KUINKA RAAMATULLINEN AABRAHAMIN, IISAKIN JA JAAKOBIN JUMALA TÄYTTÄÄ LUPAUKSENSA MEIDÄN AJASSAMME

 

 

Mitä Jumala lupasi kauan sitten Aabrahamille, joka tulee nyt meidän aikanamme täyttymään?

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa Jumalan lupauksen todellisen tarkoituksen meidän nykyiselle sukupolvellemme.

 

  Monet uskonnot ovat tulleet ja monet ovat heihin uskoneet, että juuri se on se oikea uskonto. He ovat esitelleet itsensä Lupauksen täyttymyksenä. He väittävät, että kun kaikki liittyvät heihin, niin sitten he kuuluvat Jumalan kansaan ja ovat ikuisesti siunattuja.

 

  Mutta mikä on Jumalan todellinen Lupaus? Kenelle se ensin annettiin? Annettiinko se uskonnoille?

 

  Lue lähtökohta:

 

"Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: "Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi." 1. Moos. 13:14-16

 

  Abrahamia kutsuttiin aikaisemmin nimellä "Abram".

 

"Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet" - neljä ulottuvuutta hänen paikastaan Lähi-idässä.

 

"kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi" - tämä on lupaus, jonka Jumala antoi Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen.

 

"kuin maan tomun" - suuret määrät, mutta silti laskettavissa, (jos kykenet laskemaan maailmassa olevan pölyn määrän tai taivaan tähdet) tämä on Jumalan lupaama jälkeläisten määrä.

 

  Täyttyikö Jumalan antama Lupaus hänen elinaikanaan? Abram oli siinä vaiheessa jo vanha, eikä hänellä ollut vieläkään lasta. Hänen vaimonsa oli myös vanha; mikä oli Abramin tila/asema silloin?

 

"Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." Mutta Abram sanoi: "Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser." Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä"." 1. Moos. 15:1-3

 

  Abramilla ei ollut lasta ja  kenties hänen perijänsä olisi Elieser, joka ei ollut hänen sukuansa.

 

  Mitä Jumala sanoi Abramille?

 

"Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä"." 1. Moos. 15:4

 

  Jumala lupasi - älä pelkää, äläkä epäile. Se toteutuu varmasti.

 

"Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä"." 1. Moos. 15:5

 

  Toteutuiko se? Ei vielä.

 

  Sarain oman halun mukaisesti hän puhui Haagarille, jotta hän antaisi lapsen Abramille. Haagar sai pojan nimeltä Ismael.

 

  Mutta Ismael ei ollut Jumalan Lupauksen täyttymys Abramille. Ja sittemmin Sarai antoi/synnytti lapsen Abramille ja häntä kutsuttiin nimeltä Iisak.

 

  Jumala vaihtoi Abramin nimeksi Abraham ja Sarain nimeksi Saara. Koska hän sai pojan vaimoltaan, ja kun se oli Abramille annetun Lupauksen täyttymys, niin sitä ei voi luvata enää toiselle.

 

"Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä," 1. Moos. 26:3-4

 

"sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä" - kuten Abrahamin Jumala Itse sääti, kansat tulevat siunatuiksi tai heillä tulee olemaan rauha ja yltäkylläisyys Iisakin jälkeläisten kautta, ei siis Ismaelin. Siten, YKSIKÄÄN PROFEETTA, joka tulee Ismaelin jälkeläisistä ja väittää, että USKONTO, jonka hän tuo, kantaa itsessään Jumalan siunauksen kaikille kansoille, on automaattisesti väärä profeetta. Tämä sen vuoksi, että Jumala ei siunaa kaikkia kansakuntia Ismaelin, vaan Iisakin jälkeläisten kautta.

 

  Sama Lupaus annettiin edelleen Iisakille. Nyt tällä kertaa myös muut kansat ovat liitettyinä hänelle annettuun siunattuun Lupaukseen. Täyttyikö Lupaus Iisakin aikana?

 

"Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas. Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi." 1. Moos. 28:12-13

 

  Lupaus annettiin edelleen Jaakobille. Siinä on mainittuna niiden nimet, joille Lupaus oli annettu aikaisemmin ja Lupaus oli selvennetty.

 

"Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 1. Moos. 28:14

 

   Koko maailma luvattiin Jaakobille. Kaikki tietävät, että heidän jälkeläistensä määrä ei ole ollut suuri, eikä myöskään laajentunut ympäri maailman. On myös tiedettyä historian saatossa, että heidät lähes tuhottiin erämaataivalluksellaan Lähi-idässä ja muissa maissa. Tänä päivänä he ovat yhä pieni kansa, ja uskonnot ympäröivät heitä. Näyttäisi siltä, että heille annettu Lupaus ei ole totta. Joku voisi ajatella, että Jumalan Lupausta pitävät hallussaan nyt uskonnot, joka oli alun perin annettu Abrahamille.

 

  Kuitenkin, se mitä tulee Jumalan sanaan kirjoituksissa - sanoiko Jumala käyttävänsä tai hyödyntävänsä näitä uskontojen saarnaajia, teologeja, imaameja, rabbeja tai kirjanoppineita Hänen sanansa suhteen?

 

   Raamatun viisi ensimmäistä kirjaa - 1. Moos. alkaen aina suureen osaan 5. Moos. kirjaa ovat Mooseksen kirjoittamia - Jumalan profeetan. Etsikäämme syy selville, kuinka Mooses oli kykenevä kirjoittamaan Genesiksen, eli 1.Mooseksen kirjan - koska sen tapahtumat sijoittuvat aikaan, jolloin Mooses ei ollut vielä edes syntynyt.

 

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

 

 Mooses vastaanotti ilmestykset ja kirjoitti ensimmäiset viisi kirjaa (Genesis, Numeri, Leviticus, Exodus, Deuteronomi) Pyhän Raamatun Vanhasta Testamentista. Jumala puhui ja kertoi Moosekselle asiat "kuin kaverille" - tästä syystä Mooses kykeni kirjoittamaan erityisesti Genesiksen ja siellä olevan Jumalan lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Tämä vakuuttaa ja varmistaa, että kirjoitetut asiat todella tapahtuivat, koska Jumala Itse ilmoitti ne Moosekselle.

 

  Mutta kun profeetta Mooses on poistunut keskuudestamme jo tuhansia vuosia sitten - niin kuinka me voimme tietää, kuinka Jumalan antama lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille (joka on nyt Genesikseen kirjoitettuna) voisi tulla täytetyksi? Ketä meidän tulisi kuunnella, kun ajattelemme selityksiä, koskien Mooseksen aikaisemmin kirjoittamia asioita?

 

  Jumala sanoi seuraavan Moosekselle:

   

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut jo aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka Hän lähettää, ja jonka suuhun Hän asettaa Hänen Sanansa. Tämä on MERKKI JUMALAN TOSI PROFEETASTA tai ´profeetasta kuin Mooses´ meidän sukupolvellemme. Hänelle Jumala on antanut oikeuden selittää Jumalan Sana kirjoituksista, ja aivan erityisesti koskien Hänen tosi Nimeään, koska sen Jumala Itse on hänelle opettanut.

 

  Jumala sanoi Hänen tosi profeetastaan 5. Moos. 18:18-19, että " minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua". Se tarkoittaa, että Jumala EI VAADI Hänen tosi profeetallansa olevan Teologian opintojen tutkintoja tai tuntemusta Heprean kielestä tai jostain muusta muinaisesta kielestä, sillä hän (profeetta kuin Mooses) saa ohjeensa suoraan Jumalalta ITSELTÄÄN, kuinka selittää Hänen sanansa, jotka ovat kirjoittaneet jo kauan sitten Hänen aikaisemmat Profeetat.

 

  Siten ollen KAIKKI nämä teologit, papit, seurakuntapalvelijat, Raamattututkijat, imaamit ja rabbit eivät ole niitä, joita Jumala määräsi meidän kuuntelevan, koskien Hänen sanaansa, koska heidän tulkintansa Jumalan sanasta on peräisin heidän omista opinnoistaan ja tutkimuksistaan, eikä siis suoraan Jumalalta!

 

  On vain YKSI mies, kenelle on annettu Jumalan auktoriteetti puhua Hänen sanojaan ja erityisesti ilmoittaa Hänen Nimensä, ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Moos. 18:18-19. Meidän olisi pitänyt odottaa hänen tuloaan, eikä kuunnella näitä uskontojen tulkintoja. Sillä useammat meistä eivät ole kuulleet Jumalan Sanaa 5. Moos. 18:18-19: Että meidän tulisi kuunnella ainoastaan tätä profeettaa - niin siten ollen ei ole enää Jumalan syy, mikäli jotkut ihmiset ovat ajatuksiltaan sekaisin koskien Jumalan Sanaa. Aivan erityisesti, kun kyseessä on Jumalan lupaus Abrahamille, niin he (uskonnot) ovat tuoneet tällaisen sekaannuksen ja hämmingin itsensä keskuuteen, kun he eivät ole ottaneet huomioon Jumalan käskyä 5. Moos. 18:18-19.

  Tämä profetia 5. Moos. 18:18-19 on nyt täytetty persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista nettisivuilla (www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com)

, sillä hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja Hänen tosi Nimensä kuten on Raamattuun kirjoitettuna, siihen pitäytyen, mitä Jumala on hänelle ilmoittanut.

 

(Lue kuinka Jumala kutsui Maestro Evangelistan ja opetti Pyhiin kirjoituksiin tallennetun tekstin tarkoituksen, seuraavasta linkistä:

 

Jeesuksen Todistus

 

  Koska Jumalan sana 5. Moos. 18:18-19 on täytetty Maestro Evangelistan kautta, niin siitä seuraa, että älykkyyttään käyttävä mies tai nainen voi enää sanoa, ettei Jumalaa ole olemassa. Kukaan ei voi enää väittää, että Mooseksen Jumalaa ja profeettoja - jumalien Jumalaa (Psalmi 95:3) ei olisi olemassa.
 

  Lisätodistuksena Jumalan olemassaololle, Jumala näyttää meille, kuinka Hän tulee täyttämään lupauksensa, joka on kauan sitten annettu Abrahamille, ja se toteutuu meidän aikanamme, miehen kautta, josta Jumala on ennakkoon kertonut Hänen "profeettanaan kuin Mooses" - Maestro Evangelista. Hän paljastaa meille nyt Raamatun kautta, kuinka Jumala täyttää Hänen antamansa lupauksen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille - että heidän jälkeläisensä kattavat koko maailman.

 

  Mitä Jumala antoi Jaakobille, joka kuvaa, että Hän tulee täyttämään Lupauksensa, jonka Hän antoi Jaakobin isoisälle Abrahamille ja Jaakobin isälle Iisakille?

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka."1. Moos. 18:24

 

   Muista, "mies" paini Jaakobin kanssa?

 

"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: "Päästä minut, sillä päivä koittaa". Mutta hän vastasi: "En päästä sinua, ellet siunaa minua"."

1. Moos. 18:25-26

 

  Hän kukisti tai voitti tämän "miehen".

 

"Ja hän sanoi hänelle: "Mikä sinun nimesi on?" Hän vastasi: "Jaakob". Silloin hän sanoi: "Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut"." 1. Moos. 18:27-28

 

ISRAEL - Tämä on se Nimi, joka hänelle annettiin "miehen" taholta.

 

"Ja Jaakob kysyi ja sanoi: "Ilmoita nimesi". Hän vastasi: "Miksi kysyt minun nimeäni?" Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 18:29

 

  Jaakobille annettiin nimi Israel, mutta hän yhä kysyi "miehen" nimeä.

 

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, "sillä", sanoi hän, "minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut"." 1. Moos. 18:30

 

  Miksi Jaakob sanoi, että hän oli nähnyt Jumalan, kun hän kuitenkin näki vain "miehen", jonka kanssa hän paini? Voiko Jumalaa nähdä?

 

"Ja hän sanoi vielä: "Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon"."2. Moos. 33:20

 

  Jos me näemme Hänet, niin me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. "                                                                              

Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

"Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä" - Jaakobin synnynnäinen luonteenpiirre/ominaisuus on näin kuvattu - ja että se oli hänen periksiantamattomuuttaan, kun hän ei sallinut itseään jätettävän taka-alalle, kun hän tarttui veljeään kiinni kantapäästä, kun he olivat tulossa ulos äitinsä kohdusta.

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there -                                         

Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

  Nyt se on selvää, "mies", jota vastaan Jaakob paini oli "Jumalan enkeli", ei siis Jumala Itse. Jaakob ei suostunut löysäämään otettaan Jumalan enkelistä ennen kuin Enkeli antaisi hänelle siunauksensa. Siunauksena oli, että hän (Jaakob) sai uuden nimen: ISRAEL.

 

  Miksi on niin, että Jumalan Enkeli antoi Jaakobille nimen "Israel"? Mistä nimi "Israel" tulee?

 

"Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä."

2. Moos. 23:21

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him.

Exodus 23:21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä."

2. Moos. 23:21

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä ja siten ollen Nimi ISRAEL, jonka "enkeli" antoi Jaakobille, on Jumalan Nimi!

 

  Kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, nimeä, joka hänelle oli annettu, on Jumalan Nimi tai Israel, joka tuli synnytetyksi tässä miehessä tai hänen kauttansa, niin että Jaakobia voidaan kutsua myös nimellä "Jumalan poika".

 

  Lukekaamme millä nimellä Jumalan enkeleitä kutsutaan:

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job. 1:6

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

One day the angels came to present themselves before the LORD,                      

and Satan also came with them.

