AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 2

 

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS."  II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:12-14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Me olemme lukeneet aikaisemmin, että ensimmäinen profetian mukaisesti valituksi tullut henkilö oli Kuningas Salomo (1. Aik. 22:7-13). Kuitenkin, hän epäonnistui täyttämään annetun tehtävän ja niin ollen se siirrettiin toiselle Daavidin jälkeläiselle, joka on Jeesus, Luukas 1:31-32. On aivan selvää, että kuten Jumala sanoi tässä kappaleessa, että Jeesusta "TULLAAN AINOASTAAN KUTSUMAAN" Hänen Pojakseen, ei siinä puhuta todellista ainoasyntyisestä pojasta, vaan tulevasta Daavidin jälkeläisestä.

 

Siten ollen Jeesus ei ole kirjaimellinen Jumalan Poika, kuten demonien, henkivaltojen kahlitsema mies sanoi. Sen, mitä he ovat sanoneet, on päinvastaista sille mitä Jumala sanoi Jeesuksesta kyseisessä profetiassa ja siten he julistavat valhetta. ON TÄYSIN SELVÄÄ, ETTÄ SANOTTU MANAUSTAPHTUMA ON SAATANAN TAPA TAI KEINO PERUSTAA JEESUKSEN PETOS, JA SITEN TEKEMÄLLÄ, SAATANA TÄYTTI HÄNEN LUPAUKSENSA TAATAKSEEN JEESUKSEN VOIMAN JA AUKTORITEETIN!

 

On myöskin selvää, että 2. Samuel 7:13, että Jeesuksen tehtävä ja toimenkuva on sidottu Jumalan Nimeä kantavan Huoneen ympärille. Jumala ei koskaan sanonut tai maininnut, että Jeesus tulisi tekemään ihmeitä saatikka manausta henkivoimilla.

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." - Matteus 27:25-26 me voimme lukea, että Jeesus (profetoitu Daavidin jälkeläinen) joutui ihmisten hakkaamaksi ja ristiinnaulitsemaksi. Siten, perustuen Jumalan omiin sanoihin, voidaan varmuudella sanoa, että se tietty syy, minkä vuoksi Hän hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julman kuoleman, ei ollut ihmiskunnan syntien takia (kuten apostolit väittävät kirjoituksissaan), vaan se johtui hänen omista väärinteoistaan teeskentelemällä olevansa Jumalan Poika, levittäen tietoa huoneesta, joka on rakennettu hänen omalle nimelleen Jumalan Nimen sijasta sekä toimittamalla uskolla parantamista ja manausta.

 

Mikä on rangaistus Jumalalta, mikäli Hänen kansansa turvautuu henkienselittäjiin ja spiritisteihin - joka pitää sisällään myös manauksen?

 

"Ja jos joku kääntyy vainaja- tai tietäjähenkien puoleen, lähtien haureudessa kulkemaan (häpäisee itsensä) heidän jäljessänsä, sitä ihmistä vastaan minä käännän kasvoni ja hävitän hänet hänen kansastansa." 3. Moos. 20:6

 

Kuten voimme lukea, seuraus siitä jonka Israelilainen tulee kärsimään mikäli hän etsii neuvoa kyseisiltä meedioilta ja henkienselittäjiltä tai manaajilta on, että Jumala tulee poistamaan hänet kansansa parista. Tämä on juuri se, mitä tapahtui Kuningas Saulille, kun hän haki neuvoa tietäjähengiltä, joka on tunnettu nimellä witch of Endor, Een-Doorin noita (vaimo, kuten suomikäännös kertoo) (1. Samuel 28).

 

Miksi Jumala salli pahan hengen tulla sisään henkilöön muinaisten Israelilaisten aikana?

 

"Mutta HERRAN henki poistui Saulista, ja HERRAN lähettämä paha henki vaivasi (piinasi, kidutti) häntä. Niin Saulin palvelijat sanoivat hänelle: Katso, Jumalan lähettämä paha henki vaivaa sinua." 1. Samuel 16:14-15

 

Me voimme lukea, että Jumala lähetti pahan hengen kiduttamaan ja piinaamaan Kuningas Saulia rangaistuksena hänen tottelemattomuudestaan Jumalalle (1. Samuel 15).

 

Sitten kun Kuningas Saul oli yhä tottelematon Jumalalle, minkä hengen Jumala antoi hänelle silloin?

 

"Ja Herran henki tulee sinuun, ja sinäkin joudut hurmoksiin niin kuin hekin; ja sinä muutut toiseksi mieheksi." 1. Samuel 10:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Käännös, Painos:

 

"The Spirit of the LORD will come upon you in power, and you will prophesy with them; and you will be changed into a different person." 1 Samuel 10:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN Henki on tuleva sinuun voimallaan, ja sinä ennustat ja profetoit niiden kanssa; ja sinä tulet muuttumaan aivan toiseksi henkilöksi. " 1. Samuel 10:6

 

Silloin kun Kuningas Saul totteli Jumalaa, niin Jumala antoi hänelle hyvän hengen tai ohjauksen ja johdatuksen tehtävänsä hoitamiseen, jonka Hän (Jumala) oli antanut hänelle (Saulille).

 

Ja kuitenkin, silloin kun Kuningas Saul oli tottelematon Jumalaa kohtaan. Jumala otti antamansa ohjauksen pois häneltä ja antoi tilalle pahan hengen häntä piinaamaan ja kiduttamaan.

 

Tämä tarkoittaa selkeästi sitä, että sekä hyvä että paha tulee Jumalalta. Me olemme lukeneet siitä Jesaja 45:6-7 osassa 1

 

Tämä on syy sille, että Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28, että Hän on asettanut siunauksen ja kirouksen. Hän tulee siunaamaan meitä hyvällä opastuksella, jotta me voisimme tehdä hyviä asioita tapahtuvaksi osaksemme meidän elämässämme, mikäli olemme tottelevaisia Hänelle ja kirouksen, joka tarkoittaa sitä, että me tulemme elämään pahojen ja huonojen uutisten ja vaikutteiden piinauksen alaisina, jos olemme tottelemattomia Hänelle.

 

Palaamme takaisin aiheeseemme manaus, ja me voimme ymmärtää minkä takia Jumala salli pahan hengen hallitsemaan tai riivaamaan henkilöä aikaisemmin, koska tuo riivattu henkilö oli ollut tottelematon Jumalalle ja siten joutui Jumalan kiroamaksi. Siten kun esittää tai harjoittaa manausta poistamalla tuon pahan hengen, on samaa kuin Jumalan vastustaminen, koska Hän on se Yksi, joka on sallinut tuon henkilön tulla hengen hallitsemaksi tai omistamaksi.

 

Koska Jeesus harjoitti ja esitti manausta, joka on vastoin Jumalan käskyjä, niin on selvää, että Jeesus vastusti Jumalaa ja siten hän seurasi ja ylisti Saatanaa! Siten ollen, hänen (Jeesuksen) voima harjoittaa manausta ja ns. uskolla parantamista, olivat Saatanalta!

 

Mitä Jumala tahtoo Hänen kansansa sitten tekevän niille, jotka harjoittavat tietäjähenkiasioita ja manausta?

 

"Jos jossakin miehessä tai naisessa on vainaja- tai tietäjähenki, niin heidät rangaistakoon kuolemalla; heidät kivitettäköön, he ovat verivelan alaiset." 3. Moos. 20:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Käännös, Painos:

 

"'A man or woman who is a medium or spiritist among you must be put to death. You are to stone them; their blood will be on their own heads.' " Leviticus 20:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mies tai nainen, joka on manaaja tai hänessä on tietäjähenki teidän keskuudessanne, on rankaistava kuolemalla. Teidän on kivitettävä heidät; heidän verensä on oleva heidän tuomionsa.´" 3. Moos. 20:27

 

Jumalan käsky on erittäin selkeä, jokainen joka harjoittaa ennustamista ja manausta Hänen kansansa keskuudessa, on rankaistava kuolemalla.

 

Koska tätä on Jumalan käsky koskien manausta ja ennustamista, ja Jeesus harjoitti tai teki manausta, niin on selvää, että sen kaltainen Jeesuksen teko oli yksi hänen väärinteoistaan, jonka seurauksena Jumala hylkäsi hänet ihmisten hakkaamaksi ja ruoskimaksi (2. Sam. 7:14).

 

Sinä saatat kysyä; miksi on niin, että Saatanaa ei rangaistu siitä, että hän petti Jeesusta kuten Jumala oli rankaissut häntä Adamin ja Eevan aikana?

 

Vastaus; koska Saatana jo antoi hänen auktoriteettinsa ja voimansa Jeesukselle, niin siitä syystä kyseessä on juuri Jeesus, joka nyt pettää ihmisiä, kyseessä ei ole enää Saatana.

 

Siten ollen, se on Jeesus jonka täytyy kärsiä ja kohdata täysimääräinen rangaistus!

 

Nyt me voimme ymmärtää minkä takia pahat henget seuraavat tai tottelevat tänä päivänä manausta suorittavaa pastoria tai pappia tämän käskyissä, jotka hän toimittaa "Jeesuksen nimessä", sillä heidän kuninkaansa ei ole enää Saatana, vaan Jeesus!

 

Saatana antoi jo hänen auktoriteettinsa Jeesukselle kun hän (Jeesus) valitsi olla tottelematon Jumalalle ja alkoi ylistää häntä (Saatanaa).

 

Ihmiskunta ei käyttänyt heidän omaamaansa viisautta ja ymmärrystä, vaan omaksuivat avosylin Jeesuksen ja hänen apostoliensa petoksen. Pahat henget voivat nyt ottaa haltuunsa kenen tahansa henkilön, koska he (ihmiskunta) ylistää Saatanaa Jeesuksen kautta ja on siten tottelematon Jumalalle.

 

Jeesus ei ainoastaan epäonnistunut käärmeen pään murskaamisessa tai Saatanan petoksen kukistamisessa, vaan valitsi olla käärmeen siemen tai Saatana, kuten on kuvattu 1. Mooseksen kirjassa 3:15.

 

Tästä syystä Ilmestyskirjasta 12:9 me voimme lukea, että Saatana yhdessä enkeleidensä kanssa johdatti koko maailman eksyksiin. Tämä tapahtui kun Jeesuksen valheelliset opetukset ja väärät ihmeet levisivät ympäri maailman uskontojen levittämän sanoman kautta. Uskonnot ovat toimineet Saatanan symbolisina "enkeleinä".

 

Huomioi, että Jeesus on ollut jo kauan aikaa kuolleena ja tuli jopa Jumalan hylkäämäksi kohtaamaan julman kuoleman. Hän ei ole enää se yksi, joka ylläpitää petosta.

 

Silloin kun Jeesus oli yhä elossa, mitä hän antoi hänen opetuslapsilleen?

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

"antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja." - Jeesus antoi hänen opetuslapsilleen hänen voimansa, juuri sen saman voiman, jonka hän sai Saatanalta. Tämä sama voima tuli sitten siirretyksi uskonnoille Jeesuksen apostolien ja opetuslapsien kautta.

 

Tämän saman kyseisen voiman avulla uskonnot kykenevät ja ovat voineet pettää maailman ihmisiä uskomaan heidän opetuksiinsa ja kaikkeen levitettyyn tietoon koskien Jeesusta, sisältäen ne, jotka eivät ole totta.

 

Siten ollen, koska uskontojen pastorit ovat niitä, jotka ovat jatkaneet ja ylläpitäneet kyseisiä petollisia opetuksia ja valheellisia ihmeitä, niin he ovat nyt niitä, joita tulee rangaista Jumalan lain mukaisesti.

 

Kysymys kuuluu nyt, kenet Jumala tulee lähettämään tuodakseen rangaistuksen heille?

 

"Ja minä panen vainon sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers; he will crush your head, and you will strike his heel."  Genesis 3:15 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja Minä laitan vihamielisyyden sinun ja naisen, sekä sinun että hänen jälkeläisensä välille; hän on murskaava sinun pääsi, ja sinä olet iskevä häntä kantapäähän." 1. Moos. 3:15

 

Lopettaakseen tämän vallitsevan petoksen, Jumala valitsi toisen miehen, tällä kertaa hän tulee Pakanoiden rodusta tai ensimmäisestä luomisesta jatkamaan Jeesuksen keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää, naisen jälkeläisen, kuten on mainittu 1. Moos. 3:15. Tämä on mies on Jumalan valitsema murskaamaan käärmeen pään, tarkoittaen Saatana ja hänen enkeleidensä - uskontojen petos.

 

Tämä mies ei ole kukaan muu kuin Jumalan profeetta kuin Mooses (5. Mooseksen kirja 18:18-19), Opettaja Evangelista. Jumalan sana hänen suussaan (jonka Jumala antoi hänelle selittääkseen Raamatun kirjoitukset) on se, mitä hän tulee käyttämään murskatessaan Saatanan ja uskontojen valheelliset opetukset.

 

Lukeaksesi kuinka tämä Saatanan väärien opetusten tuho on tehty Opettaja Evangelistan toimesta - klikkaa seuraavien linkkien kautta:

 

(TODELLINEN JEESUS JONKA JUMALA TAHTOO KOKO MAAILMAN TUNTEVAN - OSA II)

 

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/theend-en.html ja

http://www.thename.ph/thename/revelations/theend-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/todellinen-ja-aito-jeesus-jonka-jumala-tahtoo-meidan-tuntevan-31.5.2014

 

Nyt me ymmärrämme sen, mitä on kirjoitettu 1. Moos. 3:15 koskien käärmeen siementä ja naisen jälkeläistä, jonka Jumala on lähettävä murskaamaan Saatanan tai symbolisesti paljastamaan Saatanan väärät ja valheelliset opetukset.

 

Tämän keskeisin sanoma on, että Jumala antaa meille nyt mahdollisuuden tehdä meidän maailmamme Mahtavaksi Eedenin Puutarhaksi tai paratiisiksi uudelleen.

 

Palatkaamme 1. Mooseksen kirjaan Kappaleeseen 3 ja nyt Jakeeseen 16:

 

"Ja vaimolle (naiselle) hän sanoi: Minä teen suuriksi sinun raskautesi vaivat, kivulla sinun pitää synnyttämän lapsia; mutta mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva." 1. Moos. 3:16

 

"mieheesi on sinun halusi oleva, ja hän on sinua vallitseva." - Kun Jumala loi sekä miehen ja naisen, Hän ei koskaan tarkoittanut kummankaan olevan toisen yläpuolella tai hallitseva, vaan loi heidät olemaan tasa-arvoisia toistensa kanssa. Mutta Eevan väärinteon seurauksena, hänen rangaistuksensa on palvella aviomiestään ja olla hänen auktoriteettinsa alainen.

 

Kun me tarkkaamme tapahtumia historiasta, me voimme ymmärtää, että nainen on mennyt suurien kamppailujen läpi nostaakseen heidän sosiaalista asemaansa ollakseen tasa-arvoinen miehen kanssa. Tämä osoittaa sen, kuinka Jumala asetti Hänen rangaistuksen voimaan. Mikä oli Jumalan rangaistus Adamille?

 

"Ja Aadamille hän sanoi: Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä', niin kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä." 1. Moos. 3:17-18

 

"Koska kuulit vaimoasi ja söit puusta, josta minä kielsin sinua sanoen: 'Älä syö siitä'" - Jumala rankaisi Adamia, koska hän ei totellut käskyä, vaan sen sijaan kuunteli hänen vaimoaan kun kyseessä oli hänen ymmärryksensä koskien Jumalan käskyä!

 

"kirottu olkoon maa sinun tähtesi. Vaivaa nähden sinun pitää elättämän itseäsi siitä koko elinaikasi; orjantappuroita ja ohdakkeita se on kasvava sinulle, ja kedon ruohoja sinun on syötävä." - Aikaisemmin Eedenin Puutarhassa Adamilla ei ollut tarvetta muokata maaperää istuttamalla, jotta voisi syödä. Jumala oli jo antanut hedelmäpuut sinne. Adamin tehtävä oli ainoastaan hoitaa sitä. Mutta koska hän oli tottelematon Jumalalle, hänellä ei ole enää oikeutta asua puutarhassa ja pysyä Jumalan siunausten alaisena.

 

Hän joutui nyt poisajetuksi ja tekemään työtä kovissa olosuhteissa ainoastaan kyetäkseen tarjoamaan tai järjestämään ruokaa itselleen ja hänen perheelleen.

 

Adamin mielettömyys oli kuunnella hänen vaimonsa väärää ymmärrystä koskien Jumalan sanaa, sen sijaan mitä Jumala oli sanonut sanassaan me voimme nyt huomata minkä takia Jumala selkeästi sanoi, että kun kyseessä on Hänen sanansa, meidän täytyy kuunnella ainoastaan Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhua Hänen Nimessään. (5. Mooseksen kirja 18:18-19)

 

Tähän perustuu se tosiasia, että Maestro Evangelistan Raamattu-ilmestysten, jotka on antanut hänelle Jumala, lisäksi olevat ja tulevat asiat sekä selitykset, että meidän EI TULE KOSKAAN KUUNNELLA KENENKÄÄN SELITYKSIÄ TAI YMMÄRRYSTÄ KOSKIEN JUMALAN SANAA, vaikka kuinka läheinen tuo ihminen meille onkin.

 

Jatkaaksemme:

 

"Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." 1. Moos. 3:19

 

Silloin kun Adam oli yhä uskollinen Jumalan säädöksiä kohtaan (joka oli, ettei saanut syödä kiellettyä hedelmää, mainittu 1. Moos. 2:16-17), hänellä ei ollut tarvetta työskennellä ankarasti syödäkseen. Puut ja kasvit Eedenin Puutarhassa ovat täysin kasvaneita ja myös jatkuvasti kantavat hedelmää kukin satokautensa mukaisesti. Koska hän salli itsensä tulla petetyksi olemaan tottelematon Jumalalle; hän ei nöyrtynyt hyväksyen ja myöntäen omaa virhettään, vaan sen sijaan syytti Jumalaa; Adam tuli hylätyksi ja karkotetuksi pois hänen ylellisen mukavasta elämästään Puutarhassa.

 

Nyt hänen täytyi työskennellä kovaa jokisena elämänsä päivänä muokatessaan kuihtunutta maata ja kehittäessään sitä omin voimin, jotta se tuottaisi kasvullaan ruokaa hänelle sekä perheelleen.

 

Opetus, jonka Jumala tahtoo meidän ymmärtävän tästä (profeetan kuin Mooseksen selityksen mukaan) on, että mikäli ihmiskunta olisi ollut tottelevainen ja kuuliainen Jumalan antamalle käskylle, niin ihmisten ei tarvitsisi enää työskennellä rankasti otsa hiessä selviytyäkseen.

 

Esimerkki tästä käskystä voisi olla erityisesti koskien maan Sapatin/Levon tarkkaamista ja noudattamista, kuten me olemme lukeneet aikaisemmin 3. Mooseksen kirjasta 25:1-4. Mikäli ihmiskunta olisi noudattanut tuota sanottua säädöstä/käskyä ja antanut maatilojen levätä joka seitsemäs vuosi, niin ei olisi minkäänlaista tarvetta työskennellä ankarasti, eikä käyttää haitallisia kemikaaleja (lannoitteina) kasveja kasvattaakseen. Ravintoaineet maaperässä tulisivat luonnollisesti uusiutumaan ja täydentymään täysin itsekseen. Kasvit ja puut tuottaisivat niiden hedelmät kukin satokautensa mukaan ja ihmisten tehtävä olisi ollut ainoastaan huolehtia niistä ja kerätä sato talteen.

