Pelastus on Jumalan Nimessä

 

Jumalan Lupaus Pyhässä Raamatussa

 

 

 

Maestro Evangelista paljastaa Jumalan Lupauksen todellisen tarkoituksen meille tämän hetken sukupolvelle. Monet uskonnot ovat tulleet ja monet ovat heihin uskoneet oikeana uskontona. Ne ovat esitelleet itsensä Lupauksen täyttymyksenä. He vaativat, että joka heihin liittyy, niin he kuuluvat Jumalan kansaan ja ovat ikuisesti siunattuja.

 

  Mutta mitä todella on Jumalan Lupaus? Kenelle se annettiin ensin ja alun perin? Annettiinko se uskonnoille? 

 

  Jumala teki sopimuksen ensin Aabrahamin kanssa, ja Aadam, Nooa ja muita seurasi. Heidän kertomuksensa Vanhassa Testamentissa ovat yksinkertaisesti esimerkkitapauksia Jumalan kanssakäymisestä ja yhteydestä ihmisen kanssa. Jumala julisti ja tiedotti omasta Suuruudestaan, kun Hän antoi Lupauksensa ihmisille Aabrahamin kautta.

 

  Miksi tämä nykyinen sukupolvi on sisällytetty lupaukseen, jonka Jumala antoi kauan sitten menneisyydessä? Kaikkien tulisi olla tietoisia Jumalan Lupauksen täyttymyksestä ihmisille, niin että kaikilla on mahdollisuus tulla siitä osallisiksi.

 

  Luemme Lupauksen lähteeltä:

 

"Ja Herra sanoi Abramille, sen jälkeen kuin Loot oli hänestä eronnut: "Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet, pohjoiseen, etelään, itään ja länteen. Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin maan tomun. Jos voidaan lukea maan tomu, niin voidaan lukea myöskin sinun jälkeläisesi." 1. Moos.13:14-16

 

Häntä kutsuttiin nimellä, Abram, aikaisemmin.

 

"Nosta silmäsi ja katso siitä paikasta, missä olet" - neljä kulmaa hänen paikastaan.

 

"Sillä kaiken maan, jonka näet, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi ikuisiksi ajoiksi" - tämän lupauksen Jumala antoi Abramille ja hänen jälkeläisilleen.

 

"kuin maan tomun" - valtavan suuri määrä, mutta silti laskettavissa, tämä on luvattu jälkeläisten määrä.

 

  Täyttyikö Jumalan Lupaus hänen aikanaan? Abram oli vanha silloin, eikä hänellä ollut lasta. Hänen vaimonsa oli myös vanha; mikä oli Abramin sosiaalinen asema silloin?

 

"Näiden tapausten jälkeen tuli Abramille näyssä tämä Herran sana: "Älä
pelkää, Abram! Minä olen sinun kilpesi; sinun palkkasi on oleva sangen suuri." Mutta Abram sanoi: "Oi Herra, Herra, mitä sinä minulle annat? Minä lähden täältä lapsetonna, ja omaisuuteni haltijaksi tulee damaskolainen mies, Elieser." Ja Abram sanoi vielä: "Sinä et ole antanut minulle jälkeläistä; katso, talossani syntynyt palvelija on minut perivä".

1. Moos.15:1-3

  Abramilla ei ollut vieläkään lasta ja ehkäpä, sattumalta, hänen perijänsä olisi Elieser, joka ei ollut hänen suvustaan.

 

  Mitä Jumala sanoi Abramille?

 

"Mutta katso, hänelle tuli tämä Herran sana: "Hän ei ole sinua perivä, vaan joka lähtee sinun omasta ruumiistasi, hän on sinut perivä". 1. Moos.15:4

 

  Jumala lupasi - älä ole peloissasi tai epäröivä. Lupaus täyttyy varmasti.

 

"Ja hän vei hänet ulos ja sanoi: "Katso taivaalle ja lue tähdet, jos ne taidat lukea". Ja hän sanoi hänelle: "Niin paljon on sinulla oleva jälkeläisiä". 1. Moos.15:5

 

  Toteutuiko lupaus siinä paikassa? Ei vielä.

 

   Koska Saarain suuri halu ja toive oli antaa Abramille lapsi, niin hän puhui Haagarille, jotta tämä antaisi lapsen Abramille. Haagar sai pojan nimeltä, Ismael.

