ENKELI, JOKA KANTAA JUMALAN NIMEÄ JA JEESUKSEN TODISTUSTA Osa 2

Julkaistu 17.4. 2013

 

 

  Koskien tuhoja ja sotia, joita on meidän sukupolvemme aikana, kenellä on oikeus pyytää pelastusta Jumalalta?

 

"Niin Herra on sorretun linna, linna ahdingon aikoina. Ja sinuun turvaavat ne, jotka sinun nimesi tuntevat; sillä sinä et hylkää niitä, jotka sinua etsivät, Herra." Psalmi 9:10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The LORD is a refuge for the oppressed, a stronghold in times of trouble.

Those who know your name will trust in you, for you, LORD, have never

forsaken those who seek you". Psalm 9:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRA on turvapaikka sorretuille, vahva linnake onnettomuuksien aikoina. Ne, jotka tietävät Sinun Nimesi, tulevat luottamaan sinuun, sillä Sinä, HERRA, et ole koskaan hylännyt niitä, jotka Sinua etsivät. " Psalmi 9:10-11

 

  Jumala ei hylkää niitä, jotka kutsuvat Häntä Hänen Suurella Nimellään!

 

  Maestro Evangelista on profeetta (kuin Mooses), jonka on lähettänyt meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL ilmoittamaan Hänen Nimensä. Lukekoon kaikki siis ja ymmärtäköön, kuinka suuri on hänen auktoriteettinsa, se on edustaa ja puhua Jumalan puolesta:

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkeli sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

"Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut" - Jumalan Enkeli kantaa Jumalan Nimeä ja tuo sanoman Jumalalta. Nyt kun Jumalan Nimi on ilmoitettu Maestro Evangelistan kautta (profeettana kuten Mooses), niin se tarkoittaa, että Maestro Evangelista on Enkeli tai Jumalan Sanansaattaja.

 

  Palaamme:

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

  Nyt kun Jumalan tosi sanansaattaja on täällä persoonassa Maestro Evangelista, niin on tärkeä, että kaikki uskontojen johtajat tunnustavat, että he ovat vääriä väitteitä sanoessaan olevansa Jumalan edustajia. Heidän opetuksensa Jumalasta, Jeesuksesta ja Elämästä kuoleman jälkeen on todettu olevan epätosia. Heidän täytyy palauttaa kaikki kymmenykset, rahat ja lahjoitettu omaisuus, jonka he ovat vastaanottaneet heidän jäsenistöltään ja seuraajiltaan.

 

  Ja niin:

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua. Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who can endure the day of his coming? Who can stand when he appears? For he will be like a refiner's fire or a launderer's soap. He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness."

Malachi 3:2-3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka kestää Hänen tulonsa päivän? Kuka kestää kun Hän ilmestyy? Sillä hän on kuin kultasepän tuli tai pesijän saippua. Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Kuka kestää kun Hän ilmestyy?" - Maestro Evangelistan auktoriteetti puhua Jumalan nimessä ja todistaa Jeesuksesta perustuu Raamatun kirjoituksiin täysin kiistämättä ja kumoamatta.

 

  ´Neuvonantaja´, Profeetta kuin Mooses, Liiton Sanansaattaja, joka on myös ´Enkeli´, joka kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen todistusta, Maestro Eraño Martin Evangelista, hän näyttää meille tien Jumalan siunauksiin.

 

  Luemme uudelleen Saarnaaja 1:4:

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Ihmisen sukupolvet tulevat ja menevät, mutta maa säilyy ikuisesti. Mikäli maailman on jatkuminen, niin on myös kirouksen. Mitä hyvää meille on asua kirotussa maailmassa? Onko tämä sitä mitä Jumala haluaa, että maailma olisi kirouksen alaisena ikuisesti? Minkä säädöksen Jumala on antanut aikaisemmin? Mitä on luvattu (profetoitu) jo Eedenin Puutarhassa?

 

"Ja Herra Jumala sanoi: "Katso, ihminen on tullut sellaiseksi kuin joku meistä, niin että hän tietää hyvän ja pahan. Kun ei hän nyt vain ojentaisi kättänsä ja ottaisi myös elämän puusta ja söisi ja eläisi iankaikkisesti!" Niin Herra Jumala ajoi hänet pois Eedenin paratiisista viljelemään maata, josta hän oli otettu." 1. Moos. 3:22-23

 

  Sen jälkeen kun Adam ja Eeva olivat syöneet kielletyn puun hedelmää, heidät karkotettiin puutarhasta. Heitä estettiin syömästä hedelmää elämän puusta, sillä lainrikkojien/pahantekijöiden ei ole hyvä elää pitkään. Jumala ei tahdo sellaista.

 

  Kun heidät oli karkotettu, he elivät kovaa ja vaikeata elämää, he kärsivät rikkomuksiensa tähden.

 

  Otettiinko Puutarha pois?

 

"Ja hän karkoitti ihmisen ja asetti Eedenin paratiisin itäpuolelle kerubit ynnä välkkyvän, leimuavan miekan vartioitsemaan elämän puun tietä." 1. Moos.3:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"After he drove the man out, he placed on the east side of the
Garden of Eden a cherubim and a flaming sword flashing back
and forth to guard the way to the tree of life."
Genesis 3:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen jälkeen kun Hän ajoi miehen ulos, Hän asetti itäpuolelle Eedenin Puutarhaa kerubin ja liekehtivät miekan välkähtelemään edes takaisin, vartioimaan tietä elämän puulle."

1. Moos. 3:24

 

 Maestro Evangelista sanoo: Ei! Puutarha on yhä olemassa. Jumala on vain ainoastaan asettanut "kerubin ja välkehtivän miekan" vartioimaan tietä Puutarhaan. Se on vain ollut meiltä piilotettuna.

 

  Meidän tulee ainoastaan - tunnustaa ja totella Jumalaa, jotta pääsemme astumaan sisään Edenin Puutarhaan.

 

  Se mikä tulee palaamaan, ei ole se todellinen, alkuperäinen "Edenin Puutarha", vaan ainoastaan sen ydin ja pääasiallinen olemus "Edenin Puutarhasta" ja se tarkoittaa Jumalan lupausta hyvästä elämän laadusta täällä maan päällä.

 

"Mitä nyt on, sitä on ollut jo ennenkin; ja mitä vasta on oleva, sitä on ollut jo ennenkin. Jumala etsii jälleen sen, mikä on mennyttä." Saarnaaja 3:15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

Whatever is has already been, and what will be has been before;
and God will call the past to account.
Ecclesiastes 3:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä ikinä on aikaisemmin ollut, ja mitä tulee olemaan, on ollut jo aikaisemmin; ja Jumala asettaa menneistä teoista vastuuseen." Saarnaaja 3:15

 

Ainoastaan tapahtumat kertautuvat ja palaavat, eivät ihmiset. Tämä tarkoittaa, että Jumala näyttää meille mitä on suojattu kauan sitten, kun kyseessä on "Eedenin Puutarha" ja se on elämän puu tai lupaus siitä, kuinka me ihmiset voimme saavuttaa pitkän ja siunatun elämän täällä maapallolla.

                                                           

 Me olemme lukeneet, että siellä on kerubi ja liekehtivä miekka vartioimassa tietä "elämän puulle".

 

  Mikä on tämä "liekehtivä miekka", joka vartioi tietä?

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta (vihaa), ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli."

Jesaja 30:27

 

  Liekehtivä miekka, joka vartioi tietä vertauskuvalliselle "elämän puulle" tai pitkälle yltäkylläiselle elinajalle, jollaisesta jokainen unelmoi, on Jumalan Sana. Niin kauan kuin me emme kutsu Jumalaa Hänen Nimellään emmekä ylistä Herraamme Jumalaa Israelia, sekä jatkamme ja sallimme itsemme pettämisen uskontojen taholta (aivan kuten Adam ja Eeva sallivat itsensä tulla petetyiksi käärmeen taholta), niin me emme koskaan tule tuntemaan tietä kohti kaunista ja yltäkylläistä elämää, jota Eedenin Puutarha symbolisoi.

 

  Siten ollen, jotta Jumala sallii meidän "astua sisään Hänen siunauksiinsa" vastaanottamaan hedelmällisen ja kauniin elämän, meidän on toteltava Jumalan Sanaa.

 

  Kuka on "kerubi" tai "enkeli", joka vartioi tietä? Miten me voimme hänen avullaan päästä elämän puun luokse johtavalle tielle?

 

  Luemme uudelleen:

 

"Katso, minä lähetän enkelin sinun edellesi varjelemaan sinua tiellä ja johdattamaan sinua siihen paikkaan, jonka minä olen valmistanut. Ole varuillasi hänen edessään ja kuule häntä äläkä pahoita hänen mieltänsä. Hän ei jätä teidän rikoksianne rankaisematta, sillä minun nimeni on hänessä. Mutta jos sinä kuulet häntä ja teet kaikki, mitä minä käsken, niin minä olen sinun vihollistesi vihollinen ja vastustajaisi vastustaja." 2. Moos. 23:20-22

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"See, I am sending an angel ahead of you to guard you along the way and to bring you to the place I have prepared. Pay attention to him and listen to what he says. Do not rebel against him; he will not forgive your rebellion, since my Name is in him. If you listen carefully to what he says and do all that I say, I will be an enemy to your enemies and will oppose those who oppose you." Exodus 23:20-22 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän enkeli sinun edelläsi, joka suojelee sinua kaiken matkaa ja johdattaa sinut paikkaan, jonka Minä olen valmistanut. Kiinnitä tarkasti huomiosi häneen ja kuuntele mitä hän sanoo. Älä kapinoi häntä vastaan; hän ei tule antamaan anteeksi sinun kapinointiasi, sillä Minun Nimeni on hänessä. Mikäli kuuntelet hänen sanojaan tarkkaavaisesti ja teet kaiken kuten Olen sanonut, niin Minä olen sinun vihollistesi vastustaja ja vastustan niitä, jotka vastustavat sinua" 2. Moos. 23:20-22

 

  On ilmiselvää, että enkeli tai kerubi, joka vartioi tietä, kantaa Jumalan Nimeä - se ilmoittaa vertauskuvallisesti Maestro Evangelista auktoriteettia Jumalan Enkelinä tai sanansaattajana, kun hän on julistanut Jumalan Nimen nettisivustoilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Jumala vielä selvensi, että hän lähettää Sanansaattajan, joka tulee puhumaan Hänen Nimessään:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Koska Jumala lähettää profeetan kuin Mooses puhumaan Hänen Nimessään, se tarkoittaa sitä, että hänellä on sama auktoriteetti kuin on Jumalan enkelillä. Kun me kuuntelemme Jumalan sanoja, joita hän (Profeetta/Enkeli) puhuu Jumalan Nimessä, niin me tulemme johdatetuiksi paikkaan, jonka Jumala on kauan sitten valmistanut meitä varten.

 

  Paikka on "vertauskuvallinen" Eedenin Puutarha, jossa on elämän puu, joka ilmoittaa, että Jumalan enkeli tai sanansaattaja näyttää meille tien, kuinka me voimme tehdä meidän maailmastamme jälleen kauniin kuin Eedenin Puutarha.

 

  Hän (enkeli) näyttää meille myös kuinka elää pitkän ja terveellisen elämän täällä maan päällä, sen perusteella, mitä Jumala on sanonut aikaisemmin.

 

  Kuinka totta on se, että mikäli me emme kuuntele Jumalan sanoja, joita Enkeli tai Neuvonantaja kantaa, niin Jumala ei anna meidän astua sisään nauttimaan Hänen Lupauksestaan tai Siunauksestaan?

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

  Se on kirjoitettu.

 

  Mikä on profetia, joka koskee "pyhää kaupunkia"? Kuten Jumalan enkeli, joka johdattaa meitä, Maestro Evangelista selittää meille nyt seuraavan Jumalan lupauksen:

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:1-3

 

 "Ja minä näin" - kaikki ihmiset tulevat näkemään Jumalan lupauksen täyttymisen

 

"uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet"

 

Miksi on kirjoitettu "Uusi Taivas ja Uusi Maa"? Mitä ovat ensimmäinen Taivas ja Ensimmäinen maa?

 

  Lukekaamme: Silloin kun Adam ja Eeva epäonnistuivat, niin kenelle maailma annettiin?

 

 "Ja perkele (saatana) vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon."

Luukas 4: 5-6

 

  Tässä tapahtumassa saatana tai paholainen puhui Jeesuksen kanssa ja saatana sanoi, että koko maailman on annettu sille. Tämän keskeisin sanoma on, että Edenin Puutarha ilmentää vertauskuvallisesti koko maailma. Jumala todella tarkoitti, että koko maailma tulee olemaan kuin Edenin Puutarha.

 

  Kuitenkin, saatan voitti Adamin ja Eevan Edenin Puutarhassa ja pari karkotettiin, ei saatana; tämän vuoksi maailma annettiin saatanalle. Jos se ei olisi ollut totta, niin Jeesus olisi korjannut Paholaisen väitteen.

 

  Se oli Paholainen, joka lupasi maailman Jeesukselle, millä ehdolla. Mikä se oli?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

   Jotta Jeesus onnistuisi saamaan koko maailman haltuunsa saatanalta, niin hänet on asetettu saatanan taholta koetteluun ylistääkö hän saatanaa vai ei. Me tiedämme nyt Maestro Evangelistan ilmestysten kautta kuinka Jeesus ylisti saatanaa.

 

Lue näistä linkeistä:

Jeesuksen todistus

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes11-en.html and http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes11-en.html.

 

  Lukemalla mainituista linkeistä me tulemme tietämään, kuinka Jeesus ylisti saatanaa. Kun sinä tiedät, että Jeesus ylisti ja palvoi saatanaa, joudutko sinä yhä saatanan pettämäksi?

 

  Tästä syystä ´Ensimmäinen taivas ja maa eivät enää ole´, sillä saatanan petoksen hallintavalta Jeesuksen opetusten kautta, jota uskonnot ovat levittäneet, tulee paljastetuksi!

 

  Onko totta, että saatana on johdattanut koko maailman harhaan? Onko totta, että saatana kohtaa loppunsa?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him.
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

 

"heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Keitä ovat saatanan enkelit? Heitä ovat uskonnot!

 

  Tämän profetian on määrä toteutua pian. Uskonnot tulevat paljastumaan, että he eivät ole Jumalan lähettämiä, eivätkä kuulu Hänelle.

 

  Mikä siitä on todisteena? Ensinnäkin, he eivät tiedä Jumalan Nimeä, eivätkä he ole totelleet Jumalan käskyjä. Tämän seurauksena me olemme olleet kirottuja, sillä me olemme seuranneet uskontoja ja olemme myös laittaneet uskomme Jeesukseen.

 

  Tästä syystä on sanottu "Ensimmäinen Taivas ja Ensimmäinen Maa", koska sitä hallitsi saatana ja hänen petoksensa, jota jopa levitettiin eteenpäin Jeesuksen aikana, hänen apostolinsa ja nyt uskonnot.

 

  Siten ollen, kun on sanottu "Uusi Taivas ja Uusi Maa" - se tarkoittaa maailmaa ilman saatanan petosta ja eksytystä ja maailmaa Jumalan hallinnan alaisena, kuten on kirjoitettu:

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

  Siitä alkaen kun maailma tunnustaa Jumalan Nimen, HERRA tulee olemaan Kuningas yli kaiken maan!

 

  Todellakin, Uusi Taivas ja Uusi Maa!

 

  Miksi on kirjoitettu "eikä merta enää ole" - siellä ei ole enää uskontoja, jotka hajottavat ja yllyttivät meitä toisiamme vastaan. Tulee olemaan yhteenkuuluvaisuus ja rauha, sillä silloin loppuu sen valta, joka toi keskuuteemme hajotuksen ja eripuran.

 

  Mitä Jeesus toi maailmaan; onko se rauhaa, kuten uskonnot opettavat?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

  Jeesus oli mies, joka toi ongelmat (tulen) maailmaan, ei se ollut enää saatana! Saatana oli siirtänyt voimansa ja auktoriteettinsa Jeesukselle.

 

 "Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

But I have a baptism to undergo, and how distressed I am until it is completed!

Luke 12:50 (NIV)                                                                                                                      

 

Suora suomennos:

 

"Mutta minun on läpikäytävä kaste, ja kuinka ahdistunut olenkaan ennen kuin se on täytetty!" Luukas 12:50

 

"kaste" - hänen täytyi mennä kohtaamaan kuolemansa rangaistuksena väärinteoistaan, sillä hän asettui Jumalaa vastaan.

 

"ahdistunut" - hän oli peloissaan, koska hänen täytyisi kärsiä ennalta profetoitu rangaistus ja kuolla sen takia.

 

  Uskonnot sanovat, että hän toi maailmaan rauhan, toiko hän?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta (ja hajotusta)." Luukas 12:51

 

  Jeesus ei tuonut rauhaa; hän on aiheuttanut kaikki ongelmat siitä päivästä alkaen, kun hän tuli kansansa keskuuteen ja sai pahuuden aikaiseksi maailmassa! Minkälaista eripuraa ja hajotusta hän aiheutti?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan,(he ovat jakautuneina) isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 

  Tästä syystä "eikä merta enää ole", sillä silloin ei enää ole uskontoja, jotka hajottavat meitä erilleen, me tulemme olemaan yhdistyneitä yhden tosi Jumalan alaisuuteen!

