Osa 1

 

Johdanto 

 

Raamatun jakeet ovat Suomalaisesta kirkkoraamatusta 33/38

 

Pyhässä Raamatussa on profetia, jolle ei ole annettu huomioarvoa uskontojen keskuudessa ja se on yhä täyttämättä. Uskonnolliset johtajat ja Raamatun tutkijat eivät ole tietoisia tuon profetian merkittävyydestä.

 

    Oletko sinä kuullut tai saanut opetusta tästä Jumalan suuresta profetiasta?

 

            Herra on oleva koko maan kuningas.

Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi.

Sakarja 14:9

 

  Tämä profetia kertoo tulevasta ajasta jolloin Jumalan Nimi on Ainoa Nimi, jonka maailman ihmiset tunnustavat. Ennen tuota päivää tulee kysymyksiä: Mikä on Jumalan Nimi? Kuinka Nimen saa tietoonsa? Kuka esittelee Jumalan Nimen maailman ihmisille?

 

  Se on profetia, joka tulee vielä tapahtumaan. Miksi se on tärkeä?  

  

  Jumalan Nimi on oleva kaikkien ihmisten ja maiden tiedossa. Uudelleen, mikä on Hänen Nimensä?

 

Uskontojen mukaan Jumalan nimi tai nimet ovat seuraavat: 

 

 

"Jumala"

"Herra"

"Herra Jumala"

"Luoja"

"Kaikkivaltias"

"Isä"

"El"

"Elohim"

"El Shaddai"

"Adonai"

"YHWH"

"OLEN MITÄ OLEN"

"MINÄ OLEN"

"Jahve"

"Jehova"

"Yah"

"Allah"

 

 

   Tuollaisen nimipaljouden kanssa me ihmettelemme: Mikä näistä mainituista on se oikea Jumalan Nimi? Onko näiden nimien tunteminen koskaan yhdistänyt ihmiskuntaa? Missä on RAUHA, jonka uskonnot ovat luvanneet? Miksi ihmiset taistelevat ja tappavat toisiaan "Jumalan nimessä?

 

  Kukaan ei todella tiedä varmasti Jumalan oikeaa Nimeä. Jopa eri uskontojen johtajat korostavat eri Jumalan nimiä. Jumalaa korostavat monet nimet ovat johtaneet maailman ihmiset erottautumiseen toisistaan. Miksi? Syynä siihen on, että yksikään näistä nimistä ei ole oikea Jumalan Nimi? Siksi profetiassa on kirjoitettu…" hänen nimensä yksi". Tämä profetia, kuten se on Pyhään Raamattuun kirjoitettu, ei ole vielä toteutunut.

 

  Uskonnot ovat keksineet nimiä omien tutkimustensa tuloksina ja ovat johtaneet ne Jumalaan. Jumala ei ole koskaan antanut heille lupaa tehdä sellaista asiaa, eikä Jumala ole koskaan ilmoittanut heille Nimeään. Uskonnolliset johtajat kehittävät ja "myyvät" ihmisille omia ideoitaan Jumalasta. He eivät ole aitoja ja oikeita Jumalan ihmisiä.

 

  Kuinka Jumalan Nimen julkistaminen tapahtuu nykyisen sukupolvemme aikana? Kuka paljastaa sen kaiken maan ihmisille? Aivan varmaa on, että mies, joka sen paljastaa ei tule uskontojen joukosta!

 

  Ovatko Profeetat paljastaneet Jumalan Nimen jo kauan sitten? Vastaus on: Kyllä, se on kirjoitettu moniin raamatun jakeisiin. Kuitenkin, johtuen Juutalaisen kansan kovapäisyydestä ja synneistä, Jumala on säätänyt, ettei Hänen Nimeään kyetä sanomaan tai lausumaan.

 

 Maailman ihmiset ovat eriytyneet uskontojen jakamina moniin uskomuksiin, joilla on eri jumalia ja niin paljon eri nimiä niille. Jopa Jeesuksesta tuli jumala!

