AVARUUSTUTKIMUS ON JUMALAN KAUAN SITTEN PROFEETTANSA DANIELILLE SANOMIEN SANOJEN TÄYDELLISTYMÄ

Avaruustutkimus - Sen on tehnyt mahdolliseksi ihmiskunnan kehittynyt taso tieteessä ja teknologiassa. Jumala on tämän jo kertonut meille ennakolta Profeettansa Danielin kautta Vanhassa Testamentissa, Pyhässä Raamatussa.

  Salli minun jakaa tämä tieto, kuinka sen meille selittää Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista. Hänen Raamattu ilmestyksiään on nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline sekä suomeksi www.suurinimi.com Artikkelin kirjoittaja on nimeltään Earl ja lisää artikkeleita on luettavissa Englannin kielellä linkistä: /contributor/pages/189/804/bio.html)  

  Danielin kirjan luku 12:3-4

3. Ja taidolliset loistavat, niin kuin taivaanvahvuus loistaa, ja ne,

 jotka monta vanhurskauteen saattavat, niin kuin tähdet, aina ja iankaikkisesti.


4. Mutta sinä, Daniel, lukitse nämä sanat ja sinetöi tämä kirja lopun aikaan asti.

Monet sitä tutkivat (ja harhailevat), ja ymmärrys lisääntyy.

Daniel 12:3-4 Kr.38

 

"Monet sitä tutkivat (ja harhailevat), ja ymmärrys lisääntyy" - Tämä ainoastaan näyttää sen, että Profeettojen kirjoitukset Pyhässä Raamatussa todistavat Jumalan olemassaolon. Me voimme nyt todistaa Jumalan kauan sitten Hänen Profeetallensa Danielille sanomien sanojen, ihmiskunnan lisääntyvästä ymmärryksestä tiedon etsinnän lisääntyessä, käyvän toteen. Tämä tiedon etsintä on paras esimerkki tämän päivän maailman tilanteesta - päivä, jolloin me tutkimme ulompaa avaruutta.

  Miksi Jumala kertoi tällaisen asian tulevan tapahtumaan ihmiskunnan kehityksen aikana? Johtuiko ihmiskunnan loppumaton tiedon jano siitä (joka on johtanut edistykseen tieteen ja teknologian alueilla), että se aktivoi ihmisen tekemään avaruustutkimusta, joka paljastaa merkittävästi Jumalan tarkoitusta, miksi ihminen on luotu?

  Miksi Jumala loi ihmisen?

"26. Ja Jumala sanoi: "Tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme; ja vallitkoot he meren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelevat".
27. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi; mieheksi ja naiseksi hän loi heidät."
1. Mooseksen kirja 1:26-27

  Kuten on kirjoitettu, Jumala loi ihmisen (sekä miehen että naisen) Omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen - tämä oli Jumalan tarkoitus, kun Hän loi ihmisen. Maestro Evangelista selittää: Mitä tarkoittaa olla luotu Jumalan kuvaksi ja kaltaiseksi?

"15. Mutta minä saan nähdä sinun kasvosi vanhurskaudessa, herätessäni ravita itseni sinun muotosi katselemisella." Psalmi 17:15

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos: 

" As for me, I will see Your face in righteousness;

I shall be satisfied when I awake in Your likeness."

Psalm 17:15 NKJV

Suora suomennos:

"Minun osalleni, Minä näen Sinun kasvosi oikeamielisyydessä;

Minä saan kokea täyttymyksen, kun herään Sinun kaltaisenasi."

Psalmi 17:15

  Kuten on kirjoitettuna yläpuolella, Jumalan kaltaisuus tarkoittaa olemista sopusoinnussa Jumalan oikeamielisyyden kanssa. Maestro Evangelista selittää, että Jumala loi ihmisen ollakseen Hänen kaltaisensa, ei fyysisessä ulkomuodossaan (sillä me emme voi nähdä Jumalaa - 4. Moos 33:20). MUTTA me voimme olla SOPUSOINNUSSA Hänen oikeamielisyytensä kanssa.