 

  Mooseksen aikana Jumala jakoi meren vedet, jotta Hänen kansansa saattoi kävellä kuivaa maata paetessaan Egyptistä. Jumala tekee nyt sen saman, vaan tällä kertaa Hänen profeettansa (kuin Mooseksen), Maestro Evangelistan kautta, sillä Hän vie pois kaikki uskonnot, jotka aiheuttavat eripuraa ja hajotusta, niin että me maailman ihmiset voisimme edetä, tehdäksemme maailmasta kuin Eedenin Puutarhan, kuten Jumalan on sen tarkoittanut olevan.

 

  Luemme nyt Ilmestyskirja 21:2

 

"Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu." Ilmestyskirja 21:2

 

"laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä" - se ei laskeudu fyysisesti alas taivaasta; se on vain ennusmerkki tai syntyvä vaikutelma, kun kaikki näkevät Jumalan aikaisemmin antaman lupauksen täyttymyksen.

 

Miksi Uusi Jerusalem? Miksi Jerusalem on niin erityinen Jumalalle?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala säädöksensä tai päätöksensä jo kauan sitten, että Hän asettaa Nimensä ainoastaan Jerusalemiin.

 

  Viittaako Jumala tässä tapauksessa Jerusalemiin, joka on sijoittuneena Lähi-itään?

 

  Kysymme Jeesukselta:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni" Ilmestyskirja 3:12

 

  Todistuksessaan Ilmestyskirjassa, kuten on esittänyt (hänen enkelinsä/sanansaattajansa) Maestro Evangelista, Jeesus sanoo "Jumalani kaupungin nimen, uuden Jerusalemin" - miksi tässä on tässä mainittuna "Uutena Jerusalemina?"

 

  Maestro Evangelista toteaa, että koska Jumala ei muuta antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, mistä ikinä Hänen Nimensä julistetaan, sitä paikkaa tullaan kutsumaan "Uudeksi Jerusalemiksi".

 

  Mistä me voimme tietää, että se, mitä Jeesus puhuu Ilmestyskirjassa 3:12, on viittaus hänen todistukseensa Ilmestyskirjassa 22:16.

 

  Tämä on erittäin tärkeää - jotta maailma olisi todella rauhan tilassa, meidän tulisi kitkeä lopullisesti pois se hajaannus, jonka Jeesus on aiheuttanut maailmaan ylistämällä saatanaa.

 

  Luemme Ilmestyskirjan 3:12:

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni" Ilmestyskirja 3:12

 

  Jeesus sanoo Ilmestyskirjassa 3:12, että hänellä on uusi nimi - se osoittaa, että hän ei ole enää arvoinen tulla kutsutuksi nimellä ´Jeesus´, sillä nimi ´Jeesus´ kuvaa erityistä tehtävää Jumalalta.

 

  Lukekaamme, mitä nimi ´Jeesus´ tarkoittaa?

 

  Maestro Evangelista, enkeli, joka kantaa Jeesuksen todistusta (Ilmestyskirja 1:2-3, 22:16) sanoo, että syy miksi Jeesus tämän, on sen seurausta, että hänen nimellään on merkitys:

 

  Mikä oli se merkki, jonka Jumala antoi Israelin kansalle, että he kykenisivät tunnistamaan varmasti "Valitun yksilön" tai "Messiaan", jonka Jumala on valinnut Daavidin sukulinjasta jatkamaan Kuningas Salomon keskeneräiseksi jäänyttä tehtävää?

 

"Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta". Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa". Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:11-13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Ask the LORD your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights." But Ahaz said, "I will not ask; I will not put the LORD to the test." Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?"

Isaiah 7:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kysy HERRALTA sinun JUMALALTASI merkkiä, joko syvimmästä syvyydestä tai korkeuksien korkeudesta." Mutta Ahaz sanoi, "Minä en kysy; Minä en laita HERRAA koetteille." Sitten Jesaja sanoi, " Kuulkaa nyt Daavidin huone/suku! Eikö ole tarpeeksi kun koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Tahdotteko te koetella myös minun Jumalani kärsivällisyyttä?" Jesaja 7:11-13

 

  Jesajan antama profetia oli suunnattu Daavidin suvulle, koska he valmistelivat tulevan "Valitun yksilön" tuloa, joka oli luvattu tulevan heidän suvustaan.

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 

"Therefore the Lord himself will give you a sign: The virgin will be with child and will give birth to a son, and will call him Immanuel. He will eat curds and honey when he knows enough to reject the wrong and choose the right."

Isaiah 7:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen vuoksi Herra Itse tulee antamaan teille merkin: Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja antaa hänelle nimen Immanuel. Hän syö harajuustoa ja hunajaa, kunnes oppii tarpeeksi hylätäkseen väärän ja valitakseen oikean."

 

"hunaja" - oikeamielisyys siinä merkityksessä, että "oppii hylkäämään väärän ja valitsemaan oikean" - hän tulisi kohtaamaan saatanan koettelut, ja siksi on annettu merkki: Olipa kyse "syvimmästä syvyydestä tai korkeuksien korkeudesta".

 

  Mikä oli tämän profeetta Jesajan puhuman profetian täyttymys?

 

  Kuinka "lapsi" syntyi?

 

  Ja mitä tarkoittaa sana "neitsyt", kun tarkkaamme Pyhää Raamattua?

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä."

 

  Profetoitu "lapsi" voidaan ajatella siintyvän Pyhän Hengen kautta.

 

  Me tiedämme jo Pyhän Hengen tarkoituksen (ja se on Jumalan Sana), kun me keskustelimme aiheesta Jeesuksen "Neuvonantaja". Pyhä Henki ei ole Jumalasta irrallaan oleva oma kokonaisuutensa tai niin kutsuttu kolmas persoona kolminaisuusopista; se tarkoittaa ainoastaan Jumalan Sanaa.

 

  Mikä on "Pyhän Hengen" tosiasiallinen merkitys Pyhässä Raamatussa?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostolien teot 1:16

 

  Ja seuraavaksi, lukekaamme, mitä tarkoittaa Pyhä Henki, joka oli asetettu Daavidin suuhun?

 

 "Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam. 23:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"These are the last words of David:"The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs:
"The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue.
II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Daavidin Iisain pojan profetia, viisauden lähde, jonka on korottanut Kaikkein Korkein, mies, jonka on voidellut Jaakobin Jumala, Israelin laulujen sepittäjä ja laulaja: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Sam. 23:1-2

 

  Pyhä Henki on Jumalan Sana, joka on asetettu Daavidin suuhun, se ei ole Jumalasta erillään oleva kokonaisuus tai persoona.

 

  Kun ihminen sanoo "Pyhä Henki" - niin se on "Jumalan Henki tai Sana", joka on näkymätön. Se on "Pyhä" siksi, että se tulee Jumalalta.

 

  Siten, "Pyhä Henki", joka on mainittu neitsyen antamassa syntymää lapselle -profetiassa, on Jumalan Sana tai käsky, joka on sanottu Profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Mikä sille on todisteena?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Joosef oli se, joka todella sai Marian odottamaan lasta ennen heidän avioliittoaan.

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."  Matteus 1:18-20

 

"on siinnyt, on Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta, joka on profetoitu ja sanottu Profeetta Jesajan suun kautta, Jesaja 7:11-15!

 

  Jumala, Pyhän Hengen ominaisuudessa, ei saattanut Mariaa raskaaksi, kuten uskonnot ovat olettaneet. Se ei ole totta - se on Jumalan pilkkaa!

 

  Mitä "neitsyt" tarkoittaa Pyhässä Raamatussa?

 

  Maria tuli odotti lasta ennen avioliittoa Joosefin kanssa, ja Joosef tahtoi paeta tilanteesta. Silloin elettynä aikana, mikä oli Israelin kansaa koskeva laki, jossa käsiteltiin naimattoman naisen raskautta?

 

"Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi. Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista. Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan, niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos. 22:20-24

 

  Naimattoman naisen lapsen synnyttäminen oli Israelin kansaa koskevan lain mukaisesti ehdoton ja tarkka sekä jyrkkä. Marian ja Joosefin tapauksessa, heidät molemmat olisi pitänyt kivittää kuoliaaksi, eli poistaa paha keskuudesta heidän asumastaan kaupungista. Kuten Joosef harkitsi pakenemista paikalta hylätäkseen Marian ja syntymättömän lapsen, Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille unessa, vakuuttamaan, että he selviäisivät tukalasta tilanteestaan. "Lapsi", joka oli hänen ja Marian yhteen menon tulosta, oli Pyhän Hengen tai Jumalan Sanan profetoima valittu yksilö, joka oli puhuttu Profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Heidän elinaikanaan, oli mahdotonta selviytyä laittomasta ja luvattomasta yhteen menosta ilman rangaistusta, koska Jumalan Moosekselle antamaa lakia noudatettiin tarkasti. Mutta enkeli vakuutti Joosefille, että raskaana oleva Maria selviäisi ja synnyttäisi ilman, että he paljastuisivat teostaan.

 

  Aivan kuten Mooseksen tapauksessa, jos Jumala ei olisi avannut vesiä, jotta hänen kansansa kykeni menemään toiselle puolelle Punaista Merta, niin Mooses ei olisi ollut menestyksekäs johtamaan kansaansa pois Egyptistä. Jumalan tarjoaman mahdollisuuden edessä Israelin kansa pystyi ylittämään Punaisen Meren.

 

  Joosefin ja Marian tilanteessa lakia olisi täytynyt kiertää, niin että avioliiton ulkopuolella syntyvä lapsi selviytyisi täyttämään profetian, joka oli puhuttu Profeetta Jesajan kautta. Tämä tavallisuudesta poikkeava saavutus voisi myös olla lapsen merkki.

 

  Koska se oli Jumalan antama profetia Israelin kansalle, niin se olisi varmaa, että avioliiton ulkopuolella (neitsyestä) syntyvä lapsi, oli varmasti se luvattu, kuten profetoitu Jesaja 7:11-15. "Lapsi" tulisi jatkamaan Salomon keskeneräiseksi jäänyttä työtä johtamaan ja saattamaan Israelin kansa Jumalan Nimeen rakennettuun temppeliin, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

  Mikä on todisteena siitä, että tämä "lapsi" on syntynyt avioliiton ulkopuolella?

 

"Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana." Luukas 2:4-5

 

Kihlaus on lupaus avioliitosta.

 

"kihlattunsa" - on aivan selvää, että "lapsi" oli hedelmöittynyt ennen Joosefin ja Marian vihille, avioliittoon menoa.

 

  Luemme uudelleen…

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

"Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta.

 

"Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."  

Matteus 1:19-20

 

"on siinnyt… Pyhästä Hengestä" - Jumalan Sanasta, kuten on todettu Jumalan profetiassa tai lupauksessa.

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

"on annettava hänelle nimi Jeesus" - "lapselle" on annettava "Jeesus"

 

"hän on vapahtava kansansa" - tämä on Jeesuksen erityinen työ tai tehtävä, aivan kuten oli Kuningas Salomollakin, joka oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Jeesus jatkaa näin ollen 2. Samuelin kirjassa 7:12-17 annetun profetian täyttämistä. Hänet oli lähetetty ainoastaan hänen omaa kansaansa, Israelia varten. Häntä ei oltu lähetetty koko maailman ihmisiä varten, kuten uskonnot väittävät. Todellisuudessa, kaikki Vanhassa Testamentissa lähetetyt profeetat (paitsi yksi), oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Vain yksi profeetta (viimeinen) on profetoitu Pyhässä Raamatussa lähetetyksi koko maailmaa varten!

 

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen (täyttyisi), minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matteus 1:22-23

 

"että kävisi toteen (täyttyisi), minkä Herra on puhunut profeetan kautta" - todellakin, Pyhä Henki tarkoittaa Jumalan Sana, joka oli puhuttu Profeetta Jesajan kautta.

 

"Immanuel" - kuten Profeetta Jesaja on profetoinut, mikäli Jeesus olisi onnistunut täyttämään tehtävänsä, Israelin kansa olisi saanut tietoonsa Jumalan Nimen ja Jumala olisi heidän kanssaan.

 

  Tätä tarkoittaa nimi Jeesus, "hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä". Tämä oli hänen tehtävänsä; tämän tehtävän hänelle oli antanut Jumala. Hän olisi se yksi, joka opettaisi hänen kansalleen (Matteus 15:24), kuinka he voisivat etsiä pelastusta Jumalalta, tuntiessaan ja tietäessään Jumalan Nimen, sen rakennuksen/temppelin kautta, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen jälkeen kun hän olisi täyttänyt tehtävänsä, Israelin kansa kutsuisi Jumalaa Nimeltä ja Jumala olisi heidän kanssaan. Kaikki tämä olisi toteutunut ja täyttynyt nimen "Immanuel" tai "Jumala kanssamme" profetoidussa merkityksessä.

 

  Koska hän kuoli (Luukas 24:20-21), hän epäonnistui täyttämään tehtävänsä pelastaa/vapahtaa Israelin kansa heidän synneistään ja siten ollen hän epäonnistui kantamaan täytäntöön nimen "Jeesus" ja nimen "Immanuel" sisältämän profetoidun merkityksen. Jeesus sanoi Ilmestyskirja 3:12, että hänellä on uusi nimi tai uusi identiteetti ja se on:

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

 

King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

In the Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englannin kielinen Laitos/Painos:

 

"You, the bright morning star, have fallen from the sky!

You brought down other nations; now you are brought down."

Isaiah 14:12 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä, kirkas aamun tähti, olet pudonnut taivaalta! Sinä' alistit muita kansakuntia; nyt sinut on pudotettu maan pinnalle." Jesaja 14:12

 

  Se, minkä uskonnot ovat salanneet kauan aikaa koskien nimeä "Lusifer" tai "Kirkas aamun tähti", tulee nyt tunnetuksi Jeesuksen itsensä myöntämisen kautta:

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the Root and the Offspring of David, and the bright Morning Star."

Revelation 22:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, Jeesus olen lähettänyt minun enkelini antamaan tämän todistuksen kirkoille. Minä olen Daavidin Juuriverso ja Jälkeläinen, ja kirkas Aamun Tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja paljastaa todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juuriverso ja jälkeläinen" ja myös "kirkas aamun tähti". Tämä on Jeesuksen viimeinen paljastus.

 

  Tietääksemme, että Pyhä Raamattu on johdonmukainen, lukekaamme toisesta käännösversiosta sama jae:

 

Contemporary English Version (CEV), Nykyajan Englanninkielinen Painos/Laitos:

 

"I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star."

Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen Jeesus! Ja minä olen se, joka on lähettänyt enkelini kertomaan kaikille teille näistä asioista uskonnoille. Minä olen Daavidin suuri jälkeläinen, ja Minä olen myös kirkas aamun tähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  Enkeli, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta, Maestro Evangelista, paljastaa meille nyt miehen, joka on entisaikoina tunnettu nimellä ´Jeesus´, että hänellä on uusi nimi tai identiteetti. Hän on "Kirkas aamun tähti" tai "Lusifer" - se tietty yksilö, joka oli Jumalan lähettämä pelastamaan/vapahtamaan hänen kansansa, mutta epäonnistui ja joutui Jumalan rankaisemaksi.

 

  Myöntämällä, että hän on ´Lusifer´ tai ´Kirkas aamun tähti´, mies, joka aikaisemmin tunnettiin nimellä Jeesus, tekee näin mitättömiksi ja pätemättömiksi KAIKKI apostolien laatimat kirjoitukset koskien hänen niin kutsuttua ´jumaluutta´ ja niin kutsuttua todellista toista tulemista!

 

  Miksi tämä Jeesuksen myöntäminen, joka on nyt ´Lusifer´, erittäin tärkeää sille, että maailma kykenisi saavuttamaan rauhan?

 

  Uskonnolliset tappamiset, joita nyt tapahtuu meidän aikanamme, on puhuttu Jeesuksen suulla jo kauan sitten, kuten hän sanoi Johannes 16:1-3.

 

 "Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Joh. 16:1

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" Joh. 16:1

 

 Maestro Eraño Martin Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com sanoo: Jeesus muistutti meitä, että hän on jo aikaisemmin varoittanut meitä.

 

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

 

  Jeesus tiesi tulevasta ajasta, joilla tulee vallitsemaan suuri väärinkäsitys monien ihmisten keskuudessa koskien hänen todellista ja aitoa persoonaansa, hänen sanomisiaan ja hänen töitään.

 

  Meidän aikanamme tappamisista raportoidaan usein sanomalehdissä ja radiossa; jopa paikalta suorana kuvattuna todellisena tapahtumahetkenään voimme nähdä näitä kaapeli TV:stä, satelliitti TV ohjelmista sekä Internetistä!

 

  Miksi? Mikä on syy näille tappamisille?

 

  Tappajat sanovat, että he tekevät niitä palveluksena ja ylistyksenä Jeesukselle ja Jumalalle!

 

  Mikä on heidän toisten ihmisten tappamisiensa todellinen aiheuttaja? Mitä Jeesus todella sanoi tuosta asiasta?

 

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Joh. 16:3

 

  Jeesus sanoi: Syy toisiaan vastustavien uskontojen ja kansojen tappamisille on siinä, että he eivät tunne tosi Jumalaa eivätkä hänen (Jeesuksen) identiteettiä. 

 

  Todistaaksemme sen: Jos kysyt ihmisiltä kuinka monta jumalaa on olemassa; he vastaavat: On olemassa vain yksi Jumala! He ovat yksimielisiä ja liittoutuneita vastauksessaan.