 

  Ismael ei kuitenkaan ollut Jumalan Abramille antaman Lupauksen täyttymys. Ja Saarai antoi Abramille pojan ja häntä kutsuttiin nimellä Iisak.

 

  Jumala vaihtoi Abramin nimen Aabrahamiksi ja Saarain nimen Saaraksi. Siitä lähtien kun hän oli saanut lapsen vaimonsa kanssa (vaimostaan) ja jos Abramille annettu Lupaus olisi täyttynyt, niin sitä ei pitäisi luvata jälleen toiselle.

 

"Oleskele muukalaisena tässä maassa, ja minä olen sinun kanssasi ja siunaan sinua. Sillä sinulle ja sinun jälkeläisillesi minä annan kaikki nämä maat ja pidän valan, jonka minä olen vannonut sinun isällesi Aabrahamille. Ja minä teen sinun jälkeläistesi luvun paljoksi kuin taivaan tähdet ja annan jälkeläisillesi kaikki nämä maat, ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki kansakunnat maan päällä," 1. Moos.26:3-4

 

  Tämä lupaus on annettu edelleen Iisakille. Nyt, muut kansakunnat ovat sisällytettyjä hänen kauttaan Luvattuihin siunauksiin. Täyttyikö Lupaus Iisakin aikana?

 

"Niin hän näki unta, ja katso, maan päälle oli asetettu tikapuut, joiden pää ulottui taivaaseen, ja katso, Jumalan enkelit kulkivat niitä myöten ylös ja alas.  Ja katso, Herra seisoi hänen edessään ja sanoi: "Minä olen Herra, sinun Isäsi Aabrahamin Jumala ja Iisakin Jumala. Tämän maan, jonka päällä sinä makaat, minä annan sinulle ja sinun jälkeläisillesi." 1. Moos.28:12-13

 

  Lupaus toistettiin nyt edelleen Jaakobille. Siinä mainittiin Lupauksen piiriin aiemmin nimetyt ja Lupausta selvennettiin.

 

"Ja sinun jälkeläistesi paljous on oleva kuin maan tomu, ja sinä leviät länteen ja itään, pohjoiseen ja etelään, ja sinussa ja sinun siemenessäsi tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä." 1. Moos.28:14

 

  Jaakobille luvattiin nyt koko maailman ihmiset. Kaikki tietävät, että heidän jälkeläistensä lukumäärä ei ollut suuri, eikä se laajentunut tai levittäytynyt kaikkialle maailmaan. Senkin me tiedämme historiasta, että heidän miltei tapettiin viimeiseen mieheen Lähi-idän matkoillaan ja muissa maissa. Nykyhetkellä he ovat edelleen pieni kansa, ja uskonnot ovat syrjäyttämässä heidät. Näyttäisi siltä, että heille annettu Lupaus ei olisi totta. Joku voisi ajatella, että uskonnot ovat niitä, joilla on nyt Jumalan Lupaus, joka annettiin alun perin Abramille.

 

  Kuivuuko Jumalan antama Lupaus tyhjiin? Lue kuka pitää otetta Jumalan todellisesta Lupauksesta tänä päivänä ja tällä hetkellä:

 

"Mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt. Sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel," Room. 9:6

 

  Lupaus koskien heidän valtiotaan on paljastettu:

 

"eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Aabrahamin siementä, vaan: "Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset";" Room. 9:7

 

  Sekin lupaus säilyi täyttymättömänä. Miksi se ei tapahtunut Iisakin aikana?

 

"se on: eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi." Room. 9:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

In other words, it is not the natural children who are God's children, but it is the children of the promise who are regarded as Abraham's offspring.

Romans 9:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Toisin sanoen, luonnolliset lapset eivät ole ne, jotka ovat Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapsia ovat ne, joiden katsotaan kuuluvan Aabrahamin jälkeläisiin."

Room. 9:8

 

  Vaikka Jumalan Lupaus annettiin Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille, niin se ei tarkoita, että heidän jälkeläisensä ovat Jumalan lapsia. Heidän katsotaan vain kuuluvan niihin, jotka ovat saaneet lupauksen.

 

"Sillä lupauksen sana oli tämä: "Minä palaan tulevana vuonna tähän aikaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". Room. 9:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

For this was how the promise was stated: "At the appointed time I will return, and Sarah will have a son."