Job 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat esille HERRAN eteen, ja saatana tuli myös heidän kanssaan." Job. 1:6

 

Ja toinen käännösversio: King James Version, Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

Now there was a day when the sons of God came to present

themselves before the LORD, and Satan came also among them.              

Job 1:6 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli päivä, jolloin Jumalan pojat tulivat esittäytymään HERRAN edessä, ja saatana tuli myös heidän mukanaan" Job. 1:6

 

"Jumalan pojat" - tällä tavoin Jumala kutsuu (nimittää) Hänen enkeleitään.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Kuten mekin, me olemme myös kutsutut meidän todellisten isiemme nimillä, "(isän nimi) poika" (esimerkiksi Ericsson - Ericin poika) enkeleitä kutsutaan myös "Jumalan pojiksi", koska he kantavat Hänen Nimeään.

 

  Tämän vuoksi Israelin kansaa kutsutaan Jumalan kansaksi/ihmisiksi, koska he kirjaimellisesti kantavat itsessään Jumalan Nimeä.

 

  Lue, kuinka Jumala kutsuu Jaakobia, joka on nyt kutsuttu Hänen Nimellään Israel.

 

"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;" 2. Moos. 4:22

 

  Miksi "Esikoispoika"? Poika voi todellakin kantaa nimeä "poika" isänsä mukaisesti, koska poika kantaa isänsä nimeä.

 

  Jumala kutsuu Jaakobia nyt Hänen ensisyntyisekseen, Israeliksi, koska hän on ensimmäinen, joka kantaa Jumalan Nimeä, joka on ISRAEL.

 

  Tiesikö Mooses, että Jumalan Nimi on Israel?

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vahvistaa teidän asemanne Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän on valalla vannonut, jos te pidätte teidän Herranne, Jumalanne käskyt ja kuljet tottelevaisena Hänelle. Sitten koko maailman ihmiset tulevat näkemään, että teidät on kutsuttu Herran nimessä, ja he tulevat pelkäämään teitä. "5. Moos. 28:9-10

 

"teidät on kutsuttu Herran Nimessä" - Mooses puhuu tässä Israelin kansalle ja julistaa heille, että heidät on kutsuttu Herran nimessä/ Herran nimeen. Kuten profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään. Nyt Maestro Evangelista kysyy meiltä - jos ja kun Israelin kansa on kutsuttu Jumalan Nimeen/Nimessä - mikä on Jumalan nimi?

 

  Jumalan Nimi on ISRAEL.

 

"Herra vakiinnuttaa teidän asemanne pyhänä kansana, kuten Hän on valaehtoisesti teille luvannut" - Aivan kuten ihan mikä tahansa tämän modernin ajan liittosopimus - henkilö on sidottu täyttämään ehdot, koska hän on sen nimellään allekirjoittanut. Jumala tekee myös aivan saman, Hän näyttää meille, että Hän haluaa täyttää Hänen antamansa sanan Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä tulevat olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla ja kuin pöly ja hiekka, koska hän antoi heidän jälkeläisilleen Oman Nimensä ja se ei ole mikään muu kuin ISRAEL.

 

    Kuulkaamme se nyt Jumalan Omin Sanoin, mikäli Hänen Nimensä on todella ISRAEL:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta(jos) minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

the Lord appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have chosen this place for myself as a temple for sacrifices. "When I shut up the heavens so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, and I will forgive their sin and will heal their land. 2 Chronicles 7:12-14(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa."

2. Aik. 7:12-14


  Nyt jokainen maailman ihminen käyttäköön heille Jumalan antamaa viisautta ja ymmärrystä:

 

  Jos Jumalan kansaa kutsutaan nimellä Israel, ja Israelin Ihmiset ovat kutsutut Jumalan Nimeen,

(5. Moos. 28:9-10 ja 2. Aik. 7:12-14), mikä on Jumalan Nimi?

 

  Jumalan Nimi on ISRAEL! Meidän Kaikkivaltiaan Jumalamme Nimi on

 

HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Onko nimi Israel annettu vain ainoastaan Jaakobille?

 

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: "Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel". - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: "Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi." 1. Moos. 35:9-11

 

  Jumalan Sanoma on annettu Hänen enkelinsä kautta, ei niin, että Jumala olisi ilmestynyt Jaakobille.

 

"Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva" - Jumala näyttää meille, että Israeliksi ei tulla kutsumaan vain yhtä maata, vaan monien kansojen joukkoa - tarkoittaa, että maailman neljää kulmaa/ulottuvuutta tullaan kutsumaan Israeliksi tai kansoja tullaan kutsumaan Jumalan ihmisiksi/kansaksi. Siten kaikkia kansakuntia tullaan kutsumaan Jumalan Nimellä.

 

  Tämän takia Iisakin jälkeläisen kautta - joka on Jaakob, kaikki kansat tulevat siunatuiksi, sillä Jumala antoi hänelle Hänen Nimensä Israel!

 

  Kysymys kuuluu: Kuinka valtioista/kansoista tulee Israel? Kuinka kaikki maailman neljä kulmaa voivat olla Israel - koska nykyiset Israelin ihmiset tai Juutalaiset (jotka ovat verilinjassa Abrahamin kanssa) ovat vähäiset lukumääräisesti?

 

  Oppikaamme ensimmäiseksi, miksi tämän päivän Israel tai Juutalaiset (Juutalaiset Lähi-idässä) eivät tiedä, että he ovat kirjaimellisesti kutsuttuja HERRA JUMALA ISRAELIN nimeen?

 

  Lukekaamme, mitä Jumala on paljastanut kirjoituksista Maestro Evangelistalle:

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa." Jeremia 44:24

 

  Tämä oli suunnattu Juudan ihmisille, jotka asuvat Egyptin maassa ennen 40 vuotta kestänyttä erämaataivallusta, ja…

 

"Näin sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias), Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:25

 

   Tämän jakeen kautta, Jumala paljastaa Hänen profeetalleen kuin Mooses, (Maestro Evangelista), että Hänen kansansa Israelin Egyptissä oleskelun aikana ylisti ja palvoi muuta jumalaa - he kutsuivat sitä nimellä "taivaan kuningatar". Tämä on rikkomus Jumalaa kohtaan. Jumala ei ohjannut heitä tekemään veistettyä epäjumalan kuvaa, jota he sitten palvoivat ja ylistivät.

 

  Mikä oli Jumalan antama tuomio, kun he jatkoivat muiden jumalien ylistämistä ja palvomista (meidän aikanamme me ylistämme Jeesusta, jota me emme ole koskaan tunteneet)?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

" But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni" - Siitä ajasta alkaen Jumala on jo kironnut Israelin kansan, niin että he eivät enää koskaan voi lausua tai sanoa Jumalan Nimeä.

 

  Kun kirous on Jumalan antama, niin se myös varmasti toteutuu!

 

"Herra Sebaot (Kaikkivaltias) on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu:" Jesaja 14:24

 

  Tämän vuoksi, että vaikka he ovat kutsutut Jumalan Nimessä, Israelin kansa ei kykene edes käsittämään sitä, ja se johtuu Jumalan langettamasta kirouksesta: He eivät voi lausua Hänen Nimeään rangaistuksena heidän epäjumalanpalvonnastaan!

 

  Kuinka me voimme tietää varmasti, että vaikka he yhä oleskelivat Egyptissä, niin kuinka Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän idolien ja epäjumalankuvien palvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa Hänen Profeettansa Hesekielin kautta, että jo silloin kun Israelin kansa oli yhä Egyptissä, he palvoivat vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren palvomisen, josta Jeremia puhui (Jer. 44:24-26), ja tämän takia Jumala kirosi heidät (Juutalaiset), niin etteivät he voi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään.

 

"Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden… viemällä heidät pois Egyptin maasta" - syy miksi Jumala päästi Hänen kansansa ulos Egyptin maasta, on sen takia, että Hänen suuri nimensä on Hänen kansansa vastuulla. Tämä on Jumalan antama lupaus heidän esi-isilleen Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille.

 

"oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat" - Jumala näytti/osoitti meille, kuinka hän pidätti Hänen Nimensä tulemasta saastutetuksi ja häväistyksi Hänen kansansa epäjumalanpalveluksilla, asettamalla heille kirouksen, niin etteivät he voi enää lausua tai sanoa Hänen Nimeään. Jumala johdatti heidät yhä ulos Egyptistä Hänen voimallisen Käsivartensa voiman turvaamana näyttääkseen, että Hän, joka on Israelin Jumala, on ainoa tosi Jumala.

 

  Onko totta, että Jumala pelasti heidät ulos Egyptistä Hänen Nimensä takia?

 

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa (kuten isämme), me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6

 

  He ovat jo myöntäneet sen.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi (hyvyyden osoituksiasi), vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla (Punaisen Meren rannalla)." Psalmi 106:7

 

  Jumala toi heidät ulos Egyptistä, mutta kuitenkaan he eivät muistaneet eivätkä ymmärtäneet, sillä he olivat kapinoivaa ja niskuroivaa kansaa. Miksi heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi."

Psalmi 106:8

 

  Heidän pelastettiin Jumalan Nimen takia.

 

  Tämä "kirous" Hänen kansansa Israelin yllä on sen vuoksi, että Hänen Nimensä ei joutuisi häväistyksi. Lue, mitä Jumala sanoi Moosekselle, kun Mooses kysyi saisiko hän suoraan paljastaa Hänen Nimensä:

 

  Mikä on todisteena siitä, että Moosesta ei ollut lähetetty ilmoittamaan Hänen Nimeään? Mikä oli Mooseksen tehtävä?

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella". Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne"."

2. Moos. 3:12-14

 

  Me voimme lukea, että Mooseksen ainut tehtävä oli viedä hänen kansansa pois Egyptin maasta. Kuitenkin, kun hän kysyi lupaa kertoa Jumalan Nimi Israelin Lapsille, jos he sitä häneltä kysyvät, niin Jumala ei antanut lupaa hänen tehdä sitä, ja se on kirouksen takia, jonka Jumala antoi (Jer. 44:24). Mooses saattoi vain sanoa "Minä olen", kun Israelin kansa kysyisi häneltä Jumalan nimeä.

 

 Vaikka, sanat "MINÄ OLEN", jotka Jumala määräsi Mooseksen sanoa Hänen kasalleen Israelille, kun he kysyvät Hänen Nimeään, niin Jumala antoi Hänen kansalleen Israelille mahdollisuuden tietää ja tuntea Hänen Nimensä. Ja se oli ymmärtää, että he kirjaimellisesti olivat kutsutut samalla nimellä kuin on Jumala.

 

  Miksi "MINÄ OLEN"?

 

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen, niin vastaus on selkeästi "MINÄ OLEN". Jos hänen kansansa kysyisi: "Mikä on Hänen Nimensä, joka sinut lähetti"? Hän voisi vastata heille: "Mitä tai keitä te olette"? Ja hänen kansansa vastaisi, me olemme "Israel tai Israelilaisia". Sitten Mooses vastaisi heille sanoen "MINÄ OLEN" sanoo Jumala, koska te olette kutsutut Jumalan nimeen/Jumalan nimessä.

 

  Luemme uudelleen mitä Mooses sanoi:

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vahvistaa teidän asemanne Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän on valalla vannonut, jos te pidätte teidän Herranne, Jumalanne käskyt ja kuljet tottelevaisena Hänelle. Sitten koko maailman ihmiset tulevat näkemään, että teidät on kutsuttu Herran nimessä, ja he tulevat pelkäämään teitä. "5. Moos. 28:9-10

 

"teidät on kutsuttu Herran nimessä" - todellakin, Israelin kansa/ihmiset ovat kutsutut Jumalan Nimellä, joka on ISRAEL.

 

  Ymmärtäköön myös koko maailma nyt, että niin kutsuttu nimi tai nimet, joilla Juutalaiset tutkijat kuvaavat Jumalaa, kuten YWHW, ei ole Jumalan tosi Nimi, koska he ovat Jumalan kiroamia, eivätkä he kykene tietämään tai ymmärtämään Hänen Nimeään! Itse asiassa, heidän (Juutalaisten) väite, että Jumalan nimi on ´sanoin kuvaamaton´ ja sen vuoksi he pitävät sen pyhänä, EI OLE TOTTA, sillä kuten todiste tulee Jumalalta Itseltään (Jeremia 44:24-26). Kyseinen Jeremiaan kautta tullut Jumalan Sana kertoo, että he eivät todella tiedä Jumalan Nimeä, sillä HE OVAT OLLEET KIROTTUJA, NIIN ETTÄ HE EIVÄT VOISI KOSKAAN LAUSUA TAI SANOA HÄNEN NIMEÄÄN JA SE ON RANGAISTUS HEIDÄN EPÄJUMALANPALVONNASTAAN.

 

  Miksi Mooseksen tehtävä johdattaa hänen kansansa Israel pois Egyptin maasta on niin tärkeä?

 

"Kun aurinko oli laskemaisillaan, valtasi raskas uni Abramin, ja katso, kauhu ja suuri pimeys valtasi hänet. Ja Herra sanoi Abramille: "Niin tiedä totisesti, että sinun jälkeläisesi tulevat elämään muukalaisina maassa, joka ei ole heidän omansa, ja heidän on niitä palveleminen, ja ne sortavat heitä neljäsataa vuotta. Mutta myös sen kansan, jota he palvelevat, minä tuomitsen; ja sitten he pääsevät lähtemään, mukanaan paljon tavaraa."

1. Moos. 15:12-14

 

  Aikaisemmin annetun lupauksen mukaisesti Abramille (Abrahamin nimi ennen kun Jumala muutti sen), me voimme lukea, että kun Mooses oli ennalta maailmaan lähetetty Jumalan taholta viemään kansansa pois Egyptistä, niin siten Jumalan lupaus Abramille oli täytetty.