   Siten ollen, me voimme nyt ymmärtää, että miksi se merkittävyys, että ihmiskunnalle (kuten Jumalan on aikaisemmin kertonut) on mahdollista kerryttää tietouttaan tutkimalla enemmän ja lisää maailmasta ja universumista, jossa me elämme. Jumala loi meidät Omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen, jotta me voisimme olla älykkäitä KUTEN HÄN.

  Tämä myös osoittaa, että muita eläviä olentoja ei ole toisilla planeetoilla, sillä ihminen (mies ja nainen) yksin, eikä muita tuolla jossain, jotka Jumala (maan ja taivaan luoja), on luonut Omaksi kuvakseen ja kaltaisekseen.

  Kuinka ollakaan, jotta olisimme todella älykkäitä kuten on Jumala, niin meidän ei pidä tyytyä pelkästään viisauteen:

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos: 

" Wisdom is the principal thing; Therefore get wisdom.

And in all your getting, get UNDERSTANDING."

Proverbs 4:7 NKJV.

Suora suomennos:

"Viisaus on pääasia; Siksi ollen hanki viisautta.

Ja kaikella mitä sinulla on, hanki YMMÄRRYSTÄ."

Sananlaskut 4:7

  Maestro Evangelista selittää, jotta ihminen voisi olla Jumalan kaltaisuudessa tai oikeamielisyydessä tai olisi todella älykäs kuin Jumala, ihmisen pitäisi palvoa Jumalaa VIISAUDESSA ja YMMÄRRYKSESSÄ eikä SOKEASSA USKOSSA, kuten uskonnot opettavat. Uskonnot ovat itse asiassa vieneet ihmiskunnalta pois YMMÄRRYKSEN, kun se tuli aivopestyksi opetuksilla, jossa palvotaan ihmistä nimeltä Jeesus, josta tehtiin Jumala.

  Mies, joka huusi ääneen viimeisillä hetkillään, "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut"? (Matteus 27:46). Ajattele asiaa, ei ole merkitystä kuinka etäälle me kykenemme universumin tutkimisessa, sillä jos me yhä ylistämme miestä, jonka Jumala hylkäsi, niin me emme ikipäivänä kykene elämään tasapainoisesti. Me emme voi koskaan sanoa, että me olemme täysin tunteneet Jumalan tai että olisimme Jumalan kuvan kaltaisia tai oikeamielisiä, koska me seuraamme sokeasti uskontojen oppisuuntaa!

   Maestro Evangelista sanoo: "Eilispäivän mysteeri, salaisuus on tämän päivän teknologiaa - ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin täysi mysteeri, salaisuus." Yksi parhaimmista esimerkeistä ymmärtää hänen ajatelmaansa, on tarkastella ihmisen keksintöä nimeltä lentokone. Aikaisemmin, ihmiskunta piti tai katsoi matkustamisen ilmateitse olevan arvoitus/salaisuus, ellei jopa mahdottomuus, mutta teknologian kehittyessä ihminen teki siitä mahdollista.

  Me elämme nyt modernin teknologian aikakaudella ja siksi kyseiset uskonnolliset uskomukset, jotka perustuvat "mysteeriin/salaisuuteen", joka on muodossa, jossa täysin sokeasti ylistetään ihmistä (joka oli Jumalan hylkäämä ja kuoli brutaalisti ristillä) Jumalana, ei sellaiselle opille ole mitään asemaa modernin teknologian aikakaudella. Siitä lähtien kun uskonnot ovat jatkuvasti aivopesseet ihmiskuntaa tällä "mysteerillä/salaisuudella", niin se osoittaa, että se, mitä he ovat saarnanneet ei ole koskaan suonut ihmiskunnalle viisautta ja ymmärrystä Jumalasta. Heidän saarnansa ovat aiheuttaneet vain enemmän ja enemmän sekaannusta Jumalan tietämyksestä, joka on johtanut lisääntyvään ateismiin, Jumalan olemassaolon kieltämiseen.