 

  Kun kysytään Hänen nimeään, he antavat vastauksena monia nimiä ja he tappelevat sen johdosta.

 

  Tämä ainoastaan osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa meille, että tämä on yksi kirouksen syistä sotimiselle ja tappamisille maailmassa.

 

  Jos kysyisimme Jeesuksen persoonasta, jotkut voisivat sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristityille); ja Muslimeille hän on Marian poika ja ainoastaan profeetta; muille ihmisille sekä muille uskonnoille hän on Jumalan poika ja myös ihminen.

 

  Nämä ovat ilmestykset ja tosiasiat, jotka osoittavat, että he eivät todella tunne Jeesusta. Tästä syystä tappamisia on meidän aikanamme.

 

  Uskontojen opetuksiin uskovien seuraajiensa tulisi ymmärtää, että ´Jeesus´, jonka puolesta he taistelevat kaikkena tänä aikana, on jo tunnustanut kauan sitten Ilmestyskirja 22:16, että hän ei ole Jumala eikä Jumalan poika (eikä edes profeetta). Hän tunnusti olevansa ainoastaan Daavidin juuri ja jälkeläinen. Hän tunnusti myös Ilmestyskirja 3:12, että hänellä on ´uusi nimi´, koska hän epäonnistui elämään todeksi hänen nimensä `Jeesus´ merkityksen. Koska hän epäonnistui täyttämään, mitä hänen nimensä ´Jeesus´ merkitsee, sen seurauksena hänen uusi nimensä on : "Kirkas aamun tähti" tai LUSIFER!

 

  Kun maailma havahtuu ja herää ymmärtämään, että aikaisemmin ´Jeesuksena´ tunnettu mies on tunnustanut olevansa Lusifer tai Jumalan rankaisema mies - niin väittelevätkö ihmiset yhä asiasta tai uhraavat elämäänsä hänelle?

 

  Palaamme "Uuteen Jerusalemiin"

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  Uskollisena asemalleen/tehtävälleen enkelinä, joka kantaa Jeesuksen todistusta, Maestro Evangelista on ilmoittanut tai paljastanut Jeesuksen uuden nimen ja Jeesus tunnetaan nyt nimellä "Lusifer" tai "Kirkas aamun tähti".

 

  Maestro Evangelista näyttää meille nyt missä tämä ´Uusi Jerusalem´ on.

 

  Kuten on selitetty aikaisemmin Maestro Evangelistan toimesta, että Jumala ei muuta Hänen antamaansa lupausta, että Hänen Nimensä on oleva asetettuna Jerusalemiin, ja missä ikinä Hänen Nimensä on julistettu, sitä paikkaa tullaan kutsumaan "Uudeksi Jerusalemiksi".

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". Maan äärestä kuulemme ylistysvirret: "Ihana on vanhurskaan osa!" Mutta minä sanon: "Riutumus, riutumus on minun osani, voi minua: ryöstäjät ryöstävät, raastaen ryöstäjät ryöstävät!" Jesaja 24:14-16

 

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea. From the ends of the earth we hear singing:
"Glory to the Righteous One."But I said, "I waste away, I waste away! Woe to me!"
The treacherous betray! With treachery the treacherous betray!"
Isaiah 24:12-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla. Maailman ääriä myöden kuulemme laulua: "Kunnia Vanhurskaalle ja Oikeamieliselle". Mutta Minä sanoin, "Minä riudun pois, Minä riudun pois! Voi minua! Kavala petos! Petoksellinen kavala petos" Jesaja 24:12-16

 

  Merten saarilla Kauko Idässä! Filippiinit on Uusi Jerusalem!

 

  Jumalan tosi Nimi on julistettu Filippiineillä - Idässä olevilla saarilla ja sen on tehnyt Maestro Eraño Martin Evangelista. Siten ollen Filippiinit ovat Uusi Jerusalem, sillä Jumalan tosi Nimi on julistettu siinä maassa ja www.thename.ph sekä www.thenameonline.info ovat siitä todisteena.

 

  Ei ole olemassa mitään syytä Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen taistella Jerusalemista Lähi-idässä, sillä se ei ole enää se Jerusalem, johon profetiassa viitataan. On olemassa Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit - sillä Jumalan tosi ja aito Nimi on julistettu siellä.

 

  Nämä taistelut toisiaan vastaan ovat täysin hyödyttömiä ja väittää, että he "menevät sotaan Jumalan Nimessä", kuten väittävät nämä uskonnot - Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam - kun kuitenkaan yksikään heistä ei ole julistanut Jumalan todellista Nimeä!

 

  Sitten kun maailman ihmiset alkavat kuuntelemaan Profeetta Maestro Eraño Evangelistan Raamattu ilmestyksiä ja tunnustavat Jumalan Nimen ja todellisen Jeesuksen, joka on ilmoitettu ja paljastettu nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com, siitä alkaen ei ole enää uskontoa, jonka PUOLESTA TAISTELLA JA KUOLLA.

 

  Silloin on lopultakin rauha ja tasa-arvo vallitsee maailman kaikkien ihmisten kesken.

 

  Onko totta, että silloin loppuu kirous ja maailman rauha, yhtenäisyys ja tasa-arvo tapahtuu siitä hetkestä, kun me kaikki kutsumme tosi Jumalan Nimeltä?

 

  Mitä Jumala lupasi aikaisemmin?

 

Niille, jotka kutsuvat avukseen Jumalan Suurta Nimeä, kuinka Jumala suhtautuu heitä kohtaan?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä, heitä kutsutaan Jumalan Kansaksi/Ihmisiksi.

 

  Luemme Ilmestyskirjasta 21:1-3 ja erityisesti jakeen 3:

 

"Ja minä näin uuden taivaan ja uuden maan; sillä ensimmäinen taivas ja ensimmäinen maa ovat kadonneet, eikä merta enää ole. Ja pyhän kaupungin, uuden Jerusalemin, minä näin laskeutuvan alas taivaasta Jumalan tyköä, valmistettuna niin kuin morsian, miehellensä kaunistettu. Ja minä kuulin suuren äänen valtaistuimelta sanovan: "Katso, Jumalan maja ihmisten keskellä! Ja hän on asuva heidän keskellänsä, ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa;" Ilmestyskirja 21:1-3

 

"uuden taivaan ja uuden maan" - maailma Jumalan alaisuudessa, ilman saatanaa ja sen enkeleitä, joka tarkoittaa, että uskonnot ovat menneitä.

 

"eikä merta enää ole" - samanlaista, kuin oli silloin, kun Jumala jakoi Punaisen Meren vedet, jotta Mooses ja Israelin kansa pystyi pakenemaan Egyptistä, niin nyt Jumala Hänen Sanansa kautta, joka on annettu (Hänen profeettansa kuin Mooses) Maestro Evangelistan suuhun, vie pois hajotuksen ja epäsovun. Uskonnot paljastuvat, niin että maailman ihmiset tulevat yhdistymään lopullisesti.

 

  Maestro Evangelista (profeetta kuin Mooses) ei esitä ihmeitä kuten teki Mooses. Hän ainoastaan julistaa Jumalan Sanaa, jonka Jumalan käskee hänen ilmoittaa Pyhän Raamatun kautta.

 

  Kuinka me voimme tietää, että profeetta (kuin Mooses) on lähetetty ilmoittamaan Jumalan Nimen, eikä esittämään ihmeitä sen sijaan?

 

"Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

 Toinen käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

The Lord's voice crieth unto the city, and the man of wisdom

shall see thy name: hear yes the rod, and who hath appointed it. - 
Micah 6:9 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Herran ääni huutaa kaupungille, ja mies, jolla on viisautta näkee sinun nimesi: Kuule myöntyvästi sauvaa, ja Häntä, joka on sen nimittänyt/asettanut." Miika 6:9

 

  Koska Profeetta Miika sanoo "Kuule myöntyvästi sauvaa, ja Häntä, joka on sen nimittänyt/asettanut" - tämä ennakoi, että Mooseksen kaltaisen profeetan merkki ei tule ilmi ihmeiden kautta. Mooseksen kautta tulleet ihmeet ovat olennaisesti liitettyinä hänen kävelykeppiin tai sauvaan. Maestro Evangelistan "sauva" on hänen julistuksensa kautta, Jumalan Nimen, joka on ilmoitettu hänelle Raamatun kirjoitusten kautta. Jumala on asettanut sanat hänen suuhunsa, niin että hän kykenisi ilmoittamaan Jumalan Nimen meille kaikille.

 

"mies, jolla on viisautta näkee sinun nimesi" - kun profeetta ilmoittaa Jumalan Nimen, niin lukija on silloin vaadittu käyttämään viisauttaan ja ymmärrystään tunteakseen Jumalan Nimen.

 

"Kuule myöntyvästi sauvaa, ja Häntä, joka on sen nimittänyt/asettanut" - tämä antaa ymmärtää, että maailman ihmisten tulisi kuunnella Jumalan sanoja (kirjoituksista) ja että Jumala on lähettänyt Maestro Evangelistan julistamaan Hänen Nimessään. Jokainen joka ei kuuntele, Jumala "vaatii hänet tilille siitä" (5. Moos. 18:19).

 

"ja he ovat hänen kansansa, ja Jumala itse on oleva heidän kanssaan, heidän Jumalansa" - tämä tapahtuu silloin kun kaikki maailman ihmiset tuntevat ja kutsuvat Jumalaa tosi Nimeltään, kuten on kirjoitettu:


"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Sitten kun kaikki maailman ihmiset kutsuvat Jumalaa tosi Nimeltä, meidän HERRA JUMALA ISRAEL, kuten on ilmoittanut profeetta Maestro Evangelista Filippiineiltä (Uusi Jerusalem), niin kaikki ovat Jumalan ihmisiä ja me kaikki elämme maailmassa Jumalan alaisuudessa - se on uusi taivas ja uusi maa!

 

  Kuten on kirjoitettu Raamatun kirjoituksissa, Jumala itse antoi vihjeen, että Hänen Nimensä on ISRAEL. Lukekaamme kirjoitus, jonka Jumala näytti Hänen profeetalleen, (kuin Mooses, joka on myös Hänen ´enkeli´) Maestro Eraño Martin Evangelista:

 

"ilmestyi Herra Salomolle yöllä ja sanoi hänelle: "Minä olen kuullut sinun rukouksesi ja valinnut tämän paikan uhripaikakseni. Jos minä suljen taivaan, niin ettei tule sadetta, jos minä käsken heinäsirkkain syödä maan tahi jos minä lähetän ruton kansaani, mutta minun kansani, joka on otettu minun nimiini, nöyrtyy, ja he rukoilevat ja etsivät minun kasvojani ja palajavat pahoilta teiltänsä, niin minä kuulen taivaasta ja annan anteeksi heidän syntinsä ja teen heidän maansa jälleen terveeksi." 2. Aik. 7:12-14
 

   Käyttäköön jokainen maailman ihminen viisauttaan ja ymmärrystään: Jos Jumala sanoo, että Hänen kansansa on kutsuttu/otettu Hänen Nimeensä ja Hänen kansaansa kutsutaan Israeliksi, niin mikä on Jumalan Nimi?

 

  Jumalan Nimi on todella ISRAEL. Meidän täytyisi ainoastaan kutsua Herraa Kaikkivaltiasta nimellä, meidän HERRA JUMALA ISRAELI!

 

  Koska Maestro Evangelista on profeetta kuin Mooses, hän tulee myös näyttämään, että Mooses on jo kauan sitten kertonut hänen kansalleen, että Jumalan Nimi on todellakin Israel, kuten ovat Israelin kansalaiset kutsutut Jumalan Nimellä:

 

"Herra korottaa sinut hänelle pyhitetyksi kansaksi, niin kuin hän valalla vannoen on sinulle luvannut, jos sinä noudatat Herran, sinun Jumalasi, käskyjä ja vaellat hänen teitänsä. Ja kaikki kansat maan päällä näkevät, että Herra on ottanut sinut nimiinsä; ja he pelkäävät sinua." 5. Moos. 28:9-10

   Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will establish you as his holy people, as he promised you on oath, if you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to him. Then all the peoples on earth will see that you are called by the name of the Lord, and they will fear you."

Deuteronomy 28:9-10(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra vakiinnuttaa tiedät Hänen pyhänä kansanaan, aivan kuten Hän valalla lupasi, jos te pidätte Herran teidän Jumalanne käskyt ja vaellatte tottelevaisina Hänelle. Sitten kaikki maailman ihmiset näkevät, että teitä kutsutaan Herran Nimellä, ja he pelkäävät teitä."

5. Moos. 28:9-10

 

"teitä kutsutaan Herran Nimellä" - totisesti, Jumalan nimi on ISRAEL. Suuri jumalien Jumala ei ole kukaan muu kuin HERRA JUMALA ISRAEL.

 

  Miten voi olla, että lukemattomat Juutalaisten sukupolvet, jotka ovat lukeneet kirjoitukset, mutta eivät koskaan ole ymmärtäneet, että he ovat KIRJAIMELLISESTI kutsutut Jumalan Nimellä?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:24-26

 

"ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni" - sen vuoksi, että Juudan ihmisille on langetettu kirous, joka on kestänyt aina tähän päivään asti.

 

  Jumalan kirous Israelin kansan yllä (rangaistuksena heidän epäjumalanpalvonnastaan) on myös syy, miksi Erämaataivalluksen aikana, 2. Moos. 3:12-14, Jumala ei koskaan sallinut Mooseksen lausua Israelilaisille suoraan, että Hänen nimensä on ISRAEL. Ennemminkin, mikäli he kysyisivät Hänen Nimeään, Jumala sanoi Moosekselle, että antaisi Israelilaisille vastauksen "Minä Olen". Tällä vastauksella he, Israelilaiset voisivat ymmärtää, että he KIRJAIMELLISESTI kantavat ja ovat KIRJAIMELLISESTI kutsutut Jumalan Nimessä! (5. Moos. 28:9-10, Jeremia 14:9, Daniel 9:18-19, 2. Aik. 7:12-14).

 

  Tämän takia tuli rakentaa rakennus/temppeli Jumalan nimelle (2. Sam. 7:12-14), että Juutalaiset voisivat oppia tuntemaan Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoisi Oman Sanansa, että he eivät voisi koskaan lausua tai sanoa Hänen Nimeään.

 

  Me tiedämme, että poika, joka seurasi Daavidia oli Salomo (1. Aik. 22:9-13) ja vaikka rakennus/temppeli oli rakennettu, niin Salomo epäonnistui hänen elinaikanaan näyttämään tai esittelemään kansalleen Jumalan Nimen (1. Kun. 11:1-13). Jeesus tuli jatkamaan tehtävää saattaa hänen kansansa tuntemaan ja tietämään Jumalan Nimi.

 

Oletko jo lukenut seuraavan linkin:

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm tai http://www.thenameonline.info/thename/revelations/greatestdeception-en.htm sekä

Suuri Petos

 

  Siinä tapauksessa sinä tiedät, että Jeesus epäonnistui tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen, sillä hän rakensi temppelin omalle nimelleen (Kristuksen kirkon - Matteus 16:13-23) ja hän esitti olevansa Jumalan poika (Johannes 19:7).

 

  Todellisuudessa Jeesuksen ei tarvinnut enää rakentaa toista temppeliä, koska Salomo oli jo rakentanut sen. Kaikki, minkä Jeesuksen tuli tehdä, oli saattaa Israelin kansa ymmärtämään, että talo/huone/Juutalainen suku oli kutsuttu Jumalan Nimellä. Jos Jeesus olisi onnistunut - Israelin kansa olisi voinut kutsua Jumalaa Nimellä ja he olisivat lopultakin pelastuneet synneistään (Psalmi 25:10-11).

 

  Jeesus olisi ollut silloin kansansa pelastaja (Israelilaiset tai Juutalaiset), jos hän olisi täyttänyt tehtävänsä. (Matteus 1:21, 15:24, Luukas 24:20-21)

 

  Molemmat Daavidin pojat (Salomo ja Jeesus) epäonnistuivat tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi. Jumala lähettää vielä yhden miehen tekemään Nimensä tunnetuksi. Tällä kerralla valittu yksilö ei ole Israelilainen, vaan "Muukalainen" tai Pakana. Tämä mies Pakanoiden sukuhaarasta tuleva, hänestä Jumala on aikaisemmin ilmoittanut, olevan Hänen profeettansa, 5. Moos. 18:18-19.

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

"heidän veljiensä keskuudesta" - hän ei tule Israelin kansan keskuudesta tai Lähi-idästä, vaan kaukaisesta maasta. Ennalta maailmaan lähetetyn profeetan kuin Mooseksen ei ole tarvinnut opiskella tai etsiä tietoja Pyhästä Raamatusta, mitä hän sanoisi koskien Jumalan Sanaa.

 

  Hänen täytyy vain odottaa aikaa, jolloin "Sana" hänelle annetaan, jonka hänen tulee ilmoittaa kaikille ihmisille.

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - hän on se ainoa ihminen, joka tulee ilmoittamaan tai esittelemään Jumalan Nimen. Sitten kun me huudamme apua tosi Jumalan Nimessä ja nöyrrymme Hänen edessään, niin sitten me viimeinkin saamme Jumalalta anteeksi ja ihmiskunnan kirous päättyy.


  Onko se totta, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta ei tule Juudan tai Israelin kansan keskuudesta tai Lähi-idästä?

