Jeesus Puhuu Jumalan Tosi Sanansaattajan Tulosta osa 2

Julkaistu2.7.2013

 

 

 

  Onko totta, että kun profeetta kuin Mooses (joka on myös Jeesuksen enkeli ja neuvonantaja), tulee ja ilmoittaa Jumalan sanoman Raamatun kirjoitusten kautta, niin se on tuhon alku kaikille Kirkoille ja uskonnoille?

 

  Tiesivätkö muut profeetat, profeetan kuin Mooseksen tulosta?


"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

  Tässä ei puhuta Jeesuksesta, hänet oli lähetetty ainoastaan hänen omaa kansaansa varten. Tämän kyseisen profeetan kohdalla kuitenkin, Jumala profetoi (kertoi meille ennalta) hänen tulostaan maailmaan jo ennen kuin hän oli syntynyt, ja että hänet on lähetetty kaikille kansoille.

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

"lapsi" - tarkoittaa, että hän ei ole oppinut tai hyvin tutustunut Pyhään Raamattuun, Jumala auttaa häntä.

 

" Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:7

 

  Sinä päivänä, kun tulee aika Maestro Eraño M. Evangelistan ilmoittaa Jumalan Sanoma kaikille kansoille ja uskonnoille, mitä Jumala sanoo siitä?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Hän ilmestyy ajalla, jolloin kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellista opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta, ovat voimassaan ja vakiinnuttaneet asemansa ihmisten keskuudessa. Mutta Jumala sanoo olevansa hänen kanssaan, ja koska Jumala on hänen kanssaan, niin kaikki nämä olevat uskonnot tulevat varmasti kaatumaan.

 

  Millä tavalla hän on erilainen verrattuna aikaisempiin profeettoihin? Mikä hänelle annettu on aivan erityislaatuista, uniikkia?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala on laittanut/asettanut Hänen Sanansa Maestro Eraño M. Evangelistan suuhun. Tämä on se erityislaatuisuuden merkki! Mies, jolla ei ollut tuntemusta ja tietämystä Pyhästä Raamatusta, ei ole läpikäynyt korkeamman koulutuksen paikkoja. Hän on se, joka pystyy valaisemaan tai kertomaan Pyhästä Raamatusta selventävästi. Hän kärsivällisesti odottaa Jumalalta ohjeita, ja hän toimittaa Sanoman.

 

  Ainoa ihminen, jolle on annettu Jumalan Sana yli kuuden miljardin ihmisen joukosta maailmassa!

  Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"tänä päivänä" - tälle tapahtumalle on ennalta määrätty päivä olemassa.

  Maestro Evangelista sanoo: Sitten kun maailman ihmiset havahtuvat huomaamaan totuuden, että Jumala rankaisi Jeesusta ihmisten kautta hakkaamisin, ruoskimisin ja ristiinnaulitsemalla kuoliaaksi, oli seurausta hänen omasta väärinteostaan väittäessään olevansa Jumalan Poika ja rakentamalla huoneen/kirkon omalle nimelleen, Jumalan Nimen ilmoittamisen sijaan - tulevatko kaikki uskonnot kaatumaan samanaikaisesti vai eivät? Varmasti ne kaatuvat samaan aikaan!

 

  Mistä "Enkeli tai Neuvonantaja" (joka on myös profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä), joka on lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä kaikille kansoille, oikein tulee?


"Tekojen mukaan hän maksaa palkan: vihan vastustajillensa, koston vihollisillensa; merensaarille hän kostaa." Jesaja 59:18

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

According to what they have done, so will he repay wrath to his enemies

and retribution to his foes; he will repay the islands their due. 

Isaiah 59:18 NIV

 

Suora suomennos:

"Sen mukaisesti mitä he ovat tehneet, niin tulee hän kostamaan vihallaan hänen vihollisilleen ja rankaisemaan vastustajiaan; hän hyvittää saarille sen mikä heille kuuluu."

Jesaja 59:18

 

  Jumalan tuomio tulee Saarilta. Missä nämä Saaret sijaitsevat ja mikä on merkkinä siitä, että juuri näitä Saaria tarkoitetaan?

 

"Ja päivän laskun äärillä he pelkäävät Herran nimeä ja päivän koittamilla hänen kunniaansa. Sillä se tulee kuin padottu virta, jota Herran henki ajaa eteenpäin."

  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"From the west, men will fear the name of the LORD, and from the rising of the sun, they will revere his glory. For he will come like a pent-up flood
that the breath of the LORD drives along."Isaiah 59:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät HERRAN Nimeä, ja auringon nousun mailla, he kunnioittavat syvästi Hänen loiston kunniaansa. Sillä hän tulee niin kuin padotun veden voimalla, jota HERRAN henkäys ajaa eteenpäin." Jesaja 59:19

 

"Lännessä ihmiset pelkäävät Herran Nimeä" - koska länsimaissa asuvat kykenevät nyt tietämään Jumalan Nimen, mistä he saavat tiedon?

 

"ja auringon nousun mailla, he pelkäävät kunnioittaen Hänen loiston kunniaansa" - ´idästä´, eli Idässä olevilta Saarilta, joka tarkoittaa profeettaa (kuin Moosesta, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään), joka on kotoisin merten Saarilta Idästä, Filippiineiltä ja nettisivu www.thename.ph ON SIITÄ TODISTEENA!

 

"Mutta Siionille se tulee lunastajana, niille Jaakobissa, jotka synnistä kääntyvät, sanoo Herra." Jesaja 59:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"The Redeemer will come to Zion, to those in Jacob who repent of their sins,"
declares the LORD.
Isaiah 59:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Siionille tulee Lunastaja, niille Jaakobissa, jotka katuvat ja tekevät parannuksen synneistään, " Julistaa HERRA." Jesaja 59:20

 

  Tämä kertoo Jaakobin jälkeläisistä, tämän päivän Israelilaisista verensä kautta, joka kertoo siitä, että profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan sanoman kaikille kansakunnille ja hän tulee todellakin ´Jeesuksen´ nimessä, määräyksenään täyttää tehtävä pelastaa Israel heidän synneistään paljastamalla Jumalan Nimen!

  Onko totta, että hän on ´Neuvonantaja´ (Johannes 14:13- 17, 14:16), josta Jeesus puhui sinä henkilönä, jonka tuomat ilmestykset ovat meidän kanssamme ikuisesti?

 

"Ja tämä on minun liittoni heidän kanssansa, sanoo Herra: minun Henkeni, joka on sinun päälläsi, ja minun sanani, jonka minä suuhusi panen, eivät väisty sinun suustasi, eivät lastesi suusta eivätkä lastesi lasten suusta, sanoo Herra, nyt ja iankaikkisesti." Jesaja 59:21


  On aivan ilmiselvää, että profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt kaikkia kansoja varten julistamaan Hänen Sanaansa Hänen Nimessään (on myös "enkeli" tai "Sanansaattaja"), ja hän tulee idästä meren Saarilta.

 

  Todellakin, Maestro Eraño Martin Evangelista Filippiineiltä on profeetta kuin Mooses, sillä hän kantaa kaikkia näitä merkkejä.

 

  Hän on profeetta, joka tulee kantaen Jumalan Sanaa tai "Pyhää Henkeä", joka on tarkoitettu kaikille maailman kansoille.


  Onko sille syynsä, miksi Maestro Evangelistan on paljastettava totuus Jeesuksesta?


  Miksi Jeesus ei voisi vain antaa itse todistusta itseään koskien?

 

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä." Johannes 5:31

 

  Jeesus sanoi sen itse; hän ei voi todistaa itsensä puolesta. Kuka sitten voi tehdä sen?

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." Johannes 5:32

 

  Jeesuksella ei ole auktoriteettia tehdä sitä enää. Auktoriteetti otettiin häneltä pois. Joku toinen tulee ja antaa todistuksen hänestä. Kuka?

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father,
the Spirit of truth who goes out from the Father, he will testify about me.
John 15:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka tulee Isän tyköä, hän tulee todistamaan minusta." Johannes 15:26

 

  Ja mitä tulee todistetuksi Jeesuksesta "Neuvonantajan" taholta, jolla on "Totuuden Henki", ja on myös profeetta kuin Mooses?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Neuvonantaja" tulee todistamaan, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen, joka oli Jumalan lähettämä tehdäkseen tunnetuksi Hänen suuren Nimensä Hänen kansalleen Israelille Jeesuksen esi-isän Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta. Silloin jälleen Jeesus epäonnistui, kun hän väitti olevansa Jumalan Poika ja vielä rakensi kirkon omalle nimelleen.

 

  Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista, joka on profeetta kuin Mooses, joka tulee antamaan todistuksen Jeesuksesta. "Isän tyköä" - Maestro Evangelista on Jumalan lähettämä ja on Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Moos. 18:18-19) ja on tullut paljastamaan todistuksensa Jeesuksesta sekä Jumalan Nimen, joka on todiste, että hän on Jumalan ennalta lähettämä.

 

  Maailman ihmiset tulevat lopultakin oppimaan ja tietämään uskontojen petoksesta ja viimein ymmärtävät, että on olemassa vain yksi Jumala, eikä Jeesus ole todellinen "Jumalan Poika", eikä Jumala, eikä myöskään profeetta.

 

  Mistä me tiedämme, että "Neuvonantaja" on tullut?


"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi. He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Johannes 16:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All this I have told you so that you will not go astray. They will put you out of the synagogue; in fact, a time is coming when anyone who kills you will think he is offering a service to God. John 16:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi. He poistavat teidät synagogista; ja tosi asiassa, aika on tulossa, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle " Johannes 16:1-2

 

  "Neuvonantaja" tulee selittämään, mitä Jeesus on muistuttanut meille aikaisemmin. Miksi he tappavat toisiaan?

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Johannes 16:3

 

  Syy näille tappamisille on se, että he eivät tunne Jumalaa, eivätkä he tunne todellista Jeesusta. Kaikki lukevat samaa Raamattua, mutta ovatko he tunteneet tosi Jumalaa ja todellista Jeesusta? Eivät!

 

  Miten Jeesuksen apostolit eivät ole tienneet mitään siitä?

 

"Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne." Johannes 16:4

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have told you this, so that when the time comes you will remember that I warned you. I did not tell you this at first because I was with you." John 16:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen kertonut tämän teille, niin että kun aika tulee, niin te muistatte, että minä varoitin teitä. Minä en kertonut tätä teille heti, sillä olin yhä tiedän kanssanne."

Johannes 16:4

 

  Sen mitä Jeesus sanoi ja teki ei tulisi julkistettavaksi hänen elinaikanaan. Ne ilmoitettaisiin aikana, jolloin on tuleva "Neuvonantaja", meidän nykyisen sukupolvemme aikana.

 

  Miksi?

 

"Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'" Johannes 16:5

 

  Tarkoittaa, että Jeesus ei ole "ikuisesti", kuten on profetoitu 2. Samuelin kirjassa 7:12-14.

 

  Siitä ajasta lähtien kun Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", sai rangaistuksensa ja lopulta kuoli syntiensä takia, niin apostolit eivät tienneet mitä hän puhui, eivät ymmärtäneet. Sen takia hän sanoi, "eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?'"


   Jos hän selkeästi kertoi apostoleilleen, niin kuinka he tuntisivat tai ajattelisivat?

 

"Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne."

Johannes 16:6

 

  Uskontojen opetuksen mukaan Jeesus meni ylös taivaaseen ja että hän pelasti ihmiskunnan heidän synneistään. Miksi hän sanoi apostoleilleen, että he täyttyisivät surusta ja murheesta jos tietäisivät, että hän on mennyt taivaaseen? Sen täytyy osoittaa, että Jeesus ei koskaan mennyt taivaaseen!

 

"Kuitenkin minä sanon teille totuuden: teille on hyväksi, että minä menen pois. Sillä ellen minä mene pois, ei Puolustaja tule teidän tykönne; mutta jos minä menen, niin minä hänet teille lähetän." Johannes 16:7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But I tell you the truth: It is for your good that I am going away. Unless I go away, the Counselor will not come to you; but if I go, I will send him to you." John 16:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minä kerron teille totuuden: On teidän omaksi hyväksi, että minä menen pois. Ellen menisi pois, niin Neuvonantaja ei tulisi teidän luoksenne; kun minä menen, niin minä lähetän hänet teidän luoksenne." Johannes 16:7

 

  Jeesus oli todella menossa pois silloin, koska hän tulisi kohtaamaan rangaistuksensa. Se oli syynä sille, että hän sanoi, että hänen täytyi mennä pois.

 

  Miksi

 

"…Ellen menisi pois, niin Neuvonantaja ei tulisi teidän luoksenne; kun minä menen, niin minä lähetän hänet teidän luoksenne." Johannes 16:7

 

  Hänen todellakin täytyi mennä tai muuten "Neuvonantaja" ei tulisi. Kun "Neuvonantaja", Maestro Eraño Evangelista tulee, niin mitä tapahtuu?