  Nyt on täysin selvää, että uskontojen saarnaamat asiat Jumalasta eivät ole totta, sillä he eivät ole sopusoinnussa Jumalan kaiken kattavassa suunnitelmassa ihmisen (miehen ja naisen) luomisessa Jumalan Kuvaksi (1. Mooseksen kirja 1:26-27) tai olemaan Hänen kaltaisensa oikeamielisyydessä (Psalmi 17:15), joka tarkoittaa olemista Jumalan kaltainen viisaudessa ja ymmärryksessä.

   Niin kauan kun me emme tunnusta Jumalan oikeaa Nimeä ja jatkamme "mysteerin/salaisuuden" uskomista, kuten uskonnot opettavat, että Jeesus (jonka Jumala hylkäsi) on jumala, niin me emme ikinä voi olla Jumalan kuvina tai kaltaisina.

 (Huomaa: Jotta tuntisit todellisen Jeesuksen Pyhästä Raamatusta, sinun täytyy oppia se mieheltä (jonka Jeesus kertoi tulevan ennakolta kauan sitten), kenet Jumala on lähettänyt paljastamaan totuuden Jeesuksesta, tästä linkistä: Jeesuksen Todistus.

  Milloin ihminen voi todella sanoa pelkäävänsä Jumalaa?

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

   Kuka on todellinen "Pyhin"?

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

 "Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi?" - Pelätäksemme oikealla tavalla Jumalaa, meidän täytyy tietää Hänen Nimensä. Kuinka me voimme todella sanoa pelkäävämme Jumalaa, jos emme tiedä Hänen Nimeään? Tietääksemme Jumalan Nimen meidän on mentävä uskon ja salaisuuden/arvoituksen kautta, mutta soveltamalla luontaista älykkyyttämme, jonka Jumala on antanut meille jokaiselle ymmärtääksemme Hänen Sanansa koskien Hänen tosi Nimeään, kuten se on kirjoitettuna Hänen Profeettojensa kautta Pyhään Raamattuun.

  Me olemme nyt aikakaudella, jossa on uutta avaruustutkimusta, tiedettä ja teknologiaa, koska me olemme nyt ajankohdassa, jossa ihminen tulee lopulta tietämään Kaikkivaltiaan JUMALAN ja LUOJAN Nimen. Kuinka me voimme sanoa, että meillä on täysi ymmärrys ja tieto planeetastamme ja koko universumista, kun me emme edes tiedä Kaikkivaltiaan JUMALAN Nimeä ja kuka LOI tämän kaiken ja on antanut sen meidän tutkittavaksemme?

  Kuinka ihminen voi oppia tuntemaan tosi Jumalan nimen Pyhästä Raamatusta? Jumala kertoi jo kauan sitten, että Hän lähettää miehen, joka ilmoittaa Hänen Nimensä, jotta me oppisimme YMMÄRTÄMÄÄN Hänen Sanansa kirjoituksissa:

"18. Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi (profeetan), ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
19. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille."
5. Mooseksen kirja 18:18-19

  Jumala on puhunut jo aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 tulevasta YHDESTÄ profeetasta (kuin Mooses), jonka Hän lähettää, ja jonka suuhun Hän panee Sanansa. Tämä on TODELLISEN ja OIKEAN JUMALAN PROFEETAN MERKKI tai `profeetta kuin Mooses` meidän aikanamme, sillä hän kykenee selkeästi selittämään Jumalan Sanan, joka ei ole perua hänen omista raamattu opinnoistaan. Jumala EI VAADI, että Hänen profeetallaan olisi tutkintoja teologiasta tai heprean tai muun muinaisen kielen tietämystä, sillä hän (profeetta kuin Mooses) saa ohjeensa suoraan Jumalalta ITSELTÄÄN, kuinka selittää Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu kauan sitten Hänen aikaisempien Profeettojen toimesta.

   Jumala on lähettänyt hänet (profeetan kuin Mooses) puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä, saamalla meidät ymmärtämään, mitä Jumala on puhunut Hänen tosi nimestään Pyhässä Raamatussa. Uskonnot eivät ole tätä ymmärtäneet, sillä Jumala ei ole heitä lähettänyt.

