AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 4

 

 

Millä tavoin Jumalan Nimi tulee olemaan sinetöitynä ihmisten mieliin ja sydämiin?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo HERRA: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä (minds - mieliinsä) ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa HERRA.' Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo HERRA; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa (pahuutensa) enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

"Minä panen lakini heidän mieliinsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - Ilmestyskirjassa 22:4 sanotaan "näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa", koska ihmiset tulevat tuntemaan ja kutsumaan Jumalan Nimeä.

 

Ei ole mahdollista nähdä kirjaimellisesti (fyysisesti) Jumalan kasvoja, sillä kukaan ei voi nähdä Jumalan kasvoja, kuten on kirjoitettu 2. Mooseksen kirja 33:22. 

 

"Minä panen lakini heidän mieliinsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - maailman ihmiset tulevat tuntemaan aidon Jumalan, huolimatta heidän asemastaan elämässä tai ihonväristään. Kaikki ovat varmoja siitä, että Jumala, jota he ylistävät, on yksi ja oikea Jumala.

 

"minä annan anteeksi" - Jumala tulee antamaan anteeksi kaikki meidän syntimme ja takaa meille uuden alun - raikkaan ja tuoreen alun jokaiselle Uusien Taivaiden ja Uuden Maan maailmassa.

 

Koska Jumalan uusi liitto tulee olemaan niiden kanssa, jotka kutsuvat Hänen Nimeään ja Jumala sanoi Jeremia 31:34, että "sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä". Tämä tarkoittaa sitä, että todellinen Pelastus tulee kutsumalla Jumalan nimeä, se ei ole koskaan ollut eikä tule koskaan olemaan kutsumista Jeesuksen nimeen, kuten apostolit ja uskonnot valheellisesti opettavat (Filippiläiskirje 2:9-11).

 

Sitten kun kaikki maailman ihmiset ylistävät Jumalan aitoa Nimeä ja tottelevat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, eli kuutelevat ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta (Opettaja Evangelistaa), niin millä tavoin apostolien ja uskontojen valheelliset opetukset tullaan muistamaan?

 

Luemme Jesaja 66:24:

  

"Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta (kapinoivat minua vastaan); sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle (koko ihmiskunnalle)." Jesaja 66:24

 

"katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka kapinoivat minua vastaan" - Tämä osoittaa ja viittaa valheellisten opetusten tehneisiin kuolleisiin kirjottajiin, siis apostolit ja kaikki ne, jotka ovat saarnanneet Jumalaa vastaan kapinoineen miehen, Jeesuksen opetuksia.

 

Ymmärtääkseen vielä enenmmän, että apostolien valheelliset kirjoitukset tulevat paljastetuiksi meidän aikanamme, luemme siitä:

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet, seisomassa valtaistuimen edessä, ja kirjat avattiin; ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja; ja kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan." Ilmestyskirja 20:12

 

"Ja minä näin kuolleet, suuret ja pienet" - Tämä puhuu ihmisistä, jotka kuolivat kauan aikaa sitten.

 

"ja kirjat avattiin" - Nämä ovat ihmiset, joihin on osoitettu Danielin kirjassa 12:2, ne jotka nousevat uudelleen, ei kirjaimellisesti, vaan kuvainnollisesti puhuen. Nämä ihmiset, jotka kuolivat kauan aikaa sitten, ovat kirjoittaneet kirjoja Jumalasta; nämä kuolleet, joihin on viitattu tässä, eivät ole ketään muita kuin profeetat ja apostolit.

 

"ja avattiin toinen kirja, joka on elämän kirja" - Tämä puhuu juuri tästä ilmestyksestä jota luet tältä webbisivustolta, koska nämä ilmestykset ovat nyt annetut miehen kautta, josta Jumala puhui ennakolta jo kauan sitten. Hän on Hänen profeettansa kuin Mooses, se yksi, jonka Jumala käskee puhumaan Hänen sanansa Hänen Nimessään, hän on Meastro Evangelista.

"elämän kirja" - Näiden ilmestysten kautta sinulla on nyt tuntemus aidosta Jumalan opetuksesta. Mikäli me tottelemme annettua, me saamme elää pitkän ja siunatun elämän tässä maailmassa. Näiden ilmestysten kautta sinä tulet tuntemaan toden ja väärän opetuksen koskien Jumalaa. Mikäli sallit itsesi olla petetty valheellisilla opetuksilla koskien Jumalaa, sinä tulet elämään kirottua elämää.

 

Totuus Jumalasta on se mitä on Raamatussa, todelliset Jumalan sanat ovat kirjoitetut Hänen profeettojensa kautta ja valheelliset opetukset Jumalasta ovat kirjoitetut ja opetetut apostoleiden kautta!

 

"kuolleet tuomittiin sen perusteella, mitä kirjoihin oli kirjoitettu, tekojensa mukaan" - Tämä tapahtuma kuvaa aikaa, jolloin heidän opetuksensa ovat arvioitavina ja tuomittavina sen perusteella ovatko ne Jumalalta vai eivät. Näiden ilmestysten kautta me voimme panna merkille sen, mitä todella tapahtui Jumalan miehille; kykenivätkö he täyttämään vai eivät, Jumalan heille antaman tehtävän.

 

Kuka heidät tuomitsee? Ensinnäkin, ottakaamme selville kuka on todellinen aito Tuomari. 

 

"Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on johdattajamme, Herra on meidän kuninkaamme; hän pelastaa meidät." Jesaja 33:22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For the LORD is our Judge, The LORD is our Lawgiver, The LORD is our King; He will save us);" Isaiah 33:22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä HERRA on meidän Tuomarimme, HERRA on meidän Lainantajamme, HERRA on meidän Kuninkaamme; Hän meidät pelastaa" Jesaja 33:22

 

Herra Jumala on aito tuomari ja lainantaja.

 

Millä tavalla Jumala tulee tuomitsemaan väärät opetukset meidän aikanemme? Luemme mitä Jumala sanoi Moosekselle:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Jumala tuomitsee petolliset kirjoittajat, (apostolit) Hänen profeettansa kuin Mooseksen välityksellä! Profeetta kuin Mooses on tuo yksi henkilö, joka tulee puhumaan Jumalan puolesta meidän aikanamme. Jumala opastaa häntä näyttämään meille (Raamatusta) ketkä ovat Hänen aitoja palvelijoitaan, jotka Jumala on käskenyt kirjoittamaan Hänen sanansa. Hän tulee opastamaan häntä (profeettaa kuin Moosesta) näyttämään meille ketkä nämä kirjoittajat olivat, jotka kirjoittivat valheellisesti Hänestä.

 

Tämä tuomio on nyt alkanut ja tämä on se mitä me kaikki olemme nyt todistamassa tämän webbisivun kautta, kuten profeetta kuin Mooses; Maestro Evangelista on jo aloittanut näyttämällä meille, että noiden joukossa, jotka ovat valheellisesti kirjoittaneet Jumalasta, olivat APOSTOLIT. Heidän kirjoitustensa kautta, sen mitä Kristityty väittävät olevan "Uusi Testamentti" (Kirjat Matteuksesta Juudakseen) ja niiden kautta he saattoivat ja laittoivat ihmiskunnan ylistämään miestä nimeltä Jeesus, kuin hän olisi Jumala. Perustuen aitoon JUMALAN SANAAN, sen mukaisesti mitä profeetat ovat kirjoittaneet (Vanhaan Testamenttiin), Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen, jonka kuolema aiheutui hänen omista väärinteoistaan, väittäen olevansa Jumalan poika ja toimittamalla opettaen Saatanan opetuksia.

 

 Jatkamme lukemistamme seuraavasta.

 

"Ja meri antoi ne kuolleet, jotka siinä olivat, ja Kuolema ja Tuonela antoivat ne kuolleet, jotka niissä olivat, ja heidät tuomittiin, kukin tekojensa mukaan. Ja Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen. Tämä on toinen kuolema, tulinen järvi. Ja joka (jonka nimi) ei ollut elämän kirjaan kirjoitettu, se heitettiin tuliseen järveen. " Ilmestyskirja 20:13-15

 

"Kuolema ja Tuonela heitettiin tuliseen järveen." - Mikä on tämä tulinen Järvi? Onko se kirjaimellisesti aito järvi?

 

Luemme uudelleen seuraavaan:

 

"Aivan kuten uudet taivaant ja uusi maa, jonka Minä teen, se tulee pysymään minun edessäni," julistaa HERRA, "niin myös teidän nimenne ja jälkeläisenne tulevat pysymään. Jokaisesta Uudesta Kuusta toiseen ja jokaisesta Sapatista toiseen, koko ihmiskunta on tuleva ja kumartaa minun edessäni, " sanoo HERRA. Ja he käyvät ulos katselemaan niiden miesten ruumiita, jotka ovat luopuneet minusta (kapinoivat minua vastaan); sillä heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi kaikelle lihalle (koko ihmiskunnalle." Jesaja 66:22-24

 

Me voimme nyt ymmärtää, että ei ole olemassa skenaariota, tapahtumasarjaa koskien tuomiota meidän kuolemanjälkeisessä elämässämme, koska Ilmestyskirjassa mainittu "tulinen järvi" on ainoastaan symbolinen. Se kuvaa nopeasti lähestyvää aikakautta, jolloin koko maailma jo tuntee totuuden Jumalasta ja on tullut herätetyksi uskontojen petoksesta.

 

"heidän matonsa ei kuole, eikä heidän tulensa sammu, ja he ovat kauhistukseksi koko ihmiskunnalle." - Ne "kuolleet ruumiit/miehet", joihin on tässä viitattu, ovat apostolit ja uskontojen johtajat. Koska se petos, jonka he ovat tehneet ihmiskunnan ylle, sen johdosta he ovat saattaneet ihmiskunnan kärsimään suurista sodista, täystuhoista/katastrofeista luonnossa, köyhyydestä ja taudeista jo enemmän kuin kaksi tuhatta vuotta. Siten on ainoastaan oikeamielistä, että heidän muistonsa on aina oleva vihattu ja loattu kauhistuksena.

 

Sen kautta mitä me olemme juuri lukeneet, avatkoon koko maailma nyt heidän silmänsä ja mielensä sen tosiasian edessä, että oppi koskien "Helvettiä", jota uskonnot ovat käyttäneet pelotellakseen ihmiskuntaa lahjoittamaan suuria summia omia rahojaan Kirkoille; olisi käytetty motivoimaan ihmisiä kuolemaan tai tappamaan toisiaan, oppi koskien "Helvettiä" EI OLE TOTTA! Itse asiassa he ovat juuri niitä, jotka ovat tuomitut symboliseen "tuliseen järveen".

 

Koko maailma on nyt tullut tiedotetuksi apostolien kirjoittamasta virhepäätelmästä Jumalan sanojen välityksellä (profeetan kuin Mooseksen suusta). Mikä toinen tapahtuma on tulossa?

 

Luemme siitä:

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." Ilmestyskirja 21:1

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." - Aivan kuten Ilmestyskirjassa Kappaleessa 20 mainittu "tulinen järvi" on symbolinen, niin on myös tämä Jumalan sana koskien Uusia Taivaita ja Uutta Maata. Tämä viittaa tapahtumaan, jossa kaikki maailman ihmiset asuvat ja ovat yhden aidon Jumalan alaisuudessa; ilman Saatanaa ja hänen enkeleitään. Tämä aika osoittaa, että uskontojen petos on mennyttä.

 

Mutta ennen kuin kyseinen kunniakas merkkitapahtuma esiintyy, mitä Jumala tekee ensin? Luemme uudelleen:

 

"Sillä tulella ja Hänen miekallaan HERRA tulee langettamaan tuomionsa ihmiskunnan ylle ja monet tulet olemaan niitä, jotka kaatuvat HERRAN lyömiä." Jesaja 66:16

 

"Sillä tulella ja Hänen miekallaan HERRA tulee langettamaan tuomionsa ihmiskunnan ylle" - ennen suurta tapahtumaa, Jumala tulee ensin langettamaan Hänen tuomionsa kaikkien ihmisten ylle, jotka eivät kuunnelleet Hänen sanojaan (jotka Hän lähetti aidon profeetan puhumaan Hänen Nimessään), vaan jatkavat uskontojen opetuksien ylistämistä, peläten kunnioittaen ja ylistäen miestä "Jeesusta", jota Hän on rankaissut ihmiskunnan pettämisestä väittäen olevansa Hänen ainosyntyinen Poikansa.

 

"ja monet tulet olemaan niitä, jotka kaatuvat HERRAN lyömiä." - Ne, jotka eivät kuuntele Hänen oikeamielistä sanomaansa, jonka Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan meille Raamatun kirjoituksista. Ei ole merkitystä kuinka suuri heidän lukumääränsä on, he tulevat kohtaamaan rangaistuksensa Jumalalta. Tämä on se, millä tavalla Jumala tulee asettamaan voimalliseksi ja käytäntöön Hänen varoituksensa, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19.

 

Mennäksemme tarkemmin yksityiskohtiin, luemme siitä:

 

"Mutta sinä, ennusta heille kaikki nämä sanat ja sano heille: Herra ärjyy korkeudesta, antaa äänensä kaikua pyhästä asunnostansa. Hän ärjyy väkevästi yli laitumensa. Hän nostaa kuin viinikuurnan polkijat huudon kaikkia maan asukkaita vastaan. Pauhina käy maan ääriin asti, sillä Herralla on riita-asia kansoja vastaan, hän käy oikeutta kaiken lihan kanssa: jumalattomat hän antaa miekalle alttiiksi, sanoo Herra." Jeremia 25:30-31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

                                                                                            

"Now prophesy all these words against them and say to them:" 'The LORD will

roar from on high; he will thunder from his holy dwelling and roar mightily against his land. He will shout like those who tread the grapes, shout against all who live on the earth. The tumult will resound to the ends of the earth, for the LORD will bring charges against the nations; he will bring judgment on all mankind and put the wicked to the sword,' "declares the LORD." Jeremiah 25:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt profetoi kaikki nämä sanat heitä vastaan ja sano heille:" ´HERRA karjuu korkeudestaan; Hän tulee ukkosen lailla pyhästä asumuksestaan ja jylisee mahtavasti Hänen maataan kohtaan. Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan. Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan; Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." Jeremia 25:30-31

 

"Hän huutaa kuin ne, jotka polkevat viinirypäleitä, huutaa kaikkia maan asukkaita vastaan." - Sen vuoksi, että Hän antaa nyt Hänen äänensä kuulua yli koko maailman Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan ilmestysten kautta.

 

"Sekasorto kaikuu maan äärestä toiseen, " - Tämä todistaa sen, että "profeetta kansakunnille" mainittu Jeremias 1:4-10 ei ole profeetta Jeremias itse, vaan luvattu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19  profeetta, joka tulee nousemaan selkeästi tunnettaksi meidän nykyisellä Internetin aikakaudella, kun ihmiset ympäri maailmaa voivat helposti jakaa ja päästä käsiksi tietoihin.

 

"sillä HERRA tahtoo tuoda vaateita kansakuntia vastaan;" - Niin kauan kuin maailman ihmiset ja maiden johtajat eivät tunnusta Jumalan aitoa Nimeä, kuten on ilmoittanut Jumalan Viimeinen Profeetta, niin tuhoisat tapahtumat jatkuvat ja käyvät yhä pahemmiksi.

 

Me emme voi enää sanoa, että aito ja tosi Jumalan Nimi on mysteeri tai salaisuus. Se on ollut ilmoitettuna webbisivulla, www.thename.ph vuodesta 2006 lähtien ja lukuisia webbiuutissivustoja ympäri maailmaa on tiedotettu siitä, jotta maailman ihmiset tulisivat tiedotetuiksi. Surullista kyllä, yhdelläkään verkkouutistoimiston webbisivustolla ei ole tehty ainoatakaan kommentointia Meastro Evangelistan ilmestyksistä.

 

"Hän tuo tuomion kaikelle ihmiskunnalle ja laittaa pahat miekan omaksi, ´ "julistaa HERRA." - Se tapahtuu nyt. Monet ihmiset kuolevat nyt tuhoisissa ja väkivaltaisissa uskonnollisissa sodissa. Kaikki uskonnolliset sodat Islamin ja Kristittyjen välillä sekä muiden uskontojen keskuudessa, niitä ei olisi koskaan tapahtunut, mikäli ihmiskunta ei olisi sallinut itsensä tulla petetyksi Jeesuksen ja Muhammedin väärillä väitteillä. Ihmisten olisi pitänyt totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 ja odottaa Hänen lupaamaansa profeettaa, joka tulee selittämään Hänen sanansa Raamatusta ja ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

Kuinka me voimme tietää, että Jumala on nyt aloittanut kaatamaan Hänen suuren vihansa? Jatkaaksemme:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation; a mighty storm is rising from the ends of the earth." Jeremiah 25:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Jeremia 25:32

 

Tämä "valtava myrsky" (sanottu profetiassa) ovat nämä nykyiset super myrskyt aiheuttavat tuhoa monissa maissa eripuolilla maailmaa ja erityisesti se, joka iski Filippiineille Marraskuussa 8. päivänä 2013 (Hirmumyrsky Haiyan tai Yolanda). Tuo sanottu tappava taifuuni on ainoastaan esimerkkinä muista tuhoisista tapahtumista, joita tulee tapahtumaan lähitulevaisuudessa.

 

Kuinka monet ihmiset tulevat kärsimään Jumalan vihasta?

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:32-33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan." Jeremia 25:33

 

Me olemme nähneet niin monia kuolemia tuon taifuunin jäljiltä, mutta vielä enemmän ihmisiä tulee kuolemaan tuhoisissa tapahtumissa, jotka ovat vielä tulossa. Suuren kuolleitten lukumäärän takia heidät jätetään hautaamatta. Meidän maailman ihmisten tulisi välttää tämänkaltaista ja se voidaan saattaa päätökseen ainoastaan hyväksymällä ja tunnustamalla aito ja oikea Jumalan Nimi.

 

Näiden tuhojen jälkeen, mikä on seuraava kammottava tapahtuma?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia." Jeremia 25:34

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.  For your time to be slaughtered has come; you will fall and be shattered like fine pottery." Jeremiah 25:34 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. Teidän aikanne tulla teurastetuiksi on tullut; te tulette kaatumaan ja särjetyiksi kuin hienoin keramiikka-astia. Jeremia 25:34

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat" - Seuraava tapahtuma tulee olemaan Jumalan tuomio uskonnollisten johtajien yllä. Ihmiset tulevat havaitsemaan, että syy minkä takia ei vastaa heidän rukouksiinsa (lopettaakseen tuhot tapahtumasta) on, että heidät on laitettu kutsumaan Jumalaa väärillä nimillä näiden uskonnollisten johtajien toimesta. Tämä on se syy, minkä takia se rangaistus, joka langetettiin väärien profeettojen ylle profeetta Elian aikana (1. Kun. 18:20-40) tulee tapahtumaan nyt uudelleen Jumalan profeetan kuin Mooseksen, Opettana Evangelistan tullessa.

