Jumalan sanoma tämän päivän uskontoja ja kirkkojen johtajia vastaan! 18.2.2014 Osa 2

 

  Kuten Jumala on sanonut: "sinä päivänä" (Jesaja 52:5-6), kuka tulee esittelemään Jumalan Nimen ja kuka tulee puhumaan Jumalan puolesta meidän aikanamme?

 

  Luemme uudelleen:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Moos. 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta  (kuin Mooses), jonka Hän on lähettävä, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa.

 

"Profeetan … sinun kaltaisesi" - koska hänellä tulee olemaan auktoriteetti puhua Jumalan puolesta tai hän on oleva Jumalan puhemies, aivan kuten Mooses oli aikaisemmin.

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - valittu henkilö on tuleva toisesta rodusta, jonka Jumala tulee myös katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin;


"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänestä erilaisen kuin oli Mooses. Moosekselle oli annettu auktoriteetti viedä hänen kansansa ulos Egyptistä ja antaa heille Kymmenen Käskyä, mutta hänelle ei annettu auktoriteettia ilmoittaa suoraan Jumalan Nimeä hänen omalle kansalleen. Ennalta lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei ole tarvetta opiskella tai tehdä tutkimustyötä Pyhän Raamatun oppimisen suhteen ja mitä hän sanoisi koskien Jumalan Sanaa. Hänen tulee vain odottaa aikaa, jolloin "Sana" annetaan hänelle, jotta hän ilmoittaisi Jumalan sanoman kaikille.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - profeetta toimittaa ainoastaan sen, mitä Jumala on hänelle antanut, ei hänen omaansa.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - tämä tekee hänestä erilaisen kuin oli Mooses. Moosekselle oli annettu auktoriteetti tuoda hänen kansansa pois Egyptistä ja antaa heille Kymmenen Käskyä, mutta hänelle ei oltu annettu auktoriteettia ilmoittaa Jumalan Nimeä.

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - sanoma ei ole hänen omia mielipiteitään, vaan ne ovat Jumalalta. Hän on se mies, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen, niin että kun me kutsumme Jumalan Nimeä, niin yllämme oleva kirous loppuu ja me voimme lopultakin elää siunattua elämää täällä maan päällä!

 

  Me olemme jo todistaneet siitä mitä olemme lukeneet aikaisemmin, että kuinka Jumala täytti ja toteutti Hänen sanansa 5. Moos. 18:18-19 koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta persoonassa Maestro Evangelista, kun hän toi tiedettäväksi aidon Jeesuksen Raamatusta. Me olemme todistaneet, kuinka Jumala todellakin laittoi Hänen sanansa Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun, sillä kyseessä on Hän, joka ohjasi Maestro Evangelistaa, että mitä Raamatun kappaleita tarkalleen tulee avata, että me voisimme tietää mitä todella tapahtui Jeesukselle ja miksi Jumala hylkäsi hänet kohtaamaan rangaistuksen ihmisten käsien kautta.

 

  Onko varmasti totta, että Jumala tulee puhumaan meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ilmestysten kautta?

 

"Sinä olet ne kuullut, katso nyt kaikkea: ettekö sitä tunnusta? Tästä lähtien minä kuulutan sinulle uusia, salatuita, joita et ole tietänyt." Jesaja 48:6

 

  Se on ollut jo tuhansia vuosia kirjoitettuna, mutta se tapahtuu ainoastaan nyt tänä aikana, kun Jumalan Nimi on oleva ilmoitettu ja tunnettu kaikille maailman ihmisille. Onko se totta?

 

 "Ne ovat luodut nyt, eikä aikoja sitten, ennen tätä päivää et ole niistä kuullut, ettet saattaisi sanoa: Katso, jo minä ne tiesin!" Jesaja 48:7

 

Vaikka sanoisit, että olet lukenut siitä jo aikaisemmin, mitä Jumala sanoo?

 

"Et ole sinä niistä kuullut etkä tietänyt, ei ole sinun korvasi niille aikaisemmin auennut; sillä minä tiesin, että sinä olet aivan uskoton ja luopioksi kutsuttu hamasta äidin kohdusta." Jesaja 48:8

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You have neither heard nor understood; from of old your ear has not been open.
Well do I know how treacherous you are; you were called a rebel from birth.
"
Isaiah 48:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä et ole niistä kuullut tai ymmärtänyt; vanhojen, menneiden asioiden suhteen sinun korvasi eivät ole olleet avoinna. Tiedänkö siis kuinka petollinen sinä olet; sinua on kutsuttu kapinalliseksi syntymästäsi lähtien." Jesaja 48:8

 

  Kukaan meistä ei ole saanut tarkkaa ja täsmällistä opetusta koskien Jumalaa ja se johtuu petoksesta, jonka ovat opettaneet meille tämän päivän Kirkkojen auktoriteetit ja uskontojen johtajat! Miksi Jumala ei ole täydellisesti rankaissut meitä?

 

"Oman nimeni tähden minä olen pitkämielinen, ylistykseni tähden minä hillitsen vihani, etten sinua tuhoaisi." Jesaja 48:9

 

  Jumala ei voi täysin rankaista meitä, sillä Hänen Nimensä ei ole vielä tunnettu! Kuitenkin nyt, kun Hänen Nimensä on jo tunnettu ja sinä yhä valitset seurata sitä mitä uskonnot opettavat, niin sitten Jumala ei kauan odota Hänen vihaansa sinua kohtaan.

 

  Sama on tapahtuva uskontojen johtajien suhteen - mikäli he eivät myönnä heidän virheitään ja suorita julkista anteeksipyyntöä, niin sitten se, mitä Jumala on säätänyt heidän kohdalleen tapahtuvaksi, myös tapahtuu. Me tiedämme siitä myöhemmin.

 

"Katso, minä olen sinua sulattanut, hopeata saamatta, minä olen sinua koetellut kärsimyksen pätsissä. Itseni, itseni tähden minä sen teen; sillä kuinka onkaan minun nimeäni häväisty! Kunniaani en minä toiselle anna." Jesaja 48:10-11

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I have refined you, though not as silver; I have tested you in the furnace of affliction. For my own sake, for my own sake, I do this. How can I let myself be defamed? I will not yield my glory to another. "Isaiah 48:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"katso Minä olen puhdistanut ja jalostanut sinua, ei kuitenkaan kuin hopeaa; Minä olen testannut sinua koettelemusten tulipätsissä. Minun itseni takia, itseni takia Minä teen tämän. Kuinka Minä voin antaa itseni parjattavaksi? Minä en anna kunniaani toiselle."

Jesaja 48:10-11

 

"koettelemusten tulipätsissä" - tämä on nykyinen maailman tila.

 

  Mikä on Jumalan Nimi?

 

"Kuule minua, Jaakob, ja sinä, Israel, jonka minä olen kutsunut: Minä olen aina sama, minä olen ensimmäinen, minä olen myös viimeinen." Jesaja 48:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen to me, O Jacob, Israel, whom I have called: I am he; I am the first and I am the last."Isaiah 48:12 (NIV)  

 

Suora suomennos:

 

"Kuuntele minua, Oi Jaakob, Israel, jonka Minä olen kutsunut: Minä olen hän; Minä olen ensimmäinen ja Minä olen viimeinen." Jesaja 48:12

 

  Jumala kutsui meitä nimellä ISRAEL - Miksi?

 

  Sen vuoksi, että Hän kutsuu meitä Hänen Nimellään - sillä Jumalan nimi on ISRAEL.

 

  Onko totta, että "ISRAEL" on Jumalan Nimi?

 

"Herra, kuule, Herra, anna anteeksi, Herra, huomaa ja tee tekosi itsesi tähden, älä viivyttele, minun Jumalani; sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi ovat sinun nimiisi otetut." Daniel 9:19

 

Toinen versio, New International Version (Uusi Kansainvälinen Laitos/Käännös):

 

"Lord, listen! Lord, forgive! Lord, hear and act! For your sake, my God, do not delay, because your city and your people bear your Name." Daniel 9:19 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra, kuule! Herra anna anteeksi! Herra kuule ja toimi! Sinun Itsesi vuoksi, minun Jumalani, älä viivästy, sillä sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi." Daniel 9:19

 

"sinun kaupunkisi ja sinun kansasi kantavat sinun Nimeäsi" - Jos ja kun kaupunki sekä ihmiset ovat kutsutut nimellä "Israel". Mikä silloin on Jumalan Nimi?

 

  Jumalan Nimi on ISRAEL! Meidän Jumalamme on HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumalan suuri ja pyhä Nimi on ISRAEL?

 

  Miksi me emme kuulisi Jumala omia sanoja:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"The LORD appeared to him at night and said: "I have heard your prayer and have
chosen this place for myself as a temple for sacrifices."When I shut up the heavens
so that there is no rain, or command locusts to devour the land or send a plague
among my people, if my people, who are called by my name, will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then will I hear from
heaven and will forgive their sin and will heal their land."
2 Chronicles 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA ilmestyi hänelle yöllä ja sanoi: " Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja olen valinnut tämän paikan Itselleni uhrausten temppelin paikaksi." Kun Minä suljen taivaat, niin että ei tule sadetta, tai käsken heinäsirkat ahmimaan maan tai lähetän vitsauksia kansani keskuuteen, jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni, nöyryyttävät itsensä ja rukoilevat ja etsivät Minun kasvojani ja kääntyvät pahoilta teiltään, niin sitten Minä kuulen taivaasta ja annan heidän syntinsä anteeksi ja parannan heidän maansa." 2. Aik. 7:12-14

 

"jos Minun kansani, jotka ovat kutsutut Minun Nimessäni" - Selkeästi, Jumalan Nimi on "ISRAEL"!

