Rukoukset ja Lupaukset

 


RUOKA JOTA MEIDÄN PITÄISI SYÖDÄ

 

 

  Sinä saatat ihmetellä, kun Pyhässä Raamatussa on kirjoitettu tai mainittu ihmisistä, jotka ovat eläneet pitkän elämän. Verrattuna meidän sukupolvemme eliniäkään, joka on vain noin 70 tai 80 vuotta.

 

  Me olemme syöneet eläinten lihaa ja muita olioita ja meillä on lyhyempi elinikä. Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Koskien eläimiä, mitä tarkoitusta varten Jumala Loi eläimet?

 

  Luemme sen Pyhästä Raamatusta…

 

"Ja rauhassa ovat väkivaltaisten majat, turvassa ne, jotka ärsyttävät Jumalaa, ne, jotka kantavat jumalansa kourassaan." - "Mutta kysypä eläimiltä, niin ne opettavat sinua, ja taivaan linnuilta, niin ne ilmoittavat sinulle;" Job 12:6-7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

"The tents of marauders are undisturbed, and those who provoke God are secure—
those who carry their god in their hands. "But ask the animals, and they will teach you,
or the birds of the air, and they will tell you";" Job 12:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Rosvojen teltat saavat olla rauhassa, ja ne, jotka yllyttävät Jumalaa vastaan, ovat turvassa - ne, jotka kantavat jumalansa omissa käsissään. "Mutta kysy eläimiltä, ja ne opettavat sinua, tai ilmojen linnuilta, ja ne kertovat sinulle." Job 12:6-7

 

  Tuo osoittaa, että eläimet ovat olleet meidän teknologisen edistyksellisyyden ja kehityksen oppivälineitä. Lentämisen me olemme oppineet linnuilta ja hyönteisiltä; laivamme ja sukellusveneemme on opittu kaloilta ja muilta vesieläimiltä.

 

  Ja koska me syömme niiden lihaa:

 

"Ja Jumala siunasi Nooan ja hänen poikansa ja sanoi heille: "Olkaa
hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa. Ja peljätkööt ja vaviskoot teitä kaikki eläimet maan päällä ja kaikki taivaan linnut ja kaikki, jotka maassa matelevat, ja kaikki meren kalat; ne olkoot teidän valtaanne annetut
." 1. Moos. 9:1-2

 

  Meille annettiin ainoastaan voima tai valta eläinten yli ja että oppisimme niiltä.

 

"Kaikki, mikä liikkuu ja elää, olkoon teille ravinnoksi; niin kuin minä olen antanut teille viheriäiset kasvit, niin minä annan teille myös tämän kaiken." 1. Moos. 9:3

  

  Vaikka Jumala antoi heille luvan syödä eläinten lihaa, niin se oli testi, olivatko he todella ymmärtäneet Jumalan antamat käskyt 1. Mooseksen kirja 1:28-30 - jae 29. "Ja Jumala sanoi: "Katso, minä annan teille kaikkinaiset siementä tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä; olkoot ne teille ravinnoksi."

 

  Mikä sille on todisteena? Onko siitä seuraamuksia?

 

"Älkää vain syökö lihaa, jossa sen sielu, sen veri, vielä on. Mutta teidän oman verenne minä kostan; jokaiselle eläimelle minä sen kostan, ja myöskin ihmisille minä kostan ihmisen sielun, toiselle toisen sielun. Joka ihmisen veren vuodattaa, hänen verensä on ihminen vuodattava, sillä Jumala on tehnyt ihmisen kuvaksensa." 1. Moos. 9:4-6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you must not eat meat that has its lifeblood still in it.  And for your lifeblood I will surely demand an accounting.  I will demand an accounting from every animal.  And from each man, too, I will demand an accounting for the life of his fellow man. "Whoever sheds the blood of man, by man shall his blood be shed; for in the image of God has God made man. Genesis 9:4-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta älkää syökö lihaa, jossa yhä on sen elämänveri valuttamatta. Ja teidän elämänverestänne Minä vaadin teidät selontekoon ja vastuuseen. Minä vaadin teidät vastuuseen jokaisesta eläimestä. Ja jokaisesta ihmisistä myös, Minä vaadin teidät vastuuseen kanssaelävien ihmisten elämästä. "Kuka ikinä valuttaa ihmisen veren, ihmisen kautta myös hänen verensä valutettakoon; sillä Jumalan kuvaksi Jumala ihmisen loi."

1. Moos. 9:4-6

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jumala on sanonut aikaisemmin, että jos me syömme eläinten lihaa, siitä tulee olemaan seuraamuksensa meille. Siitä ajasta lähtien ihminen alkoi kokea tauteja, jotka on liitetty vereen - verenpainetauti, korkea verenpaine, syöpä ja muita.

 

  Tämä on selityksenä sille, että ennen Nooan aikaa, Adam ja jälkeläisensä söivät vihanneksia, hedelmiä ja kasveja, heidän elinikänsä oli pidempi:

 

"Kun Aadam oli sadan kolmenkymmenen vuoden vanha, syntyi hänelle poika, joka oli hänen kaltaisensa, hänen kuvansa, ja hän antoi hänelle nimen Seet. Ja Aadam eli Seetin syntymän jälkeen kahdeksansataa vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Aadamin koko elinaika yhdeksänsataa kolmekymmentä vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 5:3-5

 

  Tämä on vahvistus sille, että kun he tottelivat ja seurasivat Jumalan Käskyjä, heillä oli pidemmät eliniät.

