Kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta

Osa 1

Julkaistu 31.7.2013, Earl Bio, Before it´s News

 

  Viimeisen kahden ja puolen tuhannen vuoden ajan Kristillisyys on ohjannut ihmiskuntaa uskomaan, että se, mitä apostolit kirjoittivat Jeesuksesta Uudessa Testamentissa, erityisesti koskien hänen kuolemaansa ja ylösnousemustaan, että ne kaikki ovat Jumalan innoittamaa tietoa.

 

  Tässä artikkelissa me lähdemme etsimään vastauksia uskontojen väitteisiin, että ovatko apostolien kirjoitukset koskien Jeesusta todellakin Jumalan innoittamia asioita.

 

Me aloitamme Jeesuksen ylösnousemuksella kuolleista - mikä on se tärkeys Jeesuksen ylösnousemuksen suhteen, kun kyseessä on Kristillinen usko, sen mukaan, mitä apostolit ovat kirjoittaneet:

 

"Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut. Mutta jos Kristus ei ole noussut kuolleista, turha on silloin meidän saarnamme, turha myös teidän uskonne; ja silloin meidät myös havaitaan vääriksi Jumalan todistajiksi, koska olemme todistaneet Jumalaa vastaan, että hän on herättänyt Kristuksen, jota hän ei ole herättänyt, jos kerran kuolleita ei herätetä. Sillä jos kuolleita ei herätetä, ei Kristuskaan ole herätetty. Mutta jos Kristus ei ole herätetty, niin teidän uskonne on turha, ja te olette vielä synneissänne. Ja silloinhan Kristuksessa nukkuneetkin olisivat kadotetut. Jos olemme panneet toivomme Kristukseen ainoastaan tämän elämän ajaksi, niin olemme kaikkia muita ihmisiä surkuteltavammat." 1. Kor. 15:13-19

 

"Vaan jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, ei Kristuskaan ole noussut" - Kuten apostoli Paavali on kirjoittanut, me voimme ymmärtää, että jos ei ole kuolleitten ylösnousemusta, niin Jeesus ei ole noussut kuolleista ja heidät havaitaan olevan vääriä todistajia ja heidän Jeesus-opetuksiinsa uskoneet havaitaan panneensa uskonsa väärään opetukseen.

 

  Siten apostoli Paavali teki helpoksi meille tietää, kuinka heidät (Apostolit) voidaan osoittaa vääriksi todistajiksi Jumalaa kohtaan. Se selviää, jos me voimme lukea kirjoituksista, että ei ole olemassa kuolleiden ylösnousemusta:

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten? Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job. 14:7-12

 

"ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa" - Jobin mukaan, ihmisen kuoltua, hän ei koskaan nouse kuolleista.

 

  Jobin kirja antaa lausunnon, että kuolleet eivät nouse enää uudelleen; siten ollen, ei ole olemassa kuolleiden ylösnousemusta, siitä seuraa, että Jeesus ei ole noussut kuolleista. Tämä tieto tekee apostolit vääriksi todistajiksi ja että heidän uskojansa ovat yhä synneissään, eivätkä he ole Jeesuksen pelastamia!

 

  Miksi uskonnot eivät ole lukeneet meille totuutta Jobin kirjasta 14:7-12, että ei ole olemassa kuolleiden ylösnousemusta?

 

  Kuinka Paavali päätti antamansa lausunnon vakuutellakseen häneen uskovia?

 

"Mutta nytpä Kristus on noussut kuolleista, esikoisena kuoloon nukkuneista." 1. Kor. 15:20

 

  Paavali päättää lausuntonsa, että Jeesus oli ylösnoussut kuolleista. Lukekaamme nyt, kuinka Paavali nousi todistamaan Jeesuksen ylösnousemuksesta:

 

"Mutta Jumalan avulla, jota olen saanut tähän päivään asti, minä seison ja todistan sekä pienille että suurille, enkä puhu mitään muuta, kuin minkä profeetat ja Mooses ovat sanoneet tulevan tapahtumaan, että nimittäin Kristuksen piti kärsimän ja kuolleitten ylösnousemuksen esikoisena julistaman valkeutta sekä tälle kansalle (Juutalaisille) että pakanoille." Apostolien teot 26:22-23

 

  Paavali TODISTAA, että Jeesus oli ENSIMMÄINEN KUOLLEISTA NOUSSUT - tämä tarkoittaa, että kukaan ei ole noussut kuolleista ennen Jeesusta.

 

  Oppikaamme, oliko Paavali oikeassa antamassaan todistuksessa, että Jeesus oli ensimmäinen kuolleista noussut:

 

"Niin Jeesus taas huusi suurella äänellä ja antoi henkensä. Ja katso, temppelin esirippu repesi kahtia ylhäältä alas asti, ja maa järisi, ja kalliot halkesivat, ja haudat aukenivat, ja monta nukkuneiden pyhien ruumista nousi ylös. Ja he lähtivät haudoistaan ja tulivat hänen ylösnousemisensa jälkeen pyhään kaupunkiin ja ilmestyivät monelle."

Matteus 27:50-53

 

Tarkastellessamme Matteuksen antamaa selontekoa hetkestä, jolloin Jeesus kuoli, niin tapahtui suuri maanjäristys ja haudat aukesivat ja monia kuolleina olleiden ruumiita nousi ylös.

 

  Kuinka Paavalin todistus, että Jeesus oli ensimmäinen kuolleista noussut, voi olla totta, kun se on ristiriidassa Matteuksen evankeliumin kanssa, joka ilmoittaa, että MONET kuolleina olleista ihmisistä nousivat ylös haudoistaan sillä hetkellä kun Jeesus kuoli?

 

  Matteuksen ja Paavalin välillä, kumpi puhuu totta niin kutsutusta Jeesuksen ylösnousemuksesta?

 

  Tärkeimpänä asiana, kuinka apostolien tunnustukset koskien Jeesuksen ylösnousemusta voivat olla totta, kun Jobin kirjassa 14:7-14 selkeästi sanoo, että kuolleet eivät nouse uudelleen elämään?

 

  Lukekaamme toisen esimerkin heidän ristiriitaisista lausunnoistaan:

 

"Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikelle kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kuin hän oli kuolleista noussut." Apostolien teot 10:39-41

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"39 And we are witnesses of all things which He did both in the land of the Jews and in Jerusalem, whom they killed by hanging on a tree. 40 Him God raised up on the third day, and showed Him openly, 41 not to all the people, but to witnesses chosen before by God, even to us who ate and drank with Him after He arose from the dead."  

 Acts 10:39-41 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Ja me olemme todistajia kaikesta, mitä hän teki niin Juutalaisten maassa kuin Jerusalemissa, jonka he tappoivat hirttämällä puuhun. Jumala nosti hänet ylös kolmantena päivänä, ja näytti hänet avoimesti, ei kaikille ihmisille, vaan valituille todistajille Jumalan edessä, me jopa söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen kun hän nousi kuolleista." Apostolien teot 10:39-41

 

  Meille on opetettu kirkon taholta, että Jeesus oli ristiinnaulittu tai että hän kuoli ristillä, mutta miksi apostolit sanovat olevansa todistajia, että Jeesus tapettiin hirttämällä puuhun?

 

  Kuinka apostolit olivat näin epäjohdonmukaisia lausunnossaan, että Jeesus tapettiin hirttämällä puuhun?

 

"Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte. Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta." Apostolien teot 5:30-31

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 

30 The God of our fathers raised up Jesus whom you murdered by hanging on a tree. 31 Him God has exalted to His right hand to be Prince and Savior, to give repentance to Israel and forgiveness of sins. Acts 5:30-31 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Meidän isiemme Jumala nosti Jeesuksen, jonka te murhasitte hirttämällä puuhun. Hänet Jumala korotti kädellänsä olemaan Prinssi ja Pelastaja, antamaan parannusta Israelille ja antamaan syntimme anteeksi." Apostolien teot 5:30-31

 

Ja vielä:

 

"Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan." Apostolien teot 13:29

 

Vahvistuksena Uusi Kuningas Jaakon Versio:

 

29 Now when they had fulfilled all that was written concerning Him, they took Him down from the tree and laid Him in a tomb.                                                    

Acts 13:29 NKJV

 

  Sen mukaisesti mitä on kirjoitettu kyseisiin jakeisiin, Jeesus otettiin alas puusta, ei ristiltä, mikä tarkoittaa, että Jeesus oli tapettu hirttämällä puuhun, eikä ristiinnaulitsemalla.

 

  Pastorit tulevat väittämään, että Jeesusta ei hirtetty, vaan ristiinnaulittiin ja he voisivat esittää monia muita Raamatun jakeita, joista käy ilmi, että hän kuoli ristiinnaulittuna, joka on myös kirjoitettuna Jeesuksen seuraajien toimesta.

 

  Todellinen kysymys tässä ei ole siitä, kuoliko Jeesus hirttämällä puuhun vai ristiinnaulitsemalla, kysymys on siitä, miksi apostolit kirjoittivat epäjohdonmukaisia todistajanlausuntoja hänen kuolemastaan. Siten ollen nyt on kyseessä apostoleiden USKOTTAVUUS Jeesusta koskevissa kirjoituksissaan.

 

  Kuinka saarnaajat ja teologit voivat olla oikeassa sanoessaan, että apostolit olivat Jumalan innoittamia, kun heidän SILMINNÄKIJÄTODISTUKSENSA Jeesuksen kuolemasta ovat epäjohdonmukaisia ja ristiriitaisia?

 

  Sanomme uskonnoille (erityisesti Kristinuskoa edustaville), että kun sanoo Jumalan innoittaneen apostoleita kirjoittamaan Jeesuksesta, niin se on JUMALAN PILKKAA. Sillä heidän selityksistään näyttää siltä, että Jumala olisi näyttänyt apostoleille kaksi eri versiota kuinka Jeesus kuoli - yksi tilannekuvaus hirttämällä ja toinen ristiinnaulitsemalla.

 

  Kuinka me voimme olla varmoja, että apostolit todella tarkoittivat mitä sanoivat Apt. 5:30-31, 10:39-41 ja 13:29, että Jeesus oli hirtetty PUUHUN?

 

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" Gal. 3:13

 

  Me voimme lukea, kuinka johdonmukaista apostolien epäjohdonmukaisuus on heidän silminnäkijälausunnoissaan siitä, että Jeesus oli hirtetty puuhun, sillä apostoli Paavali jopa viittasi kauan sitten annettuun lakiin.

 

  Seuraavaksi lukekaamme, mitä Jumalan laki sanoo ihmisestä, joka on hirtetty puuhun, kohta johon apostoli Paavali viittasi:

 

  Mikä oli tämä laki?

 

"Jos joku on tehnyt itsensä syypääksi rikkomukseen (tehnyt syntiä), josta rangaistaan kuolemalla, ja hänet surmataan, ja sinä ripustat hänet hirteen, niin älköön hänen ruumiinsa jääkö hirteen yöksi, vaan hautaa hänet samana päivänä, sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu; älä saastuta sitä maata, jonka Herra, sinun Jumalasi, antaa sinulle perintöosaksi." 5. Moos. 21:22-23

                                               

  Kun me luemme tarkasti Jumalan lakia, joka on annettu profeetta Mooseksen kautta 5. Moos. 21:22-23, niin me voimme selvästi lukea, että ihminen voidaan hirttää ainoastaan silloin, kun hän on tehnyt kuolemanrangaistukseen tuomittavaa syntiä;

 

  Ja

 

.. sillä Jumalan kiroama on se, joka on hirteen ripustettu. 5. Moos. 21:23

 

  Profeetta Mooses selkeästi toteaa, että hirtetty ihminen on Jumalan kiroama. Lukekaamme kuinka ihminen voi olla Jumalan kirouksen alaisena:

 

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:28

 

  Me voimme lukea, että ihminen voi ainoastaan olla Jumalan kiroama jos hän ei tottele Hänen käskyjään tai Hänen lakejaan ja seuraa muita jumalia. Siten, mikäli Jeesus oli hirtetty, kuten apostolit sanovat - sitten siitä seuraa, että Jeesus oli Jumalan kiroama, sen vuoksi ettei hän seurannut Jumalan käskyjä - hän seurasi muita jumalia ja opetti näin myös kansalleen!

 

  Mikäli me yhä uskomme siihen, mitä apostolit ovat väittäneet, että Jeesus hirtettiin ja oli kirottu meidän syntiemme tähden, niin sitten me asetumme VASTAAN sitä, mitä Jumala sääti laissa. Laki ilmoittaa, että ainoastaan ihminen, joka on tehnyt itse syntiä, joka on ansainnut kuolemantuomion hirttämällä - joka on johdonmukainen sen kanssa, mitä Jumala sääti toisessa laissa:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

"kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden" - Laki ilmoittaa selkeästi, että jokainen ihminen vastaa omista synneistään. Ketään ei rangaista toisen syntien vuoksi. Niin, apostolit sanoivat, että Jumala salli Jeesuksen kuolla meidän syntiemme puolesta, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan. He ovat saaneet asian näyttämään sellaiselta, että Jumala rikkoi Oman lakinsa (5. Moos. 24:16) ja teki HÄNESTÄ epäoikeudenmukaisen Jumalan, sillä Hän salli, niin sanotun synnittömän miehen kuolla kuin "kurja peto" toisten ihmisten syntien puolesta.

 

  Kun apostolit ovat viitanneet lakiin 5. Moos. 21:22-23 ja väittäneet, että Jeesus oli hirtetty puuhun vapauttaakseen meidät Jumalan kirouksesta (kun laki sanoo, että vain kuoleman tuomioon johtavaa syntiä tehnyt voidaan tuomita hirtettäväksi puuhun), niin tämä selkeästi osoittaa, että he ovat lisänneet omia sanojaan Jumalan säätämään kirjoitettuun. lakiin.

 

  Salliko profeetta Mooses yhdenkään lisätä heidän omia sanojaan siihen, mitä oli kirjoitettu lakiin?

 

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan."

5. Moos. 4:2

 

  Kuten on kirjoitettu " Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään" - siten apostolit ovat tehneet väärinteon lakia kohtaan, kun he ovat lisänneet heidän omia selityksiään siihen, mitä on kirjoitettu 5. Moos. 21:22-23, sillä profeetta Mooses kieltää kenenkään lisäämästä heidän omia selityksiään siihen, mitä Jumala on puhunut määräämässään laissa.

 

  Se, mitä me luemme juuri nyt, on silmät avaavaa apostoleiden epäjohdonmukaisuutta ja heidän lausuntojaan kohtaan, joita he ovat antaneet koskien Jeesusta. He ovat vääristelleet Jumalan lain kirjoituksia, jotta ovat saaneet omat oppinsa sen tilalle. Yleisesti Kristityt pastorit reagoivat korostaen seuraavaa jaetta saadakseen seuraajansa luopumaan kysymyksiltä koskien apostoleiden kirjoituksia:

 

"Mutta vaikka me, tai vaikka enkeli taivaasta julistaisi teille evankeliumia, joka on vastoin sitä, minkä me olemme teille julistaneet, hän olkoon kirottu." Gal. 1:8

 

  Apostoli Paavalin kirjoitusten mukaan, vaikka jos he (apostolit) tai enkeli taivaasta saarnaa jotain muuta evankeliumia, kuin mitä he saarnaavat, niin tuo henkilö on kirottu.

 

Nyt, mitä evankeliumia Paavali saarnasi Jeesuksesta?

 

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun hän tuli kiroukseksi meidän edestämme - sillä kirjoitettu on: "Kirottu on jokainen, joka on puuhun ripustettu" Gal. 3:13

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

13 Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us (for it is written, "Cursed is everyone who hangs on a tree")

Galatians 3:13 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Kristus on lunastanut meidät lain kirouksesta, kun tuli kirotuksi meidän edestämme (sillä kirjoitettu on, "Kirottu on jokainen, joka roikkuu hirtettynä puussa)". Gal. 3:13

 

  Paavali sanoo, että Jeesus oli kirottu meidän edestämme hirttämällä puuhun, kun tänä päivänä Kristinuskon opetus on, että Jeesus oli ristiinnaulittu meidän syntiemme tähden.

 

"Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:26

 

  Evankeliumit saarnaavat, että Jeesus oli ristiinnaulittu ja Matteus kirjoitti omassa evankeliumissaan, että monia kuolleita nousi haudoistaan silloin, kun Jeesus kuoli (Matteus 27:50-53). Sellaiset lausunnot ovat sitä vastaan, mitä Paavali saarnasi Jeesuksesta, että hän oli hirtetty puuhun ja oli ensimmäinen kuolleista noussut.  Siten, jos me seuraamme sitä, mitä Paavali sanoi Galatalaiskirjeessä 1:8, niin meidän ei tulisi lukea ollenkaan evankeliumeja - sillä se on kirottua, sen vuoksi, että se on erilaista kun mitä hän saarnaa.

 

  Tämä tarkoittaa, että Kristityt Pastorit, papit, jotka käyttävät Galatalaiskirjeen 1:8 vakuutellakseen seuraajiaan etteivät lukisi tätä artikkelia, he käyttäisivät sitä ainoastaan apostoleita vastaan, vielä enemmän, sillä apostolit eivät ole yhtä mieltä lausunnoissaan tai todistuksissaan koskien Jeesusta.

