Katastrofit Jatkavat Ilmenemistään, Mikäli Me Emme Huuda Avuksemme Oikeaa ja Tosi Jumalaa Hänen Nimellään, Kun Me Rukoilemme Hänen Puoleensa

Marraskuu 16. 2013

 

Miksi Jumala sallii näiden kauheiden katastrofaalisten tuhojen tapahtuvan ihmiskunnalle?

 

  Marraskuun 8. päivänä 2013 rekisteröidyiltä tuhoteholtaan suurin taifuuni iski Filippiineille!  Se jätti jälkeensä valtavaa tuhoa ja kammottavaa hävitystä, yhdessä suuren määrän ihmishenkiä ja lukemattomia loukkaantumisia meidän kanssamme asuville Filippiiniläisille, me ihmettelemme ja kysymme: "Miksi Jumala ei vastaa ihmisten tekemiin rukouksiin pelastuksen puolesta ja olisimme säästyneet tältä täystuholta"?

 

  Uskonnot antavat toisistaan poikkeavia selityksiä - jotkut sanovat "se on merkki tulevasta maailman lopusta"; tai, että Jumala "rankaisee" Filippiinejä.

 

  Vapaa-ajattelijat sanovat "jos sellainen rakastava Jumala on olemassa, niin miksi Hän salli" näin laajalle levinnyttä tuhoa aiheutuvan? He hakevat itselleen puolustusta, että tämä tapahtuma on lisä todiste heidän "uskolleen", että Jumala ei ole olemassa.

 

  Tämä artikkeli tulee paljastamaan ja osoittamaan kivuliaan totuuden miksi Jumala, Mooseksen Jumala Raamatussa sallii näiden kammottavien katastrofien ilmaantuvan ihmiskunnan keskuuteen.

 

  Salli meidän jakaa sinun kanssasi sen, mitä me olemme oppineet Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestyksistä, jotka on julkaistu nettisivuilla: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

 

  Mitä Jumala on sanonut aikaisemmin?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:26-28

 

  Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta. Me voimme ymmärtää, että meille on annettu valinta joko ottaa vastaan siunaus Jumalalta, jos me TOTTELEMME Hänen käskyjään tai sitten kirouksen Jumalalta, jos me olemme tottelemattomia Jumalan käskyille ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

  Aivan, kuten oli Puutarhassa, Jumala antoi Adamille ja Eevalle "vapaan tahdon" valita kuinka he haluavat elää elämäänsä. Maestro Eraño Evangelista sanoo, tämä tarkoittaa, että Jumala ei kontrolloi Ihmisen omaa tahtoaan valita ja elää elämänsä. Ihminen voi nauttia hyvästä ja onnellisesta elämästä, jos hän seuraa Jumalan käskyjä ja toisaalta kärsiä tuskissa ja vastoinkäymisissä, mikäli hän ei tottele Jumalaa ja ylistää muita jumalia, joita hän ei tunne.

 

  Tänä päivänä maat kokevat erimuodossa olevia epäonnen ilmentymiä - sotia, kuivuutta, nälänhätää, tuhoja, tauteja ja pahenevia taloudellisia kriisejä muiden kärsimysten ohessa. Me emme voi enää löytää yhtään maata, joka ei kärsisi joistakin kärsimyksistä. Nämä ovat merkkejä siitä, että maailman on todella Jumalan kiroama, koska me ylistämme ja palvomme valheellisia jumalia, emmekä seuraa Hänen käskyjään. Tämä edistää tosiasiaa, että se osoittaa ja tarkoittaa sitä, että me emme huuda avuksemme (Hänen) Jumalan aitoa ja tosi Nimeä.

 

  Onko se totta?

 

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you,

on the kingdoms, that do not call on your name;"

Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

 

  Kuten on julistettu yllä olevassa Raamatun kohdassa, se kivulias totuus, miksi Jumala ei kuule ihmisten rukouksia ja kaataa nyt Hänen vihansa, johtuu siitä, että me emme huuda avuksemme Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

 

  Tämä vastaa myös "vapaa-ajattelijoiden" kysymykseen, miksi Jumala sallii näin kammottavat tuhot tapahtuvan maailmalle. Se on siitä syystä, että me elämme Hänen kirouksensa alaisina, sillä me emme ole ylistäneet Hänen Nimeään.

 

  Koska me emme huuda Hänen tosi Nimensä puoleen, niin siitä seuraa, ettei yksikään nimistä, kuten Jeesus, YWHW, Jahve, Jehova, Elohim, Herra tai Allah, joita uskonnot (Kristinusko, Islam ja Juutalaisuus) opettavat ihmisille pyytämään apua Jumalalta saadakseen, ei ole Hänen tosi Nimensä.

 

  Sinä saatat kysyä, kuinka me voimme tietää, että nämä tuhot ja sodat ja aivan erityisesti viimeaikainen voimakas myrsky, joka iski Filippiineille, ovat merkkejä Jumala vihasta, joka on maailman ihmisten yllä?

 

  Luemme seuraavasta:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias): Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja SUURI MYRSKY nousee maan perimmäisistä ääristä." Jeremia 25:32 (korostus meidän)

 

  "Suuri myrsky" (joka on puhuttu profetiassa), joka juuri iski Filippiineille on yksinomaan vain esimerkki tai esikuva toisista tuhoisista tapahtumista, joita tulee tapahtumaan lähitulevassa ajassa. Kuinka moni ihminen kärsiikään Jumalan vihasta?

 

"Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the

earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will

be like refuse lying on the ground." Jeremiah 25:33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:33

 

  Me olemme nähneet niin paljon kuolleita tämän taifuunin jäljiltä, mutta jopa enemmän ihmisiä tulee kuolemaan tuhoisissa tapahtumissa, jotka ovat vielä tulossa. Suuri määrä maassa makaavia kuolleita jätetään hautaamatta. Me, maailman ihmisten tulisi todellakin välttää tämän tapahtumista ja niin tulee ainoataan tapahtumaan, kun me hyväksymme ja tunnustamme aidon ja tosi Jumalan Nimen.

 

  Tämä suuri Jumalan viha on meidän yllämme, koska me emme huuda avuksemme Hänen todellista Nimeään. Me voimme nyt tulla siihen todellisuuteen, että uskonnot ovat aivopesseet meidät valheellisilla opetuksilla Jumalasta. Uskonnot ovat tehneet meidät kutsumaan Jumalaa heidän tehdyillä ja väärillä nimillään Jumalalle! Mikä tulee olemaan Jumalan tuomio heitä kohtaan?

 

"Parkukaa, te paimenet, ja huutakaa, vieriskelkää tuhassa, te lauman valtiaat; sillä aika on tullut teidän joutua teurastettaviksi. Te hajoatte pirstoiksi, te kaadutte niin kuin kallisarvoinen astia. Mennyt on paimenilta pakopaikka ja pelastus lauman valtiailta. Kuule paimenten huutoa, lauman valtiaitten valitusta! Sillä Herra hävittää heidän laumansa;" Jeremia 25:34-36

 

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Painos, Laitos:

 

"Weep and wail, you shepherds; roll in the dust, you leaders of the flock.
For your time to be slaughtered has come; you will fall like the best of the rams
The shepherds will have nowhere to flee, the leaders of the flock no place to escape. Hear the cry of the shepherds, the wailing of the leaders of the flock, for the LORD is destroying their pasture."
Jeremiah 25:34-36 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Itkekää ja valittakaa te paimenet; kieriskelkää tomussa te lauman johtajat. sillä teidän aikanne teurastettavaksi on tullut; te tulette kaatumaan, kuin pässeistä parhaat. Ja paimenilla ei ole enää pakotietä, eikä lauman johtajilla paon mahdollisuutta. Kuulkaa paimenien surkea huuto. Kuulkaa lauman johtajien valitus, sillä HERRA tuhoaa heidän laumansa." Jeremia 25:34-36

 

  Tässä profetiassa mainitut ´paimenet´ viittaavat uskontojen pappeihin, pastoreihin ja palvelushenkilöihin. Nyt on tullut aika näille uskonnollisille johtajille joutua ihmisten kyseenalaistamiksi, sen suuren petoksen takia, jonka he ovat tehneet koko maailmalle. He ovat saaneet ihmiset huutamaan väärillä nimillä, joita he ovat keksineet oikean nimen puolesta, joka on tosi ja elävällä Jumalalla!

 

  Jatkaaksemme:

 

"heidän rauhaisat laitumensa ovat tuhoutuneet Herran vihan hehkusta. Hän on lähtenyt niin kuin nuori leijona pensaikostaan: heidän maansa on tullut autioksi hävittäjän vihan hehkusta, Herran vihan hehkusta." Jeremia 25:38

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The peaceful meadows will be laid waste because of the fierce anger of the Lord. Like a lion he will leave his lair, and their land will become desolate because of the sword of the oppressor and because of the LORD's fierce anger."Jeremiah 25:38 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Rauhaisat niityt tullaan tuhoamaan, Herran raivoisan vihan takia. Kuten leijona Hän jättää pesäluolansa, ja heidän maansa tulee autioksi ja hävitetyksi sortajien miekan vuoksi ja HERRAN julman vihan tähden." Jeremia 25:38

 

"Rauhaisat niityt tullaan tuhoamaan, Herran raivoisan vihan takia" - Kaikki ihmiset, olivatpa he hyviä tai pahoja, eivät kutsu tai huuda turvakseen aitoa ja tosi Jumalan Nimeä! Siksi me kaikki olemme kirottuja.
 