 

"Teidän aikanne tulla teurastetuiksi on tullut;" - Maestro Evangelistan sanoma uskonnollisille johtajille ei ole uhkaus. Se on varoitus Jumalalta, kuten se on selkeästi kirjoitettu. Uskonnolliset johtajat, saarnaajat, teologit, uskonpuolustajat tullaan tuomitsemaan kansojen/ihmisten kautta, koska he ovat tehneet valtavan petoksen koko maailmaa kohtaan. He laittoivat ihmiset kutsumaan Jumalaa keksimillään väärillä nimillä ja vielä pahempaa, he laittoivat heidät ylistämään väärää jumalaa, josta ovat kirjoittaneet apostolit.

 

Jotta nämä uskonnolliset johtajat kykenisivät säästymään tulemasta ihmisten (joita he ovat pettäneet) teurastamiksi tuona päivänä, heidän täytyy kuunnella profeettaa (kuin Moosesta), Maestro Evangelistaa ja mitä hän on ilmoittanut sekä tunnustaa heidän ylläpitämänsä petos maailman ihmisiä kohtaan.

 

Pääsevätkö uskontojen johtajat pakenemaan Jumalan vihaa?

 

"Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:35-36

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture." Jeremiah 25:35-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:35-36

 

 "Ja paimenilla ei ole enää pakotietä," - He ovat pettäneet koko maailmaa heidän saarnaamisillaan. Minne he voisivat paeta, kun he ovat tehneet itsestään kyllin tunnettuja, jotta ihmiset, joita he ovat pettäneet heidän valheellisilla opetuksillaan, voivat etsiä ja jäljittää heidät helposti?

 

Onko se totta, että tämän päivän uskonnolliset johtajat ja kirkkojen johtajat ovat kohdennettavissa ja heitä kutsutaan nimellä Paimen?

 

"Ottakaa siis itsestänne vaari ja kaikesta laumasta, johon Pyhä Henki on teidät pannut kaitsijoiksi, paimentamaan Herran seurakuntaa, jonka hän omalla verellänsä on itselleen ansainnut." Ap.t. 20:28

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Keep watch over yourselves and all the flock of which the Holy Spirit has made you overseers. Be shepherds of the church of God, which he bought with his own blood." Acts 20:28 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Pitäkää tarkasti huolta itsestänne sekä kaikesta laumasta, jonka Pyhä Henki on laittanut teidän kaitsettavaksenne. Olkaa Jumalan kirkon paimenia, jonka hän osti omalla verellään." Ap.t. 20:28

 

"Olkaa Jumalan kirkon paimenia, jonka hän osti omalla verellään." - Kyllä, se on totta. Tämän päivän kirkkojen johtajat ovat kutsutut nimellä "Paimenet".

 

Nämä uskonnolliset saarnaajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Vielä pahempaa, he saarnaavat ihmisille väärää opetusta Jumalasta ja kaiken tämän he tekevät omaksi voitokseen, kuten Jumala sanoi seuraavassa:

 

"Israelin vartijat ovat kaikki sokeita, eivät he mitään käsitä; he ovat kaikki mykkiä koiria, jotka eivät osaa haukkua. He näkevät unta, makailevat ja nukkuvat mielellään. Ja näillä koirilla on vimmainen nälkä, ei niitä mikään täytä. Ja tällaisia ovat paimenet! Eivät pysty mitään huomaamaan, ovat kaikki kääntyneet omille teilleen, etsivät kukin omaa voittoansa, kaikki tyynni." Jesaja 56:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Israel's watchmen are blind, they all lack knowledge; they are all mute dogs, they cannot bark; they lie around and dream, they love to sleep. They are dogs with mighty appetites; they never have enough. They are shepherds who lack understanding; they all turn to their own way, they seek their own gain." Isaiah 56:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)"; He ovat kaikki mykkiä koiria. He eivät osaa haukullaan ilmaista; He makailevat ympäriinsä ja uneksivat, he rakastavat nukkumista. Kyllä he ovat ahneita koiria, Jotka eivät koskaan saa tarpeekseen. Ja he ovat paimenia, jotka eivät pysty käsittämään; He kaikki katsovat vain omaa kulkuaan, jokainen omaksi hyödykseen." Jesaja 56:10-11

 

"Israelin vartiomiehet ovat sokeita. He ovat kaikki välinpitämättömiä (vailla ymmärrystä)";" - Näissä jakeissa puhutaan kaikista Uskonnollisista johtajista, jotka myyvät heidän kirjojaan vakuuttaakseen Juutalaisille, että Jumala ei hylkää heitä. Heidät on nyt havaittu olevan tietoa ja ymmärrystä vailla, koska Jumala ei ole enää Juutalaisten kanssa Lähi-Idässä.

 

Kuinka on niiden ihmisten suhteen, jotka ainoastaan tahtovat elää rauhallista ja hiljaista elämää, mutta eivät tunnusta aitoa Jumalan Nimeä, mitä heille tapahtuu?

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta" Jeremia 25:37

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the LORD." Jeremiah 25:37 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Rauhanomaiset niityt tullaan autioittamaan HERRAN rajun vihan voimasta." Jeremia 25: 37

 

Ei ole olemassa mitään välimaastoa tai keskitietä. Joko sinä tunnustat Jumalan aidon Nimen tai et. Mikäli sinä hyväksyt Hänen sanomansa koskien Hänen suurta Nimeään, Jumala tulee säästämään sinut Hänen tuomioltaan, kuten on kirjoitettu Joel 2:31-32. Ja mikäli et, Hän tulee hylkäämään sinut kuolemaan kaikissa näissä tuhoissa, sodissa, väkivallassa ja vitsauksissa, joita tapahtuu meidän aikanamme. Kyseessä ei ole profeetta kuin Mooses, joka antaa tuomion. Jumala Itse on se yksi, joka tulee kohdetamaan tuomion.

 

Jatkamme:

 

"Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger." Jeremiah 25:38 (NIV)

 Suora suomennos:

 

"Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25: 38

 

"Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi" - Juuri niin kauan kuin ihmiset ja heidän johtajansa ylistävät väärää jumalaa, jonka ovat tehneet uskonnot, Jumala tulee tarkastelemaan heitä hyljättyinä ja alistaa heidät kärsimään ahdistusta ja epätoivoa.

 

Sen kaltainen olettamus, että "mikäli Mooseksen Jumala on olemassa, miksi Hän antaa näiden viattomien ihmisten kuolla?" ei ole enää voimassaoleva Jumalaa vastaan (kuten me voimme lukea tästä jakeesta), että vaikka nämä ihmiset ovat kuinka hyviä tekeviä ja tarkoittavia, mutta eivät tunnusta Hänen Nimeään, he eivät säästy Jumalan vihalta.

 

Onko se totta, että Jumala kaataa nyt Hänen vihansa meidän yllemme sen takia, että me emme tunnusta Hänen Nimeään?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

                                  

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

Edellä oleva Raamatun jae selkeästi asettaa tiedoksi, minkä takia Jumala ei kuule rukouksia, vaan kaataa Hänen vihansa maan ihmisten päälle. Se johtuu siitä, koska me emme kutsu Hänen aito ja tosi Nimeään.

 

Siitälähtien kun koko maailma havahtuu ja ymmärtää heidän virheellisen tuntemuksensa koskien Jumalaa ja yhdistyvät tunnustamaan aidon Jumalan Nimen (kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses), niin ainoastaan sitten Jumala saattaa heidät asumaan "Uusien taivaiden ja Uuden Maan" vaikutuksessa!

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 21:1:

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole." Ilmestyskirja 21:1

 

"eikä merta enää ole" - Miksi on kirjoitettu "eikä merta enää ole"? - Sen vuoksi, että silloin ei ole enää uskontoja, jotka aiheuttavat sekaannusta ja jakaantumista sekä usuttaisivat meitä toisiamme vastaan.

 

Siellä tulee olemaan yhtenäisyys ja rauha, koska Jumalan sanoma (Hänen profeettansa kuin Mooseksen kautta) lopettaa niiden hallintakauden, jotka ovat jatkaneet Jeesuksen hajottavaa ja jakavaa opetusta. Kuten me olemme lukeneet aikaisemmin, Jeesus on kauan aikaa sitten tunnustanut ja myöntänyt Luukas 12:49-53 totuuden, ettei hän koskaan tuonut rauhaa vaan hajotusta. Tuon tunnustuksen perusteella hän myös toi selkeästi esille sen totuuden, että hän epäonnistui Jumalan hänelle muotoileman tehtävän täyttämisessä. Ennemminkin hän seurasi Saatanaa ja levitti hänen valheellisia opetuksiaan. Kaiken kaikkiaan, todellinen syyllinen ei ole enää Jeesus, vaan kaikki uskonnot, jotka ovat jatkaneet apostolien ja Jeesuksen opetuslasten esittämien opetuksien levittämistä.

 

Ja lisäksi, "there was no longer any sea", myös tarkoittaa sitä, että aivan kuten aikaisemmat Israelilaiset olivat Jumalan vapauttamat heidän orjuudestaan Egyptin maasta (Hänen profeettansa Mooseksen kautta), kun Jumala jakoi vedet (2. Moos. 14), niin luvattu profeetta kuin Mooses tulee johdattamaan maailman ihmiset pois uskontojen vääristä ja jakauttavista opetuksista ja yhdistää heidät Jumalan Nimen alaisuuteen.

 

Silloin ei ole enää uskontoja, jotka jakaisivat meitä; me olemme yhdistyneitä yhden aidon Jumalan alaisuuteen!

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja Pyhän Kaupungin, Uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." Ilmestyskirja 21:2

 

"Ja Pyhän Kaupungin, Uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä"- Se ei tarkoita sitä, että Uusi Jerusalem tulee kirjaimelliseti alas taivaasta, kuten uskonnot saarnaavat. Tämä tarkoittaa, että Jumalan lupaus koskien Uutta Jerusalemia tulee nyt tapahtumaan meidän aikanamme.

 

Me olemme lukeneet, että syy minkä takia "Jerusalem" on tärkeä Jumalalle, johtuu siitä, että Hän teki valan sen olevan juuri Jerusalem, josta Hän tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi (2. Kun. 21:7). Siten, kun Jumala puhuu "Uudesta Jerusalmista", se tarkoittaa uutta kansaa/maata, missä Jumala tulee tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi, ja kyseessä ei ole mikään muu maa kuin Filippiinit. Se on juuri tässä saarivaltiosta, josta Jumala kutsui Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan Hänen Nimensä (Jesaja 24:14-15).

 

"valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." - Miksi Uusi Jerusalem oli kuvattu morsiamena?

 

Lukekaamme Raamattu-esitys, jonka Jumala on laittanut Hänen profeettans kuin Mooseksen suuhun jälleen kerran.

 

Luemme seuraavasta:

 

 "Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esi-isiensä kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

"sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." - Jumala kuvaa Hänen liittosuhteensa Hänen aikaisemman kansansa Israelin (Juutalaisten), kuin Aviomiehen ja Hänen vaimonsa liittona. Siten ollen se tarkoittaa sitä, että aivan kuten Aviomies antaa hänen nimensä vaimolleen, niin Jumala teki saman asian kun Hän antoi Nimensä aikaisemman Israelin Kansan kannettavaksi.

 

Kuitenkin, kun aikaisemmat Israelilaiset ylistivät muita jumalia ja he toistivat heidän esi-isiensä tekemät synnit, joka sai Jumalan jälleen kerran pyyhkimään ja poistamaan Hänen Nimensä tuntemuksen pois heidän mielistään (Jeremia 44:24-26) ja rikkoi Hänen liittonsa heidän kanssaan.

 

Kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 21:2 - "uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niinkuin morsian, miehellensä kaunistettu." - sen keskeisin sanoma on, että Jumala antaa nyt todellisen ja aidon tuntemuksen koskien Hänen Nimeään kaikille maailman ihmisille, ei Juutalaisten kautta, vaan Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan. Jumalan Viimeinen Profeetta tulee Filippiineiltä, saarivaltiosta, joka tulee nyt olemaan kutsuttu nimellä "Uusi Jerusalem"!

 

Ne, jotka hyväksyvät Jumalan aidon Nimen, Hänen säädöksensä koskien maata, joka tulee olemaan kutsuttu nimellä Uusi Jerusalem, ja tottelevat Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 (kuuntelevat ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Moosesta kun kyseessä on Hänen sanansa), niin he tulevat elämään ja nauttimaan elämästään tulevan "Uusien taivaiden ja uuden Maan" Aikaudesta.

 

Jatkaaksemme:

 

"Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:3


Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I heard a loud voice from the throne saying, "Look! God's dwelling
place is now among the people, and he will dwell with them. They will be
his people, and God himself will be with them and be their God."
Revelation 21:3 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä kuulin voimakkaan äänen valtaistuimelta sanovan, "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa, ja Hän asuu heidän kanssaan. He ovat Hänen kansaansa, ja Jumala Itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa." Ilmestyskirja 21:3

 

 "Katso! Jumalan asuinpaikka on nyt ihmisten keskuudessa" - Koska me voimme nyt suoraan kutsua Jumalan Nimeä. Ei ole enää tarvetta Kirkoille tai temppeleille tai ylistyksen paikoille.

 

Keitä he ovat?

 

"He ovat Hänen kansaansa" - he ovat ne ihmiset, profetoidut Sakarja 13:9 - Jumalan uusi kansa/ihmiset, jotka kutsuvat Hänen Suurta Nimeään!

 

Mikä on Jumalan siunaus niille, jotka valitsivat pelätä Hänen aitoa Nimeään; valitsivat olla osa Hänen Uutta Israelia; ja totella Hänen säädöksiään, lakejaan ja perussääntöjään, kuten on opettanut profeetta kuin Mooses?

 

"ja hän on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä, eikä kuolemaa ole enää oleva, eikä murhetta eikä parkua eikä kipua ole enää oleva, sillä kaikki entinen on mennyt." Ilmestyskirja 21:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death or

mourning or crying or pain, for the old order of things has passed away."

Revelation 21:4 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän pyyhkii jokaisen kyyneleen heidän silmistään. Siellä ei ole enää kuolemaa tai valitusta tai surua tai kipua, sillä vanha käytäntö on lopullisesti poissa." Ilmestyskirja 21:4

 

"Hän pyyhkii jokaisen kyyneleen heidän silmistään. Siellä ei ole enää kuolemaa tai valitusta tai surua tai kipua," - Sitten kun maailman ihmiset ovat uskollisia seuraamaan Jumalan aitoja opetuksia (kuten on selkeästi ilmoittanut profeetta kuin Mooses tässä artikkelissa), niin ei tule enää olemaan kirousta. Ei enää sotia eikä vitsauksia. Ihmiset elävät pitkän, rauhallisen ja terveen elämän.

 

"Siellä ei ole enää kuolemaa" - Tämä ei tarkoita kirjaimellisesti etteivät ihmiset enää kuole. Se tarkoittaa, että sitten kun he uskollisesti pitäytyvät ja noudattavat Jumalan erityistä käskyä olla tappamatta eläimiä ja syövät ainoastaan hedelmiä ja vihanneksia, niin he elävät pidempään kuin on tämän päivän elinajanennuste, kuten voimme lukea:

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen. He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn." Jesaja 65:20-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed."

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit. No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat. For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will long enjoy the works of their hands." Isaiah 65:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna. He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja muiden asua, tai istuta ja muut sen syövät. Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät; Minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä." Jesaja 65:20-22

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - Elää elämänsä täyteen mittaan täällä maan päällä. Tämä on elämä täynnä siunausta - erittäin pitkä, terveellinen ja yltäkylläinen elämä, mutta ei ikuisesti kestävä elämä.

 

"hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." - Meidän maailmassamme nykyisin, ne, jotka elävät satavuotta ovat ajateltuja olleensa onnekkaita, koska ovat saaneet elää niin pitkään. Sitten kun koko maailma elää Jumalan aidon sanan alaisuudessa, niin satavuotiaat ovat tarkastelussa kuolleet liian nuorina. Tämä vahvistaa sitä tosiasiaa mikä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 21:4 - "Siellä ei ole enää kuolemaa", se ainoastaan kuvaa pidennettyä elämää jokaiselle yksilölle.

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maassa, ei taivaassa.

 

"he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät." - Siellä ei ole enää karjanteurastamoita. Maanviljelys ja sen edistäminen tulee olemaan ihmiskunnan ainoa ruuanlähde. Tästä syystä ihmiset tulevat elämään enemmän kuin sata vuotta.

 

"Sillä niin kuin ovat puiden päivät" - meidän elämämme tulevat olemaan pidennetyt tässä maailmassa, ei taivaassa!

 

Jatkamme lukemalla Ilmestyskirja 21:5:

 

"Ja valtaistuimella istuva sanoi: "Katso, uudeksi minä teen kaikki." Ja hän sanoi: "Kirjoita, sillä nämä sanat ovat vakaat ja todet." Ilmestyskirja 21:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He who was seated on the throne said, "I am making everything new!"

Then he said, "Write this down, for these words are trustworthy and true."

Revelation 21:5 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän, joka istui valtaistuimella, sanoi, "Minä teen kaikki uudeksi!"Sitten hän sanoi, " Kirjoita tämä muistiin sillä nämä sanat ovat luotettavat ja aidot." Ilmestyskirja 21:5

 

"Hän, joka istui valtaistuimella, sanoi, "Minä teen kaikki uudeksi!" - Jumala, Yksi istuen valtaistuimellaan puhuu meille kaikille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kautta. Nyt Hän aloittaa tekemään kaiken uudeksi, joka tarkoittaa että me todistamme nyt, kuinka Jumala johdattaa ihmiskunnan ulos ja pois Hänen kirouksensa jatkumosta. Kirous edustaa vanhojen asioiden tilaa tai järjestystä (Saatanan petoksen alaisen maailman). Uusi asioiden järjestys tarkoittaa ja osoittaa Hänen siunauksiaan tai Hänen Aikakauttaan Hänen aitojen opetustensa alaisena. Nyt on täysin kyse meistä otammeko askeleen tuohon siunaukseen vai pysymmekö kirouksessa.