 

  Tällaisilla apostoleiden ristiriitaisilla selonteoillaan Jeesuksesta, kenen kirjoituksia meidän pitäisi uskoa koskien Jeesusta?

 

  Se tosiasia, että uskonnot eivät paljasta apostoleiden ristiriitaisuuksia kirjoituksissa, osoittaa meille, että he vain valitsevat kohdat, jotka edistävät ja sopivat heidän oppiinsa. He haluavat meidän uskovan apostoleiden väärään ohjaaviin kirjoituksiin.

 

  Selkeät ristiriitaisuudet apostoleiden kirjoituksissa koskien Jeesusta, osoittavat ainoastaan, että ne eivät ole luotettavia lausuntoja tai todistuksia Jeesuksesta.

 

  Myöskään heidän kirjoituksiaan ei voida katsoa olevan Jumalan innoittamia, kuten uskonnot väittävät, sillä me voimme lukea heidän kirjoituksensa olevan vastoin, mitä Jumala on säätänyt laissa, jonka Hän antoi Hänen Profeetalleen Moosekselle.

 

  Lukekaamme, mitä on kirjoitettu lakiin, jonka Jumala antoi Profeetalleen Moosekselle koskien todistajanlausuntoa:

 

"Yksi ainoa todistaja älköön olko pätevä ketään vastaan, olkoonpa mikä pahateko tai rikkomus, mikä synti tahansa, jonka joku tekee. Kahden tai kolmen todistajan sanalla on asia vahva. Jos väärä todistaja nousee jotakuta vastaan ja syyttää häntä jostakin rikkomuksesta, niin astukoot molemmat riitapuolet Herran eteen, pappien eteen ja niiden eteen, jotka siihen aikaan ovat tuomareina. Ja tuomarit tutkikoot tarkoin asian, ja jos todistaja on väärä todistaja, joka on tehnyt väärän syytöksen veljeänsä vastaan, niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi."

5. Moos. 19:15-19

 

"Kahden tai kolmen todistajan sanalla on asia vahva" - Jo pelkästään tämän lain kautta me voimme tietää, että Jumala ei ole se, joka on innoittanut apostoleita kirjoituksiinsa, sillä he antoivat ristiriitaisia silminnäkijätodistuksia koskien Jeesusta.

 

  Nyt toiset saattavat järkeillä - Mikäli apostolit eivät ole kirjoittaneet totuutta siitä, minkä vuoksi Jumala lähetti Jeesuksen ja miksi Jumala salli Jeesuksen tulla rangaistuksi kansansa taholta, ja minkä takia Jumala salli heidän kirjoituksensa tulla mukaan liitetyksi Raamattuun?

 

  Lukekaamme mitä Profeetta Mooses on sanonut aikaisemmin:

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

  Meitä on varoitettu profeetta Mooseksen välityksellä aikaisemmin, että meidän tulee olla varovaisia, ettemme joutuisi petetyiksi. Tämä varoitus tarkoittaa, että Jumala ei enää kontrolloi meidän uskoamme, ja siten ollen Jumalaa ei tule syyttää, jos sellaisia kirjoja, jotka sisältävät valheellisia opetuksia koskien Häntä, on lisätty uskontojen taholta, saadessaan Raamatun näyttämään sellaiselta kun se tänään on.

 

  Me voimme syyttää vain itseämme, sillä me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi uskontojen taholta ja ajattelemaan, että he ovat se auktoriteetti, jolla on oikeus puhua Jumalasta. Me emme ole kuunnelleet varoitusta, emmekä ole käyttäneet viisauttamme ja ymmärrystämme, jonka Jumala antoi meille, että olisimme ensin tutkineet mitä meille on saarnattu apostoleiden kirjoituksissa.

 

  On myös kirjoitettu, että sitten kun me sallimme itsemme tulla petetyiksi ylistämään muita jumalia, Jumala altistaa meidät kärsimään. Kaikki kärsimykset, joita on tänä päivänä - me voimme vain AJATELLA, onko Jumala vihainen meille sen vuoksi, että me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi seuraamalla muita jumalia? Sen mukaan, mitä Kuningas Salomo (jota Jumala rakasti) sanoi, onko meidän hyväksyttävä uskontojen opetukset ilman, että vahvistaisimme ne perustuen Jumalan Sanaan, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin. Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"And further, my son, be admonished by these. Of making many books there is no end, and much study is wearisome to the flesh."                     

Ecclesiastes12:12 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Ja vielä lisäksi poikani, ole varoitettu näistä. Paljojen kirjojen teolle ei ole loppua tai määrää, ja niiden paljo tutkiminen on lihalle väsyttävää." Saarnaaja 12:12

 

Ja vielä toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin" Saarnaaja 12:12

 

  Kuningas Salomo varoitti meitä kauan sitten mistä tahansa kirjasta, joka tullaan lisäämään Jumalan Profeettojen kirjoituksiin. Onko totta, että profeettojen kirjat ovat tarpeeksi, jotta tuntisimme Jumalan?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt. - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut " Jesaja 34:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Look in the scroll of the LORD and read:
None of these will be missing, not one will lack her mate.
For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather

them together." Isaiah 34:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." Jesaja 34:16

 

Ja vielä toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

""Search from the book of the Lord, and read:
Not one of these shall fail; Not one shall lack her mate.
For My mouth has commanded it, and His Spirit has gathered them.

Isaiah 34:16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää Herran kirjasta, ja lukekaa: Yksikään näistä ei ole epäonnistuva; Yhdeltäkään ei vertaistaan puutu. Sillä Minun suuni on niin käskenyt, ja Hänen Henkensä heidät yhteen liittänyt." Jesaja 34:16

 

  Ennen kuin laittaa uskonsa toisten kirjojen opetuksiin Jumalasta, kuten apostoleiden kirjoituksiin, meidän pitäisi ensin katsoa Jumalan profeettojen kirjoihin.

 

  Kuinka tärkeitä olivat Jumalan profeetat verrattuina apostoleihin?

 

  Luemme, mitä Jeesus sanoo tästä asiasta…

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa"." Luukas 24:44

 

  Sanoiko Jeesus, että todellinen auktoriteetti koskien häntä itseään oli apostoleilla?

  Vastaus on EI! Todellisuudessa hän muistutti, että he hakisivat neuvoa:

 

  1. Mooseksen Laista, profeetta;
  2. Profeetoista; ja
  3. Daavidin Psalmeista, myös profeetta

 

  Korostaen ja tarkentaen, että hänet oli profetoitu profeettojen kirjoituksissa, Jeesus näyttää meille, että profeetoilla on enemmän auktoriteettia ja arvovaltaa kuin apostoleilla. Sen vuoksi meidän tulisi ensiksi lukea, mitä profeetat ovat profetoineet hänestä. Tämä tarkoittaa, että me pääsemme selvyyteen ainoastaan tarkistamalla, ovatko apostolit kirjoittaneet totuuden Jeesuksesta ja se paljastuu, mikäli heidän kirjoittamansa on johdonmukaista sen kanssa, mitä profeetat ovat kirjoittaneet Jeesuksesta!

 

  Läpi apostoleiden kirjoitusten käymällä me tulemme tietämään ovatko apostolit ja uskonnot kertoneet meille koko totuuden Jeesuksesta. Ovatko he esitelleet meille todellisen Jeesuksen (sen jonka Jumala oli lähettänyt) vai ovatko he vääristelleet profetioiden merkityksiä ja tarkoitusta, jotta ne antaisivat tukea heidän versiolleen "Jeesuksesta", jonka he ovat esittäneet ja haluavat ihmisten uskovan.

 

  Miksi profeettojen kirjoitukset olivat tarpeeksi, jotta tietäisimme ja oppisimme tuntemaan todellisen Jeesuksen? Kuinka Raamatun profeetat kykenivät kirjoittamaan profetiat? Kirjoittivatko he kirjoitukset omin päin?

 

"Sillä ei Herra, Herra (Jumala), tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

 Surely the Lord God does nothing,
Unless He reveals His secret to His servants the prophets.

Amos 3:7 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Herra Jumala ei tee mitään, Ennen kuin Hän paljastaa Hänen salaisuutensa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

  Jumala paljastaa Hänen suunnitelmansa ainoastaan Hänen palvelijoilleen profeetoille. Tämä on syynä sille, että Jeesus sanoi, että meidän tulee etsiä neuvoa profeettojen kirjoituksista, sillä he ovat ainoita joille Jumala ilmoittaa ja paljastaa Hänen syynsä hänen (Jeesuksen) lähettämiselle.

 

  Kysymys kuuluu nyt - voiko kukaan ihan vaan tekaista omia selityksiään koskien Jumalan sanoja Jeesuksesta, jotka Jumala on antanut Hänen profeettojensa kautta aikaisemmin?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala todellakin puhui tulevasta profeetasta, jonka Hän lähettää ennalta maailmaan kun Mooses, jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa. Profeetta tulee kertomaan meille kaiken sen, mitä Jumala on käskenyt puhua Hänen Nimessään. Jumala jopa varoitti meitä, että Hän tulee vaatimaan tilille ne, jotka eivät kuuntele ja ota opikseen Hänen sanojaan, jotka profeetta (kuin Mooses) puhuu Hänen Nimessään.

 

  Koska Jumala antoi meille varoituksen, että Hän tulee vaatimaan tilinteolle ne, jotka eivät kuuntele Hänen profeettaansa kuin Mooses, niin siitä seuraa, että ei YKSIKÄÄN voi tehdä omia selityksiään Jumalan Sanasta koskien profeettojen kirjoituksia, - ainoastaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Jumala Itse, joka on asettanut Hänen sanansa profeetan suuhun - tarkoittaa, että valittu yksilö ei tarvitse laajempaa tietoa ja tuntemusta Raamatun kirjoituksista, sillä Jumala Itse opettaa häntä, kuinka selittää Hänen sanansa kirjoituksista.

 

  Aivan samalla tavalla kuin on kysymys ihmisten tietämyksestä; kuten fysiikasta, insinööritason tekniikasta, yhteiskuntatieteistä, kemiasta, historiasta ja muista, ihminen joka kykenee selittämään alansa asian on ekspertti tai erikoisosaaja opintojensa alalla ja hän on opiskellut parhaissa kouluissa ja yliopistoissa sekä suorittanut ammatilliset valtuutukset. Kun asia koskee Jumalan Sanaa, niin kuka valitsee ihmisen, joka tulee puhumaan Jumalan puolesta? Se ei ole ihminen, vaan Jumala. Jumala valitsee ja asettaa ennalta lähettämänsä miehen. Me voimme lukea Pyhästä Raamatusta, "Jumalan ´Sanan" (5. Moos. 18:18-19), että Jumala lähettää sellaisen miehen, jolle Hän on antanut tietoa ja auktoriteettia selittää Hänen Sanojaan - profeetan kuin Mooses. Tuon profeetan identiteetin merkki on se, että Jumala lähettää hänet puhumaan Hänen Nimessään (5. Moos. 18:18-19). Jumala on lähettänyt profeetan ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä ja profeetta on kyvykäs näyttämään meille toden Jumalan Nimen, joka on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin. Hän kykenee selittämään sen Pyhän Raamatun eri kirjoituksista/kirjoista, ei sen vuoksi, että hän on opiskellut niitä, vaan se on sitä, mitä Jumala tahtoo meidän tietävän. Jumala on asettanut Hänen Sanansa Hänen profeettansa suuhun.

 

  Tämän vuoksi meidän tulisi kuunnella AINOASTAAN sitä, mitä profeetta (kuin Mooses) puhuu Raamatun kautta koskien Jumalan Nimeä ja Jeesusta. Jumala on opettanut ja käskenyt häntä näyttämään ja kertomaan meille kirjoitusten salatut/piilotetut totuudet.

 

  Tämän takia Jeesus sanoi, että meidän tulisi kysyä/etsiä neuvoa profeettojen kirjoituksista, sen lisäksi hän myös viittasi tulevaan profeettaan kuin Mooses - jolle Jumala on antanut tietoa ja arvovaltaa paljastaa meille totuuden profeettojen kirjoituksista, että minkä takia Jumala lähetti hänet (Jeesuksen) ja miksi Hän pani hänet (Jeesuksen) kärsimään brutaalin kuoleman.

 

  Puhuiko Jeesus tulevasta ´profeetasta kuin Mooses´ (5. Moos. 18:18-19)?

 

  Lukekaamme mitä Jeesus sanoi aikaisemmin:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti"

Johannes 14:15-16

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

15 "If you love Me, keep My commandments. 16 And I will pray the Father, and He will give you another Helper, that He may abide with you forever -           

John 14:15-16 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte Minua, pitäkää Minun käskyni. Ja minä rukoilen Isää, niin Hän on voiva antaa teille toisen Auttajan, jotta Hän voi pysyä kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

  Jeesus sanoi, että hän pyytää Jumalaa lähettämään meille toisen "Auttajan", joka on oleva kanssamme ikuisesti.

 

Ja toisessa versiossa,

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"If you love me, keep my commands. And I will ask the Father, and he will give you another COUNSELOR to be with you forever -" John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte Minua, pitäkää Minun käskyni. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen NEUVONANTAJAN olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

  Toisessa versiossa - sana "Auttaja" tarkoittaa myös "Neuvonantajaa".

 

  Se, mitä Jeesus sanoi, niin miksi hän pyytäisi Jumalalta toista "Auttajaa/Neuvonantajaa"?

 

  Miksi on niin, että tämä "Auttaja/Neuvonantaja" tulee olemaan kanssamme ikuisesti, eikä hän?

 

  Miksi tämä "Auttaja/Neuvonantaja" tulee? Mitä hän tuo?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

                                 

"Totuuden Henki" - tuleva "Auttaja/Neuvonantaja" pitää hallussaan "Totuuden Henkeä", joka tarkoittaa, että tämä Neuvonantaja (kenet Jumala lähettää) tuo tullessaan tosi opetuksen ja totuuden hengen, jota maailma ei voi hyväksyä.

 

  Miksi maailma ei voi hyväksyä tätä totuuden henkeä, jonka Auttaja/Neuvonantaja tuo?

 

  Pelkästään se tosiasia, että Jeesus puhui kauan sitten toisesta Neuvonantajasta, on torjuttava ajatus monille, koska he ovat laittaneet täyden uskonsa siihen, mitä uskonnot ovat opettaneet "todellisesta toisesta" Jeesuksen tulemisesta. Sen vuoksi, että he eivät ole koskaan ymmärtäneet Jeesuksen sanoja tulevasta "Neuvonantajasta", niin kuinka he voisivat ymmärtää totuuden, jonka "Neuvonantaja" tuo?

 

  Se jo yksistään tarkoittaa, että tulevan "Auttajan/Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen tunnustettujen opetusten kanssa, joita heidän seuraajansa uskovat faktana ja tosiasiallisena tietona.

 

"mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva" - Tuleva Neuvonantaja ei ole kirjaimellisesti Henki, kuten suurin osa ihmisistä ajattelee. Jeesus puhuu tulevasta miehestä, joka asuu heidän keskuudessaan. Kaikkein tärkeimpänä, se mitä Jeesus sanoi tulevasta Neuvonantajasta, joka tulee Isän tyköä tai on Jumalan lähettämä - se tarkoittaa, että kaikki ihmiset EIVÄT pysty/voi puhua Jeesuksesta. On AINOASTAAN yksi mies, (ei pastorit, papit, teologit, imaamit tai Raamatun tutkijat) ja hän on Neuvonantaja, jolle Jumala on antanut tiedon ja auktoriteetin ilmoittaa todellisen Jeesuksen ja miksi Jeesus oli lähetetty.

 

  Tämä tarkoittaa myös, että mikäli apostolit todella tottelisivat Jeesusta, niin siinä tapauksessa heidän olisi pitänyt saarnata tästä tulevasta Auttajasta/Neuvonantajasta, josta Jeesus oli puhunut.

 

"Mutta Puolustaja, Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." Johannes 14:26

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

26 But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in My name, He will teach you all things, and bring to your remembrance all things that I said to you.

John 14:26 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Auttaja, Pyhä Henki, jonka Isä lähettää minun nimessäni, Hän tulee opettamaan teille kaikki asiat, ja tuo mieleenne kaikki asiat, jotka olen sanonut teille. " Johannes 14:26

 

"minun nimessäni" - nimessä, joka on "Jeesus", ei Jeesuksen fyysisessä olemuksessa.

 

"tulee opettamaan teille kaikki asiat, ja tuo mieleenne kaikki asiat, jotka olen sanonut teille" - Todellakin, kyseessä on Neuvonantaja, joka tulee ilmoittamaan meille todellisen Jeesuksen; hän on ainoa, joka pystyy aidon totuuden mukaisesti selittämään, mitä Jeesus on sanonut aikaisemmin.

 

  Miksi Jeesus sanoi, että "Neuvonantaja" on myös Pyhä Henki?

 

  Mitä ´Pyhä Henki´ tarkoittaa?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen."Apostolien teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta.