  Se väite, että "Jos Mooseksen Jumala on olemassa, niin miksi Hän antaa näiden viattomien ihmisten kuolla?", ei ole enää voimallinen Jumalaa vastaan, sillä (kuten me saimme lukea em. jakeista), vaikka nämä ihmiset tekevät hyvää, mutta eivät tunnusta Hänen Nimeään, niin he eivät yhtäkään säästy Jumalan vihalta.

 

  Kysymys on nyt tämä: Miksi Jumala olisi meille vihainen, sillä me olemme vain uskontojen pettämiä?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Syy sille miksi näin on, menee kauas ajassa taaksepäin Adamiin Genesikseen (1. Mooseksen kirja). Me voimme lukea, että Eevan (Adamin vaimo) tottelemattomuuden aiheutti käärmeen petos (1. Moos. 3). Jumala karkoitti heidät Puutarhasta ja määritteli heidän rangaistuksensa olevan kuolema! Käärme heitettiin ulos Puutarhasta, mutta se laitettiin ainoastaan matelemaan mahallaan rangaistuksena. Käärme säästyi kuolemalta, joka määriteltiin tämän parin kohdalle!

 

  Miksi on niin?

 

  Rangaistus oli ankarampi Adamille ja Eevalle (petetyille), kun oli rangaistus käärmeelle (pettäjälle). Syy on se, että he olivat varoitettuja niin selkeästi olemaan syömättä kielletyn puun hedelmää tai muuten he kuolisivat, ja silti he uskoivat käärmeen sanomaa petosta, että syömällä kiellettyä hedelmää, heistä tulisi kuin jumalia, eivätkä he kuolisi. He söivät hedelmää. Uskoivatko he petosta ja seurasivatko he käärmettä vai eivät?

 

  Ja siten ollen Jumala karkoitti heidät Hänen Läsnäolostaan ja ulos Puutarhasta. Jumala ei halua tottelemattomia ihmisiä! Jumala antoi heille älykkyyden, silmät, korvat ja tarvittavat edellytykset arvioida mikä on oikein ja mikä väärin.

 

  Ennen kuin me jatkamme, meidän täytyy tietää kuka tuo `käärme´ on?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi (paholaiseksi) ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

  Se käärme, joka petti Adamia ja Eevaa, ei ole vain ainoastaan käärme, hän on Saatana.

 

  Antamansa rangaistuksen kautta, jonka Jumala antoi parille, me voimme nyt ymmärtää, että Jumalan viha on suuri niitä ihmisiä kohtaan, jotka antavat itsensä tulla petetyiksi toisten taholta. Jumala antoi selkeät käskyt ja selkeät seuraamukset tottelemattomuudesta. Ja silti ihmiset valitsivat olla tottelemattomia toisen antaman lupauksen edessä (käärmeen).

 

  Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen, ettemme tulisi petetyiksi?

 

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi, niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

 

  Profeetta Mooses antoi selkeän varoituksen, että meidän tulisi olla varuillamme, ettemme kumartaisi muiden jumalien puoleen, tai muutoin me joutuisimme kärsimään ja me totisesti koemme sitä juuri nykyisin.

 

  Pettäjän työ on pettää muita. Käärmeen tai Paholaisen työ on pettää ihmisiä, aivan kuten hän teki Adamille ja Eevalle. Pettäjä menestyy, koska ihmiset sallivat itsensä tulla petetyiksi. Adamin ja Eevan tapauksessa, mikäli he olisivat pysyneet vankkumattomasti uskollisina Jumalalle, eivätkä olisi seuranneet käärmettä, niin pettäjä ei olisi menestynyt ja se olisi jäänyt ilman työtä. Mutta, käärmeen antaman tyhjän lupauksen takia, että he olisivat kuin jumalia ja kuolemattomia, pari valitsi syödä kiellettyä hedelmää ja siten olivat tottelemattomia Jumalalle.

 

  Kuinka tämä on kytkettävissä meidän aikaamme?

 

  Me näemme joka päivä TV:ssä, kuulemme radiosta ja luemme sanomalehdistä, että enemmän ja enemmän ihmisiä kuolee eri puolilla maailmaa luonnon kautta tulleiden tuhojen, ilmaston muutoksen, hävitysten, nälänhädän, tautien, köyhyyden, sotien ja muiden konfliktien takia.

 

  Joskus me pohdimme, että miksi Jumala sallii meidän kokevan näitä monenlaisia kärsimyksiä? Onko meitä rangaistu? Tarkoittaako tämä, että me olemme myös rangaistuja petetyksi tulemisen johdosta, aivan kuten Adam ja Eeva olivat Eedenin Puutarhassa?

 

  Meidän nykyisenä aikanamme, missä muodossa petos on tehty ja tehdään?

 

  Käyttäkäämme ymmärrystämme ja tervettä järkeä. Luonnon kautta aiheutuneiden tuhojen ja selkkausten aikana uskonnot ohjaavat meitä rukoileman Jumalan puoleen. He sanovat meille, että kääntyä Jeesuksen puoleen saadaksemme pelastuksen ja vastaanottaaksemme ikuisen elämän (kuolemattomuus taivaassa)! Kuuleeko Jumala meidän rukouksemme? Loppuvatko tuhot? Eivät lopu, tuhot ja hävitys menee vain aina pahemmaksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki rukoukset, mukaan lukien uskontojen tekemät, eivät tule Jumalan kuulluksi.

 

Miksi?

 

  Maestro Evangelista selittää: Kun ihmiset kohtaavat tuhoja ja monenlaisia vaikeuksia ja konflikteja, niin uskonnot opettavat meitä huutamaan Jeesuksen nimien, jotta saisimme pelastuksen. Kuitenkin me olemme aina tienneet Jeesuksen huutaneen kuollessaan ristillä, hän huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46) Jeesus huusi Jumalaa, mutta Jumala jätti hänet kuolemaan ristille. Kuinka siis uskonnot voivat opettaa meille, että pyytäkää Jeesukselta apua ja pelastusta, kun hän ei kyennyt pelastamaan edes itseään? Eivätkö uskonnot petä meitä opettamallaan asialla?

 

  Pieksääksemme asiaa vielä enemmän, tässä on hakattu mies, kidutettu, tapettu ja myönnetty, että hän on Jumalan hylkäämä. Nyt, tulee saarnaaja, joka opettaa meille, että mies, joka on hakattu, kidutettu ja tapettu, on meidän pelastajamme, jolta meidän tulee etsiä ja pyytää apua. On aivan liian selkeää huomata, että tämä saarnaaja pettää meitä!

 

  Erittäin tehokkaalla propagandakoneistolla uskonnot ovat käytännössä vakuuttaneet koko maailman hyväksymään, että Jeesus on kaikkien pelastaja ja sieltä saamme ikuisen elämän. Voi mikä loistava petos on saatu aikaiseksi Paholaisen tai käärmeen ja hänen opetuslapsiensa toimesta!

 

  Koska me annamme itsemme uskoa ja luottaa uskontojen petokseen - huutamalla apuun Jeesusta, sen sijaan, että huutaisimme suoraan Jumalan puoleen - niin eikö ole ymmärrettävää ja odotettavaa, että Jumala rankaisee meitä?

 

  Tämä on syy sille, miksi maailman ihmiset kokevat tätä nykyä moninaisia vastoinkäymisiä. Se johtuu siitä, että me olemme itse hyväksyneet tämän petoksen. Meidät on kirottu ja olemme Jumalan nuhtelemia tai kurittamia!

 

  Me emme voi syyttä ketään muuta kun itseämme näistä vastoinkäymisistä ja kärsimyksistä, joita me kohtaamme nykyaikana. Ne johtuvat siitä, että me olemme antaneet itsemme tulla petetyiksi. Me olemme uskoneet uskontojen opetuksiin, jotka ovat täynnä valheita ja petosta! Me emme ole käyttäneet omaa ymmärrystämme, vaan yksinkertaisesti uskoneet uskontojen valheelliseen opetukseen.

 

  Se, mitä ihmiskunnan tulee myös ymmärtää, on, että miksi Jumala loi meidän planeettamme Maan.

 

  Oppikaamme ensin, onko se totta, että maailma kohtaa loppunsa, kuten uskonnot sanovat:

 

  Monet ihmiset ovat uskoneet, että ihmiskunta kärsii täystuhoista, katastrofeista ja sodista ja että ne ovat merkkejä kaiken loppumisesta, eli maailman lopusta.

 

  Jumala on lopettamassa elämän maailmassa! Onko se totta?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Maailma on ikuisesti. Ei se lopu; se on selkeästi kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Ihmisten ei tule olla peloissaan maailman loppumisesta, sillä Jumala on säätänyt jo kauan sitten, että maailma ei tule loppumaan.

 

  Sitten, miksi Jumala loi meidät tälle Maaksi kutsumallemme planeetalle?

