa he hyviä tai pahoja; sinä ole heille elämäsi velkaa. Yksi syy minkä takia meidän tulee kunnioittaa heitä, on se, että meidän vanhempamme ovat seuraavat Jumalasta, he ovat meidän luojiamme. Jumala loi meidät kaikki ja vastavuoroisesti Jumala teki meidät olemaan kuin Jumala, kykenemme luomaan omillamme, meidän kaltaisiamme.

 Lukekaamme kuinka Jeesus käänsi ihmisten sydämet pois seuraamasta ja tottelemasta Jumalaa:

Kuinka Jeesus käänsi lasten sydämet vastustamaan heidän vanhempiaan tai käänsi meidät pois todella tottelematta Jumalan käskyjä?

"Ja hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luukas 14:25-26

 Hän saarnasi, että ihmisten täytyy VIHATA heidän vanhempiaan, jotta he voisivat seurata häntä.

Tämä on syy sille, että kun lisää rukouksia on sanottu rauhan puolesta Jeesuksen nimessä, niin sitä enemmän väkivalta ja tappamiset lisääntyvät ja laajenevat. Näiden heidän rukoustensa kautta ihmiset kutsuvat sitä henkilöä, joka toi nämä selkkaukset ja konfliktit!

 Kuten Maestro Evangelista sanoo - se on kuin kutsuisi palomiehiä tuomaan säiliöautollisen vettä sammuttaakseen tulipalon, ja vain huomatakseen, että he toivat säiliöautollisen täynnä bensaa, joka ainoastaan lisää polttoainetta liekkeihin.

Profeelallinen Elia - joka on Maestro Evangelista, tulee palauttamaan isien sydämet lasten tyköja lasten sydämet isien tykö, tämä tarkoittaa sitä, että hän tulee näyttämään meille aidon Jumalan Nimen niin että me voimme kääntyä ylistämään aitoa Jumalaa.

Me voimme nyt todistaa näistä aidon profeetan kuin Mooseksen (joka on myös profeetallinen Elia) ilmestyksistä, tätä "esittelyä" koskien aitoa Jumalan Nimeä vastaan väärät saarnaajat.

"Ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi." Malakia 4:6

"etten minä tulisi ja löisi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi" - Jos me emme kuuntele Jumalan profeettaa kuin Moosesta, Maestro Evangelistaa, Jumala jättää meidät elämään Hänen kirouksensa alaisina ikuisesti.

Minkälaisia tapahtumia Jeesus toi maailmaan, kun hän opetti hänen opetuksiaan?

Katso onko se toteutunut vai ei.

"Voi minua, sillä minun käy niinkuin hedelmänkorjuussa, niinkuin viinisadon jälkikorjuussa: ei ole rypälettä syödäkseni, ei varhaisviikunaa, jota minun sieluni himoitsee." Miika 7:1

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"What misery is mine! I am like one who gathers summer fruit at the gleaning of the vineyard; there is no cluster of grapes to eat, none of the early figs that I crave." Micah 7:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Voi tätä minun kurjuuttani! Minä olen kuin se, joka kerää kesän hedelmiä viinitarhan korjuussa; ei siellä ole rypäleterttua syötäväksi, ei ainuttakaan varhaisviikuna, jota minä janoan ja kaipaan." Miika 7:1

Tämä on talouden kriisi, jota maailma kokee nyt. Hyödykkeiden ja palveluiden puute tai niukkuus, työpaikat, kasvavat valtion velat ja kaikki maailman johtajat tekevät sen minkä pystyvät estääkseen tämän kriisin yhä pahenemasta. Jeesus toi nämä, koska nuo instituutiot, jotka saarnaavat hänen opetustaan, ovat RYÖSTÄNEET IHMISKUNNALTA.

"Poissa ovat hurskaat maasta, eikä oikeamielistä ole ihmisten seassa. Kaikki he väijyvät verta, pyydystävät verkolla toinen toistansa." Miika 7:2

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The faithful have been swept from the land; not one upright person remains. Everyone lies in wait to shed blood; they hunt each other with nets." Micah 7:2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Uskolliset ovat poispyyhkäistyt maasta; ei ole yhtäkään suoraselkäistä henkilöä jäljellä. Jokainen odottavat väijyen vuodattaakseen verta; he saalistavat toisiaan verkoilla." Miika 7:2

Kaikki nuo tuntemamme, jotka hallitsevat hyvin, ovat kuolleet joko onnettomuuksissa tai tappamisten kautta. Se on myös aikaa, jolloin ihmiset korkeissa viroissaan häpäisevät ja saattavat huonoon valoon toisiaan vallan tavoittelun vuoksi.

Kuinka Jeesus edesauttoi ja tuki pahan leviämistä maailmaan?

Selventäkäämme mitä Jumala sääti Hänen laissaan:

"Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:21

 "Älä sääli häntä" - koska paha henkilö ei koskaan tuntenut sääliä sen pahuuden vuoksi, jota hän teki vastoin hänen kanssaihmistään. Tämän takia meidän ei tulisi osoittaa sääliä häntä kohtaan sitten, kun oikeus on tapahtunut ja tuomio on julistettu.

Eikö hän (Jeesus) tiennyt tätä Käskyä?

"Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta.'"  Matt. 5:38

Hän tiesi ja tunsi tämän käskyn. Mitä hän opetti ihmisille sitä koskien? Pysyikö hän lainkirjaimen mukaisena?

"Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;" Matt. 5:39

Hän (Jeesus) avoimesti uhmasi ja pilkkasi Lakia! Hän rikkoi tämän käskyn, asettui vastustamaan sitä ja opetti sen myös siten ihmisille. Hän opetti ihmisille olemaan vastustamatta pahaa ja sortajia

Tämä on yksi niistä syistä jonka vuoksi paha pysyy ja menestyy tässä maailmassa! Jeesus asettui vastustamaan Jumalan opetuksia ja käskyjä.

Mitä kyseinen käsky koskien "silmä silmästä, hammas hampaasta" todellisuudessa tarkoittaa?

"Sentähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä. Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton; puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja. Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas." Psalmi 18:25-28

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD has rewarded me according to my righteousness, according to the cleanness of my hands in his sight. To the faithful you show yourself faithful, to the blameless you show yourself blameless, to the pure you show yourself pure, but to the crooked you show yourself shrewd. You save the humble but bring low those whose eyes are haughty." Psalm 18:24-27 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on palkinnut minua oikeamielisyyteni mukaisesi, käsieni puhtauden mukaan hänen edessään. Luotettavalle sinä näytät itsesi luotettavana, syyttömälle sinä näytät itsesi moitteettomana, puhtaalle sinä osoitat itsesi puhtauden, mutta kierolle sinä osoitat itsesi viisaana. Sinä pelastat nöyrät, mutta painat alas nuo, joiden silmät ovat ylpeät ja kopeat." Psalmi 18:25-28

Tämä on se opetus, jota Jumala tahtoo meidän tarkkaavan ja noudattavan jokapäiväisessä elämässämme, niin että me emme olisi sorrettuja ja hyväksi käytettyjä. Meidän tulisi tehdä heille, kuten he aikovat tehdä meitä kohtaan, niin että he tietävät ja käsittävät, että me emme siedä heidän väärintekojaan. Tämä on se oikeamielisyys, jota Jumala tahtoo tulevan perustetuksi ja olevan vallalla täällä maan päällä.

Nyt palatkaamme Miika 7:3 lukeaksemme lisää, mitä Jeesus toi maailmaan.

"Pahantekoon molemmin käsin! Sitä taidolla tekemään! Päämies vaatii, tuomari maksusta tuomitsee, ja mahtava puhuu julki sielunsa himon; senkaltaista he punovat." Miika 7:3

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Both hands are skilled in doing evil; the ruler demands gifts, the judge accepts bribes, the powerful dictate what they desire— they all conspire together." Micah 7:3 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikin tavoin he ovat taitavia pahanteossa; hallitsija vaatii lahjoja, tuomari hyväksyy lahjukset, voimakas sanelee mitä he tahtovat - he kaikki ovat salaliitossa keskenään." Miika 7:3

Tämä on korruption, lahjonnan aikaa ja instituutioiden johtajat, joihin ihmiset luottavat lakia ja järjestystä noudattamaan, ovat niitä ensimmäisiä jotka rikkovat sen ja se on rahan takia. Ja vielä pahempaa on se, että kaikki nämä voimakkaat ihmiset vehkeilevät toistensa kanssa toteuttaakseen omia suunnitelmiaan ja asiakirjojaan dominoidekseen ja kontrolloidakseen ihmisten elämää heidän omaksi henkilökohtaiseksi hyödykseen. Tämä tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme.

"Paras heistä on kuin orjantappura, oikeamielisin pahempi kuin teräväokainen aita. Sinun tähystäjäisi ilmoittama päivä, kosto sinulle, tulee. Silloin he joutuvat sekasortoon." Miika 7:4

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

"The best of them is like a brier, the most upright worse than a thorn hedge. The day God visits you has come, the day your watchmen sound the alarm. Now is the time of your confusion."  Micah 7:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Paras heistä on kuin orjantappura, kaikkein oikeamielisin pahempi kuin piikkipensasaita. Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen. Nyt on tullut sinun hämmennyksen ja sekasorron aikasi. " Miika 7:4

On tuleva tilanteita jolloin johtajat, joihin ihmiset ovat uskoneet olevan parhaita ja suoraselkäisimpiä ja jotka voivat pelastaa heidät heidän taloudellisista murheistaan sekä oikeudettomuudesta, ovat jopa pahempia kuin orjantappura, piikkipensas. Sen sijaan että he parantaisivat, he lisäävät haavoja heidän kansalleen.

"Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen" - Me voimme myös lukea tästä, että heidän pahansuovat suunnitelmansa ei tule menestymään, sillä Jumala ei salli niin käyvän. Jumala on lähettävä ihmisiä, jotka asettavat lopun sellaiselle. Näitä ovat ne ihmiset, jotka tulevat avustamaan Hänen tulevaa profeettaansa. Me todistamme tätä nyt meidän aikanamme!

"Älkää uskoko ystävää, älkää luottako uskottuun; vaimolta, joka sylissäsi lepää, varo suusi ovet." Miika 7:5

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös): 

"Do not trust a neighbor; put no confidence in a friend. Even with the woman who lies in your embrace guard the words of your lips." Micah 7:5 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä luota lähimmäiseesi; älä aseta luottamustasi ystävääsi. Ja jopa nainen joka makaa sinun syleilyssäsi, vartioi suusi sanat." Miika 7:5

Se on oleva epäluottamuksen aikaa. Mikä on aiheuttanut nämä kärsimykset? Mikä on avain perimmäisen syyn ymmärtämiseen näille kärsimyksille?

"Sillä poika halveksii isää, tytär nousee äitiänsä vastaan, miniä anoppiansa vastaan; ihmisen vihamiehiä ovat hänen omat perhekuntalaisensa." Miika 7:6

Nämä tapahtumat alkoivat silloin kun lapsille opetettiin olemaan kunnioittamatta heidän vanhempiaan ja ihmisen perhekunnan jäsenet ovat hänen vihollisiaan. Tämä on se, mitä Jeesus toi maailmaan.

