TULEVA SUURI ISRAELIN JUMALAN TUOMIO JUUTALAISTEN JA MAAILMAN IHMISTEN YLLÄ 22.7.2014

Maailman ihmisille ja erityisesti Juutalaisille veljillemme:

Voinko jakaa kanssanne Opettaja Eraño M. Evangelistan www.thename.ph ja www.thenameonline.info Raamattuilmestyksen koskien väkivaltaisia tapahtumia, joita käydään näinä päivinä Lähi-idässä.

Luemme seuraavasta:

"Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa. Kuulkoon maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mikä siitä kasvaa." Jesaja 34:1

"Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa." - Opettaja Evangelista sanoo, että nyt nykyisen teknologisen aikakauden aikana maailman kansoilla kaikista valtioista on mahdollisuus olla yhtäaikaisesti tiedotettuja Internetin kautta. Siten tämä Profeetta Jesajan kauan sitten kirjoittama profetia on tarkoitettu kuultavaksi meidän aikanamme.

Mikä on Jumalan sanoma?

"Sillä HERRA on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän joukkoihinsa; hän on vihkinyt heidät tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi." Jesaja 34:2

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD is angry with all nations; his wrath is upon all their armies.

He will totally destroy them; he will give them over to slaughter."

Isaiah 34:2 (NIV)

Suora suomennos:

"HERRA on vihainen kaikille kansoille; hänen vihansa on heidän kaikkien armeijoidensa, joukkojensa yllä. Hän tulee tuhoamaan heidän täydellisesti; hän antaa heidät teurastettavaksi." Jesaja 34:2

Jumalan viha on kaikkien Maailman Valtioiden yllä.

"armeijoidensa, joukkojensa" - maiden aseistetut joukot joutuvat hätään ja ahdistetuiksi; ovat tehottomia ratkaisemaan ja hoitamaan selkkauksia.

"teurastettavaksi" - tämä on yhä jatkuen käynnissä ja monet ovat kuolleet tai kuolemassa.

Kysymys kuuluu, miksi Jumala on vihainen maailman ihmisille?

Opettaja Evangelista lukee meille selityksen seuraavasta:

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

Suora suomennos:

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

Kuten yllä olevassa Raamatun jakeessa on asetettu, se todellisuus minkä takia Jumala ei kuule ihmisten rukouksia, vaan kaataa nyt Hänen vihansa, johtuu siitä, että me emme kutsu Hänen aitoa ja tosi Nimeään. Tämä profetia on nyt astunut voimaan, kun ihmiset ovat jo tiedotettuja Jumalan aidosta Nimestä (kuten on ilmoittanut Opettaja Evangelista) webbisivujen  www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

Ongelma on se, että ei yksikään; mukaanlukien niin kutsutut uutistoimistot, ole ottaneet kuuleviin korviinsa tai tosissaan käsiteltäväksi sanomaa koskien Jumalan tosi Nimeä.

Kuinka "paljon ihmisiä tulee kuolemaan?

"Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niitten raadoista (ruumiista) nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa (vuoret ovat läpimärkiä heidän verestänsä)." Jesaja 34:3

Me olemme jo nähneet tällaisia viimeaikaisista sodista ja tuhoista. Ja kuitenkin, vielä paljon enemmän ihmisiä on kuoleva näissä konflikteissa.

Kuinka pahaksi tämä konflikti on vielä osoittautuva?

"Kaikki taivaan joukot menehtyvät, taivas kääritään kokoon niinkuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat alas, niinkuin lehdet varisevat viinipuusta, niinkuin viikunapuusta raakaleet." Jesaja 34:4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All the stars of the heavens will be dissolved

and the sky rolled up like a scroll; all the starry host will fall

like withered leaves from the vine, like shriveled figs from the fig tree.

Isaiah 34:4 (NIV)

Suora suomennos:

"Kaikki taivaan tähdet kohtaavat loppunsa ja taivas kääriytyi kuin käärö; kaikki tähtitaivaan isännät tai vetäjät kaatuvat kuin kuihtuneet lehdet viinipuusta, kuin kuivettuneet viikunat viikunapuusta." Jesaja 34:4

"taivaan tähdet kohtaavat loppunsa" - maiden ja uskontojen johtajat, joita ihmiset yhä pitävät suuressa arvossa ja kunnioituksessa, tulevat kaatumaan, koska heidän hyvin asetetut suunnitelmansa ja ideansa rauhan voimaansaattamiseksi ovat vääriä. He eivät tahdo ihmiskunnan kohtaavan ja näkevän totuutta, että aito syy tämän päivän vastoinkäymisille ja sodille ovat uskonnot. He uskovat,että rauha voidaan saavuttaa ilman, että puututaan ja otetaan kantaa ongelmien aiheuttajaan, ja se on uskonto!

"taivas kääriytyi kuin käärö" - tämä on kuvaus sienipilvestä ATOMI TAI YDINRÄJÄHDYKSEN jälkeen! Se on kirjoitettu. Mikäli he eivät lopeta uskontoon perustuvaa sotaa alueella, niin tämä katastrofaalinen tapahtuma on tosiasia.

Miksi uskonto on todellinen syy rauhan poissaololle, ja erityisesti Lähi-idässä?

Tässä on vastaus:

Islamin uskonnossa, miksi on niin että Islamistiset taistelijat ovat halukkaita antamaan heidän henkensä ja kuolevat taisteluissa siitä syystä? Mikä on heidän oppinsa?

Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

   Marian pojan, Jeesuksen perintö:

"Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron (vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

Me voimme lukea, että "…tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat" - Islamin mukaan, sitten kun Jeesus tulee, hän rikkoo RISTIN - Kristittyjen ylistyksen ja palvonnan symbolin.

Sekä

"…ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään hyväksyen islamia ilman toista vaihtoehtoa" - Maailman ihmisillä ei ole muuta mahdollisuutta, kuin olla Muslimi, sitten kun Jeesus tulee takaisin. Tämä on se syy, minkä takia Islamistiset Taistelijat taistelevat, saattaakseen koko ihmiskunnan kääntymään Islamin uskoon ja perustamaan sekä vakiinnuttamaan Kalifaatin tai Kalifikunnan!

Odotetusti Kristityt eivät hyväksy tätä, vaan yhä kutsuvat "Jeesusta" tekemään Rauhan todellisuudeksi, eikä enää anna tämän väkivallan levitä laajemmalle. Me voimme myös huomata, että sekä Muslimit että Kristityt odottavat Jeesuksen toista tulemista mutta ovat toisiaan vastaan siinä, kenet Jeesus tunnustaa kun hän tulee.

Ongelma tässä on, että molemmat uskonnot saarnaavat, että Jeesus tuli saarnaamaan Rakkautta ja Rauhaa ihmiskunnalle. Kuitenkin me voimme nähdä täysin päinvastaisen toteutuvan todellisuudessa. Uskonnot vihaavat ja ovat jakautuneita toisiaan vastaan koskien heidän opetuksiaan. On ilmeistä, että se "rauha" (jonka uskonnot väittävät tulevan) Jeesuksen tuomana, ei ole totta.

Luemme mitä Jeesus sanoi:

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:49-53

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!              Luke 12:50 (NIV)                  

Suora suomennos:

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on suoritettu/viety loppuun!" Luukas 12:50

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." - Uskonnot saarnaavat, että Jeesus toi rauhan tähän maailmaan ja kuitenkin me voimme lukea omin silmin Jeesuksen itsensä sanoneet, että ihmisten ei pidä ajatella hänen tuoneen rauhaa maailmaan, vaan eripuraa ja hajotusta.

 "Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan," - Kaikki ihmiskunta asuu tällä yhdellä planeetalla ja kuitenkin he ovat ristiriidassa toistensa kanssa uskontojen takia. Surullista sanoa, Jeesus itse myönsi olevansa kaiken tämän eripuran ja jakautuneisuuden aiheuttaja.

Millä tavalla Jeesus aiheutti tämän eripuran?

"Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta." Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus." Mutta toiset sanoivat: "Ei suinkaan Kristus tule Galileasta? Eikö Raamattu sano, että Kristus on oleva Daavidin jälkeläisiä ja tuleva pienestä Beetlehemin kaupungista, jossa Daavid oli?" Niin syntyi kansassa eripuraisuutta hänen tähtensä." Johannes 7:40-43

"Niin muutamat kansasta, kuultuaan nämä sanat, sanoivat: "Tämä on totisesti se profeetta." Toiset sanoivat: "Tämä on Kristus..." - Siten ihmiset tulivat jakautuneiksi Jeesuksen takia - Me voimme lukea, että ne ihmiset, jotka elivät Jeesuksen aikana, eivät ole samaa mieltä toistensa kanssa hänen todellisen luontonsa suhteen. Aivan samalla tavalla kuin on tänä päivänä, uskonnot riitelevät toistensa kanssa Jeesuksesta - että onko hän Jumala, Jumalan poika tai profeetta. Tällä tavalla Jeesus aiheutti hajotusta ja epäsopua - hänen opetuksillaan.