 

"Sitten hän sanoi, " Kirjoita tämä muistiin sillä nämä sanat ovat luotettavat ja aidot." - Tämä viittaa kaikkiin Raamattu-ilmestyksiin, jotka Jumala on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien Hänen suurta ja Pyhää Nimeä. Nämä ilmestykset ovat todistetut ja ylöskirjoitetut hänen lähiavustajiensa toimesta (kuten on profetoitu Sakarja Kappale 3 ja selitetty aikaisemmin tässä artikkelissa) ja sittemmin ladattu Internettiin webbisivuille www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

Tarkoituksena ei ole rakentaa ja perustaa uskonnollista ryhmää tai pyytää tai vastaanottaa lahjoituksia, vaan selkeän yksinkertaisesti levittää ja välittä tietoa maailman ihmisten hyödyksi ja pelastukseksi. Miksi Jumalan aito sanoma on ainoastaan ilmoitettuna Internetissä?

 

Sen vuoksi, että Jumala sanoi sen kauan aikaa sitten, että se tulee tapahtumaan Internetin kautta, jotta totuudet koskien valheita, joita ovat tehneet kirkot, koskien Hänen suurta ja pyhää Nimeään, tulisivat paljastetuiksi.

 

Luemme profetian Vanhasta Testamentista, joka tapahtuu meidän aikanamme:

  

"Minä nostin jälleen silmäni, ja katso: oli lentävä kirjakäärö. Ja hän sanoi minulle: Mitä sinä näet? Minä vastasin: Minä näen lentävän kirjakäärön, kahtakymmentä kyynärää pitkän ja kymmentä kyynärää leveän." Sakarja 5:1-2

 

"Lentävän kirjakäärön" tarkoitus on tuleva paljastetuksi, ei Sakarjan aikana, vaan meidän "teknologisella" aikakaudella. Se symbolisoi kehittyneitä kommunikointijärjestelmiä - sateliittiyhteyksiä, Internettiä, kaapeli-TV-verkkoa ja muita tekniikoita, joita ei ollut olemassa Sakarjan aikana. Sakarja, hänen aikanaan, hänelle annettiin ainoastaan etuoikeus nähdä vilkaisu tulevaisuuden tapahtumia.

 

"Lentävän kirjakäärön" kuva oli käytetty tarkoittamaan, että kyseisen profetian ei ole määrä tapahtua Sakarjan aikana. Se voidaan ymmärtää vasta, kun aito profeetta kuin Mooses tulee, sillä se on juuri hänen aikakaudellaan, kun ihmiset ymmärtävät sen merkityksen. Mikä on tämän ilmestyksen tarkoitus?

 

"Hän sanoi minulle: "Tämä on kirous, joka käy yli kaiken maan. Sillä tämän kirouksen mukaisesti siitä puhdistetaan pois jokainen varas, ja jokainen vannoskelija puhdistetaan siitä pois." Sakarja 5:3

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And he said to me, "This is the curse that is going out over the whole land; for according to what it says on one side, every thief will be banished, and according to what it says on the other, everyone who swears falsely will be banished." Zechariah 5:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja Hän sanoi minulle, "Tämä on se kirous, joka tulee kattamaan koko maailman; sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa yhdeltä osaltaan, jokainen varas saa rangaistuksensa, ja sen mukaisesti, mitä se tarkoittaa toiselta osaltaan, jokainen, joka vannoo vääryyden saa rangaistuksensa." Sakarja 5:3

 

"Lentävä kirjakäärö" symbolisoi kirousta, jonka Jumala on langettanut, osoittaen "varkaaseen" ja niihin, jotka "vannovat vääryyden".

 

Keitä he ovat ja mitä heille tulee tapahtumaan ajallaan?

 

"Minä lasken sen irti, sanoo Herra Sebaot, ja se menee varkaan kotiin ja sen kotiin, joka vannoo väärin minun nimeeni. Se jää sisälle hänen kotiinsa ja kalvaa sen loppuun asti, sekä sen puut että sen kivet." Sakarja 5:4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD Almighty declares, 'I will send it out, and it will enter the

house of the thief and the house of him who swears falsely by my name.

It will remain in his house and destroy it, both its timbers and its stones.' "

Zechariah 5:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA Kaikkivaltias julistaa, ´Minä lähetän sen ulos ja se tulee päätymään sisään varkaan taloon ja niiden taloon, jotka vannovat vääryyden minun nimeeni. Se tulee pysymään hänen talossaan ja tuhoaa sen, sekä puuosat että kivetykset´" Sakarja 5:4

 

Sanoma "Lentävä kirjakäärön" tapauksessa on suunnattu varkaisiin ja niihin, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimessä! Kuten on profetoitu, kaikki he tuhoutuvat ennalta määrättynä aikana ja myös heidän rakennuksensa tuhuotuvat.

 

Kuten me voimme lukea, tämä "Lentävä kirjakäärö" oli lähetetyy erityistä tehtävää varten ja se on tuhota talot varkailta sekä Jumalan Nimeen väärin vannovilta. Me voimme nyt havaita keitä nämä varkaat ovat, koska aito profeetta kuin Mooses (jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään) on tullut persoonassaan Opettaja Evangelista.

 

Varkaiden, jotka vannovat vääryyden Jumalan Nimeen talot ovat USKONNOT ja tämän artikkelin sekä muiden artikkeleiden kautta webbisivustolla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info koko maailma todistaa nyt, kuinka uskonnot ovat tuhoutumassa aidon Jumalan Nimen ja aidon Jeesuksen paljastumisen myötä.

 

Profeetta kuin Mooses, Moses, Maestro Eraño Martin Evangelista (lentävän kirjakäärön tai Internetin kautta) on tuonut selkeästi esille, että uskonnot ovat SYYLLISIÄ, kun ovat opettaneet vääriä nimiä Jumalalle ja laittaneet ihmiset ylistämään miestä, Jeesusta, jonka Jumala hylkäsi hakattavaksi ja ruoskittavaksi ihmisten kautta omien väärintekojensa takia.

 

Miksi he ovat "varkaita"? Kaikki ne rahajahjoitukset jotka nämä uskonnot ovat pyytäneet kuin suosionsoituksena kymmenysten ja muiden lahjoitusten muodossa heidän uskovilta seuraajiltaan tulee nyt tunnetuksi VALTAVANA HUIJAUKSENA, koska se mitä he ovat opettaneet Jumalasta, erityisesti Hänen Nimestään ja Jeesuksesta, ei ole totta.

 

Niille fanaattisille kirkkouskovaisille, jotka sanovat tulleensa rikkaiksi sen takia, että he ovat lahjoittaneet kymmenyksensä Kirkolle, on todella lapsekas argumentti. Heidän tulisi ymmärtää tulleensa rikkaiksi, koska he ovat olleet suuresti motivoituja kirkon petoksen takia (että mitä enemmän lahjoitat, niin sitä enemmän tulet siunatuksi taloudellisesti). Tämä petos on saanut heidät työskentelemään kovemmin ja on tehostanut heidän mieliään toimimaan paremmin heidän töissään ja tekemisissään.

 

Palaamme takaisin Ilmestyskirja 21:5:

 

"Hän, joka istui valtaistuimella, sanoi, "Minä teen kaikki uudeksi!"Sitten hän sanoi, " Kirjoita tämä muistiin sillä nämä sanat ovat luotettavat ja aidot." Ilmestyskirja 21:5

 

"Kirjoita tämä muistiin sillä nämä sanat ovat luotettavat ja aidot." - Jumalan kokonaisuudessaan kuuluva sanoma koskien Hänen suurta Nimeään on nyt profeetan kuin Mooseksen ilmoittama ja kirjoitettu muistiin sekä tallennettu (webbisivuille) hänen läheisten avustajiensa toimesta (kuten on mainittu profetiassa Sakarja 3).

 

Mitä tulee tapahtumaan?

 

"Ja hän sanoi minulle: "Se on tapahtunut. Minä olen A (Alfa) ja O (Omega), Alku ja Loppu. Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi." Ilmestyskirja 21:6

 

"Se on tapahtunut." - Koska maailman ihmiset eivät enää voi järkeillä, että he eivät tiedä aitoa Jumalaa Raamatusta, eivätkä tuntisi Hänen sanojensa aitoa merkitystä, sillä sen on nyt ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses ja hänen avustajansa. Maailman ihmiset tulevat nyt tekemään valintansa joko totella Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 eli kuunnella Jumalan profeettaa kuin Moosesta (Opettaja Evangelistaa) ja elää Jumalan siunauksessa (Jumalan Uusissa Taivaissa ja uudessa Maassa) tai pysyä uskontojen väärissä opetuksissa ja elää Jumalan kirouksessa ja tuhoutua.

 

"Minä olen Alfa ja Omega, Alku ja Loppu." - Profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta ihmiset voivat nyt ymmärtää sen, että Jumala, joka käski profeetta Mooseksen (Ensimmäisen) kirjoittamaan Luomisesta 1. Mooseksen kirjaan, on myös juuri sama Jumala, joka on ohjannut Opettaja Evangelistaa, Hänen profeettaansa kuin Moosesta (Viimeinen) siinä, millä tavalla valaista meitä Hänen sanastaan, kuten me olemme todistaneet tästä kyseisestä artikkelista.

 

"Minä annan janoavalle elämän veden lähteestä lahjaksi." - Jumala on elävien vesien lähde, kuten on kirjoitettu Jeremia 17:13, ja Hänen elävä sanansa on nyt tarjolla meitä varten Hänen aidon profeettansa kuin Mooseksen kautta sanotuilla webbisivuilla ja on saatavilla mihin aikaan tahansa.

 

Kaiken tämän aikaa uskonnot eivät ole kantaneet Jumalan aitoa opetusta, sillä sitten kun liityt heidän ylistykseensä, niin ennemmin tai myöhemmin (liittymisesi jälkeen) sinä maksat siitä.

 

Jatkaaksemme:

 

"Joka voittaa, on tämän (kaiken) perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." Ilmestyskirja 21:7

 

He who overcomes will inherit all this, and I will be his God and he will be my son.

Revelation 21:7 NIV

 

Kuinka me voimme ansaita tämän palkinnon "Minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani"?

 

Kuinka me voimme olla yhden aidon Jumalan alaisuudessa?

 

Luemme jälleen kerran:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niinkuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niinkuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" Sakarja 13:9

 

He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani. (He ovat minun kansani, ´ja he sanovat, ´Herra on meidän Jumalamme)" - Ollaksemme aidon Jumalan alaisuudessa, täytyy tunnustaa Hänen aito ja tosi Nimensä, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa. Ei ole olemassa toista keinoa tai tapaa ottaa vastaan kyseistä suurta palkinto Jumalalta.

 

Ja tämä siksi, jos luemme uudelleen:

 

"Joka voittaa, on tämän (kaiken) perivä, ja minä olen oleva hänen Jumalansa, ja hän on oleva minun poikani." Ilmestyskirja 21:7

 

"Joka voittaa, on tämän kaiken perivä" - Kun me tottelemme Jumalan sanaa 5. Mooseksen 18:18-19  kirjassa ja myönnämme, että olemme kuunnetteet uskontojen vääriä opetuksia (sekä olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi heidän taholtaan koko elämämme ajan), me tulemme vapauttamaan itsemme ja voittamaan entisen ja sitten Jumala tarkastelee meitä Hänen aitona kansanaan, Hänen lapsinaan!

 

Mitä tapahtuu niille ihmisille, jotka valitsevat olemaan kuuntelematta Jumalan aidon profeetan kuin Mooseksen sanomaa, eivätkä kykene hyväksymään Jeesuksen apostolien tai uskontonsa pettämiä? Millä tavalla Jumala kuvaa heitä ja mikä on Hänen tuomionsa heille?

 

"Mutta pelkurien ja epäuskoisten ja saastaisten ja murhaajien ja huorintekijäin ja velhojen ja epäjumalanpalvelijain ja kaikkien valhettelijain osa on oleva siinä järvessä, joka tulta ja tulikiveä palaa; tämä on toinen kuolema." Ilmestyskirja 21:8

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But the cowardly, the unbelieving, the vile, the murderers, the sexually immoral, those who practice magic arts, the idolaters and all liars - their place will be in the fiery lake of burning sulfur. This is the second death."

Revelation 21:8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta pelkurimaisten, epäuskovien, halpamaisten, murhaajien, seksuaalisesti moraalittomien, noiden jotka harjoittavt taikuuksia, epäjumalanpalvojien ja kaikkien valehtelijoiden - heidän paikkansa tulee olemaan tulinen järvi palaen rikkiä; Tämä on toinen kuolema." Ilmestyskirja 21:8

 

"pelkurimaisten, epäuskovien" - Näitä ovat ne ihmiset, joilla ei ole rohkeutta lukea ja tai hyväksyä sanomia, jotka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen ilmoittamaan Raamatun kautta annettujen webbisivujen kautta, vaan yhä valitsevat uskoa apostolien petokseen.

 

"halpamaisten, murhaajien, seksuaalisesti moraalittomien" - Tämä viittaa uskonnollisiin fundametalisteihin tällä hetkellä, jotka käyttävät heidän uskontoaan oikeuttamaan heidän rikoksiaan.

 

"noiden jotka harjoittavt taikuuksia, epäjumalanpalvojien ja kaikkien valehtelijoiden" - Näitä ovat uskonnolliset saarnaajat, jotka vaikka tietävät aidon Jumalan opetuksen olevan annetuilla webbisivuilla, yhä jatkavat väärien opetusten levittämistä sekä tekevät demonisia Jeesuksen ihmeitä pettääkseen ihmisiä.

 

Mitä tulee tapahtumaan?

 

"heidän paikkansa tulee olemaan tulinen järvi palaen rikkiä; Tämä on toinen kuolema." - Ainoastaan heille - kuten on kuvattu Jesajan kirjassa 66:24, tämä "tulinen järvi" ei ole konkreettinen tai kirjaimellinen helvetti, vaan ennemminkin puhuu tulevasta ajasta, jolloin nuo, jotka saarnaavat valheellisesti Jumalasta tullaan paljastamaan ja heidän muistonsa on oleva loattu ja vihattu ikuisesti.

 

Siten ollen, äärimmäinen rangaistus, jonka nämä saarnaajat ja vääryyden ylistäjät, ja aivan erityisesti nuo jotka puhuvat vastoin aidon profeetan kuin Mooseksen sanomaa, minkä he tulevat saamaan Jumalalta, on, että heidän nimensä ovat pitkään muistetut Hänen kansansa keskuudessa (tulevana Hänen Uusien Taivaiden ja Uuden Maan aikakaudella) ihmisinä, jotka eivät palanneet Jumalan tykö. Heidän nimensä tulee olemaan ikuisesti halveksittu.

 

Tämä ehdoton tärkeys jättää jälkeensä hyvä nimi ja hyvä perintö, on se minkä takia Kuningas Salomo kirjoitti seuraavan:

 

"Nimi on kalliimpi suurta rikkautta, suosio hopeata ja kultaa parempi." Sananlaskut 22:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"A good name is more desirable than great riches; to be esteemed is better than silver or gold." Proverbs 22:1 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hyvä nimi on paljon toivottavampaa kuin suuret rikkaudet; olla arvostettu on parempaa kuin hopea ja kulta." Sananlaskut 22:1

 

Vaikka me voimme elää pitkän elämän, me emme voi elää ikuisesti ja sen mitä me voimme jättää kuoltuamme, on meidän nimemme. Siten ollen, jos me teemme hyvää ja oikein ja tottelemme toden Jumalan aitoja käskyjä, me voimme olla varmoja, että me jätämme muistoksi hyvän nimen, joka tullaan muistamaan monien tulevien sukupolvien ajan.

 

Ja seuraavassa:

 

"Vanhurskaan muistoa siunataan, mutta jumalattomien nimi lahoaa." Sananlaskut 10:7

 

"The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot." Proverbs 10:7 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielisestä jäävä muisto on oleva siunaus, mutta väärintekijän nimi mädäntyy." Sananlaskut 10:7

 

Antaaksemme esimerkin, minkä takia oikeamielisen jälkeensä jättämä muisto on oleva siunaus - lukekaamme millä tavoin Jumala puhui Hänen oikeamielisistä miehistään:

 

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me: "Son of man, if a country sins against me by being unfaithful and I stretch out my hand against it to cut off its food supply and send famine upon it and kill its people and their animals, even if these three men—Noah, Daniel and Job—were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the Sovereign LORD." Ezekiel 14:12-14 NIV

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojennan minun käteni sitä vastaan lakkauttamalla sen ruuan saannin ja lähetän nälänhädän sen keskuuteen ja tapan sen ihmiset sekä heidän eläimensä, vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen HERRA." Hesekiel 14:12-14

 

Nooa, Daniel ja Job olivat Jumalan tarkastelun mukaan Hänen oikeamielisiä miehiään. Nämä kolme meistä olivat uskollisia Jumalalle. Huolimatta heidän kohtaamistaan koettelemuksista he eivät koskaan horjuneet, eikä Jumala koskaan luopunut tai hylännyt heitä.

 

Nyt me voimme ymmärtää, minkä takia on kirjoitettu "Oikeamielisestä jäävä muisto on oleva siunaus" Sananlaskut 10:7, siis koska näiden Jumalan oikeamielisten miesten menneiden tekojen kautta me voimme tuntea kuinka todella olla kuuliainen ja totella Jumalaa.

 

Me voimme ymmärtää minkä takia oli kirjoitettu Sananlaskut 10:7, että "väärintekijän nimi mädäntyy", koska me nyt tiedämme syyn minkä takia Jumala hylkäsi Jeesuksen ja hänen seuraajansa kuolemaan julmalla tavalla, eli koska he puhuivat vääryyttä Jumalasta ja pettivät monia.

 

Tästä syystä ei ole merkitystä, kuinka apostolit kätkivät totuuden Jeesuksesta heidän niin sanottuun Uuden Testamentin kirjoituksiin, koska he ovat joka tapauksessa paljastetut.

 

Lukekaamme mitä Kuningas Salomon sanoi Saarnaajan Kirjassa 12:12-14:

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Miksi Kuningas Salomo sanoi tämän? Mitä Pyhä Raamattu sanoo asiasta?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Look in the scroll of the LORD and read: None of these will be missing, not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather them together." Isaiah 34:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." Jesaja 34:16

 

 Meidän tulisi ainoastaan lukea Jumalan Sanaa, joka oli kirjoitettu Vanhaan Testamenttiin Pyhässä Raamatussa. Keille, (Raamatun kirjoittajien joukosta) Jumala antoi Hänen sanansa?

 

 "Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

         

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely the Sovereign LORD does nothing without revealing his plan to his servants the prophets."Amos 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Ylivertainen HERRA ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmaansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

 

Vain Jumalan profeetat olivat ne yksilöt, joille Jumala on antanut Hänen sanomansa ja siten ollen meidän tulisi ainoastaan viitata ja ohjata omaksumaan tietoa Jumalan profeettojen kirjoista, niin että emme olisi lopulta väsyneitä ja turhautuneita.