 

   Antaaksemme toisen esimerkin, jonka me kaikki olemme tienneet:

 

"Kun Metusalah oli sadan kahdeksankymmenen seitsemän vuoden vanha, syntyi hänelle Lemek. Ja Metusalah eli Lemekin syntymän jälkeen seitsemänsataa kahdeksankymmentä kaksi vuotta, ja hänelle syntyi poikia ja tyttäriä. Niin oli Metusalahin koko elinaika yhdeksänsataa kuusikymmentä yhdeksän vuotta; sitten hän kuoli." 1. Moos. 4:25-27

 

  Kaiken tämän opetus on, että kun ihminen palaavat Jumalan tykö ja aloittavat taas syödä vihanneksia, hedelmiä ja kasveja, niin seuraavat sukupolvet ja taas saavat sukupolvet elävät pidemmän elämän.

 

  Joten, kun ihmiset olettivat Jumalan antaneen heille luvan (1.Moos. 9:1-6) syödä eläinten lihaa, he samalla unohtivat annetut kiellot. Että he joutuisivat maksamaan eläinten elämänverestä heidän omalla verellään, onko se totta?

 

"Meidän elinpäivämme ovat seitsemänkymmentä vuotta taikka enintään kahdeksankymmentä vuotta; ja parhaimmillaankin ne ovat vaiva ja turhuus, sillä ne kiitävät ohitse, niin kuin me lentäisimme pois." Psalmi 90:10

 

  Eikö siinä ole mainittuna juuri meidän sukupolvemme elinikä? Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, me voimme yhä palata aikaan, jolloin ihmisellä oli pidempi elinikä, se edellyttää, että me kuuntelemme ja ymmärrämme Jumalan Sanoman.

 

  Onko meidän mahdollista saavuttaa takaisin pitkä elinikä?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

  Jumala on todellakin luvannut aikaisemmin, eikä kukaan ole tiennyt siitä silloin:

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

   Jerusalemin kaupunki oli olemassa tämän profetian annon aikana. Tuon vanhan kaupungin tila ei ole rauhallinen tänä päivänä, nykyaikana. Se voisi tarkoittaa, että profetia viittaa toiseen kaupunkiin, uuteen Jerusalemiin.

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

   Tämä on Jumalan lupaus uusille ihmisilleen, kansalleen, ei enää kärsimystä eikä ennenaikaista kuolemaa tautien ja katastrofien kautta. Ei enää kirousta.

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,
or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred
will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred
will be considered accursed. Isaiah 65:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna."

Jesaja 65:20

 

  Tätä on elämä täynnä siunausta; pidempi elämä, eikä enää sairauksia tai vitsauksia. Yltäkylläinen ja terveiden elämäntapojen kaupunki.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät;
he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat (nauttivat pitkään) itse kättensä työn
." Jesaja 65:21-22

 

  Nyt, me voimme alkaa syömään ruokaa, jonka Jumala määräsi meille aikaisemmin. Syökäämme ainoastaan vihanneksia, hedelmiä ja kasveja! Me elämme silloin pidemäpään kuin keskiverto elinikä on nyt.

 

  Se tulee olemaan rauhan, turvallisuuden ja yltäkylläisyyden aikaa. Vaikka profetia puhuu Jumalan valituista ihmisistä, niin se tarkoittaa, että siellä tulee olemaan ihmisiä, jotka eivät ole Jumalan valitsemia.

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa (jälkeläisensä) ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala on kanssamme tällä kertaa?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen. Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:24-25

 

  Tämä on aikaa, jolloin Jumala kuulee meidän rukouksemme.

 

  Rauhaa ja hyvinvointia, tämä on aikakausi, jonka Jumala on luvannut, se toteutuu jos me palaamme aidon ja toden Jumalan luokse.

 

  Mikä hyöty on syödä vihanneksia ja kasvien tuottamia hedelmiä?

 

"Silloin Daniel sanoi katsastajalle, jonka hoviherrain päällikkö oli määrännyt pitämään silmällä Danielia, Hananjaa, Miisaelia ja Asarjaa: "Koettele palvelijoitasi kymmenen päivää, ja annettakoon meille vihannesruokaa syödäksemme ja vettä juodaksemme. Sitten tarkastettakoon sinun edessäsi, miltä me näytämme ja miltä näyttävät ne nuorukaiset, jotka syövät kuninkaan pöydän ruokaa; ja tee sitten palvelijoillesi sen mukaan, mitä silloin havaitset." Ja hän kuuli heitä tässä asiassa ja koetteli heitä kymmenen päivää. Mutta kymmenen päivän kuluttua havaittiin heidät muodoltaan kauniimmiksi ja ruumiiltaan lihavammiksi kuin yksikään niistä nuorukaisista, jotka söivät kuninkaan pöydän ruokaa."

Daniel 1:11-15

 

  Me jätämme sinut nyt pohtimaan tätä… Jos haluat elää pidemmän elämän, tämä on tie… se on sinusta itsestäsi kiinni.

 

 

Elämän Puu