Sen vieraantumisen ja eristäytymisen kautta jota Jeesus toi, ajattele mitä tapahtui maailmalle. Monet ihmiset ovat menettäneet heidän rakkaat ystävänsä uskonnollisissa sodissa. Tämä ei tarkoita, että Jeesus olisi "vihollinen". Hän myönsi jo kauan sitten tuoneensa eripuraa ja hajotusta, ja se ei ole se, mitä uskonnot saarnaavat. Uskonnot ovat niitä, jotka ovat nyt syyllisiä saarnatessaan valhetta tai levittävät sellaista mikä ei ole totta.

Näiden uskonnollisten erojen takia muutamat ryhmät, kuten Ateistit voivat sanoa, että uskonnolliset ristiriidat, sodat ja kärsimykset osoittavat, että ei ole olemassa Jumalaa.

Kuitenkin Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestys koskien tätä asiaa osoittaa:

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Mooseksen kirja 11:26-28

Tässä, profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta tai toimii Jumalan puhemiehenä. Valinnanmahdollisuus oli määrätty, jotta voisimme ottaa vastaan siunauksen Jumalalta, jos TOTTELEMME Hänen käskyjään tai kirouksen, mikäli me olemme tottelemattomia ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

Tämän käskyn/säädöksen kautta me voimme ymmärtää, että Jumala antoi meille vapaan tahdon. Hän ei vahdi tai kontrolloi sitä, kuinka kuka tahansa tahtoo elää elämänsä. Aivan kuten Adam, jolle Jumala antoi valinnan mahdollisuuden, kun Jumala esitti Hänen lakinsa olemaan syömättä kiellettyä hedelmää tai muuten hän kuolisi (1. Mooseksen kirja 2:16-17). Meille on myös annettu Jumalan säädös, että mikäli me seuraamme Jumalan käskyjä - siunaus, ja jos me emme seuraa, vaan menemme muiden jumalien perässä joita emme ole tunteneet - me elämme Hänen kirouksensa alaisina. Valinta on meidän.

Ovatko uskonnot koskaan kertoneet maailman ihmisille tästä säädöksestä Jumalalta? Eivät!

Tästä sanotusta säädöksestä/laista johtuen, me voimme nyt ymmärtää, että todellinen syy meidän kärsimyksillemme ovat nämä kiroukset - nyt esiintyvät tuhot, katastrofit, sodat ja  väkivalta eivät johdu siitä, että Jumala ei ole olemassa, vaan siksi, että me olemme olleet tottelemattomia Hänen käskyilleen ja olemme ylistäneet muita jumalia!

Tämä johtaa siihen tosiasiaan, että uskonnot ovat tehneet tai ohjanneet ihmiskunnan ylistämään muuta jumalaa, kun he ovat laittaneet heidän ylistämään tai syvästi kunnioittaen pelkäämään heidän versiotaan "Jeesuksesta", eivätkä ole ohjanneet ylistämään tosi Jumalan Nimeä! Tästä syystä "kirous" tai rangaistus, kirjoitettu Jesaja 34, on nyt astumassa voimalliseksi!

Kuinka valtava on Jumalan viha?

"Sillä minun miekkani taivaassa on juopunut vimmaan; katso, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, jonka minä olen vihkinyt tuhoon." Jesaja 34:5

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"My sword has drunk its fill in the heavens; see, it descends in judgment on Edom, the people I have totally destroyed. " Isaiah 34:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Minun miekkani on juonut kylliksensä taivaassa; katso se laskeutuu tuomioille Edomiin,  ihmisten keskuuteen, jotka olen täydellisesti tuhonnut." Jesaja 34:5

"laskeutuu tuomioille Edomiin" - koska kaikki ihmiset ylistävät jumalaa, joka ei ole tunnettu. Edom symbolisoi "Pakanoita" tai ei-Juutalaisia. Vuodesta 2006 lähtien Jumalan suuri Nimi on ollut ilmoitettuna Opettaja Evangelistan toimesta nettisivulla www.thename.ph. Lukuisia maailman ja uskontojen johtajia yhdessä uuutistoimistojen kanssa on tiedotettu asiaa koskien. Kuitenkaan, yksikään ei ole tehnyt aloitetta tehdäkseen koko maailman tietoiseksi koskien tätä sanomaa, koskien Jumalan tosi Nimeä.

 "HERRAN miekka on verta täynnä, rasvaa tiukkuva, karitsain ja kauristen verta, oinasten munuaisrasvaa. Sillä HERRALLA on uhri Bosrassa, suuri teurastus Edomin maassa." Jesaja 34:6

"Edom" - Pakanat, maailman ihmiset.

Maestro Evangelista sanoo, taistelu tulee olemaan valtava, niin että ei ole tarpeeksi ihmisiä hautaamaan kuolleita!

Mitä tulee tapahtumaan Lähi-idän alueelle?

"Villihärkiä kaatuu yhteen joukkoon, mullikoita härkien mukana. Heidän maansa juopuu verestä, ja heidän multansa tiukkuu rasvaa.Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Edomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi; sen maa tulee palavaksi pieksi." Jesaja 34:7-9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For the LORD has a day of vengeance, a year of retribution, to uphold Zion's cause. Isaiah 34:8 NIV

Suora suomennos:

"Sillä HERRALLA on koston päivä, rangaistuksen vuosi, puolustaakseen Siionin riita-asiaa." Jesaja 34:8

"Edomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi; sen maa tulee palavaksi pieksi." - Mikäli me ajattelemme tätä, niin kuinka voi Lähi-itä muuttua palavaksi, kun sen maa on suurelta osaltaan hiekkaerämaata? Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo, että se tapahtuu siksi koska Lähi-itä on öljyrikas alue ja kun sodat pahenevat, niin öljykentät syttyvät palamaan.

Sinun täytyy nyt olla tietoinen, että tämä profetia oli kirjoitettu kauan ennen kuin ihmiskunta ymmärsi fossiilisten polttoaineiden käytön energian lähteenä. Tämä on todiste siitä, että Jumalan sana, jonka ovat kirjoittaneet profeetat, voidaan ymmärtää ennalta määrättynä aikana. Pane merkille, että tämä profetia, jota me luemme, on lähestymässä sen täyttymistä.

Miksi ´puolustaakseen Siionin riita-asiaa´?

Jo kauan aikaa uskontojen saarnaajat ovat laittaneet ihmiset uskomaan, että million tahansa Jumala puhuu "Siionista" profetiassa, Jumala viittaa sillä Hänen rakkauttaan Juutalaiseen kansaan, mutta asia ei ole niin. Lukekaamme Jumalan sana koskien Juutalaisia Lähi-idässä, joka tapahtuu nyt meidän aikanamme:

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse." Aamos 8:1-2

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer." Amos 8:1-2 (NIV)

 Suora suomennos:

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

"Minä en säästä heitä enää." - Me voimme nähdä nyt kuinka Israelin nykytilanne Lähi-idässä on olla vihollisten hyökkäyksen alaisena. Tämä on merkki, Opettaja Eraño M. Evangelista mukaan siitä, että Jumala ei säästä heitä heidän valheellisen ja väärän ylistyksen vuoksi. Juutalaiset ja heidän uutistoimistonsa ovat jo tiedotettuja Jumalan Nimestä webbisivulla www.thename.ph, mutta he eivät ole kuunnelleet ja tarkanneet sanoman tärkeyttä, vaan ovat jatkaneet väärien nimien kuunteluaan Jumalalle kuuluvaksi, joilla heidän saarnaajansa ovat aivopesseet heidät.

Mikäli Jumala antaa anteeksi Juutalaisille sen vuoksi, että he eivät kuunnelleet Hänen sanomaansa kuunnella tarkasti ja omaksua Hänen sanomansa, koskien Hänen tosi Nimeään, niin miksi Jumala sanoi, että Hän tekee tämän valtavan tuomion puolustaakseen "Siionin riita-asiaa"?

Lukekaamme siitä: Kun on mainittu sana "Siion", niin mihin se on liitettävissä?

"Iloitse (Laula), tytär Siion, puhkea huutoon, Israel; ihastu ja ratkea riemuun kaikesta sydämestäsi, tytär Jerusalem." Sefanja 3:14

"Laula, Tytär Siion, puhkea huutoon, Israel;… Tytär Jerusalem." - Sana "Siion" on liitetty samaan tai olemaan yhtä "Jerusalemin" kanssa. Mutta kuitenkaan, puhuuko Jumala koskien Lähi-idässä sijaitsevaa "Jerusalemia", kun Hän sanoi Jesajan kirjassa 34:8, että Hän tekee tämän valtavan tuomion "puolustaakseen Siionin riita-asiaa"?

