Pettäjät ja Petetyt

 

 

Koskien Kymmenyksiä

 

  Maestro paljastaa meille Jumalan opetuksen koskien kymmenyksiä ja almujen antamista… 

 

"Riistääkö ihminen Jumalalta? Te kuitenkin riistätte (varastatte) minulta. Mutta te sanotte: "Missä asiassa me sinulta riistämme?" Kymmenyksissä ja antimissa. Te olette kirouksella kirotut(kirouksen alaisia), kun te, koko kansa, riistätte (varastatte) minulta. Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen, että minun huoneessani olisi ravintoa, ja siten koetelkaa minua, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias): totisesti minä avaan teille taivaan akkunat ja vuodatan teille siunausta ylenpalttisesti. Ja minä karkoitan nuhtelullani teiltä syöjäsirkat turmelemasta teidän maanne hedelmää, eikä teidän viiniköynnöksenne kedolla ole hedelmätön, sanoo Herra Sebaot(Kaikkivaltias)." Malakia 3:8-11

 

  Tämä on vahvistus, että me olemme olleet koko ajan kirouksen alaisia.

 

"Tuokaa täydet kymmenykset varastohuoneeseen" - Jumala ohjeistaa meitä antamaan kymmenykset varastohuoneeseen, ei temppeleihin ja kirkkoihin.

 

  Kuka on valtuutettu kerääjätaho?

 

"Jokainen olkoon alamainen sille esivallalle, jonka vallan alla hän on. Sillä ei ole esivaltaa muutoin kuin Jumalalta; ne, jotka ovat, ovat Jumalan asettamat. Sen tähden, joka asettuu esivaltaa vastaan, se nousee Jumalan säätämystä vastaan; mutta jotka nousevat vastaan, tuottavat itsellensä tuomion. Sillä hallitusmiehet eivät ole niiden pelkona, jotka tekevät hyvää (oikein), vaan niiden, jotka tekevät pahaa (väärin). Jos siis tahdot olla esivaltaa pelkäämättä, niin tee sitä, mikä hyvää on, ja sinä saat siltä kiitoksen; sillä se on Jumalan palvelija, sinulle hyväksi (sillä hän on Jumalan palvelija, tehdäkseen sinulle hyvää). Mutta jos pahaa teet, niin pelkää; sillä se ei miekkaa turhaan kanna, koska se on Jumalan palvelija, kostaja sen rankaisemiseksi, joka pahaa tekee. Siksi tulee olla alamainen, ei ainoastaan rangaistuksen tähden, vaan myös omantunnon tähden. Sen tähdenhän te verojakin maksatte. Sillä he ovat Jumalan palvelusmiehiä, ahkeroiden virassansa juuri sitä varten. Antakaa kaikille, mitä annettava on: kenelle vero, sille vero, kenelle tulli (liikevaihdollinen tulovero), sille tulli, kenelle pelko, sille pelko (pelko ei kuulu tähän luetteloon), kenelle kunnia, sille kunnia." Room. 13:1-7

 

  Hallitukset eivät tiedä, että heillä on ainoana viranomaisena oikeus kerätä kymmenyksiä, kolehtia ja uhrilahjoja. Hallitusten viranhaltijat ovat Jumalan asettamia ministereitä tai voisi sanoa jopa, pappeja! He keräävät kymmenykset verojen muodossa, ja hallitusten tehtävä on vastavuoroisesti ohjata hyvä kulkemaan kansalaisiaan kohtaan.

 

  Kun uskonnot ovat keränneet varoja hallitusten kanssa yhtäaikaisesti, he ovat ottaneet hyvinvointia pois ihmisiltä - sen seurauksena ihmiset ovat ylitaakoitettuja, ja koska uskontoja ei ole tarkoitettu verottamaan, niin valtioiden taloudellinen tila ja asema on kuihtunut/heikentynyt.

 

  Kuinka paljon hyvinvointia uskonnot ovat ottaneet pois ihmisiltä viimeisten vuosituhansien aikana?

 

  Valtioiden pitäisi harkita ja miettiä tarkkaan tätä ilmestystä.

 

  Voivatko uskonnot kerätä ihmisiltä?

 

"näille tosin kuoleman haju kuolemaksi, mutta noille elämän tuoksu elämäksi. Ja kuka on tällaiseen kelvollinen? Sillä me emme ole niin kuin nuo monet, jotka myyskentelevät Jumalan sanaa; vaan puhtaasta mielestä, niin kuin Jumalan vaikutuksesta, Jumalan edessä, me Kristuksessa puhumme." 2. Kor. 2:16-17

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"To the one we are the smell of death; to the other, the fragrance of life. And who is equal to such a task? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. On the contrary, in Christ we speak before God with sincerity, like men sent from God."
II Corinthians 2:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Yhdelle me olemme kuoleman haju; toiselle elämän tuoksu. Ja kuka on samanarvoinen tällaiseen tehtävään? Toisin kuin monet; me emme tee kauppaa Jumalan Sanalla saadaksemme voittoa. Päinvastoin, Kristuksessa me puhumme Jumalan edessä vilpittömästi, kuin Jumalan lähettämät miehet." 2. Kor. 2:16-17

 

  Apostolit sanovat olevansa toisenlaisia kuin kirkot, tai uskonnot tänään. Mutta mitä he käyttävät vakuutellessaan ihmisiä?