 

Kuitenkin, ihmiskunta salli itsensä tulla petetyksi Jeesuksen ja uskontojen petollisilla opetuksilla koskien Sapattia; he elävät nyt jatkuvan pakottavan kiertokulun alaisina, joka johtaa ainoastaan tauteihin ja traagisiin kuolemiin. Joka vuosi he tekevät kovasti töitä muokatakseen ja työstääkseen maata, jotta saisivat heidän kasvinsa ja maatilansa tuottamaan, siihen he käyttävät haitallisia kemikaaleja kuten juuri ovat lannoitteet. Tämä kyseisten kemikaalien, lannoitteiden käyttö maata ja kasveja kohden (tieteilijöiden mukaan), saa aikaan vaarallisia vaikutuksia ihmisille ja myös luonnolle. Ja mikä pahinta, on se, että suurin osa näistä kasvimaista ja eläin- sekä maatalousalueista joutuu tuhotuiksi haitallisen sään seurauksena, joka on myös aiheutunut ihmiskunnan tekemien Maapallon luonnonrikkauksien väärinkäytöstä. Tämä nyt käynnissä oleva traaginen tilannekuva ei olisi koskaan tapahtunut, mikäli ihmiskunta olisi ollut uskollinen Jumalan käskyille.

 

Ainoa tie ihmiskunnalle päästä ulos tästä tukalasta tilanteesta, on, että he yhdistyvät ja liittoutuvat hyväksyen ja myöntäen heidän tottelemattomuutensa Jumalan säätämiä ohjelinjoja kohtaan ja alkavat tottelemaan Jumalan aitoa opetusta, joka on nyt tullut näytetyksi meille Raamatusta Hänen aidon Profeettansa kuin Mooseksen kautta.

 

Luemme uudelleen 1. Mooseksen kirjasta 3 jakeen 19:

 

 "Otsasi hiessä sinun pitää syömän leipäsi, kunnes tulet maaksi jälleen, sillä siitä sinä olet otettu. Sillä maasta sinä olet, ja maaksi pitää sinun jälleen tuleman." 1. Moos. 3:19

                                                   

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"By the sweat of your brow  you will eat your food until you return to the ground, since from it you were taken; for dust you are and to dust you will return." Genesis 3:19 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Rehkimisestä otsa hiessä sinä olet syövä ruokasi, kunnes palaat maahan, sillä sitä sinut on otettu: tomua sinä olet ja tomuksi jälleen palaat." 1. Moos. 3:19 Uusi Kansainvälinen Versio

 

 Nyt, lukekaamme tuo sama jae toisesta Raamatun käännösversiosta:

 

"You will eat bread by the sweat of your forehead till you return to the ground - for you were taken out of it: you are dust, and you will return to dust."

Genesis 3:19 CJB (Complete Jewish Bible)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä tulet syömään leipäsi työn taakoittaman otsahien arjessa, kunnes palaat maahan - sillä sinä olet otettu siitä: Sinä ole tomua ja tomuksi palaat." 1. Moos. 3:19 (Juutalainen Täydellinen Raamattu)

 

Sinä voit panna merkille, että aikaisemmassa versiossa (NIV), se oli kirjoitettu "Rehkimisestä otsa hiessä sinä olet syövä ruokasi", mutta toisesta versiosta me voimme lukea olevan kirjoitettu, että "Sinä tulet syömään leipäsi työtaakan tuottaman otsahien arjessa, kunnes palaat maahan"

 

Tehdäksemme sen vielä selvemmäksi, luemme seuraavan:

 

19In the sweat of thy face shalt thou eat bread, till thou return unto the ground; for out of it wast thou taken: for dust thou art, and unto dust shalt thou return.

Genesis 3:19 KJV

 

Suora suomennos:

 

"Hiki otsallasi sinä olet syövä leipäsi, kunnes palaat maahan; sillä siitä on sinut otettu: Sillä tomua sinä olet ja tomuksi olet palaava." Moos. 3:19 Kuningas Jaakon Versio

 

"Hiki otsallasi sinä olet syövä leipäsi" - Vaikka se versio, jota useimmin luemme tässä artikkelissa, on muuttanut sanan "leipä" 1. Mooseksen kirja 3:19 ilmaisuksi "ruoka", tehdäkseen sen meille helpommaksi ymmärtää, niin siltikään se ei ole hyväksyttävää, sillä heillä ei ole Jumalan antamaa lupausta muuttaa Hänen sanaansa toiseksi.

 

Profeetta kuin Mooses sanoo, että on olemassa syy minkä takia Jumala on käskenyt profeetan kuin Mooseksen kirjoittaa "leipä", se ei ole johtunut siitä, että siellä oli tieto tai osaaminen valmistaa leipää Adamin aikana, vaan enemmänkin saattaa meidät ymmärtämään, että 1. Mooseksen kirja tuli kirjoitetuksi profeetta Mooseksen toimesta hänen elinaikanaan. Mooseksen aikana ihmiset tunsivat jo tavan, jolla leipää valmistetaan.

 

Selityksen tuoman esimerkin mukaisesti koskien tätä jaetta, se ainoastaan todistaa meille todellisen ja alkuperäisen merkityksen Jumalan sanasta ja että se ei löydy ainoastaan jostain tietystä Raamatunkäännösversiosta. Me voimme oppia ja ymmärtää aidon tarkoituksen Raamatun kirjoituksissa olevasta Jumalan sanasta kuuntelemalla Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmestyksiä. Jumala antoi hänelle myös tuntemuksen yksityiskohtaisesti osoittaa tärkeyttä sille, mitä Hän on erityisesti sanonut Hänen profeettojensa kautta Raamatussa ja mitä Hän ei ole sanonut.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että nuo, jotka käänsivät Jumalan sanaa, heillä ei myöskään ole luotettavuutta tai uskottavuutta selityksien tekemiseen. Lukekaamme, mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineiden luotettavuudesta, jotka käänsivät Jumalan sanaa:

 

"Kuinka saatatte sanoa: 'Me olemme viisaita, ja meillä on Herran laki'? Totisesti! Katso, (varmasti) valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." Jeremia 8:8

 

"Katso, varmasti valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä." - Sen mitä Jumala sanoi koskien kirjanoppineista, osoittaa ainoastaan sen, että heidän ei tulisi koskaan luottaa siihen mitä he ovat kirjoittaneet koskien Hänen sanojaan (aivan erityisesti koskien Hänen Nimeään) kuin totuutena.

 

Koska nämä kirjanoppineiden väärät ja valheelliset kirjoitukset koskien Jumalan Sanaa (mukaan lukien Hänen aitoa Nimeään) ovat perustana tämän päivän teologeille (koskien heidän ymmärrystään Jumalan sanasta), niin mitä heille tulee nyt tapahtumaan?

 

 

 

"Viisaat saavat häpeän, kauhistuvat ja joutuvat kiinni. Katso, he ovat hyljänneet Herran sanan - mitä heillä on viisautta?" Jeremia 8:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The wise men are ashamed, They are dismayed and taken. Behold, they have rejected the word of the Lord; So what wisdom do they have?" Jeremiah 8:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja. Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" Jeremia 8:9

 

"Viisaat miehet ovat häpeissään, He ovat tyrmistyneitä ja otettuja" - Me olemme korkeasti luottaneet teologeihin ja pitäen heitä viisaina, perustaen heidän syvään tuntemukseensa koskien Jumalan sanaa. Mutta näiden Jumalalta tulleiden ilmestysten myötä Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta, heidät on asetettu häpeään, koska heidän tuntemuksensa on tullut kirjanoppineilta, jotka ovat laatineet virheellisiä kirjoituksia ja ovat tehneet vääriä Nimiä Jumalalle.

 

"Katso, he ovat hylänneet Herran sanan; Joten mitä on viisaus, jota heillä on?" - Mikäli he olisivat todella ymmärtäneet Jumalan sanan, he olisivat totelleet Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli odottaneet profeettaa kuin Moosesta (jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa). Kyseessä on Viimeisen Profeetan kautta, kun Jumala ilmoittaa Hänen Nimensä, niin kuin se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, ei siis kuten sen ovat kääntäneet ja kirjoittaneet sekä selittäneet kirjanoppineet, rabbit, teologit ja saarnaajat.

 

On ensiarvoisen ja ratkaisevan tärkeää ymmärtää se, mitä Jumala tarkoittaa, kun Hän sanoi että "varmasti valheen työtä on tehnyt kirjanoppineiden valhekynä" (Jeremia 8:8-9). Viimeinen Profeetta (profeetta kuin Mooses) sanoo että EI KAIKKI SE MITÄ ON KIRJOITETTU RAAMATTUUN, OLE JUMALALTA TULLEITA SANOJA. SE ON TULLUT TURMELLUKSI JA SAASTUTETUKSI MUUTAMIEN VÄÄRÄN YMMÄRRYKSEN OMAAVIEN KIRJOITTAJIEN TOIMESTA. Nämä väärät kirjoitukset ovat johtaneet ihmiset kulkemaan harhaan Jumalasta ja myös myöhemmin aiheuttaneet erimielisyyttä ja vastakkainasettelua/konflikteja noiden tekstien lukijoiden keskuudessa. Tästä syystä EI OLE KYLLIN PÄTEVÄÄ TAI VOIMALLISTA väittää, että tosi ja aito ymmärrys koskien Jumalan sanaa perustuu meidän omaan lukemiseemme!

 

Jotta totuudenmukaisesti ja oikein voisimme väittää tuntevamme sekä ymmärtävämme aidon Jumalan sanoman, niin on ensiarvoisen tärkeää, että me otamme opiksemme Jumalan säätämän 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli ainoastaan kuuntelemme Hänen profeettansa kuin Mooseksen Raamattuselityksiä. Sillä se on tuon sanotun profeetan suuhun, kun Jumalan on laittanut Hänen aidon sanomansa. Jumala on tuo yksi, joka on opastanut häntä (Maestroa), kuinka esittää meille Jumalan aidon sanan Raamatussa ja saattaa meidät tietoisiksi siitä, mikä on vääryydellä lisättyä niiden toimesta, jotka sen sinne kirjoittivat. Maestro Evangelista tulee ilmoittamaan tai paljastamaan tämän meille lähitulevassa.

 

Ja jopa vielä näyttääkseen meille, että on ainoastaan yksi mies, jolle Hän antoi oikeuden selittää Hänen sanaansa, jatkakaamme lukemistamme:

 

"Ja mies antoi vaimolleen nimen Eeva, sillä hänestä tuli kaiken elävän äiti." 1. Moos. 3:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Adam named his wife Eve, because she would become the mother of all the living." Genesis 3:20 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Adam antoi vaimolleen nimeksi Eeva, koska hänestä tulisi kaiken elävän äiti." 1. Moos. 3:20

 

"koska hänestä tulisi kaiken elävän äiti" - Kun saarnaajat lukevat yllä olevan jakeen, he olettivat Adamin ja Eevan todellakin olevan Jumalan ensimmäiseksi luodut ihmiset. Ongelmana on, että heidän henkilökohtainen olettamuksensa ainoastaan teki Jumalan sanan näyttämään myyttiseltä ja ristiriitaiselta.

 

Tämä kappale tai jae osoittaa jälleen sen totuuden, että Jumala tarkoitti Hänen sanansa ja aivan erityisesti 1. Mooseksen kirjan tulevan selitetyksi yhden miehen kautta - Juuri Viimeinen Profeetta, joka on "profeetta kuin Mooses".

 

Profeetan kuin Mooseksen mukaan se ei kirjaimellisesti tarkoita sitä, että Eeva on kaiken ihmismäärän äiti, koska he eivät ole Jumalan ensimmäisenä luomat ihmiset. Tämä ainoastaan tarkoittaa, että Eeva on toisen luomisen matriarkka (ensimmäinen äiti).

 

Jotta voisi paremmin ymmärtää, että siellä oli muita ihmisiä, jotka asuivat Adamin ja Eevan aikana:

 

"Ja nyt ole kirottu ja karkoitettu pois tältä vainiolta, joka avasi suunsa ottamaan veljesi veren sinun kädestäsi. Kun maata viljelet, ei se ole enää sinulle satoansa antava; kulkija ja pakolainen pitää sinun oleman maan päällä. Ja Kain sanoi Herralle: Syyllisyyteni on suurempi, kuin että sen kantaa voisin. Katso, sinä karkoitat minut nyt pois vainiolta, ja minun täytyy lymytä sinun kasvojesi edestä ja olla kulkija ja pakolainen maan päällä; ja kuka ikinä minut kohtaa, se tappaa minut." 1. Moos. 4:11-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

Now you are under a curse and driven from the ground, which opened its mouth to receive your brother's blood from your hand. When you work the ground, it will no longer yield its crops for you. You will be a restless wanderer on the earth." Cain said to the LORD, "My punishment is more than I can bear. Today you are driving me from the land, and I will be hidden from your presence; I will be a restless wanderer on the earth, and whoever finds me will kill me."

Genesis 4:11-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt sinä ole kirouksen alainen ja karkotettu maaltasi, joka avasi suunsa vastaanottaakseen sinun veljesi veren sinun kätesi kautta. Kun sinä työstät maata, se ei enää tuota viljelyskasveja sinulle. Sinä tulet olemaan levoton kulkija maan päällä. Kain sanoi HERRALLE, "Minun rangaistukseni on enemmän kuin kykenen kantamaan. Tänä päivänä sinä karkotat minut tältä maalta ja minä tulen olemaan poissa sinun läsnäolostasi: Minä tulen olemaan levoton kulkija maan päällä ja kuka tahansa minut tavoittaa, tappaa minut." 1. Moos. 4:11-14

 

"Nyt sinä ole kirouksen alainen ja karkotettu maaltasi" - Kain joutui Jumalan kirouksen alaiseksi "kuka tahansa minut tavoittaa, tappaa minut" - mikäli me seuraamme uskontojen opetuksia, että Adam ja Eeva olivat ensimmäisiä ihmisiä maailmassa, niin kuka tappaisi Kainin, hänen isänsä tai äitinsä?

 

Kuten on mainittu "kuka tahansa" - aivan kuka vaan, joka on elossa silloisena aikana. Kain viittaa tässä muihin ihmisiin, jotka elivät samaan aikaan. Hän ei puhu tässä omasta perhesukulaisuudestaan, joka tappaisi hänet. Tämä hylkää tai mitätöi sen mahdollisuuden, että Kain meni naimisiin oman sukulaisensa kanssa, kuten jotkut Kristityt väittävät. Nyt on erittäin selvää, että Kain ei mennyt naimisiin siskonsa kanssa, kuten uskonnot saarnaavat.

 

Mitä Jumala teki hänelle?

 

"Mutta Herra sanoi hänelle: Sen tähden, kuka ikinä tappaa Kainin, hänelle se pitää seitsenkertaisesti kostettaman. Ja Herra pani Kainiin merkin, ettei kukaan, joka hänet kohtaisi, tappaisi häntä. Niin Kain poistui Herran kasvojen edestä ja asettui asumaan Noodin maahan, itään päin Eedenistä." 1. Moos. 4:15-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the LORD said to him, "Not so; if anyone kills Cain, he will suffer vengeance seven times over." Then the LORD put a mark on Cain so that no one who found him would kill him. So Cain went out from the LORD's presence and lived in the land of Nod, east of Eden." Genesis 4:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA sanoi hänelle, "Ei niin; mikäli kuka tahansa tappaa Kainin, hän tulee kärsimään koston seitsenkertaisesti." Sitten HERRA laittoi merkin Kainiin, ettei kukaan hänet löytävä tappaisi häntä. Niin Kain lähti pois HERRAN läsnäolosta ja asui Noodin maassa, Eedenistä itään." 1. Moos. 4:15-16

 

"mikäli kuka tahansa tappaa Kainin" - todella, Jumala Itse vahvistaa, siellä oli muita ihmisiä Adamin perheen rinnalla heidän aikanaan. Tämä viittaa Pakanoihin, jotka olivat luodut ensimmäisen luomisen tai ajanjakson aikana. Tässä ei viitata Adamiin ja Eevaan tai heidän tulevaisuuden jälkeläisiinsä.

 

"HERRA laittoi merkin Kainiin" - tässä jälleen, Jumalan antama lupaus Adamille on uudelleen annettu hänen jälkeläiselleen.

 

Sitten kun Kain asettui Noodin maahan, mitä tapahtui?

 

"Ja Kain yhtyi vaimoonsa, ja tämä tuli raskaaksi ja synnytti Hanokin. Ja hän rakensi kaupungin ja antoi sille kaupungille poikansa nimen Hanok.

Ja Hanokille syntyi Iirad, Iiradille syntyi Mehujael, Mehujaelille syntyi Metusael, Metusaelille syntyi Lemek." 1. Moos. 4:17-18

 

Mistä Kainin vaimo tuli? Pastorit, papit ja uskontojen palvelijat antoivat vastauksen jo kauan sitten: Se oli hänen sisarensa, joka oli syntynyt hänen äidistään Eevasta! He lisäsivät sen, että Adam ja Eeva saivat tytön Kainin ja Aabelin jälkeen.

 

Voisiko se tarkoittaa sitä, että uskonnot sanovat meille Kainin syyllistyneen insestiin?

 

Todistaaksemme olivatko uskontojen opetukset koskien tätä kyseistä asiaa totta vai eivät, niin lukekaamme koskien Adamin ja Eevan kolmatta lasta. Kuka oli Adamin ja Eevan kolmas lapsi? Saivatko he tytön Kainin ja Aabelin jälkeen?

 

"Ja Aadam yhtyi taas vaimoonsa, ja tämä synnytti pojan ja antoi hänelle nimen Seet, sanoen: Jumala on suonut minulle toisen pojan Aabelin sijaan, koska Kain hänet surmasi." 1. Moos. 4:25

 

Seuraava lapsi oli myös poika! Uskonnot ovat väärässä! He ovat jälleen parannelleet Pyhän Raamatun opetuksia omaksi edukseen. Siten, se voisi ainoastaan tarkoittaa sitä, että Adamin ja Eevan aikana, siellä oli paljon ihmisiä asuttamassa maailmaa, vaikkakaan ei lukumääräisesti yhtä paljon kuin on tänä päivänä.

 

Menemme takaisin Adamin aikaan, ja mikä oli vielä suurempi rangaistus, koska Adam oli tottelematon Jumalan käskylle ja hän epäonnistui olemaan Jumalan kuvan kaltainen oikeamielisyydessä?

 

"Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme, tietäen hyvän ja pahan. Hänen ei voi sallia ojentavan kättään ja ottavan myös elämän puusta ja syövän siitä, ja elävän ikuisesti." 1. Moos. 3:22

 

"Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme" - Jumala oli Hänen enkeleidensä kanssa kun Hän loi taivaat ja maan.

 

Kuinka me voimme tietää, että Jumala puhui Hänen enkeleidensä kanssa?

 

Luemme siitä:

 

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää. Kuka on määrännyt sen mitat - tottapa sen tiedät - tahi kuka on vetänyt mittanuoran sen ylitse?" Job 37:4-5

 

"Missä olit silloin, kun minä maan perustin? Ilmoita se, jos ymmärryksesi riittää." - Jumala puhuu tässä Hänen palvelijalleen Jobille. Sama kysymys kuuluu myös tämän päivän uskontojen saarnaajille sekä Raamattu "tutkijoille/oppineille", jotka syöksevät suustaan sanoja ja luentoja koskien Jumalaa ja erityisesti juuri Hänen luomisestaan - aivan kuin he olisivat olleet siellä, kun Jumala loi taivaat ja Maan.