  Mikä on tämä Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta? Luemme siitä:

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain
poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;"
2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

"Hänen Sanansa oli minun kielelläni" - "Pyhä Henki" on yksiselitteisesti Jumalan Sana. Siten ollen meidän tietääksemme kuka on "Auttaja/Neuvonantaja", jonka Jumala on lähettänyt, hänellä täytyy olla merkki ja se merkki on se, että hänelle tulisi olla Pyhä Henki tai Jumalan Sana suussaan. Tämän takia Jeesus sanoi, että neuvonantaja on myös ´Totuuden Henki´ ja kykenee selittämään meille kaikki asiat, sillä Jumala asettaa Hänen Sanansa tai Hänen Pyhän Henkensä hänen suuhunsa. Hän siis opettaa meille kaiken, jonka meidän tulee tietää Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva Auttaja/Neuvonantaja omaa todella Pyhän Hengen tai Jumalan Sanan suussaan

 

  Mikäli Jeesus puhuu tässä totta, että tulevalla Neuvonantajalla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana suuhunsa asetettuna, niin Jumalan on täytynyt myös puhua miehestä, jonka suuhun Hän tulee asettamaan Sanansa.

 

  Jumala antaa meille myös merkin, niin että me voisimme tietää, että sen mitä Neuvonantaja puhuu on todella Hänen (Jumalan) Sanaa ja Hän on ne asettanut hänen suuhunsa:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

  Jumala todellakin puhui tulevasta profeetasta, jonka Hän lähettää ennalta maailmaan kuin Mooseksen ja jonka suuhun Hän tulee asettamaan Hänen Sanansa tai PYHÄN HENKENSÄ.

 

  Siten ollen, Neuvonantaja, johon Jeesus viittasi, ei ole todellisuudessa henki, kuten useimmat ihmiset ovat uskoneet. Jeesus viittasi tulevaan "PROFEETTAAN KUIN MOOSES", jonka suuhun Hän asettaa Hänen sanansa tai PYHÄN HENGEN.

 

  Nyt, tämä tuleva profeetta kuin Mooses on ollut pääasiallisesti Kristittyjen keskuudessa uskottu olevan Jeesus, kuten Jeesuksen apostolit ovat asian opettaneet (Apt. 3:22). Ja koska se mitä Jeesus sanoi tulevasta "Neuvonantajasta", jolla on "Pyhä Henki" tai Jumalan Sana, Jeesus viittasi silloin tulevaan profeettaan kuin Mooses. Tämä tarkoittaa, että apostolit tekivät väärää tulkintaa profetiasta, eivätkä koskaan todistaneet todellisesta Jeesuksesta.

 

  Kuinka me voimme tunnistaa ja identifioida todellisen profeetan kuin Mooses - mikä on hänen merkkinsä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

And it shall be that whoever will not hear My words,

which He speaks in My name, I will require it of him."

Deuteronomy 18:19 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja näin tulee olemaan, että kuka tahansa ei kuule Minun sanojani, jotka hän puhuu Minun Nimessäni, Minä vaadin hänet siitä henkilökohtaisesti vastuuseen." 5. Moos. 18:19

 

  Jotta pystymme henkilöimään profeetan kuin Mooses, hänen täytyy olla se henkilö, joka puhuu Jumalan Nimessä ja ilmoittaa meille Jumalan Nimen!

 

  Kuinka hän voi sanoa, että hän puhuu Jumalan Nimessä, ellei hän tee meille tunnetuksi Jumalan Nimeä?

 

  Nyt on selkeää, miksi Jeesus sanoi Johannes 14:26, että tuleva Neuvonantaja opettaa meille kaikki asiat, koska hänellä on Jumalan sanat hänen suussaan - tarkoittaen, että hän ei selitä Jumalan Sanoja omien opintojensa tuloksena, vaan luottaa ainoastaan siihen, mitä Jumala käskee hänen tuovan ilmi kirjoituksista.

 

  Todiste siitä, että tämä Auttaja/Neuvonantaja on todellakin Jumalan lähettämä, on se tosiasia, että hän on Jumalan lähettämä profeetta kuin Mooses puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Mitä jos me emme kuuntele tätä profeettaa kuin Mooses - joka on myös Auttaja, josta Jeesus puhui?

 

"Ja näin tulee olemaan, että kuka tahansa ei kuule Minun sanojani, jotka hän puhuu Minun Nimessäni, Minä vaadin hänet siitä henkilökohtaisesti vastuuseen."

5. Moos. 18:19 Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos, oma käännös

 

  Jumala antoi varoituksen, että Hän tulee edellyttämään tai vaatimaan tilille kaikki, jotka valitsevat olemaan suljetuin korvin Hänen profeettaansa kuin Mooses suhteen - sillä kyseessä eivät ole, että he ovat välittämättä profeetasta kuin Mooses, vaan he torjuvat silloin Jumalan. Kaikki Jumalan sanat, jotka ´profeetta kuin Mooses´ esittää meille Raamatusta, ei ole hänen oman etsintänsä tulosta - se on Jumalalta ja hän tekee ainoastaan sen mitä Jumala käskee hänen näyttää meille kirjoituksista. Tämä tarkoittaa, että mitä tulee Jumalan Sanaan, erityisesti Hänen Nimeensä JA todelliseen Jeesukseen Raamatussa - Kyseessä eivät ole nämä maailman uskonnot, joita meidän olisi kuunneltava. On vain YKSI mies, jolle on annettu auktoriteetti Jumalalta puhua asiasta ja tämä on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala on puhunut 5. Moos. 18:18-19 - joka on myös Neuvonantaja, josta Jeesus puhui Johannes 14:26. Tämä sana koskien tulevaa "Profeettaa kuin Mooses", johon Jeesus viittaa "Neuvonantajana", on nyt tehnyt julistustyönsä persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com. Näillä nettisivuilla Maestro Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, kaikkein erityisimmin Hänen Nimensä ja todellisen Jeesuksen, sen mukaisesti kuin Jumala on käskenyt häntä näyttämään meille Pyhän Raamatun kautta.

 

(Lue kuinka Jumala kutsui Maestro Evangelistan ja tuli Jumalan opettamaksi tarkoituksesta, mitä Raamatun Kirjoitukset tarkoittavat, seuraavista linkeistä:)

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html tai

http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html

ja

 Lyhyt kertomus Maestrosta

 

  Kuinka me tiedämme, että Jeesus ei ole profeetta kuin Mooses?

 

"Seuraavana päivänä Mooses sanoi kansalle: "Te olette tehneet suuren synnin. Minä nousen nyt Herran tykö - jos ehkä voisin sovittaa teidän rikoksenne." Ja Mooses palasi Herran tykö ja sanoi: "Voi, tämä kansa on tehnyt suuren synnin! He ovat tehneet itselleen jumalan kullasta. Jospa nyt antaisit heidän rikoksensa anteeksi! Mutta jos et, niin pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat." 2. Moos. 32:30-32

 

"pyyhi minut pois kirjastasi, johon kirjoitat" - Tämä vain osoittaa, että kaikki mitä Jumala teki Mooseksen elämän aikana, oli tarkoitettu merkittäväksi todistuksena kirjaan Mooseksen taholta.

 

  Me voimme lukea, että Mooses yritti sovittaa kansansa synnit. Mooseksen pyyntö oli mahtava, että hän jopa tarjosi omaa elämäänsä sovitettavaksi hänen kansansa syntien edestä, mutta mitä Jumala vastasi hänelle?

 

"Mutta Herra vastasi Moosekselle: "Joka on tehnyt syntiä minua vastaan, sen minä pyyhin pois kirjastani. Mene nyt ja johdata kansa siihen paikkaan, josta minä olen sinulle puhunut; katso, minun enkelini käy sinun edelläsi. Mutta kostoni päivänä minä kostan heille heidän rikoksensa." 2. Moos. 32:33-34


 
Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

33 And the Lord said to Moses, "Whoever has sinned against Me, I will blot him out of My book. 34 Now therefore, go, lead the people to the place of which I have spoken to you. Behold, My Angel shall go before you. Nevertheless, in the day when I visit for punishment, I will visit punishment upon them for their sin."

Exodus 32:33-34 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle; "Kuka tahansa on tehnyt syntiä Minua kohtaan, Minä pyyhin hänet pois Minun kirjastani. Nyt siten ollen, mene, johdata kansa paikkaan, josta Minä olen sinulle puhunut. Katso, Minun Enkelini kulkee sinun edelläsi. Siitä huolimatta, sinä päivänä, kun Minä vierailen keskuudessanne rangaistakseni, Minä tulen rankaisemaan heitä heidän syntiensä tähden." 2. Moos. 32:33-34

 

  Jumala ei sallinut Mooseksen sovittaa hänen kansansa syntejä. Kuka tahansa tekee syntiä, vastaa siitä Jumalalle, ja on aina olemassa tuomion aika. Jumala sanoo, Hän lähettää "enkelin", kun aika on lähellä. Koska Mooseksen ei sallittu sovittaa kansansa syntejä Jumalan edessä, niin kuinka paljon todennäköisemmin sama kielto toteutuisi myös Jeesuksen kohdalla?

 

  Mitä Jumala sanoi Moosekselle tässä tapauksessa, Jumala näyttää meille, että Hän on todella johdonmukainen Hänen lakinsa suhteen 5. Moos. 24:16, jossa todetaan:

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16


"kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden" - jokainen ihminen vastaa itse omista synneistään; ketään ei rangaista toisen tekemien syntien vuoksi. JA jokainen syntiä tehnyt, joutuu siitä myös maksamaan.

 

  Tämä on todiste siitä, että Jeesus ei ole profeetta kuin Mooses, sillä mikäli hän olisi, niin sitä vahvemmin Jumala ei olisi sallinut hänen kuolla toisten ihmisten syntien vuoksi, aivan kuten Hän teki Mooseksen kanssa!

 

  Seuraa kysymys - Jos Jumala ei salli yhdenkään ihmisen kuolla toisen syntien puolesta, niin minkä takia Jeesus kuoli?

 

  Me luemme Jumalan Sanat, jotka Hän asetti Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Maestro Evangelistan:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään, mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille." 2. Samuel 7:12-17

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

12 "When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. 13 He shall build a house for My name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 14 I will be his Father, and he shall be My son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men. 15 But My mercy shall not depart from him, as I took it from Saul, whom I removed from before you. 16 And your house and your kingdom shall be established forever before you.[a] Your throne shall be established forever."'"

17 According to all these words and according to all this vision, so Nathan spoke to David.

2 Samuel 7:12-17 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä asetan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla. Mutta Minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin otin sen pois Saulilta, jonka Minä poistin sinun edestäsi. Ja sinun huoneesi ja sinun kuninkuutesi olkoon vahvistettuna ikuisesti sinun edessäsi. Sinun valtakuntasi olkoon vahvistettuna ikuisesti. Kaikkien näiden sanojen ja tämän näyn mukaisesti, näin Naatan puhui Daavidille." 2. Samuel 7:12-17

 

  Kyseisissä jakeissa Jumala puhuu Kuningas Daavidille profeettansa Naatanin kautta - tulevasta Daavidin "jälkeläisestä", joka tarkoittaa Daavidin omaa LIHAA JA VERTA OLEVAA (2. Sam. 7:12), ja näin ollen kyseessä on Daavidin poika tai jälkeläinen, ei kirjaimellisesti Jumalan Poika.

 

  Jumala sanoi myös, että tämän Daavidin "jälkeläisen" tehtävä oli rakentaa rakennus Hänen Nimelleen. Lue uudelleen: Talo/Huone on rakennettu Jumalan NIMELLE, eikä Daavidin jälkeläisen nimelle tai hänen tittelille tai "Kristukselle" (2. Sam. 7:13).

 

  Mikäli Daavidin jälkeläinen on onnistuva rakentamaan talon/huoneen/temppelin Jumalan Nimelle - Jumala vakiinnuttaa kuningaskunnan ikuisesti olevaksi. Kun Jumala sanoo "Ikuisesti" - se tarkoittaa, että Jumala ei lakkauta kuningaskunnan hallintaa, Daavidin jälkeläisen 10, 40, tai 100 vuoden jälkeen! Se tarkoittaa, että hänen kuninkuudellensa ja hallinnallensa yli Israelin EI OLE LOPPUA.

 

  Jumala myöntää hänelle myös arvonimen/tittelin, vaikka hän on vain Daavidin jälkeläinen, Jumala sanoi "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani", tarkoittaen, että häntä TULLAAN KUTSUMAAN nimellä Jumalan poika. Nämä palkinnot - hänen kuninkuutensa hallita yli Israelin "ikuisesti" ja titteli "tulla kutsutuksi nimellä Jumalan poika", ovat ne palkinnot, jotka Daavidin jälkeläinen vastaanottaa, MIKÄLI hän MENESTYY rakentamaan rakennuksen, jossa on Jumalan NIMI. Ennen kuin me saamme selville, kuka on tämä profetoitu Daavidin jälkeläinen - katsokaamme ensin, miksi on olemassa tarve rakentaa Huone Jumalan Nimelle?

 

  Jumala ilmoitti Maestro Evangelistalle syyn, miksi oli tarve rakentaa Huone Hänen (Jumalan) Nimelle ja se näkyy seuraavista jakeista Jeremiaan kirjasta:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jer. 44:25

 

  Juutalaisen Kansan erämaavaelluksen aikana Egyptistä, he ylistivät ja palvoivat muuta jumalolentoa, jota he kutsuivat nimellä "taivaan kuningatar", tämä on suuri ja räikeä väärinteko Israelin Jumalaa kohtaan. Jumala ei ollut antanut heille ohjeita tehdä epäjumalaa tai veistettyä jumalan kuvaa ja sitä palvoa sekä ylistää.

 

  Mikä oli Jumalan antama tuomio, koska he jatkoivat sanotun jumalattaren ylistämistä?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

26 Therefore hear the word of the Lord, all Judah who dwell in the land of Egypt: 'Behold, I have sworn by My great name,' says the Lord, 'that My name shall no more be named in the mouth of any man of Judah in all the land of Egypt, saying, "The Lord God lives."

Jeremiah 44: 26 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Siksi olkoon, kuulkaa Herran sana, kaikki Juudan kansa, jotka asutte Egyptin maassa: ´kuulkaa tarkasti, Minä olen vannonut Suuren Nimeni kautta, ´sanoo Herra, ´että Minun Nimeni ei tule enää olemaan nimitetty/sanottu yhdenkään Juudan kansaan kuuluvan suusta, koko Egyptin maassa, sanoen, "Herra Jumala elää". Jeremia 44:26

 

Ja vielä Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"But hear the word of the LORD, all Jews living in Egypt: 'I swear by my great name,' says the LORD, 'that no one from Judah living anywhere in Egypt will ever again invoke my name or swear, "As surely as the Sovereign LORD lives."

Jeremiah 44:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26

 

"että Minun Nimeni ei tule enää olemaan nimitetty/sanottu yhdenkään Juudan kansaan kuuluvan suusta, koko Egyptin maassa, sanoen, "Herra Jumala elää" - Jumala on kironnut Israelin kansan, niin että he eivät voi enää koskaan puhua Jumalan Nimessä.

 

  Tämä "Daavidin jälkeläinen" oli asetettu tehtäväänsä rakentamaan huone Jumalan Nimelle, jotta siinä oleva Jumalan Nimi tuli tunnetuksi (tai nähdyksi) Israelin kansalle. Jos ja kun kansa katuisi, huutaisi puoleensa Jumalan Nimeä (joka on temppelissä), niin sitten kirous heidän yltään voisi tulla nostetuksi pois Jumalan taholta. Kuinka me voimme tietää, että vielä erämaataivalluksensa aikana Egyptistä Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän jumalan kuvien palvonnallaan?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla (totella); eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin (sanoin) vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

  Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että sen aikana kun Israelin kansa asui Egyptissä, he palvoivat väärää jumalaa ja jumalatarta, mukaan lukien taivaan kuningatar, kuten profeetta Jeremia on puhunut (Jer. 44:24-26). Tämä on syynä sille, että he tulivat Jumalan kiroamaksi, niin että Juutalaiset eivät koskaan mainitse tai kutsu apua Hänen Nimellään.

 

  Kun kirouksen on antanut Jumala, niin se varmasti toteutuu ja tapahtuu!

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu: " Jes. 14:24

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"The Lord of hosts has sworn, saying,
"Surely, as I have thought, so it shall come to pass,
And as I have purposed, so it shall stand:"

Isaiah 14:24 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Vastaanottavan Kansan Herra on vannonut, sanoen, "Varmasi, niin kuin Minä olen ajatellut, niin se tulee tapahtumaan, Ja niin kuin Minä olen päämääräksi asettanut, niin tulee pysymään: " Jes. 14:24

 

Ja Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord Almighty has sworn, "Surely, as I have planned, so it will be,

and as I have purposed, so it will happen."

Isaiah 14:24 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24

 

  Tämän takia rakennus oli rakennettava Jumalan Nimelle, niin että Juutalainen kansa tulisi tietämään Hänen Nimensä ilman, että Jumala rikkoisi oman Sanansa, että he eivät voisi enää koskaan lausua tai kutsua Häntä Hänen Nimellään.

