Siunaus ja Kirous

 

 

KUKA JEESUS OLI?

Julkaistu 22 Elokuuta 2005

 

  Oliko Jeesus ainoa Jumalan lähettämä pelastaja ihmiskuntaa varten? Oliko Jeesus ainoa "Jumalan poika"? Mikä oli hänen todellinen tehtävänsä Jumalalta? Tuliko hän vapauttamaan ihmiskunnan synneistään ristinkuolemallaan? Toiko Jeesus rauhan maailmaan? Onko uskonnoille yksinoikeudellinen auktoriteetti esitellä Jeesus kaikille ihmisille?

 

  Jos hän on tuonut pelastuksen maailmaan, niin silloin täällä ei pitäisi olla enää kärsimystä, ei tauteja eikä kuolemaa aina siitä päivästä lähtien kun hän tuli maailmaan. Enää ei olisi tarvetta hänen "enkelinsä" tulla maailmaan, joka tulee antamaan todistajanlausuntonsa Jeesuksesta ja paljastaa tässä kirjassa olevat ilmestykset.

 

  Jeesuksen persoonan tietämys ja ymmärtäminen tulee vastaamaan seuraaviin:

 

• tänä päivänä maailmassa esiintyvät ongelmat;

 

• tulee tarjoamaan ymmärryksen Pyhään Raamattuun kirjoitettujen Jumalan profeettojen ilmoituksiin Jeesuksesta;

 

• tulee selkiyttämään ja muistuttaa meitä käsittämään toden sanoman Jeesuksen sanoista ja teoista, jotka on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin ja Ilmestyskirjassa olevaan kaiken täydellistymään (siunaus ja kirous), kuten Jumalaan profeetat ovat ilmoittaneet;

 

• se tulee tarkemmin paljastamaan ja esittää todellisen selonteon Jeesuksen elämästä ja tehtävästä, ja täyttikö hän tehtävänsä vai ei.

 

   Kun Vanhassa Testamentissa profeettojen antamat ilmestykset on yhä esitetty myös Uuden Testamentin Ilmestyskirjassa, niin se tarkoittaa, että ne ovat vielä täyttymättä, koska kukaan ei ole nähnyt näiden ilmestysten toteutuneen.

 

  Tilanne tämän päivän maailmassa on se, että kristityt taistelevat muslimeita vastaan ja muslimit kristittyjä vastaan. Nyt me näemme myös taistelua muslimien keskuudessa Irakissa, Afganistanissa ja muissa maissa. Nämä selkkaukset ja itsemurhapommitukset joissakin kohdin maailmaa ovat aiheuttaneet valtavasti kärsimyksiä. Kysytään myös muslimeilta keneen he uskovat?

 

  Kirjassa "The Noble Qur'an in the English Language", "Jalo Koraani Englannin Kielellä", sivulla 994, Tohtori Muhammad Muhsin Khan, AL-MADINA AL-MUNAWARRA Islamistisesta yliopistosta kirjoittaa:

 

  Marian pojan, Jeesuksen perintö:

   "Tahdon muistuttaa tässä lukijaa, että Jeesus, Marian poika tulee palaamaan tähän maailmaan ennen ylösnousemuksen päivää. Hän tulee palaamaan Muslimivaltion johtajana, kuten on kerrottu Koraanissa: (Kappale 43:61-64)… ja kuten Abu Huraira kertoo: Allahin Viestintuoja kertoo: "Hänen (Allah), jonka käsissä minun sieluni on, niin varmasti (Jeesus) Marian poika, tulee pian laskeutumaan teidän keskuuteenne (muslimien) ja tulee hallitsemaan ihmiskuntaa oikeudenmukaisesti Koraanin lakien mukaisesti (yksinvaltiaana) ja tulee murskaamaan ristin ja tappaa siat ja lakkauttaa Jizya Veron( vero joka peritään ei-muslimien keskuudessa,  jotka ovat muslimihallituksen suojeluksessa. Jeesus ei tule hyväksymään Jizya Veroa ja kaikki maailman ihmiset tulevat syleilemään islamia ilman toista vaihtoehtoa). Sen jälkeen tulee olemaan yltäkylläisesti rahaa eikä kukaan hyväksy hyväntekeväisyyslahjoja."