Keneen meidän tulisi asettaa toivomme, että kaikki nämä kärsimykset loppuisivat?

"Mutta minä panen toivoni Herraan, odotan pelastukseni Jumalaa: minun Jumalani on minua kuuleva." Miika 7:7

 Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös 

"But as for me, I watch in hope for the Lord, I wait for God my Savior; my God will hear me." Micah 7:7 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuten minä, Minä katson toivossani Herraan, Minä odotan Jumalaa minun Pelastajaani; minun Jumalani on kuuleva minua." Miika 7:7

Meidän tulisi asettaa meidän toivomme odotukset Jumalaan, Hänen näyttääkseen meille tien ulos näistä kärsimyksistä ja kuurjuuksista, joita me nyt koemme. Hän näyttää meille nyt sen tien ja se on käyvä toteen kuuntelemalla Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelistan suuhun!

Me voimme myös ymmärtää, että se oli Jeesus, joka käänsi lasten sydämet vastustamaan heidän vanhempiaan. Se tarkoittaa ainoastaan sitä, että profeetta kuin Mooses tulee ilmestymään sen aikakauden huipulla, jonka Jeesus on tuonut - nykyisen Kristillisen Aikakauden. Profeetta kuin Mooses tulee sovittamaan yhteen ja palauttamaan sen mitä Jeesus on erottanut.

Luemme uudelleen:

".. Päivä, jolloin Jumala vierailee luonasi on tullut, päivä, jolloin vartiomiehesi antavat hälytyksen…" Miika 7:4

Kuinka me voimme tietää, että nyt on juuri tuo aika, Jumalan tuomion aika pahantekijöiden yllä?

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty." Malachi 3:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

Liiton sanansaattaja, profeetta kuin Mooses on nyt täällä! Se on hänen kauttaan, kun Jumala tulee julistamaan Hänen tuomionsa näiden uskontojen, varkaiden talojen ja niiden jotka vannovat vääryyden Hänen Nimessään, ylle tai keskuuteen.

Mikä on Jumalan tuomio Hänen aikaisemman kansansa Israelin ja uskontojen johtajien ja heidän seuraajiensa ylle, mikäli he eivät kuuntele tätä ilmestystä!

Lukekaamme mitä Jumala on tekemässä nyt kaikille valtioille ja maille maailmassa - aloitten Juutalaisista tämän päivän Israelin valtiossa Lähi-idässä:

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"'See, I am beginning to bring disaster on the city that bears my Name, and will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down a sword upon all who live on the earth, declares the LORD Almighty.'" Jeremiah 25:29 (NIV)

Suora suomennos:

"Katso Minä aloitan katastrofien tuonnin siitä kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni, ja tekö todella jäisitte vaille rankaistusta? Te ette selviä ilman tulevaa rankaistusta, sillä Minä lähetän miekan kaiken maan elävän ylle, julistaa HERRA Kaikkivaltias." Jeremia 25:29

Jumala tulee aloittamaan katastrofien tuonnin kaupungista, joka kantaa Hänen Nimeään, ja se viittaa siihen että Jumala on tuova tuhon Israelin maalle sekä "kaiken maan elävän ylle", yhdessä kaikkien maailman ihmisten kanssa. Yksikään ei ole säästyvä Jumalan tuomiolta.

Mikäli Jumala rankaisee Israelin kansaa (jotka ovat KIRJAIMELLISESTI kutsutut Hänen Nimessään), niin kuinka paljon varmemmin rangaistus on kohtaava niitä, jotka eivät ole?

Miksi Jumala on tuova kyseisen kaltaisen rangaistuksen kaupungin tai ihmisten ylle, jotka kantavat Hänen Nimeään sekä miekan kaikkien keskuuteen, jotka elävät maassa?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 Suora suomennos:

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

"jotka eivät kutsu sinua nimeltä" - Jumala on vihainen meille, koska me emme kutsu Hänen tosi Nimeään ISRAEL, joka on ilmoitettu tällä webbisivulla www.thename.ph aina vuodesta 2006 lähtien! Monet tiedotusvälineet ovat informoituja tästä, mutta yksikään ei ole kiinnittänyt siihen huomiotaan.

Jatkakaame:

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:                                                                           

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD." Jeremiah 25:30-31 (NIV)

 Suora suomennos:

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille" ja "Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan;" Tämä on se, mitä profeetta kuin Mooses tekee juuri nyt. Hän on näyttänyt meille (tämän artikkelin kautta), minkä Jumala on käskenyt häntä kertomaan ja näyttämään meille Hänen tuomionsa maailman yllä, koska olemme jatkuvasti jumalanpilkanneet Hänen Nimeään ja olemme olleet tottelemattomia Hänen käskyjään kohtaan!

"Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´"julistaa HERRA." - Kuin ihmiset ovat pahoja, he kohtaavat rangaistuksensa sotien ja tappamisten kautta. Se tapahtuu juuri nyt maailmassa.

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth. Jeremiah 25:32 (NIV)

 Suora suomennos:

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo:"Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:32

 Me olemme kohdanneet ennennäkemättömiä ja kokemattomia väkivaltaisia myrskyjä, jopa ilmastonmuutosta ympäri maailmaa, jonka kaltaista ei ole koettu aikaisemmin

 Mikäli kyseessä ei ole luonnolliset katastrofit, niin niissä tapauksissa sovelletaan muita tuhoja, nälänhätää sekä vitsauksia.

" Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 "At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground." Jeremiah 25:33 (NIV)

 Suora suomennos:

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:333

 Suuret määrät kuolleita ja heidät jätetään hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaista tapahtumasta; johtajien tulisi puhua tästä ymmärtääkseen ja tunnustaakseen, katuakseen ja palatakseen Jumalan tykö.

Mikä on seuraava kauhea tapahtuma näiden tuhojen jälkeen?

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.  For your time to be slaughtered has come; you will fall and be shattered like fine pottery." Jeremiah 25:34 (NIV)

 Suora suomennos:

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. Teidän aikanne tulla teurastetuiksi on tullut; te tulette kaatumaan ja särjetyiksi kuin hienoin keramiikka-astia. Jeremia 25:34

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat" - Seuraava tapahtuma tulee olemaan Jumalan tuomio uskontojen johtajien yllä tai keskuudessa. Ihmiset tulevat huomaamaan, että syy sille miksi Jumala ei vastaa heidän rukouksiinsa (lopettaakseen nämä tuhot) on se, että heidät on laitettu kutsumaan Jumalaa väärillä nimillä näiden uskontojen johtajien taholta. Tästä syystä se rangaistus, joka tapahtui väärien profeettojen osalle Elian aikana, tulee nyt tapahtumaan uudelleen!

"Teidän aikanne tulla teurastetuiksi on tullut;" - Maestro Evangelistan sanoma uskontojen johtajille ei ole uhkaus, se on varoitus Jumalalta, kuten se on selkeästi kirjoitettuna. Uskontojen johtajat, saarnaajat, teologit ja uskonpuolustajat tullaan tuomitsemaan ihmisten/kansalaisten kautta, heidän tekemänsä suuren petoksen takia, jonka he ovat tehneet koko ihmiskunnalle ja maailmalle. He ovat saattaneet ihmiset kutsumaan väärillä nimillä heidän keksimäänsä ja tekemäänsä jumalaa.

Jotta nämä uskontojen johtajat voisivat säästyä joutumasta teurastettaviksi ihmisten taholta (joita he ovat pettäneet ja huijanneet) tuona päivänä, heidän tulisi kuunneella mitä profeetta (kuin Mooses), Maestro Evangelista on ilmoittanut ja sitten tunnustaa heidän petoksensa kaikille maailman ihmisille.

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

"Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:35-36

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture." Jeremiah 25:35-36 (NIV)

Suora suomennos:

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä" - koska he ovat pettäneet koko maailmaa heidän saarnoillaan. Minne he voisivat paeta, sillä he ovat tehneet itsestään kyllin tunnettuja, jotta heidät voidaan helposti "kaivaa esiin" ihmisten taholta, joita he ovat pettäneet heidän valheellisilla opetuksillaan?

Nämä uskontojen johtajat eivät ole Jumalan lähettmiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta koskien Jumalaa ja tämän he tekevät omaksi eduskeen ja voitokseen, kuten Jumala on sanonut seuraavassa:

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites; they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain." Isaiah 56:10-11 (NIV)

Suora suomennos:

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)"; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, jotka eivät pysty käsittämään; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)" - Näitä ovat Kristityt pastorit, jotka ovat aivopesseet Juutalaiset ajatukseen, että Jumala ei hylkää heitä. Heidät on nyt havaittu todistetusti olevan ymmärrystä vailla, sillä Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa.

Jumala vahvistaa, että Hän ei ole enää Juutalaisten kanssa, vaan toisten ihmisten/kansan kanssa:

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.' Isaiah 65:1 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jesaja 65:1

Ja vielä toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

"I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, 'Here I am, here I am,' To a nation that was not called by My name." Isaiah 65:1 (NKJV)

Suora suomennos:

"Minua tavoittelivat nuo, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen, ´ kansalle, jota ei ollut kutsuttu Minun nimessäni." Jesaja 65:1

"I revealed myself to those who did not ask for me" - koska Jumala on ilmoittanut Hänen Nimensä ihmisille/kansalle, jotka eivät ole Juutalaisia verensä perinnön kautta. Tämä kansa/ihmiset ovat Filippiiniläiset, jotka ovat profeetan kuin Mooseksen kanssaihmisiä, samaa kansaa.

"Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet" - koska Filippiinit on pääasiallisesti Kristitty maa ja siten ollen antaa suuren arvonannon Jeesukselle, niin silti Jumala ilmoitti Itsensä näille ihmisille, tälle kansalle.

"kansalle, jota ei ollut kutsuttu Minun nimessäni." - Jumala on nyt valtiossa, joka ei ole kutsuttu Hänen Nimensään tai perusteella. Hän ei ole enää nykyisen Israelin valtion kansssa Lähi-idässä.

Miten on niiden ihmisten suhteen, jotka haluavat ainoastaan elää hiljaista elämää, mutta eivät tunnusta tosi Jumalan Nimeä. Mitä heille tulee tapahtumaan?

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37-38

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD. Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:38 (NIV)

 Suora suomennos:

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta. Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25: 37-38

Argumentti tai väite, että "mikäli Mooseksen Jumala on olemassa, miksi hän sallii näiden viattomien ihmisten kuolla?", ei ole enää voimallinen ja ajankohtainen Jumalaa vastaan, sillä (kuten me voimme lukea tästä jakeesta), että vaikka nämä ihmiset ovat hyviä, mutta eivät tunnusta Hänen Nimeään, he eivät silti säästy Jumalan vihalta.

 Kuten me olemme lukeneet aikaisemmin Job 28:28: "Pahan vieroksuminen/kaihtaminen on ymmärrystä" - niin kuinka sinä voit sanoa, että sinä täydellisesti vieroksut ja kaihdat pahaa ja olet uskollinen Jumalalle, mikäli sinä et tunne Hänen Nimeään ja se on siksi, että sinä et ole totellut Hänen sanaansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kuunnellut Hänen profeettaansa kuin Moosesta?