 

"Sillä näin sanoo Herra, joka on luonut taivaan - hän on Jumala - joka on valmistanut maan ja tehnyt sen; hän on sen vahvistanut, ei hän sitä autioksi luonut, ASUTTAVAKSI hän sen valmisti: Minä olen Herra, eikä toista ole." Jesaja 45:18

 

  Yllä olevan Raamatun jakeen mukaisesti me voimme ymmärtää, että Jumala loi tämän planeetan asuttavaksi ja elettäväksi. Hän loi kaiken tarpeellisen, mikä on oleellista ja tarpeellista ylläpitämään inhimillistä elämää meidän planeetta-Maassamme. Jopa ennen kuin Hän loi ihmiset, Hän oli jo säätänyt valmiiksi kaiken tarvittavan perustarpeitamme varten. Jumala antoi meille ilman hengitettäväksi, vettä juotavaksi ja peseytymiseen, ja kaikkein tärkeimpänä hedelmiä ja vihanneksia syötäväksi. Todellakin, Jumala ei luonut maata olemaan tyhjä.

 

  Miksi Jumala loi ihmisen? Vastaus tuohon on löydettävissä ajasta, jolloin Adam luotiin. 1. Mooseksen kirja 2:15 sanoo, että otti hänet ja "pani hänet Eedenin paratiisiin viljelemään ja varjelemaan sitä". Sanomalla "varjelemaan, tai pitämään huolta", tarkoittaa selkeästi, että Jumala loi ihmisen olemaan Hänen luomisensa huolenpitäjä, EIKÄ ihmisen pidä olla piittaamaton tai välinpitämätön asumansa planeetan suhteen.

 

  Mutta ihminen unohti velvollisuutensa. Me emme ole huolehtineet planeetta maastamme, kun me olemme louhineet/pumpanneet valtavat määrät fossiilista öljyä, tietämättöminä, että se voi saada aikaan maapallon lämpenemisen. Siten ollen, mikäli me koemme tappavia myrskyjä, tsunameita, maanjäristyksiä ja monia muita sään häiriöitä, jotka lopettavat niin monia ihmiselämiä ja tuhoavat lukuisia koteja ja perheiden elinympäristöjä ympäri maailman, niin me voimme syyttää niistä vain itseämme, eikä Jumalaa, koska me olemme epäonnistuneet planeetta Maan huolehtimisesta.

 

  Vielä pahempaa kuin on tuo, nämä uskonnot sen sijaan, että opettaisivat meille, että Jumala loi meidät pitämään huolta maasta, he ovat saaneet meidät uskomaan, että on tulossa "maailman loppu" ja että Jumala teki toisen paikan meille taivaassa. Kaikki tämä on seurausta brutaalisti, väkivaltaisesti telotetun Jeesuksen ylistämisestä jumalana, tämä on ohjannut meidät välinpitämättömyyteen maan huolehtimisen suhteen!

 

  Ja nyt tärkeä kysymys: Onko Jumala todella lähettänyt Jeesuksen kuolemaan sellaisen brutaalin kuoleman meidän syntiemme takia?

 

"Älköön isiä rangaistako kuolemalla lasten tähden älköönkä lapsia isien tähden; kukin rangaistakoon kuolemalla oman syntinsä tähden." 5. Moos. 24:16

 

  Tässä Jumalan laissa, me voimme ymmärtää, että me emme voi laittaa lapsiamme maksamaan vanhempiensa syntien edestä, emmekä me voi laittaa kuolemaan vanhempia heidän lapsiensa pahojen tekojen vuoksi. Se on säädetty tässä jakeessa, ETTÄ JOKAINEN KUOLEE OMAN SYNTIENSÄ TAKIA. Tämä tarkoittaa, että Jumala ei koskaan salli viattoman henkilön kuolla synnistä, jota hän ei ole tehnyt.

 

  Koska Jumala on tehnyt tämänlaisen säädöksen, niin siitä seuraa, että se mitä apostolit ovat kirjoittaneet Jumalan sallineen Jeesuksen kuolla (sellaisen väkivaltaisen kuoleman) meidän syntiemme puolesta EI OLE TOTTA, VAAN SUURI VALHE. Se on enemmänkin heidän mielikuvituksensa tuottamaa juttua!

 

  Onko totta, että Jeesus oli kirjaimellinen Jumalan poika, jonka Hän salli kuolla niin väkivaltaisen kuoleman, jolla saisi anteeksiannon ihmiskunnan synneille?

 

  Lukekaamme toden mukainen Jumalan Sana, miksi Hän lähetti Jeesuksen:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA.". 2. Samuel 7:12-14 (Oma suomennos NIV)

 

  Tämä on Daavidille annettu Jumalan Sana, jonka puhui profeetta Naatan, että hänen jälkeläisensä tulee rakentamaan huoneen Jumalan Nimelle.

 

  Lue uudelleen seuraavat jakeet:

 

Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. 2. Samuel 7:13

 

  Miksi on olemassa tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle tai huone, jossa on näkyvissä Jumalan Nimi?

 

  Miksei joku voi vain sanoa Nimeä? Onko sille syynsä olemassa?

 

  Mikä on syynä sille, että Jumalan kansa ei koskaan tiennyt Hänen Nimeään?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Tämän on se mitä HERRA Kaikkivaltias, Israelin Jumala, teille sanoo: Te ja teidän vaimonne olette näyttäneet toimillanne, mitä te lupasitte kun sanoitte; ´Me tulemme varmasti pitämään lupauksemme, jotka me teimme Taivaan Kuningattarelle koskien uhritoimintaa ja juomauhrien vuodattamista.`" Menkää sitten ja tehkää kuten lupasitte! Pitäkää lupauksenne," Jeremia 44:24-25 (Oma suomennos NIV)

 

  Tämä sai Jumalan vihastumaan Hänen kansalleen, kun he ylistivät "taivaan kuningatarta". Se on sama tai verrattavissa oleva kuin nykypäivän Maria, Jeesuksen äiti, jolla on titteli "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot) ja joka on yhä tänä päivänä ylistetty ja korkeasti arvossa pidetty. Monet Filippiiniläiset kutsuvat avukseen "Äiti Mariaa"!

 

  Mikä oli Jumalan langettama tuomio heille?

 

"Mutta kuulkaa HERRAN Sana, kaikki Juutalaiset, jotka asutte Egyptissä. ´Minä vannon Suuren Nimeni kautta, ´sanoo HERRA, ´että yksikään Juudasta, joka asuu missä tahansa osassa Egyptiä, ei tule enää koskaan lausumaan tai sanomaan Minun Nimeäni tai vannomaan, "Niin varmasti kuin Ylivertainen HERRA elää." Jeremia 44:26 (Oma suomennos NIV)
 

  Tämä tarkoittaa, että nimi YWHW, jota Juutalaiset käyttävät kuvaamaan Jumalaa, ei ole tosi Jumalan nimi, sillä he ovat Jumalan kiroamia, Hänen, joka jopa vannoi valan Itsensä kautta, että Juutalaiset eivät voisi enää lausua, mainita tai sanoa Hänen Nimeään, niin kauan kuin Hän elää.

 

  Kun kirouksen on antanut Jumala, se myös varmasti tapahtuu!

 

"Herra Kaikkivaltias on vannonut, "Varmasti, kuten Olen suunnitellut, niin tulee olemaan, ja kuten Olen tarkoittanut, niin tulee tapahtumaan." Jesaja 14:24 (Oma suomennos NIV)

 

  Kuinka me tiedämme, että jo heidän ollessaan heidän matkallaan Egyptissä, Israelin kansa vihastutti Jumalan heidän kuvien ja tekemiensä idolien ylistämisellä?

 

"Mutta he niskoittelivat minua vastaan eivätkä tahtoneet minua kuulla; eivät heittäneet pois itse kukin silmiensä iljetyksiä eivätkä hyljänneet Egyptin kivijumalia. Niin minä ajattelin vuodattaa kiivauteni heidän ylitsensä ja panna vihani täytäntöön heissä keskellä Egyptin maata. Mutta minä tein, minkä tein, oman nimeni tähden, ettei se tulisi häväistyksi pakanain silmissä, joitten keskellä he olivat ja joitten silmäin edessä minä olin tehnyt itseni heille tunnetuksi viemällä heidät pois Egyptin maasta." Hesekiel 20:8-9

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "'But they rebelled against me and would not listen to me; they did not get rid of the vile images they had set their eyes on, nor did they forsake the idols of Egypt. So I said I would pour out my wrath on them and spend my anger against them in Egypt. But for the sake of my name, I brought them out of Egypt. I did it to keep my name from being profaned in the eyes of the nations among whom they lived and in whose sight I had revealed myself to the Israelites. Ezekiel 20:8-9 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Mutta he kapinoivat minua vastaan, eivätkä tahtoneet kuunnella minua; he eivät hankkiutuneet eroon halpamaisista kuvistaan, joihin olivat katseensa kiinnittäneet, eivätkä myöskään hylänneet Egyptin epäjumaliaan. Niin Minä sanoin, että kaataisin vihani heidän keskuuteensa ja kuluttaisin vihani heihin Egyptissä. Mutta Minun Nimeni tähden, Minä toin heidät pois Egyptistä. Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä, joiden keskuudessa he olivat asuneet ja joiden nähden Minä olin paljastanut Itseni Israelilaisille." Hesekiel 20:8-9

 

   Jumala vahvistaa Hänen profeettansa Hesekielin kautta, että jopa sinä aikana kun Israelin kansa oli Egyptissä, he jo ylistivät vääriä jumalia ja jumalattaria. Tämä pitää sisällään taivaan kuningattaren ylistämisen, josta profeetta Jeremia puhui (Jeremia 44:24-26), ja tästä syystä Jumala kirosi heidät, niin että Juutalaiset eivät voisi tai eivät pystyisi koskaan mainitsemaan Hänen Nimeään.