 

He ovat väittäneet Adamin ja Eevan olleen Jumalan ensimmäisenä luodut ihmiset ilman, että antaisivat ajatustakaan heidän ymmärrykselleen siitä, että mitä on kirjoitettu, on juuri se mitä Jumalalla on mielessä. He eivät ole ottaneet varoitusta vakavasti ymmärtääkseen minkä takia Jumala sanoi 5. Moos. 18:18-19, että Hän on se yksi, joka on laittava Hänen sanansa Hänen valittunsa suuhun ja siitä muistutuksen, että Hän tulee rankaisemaan niitä, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa.

 

Katso nyt mitä on tapahtunut, kun he ovat lisänneet heidän selityksiään siihen mitä Jumala on sanonut - maailman ihmiset ovat jakautuneet toisiaan vastaan, eivätkä välitä Jumalan sanasta Raamatussa.

 

Kuka oli Jumalan kanssa kun Hän loi maan?

 

"Mihin upotettiin sen perustukset, tahi kuka laski sen kulmakiven, kun aamutähdet kaikki iloitsivat ja kaikki Jumalan pojat riemuitsivat?" Job 38:6-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"On what were its footings set, or who laid its cornerstone - while the morning stars sang together and all the angels shouted for joy?" Job 38:6-7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minkä tukemana olivat sen anturit asetetut, tai kuka asetti sen kulmakiven - sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" Job 38:6-7

 

"sillä aikaa kun aamuntähdet lauloivat yhdessä ja kaikki enkelit huusivat riemusta?" - Jumala ei puhunut Jeesuksen kanssa Hänen luomisensa aikana, niin järjettömän naurettavasti kuin uskonnot väittävätkin, Jumala viittaa selkeästi Hänen enkeleihinsä.

 

Kyseinen väite, jonka uskonnot ovat esittäneet, on epälooginen, koska Jeesus ei ollut edes vielä syntynyt siihen maailman aikaan.

 

Tämän ilmestyksen kautta, jonka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan näyttämään meille Raamatusta, me voimme ymmärtää, että Jumala kertoo meille, että se todistus, jonka apostolit ovat antaneet kirjoituksissaan koskien Jeesusta "Uudessa Testamentissa", ei ole täysin totta. Tämän on paljastanut Maestro Evangelista monissa aikaisemmin julkaistuissa artikkeleissa webbisivuilla.

 

Luemme uudelleen 1. Moos. 3:22:

 

"Ja HERRA Jumala sanoi, "Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme, tietäen hyvän ja pahan. Hänen ei voi sallia ojentavan kättään ja ottavan myös elämän puusta ja syövän siitä, ja elävän ikuisesti." 1. Moos. 3:22

 

"Ihminen on nyt tullut meidän kaltaiseksemme, tietäen hyvän ja pahan" - Adam ja Eeva oppivat ja ymmärsivät tärkeyden olla uskollinen Jumalan käskyjä kohtaan sen jälkeen kun he olivat tehneet väärin.

 

"Hänen ei voi sallia ojentavan kättään ja ottavan myös elämän puusta ja syövän siitä, ja elävän ikuisesti." - Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista sanoo, että ´elämän puu´ ei ehdottomasti kuvaa konkreettista puuta, vaan ennemminkin symbolisoi sitä tosiasiaa, että ihminen voisi elää pitkän ja terveen elämän, jos hän ei syö eläinten, lintujen ja kalojen lihaa, vaan syö ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia!

 

Muistakaamme, mitä oli kirjoitettu Saarnaajan kirjaan 1:4, että "maa on ikuisesti" - tämä tarkoittaa, että mikäli me ja meistä seuraavat sukupolvet tulevat tottelemaan Jumalan säädöstä syödä ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia sekä pitävät huolta meidän planeetastamme, niin ihmiskunta tulee elämään Jumalan siunausten alaisena ikuisesti. Jatkaaksemme:

 

"Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu." 1. Moos.3:23

 

"Niin HERRA Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu." - Adamia ei luotu Eedenin Puutarhassa.

 

Ja lisäyksenä, kun heidät ajettiin pois Eedenin Puutarhasta, Adamin ja Eevan myöhemmät jälkeläiset eivät koskaan ymmärtäneet tärkeyttä syödä vain hedelmiä ja vihanneksia. He alkoivat tappaa eläimiä ja heidän niiden lihaa. Siten ollen he epäonnistuivat, koska eivät ymmärtäneet Jumalan sanaa koskien oikeaa ruokaa. Jumala rankaisi heitä poistamalla heidän mielistään aidon ja todellisen tiedon sekä tuntemuksen, kuinka he voisivat elää pitkän elämän.

 

Miksi on niin että me saamme nyt oppia tämän totuuden koskien "elämän puuta"?

  

"Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 1. Moos. 3:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After he drove the man out, he placed on the east side of the Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back and forth to guard the way to the tree of life." Genesis 3:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

"Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." - Mikäli me luemme tämän kirjoituksen, niin kuin se on esitetty, niin se näyttäisi kuin kirjaimellinen Eedenin Puutarha olisi olemassa. Ja niin ollen, koska nämä ovat Jumalan sanoja, on ainoastaan yksi henkilö, joka kykenee selittämään meille (mitä Jumala todella tarkoitti), on mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa. Tämä mies ei ole kukaan muu kuin profeetta kuin Mooses.

 

Kuinka me tiedämme, että Jumalan siunaus Eedenin Puutarhassa ei ollut tarkoitettu tapahtuvaksi ainoastaan Lähi-idässä, vaan koko maailmassa?

 

Muista, että se yksi, joka petti ja johti Adamia ja Eevaa harhaan, oli Saatana.

 

Mikäli Saatanan (Käärmeen) voittoisa kukistaminen oli tarkoitettu ja kohdennettu ainoastaan pettämään tätä paria olemasta nauttimasta Jumalan siunauksista Eedenin Puutarhassa, niin hänen palkintonsa olisi ollut yksinomaisesti Eedenin Puutarha.

 

Mikäli koko maailma oli ojennettu Saatanalle, niin se osoittaa, että Jumalan tekemä Eedenin Puutarhan luominen oli vain pienen mittaluokan malliesimerkki rauhaisesta ja yltäkylläisestä maailmasta. Kun Saatana onnistuneesti petti ja eksytti tätä paria, niin siten lupaus siunatusta elämästä koko maailmalle ei toteutunut.

 

Luemme seuraavaan:

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin, aseman) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

"Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (auktoriteetin, aseman) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu" - Saatana sanoi selkeästi, että koko maailma oli annettu sen käsiin, silloin kun hän petti Adamin ja Eevan. Siten ollen, ´Eedenin Puutarha´, jonka Jumala teki, ei ollut tarkoitettu ainoastaan yhtä ainoaa paria varten. Se edustaa ja osittaa meille sitä siunattua elämää, jonka Hän tarkoitti kaiken ihmiskunnan olevan osallinen maan päällä.

 

Palaamme 1. Moos. 3:24:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivän miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." 1. Moos. 3:24

 

 Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle." - Tässä on ymmärrys:

 

Nyt kun me olemme tietoisia tosiasiasta, että Jumala tarkoitti maailman olevan kuin Eedenin Puutarha, me voimme ymmärtää, että tuo "Itä" joka on mainittu, ei ole tietty paikallinen alue, vaan kyseessä on maa ´Idässä´. Tuosta Idässä olevasta maasta Jumala on nostanut Hänen "Enkelinsä" tai sanansaattajansa, joka tulee olemaan se yksi ja ainoa, joka on oleva se yksi johtaja koko maailmalle johdattamaan paluuseen takaisin Eedeniin. "Enkeli" tulee johdattamaan ihmiskunnan kohti rauhallista, jakamatonta ja edistyksellistä maailmaa!

 

Miksi Jumalan sanansaattaja tai profeetta oli (meidän aikanamme) tarkasteltu kunnioittaen tittelillä "Enkeli"?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

 "Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi" - Jumala lähettää enkelin tai sanansaattajan opastamaan Hänen kansaansa Israelia paikkaan, jonka Hän on valmistanut heitä varten.

 

"kuuntele mitä hän sanoo" - Jumala käski meitä kuuntelemaan Hänen enkeliään tai sanansaattajaansa. Miksi?

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä" - koska kyseinen enkeli kantaa Jumalan Nimeä. Sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses oli Jumalan lähettämä puhumaan Hänen Nimessään, ja se ilmaisee sitä, että hänellä on sama auktoriteetti tai arvovalta kuin Jumalan enkelillä. Ja tämä edellyttää, että meidän tulee kuunella ainoastaan tätä profeetta, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Aivan ehdottomasti, Opettaja Evangelista, Jumalan lähettämä mies, Hänen profeettanaan, joka on tuleva puhumaan Hänen Nimessään, on juuri tämä asetettu Jumalan ENKELI.

 

Kuinka me voimme tietää tuon? Mikäli ja kun me luemme mitä on kirjoitettu 1. Mooseksen kirja 3:24, sieltä me voimme lukea että Jumala asetti "liekehtivän miekan" vartioimaan tietä tuntemukseen ja tietämykseen koskien Jumalan siunauksia tai Eedenin Puutarhaa.

 

Mikä on tämä liekehtivä miekka? Onko se kirjaimellinen miekka?

 

Luemme asiaan:

 

"Kuulkaa minua, te merensaaret, ja tarkatkaa, kaukaiset kansat. Herra 
on minut kutsunut hamasta äidinkohdusta saakka, hamasta äitini helmasta minun nimeni maininnut
." Jesaja 49:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, you islands; hear this, you distant nations: Before I was born the LORD called me; from my birth he has made mention of my name. 
Isaiah 49:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat: Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut; "syntymäni ajasta Hän on viitannut tai maininnut nimeni (antanut nimelle merkityksen)."  Jesaja 49:1

                                

"Kuunnelkaa minua te saaret, kuulkaa tämä, te kaukaiset kansakunnat" - Jumala laittoi profeetta Jesajan kirjoittamaan tämän profetian, koska kirjoittamansa sanat tulee puhumaan Profeetta kuin Mooses, kun hän julistaa Jumalan sanomaa maailmalle.

 

Syy, minkä vuoksi on mainittu "saaret" ennen "kaukaisia kansakuntia", johtuu siitä, että Profeetta (kuin Mooses) on tuleva Saaristovaltiosta Idästä - Filippiineiltä ja hänen Filippiiniläiset maamiehensä tulevat olemaan ensimmäisiä, jotka kuuntelevat ja hyväksyvät hänen ilmestystensä sanoman. Tämä pois lukee sen ilmoituksen, että Filippiinien kansa saarillaan on ensimmäinen, joka kuulee sanoman.

 

Sen jälkeen kun Saaret ovat mainitut, ovat sanotut kaukaiset kansakunnat. Tämä sen takia, että profeetta on julistanut Jumalan sanoman kaikelle maailmalle webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

"Ennen kuin minä olin syntynyt, HERRA kutsui minut;" - aivan kuten hänet oli jo ennalta ilmoitettu, profetoitu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 muiden profeettojen kautta.

 

 

 

 

 

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi, kätki minut kätensä varjoon; hän teki minut hiotuksi nuoleksi, talletti minut viineensä." Jesaja 49:2

 

"Hän teki minun suuni terävän miekan kaltaiseksi" - Nyt tuo asia on selvä. Välkehtivä miekka, josta me olemme lukeneet 1. Mooseksen kirja 3:24 symboloi Jumalan sanaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suussa. Syy, minkä takia siitä tuli teroitettu miekka, on, että Jumala Itse on laittanut hänen suuhunsa juuri ne arvokkaan tarkat sanat selittää Raamatun kirjoitusten profetiat ja ilmoittaa Jumalan Nimi.

 

"talletti minut viineensä" - Tässä puhutaan profeetasta kuin Mooses. "Talletettu", koska uskonnot eivät ole osanneet odottaa, että tuleva profeetta ei ole Juutalainen, vaan hän on Filippiiniläinen ja että hän tulisi vielä nousemaan esiin meidän aikanamme.

 

Mitä Jumala sanoi hänelle?

 

"Ja hän sanoi minulle: Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni. Mutta minä sanoin: Hukkaan minä olen itseäni vaivannut, kuluttanut voimani turhaan ja tyhjään; kuitenkin on minun oikeuteni HERRAN huomassa (hallussa, kädessä), minun palkkani on Jumalan tykönä." Jesaja 49:3-4

 

Tämä on syy sille, että aina siitä lähtien kun Maestro Evangelista aloitti tämän tehtävän Jumalalta, hän ei ole koskaan pyytänyt tai kysynyt keneltäkään mitään vastineeksi tai maksuksi. Jumala järjestää ja antaa kaiken mitä hän voisi ikinä tarvita.

 

"Sinä olet minun palvelijani, sinä Israel, jossa minä osoitan kirkkauteni" - Jumala kutsui Maestro Evangelistaa Raamatun kirjoitusten kautta ISRAELIKSI. Jumala teki pakanan/muukalaisen olemaan Hänen uusi Israel (Sakarja 13:9). Tämä tarkoittaa sitä, että hän on toinen Jaakob.

 

Koska Jumala teki hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta, niin Jumala on ehdottoman johdonmukainen Hänen sanansa suhteen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hänen profeettansa kuin Mooses on Israelilainen.

 

 

"Ja nyt sanoo Herra, joka on minut palvelijakseen valmistanut hamasta äitini kohdusta, palauttamaan Jaakobin hänen tykönsä, niin että Israel koottaisiin hänen omaksensa - ja minä olen kallis Herran silmissä, minun Jumalani on tullut minun voimakseniJesaja 49:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And now the LORD says— he who formed me in the womb to be his servant to bring Jacob back to him and gather Israel to himself, 
for I am honored in the eyes of the LORD and my God has been my strength—" Isaiah 49:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja nyt HERRA sanoo- hän, joka minut kohdussa muotooni asetti, olemaan hänen palvelijansa, joka tuo Jaakobin takaisin hänen tykönsä ja kokoaa Israelin hänen luokseen, sillä Minä olen kunniaan nostettu HERRAN silmissä ja minun Jumalani on ollut minun voimani" Jesaja 49:5

 

"hän sanoo: Liian vähäistä on sinulle, joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat ja tuoda takaisin Israelin säilyneet: minä panen sinut pakanain valkeudeksi, että minulta tulisi pelastus maan ääriin asti." Jesaja 49:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He says: "It is too small a thing for you to be my servant to restore the tribes of Jacob and bring back those of Israel I have kept. I will also make you a light for the Gentiles, that you may bring my salvation to the ends of the earth."Isaiah 49:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…että sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin astiJesaja 49:6

 

"Liian vähäistä on sinulle" - Profeetan työ ei ole niin raskas suorittaa, koska hän ainoastaan tottelee ja toimittaa Jumalan sanan maailman ihmisille, kuuntelivat he sitä tai eivät.

 

"joka olet minun palvelijani, kohottaa ennalleen Jaakobin sukukunnat" - Profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista tuo myös Jumalan sanoman Juutalaisille, jotta he voisivat palata Jumalan tykö.

 

"pakanain valkeudeksi" - Hän on se yksi, joka tuo toivon kaikille ihmisille; johdattaa heidät Jumalan tykö julistamalla Jumalan Nimeä; ja valaista heitä todellisesta merkityksestä sen suhteen, mitä Jumala on aikaisemmin sanonut Raamatun kirjoituksissa.

 

"sinun kauttasi tulisi minun pelastukseni maan ääriin asti" - Profeetan kuin Mooseksen tehtävä on saattaa Jumalan Nimi koko maailman tuntemaksi ja tunnustamaksi.

 

Kuinka ihmiset voivat todella saada pelastuksen Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great." Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, vaikka vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25:10-11

 

 

 

Sitten kun maailman ihmiset kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä, jonka on ilmoittanut profeetta kuin Mooses (Opettaja Evangelista Raamatun kirjoitusten kautta), Jumala tulee tarkastelemaan kaikkia meitä Hänen kansanaan Israelina. Me tulemme olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa. Tulee olemaan rauha ja meidän maailmamme tulee olemaan yksi suuri Eedenin Puutarha!

 

 "Näin sanoo Herra, Israelin lunastaja, hänen Pyhänsä, syvästi halveksitulle, kansan inhoamalle, valtiaitten orjalle: Kuninkaat näkevät sen ja nousevat seisomaan, ruhtinaat näkevät ja kumartuvat maahan Herran tähden, joka on uskollinen, Israelin Pyhän tähden, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

         

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says - the Redeemer and Holy One of Israel - to him who was despised and abhorred by the nation, to the servant of rulers: "Kings will see you and rise up, princes will see and bow down, because of the LORD, who is faithful, the Holy One of Israel, who has chosen you." Isaiah 49:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän sanoo HERRA - Lunastaja ja Israelin Pyhä - hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama, hallitsijoitten palvelijalle: "Kuninkaat näkevät sinut ja nousevat ylös, ruhtinaat näkevät sinut ja kumartuvat edessäsi, HERRAN takia, joka on uskollinen, Israelin Pyhä, joka on sinut valinnut." Jesaja 49:7

 

"hänelle, joka olit halveksittu ja kansojen inhoama sekä vihaama" - monet ihmiset eivät tule helposti hyväksymään hänen ilmestyksiään Jeesuksesta, koska uskonnot ovat syvästi aivopesseet heidät uskomaan Jeesuksen olevan aito Jumalan Poika, profeetta ja Jumala. Kuitenkin, sitten kun he lukevat kaikki artikkelit webbisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info, he tulevat huomaamaan, että julkaistut artikkelit puhuvat totuuden Jumalaa koskien.

 

Henkilö, joka puhuu vastoin Maestro Evangelistan ilmestyksiä tällä webbisivustolla, ainoastaan osoittaa, että hän ei ole lukenut kaikkia webbisivulla olevista artikkeleista. Mikäli he olisiva tukeneet kaikki artikkelit lukuisista artikkeleista, he eivät olisi asettuneet vastustanaan tätä ilmestystä.

 

Maestro Evangelista sanoo, että Jumala ei lähettänyt häntä vakuuttamaan ihmisiä. Hänen tehtävänsä profeettana kuin Mooses, on ainoastaan ilmoittaa meille sen, mitä Jumala on käskenyt hänen selittää meille Raamatusta. On täysin itsestämme kiinni hyväksymmekö sen vai emme. Me emme ole tilivelvollisia Maestrolle.

                               

Se on selkästi asetettuna 5. Mooseksen kirja 18:18-19, että kyseessä on Jumala, joka tulee kutsumaan meidät vastuuseen ja tilille, mikäli me valitsemme olemaan kuuntelematta Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittaa.

 

Siten ollen ensimmäinen asia, jonka niin kutsutun apologistin/uskonpuolustajan täytyy tehdä ennen kuin avaa kirjoituksia mitätöidäkseen Opettaja Evangelistan, on ensin todistaa (Jumalan sanan kautta) hänen itsensä olevan profeetta kuin Mooses.

 

Päätellessään, että kyseessä on Jeesus tai Muhammed, se ainoastaan tarkoittaa sitä, että tuo henkilö ei ole lukenut Opettaja Evangelistan ilmestyksiä, eikä avannut mieltään hyväksymään sitä, kuinka hän on joutunut uskontojen pettämäksi.