(Sahih Al-Bukhari, Nidos 3, Hadith No. 425)

Luemme Pyhästä Raamatusta:

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Johannes 16:1

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"All this I have told you so that you will not go astray."
John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette eksyisi/joutuisi harhaan."

 

Maestro Evangelista sanoo: Jeesus muistutti, että hän oli jo ennalta varoittanut kaikkia, niin ettemme tekisi virhettä. Mitä virhettä? 

 

He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle. Johannes 16:2

  

   Jeesus tiesi, että tulee aika jolloin on oleva suuri väärinkäsitys ihmisten keskuudessa koskien hänen persoonaansa, sanomisiaan ja tekojaan.

 

   Tätä nykyä näitä tappamisia raportoidaan usein sanomalehdissä ja radiossa, toisinaan niitä nähdään tapahtumahetkellä TV:stä, satelliittilähetyksistä ja Internetistä!


  Miksi? Mikä on syynä näille tappamisille?

 

   Tappajat sanovat tekevänsä ne palveluksena tai ylistyksenä Jeesukselle tai Jumalalle!

 

   Mikä on todellinen aiheuttaja, että he tappavat toisia ihmisiä? Mitä Jeesus todellisuudessa sanoi asiasta?

 

            Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua. Johannes 16:3

 

  Jeesus sanoi: Syy tappamisille vastakkaisten uskontojen ja valtioiden välillä johtuu siitä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä todellista Jeesusta.

   

Todistaaksemme sen: Jos sinä kysyt ihmisiltä, montako jumalaa on olemassa? He vastaavat: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä.

 

Kun kysytään Hänen nimeään, niin he antavat monia nimiä, ja taistelevat sen vuoksi.

 

  Se vain paljastaa, etteivät he todella tunne Jumalaa. Tämä on yksi syy kiroukselle ja taisteluille maailmassa.

 

Jos kysytään Jeesuksen persoonasta, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (kristityille); ja muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika mutta myös ihminen.  Nämä ovat ilmoitukset ja tosiasiat, jotka osoittavat, että he eivät todella tunne Jeesusta. Se on syy, miksi tappamisia on meidän ajassamme.

 

  Yksikään ei kutsu Jumalaa Hänen Oikealla Nimellään. Siksi kirous!

 

  Kysymys: Kuinka me ratkaisemme tämän ongelman?

 

  Vastaus: Maestro Evangelista sanoo, että jotta tappamiset viimein loppuvat uskontojen ja ihmisten keskuudesta, hän esittelee maailman ihmisille tosi Jumalan ja toden Jeesuksen Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on tehty, niin tappamiset loppuvat. Myös kirous päättyy kun ihmiset saavat tietoonsa ja huutavat Jumalaa Oikealla Nimellä.

 

  Me voimme syyttää uskontoja yllämme pysyvästä kirouksesta, koska he ovat pettäneet ja eksyttäneet koko ihmiskuntaa. He ovat teeskennelleet tuntevansa Jumalan ja Jeesuksen, mutta he eivät tunne. Miksi me saamme tiedon asiasta vasta nyt?
   

Mutta tämän minä olen puhunut teille, että, kun se aika tulee, te muistaisitte minun sen teille sanoneen. Tätä minä en ole sanonut teille alusta, koska minä olin teidän kansanne. Johannes 16:4

 

Jeesus ei kertonut kaikkea itsestään opetuslapsilleen. Millä arvovallalla hänen opetuslapsensa ja uskonnot sitten voivat kertoa totuuden hänestä? Myöhemmin saamme tietää syyn, miksi Jeesus ei kertonut kaikkea opetuslapsilleen.