 

"Ja kun hän tulee, niin hän näyttää maailmalle todeksi synnin ja vanhurskauden ja tuomion:" Johannes 16:8

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When he comes, he will convict the world of guilt in

regard to sin and righteousness and judgment:"

John 16:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän tulee, hän vakuuttaa maailman, koskien sen syntisyyttä ja koskien oikeamielisyyttä sekä tuomiota:" Johannes 16:8

 

  Maestro Evangelista osoittaa, että se mitä ihmiset nykyisin tekevät, ei ole oikein Jumalan opetuksen mukaan. Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa meille:

 

"synnin, koska he eivät usko minuun;" Johannes 16:9

 

  Jeesus on sanonut aikaisemmin, että "enkeli" (Ilmestyskirja 22:16) tai "Neuvonantaja" (Johannes 14:13-17) tulee jatkamaan hänen saamaansa tehtävää Jumalalta. Ja yhä ihmiset odottavat Jeesuksen takaisin tuloa, siitä syystä, että uskonnot ovat pettäneet heitä.

 

"vanhurskauden (koskien oikeamielisyyttä), koska minä menen Isän tykö, ettekä te enää minua näe;" Johannes 16:10

 

  Jeesus ei enää palaa. Hän kärsi rangaistuksensa ja kuoli syntiensä takia ja lisäksi tämä ennestään selkiyttää, että se ei ole hän, joka tulee "Herra Jeesuksen" persoonassa, kuten on Ilmestyskirjassa 22:20-21, vaan joka tulee on "Enkeli" tai "Neuvonantaja" tulee.

 

  Tämä osoittaa, että se mitä uskonnot opettavat, että heidän seuraajiensa pitää olla hälytystilassa tai valmiina Jeesuksen toiseen tulemiseen, ei ole totta.

 

"ja tuomion, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu." Johannes 16:11

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

and in regard to judgment, because the prince of this world now stands condemned.
John 16:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"ja koskien tuomiota, koska tämän maailman prinssi/ruhtinas on nyt tuomittu."

Johannes 16:11

 

  Uskonnot opettavat, että kuka tahansa tulee, jolla on opetus, joka on erilaista heidän opetuksensa kanssa koskien Jeesusta, on "Antikristus".

 

Lukekaamme halusiko Jeesus ihmisten todella tietävän, että hän oli "Kristus"?

 

"Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20


Nyt se on selvää, että Jeesus itse varoitti hänen opetuslapsiaan olemaan kertomatta kenellekään hänen olevan Kristus. Tämä osoittaa, että Jeesus huomasi ja tiesi, että hän oli epäonnistunut tehtävässään olla ´Kristus´ tai Jumalan voideltu yksilö pelastamaan hänen kansansa Israel (Matteus 1:21, 15:24 ja Luukas 24:20-21).

 

  Me olemme lukeneet ja ymmärtäneet Maestro Evangelistan ilmestysten kautta Jeesuksen todistuksen Pyhästä Raamatusta, Jumalan Sanasta - ETTÄ EI OLE KOSKAAN OLLUT "KRISTUS".

 

  Jeesus epäonnistui tehtävässään, eivätkä ihmiset ole olleet tietoisia, että Jeesus itse sanoi, että "Neuvonantaja", joka tulee jatkamaan hänen työtään/tehtäväänsä "Kristuksena", ei ole hänen vihollisensa.

 

  Uskonnot saarnaavat meille Jeesuksesta sen mitä he haluavat Jeesuksen olevan, he eivät kerro todellisesta Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa.

 

  Kertoiko Jeesus kaiken opetuslapsilleen?

 

"Minulla on vielä paljon sanottavaa teille, mutta te ette voi nyt sitä kantaa."

Johannes 16:12

 

"on vielä paljon sanottavaa teille" - Jeesus halusi kertoa totuuden jo hänen elinaikanaan, mutta hänelle ei enää annettu auktoriteettia tai mahdollisuutta kertoa sitä. (Johannes 5:31-32).

  Kun uskonnot sanovat, että he tietävät paljon enemmän Jeesuksesta, niin he pettävät ihmisiä.

 

  Nyt on "Neuvonantajan" työ ilmoittaa Jeesuksen todistajanlausunto.

  Hänen aikanansa, jos Jeesus olisi kertonut opetuslapsilleen totuuden siitä, mitä hänelle lopulta todellisuudessa tapahtui, niin olisivatko he kykeneviä kantamaan hänen todistuksensa taakkaa? Eivät, ja siksi hän sanoi, että jos hän kertoisi minne oli menossa, niin kaikki olisivat suruissaan ja murheissaan.


"Mutta kun hän tulee, totuuden Henki, johdattaa hän teidät kaikkeen totuuteen. Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään; vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa." Johannes 16:13

 

"Mutta kun hän tulee, Totuuden Henki" - uskonnot opettavat, että tämä on Pyhä Henki, mutta me voimme selkeästi lukea, että kyseessä oleva hän (he), on ihminen/mies (Englanninkielinen käännös, he - hän); "hänen" on viitattu olevan ja sanotaan nykyisin olevan "totuuden Henki", tämä väitetty mies, joka tulee kantaen Jumalan Sanaa. Jeesus kuvaa tai ilmoittaa tässä profeetan kuin Mooseksen tuloa, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Pyhän Henkensä tai Sanansa ja lähettänyt puhumaan HÄNEN (Jumalan) NIMESSÄÄN!

 

"…Sillä se, mitä hän puhuu, ei ole hänestä itsestään" Johannes 16:13

 

"Neuvonantaja" opettaa ja puhuu ainoastaan sen, mitä Jumala käskee ja hän selittää Pyhään Raamattuun kirjoitetut opetukset.

 

"…vaan minkä hän kuulee, sen hän puhuu, ja tulevaiset hän teille julistaa" Johannes 16:13

 

  "Neuvonantaja" tulee ilmoittamaan ainoastaan sen sanoman, jonka Jumala haluaa tulla kaikkien ihmisten tietoon.

 

Maestro Eraño M. Evangelista ei lisää tai sisällytä omia henkilökohtaisia näkemyksiään koskien Jumalan Sanomaa. Sen mitä hän ilmoittaa ja antaa selityksensä, tulee Jumalalta ja on löydettävissä kirjoitettuna Pyhään Raamattuun, Jumalan Sanaan.

 

"…ja tulevaiset hän teille julistaa" - Maestro Evangelista tulee ilmoittamaan maailman ihmisille tapahtumista ja asioista, jotka tulevat tapahtumaan pian, aivan erityisesti Jumalan profetioiden täyttymiset.

 

  Ja Jeesuksen suhteen:

 

"Hän on minut kirkastava, sillä hän ottaa minun omastani ja julistaa teille."

Johannes 16:14

 

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will bring glory to me by taking from what is mine and making it known to you."

John 16:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Hän on tuova kunniaa minulle ottamalla siitä, mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi." Johannes 16:14

 

"Hän on tuova kunniaa minulle" - Jeesus sanoi aikaisemmin, että "Neuvonantaja" ei ole hänen vihollisensa.

 

  Hän jopa muistuttaa meitä siitä, että Jeesus myönsi epäonnistuneensa tehtävässään ja että uskonnot ovat nyt niitä ihmisiä, jotka pettävät meitä.

 

"ottamalla siitä, mikä minun on" - Maestro Evangelista tulee jatkamaan Jeesukselta keskeneräiseksi jäänyttä täyttämätöntä tehtävää, joka on olla "JEESUS KRISTUS", joka on titteli, joka tarkoittaa olemista Voideltuna olemista (Kristusta) pelastamaan Israelin kansa (nimen "Jeesus" merkityksessä) heidän synneistään esittelemällä heille Jumalan Nimen.

 

"tekee sen teille tunnetuksi" - julistamalla sen maailman ihmisille. Maestro Evangelista on nyt tekemässä Jeesuksen todellista tehtävää meille tunnetuksi tämän nettisivuston kautta.


  Kaiken minkä Jumala antoi Jeesukselle, on siirretty Maestro Evangelistalle; se on, tehtävä, siunaus ja kirous, ja täyttää se, minkä tekemisessä Jeesus epäonnistui.

 

"Kaikki, mitä Isällä on, on minun; sen tähden minä sanoin, että hän ottaa minun omastani ja julistaa teille." Johannes 16:15

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"All that belongs to the Father is mine. That is why I said the

Spirit will take from what is mine and make it known to you."

John 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki mikä kuuluu Isälle, on minun. Sen vuoksi minä sanoin, että Henki ottaa siitä mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi." Johannes 16:15


"Henki ottaa siitä mikä minun on ja tekee sen teille tunnetuksi" - Jumala siirtää kaiken Jeesukselle, "Jeesus Kristuksena", antamansa auktoriteetin "totuuden Hengelle", joka on Neuvonantaja tai enkeli, joka todistaa Jeesuksesta. Hän on myös profeetta kuin Mooses, sillä hänellä on Jumalan sanat suuhunsa asetettuna. Hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista. Hänet Jumala on lähettänyt suorittamaan loppuun tehtävän, nimen "Jeesus Kristus" merkityksessä, joka tarkoittaa "Voideltua Israelin Pelastajaa". Hän tekee tämän julistamalla Jumalan Nimen (jonka Jumala käski häntä julistamaan Kirjoitusten kautta) koko maailmalle, niin että kaikki - Pakanat ja Juutalaiset voisivat huutaa Jumalan Nimeä avukseen ja voisivat saada Jumalalta anteeksiannon ja heitä voitaisiin Jumalan taholta ajatella olevan Hänen uusi kansansa tai uusi Israel.

 

  Luemme uudelleen:
 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee (ääneen), ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä (ottavat sydämeensä), mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:1-3

 

  Jeesuksen Kristuksen ilmestys - se ´Jeesus Kristus´, joka tässä on esitetty, ei ole enää Jeesus Daavidin poika, vaan Maestro Evangelista (profeetta kuin Mooses, joka on myös Enkeli tai Neuvonantaja, josta jo Jeesus puhui), jonka Jumala lähetti Jeesuksen nimessä (Johannes 14:26). Maestro Evangelista on se Jumalan lähettämä saattamaan päätökseen nimen "Jeesus Kristus" merkityksen tai tehtävän olla "Voideltu Israelin Pelastaja" julistamalla Jumalan Nimen Juutalaisille kuin myös Pakanoille.

 

  Maestro Evangelista on nyt julistanut Jumalan Nimen ja sanoman, jonka Jumala käski häntä ilmoittamaan Kirjoitusten kautta nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info. Siten ollen hän on jo täyttänyt merkityksen nimelle "Jeesus Kristus" ja on nyt Juutalaisista ihmisistä ja maailman ihmisistä itsestään kiinni kuulevatko he sen ja ottavatko sydämeensä vai eivät, sen sanoman, jonka Jumala käski Maestro Evangelistan ilmoittaa.

 

´jonka Jumala antoi hänelle´ - sen vuoksi, että Neuvonantaja, joka on myös profeetta kuin Mooses, hänellä on Pyhä Henki tai Jumalan Sanat hänen suussaan. Jeesus myös sanoi tämän Johannes 14:26. Profeetan kuin Mooses ei tarvitse kirjoittaa uutta ilmestystä. Jumalalla on jo Ilmestyskirja valmiiksi kirjoitettuna ennen hänen syntymäänsä ja kun hän tulee, niin hän ainoastaan selittää mitä siihen on kirjoitettu. Jumala on jo asettanut Sanansa hänen suuhun. Maestro Evangelista on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen, todellisen Jeesuksen ja kaikki sanomat, jotka Jumala on käskenyt hänen julistaa Raamatun Kirjoitusten kautta koko maailmalle nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info ja nyt myös www.suurinimi.com.

 

´näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää´ - ne, jotka ovat kuunnelleet profeettaa kuin Mooses ja jotka Jumala on valinnut avustamaan häntä tässä tehtävässä.

  Hän teki asian tiedettäväksi lähettämällä Hänen enkelinsä palvelijalleen Johannekselle - Jumala on näyttänyt profeetta Johannekselle näyssä "enkelin" tulon. Mitä "enkeli" tuo?

"Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen," - me voimme lukea, että tuleva enkeli/sanansaattaja, jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssään, kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta.

 

  Jatkamme Ilmestyskirjasta:

 

"Johannes seitsemälle Aasian seurakunnalle: Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä," Ilmestyskirja 1:4

 

"Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on" - sanoma Jumalalta, Häneltä, joka on tulossa (Ilmestyskirja 1:8 4:8).


"niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä" - Seitsemän henkeä, tarkoittavat Jumalan Sanaa.

 

"ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä" Ilmestyskirja 1:5

 

"ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta" - tämä ei ole Jeesus Daavidin poika, vaan kyseessä on ´enkeli´ tai ´Neuvonantaja´, joka todistaa (totuuden siitä, miksi Jumala lähetti ensimmäisen "Jeesuksen") ja tulee jatkamaan keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää Jeesuksen Kristuksen nimessä, joka tarkoittaa, että Neuvonantaja on nyt valittu yksilö/persoona pelastamaan Israel heidän synneistään. Hän on se, jolla on Pyhä Henki tai Jumalan Sana, profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Evangelista!

 

"kuolleitten esikoinen" - miksi ensisyntyinen/esikoinen kuolleista? Kun uskonnot lukevat tätä jaetta, he ajattelevat, että Jeesus todellakin nousi kuolleista, ja kuitenkin me olemme saaneet varmasti tietää, että kuolleet eivät nouse uudelleen elämään. Me myös saimme tietää, että tässä mainittu "Jeesus Kristus" ei ole enää se Daavidin poika (koska hän epäonnistui täyttämään nimelle "Jeesus Kristus" annetun tehtävän), vaan on henkilö, jonka Jumala valitsi jatkamaan tehtävää - Neuvonantaja, joka on ´profeetta kuin Mooses´, Maestro Evangelista. Mitä Jumala laittoi/asetti (Hänen profeettansa kuin Mooseksen), Maestro Evangelista suuhun, jotta hän voisi selittää kyseiset jakeet?