Luemme siitä:

"Joka voittaa, sen Minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - Koska se on mainittu tässä nimellä "Uusi Jerusalem", niin se loogisesti tarkoittaa, että Siion, jonka Jumala mainitsi Jesaja 34:8, ei tarkoita vanhaa Jerusalemia Lähi-idässä. Se viittaa Maahan, jolle Jumala on antava nimen "Uusi Jerusalem".

Minkä takia Jumala yhä valitsi käyttääkseen nimeä "Jerusalem"?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, Minä asetan Nimeni Ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

Jumala lupasi, että Hän tulee laittamaan Hänen Nimensä ikuisesti Jerusalemiin.

Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei muuta Hänen antamaa Lupaustaan, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin. Joten, missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

Aito Jumalan Nimi on julisettu Opettaja Eraño MartinEvangelistan toimesta, hän on webbisivujen  www.thename.ph tekijä Filippiineiltä, Saarivaltiosta (Kauko) Idästä.

Oliko tämä profetoitu?

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea." Isaiah 24:14-15 (NIV)

Suora suomennos:

"korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla" Jesaja 24:14-15

Siten ollen, kun Jumala sanoi Jesaja 34:8, että Hän on tekemässä Hänen tuomiotaan kansakuntien ylle "puolustaakseen Siionin riita-asiaa", niin Jumala EI viittaa puolustaakseen Juutalaisten "Siionismia", vaan puolustaakseen Hänen suurta Nimeään, jonka on jo julistanut Opettaja Evangelista Filippiiniläispohjaisella webbisivullaan www.thename.ph! Niin kauan kuin ihmiskunta ei kuuntele ja ota opikseen sanomasta koskien Hänen (Jumalan) suurta Nimeä, niin tuhoisat ja katastrofiset tapahtumat tulevat jatkumaan!

Minkä takia sekä Juutalaisten että Pakanoiden tulisi kuunnella mitä Opettaja Eraño Evangelista on ilmoittanut kirjoituksissa koskien tosi Jumalan Nimeä? Mikä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta?

Luemme sen, mitä Jumala ITSE sanoi:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"Profeetan minä olen herättävä…sinun kaltaisesi" - Jumala mainitsi YHDEN profeetan, jonka Hän tulee lähettämään ja hän on kuin Mooses, joka on tuleva Israelilaisten veljien keskuudesta.

"heidän veljiensä keskuudesta" - Tämä tarkoittaa, että valittu yksilö on tuleva esiin ihmisrodusta tai kansasta, jonka Jumala katsoo myös olevan Hänen kansaansa Israelia. Kauan aikaa uskonnot ovat pettäneet ihmiskuntaa ajattelemaan, että ainoastaan Juutalaiset ovat ja tulevat olemaan Jumalan tarkastelun kautta Hänen kansaansa.

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Merkki "profeetan" identiteetistä on helposti tunnistettavissa. Jumala asettaa Hänen sanansa valitun yksilön/henkilön suuhun (tarkoittaen, että valittu henkilö (viimeinen profeetta) ei opiskele Raamattua itsenäisesti eikä hän opettele muinaisia kieliä), sillä Jumala tulee ohjeistamaan ja opettamaan häntä kun kyseessä on Hänen sanansa.

"ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Valittu henkilö paljastaa maailmalle ainoastaan sen, mitä Jumala käskee hänen ilmoittaa Raamatun kirjoitusten kautta. Hän ei tule keksimään omia oppisuuntiaan tai opinkappaleitaan koskien Jumalaa, kuten uskontojen pastorit ja evankelistat tekevät.

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille" (vastuuseen tottelemattomuudestaan) - Meidän täytyy ymmärtää, että Jumala antoi meille myös vihjeen tai muistutuksen, että Hän tulee vaatimaan tilintekoon (tai vastuuseen) ne, jotka eivät KUUNTELE Hänen sanojaan, joita profeetta puhuu Hänen Nimessään. Näin toimimalla me voimme havaita ja ymmärtää, että Jumalalla on NIMI!

Tässä Raamatun kohdassa vakuutetaan, että kun kyseessä on Jumalan sana, erityisesti Hänen Nimensä, niin on vain YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta puhua "Hänen Nimessään". Hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Koska on niin että Jumala on laittanut Hänen sanansa "profeetan kuin Mooseksen" suuhun, niin siitä seuraa, että hän on kyseinen yksilö, jonka Jumala on lähettänyt näyttämään meille totuuden koskien Jeesusta!

Profeetta on tuleva puhumaan Hänen (Jumalan) Nimessä ja tämä tarkoittaa sitä, että me emme voi syyttää Jumalaa sen takia, minkä vuoksi me olemme uskontojen eksyttämiä ja pettämiä. On meidän omaa syytämme, että olemme todellakin olleet tottelemattomia Jumalalle.

Tämä profetia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on nyt toteutunut persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista webbisivuilta: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Yllä mainittujen webbisivujen kautta hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman. Hän on ilmoittanut ja paljastanut Jumalan tosi Nimen ja aidon Jeesuksen, kuten on kirjoitettu Raamattuun, ei hänen omien henkilökohtaisen tutkimuksen tai opiskelun kautta, vaan sen mukaisesti, minkä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta. Tämä on hänen auktoriteettinsa Jumalalta puhua Jumalan Nimestä.

Tämä tarkoittaa sitä, että Kristityt ja Muslimit eivät voi väittää heidän perustajansa (Kristityille-Jeesus, Islamille-Muhammed) olevan profeetta kuin Mooses, joka on mainittu 5. Moos. 18:18-19, koska Raamattupohjaiset ilmestykset koskien tosi Jumalan Nimeä, jotka on tehnyt Opettaja Evangelista (kaikissa yllä mainittujen webbisivujen artikkeleissa) todistavat hänen olevan Jumalan lupaama ja valitsema henkilö. Ei Jeesus eikä myöskään Muhammed ilmoittaneet aitoa ja tosi Jumalan Nimeä.

Ateistit (Ihmiset, jotka kieltävät tai eivät usko Jumalan olemassaoloon) eivät voi enää sanoa, että Mooseksen Jumalaa ei ole olemassa, johtuen Jumalan sanasta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien proteetta kuin Moosesta, on saanut täyttymyksensä (Maestro) Eraño M. Evangelista kautta.

Koskien Jesajan 34:10 profetiaa, me voimme nähdä kuinka raunioina koko Lähi-itä tulee olemaan hävitetty ja hylätty; kukaan ei tule koskaan kulkemaan sen läpi jälleen.

 

"Ei sammu se yöllä eikä päivällä, iäti nousee siitä savu; se on oleva raunioina polvesta polveen, ei kulje siellä kukaan, iankaikkisesta iankaikkiseen." Jesaja 34:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will not be quenched night and day; its smoke will rise forever. From generation to generation it will lie desolate; no one will ever pass through it again."

Isaiah 34:10 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Se ei tule tukahdetuksi/sammutetuksi, ei yöllä eikä päivällä; sen savu on nouseva ikuisesti. Sukupolvesta sukupolveen se on oleva hävitettynä ja autiona; yksikään ei tule enää koskaan kulkemaan sen kautta." Jesaja 34:10

 

"Sukupolvesta sukupolveen se on oleva hävitettynä ja autiona; yksikään ei tule enää koskaan kulkemaan sen kautta." - Valtava tuho ja hävitys odottaa tapahtuvaksi käsittäen koko Lähi-idän alueen niin kauan kuin he jatkavat taisteluaan väärien opetuksien puolesta, joita heidän uskontonsa ovat opettaneet heille, eivätkä he kuuntele Maestro Evangelistan tuomaa sanomaa. Aito profeetta kuin Mooses on ilmoittanut tosi Jumalan Nimen webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Kuka tulee jäämään maa-alueelle?

"Sen perivät pelikaanit ja tuonenkurjet, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä; ja hän vetää sen ylitse autiuden mittanuoran ja tyhjyyden luotilangan. Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi, kaikki sen ruhtinaat ovat poissa." Jesaja 34:11-12

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The desert owl and screech owl will possess it; the great owl and the raven will nest there. God will stretch out over Edom the measuring line of chaos and the plumb line of desolation. Her nobles will have nothing there to be called a kingdom, all her princes will vanish away." Isaiah 34:11-12 (NIV)

Suora suomennos:

"Aavikkopöllö ja kirkuva pöllö perivät sen omakseen; suuri pöllö ja kettu pesivät siellä. Jumala tulee ojentamaan Edomin ylle kaaoksen mittalinjan ja hävityksen luotilangan. Hänen (eli maan) mahtavilla ja aatelisilla ei tule olemaan siellä enää mitään jota kutsua kuningaskunnaksi, kaikki maan prinssit häviävät pois." Jesaja 34:11-12

"Aavikkopöllö ja kirkuva pöllö perivät sen omakseen; suuri pöllö ja kettu pesivät siellä." - Ainoastaan eläimet ja linnut tulevat asumaan alueella tulevan tuhon ja hävityksen jälkeen.