 

  Kuinka kävi niin että he (kansa) ovat kutsutut nimellä "Israel", kenelle Nimi oli annettu aikaisemmin?

 

  Juutalaiset eivät ole koskaan tienneet tästä, koska he ovat tehneet syntiä Jumalaa kohtaan ylistämällä muita jumalia. Heidän taivaan jumalattaren ylistämisellä, he ovat rikkoneet liiton, joka Jumalalla oli heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin että he eivät voisi enää koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26). Tästä syystä he eivät ole koskaan tienneet, eivätkä ole kyenneet ymmärtämään, että he ovat kirjaimellisesti kutsuttuja Jumalan Nimellä.

 

  Juutalaiset ja jopa niin kutsutut tutkijat ja oppineet eivät voi hyväksyä tätä tosiasiaa, koska he väittävät, että nimi Israel tarkoittaa samaa kuin "kamppaillut Jumalan kanssa". Ongelma on, että me emme voi lukea Jumalan sanoneen kirjoituksissa, että se olisi se, mitä Hänen Nimensä tarkoittaa.

 

  Totuus on, että nuo ihmiset ovat tulkinneet väärin tapahtumaa, jossa Jumala antoi ensimmäistä kertaa Hänen Nimensä Hänen enkelinsä kautta. Ei ole yllätys, että he eivät ole kyenneet ymmärtämään sitä, koska yksikään heidän joukostaan ei ole se henkilö, jonka jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Me luemme selityksen tältä henkilöltä, jolle Jumala on antanut täyden auktoriteetin puhua Hänen Nimestään, profeetta kuin Mooses, henkilöitynä Maestro (Opettaja) Eraño Evangelista:

 

"Ja Jaakob jäi yksinänsä toiselle puolelle. Silloin painiskeli hänen kanssaan muuan mies päivän koittoon saakka." 1. Moos. 32:24

 

Muista, kyseessä ei ole Jumala, joka paini Jaakobin kanssa - se on mies/ihminen.


"Ja kun mies huomasi, ettei hän häntä voittanut, iski hän häntä lonkkaluuhun, niin että Jaakobin lonkka nyrjähti hänen painiskellessaan hänen kanssaan. Ja mies sanoi: Päästä minut, sillä päivä koittaa. Mutta hän vastasi: En päästä sinua, ellet siunaa minua."

1. Moos. 32:25-26


  Hän voitti tämän "miehen". Jaakob ei olisi päästänyt miestä pois otteestaan, ellei tämä antaisi hänelle siunaustaan. Tämä tarkoittaa, että Jaakob tiesi painineensa tai kamppailleensa Jumalan miehen kanssa.

 

"Ja hän sanoi hänelle: Mikä sinun nimesi on? Hän vastasi: Jaakob. Silloin hän sanoi: Sinun nimesi älköön enää olko Jaakob, vaan Israel, sillä sinä olet taistellut Jumalan ja ihmisten kanssa ja olet voittanut.  Ja Jaakob kysyi ja sanoi: Ilmoita nimesi. Hän vastasi: Miksi kysyt minun nimeäni? Ja hän siunasi hänet siinä." 1. Moos. 32:27-29


  Jaakobille annettiin nimi Israel, mutta silti hän kysyi ja pyysi saada tietääkseen tämän "miehen" nimen. ISRAEL - Tämä on se nimi, jonka hänelle antoi "mies". tästä me voimme saada ymmärryksen, että nimi "Israel" oli annettu Jaakobille siunauksena.

 

"Ja Jaakob antoi sille paikalle nimen Penuel, sillä, sanoi hän, minä olen nähnyt Jumalan kasvoista kasvoihin, ja kuitenkin on minun henkeni pelastunut." 1. Moos. 32:30

 

  Miksi Jaakob sanoi nähneensä Jumalan, vaikka todellisuudessa hän oli nähnyt vain "miehen", jonka kanssa hän oli paininut? Voiko Jumalaa nähdä?

"Ja hän sanoi vielä: Sinä et voi nähdä minun kasvojani; sillä ei kukaan, joka näkee minut, jää eloon." 2. Moos. 33:20


  Jos me näemme Hänet, niin me kuolemme. Kuinka me voimme todistaa, että Jaakob ei nähnyt todellisuudessa Jumalaa?

 

"Mutta Herralla on oikeudenkäynti Juudan kanssa, ja hän tahtoo rangaista Jaakobia sen teitten mukaan, hän on kostava sille sen tekojen mukaan. Äidin kohdussa tämä petti veljensä, ja miehuutensa voimassa hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"The LORD has a charge to bring against Judah; he will punish Jacob according to his ways and repay him according to his deeds. In the womb he grasped his brother's heel; as a man he struggled with God. "Hosea 12:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRALLA on haaste tuotavana Juudaa vastaan; Hän rankaisee Jaakobia vaelluksensa mukaisesti ja maksaa hänelle takaisin tekojensa mukaisesti. Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä; kuin mies hän taisteli Jumalan kanssa." Hoosea 12:3-4

 

"Kohdussa hän tarttui veljeään kantapäästä;" - Jaakobin luontainen tai tunnuksenomainen luonne tuli kuvatuksi - ja se oli hänen PERIKSIANTAMATTOMUUTENSA, kun hän ei sallinut itsensä tulla taakse jätetyksi, kun hän tarttui veljeään kantapäästä heidän ollessa tulossa ulos äitinsä kohdusta.

 

"Hän taisteli enkelin kanssa ja voitti, hän itki ja rukoili tätä. Beetelissä tämä löysi hänet ja puhui siellä meidän kanssamme." Hoosea 12:5

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "He struggled with the angel and overcame him; he wept and begged for his favor. He found him at Bethel and talked with him there" Hosea 12:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän kamppaili enkelin kanssa ja voitti hänet; hän itki ja rukoili saadakseen tämän suosion. Hän löysi hänet Beetelistä ja keskusteli siellä hänen kanssaan" Hoosea 12:5

 

  Asia on nyt selvä, se "mies", jonka kanssa Jaakob paini, oli "Jumalan enkeli", ei Jumala Itse.

 

  Jaakob ei tahtonut päästää otettaan irti Jumalan enkelistä, ennen kuin Enkeli antoi hänelle siunauksen. Siunauksena oli, että hänelle (Jaakob) oli annettu nimi: ISRAEL.

 

  Miksi on niin että Jumalan Enkeli antoi Jaakobille Nimen "Israel"? Mistä nimi "Israel", jonka Enkeli antoi Jaakobille, oikein on peräisin?

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him."

 Exodus 23:20-21 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkelin sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä." 2. Moos. 23:20-21

 

"sillä Minun Nimeni on hänessä"- Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä ja siten ollen Nimi ISRAEL, joka oli annettu "enkelin" kautta Jaakobille, on Jumalan Nimi!

 

  Kun Jaakob kysyi miehen tai "enkelin" nimeä, niin nimi, joka oli annettu hänelle, on Jumalan Nimi tai ihmisen kamppailullaan maksama tai synnyttämä Israel, joten Jaakobia voitaisiin myös kutsua nimellä "Jumalan poika".

 

  Lukekaamme millä nimellä Jumalan enkeleitä kutsutaan:

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa." Job:1:6

 

Toinen käännös, King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"Now there was a day when the sons of God came to present themselves before the LORD, and Satan came also among them."Job 1:6 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt oli päivä, jolloin Jumalan pojat tulivat läsnä oleviksi HERRAN eteen, Saatana tuli myös heidän kanssaan." Job:1:6

 

"Jumalan pojat" - tällä tavalla Jumala kutsuu Hänen enkeleitään.

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jotta henkilö voi sanoa olevansa laillinen poika, hänen täytyy kantaa isänsä nimeä (tai hänellä täytyy olla isänsä nimi). Tästä syystä myös enkelit ovat kutsuttuja "Jumalan pojiksi", koska he kantavat Hänen Nimeään.

 

  Israelin kansaan kuuluvat ovat kutsuttuja Jumalan kansaksi, koska he kirjaimellisesti kantavat Jumalan nimeä.


  Lue millä nimellä Jumala kutsuu Jaakobia, joka on nyt kutsuttu Hänen Nimellään Israel.


"Sano silloin faraolle: 'Näin sanoo Herra: Israel on minun esikoispoikani;" 2. Moos. 4:22

 

  Miksi "esikoispoika, ensisyntyinen"? Poika voi olla todella kutsuttu "pojaksi" isänsä taholta, koska poika kantaa hänen isänsä nimeä.  Jumala kutsuu nyt Jaakobia Hänen esikoispojakseen, Israeliksi, koska hän on ensimmäinen, joka kantaa (tai jolla on) Jumalan Nimi, joka on ISRAEL.

 

  Tiesikö Mooses, että Jumalan Nimi on Israel?

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä." 5. Moos. 28:9-10

 

"että teitä kutsutaan Herran Nimellä" - Mooses puhuu tässä Israelin kansalle ja julistaa heille, että heitä kutsutaan Jumalan Nimellä, tai heidät on kutsuttu Jumalan Nimessä.


  Kuten profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on kutsunut puhumaan Hänen sanojaan Hänen Nimessään, Maestro Evangelista kysyy meiltä - mikäli ja kun Israelin kansa on kutsuttu Jumalan Nimellä tai Jumalan Nimessä - mikä on Jumalan nimi? Jumalan Nimi on ISRAEL.