 

  Kuka nousee jälleen ylös kuolleista?

 

  Luemme Hesekielin kirjasta jakeet 37:1-11:

 

"Herran käsi tuli minun päälleni ja vei minut pois Herran hengessä ja laski minut keskelle laaksoa. Ja se oli täynnä luita."  Hesekiel 37:1


  Tämä on näky Profeetta Hesekielin näkemänä.

"Herran hengessä" - Jumalan Sana.

 

"täynnä luita" - kun uskonnot lukevat tätä jaetta he ovat ajatelleet, että se puhuu kirjaimellisesti ihmisistä, jotka ovat kuolleet kauan aikaa sitten.

 

"Ja hän kuljetti minua ympäri niitten ohitse; ja katso, niitä oli hyvin paljon laakson kamaralla, ja katso, ne olivat hyvin kuivia. Niin hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, voivatkohan nämä luut tulla eläviksi?" Mutta minä sanoin: "Herra (Ylivertainen), Herra, sinä sen tiedät"." Hesekiel 37:2-3

  Tässä näyssä "Ihmislapselta" kysyttiin voisivatko suuret määrät kuivia luita yhä tulla eläviksi.

"Niin hän sanoi minulle: "Ennusta näistä luista ja sano niille: Kuivat luut, kuulkaa Herran sana. Näin sanoo Herra(Ylivertainen), Herra näille luille: Katso, minä annan tulla teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Minä panen teihin jänteet, kasvatan teihin lihan, vedän yllenne nahan ja annan teihin hengen, ja te tulette eläviksi. Ja te tulette tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 37:4-6

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them," Ezekiel 37:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi näille luille ja sano niille," Hesekiel 37:4

 

"Profetoi näille luille" - tämä ei liity kirjaimellisiin ihmisten luihin, jotka kuolivat kauan sitten.

 

"annan teihin hengen" - Jumalan Sana.

 

"Minä ennustin, niin kuin minua oli käsketty. Ja kävi humahdus, kun minä ennustin; ja katso, kuului kolina, ja luut lähenivät toisiaan, luu luutansa. Minä näin, ja katso: niihin tulivat jänteet ja kasvoi liha, ja päälle vetäytyi niihin nahka; mutta henkeä niissä ei ollut. Niin hän sanoi minulle: "Ennusta hengestä, ennusta, ihmislapsi, ja sano hengelle: Näin sanoo Herra, Herra: Tule, henki, neljästä tuulesta ja puhalla näihin surmattuihin, että ne tulisivat eläviksi." Hesekiel 37:7-9

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

So I prophesied as I was commanded. And as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath; prophesy, son of man, and say to it, 'This is what the Sovereign Lord says: Come, breath, from the four winds and breathe into these slain, that they may live.'" Ezekiel 37:7-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Niin minä profetoin kuten oli käsketty. Ja kun minä profetoin kuului ääni, kova koliseva ääni, ja luut tulivat yhteen luu luulta. Minä katsoin ja jänteet ja liha ilmestyivät niiden ylle ja nahka kattoi ne, mutta henkeä/hengitystä niissä ei ollut. Sitten Hän sanoi minulle, "Profetoi hengelle (hengitykselle); profetoi, ihmisen poika, ja sano sille, ´Tämä on se mitä Ylivertainen Herra sanoo: Tule, henki (hengitys), neljän tuulen taholta ja hengitä näihin kuolleisiin, jotta he voisivat elää." Hesekiel 37:7-9

 

"neljän tuulen taholta" - koko maailma.

 

"Minä ennustin, niin kuin hän oli minua käskenyt, ja niihin tuli henki, ja ne tulivat eläviksi ja nousivat ylös jaloillensa: ylen määrin suuri joukko." Hesekiel 37:10

 

"ylen määrin suuri joukko" - suuri määrä heräsi elämään uudelleen.

 

  Kuivat luut tulivat elämään uudelleen, niihin tuli uudelleen nahka päälle ja nyt niissä oli elämä - keitä ovat nämä luut, keitä ne symboloivat?

 

"Ja hän sanoi minulle: "Ihmislapsi, nämä luut ovat koko Israelin heimo. Katso, he sanovat: 'Meidän luumme ovat kuivettuneet, toivomme on mennyttä, me olemme hukassa'. Sen tähden ennusta ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä avaan teidän hautanne ja nostan teidät, minun kansani, ylös haudoistanne ja vien teidät Israelin maahan."

Hesekiel 37:11-12

 

  Luut edustavat "Israelin Huonetta", joka herätetään/virvoitetaan uudelleen tai Jumala nostaa Israelin Huoneen jälleen.

 

  Kuinka?

 

Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Jumala herättää/virvoittaa Israelin Huoneen kun on tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi. Ne, jotka huutavat turvakseen Hänen Nimeään ovat silloin Jumalan taholta katsoen tunnustettuja olemaan Hänen kansaansa kuuluvia ihmisiä tai Hänen tosi Israel, eivätkä kyseessä ole enää ne, jotka olivat kutsuttuja Nimen perusteella.

 

  Tämä tarkoittaa, että se, joka on Jumalan lähettämä tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi meidän aikanamme, meidän AIKAKAUDELLAMME, on se yksilö/henkilö, joka on kuvattu "kuolleitten Ensisyntyiseksi/Esikoiseksi" Ilmestyskirjassa 1:5, koska hän se yksi, jolle Jumala paljasti Hänen tosi nimensä ja lähetti hänet tekemään Jumalan Nimi meille kaikille tunnetuksi.

 

  Kuka on tämä mies?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Hän tulee puhumaan Jumalan Nimessä, sillä Jumala on lähettänyt hänet ilmoittamaan Hänen Nimensä!

 

  Se on nyt varmaa, että "Jeesus Kristus", joka on myös kutsuttu "kuolleiden ensisyntyiseksi" Ilmestyskirjassa 1:4-5, ei ole Jeesus Daavidin poika, vaan ´profeetta kuin Mooses´ (joka on myös enkeli ja neuvonantaja), ja hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Evangelista. Hän on Jumalan lähettämä tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi kaikille (niin että ovat Jumalan kansaa tai ovat Uusi Israelin Huone) ja samanaikaisesti hän jatkaa keskeneräiseksi jäänyttä ensimmäisen Jeesuksen (jonka tarkoitus löytyy hänen nimensä ja tittelinsä "Jeesus Kristus" kautta), joka on pelastaa Israelin kansa tai Juutalaiset heidän synneistään, tekemällä Jumalan Nimi myös heille tunnetuksi.

 

  Milloin tulee tämä uusi Jumalan voideltu Israelin pelastaja tai uusi "Jeesus Kristus" ilmestyy? Puhuiko Jeesus siitä, milloin tämä seuraava "Jeesus Kristus"(joka on symbolinen ´kuolleitten ensisyntyinen/esikoinen, kuten on kuvattu Ilmestyskirjassa 1:5) ilmestyy?


  Kysykäämme sitä:

 

  Mikä on "kolmannen päivän" todellinen merkitys, ei apostoleiden kertomana, vaan profeettojen?

  Apostolit sanoivat, että Jeesus on noussut kolmantena päivänä, mutta lukekaamme mitä Jeesus sanoi aikaisemmin koskien "kolmea päivää"…

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta. Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään;"

Luukas 18:31-32

  Jeesus mainitsi "Ihmisen Pojan" - Hän oli matkalla kohtaamaan rangaistuksensa ja…

"ja ruoskittuaan he tappavat hänet, ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit hänen sanojensa merkityksen?

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin." Luukas 18:34

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The disciples did not understand any of this. Its meaning was hidden from them,
and they did not know what he was talking about."
Luke 18:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Opetuslapset eivät ymmärtäneet tästä mitään. Sen tarkoitus oli piilotettu heiltä, ja he eivät ymmärtäneet mitä hän puhui." Luukas 18:34

 

  Jälleen, meidän Maestro Evangelistamme selittää meille "kolmannen päivän" tai "kolme päivää", josta Jeesus puhui; sanoen, että meidän tulee vain ja ainoastaan käyttää meidän viisauttamme ja ymmärrytämme.

 

  Se mitä Jeesus tarkoitti, oli se, että se ei kirjaimellisesti tarkoita juuri "kolmea päivää", vaan…

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

  Tuhannen vuoden ajanjakso ihmiselle on kuin päivä Jumalalle, onko se totta?

 

"Mutta tämä yksi älköön olko teiltä, rakkaani, salassa, että "yksi päivä on Herran edessä niin kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta niin kuin yksi päivä"." 2. Pietari 3:8

 

  Jeesus tarkoitti sanoillaan tosiasiallisesti, että "kolmas päivä" tulee olemaan kolmas vuosituhat tai 2000 vuoden jälkeen, joka on meidän nykyisenä aikanamme. "Ihmisen Poika", johon Jeesus puheillaan viittasi, on mies, joka tulee hänen nimessään, "enkeli" Ilmestyskirjassa 22:16, neuvonantaja Johanneksen 14: 26, joka on profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirja 18:18-19!

 

  Jeesus tiesi tästä profetiasta, mutta koska hän oli tehnyt synnin, niin hänen ei sallittu selittää näitä asioita enää siihen aikaan. Toinen tulisi selittämään kaikki asiat, joita hän oli sanonut ja tehnyt.

 

  Jos Jeesus ei tule enää takaisin, niin kuka on tulossa?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus sanoo, hänen "enkelinsä" on se joka tulee. "Enkeli" tulee selittämään tarkasti, että Jeesus on vain "Daavidin jälkeläinen" ja että hän on myös "kirkas aamun tähti".

 

  Koskien "kolmatta päivää", josta Jeesus puhui, onko se todella profetoitu? Maestro Evangelista paljastaa meille sen tarkoituksen:

"Tulkaa, palatkaamme Herran tykö, sillä hän on raadellut meitä, ja
parantaa meidät, hän on lyönyt meitä, ja sitoo meidät."
Hoosea 6:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Come, let us return to the LORD. He has torn us to pieces but he will heal us;
he has injured us but he will bind up our wounds. Hosea 6:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tulkaa, palatkaamme HERRAN tykö. Hän on repinyt meidän kappaleiksi, mutta Hän parantaa meidät; Hän on vahingoittanut meitä, mutta Hän tulee sitomaan haavamme. " Hoosea 6:1

 

  Profetia ei puhu Jumalan pojasta, joka nousee kuolleista, vaan monista herääjistä, tämä on Israelin Huoneen herättäminen/elvyttäminen, sillä sitten kun kaikki maailman ihmiset tuntevat Jumalan Nimen ja tunnustavat sen, niin kaikki ovat automaattisesti Jumalan kansaa/ihmisiä - Israelin Uusi Huone.

 

  Tämä on se mitä Jumala tekee juuri nyt:

 

"Hän tekee meidät eläviksi kahden päivän kuluttua, kolmantena päivänä hän meidät herättää, ja me saamme elää hänen edessänsä." Hoosea 6:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After two days he will revive us; on the third day he will restore us, that we may live in his presence." Hosea 6:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kahden päivän jälkeen hän elvyttää/virvoittaa meidät; kolmantena päivänä Hän herättää meidän henkiin, että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan." Hoosea 6:2

 

"Kahden päivän jälkeen hän elvyttää/virvoittaa" - viimeiset kuluneet kaksi vuosituhatta.

 

"kolmantena päivänä Hän herättää meidän henkiin" - tämä on meidän elämämme aika; me elämme nyt ensimmäisiä vuosia kolmatta vuosituhatta - kolmatta päivää. Jumalan ihmiset tullaan tuntemaan tässä ajassa.

 

"että me voisimme elää Hänen läsnäolossaan" - tämä on aikaa, jolloin Jumalan läsnäolo on ihmisen kanssa, koska ihmiselle on nyt mahdollista kutsua suoraan Jumalaa tosi Nimellä, kuten sen on ilmoittanut profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista.

 

"Niin tuntekaamme, pyrkikäämme tuntemaan Herra: hänen nousunsa on varma kuin aamurusko, hän tulee meille kuin sade, kuin kevätsade, joka kostuttaa maan." Hoosea 6:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Let us acknowledge the LORD; let us press on to acknowledge him.
As surely as the sun rises, he will appear;
he will come to us like the winter rains, like the spring rains that water the earth."
Hosea 6:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaamme HERRA; olkaamme sinnikkäitä pyrkimyksissämme tunnustaa Hänet. Yhtä varmasti kuin aurinko nousee, Hän ilmestyy; Hän tulee luoksemme kuin talven sateet, kuin kevään sateet, jotka kastelevat maan." Hoosea 6:3

 

"Tunnustakaamme HERRA" - meidän täytyy tuntea Jumala ja kutsua Häntä Nimellä, ja Hän tulee.

 

"Mitä on minun tehtävä sinulle, Efraim, mitä on minun tehtävä sinulle, Juuda, kun teidän rakkautenne on kuin aamun pilvi (sumu), kuin varhain haihtuva kaste?" Hoosea 6:4

 

"Efraim" ja "Juuda" - Keitä he ovat? Maestro Evangelista selventää sen meille.