 

  Lukekaamme 2. Sam. 7:12-14:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

12 "When your days are fulfilled and you rest with your fathers, I will set up your seed after you, who will come from your body, and I will establish his kingdom. 13 He shall build a house for My name, and I will establish the throne of his kingdom forever. 14 I will be his Father, and he shall be My son. If he commits iniquity, I will chasten him with the rod of men and with the blows of the sons of men

2 Samuel 7:14 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, Minä asetan sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun/jos hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla" 2. Samuel 7:14

 

Kuten me voimme lukea 2. Samuel 7:14, niin Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö, näyttämällä heille rakennus, jossa on Jumalan Nimi. Kun he näkevät rakennuksesta Hänen Nimensä, he ovat siten kykeneviä huutamaan Jumalaa avukseen. Mikäli tämä on onnistuva, niin Israelin kansan yllä oleva kirous tulee pois nostetuksi Jumalan taholta. Hänen kuninkuutensa yli Israelin on oleva ikuista ja hän on saava tunnustusta ja kunniaa TITTELILLÄ "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Myös ehto on annettu: Jos Daavidin jälkeläinen syyllistyy väärintekoon, häntä rangaistaan kuten Jumala sanoi: "Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla".

 

Maestro Eraño Evangelista kysyy?

 

  Miksi rangaistus pannaan täytäntöön "ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", eikä Jumalan antamalla selkäsaunalla ja hakkaamisilla?

 

  Maestro Eraño Evangelista kertoo: Jos Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen/temppelin/rakennuksen, jossa on Jumalan Nimi, niin Israelin kansa näkee sen ja tietää Nimen; silloin kirous, joka on Israelin yllä, nostetaan pois. Israelin kansa olisi saanut pelastuksensa. Heidän aikanaan, tämä on se keino tai menettely, jonka avulla he pääsevät eroon synneistään Jumalalle.

 

  Jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu tehtävässään saattaa hänen kansansa tietämään ja tuntemaan Jumalan Nimi (ihmiset olisivat hyötyneet Nimen tietämisestä), niin siinä tapauksessa heidän tulee olla se taho, joka panee rangaistuksen täytäntöön.

 

  Miksi?

 

 Sen vuoksi, että Daavidin jälkeläiselle annettu työtehtävä ei ole Jumalalle hyödyksi, vaan Israelin kansan eduksi ja hyödyksi!

 

  Kuten Jumala käski: Se, ketä vastaan syntiä teet, sieltä myös saat rankaistuksesi! Kun olet tehnyt syntiä kansaasi kohtaan, niin he myös toimittavat rangaistuksen annon.

 

  Aivan kuten tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi heille, että älkää syökö hyvän ja pahan tiedon puun hedelmää; mikäli he söisivät, he kuolisivat.

 

  Kun Jumala antaa Hänen käskynsä, niin siinä on aina ehto, sen vuoksi, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

"Kun/jos hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla" 2. Samuel 7:14

 

"KUN/JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kärsimään rangaistuksen ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla.

 

Linkissä: http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm ja

Suuren Petoksen Lopullinen Esittely,

 

Maestro Evangelista on näyttänyt meille Raamatun kautta, että Salomo oli ensimmäinen Daavidin sukulinjasta (1. Aik. 22:9-13), joka oli valittu tehtävään rakentaa rakennuksen Jumalan Nimelle. Vaikka rakennus pystytettiin (Jumalan Nimellä oleva), Salomo epäonnistui näyttämään hänen kansalleen Jumalan Nimen elämänsä aikana, sillä hän rakensi toisia temppeleitä vaimojensa jumalille. Sen sijaan, että hän olisi saattanut kansansa Israelin tuntemaan Jumalan tosi Nimi, niin he jatkoivat muiden jumalien ylistämistä ja palvontaa (1. Kun. 11:1-8).

 

  Kuitenkin, se rangaistus, jonka Kuningas Salomo vastaanotti, oli se, että hänen kuninkuutensa ja hallintavalta otettaisiin pois (1. Kun. 11:9-12). Hän ei kärsinyt fyysistä rangaistusta "ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla".

 

  Miksi?

 

  Sillä Jumala on sanonut:

 

"Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen" 1. Kun. 11:12

 

"Mutta isäsi Daavidin tähden" - Maestro Evangelista kertoo, että Kuningas Salomo oli suora Daavidin jälkeläinen, todellinen "jälkeläinen" tai Daavidin poika. Jumalan rakkauden tähden Salomon isää Daavidia kohtaan, Kuningas Salomo säästettiin fyysiseltä rangaistukselta. Sen sijaan rangaistus "ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", on korostettu profetiassa 2. Sam. 7:12-17, jos Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon, niin se profetian sana ei koskaan kohdistunut Kuningas Salomoon.

 

  Mikäli Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", niin kuinka hän kuoli?

 

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1. Kun. 11:41-43

 

  Kuningas Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; hän ei kuollut rangaistuksen seurauksena.

 

  Kuka tulisi jatkamaan tehtävää saattaa Israelin kansa tuntemaan Jumalan Nimi, joka oli kirjoitettuna Kuningas Salomon rakentamaan temppeliin/huoneeseen/taloon? Tulisivatko Israelin kansaan kuuluvat olemaan ikuisesti kirottuja, sen vuoksi, että he eivät tiedä/tunne Jumalan Nimeä? Loppuiko profetia tähän, vai antoiko Jumala vielä yhden mahdollisuuden Israelin kansalle?

 

  Ennen sitä oppikaamme tietämään - kun Jumala antaa säädöksensä, onko se yhtä tyhjä kanssa, merkityksetöntä?

 

"niin on myös minun sanani, joka minun suustani lähtee: ei se minun tyköni tyhjänä palaja, vaan tekee sen, mikä minulle otollista on, ja saa menestymään sen, mitä varten minä sen lähetin." Jesaja 55:11

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

So shall My word be that goes forth from My mouth; it shall not return to Me void,

But it shall accomplish what I please, And it shall prosper in the thing for which I sent it.

Isaiah 55:11 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Joten niin on oleva Minun Sanani, joka suustani lähtee; Se ei palaa Luokseni rauenneena/tyhjänä, Vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon, Ja saa menestymään sen, jonka vuoksi sen lähetin." Jesaja 55:11

 

"Se ei palaa Luokseni rauenneena/tyhjänä, Vaan täyttää sen, minkä Minä tahdon" - Daavidin pojan (Salomon) epäonnistumisesta huolimatta, täydellisesti täyttää tehtävänsä Jumalan Nimen tunnetuksi tekemisessä rakentamansa rakennuksen kautta, Jumala lähettää toisen Daavidin jälkeläisen saattamaan päätökseen annetun tehtävän. Tämä tulee mahdollistamaan, että Israelin kansa tietää Hänen Nimensä, vapauttaa itsensä kirouksesta ja tuleva täydellisesti pelastetuiksi heidän synneistään, jonka he ovat saaneet, kun ovat ylistäneet ja palvoneet muita jumalia.

 

  Nyt, luemme mitä Jumala sanoi Salomolle.

 

"Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."

1. Kun. 11:13

 

  Jumala antoi heille toisen mahdollisuuden. Hän ei ottanut pois mahdollisuutta tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi Israelin kansalle. Mies, joka tulisi "yhdestä sukukunnasta" osoittaisi todelliseen taloon/huoneeseen, jossa on Jumalan Nimi, kaikkien niiden temppeleiden keskuudesta, joita Kuningas Salomo rakensi.

 

  Miksi Jumala sanoi "Jerusalemin tähden, jonka Minä olen valinnut?"

 

  Mikä on Jumalan antama lupaus koskien Jerusalemin kaupunkia?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala sanoi, että se on Jerusalemissa, rakennuksessa, jonka Kuningas Salomo on rakentanut, ja sinne Hän tulee asettamaan Hänen Nimensä ikuisesti.

 

  Tämä tarkoittaa, että seuraava Kuningas Daavidin jälkeläinen, joka tulisi täyttämään profetian 2. Sam. 7:12-14, ei enää tule rakentamaan huonetta Jumalan Nimelle, sillä sen on rakentanut jo Salomo. Hänen tehtävänsä on osoittaa rakennusta (jonka Kuningas Salomo rakensi), jossa on Jumala Nimi ja saada Israelilaiset ymmärtämään, että temppeli on rakennettu sen vuoksi, että Jumalan Nimi tehtäisiin tunnetuksi ilman, että suoraan lausutaan/sanotaan Jumalan Nimeä. Kuka oli "yksi sukukunta", joka tulisi Daavidin huoneesta/suvusta ja joka olisi valittu henkilö?

 

  Mikä oli se toinen profetia, joka käsitteli "yhtä sukukuntaa", joka tulisi Daavidin huoneesta ja osoittaisi oikeaan ja todelliseen temppeliin, joka kantaa Jumalan Nimeä ja jonka on rakentanut Kuningas Salomo?

 

  Mikä tulisi olemaan se merkki, joka ilmoittaisi "yhden sukukunnan", joka tulisi Daavidin suvusta?

 

  Lukekaamme, mikä merkki annettiin Israelin kansalle, jotta he voisivat yksilöidä tulevan "Voidellun yksilön" tai "Messiaan". Messias oli Jumalan valitsema ja hän tuli Daavidin sukulinjasta jatkamaan Kuningas Salomolta keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää:


"Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta". Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa". Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:11-13

 

  Jesajan profetia oli suunnattu Daavidin huoneelle, koska he olivat valmistelemassa "Voidellun Yksilön" tuloa, joka tulisi heidän huoneestaan/suvustaan.

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

 

"hunajaa" - oikeamielisyys siinä, että hän "oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän" - saatana tulisi testaamaan häntä, ja sen vuoksi on annettu merkki: "alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta".

 

  Mikä oli tämän profetian täyttymys, jonka Profeetta Jesaja puhui? Kuinka profetoitu "lapsi" syntyi? Ja mitä tarkoittaa sana "neitsyt", kun on kyse Pyhän Raamatun teksteistä?

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

Profetoitu "lapsi" tulisi hedelmöittymään Pyhän Hengen vaikutuksesta/profetian sanan mukaisesti. Me tiedämme jo Pyhän Hengen merkityksen/tarkoituksen ja se on Jumalan Sana. Pyhä Henki ei ole joku Jumalan toinen ilmentymä tai niin kutsuttu kolmas persoona kolminaisuusopista (kuten uskonnot opettavat), se tarkoittaa yksinomaan Jumalan Sanaa. Mikä on "Pyhän Hengen" todellinen merkitys Pyhässä Raamatussa?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apt. 1:16

 

Jälleen, lukekaamme mitä tarkoittaa Pyhä Henki, joka on asetettu Daavidin suuhun?

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  Pyhä Henki on Jumalan Sana, joka on asetettu Daavidin suuhun, kyseessä ei ole Jumalan eri olemus tai ulottuvuus!

 

Ymmärtääksemme vielä paremmin, että Pyhä Henki on Jumalan Sana:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:1-3

 

  Mitä tarkoittaa "Jumalan Henki", joka "liikkui vetten päällä"?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa. Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä." Psalmi 29:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

 the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29:2-3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimiensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa. HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:2-3

 

Nyt on selkeää, että henki, joka oli ja liikkui monien vetten yllä, on Jumalan ääni tai Sana, kyseessä ei ole "joku toinen persoona" yhdestä Jumalasta. Uskonnot ovat olettaneet, että tapauksessa on Jumala Itse kolmannen persoonan muodossa kolminaisuusoppiaan.

 

  Tämän vuoksi on sanottu:

 

"Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:3

 

"Ja Jumala sanoi" - Jumala sanoi tai puhui Hänen Sanansa antamalla käskyn, joka määritteli valon, ja sitten Hän teki sen tapahtumaan.

 

  On täysin selvää, että "Jumalan Henki", joka oli monien vetten yllä, on Jumalan ääni tai Sana (Psalmi 29:2-3). Uskonnot ovat olettaneet, että se oli Itse Jumala kolmannessa persoonassa kolminaisuutta. Se ei ole totta ja sellainen on Jumalan pilkkaa!

 

  Kun sanotaan "Pyhä Henki" - niin se on "Jumalan Henki tai Sana", joka on näkymätön. Se on "Pyhä" sen vuoksi, että se tulee Jumalalta.

 

  Siten ollen "Pyhä Henki", joka on mainittu neitsyen synnyttämässä lasta- profetiassa, on Jumalan Sana tai käsky, joka oli jo puhuttu profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Mikä siitä on todisteena?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Joosef oli todellisuudessa se, joka oikeasti saattoi Marian raskaaksi ennen heidän virallista avioon menoaan.

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18-20

 

"on Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta, joka oli ennalta profetoitu ja  puhuttu Profeetta Jesajan suun kautta, Jesaja 7:11-15!

 

"Joosef, Daavidin poika" - Kyseessä on Joosef, joka on Daavidin huoneesta/suvusta, ei siis Maria.

 

  Nyt kun uskonnot väittävät Marian olevan myös Daavidin sukulinjasta - lukekaamme onko heidän väitteensä oikein.

 

  Mikäli Maria on myös Daavidin huoneesta/suvusta, kuten uskonnot sanovat, sitten enkelin olisi pitänyt ilmestyä myös Marialle unessa ja sanoa ´Maria, Daavidin tytär´.

 

  Kuinka Matteus jäljitti Jeesuksen sukutaulun?

 

"Jaakobille syntyi Joosef, Marian mies, hänen, josta syntyi Jeesus, jota kutsutaan Kristukseksi." Matteus 1:16

 

  Tässä kerrotaan, että Jeesuksen isä Joosef on Jaakobin poika (ei patriarkka Jaakobin), joka tulee Daavidin sukulinjasta.

 

  Koska Joosef on Daavidin sukulinjaa, niin sitten me voimme loogisesti tulla päätökseen, että Jeesus ei todellakaan ole suora ja geneettinen Jumalan poika, vaan ainoastaan Daavidin jälkeläinen.

 

  Mutta mitä apostolit kirjoittivat koskien Jeesuksen sukuperää tai linjaa?

 

"Ja hän, Jeesus, oli aloittaessaan vaikutuksensa noin kolmenkymmenen vuoden vanha, ja oli, niin kuin luultiin, Joosefin poika. Joosef oli Eelin poika," Luukas 3:23

 

  Uskonnot tulkitsevat tätä Luukkaan kirjoitusta siten, että Maria oli Daavidin sukulinjaa, sillä uskontojen sanoman mukaan, "Eeli" on Marian isä ja tämä on syy sille, että hänen (Marian) isästä tuli Joosefin isä, koska hän (Joosef) on Eelin vävy. Siten ollen, koska Eeli on Daavidin sukulinjaa, niin sitten hänen tyttärensä Maria tulee luonnollisesti Daavidin sukulinjasta.

 

  Mutta tuo tai se on vain mitä uskonnot sanovat, emmekä me voi mistään kohtaa kirjoituksia lukea, että Eeli on Marian isä - siten, koska sitä ei ole kirjoitettu, niin sitä ei voi myöskään hyväksyä totuutena.

 

  Saadaksemme tietää totuuden Jeesuksen syntymästä - meidän täytyy ensiksi ymmärtää, mitä sana "neitsyt" tarkoittaa Pyhässä Raamatussa?

 

  Maria odotti lasta jo ennen kuin hän tuli vihityksi avioliittoon Joosefin kanssa, ja Joosef tahtoi paeta. Silloin elettynä aikana, kuinka kuului laki Israelin kansan keskuudessa, joka koski naimattoman naisen tuloa raskaaksi/ lasta odottavaksi?

 

"Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi. Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan, niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:20-24

 

  Israelin kansan laki on erittäin ankara ja suora, kun kyseessä on naimaton nainen, joka synnyttäisi lapsen. Marian ja Joosefin tapauksessa, heidät molemmat olisi voitu kivittää kuoliaaksi, niin että paha olisi poistettu heidän kaupungistaan.

 

  Kuten Joosef ajatteli pakenemista paikalta ja Marian hylkäämistä raskautensa keskellä, Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille unessa ja vakuutti hänelle, että he selviäisivät heidän ahdingostaan. Tästä Marian ja Joosefin liitosta tuloksena oleva "lapsi", on juuri se yksilö, joka on profetoitu Pyhän Hengen tai Jumalan Sanan kautta, joka oli puhuttu profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Heidän elinaikaan oli mahdotonta, että laiton liitto olisi selviytynyt ilman rangaistusta, ja se oli seurausta tarkasta ja ankarasta lakien noudattamisesta, jotka Jumala oli antanut Moosekselle. Enkeli vakuutti Joosefille, että lapsi, joka oli hänen ja Marian, selviäisi hengissä ja syntyisi ilman, että he paljastuisivat.

 

  Aivan kuten Mooseksen tapauksessa, mikäli Jumala ei olisi avannut vesiä hänen kansansa mennä Punaisen Meren poikki, niin Mooses ei olisi menestynyt tehtävässään johdattaa kansansa pois Egyptistä. Jumalan käskystä Israelin kansa kykeni ylittämään Punaisen Meren.

 

  Joosefin ja Marian tilanteessa lakia olisi täytynyt kiertää, niin että lapsi, joka syntyy avioliiton ulkopuolella, voisi selviytyä ja tulisi syntymään täyttääkseen profetian, joka oli puhuttu profeetta Jesajan kautta. Tämä poikkeuksellinen tapahtuma olisi myös lapsen merkki.