Hänen (eli maan) mahtavilla ja aatelisilla ei tule olemaan siellä enää mitään jota kutsua kuningaskunnaksi, kaikki maan prinssit häviävät pois." - Lähi-itä on enimmältä osaltaan prinssien hallitsemaa aluetta, mutta suuren tuhon vuoksi, jonka Jumala on säätänyt heidän ylleen, ei tule enää olemaan jäljellä kuningaskuntia.

Jatkamme:

"Ja sen palatsit kasvavat orjantappuroita, sen linnat polttiaisia ja ohdakkeita; siitä tulee aavikkosutten asunto, kamelikurkien tyyssija. Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät, metsänpeikot toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syöjätär saa rauhan ja löytää lepopaikan. Siellä nuolikäärme pesii ja laskee munansa, kuorii ne ja kiertyy kerälle pimentoonsa. Sinne haarahaukatkin kokoontuvat yhteen." Jesaja 34:13-15

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Thorns will overrun her citadels, nettles and brambles her strongholds. She will become a haunt for jackals, a home for owls.14 Desert creatures will meet with hyenas, and wild goats will bleat to each other; there the night creatures will also repose and find for themselves places of rest. 15The owl will nest there and lay eggs, she will hatch them, and care for her young under the shadow of her wings; there also the falcons will gather, each with its mate." Isaiah 34:13-15 NIV

Suora suomennos:

"Orjantappurat valtaavat hänen linnoituksensa, nokkoset ja ohdakkeet hänen vahvat linnakkeensa. Hänestä tulee sakaalien pesäpaikka, koti pöllöille. Erämämaan olennot tapaavat siellä hyeenoita ja villivuohet mäkättävät toisilleen; siellä yöolennot myös saavat rauhan ja löytävät itselleen lepopaikan. Pöllö pesii siellä ja tekee munansa, hän hautoo ne kuoriutumaan ja huolehtii pienistään siipiensä varjoissa; siellä myös haukat kokoontuvat, jokainen kumppaninsa kanssa." Jesaja 34:13-15

"Orjantappurat valtaavat hänen linnoituksensa, nokkoset ja ohdakkeet hänen vahvat linnakkeensa." Tämä on se mitä tulee tapahtumaan Lähi-idän kuninkaallisten prinssien palatseille, se johtuu suuresta tuhosta, jonka aiheuttaa sota, siitä tulee harvinaisten eläinten asuinpaikka, sillä ihminen ei voi enää asua siellä.

Miksi Jumala saattaa meidät nyt tuntemaan tämän sanoman tulevasta hävityksestä ja autiudesta Lähi-idässä?

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Look in the scroll of the LORD and read: None of these will be missing, not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather" them together." Isaiah 34:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Katsokaa HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." Jesaja 34:16

"Katsokaa HERRAN kirjasta ja lukekaa… Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." - Tämä on Jumalan tapa näyttää meille, että profeettojen kirjoitukset Raamatussa ovat Hänen sanaansa ja että mies, joka nyt selittää tämän profetian meille, Opettaja Eraño Martin Evangelista  www.thename.ph ja www.thenameonline.info, on Hänen tosi profeettansa kuin Mooses, josta Hän on puhunut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

Siten, kaikki kirjat, jotka kantavat ja sisältävät niiden opetuksia, jotka vääryydellä väittävät olevansa profeetta kuin Mooses, kuten Uusi Testamentti (kirjat Matteuksesta Juudakseen - poislukien Ilmestyskirja) ja koskevat Jeesusta ja Koraani Muhammedin mukaan, ne eivät sisällä aitoa Jumalan Sanaa!

Kuinka sitten on niin, että Juutalaiset eivät kutsu ja sano tosi Jumalan Nimeä?

Raamatun tutkijat ja oppineet väittävät nimen YHWH, joka on laitettu muotoon Yahweh, Jahve, Yehouah, Jehova, oli kirjoitettu Juutalaisten kirjanoppineiden toimesta lähes 7,000 kertaa Raamatun kirjoituksiin, että se olisi Jumalan nimi.

LUKEKOON KOKO MAAILMA Jumalan sanat, jotka Hän on laittanut (Hänen profeettansa kuin Mooseksen) Maestro (Opettaja) Eraño Evangelistan suuhun, jotta hän ilmoittaisi totuuden siitä, miksi Nimi YHWH (tai Nelikirjaiminen sana), jonka Juutalaiset uskovan olevan "ääneen lausumaton" Jumalan Nimi (joka on laitettu muotoon Jahve ja Jehova joidenkin Kristillisten oppineiden toimesta), niin se EI OLE, EI OLE KOSKAAN OLLUT eikä TULE KOSKAAN OLEMAAN tosi ja Pyhä Jumalan Nimi:

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:25

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the LORD Almighty, the God of Israel, says: You and your wives have shown by your actions what you promised when you said; 'We will certainly carry out the vows we made to burn incense and pour out drink offerings to the Queen of Heaven.'
"Go ahead then, do what you promised! Keep your vows!"
Jeremiah 44:25 (NIV)

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.` "Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne!" Jeremia 44:25

Tämä teki Jumalan vihaiseksi Hänen kansaansa kohtaan, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta". Kyseessä on samaan rinnasteettava, kuin on nykypäivän Maria, Jeesuksen äiti, jolle on annettu titteli "taivaan ja maan kuningatar" (jonka ovat antaneet uskonnot) ja joka on yhä arvostaen kunnioitettu tähän päivään asti.

Mikä on Jumalan tuomio heille?

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives." Jeremiah 44:26 (NIV)

 Suora suomennos:

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jota he ovat käyttäneet kuvaamaan Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamia (joka jopa vannoi valan Itseään koskien), että Juutalaiset eivät voisi enää lausua tai mainita Hänen Nimeään.

Tämän takia meidän ei tule uskoa siihen, mitä tämän päivän Juutalaiset saarnaajat sanovat, että Jumalan Nimi olisi lausumaton tai ääneen sanomaton, sen vuoksi, että se on heille pyhä. He eivät voi tai kykene lausumaan taikka sanomaan Nimeä, koska he ovat Jumalan rankaisemia. Mikäli he olisivat olleet uskollisia Jumalalle, niin he olisivat kyenneet ymmärtämään Jumalan sanat koskien Hänen Nimeään, jonka Hänen profettansa ovat maininneet aikaisemmin. Mutta he eivät olleet ja se nimenomainen mahdollisuus tuntea Jumalan Nimi, on otettu heiltä pois ITSENSÄ JUMALAN taholta!

Kun Jumala vannoo valan, niin onko se varmasti pysyvää ja paikkansa pitävää?

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The LORD Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be, and as I have purposed, so it will happen." Isaiah 14:24 NIV

 Suora suomennos:

"HERRA Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

Koska Jumala on vannonut valan, että he (Juutalaiset) eivät voi/kykene lausumaan Hänen Nimeään rangaistuksena heidän väärästä ylistyksestään, niin siitä seuraa, että Jumala ei salli Hänen Nimensä tulevan sanotuksi tai lausutuksi. Muutoin Jumala ei ole oikeamielinen Hänen valassaan! Ja siten nimet YWHW, Yahweh, Jahve sekä Jehova, jotka me voimme lukea joistakin Raamatuista Jumalan Nimenä ovat kaikki EPÄTOSIA, VALHEELLISIA, VIRHEELLISIÄ ja KUVITTEELLISIA!

Lukekaamme sen mitä Jumala sanoi kirjanoppineiden luotettavuudesta, jotka käänsivät ja kirjoittivat Jumalan Sanaa:

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

"Katso, valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineita, osoittaa ainoastaan sen, että meidän ei tulisi koskaan tukeutua siihen, mitä he ovat kirjoittaneet Hänen Nimestään totuutena, perustuen Jumalan vannomaan valaan Jeremiaan kirjassa 44:24-26.

Ja koska näiden kirjanoppineiden valheelliset kirjoitukset koskien Jumalan Nimeä, ovat perusta ja lähtökohta tämän päivän teologeille (koskien heidän ymmärrystään Jumalan Sanaa kohtaan), niin mitä heille tulee nyt tapahtumaan?

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

Suora suomennos:

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme pitäneet teologeja viisaina heidän syvän Jumalan sanan tuntemuksensa vuoksi. Mutta näiden Jumalalta, Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta tulleiden ilmestysten myötä heidät on asetettu häpeään, sen takia, että heidän tuntemuksensa on tullut kirjanoppineilta, jotka ovat tehneet vääriä Nimiä Jumalalle.

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - Mikäli he todella olisivat ymmärtäneet Jumalan sanan, heidän olisi täytynyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli odottaa profeettaa kuin Moosesta (jonka suuhun Jumala on laittanut hänen sanansa). Sillä on niin, että ainoastaan viimeisen profeetan kautta Jumala on ilmoittava Hänen Nimensä, kuten on kirjoitettuna Raamatun kirjoituksiin, eikä kyseessä ole kirjoitukset ja selitysteokset, joita kirjanoppineet, rabbit, teologit ja saarnaajat ovat tehneet!