 

"kuin aamun sumu" - Sen vuoksi, että emme ole laittaneet uskoamme ja luottamustamme Jumalaan, me käännymme aina pois Hänestä.

 

"Sen tähden minä olen antanut heille iskuja profeettain kautta, olen kuolettanut heitä suuni sanoilla. Ja sinun tuomiosi nousevat kuin aamun valo." Hoosea 6:5

                                  

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Therefore I cut you in pieces with my prophets, killed you with the words of my mouth;
my judgments flashed like lightning upon you."
Hosea 6:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen takia Minä pilkoin teidät kappaleiksi profeettojeni kautta, tapoin teidät Minun suuni sanoilla; Minun tuomioni välähtää kuin salama teidän yllänne." Hoosea 6:5

 

  Se on tapahtunut meidän profeettojen kirjoitusten lukemisen kautta, että olemme saaneet huomata, että uskonnot eivät kuulu Jumalalle, eivätkä heidän opetuksensa ole Jumalasta. Tämä on nyt tapahtunut, sillä se joka tämän meille ilmoittaa, on Jumalan viimeinen profeetta, profeetta kuin Mooses - Maestro Evangelista!

 

  Mitä me voimme antaa Jumalalle?

 

"Sillä laupeutta minä haluan enkä uhria, ja Jumalan tuntemista enemmän kuin polttouhreja;" Hoosea 6:6

 

  Kutsu Häntä Nimellä, sillä Jumalalla on todellakin Nimi. Jumala ei tarvitse uhrauksia/uhrilahjoja. Hän on luonut kaiken, mitä voimme siis antaa Hänelle palautuksena? Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meidän tulee ylistää ja kiittää Jumalaa ja kutsua Häntä Hänen Nimellään sekä totella Hänen käskyjään, jotta tulisimme siunatuiksi.

 

  Miksi "Efraim" ja "Juuda"?

 

"Minulla on myös muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta; myös niitä tulee minun johdattaa, ja ne saavat kuulla minun ääneni, ja on oleva yksi lauma ja yksi paimen." Johannes 10:16

 

  Jeesus puhuu toisista lampaista "muita lampaita, jotka eivät ole tästä lammastarhasta" - keitä he ovat?

 

  Keitä ovat nämä, joita Jeesus kutsuu "lampaiksi"?

 

"Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, heidän Jumalansa, olen heidän kanssansa ja että he, Israelin heimo, ovat minun kansani, sanoo Herra (Ylivertainen), Herra. Niin, te olette minun lampaani, minun laitumeni lampaat, te ihmiset; minä olen teidän Jumalanne, sanoo Herra(Ylivertainen), Herra." Hesekiel 34:30-31

 

  "Lampaat", joita Jeesus kuvaa, ovat Israelin kansa ja siten ollen kun hän puhui toisista ´lampaista´, niin hän viittaa toiseen kansaan, joka tulee olemaan ´Israel´ - keitä he ovat?

 

"Itkien he tulevat, ja minä johdatan heitä, kun he kulkevat rukoillen. Minä vien heidät vesipuroille, tasaista tietä, jolla he eivät kompastu. Sillä minä olen Israelin isä, ja Efraim on minun esikoiseni." Jeremia 31:9

 

  Miksi Jumala sanoi, että "Efraim" on Hänen esikoisensa/ensisyntyinen poikansa?

 

  Lukekaamme seuraava:

 

"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;" 2. Moos. 4:22

 

"Israel on minun esikoispoikani" - ja koska Jumala antoi Hänen Nimensä ensimmäisenä Jaakobille Hänen "Enkelinsä" kautta (1. Moos. 32:24-29, Hoosea 12:1-3). Sen vuoksi, että Jaakobia kutsutaan nyt Israeliksi (ja siten häntä kutsutaan myös Jumalan Nimellä), niin siitä seuraa, että Jumala katsoo hänen olevan ensisyntyisensä. Aivan kuten isä antaisi Hänen Nimensä Hänen pojalleen. (Sinun täytyy lukea siitä seuraavasta linkistä: http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html) ja

Suuri Nimi

 

  Nyt, miksi Jumala sanoi tässä jakeessa, että Israel on Hänen ensisyntyisensä, kun samaan aikaan Jeremiaan kirjassa Hän puhuu Efraimin olevan Hänen ensisyntyisensä? Profeettana kuin Mooses, Maestro Evangelista näyttää meille selityksen siitä:

 

"Kaksi poikaasi, jotka ovat sinulle syntyneet Egyptin maassa, ennen kuin minä tulin luoksesi Egyptiin, olkoot minun omani; Efraim ja Manasse olkoot minun omani niin kuin Ruuben ja Simeon." 1. Moos. 48:5

 

  Tästä jakeesta me voimme lukea, että Jaakob (joka tunnetaan nyt nimellä Israel) katsotaan ja tarkastellaan Joosefin poikien (Egyptiläisestä vaimosta), Efraimin ja Manassen olevan myös Hänen lapsiaan ja siksi heitä kutsutaan nimellä Israelin Lapset.

 

  Efraim symboloi Pakanoita tai muukalaisia, joita tullaan kutsumaan nimellä Israel, he ovat niitä ihmisiä, jotka eivät aikaisemmin olleet Jumalan ihmisiä/kansaa, mutta tullaan kutsumaan Jumalan tosi ihmisiksi/kansaksi, sen vuoksi, että he huutavat avukseen tai kutsuvat Häntä nimeltä HERRA JUMALA ISRAEL.

 

  Nyt on tehty vielä selvemmäksi, minkä takia Maestro Evangelista on kuolleitten ensisyntyinen (sillä hän on profeetta kuin Mooses), joka suoraan ilmoittaa Jumalan Nimen, niin että ne, jotka olivat aikaisemmin kuolleita Jumalan silmissä, tulevat virvoitetuiksi elämään Uutena Israelina, sitten kun he kutsuvat Häntä.

 

  Miksi "Efraim"? Pakana kansa? Mistä juuri nämä ihmiset tulevat?

 

"Kuulkaa Herran sana, te kansat, ilmoittakaa kaukaisissa merensaarissa ja sanokaa: Hän, joka Israelin hajotti, on sen kokoava ja varjeleva sitä niin kuin paimen laumaansa."

 

"kaukaisissa merensaarissa" - me tiedämme myöhemmin tuleeko "Paimen" meren saarilta.

 

"Sillä Herra on lunastanut Jaakobin ja vapahtanut hänet (heidät) häntä (heitä) väkevämmän kädestä." Jeremia 31:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the LORD will ransom Jacob
and redeem them from the hand of those stronger than they."
Jeremiah 31:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä HERRA lunastaa Jaakobin ja vapauttaa heidät vahvemman alaisuudesta kuin he ovat." Jeremia 31:11


"vahvemman alaisuudesta kuin he ovat" - tämä on se maa, joka on vähäisin kaikista kansakunnista.


"Ja he tulevat ja riemuitsevat Siionin kukkulalla, tulevat virtanaan Herran hyvyyden tykö, jyväin, viinin ja öljyn ääreen, karitsain ja karjan ääreen. Ja heidän sielunsa on oleva niin kuin runsaasti kasteltu puutarha, eivätkä he enää näänny." Jeremia 31:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will come and shout for joy on the heights of Zion; they will rejoice in the bounty of the LORD - the grain, the new wine and the oil, the young of the flocks and herds.
They will be like a well-watered garden, and they will sorrow no more."
Jeremiah 31:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He tulevat ilosta huutaen Siionin kukkuloille; he riemuitsevat HERRAN antamasta runsaskätisestä palkinnosta - vilja, uusi viini ja öljy, parvien ja karjan pienet/nuoret/vasikat. He ovat niin kuin hyvin kasteltu puutarha, eikä heissä ole enää oleva surua." Jeremia 31:12

 

"eikä heissä ole enää oleva surua" - sen vuoksi, että Jumala antaa siunauksensa näille ihmisille.

 

  Kaikki Joosefin lapset tulevat myös Jumalan taholta katsotuksi olevan Hänen lapsiaan.

 

  Mitä tapahtuu Efraimille?

 

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Sinä, ihmislapsi, ota puusauva ja kirjoita siihen: 'Juudalle ja häneen liittyneille israelilaisille'. Ota sitten toinen puusauva ja kirjoita siihen: 'Joosefille; Efraimin ja kaiken häneen liittyneen Israelin heimon sauva'. Ja pane ne lähekkäin, pääksytysten, niin että ne tulevat yhdeksi sinun kädessäsi. Kun sitten kansasi lapset sanovat sinulle näin: 'Etkö selitä meille, mitä sinä tällä tarkoitat?' niin puhu heille: Näin sanoo Herra, Herra: Katso, minä otan Joosefin sauvan, joka on Efraimin kädessä, ja häneen liittyneet Israelin sukukunnat, ja minä asetan ne yhteen Juudan sauvan kanssa ja teen niistä yhden sauvan, niin että ne tulevat yhdeksi minun kädessäni." Hesekiel 37:15-19

  Nämä kaksi kansaa (Juutalaiset ja Pakanat) tullaan liittämään yhteen ollakseen uusi Jumalan kansa.

"Efraim" - nämä ovat Pakanoita, jotka tullaan liittämään yhteen Juudan (Juutalaisten) kanssa, joista muodostuu uusi Israelin huone, uusi Jumalan kansa - ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimellään.

 

  Onko totta, että Maestro Evangelista oli kerran osa symbolisesti "kuolleita"?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni(Minua lähellä olevaa miestä) vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

"paimentani" - lähtölaskenta Jeesuksesta alkoi (opetuslasten luopuminen, Matteus 26:31, Huom. suom. käännös ilmoittaa, että he loukkaantuvat)

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

  Toinen osa - (Johannes 16:31-32) Kristillisyys & uskonnot, heidän seuraajansa olivat kuolleita Jumalalle kun he seurasivat Jeesuksen rasitteeksi antamaa lakia. Siten ollen Maestro Evangelista oli kerran osa näitä kuolleita, sillä hän oli kerran Kristitty ja ylisti Jeesusta.

 

  Silloin kun Jumala kutsui hänet olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä ja siten ´nosti hänet ylös "kuolleista" tullakseen Hänen ensisyntyisensä/esikoisensa - juuri kuten Jaakob. Hän on oleva Uuden Israelin isä.


  Lukekaamme ketkä tulevat olemaan niitä, jotka Jumala tulee katsomaan Hänen Uudeksi Israelikseen.

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka huutavat avukseen tai kutsuvat Jumalaa Nimeltä tulevat olemaan Uusi Israel. Koska Maestro Evangelista oli ENSIMMÄINEN Jumalan valitsema meidän aikanamme tuntemaan Hänen Nimensä (ja olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses), niin siten Maestro Evangelista on totisesti "kuolleitten ensisyntyinen".

 

  Kuten on kirjoitettu Hesekielin kirjaan 37:10-11, ´kuivat luut´, joka symboloi Israelin Huonetta, heidät nostetaan uudelleen ja se tulee olemaan valtava ihmisjoukko. Ja Hoosea 6:1-6 me olemme lukeneet, että se tapahtuu kolmantena päivänä tai kolmantena vuosituhantena - meidän aikanamme. Me olemme myös lukeneet, että Uusi Israel tulee nyt olemaan se yksi tai se joukko, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä.

  Valaistuksena sille, että näyssä sanotaan, että Israelin Huone, joka virvoitetaan uudelleen eläväksi tulee olemaan valtava väkijoukko tai määrällisesi suuri, merkitsee sitä että kansanjoukot ylistävät suurta Jumalan Nimeä ja se tulee olemaan Uusi Israel!

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Kuten on kirjoitettu - Jumala tulee olemaan Kuningas yli koko maan ja Hänen Nimensä ISRAEL on oleva ainoa Nimi, jolla maailman ihmiset häntä kutsuvat. Näin ollen, sellaiset ihmiset tulevat olemaan uusi Israel.

 

  Voitto todellakin!


  Luemme uudelleen Ilmestyskirjan 1:1-3:

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:1-3


"Jeesuksen Kristuksen ilmestys" - (ei Daavidin poika Jeesuksen), viittaa siihen yhteen, jonka Jumala on valinnut jatkamaan tehtävää, joka on nimessä "Jeesus Kristus" ja tarkoittaa (joka on) olla "Israelin voideltu pelastaja". Tämä viittaa "Neuvonantajaan", joka tulee Jeesuksen nimessä tai hänen puolestaan, Johannes 14:26.

 

 "sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle," - me tiesimme jo, että profeetta Johannes on nähnyt tulevan "enkelin" tai Jumalan sanansaattajan. Jotta kykenisimme tunnistamaan profetoidun "enkelin", hänen täytyy kantaa kahta totuutta:


1. Jumalan Sana - koska Jumala on asettanut Hänen Sanansa Hänen sanansaattajansa suuhun, (enkelin), jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssä (Ilmestyskirja 22:8-9) on profeetta kuin Mooses, 5. Mooseksen kirja 18:18-19, joka on lähetetty puhumaan Jumalan Nimessä.

 

  Onko totta, että Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi" - Jumala lähettää enkelin tai sanansaattajan ohjaamaan Hänen kansaansa Israelia paikkaan, jonka Hän on valmistanut heitä varten.


"Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen.." - Jumala käskin meitä kuuntelemaan Hänen enkeliään/sanansaattajaansa. Miksi?