Romans 9:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sillä lupauksen sana oli tämä: "Määrättynä aikana Minä palaan, ja silloin Saaralla on oleva poika". Room. 9:9

  Vaikka se oli Jumalan lupaus jo aikaisemmin, niin siitä ei voi tehdä päätöstä, että se myös tapahtuisi sinä aikana. On olemassa aika sen täyttymiselle ja merkki annettiin Profeettojen kautta sitä koskien. Milloin Lupaus täyttyy?

 

  Keitä tullaan kutsumaan Jumalan lapsiksi, jotka ovat lukuisat kuin hiekka tai tähdet, jotka luvattiin aikaisemmin Abrahamille?

"Mutta nyt, näin sanoo Herra, joka loi sinut, Jaakob, joka valmisti
sinut, Israel: Älä pelkää, sillä minä olen lunastanut sinut, minä olen sinut nimeltä kutsunut; sinä olet minun
." Jesaja 43:1

 

  Jumalan uudet Ihmiset, uusi Kansa! He ovat niitä joiden kautta Jumalan Lupaus tulee täydeksi.

 

"Jos vetten läpi kuljet, olen minä sinun kanssasi, jos virtojen läpi, eivät ne sinua upota; jos tulen läpi käyt, et sinä kärvenny, eikä liekki sinua polta." Jesaja 43:2

 

  Mitä tahansa testejä, koetuksia tulee Ihmisen elämässä, niin Jumala ei hylkää heitä.

 

"Sillä minä olen Herra, sinun Jumalasi, Israelin Pyhä, sinun vapahtajasi: minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seban. Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuriarvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi." Jesaja 43:3-4

 

   Israelin valtion lunastusmaksu ovat sen ihmiset. Mistä he tulevat?

 

"Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi; minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä, päivän laskemilta minä sinut kokoan." Jesaja 43:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

Do not be afraid, for I am with you;
I will bring your children from the east
and gather you from the west.

Isaiah 43:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä ole peloissasi, Minä olen sinun kanssasi; Minä tuon sinun lapsesi idästä ja kokoan heidät lännestä." Jesaja 43:5

 

"itä" ja "länsi" - tämä on sen Lupauksen täyttymys, joka alkoi Abrahamista, Iisakista ja Jaakobista.

 

"Minä sanon pohjoiselle: Anna tänne! ja etelälle: Älä pidätä! Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttäreni hamasta maan äärestä" - Jesaja 43:6

 

"etelästä" ja "pohjoisesta" - Koko maailma. Keitä ovat nämä ihmiset?

 

  Kuinka me kykenemme tunnistamaan heidät?

 

"kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini ja jotka minä olen kunniakseni luonut, jotka minä olen valmistanut ja tehnyt." Jesaja 43:7

 

 "kaikki, jotka ovat otetut minun nimiini" - Ihmiset, jotka kutsuvat Jumalaa Nimeltä! Onko Jumalan Nimi ollut koskaan aikaisemmin tunnettu maailman ihmisten keskuudessa? Se tapahtuu vain meidän nykyhetken aikana, jolloin maailman ihmiset tuntevat ja tietävät Jumalan Suuren Nimen! Se on syynä sille, että meidän aikanamme Jumalan Lupaus tulee täyttymään! Kuka tahansa, joka tuntee ja kutsuu Jumalaa oikealla Nimellä, saa osansa Jumalan Lupauksesta.

 

  Jos kaikki maailman ihmiset tunnustavat ja kutsuvat Jumalaa todellisella Nimellä, niin Lupaus tulee lopulta täyttymään.

 

  Mikä on meidän tehtävämme Jumalalta?

 

"Tuo esiin sokea kansa, jolla kuitenkin on silmät, ja kuurot, joilla kuitenkin on korvat.
Kaikki kansat ovat kokoontuneet yhteen ja kansakunnat tulleet kokoon. Kuka heistä voi ilmoittaa tämänkaltaista? Tai antakoot meidän kuulla entisiä; asettakoot todistajansa ja näyttäkööt, että ovat oikeassa: sittenpä kuullaan ja sanotaan: "Se on totta
"."

Jesaja 43:8-9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

Lead out those who have eyes but are blind,
who have ears but are deaf.