 

"Minä tein sen, ettei Minun Nimeäni häväistäisi niiden kansojen silmissä," - Jumala näytti meille, kuinka Hän piti Hänen Nimensä puhtaana häväistykseltä Hänen kansansa epäjumalanpalveluksen takia, asettamalla heille kirouksen, niin etteivät he pystyisi enää lausumaan Hänen Nimeään.

 

  Vääränlainen ylistys, joka kohdistui muihin jumaliin, oli Israelin kansan tekemä synti Jumalaa kohtaan. Rangaistuksena Jumala kirosi heidät, niin etteivät he enää koskaan voisi sanoa Hänen Nimeään, joka tarkoittaa, että otti Hänen siunauksensa pois heiltä ja hylkäsi heidät. Jotta Israelin kansa pelastuisi synneistään, heidän täytyy taas uudelleen tuntea Jumalan Nimi.

 

  Onko se totta, että kun Israelin kansa tuntee ja tietää Jumalan Nimen ja huutaa apua Hänen Nimessään, he saavat syntinsä anteeksi Jumalalta?

 

"Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa. Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All the ways of the Lord are loving and faithful toward those who keep the demands of his covenant. For the sake of your name, Lord, forgive my iniquity, though it is great."

Psalm 25:10-11(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki Herran tiet ovat rakastavat ja uskolliset niitä kohtaan, jotka pitävät kunniassa Hänen liittonsa. Sinun Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntini ja epäoikeudenmukaisuuteni, sillä vääryyteni määrä on suuri." Psalmi 25: 10-11

 

Syy on, (siellä oli tarve rakentaa huone Jumalan Nimelle) että Jumalan Nimi voisi olla näkyvillä heille Daavidin valitun jälkeläisen kautta ilman, että Jumala rikkoisi sanansa! Mikäli Israelin kansa katuu ja huutaa Jumalan Nimeä', heidän syntinsä voi tulla Jumalan anteeksi antamaksi.

 

  Tämä on syy sille, miksi tuleva Daavidin jälkeläinen olisi kutsuttu nimellä pelastaja, siksi koska hän tulisi tekemään Jumalan Nimen tunnetuksi hänen kansalleen Israelille, huoneen kautta, jonka on rakentanut Kuningas Daavidin poika Kuningas Salomo.

 

  Mikäli huone tulee rakennetuksi ja Israelin kansa tuntee Jumalan Nimen, niin mikä on Jumalan lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla."

2. Samuel 7:14 (Oma suomennos NIV)

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläisen tullaan katsoa olevan tai hän saa kunnian tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä on kunnia tai titteli, joka myönnetään hänelle, jos hän onnistuu tehtävässään, vaikka hän on vain ihminen.

 

  On annettu myös ehto: Että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärinteon, hän tulee kärsimään rangaistuksen "KEPINISKUIN JA IHMISTEN POIKIEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ HAKKAAMISILLA".

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista kysyy: Miksi rangaistus on "kepiniskuin ja ihmisten poikien käsien kautta selkäsaunoilla sekä hakkaamisilla", eikä Jumalan "sauvan" kautta?

 

  Maestro Evangelista selittää: Mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaa huoneen Jumalan Nimelle, Israelin kansa (silloin heidän aikanaan) tulee tuntemaan Nimen Huoneen kautta; kirous tulee nostetuksi Israelin kansan yltä. Israelin kansa olisi pelastunut. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu hänen tehtävässään tai työssään saattaa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimen (ihmiset olisivat hyötyneet Nimen tuntemisesta), joten heidän tulee olla se taho, joka myös toimeenpanee rangaistuksen.

 

   Miksi?

 

  Koska se työ, joka on annettu Daavidin jälkeläiselle, ei ole Jumalaa varten, vaan Israelin kansan hyödyksi!

 

  Jumalan käskyjen mukaan, se jota kohtaan ole syntiä tehnyt, niin sieltä sinä myös tulet saamaan rankaistuksesi! Jos olet tehnyt syntiä kansaa kohtaan, niin he myös toimittavat rangaistuksen täyttymään. 

 

  Jumalan Nimeä kantava huone tulisi näyttämään Israelin kansalle (heidän silloisena aikanaan) tien pelastamaan itsensä heidän synneistään Jumalalle.

 

  Sama kuin mitä tapahtui Adamille ja Eevalle Eedenin Puutarhassa: Jumala sanoi, etteivät he saisi syödä hedelmää hyvän ja pahan tiedon puusta; mikäli he söisivät, he kuolisivat.

 

  Jumala, kun Hän antaa käskynsä, niin on olemassa aina ehto, koska kaikki perustuu Jumalan antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Luemme uudelleen:

 

 "MINÄ OLEN OLEVA HÄNEN ISÄNSÄ JA HÄN MINUN POIKANI. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ KEPINISKUIN JA IHMISTEN POIKIEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ HAKKAAMISILLA."  2. Samuel 7:14 (Oma suomennos NIV)

 

"KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN" - Daavidin jälkeläinen tulisi kärsimään rangaistuksen ihmisten käsien kautta hakkaamisin ja ruoskimisin.

 

  Tämän takia huone oli rakennettava, Jumalan Nimelle, niin että Juutalaiset voisivat tietää Jumalan Nimen ilman, että Jumala rikkoo Hänen valansa Itseään vastaan - että he eivät voisi enää koskaan sanoa Hänen Nimeään.

 

  Daavidin jälkeläisen tehtävä on johdattaa hänen kansansa takaisin Jumalan tykö näyttämällä heille huone, jossa on nähtävissä Jumalan Nimi. Kun he näkevät Nimen huoneessa, he ovat kykeneviä huutamaan Jumalaa. Mikäli tämä onnistuu, niin kirous hänen kansansa yllä nostetaan Jumalan taholta. Hänen hallintansa yli Israelin on oleva ikuista ja hän tulee olemaan tunnustettu ja nostettu kunniaan TITTELILLÄ "Jumalan Poika", vaikka hän on vain Daavidin "jälkeläinen".

 

  Ensimmäinen jonka kohdalle valinta tehtävään kohdistui, oli Daavidin suora jälkeläinen, hänen poikansa, Salomo (1. Aikakirjat 22:9-13). Vaikka huone tuli rakennetuksi, niin Jumalan Nimi ei tullut tunnetuksi hänen kansalleen hänen aikanaan, koska Kuningas Salomo rakensi temppeleitä myös vaimojensa väärille jumalille, epäjumalille (1. Kuningasten kirja 11:1-13).

 

  2. Samuelin kirjassa 7:12-14 annettu tehtävä ei koskaan päättynyt Salomoon, vaan annettiin edelleen Jeesukselle.

 

Lue seuraavista linkeistä:


http://thename.ph/thename/testimony/jes07-en.html ja http://thename.ph/thename/testimony/jes08-en.html taihttp://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes07-en.html  ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes08-en.html.

 

sekä

Daavidin Jälkeläinen tai "Poika"

 

  Salomon jälkeen seuraava valittu yksilö Daavidin sukulinjasta on Jeesus. Hänen on määrä jatkaa tehtävää saattaa hänen kansansa tuntemaan Jumalan Nimi - hänen ei tarvitse rakentaa enää huonetta (rakennusta, temppeliä), sillä Salomo on jo rakentanut Huoneen, jossa Jumalan Nimi on nähtävissä. Jeesuksen tehtävä on ainoastaan tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kanssaisraelilaisillensa Huoneen kautta, jonka hänen esi-isänsä Kuningas Salomo on jo rakentanut Jumalan Nimelle.

 

  Onko se varmasti totta, että Jeesus on Daavidin jälkeläinen?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

…to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. Luke 1:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…neitsyelle, joka oli lupautunut menemään naimisiin Joosef nimisen miehen kanssa, Daavidin jälkeläisen. Neitsyen nimi oli Maria". Luukas 1:27

 

  Jeesuksen todellinen isä on Joosef, joka kuuluu Daavidin sukuun. Siten, mikäli me uskomme uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika", niin sitten sen pitäisi olla Maria, joka kuuluu Daavidin huoneeseen.

 

  Ja myös:

 

 "Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

   Ja kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

"pitää kutsuttaman" - kuten olet sen lukenut, Jeesus oli ainoastaan Daavidin poika tai jälkeläinen, ei siis todellinen "Jumalan poika"; hän oli vain mies, ihminen.

"Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen" - On aivan selvää; Jeesus on Daavidin jälkeläinen - tarkoittaa, että hän (Jeesus) ei ole todellinen, aito Jumalan Poika, kuten uskonnot ovat saarnanneet.
 