 

On täysin selkeästi eritelty, että meidän tulee ainoastaan lukea Jumalaa koskevia tietoja profeettojen kirjoituksista, joille Jumala on antanut Hänen salaisuutensa/suunnitelmansa, sillä nämä kirjat ovat kylliksi tunteaksemme totuuden Jumalasta.

 

Oppikaamme nyt tapa, jolla ylistämme Jumalaa.

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the duty of all mankind." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmiskunnan velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

Tapa ylistää Jumalaa on pelätä Häntä ja totella Hänen Käskyjään; tämä on ihmisen koko velvollisuus.

 

Tämä osoittaa, että kun me ymmärrämme merkityksen sanoille "Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä"; niillä viisas Kuningas Salomo vakuuttaa meille, että siten me täytämme meidän koko velvollisuutemme Jumalalle.

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

 "Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." - Jumala on todellakin tuonut kauan aikaa piilotettuna olleen apostolien petoksen tuomiolle Raamattu-ilmestysen kautta, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Opettaja Eraño M. Evangelistan suuhun.

 

Me voimme ymmärtää minkä takia Kuningas Salomo neuvoi meitä sen olevan ainoastaan ajanhukkaa opiskella muita kirjoja koskien Jumalaa, koska Jumala on vaatinut meitä ainoastaan kuuntelemaan Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettanssa kuin Mooseksen puhua meille Raamatun kautta. Meidän olisi tullut odottaa tätä miestä tulevaksi, eikä kuunnella uskontoja.

 

Nyt kun Jumalan aito profeetta kuin Mooses on noussut tunnistettavasti esiin, me emme voi enää luokitella, että on vaikeaa ottaa kuuleviin korviin Jumalan käskyn 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien Jumalan Viimeistä Profeettaa.

 

Tottelemalla käskyä KUUNNELLA Hänen sanojaan, jotka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen (jonka me tunnemme nimellä Opettaja (Maestro) Evangelista) ilmoittamaan meille Raamatun kirjoitusten kautta; ja PELKÄÄMÄLLÄ Jumalan rangaistuksen seurauksia, mikäli emme kuuntele Jumalan sanaa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19; me olemme todellakin Jumalan siunaamia tuntemaan sekä hyvän että pahan, koska me olemme nyt profeetan kuin Mooseksen (johon Kuningas Salomo myös viittasi 1. Kuningasten kirjassa 8:41-43) ohjaamat tuntemaan Jumalan opetukset sekä myös Saatanan opetukset Raamatusta, niin että me emme enää joudu petetyiksi!

 

Palaamme Ilmestyskirja 21:9:

 

"Ja tuli yksi niistä seitsemästä enkelistä, joilla oli ne seitsemän maljaa täynnä seitsemää viimeistä vitsausta, ja puhui minun kanssani sanoen: "Tule tänne, minä näytän sinulle morsiamen, Karitsan vaimon." Ilmestyskirja 21:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"One of the seven angels who had the seven bowls full of the seven last plagues

came and said to me, "Come, I will show you the bride, the wife of the Lamb."

Revelation 21:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä vitsausta, tuli ja sanoi minulle, "Tule, Minä näytän sinulle morsiamen, Lampaan vaimon." Ilmestyskirja 21:9

 

"Yksi niistä seitsemästä enkelistä, jolla oli seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä vitsausta, tuli ja sanoi minulle" - tässä mainitut enkelit symbolisoivat Jumalan sanomaa, kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses.

 

"jolla oli seitsemän maljaa täynnä seitsemän viimeistä vitsausta, tuli" - Tämä symbolisoi kärsimystä katastrofien ja tautien jatkumon takia, joka jatkuu juuri niin kauan kuin ihmiskunta kuuntelee Jumalan sanomaa, kuten on ilmoittanut Opettaja Evangelista Raamatun kautta.

 

 

"Tule, minä näytän sinulle morsiamen.." - Me olemme lukeneet, että "morsian" kuvaa niitä ihmisiä, joiden kanssa Jumalalla tulee olemaan uusi liitto. Heitä tullaan tarkastelemaan kuin "morsiamena", koska he kuuntelivat ja hyväksyivät Hänen profeettansa kuin Moosesksen ilmestykset koskien Hänen suurta Nimeään. He saavuttavat kunnian tulla KUTSUTUIKSI Jumalan aidolla Nimellä, aivan kuten morsian kandtaa hänen aviomiehensä nimeä heidän liittoon menemisensä jälkeen.

 

"Lampaan vaimon" - Lammas symbolisoi Jumalan aitoa profeettaa kuin Moosesta ja hänen kuuliaisuuttaan (kuin lammas paimentaan kohtaan) ottaa opikseen Jumalan käsky toimittaa meille Hänen sanomansa koskien Hänen (Jumalan) suurta Nimeä Raamatun kirjoituksissa. Hän on se symbolinen ´Aviomies´, koska kyseessä on hän, jolle Jumala on antanut täyden auktoriteetin toimittaa ihmiset, jotka kuuntelivat ja hyväksyivät hänen aidon Nimensä, olemaan Hänen uusi kansansa Israel.

 

Sinä voit ymmärtää tämän sitten kun otat kuuleviin korviisi profeetan kuin Mooseksen sanoman koskien suurta ja pyhää Jumalan Nimeä annettujen webbisivujen kautta, sinä tulet olemaan osa Jumalan uutta kansaa, Israelia. Kyseiset linkit olivat jo tarjotut tämän artikkelin alussa, joita voit klikata oppiaksesi niiden kautta.

 

Sinä saatat kysyä: Eikä Lammas, joka on kirjoitettu Ilmestyskirjaan, viittaakin Jeesukseen?

 

Uskonnot ovat jo kauan pettäneet ihmiskuntaa uskomaan, että aina kun sana "Lammas" on mainittu Ilmestyskirjassa, se automaattisesti viittaa ainoastaan Jeesukseen. Tämä väärä käsitys ja selitys on ohjannut ihmiset ylistämään ja nostamaan kunniaan väärän jumalan ja siten ollen Jumalan kirouksen alaisiksi. (5. Moos. 11:26-28)

 

Mitä tapahtui sen seurauksena, kun uskonnot saattoivat ihmiskunnan uskomaan heidän valheellisiin tulkintoihinsa ja selontekoihinsa?

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I warn everyone who hears the words of the prophecy of this book: If anyone adds anything to them, God will add to him the plagues described in this book."

Revelation 22:18 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat: Jos joku lisää jotain niihin, Jumala tulee lisäämään hänen kärsittäväkseen tässä kirjassa kuvatut vitsaukset." Ilmestyskirja 22:18

 

"Minä varoitan kaikkia, jotka kuulevat tämän profetian kirjan sanat" - Ilmestyskirjassa, Jumala antoi varoituksensa, että me emme saa lisätä mitä siihen on kirjoitettu, tarkoittaen, että me emme saa lisätä meidän omia selityksiämme jo kirjoitettuun tai muutoin tulemme kärsimään siihen kirjoitetut vitsaukset.

 

Mitä olivat nämä vitsaukset?

 

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed."

Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

"HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut." - Ne luvatut vitsaukset, jotka lankeavat kärsittäväksemme, mikäli ihmiset lisäävät heidän omia selityksiään jo kirjoitettuun, ovat niitä, joita ei ole edes merkitty ylös tai kirjoitettu muistiin. Siten, näiden tappavien viruksien kuten Ebola ja jatkuvien meidän aikanamme tapahtuvien voimakkaiden tuhojen, kuten tuhoisat hirmumyrskyt, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei rekisteröity tai koettu Mooseksen aikana), niin sitä ei voida enää kiistää, etteivätkö uskonnot olisi lisänneet heidän omia selityksiään Jumalan sanaan Raamatussa.

 

He ovat suoranaisesti vääristelleet ja saastuttaneet koko Jumalan sanoman Raamatun kirjoituksissa (ja erityisesti) koskien aitoa "lammasta" kirjoitettuna Ilmestyskirjaan. Saarnaajat ovat johdattaneet heidän seuraajansa olemaan tottelemattomia Jumalalle. Ja jatkuvasti ohjasivat heidät kärsimään Jumalan kirouksen alaisina, joka yhä koko ajan tapahtuu.

 

Mikäli nämä Raamattuoppineet olisivat saattaneet ihmiskunnan ymmärtämään, että Jumalan sana Raamatusta voi tulla selitetyksi ainoastaan profeetan kuin Mooseksen kautta (5. Moos. 18:18-19) ja siten me olisimme odottaneet hänen esiintuloaan, nämä vitsaukset eivät olisi koskaan tapahtuneet.

 

Koska ihmiskunta on joutunut kokemaan kaikki nämä traagiset kuolemat ja kärsimykset kaikista näistä vitsauksista ja tuhoista, jotka ovat aiheutuneet uskontojen tarkoituksenmukaisesta tottelemattomuudesta ja piittaamattomuudesta Jumalan varoitusta huomioimatta Ilmestyskirjassa 22:19, niin sitä ei voida enää kiistää, etteivätkö he (saarnaajat, pastorit, kirkkojen palvelustyöntekijät ja oppineet kaikista uskonnoista ja kulteista) olisi ihmiskunnan suurimpia rikollisia ja heitä täytyy rangaista samalla tavalla kuin myös maailman johtajia, jotka ovat havaitut syyllisiksi toimittamistaan rikoksita ihmiskuntaa kohtaan!

 

Ehdottoman tarkka selitys kirjoitetusta Jumalan sanasta on Viimeisen Profeetan suussa ja vakuutuksena meille, että se todellakin on Hän (Jumala), joka antoi profeetalle tarkat selitykset, niin Jumala antoi meille merkin ja se on: Että profeetta on puhuva Hänen Nimessään tai tulee ilmoittamaam meille Jumalan Nimen.

 

Me kaikki olemme eläviä todistajia siitä, että tuo merkki on ilmiselvästi ymmärrettävissä ja nähtävissä henkilössä Opettaja Eraño M. Evangelista. Jo pelkästään se tosiasia, että hän ei ole opiskellut tai suorittanut tutkimuksia Raamatun kirjoituksista tehdäkseen kyseiset ilmestykset koskien Jumalan aito Nimeä, todistavat sen, että Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa ja että hän on aito profeetta kuin Mooses.

 

Ja nyt kuulkaamme Jumalan sanat, jotka Hän laittoi Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien aitoa Ilmestyskirjassa mainittua "Karitsaa/Lammasta":

 

Luemme seuraavasta:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa/Lammasta vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

 

"mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas" - Kuten voimme lukea, tässä mainittu "Karitsa/Lammas" on se yksi, joka voitti ja oli voittoisa. Hänellä on titteli "herrojen Herra ja kuningasten Kuningas". Avaintekijä tunteaksemme, kuka tämä voittoisa aito "Karitsa" on (Ilmestyskirjassa), niin täytyy tietää sen miehen nimi, jolle Jumala on antanut tittelin "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra".

 

Kuka on tämä mies, joka on kutsuttu nimellä "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra"?

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niinkuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse," Ilmestyskirja 19:11-12

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I saw heaven standing open and there before me was a white horse,

whose rider is called Faithful and True. With justice he judges and

makes war. His eyes are like blazing fire, and on his head are many

crowns. He has a name written on him that no one knows but he himself."

Revelation 19:11-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Minä näin taivaan olevan avoinna ja siellä minun edessäni oli valkoinen hevonen, jonka ratsastaja on kutsuttu nimellä Uskollinen ja Totuudenmukainen. Oikeudenmukaisesti hän tuomitsee ja ryhtyy sotimaan. Hänen silmänsä ovat kuin loimuava tuli, ja hänen päässään on monta kruunua. Hänellä on nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." Ilmestyskirja 19:11-12

 

 "Minä näin taivaan olevan avoinna" - Tämä tapahtuu nyt, kun maailman ihmiset voivat nyt nähdä Maestro Evangelistan Raamattu-ilmestykset www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

"siellä minun edessäni oli valkoinen hevonen, jonka ratsastaja on kutsuttu nimellä Uskollinen ja Totuudenmukainen." - Symbolisoi profeetan auktoriteettia ja uskonnisuutta Jumalan sanoman toimittamisessa. Jeesus, joka oli Jumalan lähettämä Juutalaisesta maasta, on osittanut ja todistanut itsensä olleen petollinen hänen tehtävässään.

 

"Oikeudenmukaisesti hän tuomitsee ja ryhtyy sotimaan." - Jumala lähetti hänet ilmoittamaan Hänen totuutensa ja valaisemaan meitä Jumalan lakeja koskien ja kuinka uskonnot ovat väärin tulkinneet sen ja aiheuttaneet kaiken maailmassa tapahtuvan laittomuuden aina juuri tähän päivään saakka.

 

"silmänsä ovat kuin loimuava tuli" - yksikään ei kykene osoittamaan vääräksi tai kumoamaan ilmestyksiä Jumalan sanasta, jotka hän toimittaa maailman ihmisille, sillä hän on myös liiton sanansaattaja, kuten on kirjoitettu Malakia 3:1-6.

 

"nimi kirjoitettuna itseensä, jota ei tunne kukaan muu kuin hän itse." - ainoastaan Maestro Evangelista kykenee ilmoittamaan ja selittämään hänen auktoriteettinsa Jumalan Sanasta (Pyhästä Raamatusta) maailman ihmisille.

 

"ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God."

Revelation 19:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"hänen nimensä on Jumalan Sana" - Tulla nimetyksi arvonimellä "Jumalan Sana", tarkoittaa, että Jumala on lähettänyt sinut olemaan Hänen puhemiehensä. Se tarkoittaa sitä, että Jumala on laittanut Hänen sanansa sinun suuhusi julistaaksesi Hänen sanomansa.

 

Ymmärtääksemme tämän, tuntekaamme ensin se tapa, jolla Jumalan profeetat ovat heidän kansansa tunnistettavissa; kuinka heidät helposti tunnistaa ja erottaa? Maestro Evangelista sanoo, että se on profeettojen nimessä, josta heidän tehtävänsä on tunnettavissa. Heidän omien nimiensä kautta he ovat lähetetyt täyttämään erityistä tehväväänsä.

 

Otamme esimerkiksi Mooseksen, millä tavalla hänet oli nimetty? 

 

"Mutta kun lapsi oli kasvanut, toi hän sen faraon tyttärelle, ja tämä otti sen pojaksensa ja antoi hänelle nimen Mooses, sillä hän sanoi: Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä." 2. Moos. 2:10

 

Tämä oli hänelle annettu nimi, ja mikä oli hänen tehtävänsä Jumalalta?

 

"Hän vastasi (Ja Jumala sanoi): Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella." 2. Moos. 3:12

 

Tämä on Mooseksen tehtävä Jumalalta, joka on myös hänen nimensä merkitys, "Minä olen vetänyt hänet ylös vedestä." Hänen tehtävänsä on ainoastaan johtaa hänen kansansa ulos ja pois Egyptistä ja Jumala itse asiassa tulee tekemään ihmeet. Mikäli Jumala ei olisi avannut tai erottanut vesiä, jotta he pääsivät ylittämään kyseisen etäisyyden, niin sitten Mooses, hänen nimensä mukaisesti ei olisi täyttänyt hänen tehtäväänsä. Hän ei olisi ollut se "Mooses", joka oli lähetetty viemään hänen kansansa pois Egyptistä. Koska hän kykeni johtamaan hänen kansansa pois Egyptistä vesien halki, jotka Jumala oli erottanut, niin Mooses täytti tehtävänsä tai "merkin", joka oli myös hänen nimensä.

 

Ja nyt Jeesuksen tapauksessa, mikä on Joosefin ja Marian pojan tehtävä?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava (pelastava) kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

Jeesus oli lähetetty pelastamaan vain ja ainoastaan hänen kansansa Israel heidän synneistään, ei ihmiskuntaa (Kristittyjä). Tietääkö Jeesus hänen tehtävänsä olevan pelastaa hänen kansansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö." Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaa hänen kansansa Israelin pelastajaa. Hänen tuli pelastaa "hänen kansansa heidän synneistään".

 

Jeesus oli lähetetty erityisesti Israelin kansaa varten. Häntä ei ollut lähetetty kaikkia maailman ihmisiä varten. Siten ollen, uskonnot ovat harhaanjohtaneet maailman ihmisiä, kun ovat uskotelleet Jeesuksen pelastaneen heidät.

 

Jeesus kuoli omien syntiensä takia; teeskentelemällä ja laittamalla ihmiset uskomaan hänen olevan "Jumalan Poika" ja perustamalla hänen oman kirkkonsa. Hän ei seurannut Jumalaa ja hän oli kirottu.

 

Pelastiko hän hänen kansansa? Tiesivätkö hänen kanssaihmisensä, että hän tulisi pelastamaan heidät?

 

Mitä hänen kansaansa kuuluvat sanoivat kun hän kuoli? 

 

"Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:21

 

Totta, hänen kansansa toivoi, että hän pelastaisi heidät.

 

Mitä ei olisi tapahtunut, jos Jeesus olisi menestyksellisen onnistuneesti täyttänyt hänen tehtävänsä, eli pelastaa hänen kanssaihmisensä, Israelilaiset heidän synneistään?

 

"Ja sinä tulet kauhistukseksi, sananparreksi ja pistopuheeksi kaikille niille kansoille, joiden keskuuteen Herra sinut kuljettaa." 5. Moos. 28:37

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

You will become a thing of horror and an object of scorn and ridicule to all the nations where the LORD will drive you" Deuteronomy 28:37 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Teistä tulee kauhun kuva ja halveksunnan sekä pilkan kohde kaikkien kansojen keskuudessa, jonne HERRA teidät kuljettaa. " 5. Moos. 28:37

 

Ihmiskunnan viha heitä (Juutalaisia) kohtaan koko historian aikana on todiste siitä, että Jeesus ei pelastanut heitä heidän synneistään Jumalaa vastaan.

 

Nyt kun me tunnistamme ja ymmärrämme profeettojen nimen erityisen tärkeyden hänen tehtäväänsä kohtaan Jumalalta, niin me voimme myös ymmärtää minkä takia Karitsa/Lammas, joka pitää hallussaan titteliä "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra" omaa seuraavan nimen:

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan, ja hänen nimensä on Jumalan Sana." Ilmestyskirja 19:13

 

"hänen nimensä on Jumalan Sana" - Profeetan kuin Mooseksen koko nimi on Eraño M. Evangelista. Nimi tarkoittaa Englannin kielellä ilmaistuna "evangelist of the new era" or "new age evangelist!" Eli Suomeksi, "uuden aikakauden evenkelista" tai "uuden ajanjakson sanansaattaja!" Olemalla Jumalan sanansaattaja/evankelista uudella aikakaudella tarkoittaa sitä, että hän on nykyisen modernin päivän Jumalan puhemies - johdonmukaista hänen profeetaksi kuin Mooses-kutsumisen kanssa!