 

Ilmestys Jumalan aidosta Nimestä ja ilmestys Jumalan aidosta sanasta koskien Jeesusta, että hänen julma kuolemansa aiheutui hänen omista väärinteoistaan - ja näitä Opettaja Evangelista ei ole opiskellut itse, vaan tämän tiedon hänen suuhunsa on laittanut Jumala, se on lopullinen ja ehdoton todiste siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses, jota Jumala tahtoo meidän ainoastaan kuuntelevan koskien Hänen sanaansa.

 

Koska Jeesus ja Muhammed ovat jo paljastetut aidon profeetan itsensä kautta, niin kaikki niin kutsutut uskonpuolustajat, teologit, pastorit ja saarnaajat ovat vailla oikeutta tai auktoriteettia selittää Jumalan sanaa millään tavalla.

 

Mitä lisää Jumala sanoi Hänen profeetastaan, jonka suun Hän teki teroitetun miekan kaltaiseksi?

 

 

 

 

"Näin sanoo Herra: Otollisella ajalla minä olen sinua kuullut ja pelastuksen päivänä sinua auttanut; minä olen valmistanut sinut ja pannut sinut kansoille liitoksi, kohottamaan ennalleen maan, jakamaan hävitetyt perintöosatJesaja 49:8

         

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the LORD says: "In the time of my favor I will answer you, and in the day of salvation I will help you; I will keep you and will make you to be a covenant for the people, to restore the land and to reassign its desolate inheritances," Isaiah 49:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo HERRA: "Minun tahtomanani ajankohtana Minä vastaan sinulle, ja pelastuksen päivänä Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille, palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," Jesaja 49:8

 

 "Minä autan sinua; Minä suojelen sinua ja teen sinut liitoksi ihmisille" - Sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses on elävä todiste siitä, että Jumalan sana Moosekselle on totta.

 

Palauttakaamme mieliimme, että Mooseksen aikana Jumalalla oli Hänen liittonsa, Hänen lakinsa ja perussäännöksensä juuri Mooseksen kirjoittamana. Kuitenkin, ongelma hänen kirjoittamien lakien suhteen on, että lukija saattaa ja voi käsitellä näitä lakeja omien tulkintojensa mukaan. Siten me voimme nyt ymmärtää minkä takia Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän tulee asettamaan Hänen sanansa profeetan kuin Mooseksen suuhun, että ihmisillä olisi yksi tietolähde ja voisivat saavuttaa yhteisen ymmärryksen. Ihmiset eivät enää kykene tekemään heidän omia tulkintojaan siitä, mitä Jumala on puhunut aikaisemmin Raamatun kirjoituksissa.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että kaiken tämän aikaa todellinen aiheuttaja näille uskonnollisille hajotuksille sekä väittelyille ei ole Jumalan kirjoitettua sanaa, vaan ovat aiheutuneet lukuisista käännöksistä sekä tulkinnoista, joita nuo teologit ja Raamatuntutkijat ja opettajat ovat tehneet ja että heillä ei ole auktoriteettia Jumalalta.

 

Ja vielä lisäksi, koska Jumala sanoi, että Hän on se, joka laittaa Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Jumala myös osoittaa tällä, että mitä tahansa Hänen profeettansa selittää Raamatun kirjoituksista, on ehdottoman täydellisesti juuri se sanoma, jonka Jumala tahtoo tulevan ohjatuksi meidän tietoomme.

 

"palauttaan maa ennalleen ja uudelleen määrittelemään/jakamaan hävitetyt perintöosat," - Miksi palauttaa maa ennalleen? Koska sen sanoman kautta, jonka hän tuo Jumalalta, se tulee johdattamaan ihmiskunnan työstämään tämän nykyisen Maan yhdeksi suureksi Eedenin Puutarhaksi.

 

Jatkaaksemme:

 

"sanomaan vangituille: "Käykää ulos!" ja pimeässä oleville: "Tulkaa esiin!" Teiden varsilta he löytävät laitumen, kaikki kalliokukkulat ovat heillä laidunpaikkoina." Jesaja 49:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"to say to the captives, 'Come out,' and to those in darkness, 'Be free! They will feed beside the roads and find pasture on every barren hill.'"
Isaiah 49:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sanomaan vankeudessa olijoille, ´Tulkaa ulos, ´ ja pimeydessä oleville, ´Olkaa vapaat!!´ " He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. Jesaja 49:9

 

"vangituille" - koska me olemme olleet uskontojen sitomia.

 

"pimeässä" - koska me olemme myös olleet heidän pettämiään. Muista, että Jumala on tehnyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen "Pakanoille valoksi" osoittaen, että hän on aito Jumalan lähettämä sanansaattaja valaistakseen koko maailmaa tiedolla Hänen sanastaan. Jumalan sana ei ole koskaan ollut ristiriidassa Tieteen kanssa ja ainoastaan uskontojen väärät tulkinnat ovat tehneet sen näyttämään kuin se olisi ristiriidassa tai vastakkainen.

 

"He tulevat ruokituiksi teiden vierillä ja löytävät laitumensa jokaiselta hedelmättömältä kukkulalta. " - Tämä tulee olemaan yltäkylläisyyden aikaa, jolloin ihmiset ovat vapautettuja uskontojen otteesta.

 

Ja:

 

"Ei heidän tule nälkä eikä jano, ei hietikon helle eikä aurinko satu heihin, sillä heidän armahtajansa johdattaa heitä ja vie heidät vesilähteille." Jesaja 49:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"They will neither hunger nor thirst, nor will the desert heat or the sun beat upon them. He who has compassion on them will guide them and lead them beside springs of water." 
Isaiah 49:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei ole nälkä eikä jano, eikä erämaan kuumuus tai auringon säteet heitä piiskaa. Hän, jolla on myötätuntoa heitä kohtaan, tulee johdattamaan heitä ja johtamaan heidät vesilähteiden äärelle. Jesaja 49:10

 

"johtamaan heidät vesilähteiden äärelle." - Kuka on aito ja todellinen elävän veden lähde?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"O LORD, the hope of Israel, all who forsake you will be put to shame. Those who turn away from you will be written in the dust because they have forsaken the LORD, the spring of living water." Jeremiah 17:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi HERRA, Israelin toivo, kaikki, jotka Sinut hylkäävät, asetetaan häpeään. Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä." Jeremia 17:13

 

"Nuo, jotka kääntyvät pois luotasi, heidät kirjoitetaan tomuun, sillä he ovat luopuneet HERRASTA, elämän veden lähteestä" - Israelin Jumala on aito elävien vesien lähde.

 

 Tämä tarkoittaa sitä, että sitten kun me kuuntelemme Hänen tosi sanaansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses (Meastro Evangelista) tuo ja on ilmoittanut Hänen suuren Nimensä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info me emme tule enää koskaan olemaan janoisia Hänan sanojensa suhteen.

 

Mikäli se ´miekka´, jonka Saarilta tuleva Enkeli tai profeetta tuo esiin, symbolisoi ainoastaan Jumalan Sanaa, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, niin miksi se on kuvattu 5. Mooseksen kirjassa 3:24 olevan liekehtivä miekka?

 

Luemme seuraavasta:

 

"Katso, HERRAN Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

  

 Tuli myös kuvaa Jumalan sanaa. Siten ollen, "liekahtivä miekka" myös symbolisoi Jumalan sanaa profeetan (tai Enkelin/sanansaattajan) suussa. Jumalan sana profeetan suussa ei ole vain pelkkä sanoma, vaan ilmestys koskien Jumalan tosi Nimeä. Sitten kun ihmiset hyväksyvät sen, niin he voivat käydä symboliseen "Eedenin Puutarhaan". Heillä tulee oleman aito suora ystävyyssyhde Jumalan kanssa (aivan kuten Adamilla aikaisemmin) ja he elävät Jumalan siunauksen alaisina.

 

Me olemme lukeneet Jesaja 30:27, että Jumalan Nimi tullaan tuntemaan kaukaa ja Jesaja 49:1-8, että enkeli tai profeetta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, on tuleva Saarilta/Saarivaltiosta.

 

Meidän aikanamme, mikäli "enkeli" tai Jumalan profeetta, joka tulee julistamaan pelottavat ja terävät Jumalan sanat koskien Hänen Pyhää Nimeään, tulee Saarilta Idästä, niin siitä voisi seurata, että Jumalan Nimi tullaan tuntemaan juuri siitä paikasta. Onko se totta?

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla.Jesaja 24:14-15

 

 "Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." - Koska Jumalan Nimi tullaan tuntemaan Idässä olevilta Saarilta, niin on erittäin selvää, että "profeetta kuin Mooses", jonka Jumala on lähettänyt, on tuleva Saarivaltiosta Idästä - Filippiineiltä.

 

Aito Jumalan Nimi Raamatun kirjoituksista on julistettu Opettaja Eraño Martin Evangelistan kautta webbisivulla www.thename.ph Filippiineiltä, Saarivaltiosta (Kauko) Idästä. Hän ei ole kyennyt tekemään sitä hänen omien opintojensa pohjalta, hän on pystynyt tekemään sen, koska kyseessä on Jumala, joka on häntä ohjannut ja opastanut.

 

Oliko se jo profetoitu, että Jumalan sana on tuleva ymmärretyksi meidän nykyisen sukupolvemme aikana profeetan kuin Mooseksen toimesta?

 

Luemme seuraavaan:

 

"Siihen aikaan nousee Miikael, se suuri enkeliruhtinas, joka seisoo sinun kansasi lasten suojana. Ja se on oleva ahdistuksen aika, jonka kaltaista ei ole ollut siitä saakka, kuin kansoja on ollut, hamaan siihen aikaan asti. Mutta siihen aikaan pelastetaan sinun kansasi, kaikki, jotka kirjaan kirjoitetut ovat" Daniel 12:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time Michael, the great prince who protects your people, will arise. There will be a time of distress such as has not happened from the beginning of nations until then. But at that time your people—everyone whose name is found written in the book—will be delivered. Daniel 12:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siihen aikaan tulee nousemaan Miikael, mahtava prinssi, joka suojelee sinun kansaasi. On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut kansojen alusta alkaen aina siihen aikaan asti. Mutta sinä aikana sinun kansasi - jokainen, joiden nimet ovat kirjoitetut kirjaan - he ovat turvassa ja pelastuvat." Daniel 12:1

 

"Miikael" - symboli profeetalle (ennalta lähetetty "kuin Mooses" - 5. Mooseksen kirja 18:18-19), joka on tuleva ilmoittamaan Jumalan profeetoiden ilmestysten täyttymyksen. Hänet on kutsuttu nimeltä ja se on hänen merkkinsä, vaikka todellisuudessa hän on ainoastaan ihminen.

 

"On oleva ahdistuksen aika, sellaista aikaa ei ole ollut" - vaikka me olemme kokeneet suuria katastrofeja ja muita täystuhoja viimeisten vuosien aikana, niin on tulossa vielä lisää katastrofeja tai tuho (jopa voimakkuudeltaan väkevämpänä), joka tulee tapahtumaan pian. Kukaan ei tiedä tarkalleen milloin se tapahtuu.

 

"sinun kansasi" - ne ihmiset, jotka ovat turvassa tuona "Suurena ja Pelottavana Herran Päivänä"!

 

Mikä on tämä "Suuri ja Pelottava Herran Päivä", kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja keitä ovat ihmiset, jotka Jumala pelastaa tuona päivänä?

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennenkuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:31

 

"muuttuu pimeydeksi" - tulee olemaan ongelmia joka puolella maailmaa; sitä tulee tapahtumaan lähes päivittäin.

 

"vereksi" - paljon ihmisiä tulee kuolemaan.

 

"ennen kuin" - Maestro Evangelista sanoo tämän ilmestyksen olevan annettu siksi, että maailman ihmiset saisivat tietää, että on olemassa merkkejä heitä varten, jotta he näkisivät ja tapahtumia todistettavaksi huomatakseen, että kyseessä on tapahtuman edelläkävijä tai airut, joka voidaan ainoastaan kuvailla ja tulla selitetyksi aikaisemmin Jumalan Profeettojen kautta annettujen ilmestysten kautta.

 

"Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." - tämä on asia, josta meidän tulisi tietää enemmän ja tuona päivänä, mitä ihmisten tulisi tehdä?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niinkuin HERRA on sanonut; ja pakoonpäässeitten joukossa ovat ne, jotka HERRA kutsuu." Joel 2:32

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi HERRAN nimeä, pelastuu" - Pelastus niille, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä!

 

Tässä jälleen, Jumala osoittaa Hänen suurta oikeamielisyyttään. Hän ei tee mitään ilman tarkoitusta ja varoitusta.

 

Maestro Evangelista on jo postittanut hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Nimeä webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info. Joten kysymys on ainoastaan menemisestä kyseisille webbisivuille ja lukea ne. On kyse jokaisesta lukijasta itsestään uskovatko he sen vai eivät; tunnustavatko he Jumalan Nimen vai eivät! Kukaan ei voi syyttää Jumalaa tuona päivänä!

 

Keitä ovat nämä ihmiset, jotka kutsuvat turvakseen Jumalan Nimeä?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

He ovat niitä ihmisiä, jotka ottavat opikseen ja kuuleviin korviinsa Maestro Evangelistan ilmestykset sekä kutsuvat Jumalan Nimeä tuona "päivänä"!

 

He ovat niitä ihmisiä, jotka ovat kuvatut Danielin kirjassa 12:1 "joiden nimet ovat kirjoitetut kirjaan" - kirjoitetut, koska he ovat niitä yksilöitä, jotka tulevat kutsumaan Jumalan Nimeä ja ovat Jumalan taholta katsotut kuuluvan Hänen uuteen kansaansa Israeliin!

 

Mitä tulee tapahtumaan sitten kun profeetta kuin Mooses (symbolinen prinssi) ilmoittaa Jumalan sanat (jotka ovat asetetut hänen suuhunsa) koskien Jumalan aitoa Nimeä ja aitoa Jeesusta?

 

"Ja monet maan tomussa makaavista heräjävät, toiset iankaikkiseen elämään, toiset häpeään ja iankaikkiseen kauhistukseen." Daniel 12:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Multitudes who sleep in the dust of the earth will awake: some to everlasting life, others to shame and everlasting contempt." Daniel 12:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista heräävät: Jotkut ikuisesti kestävään elämään, toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan." Daniel 12:2

 

"Valtavat määrät maan tomussa nukkuvista" - he ihmiset, joiden nimet ovat mainitut Pyhässä Raamatussa, he ovat jo kuolleita - kyseessä eivät ole meidän läheisemme tai rakkaitamme, joiden uskonnot ovat luvanneet ylösnousevan tuona "päivänä"!

 

"heräävät" - Heidän tekonsa asetetaan tuomittavaksi. Kuten Maestro Evangelista on sanonut, Pyhä Raamattu on jaettu kahteen osaan, on Jumalan profeettojen opetukset ja Jeesuksen Apostolien ja seuraajien opetukset.

 

"Jotkut ikuisesti kestävään elämään" - Maestro Evangelistan ilmestysten kautta me olemme todistaneet ja oppineet, että heitä ovat profeetat, jotka ovat pysyneet uskollisina ja kuuliaisina Jumalan sanalle, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Kun taas…

 

"toiset häpeään ja ikuisesti kestävään halveksuntaan." - ja niin Jeesuksen Apostolien ja seuraajien opetukset ovat kaikki valhetta ja ovat vastoin Jumalan Sanaa, joka on nyt paljastettu tällä webbisivulla; he tulevat olemaan iäti loattuja ja vihattuja.

 

Antaaksemme esimerkin:

 

Kuinka me todistamme, että Apostolit kätkivät aidon Jumalan sanan koskien Jeesusta, heidän Uuden Testamentin kirjoitusten avulla?

 

"tullen enkeleitä niin paljoa korkeammaksi, kuin hänen perimänsä nimi on jalompi kuin heidän. Sillä kenelle enkeleistä hän koskaan on sanonut: "Sinä olet minun Poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin"; ja taas: "Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva minun Poikani"? Heprealaiskirje 1:4-5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"So he became as much superior to the angels as the name he has inherited is superior to theirs. For to which of the angels did God ever say, "You are my Son; today I have become your Father "? Or again, "I will be his Father, and he will be my Son"?

Hebrews 1:4-5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja niin hän tuli mahtavammaksi enkeleitä kuten on hänen perimä nimensä heitä mahtavampi. Sillä kenelle enkeleistä Jumala on koskaan sanonut, "Sinä olet Minun Poikani; tänä päivänä Minä olen tullut sinun isäksesi?" ja myös, "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani?" Heprealaiskirje 1:4-5

 

"Ja niin hän tuli mahtavammaksi enkeleitä kuten on hänen perimä nimensä heitä mahtavampi" - Apostolit antoivat sen vaikutelman (Heprealaiskirjeessä), että Jeesus on Jumalan Poika, joka on mahtavampi kuin ovat Jumalan enkelit taivaassa. Tämä johti ihmiskunnan uskomaan siihen, että Jeesus on suora ja ainoa Jumalan Poika ja siten ollen kunnioitten pelkäävät häntä:

 

Me voimme lukea, että apostolit (Heprealaiskirje 1:5) käyttivät kahta jaetta Vanhasta Testamentista saadakseen sen näyttämään siltä kuin Jeesus olisi korkeampi ja mahtavampi kuin ovat enkelit.

 

Yksi on otettu Psalmista 2:7:

 

"Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:4-7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You are my Son; today I have become your Father.

Psalm 2:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:4-7

 

 Ja toinen on 2. Samuel 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani..." 2. Samuel 7:14

 

Tämä osoittaa sen, että apostolit sijoittelivat Jumalan sanoija Vanhasta Testamentista. He yhdistelivät ja tekivät nuo kaksi erillistä jaetta (Psalmista 2:7 ja 2. Samuel 7:14) näyttämään siltä kuin Jeesus olisi kunnioitettu Jumalan poika sekä mahtavampi kuin Jumalan enkelit.

 

Kysymys kuuluu: Olivatko nuo Jumalan sanat (Vanhassa Testamentissa) todella puhutut tarkoittaen Jeesuksen olevan Jumalan Poika ja mahtavampi Jumalan enkeleitä?

 

Käyttäkäämme meidän ymmärrystämme ja älykkyyttämme ja luemme Jumalan sanat vielä uudelleen:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood and I will establish his kingdom."  II Samuel 7:12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, sinun omaa lihaa ja vertasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Samuel 7:12

 

Daavidille annettu lupaus - seuraaja tai "JÄLKELÄINEN" on tuleva hänen (Daavidin, ei Jumalan) verilinjasta.

 

Me voimme nyt alkaa ymmärtämään, että aivan samoin kuin demonit Luukas 8:28-29 tekivät väärän todistuksen Jeesuksesta; niin Apostolit tekivät myös saman asian. He eivät kirjoittaneet Jumalan sanan mukaisesti. Jumala aivan selkeästi ei puhu vain ainoasyntyisestä Pojasta, joka on mahtavampi enkeleitä, kuten he kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:5! Profetiassa 2. Samuel 7:14 Jumala puhuu Daavidille Hänen profeettansa Naatanin kautta koskien hänen (Daavidin) jälkeläistä, hänen omaa lihaansa ja vertansa olevaa!