Nyt voidaan ymmärtää miksi Jumala sanoi Malakia 4:4-5, että muistaisimme lain ja perussäännökset, jotka Hän antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle sekä tiedon koskien tulevaa profeetta Eliaa. Se on meille muistukseksi Hänen sanoistaan koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, joka tulee taistelemaan väärien saarnaajien kanssa tosi Jumalan Nimestä aivan, kuten profeetta Elia teki aikaisemmin!

Meidän sukupolvemme aikana, minkälaisen "tulen" me tulemme näkemään Jumalalta, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo?

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

"See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

Suora suomennos:

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

"Tuli", jonka me tulemme näkemään on Jumala Sana! Ja myös Jumalan Nimi on tuleva kaukaa… Kaukoidästä. Mistä tarkalleen Kaukoidästä?

"Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: "Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!" Jesaja 24:14-16

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

" They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing: "Glory to the Righteous One."But I said, "I waste away, I waste away! Woe to me! The treacherous betray! With treachery the treacherous betray!" Isaiah 24:14-16 (NIV)

Suora suomennos:

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle". Mutta Minä sanoin, "Minä riudun pois, Minä riudun pois! Voi minua! Kavala petos! Petoksellinen kavala petos" Jesaja 24:14-16

"Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla" - Me olemme juuri lukeneet todisteen Filippiineiltä, saarivaltiosta Kaukoidästä tulevan Maestro Eraño M. Evangelistan auktoriteetille. Jumalan Viimeisenä Profeettana (profeetta kuin Mooses), hän tulee puhumaan Jumalan sanat sekä puhumaan Hänen Nimessään.

Miksi on niin että tänä päivänä Elia - joka on myös profeetta kuin Mooses, ei uhraa enää mullikoita tai härkiä, kuten aikaisempi profeetta Elia teki - mikä on syynä sille?

Lukekaamme mitä Jumala sanoi aikaisemmin:

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Isaiah 66:1

Ei tule olemaan enää Kirkkoja, koska ihmisten ei tarvitse mennä jonnekin taloon tai huoneeseen todella ylistääkseen Jumalaa. Sen, mitä ihmisen tarvitsee tehdä, on kutsua tosi Jumalan Nimeä.

"Minun käteni on kaikki nämä tehnyt, ja niin ovat kaikki nämä syntyneet, sanoo Herra. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arka tunto minun sanani edessä." Jesaja 66:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Has not my hand made all these things, and so they came into being?" declares the LORD. "This is the one I esteem: he who is humble and contrite in spirit, and trembles at my word." Isaiah 66:2 NIV

Suora suomennos:

"Eikö Minun käteni ole tehnyt nämä kaikki, ja niin ne tulivat synnytetyiksi olemaan kaltaisensa" julistaa HERRA. "Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jesaja 66:2

"Tämä on se yksi, jota Minä pidän arvossa: Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." Jumala puhuu "yhdestä", jolla on Hänen sanansa (Hänen profeettansa kuin Mooses), koska hän on uskollinen toimittaessaan sen, minkä Jumala on käskenyt hänen, tai toisin sanoen, informoimaan koko maailmaa Jumalan suurta nimeä ja koskien Hänen sanomaansa koskien Raamatun kirjoituksista.

"Hän, joka on nöyrä ja hengessään katuva, ja vapisee minun sanastani." - Koska aivan kuten profeetat Mooses ja Elia, profeetta meidän aikanamme, Maestro Evangelista on nöyrä mies. Hän ainoastaan ilmoittaa sanoman, jonka Jumala on näyttänyt hänelle Raamatusta.

"Joka teurastaa härän, mutta myös tappaa miehen, joka uhraa lampaan, mutta myös taittaa koiralta niskan, joka uhraa ruokauhrin, mutta myös sian verta, joka polttaa suitsuketta, mutta myös ylistää epäjumalaa: nämä ovat valinneet omat tiensä. Ja niinkuin heidän sielunsa on mielistynyt heidän iljetyksiinsä," Jesaja 66:3

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But whoever sacrifices a bull is like one who kills a man, and whoever offers a lamb, like one who breaks a dog's neck; whoever makes a grain offering is like one who presents pig's blood, and whoever burns memorial incense, like one who worships an idol. They have chosen their own ways, and their souls delight in their abominations;" Isaiah 66:3 NIV

Suora suomennos:

"Mutta kuka tahansa uhraa härän, on kuin aivan kuten se, joka tappaa miehen, ja kuka tahansa antaa uhrilahjakseen lampaan, on kuin se, joka katkaisee koiran niskan; kuka tahansa antaa viljauhrauksen on kuin se yksi, joka tuo teollaan esiin sian veren, ja kuka tahansa polttaa muistomerkkinä suitsukkeita, on kuin se, joka ylistää epäjumalia. He ovat valinneet heidän omat tiensä ja heidän sielunsa ovat mielistyneet heidän iljetyksiinsä;" Jesaja 66:3

Tämä tarkoittaa sitä, että aidon profeetan kuin Mooseksen Aikakaudella, ei enää tehdä tai suoriteta uhrauksia eikä uhrilahjoja. Eläimiä ei enää uhrata, koska Jumalan sanojen kautta, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, ihmiset tulevat ymmärtämään, että eläimet on luotu olemaan meidän auttajiamme, ei ruokaamme.