 

Tämän keskeisin sanoma on, että profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista (mies, jonka nimi tarkoittaa "JUMALAN SANA tai Jumalan Sanan kantaja") on VOITOKAS JUMALAN KARITSA (Ilmestyskirja 17:14) viitattuna Ilmestyskirjassa!

 

Maestro Evangelistan tehtävä on kaikkinensa saattaa meidät ymmärtämään Jumalan sana, ja sen hän on kyvykäs tekemään, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhunsa ja opettaa häntä mitä näyttää meille Raamatun kirjoituksista!

 

"Hänet on puettu Vereen kastettuun viittaan" - Mitä tarkoittaa "puettu vereen kastettuun viittaan"?

 

"Kuka tuolla tulee Edomista, tulipunaisissa vaatteissa Bosrasta, tuo puvultansa komea, joka uljaana astelee suuressa voimassansa? Minä, joka puhun vanhurskautta, joka olen voimallinen auttamaan." Jesaja 63:1

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Who is this coming from Edom, from Bozrah, with his garments stained crimson? Who is this, robed in splendor, striding forward in the greatness of his strength? "It is I, speaking in righteousness, mighty to save." Isaiah 63:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Kuka on tuo, joka tulee Edomista, Bosrasta, ja hänen vaatteensa ovat värjätyt purppuranpunaiseksi? Kuka on tämä, vyötettynä loistokkuuteen, harppoen tasapainoisesti eteenpäin suuruutensa tunnossa" Se olen Minä, puhuen oikeamielisyydessä, voimallinen pelastamaan" Jesaja 63:1

 

 "Kuka on tuo, joka tulee Edomista" - kyseessä ei ole Juutalainen, vaan Edomilainen tai muukalainen, jonka Jumala on valinnut olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Tämä ei ole Muhammed, koska hän ei koskaan ilmoittanut Jumalan aitoa nimeä Raamatun kirjoituksista.

 

"hänen vaatteensa ovat värjätyt purppuranpunaiseksi" - tulla suuren ahdistuksen aikana.

 

"vyötettynä loistokkuuteen" - merkki miehestä, joka on "puettu vereen kasteltuun viittaan", kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 19:13.

 

"voimallinen pelastamaan" - Pelastus, joka tulee hänen tuomistaan Jumalan suuren Nimen ilmestyksistään. 

 

"Miksi on punaa sinun puvussasi, miksi ovat vaatteesi kuin viinikuurnan polkijan? Kuurnan minä poljin, minä yksinäni, ei ketään kansojen joukosta ollut minun kanssani; minä poljin heidät vihassani, tallasin heidät kiivaudessani, ja niin pirskui heidän vertansa vaatteilleni, ja minä tahrasin koko pukuni. Sillä koston päivä oli minun mielessäni ja minun lunastettujeni vuosi oli tullut. Ja minä katselin, mutta ei ollut auttajaa, ja minä ihmettelin, kun ei kukaan tueksi tullut. Silloin minun oma käsivarteni minua auttoi, ja minun vihani minua tuki. Ja minä tallasin kansat vihassani ja juovutin heidät kiivaudellani; minä vuodatin maahan heidän verensä." Jesaja 63:2-6

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Why are your garments red, like those of one treading the winepress?

"I have trodden the winepress alone; from the nations no one was with me.

I trampled them in my anger and trod them down in my wrath; their blood spattered my garments, and I stained all my clothing. For the day of vengeance was in my heart, and the year of my redemption has come. I looked, but there was no one to help, I was appalled that no one gave support; so my own arm worked salvation for me, and my own wrath sustained me. I trampled the nations in my anger; in my wrath I made them drunk and poured their blood on the ground." Isaiah 63:2-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Miksi sinun asusteesi ovat punaiset, kuin ovat viinikuurnan polkijan? "Minä olen polkenut viinikuurnaa yksin; kansoista ei kukaan ole ollut kanssani. Minä olen polkenut heitä suuttumuksssani ja tallannut heitä alas raivossani; heidän verensä roiskui minun vaatteelleni ja tahrasivat kaikki minun asusteeni. Sillä koston päivä oli minun sydämessäni ja minun kostoni vuosi on tullut. Minä etsin katseellani, mutta kukaan ei ollut apunani, minä olin hämmästynyt, ettei kukaan antanut tukeaan; niin minun oma käsivarteni työsti pelastusta minulle, ja oma vihani ylläpiti minua. Minä tallasin kansoja vihassani; vihassani minä juovutin heidät ja kaadoin heidän verensä maahan." Jesaja 63:2-6

 

Maestro Evangelista tulee ilmestymään maailman ihmisten eteen aikana, jolloin on paljon väkivaltaa ja maiden johtajat eivät löydä vastauksia ja ratkaisuja kohtaamiinsa ongelmiin.

 

Palaamme Ilmestyskirjaan 19:14-16:

 

"Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee Kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan." Ilmestyskirja 19:14-15

 

"Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja." - Tämä vahvistaa sen, että hän on se mies, johon on osoitettu Jesajan kirjassa 49:1-10. Hänen suunsa oli tehty terävän miekan kaltaiseksi Jumalan toimesta. Hän on se Jumalan lähettämä, jonka on määrä toimittaa maailman ihmisille Hänen aito sanomansa.

 

Tämä vahvistaa, että hänen nimensä oli mainittu jo ennen hänen syntymäänsä.

 

Millä auktoriteetilla hän tekee tämän?

 

"Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "Kuningasten kuningas ja herrain herra." Ilmestyskirja 19:16

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"On his robe and on his thigh he has this name written: KING OF KINGS AND LORD OF LORDS." Revelation 19:16 (NIV)

Suora suomennos:

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi: KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA." Ilmestyskirja 19:16

"Hänen viittaansa ja reiteensä hänelle on kirjoitettuna tänä nimi" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti olla Jumalan puhemiehenä meidän sukupolvemme aikana. Tämä on symbolinen titteli, jonka Jumala on antanut Maestro Evangelistalle, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Kuka on aito "Kuningasten Kuningas ja Herrojen Herra"?

 

"Sillä Herra, teidän Jumalanne, on jumalain Jumala ja herrain Herra, suuri, voimallinen ja peljättävä Jumala, joka ei katso henkilöön eikä ota lahjusta (ei syyllisty puolueellisuuteen eikä ota vastaan lahjuksia)," 5. Moos. 10:17

 

Kuten me voimme lukea, Israelin Jumala on aito herrojen Herra. Koska Jumala on herrojen Herra ja siten ollen kuningasten Kuningas, eli se tarkoittaa sitä, että kuningasten Kuningas mainittuna Ilmestyskirjassa, on se mies, jonka Jumala on valmistanut ja nimennyt Hänen profeetakseen kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

Jumala sanoi, että kaikkien ihmisten tulisi kuunnella Hänen sanojaan, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen suuhun koskien Häen suurta Nimeään. Kaikki maailman johtajat ja Kuninkaat ovat nyt kehoitettuja lukemaan tai kuulemaan hänen Raamattu-ilmestyksiään.

 

Ja vielä lisäksi, kun maailman johtajat ja kuninkaat saivat Jumalalta käskyn kuunnella Hänen profeettansa kuin Mooseksen sanomaa, niin siitä seuraa se, että yhdelläkään näillä niin kutsutuilla uskonnollisilla saarnaajilla ei ole minkäälaista oletusarvoista auktoriteettia puhua Jumalasta.

 

Kun uskonnolliset johtajat eivät hyväksy tätä totuutta, niin se tarkoittaa, että he tekevät itsestään voimakkaampia kuin ovat heidän Kuninkaansa, Pääministerinsä tai muu johtava ministeri tai Presidentti heidän maassaan ja heidän tekoillaan he uhmaavat Jumalaa.

 

Koska uskonnoilla ei ole mitään mihin turvautua tai vedota ja edessä on kuin profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan kohtaaminen (mies, jolle on annettu titteli KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA), niin siten ollen voitokas KARITSA, josta on kirjoitettu Ilmestyskirjassa, mikä profetia tulee nyt täyttymään?

  

"Ja ne kymmenen sarvea, jotka sinä näit, ovat kymmenen kuningasta, jotka eivät vielä ole saaneet kuninkuutta, mutta saavat vallan niinkuin kuninkaat yhdeksi hetkeksi pedon kanssa. Näillä on yksi ja sama mieli, ja he antavat voimansa ja valtansa pedolle. " Ilmestyskirja 17:12-13

 

Maiden johtajat ja uskonnot kuten Kristillisyys ja Muslimit sekä muut kirkkokunnat ja kultit - vaikka ne ovat erilaisia ja ristiriidassa toisiaan kohtaan; he kunnioittaen pelkäävät ja ovat yhdistyneitä Jeesuksen nimeen, joka on myöskin Ilmestyskirjassa mainittu Peto:

 

Olkaa ystävällisiä ja lukekaa kuinka Jeesuksesta tuli symbolisesti Peto Ilmestyskirjassa luvussa 13:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/beast666-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/beast666-en.html tai https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/peto-pyhassa-raamatussa

 

Jatkaaksemme:

 

"He sotivat Karitsaa vastaan, mutta Karitsa on voittava heidät, sillä hän on herrain Herra ja kuningasten Kuningas; ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssansa." Ilmestyskirja 17:14

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"They will make war against the Lamb, but the Lamb will overcome them because he is Lord of lords and King of kings - and with him will be his called, chosen and faithful followers." Revelation 17:14 (NIV)

Suora suomennos:

"He ryhtyvät sotaan Karitsaa/Lammasta vastaan, mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas - ja hänen kanssaan ovat hänen kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat." Ilmestyskirja 17:14

"Karitsa" - Me luemme tässä Jumalan aidosta Karitsasta tai Jumalan valitsemasta miehestä täyttämään Hänen tarkoituksensa/suunnitelmansa. Se symbolisoi profeetan kuin Mooseksen uskollisuutta sen seuraamisessa, minkä Jumala on käskenyt häntä ilmoittamaan meille Raamatun kautta. Sitten kun uskonnot asettuvat vastustamaan Jumalan Sanan ilmestyksiä, jotkaa Maestro Evangelista (symbolinen "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra´) antaa maailman ihmisille, niin he silloin automaattisesti täyttävät profetian koskien heidän täydellistä tappiotaan.

 

"mutta Karitsa voittaa heidät, koska hän on herrojen Herra ja kuningasten Kuningas" - tämä on se auktoriteetti, jonka Maestrto Evangelista on vastaanottanut Jumalalta. Ne ilmestykset, jotka Maestro Eraño Evangelista tekee tunnetuksi ovat Jumalan Sana. Tästä syystä sillä mitä uskonnot tekevät, he eivät kykene voittamaan aitoa Jumalan Sanaa.

 

"ja hänen kanssaan" - hän tulee saamaan ihmisiä, jotka auttavat häntä; minkälaisia ihmisiä he ovat? "kutsutut, valitut ja uskolliset seuraajat" - heitä ovat ihmiset, jotka ovat kuulleet hänen ilmestyksiään alusta lähtien, ovat tehneet työtä ladatakseen hänen ilmestyksensä edellämainituille webbisivuilla, ovat omistaneet aikaa jakaa sitä Internetin kautta ja ovat alati pysyneet hänen kanssaan todistamassa tästä "päivästä".

 

"KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERROJEN HERRA" - Mooseksen aikana, se oli Mooses, joka puhui Israelilaisille Jumalan puolesta. Koska Jumala sanoi, että tuleva profeetta on "kuin Mooses", Jumala tarkoittaa, että kuuntelemalla profeetan kuin Mooseksen ilmestyksiä, on sama kuin kuuntelisi Häntä (Jumalaa). Jumala on yhteydessä meihin Hänen aidon sanomansa välityksellä. Tästä syystä Jumala antoi Hänen profeetalleen kuin Moosekselle kunniamaininnan/tittelin "kuningasten Kuningas ja herrojen Herra!"(Ilmestyskirja 19:11-16, Ilmestyskirja 17:14), joka täydellisesti kuvaa sitä auktoriteettia, jonka Jumala on antanut Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelistalle, niin että kaikki ihmiset voisivat kuulla hänen Raamatulliset ilmestyksensä.

 

Millä tavalla uskonnot vääryydellä tulkitsivat Jeesuksen olevan Karitsa?

 

Profeetta kuin Mooses näyttää meille, että uskontojen väärän kuvauksen antaminen Jeesuksen olemisesta mainittu "Karitsa", on merkitty tiedoksi myös Ilmestyskirjaan:

 

Aloitamme lukemaan siitä:

 

"Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä kirjakäärön, sisältä ja päältä (molemmin puolin) täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun." Ilmestyskirja 5:1

 

"Ja minä näin valtaistuimella-istuvan oikeassa kädessä" - Tämä on Mooseksen Jumala ja Raamatun profeetat!

 

"kirjakäärön, molemmin puolin täyteen kirjoitetun, seitsemällä sinetillä suljetun." - Tässä mainittu kirjakäärö osoittaa Raamattuun. Se on sinetöity seitsemällä sinetillä, koska Jumala antoi varoituksen Ilmestyskirjassa 22:19, että yhdenkään ihmisen ei pidä lisätä siihen, mitä on kirjoitettu Hänen profeettojensa (heidän kirjoituksiinsa Vanhassa Testamentissa) kautta ja mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan.

 

"Ja minä näin väkevän (mahtavan) enkelin, joka suurella äänellä kuulutti: "Kuka on arvollinen avaamaan tämän kirjan ja murtamaan sen sinetit?" Ilmestyskirja 5:2

 

"mahtava enkeli" - kuvattuna tässä on profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista. Me olemme lukeneet, kuinka se oli selitettynä Ilmestyskirjassa luvussa 10. Tämä tapahtuma kuvaa Jumalan profeetan kuin Mooseksen näkyvää ilmestymistä ja hänen haastettaan kaikille saarnaajille, että heidän täytyy ensin todistaa olevansa Jumalan 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 mainittu henkilö.

 

"Eikä kukaan taivaassa eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen." Ilmestyskirja 5:3

 

"Eikä kukaan taivaassa" - Jumala on tarkoittanut Hänen sanansa tulevan selitetyksi profeetan kautta, (siten ollen ihmisen, miehen) ei kirjaimellisen enkelin ja tästä syystä ei ole ketään taivaassa, joka voisi avata tai katsoa sen sisältöön.

 

"eikä maan päällä" - koska yksikään ihminen ei voi väittää pystyvänsä selittämän Jumalan sanaa hänen omien tutkimustensa ja opintojensa perusteella. Jumala on tarkoittanut Hänen Raamatun kirjoituksissa olevan sanansa tulevan ja olevan täydellisesti selitetty Hänen profeettansa kuin Mooseksen välityksellä (ei koska hän olisi opiskellut sitä), vaan koska kyseessä on HÄN (Jumala), joka laittoi ehdottoman tarkat selitykset Hänen profeettansa suuhun.

 

"eikä maan päällä eikä maan alla voinut avata kirjaa eikä katsoa siihen." - Eivät edes ne olennot, jotka Jumala loi asustelemaan ja olemaan maan alla, kuten Saatana ja hänen kanssaan pahat henkensä tai demonit, ei heillekään ole annettu auktoriteettia selittään Hänen (Jumalan) sanoja Raamatun kirjoituksista.

 

Koska ei ollut ketään aidon Jumalan profeetan lisäksi, joka selittäisi kirjoitukset, mitä tapahtui?

 

"Ja minä itkin kovin sitä, ettei ketään havaittu arvolliseksi avaamaan kirjaa eikä katsomaan siihen." Ilmestyskirja 5:4

 

Tämä sybmolisoi uskontojen turhautumista, koska he ovat nyt osoitetut olevan täysin vailla oikeutta selittää Jumalan sanaa.

 

"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle: "Älä itke; katso, jalopeura (Leijona) Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa (Root of David), on voittanut, niin että hän voi avata kirjan ja sen seitsemän sinettiä." Ilmestyskirja 5:5

 

"Ja yksi vanhimmista sanoi minulle" - Tämä kuvaa nykyistä uskontojen väitettä koskien sitä, kuka oli profeetta kuin Mooses. Kenen he ovat väittäneen olleen tämä sanottu profeetta?

 

"Älä itke; katso, jalopeura (Leijona) Juudan sukukunnasta, Daavidin juurivesa, on voittanut" - He ovat väittäneet, että Daavidin juuri on se henkilö, joka kykenee selittämään Raamatun kirjoitukset.

 

Kuka on tämä "Daavidin Juuri"?

 

Luemme asiasta:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuri(verso) ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Minä olen Daavidin Juuri(verso) ja Jälkeläinen" - Kuten me voimme lukea, Jeesus on Daavidin juuri. Tämä osoittaa sen, että Ilmestyskirjassa 5:5 kerrottu tapahtuma käsittelee uskontojen väitetttä, että Jeesus olisi tuo profeetta kuin Mooses, kuten hänen apostolinsa todistavat.

 

Luemme Jeesuksen apostoleiden todistuksen:

 

"Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta; häntä kuulkaa kaikessa, mitä hän teille puhuu.
23 Ja on tapahtuva, että jokainen, joka ei sitä profeettaa kuule, hävitetään kansasta.'" Apostolien teot 3:22-23

 

"Sillä Mooses on sanonut: 'Profeetan, minun kaltaiseni, Herra Jumala on teille herättävä veljienne joukosta" - apostolit väittivät, että Jeesus on tuo profeetta kuin Mooses, joka on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19.

 

Mutta mikäli tämä Jeesuksen apostoleiden todistus on totta, niin minkä takia Jeesus puhui seuraavalla tavalla Ilmestyskirjassa 22:16?

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Me olemme lukeneet selityksen, että tämä Jeesuksen nimenomainen lausunto ei ole Jeesuksen sen aikaisesti antama lausunto kun Ilmestyskirja on kirjoitettu. Se viittaa Jeesuksen antamaan tunnustukseen (silloin kun hän oli vielä elossa) koskien miestä tai Neuvonantajaa, jonka Jumala on lähettävä todistamaan totuuden hänestä (Jeesuksesta).

 

Tämä todistaa sen, että apostolit eivät kanna aitoa ja tosi todistusta Jeesusta käsitellen!

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti," Johannes 14:15-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"
If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever - "
John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te rakastatte minua, te tottelette mitä minä käsken. Ja minä pyydän Isältä, ja Hän antaa tielle toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti -" Johannes 14:15-16

 

On täysin selvää, että Jeesus ei kyennyt täyttämään onnistuneesti hänen tehtäväänsä, joka oli hänen ´nimensä´ tarkoitus, (Israelin pelastaja) ja niin hän pyysi Jumalaa lähettämään "toisen Neuvonantajan" ottamaan hoitaakseen hänen keskeneräiseksi jääneen työnsä Jumalan hänelle antamassa tehtävässä!