"sillä Minun Nimeni on hänessä" - koska enkeli kantaa Jumalan Nimeä (koska profeetta kuin Mooses on Jumala lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään), niin se kertoo, että hänellä on sama auktoriteetti kuin on Jumalan enkelillä. Tämä vaatii, että me ainoastaan kuuntelemme tätä profeettaa, kuten Jumala sanoi 5. Mooseksen kirja 18:18-19.

 

  Väistämättä, Maestro Evangelista, Jumalan lähettämä mies Hänen profeettanaan, joka puhuu Hänen Nimessään, on kyseinen nimitetty Jumalan ENKELI/sanansaattaja.

 

  1. Jeesuksen Kristuksen Todistus - koska hän (enkeli) tulee todistamaan kaikille kirkoille (Jeesukseen uskoville), että Jeesus on "Daavidin juuri ja jälkeläinen ja kirkas aamun tähti" (Ilmestyskirja 22:16) ja tämä osoittaa että hän (Jeesus) epäonnistui tehtävässään olla "Kristus" tai Jumalan voideltu yksikö.

 

  Me voimme nyt ymmärtää, että profeetta Johannes on nähnyt ´profeetan kuin Mooses´ tulon (5. Mooseksen kirja 18:18-19), jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään. Viimeinen profeetta on myös enkeli/sanansaattaja, joka kantaa Jeesuksen todistusta.
 

"Autuas se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat" - ainoa joka pystyy lukemaan ja selittämään meille Ilmestyskirjan on profeetta kuin Mooses. Hänellä on Jumalan enkelin auktoriteetti, koska hän kantaa Jumalan Nimeä ja on siten Jumalan siunaama.

 

"autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä (tallettavat sydämeensä)" - tämä koskee kaikkia niitä ihmisiä, jotka kuulevat profeettaa ja se kertoo siitä, että he ovat jo hyväksyneet tosi Jumalan Nimen, se koskee Jeesuksen todistusta ja Maestro Eraño Evangelistan auktoriteetin tunnustamista, profeetan ´kuin Mooses´.

"aika on lähellä" - kun koko maailma kuuntelee Profeettaa kuin Mooses, niin silloin hän tulee lukemaan ja selittämään Ilmestyskirjan (joka tapahtuu juuri nyt Maestro Evangelistan ilmestysten kautta nettisivuilla www.thename.ph, www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com sekä tämä artikkeli), Saatanan täydellinen loppu (tätä edustavat uskonnot) on lähellä, sillä he tulevat paljastetuiksi opettaneensa ihmisille petosta. Ihmisiä on petetty ja johdettu harhaan, kun uskonnot ovat väittäneet, että Jeesus - Daavidin poika olisi täyttänyt tehtävän olla "Kristus". Todellisuudessa Jeesus epäonnistui Jumalalta saamansa tehtävän täyttämisessä.

 

  Tule huomaamaan, että "Enkeli", jonka profeetta Johannes Ilmestyskirjassa on nähnyt näyssä Jumalalta, kertoo tulevasta profeetasta kuin Mooses, Maestro Evangelista, tästä linkistä:


http://www.thename.ph/thename/revelations/theangel-en.html
.

Enkeli

 

"Johannes,

Seitsemälle Aasian seurakunnalle:

 Armo teille ja rauha häneltä, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, ja niiltä seitsemältä hengeltä, jotka ovat hänen valtaistuimensa edessä, ja Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen ja maan kuningasten hallitsija! Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi(olemaan palvelijoina hänen) Jumalalleen ja Isälleen, hänelle kunnia ja voima aina ja iankaikkisesti! Amen." Ilmestyskirja 1:4-6

 

"Jeesukselta Kristukselta, uskolliselta todistajalta, häneltä, joka on kuolleitten esikoinen" - Maestro Evangelista, Jeesuksen neuvonantajana/puolestapuhujana, joka kantaa nyt titteliä "Jeesus Kristus" (tai Israelin pelastaja), on tässä kutsuttu uskolliseksi todistajaksi. Hän on ollut uskollinen täyttäessään tehtävänsä Jumalalta (julistaa Hänen Nimensä profeettana kuin Mooses ja on uskollinen todistaessaan Jeesuksesta, Daavidin juuresta ja jälkeläisestä sekä kirkkaasta aamun tähdestä tai ´Lusiferista´), sillä hän on myös Jeesuksen sanansaattaja tai enkeli, joka kantaa tällaista todistusta Ilmestyskirjassa 22:16.

 

  Todellakin, Maestro Evangelista on ´Enkeli tai sanansaattaja´, joka sekä kantaa Jumalan Nimeä että Jeesuksen todistusta (Ilmestyskirja 1.2).

 

"ja maan kuningasten hallitsija" - koska Maestro Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti Jumalalta, sillä Jumala on hänet nimennyt yli maan kuninkaiden ja hallitsijoiden Profeettana kaikille kansoille ja kansakunnille (Jeremia 1:4-10).

 

"Hänelle, joka meitä rakastaa ja on päästänyt meidät synneistämme verellänsä" - koska yksilön/henkilön elämä on hänen veressään.

 

  Siitä lähtien kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan tähän tehtävään, hän omisti elämänsä sanoman julistamistyölle, vaatimatta siitä mitään vastakorvausta. Hän jatkoi tehtävän eteenpäin viemistä, vaikka tuli torjutuksi ja on saanut kohdata vastustusta monien taholta, koska sanoma, jonka hän tuo, on Jumalalta. Hän ei ole myöskään epäuskova tai peloissaan, sillä hän tietää kantavansa Jumalan tosi sanomaa. ´Hänen verellänsä´ ei tarkoita olemista marttyyrina - kuinka Maestro Evangelista voisi julistaa Jumalan Sanaa, jos hänestä tulisi marttyyri, eikä enää eläisi?


  Maestro Evangelista vapautti meidän synneistämme, kun hän sai tai ohjasi meidät tuntemaan Jumalan Nimen, kuten se on kirjoitettu:

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Meidän tulisi muistaa, että mikäli Jeesus olisi ollut uskollinen tehtävälleen "Jeesus Kristuksena" tai Israelin voideltuna pelastajana tekemällä Jumalan Nimen tunnetuksi kanssaisraelilaisilleen Kuningas Salomon rakentaman Huoneen kautta, niin hänen kanssaisraelilaisensa huutaisivat Jumalan Nimeä ja hän olisi voinut pelastaa heidät synneistään. Kun otetaan huomioon se tosiasia, että hän (Jeesus) epäonnistui tehtävässään olla "Jeesus Kristus" ja että se on siirretty Maestro Evangelistalle, niin sittemmin Maestro Evangelista on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen meille kaikille ja me voimme nyt kaikki kutsua Jumalaa tosi nimellä ja saada siten syntimme anteeksi!

  Tämä ainoastaan osoittaa, että Maestro Evangelista on todellakin täyttänyt tehtävänsä olla "Jeesus Kristus" ja siten ollen HÄN ON TODELLINEN JUMALAN KRISTUS!

"ja tehnyt meidät kuningaskunnaksi, papeiksi olemaan palvelijoina hänen Jumalalleen ja Isälleen…" - Maestro Evangelista on jo julistanut Jumalan Nimen meille kaikille, niin että me voimme saada suoran ystäväsuhteen Jumalan kanssa. Hän on tehnyt meidät yhdeksi kuningaskunnaksi, yhden tosi nimen alle, HERRA JUMALA ISRAEL, sillä kaikki, jotka ylistävät Hänen Nimeään, ovat katsottuja olemaan Hänen Uusi Israel - Hänen uusi kansansa.

"olemaan palvelijoina hänen Jumalalleen ja Isälleen" - Maestro Evangelista pitää nyt hallussaan titteliä/arvonimeä "Jumalan Poika", kun ja koska hän on jo julistanut Jumalan Nimen koko maailmalle tällä nettisivustolla. Kyseessä ei ole Jeesus (Daavidin poika), koska hän epäonnistui tehtävässään ja jätti kanssaisraelilaisensa vaille tietoa Jumalan Nimestä.

 

"Katso, hän tulee pilvissä, ja kaikki silmät saavat nähdä hänet, niidenkin, jotka hänet lävistivät, ja kaikki maan sukukunnat vaikeroitsevat hänen tullessansa. Totisesti, amen." Ilmestyskirja 1:7


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Look, he is coming with the clouds," and "every eye will see him, even those who pierced him"; and all peoples on earth "will mourn because of him."- So shall it be! Amen.-
Revelation 1:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, hän tulee pilvissä," ja jokainen silmä on hänet näkevä, myös ne, jotka hänet lävistivät"; ja kaikki maailman ihmiset "valittavat hänen tähtensä" - Näin olkoon! Amen.-" Ilmestyskirja 1:7

 

"Katso, hän tulee pilvissä" ja "jokainen silmä on hänet näkevä" - kaikki ihmiset näkevät TV:n ja Internetin kautta Jeesuksen Neuvonantajan, joka on profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista.

 

"myös ne, jotka hänet lävistivät" - tämä koskee niitä ihmisiä, jotka ovat lukeneet tämän nettisivuston artikkeleita ja ryhtyneet ensin vastustamaan Maestro Evangelistaa

 

"ja kaikki maailman ihmiset "valittavat hänen tähtensä" - sen vuoksi, että he huomaavat kuinka he ovat tehneet ja eläneet synnissä Jumalaa vastaan, kunhan Maestro Evangelista näyttää heille totuuden Jeesuksesta, Daavidin pojasta, että Kristinusko ja uskonnot ovat aivopesseet heitä väittäessään Jeesuksen kuolleen ihmiskunnan syntien puolesta, vaikka todellisuudessa hän joutui Jumalan rankaisemana kärsimään omien syntiensä takia kuolemansa. Se tulee olemaan valtaisan epäuskon ja pettymyksenkin sekä valituksen päivä, koska kaikki havahtuvat silloin huomaamaan, kuinka he ovat olleet uskontojen pettämiä.

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

"Minä olen A ja O" - A ja O, Kreikkalaisten aakkosten mukaisesti ensimmäinen ja viimeinen, alku ja loppu.

  Tämä puhuu Jumalan symbolisesta tulemisesta ja Hän tulee, kunhan Hänen voideltunsa (profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista) on julistanut Hänen Nimensä. Tämä osoittaa ainoastaan, että Maestro Evangelista valmistaa tien Jumalan tulemiselle.

 

Onko se totta?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Asia on selvä, Jumala lähettää meille Hänen Profeettansa

 

"Herra, jota te etsitte" - on tulossa aika, jolloin maailman ihmiset kutsuvat ja huutavat Jumalaa puoleensa, ja se on silloin kun maailman on kaaoksessa johtuen sodista, tuhoista, katastrofeista, nälänhädästä ja muista tapahtumista. Eikö tämä kuvaa nykyistä tilaa maailmassa? Millä Nimellä he kutsuvat Jumalan puoleen?

 

"on tuleva temppeliinsä" - tämän takia Ilmestyskirjaan 1:8 on kirjoitettu, että Jumala on tulossa. Sen jälkeen kun Hänen TODELLISEN KRISTUS, profeetta kuin Mooses (joka on myös Jeesuksen neuvonantaja), Maestro Evangelista, on onnistuneesti julistanut Hänen Nimensä sekä todistanut totuuden Jeesuksesta!

 

  Asia on kirjoitettu tällä tavoin, koska Salomo rakensi Huoneen/temppelin Jumalan Nimelle. Kun Israelilaiset olisivat tulleet tuntemaan Jumalan Nimen Salomon rakentamasta temppelistä, olisi kirous poistettu heidän yltään. Joka tapauksessa Salomo epäonnistui esittelemään sen hänen kansalleen, sillä hän rakensi muita temppeleitä vaimojensa muille epäjumalien nimille.

 

  Sitten tuli Jeesus ja hänen tehtävänsä oli kerätä kansansa kokoon  ja johdattaa heidät Jumalan Nimeä kantavan huoneen tykö; sen sijaan hän rakensi oman temppelin, Jeesuksen kirkon! Tämä on yksi syy hänen varhaiselle kuolemalleen.

 

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva" - tämän vuoksi on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18:19, Jumala sanoi lähettävänsä profeetan "kuin sinä" - kuin Mooseksen, kun hän antoi hänen kansalleen Jumalan Kymmenen Käskyä. Tällä kertaa ne annetaan kaikille maailman ihmisille:

 
  Kun Jumalan Nimi on suoraan tunnettu kaikkien ihmisten keskuudessa, ei ole enää tarvetta rakentaa temppeleitä.

 

  Miksi siinä on sanottu "temppeli", tarkoittaako se kirjaimellista Temppeliä?

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling
place is now among the people, and he will dwell with them. They will be
his people, and God himself will be with them and be their God." Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa " Ilmestyskirja 21:3

 

  Siinä ei puhuta kirjaimellisesta temppelistä, sillä Jumalan asuinpaikka on ihmisten sydämissä ja mielissä. Jumala on oleva nyt meidän kanssamme, sillä me tiedämme ja tunnemme hänen Nimensä.

 

  Kuinka me voimme jälleen tulla Jumalan taholta katsotuiksi kuuluvan Hänen kansaansa?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Sitten kun me kutsumme Häntä Hänen Nimellään, niin sitten Jumala katsoo meidän olevan ja kuuluvan Hänen kansaansa. Sitten kun Jumalan Nimi on esitelty meille Hänen sanansaattajansa (profeetan kuin Mooses), Maestro Evangelistan toimesta, niin Jumala todellakin tulee ja asuu meidän kanssamme ja on keskuudessamme. Sitten kun tämä tapahtuu, me voimme todella sanoa, että me olemme pelastetut synneistämme.