  Jeesus oli valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tehdäkseen Jumalan Nimen tunnetuksi Kuningas Salomon jo rakentaman huoneen kautta. Kun hän onnistuneesti saattaa hänen kansansa ymmärtämään, että he kantavat Jumalan Nimeä, niin Jumalan kirous Hänen kansansa Israelin yltä tullaan poistamaan. Heidän syntinsä ovat anteeksiannetut Jumalan taholta.

 

  Onko Jeesus Daavidin poika? Luemme seuraavasta:

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Me voimme nyt nähdä, että profetia 2. Samuel 7:12-14, joka kertoo tulevasta Daavidin jälkeläisestä, ei siis Jumalan pojasta, on saanut täyttymyksensä.

 

   Onko totta, että Jeesuksen tehtävä on esitellä Jumalan Nimi?

 

 "Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

 Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Righteous Father, though the world does not know you, I know you,  

and they know that you have sent me. I have made you known to them, and will continue to make you known in order that the love you have for me may be in them and that I myself may be in them."  

John 17:25-26 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Oikeamielinen Isä, vaikka maailma ei tunne sinua, minä tunnen sinut, ja he tietävät sinun lähettäneen minut. Minä olen tehnyt sinut tunnetuksi heille, ja jatkan tunnetuksi tekemistäsi, jotta se rakkaus, joka sinulla on minua kohtaan, voisi olla heissä ja minä itse voisin olla heissä". Johannes 17:25-26

 

Ja vielä toinen käännös: New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"O righteous Father! The world has not known You, but I have known You; and these have known that You sent Me. And I have declared to them Your name, and will declare it, that the love with which You loved Me may be in them, and I in them."John 17:25-26 NKJV

 

Suora suomennos:

                                            

"Oi Oikeamielinen Isä! Maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä olen tuntenut sinut; ja nämä ovat tienneet, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen julistanut hielle sinun nimeäsi, ja tulen julistamaan sitä, että se rakkaus, jolla olet minua rakastanut voisi olla heissä, ja minä heissä". Johannes 17:25-26

 

  Kysymys kuuluu - mikä on se Jumalan Nimi, jonka Jeesus on opettanut tai julistanut meille?

 

  Vastaus on EI YHTÄÄN - tämä osoittaa, että hän epäonnistui tehtävässään. Mikä siitä on todisteena?

 

  Kun tarkastelemme profetiaa 2. Samuel 7:12-14, että jos Daavidin jälkeläinen tekee väärin tai pahan teon, niin hän saa rangaistuksensa ihmisten käden kautta. Viittaus, että Jeesus pahoinpideltiin ihmisten käsien kautta, osoittaa, että hän teki väärin ja pahan teon.

 

  Siten ollen, hän epäonnistui tehtävänsä suorittamisessa.

 

  Kärsikö Jeesus, Kuningas Daavidin jälkeläinen rangaistuksen ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla?

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle." Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Todellakin, Jeesus ruoskittiin ihmisten toimesta, aivan kuten Jumala oli antanut lausuntonsa 2. Samuel 7:12-14 - "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA".

 

  AVATKAAMME NYT SILMÄMME sille, mitä Jumala selkeästi sanoi:

 

  Sanoiko Jumala, että Daavidin jälkeläinen (joka on Jeesus) - tulee hakatuksi ja ruoskituksi miesten käsien kautta ihmiskunnan syntien takia vai hänen (Jeesuksen) omien väärintekojen tähden?

 

  Ovatko uskonnot ja Apostolit oikeassa saarnatessaan, että Jeesus oli hakattu ja ruoskittu meidän syntiemme takia, kun me luemme Jumalan omat sanat 2. Samuelin kirjasta 7:12-14?

 

  Me olemme TODISTANEET itse, että perustuen siihen, mitä Jumala sanoi profetiassa 2. Samuel 7:12-14, että todellinen syy sille, miksi Hän salli Jeesuksen - Kuningas Daavidin jälkeläisen tulla hakatuksi miesten käsien kautta, ei ollut meidän syntiemme takia, vaan hänen (Jeesuksen) omien väärintekojensa seurauksena.

 

  Tämä on lisätodiste, että hän epäonnistui tehtävässään.

 

  Mikä oli yksi väärinteoista, joita Jeesus oli tehnyt?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi." Johannes 19:7

 

  Opi tietämään kuinka Jeesus teeskenteli olevansa Jumalan Poika, ja joka sai aikaan Jumalan hänelle langettaman rangaistuksen ihmisten käsien kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes09-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes09-en.htm sekä

 

Suuri Teeskentelijä

 

  Mainittujen nettisivulinkkien kautta voit myös lukea yhdestä suurimmista vääryyksistä, joita Jeesus teki:

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Arvioikaamme tekikö Jeesus Jumalan antaman käskyn mukaisesti:

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Samuel 7:13

 

  Jumala oli lähettänyt Jeesuksen johdattamaan kansansa taloon/huoneeseen, jossa oli Jumalan Nimi, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo. Sen sijaan hän kuitenkin rakensi toisen talon HÄNEN OMALLE NIMELLEEN, joka ei ollut Jumalan antama käsky. Jeesus rakensi oman kirkkonsa, joka ei ole osa hänen työtään, kuten on spesifioitu profetioissa.

 

  Tätä petosta on käytetty monien uskontojen perustana ja perusopetuksena. Rakentamalla kirkon omalle nimelleen, Jeesus teki itsensä tunnetuksi Jumalana, ennemminkin kuin hän olisi tehnyt kanssaisraelilaisensa tuntemaan tosi Jumalan nimen!

 

  Siten ollen Juutalaiset voi todellisuudessa väittää tuntevansa tosi Jumalan nimen ja että he olisivat jo vapautuneet Jumalan kirouksesta. Jeesus, jonka Jumala valitsi (heidän rodustaan, Daavidin suvusta, kuten Jumala on sanonut 2. Samuel 7:12-14) tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi Huoneen kautta, jonka Salomo oli rakentanut, hän epäonnistui esittelemään Hänen Nimensä ja siten ollen hän epäonnistui olemaan pelastaja!

 

  Jeesus epäonnistui myös olemaan "messias" hänen kansalleen Israelille.

 

  Tämän päivän Kristuksen kirkon nimenomainen perustus, kivijalka (joka oli Jeesuksen lausunto Matteus 16:18) on tosiasiassa Jeesuksen lausunto hänen väärinteostaan hänen kansaansa Israelia vastaan.

 

  Jeesus teki myös syntiä ihmiskuntaa kohtaan, koska hän epäsi meiltä mahdollisuuden oppia ja saavuttaa tieto ja tuntemus koskien tosi Jumalan Nimeä. Mikäli me olisimme tunteneet Jumalan Nimen, meillä voisi olla henkilökohtainen ja suora yhteys sekä ystävyyssuhde Jumalan kanssa! Koska hän epäonnistui tekemään Jumalan Nimi tunnetuksi hänen kansalleen - hän ei vapauttanut hänen kansaansa heidän synneistään ja epäsi heidän osallisuutensa Jumalan lupaukseen!

 

  Kaikkein tärkeimpänä, Kuningas Salomo ei joutunut ihmisten hakkaamaksi, ruoskimaksi ja pahoinpidellyksi, kun hän teki syntiä Jumalaa vastaan. Se oli Jeesus - Daavidin jälkeläinen tai jälkikasvu - joka joutui ihmisten kautta hakatuksi ja ruoskituksi sekä pahoinpidellyksi, eli ihmisen sauvan kautta.

 

  On yleisessä tiedossa, että Jeesus pahoinpideltiin, ruoskittiin ja hakattiin ihmisten taholta, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26) ja se perustuu profetiaan 2. Samuel 7:12-14.

 

Sitä ei voi enää millään kiistää, että Jeesus on tehnyt "vääryyden".

 

  Tämä osoittaa ainoastaan sen, että apostolit todella kirjoittivat suuren valheen tai vääryyden koskien Jeesusta ja sen, että uskonnot kiertelevät ja vääristelevät Jumalan Sanaa Samuelin kirjassa 2. Samuel 7:12-14. Jumala ei koskaan sanonut, että Hän lähettäisi voidellun yksilönsä Daavidin sukulinjasta kuolemaan meidän syntiemme takia, Jumala selkeästi sanoi, että valittu yksilö Daavidin sukulinjasta tulisi kärsimään brutaalisti, mikäli hän tekee väärinteon.

 

  Tämä todistaa myös, että Kristittyjen paasaus tai saarnaus koskien "Antikristusta" ei ole totta, sillä Jeesus itse epäonnistui täyttämään velvollisuutensa olemalla Kristus tai voideltu Israelin Kuningas, sillä hän teki väärinteon.

 

  Niin sanottu Jeesuksen ylösnousemus on ainoastaan huhupuhetta, jonka keksivät apostolit, perustaakseen heidän petoksensa, että Jeesus olisi kirjaimellisesti Jumalan poika. Lue seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes15-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes15-en.html.

Elikö Jeesus Uudelleen

 

  Tietääksesi täysin kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa koskien Jumalaa ja Jeesusta, lue linkit:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/apostles-en.html or http://www.thenameonline.info/thename/revelations/apostles-en.htm.