All the nations gather together
and the peoples assemble.
Which of them foretold this
and proclaimed to us the former things?
Let them bring in their witnesses to prove they were right,
so that others may hear and say, "It is true."

Isaiah 43:8-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Johda esiin ne, joilla on silmät, mutta ovat sokeita, joilla on korvat, mutta ovat kuuroja. Kaikki kansat kokoontuvat yhteen ja kansakunnat ovat yhdistyneet. Kuka heistä kertoi ennakolta tämän ja julisti meille aikaisemmista asioista? Antaa heidän tuoda todistajansa todistamaan, että he olivat oikeassa, jotta toiset voisivat kuulla ja sanoa; "Se on totta." Jesaja 43:8-9

 

"Johda esiin ne, joilla on silmät, mutta ovat sokeita," - esitellä toden Jumalan ja Hänen Suuri Nimensä kaikille ihmisille.

 

"Kuka heistä kertoi ennakolta tämän ja julisti meille aikaisemmista asioista?" - Vain Maestro Evangelista, Profeetta, joka on lähetetty jo ennakolta "kuin Mooses". Hän oli kykenevä, taidokas saattamaan päätökseen tällaiset asiat!

 

  Mitä he sanovat, kun he huomaavat Jumalan Ilmestykset koko sen laajuudessaan? "Se on totta", on toteamus heidän suullaan.

"Te olette minun todistajani, sanoo Herra, minun palvelijani, jonka minä olen valinnut, jotta te tuntisitte minut ja uskoisitte minuun ja ymmärtäisitte, että minä se olen. Ennen minua ei ole luotu yhtäkään jumalaa, eikä minun jälkeeni toista tule." Jesaja 43:10

 

   Jokainen antaa tunnustuksensa Jumalalle ja Hänen Profeetalleen, jonka hän lähetti jo ennakkoon, tietämään ja ymmärtämään Jumalan Profeettojen kirjoitukset, jotka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja niiden tarkoituksen aina täyttymykseensä asti. Mitä muuta?

 

 "Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä." Jesaja 43:11

 

  Jumala on meidän ainoa Pelastajamme! Ei ole muita!

 

  Miten sitten Jeesus, kuka sanoi, että hän on meidän Pelastajamme? Jumala rankaisi häntä ja häpäisi hänet!

 

"Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala."

Jesaja 43:12

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

I have revealed and saved and proclaimed -
I, and not some foreign god among you.
You are my witnesses," declares the LORD, "that I am God.

Isaiah 43:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen paljastanut ja pelastanut ja julistanut - Minä, eikä mikään vieras jumala teidän keskuudestanne. Te olette minun todistajiani, " julistaa HERRA, "että Minä olen Jumala." Jesaja 43:12

 

  Vain Jumala, ei yksikään muu!

 

Mikä on todisteena siitä, että ihmiset kutsuvat Jumalaa Nimeltä tullakseen yhdeksi kansaksi?

 

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden. Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle."

Sakarja 13:7-8

 

"maassa" - tarkoittaa koko maailmaa

 

  Keitä ovat nämä yhteen kolmasosaan kuuluvat? 

  

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:7

  Mikä on heistä näkyvä erityinen merkki?

 

   He huutavat avukseen/kutsuvat Jumalaa Nimellä! Jumala vastaa heille!

  He ovat Aabrahamille, Iisakille ja Jaakobille luvattujen jälkeläisten toteutuma!

 

  Tuleeko aiemmin Luvattu nyt toteutumaan? Kyllä. Lupaus oli kansalle, joka kutsuu Jumalaa Nimeltä. Tämä toteutuu meidän aikanamme, lähivuosina.

 

  Toteutuuko myös se, että on vain yksi Jumala ja Hänet tuntevat kaikki maailman ihmiset?

 

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

   

 "yksi" - Ainoa tunnettu ja tunnustettu.

 

  Tämä on tulossa ja toteutuu. Mikä siitä on todisteena?

 

  Kuten Aabraham, jolla ei ollut lasta vaimonsa Saaran kanssa, mutta hänellä oli poika (Haagarista - Saaran palvelijattaresta), jota kutsuttiin nimellä Ismael. Lupaus annettiin myös Iisakille ja Jaakobille. Juuri niin kuin se annettiin Maestro Evangelistalle, niin että aikaisemmin annettu lupaus toteutuu hänen elinaikanaan. Onko Jumalan Nimi tullut ihmisten tietouteen Maestro Evangelistan ja hänen web-sivujensa kautta? Toteutuminen ja täyttymys lähestyy!