 

  Onko se totta?

 

"Ja kun oli kulunut pitkä aika, kuoli Egyptin kuningas. Ja israelilaiset huokailivat orjuuttansa ja valittivat; ja heidän huutonsa heidän orjuutensa tähden nousi Jumalan tykö. Ja Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa, ja Jumala muisti liittonsa Aabrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa. Ja Jumala katsoi israelilaisten puoleen, ja Jumala piti heistä huolta."

 2. Moos. 23:23-25

 

  Jumala muisti liittonsa Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa - tämän vuoksi Hän lähetti Mooseksen.

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät. Ja minä annan tämän kansan päästä egyptiläisten suosioon, niin että te lähtiessänne ette lähde tyhjin käsin." 2. Moos. 3:19-21

 

  Kuinka on niin, että Jumala tiesi, ettei Egyptin Kuningas helpolla kuuntele ja ota vaaria saamastaan sanomasta, jonka Hän on lähettänyt Mooseksen heille julistamaan, jotta he päästäisivät Hänen kansansa Israelin lähtemään?

 

"Sen jälkeen Mooses ja Aaron menivät ja sanoivat faraolle: "Näin sanoo Herra, Israelin Jumala: Päästä minun kansani viettämään minulle juhlaa erämaassa". Mutta farao vastasi: "Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel? Minä en tunne Herraa enkä päästä Israelia." 2. Moos. 5:1-2

 

 "Kuka on Herra, jota minun pitäisi kuulla ja päästää Israel?" - Egyptin Faaraolla on kaikki syyt puolellaan olla kuuntelematta Jumalaa, jota Mooses edustaa, koska hän (Faarao) ei tunne/tiedä profeetta Mooseksen Jumalan Nimeä. Kuten jo saatat tietää, Egyptiläisillä on nimi kaikille heidän jumalilleen! Esimerkiksi: RA - auringon jumala; AMUN - salaperäinen jumala; ja ISIS - äiti jumalatar.

 

  Mooses ei voi sanoa Egyptin kuninkaalle, että Jumalan nimi on MINÄ OLEN, sillä ilmaus MINÄ OLEN voidaan mainita ainoastaan, kun Israelilainen kysyy häneltä Jumalan nimeä. Mitä Jumala teki, jotta tämä saisi päättää vapauttaisiko hän Hänen kansansa Israelin? 

 

"Sitten Herra sanoi Moosekselle: "Mene faraon tykö, sillä minä olen koventanut hänen sydämensä ja hänen palvelijainsa sydämet, että tekisin nämä tunnustekoni heidän keskellänsä ja että sinä kertoisit lapsillesi ja lastesi lapsille, mitä minä olen tehnyt egyptiläisille, ja minun tunnustekoni, jotka olen tehnyt heidän keskellänsä, tietääksenne, että minä olen Herra"." 2. Moos. 10:1-2

 

   Jumala esitti merkkinsä tai Hänen kymmenen vitsaustaan Egyptin kansan keskuudessa, jotka saivat Egyptin kuninkaan päästämään Israelin kansan autiomaahan.

 

  Ja seuraavaksi:

 

"Mutta aika, jonka israelilaiset olivat asuneet Egyptissä, oli neljäsataa kolmekymmentä vuotta. Kun ne neljäsataa kolmekymmentä vuotta olivat kuluneet, niin juuri sinä päivänä kaikki Herran joukot lähtivät Egyptin maasta." 2. Moos. 12:40-41

 

  Me voimme lukea, että Jumala täytti antamansa lupauksen Abramille (Abrahamille) Mooseksen kautta, joka koski hänen jälkeläistensä orjuutta Egyptin maassa. Tämän takia Jumala oli lähettänyt Mooseksen. Me voimme nyt ymmärtää, että kun Jumala täytti lupauksensa Abrahamille, että hänen jälkeläisensä (joita kutsutaan nyt Jumalan nimen mukaisesti Israelilaisiksi) tulevat olemaan orjina, mutta heidät vapautetaan 430 vuoden kuluttua - kuinka paljon enemmän Jumala tahtoo täyttää Hänen lupauksensa Abrahamille, että hänen jälkeläistensä määrä tulee olemaan lukuisa kuin taivaan tähdet tai hiekka erämaassa?

 

  Mutta tiesikö Mooses Jumalan Nimeä?

 

"Mooses ja Aaron hänen pappiensa joukossa ja Samuel niiden joukossa, jotka avuksi huusivat hänen nimeänsä, he huusivat Herraa, ja hän vastasi heille." Psalmi 99:6

 

   Mooses tiesi Jumalan Nimen, mutta ainoa henkilö, jolle Jumala on antanut suoran ohjeen sen ilmoittamiseen meidän sukupolvellemme, on profeetta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19.

 

  Mooseksen jälkeen, ja ennen kuin on tullut profeetta kuin Mooses, Jumala antoi Israelin kansalle mahdollisuuden tietää ja tuntea Hänen Nimensä lähettämällä heille Juutalaisen jälkeläisen - Jeesuksen.

 

  Me voimme lukea siitä, 2. Samuelin kirja 7:12-14:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA" 2. Samuel 7:12-14

 

  Jumala puhuu Daavidille nuo yllä olevat jakeet (profeetta Naatanin kautta).

 

   Jumala puhuu tulevasta Daavidin "jälkeläisestä" (huomio "jälkeläisestä") - joka on Daavidin omaa LIHAA JA VERTA (2. Samuel 7:12-14), ei siis todellisesta jumalan Pojasta.

 

  Jumala sanoi myös, että tämän Daavidin "jälkeläisen" tehtävä on rakentaa huone, talo, temppeli, rakennus Hänen (Jumalan) omalle Nimelle. Lue uudelleen: Huone, talo, joka piti rakennettaman, oli Jumalan NIMEÄ varten, eikä Daavidin jälkeläisen nimeä kantaakseen (2. Samuel 7:12-14).

 

   Mikäli Daavidin jälkeläinen menestyy tehtävässään rakentaa huona, temppeli Jumalan Nimelle - ´vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi´ - kun Jumala sanoo "Ikuisesti", niin se tarkoittaa, että Jumala ei lakkauta Daavidin jälkeläisen hallitsijakautta 10, 40 tai edes sadan vuoden päästä - se tarkoittaa ainoastaan, että hänen hallinnalleen yli Israelin EI OLE LOPPUA.

 

  Jumala tulee takaamaan hänelle myös tittelin, arvonimen, että vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, niin Jumala sanoi; " Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani". Tämä tarkoittaa, että häntä ainoastaan KUTSUTAAN Jumalan pojaksi.

 

  Nämä palkinnot, kunnianarvoiset huomionosoitukset - hänen kuninkuutensa yli Israelin "ikuisesti" ja titteli/arvonimi tulla kutsutuksi "Jumalan pojaksi". Ne ovat sitä mitä Daavidin jälkeläinen saavuttaa, JOS hän ON MENESTYKSEKÄS rakentamaan rakennuksen JUMALAN NIMELLE ja on kykenevä näyttämään Israelilaisille Jumalan Nimen huoneessa/temppelissä, jonka on rakentanut Salomo.

 

  Ennen kuin me tiedämme kuka profetoitu Daavidin jälkeläinen on - oppikaamme ensin, miksi on tarve rakentaa rakennus Jumalan Nimelle,

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! 26. Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

  

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan" - Siitä hetkestä alkaen Jumala on asettanut kirouksen Israelin kansalle, niin että he eivät voi enää lausua Jumalan Nimeä. Tämä "Daavidin jälkeläinen" oli saanut tehtävän rakentaa rakennus Jumalan Nimelle, niin että Jumalan Nimi voisi vielä kerran olla näkyvillä Israelin kansaa varten. Mikäli he katuvat ja huutavat avukseen Jumalan Nimeä, niin heidän yllään oleva kirous tulee poistetuksi Jumalan toimesta.

 

  Tämä on syy sille, että huone rakennettiin Jumalan Nimelle. Sen vuoksi, että Juutalaiset voisivat saada tietoonsa Jumalan nimen, ilman, että Jumala joutuisi rikkomaan sanansa siinä, etteivät he voi enää koskaan lausua Hänen Nimeään.

 

  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä heille Jumalan Nimelle rakennetun rakennuksen, jossa on Jumalan Nimi. Kun he näkevät Nimen tuossa rakennuksessa, niin he tulevat olemaan kykeneviä huutamaan Jumalan puoleen. Mikäli kaikki on suoritettu onnistuneesti, niin hänen kansansa yllä oleva kirous nostetaan pois Jumalan toimesta. Hänen valtansa yli Israelin tulee olemaan ikuisesti ja hän saa tunnustusta sekä kunnioitusta osoittavan ARVONIMEN "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen tehtävään valittu oli Daavidin luonnollinen poikansa Salomo (1. Aik. 22:9-13), mutta vaikka huone/rakennus tuli rakennetuksi, Jumalan Nimi ei tullut hänen kansansa tietoon hänen elinaikanansa, koska Kuningas Salomo rakensi myös muita temppeleitä/rakennuksia hänen vaimojensa epäjumalille (1. Kun. 11:1-13).

 

  Profetiassa 2. Samuel 7:12-14 annettu tehtävä ei koskaan päättynyt Salomon kuoltua, vaan se jatkui Jeesuksessa:

 

  Lue tämä Linkki: Jeesuksen Todistus

tai

 

 http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html tai http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html.

  

 tai

 

 http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html,

 

Salomon jälkeen, seuraavaksi valituksi tuli Daavidin sukuhaarasta Jeesus. Hän tulisi jatkamaan tehtävää, joka oli saada hänen kansansa tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimi - hänen ei tarvitse enää rakentaa toista huonetta/rakennusta/temppeliä, koska Salomo on jo sen rakentanut valmiiksi Jumalan Nimelle. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen sukunsa Israelilaisten keskuudessa, hänen esi-isänsä Kuningas Salomon Jumalan Nimeä varten rakentaman temppelin kautta.

 

  Onko varmasti totta, että Jeesus oli Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin sukuun. Mikäli me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten Daavidin sukuun kuuluvan henkilön pitäisi olla Maria.

 

  Ja myös:

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" Luukas 1:32

 

"pitää kutsuttaman" - kuten olet juuri lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ei siis todellinen "Jumalan poika"; hän oli ainoastaan ihminen, tavallinen kuten me.

 

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On aivan selvää; Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaen, että hän (Jeesus) ei ole todellinen Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet. Onko totta, että Daavidin pojan tehtävä on tärkeä Jumalan lupauksen täyttymisen kannalta?

 

"ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti, ja hänen valtakunnallansa ei pidä loppua oleman." Luukas 1:33

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

and he will reign over Jacob's descendants forever; his kingdom will never end."

Luke1:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"ja hän on hallitseva Jaakobin jälkeläisiä ikuisesti; hänen kuninkuutensa ei koskaan pääty". Luukas 1:33

 

  Jeesus oli valittu henkilö Daavidin linjasta tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi jo aikaisemmin Kuningas Salomon rakentaman temppelin kautta. Kun hän onnistuisi tehtävänsä täyttämisessä, eli saattamisessa hänen kansansa ymmärtämään, että he kantavat Jumalan nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa yltä poistettaisiin. Jumala antaisi heidän syntinsä anteeksi.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Lukekaamme:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja (sukututkimus)." Matteus 1:1

 

  Me voimme nyt nähdä, että profetia 2. Samuel 7:12-14 tulevasta Daavidin jälkeläisestä on täyttynyt, kyseessä ei siis ole Jumalan pojasta kertova täyttymys.

 

  Nyt, onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä/ilmoittaa Jumalan Nimi?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."

John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut heille sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - mikä on Jumalan Nimi, jonka Jeesus sanoo opettaneensa tai julistaneensa meille? Vastaus on EI YHTÄÄN - tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä siitä on todisteena?

 

  Kun otamme vakavasti harkintaan profetian 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon tai pahuutta/syntiä, hän tulee saamaan rangaistuksen ihmisten suorittamin kepiniskuin, ruoskimalla ja pahoinpitelyin sekä sen ajan teloituskäytännön mukaisesti ristiinnaulitsemalla. Merkittävä viittaus, että Jeesus oli pahoinpidelty ihmisten kautta kapein ja ruoskimalla, osoittaa, että hän syyllistyi väärintekoon. Siten ollen hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Oliko Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistu ihmisten antamilla kepiniskuilla, pahoinpitelyillä ja ruoskimisilla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

Todellakin, Jeesus joutui ihmisten pahoinpitelemäksi, hakattavaksi sekä ruoskittavaksi, aivan kuten Jumala on antanut lausuntonsa profetiassa 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA"

 

  Sanoiko Jumala, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee kärsimään rangaistuksen pahoinpitelyin ja ruoskimisin ja onko se seurausta koko ihmiskunnan syntivelasta vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen tähden?

 

  Ovatko uskonnot ja apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus kärsi brutaalin pahoinpitelykuoleman meidän syntiemme tähden, kun me luemme Jumalan Itsensä Sanomia Sanoja profetiassa 2. Samuel 7:12-14?


Me olemme jokainen itse TODISTANEET, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa

2. Samuel 7:12-14, että todellinen syy miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen joutua ihmisten hakkaamalla runnomaksi, ei johtunut meidän synneistämme, vaan hänen ((Jeesuksen) omista väärinteoista. Tämä lisätodisteena siitä, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä oli yksi Jeesuksen tekemistä väärinteoista? 

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi."                           