Kuinka suuri on oleva Jumalalta tuleva Juutalaisten rangaistus, mikäli he eivät kuuntele ja ota opikseen profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Eraño Evangelistan tuomaa Jumalan sanomaa   www.thename.ph ja www.thenameonline.info  koskien Israelin Jumalan tosi Nimeä?

"Minulle tuli tämä Herran sana: Sinä, ihmislapsi, näin sanoo Herra, Herra Israelin maalle: Loppu! Maan neljälle äärelle tulee loppu. Nyt tulee sinulle loppu, ja minä lähetän vihani sinua vastaan, tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. En sääli sinua enkä armahda, vaan annan vaelluksesi kohdata sinua, ja kauhistuksesi tulevat sinun keskellesi, ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 7:1-4

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The word of the LORD came to me:2"Son of man, this is what the Sovereign LORD says to the land of Israel: The end! The end has come upon the four corners of the land. The end is now upon you and I will unleash my anger against you. I will judge you according to your conduct and repay you for all your detestable practices. I will not look on you with pity or spare you; I will surely repay you for your conduct and the detestable practices among you. Then you will know that I am the LORD." Ezekiel 7:1-4NIV

Suora suomennos:

"HERRAN sana tuli minulle: Ihmisen poika, tämä on se, mitä Ylivertainen HERRA sanoo Israelin maalle: Loppu! Loppu on tullut kaikelle neljälle kulmalle sen maata. Loppu on nyt teidän yllenne asetettuna ja Minä vapautan vihani teitä vastaan. Minä tuomitsen teidät teidän vaelluksenne mukaisesti ja maksan takaisin joka ikisen inhottavan tekonne. Minä en tule katsomaan puoleenne säälien tai säästäen teitä; Minä maksan varmasti teille teidän valluksenne ja inhottavien tekojenne mukaisesti keskuudessanne. Sitten te tiedätte Minun olevan HERRA." Hesekiel 7:1-4

"HERRAN sana tuli minulle: Ihmisen poika, tämä on se, mitä Ylivertainen HERRA sanoo Israelin maalle: Loppu! Loppu on tullut kaikelle neljälle kulmalle sen maata. Loppu on nyt teidän yllenne asetettuna ja Minä vapautan vihani teitä vastaan." - Opettaja Evangelista sanoo, tämä on se, mitä tulee tapahtumaan Juutalaisen valtion kansalle Lähi-idässä (ja myös muualla) mikäli he eivät vieläkään kuuntele ja ota sanomaa vastaan, jonka Jumala on käskenyt hänen puhua Hänen Nimessään.

"Näin sanoo Herra, Herra: Onnettomuus! Yksi ja ainoa onnettomuus! Katso, se tulee! Loppu tulee, tulee loppu! Se heräjää sinua vastaan! Katso, se tulee! Vuoro tulee sinulle, maan asuja. Aika tulee, päivä on lähellä: hämminki, ei ilohuuto vuorilta. Nyt minä kohta vuodatan kiivauteni sinun ylitsesi, panen vihani täytäntöön sinussa, tuomitsen sinut vaelluksesi mukaan ja annan kaikkien kauhistustesi kohdata sinua. En sääli enkä armahda; minä annan vaelluksesi kohdata sinua, ja kauhistuksesi tulevat sinun keskellesi, ja te tulette tietämään, että minä, Herra, olen se, joka lyön." Hesekiel 7:5-9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"This is what the Sovereign LORD says: Disaster! An unheard-of disaster is coming. The end has come! The end has come! It has roused itself against you. It has come! 7Doom has come upon you -you who dwell in the land. The time has come, the day is near; there is panic, not joy, upon the mountains. I am about to pour out my wrath on you and spend my anger against you; I will judge you according to your conduct and repay you for all your detestable practices. I will not look on you with pity or spare you; I will repay you in accordance with your conduct and the detestable practices among you. Then you will know that it is I the LORD who strikes the blow." Ezekiel 7:5-9 NIV

Suora suomennos:

"Tämä on se mitä Ylivertainen HERRA sanoo: Katastrofi! Ennennäkemätön ja kokematon onnettomuus on tulossa. Loppu on tullut! Loppu on tullut! Se on nostattanut itsensä sinua (maan ihmisiä) vastaan. Se on tullut! Tuomio on tullut sinun osaksesi - te, jotka asutte maassa. Aika on tullut, tuo päivä on lähellä, on paniikki, ei ole iloa yllä vuorien. Minä olen juuri kaatamassa vihani sinun päällesi, kuluttaakseni vihani sinua vastaan; Minä tulen tuomitsemaan sinut vaelluksesi mukaan ja maksan takaisin inhottavat tekosi. Minä en katso sinua säälien tai säästä sinua; Minä tulen maksamaan sinulle sinun vaelluksesi mukaan ja keskuudessasi olevien kauhistuttavien käytäntöjesi edellyttämällä tavalla. Sitten sinä tulet tietämään, että kyseessä on HERRA, joka iskee näitä iskuja." Hesekiel 7:5-9

"Tämä on se mitä Ylivertainen HERRA sanoo: Katastrofi! Ennennäkemätön ja kokematon onnettomuus on tulossa" - Tämä tarkoittaa sitä, että Juutalaiset Lähi-idässä hukkuvat/kohtaavat loppunsa ennennäkemättömässä onnettomuudessa, niin kauan kuin he eivät kuuntele aito profeettaa kuin Moosesta.

"Minä en katso sinua säälien tai säästä sinua; Minä tulen maksamaan sinulle sinun vaelluksesi mukaan ja keskuudessasi olevien kauhistuttavien käytäntöjesi edellyttämällä tavalla. Sitten sinä tulet tietämään, että kyseessä on HERRA, joka iskee näitä iskuja." - Sen vuoksi, että ihmiset tulevat huomaamaan ja havahtumaan, että kyseessä on Jumala, Hän joka on käskenyt Maestro Eraño Evangelistan ilmoittamaan Hänen sanomansa Israelilaisille!

"Katso, päivä! Katso, se tulee! Vuoro on tullut, vitsa kukkii, julkeus versoo. Väkivalta on noussut vitsaksi jumalattomuudelle, ei mitään jää heistä, ei heidän pauhaavasta joukostansa, ei heidän melustansa; poissa on heidän komeutensa. Tullut on aika, joutunut päivä, älköön ostaja iloitko, älköön myyjä murehtiko, sillä viha tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Sillä myyjä ei enää palaja myynnöksillensä, vaikka he vielä jäisivätkin henkiin, sillä näky kaikkea sen pauhaavaa joukkoa vastaan ei peräydy, eikä kukaan synnillänsä vahvista elämäänsä." Hesekiel 7:10-13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"The day is here! It has come! Doom has burst forth, the rod has budded, arrogance has blossomed! Violence has grown into a rod to punish wickedness; none of the people will be left, none of that crowd - no wealth, nothing of value. The time has come, the day has arrived. Let not the buyer rejoice nor the seller grieve, for wrath is upon the whole crowd. The seller will not recover the land he has sold as long as both of them live, for the vision concerning the whole crowd will not be reversed. Because of their sins, not one of them will preserve his life." Ezekiel 7:10-13 NIV

Suora suomennos:

"Se päivä on täällä! Se on tullut! Rangaistus on purkautunut eteenpäin, sauva on puhjennut viheriöimään, röyhkeys ja ylimielisyys ovat puhjenneet kukkaan! Väkivaltaisuus on yltynyt ja kasvanut sauvan rangaistakseen pahuutta ja jumalattomuutta; yhtäkään ihmisistä ei ole jäävä jäljelle, ei ketään siitä joukosta - ei ole vaurautta, ei mitään jolla olisi arvoa. Aika on tullut, tuo päivä on saapunut. Älköön ostaja iloitko, älköönkä myyjä murehtiko, sillä viha on koko joukon yllä ja osana. Myyjä ei tule saattamaan ennalleen myymäänsä maata, ei niin kauan kuin he molemmat elävät, sillä näky, joka koskee koko joukkoa, ei tulla peruuttamaan tai muuttamaan päinvastaiseksi. Heidän syntiensä takia yksikään heistä ei ansaitse elämäänsä." Hesekiel 7:10-13

Me voimme lukea, kuinka kauhea on rangaistus, jonka Juutalaiset tulevat kohtaamaan ja kärsimään, aina niin kauan kuin he eivät kuuntele Jumalan sanomaa, jonka Opettaja Evangeilsta opettaa koskien Jumalan tosi Nimeä!