 

  Esimerkkinä: Mikäli me tarkastelemme inhimillistä tietämystä (toisin sanoen Filosofiaa, Lakia, Taloutta, Fysiikkaa, Kemiaa ja niin edelleen), niin arvovalta lepää silloin alaa opiskelleen ja parhaiden yliopistojen ja koulujen korkeampaa tietotasoa omaavilla, jonka tuloksena he ovat ehdottomia asiantuntijoita opitulla alueellaan. Kuitenkin, kun puhutaan Jumalasta, niin uskonnolliset johtajat väittävät heillä olevan se oikea tieto ja totuus Jumalasta, koska he ovat opiskelleet parhaissa yliopistoissa ja raamattukouluissa. Siten voi kysyä: Mikä on sen opinsuunnan ehdoton varmuustekijä, joka antaa valtuudet opettaa mitä tahansa totuutena Jumalasta? Se on Jumalan pilkkaa! Miten ihminen kykenee kantamaan itsessään ja ymmärtämään tietoa Jumalasta, ilman ohjeita Jumalalta itseltään?

 

  Ihminen voi puhua Jumalasta joka ainoa kerta kun hän saarnaa, mutta olemmeko me kuulleet tai lukeneet Pyhästä Raamatusta Jumalan usein puhuvan itsestään? Siinä on se ero. 

  

  Jos yksilö kysyy tietoa ja totuutta Jumalasta, jotta ymmärtäisi kyseisen suuren profetian, niin antaa Jumalan näyttää meille Pyhään Raamattuun kirjoitetun Sanansa kautta. Meidän aikanamme ainoastaan Jumalan puolestapuhuja voi kertoa meille totuuden.

 

  Onko se mahdollista? Vastaus on: Kyllä.

 

  Ensinnäkin meidän täytyy nähdä ja lukea Jumalan Sana Pyhästä Raamatusta koskien miestä, jolle on annettu auktoriteetti paljastaa Hänen Nimensä maailman ihmisille!

 

Niinpä tämän tehtävään kutsutun miehen tulisi kyetä todistamaan kutsunsa ja näyttämään Jumalan hänelle antama arvovalta Pyhästä Raamatusta!

  

  Tässä on mies, hänen nimensä on Eraño M. Evangelista ja häntä kutsutaan "Maestroksi" tai "Opettajaksi", tehtävänään paljastaa Jumalan Nimi maailmalle! Hän on näyttänyt merkkinsä ja auktoriteettinsa Pyhästä Raamatusta, Jumalan Sanan kautta. Hän ei pyydä eikä pakota ketään uskomaan saamiaan ilmestyksiä Jumalalta. Kaikki mitä hänen on tehtävä, on lukea Jumalan ilmestys suoraan Pyhästä Raamatusta, kuten Jumala häntä ohjeistaa, tuodakseen sen ymmärrettäväksi kuulijoilleen. Hän ei perusta uutta uskontoa tai uutta hengellistä liikettä. Tehtävä on ainoastaan paljastaa Nimi ja tuoda profeettojen Pyhään Raamattuun kirjoittama Jumalan viesti ihmisten tietoisuuteen. Vaikka se voi näyttää mahdottomalta ja uskomattomalta, niin tarkkaa vain nykyistä maailman tilaa. Eikö olekin kummallista, että samanaikaisesti, kun uskonnot jatkavat saarnaamistaan, että Jumala hallitsee loistokkaasti ja rauha on maailmassa, niin monissa paikoissa maailmassa on tuhoja, sotia, tauteja ja kuivuutta, hävitystä, taloudellisia kriisejä ja maan köyhtymistä myös merellä sekä ilmassa ja tilanne vaan kärjistyen pahenee? Kun hävitys kohtaa ihmistä, niin uskonnot ohjaavat rukoilemaan Jumalalta apua selviytyäkseen ja kuitenkin tuhot tulevat monin kerroin useammin ja ankarampina ja miltei ilman ennakko varoitusta!

 

  Onko tämä elämämme elämä uskontojen lupaaman elämän kaltaista? Elämmekö me elämäämme rauhallisessa ja yltäkylläisessä maailmassa? Mikäli emme, niin uskonnot eivät kerro meille totuutta.