 

  Onko se totta, että kun me olemme Jumalan kansaa/ihmisiä (kun me tunnemme Hänen Nimensä), niin meidän syntimme on silloin anteeksiannettu Jumalan taholta?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon (huoneen) kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani.  Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

  Jumala puhuu nyt ainoastaan yhdestä huoneesta - nämä ovat ihmisiä, jotka ovat symbolisesti virvoitettuja Hesekielin kirjassa 37:1-11, tullakseen Jumalan uudeksi kansaksi. Uusi Israelin Huone, ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä - meidän HERRA JUMALA ISRAEL (2. Aikakirjat 7:14, Daniel 9:18-19, 5. Mooses 29:9-10).

 

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - maailman ihmiset tulevat tuntemaan tosi Jumalan riippumatta heidän sosiaalisesta asemastaan tai ihonväristään. Kaikki ovat silloin varmoja, että heidän ylistämänsä Jumala on todellinen ja ainoa Jumala!

 

"Minä annan anteeksi" - Jumala antaa anteeksi kaikki meidän syntimme ja antaa meille uuden alun uuteen starttiin. Tämä osoittaa ainoastaan, että kun me ylistämme tosi Jumalan Nimeä, kuten meille on ilmoittanut Hänen tosi sanansaattajansa, niin meidän syntimme ovat anteeksiannetut Jumalan taholta. Maestro Evangelista on siten todellakin pessyt meidän syntimme "hänen verellään", hänen omistautumisellaan ja uskollisuudellaan julistaa tosi Jumalan Nimeä meille kaikille.

 

  Luemme Ilmestyskirjasta kappaleesta 1 jakeen 9:

 

"Minä, Johannes, teidän veljenne, joka teidän kanssanne olen osallinen ahdistukseen ja valtakuntaan ja kärsivällisyyteen Jeesuksessa, minä olin Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen tähden saaressa, jonka nimi on Patmos." Ilmestyskirja 1:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, John, your brother and companion in the suffering and kingdom and patient endurance that are ours in Jesus, was on the island of Patmos because of the word of God and the testimony of Jesus." Revelation 1:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Johannes, teidän veljenne ja kumppaninne kärsimyksessä ja valtakunnassa ja kestävässä kärsivällisyydessä, joita saamme kokea Jeesuksessa, olin Patmoksella Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen takia." Ilmestyskirja 1:9

 

"Minä, Johannes, teidän veljenne ja kumppaninne" - keitä ovat nämä, joihin Johannes viitta sanomalla heitä "veljiksi"? Me tiedämme sen myöhemmin.

 

"kestävässä kärsivällisyydessä, joita saamme kokea Jeesuksessa" - tämä ei viittaa Jeesuksen Daavidin poikaan, vaan häneen kenestä Jeesus on puhunut "Neuvonantajana" (Johannes 14:26), joka tulee jatkamaan täyttämätöntä tehtävää, joka on hänen nimessään "Jeesus".

 

"Jumalan sanan ja Jeesuksen todistuksen" - sillä tämä on se, mitä "enkeli" tai Jeesuksen sanansaattaja tulee ilmoittamaan ihmisille.

 

"Minä olin hengessä Herran päivänä, ja kuulin takaani suuren äänen, ikään kuin pasuunan äänen, joka sanoi: "Kirjoita kirjaan, mitä näet, ja lähetä niille seitsemälle seurakunnalle, Efesoon ja Smyrnaan ja Pergamoon ja Tyatiraan ja Sardeeseen ja Filadelfiaan ja Laodikeaan"." Ilmestyskirja 1:10-11

"Minä olin hengessä Herran päivänä" - profeetta Johannekselle annettiin Jumalan Sana näyssä.

"Ja minä käännyin katsomaan, mikä ääni minulle puhui; ja kääntyessäni minä näin seitsemän kultaista lampunjalkaa, ja lampunjalkain keskellä Ihmisen Pojan muotoisen, pitkäliepeiseen viittaan puetun ja rinnan kohdalta kultaisella vyöllä vyötetyn"

Ilmestyskirja 1:12-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I turned around to see the voice that was speaking to me.
And when I turned I saw seven golden lampstands, and among
the lampstands was someone like a son of man, dressed in a robe
reaching down to his feet and with a golden sash around his chest."
Revelation 1:12-13 NIV

 

Suora suomennos:

 

"…ja lampunjalkojen lomassa oli joku, kuin ihmisen poika…" Ilmestyskirja 1:13

 

"oli joku, kuin ihmisen poika" - Ilmestyskirjan Profeetta Johannes kuvaa Maestro Evangelistan, Jeesuksen Neuvonantajan tuloa, joka tulee jatkamaan Jeesuksen keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää (ja se on esitellä Jumalan Nimi Israelin kansalle), jotta he pelastuisivat synneistään ja koko maailmalle, jotta he vapautuisivat Jeesuksen apostoleiden petollisesta opetuksesta ja tietäisivät totuuden Jumalasta.

 

Profeetta Johannes kuvasi hänet "kuin ihmisen poikana", koska hänellä on sama auktoriteetti kuin oli Jeesuksella, jonka Jumala antoi, jotta voisi esitellä Hänen (Jumalan) nimen.

 

"Ja hänen päänsä ja hiuksensa olivat valkoiset niin kuin valkoinen villa, niin kuin lumi, ja hänen silmänsä niin kuin tulen liekki; hänen jalkansa olivat ahjossa hehkuvan, kiiltävän vasken kaltaiset, ja hänen äänensä oli niin kuin paljojen vetten pauhina."

Ilmestyskirja 1:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The hair on his head was white like wool, as white as snow, and his eyes were like blazing fire. His feet were like bronze glowing in a furnace, and his voice was like the sound of rushing waters." Revelation 1:14-15 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hänen päänsä hiukset olivat kuin villa, valkeat kuin lumi, ja hänen silmänsä olivat kuin hehkuva tuli. Hänen jalkansa olivat kuin pronssia ylistävästi hehkuen tulipätsissä, ja hänen äänensä kuulosti kuin vesien pauhinalta. " Ilmestyskirja 1:14-15

 

"Hänen päänsä hiukset olivat kuin villa, valkeat kuin lumi" - tämä on Maestro Evangelistan fyysinen olemus, kun profeetta Johannes näki hänen näyssä. Hänen hiuksensa ovat niin vaaleat hänen ikänsä takia, joka tarkoittaa, että Jeesuksen "Neuvonantaja" ei saa Jumalan kutsua ollessaan nuoressa iässä, vaan kun hän on saavuttanut kypsän iän.

 

"silmänsä olivat kuin hehkuva tuli" - yksikään ei voi eikä kykene kiistämään hänen saamaansa auktoriteettia Jumalalta.

 

"hänen äänensä kuulosti kuin vesien pauhinalta" - miksi hänen äänensä on kuvattu olevan kuin "vesien pauhinan ääni"? Kenen ääni on myös liitetty pauhaaviin tai mahtavin vesiin?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä
." Psalmi 29:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

 the LORD thunders over the mighty waters." Psalm 29:2-3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimiensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa. HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:2-3

 

  Kuten voimme lukea, Herran ääni on vetten yllä, tämä tarkoittaa ´pauhaavia vesiä´, Ilmestyskirjassa 1:15, joka siis puhuu Jumalan sanasta ja tästä henkilöstä, joka ääni on kuvattu olevan "pauhaavien vesien kaltainen". Hän on se henkilö/yksilö, jolla on Jumalan Sana suussaan - profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista!

"Ja hänellä oli oikeassa kädessään seitsemän tähteä, ja hänen suustaan lähti kaksiteräinen, terävä miekka, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa." Ilmestyskirja 1:16

"hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, kun se täydeltä terältä paistaa" - me luemme nyt, kuinka tämä kuvaa tulevaa Enkeliä, joka kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen todistusta (profeettaa kuin Mooses), Maestro Evangelistaa:

 

"Ja minä näin erään toisen, väkevän enkelin tulevan alas taivaasta; hänen verhonaan oli pilvi, ja taivaankaari (sateenkaari) oli hänen päänsä päällä, ja hänen kasvonsa olivat niin kuin aurinko, ja hänen jalkansa niin kuin tulipatsaat," Ilmestyskirja 10:1

 

"erään toisen, väkevän enkelin" - ennalta lähetetyn, jolla on Jumalalta saatu auktoriteetti.  Se yksilö, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta (Ilmestyskirja 1:2). Tämä symboloi tulevaa profeettaa kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen (5. Moos. 18:18-19, ja Jer. 1:4-10) ja Jeesuksen todistuksen (Ilmestyskirja 22:16).

 

"tulevan alas taivaasta" - kaikki pystyvät nyt näkemään Jumalan sanoman, tämän dokumentin kautta ja Internetistä, jonka Hänen profeettansa, Maestro Evangelista on ilmoittanut.

 

"kasvonsa olivat niin kuin aurinko" - miksi tulevan enkelin kasvot ovat kuvatut olevan kuin: "kasvonsa olivat niin kuin aurinko"? Millä tavalla Mooses oli kuvattu aikaisemmin, kun hän tuli kansan keskuuteen puhuttuaan Jumalan kanssa?

 

"Ja kun Mooses astui alas Siinain vuorelta ja hänellä vuorelta alas astuessaan oli kädessänsä kaksi laintaulua, ei hän tiennyt, että hänen kasvojensa iho oli tullut säteileväksi hänen puhuessaan Herran kanssa." 2. Mooses 34:29

 

  Kun Mooses tuli alas Siinain vuorelta, sen jälkeen kun oli puhunut Jumalan kanssa, hänen kasvonsa säteilivät - kuten aurinko. Kuvaus tulevasta "Enkelistä": Hänen "ihonsa oli tullut säteileväksi, kuin aurinko", tämä osoittaa, että hänellä on sama auktoriteetti Jumalalta kuin Mooseksella. Se tarkoittaa, että tässä kuvattu enkeli on TODELLAKIN tuleva profeetta, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - hän ei ole kukaan muu kuin Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Miksi tuleva "enkeli tai sanansaattaja" on kuvattu erityiseksi henkilöksi, jolla on "sateenkaari päänsä yläpuolella"`?

 

  Mitä sateenkaari (taivaankaari) symboloi?

"Ja Jumala sanoi: "Tämä on sen liiton merkki, jonka minä ikuisiksi ajoiksi teen itseni ja teidän ja kaikkien elävien olentojen välillä, jotka teidän luonanne ovat: minä panen kaareni pilviin, ja se on oleva liiton merkkinä minun ja maan välillä. Ja kun minä kokoan pilviä maan päälle ja kaari näkyy pilvissä, muistan minä liittoni, joka on minun ja teidän ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, eikä vesi enää paisu tulvaksi hävittämään kaikkea lihaa. Niin kaari on oleva pilvissä, ja minä katselen sitä muistaakseni iankaikkista liittoa Jumalan ja kaikkien elävien olentojen, kaiken lihan välillä, joka maan päällä on."

 2. Moos. 9: 12-16

 

    Sateenkaari tässä symboloi liittoa Jumalan ja Nooan välillä, ja syy sille, miksi tulevalla enkelillä on "sateenkaari päänsä yläpuolella", että se tarkoittaa, että hän ohjaa meidät ymmärtämään ettei Jumala tuhonnut koko maailmaa Nooan aikaisella tulvalla - sanottu tulva tapahtui ainoastaan heidän alueellaan, mutta se ei peittänyt koko maailmaa. Koske se tapahtui vain heidän alueellaan, eikä koko maailmaa kattaen, niin se tarkoittaa, että uskontojen väite, että Jumala lopettaa maailman olemassaolon, ei ole totta. Sellaista Jumalan tosi enkeli tai sanansaattaja ei koskaan tule saarnaamaan, että maailma loppuisi, sillä se ei ole totta.

 

  Onko maailma menossa kohti loppuaan?

 

  Vastaus: Maestro Evangelista ohjaa meidät lukemaan seuraavasta…

"Sukupolvi menee, sukupolvi tulee, mutta maa pysyy ikuisesti." Saarnaaja 1:4

 

  Maailma on ikuisesti, ei se lopu olemasta.

 

  Jatkamme lukemista:

 

"ja kädessään hänellä oli pieni avattu kirjanen. Hän laski oikean jalkansa meren päälle, vasemman maalle" Ilmestyskirja 10:2

 

"pieni avattu kirjanen (kirjakäärö)" - meidän aikanamme, Pyhä Raamattu, tai Jumalan Pyhä Kirja.

 

"ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä." Ilmestyskirja 10:3

 

"seitsemän ukkosta" - mitä se tarkoittaa?