 

  Jatkamme aiheessa:

 

"Mutta nyt minä menen hänen tykönsä, joka on minut lähettänyt, eikä kukaan teistä kysy minulta: 'Mihin sinä menet?' Johannes 16:5

 

  Jos Jeesus olisi kertonut heille mihin hän oli menossa?

  

Mutta koska minä olen tämän teille puhunut, täyttää murhe teidän sydämenne.

 Johannes 16:6

 

  Miksi he olisivat tunteneet olevansa murheissaan jos Jeesus todellakin meni taivaaseen?

  Voisiko se tarkoittaa, että hän meni jonnekin muualle, ja tieto siitä sai heidät murheen murtamiksi? tämä on yksi salaisuuksista, jotka Maestro Evangelista kertoo ja selittää myöhemmin.

  Maestro Evangelista vastaa ja selittää seuraavat kolme kysymystä:

 

  

1. Mikä on totuus Jumalasta ja Jeesuksesta Pyhässä Raamatussa? (Johannes 16:1-3)

 

2. Miksi Jeesus ei kertonut opetuslapsilleen totuutta Jumalasta ja itsestään? (Johannes 16:4)

 

3. Miksi opetuslapset olisivat murheissaan jos saisivat tietää minne Jeesus meni, jos se ollut taivaaseen? (Johannes 16:5-6)

 

  Maestro Evangelistan antamien vastausten ja selitysten kautta, Jeesuksen persoonaa ja tapahtumia ympäröivät salaisuudet, joita tapahtui Jeesuksen elinaikana tulevat lopulta vastatuiksi.

 

  Ensimmäiseksi, kysykäämme totuutta koskien Jumalaa:

 

  Kenellä on arvovalta ja oikeus paljastaa totuus Jumalasta? Onko se Jeesuksella myös?

 

  Uskonnot sanovat, että heidän opetuksensa Jumalaa koskien on tullut Jeesukselta, ja monen ihmiset useista maista uskovat siihen.

 

  Jos uskonnot sanovat, että heidän opetuksensa Jumalasta on totta, niin missä on sen ero verrattuna saatanan opetukseen?

  
 
Maestro Evangelista kertoo:

 

  Mikäli ihmiset haluavat olla täysin varmoja saamansa opetuksen aitoudesta ja puhtaudesta, jota uskonnot heille antavat, niin heidän tulisi pystyä vertaamaan sitä saatanan opetukseen, jotta ero tulisi selväksi.

 Me kuulemme usein uskontojen sanovan, "Tämä on Jumalan opetusta!"

 

  Jos se on totta, niin antakaamme heidän myös näyttää meille mikä ei ole, tai on saatanan opetusta.

 

  Mutta uskonnot vaan väittävät, "Tämä on aitoa Jumalan opetusta!" Ilman että he näyttävät toista opetusta, joka perustuu saatanan malliin. Me näemme uskontojen olevan erimielisiä Pyhän Raamatun Kirjoitusten sisältöä kohtaan. Heillä on omat tulkintansa, jotta Kirja olisi ymmärrettävä.

 

  Kaikkien täytyy nähdä asiassa kaksi puolta; opetus joka tulee Jumalalta ja opetus joka tulee saatanalta tai siltä jota kutsutaan "Pettäjäksi", jotta kaikilla olisi mahdollisuus vertailla ja päättää kumpaa opetusta seurata ja kumpaa tulee välttää.

 

  Maestro Evangelista sanoo, jos uskonnot eivät kykene näyttämään meille tosi opetusta ja valhe opetusta, niin kuinka totuuden voi saada tietoonsa?

 

  Kenen puoleen jokaisen tulisi kääntyä, jotta saisi tiedon Pyhässä Raamatussa ilmoitetusta Jumalasta?

 

            vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille. Ilmestyskirja 10:7


  Profeetoilla on tieto Jumalan salaisuuksista, ei uskonnoilla!