 

  Ehkäpä sinä haluaisit lukea ja oppia selityksen, joka on paljon lähempänä todellisia tapahtumia. Todellisuudesta, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja Jumalan Sanaan? Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa meille toden Jumalan Sanan Pyhästä Raamatusta! Kuka antoi hänelle auktoriteetin puhua Jumalasta ja Pyhässä Raamatussa olevista profetioista? Hän näyttää meille auktoriteettinsa seuraavien ilmestysten kautta:

  

 Suuri ja Pyhä Jumalan Nimi - On olemassa vain Yksi Jumala ja Hänellä on Nimi, ja on mies, jonka tehtävä on paljastaa se maailman ihmisille.

 

Muukalaisen Ilmestys - Maestro Evangelista paljastaa merkkinä ja auktoriteettinsa tässä ilmestyksessä, lähetettynä Profeettana "kuin Mooses" (5. Mooseksen kirja 18:18-19).

 

Jeesuksen todistus - Jeesuksen todellinen identiteetti, hänen tekonsa ja puheensa, jotka ovat Pyhässä Raamatussa, ei niin kuin uskonnot opettavat.

 

  Maestro Evangelista tahtoo kaikkien tietävän yhden Jumalan käskyn (suuntaviivan): Siunaus ja kirous! Mitä se on? Hänen ilmestyksensä selittävät syyn vastoinkäymisille, tuhoille ja sodille, joita ihmiskunta on kohdannut ja jatkaa yhä kohtaamistaan tänään ja tulevina päivinä.

  Jumalan tuntemus ja tieto Jumalan oikeasta Nimestä ohjaavat meidät uuteen ymmärrykseen Jumalasta. Se tulee olemaan koko maailman parantumisen aikaa; ei sotia, ei köyhyyttä - aika jolloin vallitsee kestävä rauha ja yltäkylläisyys. Aika jolloin Jumalan on meidän kanssamme, ei ole enää kirousta.

  Ensimmäistä kertaa kaikki tulevat todistamaan aitoa opetusta koskien Jumalaa, Profeettojen ilmestysten kautta Pyhästä Raamatusta. Kaikki tulevat myös oppimaan Jeesuksen todistuksesta, joka on ilmoitettu Käskyissä, Profeettojen kirjoittamissa profetioissa ja Daavidin Psalmeissa, joita ei ole opetettu uskontojen taholta. Jumalan Sanan oikea merkitys Pyhässä Raamatussa on ollut piilotettuna meiltä alusta lähtien, ja näinä viime päivinä totuus Jumalasta ja Hänen Suuresta Nimestään ja Pyhästä Sanastaan tulevat viimeinkin paljastetuiksi ymmärrettävästi maailman ihmisille.

   Uskonnot ovat näyttäneet meille ainoastaan heidän omia opetuksiaan, jotka palvelevat ainoastaan heidän omia tarkoituksiaan, vaikka se tarkoittaakin Jumalalta tulevaa kirousta. Koskaan he eivät näyttäneet Siunausta ja Kirousta, Totuutta ja Valhetta, Hyvää ja Pahaa, ja ennen kaikkea Jumalan Nimen tuntemusta, joka on "lähettänyt ennalta" Profeetat ja inspiroinut Pyhän Raamatun. He ovat esitelleet jumalan, jota he itse eivät tunne. Ihmiset ovat kärsineet suunnattomasti uskontojen vääristämällä ja ottamatta huomioon opetuksia ja Jumalan Sanaa Pyhässä Raamatussa.

 

  Lue Maestro Evangelistan ilmestykset ja kaikki tulevat näkemään totuuden ja aidon opetuksen Jumalan Sanasta. Kaikki oppivat maailman nykytilanteen aiheuttajan ja tulevat löytämään myös ratkaisut vaikeuksiin, joita me kohtaamme nyt elämässämme elämässä. Kaikki kysymykset, joita me olemme hiljaisesti mielessämme kyselleet ja olemme pelänneet kysyä ääneen koskien Jumalaa, saavat vastauksen hänen ilmestystensä kautta. Mikäli haluat tietää millä auktoriteetilla hän puhuu Jumalasta ja Hänen Suuresta Nimestään, niin aloita matkasi todellisella tiedon ja ymmärryksen polulla Jumalasta Pyhässä Raamatussa:

 

     Jatkaaksesi, valitse:

  Johdanto 2