 

Sen mitä Jeesus teki, on samankaltainen tapahtuma kuin se mitä Mooses teki, kun hän epäonnistui täyttämään hänen tehtävänsä, jolloin hän pyysi Jumalaa valitsemaan toisen johtajan ohjaamaan Israelilaiset Luvattuun Maahan ja tämä oli Joosua (4. Moos. 27:12-19).

 

"toisen Neuvonantajan olemaan teidän kanssanne ikuisesti" - Se, joka tulee olemaan "ikuisesti" on Neuvonantaja, ei Jeesus.

 

Ja sitten kuin "Neuvonantaja", Maestro Evangelista tulee, hyväksytkö ihmiset hänet?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"the Spirit of truth. The world cannot accept him, because it neither sees him

nor knows him. But you know him, for he lives with you and will be in you."

John 14:17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"tämä totuuden Henki. Maailma ei kykene hyväksymään häntä, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä. Mutta te tunnette hänet, sillä hän asuu teidän kanssanne ja tulee olemaan teissä." Johannes 14:17

 

"totuuden Henki" - se opetus, jonka "Neuvonantaja" tuo, sitä ei tulla ensi alkuun hyväksymään, sillä kaikki nuo, jotka kuulevat näistä ilmestyksistä kokevat raskaaksi hyväksyä sen totuuden, että Jeesus on kumonnut Jumalan opetukset.

 

"Maailma ei kykene hyväksymään häntä" - "Neuvonantajan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen levittämän opetuksen suhteen, jonka uskontojen seuraajat ovat jo hyväksyneet tosiasiana. Sitten kun "Neuvonantaja" ilmoittaa aidon Jumalan sanan, niin maailman ihmiset tulevat havaitsemaan, että apostoleiden ja uskontojen opetukset ovat Saatanan opetuksia, jotka ovat ristiriidassa aidon Jumalan sanan kanssa.

 

"Mutta te tunnette hänet" - sillä sinä luet Maestro Evangelistan ilmestyksä juuri nyt.

 

Onko se totta, että tämä Neuvonantaja on juuri se yksi, jonka Jumala on lähettävä todistamaan Jeesuksesta? 

 

"Mutta kun Puolustaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, totuuden Henki, joka lähtee Isän tyköä, niin hän on todistava minusta." Johannes 15:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"When the Counselor comes, whom I will send to you from the Father, the Spirit of truth who goes out from the Father, he will TESTIFY about me. John 15:26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun Neuvonantaja tulee, jonka minä lähetän teille Isän tyköä, Totuuden Hengen, joka lähtee ulos jatkamaan Isän tyköä, hän tulee TODISTAMAAN minusta." Johannes 15:26

 

Hän on Maestro Eraño M. Evangelista, joka on profeetta kuin Mooses, joka tulee antamaan todistuksen Jeesuksesta.

 

"Isän tyköä" - Maestro Evangelista on Jumalan ennalta lähettämä olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses (5. Mooseksen kirja 18:18-19) paljastamaan ja ilmoittamaan Jeesuksen Todistuksen ja Jumalan Nimen, joka on todiste siitä, että hän on Jumalan ennalta maahan lähettämä.

 

Maailman ihmiset tulevat nyt lopultakin oppimaan uskontojen petoksesta ja läpikotaisin lopullisesti ymmärtävät, että on olemassa ainoastaan yksi Jumala, eikä Jeesus ole "Jumalan Poika", eikä myöskään Jumala saatikka profeetta kuin Mooses.

 

Miksi on tarve toiselle tai tälle Neuvonantajalle todistamaan Jeesuksesta?

  

"Jos minä itsestäni todistan, ei minun todistukseni ole pätevä." Johannes 5:31

 

Jeesus itse sen sanoi; hän ei voi antaa todistusta itseään koskien. Ja sitten, kuka sen tekee?

 

"On toinen, joka todistaa minusta, ja minä tiedän, että se todistus, jonka hän minusta todistaa, on pätevä." Johannes 5:32

 

Jeesuksella ei ole enää auktoriteettia todistaa itseään koskien. Se oli otettu pois häneltä.

 

Sinä saatat kysyä - mikäli apostolit ovat valehtelijoita, niin minkä takia me luemme Uutta Testamenttia?

 

Vastaus: Käyttäen yleistä ymmärrystä (maalaisjärkeä) - kuinka me voisimme tietää Apostoleiden valehtelevan ilman heidän kirjoituksiaan? Me emme voi vain yksinkertaisesti sanoa heidän olevan valehtelijoita ilman selkeää todistusta heidän valheistaan.

 

Vielä tärkeämpänä Maestro Evangelista sanoo:

 

"Jotta ja kun henkilö puhuu totta, se tarkoittaa ettei hänen sanoissaan ole valhetta, kun taas puhuttaessa tarkoituksellisesti valhetta, se tarkoittaa ettei tuon henkilön puheissa todistettavasti ole totuutta mukana, MUTTA silloin kun totuus on sekoitettuna valheeseen - sitä kutsutaan petokseksi ja se on juuri se, mitä apostolien kirjoitukset `Uudessa Testamentissa´ (Matteuksesta Juudaksen kirjaan) nimenomaisesti ovat - sekoitus totuudesta ja valheesta."

 

Tarkastaaksemme onko Apostolien antama selitys totta koskien tiettyä profetiaa Vanhasta Testamentista, meidän tulee lukea tuo profetia uudelleen. Jos se, mitä apostolit puhuvat ei ole sopusoinnussa profetiassa olevien Jumalan sanojen kanssa, niin sitten on varmaa, että apostolien saarnaamat todistus on petosta.

 

Paras esimerkki on 2. Samuelin kirja 7:12-14, jonka me olemme lukeneet hiukan aikaa sitten.

 

Tuossa profetiassa Jumala ei sanonut, että Hän tulee lähettämään kirjaimellisesti Jumalan Pojan (kuten apostolit kirjoittivat Heprealaiskirjeessä 1:4-5), vaan ainoastaan Daavidin jälkeläisen, joka tulee sitten vain ja ainoastaan palkituksi tittelillä (Jumalan Poika), sitten kun hän on kyennyt täyttämään tehtävän koskien Huonetta (temppeliä) Jumalan Nimelle, mutta jos hän tekee väärin - hän joutuu rangaistuksi ihmisten käsien kautta hakkaamisin, pilkkaamisin, ruoskimisin ja lopulta kohtaamaan julman kuoleman.

 

Jumala ei sanonut tuossa kyseisessä profetiassa, että Daavidin poika joutuu rangaistuksi meidän syntiemme takia, kuten apostolit ovat väittäneet.

 

Kuitenkin, jotta todella ymmärtäisimme Jumalan sanan profetioissa ja erityisesti koskien Jeesusta, on olemassa vain YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää se ja tämä johtaa meidät takaisin profeettaan kuin Mooses 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 johon Jeesus viittaa tai osoittaa Neuvonantajana Johanneksen evankeliumissa 14:26.

 

Mitä tämä kyseinen "Neuvonantaja", jolla on "Totuuden Henki", ja on myös profeetta kuin Mooses, tulee todistamaan?

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Tämä "Neuvonantaja", jolla on totuuden Henki tai Jumalan sana suuhunsa Jumalan laittamana, tulee todistamaan, että Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen, jonka Jumala lähetti tekemään Hänen kansalleen Israelille tunnetuksi Hänen suuri Nimensä, Huoneen kautta, jonka hänen esi-isänsä Kuningas Salomo rakensi. Kuitenkin, Jeesus epäonnistui, kun hän väitti olevansa Jumalan Poika ja rakensi kirkon omalle nimelleen. Todellakaan (Neuvonantaja) ei ole Muhammed kuten Muslimit ovat uskoneet, sillä hän ei todistanut totuutta siitä, että Jeesus oli ainoastaan Daavidin jälkeläinen; joka oli myös kirkas aamun tähti (tai mies jota Jumala rankaisi), koska hän opetti Saatanan opetuksia ja töitä ja näin aiheutti hajotuksen maailmaan.

 

Onko se totta?

 

Mikä odottamaton tapahtuma tulee olemaan ilmiselvä tässä maailmassa ja osoittaa sen milloin "enkeli" tai sanansaattaja, josta Jeesus aikaisemmin puhui, tulee selkeästi ilmoittamaan "kirkkaan aamun tähden" identiteetin?

 

"Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat." Jesaja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The grave below is all astir to meet you at your coming; it rouses the spirits of the departed to greet you -  all those who were leaders in the world;
it makes them rise from their thrones - all those who were kings over the nations."
Isaiah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki nuo, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki nuo, jotka hallitsivat kansojen yli kuninkaina. "Jesaja 14:9

 

"Hauta sinun alapuolellasi on valmis ottamaan sinut vastaan tulosi hetkellä;" - Symbolisoi tulevaa paljastusta koskien Jeesusta, että hän ei enää elä, vaan on ollut kuolleena kaiken tämän aikaa.

 

"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - se on tapahtuma, joka laittaa uskontojen, valtioiden ja organisaatioiden johtajat olemaan täysin yllättyneitä oppiessaan aidon identiteetin tälle "aamun tähdelle".

 

Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will all respond, they will say to you, "You also have become weak, as we are; you have become like us." " Isaiah 14:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He kaikki vastaavat, ja sanovat sinulle, "Sinusta on myös tullut heikko, kuten me olemme; olet tullut meidän kaltaiseksemme." Jesaja 14:10

 

He tulevat sanomaan, että heidän odotuksensa Jeesuksesta ovat olleet kaukana totuudesta. Että he ovat olleet väärässä heidän omissa luuloissaan, että Jeesus oli synnitön ja täydellinen - ja ainoastaan havaitakseen, että hän oli ainoastaan ihminen, mies, jota Jumala rankaisi hänen omien väärintekojensa takia.

 

"Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All your pomp has been brought down to the grave, along with the noise of your harps; maggots are spread out beneath you and worms cover you." Isaiah 14:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki sinun loistosi on laskettu alas hautaan, sinun äänekkäästi soivien harppujesi kanssa; toukat ovat levittäytyneet sinun allesi ja madot peittävät sinut."Jesaja 14:11

 

"madot peittävät sinut" - Jeesus ei noussut uudelleen, joka on täysin vastoin kaikkien odotuksia ja uskomuksia.

 

Millä tavalla Jeesus oli kuvailtu tässä profetiassa:

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How you have fallen from heaven, O morning star, son of the dawn! You have been cast down to the earth, you who once laid low the nations! " Isaiah 14:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka olet taivaasta pudonnut, Oi aamun tähti (kointähti), aamuruskon poika! Sinut on heitetty alas maahan, sinä, joka kerran alistit kansakuntia!" Jesaja 14:12

 

Tämä on jokaisen reaktio, kun "enkeli/Neuvonantaja" ilmoittaa/paljastaa aidon Jeesuksen todistuksen ja tekee sen tunnetuksi koko maailmalle.

 

 "Kuinka olet taivaasta pudonnut" - Kaikki ovat kuvitelleet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"joka kerran alistit kansakuntia" - kaikki maat ja valtiot ovat runneltuja hänen takiaan.

  

Ja muissa käännösversioissa: King James Version (KJV):

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

   

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä Lusifer, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

 

Uskontojen oppineet ja tutkijat ovat tarkoituksenmukaisesti yrittäneet piilottaa "aamun tähden" aidon ja todellisen identiteetin. He vaihtoivat ja nyt esittivät sen identiteetin olevan "Lusifer", joka on tarkasti yhtäläinen Jeesuksen tunnustuksen kanssa Ilmestyskirjassa 22:16.

 

Ja:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You said in your heart, "I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä valtaistuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella."Jesaja 14:13

 

 Todellisuudessa se oli Jeesus, joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen"." Luukas 22:69-70

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But from now on, the Son of Man will be seated at the right hand of the mighty God." They all asked, "Are you then the Son of God?" He replied, "You are right in saying I am." Luke 22:69-70 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta tästä lähtien, Ihmisen Poika tulee istumaan Mahtavan Jumalan oikealla puolella. "He kaikki kysyivät, "Oletko sinä sitten Jumalan Poika?" Hän vastasi, "Te olette oikeassa sanoessanne, että minä olen." Luukas 22:69-70

 

Jeesus oli kunnianhimoinen. Hän halusi mennä ylös taivaaseen ja tahtoi ihmisten tuntevan ja hyväksyvän hänen olevan "Jumalan Poika", vaikka se oli valhetta. Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi." Jesaja 14:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will ascend above the tops of the clouds; I will make myself like the Most High." Isaiah 14:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä asetun pilvien huippuja korkeammalle; Minä teen itseni tärkeäksi kuin on Kaikkein Korkein."Jesaja 14:14

 

Jeesus todella halusi olla kuin Jumala. Uskontojen valheiden kautta ihmiset ovat uskoneet Jeesuksen olevan jumala. Hän sanoi astuvansa taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But you are brought down to the grave, to the depths of the pit."

Isaiah 14:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta sinut heitettiin alas hautaan, syvyyksien onkaloiden syvimpään paikkaan." Jesaja 14:15

 

Kuten on profetoitu, hän kuoli häntä kohtaan säädetyn rangaistuksen täytäntöönpanon johdosta, hänen väärintekojensa seurauksena. (Viittaus: 2: Sam. 7:12-14)

 

 Jatkaaksemme:

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Those who see you stare at you, they ponder your fate:

"Is this the man who shook the earth and made kingdoms tremble,"

Isaiah 14:16 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Nuo, jotka näkevät sinut, tuijottavat sinua pitkään, he ihmetellen arvioivat kohtaloasi: "Onko tämä se mies, joka järisytti maata ja sai kuningaskunnat vapisemaan," Jesaja 14:16

"Onko tämä se mies" - tarkoittaa, että "kirkas aamun tähti" ei ole Saatana (Lusifer). Jokaikinen tulee sanomaan, että tämä mies on hajotuksen, jakaantumisen ja kärsimysten aiheuttaja, josta me kärsimme ja joudumme läpikäymään tällä hetkellä!

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"vankeja" - nuo, jotka ovat laittaneet heidän uskonsa Jeesukseen.

  

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niinkuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato. Jesaja 14:18-19

 

Hän kuoli eikä todella noussut ylös kuolleista. Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"you will not join them in burial, for you have destroyed your land and killed

your people. The offspring of the wicked will never be mentioned again."

Isaiah 14:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"et tule liittymään heihin hautaamisen kautta, sillä sinä olet maasi tuhonnut ja tappanut sinun kansasi. Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." Jesaja 14:20

 

Katso kirkkoihin - Jeesus on yhä naulittua ristille!

 

"Pahojen jälkeläisiä ei tulla enää koskaan mainitsemaan." - Koska Jeesus valitsi olla Käärmeen (Saatanan) siemen tai jälkeläinen 1. Mooseksen kirjassa 3:15, kun hän valitsi opettaa vastakkaista kuin mitä Jumala oli käskenyt.

 

Onko "aamun tähti" Saatana, kuten uskonnot kertovat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

Selkeästi on olemassa vain yksi Saatana, joka on myös Lohikäärme, käärme ja Paholainen. Saatana ei ole "ihminen, mies", kuten uskonnot ovat luulleet olevan.

 

Luemme jatkoa:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (Paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

Pyhä Raamattu on johdonmukainen Saatanan identiteetin ilmoittamisessa.

 

Kuka tunnusti olevansa "aamun tähti"?

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

"Enkeli" tai sanansaattaja on se, joka paljastaa aidon Jeesuksen: Että Jeesus on ainostaan "Daavidin juuriverso ja jälkeläinen" sekä myös "kirkas aamun tähti". Tämä on lopullinen ilmestys Jeesuksesta.

 

Jotta tietäisimme Pyhän Raamatun olevan johdonmukainen, lukekaamme toinen käännösversio samasta jakeesta:

 

Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos, Contemporary English Version (CEV):

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star." Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Siten, Jeesuksen todellinen ja aito identiteetti on ilmoitettu meidän aikanamme profeetan kuin Mooseksen, Opettaja Evangelistan, Jumalan, hänen suuhunsa laittamien sanojen kautta.

 

On täysin kiistämätöntä, että se mitä apostolit ovat kirjoittaneet ja todistaneet Jeesuksesta, että hän olisi Profeetta kuin Mooses; Jumalan Poika; Jumala; ja kuin yksi, joka on kuollut ihmiskunnan syntien takia; joka oli nostettu kuolleista elämään; ja tulisi kirjaimellisesti palaamaan tähän maailmaan, OVAT KAIKKI VALHEELLISIA TODISTUKSIA. Tämä tarkoittaa, että apostolit ovat esittäneet meille väärän ´Jeesuksen´ kaiken tämän aikaa.

 

Vahvistaaksemme, että apostolit ovat vääriä todistajia, luemme seuraavaan:

 

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false." Revelation 2:2 (NIV)

 

  Suora suomennos:

 

"Minä tiedä sinun tekosi, sinun kovan työsi ja sinun sinnikkyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja miehiä, että sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidät valheellisiksi." Ilmestyskirja 2:2

 

"sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidät valheellisiksi." - Profeetan kuin Mooseksen ilmestysten kautta aito Jumalan sana 2. Samuelin kirjassa 7:12-14 koskien minkä takia Jumala lähetti Jeesuksen ja sen perusteella me olemme todenneet apostolien kirjoitukset Jeesuksesta olevan todella vääriä todistuksia ja kuvitteellisia tarinoita.

 

Jeesuksen todistus Ilmestyskirjassa 22:16, (Daavidin juurena ja jälkeläisenä sekä kirkkaana aamun tähtenä sekä hänen lausuntonsa, että hän on lähettänyt enkelin/sanansaattaja todistamaan hänestä) tarkoittaa, että hän ei ole enää syyllinen tai vastuullinen vääriin opetuksiin, joita ovat jatkaneet ja ylläpitäneet uskonnot.

 

Apostolit ja opetuslapset ovat kuolleet jo kauan sitten, eikä heitä voida enää rangaista heidän petoksestaan sekä valheellisista opetuksistaan. Ne, joiden kuuluu tulla rangaistuksi, ovat uskontojen johtajat, sillä he ovat jatkaneet apostoleiden opetuksen ylläpitämistä.