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi," - aivan kuten missä tahansa nykypäivän modernissa liitossa - henkilö on velvollinen täyttämään valan, koska hänen nimensä on allekirjoitettu siihen. Jumala tekee myös aivan samalla tavalla, Hän näyttää meille, että Hän tulee täyttämään antamansa sanan Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille, että heidän jälkeläisensä tulevat olemaan lukuisat kuin tähdet taivaalla tai kuin pöly ja hiekka, koska Hän antoi heidän jälkeläisilleen Hänen oman Nimensä ja se ei ole mikään muu kuin ISRAEL.

 

  Saadaksesi paremman ymmärryksen asiasta, lue seuraavien linkkien kautta:

http://thename.ph/thename/revelations/promise-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/promise-en.html sekä

Jumalan Lupaus Pyhässä Raamatussa

 

  Kun Israelin kansaa kutsutaan Jumalan Nimellä Mooseksen mukaan, niin sitten jonkin toisen Jumalan profeetan pitäisi vahvistaa, että he kantavat Jumalan nimeä tai ovat totisesti kutsutut Jumalan nimellä:

 

"Minkä tähden sinä olet kuin tyrmistynyt mies, kuin sankari, joka ei voi auttaa? Ja kuitenkin sinä olet meidän keskellämme, Herra, ja me olemme otetut sinun nimiisi; älä meitä jätä." Jeremia 14:9

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Why are you like a man taken by surprise, like a warrior powerless to save?
You are among us, Lord, and we bear your name; do not forsake us!"                   
Jeremiah 14:9 NIV

Suora suomennos:

"Miksi sinä olet kuin yllätetty mies, kuin soturi, joka on voimaton pelastamaan?" Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja me kannamme sinun nimeäsi; älä hylkää meitä!" Jeremia 14:9

"Sinä olet meidän keskuudessamme, HERRA, ja ME KANNAMME SINUN NIMEÄSI; älä hylkää meitä" - Jumalan Nimi on ISRAEL!

 

  Meidän Kaikkivaltiaan Jumalamme Nimi on HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Onko Nimi Israel annettu ainoastaan Jaakobille?

 

"Ja Jumala ilmestyi jälleen Jaakobille hänen palattuaan Mesopotamiasta ja siunasi hänet. Ja Jumala sanoi hänelle: Sinun nimesi on Jaakob; mutta älköön sinua enää kutsuttako Jaakobiksi, vaan nimesi olkoon Israel. - Niin hän sai nimen Israel. Ja Jumala sanoi hänelle: Minä olen Jumala, Kaikkivaltias; ole hedelmällinen ja lisäänny. Kansa, suuri kansojen joukko on sinusta tuleva, ja kuninkaita lähtee sinun kupeistasi."

1. Moos. 35:9-11

 

  Jumalan Sanoma on annettu Hänen enkelinsä kautta, ei niin että Jumala ilmestyisi Jaakobille.

 

"suuri kansojen joukko on sinusta tuleva" - Jumala näyttää meille tässä, että ei vain yhtä kansaa, vaan kansojen joukkoa tullaan kutsumaan Israeliksi - tarkoittaen, että maailman neljää kulmaa tullaan kutsumaan Israeliksi tai että kansakunnat tulevat olemaan Jumalan kansaa. Siten, kaikki valtiot, kansakunnat tulevat olemaan kutsutut Jumalan Nimellä.

 

  Tästä syystä Iisakin jälkeläisen kautta - joka on Jaakob, kaikki valtiot ja kansakunnat tulevat siunatuiksi, koska Jumala antoi hänelle siunauksen kantaa Hänen nimeään Israel!

 

Onko se varmasti totta, että Jumalan Nimi on aina ollut häväisty ja pilkattu? Millä tavalla Jumalan Nimi on häväisty? Tänä päivänä Muslimit ja muut heittelevät haukkumasanoja ja herjauksia sekä rienauksia Israelin kansan niskaan, ja me tiedämme sen olevan Jumalan Nimi. Mitä Jumalaa tekee asialle?

 

"sen tähden, niin totta kuin minä elän, sanoo Herra, Herra, minä teen sinun kiukkusi ja kiivautesi mukaan, teen sen, minkä sinä vihassasi olet heille tehnyt. Ja minä teen itseni heille tunnetuksi, kun niin tuomitsen sinut," Hesekiel 35:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"therefore as surely as I live, declares the Sovereign LORD, I will treat you in accordance with the anger and jealousy you showed in your hatred of them and I will make myself known among them when I judge you."Ezekiel 35:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"siten ollen, niin varmasti kuin Minä elän, julistaa Ylivertainen HERRA, Minä kohtelen teitä sen mukaisesti kuin vihassasi, kiukussasi ja mustasukkaisuudessasi olet osoittanut vihaa heitä kohtaan ja Minä teen Itseni tunnetuksi heille kun Minä tuomitsen teidät."

Hesekiel 35:11

 

  Jumala tekee itsensä tunnetuksi kaikille, samanaikaisesti Hänen tuomionsa kanssa!

 

"ja sinä (te) tulet tietämään, että minä olen Herra. Minä olen kuullut kaikki sinun pilkkasi, jotka olet puhunut Israelin vuoria vastaan, kun olet sanonut: 'Ne ovat autioina (hävitettyinä), ne ovat annetut meidän syötäviksemme.' Te suurentelitte (kerskailitte) minua vastaan suullanne, ja ylenpalttiset olivat teidän puheenne minua vastaan: minä olen ne kuullut." Hesekiel 35:12-13

 

  Kaikki se sanottu ja tehty häväistys ja pilkka Israelin kansaa vastaan on myös suunnattu kohti Jumalaa, koska kukaan ei ole tiennyt, että Hänen kansansa nimi ja Hänen Nimensä ovat yksi ja sama!

 

  Eikö sellainen tule järkyttämään nykyisen sivilisaation perustuksia ja kaikkea meidän tietämystämme?

 

  Jumala tekee Itsensä tunnetuksi Hänen Nimensä ilmestysten kautta. Mitä Jumala on tekevä nyt?

 

"Näin sanoo Herra, Herra: Iloksi kaikelle maalle minä teen sinut autioksi. Niin kuin sinä iloitsit Israelin heimon perintöosasta, kun se tuli autioksi, niin teen minäkin sinulle: autioksi tulet sinä, Seirin vuori, samoin koko Edom kaikkinensa. Ja niin he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 35:14-15

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD says: While the whole earth rejoices, I will make you desolate. Because you rejoiced when the inheritance of the house of Israel became desolate, that is how I will treat you. You will be desolate, O Mount Seir, you and all of Edom. Then they will know that I am the LORD.' " Ezekiel 35:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Näin sanoo Ylivertainen HERRA: Sinä aikana kun koko maailma iloitsee, Minä teen sinut autioksi ja hylätyksi. Koska sinä iloitsit kun Israelin huoneen perintöosasta tuli autio, sillä tavoin Minä sinua kohtelen. Sinä tulet autioksi, Oi Seirin Vuoret, sinä ja kaikki Edom. Sitten he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA.´" Hesekiel 35:14-15

 

"Oi Seirin Vuoret, sinä ja kaikki Edom" - Symbolisoi koko maailmaa, koska mikäli sinä et ole Israelilainen, sinä olet Pakana tai Edomilainen. Me voimme nähdä, kuinka Jumala tekee tätä tuhoa koko maailmalle tällä hetkellä.

 

  Tekeekö Jumala Hänen pyhän Nimensä tunnetuksi Juutalaisten takia? Millä tavalla Juutalaiset ovat häväisseet Hänen pyhää Nimeään?

 

"Niin he tulivat pakanakansain sekaan; minne tulivatkin, he häpäisivät minun pyhän nimeni, kun heistä sanottiin: 'Nämä ovat Herran kansa, mutta heidän on täytynyt lähteä pois hänen maastansa.'" Hesekiel 36:20

 

  Kun Hänen kansansa tekee pahoja asioita muille ihmisille (Pakanoille) kaupungeissa tai paikoissa heidän matkansa aikana, niin se ollut Jumalan Nimi, joka on ollut häväistynä ja pilkattuna, kun heidän vihollisensa ovat heitä häväisseet, koska he kantavat Jumalan Nimeä.

 

  Vaikka he ovat tehneet näitä pahoja asioita jo kauan aikaa, miksi heitä ei ole rankaistu vielä?

 

"Niin minun tuli sääli (huoli) pyhää nimeäni, jonka Israelin heimo saastutti pakanakansain seassa, minne tulivatkin. Sen tähden sano Israelin heimolle: Näin sanoo (Ylivertainen) Herra, Herra: En tee minä teidän tähtenne, Israelin heimo, sitä minkä teen, vaan oman pyhän nimeni tähden, jonka te olette häväisseet pakanakansain seassa, minne tulittekin." Hesekiel 36:21-22

 

  Hänen Nimensä on Hänen kansansa mukana, vaikka he eivät ole tunnustaneet Häntä.

 

"Minä pyhitän suuren nimeni, joka on häväisty pakanakansain seassa, (nimi) jonka te olette häväisseet heidän keskellänsä. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, sanoo Herra, Herra, kun minä osoitan teissä pyhyyteni heidän silmäinsä edessä."

Hesekiel 36:23

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will show the holiness of my great name, which has been profaned among the nations, the name you have profaned among them. Then the nations will know that I am the LORD, declares the Sovereign LORD, when I show myself holy through you before their eyes.
Ezekiel 36:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden, joka on tullut häväistyksi kansojen keskuudessa, nimeni, jonka te olette häväisseet heidän keskuudessaan. Sitten kansat tulevat tietämään, että Minä olen HERRA, julistaa Ylivertainen HERRA, sitten Minä näytän pyhyyteni teidän kauttanne heidän silmiensä edessä." Hesekiel 36:23

 

"Minä osoitan suuren nimeni pyhyyden" - Jumala on näyttänyt koko maailmalle Hänen Pyhän Nimensä tämän artikkelin, Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta.