  Israelin kansalle on tärkeää ymmärtää Jumalan Nimi talossa/temppelissä, jonka Kuningas Salomo rakensi, niin että he voisivat saada Jumalalta syntinsä anteeksi:

"Mutta asuuko todella Jumala maan päällä? Katso, taivaisiin ja taivasten taivaisiin sinä et mahdu; kuinka sitten tähän temppeliin, jonka minä olen rakentanut!" 1. Kun. 8:27

  Kuningas Salomo julistaa, että hänen rakentamansa temppeli ei ollut tarkoitettu Jumalan asuinsijaksi:

 

"Käänny kuitenkin palvelijasi rukouksen ja anomisen puoleen, Herra, minun Jumalani, niin että kuulet huudon ja rukouksen, jonka palvelijasi tänä päivänä rukoilee sinun edessäsi, ja että silmäsi ovat yöt ja päivät avoinna tätä temppeliä kohti, tätä paikkaa kohti, josta sinä olet sanonut: 'Minun nimeni on asuva siellä', niin että kuulet rukouksen, jonka palvelijasi tähän paikkaan päin kääntyneenä rukoilee." 1. Kun. 8:28-29

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

Yet give attention to your servant's prayer and his plea for mercy,

O LORD my God. Hear the cry and the prayer that your servant

is praying in your presence this day.

May your eyes be open toward this temple night and day,

this place of which you said, 'My Name shall be there,'

so that you will hear the prayer your servant prays toward this place.

1Kings 8:28-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuitenkin kiinnitä huomiosi sinun palvelijasi rukouksiin ja armon pyyntöjä kohtaan, OI HERRA minun Jumalani. Kuule huuto ja rukous, jonka palvelijasi rukoilee sinun läsnäolossasi tänä päivänä. Olkoon sinun silmäsi avoinna tätä temppeliä kohti öin ja päivin, tämä paikka, josta Sinä sanoit, ´Minun Nimeni on oleva siellä´, niin että Sinä kuulet rukouksen, jonka Sinun palvelijasi rukoilee tätä paikkaa kohden kääntyneenä."

1. Kun. 8:28-29


  Kuningas Salomo muistuttaa meitä siitä, että hänen rakentamansa temppeli tai talo/rakannus oli rakennettu yksinomaisesti, että Israelin kansa voisi tuntea tai tietää Jumalan Nimen ja siten saisivat vapautuksen kirouksestaan.

"Kuule palvelijasi ja kansasi Israelin rukous, jonka he rukoilevat tähän paikkaan päin kääntyneinä; kuule asuinpaikastasi, taivaasta, ja kun kuulet, niin anna anteeksi."

1. Kun. 8:30

 

Kuningas Salomo sanoo, että Jumalan asuinpaikka on taivaassa!

 

"Jos joku rikkoo lähimmäistänsä vastaan ja hänet pannaan valalle ja vannotetaan, ja jos hän tulee ja vannoo sinun alttarisi edessä tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja auta palvelijasi oikeuteensa; tee niin, että tuomitset syyllisen syylliseksi ja annat hänen tekojensa tulla hänen päänsä päälle, mutta julistat syyttömän syyttömäksi ja annat hänelle hänen vanhurskautensa mukaan. Jos vihollinen voittaa sinun kansasi, Israelin, sen tähden että he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he palajavat sinun tykösi, kiittävät sinun nimeäsi, rukoilevat sinua ja anovat sinulta armoa tässä temppelissä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi kansasi Israelin synti ja tuo heidät takaisin tähän maahan, jonka olet antanut heidän isillensä. Jos taivas suljetaan, niin ettei tule sadetta, koska he ovat tehneet syntiä sinua vastaan, mutta he rukoilevat kääntyneinä tähän paikkaan päin, ja kiittävät sinun nimeäsi ja kääntyvät synnistään, koska sinä kuulet (olet koetellut) heitä, niin kuule taivaasta ja anna anteeksi palvelijaisi ja kansasi Israelin synti - sillä sinä osoitat (ja opeta) heille hyvän tien, jota heidän on vaeltaminen - ja suo sade maallesi, jonka olet antanut kansallesi perintöosaksi."

1. Kun. 8:31-36

 

  Kuningas Salomo sanoi, että Jumala vastaa Israelin kansalle, kun he rukoilevat kohden temppeliä ja antavat ylistyksensä Hänen Nimelleen ja kun he rukoilevat temppeliä päin kääntyneinä, niin Israelin kansa automaattisesti kutsuu Jumalaa Nimeltä - sillä temppeli tai Talo, jonka hän (Kuningas Salomo) on rakentanut KUTSUTAAN kirjaimellisesti Jumalan Nimellä!

 

"Jos (Kun) maahan tulee nälänhätä, rutto, jos tulee nokitähkä ja viljanruoste, jos tulevat heinäsirkat ja tuhosirkat, jos vihollinen ahdistaa sitä maassa, jossa sen portit ovat, jos tulee mikä tahansa vitsaus tai vaiva, ja jos silloin joku ihminen, kuka hyvänsä, tai koko sinun kansasi Israel rukoilee ja anoo armoa, kun he kukin tuntevat omantunnon vaivoja ja ojentavat kätensä tähän temppeliin päin, niin kuule silloin taivaasta, asuinpaikastasi, ja anna anteeksi ja tee niin, että annat jokaiselle aivan hänen tekojensa mukaan, koska sinä tunnet hänen sydämensä - sillä sinä yksin tunnet kaikkien ihmislasten sydämet - jotta he sinua pelkäisivät niin kauan kuin he elävät tässä maassa, jonka sinä olet meidän isillemme antanut." 1. Kun. 8:37-40

 

  Kuningas Salomo kohdisti rukouksensa ainoastaan Israelin kansaa kohtaan.

 

  Nyt:

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41
 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name— I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

 

"joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - Kuningas Salomo puhuu nyt "Muukalaisesta", joka tulee kaukaisesta maasta Jumalan Nimen tähden.

 

"on tullut kaukaisesta maasta" - Muukalainen ei ole osallinen Juutalaisille langetettuun kiroukseen, kuten on kirjoitettu Jeremia 44:24-26.
 

   Kuningas Salomo viittaa nyt tässä mieheen, joka tulee kaukaisesta maasta, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen Nimessään. Siten ollen Kuningas Salomo tiesi tulevasta profeetasta kuin Mooses, 5. Moos. 18:18-19 ja hän vahvistaa meille, että tuleva valittu henkilö on muukalainen.

 

  Kuinka me tiedämme, että Kuningas Salomo ymmärsi Mooseksen Lain?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen (Israeliin) ikuisiksi ajoiksi.'"

1. Aik. 22:9-10

 

  Ensimmäinen valinta saamaan tittelin, arvonimen "Jumalan Poika", oli Daavidin todellinen poika, Kuningas Salomo - kutsuttu rauhan mieheksi. Kuten profetoitu, hän olisi tullut kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika" rakentaessaan talon, jossa on Jumalan Nimi. Uskonnoilla ei ole yhtään ainoaa opetusta, jotka kuvaavat Kuningas Salomoa "Jumalan Poikana". Salomon kuuluisi olla ensimmäinen, joka olisi ollut tunnustettu olevan "Jumalan Poika".

Tämän vuoksi Jumalan Nimi on niin tärkeä kaikkien maailman ihmisten tietää, jotta saisimme rauhan ja kun rauhan tila on varmistettu, oikeamielisyys ja yltäkylläisyys seuraavat.

 

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile."

1. Aik. 22:11-13

 

  Tämän takia Kuningas Salomo tiesi tulevasta muukalaisesta, joka on profeetta kuin Mooses, sillä Jumala antoi hänelle viisautta ja ymmärrystä koskien Lakeja ja säädöksiä, jotka Jumala antoi Profeetta Moosekselle.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"for men will hear of your great name and your mighty hand and

your outstretched arm - when he comes and prays toward this temple"
I Kings 8:42 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - tulee aika, joka on suosiollista Jumalalle, silloin kun "muukalainen" ilmestyy koko maailman eteen kaapeli tai satelliitti- TV:n sekä Internetin välityksellä täyttääkseen Jumalan hänelle antaman tehtävän.

 

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - sillä Muukalainen osoittaa koko maailmalle tosi Jumalan Nimen, jolle Kuningas Salomo rakensi temppelin:

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"kuule silloin taivaasta" - Jumala on taivaassa - sen vuoksi "muukalainen" tulee puhumaan maailman ihmisille Jumalan puolesta. Hän julistaa myös, että Talo, jonka Kuningas Salomo rakensi Jerusalemiin kauan sitten, kutsuttiin Jumalan Nimen mukaisesti!

 

Maestro Eraño Martin Evangelistan puolesta - ´muukalaisen´, joka on Jumalan valitsema tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi, olkaa kaikki tiedotettuja, että Talo, jonka Kuningas Salomo rakensi Jumalan Nimelle, on kutsuttu nimellä "ISRAELIN TALO" tai "ISRAELIN HUONE".


  Nyt kun me tiedämme Jumalan tosi Nimen, kuten meille on ilmoittanut Maestro Eraño Martin Evangelista, niin me olemme nyt todistajina täyttymykselle, josta Jumala on puhunut aikaisemmin:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Sinä saatat kysyä: "Kuinka Jumala nosti Muukalaisen tai Pakanan, kuten on Maestro Eraño Martin Evangelista, olemaan Israelilainen, josta tulisi Hänen Profeettansa "kuin Mooses"?

  Maestro sanoo, lukekaamme mitä Jumala sanoi Sakarja 13:9:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kutsuvat avukseen HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä, katsotaan Hänen kansakseen.

 

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", Hän ensimmäiseksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä Raamatun kirjoituksista; siten tehden Maestro Evangelistasta "Israelilaisen"- ENSIMMÄISENÄ Jumalan uudesta kansasta.

 

  Onko totta, että mies, jonka Jumala kutsuu Hänen profeetakseen kuin Mooses, tulee idästä?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut yhtäkään sanaa Sinulta." Jesaja 41:25-26

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tässä on nyt profeetta kuin Mooses, sillä silloin kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan Hänen profeetakseen kuin Mooses, Jumala ilmoitti tai paljasti hänelle Hänen Nimensä, kuten on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin. Kun Maestro Evangelista kutsui Jumalaa Nimellä, meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL, hänestä tuli Israelilainen, kuten Jumala ilmoitti Sakarja 13:9, vaikka hän ei ole verenperintönsä kautta Israelilainen.

 

  Tuleeko sellainen päivä, jolloin kaikki maailman ihmiset tunnustavat meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimen?

 

 "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

   Sitten kun KAIKKI maailman ihmiset kutsuvat meidän HERRA JUMALA ISRAELIA tosi nimellä, niin kaikkia katsotaan silloin Jumalan taholta Hänen kansakseen/ihmisikseen, kuten hän on ilmoittanut Sakarja 13:9. KAIKKI OVAT SILLOIN ISRAEL - KAIKKI OVAT JUMALAN KANSAA!

 

  Kun monet eri kansakunnat huutavat meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimeä, siitä seuraa, että monet kansat tulevat olemaan Jumalan kansaa/ihmisiä:

 

"Sinä päivänä liittyy paljon pakanakansoja (kansoja) Herraan, ja he tulevat hänen kansaksensa, ja minä asun sinun keskelläsi, ja sinä tulet tietämään, että Herra Sebaot (Kaikkivaltias) on lähettänyt minut sinun tykösi. Ja Herra ottaa Juudan perintöosaksensa pyhässä maassa ja valitsee vielä Jerusalemin. Vaiti Herran edessä, kaikki liha (ihmiskunta)! Sillä hän on noussut pyhästä asuinsijastansa." Sakarja 2:11-13

 

 "Sinä päivänä liittyy paljon kansoja Herraan, ja he tulevat Hänen kansaksensa" - kun kaikki kansat tunnustavat HERRA JUMALA ISRAELIN Nimen, kaikki ovat silloin Jumalan kansaa.

 

  Me tulemme todella olemaan: Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala - sillä ME TULEMME OLEMAAN KAIKKI YHTÄ ISRAELIA, HERRA JUMALA ISRAELIN Nimen alaisuudessa!

 

  Täysin kiistämättä, silloin tulee olemaan yksi Herra ja Hänen Nimensä on ainoa Nimi maailmassa!

 

Meidän  HERRA JUMALA ISRAELIMME puhuu Hänen kutsustaan Hänen profeettaansa "kuin Mooses", Maestro Eraño Martin Evangelistaa kohtaan.

 

"Vaietkaa minun edessäni, te merensaaret. Kansat verestäkööt voimansa,
astukoot esiin ja puhukoot sitten; käykäämme oikeutta keskenämme."
Jesaja 41:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be silent before me, you islands! Let the nations renew their strength!
Let them come forward and speak; let us meet together at the place of judgment.
Isaiah 41:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

"Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret" - sillä HERRA JUMALA ISRAEL tulee näyttämään Hänen Tuomionsa Saarilta. Filippiinit - paikka, josta Hän kutsuu Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan.

 

"Kuka herätti päivänkoiton maasta hänet, jota vanhurskaus seuraa joka askeleella? Kuka antaa kansat hänen valtaansa, kukistaa kuninkaat hänen jalkoihinsa? Kuka muuttaa heidän miekkansa tomuksi, heidän jousensa lentäviksi oljenkorsiksi?" Jesaja 41:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Who has stirred up one from the east, calling him in righteousness to his service?
He hands nations over to him and subdues kings before him.
He turns them to dust with his sword, to windblown chaff with his bow.
Isaiah 41:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan." Jesaja 41:2

 

 "Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan?" - on erittäin selvää, profeetta kuin Mooses, josta meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL on kertonut kauan aikaa sitten, hän tulee Idästä, Saarilta - todellakin Filippiineiltä.

 

"Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä." - miksi HERRA JUMALA ISRAEL sanoo, että Hän ojentaa kansat ja kuninkaat Hänen profeetallensa kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelistalle?

 

  Kuinka me voimme tietää, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses ei ole lähetetty nykypäivän Israelin kansaa varten ja milloin tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?
 

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; Minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

 "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala on maininnut hänet Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

 "kansojen profeetaksi" - hänet on lähetetty maailman kaikkia ihmisiä varten. Toisin kuin Mooses ja muut profeetat, (myös Jeesus) heidät oli lähetetty ainoastaan aikaisempaa Israelin kansaa varten. Kyseessä ei ole edes Profeetta Jeremia, kuten useimmat tutkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Tässä jaekokonaisuudessa Jumala näyttää Profeetta Jeremiaalle näyssä Kutsunsa ´profeetalle kuin Mooses´, josta Hän kertoi jo aikaisemmin

5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - ei kuin ihmisen lapsi. Se tarkoittaa vain, että vaikka Maestro Evangelistalla on vähän virallista koulutusta ja tuntemusta Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja toimittaa Jumalan Sanan maailman ihmisille.

 

  Tänä päivänä uskonnot opettavat väärillä nimillä, joita he ovat laatineet Jumalalle ja opettavat saatanan opetusta, että Jeesus oli Jumalan Poika ja Kristus - se valheellinen opetus on vahvistunut ympäri maailman.

 

  Mitä Jumala sanoo tästä asiasta?

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL sanoo profeetalleen kuin Mooses, että Hän on hänen kanssaan - Aivan kuten Hän oli Profeettansa Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala on myös kansoille lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset pois ja ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee toimittamaan ilmestyksensä, jotka koskevat Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

   Jumala on täyttänyt ilmestyksensä, jonka Hän antoi Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja myöhemmin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

 "Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalle on annettu täysi auktoriteetti ja arvovalta Jumalalta ilmoittaakseen Hänen suuren Nimensä, joka on ISRAEL ja Hänen tosi sanoman Raamatun kirjoituksista; johdattamaan maailman kansat ulos kirouksesta paljastamalla uskontojen väärät opetukset.

 

  Tämän takia Profeetta Jesaja sanoi kirjassaan 41:2, HERRA JUMALA ISRAELIN valitusta henkilöstä, että "Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä", koska Hän osoitti hänen tehtävänsä kattavan yli valtioiden ja kuninkuuksien, kuten on myös Hänen profeettansa yli kaikkien kansakuntien.

 

SITEN OLLEN, kaikkien maiden johtajien ja kuninkaiden pitäisi KUUNNELLA mitä profeetta kuin Mooses ilmoittaa siitä, mitä on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin, niin että he tietäisivät, kuinka he voivat johdattaa kansalaisensa kohti HERRA JUMALA ISRAELIN siunauksia, joita ovat elää rauhassa, oikeamielisesti ja yltäkylläisesti!

 

"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana vastaan uskontojen opetuksia. Kun maailman ihmiset näkevät eron näiden kahden opetuksen välillä, niin sitten uskonnot tuhotaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin enää ole.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - hän myös johdattaa kansakunnat palaamaan Jumalan tykö ja ylistämään Hänen ainoaa Nimeään ISRAELIA ja vakiinnuttamaan opetukset ja käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

Palatkaamme:

 

 "Olkaa hiljaa Minun edessäni, te merensaaret! Kansat uudistakoon voimansa! Astukoon esiin ja puhukoon; kohdatkaamme yhdessä tuomiopaikan äärellä." Jesaja 41:1

 

Mistä saarilta?

 

"Kuka on herättänyt yhden, erään idästä, kutsuen häntä oikeamieliseksi palveluksissaan? Hän ojentaa kansat hänelle ja kukistaa kuninkaat hänen eteensä. Hän tekee heidät tomuksi miekallaan, kuin tuulen erottelemiksi akanoiksi jousellaan." Jesaja 41:2

 

  Viimeinen profeetta tulee idästä, merten saarilta - Filippiineiltä ja hän tuo oikeamielisyyden.