 

Palaamme takaisin siihen, mitä on kirjoitettu Ilmestyskirjaan 22:16:

 

 "Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan sinun kauttasi tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Nyt, kun me ymmärrämme tämän Jeesuksen todistuksen viittaavan sanoihin, jotka hän teki ollessaan yhä elossa (koskien tulevaa Neuvonantajaa, jonka Jumala lähettää todistamaan hänestä), me voimme myös huomata, että sanojensa kautta hän lisäksi myönsi, ettei hän ole voitokas Jumalan Karitsa Ilmestyskirjassa luvussa 5, eikä myöskään Neuvonantaja tai myöskään profeetta kuin Mooses. Luemme asiaan:

 

"Ja minä näin, että valtaistuimen ja niiden neljän olennon ja vanhinten keskellä seisoi Karitsa, ikäänkuin teurastettu; sillä oli seitsemän sarvea ja seitsemän silmää, jotka ovat ne seitsemän Jumalan henkeä, lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I saw a Lamb, looking as if it had been slain, standing in the center of the throne, encircled by the four living creatures and the elders. He had seven horns and seven eyes, which are the seven spirits of God sent out into all the earth." Revelation 5:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu, se seisoi valtaistuimen keskiössä ja häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu" - Tässä ei ole kyseessä Jeesus, vaan AITO profeetta kuin Mooses.

 

Sinä voi panna merkille, että se oli kirjoitettu "kuin se olisi" tarkoittaen, että aito Karitsa ei kuollut niin kuin Jeesus, vaan tämä on elossa ja voi hyvin, julistaen Jumalan oikeamielistä sanomaa koko maailmalle.

 

"häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." - Tämä symbolisoi Opettaja Evangelistan voitelua Jumalan enkeliksi tai sanansaattajaksi, jonka me olemme lukeneet Sakarjan kirjasta luvusta 3.

 

Millä tavalla me todistamme, että Jeesus ei ole voitokas Karitsa, johon on viitattu tässä jakeessa?

 

Me olemme oppineet sen, kuinka Opettaja Evangelista (profeettana kuin Mooses), jolla on Jumalan sanat suuhunsa Jumalan laittamana, on myös OKSA mainittuna profetiassa Jesajan kirja Kappale 11.

 

"Kuule, Joosua, ylimmäinen pappi, sinä ja sinun ystäväsi, jotka edessäsi istuvat. Sillä ennusmerkin miehiä he ovat; sillä katso, minä annan tulla palvelijani, Vesan." Sillä katso: kivi, jonka minä olen asettanut Joosuan eteen - siihen yhteen kiveen päin on seitsemän silmää! Katso, minä kaiverran kaiverrukset (muistokirjoituksen) siihen, sanoo Herra Sebaot (sanoo HERRA Kaikkivaltias), ja otan pois tämän maan pahat teot (synnit) yhtenä päivänä. Sinä päivänä te kutsutte, kukin ystävänsä, viinipuun ja viikunapuun alle(, julistaa HERRA Kaikkivaltias)." Sakarja 3:8-10

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Listen, O high priest Joshua and your associates seated before you, who are men symbolic of things to come: I am going to bring my servant, the Branch.

See, the stone I have set in front of Joshua! There are seven eyes on that one stone, and I will engrave an inscription on it, ' says the LORD Almighty, 'and I will remove the sin of this land in a single day. "'In that day each of you will invite his neighbor to sit under his vine and fig tree, ' declares the LORD Almighty." Zechariah 3:8-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun kumppanisi asetettuina istumaan sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Katso, tuo kivi, jonka Minä olen asettanut Joosuan eteen! Siinä kivessä on seitsemän silmää ja Minä tulen kaivertamaan kirjoituksen siihen, ´sanoo HERRA Kaikkivaltias, ´ja Minä tulen poistamaan tämän maan synnit yhdessä päivässä. ´" Sinä päivänä jokainen teistä tulee kutsumaan naapurinsa istumaan hänen viiininsä ja viikunapuunsa alle, ´julistaa HERRA Kaikkivaltias." Sakarja 3:8-10

 

"´Kuuntele, Oi korkea pappi Joosua ja sinun kumppanisi asetettuina istumaan sinun edessäsi, jotka ovat symbolina tulevista asioista: Minä tuon minun palvelijani, Oksan." Katso, tuo kivi, jonka Minä olen asettanut Joosuan eteen! Siinä kivessä on seitsemän silmää ja Minä tulen kaivertamaan kirjoituksen siihen, ´sanoo HERRA Kaikkivaltias," - Me voimme lukea, että profeetallinen Joosua (joka on myös symbolinen "Oksa") sai Jumalalta kiven, jossa oli seitsemän silmää - mitä tämä seitsemän silmää tarkoittaa?

 

Luemme uudelleen Ilmestyskirja 5:6:

 

"Sitten Minä näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu, se seisoi valtaistuimen keskiössä ja häntä ympäröivät neljä olentoa sekä vanhimmat. Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." Ilmestyskirja 5:6

 

"näin Karitsan, näyttäen kuin se olisi teurastettu" - tämä ei ole Jeesus, sillä hän on ollut kuolleensa jo kauan aikaa. Kyseessä on Maestro Eraño M. Evangelista; se voideltu ja mies, joka on lopulta täyttänyt Jumalan sanan tehtävänä saattaa Jumalan Pyhä Nimi tunnetuksi kaikkialla maailmassa.

 

"näyttäen kuin se olisi teurastettu" -Jumalan tarkastelun alaisena, sillä Hän katsoo kuolleina niitä, jotka uskovat uskontojen valheellisiin opetuksiin. Se on kirjoitettu "näyttäen kuin se olisi teurastettu", koska siinä kuvataan, kuinka profeetta kuin Mooses kuului näihin uskontojen valheellisiin opetuksiin uskoviin ja sitä millä tavalla Jumala otti hänet pois siitä ollakseen Hänen palvelijansa.

 

"sarvet" - voiman ja auktoriteetin symboli.

 

"seitsemän" - sillä ei ole loppua.

 

"Hänellä oli seitsemän sarvea ja neljä silmää, jotka ovat seitsemän Jumalan henkeä lähetetyt kaikkeen maailmaan." - tarkoittaa profeetan kuin Mooseksen olemista symbolisena "Karitsana" kantaen ikuista Jumalan Sanaa tai "seitsemää henkeä" kaikille maailman ihmisille. Hän on tuo Jumalan profeetta kaikille kansoille, kuten on kirjoittanut profeetta Jeremia Jeremiaan kirjassa 1:4-10.

 

Nyt kun me tiedämme kuka on aito voitokas Jumalan Karitsa, me voimme nyt saada otteen seuraavien jakeiden merkityksestä:

 

"Ja se tuli ja otti kirjan valtaistuimella-istuvan oikeasta kädestä. Ja kun se oli ottanut kirjan, niin ne neljä olentoa ja kaksikymmentä neljä vanhinta lankesivat Karitsan eteen, ja heillä oli kantele kullakin, ja heillä oli kultaiset maljat täynnä suitsutuksia, jotka ovat pyhien rukoukset," Ilmestyskirja 5:7-8

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He came and took the scroll from the right hand of him who sat on the throne. And when he had taken it, the four living creatures and the twenty-four elders fell down before the Lamb. Each one had a harp and they were holding golden bowls full of incense, which are the prayers of the saints." Revelation 5:7-8 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Hän tuli ja otti kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä. Ja kun hän oli ottanut sen, ne neljä olentoa ja kaksikymmentäneljä vanhinta lankesivat maahan karitsan edessä. Jokaisella oli harppu ja he pitivät kultaisia maljoja täynnä suitsutusta, jotka ovat pyhien rukoukset." Ilmestyskirja 5:7-8

 

"otti kirjakäärön valtaistuimella istuvan oikeasta kädestä" - Tämä on se ajankohta, jolloin Maestro Evangelista hyväksyi hänen kutsunsa olla Jumalan profeetta kuin Mooses ja julistaa Jumalan aidon sanoman koskien Hänan aitoa Nimeään kaikille maailman maille.

 

Mitä tapahtui seuraavaksi, kun Opettaja Evangelista ilmoitti Jumalan sanoman maailmalle webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info?

 

"ja he veisasivat uutta virttä, sanoen: "Sinä olet arvollinen ottamaan kirjan ja avaamaan sen sinetit, sillä sinä olet tullut teurastetuksi ja olet verelläsi ostanut Jumalalle ihmiset kaikista sukukunnista ja kielistä ja kansoista ja kansanheimoista" Ilmestyskirja 5:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And they sang a new song: "You are worthy to take the scroll and to open its seals, because you were slain, and with your blood you purchased men for God

from every tribe and language and people and nation." Revelation 5:9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Ja he lauloivat uutta laulua: " Sinä olet arvollinen ottamaan tuon kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, koska sinä olit teurastettu, ja verelläsi sinä ostit miehiä Jumalalle jokaisesta heimosta ja kielestä sekä kansoista ja maista." Ilmestyskirja 5:9

 

"Ja he lauloivat uutta laulua: " Sinä olet arvollinen ottamaan tuon kirjakäärön ja avaamaan sen sinetit, koska sinä olit teurastettu, ja verelläsi sinä ostit miehiä Jumalalle" - Nämä osoittavat uskontoihin. Siihen hetkeen kun he kuulivat Opettaja Evangelistan Raamattu-ilmestyksistä ja auktoriteetista Jumalan aitona profeettana kuin Mooses, he väittivät, että apostoleiden tekaistu sanoma Jeesuksen olemisesta ainoa Jumalan Karitsa (tai profeetta kuin Mooses) ja hänen kuolemansa oli ihmiskunnan syntien puolesta.

 

"lauloivat uutta laulua" - ei aitoa laulua tai todellista Jumalan sanomaa, vaan kyseessä on uskontojen väärä opetus koskien Jumalaa ja Jeesusta.

 

Mitä uskonnot väittivät Jeesuksesta?

 

"ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." Ja minä näin, ja minä kuulin monien enkelien äänen valtaistuimen ja olentojen ja vanhinten ympäriltä, ja heidän lukunsa oli kymmenentuhatta kertaa kymmenentuhatta ja tuhat kertaa tuhat, ja he sanoivat suurella äänellä: "Karitsa, joka on (oli) teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." Ilmestyskirja 5:10-12

 

"ja tehnyt heidät meidän Jumalallemme kuningaskunnaksi ja papeiksi, ja he tulevat hallitsemaan maan päällä." - Tämä on uskontojen väite; heidän auktoriteettinsa puhua Jumalasta tuli heille Jeesuksen kuolemasta.

 

"Karitsa, joka oli teurastettu, on arvollinen saamaan voiman ja rikkauden ja viisauden ja väkevyyden ja kunnian ja kirkkauden ja ylistyksen." - Heidän tekaistujen opetustensa suhteen koskien Jeesuksen kuolemaa ja luomillaan väärillä mielikuvilla Jeesuksen olevan Ilmestyskirjassa kuvattu Karitsa, uskonnot ovat pystyneet keräämään suuret määrät rikkauksia ja vaikutusvaltaa.

 

ME VOIMME NYT YMMÄRTÄÄ, ETTÄ ILMESTYSKIRJASSA PUHUTAAN KAHDESTA ERI KARITSASTA-

 

·        Karitsa, joka oli voitokas (Ilmestyskirja 17:14-15) puhuu aidosta profeetasta kuin Mooses, Opettaja Evangelistasta ja hänen tehtävänsä täyttämisestä julistamalla Jumalan aitoa Nimeä.

·        Kun taas se Karitsa, joka oli teurastettu (Ilmestyskirja 5:10-11) ja on väitetty pelastaneen ihmiskunnan, puhuu Jeesuksesta ja apostoleiden sekä uskontojen väärästä sanomasta, jonka he ovat tehneet Jeesuksesta.

 

Sinä voit panna merkille, että uskontojen sanoma Jeesuksesta Karitsana (Ilmestyskirja 5:10-11) keskittää ja kohdentaa kaiken kunnian ja ylistyksen annettavaksi kuolleelle Jeesukselle, ainoastaan.

 

Nyt, tässä on ymmärrys:

 

Älkäämme unohtako, että Jeesus oli julmasti tapettu. Jos hän on profeetta kuin Mooses ja kuoli kammottavan kuoleman, niin se näyttää siltä, että Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:20, joka osoittaa väärään profeettaan kohtalon, on juuri se, mitä tapahtui Jeesukselle.

 

"Mutta profeetta, joka julkeaa puhua minun nimessäni jotakin, jota minä en ole käskenyt hänen puhua, tahi puhuu muiden jumalien nimessä, sellainen profeetta kuolkoon (on tapettava).'" 5. Mooseksen kirja 18:20

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"But a prophet who presumes to speak in my name anything I have not commanded him to say, or a prophet who speaks in the name of other gods, must be put to death." Deuteronomy 18:20 NIV

 

"on tapettava" - Tämä osoittaa, että kuka tahansa ihminen, joka on tunnettu olevan profeetta, mutta puhuu eritavalla kuin mitä Jumala on käskenyt ja puhuu muiden jumalien nimissä, on kuoltava. Jumala ei koskaan puhunut profeetan lähettämisestä, joka tapettaisiin muiden tekemien syntien takia.

 

Koska Jeesus (kuten apostolit sanovat) oli profeetta JA oli tapettu, niin se tarkoittaa, että hänen kuolemansa oli seurausta hänen tottelemattomuudelleen Jumalan käskyjä kohtaan ja hän puhui muiden jumalien nimissä. Siten ollen, hän ei ole 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 mainittu profeetta. Hän ei ole voitokas Karitsa, jolle Jumala antoi oikeuden selittää Hänen sanansa kirjakääröstä (Raamatusta) koskien Hänen suurta Nimeään.

 

Esiintulollaan Jumalan aito profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista ja hänen todistuksellaan Jeesuksesta, jotka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, koko maailma tietää nyt kuka aito Jumalan Karitsa on:

 

"Ja kaikkien luotujen, jotka ovat taivaassa ja maan päällä ja maan alla ja meren päällä, ja kaikkien niissä olevain minä kuulin sanovan: "Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle ylistys ja kunnia ja kirkkaus ja valta aina ja iankaikkisesti!" Ilmestyskirja 5:13

 

"Hänelle, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalle" - Aidon Karitsan tai aidon profeetan kuin Mooseksen sanoma on kaikkinaisuudessaan kohdistamisesta ylistäminen aitoon Jumalaan tunnustamalla Hänen aito Nimensä. Tästä syystä sekä Jumalaa että Hänen Karitsaansa tullaan ylistämään nyt. Tämä on se, mitä me olemme saaneet todistaa Opettaja Evangelistan ilmestyksistä. Me nyt tiedämme eron aidon Jumalan sekä Hänen aidon profeettansa verrattuna uskontojen väärään sanomaan Jeesuksesta Karitsana ja myös hänen esittämisestään Jumalana ihmishahmossa ja siten ansaitsisi kaiken kunnian ja ylistyksen.

 

Kuinka Jeesus voi olla Profeetta kuin Mooses tai Voitokas Karitsa, kun hän on jo kauan ollut kuolleena eikä ole koskaan ilmoittanut aitoa Jumalan Nimeä Raamatun kirjoituksista, kuten Maestro Evangelista on tehnyt?

 

Tuon logiikan mukaisesti ei voida enää kiistää sitä tosiasiaa, että Jeesus ei todellakaan ole aito Jumalan Karitsa.

 

"Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja kumartaen rukoilivat (ylistivät)." Ilmestyskirja 5:14

 

"Ja ne neljä olentoa sanoivat: "Amen", ja vanhimmat lankesivat kasvoilleen ja ylistivät." - Symbolisoi sitä, kuinka Maestro Evangelistan Raamattu-ilmestykset Internetisä webbisivuilla aidosta Jumalan Nimestä todistavaa hänen olevan aito profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt julistamaan Hänen aidon Nimensä. Hän on siten ollen aito Karitsa, joka pitää hallussaan seitsemän sinetin kirjakääröä tai ikuista Jumalan sanaa.

 

Mikä on tämän ilmestyksen tärkeä merkitys koskien Jumalan aitoa Nimeä, jonka on tuonut aito Jumalan profeetta (tai Jumalan aito Karitsa), meidän maailmamme nykyhetken kaoottiseen ja väkivaltaiseen tilanteeseen?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni (ne estivät) maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." Ilmestyskirja 7:1

 

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "neljä enkeliä" ovat tässä symbolisesti ilmaistuina ja tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), maailmanlaajuinen järjestö.  He ovat niitä, jotka vahtivat tai pitävät silmällä maailman neljää kulmaa, ettemme joutuisi läpikäymään ja kokemaan yhtään uutta sotaa.

 

"ne estivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." - Mitä ovat nämä "neljä tuulta" joita pidätellään tai estetään?

 

"Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!" Jeremia 4:12-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them." Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind, his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!"

Jeremiah 4:12-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas sellaiseen, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" Jeremia 4:12-13

 

"se tuuli on liian voimakas sellaiseen, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!" - tässä kappaleessa kuvattu "se tuuli" symboloi sotaa; ne "neljä tuulta", jotka ovat mainitut Ilmestyskirja 7:1 tarkoittavat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK) ja maailman johtajia, jotka symbolisesti yrittävät ehkäistä sotia, konflikteja ja vastakkainasetteluja kansojen välillä laajenemasta, joita nyt tapahtuu monissa paikoissa maailmaa, että ne eivät syttyisi täysimittaiseksi maailmansodaksi.

 

Palaamme takaisin Ilmestyskirja 7:1:

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni (ne estivät) maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." Ilmestyskirja 7:1

 

"ne estivät maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun." - Sitten kun tuleva maailmansota on todellinen ja tapahtuu, ne aseet joita tullaan käyttämään, ovat ydinaseita. Nämä aseet tulevat todella tuhoamaan kaiken elämän Maasta ja tästä syystä on kirjoitettu "estämään maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun."

 

Sitten kun YK (Yhdistyneet Kansakunnat) ja maailman johtajat käsittävät, että nämä aseelliset konfliksit (joita tapahtuu nykyaikana) ovat aiheutuneet uskonnollisesta hajaannuksesta, niin keneltä heidän tulisi hakea apua, jotta voitaisiin välttää ja ehkäistä nykyisten uskonnollisten vastakkainasetteluiden laajeneminen ja syttyminen suureksi maailmansodaksi?

 

Luemme Ilmestyskirjasta 7:2-3:

 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ilmestyskirja 7:2-3

 

"Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan idästä" - tämä toinen tai eri "enkeli"; tämä on erilainen kuin edellämainitut neljä enkeliä - jotka symbolisoivat tämän päivän johtajia. Tämä toinen"enkeli" symbolisoi Jumalan Viimeistä Profeettaa, ennalta maailmaan lähetettyä profeettaa kuin Moosesta, joka on KaukoIdästä, Filippiineiltä.

 

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - Me tulemme tietämään myöhemmin, mitä tämä "Sinetti" tarkoittaa.