Jatkaaksemme:

"Puhalletaan torviin, varustetaan kaikki, mutta ei ole lähtijää sotaan, sillä minun vihani tulee kaiken siellä pauhaavan joukon ylitse. Miekka on ulkona, sisällä rutto ja nälkä. Kedolla oleva kuolee miekkaan, kaupungissa olevan syö nälkä ja rutto. Ja jos heitä joitakin pelastuu ja pääsee pakoon, ovat he vuorilla kuin laaksojen kyyhkyset, ja he vaikertelevat kaikki, syntiänsä kukin. Kaikki kädet herpoavat, kaikki polvet käyvät veltoiksi kuin vesi. He kääriytyvät säkkeihin, heidät peittää vavistus, kaikilla kasvoilla on häpeä, ja kaikki päät ovat paljaiksi ajellut. Hopeansa he viskaavat kaduille, ja heidän kultansa tulee heille saastaksi. Heidän kultansa ja hopeansa eivät voi heitä pelastaa Herran vihan päivänä, eivät he sillä nälkäänsä tyydytä eivätkä vatsaansa täytä; sillä siitä tuli heille kompastus syntiin. "Hesekiel 7:14-19

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Though they blow the trumpet and get everything ready, no one will go into battle, for my wrath is upon the whole crowd."Outside is the sword, inside are plague and famine; those in the country will die by the sword, and those in the city will be devoured by famine and plague. All who survive and escape will be in the mountains, moaning like doves of the valleys, each because of his sins. Every hand will go limp, and every knee will become as weak as water. They will put on sackcloth and be clothed with terror. Their faces will be covered with shame and their heads will be shaved. They will throw their silver into the streets, and their gold will be an unclean thing. Their silver and gold will not be able to save them in the day of the LORD's wrath. They will not satisfy their hunger or fill their stomachs with it, for it has made them stumble into sin."

Ezekiel 7:14-19 NIV

Suora suomennos:

"Vaikka he puhaltavat torveen ja toimittavat kaiken valmiustilaan, yksikään ei mene taisteluun, sillä minun vihani on koko joukon yllä. Ulkopuolella on miekka, sisällä ovat vitsaukset (rutto) ja nälänhätä; maassa olevat kuolevat miekkaan ja nuo kaupungissa kulutetaan loppuunsa nälänhädällä ja vitsauksilla. Kaikki, jotka selviävät ja pakenevat, tulevat olemaan vuorilla syytellen ja vaikeroiden kuin laakson kyyhkyset, joka ainoa hänen syntiensä takia. Jokainen käsi on veltostuva ja jokainen polvi on tuleva veltoksi kuin vesi. He pukevat ylleen säkkipuvut ja ovat puetut kauhuun. Heidän kasvonsa ovat häpeän kyllästämät ja heidän päänsä ovat ajellut paljaiksi. Heidän hopeansa ja kultansa ei anna heille enää pelastautumisen mahdollisuutta HERRAN vihan päivänä. He eivät eivät kykene tyydyttämään näläntunnettaan tai täyttämään heidän vatsojaan sillä, koska se on saanut heidät kompastumaan syntiin." Hesekiel 7:14-19

"Heidän hopeansa ja kultansa ei anna heille enää pelastautumisen mahdollisuutta HERRAN vihan päivänä." - Sillä ei ole merkitystä kuinka rikkaita Juutalaiset ovat, se ei pelasta heitä Jumalan vihalta.

"Siitä tehtyjen korujen loistolla he ylpeilivät, siitä he tekivät kauhistavat kuvansa, iljetyksensä; sentähden minä teen sen heille saastaksi. Ja minä annan sen vieraitten käsiin ryöstettäväksi ja maan jumalattomien saaliiksi, ja ne häpäisevät sen. Minä käännän kasvoni heistä pois, niin että minun aarteeni häväistään: väkivaltaiset menevät sinne ja häpäisevät sen. Valmista kahle, sillä maa on täynnä verivelkain tuomiota, ja kaupunki on täynnä väkivaltaa. Ja minä tuon pakanoista pahimmat, ja ne ottavat omiksensa teidän talonne. Minä teen lopun voimallisten ylpeydestä, ja heidän pyhäkkönsä häväistään." Hesekiel 7:20-24

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They were proud of their beautiful jewelry and used it to make their detestable idols and vile images. Therefore I will turn these into an unclean thing for them. I will hand it all over as plunder to foreigners and as loot to the wicked of the earth, and they will defile it. I will turn my face away from them, and they will desecrate my treasured place; robbers will enter it and desecrate it. "Prepare chains, because the land is full of bloodshed and the city is full of violence. I will bring the most wicked of the nations to take possession of their houses; I will put an end to the pride of the mighty, and their sanctuaries will be desecrated." Ezekiel 7:20-24 NIV

Suora suomennos:

"He olivat ylpeitä heidän kauniista jalokivistään ja käyttivät niitä kauhisttuttavien epäjumalien ja inhottavien kuvien tekemiseen. Sen takia Minä käännän nämä otettavaksi huomioon epäpuhtautena heidän osalleen. Minä ojennan sen kaiken kuin ryöstösaaliina muukalaisille ja kuin sotasaaliina maailman pahoille, ja he saastuttavat sen. Minä käännän minun kasvoni heistä pois ja he tulevat häpäisemään minun kallisarvoisena pitämäni aarteen; ryöstäjät astuvat sinne ja häpäisevät sen. "Varmistakaa yhdistävät ketjut, koska maa on täynnä verenvuodatusta ja kaupunki on täynnä väkivaltaa. Minä tuon sinne kaikkain pahimmat valtioista ottaamaan osuutensa heidän taloistaan; Minä panen lopun mahtavien ylpeilylle, ja heidän pyhät turvapaikkansa tulevat olemaan häväistyt." Hesekiel 7:20-24

"Minä käännän minun kasvoni heistä pois ja he tulevat häpäisemään minun kallisarvoisena pitämäni aarteen; ryöstäjät astuvat sinne ja häpäisevät sen." - Ja vaikka Juutalaiset väittäisivät Jumalan temppelin olevan heidän paikassaan (maallaan), se ei merkitse mitään Jumalalle.

"Varmistakaa yhdistävät ketjut, koska maa on täynnä verenvuodatusta ja kaupunki on täynnä väkivaltaa" - Tämä on se, mitä nyt tapahtuu Juutalaiselle valtiolle Lähi-idässä.

"Minä tuon sinne kaikkain pahimmat valtioista ottaamaan osuutensa heidän taloistaan" - Juutalaisten viholliset ovat nyt niitä, jotka uskovat, että mikäli he kuolevat taistellen heidän uskonsa puolesta, niin heidän jumalansa taka heille naisia kuolemanjälkeisessä elämässä. Ainoastaan jumalattomat voidaan taivutella kuolemaan tällaisen syyn puolesta. Jumala hylkää Juutalaiset tuhoutumaan näiden pahojen ihmisten toimesta, ja se johtuu heidän omasta ylpeydestään olla ottamatta opikseen ja kuuntelematta sanomaa, jonka Opettaja Evangelista tuo.

"Tulee hätä, ja he etsivät pelastusta, mutta sitä ei ole. Häviö tulee häviön jälkeen, sanoma tulee sanoman jälkeen. He havittelevat näkyä profeetalta; papilta katoaa opetus ja vanhimmilta neuvo. Kuningas murehtii, päämies pukeutuu kauhuun, ja maan kansan kädet pelosta vapisevat. Minä teen heille heidän teittensä mukaan, ja tuomitsen heidät heidän tuomioittensa mukaan, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 7:25-27

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When terror comes, they will seek peace, but there will be none. Calamity upon calamity will come, and rumor upon rumor. They will try to get a vision from the prophet; the teaching of the law by the priest will be lost, as will the counsel of the elders.The king will mourn, the prince will be clothed with despair, and the hands of the people of the land will tremble. I will deal with them according to their conduct, and by their own standards I will judge them. Then they will know that I am the LORD." Ezekiel 7:25-27

Suora suomennos:

"Kun kauhu ja hirmuvalta tulevat, he etsivät rauhaa, mutta sitä ei ole. Katastrofi katastrofin jälkeen, huhu huhun perään. He yrittävät saada näkyä profeetalta; lain opetus papilta on oleva kadoksissa, aivan kuten myös vanhempien neuvonanto. Kuningas murehtii, prinssi puetaan epätoivoon ja maan ihmisten kädet vapisevat. Minä tulen käsittelemään heitä heidän vaelluksensa mukaisesti, ja heidän omien standardien ja normien mukaan heidät tuomitsen. Sitten he tietävät, että MInä olen HERRA. "Hesekiel 7:25-27

"He yrittävät saada näkyä profeetalta; lain opetus papilta on oleva kadoksissa, aivan kuten myös vanhempien neuvonanto. Kuningas murehtii, prinssi puetaan epätoivoon ja maan ihmisten kädet vapisevat" - Juutalaisten poliittiset ja uskonnolliset johtajat eivät kykene pelastamaan heitä, sillä he eivät ole Jumalan lähettämiä puhumaan Hänen Nimessään. Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että ihmisten pitäisi kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, sillä Jumala on laittanut hänen suuhunsa Hänen sanomansa koskien Hänen Nimeään. Sitten kerran kun Juutalaiset (ja Pakanat) kuuntelevat hänen sanomaansa koskien Jumalan Nimeä ja tunnustavat sen, niin vain sitten Jumala tulee kuulemaan heidän rukouksensa ja muiden kansojen rukoukset rauhan puolesta.