Kuinka apostolit pettivät ihmiskuntaa

 

  Koska, Jeesus, joka on ainoastaan Daavidin poika, Jumalan omien sanojen mukaan profetiassa 2. Samuel 7:12-14 on Jumalan hylkäämä kuolemaan hänen omien pahojen tekojensa vuoksi, eikä ihmiskunnan syntien, niin ei ole enää oikeutusta väittää, että ihmiset olisivat kiitollisuudenvelassa Jeesukselle.

 

  Kuinka Maestro Eraño M. Evangelista kykenee selittämään kirjoitukset? Onko tämä hänen oman työnsä ja Raamattututkimuksen tulosta?

 

 Vastaus: Ei, hän ei ole opiskellut Raamattua, jotta voisi tehdä tämän kaltaisia ilmestyksiä. Kaiken hänelle on paljastanut Jumala Itse, koska hän on profeetta kuin Mooses, josta Jumala on aikaisemmin kertonut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Merkki siitä, että hän on sanottu profeetta on, että hänen ei tarvitse opiskella Raamattua saarnatakseen Jumalasta, sillä Jumala laittaa Hänen Sanansa hänen suuhunsa. Valitun henkilön ei tarvitse opiskella kirjoituksia saarnatakseen Jumalasta.  Se on Jumala, joka opastaa häntä, kuinka ilmoittaa Hänen tosi sanomansa Raamatun kautta, erityisesti Hänen tosi Nimensä. Jumala on lähettänyt hänet ilmoittamaan Hänen tosi Nimensä kirjoituksista, niin että me voimme kutsua Hänen aitoa ja tosi Nimeään.

 

  Koska sinut on saatettu uskomaan apostolien vääriin opetuksiin, että huutamalla apuun Jeesusta, sinä kutsut puoleesi Jumalaa nimellään, niin sinun tulee tietää Jeesuksen todellinen identiteetti Jumalan sanoin. Miksi Hän lähetti Jeesuksen ja minkä takia sinun ei pidä enää kääntyä Jeesuksen puoleen ja hänen nimeään huutamalla ja rukoilemalla.

 

  NYT me tiedämme Jumalan tarkat ja täsmälliset sanat profetiassa koskien sitä, miksi Hän lähetti Jeesuksen, 2. Samuelin kirja 7:12-14, ja se on sen takia, koska Jumala Itse näytti Hänen Sanastaan Pyhästä Raamatusta Opettaja Evangelistalle ja ohjasi häntä olemaan kykenevä selittämään Raamatun kautta, kuinka profetiassa 2. Samuelin kirja 7:12-14, jonka täyttämisessä Salomo epäonnistui ja kuinka kävi Jeesukselle; ja mitä väärintekoja Jeesus on tehnyt ansaitakseen rangaistuksen miesten hakkaamisin ja ruoskimisin, kuten profetiassa sanotaan.

 

  Kuinka me tiedämme, että tämä tuleva profeetta kuin Mooses, ei ole myös lähetetty ainoastaan nykypäivän Israelin kansaa varten ja milloin tämä profeetta "kuin Mooses" tulee?

 

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

"Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin" - Jumala on maininnut hänet 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"kansojen profeetaksi" - Hänet on lähetetty kaikille maailman ihmisille, toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, jotka olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Tämä mainittu profeetta ei ole Jeremia, kuten monet raamattututkijat ovat olettaneet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain Israelin kansaa varten. Tässä jakeessa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyssä, ´profeetan kuin Mooseksen´ kutsun, josta Hän kertoi jo ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori. Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua " Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child. But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you."
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi. Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua" Jeremia 1:6-7

 

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että vaikka Maestro Evangelistalla on vain vähän virallista opittua tietoa Pyhästä Raamatusta, niin hän tottelee ja palvelee Jumalan Sanaa maailman ihmisiä varten.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Profeetta kuin Mooses ilmestyy ajalla, jolloin kaikki ne, jotka ovat levittäneet valheellista opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta, ovat voimassaan ja vakiinnuttaneet asemansa ihmisten keskuudessa. Nämä valheet ovat uskotut totena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi he ovat perustaneet heidän ylistyksen huoneensa ja ovat laajentaneet heidän vaikutuksensa useisiin hallituksiin maailmassa. Tällainen ympäristö tekee miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Mooses, täyttää Jumalan hänelle antaman tehtävän!

 

  Kuitenkin, Jumala sanoo profeetalle kuin Mooses, että Hän on hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johti Israelin kansan pois Egyptistä. Jumala tulee olemaan myös Hänen kaikille kansoille tarkoitetun profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman ihmiset ulos tai pois uskontojen valheellisista opetuksista.

 

  Kuinka hän kykenee tuomaan hänen ilmestyksensä koskien Jumalan Sanaa?

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

  Jumala täytti ilmestyksensä, jonka Hän teki Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Ja jälkeenpäin:

 

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain" - Maestro Evangelistalla on täysi Jumalan antama auktoriteetti johdattaa ihmiset pois ja ulos uskonnoista.

 

  Tämän takia maailman johtajien pitäisi kuunnella sitä, mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

 

"hävittämään ja kukistamaan" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole profeetta (Jota Jumala tarkoittaa tässä jakeessa), koska Jeremiaa ei tunnustettu tai tunnettu koskaan profeettana kaikille kansoille. Jeremia ei hävittänyt eikä kukistanut instituutioita sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

 

  Maestro Evangelistan ollessa kyseessä, me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia koskien tulevaa "profeettaa kansoille", josta profeetta Jeremia puhuu, tarkoittaa Maestroa ja aikaa jolloin maailman ihmiset ovat tietoisia asian kahden puolen olemassaolosta, ja erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistan kautta Raamatusta: (1) että Jeesus ei ole Hänen kirjaimellinen Poika (kuten apostolit ovat kirjoittaneet), ja (2) kirkko, jonka hän rakensi Pietarin kautta (Kristuksen Kirkko) JA (3) opetuksen koskien taivasta ja ikuista elämää, eivät ole sitä, mitä Jumala on hänen käskenyt tehdä.

 

  Totuudessa, tuo yllä mainittu kuuluu Jeesuksen väärintekoihin, joka johti Jumalan hylkäämään hänet ja aikaan sai hän brutaalin kuolemansa ihmisten kautta. Uskonnot tulevat tuhoutumaan ja heidän vaikutusvaltansa ihmisiin lakkaa olemasta.

 

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses tulee myös johdattamaan kansat palaamaan Jumalan tykö ja perustamaan uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

 

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista tuli Jumalan kutsumaksi ja kuinka Jumala opetti Raamatun kirjoitusten tarkoituksen, seuraavista linkeistä:

 

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html jahttp://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html sekä


Kertomus Maestrosta


  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsuu olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, tulee idästä - auringon nousun maasta?

 

"Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä." Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - tämä oli Mooses.

 

"erään auringon noususta, joka kutsuu apua Minun Nimessäni" - tämä on profeetta kuin Mooses, koska kun Jumala kutsui Maestro Evangelistan Hänen profeetakseen kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti/paljasti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettu Raamatun kirjoituksiin.

 

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä" - Tämä on syynä sille, että uskontojen johtajat tuntevat olevansa tyrmistyneitä tai kauhistuneita näiden ilmestysten johdosta, koska heidät paljastetaan, sillä se mitä he ovat tienneet kirjoituksista ei ole tullut Jumalalta.

 

  Kun profeetta kuin Mooses, jonka Jumala lähetti puhumaan Hänen Nimessään tulee saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi tulee olemaan Julistettu siinä samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta profeetta kuin Mooses, joka tulee julistamaan Jumalan Nimen, tulee?

 

  Kun Maestro Evangelista (joka tulee Filippiineiltä, Saarivaltio Idässä), kutsui Jumalaa Nimeltä, jonka hänelle ilmoitti Jumala kirjoitusten kautta, jolloin hänestä tuli Israelilainen, aivan kuten Jumala sanoi Sakarjan kirjassa 13:9, vaikka hän ei ole Israelilainen verensä kautta.

 

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä" Jesaja 24:14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea" Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

  On kirjoitettu, että Jumalan tosi Nimi tulee olemaan kunniaan nostettu Idässä, meren Saarilla. Tämä on siitä syystä, että mies, jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses, paljastamaan tai ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

 

  Kuinka me tiedämme, että se on juuri muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

  "Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name—" I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden-" 1. Kun. 8:41

  Tämä on tuleva profeetta kuin Mooses; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta…

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin" 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for they will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when they come and pray toward this temple" I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" 1. Kun. 8:42

 

"sillä he haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole

Juutalainen, vaan muukalainen - joka on selkeästi osoitettu olevan persoonassaan Maestro Evangelista.

 

  Jumalan Nimi on nyt koko maailman luettavissa nettisivuilla www.thename.ph ja www.thenameonline.info ja www.suurinimi.com.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name." I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

  Ja vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettava Hänen Sanansa, ja joka tulee ilmoittamaan Hänen Nimensä on muukalainen, me luemme seuraavasta:

 

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli."

 

  Miksi Jumalan Nimi tulisi niin kaukaa kun on kirjoitettu Jesaja 30:27?