 

"Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennenkuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." - Tämä on symbolisen Jumalan enkelin/sanansaattajan sanoma YK:lle ja maailman johtajille. Heidän tulisi kuunnella sanomaa, jonka hän tuo Jumalalta, sillä se on ratkaisu lopettamaan kaikki uskonnolliset kiistat, konfliktit ja hajaannuksen.

 

Mitä tarkoittaa "elävän Jumalan sinetti"?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa, in the city), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "toinen enkeli" tuo, on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva." - koska Jumalan Nimi tulee olemaan kaikkien maailman ihmisten tuntema, niin se kirous, jonka Jumala määräsi 5. Mooseksen kirjassa 11:26-28 tulee pois nostetuksi ja me kaikki elämme silloin Jumalan siunauksen alaisina.

 

"elävä Jumala" - profeetan kuin Mooseksen tulo (josta Jumala kertoi aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19), joka on lähetetty puhumaan Hänen Nimessään, on todiste siitä, että profeettojen Jumala todella elää!

 

"Jumalan ja Karitsan valtaistuin" - Tämä kappale osoittaa merkityksen koskien ilmestystä, kuka aito Jumalan Karitsa on. Kun aito Jumalan Karitsa tai tosi Jumalan palvelija tulee esiin, hän tulee valaisemaan meidän ymmärrystämme tiedolla todellisesta Jumalan Nimestä. Kun me kaikki kunnioittaen pelkäämme ja tunnustamme Jumalan Nimen, silloin kaikki ovat yhdistyneinä yhtenä kansana Jumalan alaisuuteen (Sakarja 13:9).

 

Mitä tulee tapahtumaan sitten kun me kaikki tunnustamme aidon ja toden Jumalan nimen, kuten on ilmoittanut aito Karitsa tai profeetta kuin Mooses, Opettaja Evangelista?

 

"Ja minä kuulin sinetillä merkittyjen luvun, sata neljäkymmentä neljä tuhatta merkittyä kaikista Israelin lasten sukukunnista: Juudan sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä, Ruubenin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Gaadin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Asserin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Naftalin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Manassen sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Simeonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Leevin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Isaskarin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Sebulonin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Joosefin sukukunnasta kaksitoista tuhatta, Benjaminin sukukunnasta kaksitoista tuhatta merkittyä." Ilmestyskirja 7:4-8

 

Nämä "144 000" eivät ole kirjaimellisesti käsitettäviä, vaan se ennemminkin osoittaa maailman ihmisiä ilman eroavaisuuden hakua rodun tai kulttuurin perusteella, ne jotka kutsuvat Jumalan Nimeä tuona "päivänä". Ei tule olemaan enää Juutalaisia eikä Pakanoita, ei enää mustia, vaaleita, ruskeita tai keltaisia. Kunhan sinä tunnustat aidon Jumalan Nimen, kuten on ilmoittanut Hänen aito profeettansa, sinä tulet nyt kuulumaan Jumalan uuteen kansaan - Hänen Uuteen Israeliin!

 

Mitä koko maailma tulee sanomaan sitten kun he tunnustavat aidon Jumalan Nimen, jonka on tuonut aito Jumalan Karitsa, profeetta kuin Mooses?

 

"Tämän jälkeen minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea, kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä puettuina pitkiin valkeihin vaatteisiin, ja heillä oli palmut (palmunlehvät) käsissään, ja he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta." Ilmestyskirja 7:9-10

 

"minä näin, ja katso, oli suuri joukko, jota ei kukaan voinut lukea" - Monet tulevat pelastumaan ja selviytymään Jumalan aidon sanoman myötävaikutuksella.

 

"kaikista kansanheimoista ja sukukunnista ja kansoista ja kielistä, ja ne seisoivat valtaistuimen edessä ja Karitsan edessä" - Tämä myös vahvistaa sen, että luku 144,000 (Ilmestyskirja 7:4-8) on tarkoitettu symbolisena, ei kirjaimellisesti ymmärrettävänä. Tämä kuvaa ihmisiä kaikista kansallisuuksista ja roduista, jotka tulevat tunnustamaan aidon Jumalan Nimen.

 

"he huusivat suurella äänellä sanoen: "Pelastus tulee meidän Jumalaltamme, joka valtaistuimella istuu, ja Karitsalta." - Pelastus kuuluu meidän Jumalallemme sekä Hänen Karitsalleen, koska me kaikki olemme todistajie sille, että Jumala on täyttänyt Hänen sanansa 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, että Hän on lähettävä miehen, jota kutsutaan Hänen Karitsakseen ilmoittamaan Hänen Nimensä. Me voimme kutsua sitä ja tulla pelastetuiksi kaikista maailmassa tänä päivänä tapahtuvista ongelmista.

 

Ja nyt aito Jumalan Karitsa on ilmoittanut maailmalle, kuka aito Jumala on:

 

"Ja kaikki enkelit seisoivat piirissä valtaistuimen ja vanhinten ja neljän olennon ympärillä ja lankesivat kasvoilleen valtaistuimen eteen ja kumartaen rukoilivat (ylistivät, worshiped) Jumalaa, sanoen: "Amen! Ylistys ja kirkkaus ja viisaus ja kiitos ja kunnia ja voima ja väkevyys meidän Jumalallemme aina ja iankaikkisesti, amen!" Ilmestyskirja 7:11-12

 

Kaikki ylistävät, kirkastavat ja kunnioittaen pelkäävät aitoa Jumalaa, eivätkä kuollutta karitsaa, Jeesusta, kuten valheellisesti ovat opettaneet apostolit ja uskonnot!

 

Me olemme lukeneet, millä tavalla Karitsa tai profeetta kuin Mooses on näyttänyt Jumalan pelastuksen kaikille maailman ihmisille, kun hän täytti hänen tehtävänsä ilmoittaa aito Jumalan Nimi.

 

Ja nyt, kuinka on Juutalaisten suhteen? 

 

"Ja yksi vanhimmista puhui minulle ja sanoi: "Keitä ovat nämä pitkiin valkeihin vaatteisiin puetut, ja mistä he ovat tulleet?" Ja minä sanoin hänelle: "Herrani, sinä tiedät sen." Ja hän sanoi minulle: "Nämä ovat ne, jotka siitä suuresta ahdistuksesta tulevat, ja he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." Ilmestyskirja 7:13-14

 

Tämä symbolisoi Juutalaista kansaa.

 

"he ovat pesseet vaatteensa ja valkaisseet ne Karitsan veressä." - Karitsa, mainittu tässä jakeessa, osoittaa Jeesukseen; ´karitsan veri´ ei tarkoita, että Jeesus olisi kuollut heidän syntiensä takia, sillä Jumala ei koskaan salli sellaista tapahtuvan, Hänen oikeudenmukaisen lakinsa tähden 5. Mooseksen kirjassa 24:16.

 

Tämä tarkoittaa ainoastaan sitä, että aidon Karitsan tai profeetan kuin Mooseksen sanoman kautta Juutalainen kansa kokonaisuudessaan tulee ymmärtämän totuuden; että Jeesus, Daavidin jälkeläinen oli viimeinen Jumalan valitsema Messias (heidän rodustaan) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi heille, niin että he voisivat pelastua heidän synneistään. Ongelma on, että Jeesus epäonnistui, koska hän seurasi Saatanaa.

 

Jeesus epäonnistui täyttämään hänen nimessään olevan merkityksen ja tehtävän "pelastamaan hänen kansansa heidän synneistään" (Matteus 1:21). Siten kyseinen tehtävä, joka on merkitys hänen nimelleen, on Jumalan antamana nyt Hänen profeetallaan kuin Mooseksella, Opettaja Evangelistalla.

 

Ilmestyksen kautta, joka koskee Jeesuksen kuolemaa (kuolleen Karitsan veri), profeetan kuin Mooseksen (Opettaja Evangelistan - Symbolisen voitokkaan Karitsan) ilmoittamana Juutalaiset voivat nyt kutsua Jumalan Nimeä ja saada syntinsä anteeksi Jumalalta kertakaikkisesti!

 

Mitä tapahtuu seuraavaksi? 

 

"Sentähden he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivät ja yöt hänen temppelissään, ja hän, joka valtaistuimella istuu, on levittävä telttamajansa heidän ylitsensä. Ei heidän enää tule nälkä eikä enää jano, eikä aurinko ole sattuva heihin, eikä mikään helle, sillä Karitsa, joka on valtaistuimen keskellä, on kaitseva heitä ja johdattava heidät elämän vetten lähteille, ja Jumala on pyyhkivä pois kaikki kyyneleet heidän silmistänsä." Ilmestyskirja 7:15-17

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Therefore, "they are before the throne of God and serve him day and night in his temple; and he who sits on the throne will shelter them with his presence.
Never again will they hunger; never again will they thirst. The sun will not beat down on them, nor any scorching heat.  For the Lamb at the center of the throne will be their shepherd; 'he will lead them to springs of living water. 'And God will wipe away every tear from their eyes.
'  Revelation 7:15-17 NIV

 

Suora Suomennos:

 

"Siten ollen, "he ovat Jumalan valtaistuimen edessä ja palvelevat häntä päivin ja öin hänen temppelissään; ja hän, joka istuu valtaistuimella on suojaava ja varjeleva heitä hänen läsnäolollaan. Koskaan enää he eivät ole nälissään; Koskaan enää eivät janoisiksi jää. Aurinko ei enää lyö heitä lakoon, eikä ainoakaan polttava kuumuus. Sillä Karitsa valtaistuimen keskustassa on oleva heidän paimenensa; hän on johdattava heidät elämän veden lähteelle. ´Ja Jumala pyyhkii jokaisen kyyneleen heidän silmistään´. Ilmestyskirja 7:15-17

 

"Sillä Karitsa valtaistuimen keskustassa ON OLEVA heidän paimenensa" - Tämä tekee sen erittäin selkeäksi, että aito Jumalan Karitsa ei ole Jeeus (sillä hän on jo kuollut). Tämä osoittaa profeettaan kuin Moosekseen (Opettaja Evangelistaan), joka tulee näyttämään meille Jumalan todellisen sanoman, niin että meillä on oleva aito viisaus ja ymmärrys koskien Jumalan sanaa Raamatun kirjoituksissa. Hän johdattaa meidät Jumalan tykö, elävien vesien lähteelle. (Jeremia 17:13)

 

Meillä on nyt puhdas ymmärrys väärästä Karitsasta, Jeesuksesta sekä aidosta Jumalan Karitsasta, profeetasta kuin Mooseksesta Ilmestyskirjassa.

 

Sitten kun koko maailma ottaa kuuleviin korviinsa ja opikseen oikeamielisen Jumalan sanoman (jonka profeetta kuin Mooses tuo), niin mikä tapahtuu seuraavaksi?

"Ja hän vei minut hengessä suurelle ja korkealle vuorelle ja näytti minulle pyhän kaupungin, Jerusalemin, joka laskeutui alas taivaasta Jumalan tyköä, ja siinä oli Jumalan kirkkaus; sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi;" Ilmestyskirja 21:10-11

 

Jumalan morsian on uusi kaupunki, Uusi Jerusalem. - Tämä on uuden Jumalan kansan perustaminen ja Filippiinien uudelleen nimeäminen olemaan Uusi Jerusalem. Profeetta kuin Mooses, joka teki Jumalan aidon Nimen tunnetuksi koko maailmalle, tulee ja on kotoisin tästä sanotusta maasta.

 

"laskeutui alas taivaasta" - Ei kirjaimellisesti, vaan ainoastaan kuvainnollisesti. Se kuvaa, kuinka me kaikki todistamme Jumalan lupauksen täyttymistä meidän nykyisenä aikakautenamme.

 

"siinä oli Jumalan kirkkaus" - Jumalan Kirkkaus on Hänen Suuressa ja Pyhässä Nimessän.

 

"sen hohto oli kaikkein kalleimman kiven kaltainen, niinkuin kristallinkirkas jaspiskivi; " - "niin kuin" tarkoittaa ainoastaan kuvausta siitä, kuinka mahtava tuo päivä tulisi olemaan ihmiskunnalle. Kun uskontojen saarnaajat lukevat tämän saman jakeen, niin he tekivät siitä kirjaimellisen heidän kuutelijoidensa mieliin ja siten pettivät heitä.

 

"siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista porttia ja porteilla kaksitoista enkeliä, ja niihin oli kirjoitettu nimiä, ja ne ovat Israelin lasten kahdentoista sukukunnan nimet; idässä kolme porttia ja pohjoisessa kolme porttia ja etelässä kolme porttia ja lännessä kolme porttia. Ja kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä." Ilmestyskirja 21:12-14

 

"kaupungin muurilla oli kaksitoista perustusta, ja niissä Karitsan kahdentoista apostolin kaksitoista nimeä." - Tämä on symbolisesti kuvattu Filippiinit, joka on ainoa Kristitty maa Itäisessä Aasiassa tai KaukoIdässä.

 

"siinä oli suuri ja korkea muuri, jossa oli kaksitoista" - Filippiinit on ollut perinteisesti jaettuna "12" osa-alueeseen, (Maestron ilmestysten aikana). Kaksitoista porttia siksi, että se on saarivaltio ja jotta kykenee matkustamaan koko maan, sinun täytyy matkata maalla, merellä ja ilmassa.

 

"Ja sillä, joka minulle puhui, oli mittasauvana kultainen ruoko, mitatakseen kaupungin ja sen portit ja sen muurin. Ja kaupunki oli neliskulmainen, ja sen pituus oli yhtä suuri kuin sen leveys. Ja hän mittasi sillä ruovolla kaupungin: se oli kaksitoista tuhatta vakomittaa. Sen pituus ja leveys ja korkeus olivat yhtä suuret. Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta. Ja sen muuri oli rakennettu jaspiksesta, ja kaupunki oli puhdasta kultaa, puhtaan lasin kaltaista. Ja kaupungin muurin perustukset olivat kaunistetut kaikkinaisilla kalleilla kivillä; ensimmäinen perustus oli jaspis, toinen safiiri, kolmas kalkedon, neljäs smaragdi, viides sardonyks, kuudes sardion, seitsemäs krysoliitti, kahdeksas berylli, yhdeksäs topaasi, kymmenes krysoprasi, yhdestoista hyasintti, kahdestoista ametisti." Ilmestyskirja 21:15-20

 

Mainitut luonnonrikkaudet ovat kaikki Filippiinien maaperässä.

 

"Ja ne kaksitoista porttia olivat kaksitoista helmeä; kukin portti oli yhdestä helmestä; ja kaupungin katu oli puhdasta kultaa, ikäänkuin läpikuultavaa lasia." Ilmestyskirja 21:21

 

Historiallisesti Filippiinejä on kutsuttu nimellä, Itämaan Helmi.

 

"Mutta temppeliä minä en siinä nähnyt; sillä Herra Jumala, Kaikkivaltias, on sen temppeli, ja Karitsa." Ilmestyskirja 21:22

 

Ei ole enää uskontoja, kaikki heistä ovat tuhoutuneet. Ainoastaan profeetan kuin Mooseksen ilmoittama Jumalan opetus tulee olemaan pysyvää.

 

"Eikä kaupunki tarvitse valoksensa aurinkoa eikä kuuta; sillä Jumalan kirkkaus valaisee sen, ja sen lamppu on Karitsa." Ilmestyskirja 21:23

 

"Jumalan kirkkaus valaisee sen" - Totuus.

 

"Karitsa" - Symbolisesti, tämä on se titteli, joka annetaan Maestro Eraño M. Evangelistalle, koska hän on ilmoittanut aidon Jumalan opetuksen kaikille ihmisille.

 

"Ja kansat tulevat vaeltamaan sen valkeudessa, ja maan kuninkaat vievät sinne kunniansa (upeutensa ja suuruutensa - spelendor)." Ilmestyskirja 21:24

 

"kuninkaat" - Miksi on mainittu, että kuninkaat tulevat uuteen kaupunkiin? Tämä tarkoittaa sitä, että Uusi Jerusalem on täällä maassa. Kyseessä ei ole se ihme, jonka uskonnot ovat luvanneet maailman ihmisille: Että Jumalan uusi kaupunki tulisi fyysisesti alas taivaasta. Tämä on se aika, jollon ihmeitä ei enää tapahdu.

 

"Eikä sen portteja suljeta päivällä, ja yötä ei siellä ole, ja sinne viedään kansojen kunnia ja kalleudet. Eikä sinne ole pääsevä mitään epäpyhää eikä ketään kauhistusten tekijää eikä valhettelijaa, vaan ainoastaan ne, jotka ovat kirjoitetut Karitsan elämänkirjaan." Ilmestyskirja 21:25-27

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"On no day will its gates ever be shut, for there will be no night there.

The glory and honor of the nations will be brought into it. Nothing impure

will ever enter it, nor will anyone who does what is shameful or deceitful,

but only those whose names are written in the Lamb's book of life."

Revelation 21:25-27 (NIV)

 

Suora Suomennos:

 

"Yhtenäkään päivänä sen portteja ei suljeta, eikä siellä ole yötä. Maiden kirkkaus ja kunnia tuodaan sinne. Mitään epäpyhää, likaista ei koskaan pääse sinne, eikä kukaan, joka on halpamainen tai petollinen, ainoastaan ne joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan." Ilmestyskirja 21:25-27

 

"Mitään epäpyhää, likaista ei koskaan pääse sinne, eikä kukaan, joka on halpamainen tai petollinen, ainoastaan ne joiden nimet ovat kirjoitetut Karitsan elämän kirjaan." - "Elämän Kirja", johon on viitattu tässä, ovat ne kaikki muistiin kirjoitetus Profeetan kuin Mooseksen Raamattu-ilmestykset webbisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info.

 

"Elämä" - koska koko Jumalan sanoma (kuten on ilmoittanut Hänen profeettansa kuin Mooses) käsittelee kokonaisuudessaan, millä tavalla ihmiskunta voi elää rauhallista, terveellistä ja oikeamielistä elämää täällä Maassa. Tämä voi tapahtua sitten, kun ihmiset tunnustavat aidon Jumalan Nimen, hylkäävät uskontojen opetukset ja tottelevat Jumalan käskyä, kuten on aikaisemmin kerrottu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19!

 

 

 Luemme uudelleen seuraavaan:

 

"Ja hän mittasi sen muurin: se oli sata neljäkymmentä neljä kyynärää, ihmismitan mukaan, joka on enkelin mitta." Ilmestyskirja 21:17

 

Profetian mukaisesti on niin että "enkeli" mittaa uuden kaupungin. Koska se on profetoituna Ilmestyskirjassa, meidän täytyy myös löytää se profetoituna aikaisemmin profeettojen kirjoista.

 

AIDON JUMALAN OIKEAMIELINEN SANOMA KAIKILLE MAAILMAN IHMISILLE Osa 5