 

  Koska se oli Jumalan antama profetia Israelin kansalle, niin oli varmaa, että avioliiton ulkopuolella syntynyt (neitsyestä), oli se luvattu yksilö, joka oli kerrottu Jesajan profetiassa 7:11-15. Tämä "lapsi" tulisi jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä työtä johdattaa Israelin kansa talolle/temppelille, jossa on Jumalan Nimi.

 

  Mikä on todisteena siitä, että tämä "lapsi" oli syntynyt avioliiton ulkopuolella?

 

"Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana." Luukas 2:4-5


"
hän kun oli Daavidin huonetta ja SUKUA" - Tämä todistaa, että Joosef on itse täysin vilpittömästi Daavidin jälkeläinen, eikä jonkun tietyn Daavidin huoneesta olevan Eelin vävy. Tämä tarkoittaa, että Maria EI ole Daavidin huoneesta/suvusta.

 

"kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana" - On erittäin selvää, että "lapsi" oli hedelmöittynyt ennen Joosefin ja Marian menoa vihille.

 

  Onko totta, että se on Joosef, joka on todella Daavidin sukulinjasta?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta" - Joosef on Daavidin huoneesta, EI Maria.

 

  Kuinka me voimme tietää, että profetia 2. Sam. 7:12-14 ei päättynyt Salomoon, vaan annettiin edelleen Jeesukselle, jolle Jumala antoi seuraavan tittelin, arvonimen:

 

"Minä olen oleva hänen Isänsä, ja hän on oleva Minun poikani" 2. Sam. 7:14

 

  Onko tämä todella Jeesus?

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus. Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:31-32

 

"ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi" - kyseessä on Jeesus, joka oli valittu täyttämään keskeneräiseksi ja täyttämättä jääneen profetian 2. Sam. 7:12-14.

 

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - Jeesus ei ole kirjaimellisesti Jumalan Poika, vaan ainoastaan Daavidin poika, jota ainoastaan kutsutaan nimellä Jumalan poika sitten kun hän on ensin saattanut päätökseen Kuningas Salomolta täyttämättä jääneen tehtävän, kuten on kirjoitettu 2. Sam. 7:12-14.

 

  Luemme uudelleen Luukas 1:27:

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

  Me voimme lukea tästä, että Maria oli jo kihlattu tai luvattu avioon Joosefin kanssa.

 

  Nyt, lukekaamme mitä Jumalan laki sanoo:

 

"niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle (vaimolle). Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:24

 

  Jumalan tarkoittamassa laissa Israelin kansalle, jos mies makaa naisen kanssa, joka on luvattu/kihlattu avioon (toiselle miehelle) ja he paljastuvat teostaan - heidät molemmat kuuluu kivittää kuoliaaksi ja aivan erityisesti mies, koska hän teki väkivaltaa toisen miehen vaimolle - tämä rangaistus on tehtävä välittömästi POISTAAKSEEN pahan pois keskuudestaan.

 

  NYT uskonnot opettavat meille, että Jumala hedelmöitti Marian ja he ovat jopa vääristelleet kirjoituksia ja saaneet näyttämään, että Maria on myös Daavidin sukulinjaa, esittääkseen meille, että Jeesus Jumalan Poika, mutta se mitä he ovat tehneet, on Jumalan pilkkaa ja loukkaus oikeamielistä Jumalaa kohtaan. Miksi?

 

  Sen vuoksi, että heidän valheellinen oppinsa Jumalasta hedelmöittämässä naista nimeltä Maria, joka oli jo LUVATTU avioon Joosefin kanssa ja he saivat sen näyttämään, kuin Jumala olisi rikkonut omaa lakiaan ja siten ollen Hän olisi tehnyt KAUHEAN teon. Tämä tällainen saa Kaikkivaltiaan Profeettojen Jumalan olemaan väärämielinen Jumala!

 

  Se vain ainoastaan tarkoittaa, että kaikki se, mitä uskonnot ovat opettaneet koskien Jeesuksen syntymää - Jumalasta (Pyhä Henki) saattamassa Marian odottamaan lasta, on valhetta, perättömyys, ja suurta pilkkaa Jumalaa kohtaan.

 

  Se myös osoittaa, että se jumala, josta uskonnot saarnaavat ei ole Mooseksen Jumala (joka on oikeamielinen Jumala), vaan kyseessä on pahuuden jumala; jumala, jonka he väittävät saattaneen naisen hedelmöittyneeseen tilaan, ja tämä nainen oli luvattu avioon, kihlattu!

 

  Tämän takia pahuus on esillä tämän päivän maailmassa, sillä me olemme seuranneet niiden opetuksia, jotka eivät ole Mooseksen Jumalan lähettämiä. He ovat vääriä profeettoja, jotka käyttävät Raamattua opettaakseen erilaisesta jumalasta, jumalasta, jonkalaista me emme ole koskaan tunteneet!

 

  Me emme olisi joutuneet petetyiksi, mikäli me olisimme seuranneet tiukkaa muistutusta, jonka Jumala antoi 5. Moos 18:18-19 - että meidän tulee kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Mooses, koskien Hänen Sanojaan Raamatussa. Meidän olisi tullut odottaa tätä tulevaa profeettaa. Kuunnella kaikkia muita saarnaajia, sen edestä, että kuuntelisimme Hänen profeettaansa kuin Mooses, on kuin kuuntelisi niitä, jotka saarnaavat muista jumalista!

 

  Luemme uudelleen…

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

"Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta.

 

"Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."

Matteus 1:19-20

 

"on Pyhästä Hengestä" - Jumalan Sana, kuten on ilmoitettu Jumalan profetiassa tai lupauksessa.

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21


 "
sinun on annettava hänelle nimi Jeesus" - "lapselle" on annettava nimi "Jeesus".

 

"hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä" - tämä oli Jeesuksen erityinen tehtävä, aivan kuten oli myös Kuningas Salomon, joka oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Jeesus tuli jatkamaan profetian 2. Samuel 7:12-17 täyttämistä, hänet oli lähetetty ainoastaan omaa kansaansa Israelia varten - pelastamaan, vapahtamaan heidät synneistään, sillä he olivat ylistäneet muita jumalia. Jeesusta ei ollut lähetetty maailman ihmisiä varten, kuten uskonnot väittävät.

 

  Muiden jumalien väärä palvominen ja ylistäminen oli se synti, jota Israelin kansa teki Jumalaa vastaan (Hesekiel 20:7-8), erityisesti heidän ylistyksensä taivaan kuningatarta kohtaan (Jeremia 44:24-26). Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää voi lausua Hänen Nimeään. Jumala otti Hänen siunauksensa pois heiltä ja hylkäsi heidät elämään synneissään. Jotta Israelin kansa pääsisi pelastukseen ja eroon syntisyydestään, heidän täytyy tuntea Jumalan Nimi, katua ja huutaa avukseen Hänen Nimeään saadakseen anteeksi.

 

  Onko totta, että kun Israelin kansa tietää Jumalan Nimen ja kutsuu Hänen Nimeään, niin Jumala antaa heille anteeksi?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25:10-11

 

Todellakin, Jumala antaa anteeksi Israelin kansalle, kun he ensin pyytävät apua Hänen Nimessään. Jumalan Nimen tunnetuksi tekeminen on se tehtävä, jonka Jeesuksen täytyi suorittaa hänen kansalleen, "Voideltuna yksilönä" tai "Kristuksena". Sitten kun Jeesus on kykenevä täyttämään tehtävänsä esittelemään Jumalan Nimi kansalleen - Juutalaisille, niin silloin hän olisi saanut täyttymään tarkoituksen nimelleen "Jeesus" (Matteus 1:21). Täten hän olisi pelastanut hänen kansansa Israelin heidän synneistään, ja hän olisi ansainnut itselleen kantaa titteliä/arvonimeä "Kristus".

 

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matteus 1:22-23

 

"Immanuel" - aivan kuten Jesaja profetoi. Mikäli Jeesus olisi kyvykäs täyttämään tehtävänsä, Israelin kansa olisi saanut tietoonsa Jumalan Nimen ja Jumala olisi ollut heidän kanssaan.

 

  Sen mitä olet juuri lukenut koskien Jeesuksen syntymää (seuraava Daavidin Poika, joka tulee täyttämään keskeneräiseksi jääneen Kuningas Salomon tehtävän, 2. Samuel 7:12-17), tämä vain osoittaa meille, että Jumala on todellakin asettanut Hänen Pyhän Henkensä tai Sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, Maestro Eraño M. Evangelista.

 

  Kykenikö Jeesus täyttämään sen, missä Kuningas Salomo epäonnistui - joka oli osoittaa hänen kansalleen Israelille Jumalan Nimi temppelistä, jonka rakensi Kuningas Salomo?

 

  Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on tehdä Jumalan nimi tunnetuksi ja tiedetyksi?

 

"Vanhurskas (Oikeamielinen) Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - minkä Jumalan nimen Jeesus teki tunnetuksi hänen kansalleen Israelille? Vastaus kuuluu, ei YHTÄÄN eikä MITÄÄN - tämä tarkoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Mikä siitä on todisteena? Mitä tapahtui Jeesukselle?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Jeesus - Daavidin jälkeläinen kärsi rangaistuksen miesten/ihmisten käsien kautta, kuten on säädetty 2. Samuel 7:14 " Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla."

 

  Kuningas Salomo ei kohdannut rangaistusta "kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla" (1. Kun. 11:1-13, ja 41-43), mutta me tiedämme, että Jeesus - Daavidin jälkeläinen (Luukas 1:31-32, Matteus1:1) oli rangaistu kyseisellä tavalla "Matteus 27:25-26".

 

  Me voimme itse selkeästi nähdä, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi 2. Samuel 7:12-14, että se on todellinen syy, miksi Jumala hylkäsi Jeesuksen - hänen joutuessaan kansansa hakattavaksi ja pahoinpitelemäksi ei ollut meidän syntiemme tähden vaan hänen (Jeesuksen) OMIEN VÄÄRINTEKOJEN TÄHDEN.

 

  Koska Jeesus joutui ihmisten pahoinpitelemäksi, ruoskituksi ja ristiinnaulituksi, kuten sanoo Matteus 27:25-26 - se tarkoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään, koska hän teki väärin. Tämä on myös kirjoitettu hänestä:

 

"Ja kuitenkin sinä hylkäsit voideltusi ja pidit häntä halpana ja olet vihastunut häneen." Psalmi 89:39

 

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"38 But You have cast off and abhorred,
You have been furious with Your anointed."
Psalm 89:38 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta Sinä olet hylännyt ja vihastunut, Sinä olet ollut raivoissasi Sinun voideltuasi kohtaan." Psalmi 89:39

 

"Mutta Sinä olet hylännyt ja vihastunut, Sinä olet ollut raivoissasi Sinun VALITULLESI" - tämä tarkoittaa, että Jumala oli erittäin vihainen valitulleen tai Kristukselleen - ei kukaan muu kuin Jeesus!

 

"Sinä olet purkanut palvelijasi liiton, olet häväissyt hänen kruununsa, olet heittänyt sen maahan. Sinä olet särkenyt kaikki hänen (suoja)muurinsa, olet pannut raunioiksi hänen linnoituksensa (vahvat alueensa)." Psalmi 89:40-41

 

  Jeesus oli vähäisin Daavidin sukulinjasta ja ainoa, joka oli Salomosta seuraava, joka oli valittu täyttämään profetia 2. Samuel 7:12-14.

 

"Kaikki tien kulkijat ovat häntä ryöstäneet, hän on joutunut naapuriensa häväistäväksi. Sinä olet korottanut hänen vihollistensa oikean käden, olet tuottanut ilon kaikille hänen vihamiehillensä." Psalmi 89:42-43

 

  Tämä tapahtui Jeesukselle - häntä pilkattiin, kuten on kirjoitettu:

 

"ja väänsivät orjantappuroista kruunun, panivat sen hänen päähänsä ja ruovon hänen oikeaan käteensä, polvistuivat hänen eteensä ja pilkkasivat häntä ja sanoivat: "Terve, juutalaisten kuningas!" Ja he sylkivät häntä, ottivat ruovon ja löivät häntä päähän. Ja kun he olivat häntä pilkanneet, riisuivat he häneltä vaipan, pukivat hänet hänen omiin vaatteisiinsa ja veivät hänet pois ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:29-31

 

  Ja jatkaaksemme:

 

"Sinä olet kääntänyt takaisin hänen miekkansa terän etkä ole sodassa pitänyt häntä pystyssä. Sinä olet tehnyt hänen loistostansa lopun ja olet syössyt maahan hänen valtaistuimensa. Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät, olet hänet häpeällä peittänyt." Psalmi 89:44-45

 

"Sinä olet lyhentänyt hänen nuoruutensa päivät" - Jeesus oli brutaalisti, julmasti rangaistu ja toimitettu kuolemaan vain vähän yli kolmekymmentä vuotiaana.

 

  Minkä valtavan suuren väärinteon Jeesus teki, että Jumala rankaisi häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla?:

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi"." Johannes 19:7

 

  Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", ja se ei ollut hänen tehtävänsä "Kristuksena" tai "Messiaana". Hänen kansansa (Juutalaiset) tiesivät, että tuleva Kristus tai Messias olisi se, joka voisi pelastaa heidät ja hän olisi Daavidin jälkeläinen, ei "Jumalan Poika". Kuningas Salomoa ei rankaistu "kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", mutta me tiedämme, että Jeesus kärsi rangaistuksensa siihen tapaan. Salomo ei koskaan esittänyt tai teeskennellyt olevansa Jumalan Poika - rangaistuksena, Salomon kuninkuus vietiin pois hänen poikansa ollessa vallanpitäjänä.

 

  Tietääksesi, kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika - lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.html sekä

 

Suuri Teeskentelijä

 

  Mutta sinä saatat kysyä - kuinka Jeesus kykeni tekemään ihmeitä jos hän oli tehnyt pahoja tekoja ja vääryyttä?

 

  Ole ystävällisesti tiedotettu, että Jeesuksen voima esittää/tehdä ihmeitä ei ollut Jumalan antamaa, vaan se voima tuli saatanalta. Sen jälkeen kun Saatana petti Jeesusta Pietarin kautta, Jeesus valitsi sen lisäksi saatanan ylistämisen - lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html. sekä

Voima, Auktoriteetti ja Maailman Kunnia

 

  Totta kai monet kristityt uskovat, pastorit ja teologit eivät hyväksy tätä, mitä on nyt paljastettu Maestro Evangelistan taholta. Keitä ovat nämä ihmiset, jotka ovat vastaan, sitä mitä profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista paljastaa koskien todellista Jeesusta? Se, mitä heille on annettu tietoa Jeesuksesta, on tullut heille apostolien valheista, ei Jumalalta. Jumala Itse (Jumala, joka lähetti Jeesuksen) on se Pyhä Yksilö, joka on käskenyt profeetan kuin Mooses (Maestro Evangelistan) ilmoittamaan totuuden Jeesuksesta!

 

  Sen vuoksi on täysin hyödytöntä yhdenkään teologin tai pastorin asettua vastustamaan, mitä profeetta kuin Mooses puhuu Jumalasta ja Jeesuksesta. Sen mitä profeetta kuin Mooses ilmoittaa Jumalan Nimestä ja todellisesta Jeesuksesta kirjoitusten kautta, ei ole tullut hänen omien tutkimustensa tuloksena (kuten on mainittujen teologien ja pastorin suhteen), VAAN JUMALALTA. Kyseessä on Jumala Itse, joka ilmoittaa kaiken hänelle ja ohjaa häntä, kuinka asiat on selitettävä ja opetettava kirjoitusten kautta.

 

  Mitä Jumalan profeetan kirjoitusta apostolit ja uskonnot ovat käyttäneet, kun he ovat epätoivoisesti todistelleet valhettaan, että Jeesus oli määrätty Jumalan taholta kuolemaan meidän syntiemme puolesta?

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä  edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

  Apostolit ja uskonnot ovat käyttäneet tätä kappaletta saattaakseen maailman ihmiset uskomaan, että tämä oli profetia, jonka Jeesus täytti, kun hän kärsi ja oletettavasti kuoli kaikkien ihmisten puolesta.

 

  Se ei ole totta, sanoo Maestro Evangelista.

 

  Miksi ei? On olemassa kaksi tärkeää osoittajaa ja faktoria:

 

  1. SIKSI, ETTÄ JUMALLA ON LAKI 5. Mooseksen kirja 24:16, että jokaisen ihmisen on kuoltava omien syntiensä takia ja kun sanotaan, että Jumala salli synnittömän miehen kuolla toisten ihmisten syntien edestä, on sama kuin sanoisi, että Jumala rikkoi omaa lakiaan.