 

Mikä tulisi olemaan tämän kyseisen jälkeläisen työ?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

"He is the one who will build a house for my Name,

and I will establish the throne of his kingdom forever..."

II Samuel 7:13 (NIV)

 

Daavidin jälkeläisellä tulee olemaan erityinen tehtävä Jumalalta ja se on rakentaa Huone/Temppeli Hänen Nimelleen ja kun hän kykenee täyttämään osansa ja näyttämään Jumalan Nimen Israelilaisille, niin Jumala tulee vakiinnuttamaan hänen (Daavidin jälkeläisen) kuninkuuden/valtaistuimen hallitsemaan Israelia ikuisesti.

 

Mikä oli Jumalan toinen palkinto?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". 2. Samuel 7:14

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." - Me voimme nyt ymmärtää kuinka apostolit ovat kirjoittaneet vääristellen Jumalan sanasta. Se on selvää, että Jumala ei puhu suorasta Pojasta, kuten he ovat kirjoittaneet Heprealaiskirjeeseen. Ennemminkin siinä on kyse Daavidin jälkeläisestä (Daavidin omaa lihaa ja verta), jonka Jumala tulee lähettämään rakentaakseen huoneen Hänen Nimelleen. Kun Daavidin jälkeläinen on menestyksekäs täyttämään hänen tehtävänsä, niin hänen valtaistuimensa kuninkaana tulee olemaan perustettu ja vakautettu hallitsemaan Israelia ikuisesti. Ja vaikka hän on ainoastaan Daavidin seuraaja/jälkeläinen, Jumala tulee palkitsemaan hänet tittelillä "Jumalan Poika".

 

Apostolit ovat tarkoitushakuisesti vääristelleet Jumalan sanaa koskien Jeesusta. Lukekaamme 2. Samuel 7:14:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA." 2. Samuel 7:14

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA". - Mikäli hän tekee vääryyden, niin Daavidin seuraaja/jälkeläinen tulisi kohtaamaan rangaistuksen ihmisten käsien kautta pahoinpitelyin. Tämä tarkoittaa sitä, että tuo yksi tai eräs osoitettuna 2. Samuel 7:14, jonka apostolit väittävät Heprealaiskirjeessä 1:5 aivan kuin Jeesus olisi tullut aikaisemmin Jumana ITSENSÄ kertomaksi, että hän saattaa tehdä virheen ja siten on pelkkä ihminen, eikä jumalinen!

 

Apostolit kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:5 ainoastaan sen osan, missä Jumala sanoi 2. Samuel 7:14 jossa lukee: "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani." He jättivät mainitsematta varoituksen "KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA."  Jumala sanoi, että Daavidin poika joutuu ihmisten käsien kautta hakatuksi ja ruoskituksi, mikäli hän tekee vääryyden. On selkeää, että apostolit tietoisesti ja tarkoituksellisesti piilottivat totuuden siitä, minkä takia Jumala hylkäsi Jeesuksen kuolemaan julmalla tavalla. He ovat syyllisiä opettaessaan ihmiskunnalle väärää opetusta siitä, että Jumala lähetti Jeesuksen kärsimään ja kuolemaan ihmiskunnan syntien puolesta!

 

Kun Kristityt Pastorit kohtaavat tämän kysymyksen käsitellen 2. Samuel 7:14, niin

 he voivat sanoa sen olevan profetia Salomolle, ei Jeesukselle, sillä he tuntevat heidän omassa sydämessään ja mielessään, että kyseinen profetia vyöryy koskettamaan suoraan myös myös Jeesusta.

 

Ongelma on apostolien sijoittamassa Heprealaiskirje 1:4-5, että se, mitä Jumala sanoi 2. Samuel 7:14 Jeesukselle ja ottivat sen ulos asiayhteydestään (laittaen sen näyttämään kuin Jeesus olisi Jumalan kirjaimellinen poika ja mahtavampi kuin enkelit, sen sijaan, että hän on vain Daavidin poika). He eivät pysty enää piilottamaan totuutta siitä, että apostolit tekivät virheellisen ja paikkaansapitämättömän todistuksen Jeesuksesta.

 

Kuinka me tiedämme, että Jeesuksen julma kuolema ei koskaan ollut muiden syntien puolesta? Miksi Jumala ei koskaan salli sitä?

 

Luemme Jumalan lain 5. Mooseksen kirja 24:16:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Fathers shall not be put to death for their children, nor children put to death for their fathers; each is to die for his own sin." Deuteronomy 24:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Isiä älköön asetettako kuolemaan lastensa tähden, eikä lapsia asetettako kuulemaan heidän isiensä takia; jokainen kuolkoon oman syntinsä seurauksena." 5. Moos. 24:16

 

Profeetta Mooses ilmoitti Jumalan oikeamielisen lain, joka puhuu siitä, että isiä ei tuomita kuolemaan heidän poikiensa tekemien vääryyksien takia ja päinvastoin. Jokainen ihminen on vastuussa hänen omista synneistään.

 

Tämä tarkoittaa sitä, että Jumala ei salli yhdenkään viattoman henkilön kuolla toisen syntien edestä ja tämä paljastaa apostolien väärän opetuksen koskien syytöntä Jeesusta kuolemassa ihmiskunnan syntien puolesta. Koska Jumala ei salli yhdenkään kuolevan toisten syntien puolesta, kuten on asetettu Hänen lakiinsa, on nyt täysin kiistämätöntä, että Jeesuksen julma kuolema oli hänen omien väärintekojensa seurausta!

 

 Ja nyt, Pastorit/Teologit/Uskonpuolustajat eivät omaa minkäänlaista uskottavuutta yrittäessään kieltää tätä esitystä, koska nuo apostolit, joita he pitävät vahvoina auktoriteetteinaan koskien heidän tietämystään Jumalan sanasta, ovat nyt havaitut ja osoitetut vääristelleen Jumalan sanaa 2. Samuelin kirjassa 7:14.

 

Tämä on selitys sille, että apostolit ja heidän seuraajansa (uskonnot) tulevat olemaan ikuisesti loatut - heidät on nyt paljastettu olevan niitä, jotka ovat opettaneet (aivopesseet) ihmiskunnan ylistämään ja kunnioittaen pelkäämään miestä, jonka Jumala hylkäsi kuolemaan julman kuoleman omien väärintekojensa seurauksena"

  

Mitä jos Pastorit ovat aikeissa kumota tai osoittaa vääräksi tämän esityksen koskien Jeesusta ja sanovat "Jumala puhui Jeesuksen kasteessa, että hän on Hänen Poikansa ja sen kuulivat monet, mukaan lukien Johannes Kastaja".

 

Nyt kysymys kuuluu, puhuiko Jumala todella suureen ääneen tuon tapahtuman aikana vai oliko tämä yksi apostolien vääristä lausunnoista?

 

Lukekaamme tuo tapahtuma seuraavasta:

 

"Ja katso, taivaista kuului ääni, joka sanoi: "Tämä on minun rakas Poikani, johon minä olen mielistynyt."

 

Apostolit kirjoittivat, että Jeesuksen kasteen aikana tuli ääni taivaasta puhuen Jeesuksen olevan Hänen Poikansa.

 

Maestro kysyy: Voimmeko me kuulla Jumalan äänen?

 

"Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)." 2. Moos. 20:19

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

and said to Moses, "Speak to us yourself and we will listen.

But do not have God speak to us or we will die."

Exodus 20:19 (NIV)

 

"Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme tai me kuolemme." - Tuona kyseisenä aikana Israelin kansa silminäkijätodisti valtavan suuria ihmeitä ja kun he kuulivat Jumalan puhuvan, he vapisivat pelosta. He valitsivat Profeetta Mooseksen olemaan se yksi, joka puhuu Jumalan kanssa, ja Mooses voisi sitten vastavuoroisesti puhua heille.

 

Tämän Israelilaisten pyynnön seurauksena, eli että Profeetta Mooses puhuisi Jumalan puolesta tuona aikana, niin mitä Jumala sääti siitä ajasta lähtien käytännöksi?

 

"On tapahtuva aivan niin, kuin sinä Herralta, sinun Jumalaltasi, anoit Hoorebilla, silloin kun seurakunta oli koolla ja sanoit: 'Älköön minun enää suotako kuulla Herran, minun Jumalani, ääntä älköönkä nähdä tätä suurta tulta, etten kuolisi'." 5. Moos. 18:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For this is what you asked of the LORD your God at Horeb on the day

of the assembly when you said, "Let us not hear the voice of the

LORD our God nor see this great fire anymore, or we will die."

Deuteronomy 18:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä tämä on se mitä te pyysitte HERRALTA teidän Jumalaltanne Horeb-vuorella, kun olitte yhdessä kokoontuneina ja te sanoitte, "Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme." 5. Moos. 18:16

 

"Älä anna meidän enää kuulla HERRAN Jumalamme ääntä, emmekä myöskään nähdä mahtavaa tulta enää, tai me kuolemme." - Profeetta Mooses muistutti Israelilaisia heidän pyynnöstään, ettei Jumala enää puhuisi heille suoraan.

  

Mitä Jumala sanoi?

 

"Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." 5. Moos. 18:17

 

"Ja Herra sanoi minulle: 'Mitä he ovat puhuneet, on oikein puhuttu." - Tässä, Jumala VAHVISTAA Israelin kansan lausunnon totuudenmukaisuuden ja paikkaansapitävyyden: Että he kuolevat kun he kirjaimellisesti kuulevat Jumalan äänen. Aina siitä ajasta lähtien Jumala on ohjannut Hänen sanomansa Hänen kansalleen Israelille Hänen profeettojensa kautta.

 

Siten ollen, apostolien lausunto siitä, että he kuulivat Jumalan äänen, ei ole totta, koska he eivät kuolleet! He jopa elivät kertoakseen heidän tarinansa. He ovat tehneet Jumalasta valehtelijan. Nämä Apostolit laativat kuvitteellisen kerronnan siitä, mitä todella tapahtui Jeesukselle!

 

Me voimme lukea Maestro Evangelistan ilmestyksistä Jumalan sanan kautta Raamatusta, että niin kutsuttu "Jeesuksen Kaste", jossa Jumala muka puhui taivaasta, että Jeesus on Hänen poikansa ON VALE ja KEKSITTYÄ. Jumalan on jo antanut säädöksen Mooseksen aikana, että Hän ei enää puhu suoraan Juutalaisille. Jumala puhuu heille ainoastaan profeetta Mooseksen kautta (2. Moos. 20:18-19).

 

Jumala asetti myös Hänen säädöksensä 2. Samuel 7:12-14, että se yksi, jonka Hän tulee valitsemaan Daavidin sukulinjasta on ainoastaan vastaanottava "kunniamaininnan/tittelin" tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika", eikä hän ole suora Hänen Poikansa. Tämä vielä entisestään vahvistaa ja todistaa, että Jumala ei puhunut Jeesuksen kasteen aikana, jotta suoritti Johannes Kastaja.

 

Uskontojen saarnaajat eivät voi hyväksyä tätä tosiasiaa, vaan he väittävät, että Jumala "verhosi Itsensä Hänen kirkkaudessaan ja kunniassaan" Jeesuksen kasteen aikana. Tämä merkitsee sitä, että Jumala hallitsi ja sääteli Hänen voimaansa sillä tavalla, että tapahtuman aikana Jordanjoella paikalla olleet ihmiset, jotka kuulivat Hänen mahtavan Äänensä, eivät kuolisi.

 

On erittäin selkeän todennäköistä, että uskontojen saarnaajat tekevät järjettömän perusteluyrityksen ylläpitääkseen ja tukeakseen apostolien valheita. Profetia 2. Samuel 7:12-14 osoittaa, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen/sukuseuraaja, ei koskaan Hänen suora Poikansa. Tämä on täysin vastaista apostolien väitteelle.

 

Lukekaamme toinen jae osoittaman apostolien epäjohdonmukaisuutta koskien Jeesuksen kastetta:

 

"Ja Johannekselle kertoivat hänen opetuslapsensa tästä kaikesta. Niin Johannes kutsui luoksensa opetuslapsistaan kaksi ja lähetti heidät Herran tykö kysymään: "Oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?" Miehet saapuivat hänen tykönsä ja sanoivat: "JOHANNES KASTAJA ON LÄHETTÄNYT MEIDÄT SINUN TYKÖSI JA KYSYY: 'OLETKO SINÄ SE TULEVA, VAI PITÄÄKÖ MEIDÄN TOISTA ODOTTAMAN?'" Luuk. 7:18-20

 

"Miehet saapuivat hänen (Jeesuksen) tykönsä ja sanoivat: "Johannes kastaja on lähettänyt meidät sinun tykösi ja kysyy: 'oletko sinä se tuleva, vai pitääkö meidän toista odottaman?'" - Tästä me voimme lukea, että Johannes Kastaja (joka oli nyt vangittuna Jeesuksen kasteen jälkeen) lähetti kaksi hänen opetuslastaan Jeesuksen luo kysymään häneltä, jos hän olisi se Jumalan lähettämä vai eikö ole.

 

On aivan naurettavaa Johannes Kastajalta kysyä tuollainen kysymys, koska Matteus 3:17 me voimme lukea, että hän oli se, joka kastoi Jeesuksen (Jordanjoella) ja siten ollen oli erittäin vahvasti läsnä kun Jumala (kuten apostolit väittivät) puhui taivaasta ja sanoi "Tämä on minun Poikani" (Matt. 3:17).

 

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että apostolit todellakin tarkoituksellisesti valehtelivat koskien todellista ja aitoa Jeesusta. Jumala EI TODELLISUUDESSA PUHUNUT tuon kyseisen tapahtuman, oletetun Jeesuksen kasteen, aikana. Ei ole lainkaan merkillistä, että Jumala hylkäsi Johannes Kastajan telotettavaksi (pää kaulasta katki) tanssijan pyynnöstä.

 

Aivan kuten Jumala hylkäsi Jeesuksen ihmisten käsien kautta pahoinpidellyksi ja julmasti tapetuksi hänen omien väärintekojensa seurauksena (Jeesus petti hänen kanssaisraelilaisensa sekä ihmiskunnan väittämällä olevansa kirjaimellinen Jumalan poika ja saarnaamalla Saatanan opetuksia), Jumala myös hylkäsi Johannes Kastajan kuolemaan erittäin nöyryyttävän kuoleman rangaistuksena Israelin kansan pettämisestä koskien kastamista.

 

Ole muistutettu, että tässä ei ole kyseessä Jeesuksen halventaminen tai saattaminen huonoon valoon, vaan enemminkin aidon ja toden kertomuksen paljastamisesta koskien Jeesusta, jonka Jeesuksen apostolit ovat kätkeneet. Jumala näyttää meille (Raamatun kirjoitusten kautta) sen, minkä Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmoittaa.

 

Menemme takaisin Danielin kirjaan 12:3, ja tulemme havaitsemaan millä tavalla Jumala tarkastelee niitä, jotka tulevat ymmärtämään eron Jumalan oikean ja aidon sanoman sekä uskontojen valheellisen opetuksen välillä?

 

"Ja taidolliset (wise, viisaat) loistavat, niinkuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne, jotka monta vanhurskauteen (oikeamielisyyteen) saattavat, niinkuin tähdet, aina ja iankaikkisesti." Daniel 12:3

 

"Ja viisaat loistavat," - ihmiset, jotka kuuntelevat näitä ilmestyksiä, jotka meille ilmoittaa hän, joka on symbolisesti ´Mikael´ tai ´Jumalan mahtava prinssi´, joka ei ole kukaan muu kuin "Profeetta kuin Mooses", Maestro Evangelista.

 

"loistavat… niinkuin tähdet" - sitten kun he oppivat ja tunnustavat Jumalan Nimen kuten on ilmoittanut profeetta kuin Mooses.

 

"jotka monta vanhurskauteen (oikeamielisyyteen) saattavat" - Oikeamielisyys: Profeetan kuin Mooseksen kautta, maailman ihmiset tulevat ymmärtämään, että Jumala ei ole luonut heitä olemaan pelkästään sokeita seuraajia, vaan olemaan Hänen kuvansa kaltaisia oikeamielisyydessä; olemaan älykkäitä kuin on Hän. Tämän opetuksen myötä uskontojen vääriä ja valheellisia opetuksia ei tule enää olemaan.

 

Onko se totta, että viisaus on löydettävissä noista ihmisistä, jotka tulevat tunnustamaan ja peläten kunnioittamaan aitoa Jumalan Nimeä?

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The LORD is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! HERRA huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9 

 

"Herra huutaa kaupungille" - Jumala huutaa/kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, ja hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka tulevat olemaan katsottuja viisaiksi, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat aidon Jumalan Nimen kuten on ilmoittanut Viimeinen Profeetta. He ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen välillä koskien Jumalaa.

 

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." - Tämä tarkoittaa, että "profeetan kuin Mooseksen" merkki ei tule ilmi ihmeiden kautta. Mooseksen tekemät ihmeet ovat johdetut tai liityt tukevasti hänen sauvaansa.

 

Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa.

 

Milloin kaikki nämä asiat tapahtuvat? Mitkä ovat siitä merkkeinä?

 

"Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti. Monet sitä tutkivat, ja ymmärrys lisääntyy." Daniel 12:4

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you, Daniel, close up and seal the words of the scroll until the time of the end. Many will go here and there to increase knowledge."  Daniel 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinä Daniel, sulje ja sinetöi tämän käärön sanat aina lopun aikaan asti. Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." Daniel 12:4

 

"sulje ja sinetöi tämän käärön sanat" - Danielille ei annettu auktoriteettia paljastaa tai ilmoittaa hänelle annettujen ilmestysten merkitystä tai tarkoitusta.

 

"aina lopun aikaan asti" - se tulee tapahtumaan kaukaisena aikana, ei hänen omana aikanaan.  Keiden aika tulee päättymään?

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin (authority, auktoriteetin) ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

"sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." - Se keneen on viitattu, jonka aika tulee päättymään, tulee olemaan Saatanan petos Jeesuksen ja uskontojen kautta.

 

Onko se totta, että paholaisen aika on nyt tulossa loppuunsa?

 

"Sentähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

"koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" - Tämän vuoksi aito ja todellinen merkitys sille, mitä on kirjoitettu Danielin kirjaa (erityisesti koskien niitä, jotka nousevat/heräävät), tulee ymmärretyksi kun Saatanan petos on päättymässä. Se aika on oleva Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen tulo!

 

Luemme uudelleen Daniel 12:4:

 

"Mutta sinä Daniel, sulje ja sinetöi tämän käärön sanat aina lopun aikaan asti. Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." Daniel 12:4

 

"Monet sitä tulkitsevat, tietoa ja tuntemusta lisätäkseen." - se on aika, jolloin maailmassa oleva tuntemus, tieto ja teknologinen kehitys ovat huipussaan. Maestro Evangelista sanoo, että Danielin ilmestyksen täyttymys tulee olemaan meidän nykyisenä aikanamme.

 

Ja nyt, tämä ainoastaan osoittaa sen, että profeettojen kirjoitusten merkitys ja tarkoitus Raamatussa voi ainoastaan tulla avatuksi aikana, jolloin ihmisten tuntemus ja tieto ovat kasvaneet. Profeetta kuin Mooses, Viimeinen Profeetta (jolle Jumala on antanut tuntemuksen ja tiedon sekä auktoriteetin selittää Hänen sanansa) tulee nousemaan esiin juuri tällä teknologian aikakaudella tai informaation ajanjaksolla.