Johannes 19:7

 

Opi tietämään, kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, joka aiheutti hänelle kärsittäväkseen Jumalan antaman rangaistuksen ihmisten pahoinpitelyiden kautta:

 

 

Jeesuksen Todistus

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.html

 

  Mainittujen linkkien kautta luet kohta yhtä suurimmista vääryyksistä, joita Jeesus teki ja tässä on yksi:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani(kirkkoni), ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Arvioimme vielä tekikö Jeesus, kuten Jumala oli käskenyt:

 

"Hän on rakentava huoneen (temppelin) minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Jeesus oli Jumalan lähettämä johdattamaan hänen kansansa Jumalan Nimeä kantavalle huoneelle/rakennukselle/temppelille, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän rakensi toisen rakennuksen OMALLE NIMELLEEN, jota Jumala ei ollut käskenyt. Jeesus perusti oman kirkkonsa, joka ei ollut osa hänen työtään, kuten on profetioissa eritelty. Tätä petosta on käytetty perustana monien uskontojen perusopetuksena ja uskon lähteenä. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen Jeesus teki itsensä tunnetuksi Jumalana, ennemmin kuin että olisi saattanut maamiehensä tietämään ja tuntemaan tosi Jumalan Nimen!

 

  Tämän päivän kristillisen kirkon lähde ja perusta on Jeesuksen lausunnossa, jonka hän antoi Matteus 16:18, on totuudenmukaisesti linjassa Jeesuksen lausunnossa hänen väärintekojensa suhteen kansaansa kohtaan. Jeesus teki syntiä myös koko ihmiskuntaa kohtaan, koska hän toimillaan eväsi/mitätöi meiltä mahdollisuuden oppia ja tuntea tietämään Jumalan tosi Nimi. Jos me olisimme saaneet/tietää tuntea Jumalan Nimen, niin meillä jokaiselle olisi henkilökohtainen ja suora yhteys Jumalan kanssa! Epäonnistuessaan Jumalan Nimen tunnetuksi tekemisessä Hänen (Jumalan) kansalle - hän ei vapauttanut hänen kansansa ihmisiä heidän synneistään ja siten hän eväsi heiltä mahdollisuuden tulla osallisiksi Jumalan lupausta!

 

Entistä tärkeämpänä huomiona, Kuningas Salomo ei joutunut ihmisten pahoinpitelemäksi ja hakkaamaksi, kun hän teki syntiä Jumalaa kohtaan. Se oli Jeesus - Daavidin jälkeläinen - joka pahoinpideltiin ja hakattiin ihmisten kepin iskuin.

 

On täysin yleisessä tiedossa, että Jeesus hakattiin ja pieksettiin ihmisten taholta, aivan kuten on kirjoitettuna Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26). Ja perustuen profetiaan 2. Samuel 7:12-14, niin ei voida kieltää tai toisin sanoa, etteikö Jeesus olisi todellakin tehnyt "väärinteon".

 

  Lue linkki: Suurin Petos tai

http://thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm

tietääksesi, millä tavalla Jeesus epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi. Hän rakensi talon omalle nimelleen (Kristuksen Kirkon - Matteus 16:13-23 ja väitti olevansa Jumalan poika (Johannes 19:7).

 

  Itse asiassa Jeesuksen ei ollut tarvetta rakentaa toista temppeliä, sillä Salomo oli jo rakentanut sen. Kaikki mitä Jeesuksen olisi täytynyt tehdä, olisi ollut saada Israelin kansa ymmärtämään, että Kuningas Salomon rakentama rakennus oli kutsuttu Jumalan Nimellä. Jos Jeesus olisi onnistunut tehtävässään - Israelin kansa voisi huutaa Jumalan puoleen ja olisivat lopulta päässeet synneistään (Psalmi 25:10-11)

  Jeesus olisi voinut olla Juutalaisen kansan pelastaja tai vapauttaja, jos hän ei olisi epäonnistunut tehtävässään "pelastaa Israelin kansan eksyneet lampaat". (Matt. 1:21, 15:24; Luuk. 24:20-21)

  Koska molemmat Daavidin pojat (Salomo ja Jeesus) epäonnistuivat tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi - ainoa toivo nykypäivän Juutalaisille tietää Jumalan Nimi ja lopultakin tulla Jumalan taholta hyväksytyiksi osana Hänen kansaansa, on varmistua ja kuunnella "ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooses" ilmestyksiä. Viimeinen profeetta ei tule heidän (Juutalaisten) rodusta, vaan hän tulee Pakanakansojen joukosta kaukaiselta saarelta. Onko tämä totta?

 

  Luemme uudelleen Maestro Evangelista auktoriteetista, 5. Mooseksen kirja 18:18-19:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala puhuu tulevasta profeetasta, jonka Hän lähettää kuin Mooseksen.

 

"Profeetan… sinun kaltaisesi," - niin kuin Mooses toi Jumalan Liittosopimuksen, niin tulee tapahtumaan uudelleen tämän tulevan profeetan kautta, joka on myöskin lähetetty ennalta kuin oli Mooses.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - hän ei tule heidän rotunsa (Juutalaisten) keskuudesta, vaan heidän veljeskansojensa, pakanoiden keskuudesta.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tuleva profeetta kuin Mooses ei opiskele kirjoituksia kouluissa tai omin neuvoin. Hänen ei tarvitse edes opetella Heprean kieltä tai Kreikkaa, sillä Jumala sanoi, että HÄN LAITTAA SANANSA hänen (profeetan) suuhun. Jumala Itse ohjaa ja opastaa häntä.

 

  Tämän vuoksi kaikki ihmiset ovat oppineet tutkijoilta tietoja Jumalasta ja se ei ole täysi totuus, erityisesti kun kyseessä on Jumalan Nimi. Nämä tutkija ovat opiskelleet Jumalan Sanaa ja antaneet sitten heidän omia selityksiään ja näkemyksiään asiaa koskien. Jos nämä sanotut tutkijat todella ymmärtäisivät Jumalan käskyt, niin heidän olisi tullut opettaa ihmisiä odottamaan tulevaa profeettaa kuin Mooses, jonka Jumala lähettää puhumaan Hänen Nimessään.

 

  Onko se varmasti totta? Kuka kantaa Jumalan Nimeä?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:" Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words

of him who is holy and true, who holds the key of David.

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."                                  

Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfiassa olevan kirkon enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanansa, joka on pyhä ja tosi, jolla on hallussaan Daavidin avain. Minkä hän avaa, ei kukaan sulje, ja minkä hän sulkee, yksikään ei avaa." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - tämä on Jumalan profeetta tai sanansaattaja.

 

"Daavidin avain" - profeetta vapauttaa tai paljastaa Jumalan profetiat Pyhästä Raamatusta, niin että maailman ihmiset ymmärtävät profetioiden tarkoitukset.

 

  Sen lisäksi, koska hän kantaa "Daavidin avainta", me voimme huomata, että hän ei ole suoraan verilinjassa "Daavidin huoneeseen/sukuun".

 

  Yksilö, joka pitää hallussaan "Daavidin avainta" on ratkaisevan tärkeä Jumalan Nimen ilmestyksessä.

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut (asettanut) sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"avannut (asettanut) sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - yksikään ihminen ei voi, eikä kykene osoittamaan vääräksi hänen ilmoittamaansa opetusta, koska se tulee Jumalalta.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - hänellä on rohkeutta ja voimaa kohdata Jumalan antama tehtävä.

 

"olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista, profeetta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19 on seurannut Jumalan kutsua ilmestysten julistamisessa, joita Jumala on näyttänyt hänelle kirjoituksista, eikä hän ole kieltänyt Jumalan Nimeä.

 

  Entä sitten Juutalaiset, jotka väittävät olevansa Jumalan "valittu kansa"?

 

  Mitä Jumalalla on sanottavaa koskien heidän väitettään?

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagoogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan." Ilmestyskirja 3:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:  

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be Jews

they are not, but are liars - I will make them come and fall down at your feet

and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä saan nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaan eivät ole, he ovat valehtelijoita - Minä saan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkojesi eteesi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua". Ilmestyskirja 3:9

 

"jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaan eivät ole, he ovat valehtelijoita" - aivan selvästi, Juutalaiset eivät ole enää Jumalan kansaa. He eivät tiedä/tunne Jumalan Nimeä, siitä syystä, että heidän Messiaansa, Jeesus, epäonnistui esittelemään heille Jumalan Nimen ja hän seurasi saatanaa. Tämän seurauksena Juutalaiset eivät ole tosi Jumalan alaisuudessa, vaan saatanan, jonka opetusta Jeesus on levittänyt. Juutalaiset viittaavat Jumalaan ainoastaan käyttämällä titteliä "Hashem", "Herra", joka ei ole Jumalan Nimi.

 

  Tiedä kuinka Jeesus ylisti saatanaa, näiden linkkien kautta:

 

Jeesuksen Todistus ja

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html

 

"Minä saan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkojesi eteesi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua" - Juutalaisten täytyy tunnustaa Maestro Eraño M. Evangelista (profeetta) - AINOA mies, joka pitää hallussaan Daavidin Avainta. Heidän täytyy kuunnella Sanomaa, kun hän paljastaa/ilmoittaa Jumalan Suuren Nimen ja johdattaa heidät takaisin Jumalan tykö. Mikäli he eivät ota vinkistä vaaria ja kutsua tosissaan, niin he ovat ikuisesti unohdettuja. Tänä päivänä Israel kokee sotatilaa maassansa.

 

  Onko totta, että Jumalan lupaama profeetta Moosekselle ei tule Israelin kansan keskuudesta tai Daavidin verilinjasta? Kuka tiesi siitä? Lukekaamme:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:  

 

 "As for the foreigner who does not belong to your people Israel

but has come from a distant land because of your name -

I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - on erittäin selkeää, Jumalan antama ilmestys Moosekselle, joka ilmoitettiin uudelleen Kuningas Salomon aikana. Kuningas vahvisti, että on tulossa ennalta maailmaan lähetetty profeetta kuin Mooses, joka on tulossa ja häntä kutsutaan nimellä "muukalainen"

 

  Ilmestys ja Jumalan lupaus Moosekselle ovat totta. Mistä hän tulee?

 

"on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" - "muukalainen" ei ole sisällytetty Jumalan antamaan kiroukseen, joka on annettu Juudan tai Juutalaisten ylle (Jeremia 44:24-26).

 

  Mitä tuleva profeetta tuo?

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:  

 

for men will hear of your great name and your mighty hand and

your outstretched arm -when he comes and prays toward this temple, 

I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

1. Kun. 8:42

 

"sillä he kuulevat" - tätä tapahtuu juuri nyt, sillä "muukalainen" on jo ilmoittanut nettisivuilla Jumalan Tosi Nimen ja profetioiden tarkoitukset Pyhässä Raamatussa maailman ihmisille.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:  

 

then hear from heaven, your dwelling place, and do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.     

I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"kuule silloin taivaasta" - missä Jumala on? Hän on taivaassa ja sen vuoksi "muukalainen" puhuu Jumalan puolesta maailman ihmisille.

 

"niin kuin sinun oma kansasi Israel" - sitten kun koko maailman hyväksyy Maestro Eraño Evangelistan (profeetta kuin Mooses, joka on Kuningas Salomon mainitsema "muukalainen") Jumalan Nimi-ilmestykset, niin koko maailma tulee olemaan yksi kansa, yhden Jumalan alaisuudessa.

 

"saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." - Koska Muukalainen julistaa Jumalan Nimen, hän julistaa myös, että Kuningas Salomon rakentama Huone/Talo/Temppeli Jerusalemiin kauan aikaa sitten on kutsuttu myös Jumalan Nimellä!

  Maestro Eraño Martin Evangelista puolesta - (Profeetta kuin Mooses), joka on myös "muukalainen", Jumalan valitsema tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi. Olkoon jokainen tiedotettu, että Huone/Talo, jonka Kuningas Salomo rakensi Jumalan nimelle, on kutsuttu NIMELLÄ "ISRAELIN /HUONE/TALO".

 

  Sinä saatat kysyä - Kuinka Jumala teki Muukalaisesta tai Pakanasta Maestro Eraño Martin Evangelistasta Israelilaisen, josta tuli Hänen "Profeettansa kuin Mooses"?

 

  Maestro sanoo, lukekaamme mitä Jumala sanoi Profeetta Sakarjalle 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä, katsotaan olevan Jumalan taholta Hänen kansanaan/ihmisinään.

 

  Kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan Hänen profeetakseen "kuin Mooses", Hän ensin ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä kirjoituksista; siten Hän liitti Maestro Evangelistan kuuluvaksi Israelin Taloon/Huoneeseen ja hänestä tuli Israelilainen - hän on ensimmäinen Jumalan uusi ihminen, Jumalan uuteen kansaan kuuluva.

 

Onko Jumala luvannut tämän jo aikaisemmin?

 

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:  

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. I will say to those called 'Not my people,' 'You are my people';                                  

and they will say, 'You are my God.'" 

Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (naisesta, kuten Hän kutsuu seurakuntaansa) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Éi minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

 

Jumala lupasi jo kauan aikaa sitten, että hän kutsuu Hänen kansakseen niitä, jotka eivät olleet aikaisemmin hänen kansaansa. Tämä voi tapahtua ainoastaan, kun me hyväksymme ja tunnustamme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarja 13:9. Jumala näytti tämän meille, kun hän valitsi Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittamaan ihmiskunnalle Jumalan Suuri Nimi.