 

  Heidän täytyy palata Jumalan tykö, jotta he tulisivat pelastetuiksi. Se suuri määrä väärintekoja, joita he ovat tehneet, miksi heitä ei ole vielä rangaistu?

 

"Suuren nimensä tähden Herra ei hylkää kansaansa, koska Herra on tahtonut tehdä teidät omaksi kansaksensa." 1. Sam.12:22

 

   Jumalan Nimen tähden.

 

  Hitler tuli ja aloitti Toisen Maailman Sodan, yrityksenään tappaa Juutalaiset sukupuuttoon, hävittää heidät; onnistuiko hän?

 

  Onko ollut sellaista samankaltaista tapahtumaa aikaisemmin, jolloin Israelin kansa on ollut lähellä tuhoutua täysin?

 

"Ja Joosua sanoi: Voi, (Ylivertainen) Herra, Herra, minkä tähden toit tämän kansan Jordanin yli antaaksesi meidät amorilaisten käsiin ja tuhotaksesi meidät? Oi, jospa olisimme päättäneet jäädä tuolle puolelle Jordanin! Oi, Herra, mitä sanoisinkaan, kun Israel on kääntynyt pakoon vihollistensa edestä! Kun kanaanilaiset ja kaikki muut maan asukkaat sen kuulevat, niin he saartavat meidät ja hävittävät meidän nimemme maan päältä. Mitä aiot tehdä suuren nimesi puolesta?" Joosua 7:7-9

 

  Jaakobin kansa tai ihmiset Jaakobin kautta ovat Jumalan pelastamia, Hänen Pyhän Nimen kautta - ISRAEL.

 

  Myöntävätkö he sen?

 

"Me olemme tehneet syntiä isäimme kanssa, me olemme pahoin tehneet ja olleet jumalattomat." Psalmi 106:6


 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

We have sinned, even as our fathers did; we have done wrong and acted wickedly.
Psalm 106:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme tehneet syntiä, niin kuin meidän isämme tekivät; me olemme tehneet väärin ja käyttäytyneet jumalattomasti," Psalmi 106:6

 

  He ovat jo myöntäneet sen.

 

"Eivät meidän isämme Egyptissä painaneet mieleensä sinun ihmeitäsi, eivät muistaneet sinun monia armotekojasi, vaan niskoittelivat meren rannalla, Kaislameren rannalla." Psalmi 106:7

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When our fathers were in Egypt, they gave no thought to your miracles; they did not remember your many kindnesses, and they rebelled by the sea, the Red Sea."
Psalm 106:7 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Kun meidän isämme olivat Egyptissä, he eivät käsittäneet ajatuksissaan (tai eivät antaneet ajatustakaan) sinun ihmeitäsi; he eivät muistaneet sinun monia hyvyyden osoituksiasi, ja he kapinoivat meren äärellä, Punaisen Meren." Psalmi 106:7

  Jumala toi heidät pois Egyptistä, eivätkä he kuitenkaan muistaneet eivätkä ymmärtäneet, koska he ovat kapinallinen kansa. Miksi heidät pelastettiin?

 

"Kuitenkin hän pelasti heidät nimensä tähden, tehdäkseen voimansa tiettäväksi."

Psalmi 106:8

 

  Me olemme nyt saaneet tietää, että Jumalan Nimi on "ISRAEL", Maestro Evangelista sanoo, tunnustakaamme Hänen Nimensä ja palatkaamme Hänen tykönsä

 

  Nyt me alamme ymmärtää miksi Jumala sanoi aikaisemmin Moosekselle MINÄ OLEN ja millä tavalla se on kytköksissä Hänen pyhään Nimeensä ISRAEL:

 

"Hän vastasi: Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

 

 Mooseksen tehtävä oli viedä hänen kansansa pois Egyptistä.

 

"Mooses sanoi Jumalalle: Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" 2. Moos. 3:13

 

   Hän kysyi lupaa saada paljastaa Nimi hänen kansalleen. Mikä oli Jumalan vastaus Moosekselle?

 

"Jumala vastasi Moosekselle: Minä olen se, joka minä olen. Ja hän sanoi vielä: Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne." 2. Moos. 3:14

 

   Hänelle ei annettu lupaa ilmoittaa Nimeä. Mikäli häneltä kysyttäisiin Nimeä, kuka oli hänet lähettänyt, niin se vastaus, jonka Mooseksen tuli antaa Israelin lapsille, oli: "MINÄ OLEN".

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jumala on antanut Hänen Nimensä Hänen kansalleen, niin siten vastaus on "MINÄ OLEN". Jos hänen kansansa kysyisi Moosekselta: "Mikä on tämän Yhden Nimi, joka on lähettänyt sinut"? Hän sanoisi heille: "Mitä tai keitä te olette?" hänen kansansa vastaisi, "me olemme Israel". Sitten Mooses vastaisi heille sanoen "MINÄ OLEN" sanoo Jumala, koska Israelin kansa on kutsuttu Jumalan nimellä! (5. Moos. 28:9-10)

 

  Todella, Jumalan Nimi on "ISRAEL".

 

  Ja nyt, mitä jos Juutalaiset, maailman kansat ja uskontojen johtajat jatkavat Jumalan ylistämistä heidän omilla tavoillaan, emmekä me ota kuuleviin korviimme sitä, mitä Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut koskien Hänen suurta Nimeään?

 

  Itse asiassa aina vuodesta 2006 lähtien me olemme jo tiedottaneet näille uskonnoille heidän sosiaalisten yhteyssivujensa kautta suuresta Jumalan nimestä, jonka Jumala on sanonut Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta. Tiedotus ei ole ulottunut ainoastaan näihin uskontoihin, vaan myös Mediaan ja maailman hallituksiin, mutta he ovat yhä välinpitämättömiä - ja mikä vielä pahempaa, he ovat jopa laatineet ala-arvoisia arvosteluja ja epätoivoisesti yrittäneet kiistää tämän sanoman:

 

  Koska he ovat valinneet olla kuuntelematta Jumalan sanaa koskien Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta, niin lukekaamme mitä Jumala tekee juuri nyt kaikkien maailman valtioiden keskuudessa - aloittaen tämän päivän Lähi-idässä sijaitsevasta Juutalaisvaltiosta.

 

"Sillä katso, siitä kaupungista alkaen, joka on otettu minun nimiini, minä aloitan onnettomuuden tuottamisen; ja tekö jäisitte rankaisematta! Te ette jää rankaisematta, sillä minä kutsun miekan kaikkia maan asukkaita vastaan, sanoo Herra Sebaot." Jeremia 25:29

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"'See, I am beginning to bring disaster on the city that bears my Name, and will you indeed go unpunished? You will not go unpunished, for I am calling down a sword upon all who live on the earth, declares the LORD Almighty.'"
Jeremiah 25:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso Minä aloitan katastrofien tuonnin siitä kaupungista, joka kantaa Minun Nimeäni, ja tekö jäisitte vaille rankaistusta? Te ette selviä ilman tulevaa rankaistusta, sillä Minä vaadin miekan kaiken maan elävän ylle, julistaa HERRA Kaikkivaltias. "Jeremia 25:29

 

  Jumala aloittaa tuhojen, katastrofien tuonnin kaupungista, joka kantaa Hänen Nimeään, mikä viittaa siihen, että Jumala tuo tuhot Israelin maahan sekä "kaiken maan elävän ylle" yhdessä, eli koko maailmaa koskevasti. Yksikään ei tule säästymään Jumalan tuomiolta.

 

  Mikäli ja kun Jumala tulee rankaisemaan Israelin kansaa (jotka ovat KIRJAIMELLISESTI kutsuttuja Hänen Nimellään), niin kuinka paljon enemmän rangaistuksen tulevat kohtaamaan ne, jotka eivät ole?

 

  Miksi Jumala toisi tuon kaltaiset tuhot kaupungin tai ihmisten ylle, jotka kantavat Hänen Nimeään sekä miekan niiden osalle, jotka asuvat maailmassa?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

"jotka eivät kutsu sinua nimeltä" - Jumala on vihainen meille, koska me emme kutsu Hänen tosi Nimeään ISRAEL, joka on ollut kauan ilmoitettuna tällä webbisivulla!

 

  Jatkakaamme:

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                                                            

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will

roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against

his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live

on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will

bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD." Jeremiah 25:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

 

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille"

 

Ja

 

"Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan"

 

  Tämä on se, mitä profeetta kuin Mooses tekee nyt, hän on näyttänyt meille tämän artikkelin kautta Jumalan käskyn hänelle näyttää Hänen maailman ylle langettamansa tuomion, koske me olemme jatkaneet Hänen nimensä pilkkaamista ja olemme yhä tottelemattomia Hänen käskyjään kohtaan!

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth."

Jeremiah 25:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Jeremia 25:32

 

  Me olemme kokeneet väkivaltaisia myrskyjä ja jopa ilmaston muutosta ympäri maailmaa, ja sellaista ei ole tapahtunut aikaisemmin.

 

  Me olemme kuulleet ja nähneet näitä asioita juuri tapahtumahetkellään Kaapeli tai Satelliitti- TV:n uutislähetyksistä.

 

  Mikäli kyseessä eivät ole luonnolliset katastrofit, niin ne ovat luokiteltavissa tai sovellettavissa muihin tuhoihin, kuivuuteen ja vitsauksiin.

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi."

Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground." Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:33

 

  Kuolleita on lukumäärältään niin valtavia, että ne jätetään hautaamatta. Meidän tulisi välttää tällaiseen tilanteeseen ajautumiselta; johtajien tulisi puhua asia selväksi ja tunnustaa, katua sekä palata Jumalan tykö. Mikä on seuraava kammottava tapahtuma näiden tuhojen ja katastrofien jälkeen?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.
For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams
."
Jeremiah 25:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat." Jeremia 25:34

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat" - Seuraava tapahtuma on oleva Jumalan tuomio uskontojen johtajia kohtaan; ihmiset tulevat ymmärtämään, että syy miksi Jumala ei vastaa heidän rukouksiinsa (lopettaakseen näitä katastrofeja) ja se johtuu siitä, että heidät on saatettu ja ohjattu kutsumaan vääriä nimiä ja sen ovat tehneet nämä uskontojen johtajat.

 

"sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut" - Uskontojen johtajat tullaan tuomitsemaan ihmisten taholta, sen suuren petoksen takia, jonka he ovat tehneet koko maailmalle. He ovat ohjanneet ihmiset kutsumaan väärillä nimillä heidän keksimäänsä jumalaa.

 

  Jotta nämä uskontojen johtajat säästyisivät tulemasta ihmisten (joita he ovat pettäneet) teurastamiksi tuona päivänä - heidän tulisi kuunnella mitä profeetta (kuin Mooses), Maestro Evangelista on ilmoittanut ja heidän on tunnustettava heidän petoksensa maailman ihmisille.

 

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

 

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;"

 Jeremia 25:35-36

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."Jeremiah 25:35-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä" - koska he ovat pettäneet koko maailmaa heidän saarnoillaan. Minne he voivat paeta, kun he ovat tehneet itsestään kyllin kuuluisia tullakseen helposti tavoitetuksi tai metsästetyksi ihmisten taholta, joita he ovat pettäneet heidän valhe opetuksillaan?

 

  Nämä uskontojen johtajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta ja tämän he tekevät omaksi voitokseen, kuten Jumala on sanonut:

 

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites;
they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain.
Isaiah 56:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, jotka eivät pysty käsittämään; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

 

  Mitä sitten ne ihmiset, jotka haluavat vain elää rauhallista elämää, mutta eivät tahdo tunnustaa Jumalan tosi Nimeä - mitä heille tapahtuu?

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:37-38

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD. Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:37-38 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta. Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25: 37-38

 

  Väite, että "jos tai mikäli Mooseksen Jumala on olemassa, niin miksi Hän sallii tai jättää nämä viattomat ihmiset kuolemaan?" ei ole enää voimassa Jumalaa vastaan, koska (kuten me voimme lukea näistä jakeista), niin vaikka nämä ihmiset ovat hyviä, mutta eivät tunnusta Hänen Nimeään, he eivät tule säästymään Jumalan vihalta.

 

  Miksi on niin, että nämä Raamattu ilmestykset (koskien valheita jonka kirkot ovat tehneet koskien Jumalaa ja Jeesusta) sekä kaikkein tärkeimpänä suurta ja pyhää Jumalan Nimeä ovat ilmoitetut Internetin kautta profeetan välityksellä, jonka Jumala on lähettänyt "ennalta maailmaan kuin Mooseksen".

 

  Lukekaamme sanottu profetia Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu meidän aikanamme - juuri kun sinä luet tätä artikkelia:

 

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 

"lentävän kirjakäärö", kuten Maestro Evangelista on asian selittänyt, se on merkki Jumalan asettamasta kirouksesta maailman ylle.

 

"lentävän kirjakäärön" Merkitys tai tarkoitus tulee ilmi, ei Sakarjan aikana, vaan meidän nykyisenä "teknologian" aikakautena. Se symbolisoi kehittyneitä viestintäverkostoja ja - laitteistoja - satelliittiyhteyttä, Internetiä, kaapeli TV-yhteyttä ja muita uusia teknologioita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana. Sakarjalle, hänen aikanaan, annettiin ainoastaan etuoikeus nähdä vilaus tulevaisuudesta.

 

  Kun Sakarjalta kysyttiin "lentävästä kirjakääröstä", niin hän kykeni ainoastaan kuvailemaan sitä hänen aikansa sanastolla tai älykkyydellä. Siten kuvauksesta on käytetty nimitystä "lentävä kirjakäärö". Tämä tarkoittaa, että profetiaan ei ole määrä toteutua Sakarjan aikana.

 

  Mitä tämä ilmestys tarkoittaa?

 

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished."

Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden nimissä saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

  "lentävän kirjakäärön" tarkoitus tai merkitys oli Jumalan antama kirous, joka koskee "varkaita" sekä niitä jotka "vannovat vääryyden".

 

  Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan ajan koittaessa?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot (HERRA Kaikkivaltias), ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

  Tämä kirous, Maestro Evangelistan mukaan, on suunnattu varkaisiin ja niihin jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki nämä tulevat menehtymään ennalta määrättynä aikana ja kaikki heidän talonsa tuhoutumaan.

 

  Kuten me voimme lukea, "lentävä kirjakäärö" on tarkoitettu tiettyä tehtävää varten ja se on tuhota varkaiden talot ja Jumalan Nimeen vääryyden vannojat. Me voimme nyt ymmärtää keitä nämä varkaat ovat, koska aito profeetta kuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut persoonassa Opettaja Evangelista.

 

  Varkaiden talot, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä,  ovat USKONNOT ja tämän artikkelin sekä muiden artikkeleiden kautta webbisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com koko maailma todistaa nyt kuinka uskonnot ovat kärsineet vahingon ja tuhoutuvat aidon Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen esitysten kautta.

 

  Profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista (lentävän kirjakäärön tai INTERNETIN kautta) on nyt paljastanut, että uskonnot ovat SYYLLISIÄ opettaessaan vääriä Jumalan nimiä ja ovat saattaneet ihmiset ylistämään ihmistä, miestä, Jeesusta, joka oli Jumalan hylkäämä ja ihmisten hakkaama, ruoskima ja tappama, hänen omien väärintekojensa takia.

 

  Miksi "varkaita"? Koska kaikki ne rahalahjoitukset joita nämä uskonnot ovat pyytäneet ikään kuin kunnianosoituksena, kymmenyksinä tai lahjoituksina heidän uskojiltaan, tullaan nyt tuntemaan SUURENA PETOKSENA, koska se, mitä he ovat opettaneet Jumalasta, ja aivan erityisesti Hänen Nimestään sekä Jeesuksesta, eivät ole totta.

 

  Niille fanaattisille kirkkojen uskoville, jotka sanovat tulleensa rikkaiksi heidän tapansa seurauksena antaa kymmenyksiä Kirkolle, on todella lapsellinen argumentti. Heidän tulisi ymmärtää, että he ovat tulleet rikkaiksi, koska he ovat olleet korkeasti motivoituneita kirkon petoksen seurauksena (eli että mitä enemmän he lahjoittavat, niin sitä siunatumpia he ovat taloudellisesti). Tämä petos on saanut heidät työskentelemään kovemmin ja tehostanut heidän mielensä luovaan käyttöön pärjäämään paremmin heidän liiketoimissaan ja edesottamuksissaan.

 

  Nyt kun nämä uskonnot ovat paljastetut olevan varkaita aivan samoin kuin myös pettäjiä, Internetin tai "lentävän kirjakäärön" kautta, niin ei mene kauaa, kun he ovat lopullisesti ja täysin tuhottuja.

 

  Kuinka me tiedämme, että se mitä me luemme juuri nyt, on täyttymystä sille, mitä Jumala on sanonut kauan sitten?

 

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

" I will send fire on Magog and on those who live in safety in the coastlands,

and they will know that I am the LORD.

Ezekiel 39:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä lähetän tulen Maagogiin ja niille, jotka asuvat turvallisesti meren saaristossa, ja he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA". Hesekiel 39:6

 

"Maagog" - missä tämä paikka on? Luemme siitä:

 

"ja hän lähtee villitsemään maan neljällä kulmalla olevia kansoja, Googia ja Maagogia, kootakseen heidät sotaan, ja niiden luku on kuin meren hiekka."

 Ilmestyskirja 20:8

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"and will go out to deceive the nations in the four corners of the earth - Gog and Magog - and to gather them for battle. In number they are like the sand on the seashore."

Revelation 20:8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja se tulee pettämään valtiot neljältä maailman kulmalta - Goog ja Maagog - ja kokoaa heidät sotaan. Lukumääräisesti he ovat kuin meren rantamaan hiekka."

Ilmestyskirja 20:8

 

"Magog" - Maagog symbolisoi kaikkia maailman valtioita, tämä tarkoittaa, että kun Jumala sanoi "Minä lähetän tulen Maagogiin" Hesekiel 39:6, niin tulee olemaan suuria ongelmia ympäri maailmaa. Tämä tapahtuu nyt kun maiden johtajat eivät kykene lopettamaan aina vaan laajenevia sisällissotia Lähi-idässä ja muissa osissa Pohjois- Afrikkaa sekä muualla maailmassa.


"meren saaristossa" - Ei ainoastaan Lähi-idässä, vaan myös Tyynellä merellä sillä jännitteet kasvavat siellä olevien valtioiden keskuudessa.

 

  Mitä tulee tapahtumaan merten saarilla?


"he tulevat tietämään, että Minä olen HERRA" - kyseessä ovat rantamaat/merten saaret joilta koko maailma tulee tuntemaan Jumalan tosi nimen, koska profeetta (kuin Mooses), jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä, on Filippiiniläinen, Filippiineiltä, Saarivaltiosta Kauko Idästä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7


"pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen ihmisilleen/kansalleen - "merten saarilla". Ja se on nyt alkanut profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan Raamattu ilmestysten kautta lentävän kirjakäärön tai Internetin kautta.


"enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tämä on syy sille, että Jumala tekee kaiken tämän, koska Hänen Nimensä on häväisty.

 

"(pakana)kansat tulevat tietämään" - he tulevat kaikki tuntemaan Hänen Nimensä ja se on nyt tapahtunut Maestro Evangelistan ilmestysten kautta koskien Jumalan nimeä tällä webbisivulla.

 

"Katso, se tulee, se (varmasti) tapahtuu, sanoo Herra, Herra: tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

"Katso, se tulee, se varmasti tapahtuu" - se tapahtuu juuri nyt, koska mies (josta Jumala on ennakolta kertonut 5. Moos. 18:18-19), jonka suuhun Jumala asettaa Hänen sanansa ja lähettää ilmoittamaan Hänen suuren Nimensä, on nyt tullut persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista.

 

  Mitä on tapahtuva seuraavaksi, sitten kun kaikki tunnustavat JUMALAN Nimen?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" Hesekiel 39:9

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'Then those who live in the towns of Israel will go out and use the weapons for fuel

and burn them up - the small and large shields, the bows and arrows, the war clubs

and spears.  For seven years they will use them for fuel. Ezekiel 39:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat ja käyttävät aseet polttoaineeksi ja polttavat ne - pieniä ja suuria kilpiä, jousia ja nuolia, taistelunuijat ja keihäät. Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan." Hesekiel 39:9

 

"Sitten ne, jotka asuvat Israelin kaupungeissa, menevät ulos ja muuttavat ja käyttävät aseet polttoaineeksi ja polttavat ne" - sitten kun me huudamme turvaksemme ja tunnustamme tosi Jumalan Nimeä, me olemme silloin kaikki Jumalan kansaa/ihmisiä.

 

  Lue täysi ilmestys seuraavien linkkien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/fulfilled-en.html tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/fulfilled-en.html sekä

Kuinka Raamatun Jumala Ilmoittaa Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille Antamansa Lupauksen Meidän Aikanamme?

 

"Seitsemän vuoden ajan he käyttävät niitä polttoaineinaan" - RAUHA! Tämä tulee olemaan vallitseva tila kun Jumalan Nimi on lopulta tunnustettu. Sotimiseen tarkoitetut aseet poltetaan lopulta ja käytetään polttoaineena "seitsemän vuoden ajan" - tarkoittaen useita vuosia - ei ainoastaan seitsemää vuotta.

 

  Sotimiseen tarkoitetut "ydinkärjet" tullaan käyttämään rauhanomaisiin tarkoituksiin polttoaineena ydinvoimaloissa, eikä niitä enää käytetä sotimistarkoituksiin. Mitä muuta?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will not need to gather wood from the fields or cut it from the forests, because they will use the weapons for fuel. And they will plunder those who plundered them and loot those who looted them, declares the Sovereign LORD." Ezekiel 39:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä, koska he käyttävät aseita polttoaineena. Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät, julistaa Kaikkivaltias HERRA." Hesekiel 39:10

 

"Heidän ei tarvitse kerätä polttopuuta pelloilta tai kaataa niitä metsistä" - koska meillä on muita polttoaineresursseja, jotka tulevat sotimiseen tarkoitetuista aseista. Me emme tule tarvitsemaan paljoa öljyä, eikä puita tarvitse hakata suuria määriä. Me säästämme meidän luonnonvarojamme seuraavien sukupolvien nautittavaksi.

 

"Ja he ryöstävät niiltä, jotka ryöstivät heiltä ja ottavat saalista niiltä, jotka heiltä riistivät" - uskonnot ovat nyt tulleet paljastetuiksi, että he ovat pettäneet maailman ihmisiä, sillä he ovat tehneet/saattaneet ihmiskunnan uskomaan heidän olevan Jumalan puheihmisiä ja että he olisivat Jumalan antamana tehtävänä vastaanottaneet rahalahjoituksia, mutta se ei ole totta. Uskonnot eivät ole saarnanneet Jumalan tosi opetusta, vaan ovat jopa ensinnäkin laittaneet ihmiskunnan ylistämään väärää jumalaa!

 

  Siten uskonnot ovat varastaneet ja huijanneet ja pettäneet ihmiskuntaa. He ovat todellinen syy sille, miksi köyhyysongelmaa ei kyetä ratkaisemaan. He ovat todellisia ihmiskunnalta varastajia. Tämän Raamattuesityksen/paljastuksen kautta, Jumala saattaa nyt kaikki nämä uskonnolliset johtajat, televisioevankelistat, papit ja kirkkojen auktoriteetit maksamaan rikoksistaan, jonka he ovat tehneet ihmiskunnalle!

 

  Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" - tätä tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme. Väkivaltaa ja tappamisia tapahtuu joka puolella ja kaikki nämä tapahtumat ovat merkkejä "tulevasta suuresta ja pelottavasta HERRAN päivästä".

 

  Kuinka voi tulla pelastetuksi sitten, kun suuri ja pelottava HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

"Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet (on pelastuspaikka)" - Se ei ole enää se Vanha paikka nykyisessä Lähi-idässä, vaan Uusi Jerusalem, joka on nyt merten Saarilla idässä - Filippiineillä, sillä se on maa, josta Jumala kutsui Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan Hänen pyhän Nimensä!

 

  Asia on erittäin selvä, että ainoastaan he, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä tulevat pelastumaan.

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Ihmiset, jotka kutsuvat Jumalan Nimeä, tullaan kutsumaan Jumalan Kansaksi. Kyseessä ei ole enää Juutalaiset, jotka ovat ainoastaan kutsuttuja Jumalan Nimellä.

 

  Milloin profetia tapahtuu ja tuntevatko maailman ihmiset Jumalan Nimen?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset kutsuvat nimeä meidän HERRA JUMALA ISRAEL, niin Jumala tarkastelee kaikkia Hänen kansaansa kuuluvina, KAIKKI OVAT ISRAEL.

 

  Ja ensimmäistä kertaa ihmiskunnan historian aikana maailman ihmiset tulevat olemaan liittoutuneita yhteen ja on lopultakin rauha kaikkien valtioiden ja kansojen kesken!

 

  Me tulemme olemaan: Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala.

 

  Silloin on oleva yksi Herra ja Hänen Nimensä on yksi ja ainoa Nimi maailmassa!

 

  Mitä jos aikaisempi Israelin kansa - eli tämän päivän Juutalaiset eivät tunnusta Nimeä, jonka Maestro Evangelista on ilmoittanut, vaan he jatkavat sanomistaan, että heidän isiensä Jumala tulee aina olemaan heidän kanssaan. Mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

 

  Onko se totta, että Jumala ei ole enää nykypäivän Juutalaisten kanssa Lähi-idässä?

 

"Tämän näytti minulle Herra, Herra: Katso, oli korillinen kypsiä
hedelmiä. Ja hän sanoi: "Mitä sinä näet, Aamos?" Minä vastasin: "Korillisen kypsiä hedelmiä". Ja Herra sanoi minulle: "Minun kansani Israel on kypsä saamaan loppunsa: en minä enää mene säästäen sen ohitse."
Aamos 8:1-2

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Sovereign LORD showed me: a basket of ripe fruit."What do you see, Amos?" he asked. "A basket of ripe fruit," I answered. Then the LORD said to me, "The time is ripe for my people Israel; I will spare them no longer."

Amos 8:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämän Ylivertainen HERRA näytti minulle: Kori täynnä kypsiä hedelmiä. "Mitä sinä näet, Amos?" Hän kysyi. "Korillisen kypsiä hedelmiä," minä vastasin. Sitten HERRA sanoi minulle, "Aika on tullut Minun kansalleni Israelille; Minä en säästä heitä enää."

Aamos 8:1-2

"Minä en säästä heitä enää" - Todella, Jumala ei ole enää heidän kanssaan.

  Koskien tuhoja ja sotia meidän sukupolvemme aikana, kenellä on oikeus pyytää pelastusta Jumalalta?

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra."

Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.

Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never

forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. "Psalmi 9:10-11

 

  Jumala ei hylkää niitä, jotka kutsuvat Hänen Suurta Nimeään!

 

  Mikä on syy sille, että Maestro Evangelista on niin järkkymätön ja uskollisen luja ilmoittaessaan Jumalan Sanomaa maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

  Tämä on Maestro Evangelistan "kutsuminen", jonka hänelle on antanut Jumala. Jumala ei ole lähettänyt häntä käynnistämään tai perustamaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooseksena) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Ei ole enää hänen huolenaiheensa hyväksymmekö me hänen sanomansa vai emme.