 

Kuinka Jumalan sana (joka puhuu juuri meidän nykyisestä Informaation ajanjaksostamme) tulla ymmärretyksi, mikäli Viimeinen Profeetta ilmestyisi aikana, jolloin ihmiskunnan sosiaalinen tila ja asema ei ole vielä luku- ja kirjoitustaitoisesti sivistynyt?

 

Tästä syystä Jumala kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen aikana, jolloin Informaatioon kyetään helposti pääsemään käsiksi ja sinuiksi kenen tahansa yksilön taholta - Internetin Aikakaudella, niin että kaikki ilmetykset, jotka Jumala on antanut Hänen Viimeiselle Profeetalleen (Raamatusta koskien Hänen suurta Nimeään) voivat tulla transkriboiduksi tai puhtaaksikirjoitetuksi ja ladatuksi Internetin avulla.

 

Siksi nimi: www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja minä, Daniel, näin, ja katso, siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." Daniel 12:5

 

"siellä seisoi kaksi muuta, toinen virran tällä rannalla, toinen virran tuolla rannalla." - Ne muut kaksi itsenäistä kokonaisuutta, jotka Profeetta Daniel näki hänen ilmestyksessään, viittaa profeetta Moosekseen ja profeettaan, jonka Jumala tulee lähettämään kuin Mooseksen. Joki symboloi sitä kuinka heidät on asetettu erilleen ajan käsitteen mukaan.

 

"Ja toinen sanoi pellavapukuiselle miehelle, joka oli virran vetten yläpuolella: Kuinka kauan on vielä näitten ihmeellisten asiain loppuun?" Daniel 12:6

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos;

 

"One of them said to the man clothed in linen, who was above the waters of the river, "How long will it be before these astonishing things are fulfilled?" 

Daniel 12:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

 "Toinen heistä sanoi pellavaan puetulle miehelle, joka oli joen vetten yllä, "Kuinka kauan on oleva, kunnes nämä pelottavan ihmeelliset asiat saavat täyttymyksensä?" Daniel 12:6

 

"Kuinka kauan on oleva, kunnes nämä pelottavan ihmeelliset asiat saavat täyttymyksensä?" - Mies puettuna pellavaan jolta kysyttiin, symboloi profeettaa kuin Moosesta, sillä se on hän, jonka Jumala tulee lähettämään ja selittämään profetiat ja näyt, jotka ovat aikaisemmin muiden profeettojen kirjoittamat.

 

Kuinka me tiedämme, että se on juuri profeetta kuin Mooses, joka symboloi miestä puettuna pellavaan?

 

"Ja minä kuuntelin pellavapukuista miestä, joka oli virran vetten yläpuolella, ja hän nosti oikean ja vasemman kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää iankaikkisesti: "Siihen on vielä aika, kaksi aikaa ja puoli aikaa. Ja kun pyhän kansan yhden osan hajotus on loppunut, silloin nämä kaikki täyttyvät." Daniel 12:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The man clothed in linen, who was above the waters of the river, lifted his right hand and his left hand toward heaven, and I heard him swear by him who lives forever, saying, "It will be for a time, times and half a time. When the power of the holy people has been finally broken, all these things will be completed." Daniel 12:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa. Kunnes pyhän kansan vaikutusvalta (muiden kansojen keskuudessa) on viimein katkaistu, niin silloin kaikki nämä asiat saavat täyttymyksensä." Daniel 12:7

 

"Mies, joka oli puettu pellavaan, joka oli virran yläpuolella, nosti hänen oikean kätensä ja vasemman kätensä kohti taivasta, ja minä kuulin hänen vannovan Hänen kauttaan, joka elää ikuisesti, sanoen, "Se tulee oleman yhden ajan, aikoja ja puoli aikaa." - muistakaamme, että tämä oli se ilmestys/näky, jonka Jumala käski profeetta Danielin kirjoittaa.

 

Onko se totta, että pellavaan puettu mies symboloi profeettaa kuin Moosesta tai symbolisesti Jumalan "Enkeliä"?

 

"Ja minä näin erään toisen, väkevän (mahtavan) enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko, ja hänen jalkansa niinkuin tulipatsaat," Ilmestyskirja 10:1

 

"erään toisen, mahtavan enkelin" - se yksi ennalta lähetetty, jolla on auktoriteetti Jumalalta. Tämä on profeetta kuin Mooses. "Enkeli", on se titteli, joka on annettu hänelle Jumalan aitona sanansaattajana. Kaikki minkä Jumala on käskenyt häntä ilmoittamaan meille Raamatusta, hän on esittänyt annettujen webbisivujen kautta.

 

"taivaasta" - kaikki kykenevät nyt näkemään Jumalan sanoman tämän dokumentin ja Internetin kautta, jonka Hänen profeettansa, Maestro Evangelista on ilmoittanut.

 

"hänen kasvonsa olivat niinkuin aurinko" - minkä takia tulevan enkelin kasvot ovat kuvatut kyseisen kaltaiseksi:

 

Millä tavalla Mooses oli kuvattu aikaisemmin, kun hän tulee Jumalan kanssa puhumisen jälkeen?

 

"Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa." 2. Moos. 34:29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When Moses came down from Mount Sinai with the two tablets of the

covenant law in his hands, he was not aware that his face was radiant

because he had spoken with the Lord." Exodus 34:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Mooses tuli alas Siinain Vuorelta kaksi liiton laintaulua käsissään, hän ei ollut tietoinen, että hänen kasvonsa säteilivät, koska hän oli puhunut Herran kanssa." 2. Moos. 34:29

 

Kun Mooses tuli alas Siinain Vuorelta puhuttuaan Jumalan kanssa, hänen kasvonsa loistivat kuten aurinko. Ja kuvaus koskien tulevaa "Enkeliä" - hänen "kasvonsa olivat niinkuin aurinko", osoittaa ja merkitsee, että hänellä on sama Jumalan auktoriteetti kuin profeetta Mooseksella. Tämä merkitsee sitä, että enkeli on TODELLA juuri kyseinen tuleva profeetta, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista. Jatkamme lukemistamme:

 

"ja hänellä oli kädessään avattu kirjanen. Ja hän laski oikean jalkansa meren päälle ja vasemman maan päälle" Ilmestyskirja 10:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He was holding a little scroll, which lay open in his hand. He planted his right foot on the sea and his left foot on the land," Revelation 10:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän piti kädessään pientä kirjakääröä, joka oli avoimena hänen kämmenellään. Hän asetti oikean jalkansa meren päälle ja vasemman jalkansa maan päälle," Ilmestyskirja 10:2

 

Mooseksen aikana, hän toi ainoastaan kivitaulun. Profeetalle kuin Moosekselle Jumala antoi "pienen kirjakäärön" (joka on Pyhä Raamattu), tai Jumalan Pyhä Kirja. Hän ei ainoastaan selitä Mooseksen kirjoittamia Jumalan sanoja, vaan myös niiden, jotka ovat kirjoitetut muiden Raamatullisten profeettojen kautta.

 

"ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." Ilmestyskirja 10:3

 

"seitsemän ukkosenjylinää" - mitä se tarkoittaa?

 

"Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:5

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin" - Kyseinen "(ukkosen)jylinä" symbolisoi Jumalan Ääntä. Kun me luemme Ilmestyskirja 10:3 me voimme nyt ymmärtää, että mihin sanonta "seitsemän ukkosenjylinää" viittaa:

 

"ja huusi suurella äänellä, niinkuin leijona ärjyy; ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." Ilmestyskirja 10:3

 

"ja kun hän huusi, antoivat ne seitsemän ukkosenjylinää ääntensä puhua." - Kun tuo enkeli (profeetta kuin Mooses) jolla on hallussaan " pieni kirjakäärö", huusi, tässä seitsemän ukkosenjylinän äänet puhuivat ja se antaa lisämerkityksen ja tunnekuvauksen alkuperäiselle, että kun profeetta selittää Raamattuun (pieneen kirjakääröön) kirjoitetut ikuiset Jumalan sanat, niin silloin hän puhuu niillä sanoilla, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa.

 

Me voimme todistaa Jumalan sanan toteutuvan nyt kun me luemme tätä artikkelia.

 

Seuraava tapahtuma on siitä, millä tavalla Jumala on ohjeistanut profeettaa kuin Moosesta, Maestro Evangelistaa, kun Hän kutsui hänet Hänen profeetakseen.

 

"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita." Ilmestyskirja 10:4

 

"äläkä sitä kirjoita" - profeetalle kuin Moosekselle oli annettu tarkka ja ehdoton ohje olla kirjoittamatta ilmestyksiä omin neuvoin.

 

Sinä saatat kysyä, kuinka se voi olla niin että kyseinen enkeli/profeetta, johon on viitattu tässä kappaleessa (Ilmestyskirja 10:4), on myös se, jota on käsketty olemaan kirjoittamatta.

 

"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa" - Niille joillekin, jotka vasta aloittelevat Raamatun lukemista ja opiskelua ja joilla ei ole Jumalan antamaa auktoriteettia, niin saattaa näyttää siltä kuin Ilmestyskirjan kirjoittaja on se, jota on käsketty olemaan kirjoittamatta näitä ilmetyksiä.

 

Me olemme oppineet aikaisemmin, että aito Ilmestyskirjan kirjoittana ei ole apostoli, vaan profeetta, jonka nimi on myös Johannes. Aivan kuten muut profeetat Vanhassa Testamentissa, hän oli määrätty tehtäväkseen ainoastaan kirjoittamaan hänelle näytetyty näyt, mutta ei koskaan selittämään.

 

Siten ollen, mikä hän (Johannes) on se, jota on ohjeistettu olemaan kirjoittamatta sitä, mitä seitsemän ukkosenjylinää tai mitä Jumala on puhunut, niin sitten Ilmestyskirjaa ei olisi koskaan kirjoitettu.

 

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että Ilmestyskirjan kirjoittaja tai Profeetta Johannes ei ollut se mies, jota käskettiin olemaan kirjoittamatta, vaan juuri profeetta kuin Mooses, joka on myös "mahtava enkeli", mainittuna tässä samaisessa kappaleessa.

 

Nämä jakeet (Ilmestyskirja 10:1-3) koskien tulevaa Enkeliä sekä miestä, joka oli käsketty olemaan kirjoittamatta sitä (Ilmestyskirja 10:4), kuvaa tai ilmaisee sitä hetkeä, jolloin Jumala ilmoitti Raamatusta Hänen aidon opetuksensa Opettaja Evangelistalle. Jae jakeelta aina eteenpäin ja erityisesti koskien Hänen aitoa Nimeään, aito Jeesusta ja hänen (Opettaja Evangelistan) auktoriteettia olemaan Jumalan aito profeetta meidän aikanamme. Tuo mahtava enkeli (näemme, kuinka hän on Jumalan valitsema Raamatun kirjoituksista) pyrki kirjoittamaan ilmestykset, mutta tuli muistutetuksi, ettei saa kirjoittaa sitä (hänen ei ole tarvetta tehdä niin), koska Jumala tulee ohjeistamaan Raamatun kirjoitusten selittämisessä.

 

Ymmärtääksemme minkä takia tuleva profeetta oli käsketty olemaan kirjoittamatta ilmestyksiä:

 

 "Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa, vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:5-7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the angel I had seen standing on the sea and on the land raised his right hand to heaven. And he swore by him who lives forever and ever, who created the heavens and all that is in them, the earth and all that is in it, and the sea and all that is in it, and said, "There will be no more delay! But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."

Revelation 10: 5-7 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"Sitten enkeli, jonka Minä olin nähnyt seisovan meressä ja maalla nosti oikean kätensä kohti taivasta. Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti, joka loi taivaat kaiken niissä olevan, maan ja kaiken siinä olevan, ja meren ja kaiken siinä olevan ja sanoi, "Mikään ei tätä enää viivytä! Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:5-7

 

"Sitten enkeli, jonka Minä olin nähnyt seisovan meressä ja maalla nosti oikean kätensä kohti taivasta. Ja hän vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja ikuisesti," - Tämä todistaa sen, että mies puettuna valkoiseen pellavaan, jonka Daniel näki (Kappaleessa 12 jae 7) puhuu Profeetasta kuin Mooseksesta, sillä se on hän, joka on mahtava "enkeli" kuvattuna tässä kappaleessa "seitsemäntenä enkelinä" - tarkoittaen ´sanomaa´ ei kirjaimellista enkeliä.

 

"Jumalan salaisuus tullaan silloin saattamaan päätökseen, aivan kuten Hän on ilmoittanut Hänen palvelijoilleen profeetoille." - Maestro Evangelista sanoo, että syy siihen minkä takia hänen ei sallittu kirjoittaa uutta Testamenttia, johtuu siitä, että Raamatussa olevat profeettojen kirjoitukset ovat kylliksi julistamaan Jumalan aitoa sanomaa. Profeettana kuin Mooses, sen mitä hän tulee tekemään, on ainoastaan odottaa Jumalalta ohjeita siitä, millä tavalla hän tulee selittämään Raamattuun kirjoitetun.

 

Jumala tulee asettamaan Hänen sanansa hänen (Maestron) suuhun, niin että hän voi ilmoittaa Hänen (Jumalan) aidon ja oikean Nimen sekä aidon Jeesuksen Raamatun kirjiotuksista. Siten ollen, kun hän aloittaa ilmestyksensä ilmoittamisen koko maailmalle, me tulemme havaitsemaan tosiasian, että enää ei todellakaan ole minkäänlaista salaisuutta koskien Jumalaa ja Jeesusta - kaikki mysteeri tai Jumalan sanassa olevat salaisuudet, jotka ovat profeettojen kirjoittamat, tulevat ymmärretyksi ja siten tulevat täytetyksi!

 

Sinä saatat kysyä: Millä tavalla Jumala teki profeetasta kuin Mooseksesta Hänen mahtavan "Enkelinsä" ja miksi hän oli puettu valkoiseen pellavaan Danielin kirjassa 12:7?

 

Selitys sille löytyy seuraavasta:

 

 

                                      

"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan seisomassa HERRAN enkelin edessä ja saatanan seisomassa hänen oikealla puolellaan, häntä syyttämässä." Sakarja 3:1

 

"Ja hän näytti minulle ylimmäisen papin Joosuan" - Joosua on Mooseksen seuraajan nimi, tämä symbolisoi profeetan kuin Mooseksen tuloa, jonka Jumala on lähettävä.

 

Joosua oli se, joka saattoi Israelilaiset Luvattuun Maahan; hän täytti sen minkä Mooses epäonnistui täyttämään ja saattamaan päätökseen.

 

Profeetta kuin Mooseson profeetallinen Joosua, joka on mainittu tässä profetiassa. Hän on tuo yksi, joka saattaa ihmiset ymmärrykseen ja tietoo koskien Jumalan lakeja tai liittoa sekä erityisesti ilmetystä koskien Hänen suurta Nimeään, jota Jumala ei sallinut Mooseksen tehdä (2. Moos. 3:12-14). Ja samanaikaisesti Maestro Eraño Evangelista on Jumalan palvelija, joka on johdattava kaikkia ihmisiä ja opettaa heitä kuinka teemme planeetastamme yhden suuren Eedenin Puutarhan, sillä tavoin täyttäen Jumalan todellisen tarkoituksen ihmiskunnalle.

 

Profeetta Sakarja, aivan kuten profeetta Johannes, myös näki hänelle näytetyssä ilmestyksessä Profeetan kuin Mooseksen kutsumisen tehtäväänsä.                                         

 

"seisomassa HERRAN enkelin edessä" - Minkä takia profeetallinen Joosua tai profeetta kuin Mooses seisoo HERRAN enkelin edessä? Mitä se symbolisoi?

 

"Ja Mooses kaitsi appensa Jetron, Midianin papin, lampaita. Ja kun hän kerran ajoi lampaita erämaan tuolle puolen, tuli hän Jumalan vuoren, Hoorebin, juurelle.  Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta; ja hän näki, että pensas paloi ilmitulessa, mutta pensas ei kuitenkaan kulunut." 2. Moos. 3:1-2

 

"Silloin Herran enkeli ilmestyi hänelle tulen liekissä keskellä orjantappurapensasta;" - HERRAN enkeli ilmestyi Moosekselle ilmoittamaan hänelle Jumalan kutsumisesta.

 

Kuten on kirjoitettu Sakarja 3:1, me voimme nyt ymmärtää minkä takia on kirjoitettu, että profeetta Joosua seisoo HERRAN enkelin edessä - tämä symbolisoi profeetan kuin Mooseksen kutsumista tehtäväänsä.

 

Aivan kuten Jumala käski profeetta Johanneksen kirjoittaa Ilmestyskirja, niin Jumala myös käski Profeetta Sakarjan merkitä muistiin tämän ilmestyksen, että kun profeetta kuin Mooses tulee, hän ei enää tee uutta kirjaa, vaan enemminkin selittää sen kuinka aikaisemmat profeetat olivat Jumalan tiedottamia hänen tulostaan.

 

Jatkaaksemme:

                           

"Ja Herra sanoi saatanalle: "Herra nuhdelkoon sinua, saatana. Nuhdelkoon sinua Herra, joka on valinnut Jerusalemin. Eikö tämä ole kekäle, joka on tulesta temmattu?" Sakarja 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD said to Satan, "The LORD rebukes you, Satan!

The LORD, who has chosen Jerusalem, rebukes you!

Is not this man a burning stick snatched from the fire?"

Zechariah 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin, nuhtelee sinua! Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" Sakarja 3:2

 

"HERRA sanoi saatanalle, "HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA" - Mitä Jumala tahtoo näyttää meillä tässä jakeessa?

 

"Niin HERRA sanoi saatanalle: Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Saatana vastasi HERRALLE ja sanoi: Suottako Job pelkää Jumalaa? Olethan itse kaikilta puolin suojannut hänet, hänen talonsa ja kaiken, mitä hänellä on; olet siunannut hänen kättensä työn, ja hänen karjalaumansa ovat levinneet ympäri maata. Mutta ojennapa kätesi ja koske kaikkeen, mitä hänellä on: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi. Niin HERRA sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi; älä vain koske kädelläsi häneen itseensä. Ja saatana meni pois HERRAN edestä." Job 8-12

 

"Niin Herra sanoi saatanalle: Katso, kaikki, mitä hänellä on, olkoon sinun käsissäsi" - Saatana haastoi Jumalan koskien Jobin lojaaliutta ja Jumala salli Saatanan testata Jobia.

 

"älä vain koske kädelläsi häneen itseensä" - Tämä aidon selkeästi osoittaa Saatanan olevan Jumalan alainen. Jumala antoi Saatanalle käskyn, ettei tämä saa viedä Jobin elämää.

 

Miksi Jumala ei sallinut Saatanan ottavan Jobia hengiltä tai vievät Jobin elämää?

 

"Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job 14:10-12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But man dies and is laid low; he breathes his last and is no more. As water disappears from the sea a riverbed becomes parched and dry, so man lies down and does not rise; till the heavens are no more, men will not awake or be roused from their sleep." Job 14:10-12 (NIV)

 

 Suora suomennos:

                                                                                                      

"Mutta ihminen kuolee ja on pantu maan alle; hän henkäisee viimeisensä, eikä häntä enää ole. Aivan kuten vesi katoaa merestä, niin kuin joenuoma tulee rutikuivaksi ja ehtyy, niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." Job 14:10-12

 

"niin myös ihminen maahan pannaan, eikä enää nouse; ennen kuin taivaita ei enää ole, ihmiset eivät herää tai nouse unestaan." - Syy sille, että Jumala ei sallinut Saatanan vievän Jobin elämää, on se, että sitten kun Job kuolee, hän ei enää nouse ylös. Uskontojen opetus koskien kuolemanjälkeistä elämää taivaassa ei ole totta.