"Hän ojentaa kansat hänelle"
- tämä tulee olemaan hänen työnsä, opettaa maailman ihmiset oikeaan opetukseen Jumalasta ja Hänen Käskyistään.

 

"Hän ajaa heitä takaa, samoaa vammatonna  polkua, hänen jalkainsa ennen kulkematonta. Kuka on tämän tehnyt ja toimittanut? Hän, joka alusta asti kutsuu sukupolvet esiin: minä, Herra, joka olen ensimmäinen ja viimeisten luona vielä sama." Jesaja 41:3-4

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He pursues them and moves on unscathed, by a path his feet have not traveled before.
Who has done this and carried it through, calling forth the generations from the beginning?
I, the LORD - with the first of them and with the last - I am He."
Isaiah 41:3-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tavoittelee heitä (Jumalan Sanan opetuksella) ja jatkaa eteenpäin vahingoittumattomana, polkua, jota hänen jalkansa eivät ole aiemmin kulkeneet. Kuka on aiemmin tällaista tehnyt ja vienyt sen loppuun asti, kutsuen esiin sukupolvia alusta alkaen? Minä, HERRA - heistä ensimmäisenä ja viimeisenä - Minä olen Hän." Jesaja 41:3-4

 

  Jumala on aina ollut Profeettojensa kanssa, niiden kanssa, jotka ovat olleet kuuliaisia ja uskollisia Hänen käskyilleen.

 

"Merensaaret näkivät sen ja peljästyivät, maan ääret vapisivat. He lähestyivät, he tulivat," Jesaja 41:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The islands have seen it and fear; the ends of the earth tremble.
They approach and come forward; Isaiah 41:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Saaret ovat sen nähneet ja pelkäävät; maan ääret vapisevat. He ovat omalla käytöksellään lähestyneet ja esittäneet asiansa." Jesaja 41:5

 

Tämä on profeetan (Maestro Eraño M. Evangelistan) saapuminen ja esiin asutuminen.

 

 "he auttoivat toinen toistaan ja sanoivat toisillensa: "Ole luja!" Valaja rohkaisee kultaseppää, levyn vasaroitsija alasimen iskijää; hän sanoo juotoksesta: "Se on hyvä", ja vahvistaa sen nauloilla, niin ettei se horju." Jesaja 41:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"each helps the other and says to his brother, "Be strong!"
The craftsman encourages the goldsmith, and he who smoothes with the hammer
spurs on him who strikes the anvil. He says of the welding, "It is good."
He nails down the idol so it will not topple."
Isaiah 41:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"jokainen auttaa toistaan ja sanoo veljelleen, "Ole vahva, luja!" Ammattimies rohkaisee kultaseppää, ja hän, joka tasoittaa vasaralla vauhdittaa häntä, joka iskee alasinta. Hän sanoo yhdistämästään, "Se on hyvä." Hän kiinnittää palvonnan kohteen tukevasti, niin ettei se kaadu." Jesaja 41:6-7

 

  Jumala sanoo Hänen Sanomansa:

 

 "Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Aabrahamin, minun ystäväni, siemen (jälkeläiset)," Jesaja 41:8

 

  Jumala oli valinnut Jaakobin tulla kutsutuksi nimellä "Israel".

 

"jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin: "Sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut enkä sinua halpana pitänyt (hylännyt)" Jesaja 41:9

 

"Minä olen ottanut maan ääristä" - Jumala viittaa Hänen valittuunsa, joka tulee Kaukoidästä, Maestro Evangelista, ja hän on Uusi Jaakob, sillä hän on Uuden Israelin isä - ihmiset, jotka ylistävät ja kutsuvat Nimeltä meidän HERRAAMME JUMALA ISRAELIA.

 

"älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; älä arkana pälyile (älä ole tyrmistynyt), sillä minä olen sinun Jumalasi; minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua vanhurskauteni oikealla kädellä." Jesaja 41:10

 

  Mitä Maestro Evangelista tuo ihmiskunnalle?

 

  Oikeamielisyyden, joka tulee Jumalalta. Hän tulee näyttämään meille, kuinka me voimme olla oikeamielisiä Jumalan silmien edessä kuin myös ihmisten.

 

"Katso, häpeän ja pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan; tyhjiin raukeavat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät." Jesaja 41:11

 

Jumala ei osoita yhtään sääliä. Kaikki, jotka pilkkaavat näitä ilmestyksiä saatetaan häpeään, sillä heidät osoitetaan olevan valehtelijoita, koskien tosi Jumalan opetusta.

 

"Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelivat; tyhjiin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi, minä sanon sinulle: "Älä pelkää, minä autan sinua"." Jesaja 41:12-13

 

  Kukaan ei voi asettua tosi Jumalan opetusta vastaan. Koko maailma on ollut petoksen/eksytyksen vallassa, ja kun tarkastelemme uskontojen lukumäärää ja kokoa, niin mikä on valittu verrattuna heihin?

 

"Älä pelkää, Jaakob, sinä mato, sinä Israelin vähäinen väki: minä autan sinua, sanoo Herra, ja sinun lunastajasi on Israelin Pyhä." Jesaja 41:14

  

  Nämä ovat kaksi Jaakobia, "ensimmäinen Jaakob", jota kutsuttiin "Israeliksi", ja nyt Maestro Evangelista on kutsuttu nimellä "mato Jaakob", koska hänet on lähetetty ennalta maailmaan ilmoittamaan totuus Jumalasta, Hänen Käskyistään ja Hänen sanomansa maailman ihmisille meidän aikanamme.

 

"Katso, minä panen sinut raastavaksi puimaäkeeksi, uudeksi, monihampaiseksi. Sinä puit ja rouhennat vuoret, muutat kukkulat akanoiksi; sinä ne viskaat, ja tuuli ne vie ja myrsky ne hajottaa. Mutta sinä iloitset Herrassa, Israelin Pyhä on sinun kerskauksesi (kunniasi)." Jesaja 41:15-16

 

  Jumala tekee kaiken lupaamansa tapahtumaan. Profetioiden täyttyminen on lähellä.

 

  Lukekaamme millä ajanjaksolla HERRA JUMALA ISRAEL on nyt käynnistämässä, kuten Hän on käskenyt Hänen Enkeliään ja Profeettaansa kuin Mooses, Maestro Evangelista, julistamaa Raamatun kirjoitusten kautta: 

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - Tämä on maailma ilman saatanan petosta; maailma ilman uskontoja!

 

  Tämä on toisin kuin uskontojen opetus ja lupaus ainoastaan uudesta "taivaasta", mutta ilman "uutta maata".

 

  On selkeästi kirjoitettu, että tämä lupaus tulee tapahtumaan tällä maaplaneetalla. Miksi siinä on viittaus, "uusi taivas ja uusi maa"?

 

  Milloin se alkaa?

 

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:11

 

  Monet uskontojen seuraajat ovat vähät välittäneet heidän omasta elämästään maan päällä, sillä uskonnot ovat luvanneet heille toisen elämän taivaassa. Monet ihmiset ovat antaneet periksi ja uhranneet elämänsä Jeesukselle, odottaen saavansa palkintona ikuisesti kestävän elämän taivaassa!

 

  Kun he alkavat antamaan elämään uhrauksena ja palveluksena Jeesukselle, mitä tapahtuu?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Tämä on merkki siitä, että Paholainen tai saatana tulisi tekemään kaksin verroin pettääkseen ihmisiä, sillä se tietää aikansa olevan loppumassa!

 

  Sitten kun ihmiset lopettavat elämänsä uhraamisen saatuaan selville Jeesuksen todellisen identiteetin - he eivät enää joudu petoksen kohteeksi, saatanan hallinta-aika on päättynyt!

 

  Luemme uudestaan:

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - onko tämä hyvä ja yltäkylläinen elämä ihmisille tarjottuna taivaassa vai maan päällä?

 

  Aivan ilmiselvästi tällä maaplaneetalla!

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

"iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan" - meidän HERRA JUMALA ISRAELIMME puhuu nyt tässä "Uudesta Jerusalemista", joka tulee olemaan maan nimenä, joka tunnetaan nykyisin nimellä Filippiinit tai Filippiinien saaret. On juuri Filippiineillä, jossa Hänen Nimensä on ensimmäisenä tiedetty ja sieltä Hän on myös kutsunut Hänen Profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan.

 

  Sillä Jumala sääti, että Jerusalem tulee aina olemaan Hänen Nimensä paikka ikuisesti (1. Kun 21:7), siten antakoon koko maailma ajatuksilleen tilaa meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN säädökselle, että maa nimeltä Filippiinit tulee nyt nimetyksi "UUSI JERUSALEM".

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä." Jesaja 65:19

 

  Tämä on meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN lupaus Hänen uusille ihmisilleen, kaikille, jotka huutavat Hänen puoleensa ja rakastavat Hänen nimeään - ei enää kärsimistä eikä tauteihin kuolemista, ei sotia eikä täystuhoja, katastrofeja. Ei enää kirousta.

 

  Mistä me voimme tietää, että tämä on jo tapahtumassa täällä maassa?

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Never again will there be in it an infant who lives but a few days,  or an old man who does not live out his years; 
he who dies at a hundred will be thought a mere youth; 
he who fails to reach a hundred will be considered accursed."  Isaiah 65: 20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä/naista, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna." Jesaja 65: 20

 

"joka ei eläisi päiviänsä täyteen" - eläisi elämäänsä täyteen mittaan täällä maan päällä. Tämä on elämää, jolle on annettu täysi siunaus - pitkä elämä, ei ikuista elämää.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse kättensä työn."

Jesaja 65: 21-22

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They will build houses and dwell in them; they will plant vineyards and eat their fruit.

No longer will they build houses and others live in them, or plant and others eat.

For as the days of a tree, so will be the days of my people; my chosen ones will

long enjoy the works of their hands."

Isaiah 65:21-22 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

 "He rakentavat taloja ja asuttavat ne itse; he kasvattavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät. Enää he eivät rakenna taloja muiden asua, tai istuta ja muut sen syövät. Sillä niin kuin ovat puiden päivät, niin tulee olemaan myös Minun ihmisteni päivät; Minun valittuni nauttivat pitkään kättensä töistä. Jesaja 65: 21-22

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maassa, ei taivaassa

 

"he kasvattavat viinitarhoja" - ei kukaan voi kasvattaa viinitarhoja taivaassa

 

"Sillä niin kuin ovat puiden päivät" - meidän elämämme tulevat pidentymään täällä maan päällä, ei taivaassa!

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen, ja heidän vesansa ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65: 23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 They will not toil in vain or bear children doomed to misfortune; 
for they will be a people blessed by the LORD, they and their descendants with them. 
Isaiah 65:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He eivät uurasta turhaa tai synnytä lapsia tuomittuna epäonnistumiseen; sillä he ovat Jumalan siunaama kansa, he ja heidän jälkeläisensä heidän kanssaan." Jesaja 65:23

 

  Siunattua elämää, yltäkylläistä ja rauhaa kaikkialla maailmassa!

 

  Tullaanko meidän rukouksiimme Jumalalle lopultakin vastaamaan?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen."

Jesaja 65:24

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Before they call I will answer; while they are still speaking I will hear."

Isaiah 65:24 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jo ennen kuin he kysyvät, Minä annan vastauksen; vielä kun he puhuvat, Minä kuulen heitä." Jesaja 65:24

 

  Kyllä, Jumala on silloin meidän kaikkien kanssa, sen johdosta, että Hänen Nimensä on tunnettu keskuudessamme, emmekä me ole enää saatanan hallintavallan ja auktoriteetin alaisina.

 

  Missä Jumala on ollut aikaisemmin? Hän on taivaassa!

 

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat." Saarnaaja 5:2

 

Tällä kerralla Jumala tulee olemaan Hänen kansansa/ihmistensä kanssa.

 

  Minkälaista elämää se tulee olemaan meille?

 

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:25

 

  Todellakin rauhan täytteistä elämää kaikille.

 

  Tarvitsemmeko me yhä paikkoja, joissa ylistämme Häntä?

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun
jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani
?" Jesaja 66:1

 

  Ei ole olemassa tarvetta ylistyspaikoille/rakennuksille. Me kykenemme rukoilemaan ja pyytämään asioitamme Jumalalta kutsumalla Hänen Nimeään. Se tulee olemaan suoraa kanssakäymistä Jumalan ja Hänen kansansa välillä!

 

  Siten, kun luet "uudesta taivaasta ja uudesta maasta" - se ilmoittaa ajasta, jolloin ihmisten elämät ovat pidennetyt ja se tapahtuu tällä maaplaneetalla, ei taivaassa. Ei ole olemassa sellaista asiaa, kuin toinen elämä taivaassa.

 

  Enkeli, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta, Maestro Evangelista on ilmoittanut meille tien, kuinka ma voimme tehdä meidän maailmamme rauhan paikaksi, tasa-arvoiseksi ja yhtenäiseksi yhden tosi Jumalan Nimen alaisuudessa - meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL!

 

  Kuinka me tiedämme, että Jumala on antanut Maestro Evangelistalle auktoriteetin vapauttaa Raamatun kirjoituksissa olevat Jumalan sanat? Mitä Jumala antoi hänelle, Hänen Enkelinään, joka kantaa Hänen Sanaansa ja Jeesuksen todistusta?

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the

words of him who is holy and true, who holds the key of David.

What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open."

Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanojaan, joka on pyhä ja tosi, joka kantaa Daavidin avainta. Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"Daavidin avain" - tehtävä, joka oli annettu Daavidin huoneelle, pelastaa Israelin kansa, ei tullut täytetyksi: Ensin Kuningas Salomo, toisena oli Jeesus. He molemmat epäonnistuivat.

 

  Nyt Jumala on lähettänyt profeetan, joka pitää hallussaan "Daavidin avainta" - tarkoittaa, että hänellä on Jumalalta saatu auktoriteetti ilmoittaa tai paljastaa Israelin kansalle tarkoitetut profetiat.

 

 "Minkä hän avaa, ei kukaan voi sulkea, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." - maailmassa ei ole ketään muuta, kenellä on auktoriteetti koskien Jumalaa ja Jumalan Sanaa Pyhässä Raamatussa, paitsi Maestro Eraño Martin Evangelista. Viimeinen profeetta, jonka suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa, kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirjaan 18:18-19!

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani (olet pitänyt minun sanani) etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"Daavidin avainta" hallussaan pitävä on ainoa, joka ei ole kieltänyt Jumalan Nimeä. Tämän takia me olemme saaneet tietoomme oikean Jumalan Nimen tämän dokumentin ja nettisivujen kautta! Kaikki toiset ihmiset ovat kieltäneet Jumalan Nimen. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä, joka oli koko maailmalle tuntematon, aina siihen asti kun se on paljastettu tässä dokumentissa ja nettisivuilla.

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"I will make those who are of the synagogue of Satan, who claim to be

Jews though they are not, but are liars - I will make them come and fall

down at your feet and acknowledge that I have loved you."

Revelation 3:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä teen nuo, jotka ovat saatanan synagogasta, jotka väittävät olevansa Juutalaisia, vaikka eivät ole, vaan valehtelijoita - Minä saatan heidät tulemaan ja kaatumaan sinun jalkoihisi ja tunnustamaan, että Minä olen rakastanut sinua." Ilmestyskirja 3:9

 

  Syy sille miksi "enkeli" tai "Neuvonantaja" on lähetetty Jumalan taholta Jeesuksen nimessä (pelastamaan, vapahtamaan Israelin kansa heidän synneistään Jumalalle) on se, että hän vapauttaa heidät saatanan voiman alaisuudesta.

 

  Kun Jeesus epäonnistui tehtävässään, niin Jeesuksesta tuli "toimiston hoitaja" saatanan toimialueelle (joka on maa) ja oli saatanan palveluksessa.

 

  Hänen epäonnistumisensa seurauksena hänen nimensä, "Jeesus", merkitys on yhä tänäänkin täyttymättä. "Enkelin" (joka kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen todistusta), joka on myös "Liiton sanansaattaja", ja joka myös pitää hallussaan "Daavidin avainta" (Jumalan lupausta Daavidille) tulolla meidän aikanamme on se merkitys, että Israelin kansa voi vihdoinkin päästä vapaaksi "saatanan synagogasta".

 

  Jos he ottavat ilmestyksistä opikseen jotka heille antaa "enkeli", he voivat tulla pelastetuiksi heidän synneistään Jumalalle. Sitten, nimi "Jeesus" tulee viimeinkin täyttymään heidän kohdallaan.

 

  He ovat niitä, joiden täytyy "vapauttaa" itsensä saatanan voiman alaisuudesta kuuntelemalla Jumalan ennalta maailman lähettämää profeettaa, Maestro Evangelistaa. Mikäli he eivät kuuntele, he eivät pääse palaamaan Jumalan tykö ja ovat siten kirottuja ikuisesti.

 

  Ja: 

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Since you have kept my command to endure patiently,

I will also keep you from the hour of trial that is going to come

upon the whole world to test those who live on the earth."

Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt Minun käskyni kestäen kärsivällisesti, Minä myös säästän sinut koettelemusten tunnin kestävältä oikeudenkäynniltä, joka on tulossa koko maailman ylle, koetellakseen niitä, jotka asuvat maassa." Ilmestyskirja 3:10

 

  Nykyisenä hetkenä maailma on epäjärjestyksessä: Monia sotia, katastrofeja ja moninaisia vitsauksia tapahtuu monin paikoin ympäri maailmaa, yksi toisensa jälkeen.

 

  Jumalan viimeinen profeetta on tullut. Kuinka pian Jumala tulee?

 

"Minä tulen pian; pidä, mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi."

Ilmestyskirja 3:11

 

  Tästä syystä Maestro Evangelista on tehnyt tämän esityksen mahdolliseksi ja saatavaksi Internetissä (24/7/365), jotta jokainen lukisi ja ymmärtäisi ne.

 

  Onko totta, että "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui, on myös tulossa?

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

  On todellakin tulossa "Jeesuksen Neuvonantaja" ja hän tulee ilmoittamaan:

 

"ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - Ei enää temppelissä, Jumalan Nimi tulee tunnetuksi Ihmisen kautta, joka ei ole Juutalaista sukua, vaan Muukalainen (1. Kun 8:41-43).

 

  Muukalainen tulee saattamaan päätökseen sen, missä Salomo ja Jeesus epäonnistuivat ja se on saattaa ihmiset tietämään ja tuntemaan, että Jumalan Nimi on ISRAEL. Jumalan Nimi, joka on lähettänyt Salomon ja Jeesuksen on meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL.

 

  Vain tässä elämässämme ajassa maailman ihmiset tulevat tuntemaan Jumalasta ja Hänen Nimestään. Tämä on mahdollista ainoastaan siksi, että profeetta, joka kantaa Jumalan Nimeä ja pitää hallussaan "Daavidin avainta", on tullut persoonassa Maestro Evangelista ja hän on ilmoittanut Jumalan Nimen, jonka Salomo ja Jeesus epäonnistuivat tehdä.

 

"uuden Jerusalemin" - uusi kaupunki; ei enää vanha Jerusalem, vaan Filippiinit, jota kutsutaan nimellä UUSI JERUSALEM

 

"joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä" - Kuten Jumala on luvannut.

 

"minä kirjoitan häneen… oman uuden nimeni" - Jeesuksen uusi nimi: LUSIFER tai kirkas aamun tähti, sillä nimi ´Jeesus´ tai tehtävä pelastaa hänen kansansa Israel heidän synneistään (tekemällä Jumalan Nimi heille tunnetuksi) oli epäonnistunut.

 

  Lukekaamme uudestaan miksi Ilmestyskirja on kirjoitettu:

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa (kaiken näkemänsä) Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas (Siunattu) se, joka lukee, ja autuaat (siunatut) ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä (sen sydämeensä), mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:1-3

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys" - Ilmestyskirja paljastaa/ilmoittaa totuuden Jeesuksesta.

 

  On kuitenkin vain yksi henkilö, joka voi selventää sen meille, ja hän on "Enkeli", joka kantaa Jeesuksen Todistusta, kuten on kirjoitettu Ilmestyskirjassa 22:16, jossa Jeesus puhuu hänestä tulevana "Neuvonantajana", joka tulee todistamaan hänestä (Jeesuksesta), kuten on kirjoitettu Johannes 15:26 ja voi tehdä, kuten Jeesus sanoi Johannes 14:26, koska hän (Neuvonantaja) pitää hallussaan Pyhää Henkeä tai Jumalan Sanaa suussaan. Asia liittyy olennaisesti "Profeettaan kuin Mooses", josta Jumala kertoi aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Siunattu se, joka lukee… tämän profetian sanat" - ainoastaan yksi henkilö on saanut auktoriteetin lukea kyseisen profetian sanat. Hän on Jumalan profeetta, Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

 "siunatut ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat sen sydämeensä" - ne, jotka ottavat opikseen ja sydämeensä Maestro Evangelistan ilmestykset, mukaan lukien ne, jotka nyt lukevat tätä.

 

"sillä aika on lähellä" - profetioiden täyttyä ja Jumalan tulo. Profeetta kuin Mooses, jonka suuhun on annettu Jumalan Sana, on nyt tullut. Profetioiden täyttyminen tapahtuu pian ja myös Jumala tulee pian.

 

  Onko se aika jo todellakin lähellä? Kuinka nämä sodat ja katastrofit olisivat estettävissä?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (nousevan idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan." Ilmestyskirja 7:1-3

 

"enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" symboloivat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), maailman järjestöä.

 

  Mikä on "tuulen symbolinen merkitys? 

 

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!"

Jeremia 4:10-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then I said, "Alas, Sovereign LORD! How completely you have deceived this people and Jerusalem by saying, 'You will have peace,' when the sword is at our throats!"

At that time this people and Jerusalem will be told, "A scorching wind from the barren heights in the desert blows toward my people, but not to winnow or cleanse; a wind too strong for that comes from me. Now I pronounce my judgments against them."

Look! He advances like the clouds, his chariots come like a whirlwind,

his horses are swifter than eagles. Woe to us! We are ruined!"

Jeremiah 4:10-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten minä sanoin, Voi, Kaikkivaltias HERRA! Kuinka perusteellisesti Sinä oletkaan vaivuttanut petokseen tämän kansan ja Jerusalemin sanomalla, ´Teillä on oleva rauha,´ kun miekka on kuitenkin kurkullamme!" Sinä aikana tälle kansalle ja Jerusalemille sanotaan, "Paahtava tuuli hedelmättömiltä korkeuksilta tulee puhaltamaan kansaani vastaan erämaassa, mutta ei puhdistaakseen kuin viljan; se tuuli on liian voimakas, jonka Minä lähetän. Nyt Minä ilmoitan tuomioni heitä vastaan." Katso! Hän lähestyy kuin pilvet, Hänen vaununsa ovat kuin myrskytuuli, Hänen hevosensa ovat nopeammat kuin kotkat. Voi meitä! Me tuhoudumme!"

 

"pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa, että Yhdistyneet Kansakunnat (YK) yrittää symbolisesti pitää aloillaan sotia, konflikteja ja kohtaamisia kansakuntien välillä, joita tapahtuu nykyisin monissa osissa maapalloa.

 

"erään muun enkelin kohoavan nousevan idästä" - "enkeli" on Jumalan viimeinen profeetta, profeetta, joka on ennalta lähetetty kuin Mooses ja hän on Kaukoidästä, Filippiineiltä.

 

  Tämä on ´enkeli´, joka kantaa Jumalan Nimeä ja Jeesuksen todistusta!

 

"ja hänellä on elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä. Mitä tarkoittaa "elävän Jumalan sinetti", jonka "toinen enkeli" tulee laittamaan heidän otsaansa?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva (kaupungissa), ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

  Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "toinen enkeli" painaa/laittaa ihmisten otsaan, on Jumalan Nimi!

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva" - siksi, koska Jumalan Nimi on sitten oleva tunnettu kaikkien maailman ihmisten keskuudessa.

 

"Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on oleva kaupungissa, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä" - Lammas tässä symbolisoi profeetan kun Mooseksen uskollisuutta Jumalan sanoman julistamisessa, jonka Hän on ilmoittanut hänelle, niin kuin se on kirjoitettu Raamattuun; luettavaksi ja selitettäväksi ihmisille.

 

  Ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses", Maestro Evangelista, joka on myös Jumalan Enkeli meidän aikanamme. Hänen ilmestystensä kautta yrittää ehkäistä/estää sotia tekemällä meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimen tunnetuksi maailman ihmisille. Sitten kun Jumalan Nimi on tunnettu maailman ihmisten keskuudessa, he kääntyvät Jumalan puoleen, huutavat Hänen Nimeään ja katuvat ja pyytävät anteeksiantoa synneistään.

 

  Ihmiset näkevät sitten omilla silmillään ja ymmärtävät, ettei ole mitään syytä sotia toisiaan vastaan, tai taistella keskenään, sillä kaikki tulevat olemaan kutsuttuja saman ja ainoan tosi Jumalan Nimeen. Siten sodat ja konfliktit estyvät tapahtumasta uudelleen ja meillä tulee olemaan ikuisesti kestävä rauha.

 

  Jälleen: Yksi kansa, yksi maailma ja Yksi Jumala! Me tulemme olemaan KAIKKI ISRAELIA (Yksi Kansa) meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimen alaisuudessa!

 

 Koska monet ihmiset ovat jo lukeneet Maestro Evangelista ilmestyksiä ja useimmat heistä ovat tulleet tuntemaan Jumalan todellisen Nimen tällä nettisivulla, niin siten "toinen enkeli" tai Maestro Evangelista on jo prosessissa tekemässä hänen työtään sinetöiden (symbolisesti) ihmisten otsaan elävän Jumalan sinetin (Jumalan Nimen).

 

  Vahvistiko Jumala aikaisempien profeettojen antamien profetioiden, jotka koskevat tätä profeettaa, että hän on "Muukalainen"? Luemme mitä Jumalalla on sanottavaa profeetastaan?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, I will send my messenger, who will prepare the way before me. Then suddenly the Lord you are seeking will come to his temple; the messenger of the covenant, whom you desire, will come," says the LORD Almighty.

Malachi 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Minä lähetän sanansaattajani, joka valmistaa tien minun edelläni. Sitten yhtäkkiä Herra, jota te etsitte on tuleva temppeliinsä; liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva," sanoo HERRA Kaikkivaltias." Malakia 3:1

 

 "Minä lähetän sanansaattajani" - Jumala lähettää meille Hänen Profeettansa tai Enkelinsä.

 

"Herra, jota te etsitte" - tulee aika jolloin maailman ihmiset huutavat avukseen Jumalaa, kun maailma on kaaoksen vallassa sotien, katastrofien, nälänhädän ja muiden tuhoisien tapahtumien johdosta.

 

  Eikö maailman tila ole tuollainen tällä hetkellä? Millä Nimellä he kutsuvat Jumalaa?

 

"liiton sanansaattaja, jota te halulla kaipaatte, on tuleva" - liittosopimuksen vuoksi Jumala lähettää profeetan kuin Mooses ja hän ilmoittaa Jumalan Nimen. Mooseksen ei sallittu ilmoittaa Jumalan Nimeä, koska heidät oli kirottu, Jeremias 44:24-26. Siitä syystä, että Mooseksen ei sallittu ilmoittaa Jumalan Nimeä, seuraa, että Jumalan liitto Israelin kansan kanssa ei astunut voimalliseksi, sillä Jumalan Nimi ei ollut tunnettu.

 

  Kuten on kirjoitettu 5. Mooseksen kirja 18:18-19, Jumala lähettää profeetan "kuin sinä" - kuin Mooses, kun hän antoi hänen kansalleen Jumalan Kymmenen Käskyä. Tällä kertaa ne annetaan maailman ihmisille.

 

 Mikä on merkkinä siitä, että Jumalan "Profeetta" on meidän keskuudessamme?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua.

Malakia 3:2

 

  Pane merkille, että Maestro Eraño M. Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua. Kun hän selittää sen profetioita ja siihen kirjoitettuja sanontoja, jokainen ymmärtää häntä helposti. Ne monet ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetuksiaan, eivät pysty niitä kumoamaan. Se on merkki siitä, että hänen opetuksensa ovat todellakin Jumalalta.

 

"kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua" - ensimmäistä kertaa me voimme ymmärtää, miksi häntä on verrattu edellä mainittuun, luemme aiheeseen:

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Ne, jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestyksiä, oppivat tuntemaan Toden ja Suuren Jumalan Nimen, meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL. He ovat niitä, joita puhdistetaan kuin tulella.

 

  He ovat myös niitä ihmisiä, jotka huutavat Jumalan Nimeä ja HERRA JUMALA ISRAEL tunnustaa heidät Hänen Kansakseen.

 

  Profeetta on mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Mikäli me kuuntelemme Jumalan opetuksia, joita hän antaa meille, niin me voimme lopulliseen ja täydelliseen ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

 

  Mitä Profeetta tekee?

 

Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. Then the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness."

Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - siitä syystä, että hänen tulonsa/ilmestymisensä aikana maailmassa on monia Raamatun saarnaajia ja uskonnollisia johtajia. Se, mitä Profeetta tekee, hän korjaa näitä saarnaajia ja uskontojen pastoreita näyttämällä oikean Jumalan opetuksen ja Jeesuksen todistuksen.

 

  Tämä tarkoittaa, että Jumalan lupaama profeetta kuin Mooses on se yksi ja ainoa profeetta, joka on lähetetty koko maailmaa varten. Ainoastaan Maestro Evangelistan kautta me olemme nähneet ja tunnemme Pyhän Raamatun profetioiden tarkoitukset. Hän on ainoa, jolla on Jumalan Lupaus.

 

  Kun toiset eivät välitä profeetasta, mitä Jumala sanoo heistä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Sen vuoksi, että profeetan sanoma tulee olemaan Jumalan Sanaa, eikä hänen omaansa.

 

  Sinä aikana kun "Profeetta kuin Mooses", jota kutsutaan myös "Liiton Sanansaattajaksi", Maestro Evangelista lukee meille Jumalan Uuden Liiton.

 

"Katso, päivät tulevat (aika on tulossa), sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon(huoneen) ja Juudan heimon (huoneen) kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"Katso, aika on tulossa" - tämä on vielä tulossa.

 

"uuden liiton" - Vanha Liitto ei astunut voimaa Mooseksen aikana, sillä Jumalan Nimi puuttui; Jumalan ja Hänen kansansa väliltä puuttui jotain. Maestro Evangelista selittää, että sovitun liiton tulee kantaa molempien sopijapuolten nimiä. Koska Jumalan Nimeä ei annettu Mooseksen aikana, niin kuinka voidaan katsoa liitolla olleen sitova vaikutus molemmilta osapuolilta käsin tarkasteltuna?

 

  Tämä tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen kansansa välillä, millä tavalla se on erilainen kuin aikaisempi?

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"It will not be like the covenant I made with their forefathers when

I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they

broke my covenant, though I was a husband to them,"

declares the LORD.

Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Se ei tule olemaan samanlainen liitto kuin, jonka Minä tein heidän esivanhempiensa kanssa, kun Minä vein heidät kädestä pitäen pois Egyptistä, sillä he rikkoivat Minun liittoni, vaikka Minä olin heille aviomies, " julistaa HERRA." Jeremia 31:32

 

"olin heille aviomies" - Maestro Evangelista sanoo, kun mies astuu avioliittoon naisen kanssa, niin nainen sitten kantaa hänen aviomiehensä nimeä. Syy sille, että Jumala sanoi Hänen olevan aviomies aikaisemmalle Israelin kansalle, johtuu siitä, että Hän antoi heille Hänen Nimensä ISRAEL ja siten he ovat kirjaimellisesti KUTSUTTUJA Hänen Nimellään.

 

  Kuitenkin, sitten kun he olivat tehneet syntiä Jumalaa vastaan ylistämällä muita jumalia ja erityisesti taivaan kuningatarta, he rikkoivat liiton, jonka Jumalan oli tehnyt heidän kanssaan. Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää voi lausua/sanoa Hänen Nimeään (Jeremia 44:24-26).

 

  Nyt Jumala tekee uuden Liiton. Minkälainen liitto se tulee olemaan?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua (jälkeen), sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

  Tämä uusi liitto, jonka Jumala tekee - se ei tule olemaan Israelin kansan tai Juutalaisten kanssa yksin, vaan koko maailman ihmisten kesken. Miksi?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani" - Jumala, meidän HERRA JUMALA ISRAEL sanoo, että ne, jotka huutavat Hänen Nimeään (jonka me tiedämme olevan ISRAEL), katsotaan olevan Hänen kansansa. Se ei tule enää olemaan Juutalaiset - tai ihmiset, jotka ovat kutsutut Hänen Nimessään.

 

 "Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - Ilmestyskirjassa 22:4 sanotaan " ja he näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa", tämä siksi, sillä ihmiset tuntevat ja huutavat avukseen Jumalan Nimeä.

 

"minä annan anteeksi" - Jumala antaa kaikki syntimme anteeksi ja antaa meille uuden aloituksen - tuore aloitus jokaiselle.

 

  Koska Jumalan uusi liitto tulee olemaan niiden ihmisten kanssa, jotka huutavat Hänen Nimeään ja Jumala sanoi Jeremiaan kirjassa 31:34 "sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä". Tämä tarkoittaa, että tosi Pelastus tulee huutamalla avukseen Jumalan Nimeä, eikä Jeesuksen nimeä.

 

This third I will bring into the fire; I will refine them like silver and test them like gold.

They will call on my name and I will answer them; I will say, 'They are my people,'

and they will say, 'The LORD is our God.' "

Zechariah 13:9 (NIV)

 

  Onko totta, että Jumala antaa meille anteeksi valheellisen ylistyksemme ja lopettaa tämän kirouksen yltämme sitten, kun me kaikki huudamme avuksemme Häntä Hänen oikealla Nimellään?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

  Sitten kun me tiedämme ja tunnustamme Jumalan Nimen, silloin ja vain silloin meidän syntimme saavat anteeksiannon ja kirous maailman yltä nostetaan pois.

 

  Sen vuoksi on tärkeää, että kuuntelemme profeettaa "kuin Mooses", Maestro Evangelistaa - hän on Enkeli, joka kantaa Jumalan Sanaa ja Jeesuksen todistusta, jonka profeetta Johannes ilmoitti Ilmestyskirjassa näkemänsä näyn pohjalta.