 

  Mitkä ovat profeettojen vastuut ja velvollisuudet, kun he ovat Jumalan ennakolta maahan lähettämiä?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Son of man, I have made you a watchman for the house of Israel; so hear the word I speak and give them warning from me. When I say to a wicked man, 'You will surely die,' and you do not warn him or speak out to dissuade him from his evil ways in order to save his life, that wicked man will die for his sin, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the wicked man and he does not turn from his wickedness or from his evil ways, he will die for his sin; but you will have saved yourself." Again, when a righteous man turns from his righteousness and does evil, and I put a stumbling block before him, he will die. Since you did not warn him, he will die for his sin. The righteous things he did will not be remembered, and I will hold you accountable for his blood. But if you do warn the righteous man not to sin and he does not sin, he will surely live because he took warning, and you will have saved yourself." The hand of the LORD was upon me there, and he said to me, "Get up and go out to the plain, and there I will speak to you." Ezekiel 3:17-22 (NIV)

Suora suomennos:

 

"Ihmisen Poika, Minä olen laittanut sinut vartijaksi Israelin huoneelle; niin ollen kuule sana, jonka Minä puhun ja anna heille varoitus minulta. Kun Minä sanon pahalle ihmiselle, ´Sinä tulet varmasti kuolemaan, ´ ja kun sinä et varoita häntä tai puhu häntä luopumaan pahoista teistään pelastaakseen hänen elämänsä, tuo paha ihminen kuolee syntiensä takia, ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta miestä, eikä hän käänny pois hänen jumalattomuudestaan tai pahoilta teiltään, niin hän on kuoleva hänen synnissään; mutta sinä pelastat itsesi. Ja nyt kun oikeamielinen mies kääntyy hänen oikeamielisyydestään ja tekee pahaa ja Minä asetan kompastuskiven hänen eteensä, ja hän kuolee. Koska sinä et varoittanut häntä, hän kuolee syntinsä takia. Oikeamieliset teot joita hän teki, ei muisteta ja Minä pidän sinua vastuullisena hänen verestään. Mutta jos sinä varoitat oikeamielistä miestä olemaan tekemättä syntiä, hän tulee varmasti elämään, koska hän otti varoituksen vastaan, ja sinä olet pelastanut itsesi." HERRAN käsi oli minun ylläni siellä, ja hän sanoi minulle, "Nouse ylös ja mene laaksoon, ja siellä minä puhun sinulle." Hesekiel 3:17-22

 

  Webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta me voimme nähdä, että profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on jo ilmoittanut sanomat Raamatun kautta, jotka Jumala käski hänen näyttämään maailmalle. Siten, me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan nimi on mysteeri tai salaisuus. Se on ollut kauan ilmoitettuna webbisivulla: www.thename.ph jo vuodesta 2006 lähtien ja lukuisia uutisointeja/tiedotuksia ympäri maailmaa on asiasta ilmoitettu maailman ihmisille, jotta he olisivat asiasta tietoisia. Surullista kyllä, yksikään uutisia välittävä webbisivusto ei ole laatinut minkäänlaista kommentointia Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien.

 

Muista nyt hyvin tarkasti mitä Jumala tulee tekemään, kuten on asetettu aikaisemmin lukemassamme profetiassa:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:32-33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation;
a mighty storm is rising from the ends of the earth." At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the
earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:32-33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:32-33

 

  Me olemme nyt todistaneet TV:n ja Internetin kautta suuret määrät kuolonuhreja, joita ovat aiheuttaneet voimakkaat myrskyt iskien eri maihin. Tämä on vain ja ainoastaan esimerkki tai ennakko tulevasta seuraavasta sarjasta katastrofeja, jotka tulevat olemaan paljon pahempia ja tulevat vaatimaan paljon ihmishenkien menetyksiä. Näitä tapahtuu niin kauan kuin me emme tunnusta ja peläten kunnioita Jumalan Nimeä, jonka Jumala käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan ilmoittamaan koko maailmalle!

 

  Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta: Miksi me joudumme kokemaan monia sotia, tuhoja, vitsauksia ja muita katastrofeja aina meidän nykyiseen aikaamme asti?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu, että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat sinun kasvojesi edessä,"

Jesaja 64:1-2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Oh, that you would rend the heavens and come down, that the mountains would tremble before you! As when fire sets twigs ablaze and causes water to boil, come down to make your name known to your enemies and cause the nations to quake before you!"

Isaiah 64:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, kunpa voisit repiä taivaat ja tulla alas, niin että vuoret vapisisivat sinun edessäsi! Kuten tuli sytyttää tikut liekkeihin ja saa aikaan veden kiehumisen, tule alas tekemään sinun nimesi tunnetuksi sinun vihollisillesi ja saata kansakunnat kumartumaan sinun edessäsi!" Jesaja 64:1-2

 

"tuli sytyttää tikut liekkeihin" - tämä on maailman tila tällä hetkellä; seuraa uutisia ympäri maailmaa!

 

"vuoret vapisisivat sinun edessäsi" - Nämä ovat vulkaanisia purkauksia, joita me todistamme tapahtuvan nyt.

 

"tekemään sinun nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itseään tunnetuksi Hänen profeettansa kautta, Maestro Eraño Martin Evangelistan, niin että kaikki voisivat tietää, että tämä on nyt profetioiden täyttymyksen aikaa.

 

  Miksi Jumala tekee näitä asioita, tapahtumia (sotia, katastrofeja, nälänhätää ja tauteja) meille kaikille?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

 

"kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate" - koska me ylistämme ´Jeesusta´, jonka meille ovat opettaneet uskonnot, ja joka todellisuudessa tuli Jumalan rankaisemaksi omien väärintekojensa seurauksena! Me olemme sallineet itsemme tulla uskontojen pettämiksi ylistämään Jeesusta, joka oli todellisuudessa JUMALAN HYLKÄÄMÄ!

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia, jotka jakavat heitä erilleen.

 

"olet salannut kasvosi" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset ovat tehneet, Jumala ei vastaa niihin. He yhä huutavat heidän kunnioitettavien jumalien puoleen ja siksi Jumalan viha on suuri!

 

  Niille, jotka eivät kykene ymmärtämään tätä ilmestystä koskien suurta Jumalan Nimeä, Israel - minkälaisen luonteenmerkin he omaavat? He tulevat nyt paljastetuiksi Jumalan sanojen kautta:

 

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille"- Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on meidän aikanamme Jumalan puhemies.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, joita tullaan tarkastelemaan ja pitämään viisaina, ovat ne jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan nimen, koska he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän Jumalasta olevan opetuksen välillä.

 

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti" - Koska profeetta Miika sanoo " Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", tämä tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ole ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitettävissä hänen sauvaansa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa.

 

  Koska ne, jotka kykenevät ymmärtämään tämän ilmestyksen koskien Jumalan Nimeä, eli heillä on viisautta, niin siitä seuraa, että nuo ihmiset, jotka eivät tunnusta tätä ilmestystä koskien Jumalan Nimeä, on katsottavissa että he eivät omaa tarvittua viisautta tai heiltä puuttuu se kokonaan.

 

  Miksi he omaavat niin huonolaatuisen tiedon tason?

 

"Monet puhdistetaan, kirkastetaan ja koetellaan, mutta jumalattomat pysyvät jumalattomina, eikä yksikään jumalaton ymmärrä tätä, mutta taidolliset ymmärtävät." Daniel 12:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Many will be purified, made spotless and refined, but the wicked will continue to be wicked. None of the wicked will understand, but those who are wise will understand." Daniel 12:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Monet puhdistetaan, tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan, mutta jumalattomat jatkavat olemistaan pahoina. Yksikään jumalattomista ei ymmärrä, mutta jotka ovat viisaita, he ymmärtävät." Daniel 12:10

 

"Yksikään jumalattomista ei ymmärrä" - me tiedämme nyt mikä on heidän luonteenpiirteensä, jonka takia heidät on määritelty omaavan heikon luonteenlaadun.

 

  Kuinka ihmiset tehdään tahrattomiksi ja jalostetaan? Kuinka me voimme identifioida ihmiset, jotka omaavat itsessään viisauden meidän aikanamme?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

 

  Nuo ihmiset, jotka ovat kohdistuneina testaamiselle ja jalostamiselle, ovat ihmisiä, jotka ovat informoituja Jumalan Nimestä profeetan kuin Mooseksen (Maestro Evangelistan tällä webbisivulla) kautta ja niitä jotka valitsevat hyväksyä ja tunnustaa Jumalan Nimen. Heitä Jumala tulee tarkastelemaan Hänen kansanaan, kun taas nuo, jotka eivät tunnusta Jumalan nimeä, ovat katsotut olevan pahoja, koska he pilkkaavat Jumalaa olemalla tunnustamatta Hänen Nimeään, sillä tai vaikka Hän on Kaikkivaltias Luoja. Nuo ihmiset, jotka eivät käytä heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksymällä tosi Jumalan Nimen, miehen kautta, jonka Hän on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Kuka meidät jalostaa tai rikastaa tiedolla Jumalan tosi nimestä? Onko se totta, että Jumala lähettää sanansaattajan meitä varten, jotta ymmärtäisimme Hänen sanansa ja että hän myös parantaa tämän hetken uskontojen johtajien käsitystä Hänen sanastaan?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Jumala lähettää meillä Hänen Profeettansa, sen joka on lähetetty ennalta maahan kuin Mooses.

 

"Herra, jota te etsitte" - on tuleva aika, jolloin maailman ihmiset vielä tulevat huutamaan Jumalan puoleen, ja silloin maailman on kaaoksen vallassa, johtuen sodista, tuhoista, nälänhädästä ja muista tapahtumista.

 

  Eikä tämä ole maailman nykyinen tila? Millä nimellä he kutsuvat Jumalaa?

 

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," - liiton vuoksi, Jumala tulee lähettämään profeetan kuin Mooseksen ilmoittamaan Hänen Nimensä. Mooses, joka oli Juutalainen, hänen ei sallittu ilmoittaa Jumalan Nimeä, ja se johtui ´kirouksesta´, jonka profeetta Jeremia on ilmoittanut, Jer. 44:24-26. Ja koska Mooseksen ei sallittu ilmoittaa Jumalan Nimeä, niin siitä seuraa, että Jumalan liitto Israelin kansan kanssa ei astunut voimalliseksi, sillä Jumalan Nimi ei ollut tunnettu ja tiedossa.

 

  Kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19, Jumala lähettää profeetan "sinun kaltaisesi" - kuin Mooseksen, kun hän antoi hänen kansalleen Jumalan Kymmenen Käskyä. Tällä kertaa se annetaan koko maailmalle.