 

 Tämä Jumalan määräys Saatanalle olla ottamatta Jobin elämää, saattaa meidät ymmärrykseen siitä, mitä Jumala sanoi Sakarja 3 jakeessa 2, Jumala tahtoo näyttää meille, että Saatana on Hänen auktoriteettinsa alainen. Eedenin Puutarhan tapahtuman jälkeen, jossa hän testasi Adamia ja Eevaa ilman Jumalan lupaa, Saatana ei toistanut tekemäänsä virhettä toistamiseen. Selkeänä esimerkkinä on se, kun hän seurasi ja noudatti Jumalan määräystä olla ottamatta Jobilta elämää.

 

Sakarja 3 jakeessa 2, me voimme myös lukea, että Jumala antoi määräyksen saatanalle, ettei tämä asetu Hänen profeettansa kuin Mooseksen - symbolisen Joosuan - palvelutehtävän tielle.

 

Tämä myös symbolisoi taistelun jatkumoa Eedenin Puutarhassa, josta on aiemmin kerrottu ja joka käydään naisen siemenen ja käärmeen siemenen välillä (Viittaus: 1. Moos. 3:15).

 

Käärmeen siemen ei ole kukaan muu kuin Jeesus, sillä hän hyväksyi Saatanan tarjouksen ja saarnasi hänen opetuksia kääntäen ja kumoten Jumalan lait. Hänen kuolemansa jälkeen hänen petostaan jatkoivat hänen apostolinsa heidän kirjoitustensa kautta Uudessa Testamentissa. Ja vuorostaan tämä tuli levitetyksi koko maailmaan uskontojen kautta. (Tämä on syy sille, miksi Ilmestyskirjasta 12:9 me voimme lukea, että Saatanalla on monia ´enkeleitä´ tai sanansaattajia, koska hänen opetuksensa tulivat levitetyksi uskontojen kautta.)

 

Profeetallinen Joosua symbolisoi naisen siementä, joka on murskaava käärmeen (Saatanan) pään, eli se tarkoittaa sitä, että hän on se yksi, jonka Jumala on valinnut johtamaan kaikki ihmiset oikeamielisyyteen sekä paljastamaan ne, jotka jatkavat käärmeen (Saatanan) petosta.

 

"HERRA nuhtelee sinua, saatana! HERRA, joka on valinnut Jerusalemin" - Jälleen, minkä takia Jerusalem on mainittu?

  

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

Tämä on Jumalan lupaus; Hän tulee asettamaan Hänen Nimensä ainoastaan Jerusalemiin. Viittasiko Jumala tässä Jerusalemiin, joka sijaitsee Lähi-Idässä?

 

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (Minä kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi se on mainittuna tässä "Uutena Jerusalmina"?

 

Maestro Evangelista sanoo: Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin, joten missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, se paikka tulee olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem".

 

Koska profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, ei ole Juutalainen, vaan muukalainen Filippiineiltä, Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on tuleva julistetuksi tuosta samasta maasta.

Mistä kaukaisesta maasta on profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen, tuleva?

 "Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". " Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. " Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, merten Saarilla. Tämä siksi, koska mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltionsta Idästä.

 

Jumalan Nimi on jo julistettu Opettaja Eraño M. Evangelistan toimesta koko maailmalle juurikin Filippiinien Saarivaltiosta webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info kautta.

 

Nyt, kun Jumalan Nimi on tullut Julistetuksi kyseisestä maasta, niin se tarkoittaa sitä, että Filippiinit on ´Uusi Jerusalem´, jonka Jumala on maininnut Raamatun kirjoituksissa!

 

"Eikä tämä mies ole palava keppi, joka on siepattu tulesta?" - Miksi "siepattu tulesta?" Toisin kuin Jeesus, joka oli Jumalan voitelema ja pitäytyi aikaisemmin Jumalan opetuksissa (mutta tuli Saatanan "käännyttämäksi"), Maestro Evangelista tuli Jumalan poisottamaksi Saatanan petoksesta. Maestro Evangelista on aikaisempi Kristitty, ennen kuin Jumala kutsui hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja ilmoitti hänelle Hänen sanansa Raamatun kirjoituksista.

 

Seuraavista jakeista me voimme nyt ymmärtää minkä takia profeetta kuin Mooses oli mainittu symbolisesti miehenä valkoisessa pellava-asussa Danielin kirjassa luvussa 12 jakeessa 7. 

 

"Ja Joosua oli puettu saastaisiin vaatteisiin, ja hän seisoi enkelin edessä. Niin tämä lausui ja sanoi näin niille, jotka seisoivat hänen edessänsä: Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä. Ja hän sanoi hänelle: Katso, minä olen ottanut sinulta pois pahat tekosi, ja minä puetan sinut juhlavaatteisiin." Sakarja 3:3-4

 

"oli puettu saastaisiin vaatteisiin" - Ero profeetan kuin Mooseksen ja Jeesuksen välillä on se, etä Jumala tietää ettei Jeesuksen sydän ole täysin puhdas ja siitä syystä Jumala antoi hänelle varoituksen (2. Sam. 7:14), eli että joutuisi rangaistuksi ihmisten kautta hakkaamisin ja ruoskimisin, mikäli hän syyllistyy vääryyteen.

 

Profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ollessa kyseessä, se ei ole hänen sydämensä, joka on epäpuhdas/likainen, ainoastaan hänen vaatteensa, joka tarkoittaa hänen asemaansa, hän on aivan tavallinen ihmispersoona kuin kuka tahansa toinen. Se mikä tekee hänestä erityisen, on se tapa, jolla hän tuli valituksi kuten se on profetoitu kauan sitten.

 

Siten, mikäli kuka tahansa yksilö kyseenalaistaa minkä takia yksinkertainen ja tavallinen henkilö kuten hän on, tuli Jumalan valitsemaksi, me kysymme tämän kysymyksen:

 

"Miksi on niin, että vaatimaton ja tavallinen henkilö kuten on Mr. Eraño M. Evangelista, tuli Jumalan valitsemaksi olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja ilmoittamaan kaikki Hänen aidot opetuksensa Raamatun kirjoituksista, etkä kyseessä ole sinä?

 

Ja nyt sinä, kuka tahansa oletkin, pohdi ja mieti tuota kysymystä. Ole muistutettu, että kyseenalaistaessasi minkä takia hän tuli Jumalan valitsemaksi, on jo itsessään naurettava, järjetön ja typerä alun alkaeenkin, koska sinä kyseenalaistat elävän Jumalan Itsensä ja teet näin itsesi näyttämään suuremmin älykkäältä kuin on Jumala.

 

"Riisukaa pois saastaiset vaatteet hänen yltänsä." - Jumala otti häneltä hänen syntinsä pois.

 

Jatkamme: 

 

"Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä." Sakarja 3:5

 

Hänelle annettiin "puhdas käärelakki" - tarkoittaen, että hän tuli Jumalan voitelemaksi.

 

"ja pukivat hänet" - Tämä selittää, minkä takia hänet on symbolisesti mainittu olevan valkoiseen pellavaan puettu mies Danielin kirjassa kappaleessa 12 jakeessa 7, eli siitä syystä, että hän on Jumalan voitelema profeetta, joka tulee valaisemaan koko maailmaa tiedolla Jumalan sanasta Raamatussa ja täyttää Jumalan tarkoituksen!

 

Miksi valkoiseen pellavaan - mitä se symbolisoi?

 

"Ja hänen annettiin pukeutua liinavaatteeseen, hohtavaan ja puhtaaseen: se liina on pyhien vanhurskautus." Ilmestyskirja 19:8

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Fine linen, bright and clean, was given her to wear."

(Fine linen stands for the righteous acts of the saints.)

Revelation 19:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Hienoon pellavakankaaseen, kirkkaan valkoista ja puhdasta, oli annettu hänelle pukeutuakseen." (Hieno pellava tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja.)

Ilmestyskirja 19:8

 

 (Hieno pellava tarkoittaa pyhien oikeamielisiä tekoja) - Siten ollen, kun profeetta kuin Mooses oli kutsuttu mieheksi valkoisessa pellava-asussa se tarkoittaa hänen olevan mies, jonka Jumala tulee lähettämään ja julistamaan Hänen oikeamielisyyttään.

 

Luemme uudelleen Sakarja 3:5:

 

"Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä. Niin he panivat puhtaan käärelakin hänen päähänsä ja pukivat hänet vaatteisiin. Ja Herran enkeli seisoi siinä." Sakarja 3:5

 

 "Minä sanoin: Pantakoon puhdas käärelakki hänen päähänsä" - Me voimme lukea kuinka Jumala antoi auktoriteetin Opettaja Evangelistalle olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses ja Hänen voideltunaan 1. Mooseksen kirjassa 3:15 murskaamaan Saatanan petos tai väärät selitykset Jumalan sanasta. Jeesus epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa ja Maestro Evangelista jatkaa tuota keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää.

 

Kiunka me voimme tietää, että Jumala todella otti Jeesukselta pois tittelin olla ´voideltu yksilö´, hänen epäonnistumisensa ja Saatanan seuraamis-väärintekonsa johdosta ja ohjasi tehtävän toiselle miehelle - profeetalle kuin Moosekselle?

 

 

"Ja sinä saastutettu, jumalaton, sinä Israelin ruhtinas, jonka päivä on silloin tullut, kun syntivelka on loppumäärässään!" Hesekiel 21:25

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"'O profane and wicked prince of Israel, whose day has come, whose time of punishment has reached its climax," Ezekiel 21:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oh, rienaava ja jumalaton Israelin prinssi, jonka päivä on tullut, jonka rangaistuksen aika on saavuttanut määräaikansa/huippunsa," Hesekiel 21:25

 

"jumalaton…prinssi" - hän oli profetoitu Daavidin jälkeläinen (Kuningas Salomon jälkeen) täyttämään profetoitu tehtävä 2. Samuel 7:12-14. Hänet on kuvattu prinssinä, koska hänen oli määrä olla Israelin Kuningas, sitten kun hän saattaa keskeneräisen tehtävän tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisilleen onnistuneesti päätökseen ja pelastaa heidät heidän synneistään.

 

"jumalaton" - sen vuoksi, että hän ei suonut ajatusta Jumalan varoitukselle 2. Samuel 7:14, että kun hän tekee väärinteon, hän joutuu rankaistuksi ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimalla!

 

"rangaistuksen aika on saavuttanut määräaikansa/huippunsa," - hän tulee lopulta paljastetuksi, nyt meidän aikanamme, miehenä, Jumalan rankaisemana omien syntiensä tähden. Ensimmäinen rangaistus oli kun hän joutui Jumalan hylkäämäksi tuomittuna kuolemaan; kuitenkin apostolit piilottivat totuuden laatimalla väärän lausunnon hänestä niin kutsuttuun Uuteen Testamenttiin.

 

Vaikka totuus oli piilotettu, Jumala ei sallinut ja antanut sen pysyä tuntemattomana, vaan sen sijaan kutsui toisen profeetan, jonka nimi oli myös Johannes, kirjoittamaan Ilmestyskirjan, niin että heidän (Apostolien) suuri petos tulisi paljastetuksi sitten, kun Hänen aito profeettansa kuin Mooses tulee.

 

Tässä on kyseessä nyt tuo "päivä" - tuomion päivä on nyt tullut uskontojen ylle, sillä heidän edeltäjänsä, apostolit, ovat nyt havaitut syyllisiksi Jumana sanan vääristelyyn koskien Jeesusta.

 

Mitä Jumala teki Jeesukselle? 

 

"Näin sanoo Herra, Herra (Ylivertainen HERRA): Ota pois käärelakki, nosta pois kruunu. Tämä ei jää tällensä: alhainen korotetaan, korkea alennetaan..." Hesekiel 21:26-27

 

"Ota pois käärelakki, nosta pois kruunu." - Jeesuksen ei sallittu jatkaa hänen tehtäväänsä. Hänen tittelinsä olla Jumalan voideltu oli otettu häneltä pois ja annettu toiselle - tämä mies on profeetta kuin Mooses, kuten kuvattu Sakarjan kirjassa 3:5. Symbolinen Joosua, Opettaja (Maestro) Eraño Martin Evangelista.

 

"Tämä ei jää tällensä: alhainen korotetaan, korkea alennetaan" - Sen takia, että valittu yksilö ei ole Juutalainen, vaan muukalainen, Filippiiniläinen, ja Jumala teki hänestä Israelilaisen, kun Hän ilmoitti hänelle Hänen aidon Nimensä Raamatun kirjoituksista.

 

 Aikaisemmin Juutalainen rotu (Jumalan toinen luominen) oli ainoana kansana Jumalan taholta tarkasteltuna Hänen kansansa Israel, mutta he tekivät syntiä. Heidän viimeinen toivonsa heitä varten palata Jumalan tykö oli Jeesus, joka oli Daavidin jälkeläinen (sukuseuraaja), jolle oli annettu tehtäväksi ilmoittaa Jumalan Nimi kansalleen.

 

Kuitenkin Jeesus petti heidät ja sen sijaan seurasi Saatanaa. Siten ollen he eivät voi enää koskaan väittää olevansa Jumalan valittuja.

 

"Raunioiksi, raunioiksi, raunioiksi minä panen tämän; eikä tästä ole jäävä mitään, kunnes tulee hän, jolla on oikeus (jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu), ja minä annan sen hänelle." Hesekiel 21:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A ruin! A ruin! I will make it a ruin! It will not be restored until he comes to whom it rightfully belongs; to him I will give it.' " Ezekiel 21:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Raunioiksi! Raunioiksi! Minä teen sen raunioiksi! Sitä ei tulla palauttamaan tai herättämään henkiin kunnes tulee hän, jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu; hänelle Minä annan sen.´" Hesekiel 21:27

 

"kunnes tulee hän, jolle se oikeudenmukaisesti kuuluu" - Jumalan antama auktoriteetti Jeesukselle täyttääkseen tehtävän saattaa Jumalan Nimi tunnetuksi Israelilaisille on poisotettu ja toinen saa sen hoidettavaksi - Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

Juutalaiset eivät voi enää väittää, että on yksinomaan heidän suvustaan, kun Jumalan aito voideltu tulee ilmestymään. Hyväksyvät he sitä tai eivät, niin Messias, jonka piti pelastaa heidät, oli Jeesus, mutta Jumala rankaisi häntä julmalla kuolemalla, koska hän petti ja johdatti heidät harhaan esittämällä olevansa todellinen Jumalan Poika ja saarnaamalla Saatanan opetuksia.

 

Mitä jos Juutalaiset väittävät, että vaikka Jeesus on epäonnistunut, niin Jumalan lupaus on vakaa ja voimassa ja tulee aina pysymään heidän kanssaan sillä he ovat Kuningas Daavidin suvusta, Juudan sukulinjasta - onko se voimassa?

  

"Juuda on nuori leijona; saaliilta olet, poikani, noussut. Hän on asettunut makaamaan, hän lepää kuin leijona, kuin naarasleijona - kuka uskaltaa häntä häiritä?" 1. Moos. 49:9

 

Tämä kappale kuvaa Juutalaisten ylpeyttä. Itse asiassa termi Juutalainen, tuli tai syntyi nimestä Juuda.

 

Tästä syystä Ilmestyskirjasta; me voimme lukea Jeesuksen olevan kuvattu seuraavalla tavalla:

 

"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." Ilmestyskirja 5:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then one of the elders said to me, "Do not weep! See, the Lion of the tribe of Judah, the Root of David, has triumphed. He is able to open the scroll and its seven seals." Revelation 5:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten eräs vanhemmista sanoi minulle, " Älä itke! Katso, Juudan suvun leijona, Daavidin Juuri, on voittanut. Hän on kyvykäs avaamaan kirjakäärön ja sen seitsemän sinettiä." Ilmestyskirja 5:5

 

Kyseinen "leijona" on myös Daavidin Juuri.

 

"Katso, Juudan suvun leijona, Daavidin Juuri, on voittanut." - Tämä on uskontojen ja apostolien väite koskien tätä kyseistä "Leijonaa".

 

Sen mitä profeetta Johannes on kirjoittanut tässä jakeessa, on symbolisesti se, mitä uskonnot ovat tehneet Jeesukselle - eli se on heidän valheellinen väitteensä, että Jeesuksen kuolema on hänen tehtävänsä täyttymys.

 

Todellisuudessa se on todiste hänen epäonnistumisestaan, kuten Jumala on sanonut 2. Samuelin kirjassa 7:14, että hänen julma kuolemansa tulee tapahtumaan sitten kun hän syyllistyy vääryyteen.

 

Kuka sitten on Daavidin Juuri?

 

 "Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Jeesus on Daavidin Juuri ja myös katsottu olevan Juudan "leijona", edustaen Juutalaista rotua. Koska hän epäonnistui, niin se kunnia ja auktoriteetti, jonka Jumala on taannut Juutalaiselle rodulle, on nyt oleva poisotettu heiltä. Onko se totta?

  

"Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." 1. Moos. 49:10

 

"Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä" - Tämä on syy sille, että me voimme lukea historiasta, että vaikka heidät on valloitettu ja voitettu, niin Juutalaiset ovat kyenneet nousemaan jälleen ja hävittämään heidän valloittajansa ja tunkeilijat.

 

"kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat" - Tämä tarkoittaa sitä, että auktoriteetti olla Jumalan kansa ei enää ole Juutalaisten väittämällä tavalla, kun seuraava ja aito valittu nousee. Tämä selkeyttää sen, että Jumala on ottanut pois auktoriteetin Juudalta tai Juutalaisilta, koska heidän viimeinen Leijonansa - Jeesus, epäonnistui. Jumala on antanut sen toiselle, muukalaiselle, jonka Jumala on kutsunut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses; Filippiiniläinen, Opettaja Eraño M. Evangelista.

 

Mikäli "aikaisempi" Israelin kansa - tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Nimeä, jonka Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan ilmoittamaan ja yhä sanovat, että heidän isiensä Jumala tulee aina olemaan heidän kanssaan, niin mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

 

 "Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää." Aamos 8:1-2

 

"Minä en säästä heitä enää." - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan.

 

Se, että minkä takia on sanottu " jonka se on ja jota kansat tottelevat" 1. Mooseksen kirjassa 49:10 - me tulemme tietämään myöhemmin minkä suuren tittelin Jumala on antanut profeetalle kuin Moosekselle.

 

Palaamme Sakarjan kirjaan Kappaleeseen 3, Jakeeseen 6-7:

 

Jatkamme:

  

"Ja Herran enkeli todisti Joosualle sanoen: Näin sanoo Herra Sebaot: Jos sinä vaellat minun teilläni ja hoidat minun säätämäni tehtävät, saat sinä myös tuomita minun huonettani ja vartioida minun esikartanoitani, ja minä annan sinulle pääsyn näiden joukkoon, jotka tässä seisovat." Sakarja 3:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The angel of the LORD gave this charge to Joshua: "This is what the LORD Almighty says: 'If you will walk in my ways and keep my requirements, then you will govern my house and have charge of my courts, and I will give you a place among these standing here." Zechariah 3:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN enkeli antoi tämän velvoitteen Joosualle: "Tämä on se, mitä HERRA Kaikkivaltias sanoo: ´jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani, niin sinä saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana ja Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa." Sakarja 3:6-7

 

Koska hän oli voidelty, hänelle oli myös annettu ehto.