 

Täten ollen me voimme nyt havaita, että Israel tulee olemaan kuin valtioiden yhteisö, (lukumääräisesti suuri kuin tähtien joukko taivaalla) mutta eivät ole Israelin kansaa (Juutalaisia), jotka ovat veren kautta Abrahamin jälkeläisiä. "Uusi" Israel tai uudet Israelilaiset ovat niitä, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä, kuten on kirjoitettu Sakarja 13:9!

 

  Jumala lupasi Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä tulevat olemaan maa neljältä kulmalta. Se, että Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin jälkeläisiä kutsutaan nyt Israelilaisiksi, joten siis loput ihmiset maailman neljältä kulmalta/ulottuvuudelta, kutsutaan nyt sitten Israelilaisiksi!

 

  Voiko käydä niin että Jumalan Lupaus, että kaikki ovat Israelia, käydä mitättömäksi?

 

"niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Jesaja 55:11

 

  Ei!

 

"ei se minun tyköni tyhjänä palaja" kun Jumala sanoi, että Hän täyttää Lupauksensa Abrahamille, että hänen jälkeläisensä ovat lukuiset kuin taivaan tähdet - Jumala tekee sen tapahtumaan:

 

  Lukekaamme seuraava:

 

"Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel," Room. 9:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It is not as though God's word had failed.  For not all who                             

are descended from Israel are Israel."

Romans 9:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Asia ei ole niin kun ajatellaan, että Jumalan Sana olisi epäonnistunut. Sillä eivät kaikki, jotka ovat jälkeläisiä Israelin kansasta, ole Israelilaisia." Room. 9:6

 

  Lupaus koskien heidän valtiotaan on ilmoitettu:

 

"eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";" Room. 9:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Nor because they are his descendants are they all Abraham's children.

On the contrary, "It is through Isaac that your offspring will be reckoned."

Romans 9:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Eikä sen vuoksi, että he ovat hänen jälkeläisiään tarkoita, että he kaikki olisivat Abrahamin lapsia. Päinvastoin, "Iisakin kautta olevat jälkeläisesi tulevat mukaan lasketuiksi/tunnustetuiksi." Room. 9:7

 

  Myös tämä profetia on säilynyt täyttymättömänä. Miksi se ei tapahtunut Iisakin aikana?

 

"se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi." Room. 9:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

In other words, it is not the natural children, who are God's children,

but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring.

Romans 9:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Toisin sanoen, kyseessä eivät ole luonnolliset lapset, jotka ovat Jumalan lapsia, vaan heitä ovat lupauksen lapset, heidät katsotaan luetuiksi mukaan Abrahamin lapsiin." Room. 9:8

 

  Vaikka Jumala antoi Lupauksensa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, niin se ei tarkoita, että heidän suorat jälkeläisensä ovat Jumalan lapsia. Heidän katsotaan ainoastaan kuutuvan lupauksen vastaanottaneiden joukkoon.

 

"Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika"." Room. 9:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For this was how the promise was stated: "At the appointed

time I will return, and Sarah will have a son."

Romans 9:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä tällä tavoin lupaus oli asetettu: "Ennalta määrättynä aikana Minä palaan, ja Saaralla on silloin oleva poika." Room. 9:9

 

Vaikka Jumala oli luvannut sen aikaisemmin, niin ei pitäisi kuitenkaan olettaa sen tapahtuvat sinä aikana. Sille on määrätty täyttymisen aika ja merkit ovat annetut Profeettojen kautta, koskien sen täyttymisen aikaa. Milloin se tulee saamaan täyttymyksensä?

 

  Onko totta, että jokaisella profetialla on määrätty aikansa toteutua?

 

  Sitten Herra vastasi:

 

"Ja Herra vastasi minulle ja sanoi: "Kirjoita näky ja piirrä selvästi tauluihin, niin että sen voi juostessa lukea". Sillä näky odottaa vielä aikaansa, mutta se rientää määränsä päähän, eikä se petä. Jos se viipyy, odota sitä; sillä varmasti se toteutuu, eikä se myöhästy." Habakuk 2:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

Then the LORD replied: "Write down the revelation and make it plain on tablets
so that a herald may run with it. For the revelation awaits an appointed time;
it speaks of the end and will not prove false. Though it linger, wait for it; it will certainly come and will not delay.
Habakkuk 2:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA vastasi: "Kirjoita ilmestys ja tee se selväksi tauluihin, niin että sanasaattaja voi sen juostessa lukea. Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa; se puhuu lopun ajasta, eikä todista vääryyttä. Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy." Habakuk 2:2-3

 

"Sillä ilmestys odottaa vielä ennalta määrättyä aikaa" - on ehdottomasti olemassa asianmukainen aika jokaiselle profetialle, jolloin ne saavat täyttymyksensä ja ovat ymmärrettävissä.

 

"Vaikka se viipyy, odota sen tulemista; se tulee varmasti, eikä viivästy" - Se tulee saamaan täyttymyksensä.

 

  Kuinka koko maailmasta tulee Israel tai Jumalan kansa? Maestro sanoo, että lukekaamme mitä Jumala sanoo asiasta, Sakarja 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat nimeä HERRA JUMALA ISRAEL, tulevat katsotuiksi olevan Hänen kansaansa kuuluvia! Tuleeko tuo päivä silloin, kun kaikki maailman ihmiset tunnustavat meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi (aikoa nimi)." Sakarja 14:9

 

   Kun KAIKKI maailman ihmiset huutavat turvakseen meidän HERRA JUMALA ISRAELIN tosi Nimeä, niin kaikkia voidaan silloin kutsua Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen, kuten Hän on sanoi Sakareja 13:9. KAIKKI TULEE OLEMAAN ISRAEL - KAIKKI TULEVAT OLEMAAN JUMALAN IHMISIÄ!

 

   Kun ihmiset eri valtioista huutavat avukseen meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä, niin siitä seuraa, että monet kansakunnat tulevat olemaan Jumalan ihmisiä:

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa." Sakarja 2:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

 

 

"Many nations will be joined with the Lord in that day and will become my people.

I will live among you and you will know that the Lord Almighty has sent me to you.

The Lord will inherit Judah as his portion in the holy land and will again choose Jerusalem.  Be still before the Lord, all mankind, because he has roused himself

from his holy dwelling."

Zechariah 2:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni. Minä asun teidän keskuudessanne ja te tulette tietämään, että Herra Kaikkivaltias on lähettänyt minut. Herra ottaa perinnökseen Juudan osuutena pyhästä maasta ja valitsee jälleen Jerusalemin. Ole hiljaa Herran edessä, te kaikki ihmiskunta, sillä Hän on noussut Itse Pyhältä Asumukseltaan (eli taivasta)." Sakarja 2:11-13

 

"Monet kansat liittyvät Herraan tuona päivänä ja heistä tulee minun ihmisiäni" - kun kaikki kansat tunnustavat meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimen, niin kaikki ovat silloin Jumalan kansaa. Koska siitä hetkestä asti kansat kantavat Jumalan Nimeä, Hänen (Jumalan) Sana, 1.Moos. 35:9-11 on täyttynyt - että suurta kansojen joukkoa kutsutaan Israeliksi.

 

  Me tulemme todella olemaan: Yksi Kansa; ja Yksi Jumala - sillä ME TULEMME KAIKKI OLEMAAN ISRAEL yhden Nimen alaisuudessa, HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  On aivan kiistämätöntä, että siellä on yksi Herra ja Hänen Nimensä tulee olemaan ainoa Nimi maailmassa!

 

  Keitä tullaan kutsumaan Jumalan lapsiksi, jotka ovat lukuisat kuin hiekka ja taivaan tähdet, kuten Abrahamille on luvattu?

 

"Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun.
" Jesaja 43:1

 

"minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun" - Jaakob kantaa Jumalan Nimeä, eli Israel - tämän vuoksi Jumala sanoi "sinä olet minun".

 

Jaakob mainittuna tässä kohtaa, edustaa Jumalan uutta Kansaa! He ovat niitä ihmisiä, jotka ovat Jumalan Lupauksen täyttymys.

 

"Jos (Kun) vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos (kun) virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos (kun) tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta." Jesaja 43:2

 

"Kun vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos kun virtojen läpi, eivät ne sinua upota" - samalla tavalla kuin tapahtui Mooseksen aikana, kun he lähtivät pois Egyptistä ja ylittivät Punaisen Meren.

 

"Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi." Jesaja 43:3-4

 

  Israelin kansan vapautus- tai lunastusmaksu on sen ihmiset itse. Mistä he tulevat?

 

"Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan." Jesaja 43:5

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east 
and gather you from the west."
Isaiah 43:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, sillä Minä olen sinun kanssasi; Minä tuon sinun lapsesi idästä ja kokoan teidät lännestä" Jesaja 43:5

 

idästä ja lännestä" - miksi se on alkanut idästä?

 

  Mistä kaukaisesta maasta tulee profeetta kuin Mooses, joka julistaa Jumalan Nimeä?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä"." Jesaja 24:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 


They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea.
Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

 

  Se alkoi sanomalla Idästä, koska mies, joka on valittu tehtävään ilmoittaa Jumalan Nimen tulee Idästä, Filippiineiltä.

 

"Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä" Jesaja 43:6

 

"pohjoiselle ja etelälle" - tehokkaasti, koko maailma.

 

"Tuo minun poikani kaukaa" - sillä Jumalan lupaus alkoi Jumalan miehillä, kuten Abraham, Iisak ja Jaakob.

 

"tyttäreni hamasta maan äärestä" - tämä symbolisoi naisten asemaa tämän päivän yhteiskunnassa. Jumalan lupauksen täyttyminen tulee tapahtumaan aikana, jolloin naiset ovat tasa-arvoisessa asemassa miehen kanssa.

 

  Sanoiko Jumala, että naisen asema tulee nouseman ja olemaan tasa-arvoinen miehen kanssa?
 

"Pystytä itsellesi kivimerkkejä, aseta itsellesi tienviittoja, paina mieleesi tie, polku, jota olet kulkenut. Palaja, neitsyt Israel, palaja näihin kaupunkeihisi. Kuinka kauan sinä mutkistelet sinne ja tänne, sinä luopiotytär? Sillä Herra luo maahan uutta: nainen miestä piirittää." Jeremia 31:21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

"Set up road signs; put up guideposts. Take note of the highway, the road that you take. Return, Virgin Israel, return to your towns. How long will you wander,    unfaithful Daughter Israel? The Lord will create a new thing on earth— the woman will return to the man." Jeremiah 31:21-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Perusta tieviittoja; pystytä opasteita. Paina mieleesi valtatie, se tie, jonka valitset kulkea. Palaa Neitsyt Israel, palatkaa teidän kaupunkeihinne. Kuinka pitkään kuljeskelet, epäuskoton Tytär Israel? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - nainen tulee palaamaan miehen tykö." Jeremia 31:21-22

 

 

Tai toinen versio, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"Set up signposts, Make landmarks; Set your heart toward the highway, The way in which you went. Turn back, O virgin of Israel, Turn back to these your cities. How long will you gad about, O you backsliding daughter? For the Lord has created a new thing in the earth—A woman shall encompass a man."                        

Jeremiah 31:21-22 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Pystyttäkää opasteita, tehkää maamerkkejä; Liittäkää sydämenne valtatiehen. Siihen tiehen, jolle te lähditte kulkemaan. Käänny takaisin, Oi Israelin neitsyt, palaa takaisin tiedän kaupunkeihinne. Kuinka kauan raissaat matkallasi, Oi sinä langennut luopiotytär? Sillä Herra on luonut uuden asian maailmaan - Naisen ja miehen välinen vuoropuhelu on käsitettävällä tasolla." Jeremia 31:21-22

 

"Neitsyt Israel" - symbolisoi Uutta Israelia - kansaa, joka kutsuu tosi Jumalan Nimeä.

 

"Pystyttäkää opasteita, tehkää maamerkkejä" - niin, ettemme me enää eksyisi tai joutuisi johdatetuiksi harhaan totuudesta.

 

 "Naisen ja miehen välinen vuoropuhelu on käsitettävällä tasolla" - merkki, että Jumalan lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille tulee saamaan täyttymyksensä sinä aikana, jolloin naisen asema on tasaveroinen miehen kanssa. Me voimme nähdä, että tämä tapahtuu juuri tänä päivänä, kun naisryhmät ympäri maailmaa ovat asettuneet ajamaan omaa asiaansa ja vaativat heidän oikeuksiensa olemista samalla tasolla miehen kanssa.

 

  Onko totta, että ihmisiä kutsutaan tästä kyseisestä hetkestä lähtien Israeliksi?

 

"kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt." Jesaja 43:7

 

"kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini" - kaikki ihmiset, jotka huutavat avukseen meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä, ovat Jumalan kansaan kuuluvia ja siten kutsuttuja Hänen Nimellään!

 

  Onko Jumalan Nimi ollut koskaan kaikkien maailman kansojen tietoudessa?

 

  Ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme maailman kansat tulevat olemaan tietoisia Suuresta Jumalan Nimestä!

 

  Myös meidän nykyisenä aikanamme, jolloin Jumalan Lupaus saa täyttymyksensä! Kuka tahansa joka haluaa tietää ja kutsuu turvakseen Jumalan Nimeä saa osuutensa Jumalan Lupauksesta!

 

  Sitten kun kaikki maailman ihmiset tunnustavat ja huutavat turvakseen tosi Jumalan Nimeä, silloin Jumalan Lupaus lopulta saa täyttymyksensä ja kantaa hedelmää!

 

  Mikä on meidän tehtävämme Jumalalta?

 

"Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä kuullaan ja sanotaan: "Se on totta"." Jesaja 43:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. All the nations gather together and the peoples assemble. Which of them foretold this and proclaimed to us the former things? Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say, "It is true."