 

  1. AINOASTAAN AITO PROFEETTA PYSTYY SELITÄMÄÄN TOISEN JUMALAN PROFEETAN KIRJOITUKSIA. Koska kyseessä on Jumala, joka käski profeetta Jesajaa kirjoittamaan tämän sanan koskien "kärsivää palvelijaa" Jesajan kirjassa luku 53, niin siitä seuraa, että Jumala tulee myös lähettämään profeetan kirjoitusta meille selittämään - profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirja 18:18-19. Luvattu profeetta pitää hallussaan, suussaan Jumalan Sanaa ja Jumala jopa käski meitä kuuntelemaan ainoastaan häntä, kun hän selittää meille profeetta Jesajan kirjoitukset. Meidän ei olisi pitänyt kuunnella apostoleita ja heidän seuraajiaan. Uskonnot ovat tehneet omia selityksiään Raamatun kirjoituksista.

 

  Profeetta kuin Mooses on nyt täällä persoonassaan Maestro Evangelista - me saamme nyt selville kuka on todellinen kärsivä palvelija, johon Jesaja 53 viittaa:

 

  Lukekaamme:

 

"Kuka uskoo meidän saarnamme, kenelle Herran käsivarsi ilmoitetaan?" Jesaja 53:1

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Who has believed our report?
And to whom has the arm of the Lord been revealed?

Isaiah 53:1 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme? Ja kenelle Herran Käsivarsi on paljastettu?"

Jesaja 53:1

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme:

 

  Se, mitä on asetettu kysymykseksi, on "Kuka on uskonut meidät sanomamme? Ja kenelle Herran Käsivarsi on paljastettu?" Se tarkoittaa, että tämä ilmoitettu asia on tapahtunut jo aikaisemmin ja siitä on annettu tieto heidän kansalleen. Tämä ei ole koskaan ollut profetia!

 

"Kuka on uskonut meidät sanomamme?" Tämä asia on raportoitu heidän kansallaan jo aikaisemmin. Se on tapahtunut ennen Jesajan aikaa.

 

"Ja kenelle Herran Käsivarsi on paljastettu?" - Tämä ei ole profetia. Kyseessä on vain ja ainoastaan muistio menneistä tapahtumista Israelin kansan historiassa, kyseessä on mies, jolle Jumala on paljastanut Hänen Käsivartensa tai mahtavan voimansa. Jeesus ei ollut silloin edes syntynyt, kun tämä oli kirjoitettu.

 

  Ottakaamme selville kenelle Herran käsivarsi oli paljastettu?

 

"Mutta Mooses rukoili armoa Herralta, Jumalaltansa, ja sanoi: "Herra, miksi sinun vihasi syttyy omaa kansaasi vastaan, jonka olet vienyt pois Egyptin maasta suurella voimalla ja väkevällä(mahtavan voimallisella) kädellä?" 2. Moos. 32:11

 

  Nyt me tiedämme - Kyseessä on Jumalan profeetta Mooses, hänelle Hän paljasti Hänen Mahtavan voimallisen käsivartensa, aikaisemmin. Uskonnot väittävät, että tämä profetia kertoo Jeesuksesta.

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että se on vain heidän olettamustaan. Ketä sinä ennemmin uskot: Uskontoja, joita Jumala ei ole lähettänyt, vai Jumalan Sanaa 5. Moos. 18:18-19, joka ilmoittaa, että meidän tulisi kuunnella Hänen profeettaansa kuin Mooses - joka nyt paljastaa meille tämän kirjoituksen?

 

"Hän kasvoi Herran edessä niin kuin vesa, niin kuin juuri kuivasta maasta. Ei ollut hänellä vartta eikä kauneutta; me näimme hänet, mutta ei ollut hänellä muotoa, johon me olisimme mielistyneet. Hän oli ylenkatsottu, ihmisten hylkäämä, kipujen mies ja sairauden tuttava, jota näkemästä kaikki kasvonsa peittivät, halveksittu, jota emme minäkään pitäneet."

Jesaja 53:2-3

 

"halveksittu, jota emme minäkään pitäneet" - Hänen kansansa kärsimättömyys ja epäusko koko heidän erämaavaelluksensa aikana oli suunnattuna Moosesta vastaan/kohtaan.

 

"Mutta totisesti, meidän sairautemme hän kantoi, meidän kipumme hän sälytti päällensä. (Silti)Me pidimme häntä rangaistuna, Jumalan lyömänä ja vaivaamana" Jesaja 53:4

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Surely He has borne our griefs And carried our sorrows;
Yet we esteemed Him stricken, Smitten by God, and afflicted."

Isaiah 53:4 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän on maksanut meidät murheistamme ja kantanut meidät surujamme; Silti me arvioimme hänen olevan kärsivä ja hädässä oleva, Jumalan lyömä, ja ahdistettu"

Jesaja 53:4

 

Ja vielä toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Surely he took up our infirmities and carried our sorrows,
yet we considered him stricken by God, smitten by him, and afflicted.
Isaiah 53:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti hän otti kannettavakseen meidän heikkoutemme ja surumme, silti ajattelimme hänen olevan Jumalan lamauttamana ja vaurioittamana, Jumalan lyömänä vaivoja kärsimään." Jesaja 53:4

 

"Silti me arvioimme hänen olevan kärsivä ja hädässä oleva" - ainoastaan arvioitu tai pidetty jonakin, mutta ei fyysisesti kärsivä. Jeesuksen tapauksessa, hän oli todella fyysisesti kärsivä, ruoskittu, hakattu ja ristiinnaulittu (tapettu).

 

  Mikäli apostolit ja uskonnot olisivat Jumalan lähettämiä, niin heidän olisi tullut huomata tämä ero jo alusta lähtien.

 

"mutta hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden, runneltu meidän pahain tekojemme tähden. Rangaistus oli hänen päällänsä, että meillä rauha olisi, ja hänen haavainsa kautta me olemme paratut. Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat, kukin meistä poikkesi omalle tielleen. Mutta Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin, ja hän alistui siihen eikä suutansa avannut; niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti keritsijäinsä edessä, niin ei hän suutansa avannut." Jesaja 53:5-7

 

  Tätä kappaletta on käytetty uskontojen taholta saattamaan maailman ihmiset olemaan kiitollisuudenvelassa heidän muokkaamaansa "Jeesus-kuvaan". Ja vaikka he eivät olleet Jumalan lähettämiä, apostolit käyttivät tätä kirjoitusta esittääkseen, että tämä oli profetia, jonka Jeesus täytti kun hän kärsi ja kuoli ihmiskunnan syntivelan puolesta.

 

  Kuitenkin, nyt kun profeetta kuin Mooses on täällä, on tullut aika, jolloin heidän petoksensa paljastetaan. Me opimme nyt, että kyseessä EI OLE JEESUS, vaan todellakin profeetta Mooses, josta kyseinen kirjoitus Jesaja 53 oli tarkoitettu olevan:

 

"Me vaelsimme kaikki eksyksissä niin kuin lampaat" - Keitä ovat tässä jakeessa mainitut "lampaat"?

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra, Herra (Jumala). Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra, Herra." Hesekiel 34:31-32

 

  Mainittu "kaikki" tarkoittaa Israelin kansaa, ei Kristittyjä tai maailman ihmisiä. Siten ollen uskonnot eivät voi väittää, että kyseessä olisi Jeesus.

 

  Tämä tarkoittaa, että ne pelastukseen ohjautuvat ovat tässä Israelin kansa. Kyseessä ei ole profetia, vaan muistelo menneistä tapahtumista, jotka tapahtuivat miehen aikana, jolloin Jumala oli paljastanut Hänen voimallisen Käsivartensa. Tämä kyseinen mies ei ole kukaan muu kuin Mooses! Jesaja 53 on kokonaisuudessaan tarkoitettu muistuttamaan Israelilaisia niistä koettelemuksista, joita profeetta Mooses joutui kestämään ja kuinka Mooses rukoili Jumalaa, ettei Hän tuhoaisi heitä!

 

"…ei hän suutansa avannut" Jesaja 53:7

 

  Uskonnot sanovat ihan tosissaan, että tämä oli Jeesus, mutta meidän tulisi muistaa, että kun Jeesus oli naulittuna ristille hän huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit"? Jeesus syytti Jumalaa hänen viimeisillä hetkillään - aivan varmasti hän ei ole mies, joka liittyy kyseiseen kirjoitukseen.

 

  Kuka on todellinen "Kärsivä Palvelija", mikäli kyseessä ei ole Jeesus?

 

"Ahdistettuna ja tuomittuna hänet otettiin pois, mutta kuka hänen polvikunnastaan sitä ajatteli? Sillä hänet temmattiin pois elävien maasta; minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Hänelle annettiin hauta jumalattomain joukossa; mutta rikkaan tykö hän tuli kuoltuansa, sillä hän ei ollut vääryyttä tehnyt eikä petosta ollut hänen suussansa. Mutta Herra näki hyväksi runnella häntä, lyödä hänet sairaudella. Jos sinä panet hänen sielunsa vikauhriksi, saa hän nähdä jälkeläisiä ja elää kauan, ja Herran tahto toteutuu hänen kauttansa." Jesaja 53:8-10

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"He was taken from prison and from judgment, And who will declare His generation?
For He was cut off from the land of the living; For the transgressions of My people He was stricken.And they
made His grave with the wicked— But with the rich at His death,
Because He had done no violence, Nor was any deceit in His mouth. 10 Yet it pleased the
 Lord to bruise Him; He has put Him to grief. When You make His soul an offering for sin, He shall see His seed, He shall prolong His days, And the pleasure of the Lord shall prosper in His hand". Isaiah 53:8-10 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänet otettiin pois elävien maasta; Minun kansani väärintekojen takia hän joutui kärsimään. Ja he saattoivat hänet haudatuksi Jumalattomien kanssa - vaan rikkaudessa hän kuoli, sillä hän ei ollut tehnyt väkivallan tekoja, eikä ollut petosta hänen suussaan. Silti Herra näki tyytyväisyydekseen vahingoittaa häntä; Hän oli laittanut hänet kärsimään. Kun asetat hänen sielunsa uhriksi synnin edestä, Hän voi nähdä hänen siemenensä/jälkeläisensä, Hän tulee jatkamaan hänen päiviään, Ja Herran riemu, kukoistakoon hänen kätensä kautta." Jesaja 53:8-10

 

  Tämä "Kärsivä Palvelija" rukoili kansansa puolesta, ja se on sitä mitä Mooses teki monia kertoja.

 

"Ja he saattoivat hänet haudatuksi Jumalattomien kanssa - vaan rikkaudessa hän kuoli" - he luulivat kyseessä olevan Jeesus.

 

"Hän tulee jatkamaan hänen päiviään" - hänet tullaan muistamaan ikuisesti ja kunnioittamaan - vaikka hän on ollut jo kuolleena kauan aikaa. Jeesus ei elänyt pitkää elämää; hän kuoli hiukan yli 30 vuotiaana. Mutta Mooses eli reilusti yli sata vuotta!

 

  Kun Mooses kuoli, minne Jumala hautasi hänet?

 

"Ja Herran palvelija Mooses kuoli siellä Mooabin maassa, Herran sanan mukaan. Ja hän hautasi hänet laaksoon Mooabin maahan, vastapäätä Beet-Peoria, mutta ei kukaan ole saanut tietää hänen hautaansa tähän päivään asti." 5. Moos. 34:5-6

 

  Mitä tarkoittaa Mooab - onko se jumalattomien ihmisten maata?

 

"Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle."

1. Kun. 11:7

 

  Jumala hautasi Mooseksen Mooabin maahan - maahan, jonka ihmiset palvovat ja ylistävät inhottavaa sekä kauhistuttavaa jumalaa.

 

"Sielunsa vaivan tähden hän saa nähdä sen ja tulee ravituksi. Tuntemuksensa kautta hän, minun vanhurskas (oikeamielinen) palvelijani, vanhurskauttaa monet, sälyttäen päällensä heidän pahat tekonsa. Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta."

Jesaja 53:11-12

                                                                                                          

  Nyt Maestro Evangelista sanoo, varmistakaamme keitä "pahantekijät" olivat. Maestro näyttää sen meille, lukemalla kertomuksen heidän pahoista teoistaan (väärinteoistaan):

 

"Ja niin minä näin, että te olitte rikkoneet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan: olitte tehneet itsellenne valetun vasikankuvan, pian poikenneet siltä tieltä, jota Herra oli käskenyt teidän vaeltaa." 5. Moos. 9:16

 

  "Väärintekijät, pahantekijät" olivat itse Israelin kansa, kansa, jonka hän johdatti pois Egyptistä. He tekivät ja ylistivät tehtyä kuvaa, patsasta vastoin Jumalan Käskyjä. Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä tartuin molempiin tauluihin ja heitin ne käsistäni ja murskasin ne teidän silmienne edessä. Ja minä heittäydyin Herran eteen ja olin, niin kuin edelliselläkin kerralla, neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä syömättä ja juomatta, kaiken sen synnin tähden, jota te olitte tehneet, kun teitte sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, ja vihoititte hänet. Sillä minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivautta teitä vastaan, joka oli vallannut Herran, niin että hän aikoi tuhota teidät. Ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa."

5. Moos. 9:17-19

 

"Sillä minä pelkäsin sitä vihaa ja kiivautta teitä vastaan, joka oli vallannut Herran, niin että hän aikoi tuhota teidät. Ja Herra kuuli minua vielä silläkin kertaa" - Mooses on se henkilö, joka rukoili kansansa puolesta Jumalalle.

 

  Mitä syntejä hän pyrki hyvittämään Jumalan edessä?

 

"Myöskin Aaroniin Herra vihastui niin suuresti, että hän aikoi tuhota hänet, ja minä rukoilin silloin myöskin Aaronin puolesta. Sitten minä otin teidän tekemänne syntikuvatuksen, vasikan, ja poltin sen tulessa, löin sen palasiksi ja rouhensin sen hienoksi, aivan kuin tuhaksi, ja sen tuhan minä heitin puroon, joka juoksi vuorelta."

5. Moos. 9:20-21

 

 

  Tämä oli se viesti, sanoma, josta on kerrottu Jesaja 53:1-12, ja Mooses on "Kärsivä Palvelija".

 

"Tabeerassa, Massassa ja Kibrot-Hattaavassa te vielä vihoititte Herran. Ja kun Herra tahtoi lähettää teidät Kaades-Barneasta ja sanoi: 'Menkää ja ottakaa omaksenne se maa, jonka minä teille annan', niin te niskoittelitte Herran, teidän Jumalanne, käskyä vastaan ettekä uskoneet häneen ettekä kuulleet hänen ääntänsä." 5. Moos. 9:22-23

 

  Mitä tapahtui?

 

"Te olette niskoitelleet Herraa, teidän Jumalaanne, vastaan aina siitä päivästä alkaen, jona minä opin teidät tuntemaan." 5. Moos. 9:24

 

  Mitä Mooses teki?

 

"Silloin minä heittäydyin Herran eteen ja olin siinä neljäkymmentä päivää ja neljäkymmentä yötä; sillä Herra oli sanonut aikovansa tuhota teidät." 5. Moos. 9:25

 

  Hän rukoili kansansa puolesta toiseen kertaan.

 

"Ja minä rukoilin Herraa ja sanoin: Herra, Herra, älä tuhoa kansaasi ja perintöosaasi, jonka sinä suuruudessasi vapahdit ja jonka sinä veit pois Egyptistä väkevällä kädellä. Muista palvelijoitasi Aabrahamia, Iisakia ja Jaakobia, älä katso tämän kansan uppiniskaisuutta, jumalattomuutta ja syntiä," 5. Moos. 9:26-27

 

Mistä syytä hän pyysi tätä?

 

"ettei sanottaisi siinä maassa, josta sinä veit meidät pois: 'Koska Herra ei kyennyt viemään heitä siihen maahan, jonka hän oli heille luvannut, ja koska hän vihasi heitä, vei hän heidät täältä pois surmatakseen heidät erämaassa'." 5. Moos. 9:28

 

  Mooses oli kansansa sovittelija ja välittäjä Jumalan suhteen. Mitä myös tapahtui?

 

"Ovathan he sinun kansasi ja perintöosasi, jonka sinä veit sieltä pois suurella voimallasi ja ojennetulla käsivarrellasi." 5. Moos. 9:29

 

"ojennetulla käsivarrellasi" - Jumalan käsivarsi oli paljastettu Moosekselle ja hänen kansalleen, ei Jeesukselle.

 

Palaamme:

 

"Sen tähden minä jaan hänelle osan suurten joukossa, ja väkevien kanssa hän saalista jakaa; sillä hän antoi sielunsa alttiiksi kuolemaan, ja hänet luettiin pahantekijäin joukkoon, hän kantoi monien synnit, ja hän rukoili pahantekijäin puolesta." Jesaja 53:12

 

  Kuinka Mooses rukoili kansansa syntien puolesta Jumalan kanssa?

 

"Silloin koko kansa alkoi huutaa ja parkua, ja kansa itki sen yön. Ja kaikki israelilaiset napisivat Moosesta ja Aaronia vastaan, ja koko kansa sanoi heille: "Jospa olisimme kuolleet Egyptin maahan tai tähän erämaahan! Jospa olisimme kuolleet! Ja miksi viekään Herra meitä tuohon maahan, jossa me kaadumme miekkaan ja vaimomme ja lapsemme joutuvat vihollisen saaliiksi! Eikö meidän olisi parempi palata Egyptiin?" Ja he puhuivat toinen toiselleen: "Valitkaamme johtaja ja palatkaamme Egyptiin"."4. Moos. 1:1-4

 

  Heidän napinansa ja kapinallisen luonteensa vuoksi, he valittivat kovasti heidän matkansa aikana erämaassa.