Tuleeko tämä valtava Jumalan tuomio tapahtumaan ainoastaan Lähi-idässä?

Luemme siitä:

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands, and they will know that I am the LORD." Ezekiel 39:6 (NIV)

 Suora suomennos:

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristomaissa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

"Maagog" - tulee oleman suuria ongelmia ympäri maailmaa.

"ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristomaissa" - Tämä tarkoittaa sitä, että Jumalan rangaistus ei ole vain Lähi-itää, vaan koko maailmaa koskeva, kuten Hän puhuu Saarivaltioista.

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat (kansakunnat) tulevat tietämään, että minä olen HERRA, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen kansalleen/ihmisilleen - "saarivaltioissa".

"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - Jumala tekee kaiken tämän koska Hänen Pyhä Nimensä on häväisty.

"kansakunnat tulevat tietämään" - maailman kansat tulevat tietämään ja tuntemaan Hänen Nimensä, Hänen profeettansa, Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmestysten kautta.

"Katso, se tulee, se tapahtuu (varmasti), sanoo Herra (Ylivertainen), HERRA: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

"Katso, se tulee, se tapahtuu varmasti" - se tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme.

Ollakseen välittämättä tästä ilmestyksestä sen takia, että Maestro Evangelista (joka on Filippiiniläinen), ei voisi koskaan olla profeetta kuin Mooses, koska se mitä on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19, puhuu Israelilaisesta profeetasta, ei Filippiiniläisestä. Tämä ainoastaan vahvistaa sen, että kyseinen henkilö (olipa hän nainen tai mies), ei ole käyttänyt ymmärrystään ensinnä totella sitä, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirja 18:18-19 - eli kuunnella Hänen "profeettaansa kuin Moosesta".

Mikäli Maestro on todella aidosti Jumalan profeetta, niin Jumala on myös näyttänyt hänelle (Raamatun kirjoituksista) sen, kuinka Filippiiniläinen kuin hän on, on tullut valituksi Hänen profeetakseen kuin Mooses. Yhden ja ainoan henkilön, jonka Hän tulee lähettämään puhumaan tai ilmoittamaan Hänan Nimensä.

Luemme 5. Mooseksen kirja 18:18-19 vielä uudelleen:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 "Profeetan minä olen herättävä heille… sinun kaltaisesi" - tässä Jumala puhuu profeetalleen kuin Moosekselle tulevasta profeetasta kuin hän on (Mooses), tarkoittaen, että hänellä tulee olemaan samanlainen täysin valtuuksin annettu auktoriteetti olla Jumalan puhemies.

 "heidän veljiensä keskuudesta" - Jo kauan aikaa uskontojen tutkijat ja oppineet ovat saattaneet ihmiskunnan uskomaan, että Jumala viittaa siihen, että tämä tuleva profeetta on puhtaasti ja täysin Juutalainen. Todellisuudessa hän ei ole (Juutalainen), koska Jumala puhui aikaisemmin muista maista ja kansoista, jotka Hän tulee katsomaan tai tarkastelemaan Hänen kansanaan Israelina.

Luemme seuraavasta:

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi." Sakarja 2:11

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

"Many nations will be joined with the LORD in that day and will become my people.I will live among you and you will know that the LORD Almighty has sent me to you." Zechariah 2:11 (NIV)

 Suora suomennos:

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että HERRA Kaikkivaltias on lähettänyt minut olemaan kanssanne." Sakarja 2:11

"Monet kansat liittyvät HERRAAN tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni/kansani" - Tämä tarkoittaa, että tämän päivän Juutalaiset eivät ole yksinomaan ainoastaan niitä, jotka Jumala tulee katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin, vaan on myös muista kansoista tulleita. Koska Jumala sanoi, että profeetta kuin Mooses on tuleva "heidän veljiensä (Juutalaisten) keskuudesta", näin tuleva profeetta EI ole Juutalainen, vaan muukalainen. Jumala katsoo "muukalaisen" olevan Hänen kansaansa Israeliin kuuluva.

Kuinka se tapahtuu?

 Luemme Jumalan sanan Sakarja 13:9:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: HERRA, minun Jumalani." Sakarja 13:9

Nuo, jotka tulevat kutsumaan turvakseen aitoa Jumalan Nimeä, tullaan Jumalan taholta tarkastelemaan Hänen kansanaan.

Kun Jumala valitsi Maestro Evangelitan, Filippiiniläisen olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensiksi paljasti ja ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista. Tämä tekee tai liittää Maestro Evangelistan "kuulumaan Israelin Taloon/Huoneeseen" ja että hänestä on tullut Israelilainen - ENSIMMÄINEN Jumalan uudesta Israelista.

 Sen vuoksi että Jumala teki Maestro Evangelistasta Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, me voimme ymmärtää, että Jumala nosti ´profeetan kuin Mooseksen´ Israelilaisten veljien keskuudesta!

Jumala saattoi päätökseen sen kuinka Hän on totuuden mukainen Hänen sanansa kanssa Sakarja 13:9 (että Hän tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan ne ihmiset, jotka kutsuvat Hänen Nimeään), kun Hän valitsi Pakanan tai muukalaisen, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä ihmiskunnalle.

Me voimme myös huomata sen, että koska Jumalan Nimi on jo ollut Opettaja Evangelistan ilmoittamana webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info, niin Jumalan lupaus Sakarja 13:9, koskien sitä, että Hän tulee tarkastelemaan niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään, Hänen kansakseen Israeliksi on nyt voimaan saatettu operatiivisena ja sovellettavana. Tämä tarkoittaa sitä, että kun me kutsumme aito Jumalan Nimeä, me tulemme olemaan yksi Israelin kansa Jumalan alaisuudessa.

 Kun me olemme yksi kansa Jumalan alaisuudessa, ei tule enää olemaan hajotusta ja jakaantumista - silloin on oleva RAUHA.

Kuinka me tiedämme, että Jumala tulee antamaan anteeksi niille, joille Hän on langettanut tuomion ja tulla rangaistuksi väärän jumalan ylistämisestä, edellyttäen että he pyytävät anteeksiantoa Häneltä?

Luemme menneen tapahtuman:

"Joonalle tuli toistamiseen tämä HERRAN sana: Nouse ja mene Niiniveen, siihen suureen kaupunkiin, ja saarnaa sille se saarna, minkä minä sinulle puhun. Niin Joona nousi ja meni Niiniveen HERRAN sanan mukaan. Ja Niinive oli suuri (tärkeä, merkittävä) kaupunki Jumalan edessä: kolme päivänmatkaa. Ja Joona käveli kaupungissa aluksi yhden päivänmatkan ja saarnasi sanoen: Vielä neljäkymmentä päivää, ja Niinive hävitetään." Joona 3:1-4

Tässä tapahtumassa Jumala lähetti profeetta Joonan julistamaan Hänen tuomionsa Niiniven kaupungin ylle sen pahuuden tähden. Tuomion on antanut Jumala, mutta Jumala ei sanonut millä tavalla tuomio voitaisiin estää toteutumasta.

Mitä ihmiset tekivät?

"Niin Niiniven miehet uskoivat Jumalaan, kuuluttivat paaston ja pukeutuivat säkkeihin, niin suuret kuin pienet. Ja kun tieto tästä tuli Niiniven kuninkaalle, nousi hän valtaistuimeltaan, riisui yltään vaippansa, verhoutui säkkiin ja istui tuhkaan. Ja hän huudatti Niinivessä:

Kuninkaan ja hänen ylimystensä määräys kuuluu:Älkööt ihmiset älköötkä eläimet - raavaat ja lampaat - maistako mitään, käykö laitumella tai vettä juoko. Verhoutukoot ihmiset ja eläimet säkkeihin, huutakoot väkevästi Jumalaa ja kääntykööt itsekukin pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta, mikä heidän käsiänsä tahraa." Joona 3:5-8

Kaikki katuivat aina pienimmästä suurimpaan. He nöyrtyivät Jumalan edessä.

"pois pahalta tieltänsä sekä väkivallasta" - aivan kuten nyt tapahtuu kaikissa osissa maailmaa; väkivaltaa ja tappamisia kansakuntien keskuudessa.

"Ehkäpä Jumala jälleen katuu ja kääntyy vihansa hehkusta, niin ettemme huku." Joona3:9

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Who knows? God may yet relent and with compassion turn from his fierce anger so that we will not perish." Jonah 3:9 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kuka tietää? Ehkä Jumala vielä heltyy ja myötätunnossaan kääntyy pois rajusta vihastaan, niin että me emme tuhoutuisi." Joona3:9

Tämä oli heidän harras pyyntönsä/rukouksensa Jumalalle, mitä Jumala teki?