Isaiah 43:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Johdata ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita, joilla on korvat, mutta ovat kuuroja. Kaikki kansakunnat kerääntyvät yhteen ja kaikki kansat kokoontuvat. Kuka heistä kertoi aikaisemmin tästä ja julisti meille entisistä asioista? Tuokoot he todistajansa vakuuttamaan, että he ovat oikeassa, niin että voiset voisivat kuulla ja sanoa, "Se on totta." Jesaja 43:8-9

 

"Johdata ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita" - esitellä tosi Jumala ja Hänen Suuri Nimensä ISRAEL kaikille.

 

"Kuka heistä kertoi aikaisemmin tästä ja julisti meille entisistä asioista" - ainoastaan Maestro Evangelista, ennalta maailmaan lähetetty Profeetta "kuin Mooses". Hän on ollut kykenevä suorittamaan kyseisiä asioita!

 

  Mitä he sanovat kun he oppivat huomaamaan, että Jumalan Ilmestykset, jotka "profeetta kuin Mooses" Maestro Evangelista on ilmoittanut kokonaisuudessaan näillä nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä nyt myös www.suurinimi.com?

 

"Se on totta", on se mitä he sanovat.

 

"Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule." Jesaja 43:10

 

  Kaikki tulevat antamaan todistuksensa Jumalalle ja Profeetalle - tuntemalla ja ymmärtämällä Jumalan Profeettojen ilmestykset, kuten ne ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun niiden tarkoituksessaan ja niiden täyttymisen aikataulussaan.

 

  Mitä muuta?

 

"Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä." Jesaja 43:11

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior. Isaiah 43:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, yhä Minä, olen HERRA, eikä minun lisäkseni ole muuta pelastajaa."  Jesaja 43:11

 

Jumala on meidän ainoa Pelastajamme! Ei kukaan tai yksikään muu!

 

  Me olemme ymmärtäneet, että profeetan kuin Mooses, Maestro Evangelistan Raamattu ilmestysten kautta, että Jeesus, jota uskonnot ovat väittäneet Pelastajaksi, joutui todellisuudessa Jumalan rankaisemaksi ihmisten antamin kepin iskuin, hakkaamisilla ja ruoskinnalla, hänen omien väärintekojensa seurauksena (2. Sam. 7:12-14). Kuinka uskonnot voivat jatkaa inttämistään, että hän (Jeesus) on meidän Pelastajamme? Jeesus kärsi rangaistuksen, tuli hylätyksi ja joutui häpeään Jumalan taholta!

 

  Todella, HERRA JUMALA ISRAEL ON AINOA PELASTAJA!

 

"Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala."

Jesaja 43:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I have revealed and saved and proclaimed -I, and not some foreign god among you. You are my witnesses," declares the LORD, "that I am God.

Isaiah 43:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen paljastanut ja pelastanut ja julistanut - Minä, ei mikään vieras jumala teidän keskuudestanne. Te olette minun todistajiani, julistaa HERRA, "että Minä olen Jumala". Jesaja 43:12

 

  Ainoastaan Jumala, meidän HERRA JUMALA ISRAEL eikä kukaan toinen!

 

  Mikä on todisteena, että ihmiset tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä tullakseen yhdeksi kansaksi?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

  Lähtölaskenta kohti Jumalan Lupauksen täyttymistä Abrahamille alkoi, kun me opimme kuka on "paimen", jota Jumala löi!

 

  Löytääksemme vastauksen tämän miehen identiteettiin, Maestro Evangelista paljastaa hänet meille:

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'"

Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen."

Matteus 26:31

 

  Tämä oli Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus myönsi, että hän on "paimen", jota oli lyöty. Voit panna merkille, että tällä sivustolla olevat ilmestykset alkoivat totuuden ilmitulolla tai kerronnalla Jeesuksesta.

 

"Lampaat" - me saamme selville myös näiden ihmisten identiteetin.

 

  Joutuivatko "lauman lampaat" hajalle?

 

"Jeesus vastasi heille: "Nyt te uskotte (Vihdoinkin te uskotte). Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani." Johannes 16:31-32

 

"teidät hajotetaan kukin tahollensa" - apostolit lähtivät kulkemaan kukin omaa tietään, perustaen omia kirkkojaan käyttäen Jeesuksen petollista opetusta.

 

"te jätätte minut yksin" - koska Jeesus kuoli.

 

"Isä on minun kanssani" - tässä tapauksessa me emme voi tietää tai emme kykene määrittelemään ketä "isää" viittauksellaan tarkoittaa.

 

Keitä ovat "pienimmät"?

 

  Lukekaamme:

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes (ennen kuin) taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa."

Matteus 5:17-19

 

  Ne, jotka "rikkovat" käskyt ja "sillä tavalla opettavat ihmisiä", heitä kutsutaan vähäisemmiksi tai "pienimmiksi".

 

  Kuka oli ensimmäinen, joka "rikkoi" Jumalan Käskyt?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten(asiantuntija lain tuntemisessa testasi häntä kysymyksellä): "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

  Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt ja hän vaihtoi ne kymmenen annettua käskyä kahteen. Mikä vielä pahempaa, apostolit ja uskonnot tekivät näistä Jeesuksen antamasta kahdesta käskystä heidän opetuksensa perusajatuksen ja opetuksen.

 

Keitä ovat " pienimmät, vähäisimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet valheellista opetusta ja ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

  Uskonnot ovat "pienimmät, vähäisimmät"; Jumalan viha on suuri näiden ihmisten yllä, koska he ovat ylläpitäneet ja jatkaneet vääristelyä ja valheellista Jeesuksen ja apostolien opetusta. Sen jälkeen, kun heidät on paljastettu, niin mitä sitten tapahtuu?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

  Uskonnot tulevat tuhoutumaan, ketkä jäävät jäljelle?

 

  Luemme heistä…

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

"He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, ainoastaan he, jotka kutsuvat Herraa oikealla Jumalan Nimellä, katsotaan olevat Jumalan kansaa/ihmisiä.

 

  Kun he kutsuvat Jumalaa Nimeltä, Jumala tulee vastaamaan heille!

 

  He ovat Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetun lupauksen loppuun saatettu täydentymä!

 

  Tuleeko aikaisemmin annettu Lupaus saamaan täyttymyksensä? Kyllä! Lupaus koski suurta kansojen paljoutta, joka kutsuu avukseen Jumalaa Nimeltä. Tämä toteutuu meidän aikanamme.

 

  Toteutuuko silloin myös, että on olemassa vain yksi Jumala, jonka tuntevat kaikki?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi (ainoa)." Sakarja 14:9

 

   Sen on vielä määrä tapahtua. Mikä on todisteena siitä?

 

  Abrahamilla ei ollut vielä lasta vaimonsa Saaran kanssa, mutta hänellä oli poika, (Haagarista - Saaran palvelijattaresta), joka oli nimeltään Ismael. Myöhemmin Jumala antoi hänelle pojan Saaran kanssa. Lupaus oli annettu myös Iisakille ja Jaakobille. Aivan kuten se on annettu Maestro Evangelistalle, juuri hänen aikanaan täyttyy annettu lupaus Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille. Jumalan Nimi on nyt tehty tunnetuksi ihmisille Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestysten kautta tällä nettisivustolla. Täyttyminen on lähellä!

 

  Lue kaiken perustana oleva, miksi Maestro Evangelista on tosi Jumalan Lupauksen täyttymisen haltija, joka alkoi Abrahamista:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Yksi profeetta tulee, miksi?

 

  Maestro Evangelista sanoo, että samanaikaisesti hänen tulonsa kanssa uskontoja on paljon ja opetuksia Jumalasta on monia. Jumala sanoi edellisessä, että kaikkien pitäisi kuunnella tätä profeettaa, sillä hän kantaa Jumalan Sanaa ja Nimeä!

 

  Profeetta, joka on ennalta lähetetty maailmaan "kuin Mooses", ei tule Israelin kansasta. Kenet on luvattu? Ennalta lähetetty profeetta "kuin Mooses".

 

  Kuinka kuka tahansa voi olla osallinen Jumalan Lupaukseen meidän aikanamme? Ota vinkistä vaari ja kuuntele profeetta, joka on "kuin Mooses".

 

 Nyt, mitä jos aikaisemmat Israelin ihmiset - tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Nimeä, jonka Jumala lähetti Maestro Evangelistan ilmoittamaan ja sanovat yhä, että heidän isiensä Jumala on ikuisesti heidän kanssaan. Mitä Jumala sanoo siitä asiasta?

 

  Onko totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan!

 

  Kaikki ne rikkomukset, joita he ovat aikaisemmin tehneet, Maestro Evangelista sanoo; Israelin "luonnolliset lapset" eivät pysty täyttämään Jumalan Lupauksen täyttymisen vaatimuksia (kutsua Jumalaa Nimeltä), sillä he eivät pysty lausumaan tai sanomaan Jumalan Nimeä (Jeremias 44:24-26). Kuinka he sitten voisivat kutsua Häntä ja olla Hänen kansaansa/ihmisiään?

 

  Kuinka me voimme tietää, että Jumala ei ole enää Hänen kansansa Israelin kanssa Lähi-idässä?

 

"Minä olen suostunut niiden etsittäväksi, jotka eivät minua kysyneet,
niiden löydettäväksi, jotka eivät minua etsineet; minä olen sanonut kansalle, joka ei ole otettu minun nimiini: Tässä minä olen, tässä minä olen!"
Jesaja 65:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I revealed myself to those who did not ask for me; I was found by those who did not seek me. To a nation that did not call on my name, I said, 'Here am I, here am I.'

Isaiah 65:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä ilmoitin Itseni niille, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Kansalle, joka kutsui Minua nimeltä, Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen´." Jesaja 65:1

 

Ja vielä toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"I was sought by those who did not ask for Me; I was found by those who did not seek Me. I said, 'Here I am, here I am,' To a nation that was not called by My name.

Isaiah 65:1 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Minua tavoittelivat nuo, jotka eivät Minua kyselleet; Minut löysivät nuo, jotka eivät Minua etsineet. Minä sanoin, ´Täällä Minä Olen, täällä Minä Olen, ´ kansalle, jota ei ollut kutsuttu Minun nimessäni." Jesaja 65:1

 

  Jumala on nyt kansan/kansakunnan kanssa, jotka eivät olleet kutsutut Hänen nimessään - Hän ei ole enää Hänen aikaisemman kansan/ihmisten kanssa.

 

  Edes aikaisemmin, Jumalan Lupauksen täyttyminen ei ollut enää heidän kanssaan! Kenellä on hallussaan lupauksen täyttyminen meidän aikanamme? Ennalta maahan lähetetyllä Profeetalla "kuin Mooses", hänet on ilmoitettu 5. Moos. 18:18-19, joka tulee, eikä hän ole sidottu kiroukseen, kuten ovat Israelin "luonnolliset lapset"!

 

  Onko totta, että Maestro Evangelistalla on hallussaan Jumalan Lupauksen täyttyminen meidän aikanamme?

 

"Sillä lapsi on meille syntynyt, poika on meille annettu, jonka hartioilla on herraus (hallinto), ja hänen nimensä on: Ihmeellinen neuvonantaja, Väkevä Jumala, Iankaikkinen isä, Rauhanruhtinas (Rauhan Prinssi)." Jesaja 9:6

 

  Tämä profetia Jesaja 9:6 on uskontojen kautta opetettu tarkoittavan ja viittaavan Jeesukseen. Kuitenkin, meillä on kaikki nämä sodat, väkivalta ja hajaantuneisuus (uskontojen keskuudessa, jotka käyttävät Jeesuksen nimeä) tänä päivänä, niin kuinka he voivat sanoa, että Jeesus olisi tuonut rauhan maan päälle?

 

  Miksi me emme kysyisi Jeesukselta toiko hän rauhaa?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt! Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty! Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta. Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan."

Luukas 12:49-53

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!

Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on täytetty!" Luukas 12:50

 

  Uskonnot jatkavat opettamistaan, että Jeesus toi maailmaan "rauhaa", siitäkin huolimatta, että Jeesus itse myönsi tuoneensa "hajotusta, eripuraisuutta"! Jos Jeesus todellakin toi "rauhaa" tähän maailmaan, niin meillä pitäisi olla jo nyt ikuisesti kestävä rauhan tila. Koska kuitenkin Jeesus sanoi tuoneensa hajotusta, niin maailmassa jatkuu hajotuksen tila konflikteina, epävakautena, taloudellisina murheina ja kärsimyksenä.

 

  Tunnustuksensa kautta, että hän toi HAJOTUSTA, EPÄSOPUA, niin hän myös epäsuorasti myöntää ettei hän ole rauhan prinssi.

 

  Siten, mikäli se ei ole Jeesus, niin kenet on profetoitu Jesaja 9:6?

 

  Aloittakaamme " Ihmeellisellä neuvonantajalla" - Jeesus itse näyttää meille:

 

"Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti" Johannes 14:16

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"And I will ask the Father, and he will give you another                                  

COUNSELOR to be with you forever - "
John 14:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:16

 

  Jeesus kysyi Jumalalta "toista", joka tulisi jatkamaan hänen tehtäväänsä. Kun Jeesus puhui "toisesta Neuvonantajasta", hän puhui tulevasta toisesta henkilöstä. Miksi uskonnot eivät ole opettaneet mitään tästä "toisesta Neuvonantajasta", joka on tulossa?

 

"olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Jeesus epäonnistui tehtävänsä läpiviennissä, kuten on profetoitu 2. Samuel 7:12-13. Jos hän olisi menestynyt tehtävässään, hän olisi "ikuisesti", tarkoittaen, että hänet muistettaisiin tekemästään työstä. Koska hän kuitenkin epäonnistui, niin toinen mies tulee jatkamaan tehtävää ja tämä mies on "ikuisesti".