 

  Lue miksi Maestro Evangelista on ainoa oikea Lupauksen täyttymisen haltija, jonka Jumala aloitti jo Aabrahamista:

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Mooses 18:18

 

   Yksi profeetta on tuleva, miksi?

 

  Maestro Evangelista sanoo, että hänen tulonsa hetkellä kaikkien kansojen tietouteen, uskonnot ovat levinneet maailmaan lukuisasti ja he opettavat monia opetuksia Jumalasta. Mutta Jumala sanoi juuri em. jakeessa, että kaikkien tulisi kuunnella tätä yhtä profeettaa, koska hän kantaa Jumalan Sanaa ja Jumalan Nimeä!

 

  "Mooseksen kaltainen" profeetta, joka on ennalta lähetetty, ei tule Israelin kansan keskuudesta. Kuka on luvattu tulevaksi? Ennalta lähetetty profeetta, "Mooseksen kaltainen" 

 

  Kuinka yksikään voi olla osallinen Jumalan Lupaukseen meidän aikanamme? Ota vinkistä vaari ja kuuntele profeettaa, joka on "Mooseksen kaltainen!"

 

 Mikä ja millä tavalla tuleva profeetta on erilainen kuin Mooses?

  

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta" 2. Mooses 33:11

 

  Mooses vastaanotti ilmestyksensä ja kirjoitti Pyhän Raamatun, Vanhan Testamentin ensimmäiset viisi kirjaa (Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ja Deuteronomy). Jumala puhuu ja kertoo mitä Mooseksen piti kirjoittaa ja Jumala kertoi hänelle, että tulee toinen profeetta, joka selittää vielä kaiken lopullisesti.

  Miksi Israelin "luonnolliset lapset" eivät tiedä, eivätkä tunne Jumalan Nimeä ja tulevaa Lupauksen täyttymystä?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön! Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremias 44:24-26

 

"kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa" - Jumalan kansa ei ollut vielä levinnyt ympäri maailmaa, kuten nyt on.

 

  Juuda ja Israel palvoivat "taivaan kuningatarta" matkansa aikana Egyptin pakkosiirtolaisuudesta luvattuun maahan - Jumala kirosi heidät! Heidän oikeutensa sanoa tai lausua Jumalan Nimeä otettiin heiltä pois! Sen vuoksi Jumalan Nimi on ollut aina meidän päiviimme asti yleisesti tuntematon!

 

  Maestro Evangelista sanoo, rikkomustensa tähden Israelin "luonnolliset lapset", eivät ole kyvykkäitä täyttämään Jumalan Lupauksen vaatimuksia (kutsuakseen Jumalaa Nimeltä), sillä koska he eivät voi lausua tai sanoa Jumalan Nimeä, niin kuinka he voisivat huutaa Hänen puoleensa ja olla Hänen kansansa?

 

  Edes aikaisempina aikoina Jumalan Lupauksen täyttymys ei ole ollut enää heidän kanssaan ja turvanaan! Kuka oli tämän lupauksen täyttymys meidän aikanamme? Ennalta lähetetty profeetta, "Mooseksen kaltainen", joka on paljastettu 5. Mooseksen kirjassa 18:18, tulee hän, jota ei ole sidottu Israelin "luonnollisten lasten", kiroukseen!

 

  Onko totta, että hän tulee täyttämään Jumalan antaman Lupauksen meidän aikanamme?

   

"Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat? Maan kuninkaat nousevat, ruhtinaat yhdessä neuvottelevat Herraa ja hänen voideltuansa vastaan: "Katkaiskaamme heidän kahleensa, heittäkäämme päältämme heidän köytensä". Hän, joka taivaassa asuu, nauraa; Herra pilkkaa heitä." Psalmi 2:1-4

 

"pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat" - monet ovat jo saaneet tiedon Maestro Evangelistan ilmestyksistä ja kun ihmiset tulevat tietoisiksi totuudesta, niin tulee olemaan suuria ongelmia uskonnolle jokaisessa maassa, kun ihmiset kyselevät uskonnoilta selitystä, miksi heitä on petetty jo niin kauan aikaa.