  Sen perusteella, mitä Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, me voimme ymmärtää, että se ihminen, joka puhuu Jumalasta ja sanoo, että hän on oppinut kirjoituksista henkilökohtaisen opiskelun kautta (Yliopistoissa tai Raamattukouluissa), silloin hän loogisesti myöntää, ettei hän ole Jumalan lähettämä ja siten hän on väärä profeetta. Ne valtakirjat tai suosituskirjat, joita he esittävät, eivät ole Jumalalta, eikä niitä löydy kirjoituksista.

  Tämä tarkoittaa, että kun syvennymme Jumalan Sanaan, erityisesti Hänen Nimeensä Raamatussa - Niin uskonnot eivät ole niitä, joita meidän pitää kuunnella. On olemassa vain YKSI mies, jolle Jumala antoi auktoriteetin puhua siitä ja tämä on `profeetta kuin Mooses`, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  Tämä profetia on nyt julistettu tiedetyksi ihmisessä ja persoonassa, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä suurinimi.com. Kyseisillä nettisivuilla Maestro Evangelista on jo ilmoittanut Jumalan sanoman ja aivan erityisesti Hänen tosi Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamattuun sen mukaisesti kuin Jumala on opettanut.  

  Maestro Evangelistalle ei annettu ainoastaan viisautta ja ymmärrystä selittää kirjoituksia, vaan myös älykkyyttä pelastaa meidän planeettamme nykyiseltä ilman saastutusongelmalta. Hän on keksinyt ja patentoinut tuotteen nimeltä AERONOX, kansainvälisesti sertifioidun saastumista ehkäisevän ja polttoainetta säästävän laitteen polttomoottoreille. Tämä tuote on luokiteltu ilmiömäiseksi ja ajankohtaiseksi alan asiantuntijoiden taholta, kun katsotaan sen tehokkuutta suhteessa nykypäivän kiireisen välttämättömään tarpeeseen maailman laajuisessa ilmansaasteiden lieventämisessä.

  Näin ollen Jumalan Sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on täytetty Maestro Evangelista kautta, ja siitä seuraa, ettei yksikään älyllinen mies tai nainen voi enää sanoa, että ei ole olemassa Jumalaa. Yksikään ei voi nyt väittää, että Mooseksen Jumala ja Jumalan Profeetat (Psalmi 95:3) eivät olisi totta.

  Sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat Profeetan, Maestro Evangelistan (5. Mooseksen kirja 18:18-19) Raamattuilmestyksiä ja tunnustavat Jumalan Nimen ja oikean Jeesuksen Pyhässä Raamatussa, jonka hän on ilmoittanut www.thename.phand www.thenameonline.info, niin ei tule olemaan enää uskonnollisia sotia. Kaikkien uskontojen loppu tarkoittaa välittömästi sitä, että ei ole enää uskontoja sotimassa tai JOIDEN EDESTÄ KUOLLA.

  Tulee lopulta olemaan rauha ja tasa-arvoisuus kaikkien maailman ihmisten kesken ja Jumala takaa meille suuremman viisauden ja ymmärryksen planeetastamme ja kykenemme löytämään muita asuttavia planeettoja universumistamme. Se on oleva siunaus Jumalalta, kun tunnemme ja annamme kunniaa HÄNEN tosi Nimelleen.

 Kaikki sinun kysymyksesi sanomista, joita Jumala lähetti profeetan kuin Mooses, Maestro Evangelistan ilmoittamaan Pyhän Raamatun kautta, tulee nyt vastatuiksi, kun sinä kärsivällisesti luet kaikki artikkelit nettisivuilta www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

  Tulkoon se myös tiedettäväksi, että hän ainoastaan tiedottaa meitä kaikkia siitä, miksi Jumala on lähettänyt hänet julistamaan kirjoitusten kautta, eikä suinkaan perustamaan uutta uskontoa tai kulttia. Tämä tarkoittaa, että hyväksyt sinä sanomat tai et, joita hän tuo Jumalalta, niin se ei ole sinun etuoikeutesi - se mikä on tärkeää, on, että olet nyt saanut tiedon Jumalan tosi sanomasta. Kiitos.

  "Eilispäivän mysteeri, salaisuus on tämän päivän teknologiaa - ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin täysi mysteeri, salaisuus."

 Maestro Eraño Martin Evangelista