 

  Mitä "Neuvonantaja" tuo?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne (on teissä) ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"totuuden Hengen" - miehen merkki, jota kutsutaan "Neuvonantajaksi" ja hän tulee sekä ilmoittaa totuuden sekä Jumalasta että myös Jeesuksesta.

 

  Lue tästä Jeesuksen "Neuvonantajasta":

 

Jeesuksen Neuvonantaja

http://www.thename.ph/thename/revelations/counselor-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/counselor-en.html.

 Se opetus minkä "Neuvonantaja tuo (lue linkeistä), hän paljastaa, että Jeesus on ainoastaan "Daavidin poika" ja "kirkas aamun tähti". Tämä tarkoittaa, että Jeesus on Daavidin poika, joka kärsi rangaistuksensa Jumalalta, väittäessään olevansa jumala´. Hyväksytäänkö "Neuvonantajan

 tuoma opetus heti?

 

"jota maailma ei voi ottaa vastaan" - Monet ihmiset eivät hyväksy tai usko Maestro Evangelistaan ensi alkuun, koska uskonnot ovat pettäneet/johtaneet harhaan koko ihmiskuntaa ja saaneet heidät uskomaan, että Jeesus on "ainoa Jumalan poika" ja palaa takaisin aikojen lopulla.

 

"on teissä" - "Neuvonantaja" tulee aivan varmasti, Jeesuksen nimessä, miksi? "Neuvonantaja" tuo totuuden kantaakseen Jeesuksen todistuksen, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jeesus sanoi ja teki monia asioita elämänsä aikana. Apostolit ja uskonnot sanoivat myös monia asioita, jotka ovat erilaisia, kuin mitä hän on sanotut aikaisemmin. He eivät tiedä totuutta Jeesuksesta, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, koska Jumala ei ole ennalta lähettänyt heitä selittämään näitä asioita.

 

  Me luemme nyt opetusta mieheltä, joka selkeästi selittää, mitä Jeesus sanoi. Kuka on tämä mies? Hän on Maestro Eraño M. Evangelista! Hän on Jeesuksen "enkeli" - "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui jo aikaisemmin.

 

  Mitä Maestro Evangelista tuo? Tuoko hän huonoa sanomaa Jeesuksesta?

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

  Maestro Eraño M. Evangelista tuo "Pyhän Hengen" toisin sanoen, "Jumalan Sanan", joka on totuus.

 

  Maestro Evangelista tulee myös Jeesuksen puolesta; hän ei ole Jeesuksen vihollinen eikä häpäise tai saata huonoon valoon Jeesusta. Mitä Maestro Eraño M. Evangelista sanoo Jeesuksesta?

  Maestro Evangelista opettaa kaikille ihmisille Totuuden Pyhästä Raamatusta, Jumalan Sanasta. Hän muistuttaa meitä myös asioista, joista Jeesus on puhunut aikaisemmin, joita uskonnot eivät ole koskaan paljastaneet seuraajilleen; että heidät on johdettu harhaan/petetty väärillä opetuksilla.

  Luemme uudelleen koskien Pyhää Henkeä:

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostolien teot 1:16


  Aikaisemmin oli kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

  Menemme takaisin myös:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apostolien teot 4:25

 

  Määritelkäämme tosi merkitys Pyhälle Hengelle, joka puhui Daavidin suun kautta:


"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  Pyhän Hengen merkitys on selkeästi Jumalan Sana, eikä suinkaan kolmas persoona kolminaisuusoppia, kuten uskonnot ovat olettaneet ja ovat myös siten seuraajilleen opettaneet.

 

  Vain ja ainoastaan meidän aikanamme, kun Pyhän Hengen todellinen merkitys on vastattu ja mitä uskonnot sanovat siitä on harhakäsitys ja virheluulo.

 

  Jälleen Maestro Evangelista selittää meille: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, oli Jumalan Sana, joka oli annettu Daavidille. Henki tarkoittaa sanaa - ja syy, miksi sitä on kutsuttu Pyhäksi, johtuu siitä, että se tulee Jumalalta. Siksi, silloin kun me sanomme Pyhä Henki, niin me tarkoitamme silloin Jumalan sanaa.

 

  Kuinka Maestro Evangelistan oli mahdollista saada Pyhä Henki tai Jumalan Sana?

 

  Lukekaamme:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala puhui jo aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän lähettää ja joka on kuin Mooses ja hän ei ole Juutalainen, vaan tulee pakanakansasta, eli Juutalaisten veljeskansasta; jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa tai PYHÄN HENGEN (joka tarkoittaa, että valitun ei tarvitse opetella Raamattua itsekseen, sillä Jumala Itse opastaa häntä Hänen sanassaan) JA hän tulee puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittaa Hänen Nimensä.

  Tämän vuoksi Jeesus sanoi, että Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana, hän viittasi tulevaan profeettaan, joka on kuin Mooses, josta Jumala on puhunut ennakkoon 5. Moos. 18:18-19.

  Koska Jeesus viittaa omassa puheessaan toiseen, joka on profeetta kuin Mooses, niin tämä tarkoittaa, että apostolit ovat laatineet vääristetyn todistuksen, Apostolien teot 3:22, Jeesuksesta, että hän olisi profeetta kuin Mooses


  Eräs toinen tulee ja antaa todistuksensa Jeesuksesta. Kuka?

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26


  Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista, joka antaa todistuksensa Jeesuksesta.

 

"Isän tyköä" - Maestro Evangelista on Jumalan ennalta maailmaan lähettämä ilmoittamaan tai paljastamaan Todistuksen Jeesuksesta. (Ilmestyskirja 22:16) Maailman ihmiset tulevat lopultakin oppimaan ja tietämään uskontojen petoksesta ja viimein ymmärtävät, että on todella olemassa Jumala, eikä Jeesus ole "Jumalan Poika".

 

Miksi on kirjoitettu "Väkevä Jumala" Jesaja 9:5?

  Kuka on se, jonka Jumala oli lähettänyt olemaan kuin Jumala tai antoi aikaisemmin auktoriteetin Häntä edustamaan?

 

"Mutta Herra sanoi Moosekselle: "Katso, minä asetan sinut (KUIN) JUMALAKSI faraolle, ja veljesi Aaron on oleva sinun profeettasi. Puhu kaikki, mitä minä sinun käsken puhua; ja Aaron, sinun veljesi, puhukoon faraolle, että hän päästää israelilaiset maastansa."

2. Moos. 7:1-2

 

  Jumala teki Mooseksen kuin "Jumalaksi" Faaraolle, joka tarkoittaa, että Jumala antoi Moosekselle auktoriteetin olemaan Hänen puhemiehensä.

 

  Mooseksen aikana Faaraolla on kaikki syyt olla päästämästä Israelilaisia lähtemään Egyptistä, sillä hän ei tiennyt Mooseksen Jumalan nimeä (2. Moos. 7:1-2). Jumala ei sallinut Mooseksen suoraan paljastaa Hänen Nimeään. Jumala ainoastaan sanoi Moosekselle, että hän vastaisi "MINÄ OLEN" (2. Moos. 3:12-14), jos Israelilaiset kysyvät Jumalan Nimeä. Mooseksen ainoa hänelle annettu tehtävä oli johdattaa Jumalan kansa Israel pois Egyptistä, jotta he täyttäisivät, mitä Jumala oli aikaisemmin kertonut Abrahamille (1. Moos. 15:11-14).

  Nyt, kun Jumalan tosi Nimi on jo ilmoitettu profeetan taholta, jonka Jumala on lähettänyt kuin Mooseksen (5. Moos. 18:18-19), Maestro Evangelistan, niin meillä ei ole syytä kovettaa sydämiämme (kuten Faarao teki aikaisemmin) ottamasta Jumalan antamasta sanomasta vaaria.

  Kuinka me tiedämme, että tuleva profeetta kuin Mooses on lähetetty ilmoittamaan Jumalan Nimi, eikä esittämään meille ihmeitä?

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

                                                                   

  Koska Profeetta Miika sanoo, "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", tämä tarkoittaa, että profeetan kuin Mooses, merkki, ei ole ihmeiden kautta, (kuten Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen sauvaansa aikaisemmin), vaan Jumalan Nimen kautta, jonka Jumala on ilmoittanut hänelle kirjoitusten kautta. Jumala on asettanut Hänen sanansa hänen suuhunsa, niin että hän voisi ilmoittaa kaikki sanat meille. Tällä tavoin me voimme oppia tietämään ja ylistämään Hänen tosi Nimeään.

 

  Kun siinä myös sanotaan, "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", niin se myös ilmaisee, että maailman ihmisten tulisi kuunnella Jumalan Sanoja kirjoituksista, joita Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan julistamaan Hänen Nimessään. Jokainen, joka ei kuuntele, Jumala vaatii hänet tilille, 5. Moos. 18:18-19.

 

  Siitä syystä että Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses (kuten on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19), niin se ilmoittaa, että auktoriteetti, jonka Jumala antoi aikaisemmin Moosekselle, on annettu edelleen Maestro Evangelistalle. Siitä syystä on sanottu titteli: "Väkevä Jumala"

Jesaja 9:5!

  Miksi on sanottu "Lapsi" Jesaja 9:5?

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses, ei ole lähetetty nykypäivän Israelin kansalle ja milloin tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?


"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erilleen); minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala oli hänet maininnut jo 5. Moos. 18:18-19.

"asetin sinut kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty koko maailmalle, toisin kuin Mooses ja kaikki muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, heidät oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Kyseessä ei ole edes Profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat ja raamattuoppineet ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä jakeessa Jumala näyttää Profeetta Jeremiaalle näyssä, ´profeetta kuin Mooseksen´ kutsun, josta Hän kertoi jo ennalta

5. Moos. 18:18-19.

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - ei kuin ihmislapsi. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vähän virallista Pyhän Raamatun tuntemusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän tulee olemaan hänen kanssaan - Juuri niin kuin Jumala oli Mooseksen kanssa kun hän johti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala on myös Hänen profeettansa kanssa, joka on lähetetty kaikkia kansoja varten, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos valheellisesta uskontojen opetuksesta.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksensä, jonka Hän teki Moosekselle 5. Moos. 18:18-19. Tämä on sitä mitä Jeesus myös puhui tulevasta Neuvonantajasta, Johannes 14:26, henkilönä, jolle on annettu "Pyhä Henki" tai Jumalan Sana!

 

  Ja tuon jälkeen:


"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10


"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti Jumalalta ilmoittaa Hänen Suuri Nimensä ja Hänen tosi sanomansa kirjoituksista; johdattaakseen maailman ihmiset ulos kirouksesta, paljastamalla uskontojen väärän opetuksen. Tämän vuoksi hänelle on myös annettu titteli "Väkevä Jumala", Jesaja 9:5.


"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelista on saanut käskyn ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana vastaan uskontojen opetuksia. Kun maailman ihmiset näkevät eron kahden opetuksen välillä, niin uskonnot tulevat tuhoutumaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ole enää olemassa.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Sitten kun maailman ihmiset tuntevat totuuden, että Jeesus kärsi Jumalalta saamansa rangaistuksen ihmisten pahoinpitelyin, hakkaamisen kepeillä ja lopulta ristiinnaulitsemisen, että kaikki se johtui hänen omista väärinteoistaan ja väitteestä olevansa Jumalan Poika, sekä rakentamisestaan oman rakennuksen (kirkon) omiin nimiinsä, niin he havahtuvat huomaamaan uskontojen petollisen opetuksen.

 

Kaatuvatko kaikki uskonnot samanaikaisesti vai eivät? Varmasti kaikki tuhoutuvat samanaikaisesti!


  Mistä profeetta (kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä), joka on lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansoille, tulee?


"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due. 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille heidän takiaan."

Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee saarilta. Missä nämä saaret sijaitsevat ja mikä on merkkinä, että juuri nämä saaret ovat mainittuna?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

 "Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä" - mistä länsimaalaiset ovat saaneet tietoonsa Jumalan Nimen?

 

"auringon nousun mailla, he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa" - se tulee idästä´. Saaret idässä tarkoittaa, että profeetta, (kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on kotoisin Lähi-idässä olevilta meren saarilta, Filippiineiltä.

 

 "Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

  Tässä on nyt kyse Jaakobin jälkeläisistä, tämän päivän Israelilaisista veren kautta. Profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanomaa kaikille kansoille ja hän tulee ´Jeesuksen´ nimessä tai täyttämään Jeesukselta jäänyttä ´täyttämätöntä tehtävää´, joka on pelastaa Israel heidän synneistään ilmoittamalla Jumalan Nimen!

 

  Maestro Evangelista on sekä Juutalaisten että Pakanoiden vapauttaja. Hän teki heidät yhdeksi kansaksi Jumalan edessä, kun hän ilmoitti/paljasti tosi Jumalan Nimen.

 

  Onko totta, että tämä ´vapauttaja´ on sama ´Neuvonantaja´ kuin on mainittu (Joh. 14:13-17, 14:26), josta Jeesus puhui, että hänellä on Pyhä Henki tai Jumalan Sana ja on meidän kanssamme ikuisesti?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi (sinussa), ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti."

Jesaja 59:21

 

  On ilmeistä, että profeetta kuin Mooses, (joka on lähetetty kansoja varten Jumalan taholta, julistamaan Hänen sanojan Hänen Nimessään ja joka on myös "enkeli" tai Sanansaattaja), tulee idästä, merten saarilta.