 

  Maestro Evangelista sanoo, että on kuin joku toinen kertoisi sinun elämäntarinasi, niin silloin se oli "juoru". Pyhässä Raamatussa, kun kappale on mainittu tai luettu ja meidän on määrä tietää varmasti sen tarkoitus, niin sen asian täytyy olla selitettävissä tai varmistettavissa toisella samassa kirjassa olevan kappaleen kanssa. Vain tällä tavoin menetellen voimme olla varmoja, että se mitä luemme, on totta tai ei ole. Jos uskonnot opettavat toisella tavalla, kuin mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, niin ei ole oikein hyväksyä heidän opetustaan. Meidän tulisi nähdä ero Pyhään Raamattuun kirjoitetun ja uskontojen opetusten välillä.   

 

 Oliko Pyhässä Raamatussa kirjoitettuna kehotus, että meidän tulisi seurata uskontojen antamia ohjeita ja että meidän tulisi lukea Jumalasta ja Jeesuksesta ainoastaan Apostolien kirjoista? Ei!

 

  Onko totta, että ainoastaan profeetat tietävät Jumalan salaisuuksista? Maestro Evangelista sanoo, lue:

  

Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille. Aamos 3:7

 

  Viesti on erittäin selvä! Mikäli me haluamme tietää totuuden Jumalasta, meidän täytyy viitata Pyhässä Raamatussa oleviin profeettojen kirjoihin, jotta emme joutuisi muiden opetusten pettämiksi.

 

  Miten on totuuden kanssa Jeesuksen suhteen? Uskonnot sanovat, että Jeesuksen tarina on kirjoitettu Apostolien kirjoituksiin, ja että heidän opetuksiaan meidän tulisi uskoa ja seurata.


   Maestro Evangelista sanoo, että paras henkilö paljastamaan Jeesuksen tarinaa on hän itse.

 

Katsotaan siis mitä Jeesus sanoi tästä asiasta…

 

Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Luukas 24:44

 

Ohjasiko Jeesus meitä hakemaan neuvoa apostoleilta? Vastaus on EI! Sen sijaan hän ohjasi meitä lukemaan:

 

1. Mooseksen Lakia, profeettaa;


2. profeettoja; ja


3. Daavidin Psalmeja, hän oli myös profeetta

 

    Jeesus ei maininnut, että meidän on etsittävä neuvoa hänen apostoleiltaan, kun etsimme totuutta hänestä?

 

   Jokaisen tulisi tietää nämä asiat ensiksi:

 

1. Mitkä olivat Jumalan antamat ilmestykset profeetoille, jotka koskivat Jeesuksen tuloa kansaansa varten ja mikä oli hänen Jumalalta saamansa tehtävä?


2. Oliko hän Jumalan lähettämä ja kuoliko hän vapauttaakseen ja pelastaakseen kaikki ihmiset synneistään Jumalan edessä?


3. Oliko hän "ainoa Jumalan poika", kuten uskonnot ja kirkot saarnaavat?


4. Palaako hän "päivien lopulla" ja hallitsee maailmaa rauhan vallitessa Iankaikkisesti?

 

  Näihin kysymyksiin saat vastaukset lukemalla Maestro Evangelistan ilmestykset koskien Jeesuksen todellista persoonaa. Tämä täytyy tehdä, jotta kirous ja ristiriidat eri uskontojen ja valtioiden välillä loppuisivat, niin että meillä olisi kestävä rauhan tila maailmassa.

 

  Mikä oli todellinen Jumalan profeettojen ilmestys koskien Jeesusta, joka tulee kaikkien tietoon ja kirkastetuksi ainoastaan tänä meidän aikanamme Maestro Evangelistan paljastaman Jeesuksen Todistuksen kautta?

 

  Kuinka Maestro Evangelista voi tietää näistä ilmestyksistä?

 

Kertomus Maestrosta