 

  Mikäli me emme kuuntele Jumalan Sanomaa, jonka "Enkeli" tai Profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, niin mitä Jumala sanoo niistä ihmisistä, jotka eivät kuuntele tarkasti ja ota opikseen "Hänen Saanastaan", jonka Hänen profeettansa kuin Mooses tuo?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Jumala antoi varoituksen niille, jotka eivät kuuntele Hänen sanojaan, joita profeetta puhuu Hänen Nimessään. Jumala sanoi laittavansa vastuuseen tai vaativan tilinteon kaikesta siitä mitä he puhuvat Hänen puhemiehestään vastaan. Mikä on Jumalan viesti heille?

 

"Kuinka kauan te, yksinkertaiset, rakastatte yksinkertaisuutta, kuinka kauan pilkkaajilla on halu pilkkaan ja tyhmät vihaavat tietoa? Kääntykää minun nuhdeltavikseni. Katso, minä vuodatan teille henkeäni, saatan sanani tiedoksenne. Kun minä kutsuin ja te estelitte, kun ojensin kättäni eikä kenkään kuunnellut, vaan te vieroksuitte kaikkia minun neuvojani, ette suostuneet minun nuhteisiini, niin minäkin nauran teidän hädällenne, pilkkaan, kun tulee se, mitä te kauhistutte; kun myrskynä tulee se, mitä te kauhistutte, kun hätänne saapuu tuulispäänä, kun päällenne tulee vaiva ja ahdistus. Silloin he minua kutsuvat, mutta minä en vastaa, etsivät minua, mutta eivät löydä. Koska he vihasivat tietoa, eivät valinneet osaksensa Herran pelkoa." Sananlaskut 1:22-29

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"How long will you simple ones love your simple ways?

How long will mockers delight in mockery and fools hate knowledge?

If you had responded to my rebuke, I would have poured out my heart to you

and made my thoughts known to you. But since you rejected me when I called

and no one gave heed when I stretched out my hand, since you ignored all my advice

and would not accept my rebuke, I in turn will laugh at your disaster;

I will mock when calamity overtakes you - when calamity overtakes you like a storm,

when disaster sweeps over you like a whirlwind, when distress and trouble overwhelm you. "Then they will call to me but I will not answer; they will look for me but will not find me. Since they hated knowledge and did not choose to fear the LORD,

Proverbs:22-29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuinka kauan te yksinkertaiset rakastatte yksinkertaisia teitänne? Kuinka kauan pilkkaajat saavat nautintonsa pilkkaamisesta ja hölmöt vihaavat tiedon tuntemusta? Jos te olisitte vastanneet tai reagoineet Minun moitteeseeni, Minä olisin vuodattanut teihin sydämeni ja tehnyt ajatukseni teille tiedettäväksi. Mutta koska te hylkäsitte Minut kutsuistani huolimatta eikä kukaan ottanut opikseen, kun ojensin käteni, sen vuoksi, että te ette välittäneet kaikesta Minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet nuhdettani ohjeeksenne, niin vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä pilkkaan, kun katastrofit ovat teidän keskellänne - kun katastrofi ottaa sinut valtaansa kuin myrsky, kun täystuho pyyhkäisee ylitsesi kuin pyörretuuli, kun ahdistus ja ongelmat täyttävät sinut. "Sitten he huutavat Minun puoleeni, mutta Minä en vastaa; he etsivät Minua, mutta eivät löydä. Sen vuoksi, että he ovat vihanneet tietoa, eivätkä ole valinneet elämäkseen HERRAN              pelkoa". Sananlaskut 1:22-29

 

  Jakeet puhuvat puolestaan. Tämä on Jumalan yksi ja viimeinen kutsu.

 

"HERRAN pelko" - mitä se tarkoittaa?

 

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

  HERRAN pelko tarkoittaa Hänen NIMENSÄ Pelkäämistä - sinä voit sanoa todella pelkääväsi Jumalaa ainoastaan sitten, kun tunnet Hänen Nimensä ja jotta oppisi tuntemaan Hänen Nimensä, meidän täytyy kuunnella profeettaa kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Onko totta, että on ainoastaan yksi henkilö, joka pystyy selittämään "Herran Pelon" todellisen tarkoituksen, ja että hän on profeetta kuin Mooses? Lukekaamme mitä profeetat ovat puhuneet Maestro Evangelista tulosta maailmaan?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen juuristansa." Jesaja 11:1

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit. Isaiah 11:1 (NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee vesa; hänen juuristaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"vesa" - Tämä on Kuningas Daavid

 

"juuri" - Jeesus, kuten on ilmoitettu/paljastettu Ilmestyskirjassa 22:16 ja koska oksa tulee, niin juuri, joka symbolisoi Jeesusta (kuten hän tunnustaa Ilmestyskirjassa 22:16 olevansa "Daavidin juuri ja jälkeläinen"). Jeesuksen tunnustuksen myötä siitä seuraa, että "Enkeli", joka tulee todistamaan hänestä (Jeesuksesta) on OKSA ja hän on myös "Neuvonantaja", josta Jeesus puhui Johannes 14:26.

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"henki" - Jumalan Sana - on johdonmukainen sen kanssa, mitä Jeesus puhui tulevasta "neuvonantajasta" Johannes 14:26.

 

  Koska "Oksa" pitää hallussaan Jumalan Henkeä tai Jumalan Sanaa, niin siten "Oksa" symbolisoi tulevaa profeettaa kuin Mooses, Maestro Evangelistaa, sillä hänen (profeetan) suuhun Jumala on asettanut Hänen Sanansa tai Pyhän Henkensä!

 

"Herran pelko" - kuten on kirjoitettu Sananlaskuihin 9:10 - "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

 

  Ainoastaan profeetta kuin Mooses pystyy selittämään "Herran Pelon" tarkoituksen, sillä hän on "Oksa". Mikäli ihmiset yhä ovat kuuntelematta hänen selityssanojaan, niin Jumala asetta voimaan sen mitä Hän on puhunut Sananlaskuissa 1:22-29 ja erityisesti:

 

 "Mutta koska te hylkäsitte Minut kutsuistani huolimatta eikä kukaan ottanut opikseen, kun ojensin käteni, sen vuoksi, että te ette välittäneet kaikesta Minun ohjeestani, ettekä hyväksyneet nuhdettani ohjeeksenne, niin vastavuoroisesti Minä nauran teidän tuhollenne; Minä pilkkaan, kun katastrofit ovat teidän keskellänne - kun katastrofi ottaa sinut valtaansa kuin myrsky, kun täystuho pyyhkäisee ylitsesi kuin pyörretuuli, kun ahdistus ja ongelmat täyttävät sinut. "Sitten he huutavat Minun puoleeni, mutta Minä en vastaa; he etsivät Minua, mutta eivät löydä. Sen vuoksi, että he ovat vihanneet tietoa, eivätkä ole valinneet elämäkseen HERRAN pelkoa". Sananlaskut 1:22-29

 

  Nyt se, mikä on tärkeä tässä on, että Maestro Evangelista on jo saattanut kaikki ihmiset tietämään ja ymmärtämään Tosi Jumalan ja Hänen käskynsä nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline sekä www.suurinimi.com ja tämän artikkelin kautta.

 

  Siitä huolimatta hyväksyvätkö lukijat Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä tai eivät on täysin heidän oma päätöksensä.

 

Jatkamme lukemista Raamatusta:

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta, vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti (oikeudenmukaisesti) ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä."

Jesaja 11:3-4

 

"suunsa sauvalla" - Jumalan Sanalla, jonka Maestro Evangelista ilmoittaa maailman ihmisille.

 

Ymmärtääksemme miksi "Suunsa Sauvalla", niin lukekaamme mitä Profeetta Miika on puhunut tulevasta profeetasta kuin Mooses?

 

"Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city - and to fear your name is wisdom -

"Heed the rod and the One who appointed it" Micah 6:9 NIV

 

 Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra kutsuu kaupunkia - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa opiksenne mitä oksa sanoo ja Häntä, joka nimitti sen."

 

"Ottakaa opiksenne mitä oksa sanoo ja Häntä, joka nimitti sen." Jumala lähettää profeetan kuin Mooses puhumaan Hänen Nimessään.

 

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - HERRAN Pelko on Hänen Nimensä Pelkäämistä - sillä sinä voit sanoa ainoastaan tuntevasi todella Jumalan pelkoa, kun tunnet Hänen Nimensä. Oppiakseen tuntemaan Hänen Nimensä meidän täytyy kuunnella ainoastaan profeettaa kuin Mooses, "Oksa,", Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

  Mitä hän tuo tullessaan?

 

"Vanhurskaus (Oikeamielisyys) on hänen kupeittensa vyö ja totuus hänen lanteittensa side. Silloin susi asuu karitsan kanssa, ja pantteri makaa vohlan (vuohen) vieressä; vasikka ja nuori leijona ja syöttöhärkä ovat yhdessä, ja pieni poikanen (lapsi) niitä paimentaa (johdattaa)." Jesaja 11:5-6

 

"Oikeamielisyys on hänen kupeittensa vyö" - hän tulee herättämään ihmiset oikeamieliseen Jumalan ylistykseen.

 

"susi asuu karitsan kanssa" - sinä "päivänä" tulee olemaan kestävä rauha.

 

"pieni lapsi niitä johdattaa" - profeetta, joka on ennalta lähetetty kansakuntia varten, kuten on ilmoitettu Jeremia 1:4-10.

 

"Lehmä ja karhu käyvät laitumella, niiden vasikat ja pennut yhdessä makaavat, ja jalopeura (leijona) syö rehua kuin raavas." Jesaja 11:7

 

"leijona" syö rehua kuin raavas" - tämä on aika, jolloin syövät ruokaa, jonka Jumala on aikaisemmin antanut, kuten on ilmoittanut Maestro Evangelista nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

"Imeväinen leikittelee kyykäärmeen kololla, ja vieroitettu kurottaa kätensä myrkkyliskon luolaan. Ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sillä maa on täynnä Herran tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren." Jesaja 11:8-9

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The infant will play near the cobra's den, and the young child will put its hand into the viper's nest. They will neither harm nor destroy on all my holy mountain, for the earth will be filled with the knowledge of the Lord as the waters cover the sea."
Isaiah 11:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Pikkulapsi leikkii kobran kolon läheisyydessä, ja pieni lapsi laittaa kätensä kyykäärmeen pesään. Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani, sillä maa on oleva täynnä HERRAN tuntemusta, niin kuin vedet peittävät meren."

 Jesaja 11:8-9

 

"Ne eivät vahingoita eivätkä tuhoa toisiaan Minun pyhällä vuorellani" - kuten on mainittu Jesaja 65:25 uudet taivaat ja uusi maa. Se tarkoittaa ainoastaan, että yksi henkilö, joka on VALITTU Jumalan taholta JOHTAMAAN kaikki meidät tekemään nykyisen maailmamme sellaiseksi, joka on kuvattu olevan kuin "uudet taivaat ja uusi maa", on profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista. Hänen on viitattu olevan myös "Oksa", "enkeli" tai "sanansaattaja", joka kantaa Jeesuksen todistusta ja JUMALAN SANAA, ja joka on myös "neuvonantaja".

 

"on oleva täynnä HERRAN tuntemusta," - ihmiset joka puolella maailmaa näkevät Maestro Evangelistan ja kuulevat hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa.

 

 

Sinä päivänä pakanat etsivät Iisain juurta, joka on kansojen lippuna, ja hänen asumuksensa on oleva kunniata täynnä. Ja sinä päivänä Herra vielä toisen kerran ojentaa kätensä hankkiakseen itselleen kansansa jäännöksen, joka on jäljellä Assurissa, Egyptissä, Patroksessa, Etiopiassa, Eelamissa, Sinearissa, Hamatissa ja merensaarilla."

Jesaja 11:10-11

 

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"In that day the Root of Jesse will stand as a banner for the peoples; the nations will rally to him, and his resting place will be glorious. In that day the Lord will reach out his hand a second time to reclaim the surviving remnant of his people from Assyria, from Lower Egypt, from Upper Egypt, from Cush, from Elam, from Babylonia, from Hamath and from the islands of the Mediterranean."

Isaiah 11:10-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tuona päivänä Iisain kannon Juuresta versova (Oksa) seisoo merkkilippuna kansoille; kansakunnat kokoontuvat hänen luokseen, ja lepopaikkansa maan päällä on oleva loistelias. Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen kerran noutaakseen jäljelle jääneet ihmisensä Assyriasta, Egyptistä, Ylemmästä Egyptistä, Etiopiasta, Eelamista, Sinearista, Hamatista ja merten saarilta". Jesaja 11:10-11

 

"Sinä päivänä Herra ojentaa käsivartensa toisen" - miksi on sanottu toisen kerran? Tällä kertaa merten Saarilta?

 

  Milloin oli ensimmäinen kerta, kun Jumala ojensi kätensä?

 

"Mutta minä tiedän, että Egyptin kuningas ei päästä teitä menemään, ei edes väkevän käden pakolla. Mutta minä ojennan käteni ja lyön Egyptiä kaikenkaltaisilla ihmeilläni, joita minä olen siellä tekevä, ja sitten hän päästää teidät." 2. Moos. 3:19-20

 

  Ensimmäinen kerta, kun Jumala ojensi kätensä, tapahtui Mooseksen aikana. Syy sille, miksi Jumala ojentaa Hänen kätensä toista kertaa on siksi, että Jumala on Hänen profeettansa "kuin Mooseksen", Maestro Eraño Evangelistan kanssa, ja hän on Merten Saarilta. Hänen profeettansa kuin Mooses tulee Idästä merten Saarilta - Filippiineiltä.

 

"Iisain kannon Juuri" - tämä liittyy Kuningas Daavidin jälkeläiseen (Iisain kannon juuresta versovaan), yksilöön, joka pitää hallussaan Daavidin avainta, joka on enkeli tai sanansaattaja, joka kantaa Jeesuksen todistusta ja Jumalan Sanaa, profeetta kuin Mooses, Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"merten saarilta" - mitä tullaan näkemään merten Saarilla, joka saa maailman ihmiset kokoontumaan sen luo?

 

"Hän nostaa viirin pakanakansoille ja kokoaa Israelin karkoitetut miehet; ja Juudan hajoitetut naiset hän kerää maan neljästä äärestä." Jesaja 11:12

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will raise a banner for the nations and gather the exiles of Israel;

he will assemble the scattered people of Judah from the four quarters of the earth.

Isaiah 11:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille ja kokoaa Israelin karkoitettu; hän tulee liittämään yhteen Juudan hajotetun Kansan maailman neljältä kulmalta." Jesaja 11:12

 

"Hän tulee nostamaan merkkiviirin kansakunnille" - merkkiviiri, jonka nostaa profeetta kuin Mooses (joka on tunnettu nimellä "Oksa" ja hän tulee "Merten Saarilta"). Hän kokoaa kaikki maailman ihmiset, erityisesti Juudan ihmiset tai Juutalaiset yhden "merkkiviirin" alle.

 

Mikä on tämä merkkiviiri?

 

"Kuulkoon Herra sinua hädän päivänä, varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi. Hän lähettäköön sinulle avun pyhäköstä ja tukekoon sinua Siionista. Muistakoon hän kaikki sinun uhrilahjasi, ja olkoon sinun polttouhrisi lihava hänen silmissään (hyväksyköön sinun uhrisi). Sela. Hän antakoon sinulle, mitä sydämesi halajaa, ja täyttäköön kaikki sinun aivoituksesi." Psalmi 20:2-5

 

"varjelkoon sinua Jaakobin Jumalan nimi" - tarkoittaa, että Jaakobin Jumala on tosi Jumala ja Jaakobin Jumalan nimi on tosi Jumalan Nimi.

 

"Suotakoon meidän riemuita sinun voitostasi ja nostaa lippumme Jumalamme nimeen. Täyttäköön Herra kaikki sinun pyyntösi. Nyt minä tiedän, että Herra auttaa voideltuansa (antaa voiton voidellullensa), vastaa hänelle pyhästä taivaastansa, auttaa häntä oikean kätensä voimallisilla teoilla. Toiset turvaavat vaunuihin, toiset hevosiin, mutta me tunnustamme Herran, Jumalamme, nimeä. He vaipuvat maahan ja kaatuvat, mutta me nousemme ja pysymme pystyssä. Herra, auta! Vastatkoon kuningas meille, kun huudamme." Psalmi 20:6-10

 

  Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"May we shout for joy over your victory, and lift up our banners in the name of our God.

May the Lord grant all your requests, Now, this I know: The Lord gives victory to his anointed. He answers him from his heavenly sanctuary with the victorious power of his right hand. Some trust in chariots and some in horses, but we trust in the Name of the Lord our God. They are brought to their knees and fall, but we rise up and stand firm.9 Lord, give victory to the king! Answer us when we call!"

Psalm 20:5-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä. Myöntäköön Herra kaikki sinun pyyntösi, Nyt, tämän minä tiedän: Herra antaa voiton Hänen valitulleen. Hän vastaa hänelle taivaallisesta pyhäköstään oikean kätensä voitollisella voimallaan. Jotkut luottavat vaunuihin ja toiset hevosiin, mutta me luotamme meidän Herramme Jumalan Nimeen. Heidät on painettu polvilleen ja he kaatuvat, mutta me nousemme ylös ja seisomme vakaina. Herra, anna voitto kuninkaalle! Vastaa meille, kun me huudamme Sinua!" Psalmi 20:6-10

 

"Annettakoon meidän huutaa riemusta sinun voittosi tähden, ja nostaa merkkiviirimme meidän Jumalamme nimessä" - "Merkkiviiri", jonka Oksa tai profeetta kuin Mooses tulee nostamaan merten Saarilta, jonka luokse maailman ihmiset kokoontuvat, on merkkiviiri, jossa on Jaakobin Jumalan Suuri Nimi, ja Hänen nimensä on HERRA JUMALA ISRAEL!