"Kun Jumala näki heidän tekonsa, että he kääntyivät pois pahalta tieltänsä, niin Jumala katui sitä pahaa, minkä hän oli sanonut tekevänsä heille, eikä tehnyt sitä." Joona 3:10

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"When God saw what they did and how they turned from their evil ways, he had compassion and did not bring upon them the destruction he had threatened."

Jonah 3:10 (NIV)

 Suora suomennos:

"Kun Jumala näki sen mitä he tekivät, että kuinka he kääntyivät pahoilta teiltään, Hän tunsi myötätuntoa, sääli ja armahti, eikä tuonut heidän ylleen sitä tuhoa, jonka oli uhannut tehdä." Joona 3:10

Vaikka, silloin kun Jumala on jo antanut Hänen tuomionsa, Hän ei "tuhonnut" Niiniven kaupunkia, koska ihmiset katuivat ja kääntyivät Hänen puoleensa.

Opettaja Evangelista sanoo, että vaikka Jumalan tuomio on annettu, mutta mikäli me ainoastaan kadumme, muutamme meidän tapamme ja käännymme Hänen puoleensa, Hän tulee ottamaan tuomionsa takaisin, aivan kuten Hän teki Niiniven kaupungin kohdalla.

Kuinka me voimme olla varmoja siitä, että ei ole olemassa "ennaltamääräämistä", sen suhteen mitä tulee Jumalan tuomioon.

Mitä Jumalalla on sanottavaa tästä asiasta?

"Ja jos jumalaton kääntyy pois kaikesta synnistänsä, mitä hän on tehnyt, ja noudattaa kaikkia minun käskyjäni ja tekee (moraalisen) oikeuden ja vanhurskauden, hän totisesti saa elää; ei hänen ole kuoltava. Ei yhtäkään hänen synneistänsä, jotka hän on tehnyt, muisteta; vanhurskautensa (oikeamielisyytensä) tähden, jota hän on noudattanut, hän saa elää." Hesekiel 18:21-22

Todella, tahtooko Jumala pahojen kuolevan?

"Olisiko minulle mieleen jumalattoman kuolema, sanoo Herra (Ylivertainen), HERRA; eikö se, että hän kääntyy pois teiltänsä ja elää?" Hesekiel 18:23

Jumala on todella myötätuntoinen niitä kohtaan, jotka ovat nöyriä ja palaavat Hänen tykönsä!

Siten ollen, jotta voimme välttää tai estää sen suuren rangaistuksen tapahtuvaksi, jonka Jumala on määrännyt/säätänyt, mitä täytyy KAIKKIEN (sekä Juutalaisten että Pakanoiden) maailman ihmisten tehdä?

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 Suora suomennos:

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

"Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." - Jumala tulee antamaan meille anteeksi, eikä salli Hänen suuren rangaistuksensa tapahtuvan, mikäli me tunnustamme meidän väärintekomme (kun olemme kuunnelleen uskontojen vääriä opetuksia) ja kutsumalla Hänen tosi Nimeään, jonka Opettaja Evangelista on ilmoittanut Raamatun kirjoitusten kautta webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

Olemalla "Profeetta kuin Mooses" (5. Mooseksen kirja 18:18-19), niin minkä takia Maestro Evangelista on niin luja ja järkkymätön ilmoittaessaan maailman ihmisille Jumalan Sanoman?

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra (Ylivertainen), HERRA - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

Tässä on kyseessä Maestro Evangelisan "kutsuminen" tai tehtävän julistus, jonka hänelle on antanut Jumala. Jumala ei ole lähettänyt häntä panemaan alulle tai perustamaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooseksena) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään, joka on ilmoitettu Raamatun kirjoitusten kautta.

Ei ole enää Maestro Evangelistan huoli hyväksymmekö me hänen Raamattu ilmestyksensä edellä mainituilla webbisivuilla tai emme. Jo ensinnäkin hän ei ole opiskellut Raamattua tehdäkseen kyseiset ilmestykset, ne ovat hänelle ilmoitetut Itsensä Jumalan taholta ja Jumala on juuri se Yksi, joka käski häntä ilmoittamaan sen meille. Siten ollen kaikki ilmestykset ovat juuri se kaikki, minkä Jumala on käskenyt hänen toimittaa meille!

Mitkä ovat profeettojen vastuut ja velvollisuudet, kun he ovat ennalta Jumalan maahan lähetettämiä?

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

Suora suomennos:

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta me voimme lukea, että profeetta kuin Mooses (Maestro Evangelista) on jo ilmoittanut Jumalan sanoman Raamatun kautta, sen minkä Jumala on käskenyt häntä näyttämään koko maailmalle.

Siten, me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan Nimi olisi mysteeri tai salaisuus. Se on ollut ilmoitettuna webbsivulla www.thename.ph jo vuodesta 2006 lähtien ja lukuisia Internetin uutistoimistoja ympäri maailmaa on informoitu siitä, niin että maailman ihmiset voisivat tulla tiedotetuiksi asiasta. Surullista kyllä, yksikään näistä uutistoimistoista ei ole laatinut yhtäkään kommenttia Maestro Evangelisan ilmestyksiä koskien.

Jos sinä lukija valitset olemaan välittämättä tämän Jumalan tosi Nimestä tiedotuksen tärkeydestä ja jopa vastustat sitä (kun jo ensinnäkään sinä et ole Jumalan lähettämä), ole valmis hyväksymään Jumalan tuleva tuomio millä hetkellä tahansa.

Mikäli ihmiset hyväksyvät ja tunnustavat sanoman, jonka Jumala on käskenyt hänen julistaa koskien Hänen Nimeään (Raamatun kirjoitusten kautta), niin he tulevat olemaan ikuisesti osa Hänen uutta Kansaansa - Hänen Uusi Israel.

Opi tuntemaan profeettojen Jumalan aito Nimi, kuten sen on ilmoittanut Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista.  Sitten kun Jumalan Nimi on hyväksytty ja tunnustettu, se tulee yhdistämään kaikki maailman maat ja kansakunnat!

Vieraile seuraavissa linkeissä:

http://www.thename.ph/thename/revelations/unite-en.htm ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/unite-en.html sekä http://suurinimi.com/

Ja vielä syvemmin yksityiskohtaistettuna tietoa siitä minkä takia Jeesus ei koskaan enää palaa takaisin, kuten uskonnot väittävät, klikkaa seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/revelations/nosecondcoming-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/nosecondcoming-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/ei-ole-toista-jeesuksen-tulemista-kaikkivaltias-on-tuleva-28.12.20132

Lopulta, Jumalan profeettana kansakunnille, Maestro Evangelista sanoo kaikille maailman ihmisille:

"Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkamaan ilmenemistään kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset heräisivät ymmärtämään tämän maailman olevan kirottu. Nämä kyseiset ongelmat loppuvat ainoastaan sitten, kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyen ja tunnustaen tosi Jumalan Nimen."

Tässä ei ole kyse uudesta uskonnosta tai kultista, vaan yksiselitteisesti tämä on SANOMA (ymmärrykseen johtava viestintä tai yhteisymmärryspöytäkirja tulevaisuutta varten)!

Tämä tarkoittaa sitä, että hyväksyit sinä (´Profeetan kuin Mooses´) Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info

tai et, niin asia lakkaa olemasta meidän vastuullamme. Sinä olet vastuussa omista teoistasi ja se perustuu "vapaaseen tahtoon".

Se, mikä on tärkeää, on se, että maailman ihmiset eivät voi enää väittää, että Jumala (Raamatussa olevien profeettojen) ei olisi varoittanut meitä tästä tulevasta katastrofista ja että kuinka me voimme saavuttaa todellisen rauhan ja yhtenäisyyden.

Jumala on nyt näyttänyt Hänen sanomansa Hänen aidon profeettansa kuin Moosesken, Maestro Evangelistan www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

Sinä olet yksinomaan vastuussa Jumalalle (kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19) et Maestrolle tai meille, koska se Yksi, joka käski Maestro Evangelistaa ilmoittamaan kyseisen kaltaiset selitykset koskien Hänen sanaansa (erityisesti koskien Jeesusta) Raamatun kirjoituksista, on Jumala Itse, ISRAELIN PYHÄ, JOKA ON LAITTANUT HÄNEN SANANSA Maestro Evangelistan suuhun.

Sen mitä Jumala on tehnyt Maestro Evangelistan kautta, on sen vuoksi, että me havahtuisimme ymmärtämään, että Hänen AITO PROFEETTANSA KUIN MOOSES on nyt täällä ja HÄNEN SANANSA, ETTÄ HÄN TULEE VAATIMAAN TILILLE/VASTUUSEEN KAIKKI NE, JOTKA EIVÄT KUUNTELE HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSESTA, ON NYT TULLUT VOIMAAN.

Meidän tehtävämme on ainoastaan tiedottaa sinua koskien Jumalan tosi sanomaa Raamatusta, jonka Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista tuo.