 

  Se on sen vuoksi, että profeetta kuin Mooses, jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen sanansa, on Muukalainen (mutta Jumala tekee hänestä Israelilaisen Hänen Nimensä kautta) ja tämä on yhdenmukainen sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kuningasten kirjasta 8:41-43, ja hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Ja hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen Sanansa kaikille kansoille.

 

"hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta" - koska Jumala on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy sille, miksi Hän sallii näiden katastrofaalisten vastoinkäymisten tapahtuvan, johtuu siitä, että Hän osoittaa ja näyttää meille Hänen vihansa meidän yllämme, sillä me emme kutsu Häntä Hänen tosi Nimellään.

 

  Hyväksyvät uskonnot sitä tai eivät, niin Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen yllämainittujen nettisivujen kautta, Kuningas Salomon julistaman profetian täyttymykseksi. Tämä on todellisuutta nyt, eikä sitä voi enää kumota!

 

   Me olemme nyt lukeneet syyn sille, miksi Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin ja se johtuu siitä, että me emme kutsu Häntä Hänen oikealla ja tosi Nimellään ja olemme valinneet ylistää uskontojen opettamaa väärän jumalaa. Kuuntelemalla uskontoja, me olemme myös itse saattaneet itsemme läpikäymään seuraamukset, jotka Jumala sanoi  5. Mooseksen kirjassa 18:19, koska me emme ole kuunnelleet Hänen todellista profeettaansa kuin Mooses:

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19


"
Ja joka ei kuule minun sanojani" - Jumala antoi meille varoituksen jo kauan sitten.

 

  Lue seuraavasta linkistä, kuinka uskonnot ovat pettäneet ihmiskuntaa:

http://www.thename.ph/thename/revelations/greatestdeception-en.htm.

 Suuren Petoksen Lopullinen Paljastus

 

  Yksi uskontojen suurimmista petoksista on lupaus "kuoleman jälkeisestä elämästä Taivaassa". Tosi Jumala ei koskaan luvannut sellaista ihmiselle.

 

  Opi asiasta lisää seuraavan linkin kautta:

 

http://www.thename.ph/thename/revelations/noheaven-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/revelations/noheaven-en.html sekä


 https://kotisivukone.fi/app/www/suurinimi.kotisivukone.com/taivas-on-jumalan-asuinpaikka-1.11.2013-osa1

 

  Sen jälkeen kun olet lukenut yllä mainitut artikkelit, niin sinä ymmärrät, että nämä uskontojen saarnaajat eivät ole Jumalan lähettämiä. Ja vielä pahempaa, he saarnaavat valheellisia opetuksia ihmisille Jumalaa koskien ja tämän he tekevät saadakseen itselleen voittoa.

 

  Kuinka tärkeää on tuntea Jumalan Nimi?

 

"Minä annan näkyä ihmeitä taivaalla ja maassa: verta ja tulta ja savupatsaita; aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi, ennen kuin Herran päivä tulee, se suuri ja peljättävä." Joel 2:30-31

 

"aurinko muuttuu pimeydeksi ja kuu vereksi" - tämä tapahtuu juuri nyt meidän aikanamme. Väkivalta ja tappamiset tapahtuvat joka puolella ja kaikki nämä tapahtumat ovat merkkejä "tulevasta kauheasta ja pelottavasta HERRAN päivästä".

 

  Kuinka me voimme pelastua, kun suuri ja kammottava HERRAN päivä tulee?

 

"Ja jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, pelastuu. Sillä Siionin vuorella ja Jerusalemissa ovat pelastuneet, niin kuin Herra on sanonut; ja pakoon päässeitten joukossa ovat ne, jotka Herra kutsuu." Joel 2:32

 

  On erittäin selvää, että ainoastaan ne, jotka huutavat turvakseen Jumalan Nimeä, pelastuvat.
 

  Mikä on syy sille, että Maestro Evangelista on niin luja ja järkkymätön ilmoittaessaan Jumalan Sanomaa maailman ihmisille?

 

"Ja hän sanoi minulle: Ihmislapsi, kaikki minun sanani, jotka minä sinulle puhun, ota sydämeesi ja kuule korvillasi. Ja nyt mene pakkosiirtolaisten tykö, kansasi lasten tykö; puhu heille ja sano heille: Näin sanoo Herra, Herra - kuulkoot he tai olkoot kuulematta." Hesekiel 3:10-11

 

  Tämä on Maestro Evangelistan "kutsumus", jonka hänelle on antanut Jumala. Jumala ei lähettänyt häntä panemaan alulle tai perustamaan uutta kirkkoa. Jumala lähetti hänet (Hänen profeettanaan kuin Mooses) toimittamaan Hänen sanomansa koskien Hänen aitoa ja tosi Nimeään Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Se ei ole enää hänen huolenaiheensa hyväksymmekö me hänen sanomansa vai emme.

 

  Mitkä ovat profeettojen vastuut ja velvollisuudet, kun he ovat Jumalan ennalta lähettämiä?

 

"Ihmislapsi, minä olen asettanut sinut Israelin heimolle (huoneen) vartijaksi. Kun kuulet sanan minun suustani, on sinun varoitettava heitä minun puolestani. Jos minä sanon jumalattomalle: sinun on kuolemalla kuoltava, mutta sinä et häntä varoita etkä puhu varoittaaksesi jumalatonta hänen jumalattomasta tiestänsä, että pelastaisit hänen henkensä, niin jumalaton kuolee synnissänsä, mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä varoitat jumalatonta ja hän ei käänny jumalattomuudestansa eikä jumalattomalta tieltänsä, niin hän kuolee synnissänsä, mutta sinä olet sielusi pelastanut. Ja jos vanhurskas kääntyy pois vanhurskaudestansa ja tekee vääryyttä ja minä panen kompastuksen hänen eteensä, niin hän kuolee - kun et sinä häntä varoittanut, niin hän synnissänsä kuolee, ja vanhurskautta, jota hän oli harjoittanut, ei muisteta - mutta hänen verensä minä vaadin sinun kädestäsi. Mutta jos sinä vanhurskasta varoitat, ettei vanhurskas tekisi syntiä, ja hän ei tee syntiä, niin hän totisesti saa elää, koska otti varoituksesta vaarin, ja sinä olet sielusi pelastanut. Herran käsi tuli siellä minun päälleni, ja hän sanoi minulle: Nouse ja mene laaksoon, niin minä siellä puhuttelen sinua." Hesekiel 3:17-22

Nettisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta me voimme lukea, että Maestro Evangelista on jo ilmoittanut sanomat Raamatun kautta, jotka Jumala on käskenyt häntä näyttämään koko maailmalle. Siten me emme voi enää sanoa, että tosi Jumalan Nimi on mysteeri tai salaisuus. Se on ollut kauan ilmoitettuna webbisivun, www.thename.ph kautta, jo vuodesta 2006 lähtien ja lukuisat uutissivustot ympäri maailmaa ovat olleet tiedotettuja siitä, niin että maailman ihmiset voisivat olla informoituja. Surullista kyllä, yksikään netin kautta toimiva sivusto ei ole tehnyt ainoatakaan kommenttia Maestro Evangelistan ilmestyksiä koskien.

 

  Muista hyvin, mitä Jumala tulee tekemään, kuten on julistettu profetiassa, jonka me luimme aikaisemmin:

 

"Näin sanoo Herra Sebaot: Katso, onnettomuus kulkee kansasta kansaan, ja suuri myrsky nousee maan perimmäisistä ääristä. Ja Herran surmaamia on oleva sinä päivänä maan äärestä maan ääreen. Ei heille pidetä valittajaisia, ei heitä koota eikä haudata; he tulevat maan lannaksi." Jeremia 25:32-33

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"This is what the Lord Almighty says: "Look! Disaster is spreading from nation to nation;
a mighty storm is rising from the ends of the earth." At that time those slain by the Lord will be everywhere - from one end of the earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like dung lying on the ground. At that time those slain by the LORD will be everywhere - from one end of the
earth to the other. They will not be mourned or gathered up or buried, but will be like refuse lying on the ground."

Jeremiah 25:32-33 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Tämä on se mitä Herra Kaikkivaltias sanoo: "Katso! Katastrofi leviää maasta maahan; valtava myrsky nousee maailman ääriltä." Silloin HERRAN surmaamia tulee olemaan kaikkialla - maailman joka puolella. Heitä ei surra tai kerätä tai haudata, vaan jätetään kuin roskat maahan makaamaan."

Jeremia 25:32-33

 

  Me olemme silminnäkijätodistaneet TV:n ja Internetin kautta suurista määristä kuolleita, jotka ovat saaneet surmansa voimakkaan myrskyn raivotessa, joka iski Filippiineille. Tämä on vain esimerkki tai siitä tuhojen sarjasta, joka tulee olemaan paljon pahempi ja tulee vaatimaan paljon enemmän ihmishenkiä. Näitä tulee tapahtumaan, niin kauan kuin me emme tunnusta ja syvästi kunnioita Jumalan Nimeä, jonka Jumala käski Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelistan ilmoittamaan koko maailmalle!

 

  Maestro Evangelista jättää meille Sanan Jumalalta: Miksi me joudumme kokemaan monia sotia, tuhoja, tauteja ja muita katastrofeja aina meidän päiviimme asti?