 

"Ihmeellisesti Jumala korottaa äänensä jylinän, hän tekee suuria tekoja, joita emme käsittää taida." Job 37:5

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"God's voice thunders in marvelous ways; he does great things beyond our understanding." Job 37:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Jumalan ääni jylisee mahtavin tavoin; Hän tekee suuria asioita meidän ymmärryksemme yläpuolella." Job 37:5

 

"jylinä" - Jumalan ääni

 

  Tämän takia on Ilmestyskirjassa 10:3 sanottu:

 

"ja huusi kovalla äänellä, niin kuin leijona olisi ärjynyt. Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä." Ilmestyskirja 10:3

 

  Ja:

 

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasuunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: "Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi." 2. Moos. 20: 18-19

 

  Jylinät tässä edustavat Jumalan ääntä ja se on myös selitetty seuraavassa:

 

  "Hänen huudettuaan puhui seitsemän ukkosta jylisevällä äänellä" - Kun enkeli (profeetta kuin Mooses) huusi, jolla on "pieni kirjakäärö", niin seitsemän ukkosen jylinää puhuivat, se ilmaisu sisältää, että kun profeetta puhuu Jumalan Sanaa, joka on  kirjoitettuna Pyhään Raamattuun (pieneen kirjakääröön), niin silloin hän puhuu sanoja, joita Jumala on asettanut/laittanut hänen suuhunsa.

 

  Nyt, seuraava tapahtuma on kun Jumala antoi ohjeensa profeetalle kuin Mooses; Maestro Evangelista, silloin kun hän kutsui hänet Hänen profeetakseen.


"Ja kun ne seitsemän ukkosenjylinää olivat puhuneet, yritin minä kirjoittaa, mutta minä kuulin äänen taivaasta sanovan: "Pane sinetin taakse, mitä ne seitsemän ukkosenjylinää puhuivat, äläkä sitä kirjoita"." Ilmestyskirja 10:4

 

"äläkä sitä kirjoita" - profeetta kun Mooses, Maestro Evangelista sai ohjeen olla kirjoittamatta näkyä, miksi?

 

"Ja enkeli, jonka minä näin seisovan meren päällä ja maan päällä, kohotti oikean kätensä taivasta kohti ja vannoi hänen kauttansa, joka elää aina ja iankaikkisesti, hänen, joka on luonut taivaan ja mitä siinä on, ja maan ja mitä siinä on, ja meren ja mitä siinä on, ettei enää ole oleva aikaa (viivytystä)," Ilmestyskirja 10:5-6

 

 

  Tämän täyttyminen on lähellä. Milloin se on?

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery

of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta niinä päivinä kun seitsemäs enkeli on alkamassa soittamaan trumpettiaan/torveaan, Jumalan mysteeri tullaan silloin saattamaan loppuun, aivan kuten Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

"seitsemäs enkeli" - tarkoittaa ´sanomaa´ ei kirjaimellista enkeliä.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että syy miksi hänen ei sallittu kirjoittaa vielä yhtä Testamenttia on, että profeetoiden kirjoitukset Raamatussa olivat jo tarpeeksi julistamaan Jumalan tosi sanomaa. Se mitä hän ainoastaan tekee, on odottaa Jumalan antamia ohjeita, kuinka hän selittää Raamatun kirjoitukset. Jumala antaa sanat hänen (Maestron) suuhun, niin että hän voisi ilmoittaa tosi Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen kirjoitusten kautta. Kun tämä tapahtuu, niin me kaikki tulemme huomaamaan ja havahtumaan, ettei todellakaan ole enää olemassa salaisuuksia koskien Jumalaa ja Jeesusta!

 

"Ja sen äänen, jonka minä olin kuullut taivaasta, kuulin taas puhuvan minulle ja sanovan: "Mene ja ota tuo avattu kirjakäärö, joka on meren ja maan päällä seisovan enkelin kädessä"." Ilmestyskirja 10:8

 

"kirjakäärö" - tai Pyhä Raamattu, Jumalan Sana.

"meren ja maan päällä seisovan enkeli" - symboloi Jumalan profeettaa, Maestro Eraño M. Evangelistaa. Hän julistaa Jumalan sanoman, kuten se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja kaikille kansoille, kuten on kirjoitettu Jeremiaan kirjaan 1:4-10.

 

"Ja minä menin enkelin tykö ja pyysin, että hän antaisi minulle sen kirjasen. Ja hän sanoi minulle: "Ota ja syö se; se on karvasteleva vatsassasi, mutta suussasi se on oleva makea kuin hunaja". Niin minä otin kirjasen enkelin kädestä ja söin sen; se oli minun suussani makea kuin hunaja; mutta sen syötyäni minun vatsaani karvasteli." Ilmestyskirja 10:9-10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"…It tasted as sweet as honey in my mouth, but when I had eaten it, my stomach turned sour." Revelation 10:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…Se maistui suussani makealta kuin hunaja, mutta kun oli syönyt sen, minun vatsassani se tunne kääntyi happamaksi." Ilmestyskirja 10:10

 

  Ettekö olekin huomanneet, kaikki jotka olette kuulleet ja lukeneet Maestro Evangelistan ilmestyksiä, että olette tunteneet happamia tai karvaita tuntemuksia vatsassanne?

"makea kuin hunaja" - siitä syystä, että se tieto, jonka olemme löytäneet, on Totuus.

 

"karvas, hapan" - siksi, että aikaisempi uskonnoilta saamamme opetus ei ole totta.

 

  Maestro Evangelista sanoo, ennen kuin Jumalan Nimi on annettu, niin me kaikki joudumme käymään läpi "happamat tuntemukset" vatsassamme, sillä tämä osoittaa meidän havahtuvan ymmärtämään ja toteamaan, että uskontojen opetukset viimeisen kahden vuosituhannen ajalta ovat olleet valheita!

 

  Mikä ohje on annettu profeetalle kuin Mooses?

"Ja minulle sanottiin: "Sinun tulee taas profetoida monista kansoista ja kansanheimoista ja kielistä ja kuninkaista"." Ilmestyskirja 10:11

  Paluu takaisin profeettojen profetioihin, jotka tietävät Jumalan salaisuudet/mysteerit.

  Me tunsimme ensin happamia tuntemuksia tai pettymystä, kun me luimme Maestro Evangelistan ilmestyksiä profetioista asioita koskien miksi Jeesus (jonka suurin osa ihmisistä uskoi olevan Jumala, Jumalan poika ja profeetta) - oli Jumalan lähettämä ´Hänen sanoillaan 2. Samuelin kirjassa 7:12-14, ja erityisesti 2. Samuel 7:14: "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA."

 

  Me tiedämme jo syyn miksi Jumala salli hänen tulla hakatuksi miesten kautta, ja se ei ollut meidän syntiemme takia (kuten uskonnot opettavat), vaan hänen omien väärintekojensa seurauksena ja siksi, että hän teeskenteli olevansa Jumalan poika. Koska Jeesus jo myönsi olevansa myös "kirkas aamuntähti" hänen todistuksessaan Ilmestyskirjassa 22:16, niin siitä seuraa, että Jeesus ei koskaan noussut elämään ja tullut nostetuksi ylös taivaaseen. Hän myönsi olevansa profetoitu "aamun tähti" Jesajan kirjassa 14:9-20, joka tulee paljastetuksi koko maailmalle miehenä, joka joutui Jumalan rankaisemaksi väittäessään olevana jumala, ja hän seurasi Saatanaa ja on johdattanut hänen kansansa eksyksiin kärsiäkseen vielä enemmän.


Lue seuraava linkki: http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm.

 

Suurin Petos

 

  Tämä Jeesuksen todellinen identiteetti (valittuna henkilönä Daavidin sukulinjasta) Jumalan lähettämänä tehdäkseen Hänen Nimensä tunnetuksi hänen kansallensa ja silti hän valitsi lähteä ylistämään Saatanaa, julkistetaan koko maailmalle Enkelin tai sanansaattajan taholta - profeetan kuin Mooses.

 

"Ja kun minä hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen. Ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen: "Älä pelkää! Minä olen ensimmäinen ja viimeinen," Ilmestyskirja 1:17

 

  Tässä näyssä profeetta Johannes kirjoittaa siitä, mitä tapahtui ensimmäiselle Jeesukselle - Daavidin jälkeläiselle, ensimmäinen valittu yksilö täyttämään tehtävän nimessä "Jeesus", eli pelastamaan hänen kansansa heidän synneistään, mutta hän epäonnistui.

 

  Kuten me sanoimme aikaisemmin, profeetalle kuin Mooses on annettu Jumalan auktoriteetti selittää näyt, jotka Jumala antoi Hänen aikaisemmille profeetoilleen. Kirjoittamaan siitä, että hän yksin kykenee paljastamaan ja ilmoittamaan todellisen Jeesuksen: Minä olen Ensimmäinen ja Viimeinen - sen vuoksi, että Jumala puhui ensin hänen tulostaan jo tapahtumassa Eedenin Puutarhassa.

 

  Luemme mitä sen jälkeen tapahtui:

 

  Miksi Jeesus sanoi, että hän on myös "ensimmäinen ja viimeinen"?

"ja minä elän; ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet." Ilmestyskirja 1:18

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I am the Living One; I was dead, and behold I am alive forever and ever!
And I hold the keys of death and Hades." Revelation 1:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Olemassa oleva Yksilö; Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti! Ja katso, kuoleman ja tuonelan avaimet ovat minun." Ilmestyskirja 1:18

 

"Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti" - Profeetta Johannes kirjoittaa opetuksesta koskien Jeesusta, joka on iskostettu mieliimme uskontojen taholta - että hän kuoli ja tuli jälleen eläväksi. Kuitenkin hänellä on hallussaan "kuoleman ja tuonelan avaimet". Profeetta Johannes kuvaa tässä Jeesuksen kuolleena, eikä pelastettuna, kuten uskonnot kuitenkin väittävät. Hän jopa kuoli elämänsä varhaisessa vaiheessa väärintekojensa seurauksena.

 

"kuoleman ja tuonelan avaimet" - osoittaa, että Jeesus otti vastaan Saatanan tarjouksen ja hänen (Saatanan) edustajaksi maan päällä eksyttääkseen monia. Jeesus ylisti Saatanaa kumoamalla tai kääntämällä Jumalan lait päälaelleen ja sen seurauksena toi kuoleman ja kirouksen kansalleen, sillä hän johdatti heidät ylistämään Saatanaa Jumalan lait kumoavilla opetuksillaan.

 

  Tämän väärintekonsa johdosta, Jeesus kärsi Jumalan langettaman rangaistuksen kuolla julmalla tavalla jo nuorella iällään.

 

  Miksi Jeesus pitää hallussaan "kuoleman ja tuonelan avaimia"?

 

  Maestro Evangelista paljastaa sen meille:

 

"Ja perkele (Paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni (ylistät minua), niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

    Nyt me luemme, että se oli Paholainen, joka tarjosi voimaa Jeesukselle. Me olemme myös oppineet kuinka Jeesus rikkoi Käskyt ja kumosi Jumalan opetukset toisiksi. Tämä tarkoittaa, että Jeesus hyväksyi Paholaisen esittämän tarjouksen voimasta.

  Maestro Eraño M. Evangelista antama selitys: Silloin kun Jeesus hyväksyi Paholaisen tarjoaman voiman, niin ennen kaikkea ja pohjimmiltaan Jeesus otti vastaan "Pettäjän" toimialueen ja hankki itselleen Paholaisen valtuudet, hän ei ottanut vastaan sen olemusta tai luonnetta.

 

  Minne asti Paholaisen toimialue ulottuu?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta". Job 1:6-7

 

  "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta". - Tämä on Paholaisen toimialue, maa ja "helvetti" sen alapuolella. Jeesuksen myöntyessä Paholaisen suhteen alistettuun asemaan, niin kyseessä on Jeesus, joka otti hoitaakseen "toimistoa, tehtävää" ja auktoriteettia hallita Paholaisen toimivallan piirissä.

 

  Onko tämä todella Jeesus?

 

"Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:" Ilmestyskirja 2:8


  Tämä on Jeesuksen merkki, "Ensimmäinen ja Viimeinen", joka kuoli ja virkosi elämään".

 

  Kun Jeesus oli vielä elossa ja hyväksyi Saatanan tarjouksen Voimasta, niin siitä lähtien Jeesus on se, joka on pettänyt ja eksyttänyt ihmisiä. Kun hän kuoli ja "tuli eläväksi jälleen" hän meni helvettiin, ennen kaikkea hän otti haltuunsa Saatanan toimiston ylläpitämisen, Jeesuksesta tuli Lusifer.

 

"Ensimmäinen ja Viimeinen" - mitä se tarkoittaa?

 

  Me kaikki tiedämme mitä Maestro Evangelista sanoo koskien Jumalan ensimmäistä lupausta:

 

"Ja Herra Jumala sanoi käärmeelle: "Koska tämän teit, kirottu ole sinä kaikkien karjaeläinten ja kaikkien metsän eläinten joukossa. Vatsallasi sinun pitää käymän ja tomua syömän koko elinaikasi." 1. Moos. 3:14

 

  Kun Käärme onnistui pettämään Adamia ja Eevaa, he joutuivat Jumalan rankaisemaksi ja karkotetuiksi Puutarhasta. Kuitenkaan Jumala ei sallinut käärmeen poistua rangaistuksetta.

 

"Vatsallasi sinun pitää käymän" - miksi Jumala sanoi näin Käärmeelle? Mikä oli Käärmeen olemus ja identiteetti aikaisemmin?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

  "Käärme" on "suuri lohikäärme", "Paholainen" ja "Saatana", ne ovat kaikki samaa, hän on "Pettäjä" valepuvussa tuntemattomana pysytellen.

 

  Jumala ei sallinut käärmeen poistua ilman rangaistusta; "lohikäärmeen" jalat otettiin siltä rangaistuksena pois, ja sittemmin sitä on kutsuttu nimellä "Käärme".