Se on myös kirjoitettu kauan sitten, että Jumala vihaa tuon kaltaisia uhrauksia. Ja siten ollen sellainen opetus, että Jumala olisi uhraamassa Hänen oman niin kutsutun poikansa antaakseen anteeksi Hänen kansalleen, ei ole totta. Sellainen on järjetöntä opetusta, jota uskonnot saarnaavat!

Onko se totta, että Jumala on johdonmukainen Hänen vihansa suhteen kohteena uskontojen saarnaajat?

"Ja te jätätte nimenne kirouslauseeksi minun valituilleni: Niin sinut surmatkoon Herra, Herra! Mutta palvelijoilleen hän on antava toisen nimen." Jesaja 65:15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"You will leave your name to my chosen ones as a curse; the Sovereign LORD will put you to death, but to his servants he will give another name." Isaiah 65:15 NIV 

 Suora suomennos:

"Sinä jätät sinun nimesi minun valituilleni kiroukseksi; Ylivertainen HERRA tulee antamaan teille kuolemantuomion, mutta hänen palvelijoilleen hän on antava toisen nimen." Jesaja 65:15

"Sinä jätät sinun nimesi minun valituilleni kiroukseksi; Ylivertainen HERRA tulee antamaan teille kuolemantuomion" - Ei ole olemassa kirjaimellista "helvettiä", vaan kyseessä on muisto siitä, kuinka nämä uskontojen saarnaajat pettivät ihmiskuntaa, ja se tullaan aina muistamaan.

"Joka maassa itsensä siunaa, siunaa itsensä totisen Jumalan nimeen, ja joka maassa vannoo, vannoo totisen Jumalan nimeen; sillä entiset ahdistukset ovat unhotetut ja peitossa minun silmiltäni." Jesaja 65:16

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Whoever invokes a blessing in the land will do so by the God of truth; he who takes an oath in the land will swear by the God of truth. For the past troubles will be forgotten and hidden from my eyes." Isaiah 65:16 NIV

Suora suomennos:

"Kuka tahansa lausuu siunauksen maassa, tekee hän sen totuuden Jumalan mukaan; hän joka ottaa/tekee valan maassa, on vannova sen totuuden Jumalan mukaan. Sillä menneisyyden ongelmat ovat unohdetut ja piilotetut minun silmissäni." Jesaja 65:16

"totuuden Jumala" - Aito Jumala on nyt tunnettu, koska se yksi henkilö, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on jo tullut. Uskontojen väärät opetukset tekivät Hänestä hämmennyksen ja salaisuuksien Jumalan ihmisten mielissä.

Sitten kun me kaikki yhditymme tunnustamaan tosi Jumalan Nimen ja olemme uskollisia Hänen sanalleen, jonka Hän (käski Hänen profeettaansa kuin Moosesta) Maestro Eraño M. Evangelistaa tekemään, on jo ilmoittanut sen meille Raamatun kautta, ja mitä Jumala myöntää taikka suo meille?

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvä ja yltäkylläinen elämä kaikille ihmisille taivaassa vai täällä maan päällä? Tietysti, tällä maaplaneetalla!

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But be glad and rejoice forever in what I will create, for I will create Jerusalem to be a delight and its people a joy." Isaiah 65:18 (NIV)

Suora suomennos:

"Vaan olkaa iloisia ja riemuitkaa ikuisesti siitä mitä Minä luon, sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys." Jesaja 65:18

"sillä Minä luon Jerusalemin olemaan ilonaihe ja sen ihmiset riemu sekä menestys" - Miksi Jerusalem?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan (pole =pylväs, paalu) hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

 Ja se on profetoitu seuraavassa:

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (Minä kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 "Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on mainittu tässä nimellä "Uusi Jerusalem"?

 Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei vaihda tai muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin, niin siten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka on oleva kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

Tästä syystä Joel 2:31-32, jonka me olemme lukeneet esipuheessa, on kirjoitettu näin:

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin Herra on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet" - Tässä ei ole kyseessä se Jerusalem Lähi-idässä, vaan juuri ´Uusi Jerusalem´, joka on maan nimi, joka tunnetaan Filippiineinä tai Filippiinien Saarivaltiona. Se tapahtui Filippiineillä, jossa Hänen Nimensä oli ensin tunnettu ja mistä Hän kutsui Hänen Profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan.

Koska Jumala on säätänyt, että Jerusalemiin Hän on asettava Hänen Nimensä ikuisesti (2. Kuningasten kirja 21:7), niin antakoon koko maailma tietä ja tunnustusta meidän HERRAMME JUMALAN säädökselle, että maa, Filippiinit on nyt oleva nimetty olemaan "UUSI JERUSALEM".

Ei ole mitään syytä Juutalaisten, Muslimien sekä Kristittyjen taistella Lähi-idässä sijaitsevasta Jerusalemista, sillä se ei enää ole se Jerusalem, johon kyseisessä profetiassa viitataan. Kuten se on kirjoitettu, se on Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit, sillä aito Jumalan Nimi on julistettu siellä.

On turhaa taistella tai lähteä sotimaan toisiaan vastaan ja väittää heidän lähtevän "sotaan Jumalan Nimessä", koska nämä yksijumalaiset uskonnot - Juutalaisuus, Kristillisyys ja Islam - eivät ole saaneet sallimusta tulla tuntemaan tosi Jumalan Nimeä. YKSIKÄÄN niistä ei ole julistanut aitoa Jumalan Nimeä!