 

"Silloin Mooses ja Aaron lankesivat kasvoilleen Israelin kansan koko seurakunnan eteen. Mutta Joosua, Nuunin poika, ja Kaaleb, Jefunnen poika, jotka olivat olleet mukana maata vakoilemassa, repäisivät vaatteensa ja puhuivat kaikelle israelilaisten seurakunnalle näin: "Maa, jota kävimme vakoilemassa, on ylen ihana maa. Jos Herra on meille suosiollinen, niin hän vie meidät siihen maahan ja antaa sen meille, maan, joka vuotaa maitoa ja mettä. Älkää vain kapinoiko Herraa vastaan älkääkä peljätkö sen maan kansaa, sillä heitä ei ole meille kuin suupalaksi. Heidän varjelijansa on väistynyt heistä, mutta meidän kanssamme on Herra. Älkää te heitä peljätkö." 4. Moos. 1:5-9

 

 

    Hänen kanssaihmistensä ei olisi pitänyt odottaa, että heille annettu lupaus täyttyisi siinä ja samassa. Heidän täytyi tehdä ahkerasti töitä sen eteen ja saattaa matkansa päätökseen kohti Luvattua Maata.

 

  Mitä ihmiset tekivät Moosekselle?

 

"Silloin koko seurakunta vaati heitä kivitettäviksi, mutta Herran kirkkaus ilmestyi kaikille israelilaisille ilmestysmajassa." 4. Moos. 1:10

 

  He olivat aikeissa kivittää Mooseksen! - Hänen kansansa ei koskaan antanut ajatustakaan sille kovalle työtaakalle, jonka Mooses oli kärsinyt ja kestänyt johdattaessaan heidät ulos Egyptin Orjuudesta, eivätkä he ajatelleet laisinkaan sitä voimannäyttöä, jonka Jumala esitti Faaraolle ja saaden hänet tunnustamaan Jumalan Sanan, kun Mooses kertoi Faaraolle, että tämän piti vapauttaa Israelin kansa orjuudestaan.

 

"Ja Herra sanoi Moosekselle: "Kuinka kauan tämä kansa pitää minua pilkkanaan eikä usko minuun, huolimatta kaikista tunnusteoista, jotka minä olen tehnyt sen keskuudessa?  Minä tuhoan sen rutolla ja hävitän sen perin juurin, mutta sinusta minä teen suuremman ja väkevämmän kansan, kuin se on." 4. Moos. 1:11-12

 

  Tämä on Jumalan viha, koskien heidän kärsimättömyyttään ja epäuskoaan Hänen antamaansa Lupausta kohtaan. Jumala jopa lupasi Moosekselle, että Hän tekee hänestä mahtavan Kansan, sen jälkeen kun Hän on tuhonnut Israelilaiset heidän tottelemattomuutensa takia. Aivan varmasti tämä tietäisi hyvää Moosekselle, sillä hänen ei enää tarvitsisi johtaa sellaista jääräpäistä kansaa ja hänestä tulisi myös suuren kansan patriarkka, kantaisä.

 

  Hyväksyikö Mooses Jumalan tarjouksen?

 

  Mitä Mooses teki kansalleen?

 

"Mutta Mooses sanoi Herralle: "Ovathan egyptiläiset kuulleet, että sinä voimallasi olet vienyt tämän kansan heidän keskeltänsä. Ja he ovat puhuneet siitä sen maan asukkaille; hekin siis ovat kuulleet, että sinä, Herra, olet tämän kansan keskellä, sinä Herra, joka olet sille ilmestynyt silmästä silmään, ja että sinun pilvesi pysyy heidän päällänsä ja että sinä kuljet heidän edellänsä pilvenpatsaassa päivin ja tulenpatsaassa öin. Mutta jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen, niin kansat, jotka saavat kuulla sitä kerrottavan sinusta, sanovat näin: 'Koska Herra ei kyennyt viemään tätä kansaa siihen maahan, jonka hän oli heille valalla vannoen luvannut, tappoi hän heidät erämaahan'."

4. Moos. 1:13-16

 

Huolimatta kaikesta loistokkaista mahdollisuuksista, joita Jumala tarjosi hänelle ja vaikka hänen kansansa tahtoi kivittää hänet, niin silti hän vetosi Jumalan puoleen heidän henkensä puolesta.

 

"jos sinä nyt surmaat tämän kansan, niin kuin yhden miehen" - Mooses tiesi Jumalan tuhoavan heidät kaikki.

 

"Osoittautukoon nyt sinun suuri voimasi, Herra, niin kuin olet puhunut sanoen:"

4. Moos. 1:17

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"17 And now, I pray, let the power of my Lord be great, just as You have spoken, saying,:"

Numbers 14:17 (NKJV)

 

Suora suomennos:

 

 "Ja nyt minä rukoilen, olkoon minun Herrani voima suuri, aivan kuten Sinä olet puhunut, sanoen," 4. Moos. 1:17

 

  Tällä tavoin Mooses rukoili kansansa Israelin puolesta Jumalan kanssa.

 

"'Herra on pitkämielinen ja suuri armossa, hän antaa anteeksi pahat teot ja rikokset, mutta ei jätä niitä rankaisematta, vaan kostaa isien pahat teot lapsille kolmanteen ja neljänteen polveen'." 4. Moos. 1:18

 

"mutta ei jätä niitä rankaisematta" - tämä tarkoittaa, että Jumala rankaisee jokaista ihmistä omien syntiensä tähden. Hän ei salli viattoman kärsiä syntiä tehneen syntien takia.

 

  Siten ollen se, mitä uskonnot ovat sanoneet, että Jumala salli ´synnittömän´ Jeesuksen kuolla muiden ihmisten syntien puolesta, ei ole totta.

 

  Mitä Mooses pyysi Jumalalta?

 

"Anna siis anteeksi tämän kansan pahat teot suuressa armossasi, niin kuin sinä ennenkin olet anteeksi antanut tälle kansalle, Egyptistä tänne saakka." 4. Moos. 1:19

 

  Mitä Mooses sanoi Jumalalle?

 

"Ja Herra vastasi: "Minä annan anteeksi, niin kuin sinä olet anonut. Mutta niin totta kuin minä elän, ja niin totta kuin Herran kirkkaus on täyttävä kaiken maan:" 4. Moos. 1:20-21

 

  Vaikka Jumala antoi heidän syntinsä anteeksi…

 

"ei kukaan niistä miehistä, jotka ovat nähneet minun kirkkauteni ja minun tunnustekoni, jotka minä olen tehnyt Egyptissä ja tässä erämaassa, mutta kuitenkin nyt jo kymmenen kertaa ovat minua kiusanneet eivätkä ole kuulleet minun ääntäni, ei yksikään heistä ole näkevä sitä maata, jonka minä valalla vannoen lupasin heidän isillensä; ei yksikään minun pilkkaajistani ole sitä näkevä. Mutta koska minun palvelijassani Kaalebissa on toinen henki, niin että hän on minua uskollisesti seurannut, niin hänet minä vien siihen maahan, jossa hän kävi, ja hänen jälkeläisensä saavat sen omakseen. Mutta koska amalekilaiset ja kanaanilaiset asuvat laaksoissa, niin kääntykää huomenna toisaanne päin ja painukaa erämaahan, Kaislameren tietä." Ja Herra puhui Moosekselle ja Aaronille sanoen: "Kuinka kauan tämä häijy joukko napisee minua vastaan? Minä olen kuullut, kuinka israelilaiset napisevat minua vastaan. Sano heille: Niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, aivan niinkuin te olette minulle puhuneet, niin minä teille teen. Tähän erämaahan kaatuvat teidän ruumiinne, teidän kaikkien, jotka olette katselmuksessa olleet, niin monta kuin teitä on kaksikymmenvuotisia ja sitä vanhempia, jotka olette napisseet minua vastaan. Totisesti, te ette pääse siihen maahan, jonka minä olen kättä kohottaen luvannut antaa teille asumasijaksi, ei kukaan teistä, paitsi Kaaleb, Jefunnen poika, ja Joosua, Nuunin poika. Mutta teidän lapsenne, joiden sanoitte joutuvan vihollisen saaliiksi, heidät minä vien sinne, ja he saavat tulla tuntemaan sen maan, jota te halveksitte. Mutta teidän ruumiinne kaatuvat tähän erämaahan," 4. Moos. 1:22-32

 

  Jumala on yhä vihainen kansalleen…

 

  Ainoastaan Jefunnen poika Kaaleb ja Joosua, Nuunin pojan sallittiin saavuttaa ja astua Luvattuun Maahan, se oli seurausta heidän uskollisuudestaan Jumalalle.

 

  Kapinalliselle sukupolvelle, joka taivalsi erämaassa, heille ei tullut lupaa nähdä Lupauksen täyttymystä.

 

  Se mikä on myös sanottua, on, että Mooses teki syntiä Jumalaa vastaan - Jumala ei sallinut hänen astua Luvattuun maahan myöskään.

 

"Ja Herra puhui Moosekselle sinä samana päivänä sanoen: "Nouse tänne Abarimin vuoristoon, Nebon vuorelle, joka on Mooabin maassa vastapäätä Jerikoa, ja katsele Kanaanin maata, jonka minä annan israelilaisten omaksi. Ja sinä kuolet sillä vuorella, jolle nouset, ja tulet otetuksi heimosi tykö, niin kuin sinun veljesi Aaron kuoli Hoorin vuorella ja tuli otetuksi heimonsa tykö, koska te lankesitte uskottomuuteen minua kohtaan israelilaisten keskellä Meriban veden ääressä Kaadeksessa, Siinin erämaassa, kun ette pitäneet minua pyhänä israelilaisten keskellä. Niin, sinä saat katsella sitä maata matkan päästä, mutta sinne sinä et pääse, siihen maahan, jonka minä annan israelilaisille." 5. Moos. 32:48-52

 

  Samalla tavoin kuin Jumala antoi rangaistuksen Häntä vastaan niskuroivalle Israelin kansalle - sama rangaistus kohdistui ja annettiin myös Moosekselle, kun hän oli tottelematon Jumalan Sanaa kohtaan (4. Moos. 20:1-13).

 

  Kuinka me voimme tietää, että profeetta Jesaja puhuu Mooseksesta, Jesaja 53? Kyseessä on Mooses, jolle Jumala ilmoitti Hänen käsivartensa voiman, kun Hän vapautti Israelilaiset ulos orjuudestaan Egyptin maasta:

 

"Silloin hänen kansansa muisti muinaisia päiviä, muisti Moosesta: Missä on hän, joka toi heidät ylös merestä, heidät ynnä hänen laumansa paimenen? Missä on hän, joka pani tämän sydämeen Pyhän Henkensä; hän, joka antoi kunniansa käsivarren kulkea Mooseksen oikealla puolella, joka halkaisi vedet heidän edestänsä tehdäkseen itsellensä iankaikkisen nimen;" Jesaja 63:11-12

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

11 Then he remembered the days of old, Moses and his people, saying:

"Where is He who brought them up out of the sea With the shepherd of His flock?

Where is He who put His Holy Spirit within them,12 Who led them by the right hand of Moses, With His glorious arm, Dividing the water before them To make for Himself an everlasting name, Isaiah 63:11-12 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Silloin hän muisti menneitä aikoja, Moosesta ja hänen kansaansa, sanoen: "Missä on Hän, joka toi heidät (kansan) meren poikki Hänen laumansa paimenen kanssa? Missä on Hän, joka pani Hänen Pyhän Henkensä heihin, Joka johdatti heitä Mooseksen oikealla puolella, Hänen kunniansa käsivarrella, Jakoi vedet heidän edeltään, Tehdäkseen Itselleen ikuisesti kestävän Nimen," Jesaja 63:11-12

 

"Joka johdatti heitä Mooseksen oikealla puolella, Hänen kunniansa käsivarrella" - Se on Mooses, jolle Jumala ilmoitti Hänen kunniansa ja Voimansa käsivarren, joka tarkoittaa Mooseksen todellakin olevan palvelija, josta Profeetta Jesaja puhuu Jesaja 53.

 

  Apostolit vääristelivät sen, mitä on kirjoitettu Jesaja 53, koskien Moosesta kertovaa muistelmaa ja tekivät sen kuin kertomaan Jeesuksesta

 

  Nyt me voimme todella ymmärtää, että se, mitä on kirjoitettu Jesaja 53, ei ole profetia, vaan muistelmakokoelma kärsivästä Mooseksesta. Luku kertoo kokonaisuudessaan profeetta Mooseksesta, ei Jeesuksesta.

 

  Sen, mitä Jumala selkeästi näytti meille tässä profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta on, että Jeesuksen kuolema - Daavidin jälkeläisen, ei koskaan ollut, eikä tule koskaan olemaan ihmiskunnan syntien puolesta - vaan hänen omien VÄÄRINTEKOJENSA takia, koska hän teeskenteli/esitti olevansa Jumalan poika!

 

  Mikäli apostolit todellakin vääristelivät sitä, mitä on kirjoitettu Jesaja 53, joka puhuu Mooseksen menneistä teoista, ja muuttivat sen nykyisyyden profetiaksi kertoen Jeesuksesta, heidän olisi täytynyt tehdä se profeettojen aikaisemmin kirjoittamien kirjoitusten mukaisesti.

 

  Lukekaamme toinen esimerkki apostoleiden tekemästä kirjoitusten vääristelystä:

 

"Niin hän nousi, otti yöllä lapsen ja hänen äitinsä ja lähti Egyptiin. Ja hän oli siellä Herodeksen kuolemaan asti; että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani"." Matteus 2:14-15

 

"että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Egyptistä minä kutsuin poikani" - Tässä jakeessa apostoli Matteus väittää, että Joosef, Maria ja Jeesus pakenivat Egyptiin täyttääkseen siten profetian, jossa Jumala on sanonut, että Egyptistä Hän kutsui Hänen poikansa.

 

  Mistä me voimme lukea sen, mitä he väittävät olevan profetia?

 

"Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin
poikani. Aina kun kutsujat heitä kutsuivat, he menivät pois heidän kasvojensa edestä, uhrasivat baaleille ja polttivat uhreja epäjumalille."
Hoosea 11:1-2

 

"Kun Israel oli nuori, rakastin minä sitä, ja Egyptistä minä kutsuin poikani" - Kuten me voimme lukea tästä jakeesta, Jumala puhuu siitä, mitä Hän on aikaisemmin menneessä tehnyt Hänen kansalleen Israelille, kun Hän johdatti heidät pois Egyptistä Erämaataivalluksen aikana ja Hän kutsuu Hänen kansaansa Israelia Hänen pojikseen. Hän ei aivan varmasti puhu tässä Jeesuksesta, joka olisi kutsuttu pois Egyptistä.

 

  Ensinnäkään tämä ei ole edes profetia, kuten jakeet Hoosean kirjassa 11:1-2 selkeästi puhuvat siitä, mitä on tapahtunut jo kauan sitten menneisyydessä. Siten ollen apostolit eivät ole ainoastaan toimineet virheellisesti laatiessaan heidän selontekojaan Jeesuksesta, vaan ovat myös syyllistyneet profetioiden valheelliseen tulkintaan, väärennökseen.

 

  Kirjoitusten vääristely, jota apostolit tekivät koskien Matteus 2:14-15, on aivan samantasoista, kun miten he vääristelivät Jesaja 53 kirjoitusta. He ovat saaneet sen näyttämään kuin se olisi profetia - kun todellisuudessa se on vain kertomus, mitä on tapahtunut Moosekselle kauan sitten.

 

  Kaikki se, mitä apostolit ovat kirjoittaneet, on sen piilottamista, mitä Jumala sanoi Jeesuksesta, Daavidin jälkeläisestä ja kuinka häntä tullaan rankaisemaan ihmisten kautta - kuten on kirjoitettu:

 

"Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla." 2. Samuel 7:14

 

"Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla."

 

  Miksi apostolit pettäisivät ihmiskuntaa opetuksillaan?

 

  Mikä on heidän motiivinsa?

 

"Ja uskovaisten suuressa joukossa oli yksi sydän ja yksi sielu; eikä kenkään heistä sanonut omaksensa mitään siitä, mitä hänellä oli, vaan kaikki oli heillä yhteistä. Ja apostolit todistivat suurella voimalla Herran Jeesuksen ylösnousemuksesta, ja suuri armo oli heillä kaikilla. Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi. Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen." Apt. 4:32-37

 

"Ei myöskään ollut heidän seassaan ketään puutteenalaista; sillä kaikki, joilla oli maatiloja tai taloja, myivät ne ja toivat myytyjen hinnan ja panivat apostolien jalkojen juureen; ja jokaiselle jaettiin sen mukaan, kuin hän tarvitsi."