 

  Jeesuksen aikana:

 

"Niin perkele (Paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

  Jeesuksen elinaikana Saatana käytti "Paholaisen" muotoa koetellakseen häntä. "Käärmeen" muotoa ei voinut enää käyttää, sillä sen tiedettiin olleen "Pettäjä" Eedenin Puutarhassa.

 

  Maestro Evangelista sanoo: "Pettäjän" menestys lepää sen tuntemattomuuden tai salatun minäkuvan varassa.

 

  Siten:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko. Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten"."  Matteus 16:22-23

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Peter took him aside and began to rebuke him. "Never, Lord!" he said. "This shall never happen to you! Jesus turned and said to Peter, "Get behind me, Satan! You are a stumbling
block to me; you do not have in mind the things of God, but the things of men."
Matthew 16:22-23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pietari vei hänet sivuun ja alkoi nuhdella häntä. "Ei koskaan, Herra!" hän sanoi. "Tämä ei saa koskaan tapahtua sinulle! Jeesus kääntyi ja sanoi Pietarille, "Väisty tieltäni, Saatana! Sinä olet esteenä ja kompastuskivenä minulle; sinulla ei ole mielessäsi Jumalan asioita, vaan ihmisten."  Matteus 16:22-23

 

  Saatana käytti onnistuneesti Pietaria eksyttäessään ja pettäessään Jeesusta.

  Keille Jeesus siirsi hänen voimansa, jonka hän vastaanotti paholaiselta/Saatanalta, ennen kuin hän kuoli?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Tämä on Saatanan "viimeinen petos", joka annettiin apostoleille Jeesuksen kautta " julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita".

 

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Pystytkö sanomaan tai nimeämään kirkon, joka ei saarnaisi jumalan valtakuntaa (joka ei ole tunnettu) ja joka parantaa sairaita? Tämä on Saatanan "viimeinen petos" sen pettäessä ihmiskuntaa meidän nykyisenä aikanamme.

 

  Jos sinut on parannettu, sinä jatkat tuntemattoman jumalan ylistämistä - ja lopulta kirous on jatkunut meidän aikaamme asti. Me olemme nyt identifioineet, tunnistaneet pettäjät: Saatanan, Jeesuksen ja apostolit; keitä ei ole vielä paljastettu tunnistettavaksi?

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." - meidän nykyisen aikamme uskonnot.

 

  Ja mikä oli sitä koskeva profetia, joka annettiin Eedenin Puutarhassa?

 

"Ja minä panen vainon (vihamielisyyden) sinun ja vaimon välille ja sinun siemenesi (jälkeläistesi) ja hänen siemenensä välille; se on polkeva rikki (murskaava) sinun pääsi, ja sinä olet pistävä sitä kantapäähän."

1. Moos. 3:15

 

"Ja minä panen vihamielisyyden sinun ja vaimon välille" - Jumala antoi Adamille ja Eevalle toisen mahdollisuuden pelastautua heidän synneistään, mutta kohtaaminen tulisi tapahtumaan hänen jälkeläisensä ja käärmeen sekä sen jälkeläisen välillä

 

  Kuten Jumala on profetoinut, naisen jälkeläinen sai luvan murskata Käärmeen pään tai tappaa sen, ja Käärmeellä on myös lupa "iskeä, pistää" naisen jälkeläisen kantapäähän.

 

  Lue mitä tapahtui Jeesukselle.

  Tämä ei ole kamppailu Jumalan ja Käärmeen välillä, se on kamppailu…

 

  Uskonnot ja Raamattuoppineet eivät ole ymmärtäneet tämän profetian todellista merkitystä. He ovat olettaneet sen olevan kamppailu Jumalan ja Käärmeen tai Saatanan välillä. Maestro Evangelista sanoo sellaisen olevan loukkaus tai jumalanpilkkaa Jumalaa kohtaan. Jumala on kaikkivaltias, niin kuinka Saatana voisi olla Hänen vastustajansa? Heidän jumalansa (uskontojen tuntematon jumala) on vaarassa, kun sillä on vastustaja.

 

  Kamppailu tai taistelu käydään "naisen jälkeläisen" ja Käärmeen sekä sen "jälkeläisen" välillä. Meidän aikaamme asti, se kamppailu, joka alkoi Eedenin Puutarhassa ei ole vielä ohi. Jumala on aikaisemmin säätänyt Eedenin Puutarhassa tulevasta taistelusta "naisen jälkeläisen" ja Käärmeen välillä. Jeesus on "naisen jälkeläisen" täyttymys.

 

  Kuten Jeesus sanoi, että hän on "Ensimmäinen ja Viimeinen", eli sanotun profetian täyttymys Adamin ja Eevan jälkeläisistä muodostuneesta Israelin kansasta.

 

  Mikä sille on todisteena?

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

"Ja hän on synnyttävä pojan" - tämä yksilö tulee "naisen jälkeläisenä" Adamin ja Eevan siemenestä.

"heidän synneistänsä" - heidän synneistään Jumalalle.

 

  Onko tämä erityinen tehtävä, jonka Jumala antoi hänelle?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

  Tämä on todellakin erityislaatuinen tehtävä Jeesukselle, jonka Jumala antoi hänelle, ja ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Saattoiko hän päätökseen hänen työnsä, ja kuinka hänen voidaan ajatella olevan "viimeinen"?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet." Luukas 24:20


  Kuinka hän voi pelastaa hänen kansansa, kun hän kuoli varhain?

 

"Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:21

 

  Jeesus on Jumalan Eedenin Puutarhassa antaman lupauksen täyttymys, joka päättyi epäonnistumiseen. Hän hävisi, kärsi tappion Saatanalle.

 

  Luemme Ilmestyskirjasta 1:8 uudelleen:

 

"Minä olen Olemassa oleva Yksilö; Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti! Ja katso, kuoleman ja tuonelan avaimet ovat minun." Ilmestyskirja 1:18

 

"Minä olin kuollut, ja katso minä elän aina ja iankaikkisesti!" - tämä on se, mitä uskonnot ovat opettaneet meille Jeesuksesta - että hän kuoli ja tuli jälleen eläväksi.

 

"kuoleman ja tuonelan avaimet" - osoittaa, että Jeesus hyväksyi Saatanan tarjouksen ja hänestä tuli Saatanan edustaja maan päälle eksyttäen ja pettäen monia. Jeesus ylisti Saatanaa kumoamalla Jumalan lait ja siten ollen toi kuoleman ja kirouksen kansalleen. Hän johdatti heidät ylistämään Saatanaa opetuksillaan, jotka kumosivat Jumalan lait. Väärintekojensa takia Jeesus kärsi Jumalalta saamansa brutaalin kuoleman nuorella iällä.

 

  Miksi Jeesus pitää hallussaan "kuoleman ja tuonelan avaimia"?

 

  Maestro Evangelista paljastaa sen:

 

"Ja perkele (paholainen) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

  Me voimme lukea, että kyseessä on Paholainen, joka tarjosi voimaa Jeesukselle. Me opimme myös, kuinka Jeesus rikkoi Käskyt ja kumosi Jumalan opetuksen. Tämä tarkoittaa, että Jeesus hyväksyi ja vastaanotti Paholaisen tarjoaman voiman. Saadakseen tämän voiman, hänen täytyi ylistää paholaista tai Saatanaa.

 

  Maestro Eraño M. Evangelistan selitys: Kun Jeesus hyväksyi Paholaisen asettaman voiman tarjouksen, niin Jeesus otti vastaan "Paholaisen" toimiston, toimialueen ja hankki itselleen Paholaisen toimivalla, pohjimmaisen tai perustavaa laatua olevan merkityksen, ei sen olemusta tai hahmoa.

 

  Minne Paholaisen toimivalta ulottuu?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra kysyi saatanalta: Mistä sinä tulet? Saatana vastasi Herralle ja sanoi: Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta." Job 1:6-7


"Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta" - Tämä on Paholaisen toimivalta-alue, maan päällinen osa ja sen alapuolinen "helvetti". Tällä suostumuksellaan Jeesus alistui Paholaiselle, se on Jeesus, joka otti hallintaansa Paholaisen "toimiston" ja auktoriteetin hänen toimivalta-alueeseensa.

 

  Onko tämä todella Jeesus?

 

"Ja Smyrnan seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään:" Ilmestyskirja 2:8

 

  Tämä on Jeesuksen merkki, "ensimmäinen ja viimeinen, joka kuoli ja virkosi elämään."

 

  Silloin kun Jeesus vielä eli ja oli hyväksynyt itselleen Saatanan Voiman, niin hän on ollut se, joka on pettänyt ihmisiä. Jeesuksen kuoleman jälkeen, hänet tuotiin "elämään jälleen" - niiden valheiden kautta, joita Saatana käytti pettäessään koko maailmaa. Ensin apostoleiden kautta ja heidän jälkeensä seurasivat uskonnot - tekemällä koko maailman uskomaan petokseen, että "Jeesus oli Kristus ja että hän palaisi" Tuomion Päivänä!
 

"Kirjoita siis, mitä olet nähnyt ja mikä nyt on ja mitä tämän jälkeen on tapahtuva. Niiden seitsemän tähden salaisuus, jotka näit minun oikeassa kädessäni, ja niiden seitsemän kultaisen lampunjalan salaisuus on tämä: ne seitsemän tähteä ovat niiden seitsemän seurakunnan enkelit, ja ne seitsemän lampunjalkaa ovat ne seitsemän seurakuntaa." Ilmestyskirja 1:19-20

 

"Kirjoita siis, mitä olet nähnyt" - Profeetta Johannes kirjoitti ainoastaan sen, mitä hän oli nähnyt näyssä, mutta ainoa, jolle on annettu Jumalan auktoriteetti selittää se, on hänen kanssa profeetalleen - (tuleva profeetta kuin Mooses, joka on Enkeli tai sanansaattaja, jolla on Jumalan Sana annettuna suussaan sekä Jeesuksen todistus), Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  kuinka me tiedämme, että Enkeli tai sanansaattaja, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta, jonka profeetta Johannes on nähnyt näyssä, on tuleva Jumalan profeetta - profeetta kuin Mooses?

 

"Ja hän sanoi minulle: "Nämä sanat ovat vakaat ja todet, ja Herra, profeettain henkien Jumala, on lähettänyt enkelinsä näyttämään palvelijoilleen, mitä pian tapahtuman pitää." Ilmestyskirja 22:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The angel said to me, "These words are trustworthy and true. The Lord, the God who inspires the prophets, sent his angel to show his servants the things that must soon take place." Revelation 22:6 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Enkeli sanoi minulle, "Nämä sanat ovat luotettavat ja todet. Herra, Jumala, joka antaa profeetoilleen innostuksen, lähetti Hänen enkelinsä näyttämään Hänen palvelijoilleen asiat, jotka tulevat pian käymään toteen. " Ilmestyskirja 22:6

 

  Tämä vahvistaa, että Jumalan "Enkeli" tai sanansaattaja, josta Jumala puhui 2. Mooseksen kirjassa 23:20-22, joka kantaa Hänen Nimeään on vielä tulossa. Koska hän kantaa Jumalan Nimeä, tämä "Enkeli" on myös tuleva profeetta kuin Mooses, kuten Jumala on sanonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Tämä myös tarkoittaa, että profeetta kuin Mooses on sama persoona, josta profeetta Johannes kirjoitti Ilmestyskirjassa 22:16 tulevana Jeesuksen "Enkelinä" tai sanansaattajana, joka kantaa hänen todistustaan (että hän, Jeesus ei ole Jumalan poika, eikä Jumala, vaan Daavidin juuri ja jälkeläinen sekä kirkas aamun tähti tai Lusifer). Jumala on LÄHETTÄNYT hänet ilmoittamaan mainitut totuudet Hänen Nimeään ja Daavidin poikaa Jeesusta koskien.

 

"Ja katso, minä tulen pian. Autuas se, joka ottaa tämän kirjan ennustuksen sanoista vaarin (joka noudattaa ja pitää tähän profetian kirjaan kirjoitetut sanat)!" Ilmestyskirja 22:7

 

"Autuas se, joka noudattaa ja pitää tähän profetian kirjaan kirjoitetut sanat" - tarkoittaa, että siunattuja/autuaita ovat ainoastaan ne, jotka noudattavat ja pitävät kunniassa Jumalan Sanat, jotka ovat selitetyt Hänen Enkelinsä (tai profeettansa kuin Mooses) kautta tästä kirjasta - Ilmestyskirjasta, joka on kokonaisuudessaan kirjoituksiltaan Jumalan Sanomaa.

 

  Se tarkoittaa ainoastaan, että kuuntelemalla TOISTA MIESTÄ, joka väittää olevansa profeetta kuin Mooses JA saa meidät kuuntelemaan Jumalan sanaa (ei ainoastaan Raamatusta peräisin olevaa), vaan toisesta kirjasta, joka ei saa osakseen Jumalan siunausta, vaan Israelin Jumalan kirouksen, joka on sanottu 5. Mooseksen kirjassa 11:28. Siitä syystä, että se jumala, josta väärät vaatimuksen esittäjät saarnaavat, on automaattisesti toinen jumala ja erottuu meidän Herrastamme Jumala Israelista.

Tosi Sanansaattajan Tulo Osa 3