 

  Mikä on merkkinä siitä, että Jumalan "Profeetta" on meidän keskuudessamme? Onko se totta, että hän tulee olemaan se yksilö/henkilö, joka tulee symbolisesti/kuvainnollisesti puhdistamaan ja kohentamaan meidän ymmärrystämme Jumalan sanan suhteen koskien Hänen tosi Nimeään?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua.."

Malakia 3:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap." Malachi 3:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." Malakia 3:2-3

 

  Huomioi se, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua. Kun hän selventävästi kertoo sen profetioista ja siihen kirjoitetuista sanonnoista, niin opetukset ovat helposti kaikkien ymmärrettävissä. Niille monille ihmisille, jotka ovat kuulleet ja lukeneen hänen opetuksiaan, eivät kykene niitä kiistämään tai mitätöimään. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todella Jumalalta.

 

"Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua." - se on totta, hän on Jumalan lähettämä henkilö saattamaan meidät ymmärtämän Hänen pyhä ja tosi Nimensä!

 

  Ne, jotka kuulevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset, tulevat tuntemaan Jumalan Toden ja Suuren Nimen, meidän HERRA JUMALA ISRAEL.  He ovat niitä, jotka puhdistetaan kuin tulella.

 

  He ovat myös niitä ihmisiä, jotka tulevat kutsumaan Jumalaa Nimellä ja HERRA JUMALA ISRAEL tulee tunnustamaan heidät Hänen Kansakseen.

 

  Kyseinen Profeetta on mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Mikäli me kuuntelemme Jumalalta tulevia opetuksia, joita hän antaa meille, me voimme lopultakin tulla ja saavuttaa täyden ymmärryksen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

 

  Mitä Profeetta tulee tekemään?

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa." Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness." Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - koska profeetta tulee ilmestymään aikana, jolloin on monia Raamatun saarnaajia ja uskontojen johtajia. Sen mitä profeetta tulee tekemään, on, että hän ohjaa nämä saarnaajat ja uskontojen pastorit oikeaan, näyttämällä Jumalan tosi opetukset koskien Hänen pyhää Nimeään ja aitoa Jumalan sanaa koskien Jeesusta.

 

  Koko tämän artikkelin sanoma on kohdistettu tämän päivän uskontojen johtajien puhdistamiseksi Jumalan sanalla, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo. Jumala antaa heille mahdollisuuden myöntää heidän tekemänsä virheet ihmiskuntaa kohtaan.

 

  Mikäli nämä uskontojen saarnaajat eivät kuuntele profeetta kuin Moosesta - Mitä Jumala sanoikaan:

 

 Kun toiset eivät välitä tai kiinnitä tarvittavaa huomiotaan, niin mitä Jumala sanoo siitä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Sen vuoksi, että profeetan sanoma on Jumalan Sanaa, ei hänen omaansa.

 

   Entä kuinka Jumala tulee asettamaan nämä uskontojen johtajat vastuuseen, mikäli he eivät hyväksy Hänen sanaansa, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista puhuu Hänen Nimessään?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock. For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams." Jeremiah 25:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat." Jeremia 25:34

 

"teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat" -

 

Jumalan tuomio heidän (uskontojen johtajien) yllään on tapahtuva, heidän ei pitäisi enää odottaa aikaa, kun ihmiset heräävät uskontojen petoksesta.

 

 Vielä tärkeämpänä ja selkeyden vuoksi, Jumala ei lähettänyt Maestro Evangelistaa pyytämään tai vastaanottamaan yhtään lahjoitusta, eikä häntä ollut lähetetty aloittamaan uutta uskontoa. Hänen tehtävänsä on selkeän yksinkertaisesti toimittaa sanomat, joita Jumala käskee hänen näyttää meille Raamatun kautta.

 

  Mikäli me luemme Jumalan sanan 5. Mooseksen kirja 18:18-19, jossa Jumala sanoi, että meidän tulisi kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta, sillä aito profeetta on Jumalan lähettämä toimittamaan yksinomaan Hänen sanomansa. Tämä tarkoittaa, että KAIKKI nämä uskontojen johtajat, jotka vastaanottavat lahjoja, uhrilahjoja ja rahalahjoituksia, eivät ole Jumalan lähettämiä. He käyttävät Jumalan Sanaa ainoastaan pettääksensä sinua ja saadakseen sinun kovalla työllä ansaitsemasi rahat. Näiden uskontojen johtajien täytyy palauttaa KAIKKI rahalahjoitukset, kymmenykset ja omaisuudet, joita he ovat vastaanottaneet heidän kirkkojensa jäseniltä ja seuraajilta, heidän valhe-opetustensa takia.

 

  Jos me emme kuuntele Jumalan sanomaa, jonka Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista tuo, niin mitä Jumala sanoo ihmisistä, jotka eivät kuuntele ja ota vaaria "Hänen Sanastaan", jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo?

 

"Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa." Sananlaskut 1:22-29

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How long will you simple ones love your simple ways? How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge? If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster;

I will mock when calamity overtakes you - when calamity overtakes you like a storm,

when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD,

Proverbs: 1:22-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte teidän yksinkertaisia teitänne? Kuinka kauan pilkkaajat iloitsevat ivastaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Jos te olisitte vastanneet minun nuhteluuni, minä olisin vuodattanut sydämeni teidän puoleenne ja tehnyt ajatukseni tunnetuksi teille. Mutta koska te hylkäsitte minut, kun minä kutsuin, eikä yksikään huomioinut, kun Minä ojensin käteni, sillä te ette välittäneet yhdestäkään minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet minun nuhdettani, vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä tulen pilkkaamaan kun täystuho voittaa teidät - kun katastrofi kukistaa teidät kuin myrsky, kun tuho pyyhkäisee teidän ylitsenne kuin pyörretuuli, kun hätä ja ongelmat musertavat teidät."Sitten he kutsuvat minua, mutta Minä en vastaa; he etsivät minua, mutta eivät löydä minua. Koska he ovat vihanneet tietoa, eivätkä valinneet pelätä HERRAA." Sananlaskut 1:22-29

 

  Nämä jakeet puhuvat puolestaan. Tämä on Jumalan viimeinen kutsu.

 

"pelätä HERRAA" - Mitä se tarkoittaa?

 

"HERRAN pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

   Pelätä HERRAA on sama kuin Pelätä Hänen NIMEÄÄN - sinä voit aidosti ja todella sanoa pelkääväsi Jumalaa, vasta sitten kun sinä tunnet Hänen Nimensä ja tunnet Hänen Nimensä. Meidän täytyy kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelistaa.

 

  Kun katastrofit tulevat heidän elämäänsä, nuo ihmiset, jotka ovat pilkanneet Hänen Nimeään, he eivät saa enää Jumalalta vastausta, vaikka he kutsuisivat Hänen Nimeään.

 

  Jumala piti Hänen Nimensä Pyhänä laittamalla Juutalaiset - (ihmiset, jotka ovat kirjaimellisesti kutsutut Hänen Nimellään tai Nimessään) kirouksen alaisiksi, niin etteivät he enää voi mainita Hänen Nimeään ja se on rangaistus heidän epäjumalan ylistämisestään.

 

 Katso kuinka totena tuo kirous on tapahtunut heille. Kuinka onnekkaita me olemme, että meidän nykyisen sukupolvemme aikana, Jumala on tehnyt Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen aidon profeettansa kautta. Me voimme kutsua Häntä ja tulla Hänen ohjaamiksi tehdäksemme elämämme paremmaksi ja maailmasta paremman paikan elää.

 

  Jos sinä lukija - oletpa sitten uskontojen johtaja, saarnaaja tai vain seuraaja, mutta valitset olla piittaamaton tämän Jumalan tosi Nimen tuntemisen tärkeyden suhteen ja jopa vastustat sitä (kun sinä et ole ensinkään Jumalan lähettämä), niin ole valmistautunut hyväksymään Jumalan tuleva rangaistus hetkenä minä hyvänsä.

 

  Tämän takia kaikille niille, jotka ovat oppineet tosi Jumalan Nimen tämän artikkelin kautta. Älkää puhuko Jumalan nimestä suoraan muille ihmisille ja erityisesti perheenne jäsenille ja rakkaille pitääksenne Hänen pyhän Nimensä tulemasta pilkatuksi. Antakaa heidän lukea se itse tältä webbisivulta.

 

  Sinä, lukija, et voi nyt sanoa, että sinä et tunne tai tiedä Jumalan tosi Nimeä. On täysin sinusta itsestä riippuvaa annatko sinä kunnioitusta Hänen pyhälle Nimelleen Israel vai et. Se mikä on tärkeää Maestro Evangelistalle ja meille, jotka olemme kirjoittaneet nämä Raamattu ilmestykset on, että me olemme täyttäneet meidän tehtävämme Jumalalta tiedottaaksemme sinua.

 

  Tämä artikkeli on vain yksi Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksistä. Me suosittelemme, että sinä luet kaikki muut artikkelit, jotta saisit täyden ymmärryksen kaikista sanomista, jotka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen näyttää meille.

 

   Muista tämä: Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkumaan kaikkialla maailmassa, jotta ihmiset havahtuisivat huomaamaan maailman olevan kirottu. Nämä tapahtuvat loppuvat ainoastaan sitten, kun he lopettavat Pyhän Nimen, HERRA Jumala ISRAEL, pilkkaamisen ja hyväksyvät sekä tunnustavat Hänen sanansa, jotka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut koskien Hänen Nimeään, Jeesusta ja uskontoja!