Pian tapahtuvat profetoidut asiat

 

 

SODAT LÄHI-IDÄSSÄ
Julkaistu 7. Elokuuta 2006

 

 

  Tämä on Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestys koskien nykyajan selkkauksia, jotka raivoavat Israelin ja sen naapurimaiden välillä ja myös muualla Lähi-idässä. Konflikti on osa profetian toteutumista, joka voi johtaa "suureen ja pelottavaan päivää"; jolloin Jumala ilmoittaa/paljastaa itsensä maailmalle, profeettansa Maestro Eraño M. Evangelistan kautta.

 

  Mikä profetia on annettu aikaisemmin?

 

  Näky ja profeetan kutsuminen:

 

"Kuningas Ussian kuolinvuotena minä näin Herran istuvan korkealla ja
ylhäisellä istuimella, ja hänen vaatteensa liepeet täyttivät temppelin. Serafit seisoivat hänen ympärillään; kullakin oli kuusi siipeä: kahdella he peittivät kasvonsa, kahdella he peittivät jalkansa, ja kahdella he lensivät. Ja he huusivat toinen toisellensa ja sanoivat: "Pyhä, pyhä, pyhä Herra Sebaot; kaikki maa on täynnä hänen kunniaansa". Ja kynnysten perustukset vapisivat heidän huutonsa äänestä, ja huone täyttyi savulla. Niin minä sanoin: "Voi minua! Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet; sillä minun silmäni ovat nähneet kuninkaan, Herran Sebaotin (Kaikkivaltiaan)." Silloin lensi minun luokseni yksi serafeista, kädessään hehkuva kivi, jonka hän oli pihdeillä ottanut alttarilta, ja kosketti sillä minun suutani sanoen: "Katso, tämä on koskettanut sinun huuliasi; niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu".  Ja minä kuulin Herran äänen sanovan: "Kenenkä minä lähetän? Kuka menee meidän puolestamme?" Minä sanoin: "Katso, tässä minä olen, lähetä minut
"." Jesaja 6:1-8

 

"Minä hukun, sillä minulla on saastaiset huulet, ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet" - Jumalan valitsema profeetan ei tarvitse kuulua harvoihin ja valittuihin yhteiskunnan kermaan kuuluviin tai korkeasti koulutettuihin. Vaikka edes hän ei ole täydellinen, niin Jumala valitsee hänet profeetakseen, sillä hänellä on ominaisuuksia, jotka asettavat hänet erilleen muista ihmisistä.

 

"niin on sinun velkasi poistettu ja syntisi sovitettu" - Vain ja ainoastaan Jumala voi poistaa tai sovittaa ihmisen synnit, ei kukaan muu.

 

"Kenenkä minä lähetän?" - Tämä on kutsu, ja Jumala lähetti Hänen profeettansa toimittamaan Hänen Sanomaansa maan ihmisille.

 

  Jumala ohjeisti Jesajaa kirjoittamaan Sanoman. Milloin tämä profetia paljastetaan ymmärrettäväksi kaikille ihmisille? Mikä on Jumalan Sanoma?

 

"Niin hän sanoi: "Mene ja sano tälle kansalle: 'Kuulemalla kuulkaa, älkääkä ymmärtäkö, näkemällä nähkää, älkääkä käsittäkö'" Jesaja 6:9

 

  Vaikka Sanoma on annettu Jesajan kautta ja kirjoitettu Pyhään Raamattuun jo kauan sitten, niin ihmiset eivät ole koskaan sitä ymmärtäneet. Kuten esimerkkinä:

 

"Hän vastasi: "Minä olen sinun kanssasi; ja tämä olkoon sinulle tunnusmerkkinä, että minä olen sinut lähettänyt: kun olet vienyt kansan pois Egyptistä, niin te palvelette Jumalaa tällä vuorella". Mooses sanoi Jumalalle: "Katso, kun minä menen israelilaisten luo ja sanon heille: 'Teidän isienne Jumala on lähettänyt minut teidän luoksenne', ja kun he kysyvät minulta: 'Mikä hänen nimensä on?' niin mitä minä heille vastaan?" Jumala vastasi Moosekselle: "Minä olen se, joka minä olen". Ja hän sanoi vielä: "Sano israelilaisille näin: 'Minä olen' lähetti minut teidän luoksenne"." 1. Moos. 2:12-14

 

  Vaikka Mooses kysyi lupaa paljastaa Jumalan Nimi hänen kansalleen, niin hän sai vastauksen,

 "Minä olen se, joka minä olen", tai "Minä Olen kuka Olen", sen sijaan, että olisi kertonut Jumalan oikean Nimen. Kun hän sai Jumalalta tällaisen vastauksen, niin se voisi tarkoittaa, että Moosekselle ei annettu etuoikeutta paljastaa/ilmoittaa Jumalan Nimeä hänen kansalleen.