 

"Oi, jospa sinä halkaisisit taivaat ja astuisit alas, niin että vuoret järkkyisivät sinun edessäsi, niin kuin risut leimahtavat tuleen, niin kuin vesi tulella kiehuu (ja saa veden kiehumaan), että tekisit nimesi tunnetuksi vastustajillesi ja kansat vapisisivat (kumartaisivat) sinun kasvojesi edessä," Jesaja 64:1-2

 

"risut leimahtavat tuleen" - tämä on maailman tila tällä hetkellä; seuraa uutisia ympäri maailmaa!

 

"tekisit nimesi tunnetuksi" - Jumala tekee Itseään tunnetuksi Hänen profeettansa kautta, Maestro Eraño Martin Evangelistan, niin että kaikki voisivat tietää, että tämä on nyt profetioiden täyttymyksen aikaa.

 

  Miksi Jumala tekee näitä asioita, tapahtumia (sotia, katastrofeja, nälänhätää ja tauteja) meille kaikille?

 

"Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Ja kaikki me olemme lakastuneet kuin lehdet, ja pahat tekomme heittelevät meitä niin kuin tuuli. Ei ole ketään, joka avukseen huutaa sinun nimeäsi, joka herää pitämään sinusta kiinni; sillä sinä olet peittänyt kasvosi meiltä, jättänyt meidät menehtymään syntiemme valtaan." Jesaja 64:6-7

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"All of us have become like one who is unclean, and all our righteous acts are like filthy rags; we all shrivel up like a leaf, and like the wind our sins sweep us away. No one calls on your name or strives to lay hold of you; for you have hidden your face from us and made us waste away because of our sins." Isaiah 64:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki me olemme tulleet saastaisen kaltaiseksi, ja kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate; me kaikki vapisemme kuin puunlehti, ja tuulen lailla meidän syntimme pyyhkäisevät meidät pois. Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä tai pyri tarttumaan otteellaan Sinusta; sillä Sinä olet salannut kasvosi meiltä ja saanut meidät häviämään syntiemme tähden." Jesaja 64:6-7

 

"kaikki meidän oikeamieliset tekomme ovat kuin likainen vaate" - koska me ylistämme ´Jeesusta´, jonka meille ovat opettaneet uskonnot, ja joka todellisuudessa tuli Jumalan rankaisemaksi omien väärintekojensa seurauksena! Me olemme sallineet itsemme tulla uskontojen pettämiksi ylistämään Jeesusta, joka oli todellisuudessa JUMALAN HYLKÄÄMÄ!

 

"Yksikään ei kutsu Sinua Nimeltä" - kuten Profeetta Jesaja on julistanut, ihmiset ylistävät yhä muita jumalia, jotka jakavat heitä erilleen.

 

"olet salannut kasvosi" - kaikki ne rukoukset rauhan puolesta, joita ihmiset ovat tehneet, Jumala ei vastaa niihin. He yhä huutavat heidän kunnioitettavien jumalien puoleen ja siksi Jumalan viha on suuri!

 

  Tule tuntemaan Jumalan suuri Nimi, jonka Hänen profeettansa kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut Raamatun kautta seuraavien linkkien kautta:

 

 http://www.thename.ph/thename/thename1/index-en2.html jahttp://www.thenameonline.info/thename/thename1/index-en2.html sekä

Jumalan Suuri Nimi

 

  Siten on suositeltavaa tai kehotettua, että ihmiset saavat heidän johtajansa vakuuttuneiksi profeetan kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan kanssa, niin että (viimeinen profeetta) voisi antaa heille Jumalan Sanan. Todellisen ratkaisun olemassa oleviin maailman ongelmiin on Jumalan Sana!

 

  MUISTUTUS:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Tämän Jumalan erittäin suoran muistutuksen myötä yllä olevista jakeista (5. Moos. 18:18-19), ei yksikään niin kutsuttu Raamattuoppinut, tutkija, saarnaaja tai uskonnollinen johtaja, joka on aikeissa kyseenalaistaa Maestro Eraño Martin Evangelistan Raamattu ilmestykset, koskien tosi Jumalan Nimeä ja todellista Jeesusta perustuen Raamatun kirjoituksiin, hänen täytyy ensin tuoda esiin todisteet Raamatun kirjoitusten kautta, että hän on Jumalan profeetta kuin Mooses.

 

  Tuon henkilön täytyy näyttää, että hän on profeetta kuin Mooses, vakuuttamalla ja todistamalla, että hän on vastaanottanut tietonsa suoraan Jumalalta, joten voi julistaa kirjoituksista. hänen täytyy näyttää kirjoituksista, millä nimellä meidän tulee kutsua Jumalaa.

 

  Hänen täytyy kyetä selittämään kirjoituksia, mutta EI henkilökohtaisen opiskelun tuloksena mistään yliopistosta tai Raamattuopistosta. Muutoin, se tarkoittaa ainoastaan, että hän vain tekaissut itsestään profeetan. Tämän toimensa seurauksena hän automaattisesti myöntää, että hän ei ole Jumalan lähettämä, ja on siten ollen väärä profeetta. Ne valtakirjat tai suositukset, joita he esittävät, eivät ole Jumalalta, eikä niitä löydy kirjoituksista.

 

  Mikäli tuo henkilö, joka aikoo kyseenalaistaa Maestro Evangelistan Raamattu ilmestykset, ei pysty todistamaan, että hän on profeetta kuin Mooses, niin sitten hänellä ei ole Jumalalta saatua auktoriteettia selittää kirjoituksia. Se, mitä tuo henkilö sanoo Jumalasta, ei ole totta. Hän puhuu vain omaa tietoaan tai mielipidettään ja se ei ole Jumalasta. Hän saarnaa silloin kapinaa, sitä vastaan, mitä Jumala vastaan sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, koska JUMALA ANTOI SELKEÄN MUISTUKSEN KUUNNELLA AINOASTAAN HÄNEN PROFEETTAANSA KUIN MOOSES, KUN KYSEESSÄ ON HÄNEN SANANSA.

 

  Tuo henkilö johdattaa sinut ainoastaan tilivelvolliseksi Jumalaa kohtaan, koska sinä olit tottelematon Hänen muistutukselleen 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

 

  Todiste sille, että Maestro Evangelista on aito ja tosi profeetta kuin Mooses, ovat ilmestykset, jotka sinä olet lukenut tästä artikkelista ja muista artikkeleista tällä nettisivulla. Kaikki Raamattu ilmestykset (erityisesti Jumalan tosi Nimeä koskevat) tällä nettisivustolla ovat Jumalalta, eivätkä ne ole hänen henkilökohtaisen Raamatun kirjoitusten opiskelun tulosta. Kaikki ne on ilmoittanut hänelle Jumala, Raamatun kautta ja Hän on käskenyt häntä näyttämään tämän meille. Hän on mies, josta Jumala kertoi ennakolta 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 Hänen profeettanaan kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on asettanut/laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään!

 

  Koska on turhaa ja hyödytöntä kyseenalaistaa Maestro Evangelistan auktoriteettia kirjoituksista Jumalan tosi profeettana ja oikeana Jeesuksen sanansaattajana, on vahvasti suositeltavaa, että kaikki uskontojen johtajat ja saarnaajat sekä niin kutsutut Raamattuoppineet tekevät julkisen anteeksipyynnön kaikille maailman ihmiselle, sillä he ovat levittäneet virheellistä opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

 Vielä tärkeämpää on, selvyyden vuoksi, että Jumala ei lähettänyt Maestro Evangelistaa pyytämään tai vastaanottamaan yhtään lahjoitusta tai almua eikä häntä ole lähetetty aloittamaan uutta uskontoa. Hänen tehtävänsä on yksinkertaisesti välittää sanomat, joita Jumala käskee hänen näyttää meille Raamatun kautta.

  Kun me luemme Jumalan Sanan 5. Mooseksen kirjasta 18:18-19, Jumala sanoi, että meidän tulee kuunnella ainoastaan Hänen profeettaansa kuin Mooses ja siten ollen oikea ja tosi profeetta on lähetetty Jumalan taholta maailmaan toimittamaan Hänen sanomansa. Tämä tarkoittaa, että KAIKKI uskontojen johtajat, jotka ottavat vastaan lahjoituksia ja rahauhrauksia eivät ole Jumalan lähettämiä. He ainoastaan käyttävät Jumalan Sanaa huijatakseen ja petkuttaakseen saamaan sinun kovalla työllä ansaitsemasi rahat. Näiden uskontojen johtajien tulee palauttaa KAIKKI rahalahjoitukset, kymmenykset ja omaisuus, jonka he ovat vastaanottaneet heidän kirkkojensa jäsenistöltä ja seuraajilta, koska he ovat tehneet lahjoituksensa heidän valheelliseen opetukseen perustuen.

 

  Hyväksyy lukija ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelista Raamattu ilmestykset tässä artikkelissa www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com vai ei hyväksy, se ei ole enää meidän huolen aiheemme.

 

  Lukijat ovat tilivelvollisia ja vastuussa suoraan Jumalalle (kuten on sanottu 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19).

 

  Meidän tehtävämme on yksinkertaisesti tiedottaa jokaista Jumalan tosi sanomasta Raamatussa, jonka Maestro Evangelista tuo.