 

"Herraa ja hänen voideltuansa vastaan" - Uskonnot asettuvat vastaan näitä ilmestyksiä, joita Maestro tuo Jumalalta, kuten on kirjoitettu, Jumala asettaa heidät häpeään, pilkkaa heitä!

 

"Kerran hän on puhuva heille vihassansa, peljättävä heitä hirmuisuudessaan:"

Psalmi 2:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Then he rebukes them in his anger
and terrifies them in his wrath, saying,

Psalm 2:5(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Hän moittii heitä vihassaan ja pelottaa heitä raivoisassa vihassaan, sanoen," Psalmi 2:5

 

  Mitä Jumala tekee nyt?

 

"Minä olen asettanut kuninkaani Siioniin, pyhälle vuorelleni". Psalmi 2:6

 

"kuninkaani" - Koska Maestro Evangelista kantaa Jumalan merkkiä ja auktoriteettia. Hänet on ennalta lähetetty lopettamaan uskontojen petos, joka on ihmiskunnan yllä.

 

"Siioniin" - Jerusalemin kaupungin toinen nimi - Uudeksi Jerusalemiksi nimetään Filippiinit. Mikä on Jumalan hänelle antama lupaus?

 

"Minä ilmoitan, mitä Herra on säätänyt. Hän lausui minulle: "Sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin." Psalmi 2:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

I will proclaim the decree of the LORD: He said to me, "You are my Son;
today I have become your Father.
Psalm 2:7(NIV)

 

Suora suomennos:

 

"tänä päivänä Minä olen tullut sinun Isäksesi". Psalmi 2:7

 

  Ennalta lähetetty profeetta "Mooseksen kaltainen", hänellä on Jumalan Lupaus ja hän on vain ihminen. Koska hän on täyttänyt tehtävänsä paljastaessaan kaikille ihmisille Jumalan Nimen, niin palkintona hän saa etuoikeuden tulla kutsutuksi "Jumalan pojaksi"! Mitä muuta hänelle annetaan?

 

"Ano minulta, niin minä annan pakanakansat(kaikki kansat) sinun perinnöksesi ja maan ääret sinun omiksesi." Psalmi 2:8

 

  Hän on Jumalan Lupauksen kantaja, se ei ole enää Israelin "luonnollisten lasten" kanssa, eikä myöskään uskontojen kanssa. Mitä hän tekee uskonnoille ja kirkoille?

 

"Rautaisella valtikalla sinä heidät muserrat, niin kuin saviastian sinä särjet heidät."

Psalmi 2:9

 

  Heitä ei enää ole, uskonnot tuhotaan, entä mikä on Jumalan ohje kaikille?

"Tulkaa siis järkiinne, kuninkaat, maan tuomarit, ottakaa nuhteesta vaari." Psalmi 2:10

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Therefore, you kings, be wise; be warned, you rulers of the earth.

Psalm 2:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sen tähden, te kuninkaat, käyttäkää viisauttanne; olkaa varoitetut, te maan hallitsijat." Psalmi 2:10

 

  Maiden kuninkaat, maailman johtajat, lainlaatijat ja tuomarit tulisivat olla yhteistyössä Maestro Evangelistan kanssa ja kuunnella sekä oppia aito Jumalan Sana ja käskyt. Ja:

 

 "Palvelkaa Herraa pelolla ja iloitkaa vavistuksella." Psalmi 2:11

 

  Tunne Jumala ja seuraa Hänen Käskyjään

 

 "Antakaa suuta pojalle, ettei hän vihastuisi ettekä te hukkuisi (tuhoutuisi) tiellänne. Sillä hänen vihansa syttyy äkisti. Autuaat ovat kaikki, jotka häneen turvaavat." Psalmi 2:12

 

  Tämä päivänä Maestro Eraño M. Evangelista on Jumalan Lupauksen kantaja. Ihmisten pitäisi hyväksyä ja kunnioittaa hänen tehtäväänsä, sillä tavoin he pääsevät osallisiksi Jumalan Lupauksesta ikuisesti. Jokaisen tulisi kuunnella ja ottaa vinkistä vaarin, joista ilmestyksissä kerrotaan, koska hänellä on meidän aikanamme tuotavanaan Jumalan "Lupaus" ja "Sana"!

 

 

Profeettojen Auktoriteetti