 

  Miksi on niin, että kaikki kokoontuvat saman Jumalan Nimen alaisuuteen?

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

  Sitten kun me kutsumme turvaksemme meidän HERRA JUMALA ISRAELIN nimeä, Hän katsoo meidän olevan Hänen kansaansa. Hänen uudet Israelilaisensa ja kun me olemme kaikki Israelia, niin siitä seuraa, että kaikki maailman ihmiset ovat kutsutut meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimeen!

 

  Oliko tämä Jumalan säätämää kauan sitten, että kaikkia maailman ihmisiä tullaan KUTSUMAAN HÄNEN NIMELLÄÄN ISRAEL?

 

"Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun
." Jesaja 43:1

 

  Uusi Jumalan kansa! He ovat ihmisiä, jotka ovat Jumalan Lupauksen täyttymys.

 

"minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun" - Nimi ISRAEL, jonka Jumala antoi Jaakobille on Hänen Nimensä.

 

"Jos (Kun) vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos (kun) virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos (kun) tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta." Jesaja 43:2

 

 "Kun vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos kun virtojen läpi, eivät ne sinua upota" - juuri kuin mitä tapahtui Mooseksen aikana, Jumala tekee sen toistamiseen Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kanssa, kun hän vapauttaa maailman ihmiset uskontojen valheellisista opetuksista!

 

"kun tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta" - sitten kun me otamme opiksemme Jumalan Sanasta, jonka profeetta kuin Mooses meille ilmoittaa Raamatun kirjoitusten kautta, me voimme nyt astua Jumalan lupaukseen.

 

  Symboliselle "Enkelille", joka vartioi tietä vertauskuvainnolliseen Eedenin Puutarhaan, Maestro Evangelista on nyt näyttänyt polun, jota seuraten me voimme tehdä maailmastamme jälleen, niin kuin oli Eedenin Puutarha - Jumalan siunaama maailma!

 

"Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi." Jesaja 43:3-4

 

 Israelin Kansakunnan lunastusmaksu on sen ihmiset itse. Mistä he tulevat?

 

 "Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan." Jesaja 43:5

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Do not be afraid, for I am with you; I will bring your children from the east 
and gather you from the west."
Isaiah 43:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, sillä Minä olen sinun kanssasi; Minä tuon sinun lapsesi idästä ja kokoan teidät lännestä" Jesaja 43:5

 

"itä" ja "länsi" - tämä on Lupauksen täyttymys, joka alkoi Abrahamista ja sen jälkeen Iisakille ja edelleen Jaakobille.

 

Lue Jumalan lupauksesta seuraavista linkeistä:

 

Jumalan Lupaus

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/promise-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/promise-en.html

 

"Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä" Jesaja 43:6

 

"pohjoisesta" ja "etelästä" - koko maailma. Keitä ovat nämä ihmiset?

 

  Kuinka me voimme tunnistaa heidät?

 

"kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini (jokainen, joka on kutsuttu Minun Nimessäni) ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt." Jesaja 43:7

 

"jokainen, joka on kutsuttu Minun Nimessäni" - kaikki ihmiset, jotka huutavat meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimeä, heitä kutsutaan Jumalan ihmisiksi/kansaksi ja sen vuoksi heitä kutsutaan Hänen Nimellään!

 

  Onko Jumalan Nimi koskaan ollut maailman ihmisten tiedossa?

 

  Ainoastaan meidän nykyisenä aikanamme maailman ihmisille on mahdollista tietää Jumalan Nimi!

 

  Myös meidän nykyisenä aikanamme, jolloin Jumalan Lupaus on saava täyttymyksensä! Jokainen, joka tietää ja kutsuu Jumalan Nimeä on saava osansa Jumalan Lupauksesta.

 

  Kun kaikki maailman ihmiset tunnustavat ja huutavat aitoa Jumalan Nimeä turvakseen, niin Jumalan Lupaus tulee kantamaan hedelmää ja toteutumaan. Täyttymys lopultakin!

 

  Mikä on meidän tehtävämme Jumalalta?

 

 "Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat. Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä kuullaan ja sanotaan: "Se on totta"." Jesaja 43:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Lead out those who have eyes but are blind, who have ears but are deaf. All the nations gather together and the peoples assemble. Which of them foretold this and proclaimed to us the former things? Let them bring in their witnesses to prove they were right, so that others may hear and say, "It is true."

Isaiah 43:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Johdata ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita, joilla on korvat, mutta ovat kuuroja. Kaikki kansakunnat kerääntyvät yhteen ja kaikki kansat kokoontuvat. Kuka heistä kertoi aikaisemmin tästä ja julisti meille entisistä asioista? Tuokoot he todistajansa vakuuttamaan, että he ovat oikeassa, niin että voiset voisivat kuulla ja sanoa, "Se on totta." Jesaja 43:8-9

 

 "Johdata ulos nuo, joilla on silmät, mutta ovat sokeita" - esitellä tosi Jumala ja Hänen Suuri Nimensä ISRAEL kaikille.

 

 "Kuka heistä kertoi aikaisemmin tästä ja julisti meille entisistä asioista?" Vain ja ainoastaan Maestro Evangelista, ennalta maailmaan lähetetty Profeetta "kuin Mooses". Hän pystyi tekemään kyseiset suuret asiat!

 

  Mitä he sanovat, kun he huomaavat Jumalan Ilmestykset kokonaisuudessaan?

 

 "Se on totta", on se mitä he sanovat.

 

"Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule." Jesaja 43:10

 

  Jokainen antaa todistuksensa Jumalalle ja Profeetalle - tuntemalla ja ymmärtämällä Jumalan Profeettojen ilmestykset, kuten ne on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, sinä aikana ja niiden täyttymisen aikana.

 

  Mitä muuta?

 

"Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä" Jesaja 43:11

 

Jumala on meidän ainoa Pelastajamme! Ei ole ketään toista!

 

  Miten on Jeesuksen kohdalla, kuka sanoi, että hän on Pelastaja? Jumala rankaisi häntä ja asetti hänet häpeään!

 

Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala."

Jesaja 43: 12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have revealed and saved and proclaimed - I, and not some
foreign god among you. You are my witnesses", declares the LORD, "that I am God".
Isaiah 43:11-12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen paljastanut/ilmoittanut ja pelastanut ja julistanut - Minä, ei mikään vieras jumala teidän keskuudestanne. Te olette minun todistajiani, julistaa HERRA, "että Minä olen Jumala". Jesaja 43: 12

 

  Ainoastaan Jumala, meidän HERRAMME JUMALA ISRAEL ei ole ketään toista!

 

  Mikä on todisteena sille, että ihmiset tulevat huutamaan turvakseen Jumalan Nimeä tullakseen yhdeksi kansaksi?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot (julistaa Herra Kaikkivaltias). Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

  Kuka on "paimen"?

 

  Oppiaksemme tuntemaan tämän miehen identiteetin, Maestro Evangelista paljastaa hänet meille:

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'"

Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, "Juuri tänä yönä te poistutte minun vastuultani, sillä on kirjoitettu." Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat joutuvat hajalle/erilleen."

Matteus 26:31

 

  Tämä on Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus tunnusti olevansa "paimen", jota lyödään.

 

"lampaat" - me tulemme saamaan selville näiden ihmisten identiteetin.

 

  Joutuivatko "lauman lampaat" hajalleen?

 

"Jeesus vastasi heille: "Nyt te (viimein) uskotte. Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani." Johannes 16:31-32

 

"teidät hajotetaan" - apostolit lähtivät kulkemaan omia eriäviä teitään pystyttämään heidän omia kirkkojaan käyttäen työssään Jeesuksen petollista opetusta.

 

"te jätätte minut yksin" - koska hän kuoli.

 

"Isä on minun kanssani" - tässä kohdassa ei ole tiedossa eikä pystytä määrittelemään ketä "isää" Jeesus tarkoittaa.

 

  Keitä ovat "pienimmät"? Lukekaamme:

 

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa."

Matteus 5:17-19

 

  Niitä, jotka "rikkovat" käskyt ja "sillä tavalla opettaa ihmisiä", heitä kutsutaan vähäisimmiksi tai "pienimmiksi".

 

  Kuka oli ensimmäinen, joka "rikkoi" Jumalan Käskyjä?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments."
Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

  Jeesus oli ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyt. Hän vaihtoi ne kahteen.

 

  Vielä pahempaa on, että apostolit ja uskonnot tekivät Jeesuksen kahdesta käskystä yhden heidän perustavaa laatua olevasta tai keskeisestä opetuksestaan.

 

  Keitä ovat "pienimmät"? 

 

  Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet valheellista opetusta ja ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

  Uskonnot ovat pienimpiä - Jumalan viha on suuri näitä ihmisiä kohtaan, koska he ovat jatkaneet Jeesuksen ja apostolien vääristeltyä ja petollista opetusta.

 

  Kun heidät on paljastettu, mitä sen jälkeen tapahtuu?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

   Uskonnot tuhotaan, kuka jää jäljelle?

 

  Luemme heistä…

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani"." Sakarja 13:9

 

 "He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, vain ne ihmiset, jotka huutavat avukseen meidän HERRA JUMALA ISRAELIN Nimeä, katsotaan kuuluvan Jumalan kansaan, Israeliin. Tästä syystä ´uudet ihmiset´ tulevat kutsutuiksi meidän HERRAMME JUMALA ISRAELIN Nimellä!

 

  He kutsuvat apua HERRA JUMALA ISRAELIN Nimellä ja Hän vastaa heille!

 

  Tuleeko täyttymään, että siellä tulee olemaan yksi Jumala, jonka kaikki tuntevat?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The Lord will be king over the whole earth. On that day there will be one Lord, and his name the only name." Zechariah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Herra tulee olemaan koko maailman kuningas. Sinä päivänä on vain yksi Herra, ja Hänen Nimensä ainoa." Sakarja 14:9

 

Kuinka tämä profetia, että maailma tulee olemaan yhden Jumalan alaisuudessa, täyttyy?

 

  Mitä Jumala sanoi aikaisemmin?

 

  Lukekaamme siitä 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19:        

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on sanonut aikaisemmin (5. Moos. 18:18-19), että tulee YKSI profeetta, jonka Hän lähettää ja hän on kuin Mooses, eikä hän ole juutalainen, vaan Pakanoiden joukosta, eli Juutalaisten veljien parista; jonka suuhun Hän on asettanut Hänen Sanansa (joka osoittaa, että valitun ei tarvitse opiskella Raamattua itsekseen, sillä Jumala antaa hänelle ohjeet Sanastaan) JA Hän lähettää tämän profeetan puhumaan Hänen Nimessään tai ilmoittamaan Hänen Nimensä.

 

  Tämä merkitsee, että kun tarkastelemme Jumalan Sanaa, erityisesti Hänen Nimeään - on olemassa vain YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua siitä ja hän on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Profetia Sakarjan kirjassa 14:9, joka kertoo päivästä, jolloin maailman ihmiset ovat yhden ja ainoan Jumalan Nimen alaisuudessa, jonka täyttyminen lähestyy, koska profeetta kuin Mooses (jonka Jumala lähetti puhumaan Hänen Nimessään) on nyt tullut persoonassaan, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Ole muistutettu, että jos Salomon tai Jeesus olisivat onnistuneet täyttämään heille annetun tehtävän tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi kansalleen, niin titteli, arvonimi "Jumalan Poikaa", olisi silloin liitetty heihin. (2. Samuel 7:13-14).

 

  Koska Maestro Eraño Martin Evangelista on nyt profetoituna ´profeettana kuin Mooses´ täyttänyt tehtävän tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi meidän aikanamme nettisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta, niin siitä seuraa, että titteli, arvonimi "Jumalan Poika" on nyt liitetty Jumalan taholta häneen.

 

  Onko totta, että on hänen hallussaan täyttää Jumalan Lupaus meidän aikanamme?

 

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat (asettuvat vastustamaan) Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä. Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:" Psalmi 2:1-5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Why do the nations conspire and the peoples plot in vain?
The kings of the earth take their stand and the rulers gather together
against the LORD and against his Anointed One.
"Let us break their chains," they say, "and throw off their fetters."
The One enthroned in heaven laughs; the Lord scoffs at them.
Psalm 2:1-4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Miksi kansakunnat turhia vehkeilevät ja ihmiset juonivat? Maan kuninkaat hallitsijat asennoituvat kantaaottavasti tehtävässään ja hallitsijat liittyvät yhteen vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan. "Rikkokaamme heidän sitovat ketjunsa", he sanovat, "ja heittäkäämme heidän kahleensa pois." Kaikkivaltias valtaistuimellaan taivaassa nauraa heille; Herra moittii heitä. Psalmi 2:1-4

 

"kansakunnat" ja "ihmiset" - monet ovat saaneet tiedon Maestro Evangelistan ilmestyksistä. Mikäli ihmiset oppivat totuuden, tulee olemaan ongelmia, epäjärjestystä tai levottomuutta jokaisessa maassa, koska ihmiset kyselevät uskonnoilta selitystä, miksi heitä on petetty jo niin kauan aikaa.

 

"vastustamaan HERRAA ja Hänen Voideltuaan" - uskonnot asettuvat vastustamaan hänen tuomiaan ilmestyksiä Jumalalta. Kuitenkin, kuten on kirjoitettu, Jumala painaa heidän häpeään!

  

"Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:" Psalmi 2:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Then he rebukes them in his anger and terrifies them in his wrath, saying,"
Psalm 2:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän nuhtelee heitä vihassaan ja kauhistuttaa heitä raivossaan, Sanoen,"

Psalmi 2:5

 

  Mitä Jumala tekee nyt?

 

"Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Psalmi 2:6

 

"kuninkaani" - Maestro Evangelista kantaa Jumalalta saatua merkkiä ja auktoriteettia. Hänet on ennalta lähetetty maailmaan lopettamaan uskontojen petos ihmisiin.

 

"Siioniin" - toinen nimi Jerusalemin kaupungille - Filippiinit tullaan nimeämään Uudeksi Jerusalemiksi.

 

  Minkä lupauksen Jumala on hänelle antanut?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"I will proclaim the decree of the LORD: He said to me,

"You are my Son; today I have become your Father." Psalm 2:7(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä julistan mitä HERRA on säätänyt: Hän sanoi minulle, "Sinä olet Minun Poikani, tänä päivänä Minusta on tullut sinun Isäsi." Psalmi 2:7

 

 Maestro Eraño Martin Evangelista, lähetetty ennalta maailmaan "kuin Mooses", hänellä on Jumalan Lupaus.

 

  Hän on täyttänyt tehtävänsä ilmoittamalla maailmalle todellisen Jumalan Nimen; sen mukaisesti, etuoikeus tulla kutsutuksi nimellä "Jumalan Poika" on oleva hänen palkintonsa! Mitä muita asioita hänelle annetaan?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Hänellä on hallussaan Jumalan Lupaus! Se ei ole enää Israelin "biologisilla lapsilla", eikä aivan varmasti myöskään uskonnoilla.

 

  Mitä hän tekee uskonnoille ja kirkoille?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat (heitä hallitset), niin kuin saviastian sinä särjet heidät." Psalmi 2:9

 

"Rautaisella valtikalla sinä heitä hallitset" - Jumalan Sana Maestro Evangelistan suussa (Jesaja 11:4).

 

 "niin kuin saviastian sinä särjet heidät" - Kirkkoja ja uskontoja ei ole enää.

 

  Mikä on Jumalan ohje kaikille johtajille?

 

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 

"Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth." 

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, olkaa viisaat; olkaa varoitetut, te maailman hallitsijat."

Psalmi 2:10

 

  Kuninkaat, maailman johtajat, lainlaatijat ja tuomarit kaikissa maissa, heidän tulisi kysyä neuvoa Maestro Evangelistalta, jotta he kuulisivat ja oppisivat oikean "Sanan" ja Jumalan Käskyt.

 

  Ja:

 

"Palvelkaa Herraa pelvolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

  Pelätä meidän JUMALAMME HERRA ISRAELIN Nimeä, seurata kuuliaisesti Hänen Käskyjään ja KUUNNELLA ainoastaan Hänen profeettaansa, Maestro Eraño Martin Evangelistaa, koskien Hänen Sanaansa Raamatun Kirjoituksista.

 

"Antakaa suuta pojalle (Suudelkaa poikaa), ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi (tuhoutuisi) tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

  Tänä päivänä me olemme saaneet oppia, että Maestro Eraño M. Evangelista, www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com pitää todella hallussaan auktoriteettia puhua Jumalan Sanoja, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Mikäli ihmiset hyväksyvät tai tunnustavat sanoman, jonka Jumala käski häntä julistamaan Pyhän Raamatun kirjoitusten kautta, he tulevat olemaan ikuisesti osa Hänen uutta Kansaansa - Hänen Uusi Israel.

 

  Jokaisen tulisi ottaa vinkistä vaari ja lukea, kuunnella Maestro Eraño Martin Evangelistan ilmestyksiä nettisivuilta, koska hänellä on hallussaan Jumalan "Sana" ja "Lupaus" meidän aikanamme.