 

  Apostoleiden motiivi oli täysin suunnattu rahantekoon valheellisilla opetuksilla. Edes se, että väittävät jakaneensa kaikille puutteessa oleville ja tarvitseville seuraajiensa keskuudessa, ei oikeuta heidän tekemäänsä vääryyteen, eli laittaa ihmiset palvomaan ja ylistämään väärää jumalaa, joka on heidän itse tekemänsä kuva Jeesuksesta. Todellisuudessa Jeesus oli Jumalan hylkäämä ja kuoli kauhistuttavalla tavalla ihmisten käsien kautta. Jeesus itse syytti Jumalaa viimeisillä hetkillään sanoen: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46)

 

Totuus on, että Jumalan Sanan käyttäminen rahan tekemiseen on yksi niistä syistä, jonka vuoksi Jumala rankaisi Jeesusta.

 

"Ja hänen sieltä tielle mennessään juoksi muuan hänen luoksensa, polvistui hänen eteensä ja kysyi häneltä: "Hyvä opettaja, mitä minun pitää tekemän, että minä iankaikkisen elämän perisin?" Mutta Jeesus sanoi hänelle: "Miksi sanot minua hyväksi? Ei kukaan ole hyvä paitsi Jumala yksin. Käskyt sinä tiedät: 'Älä tapa', 'Älä tee huorin', 'Älä varasta', 'Älä sano väärää todistusta', 'Älä toiselta anasta', 'Kunnioita isääsi ja äitiäsi'." Mutta hän sanoi hänelle: "Opettaja, niitä kaikkia minä olen noudattanut nuoruudestani asti". Niin Jeesus katsoi häneen ja rakasti häntä ja sanoi hänelle: "Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua". Mutta hän synkistyi siitä puheesta ja meni pois murheellisena, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Silloin Jeesus katsoi ympärilleen ja sanoi opetuslapsillensa: "Kuinka vaikea onkaan niiden, joilla on tavaraa, päästä Jumalan valtakuntaan!" Niin opetuslapset hämmästyivät hänen sanoistaan. Mutta Jeesus rupesi taas puhumaan ja sanoi heille: "Lapset, kuinka vaikea onkaan niiden, jotka luottavat tavaraansa, päästä Jumalan valtakuntaan! Helpompi on kamelin käydä neulansilmän läpi kuin rikkaan päästä Jumalan valtakuntaan." Markus 10:17-25

 

"Yksi sinulta puuttuu: mene, myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna köyhille, niin sinulla on oleva aarre taivaassa; ja tule ja seuraa minua" - Tämä on se mitä Jeesus saarnaa, ja jotta yksilö voisi olla hänen seuraajansa, heidän täytyy myydä KAIKKI heidän omistamansa ja antaa se köyhille. Mutta onko se todellakin suunnattu köyhille?

 

  Kenelle tuotot menevät? Luemme uudelleen:

 

"Niinpä Joosef, jota apostolit kutsuivat Barnabaaksi - se on käännettynä: kehoittaja - leeviläinen, syntyisin Kyprosta, myi omistamansa pellon, toi rahat ja pani ne apostolien jalkojen juureen." Apt. 4:36-37

 

"ja pani ne apostolien jalkojen juureen" - myynnistä kertyneet voitot annettiin apostoleille ja tätä tapahtui jo, kun Jeesus oli vielä elossa. Jokainen joka on saatu heidän valheellisella opetuksellaan vakuuteltua myymään omaisuutensa ja laskemaan se Jeesuksen tai hänen apostoleidensa jalkoihin, on tehnyt sen, sen takia, että heidät on saatu uskomaan, että seuraamalla Jeesusta he saisivat aarteen taivaassa, jonka he tietysti saisivat vasta kuoltuaan.

 

  Maestro Evangelista sanoo, meidän aikanamme tänä päivänä - meillä on tapana olla epäuskoisia sijoitusehdotusta kohtaan, jossa luvataan kaksinkertainen voitto, mikäli sijoitat kyseiseen ohjelmaan. Mikäli me olemme epäuskoisia sellaisia investointeja ja sijoituksia kohtaan, niin kuinka paljon enemmän tämä lupaus ikuisesta elämästä ja aarteesta taivaassa kuolemasi jälkeen, pitäisi saada aikaan epäuskoa?

 

  Sen mitä Jeesus, hänen apostolinsa ja uskonnot saarnaavat meille on suuren mittaluokan huijausta - he lupaavat meille taivaan, jotta he voivat nauttia maassa elämisestä meidän kovalla työllä ansaitsemillamme rahoilla ja me jopa sanomme heille ´aamen´.

 

  On jo korkea aika herätä heidän syöttämästään petoksesta.

 

  Ja vielä enemmän, kuinka Jeesus voi luvata aarteita taivaassa, kun Jumala ei ole koskaan luvannut ihmiskunnalle taivasta.

 

  Lukekaamme mitä Kuningas Salomo sanoi:

 

"Nauti elämää vaimon kanssa, jota rakastat, kaikkina turhan elämäsi päivinä, jotka Jumala on sinulle antanut auringon alla - kaikkina turhina päivinäsi, sillä se on sinun osasi elämässä ja vaivannäössäsi, jolla vaivaat itseäsi auringon alla. Tee kaikki, mitä voimallasi tehdyksi saat, sillä ei ole tekoa, ei ajatusta, ei tietoa eikä viisautta tuonelassa (haudassa), jonne olet menevä." Saarnaaja 9:9-10

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"9 Live joyfully with the wife whom you love all the days of your vain life which He has given you under the sun, all your days of vanity; for that is your portion in life, and in the labor which you perform under the sun. 10 Whatever your hand finds to do, do it with your might; for there is no work or device or knowledge or wisdom in the grave where you are going." Ecclesiastes 9:9-10 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Elä iloiten rakastamasi vaimon kanssa kaikki sinun elämäsi turhista päivistä, jotka Hän on antanut sinulle auringon alla, kaikki sinun turhuutesi päivät; sillä se on sinun osasi elämässä, kuin myös se työ, jonka teet auringon alla. Mitä tahansa kätesi löytää tehtäväkseen, tee se kaikella voimallasi ja tahdollasi; sillä siellä ei ole työtä eikä tarviketta tai tietoa tai viisautta, haudassa, jonne sinä olet menossa." Saarnaaja 9:9-10

 

"Mitä tahansa kätesi löytää tehtäväkseen, tee se kaikella voimallasi ja tahdollasi; sillä siellä ei ole työtä eikä tarviketta tai tietoa tai viisautta, haudassa, jonne sinä olet menossa" - jos kerran haudassa, jonne olet menossa, ei ole työtä eikä viisautta, niin kuinka sitten taivaassa voisi olla aarre? Taivas on Jumalan asunto, ei ihmisen!

 

  Kuinka me voimme tietää, että se, mitä Kuningas Salomo puhuu - että ei ole enää elämää kuoleman jälkeen, on todellakin Jumalalta tullutta tietoa? Kuka paljasti kyseisiä asioita hänelle?

 

"Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: "Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin"." 1. Kun. 3:5

 

  Jumala puhuu Kuningas Salomolle unessa ja tämän takia Kuningas Salomo tiesi asioista, sillä Jumala ilmoitti hänelle tuollaisia asioita.

 

  Jatkakaamme lukemista:

 

"Salomo vastasi: "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, minun isälleni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa (oikeudenmukaisuudessa) sekä vilpittömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt hänelle tämän suuren laupeuden ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa, niin kuin on laita tänä päivänä. Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla. Ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen (ymmärtäväinen) sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?" Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle: "Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen, niin kuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi." 1. Kun. 3:6-12

 

  Kuningas Salomo pyysi Jumalalta viisasta ja ymmärtäväistä sydäntä, jotta hän voisi erottaa hyvän pahasta ja sen mukaisesti hallita kansaansa hyvin. Jumala vakuuttui hänen pyynnöstään. Tämän vuoksi hän (Kuningas Salomo) piti hallussaan auktoriteettia puhua sen mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut. Meidän tulisi uskoa se, mitä hän on kirjoittanut Pyhään Raamattuun, erityisesti se, mitä hän on kirjoittanut, että kuoleman jälkeen ei ole elämää!

 

  Me voimme lukea, että se mitä Jeesus teki, ei ollut Jumalan käskemää. Jeesuksen tehtävä Jumalan Valittuna Yksilönä on aivan erityinen. Hänen tuli tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi kansansa Israelin keskuudessa Kuningas Salomon rakentaman rakennuksen/temppelin kautta ja Jumalan Nimen kunniaksi. (Matthew 1:21, 15:24)

 

  Itse asiassa, mikäli Jeesus olisi opettanut totuuden Jumalasta, niin hän olisi silloin rohkaissut ihmisiä olemaan suorittamasta uhraamisia, sillä se ei ole hyväksyttävää Jumalalle.

 

"Varo jalkasi, kun menet Jumalan huoneeseen. Tulo kuulemaan on parempi
kuin tyhmäin teurasuhrin-anto, sillä he ovat tietämättömiä, ja niin he tekevät pahaa. (5:1) Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat."
Saarnaaja 5:1

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

Walk prudently when you go to the house of God;

and draw near to hear rather than to give the sacrifice of fools,

for they do not know that they do evil.

Do not be rash with your mouth,
And let not your heart utter anything hastily before God.
For God is in heaven, and you on earth;
Therefore let your words be few.

Ecclesiastes 5:1-2 NKJV

 

Suora suomennos:

 

"Astele harkiten mennessäsi Jumalan huoneeseen; tule liki kuullaksesi, mieluummin kuin antaisit hölmöjen uhrilahjaa, sillä he eivät tiedä tekonsa olevan paha. Älä ole harkitsematon sanoissasi, äläkä anna sydämesi lausua mitään hätäisesti Jumalan edessä. Sillä Jumala on taivaassa, ja sinä olet maassa; Sen vuoksi olkoot sanasi vähät." Saarnaaja 5:1

 

"tule liki kuullaksesi, mieluummin kuin antaisit hölmöjen uhrilahjaa, sillä he eivät tiedä tekonsa olevan paha" - sen vuoksi, että ei Jumala tarvitse mitään uhrauksia ja rahalahjoja, aivan kuin Hän tarvitsisi lahjuksia tai veroja kunnianosoitukseksi, jotta olisit hyväksyttävä Hänen edessään.

 

  Lukekaamme miksi Jumala ei hyväksy sellaisia rahalahjoja:

 

"Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön (ei ole puolueellinen) eikä ota lahjusta, joka (Hän)hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen." 5. Moos. 10:17

 

"ei ole puolueellinen eikä ota lahjusta" - Tosi Jumala ei tarvitse rahalahjoituksia

 

"Hän hankkii orvolle ja leskelle oikeuden ja joka rakastaa muukalaista ja antaa hänelle ruuan ja vaatteen" - Tämä on se syy, miksi Jumala vaatii Hänen kansansa Israelin pidättämään kymmenyksen kaikesta ansioistaan, niin että voisivat käyttää sen vähemmän onnekkaiden avustamiseen.

 

  Jumala antoi seuraavan säädöksen Hänen profeettansa Mooseksen kautta, ja se kertoo miksi Jumala vaatii Hänen kansansa antamaan kymmenykset vähemmän onnekkaille:

 

"ja iloitse kaikesta hyvästä, minkä Herra, sinun Jumalasi, on antanut sinulle ja sinun perheellesi, sinä ja leeviläinen ja muukalainen, joka asuu sinun keskuudessasi. Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi, niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut." 5. Moos. 26:11-13

 

"Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi" - Kuten me voimme lukea, Jumalan laissa, kymmenysten vuosi on joka kolmas vuosi, ja se tarkoittaa, ettei sitä tehdä joka vuosi, kuten jotkut Kristinuskon kirkkokunnat tekevät seuraajilleen.

 

  Jumalan laissa ihmiset jakavat kymmenykset, joita he ovat asettaneet syrjään, he eivät anna niitä Jumalalle, vaan suoraan ja tasapuolisesti muukalaiselle, orvoille ja leskille sekä Leeviläiselle - jotka ovat niitä, jotka avustivat profeetta Moosesta palvellessaan Jumalan lakia Israelin kansalle. Meidän aikanamme tätä tekevät Hallitukset, eivät uskonnot. Maan hallitus on lakia säätävä ja ylläpitävä taho. Siten me voimme nähdä Jumalan oikeamielisyyden, sillä kymmenykset eivät ole Häntä varten, vaan vähemmän onnekkaille tarkoitettuja sekä hallitukselle. Tätä ei tehdä joka vuosi, vaan joka kolmas vuosi.

 

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista sanoo, meidän ajassamme yksikään ihminen ei voi elää omin ehdoin; silloin tällöin olemme riippuvaisia toisistamme. Ja on aikoja, jolloin ihmiset tulevat kysymään sinulta apua, ja tämä on se aika, jolloin voit vetää esiin kymmenestä prosentistasi, jotka olet säästänyt ja annat siitä vähän tarpeessa olevalle. Koskaan et voi tietää, jolloin tulee aika, kun sinä tarvitset toisen ihmisen apua.

 

  Me ansaitsemme tavalla tai toisella, joten meidän tulisi käyttää 90 % siitä meidän jokapäiväisiin tarpeisiin ja pitää kymmenen prosenttia kymmenyksenä tai pyhänä osuutena.

 

  Tämä on oikea opetus koskien kymmenysten antamista Pyhässä Raamatussa.

 

  Jeesuksen olisi täytynyt muistuttaa Israelin kansaa Jumalan laista, joka osoittaa, että jokaisen ihmisen tulisi voida auttaa niitä, jotka ovat orpoja ja leskiä.

 

  Mitä Jeesus saarnasi?

 

"Ja hän istui vastapäätä uhriarkkua ja katseli, kuinka kansa pani rahaa uhriarkkuun. Ja monet rikkaat panivat paljon. Niin tuli köyhä leski ja pani kaksi ropoa, yhteensä muutamia pennejä. Ja hän kutsui opetuslapsensa tykönsä ja sanoi heille: "Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun. Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä." Markus 12:41-44

 

"Totisesti minä sanon teille: tämä köyhä leski pani enemmän kuin kaikki muut, jotka panivat uhriarkkuun" - Jeesus tässä, sen sijaan, että pysäyttäisi lesken tekemästä rahalahjoitusta, käytti lesken tekoa jopa yllyttämään ihmisiä antamaan heidän koko elantonsa rahalahjoituksiin sanomalla:

 

"Sillä he kaikki panivat liiastaan, mutta tämä pani puutteestaan kaiken, mitä hänellä oli, koko elämisensä"

 

  Tällaista Jeesus teki - laittoi jopa köyhät myymään kaiken omistamansa ja antamaan sitten sen kirkoille,  joka on täysin päinvastaista kuin mitä Jumala sääti Hänen profeettansa Mooseksen kautta - eli että miesten olisi tullut auttaa leskeä, sillä hänellä ei ollut enää aviomiestä tukemassa häntä.

 

  Sen, mitä Jeesus on tehnyt, on täysi epäoikeudenmukaisuus vähemmän onnekkaita kohtaan. Tämä on yksi niistä väärinteoista, joita Jeesus teki ja kärsi rangaistuksen ihmisten kautta.

 

  Meidän nykyisenä aikanamme - kuinka kirkot ovat saaneet rikkautensa ja ovat olleet kykeneviä rakentamaan valtavia rakennelmia heidän, niin sanottuja ylistys Jumalalle - hylätty Jeesus-paikkoja? Mitä jaetta he ovat vääristelleet ja käyttäneet pettääkseen ihmisiä lahjoittamaan valtavia summia rahaa:

 

"Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää.  Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa." 2. Kor. 9:6-7

 

  Tämä on se kohta, jota uskonnot/kirkot lukevat kuulijoilleen vakuutellakseen seuraajiaan lahjoittamaan valtavia summia rahaa, sillä heidät on tehty uskomaan, että mitä suurempi lahjoituksen määrä on, sen mahtavampi Jumalan (taloudellinen) siunaus on heille suotu.

 

  Kenelle meidän pitäisi antaa - mille Kirkolle - Katolinen, Protestanttinen, Kristuksen Kirkko?

 

"Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti"2. Kor. 9:8-9

 

"hän antaa köyhille" - On tarkoitettu annettavaksi köyhille, ei kirkolle. On selvää, että kirkko on varastanut köyhiltä ja vähemmän onnekkailta, koska sanottu jaekokonaisuus puhuu köyhille antamisesta ja silti kirkot yhä käyttävät tätä jaetta vakuutellakseen seuraajiaan antamaan rahalahjoituksiaan heille.

 

 Lukijalle - miksi sinä yhä lahjoitat rahaa sinun kirkollesi, kun se on tarkoitus antaa jaettavaksi vähemmän onnekkaille? Ja miksi jätät rahojasi kirkolle, kun heidän saarnaamansa Jeesus kärsi Jumalan rangaistuksen (ihmisten hakkaamisin) ja opettavat väärää oppia elämästä taivaassa kuoleman jälkeen?

 

  Miksi kirkkojen sallitaan olla olemassa, kun se Jumala, jota he väittävät edustavansa, ei koskaan vaatinut ensinkään sellaisia rahalahjoituksia? Ja vielä enemmän, iankaikkinen elämä, josta he saarnaavat on havaittu olevan valhetta, sillä sen perustaja Jeesus, tuli Jumalan rankaisemaksi kun lupasi sellaista vääryyttä?

 

Kuinka Apostolit Pettivät Osa 2