 

  Totta, Maestro Eraño Martin Evangelista Filippiineiltä on profeetta kuin Mooses, sillä hän kantaa kaikkia mainittuja ja olennaisia merkkejä.

 

  Hän on profeetta, joka tulee kantaen Jumalan Sanaa tai "Pyhää Henkeä" ilmoittaakseen sen kaikille kansoille.

 

  Miksi Jesaja 9:5 on mainittu "Poika"?

 

  Luemme Palmin 2:1-12

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä." Psalmi 2:1-4


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:


Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?
The kings of the earth take their stand and the rulers gather together against the LORD and against his Anointed One. "Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters." The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them. Psalm 2:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset juonivat? Maan kuninkaat hallitsijat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä." Psalmi 2:1-4

 

"kansakunnat" ja "ihmiset" - monet ovat jo tietoisia Maestro Evangelista ilmestyksistä. Sitten kun ihmiset ymmärtävät totuuden, niin tulee olemaan valtavan suuria ongelmia joka maassa, sillä ihmiset kyselevät uskonnoilta selitystä, miksi heitä on petetty jo näin kauan aikaa.

 

"vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan" - uskonnot asettuvat vastustamaan ilmestyksiä, joita hän tuo Jumalalta. Kuitenkin, kuten on kirjoitettu, Jumala asettaa heidät häpeään!

 

"Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:" Psalmi 2:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying,

Psalm 2:5(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen,"

Psalmi 2:5

 

  Mitä Jumala tekee nyt?

 

"Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni" Psalmi 2:6

 

"kuninkaani" - koska Maestro Evangelista kantaa merkkiä ja auktoriteettia Jumalalta. Hänet on ennalta lähetetty päättämään uskontojen ihmisiin kohdistama petos.

 

"Siion" - Jerusalemin toinen nimi. Filippiinejä tullaan kutsumaan Uudeksi Jerusalemiksi.

 

  Mikä Jumalan Lupaus on annettu hänelle?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me,

"You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

  Ennalta lähetetyllä Profeetalla "kuin Mooses", on Jumalan Lupaus, vaikka hän on vain ihminen. Koska hän on täyttänyt tehtävänsä ilmoittaa kaikille todellinen Jumalan Nimi ja siitä palkintona hän saa etuoikeuden tulla kutsutuksi tittelillä "Jumalan Poika"!

 

  Mitä muita asioita hänelle annetaan?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat (kansakunnat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Hänen haltuunsa on annettu Jumalan Lupaus. Se ei ole enää Israelin "luonnollisten lasten" kanssa, eikä aivan taatusti uskontojen kanssa.

 

  Mitä hän tekee uskonnoille ja kirkoille?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."

Psalmi 2:9

 

  Heitä ei tule enää olemaan, ja mikä on Jumalan ohje meille kaikille?

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth." 

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat."

Psalmi 2:10

 

  Maiden kuninkaat, maiden hallitsijat, lainlaatijat ja tuomarit kääntykööt siis hakemaan neuvoa Maestro Evangelistalta, jotta kuulisivat ja oppisivat tosi Jumalan "Sanaa" ja Käskyjä.

 

  Ja:

 

"Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

  Tunne Jumala ja seuraa Hänen Käskyjään

 

"Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat (siunattuja) ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

"siunattuja ovat kaikki, jotka häneen turvaavat" - he ovat ihmisiä, jotka seuraavat Jumalan käskyä, joka on annettu 5. Moos. 18:18-19. He kuuntelevat Hänen profeettaansa kuin Mooses, joka ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Mitä on tarkoitettu "Rautaisella valtikalla" Psalmissa 2:9?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"Iisain kanto" - tämä on Kuningas Daavid

 

"juuri" - Jeesus, kuten hän itse paljasti Ilmestyskirja 22:16, joka siten tarkoittaa, että hän ei ole tässä profetiassa mainittu Oksa, vaan Oksa on "Enkeli" tai sanansaattaja, jonka hän on lähettänyt todistamaan juuri hänestä (Jeesuksesta).

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Henki" - Jumalan Sana.

 

"neuvon ja voiman henki" - tämä on syynä sille, että Jeesus viittasi häneen Johannes 14:26 "neuvonantajana", jolle on annettu Pyhä Henki tai Jumalan Sana.

 

"Herran pelon henki" - kuten on kirjoitettu Sananlaskut 9:10 - " Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä".

  Maestro Evangelista tekee ihmiset tietoisiksi ja ymmärtämään Yhden Tosi Jumalan ja Hänen Käskynsä.


"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4


"suunsa sauvalla" - tämän vuoksi on sanottu "rautainen sauva" Psalmissa 2:9 - se symbolisoi Jumalan Sanaa, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

 

"Vanhurskaus (Oikeamielisyys) on hänen kupeittensa vyö ja totuus (uskollisuus) hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan (vuohen) vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä (yksivuotias varsa) ovat yhdessä, ja pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa." Jesaja 11:5-6

 

"susi asuu karitsan kanssa" - silloin, "tuona päivänä" maailmassa on ikuisesti kestävä rauha. Sillä silloin ei ole enää hajotusta/eripuraa ihmisten välillä, sen vuoksi että me kaikki olemme Jumalan kansaa/ihmisiä - ihmisiä maailman neljältä kulmalta/ulottuvuudelta kutsutaan Israeliksi.

 

  Tämän takia Maestroa kutsutaan nimellä Rauhan Prinssi/Ruhtinas jakeessa, Jesaja 9:5!

"pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa" - profeetta, joka on ennalta lähetetty maailmaan, kuten on ilmoitettu Jeremia 1:4-10.

  Tänään, Maestro Eraño M. Evangelista, (profeetta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19) pitää hallussaan Jumalan Lupausta. Ihmisten tulisi hyväksyä tai tunnustaa ja kunnioittaa hänen tehtäväänsä, siten he tulevat ikuisesti osallisiksi Jumalan Lupauksesta. Jokaisen tulisi ottaa huomioon ja kuunnella hänen ilmestyksiään, koska hänellä on Jumalan "Sana" tai "Lupaus" meidän aikanamme!

  Meidän HERRA JUMALA ISRAELIMME puhuu Hänen kutsumastaan profeetasta "kuin Mooses", Maestro Eraño Martin Evangelista.


"Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret. Kansat verestäkööt voimansa,
astukoot esiin ja puhukoot sitten; käykäämme oikeutta keskenämme." Jesaja 41:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be silent before me, you islands! Let the nations renew their strength!
Let them come forward and speak; let us meet together at the place of judgment.
Isaiah 41:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret!" - meidän HERRA JUMALA ISRAELIMME tulee näyttämään tuomionsa Filippiinien saarivaltiosta - paikasta, josta Hän on kutsunut Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelistan.


"Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet, jota vanhurskaus seuraa joka askeleella? Kuka antaa kansat hänen valtaansa, kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa? Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi, heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi?" Jesaja 41:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service?
He hands nations over to him and subdues kings before him.
He turns them to dust with his sword, to windblown chaff with his bow.
Isaiah 41:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan." Jesaja 41:2

 

 "Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan" - on ilmiselvää, että profeetta kuin Mooses, josta meidän HERRA JUMALA ISRAEL on jo aikaisemmin kauan sitten kertonut, tulee Idästä, meren saarilta - todellakin Filippiineiltä.

 

"Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä" - profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista on Jumalan puhemies meidän aikanamme. Jotta nämä kuninkaan ja johtajat maailmassa tulisivat tuntemaan Jumalan, heidän täytyy totella Jumalan Sanaa 5. Moos. 18:18-19 - KUUNNELLA Hänen profeettaansa kuin Mooses.

 

  Palatkaamme:

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

  Mistä saarilta?

 

 "Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan." Jesaja 41:2

 

  Viimeinen profeetta tulee idästä, merten saarilta - Filippiineiltä, ja hän tuo maailman ihmisille oikeamielisyyden.

 

 "Hän ojentaa kansat hänelle" - tämä tulee olemaan hänen työnsä, opettaa maailman ihmisille Jumalan tosi opetus ja Hänen Käskynsä.

 

"Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonna polkua, hänen jalkainsa ennen kulkematonta. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama." Jesaja 41:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He pursues them and moves on unscathed, by a path his feet have not traveled before.
Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning?
I, the LORD - with the first of them and with the last - I am He."
Isaiah 41:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Hän tavoittelee heitä (Jumalan Sanan opetuksella) ja jatkaa eteenpäin vahingoittumattomana, polkua, jota hänen jalkansa eivät ole aiemmin kulkeneet. Kuka on aiemmin tällaista tehnyt ja vienyt se loppuun asti, kutsuen esiin sukupolvia alusta alkaen? Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän." Jesaja 41:3-4

 

  Jumala on aina ollut Hänen profeettojensa kanssa; niiden, jotka ovat olleet tottelevaisia ja uskollisia Hänen käskyilleen.

 

"Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän" - Jumala, joka antoi lupauksensa Abrahamille on sama Jumala, joka valitsi Maestro Evangelistan - profeetan kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19). Hän on Jumalan VIIMEINEN profeetta.

 

 "Merensaaret näkivät sen ja peljästyivät, maan ääret vapisivat. He lähestyivät, he tulivat," Jesaja 41:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The islands have seen it and fear; the ends of the earth tremble.
They approach and come forward; Isaiah 41:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Saaret ovat sen nähneet ja pelkäävät; maan ääret vapisevat. He ovat omalla käytöksellään lähestyneet ja esittäneet asiansa." Jesaja 41:5

 

   Tämä on profeetan (Maestro Eraño M. Evangelista) tulon ja näkymisen aika.

 

 "he auttoivat toinen toistaan ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!" Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä", ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju." Jesaja 41:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"each helps the other and says to his brother, "Be strong!"
The craftsman encourages the goldsmith, and he who smoothes with the hammer
spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding, "It is good."
He nails down the idol so it will not topple."
Isaiah 41:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"jokainen auttaa toistaan ja sanoo veljelleen, "Ole vahva, luja!" Ammattimies rohkaisee kultaseppää, ja hän, joka tasoittaa vasaralla vauhdittaa häntä, joka iskee alasinta. Hän sanoo yhdistämästään, "Se on hyvä." Hän kiinnittää palvonnan kohteen tukevasti, niin ettei se kaadu." Jesaja 41:6-7

 

  Jumala sanoo Hänen Sanomansa:

 

"Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen (jälkeläiset)" Jesaja 41:8

 

  Jaakob tuli Jumalan valitsemaksi ja häntä tultiin kutsumaan nimellä "Israel".

 

"jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt (hylännyt)" Jesaja 41:9

                                                                       

 "jonka minä olen ottanut maan ääristä" - Jumala viittaa tässä Hänen valitsemaansa yhteen henkilöön, joka tulee Lähi-idästä, Maestro Evangelista. Hän on nyt Uusi Jaakob, sillä hän on Uuden Israelin isä - ihmisten, jotka ylistävät ja kutsuvat meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä.

 

"älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile (älä ole kauhistunut), sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä." Jesaja 41:10

 

  Mitä Maestro Evangelista tuo ihmiskunnalle?

 

  Oikeamielisyyden, joka tulee Jumalalta. Hän näyttää meille, kuinka me voimme olla oikeamielisiä Jumalan silmissä ja ihmisten silmissä.

 

"Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät." Jesaja 41:11

 

 Jumala ei osoita armoa tai myötätuntoa heitä kohtaan. Kaikki ne, jotka pilkkaavat näitä ilmestyksiä joutuvat häpäistyksi, sillä heidät havaitaan olevan valehtelijoita koskien Jumalan tosi opetusta.

 

"Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua"." Jesaja 41:12-13

 

   Yksikään ei voi asettua vastustamaan Jumalan tosi opetusta. Koko maailma on ollut harhaan johdettuna/petettynä ja siihen kokoon ja lukumäärään mitä uskontoja ja heidän kannattajiaan on tänä päivänä, niin mitä on Hänen valittunsa heidän rinnallaan?

 

"Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki (Oi pieni Israel): minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä." Jesaja 41:14

  

  On kaksi Jaakobia, "ensimmäinen Jaakob", jota kutsuttiin "Israeliksi", ja nyt Maestro Evangelista on kutsuttu "Jaakob, mato", koska kuten Jaakob, hän oli ensimmäinen Pakanoista, jolle paljastettiin Jumalan Nimi. Hänet on lähetetty ennalta maailmaan ilmoittamaan totuus Jumalasta, Hänen Käskynsä ja Hänen sanomansa maailman ihmisille meidän aikanamme.

 

"Katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi, monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat kukkulat akanoiksi; sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa, Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi (ja Israelin Pyhän kunniassa)."

Jesaja 41:15-16

 

  Jumala saa kaiken lupaamansa tapahtumaan. Profetioiden täyttymiset ja erityisesti Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille annetun Jumalan Lupauksen. Se Lupaus on nyt kovaa vauhtia saamassa päätöksensä ja täyttymyksensä.

 

  Tänään me olemme oppineet nettisivujen, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta, että Maestro Eraño M. Evangelista pitää hallussaan kiistämättä auktoriteettia puhua Jumalan sanaa, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Ihmisten tulisi hyväksyä tai tunnustaa sanoma, jonka Jumalan on käskenyt hänen julistaa kirjoitusten kautta, niin he tulevat olemaan ikuisesti osa Hänen uutta Kansaansa - Hänen Uusi Israel.

 

  Jokaiselle on annettu mahdollisuus ottaa vakavasti huomioon ja kuunnella (profeettaa kuin Mooses) Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmestyksiä hänen nettisivuiltaan, koska hänellä on Jumalan "Sana" ja "Lupaus" meidän aikanamme.