 

"Tiedättehän itse, kuinka meidän jälkiämme on seurattava, sillä me emme ole olleet kurittomia teidän keskuudessanne, emmekä ilmaiseksi syöneet kenenkään leipää, vaan työssä ja vaivassa me ahkeroitsimme yöt ja päivät, ettemme olisi kenellekään teistä rasitukseksi; ei niin, ettei meillä olisi siihen valtaa, vaan me tahdomme olla teille esikuvaksi, että te kulkisitte meidän jälkiämme. Sillä jo silloin, kun olimme teidän tykönänne, me sääsimme teille, että kuka ei tahdo työtä tehdä, ei hänen syömänkään pidä." 2. Tess. 3:7-10

 

  He sanovat tekevänsä työtä ollakseen arvoisia vastaanottamaan maksun palveluksistaan.

 

"Mutta älkää unhottako tehdä hyvää ja jakaa omastanne, sillä senkaltaisiin uhreihin Jumala mielistyy." Hebr. 13:16

 

  Tämä on se kohta, jota he käyttävät pettäessään ihmisiä "jakaa omastanne," - jonka uskonnot keräävät.

 

  Mutta kenen kanssa meidän tulisi jakaa hyvinvointimme? Pitäisikö meidän jakaa se uskontojen kanssa?

 

"Huomatkaa tämä: joka niukasti kylvää, se myös niukasti niittää, ja joka runsaasti kylvää, se myös runsaasti niittää. Antakoon kukin, niin kuin hänen sydämensä vaatii, ei surkeillen (vastahakoisesti) eikä pakosta; sillä iloista antajaa Jumala rakastaa. Ja Jumala on voimallinen antamaan teille ylenpalttisesti kaikkea armoa, että teillä kaikessa aina olisi kaikkea riittävästi, voidaksenne ylenpalttisesti tehdä kaikkinaista hyvää; niin kuin kirjoitettu on: "Hän sirottelee, hän antaa köyhille, hänen vanhurskautensa pysyy iankaikkisesti". Ja hän, joka antaa siemenen kylväjälle ja leivän ruuaksi, on antava teillekin ja enentävä kylvönne ja kasvattava teidän vanhurskautenne hedelmät," 2. Kor. 9:6-10

 

  Meidän tulisi antaa köyhille, eikä uskonnoille!!!

 

  Mikä on syy, että Jumala pyytää kansaansa antamaan kymmenyksensä avuntarvitsijoille ja köyhille?

 

"Kun kolmantena vuotena, kymmenysten vuotena, olet suorittanut loppuun kaikki kymmenykset saamastasi sadosta ja antanut ne leeviläiselle, muukalaiselle, orvolle ja leskelle, ja he ovat syöneet sinun porttiesi sisäpuolella ja tulleet ravituiksi, niin sano Herran, Jumalasi, edessä: 'Minä olen vienyt pois talostani sen, mikä on pyhäkölle pyhitettyä, ja olen antanut sen leeviläiselle ja muukalaiselle, orvolle ja leskelle, aivan sinun käskysi mukaan, jonka olet minulle antanut; en ole rikkonut sinun käskyjäsi enkä niitä unhottanut."

5. Moos.26:12-13

 

  Maestro Evangelista sanoo, meidän elämässämme ajassa yksikään ihminen ei voi elää täysin itsenäisenä; silloin ja tällöin me turvaudumme toisiin ihmisiin. Ja tulee aikoja, jolloin ihmiset tulevat pyytämään sinulta apua, ja se on aika, jolloin voit antaa niistä kymmenestä prosentista, jotka olet säästänyt, näin voit antaa tuolle tarpeessa olevalle. Et voi koskaan tietää milloin tulee aika, jolloin olet itse avun tarpeessa ja tarvitset toisen suoranaista apua. Me tienaamme rahaa tavalla tai toisella, joten meidän pitäisi käyttää 90 prosenttia siitä meidän jokapäiväisiin tarpeisiimme, ja pidättää 10 prosenttia kuin kymmenyksenä tai pyhänä osuutena.

 

  Tämä on aito ja tosi opetus Pyhässä Raamatussa, koskien uhrilahjoja ja kymmenyksiä.

 

Rituaalit ja Uhrilahjat