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will rejoice over Jerusalem and take delight in my people; the sound of weeping and of crying will be heard in it no more." Isaiah 65: 19 (NIV)

Suora suomennos:

"Minä riemuitsen Jerusalemista ja mielissäni iloitsen kansastani; itkun ja tuskanhuudon ääntä ei siellä enää kuulla." Jesaja 65:19

Tämä on meidän HERRA JUMALA ISRALIMME lupaus Hänen uudelle kansaleen, kaikille, jotka kutsuvat ja rakastavat Hänen Nimeään - ei ole enää kärsimystä, ei kuolemista tauteihin, sotiin eikä katastrofeihin. Ei ole enää kirousta.

Kuinka me voimme tietää, että tämä on jo tapahtumassa maailmassa ja että tämä Jumalan lupaus ei ole, eikä ole koskaan tarkoittanut kuolemanjälkeisestä elämästä taivaassa, kuten uskonnot saarnaavat?

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. Jesaja 65:20

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed." Isaiah 65: 20 (NIV)

Suora suomennos:

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna. Jesaja 65:20

"joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - elää elämäänsä täyteen mittaan täällä maassa. Tämä on elämää täysin siunattuna - pitkä elämä, mutta ei ikuisesti kestävä elämä.

Lue kuinka Jumalan palvelija Jobin loput tai viimeiset elinvuodet maan päällä ovat kuvatut:

"Tämän jälkeen Job eli vielä sataneljäkymmentä vuotta ja sai nähdä lapsensa ja lastensa lapset neljänteen polveen asti. Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." Job 42:16-17

"Sitten Job kuoli vanhana ja elämästä kyllänsä saaneena." - Tämä on se elämä täynnä siunausta - pitkä elämä täällä

Maassa, ei taivaassa kuolemamme jälkeen.

Tämä vakuuttaa todeksi sen, mitä Job sanoi seuraavassa:

" Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

Job puhuu, että vaikka taivaat katoavat, niin ihminen ei nouse enää kuolleista tämän haudastaan. Tämä häpäisee, kumoaa ja saattaa huonoon valoon uskontojen tulkinnat, että kuolleet voisivat tulla takaisin elämään ja että Jumala tulee kirjaimellisesti tuhoamaan tämän päivän taivaat.

Koska me olemme lukeneet Jesaja 54:20, että vanha ihminen ei kuole elämättä ensin hänen vuosiaan täyteen, ja tämä tarkoittaa, että siellä on yhä kuolema olemassa, mutta on hyvä vanha ikä, joka ei pääty sairauksiin ja tauteihin. On ymmärrettävä, että Jumalan lupaus uudesta taivaasta ja uudesta maasta tapahtuu tällä maaplaneetalla, ei kuvitteellisessa "toisessa tai kuolemanjälkeissä elämässä".

Uskontojen opit ja opetukset, joiden perustana on kuolemanjälkeinen elämä, on nyt kumottu ja pilkottu palasiin Jumalan Itsensä sanoin. Tämä on ainoastaan näyte, sillä sinä tulet vielä lukemaan mitä Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen sanoihin koskien totuutta Jeesuksesta ja apostoleiden kirjoituksista.

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niinkuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn." Jesaja 65:21-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat.For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands." Isaiah 65: 21-22 (NIV)

Suora suomennos:

"He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he istuttavat ja kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja, joissa toiset asuvat, tai kylvä ja muut syövät. Sillä niin kuin ovat puun päivät, niin tulee olemaan minun kansani päivät; minun valitut yksilöni elävät nauttien heidän käsiensä töistä." Jesaja 65:20-22

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maassa, ei taivaassa.

 "istuttavat ja kasvattavat viinitarhoja" - ei kukaan voi istuttaa viinitarhoja taivaaseen.

"sillä niin kuin ovat puun päivät" - meidän elämämme tulevat olemaan pidennettyjä tässä maailmassa, ei taivaassa!

 Pidennettyjä siksi että ihmiset tulevat nyt ottamaan käyttöön sen, mitä Jumala on säätänyt 1. Mooseksen kirjassa jo kauan sitten - alkavat syömään hedelmiä ja vihanneksia!

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them"Isaiah 65:23 (NIV)

Suora suomennos:

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat HERRAN siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

"Siunattu elämä, yltäkylläinen sekä rauhallinen koko maailmassa!" - Koska me aloitamme nyt Jumalan lakien tottelemisen ja noudattamisen, koska me olemme ymmärtäneet sen Hänen liittonsa sanansaattjan, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Evangelista kautta.

Tullaanko meidän rukouksiimme Jumalalle, lopultakin vastaamaan?

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen." Jesaja 65:24

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear." Isaiah 65:24 (NIV)

Suora suomennos:

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

 Kyllä, Jumala on oleva meidän kaikkien kanssa, koska Hänen Nimensä on nyt meidän kanssamme ja me emme ole enää Saatanan vaikutusvoiman ja auktoriteetin alaisina.

 Missä Jumala oli aikaisemmin? Hän on taivaassa!

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:1

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Do not be quick with your mouth, do not be hasty in your heart
to utter anything before God. God is in heaven and you are on earth,
so let your words be few."
Ecclesiastes 5:2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:1

Tällä kertaa Jumala tulee olemaan Hänen kansansa/ihmistensä kanssa, koska me kaikki tiedämme nyt Hänen Nimensä!

Minkälaista elämää se tulee olemaan meille?

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:24-25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The wolf and the lamb will feed together, and the lion will eat straw like the ox, 
but dust will be the serpent's food. They will neither harm nor destroy 
on all my holy mountain," says the LORD."
Isaiah 65:24-25 (NIV)

Suora suomennos:

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä, mutta tomu on oleva käärmeen ruokaa. He eivät tee pahaa eivätkä tuhoja Minun pyhällä vuorellani, " sanoo HERRA." Jesaja 65:24-25

Todellakin, se on oleva rauhallista elämää kaikille!