 

Jumala antaa tai asettaa aina ehdon (Siunauksen ja Kirouksen) Hänen profeetoilleen.

 

"jos sinä kuljet minun käskemiäni teitä ja noudatat minun vaatimuksiani" - Tämä on annettu ehto; totella Jumalaa ja Hänen käskyjään sekä säädöksiään.

 

"saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana" - hän tulee perustamaan uuden Jumalan Huoneen tai uuden Jumalan kansan. Tästä syystä Kuningas Salomo sanoi seuraavaa koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, "muukalaista":

  

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden -" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

 Tässä on kyseessä profeetta kuin Mooses, joka on tuleva ja puhuva Jumalan suuresta Nimestä Raamatun kirjoitusten kautta; hän ei tule Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin, niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:42-43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple, then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:42-43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden, niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:42-43

 

 "sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan hän on muukalainen - tuotu selkeästi esille meidän aikanamme persoonassa Maestro Eraño Martin Evangelista ja koko maailma on tullut tiedotetuksi Jumalan aidosta Nimestä aikaisemmin mainittujen webbisivujen kautta.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomon mainitsema fyysinen temppeli Lähi-Idässä. Sillä on olemassa Uusi Jerusalem (Ilmestyskirja3:12) ja temppeli ei ole enää kirjaimellinen ja konkreettinen rakennus, vaan kysymys on symbolisesta, koska muukalainen ei tule enää rakentamaa yhtä, vaan on suoraan ilmoittava Jumalan Nimen.

 

Tästä syystä Sakarjan kirjassa 3:7 Jumala sanoi, että Hänen profeetallisen Joosuan tai profeetan kuin Mooseksen palkinto tulee olemaan "saat hallita minun huonettani ja olla vastuussa minun tuomioistuimieni ylimpänä hallitsijana", koska hän tulee olemaan vastuussa Jumalan Uudesta Huoneesta - Hengellisestä Israelin Huoneesta!

 

Kaikkein tärkeimpänä me voimme lukea sen, että Jumala sanoi profeetallisen Joosuan tai Profeetan kuin Mooseksen palkinnon olevan "Minä annan sinulle paikan täällä seisovien joukossa." - näitä ovat Jumalan enkelit, jotka ovat olleet kutsutut jo alusta alkaen. Tämä on yksi niistä kunnioista, jotka tullaan antamaan "voidellulle" sitten kun hän saattaa päätökseen profetioiden lopullisen täyttymyksen.

 

Koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täyttänyt hänen tehtävänsä Jumalalta, eli julistanut Hänen suuren Nimensä Raamatun kirjoitusten kautta koko maailmalle, niin hänet voidaan jo katsoa yhdeksi tittelinhaltijaksi noiden keskuudessa, jotka seisovat Jumalan edessä, kuin JUMALAN ENKELI!

 

 Tämä selvittää sen, miksi on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 10, että profeetta kuin Mooses oli symboloitu "Jumalan enkeliksi".

 

Me voimme nyt ymmärtää, minkä takia profeetta Johannes Ilmestyskirjassa sanoi:

  

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa." Ilmestyskirja 22:8-9

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen ENKELIN jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; MINÄ OLEN SINUN JA SINUN VELJIESI, PROFEETTAIN, KANSSAPALVELIJA" - Tämä tarkoittaa ja kuvaa sitä tapahtumaa, jolloin Jumala näytti profeetta Johannekselle näyssä/ilmestyksessä millä tavalla profeetta kuin Mooses on selittänyt profetoihin kirjoitettujen ilmestysten tarkoitukset ja on onnistuneesti tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi koko maailmalle ja siten saanut itselleen tittelin "Jumalan Enkeli".

 

Mikä titteli kulkee käsi kädessä tittelin "Jumalan Enkeli" kanssa?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job 1:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"One day the angels came to present themselves before the LORD, and Satan also came with them." Job 1:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

 

"Eräänä päivänä enkelit tulivat ja asettuivat HERRAN läsnäoloon" - Tämä vahvistaa sen, että Jumala on Hänen enkeleidensä kanssa, silloin kun Hän loi taivaat ja maan. He ovat niitä, joiden kanssa Jumala puhui 1. Mooseksen kirjassa 1:26-28.

 

Millä tavoin Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään? Luemme toisen Raamattuversion:

 

Toinen käännösversio, King James Version, Kuningas Jaakon Versio, Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them." Job 1:6 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli muuan päivä, kun Jumalan pojat tulivat esittelemään itsensä HERRAN eteen, ja Saatana oli myös heidän joukossaan." Job 1:6

 

Jumala tarkastelee Hänen enkeleitään Hänen Poikinaan, ja koska profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista on jo täysin täyttänyt hänen tehtävänsä julistaa Jumalan Nimen, niin hän on nyt "Jumalan Enkeli", joka myös tarkoittaa sitä, että hän on nyt saavuttanut itselleen tittelin tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika"!

 

Tuleeko tämä "voideltu" olemaan yksin hänen tehtävässään? 

 

"Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." Sakarja 3:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'Listen, O high priest Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come: I am going to bring my servant, the Branch." Zechariah 3:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun kumppanisi asetettuina istumaaan sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

 

"sinun kumppanisi asetettuina istumaaan sinun edessäsi" - Jumala antaa "voidellulle" muita ihmisiä, jotka auttavat häntä hänen tehtävässään. Heitä ovat ne muutamat yksilöt, jotka ovat aina Maestro Eraño Martin Evangelistan kanssa, kun hän lukee Jumalan ilmestykset Raamatusta. Nämä muutamat kirjoittivat sen muistiin ja ovat ladanneet webbisivuille www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Mikä on heidän pääasiallisin tehtävänsä?

 

"…Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Sakarja 3:8

 

Hänen avustajansa antavat todistusta hänelle, profeetalle kuin Moosekselle tai profeetalliselle Joosualle nimettynä "Oksana", joka on Jumalan voideltu ja tämä on se mitä me olemme tehneet webbisivujen kautta.

 

Lukekaamme minkä takia profeetalle kuin Moosekselle, profeetalliselle Joosualle on annettu Jumalan taholta myös titteli "Oksa".

 

Luemme seuraavaan:

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juurestaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

 "Iisain kannosta nousee vesa" - Tämä on Kuningas Daavid, koska hän on Iisain poika. Maestro Evangelista sanoo, että syy sille minkä takia Daavidin isä on mainittu, johtuu siitä, että Jumala tahtoo meidän ymmärtävän meidän vanhempiemme tärkeyden. Ilman Iisaita, suurta Israelin Kuningas Daavidia ei olisi koskaan ollut olemassa.

 

"juuri" - tämä on Jeesus, kuten on näytetty toteen Ilmestyskirja 22:16, jossa lukee:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti."Ilmestyskirja 22:16

 

 Syy sille minkä takia profeetta Johannes Ilmestyskirjassa Jumalan käskemänä kirjoitti, että Jeesus on Daavidin "juuri", on se, että se auttaa meitä ymmärtämään sen, että Jeesus ei ole Oksa, joka on mainittu Jesajan kirjassa 11, vaan se viittaa toiseen mieheen!

 

 Pyydän, ole muistutettu, että Ilmestyskirja on Jumalan käskemänä profeetta Johanneksen (Patmokselta) kirjoittama monia vuosia Jeesuksen kuoleman jälkeen. Tämä tuo esiin sen tosiasian, että kyseessä ei ole elävä Jeesus, joka puhui Ilmestyskirja 22:16, vaan enemmänkin muistutus siitä, mitä Jeesus sanoi koskien tulevaa sanansaattajaa tai "Neuvonantajaa" (silloin kun hän yhä oli elossa). Kyseinen mies tulee Jumalan lähettämänä todistamaan hänestä (Jeesuksesta) ja jatkamaan hänen täyttämättömäksi jäänyttä tehtäväänsä Jumalalta. Tämä asia ei koskaan tullut hänen apostoliensa korostamaksi heidän kirjoituksissaan, sillä he ovat kirjoittaneet monia vääriä todistuksia Jeesuksesta ja Jumalasta!

 

Ymmärtääkseen enemmän millä tavalla Jeesus (ennen kuin hän kuoli) puhui profeetan kuin Mooseksen tulosta, joka tulee paljastamaan tai ilmoittamaan totuuden, että hän (Jeesus) epäonnistui saamassaan tehtävässä Jumalalta, klikkaa jotain seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/jesusspeaks-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/jesusspeaks-en.html sekä https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/jeesus-puhuu-jumalan-tosi-sanansaattajan-tulosta--2.7.2013-osa-1-

 

Palatkaamme nyt takaisin Jesajan kirjaan Kappaleeseen 11 ja jakeeseen 2

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman Henki, tiedon ja HERRAN pelon (tuntemuksen) henki." Jesaja 11:2

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki" - HERRAN Henki tai Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun.

 

Onko tämä totta?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen."Apostolien teot 1:16

 

"jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut" - On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

 

Takaisin Raamattuun:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apt. 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta: ´Miksi kansakunnat raivoavat ja ihmiset turhia juonittelevat?" Apt. 4:25

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengelläsi sinun palvelijaisi, meidän isämme Daavidin suun kautta" - Määritelkäämme Pyhän Hengen aito ja todellinen merkitys, joka puhui Daavidin suun kautta:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

"HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." - Pyhän Hengen tarkoitus on selkeän yksinkertaisesti Jumalan Sana, eikä kolmas persona kolminaisuusoppista, kuten uskonnot ovat olettaneet ja opettaneet heidän seuraajilleen.

 

Ainoastaan nyt meidän nykyisenä aikanamme Pyhän Hengen todellinen merkitys on tullut vastatuksi ja se mitä uskonnot sanovat asiasta, on virhepäätelmä ja kuvitelmaa.

 

Ja nyt Maestro Evangelista selittää: Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta oli Jumalan Sana annettuna Daavidille. Henki tarkoittaa sanaa - ja syy/selitys sen olevan Pyhä, johtuu siitä, että se tulee Jumalalta. Siitä syystä, kun me sanomme Pyhä Henki; me sanomme silloin, Jumalan Sana.

 

Onko se totta, että Pyhä Henki tarkoittaa ainoastaan Jumalan sanaa, joka on laitettu Jumalan profeetan suuhun?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo HERRA: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi (sinussa), ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo HERRA, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21

 

"minun Henkeni, joka on sinussa, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen" - On erittäin selkeää, Pyhä Henki on ainoastaan Jumalan sana, jonka Jumala on laittanut Hänen palvelijoidensa, profeettojen suuhun.

 

Menemme nyt Jesaja 11:2:

 

"Ja hänen päällänsä lepää HERRAN Henki, viisauden ja ymmärryksen Henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon Henki."Jesaja 11.2

 

"viisauden ja ymmärryksen Henki" - sen vuoksi että profeetta kuin Mooses tulee johtamaan meidät todelliseen viisauteen ja ymmärrykseen koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksissa.

 

Me todistamme nyt Jumalan sanan täyttymystä Jesaja 11:2, koskien Oksaa, joka on myös profeetta kuin Mooses,

 

Jatkamme:

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."Jesaja 11:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and he will delight in the fear of the LORD. He will not judge by what he sees with his eyes, or decide by what he hears with his ears; but with righteousness he will judge the needy, with justice he will give decisions for the poor of the earth. He will strike the earth with the rod of his mouth; with the breath of his lips he will slay the wicked. " Isaiah 11:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta; Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille; Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaa pahoja." Jesaja 11:3-4

 

"Hän saa ilonsa Herran pelosta, ja hän ei tuomitse näkemänsä perusteella, eikä tee päätöksiä korvakuulolta" - koska hänen Raamattu-perustaiset ilmestyksensä eivät tule hänen omien Jumalan sanan opintojensa pohjalta, vaan sen suomana minkä Jumala on asettanut hänen suuhunsa. Tämä on merkki siitä, että hän on aito profeetta kuin Mooses.

 

"Vaan oikeamielisesti hän jakaa oikeutta vähäosaisille, ja antaa päätöksensä tasapuolisesti maan nöyrille" - Koska profeetta kuin Mooses näyttää nyt maailmalle millä tavalla me voimme todellakin olla oikeamielisiä Jumalan edessä.

 

"Hän lyö maata suunsa sauvalla, ja huuliensa henkäyksellä hän surmaapahoja." - Tämä tarkoittaa, että Oksa (joka on myös profeetta kuin Mooses) on nyt se, joka on iskevä käärmeen päähän, kuten profetoitu 1. Mooseksen kirjassa 3:15. Hän tulee murskaamaan tai paljastamaan Saatanan petoksen suuhunsa laitetun Jumalan sanan voimalle!

 

Me tulemme myös silminnäkijätodistamaan, kun kun me luemme aidon profeetan kuin Mooseksen, Oksan sanomaa:

 

"Vanhurskaus on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side.  Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen niitä paimentaa (pieni lapsi heitä johdattaa)." Jesaja 11:5-6

 

"Silloin susi asuu karitsan kanssa" - Me olemme nyt astumassa aikakauteen, jossa tulee olemaan koko maailmaa kattava ikuisesti kestävä RAUHA, sillä nyt me tunnemme ja tiedämme tosi Jumalan Nimen, joka johdattaa meidät kaikki olemaan yksi kansa Jumalan alaisuudessa!

 

Miksi "pieni lapsi heitä johdattaa"? - Minkä takia profeetta kuin Mooses on kuvattu ja esitetty olevan kuin pieni lapsi? Tarkoittaako se, että Jumala valitsi pienen lapsen olemaan Hänen profeettansa?

 

Luemme asiaan:

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

 

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Tässä profeetta Jeremia kirjoittaa hänen näkynsä koskien tulevaa Jumalan palvelijaa.

 

"Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Tämä Jumalan palvelija, (josta profeetta Jeremia tässä kirjoittaa) oli Jumalan lähettämä olemaan profeetta kaikille kansakunnille. Toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat lähetettyjä ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

 Kuinka me tiedämme, että tämä profeetta Jeremian näky Jumalalta koskien "Profeettaa kansakunnille", puhuu "pienestä Lapsesta", kuten on kirjoittanut profeetta Jesaja, Jesajan kirja 11:6?

 

Jatkakaamme:

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child." But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - Me voimme nyt ymmärtää, että Jesajan kirjassa 11:6 Jumala ei puhu ihmislapsen lähettämisestä. Jumala puhuu miehestä, jolla on vain vähän virallista tuntemusta Pyhästä Raamatusta. Hän tulee valitsemaan tämän miehen olemaan Hänen profeettansa, ohjeistaa häntä ja lähettää hänet toimittamaan Hänen Sanansa maailman ihmisille.

 

Puhuiko Jumala tästä tulevasta profeetasta:

 

Luemme siitä:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

Asia on nyt selkeä, kuten on kirjoitettu Jeremia 1:4-10, jossa Jumala näyttää Profeetta Jeremiaalle näyssä ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Tästä syystä kaikille kansoille tulossa oleva profeetta on kuvattu olevan kuin "Lapsi". Se ei johdu siitä, että hän on kirjaimellisesti lapsi, vaan mies, jolla ei ole ajatustakaan kuinka selittää Jumalan sanaa, mutta Jumala tulee suoraan opettamaan häntä. Jumala tulee asettamaan Hänen sanansa valitun henkilön suuhun ja tulee opastamaan häntä Hänen sanansa selittämisessä Raamatun kirjoituksista ja ilmoittamaan totuuksia, erityisesti koskien Hänen Nimeään.

 

 Nykypäivänä ongelmana on se, että monet niistä, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa profeetta kuin Mooses, ovat jo perustaneet ja juurtaneet heidän opetuksensa syvälle ihmisten mieliin. He ovat jo rakentaneet heidän instituutionsa, ovat jo haalineet kasaan suuria voimia ja vaikutusvaltaa. Mitä Jumala sanoo Hänen aidolle profeetalleen kuin Moosekselle?

 

Me luemme nyt Jumalan antamasta auktoriteetista muukalaiselle, joka tulee olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses!

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo HERRA." Jeremia 1:8

 

Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän tulee olemaan hänen kanssaan. Aivan kuten Jumala oli Mooseksen kanssa kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä, niin nyt Jumala tulee olemaan myös kaikille kansakunnille lähetetyn Hänen profeettansa kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

Jumala myös näytti Sakarjan kirjassa 3:2 minkä takia Hänen profeettansa kuin Mooses (symbolisena Joosuana ja Oksana), ei tule pelätä, sillä Hän on jo sanonut Saatanalle, ettei tämä saa asettua hänen (Maestron) palvelutehtävän eteen. Tämä mahtava paljastus koskien uskontojen ylläpitämään suurta petosta koko maailman yllä, ei voida enää pysäyttää.

 

 Kuinka hän kykenee toimittamaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän oli esittänyt Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Me kaikki olemme nyt eläviä todistajia tälle Jumalan sanalle.

 

Ja jälkeenpäin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Tämä on syynä ja selityksenä sille, että 1. Mooseksen kirjaan 49:10 on kirjoitettu seuraavalla tavalla:

 

"Ei siirry valtikka pois Juudalta eikä hallitsijansauva hänen polviensa välistä, kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." 1. Moos. 49:10

 

"kunnes tulee hän, jonka se on ja jota kansat tottelevat." - Juutalaisten väitettä sekä väitteitä koskien Jeesuksen auktoriteettia mitätöityvät poistuen, kun aito profeetta kuin Mooses tulee. Hän on se profeetta, jonka Jumala on asettanut ja osoittanut julitamaan Hänen sanomaansa kaikille kansakunnille. Siten ollen, mitä tulee Jumalan sanaan, kaikkien kansojen ihmisten tulisi kuunnella häntä, ei uskontoja.

 

Luemme uudelleen Jeremia 1:10

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa sen, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn/ilmestyksen, ei ole se profeetta (johon Jumala on viitannut tässä jakeessa), koska Jeremian ei ole koskaan tunnustettu olevan profeetta kaikille kansoille ja kansakunnille. Jeremia ei tuhonnut tai syössyt vallasta ainoatakaan instituutiota sillä sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

Siten, kun maailman ihmiset ovat tietoisia ja näkevät eron kahden erilaisen opetuksen välillä, erityisesti sitä totuutta koskien, jonka Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle Raamatusta, että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poikansa (kuten apostolit ovat kirjoittaneet); ja se kirkko, jonka hän on rakentanut Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko), ei ole se mitä Jumala käski häntä tekemään (joka oli myös Jeesuksen suurin väärinteko); joka johti Jumalan hylkäämään hänet ja tulevan rangaistuksi julmalla tavalla ihmisten käsien kautta; sitten uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin ei enää ole.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustaa jälleen ne opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

Tästä syystä profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista oli symbolisoitu mieheksi puettuna valkoiseen pellavaan Danielin kirjassa 12:7 ja kuinka Kristityillä, Muslimeilla eikä Juutalaisilla uskonnollisilla oppineilla ole mitään oikeutta kiistää hänen (Maestro Evangelistan) auktoriteettia Jumalan profeettaja ja puhemiehenä meidän aikanamme.

 

Palaamme Danielin kirjaan kappaleeseen 12 ja jakeeseen 6:

 

AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 3