Me voimme nyt ymmärtää miksi on se kirjoitettu:

"Susi ja lammas ruokailevat keskenään, ja leijona syö ruokoa kuten härkä" - se on sen seurausta, että me alamme panna käytäntöön Jumalan säädöstä 1. Mooseksen kirja 1:29-30, eli kouluttaa eläimiä syömään kasveja.

Sitten kun eläimet ovat koulutetut syömään kasveja - me olemme myös aloittamassa aikakauden, jossa väkivalta on loppunut, ei enää tappamisia eikä enää sotia.

Tarvitsemmeko me sitten enää paikkoja, joissa ylistää?

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani?" Jesaja 66:1

Ei tule olemaan tarvetta ylistyksen paikoille. Me kykenemm rukoilemaan suoraan Jumalalle kutsumalla Hänen Nimeään. Se on yksi yhdelle ystävyyssyhde Jumalan ja Hänen ihmistensä kanssa!

Jumala on nyt saattanut meidät ymmärrykseen (Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta), että "uusi taivas ja uusi maa", josta Hän puhui Hänen profeetoilleen aikaisemmin, kertoo ajasta, jolloin ihmisten elämät tulevat olemaan pidennetyt ja se tulee tapahtumaan täällä maassa, ei taivaassa. Ei ole olemassa sellaista kuin toinen elämä taivaassa.

Mikä on syy sille, että Maestro Evangelista on niin järkkymätön ja määrätietoisen luja ilmoittaessaan Jumalan Sanomaa maailman ihmisille?

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:11-12

 Tämä on Maestro Evangelistan kutsuminen, jonka on antanut hänelle Jumala. Jumala ei ole lähetettänyt häntä paneman alulle tai perustamaan uutta kirkkoa. Jumala on lähettänyt hänet (aivan kuten profeetta Mooseksen), toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoituksista.

Ei ole enää Maestro Evangelistan huoli tai asia hyväksymmekö me hänen sanomansa vai emme.

Mitä ovat profeettojen velvollisuudet ja vastuut, kun heidät on ennalta maahan lähettänyt Jumala?

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

Suora suomennos:

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta me voimme lukea, että profettaa kuin Mooses, Maestro Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman Raamatun kautta, jonka Jumala on käskenyt häntä näyttämään koko maailmalle.

Siten, me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan Nimi olisi salaisuus tai mysteeri. Se on ilmoitettu webbisivun: www.thename.ph kautta vuonna 2006 ja lukuisia uutiswebbisivustoja ympäri maailmaa on informoitu sitä koskien, niin että maailman ihmiset voisivat tulla tiedotetuiksi. Surullista, yksikään näistä uutis nettisivustoista ei ole tehnyt ainoatakaan kommenttia Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien.

Mikäli sinä lukija valitset olemaan piittaamaton tämän Jumalan tosi Nimen tuntemisen tärkeyden suhteen ja jopa vastustat sitä (sillä sinä et ole ensinnäkään Jumalan lähettämä), niin ole valmiina hyväksymään Jumalan rangaistus hetkenä mina hyvänsä.

Tänään m elemme oppineet, että Maestro Eraño M. Evangelista  www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, pitää kiistämättä hallussaan auktoriteettia puhua Jumalan sanoja, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun.

 Mikäli ihmiset hyväksyvät ja tunnustavat sanoman, minkä Jumala on käskenyt häntä julistamaan koskien Hänen Nimeään (Raamatun kirjoitusten kautta), he tulevat olemaan osa Hänen uutta Kansaa - Hänen Uusi Israel.

 Jumalan profeettana kansoille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

"Tuhoisat tapahtumat tulevat jatkumaan joka puolella maailmaa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan, että Maailma on kirottu. Nämä loppuvat ainoastaan sitten, kun he käyttävät heidän viisauttaa ja ymmärrystään hyväksymällä ja tunnustamalla tosi Jumalan Nimen."

Me neuvomme sinua lukemaan artikkelin koskien aitoa "Jeesusta", minkä Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen (Maestro Evangelistan) ilmoittamaan Hänen sanojensa kautta Raamatusta, mistä tahansa seuraavista linkeistä:

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

Tärkeänä muistutuksena: Sen jälkeen kun olet lukenut tosi Jumalan Nimestä tämän artikkelin kautta, älä ilmoita Jumalan Nimeä suoraan toisille, äläkä aivan erityisesti tee sitä perheesi jäsenille ja rakkaillesi, jotta pitäisit Hänen Pyhän Nimensä tulemasta pilkatuksi. Anna heidän itse lukea asia webbisivujen kautta.

Tämä ei ole uusi uskonto tai kultti, vaan selkeän yksinkertaisesti SANOMA (tiedonanto tai selonteko) ja tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyt sinä tai et (Profeettaa kuin Mooseksen) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, niin se ei ole meidän vastuullamme.

Sinä olet vastuussa Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), et Maestrolle tai melle, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaaa tekemään nämä selitykset koskien Hänen sanaansa Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse. Kyseessä on HÄN, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun.

Se, mitä Jumala on tehnyt Maestro Evangelisan kautta, on saattaa meidät ymmärtämään, että Hänen AITO PROFEETTANSA KUIN MOOSES on nyt täällä ja HÄNEN SANANSA, ETTÄ HÄN TULEE VAATIMAAN TILILLE JA VASTUUSEEN KAIKKI NE, JOTKA EIVÄT KUUNTELE HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, ON NYT SAATETTU VOIMAAN.

Meidän tehtävämme on vain yksinomaan tiedottaa sinua Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista tuo.