 

  Mutta mitä uskonnot tekivät koskien Jumalan antamaa vastausta?

 

"Minä Olen kuka Olen" - Jumala kertoi Moosekselle, että mikäli Israelilaiset kysyvät Hänen Nimeään, niin silloin tulisi yksinkertaisesti vastata heille, "Minä Olen kuka Olen". Uskonnot ovat keksineet/tehneet lukuisia nimiä sitä korvaamaan; he sanovat, YHWH, Jehova, Hashem sekä Jahve. Kun Jumala selkeästi sanoi Moosekselle, ettei hän kertoisi Hänen Nimeään hänen kansalleen.

 

  Mitä Jumala teki näille ihmisille?

 

"Paaduta tämän kansan sydän, koveta sen korvat, sokaise sen silmät, ettei se näkisi silmillään, ei kuulisi korvillaan, ei ymmärtäisi sydämellään eikä kääntyisi ja parannetuksi tulisi." Jesaja 6:10

 

"ettei se (kansa)" - He saattavat ymmärtää ainoastaan, että asiat, jotka tapahtuivat heille, eivät ole muiden ihmisten tekemiä, vaan kyse on Jumalan kirouksesta heille.

 

"Mutta minä sanoin: "Kuinka kauaksi aikaa, Herra?" Hän vastasi: "Siihen asti, kunnes kaupungit tulevat autioiksi, asumattomiksi, ja talot tyhjiksi ihmisistä ja pellot on hävitetty erämaaksi;" Jesaja 6:11

 

"Kuinka kauaksi aikaa" - aika, jolloin hänen kansansa ymmärtää, silloin kun kaikki on hävitetty erämaaksi.

 

  Maestro Evangelista sanoo, niin pitkään kun Lähi-idän ihmiset voivat tehdä edes jotain heitä koetteleville sodille ja ongelmille, niin he eivät kuule Jumalan Sanomaa. Kuinka ollakaan, he eivät tiedä, että heidän tuhonsa ja hävityksensä aika on alkanut.

 

"kunnes Herra on karkoittanut ihmiset kauas ja suuri autius tullut keskelle maata (täysin hylätty maa). Ja jos siellä on jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin. Mutta niin kuin tammesta ja rautatammesta jää kaadettaessa kanto, niin siitäkin: se kanto on pyhä siemen." Jesaja 6:12-13

 

"jäljellä kymmenes osa, niin hävitetään vielä sekin" - Vaikka ihmiset aloittavat aina alusta asti sillä alueella, niin se tuhotaan jälleen.

 

"se kanto on pyhä siemen" - Juutalaiset.

 

  Jumala ei tuhoa ei täysin tuhoa tuota paikkaa, vaan ainoastaan raunioittaa ja hävittää rakennelmat, tehden sen asuinkelvottomaksi.

 

 Milloin on aika, jolloin näiden ihmisten sallitaan tietää, ettei heillä ole enää mitään omassa voimassaan tehtävissä pysäyttääkseen maan raunioitumisen? Kun se aika tulee, niin silloin he kuulevat Jumalan Sanoman.

 

  Ketä heidän pitäisi kuunnella? Kuka saa heidät ymmärtämään Jumalan Sanoman?

 

  Milloin nämä ihmiset heräävät todellisuuteen, että on täysin turhuutta lietsoa sotaa uskontojen nimissä? Kuka on Jumalan Sanoman tuoja?

 

"Katso, kuningas on hallitseva vanhurskaudessa (oikeamielisesti), ja valtiaat
vallitsevat oikeuden mukaan
." Jesaja 32:1

 

"kuningas" - Kuinka monta? On vain yksi mies, ja hän tulee Jumalan valtuuttamalla auktoriteetilla. On vain yksi mies, joka on lähetetty täyttämään tätä tehtävää, eli ilmoittaa Jumalan Sanoma ihmisille.

 

"Silloin on jokainen heistä oleva turvana tuulelta ja suojana rankkasateelta, oleva kuin vesipurot kuivassa maassa, kuin korkean kallion varjo nääntyvässä maassa." Jesaja 32:2

 

  Tämä on se luvattu maa, jonka Jumala antoi heille kauan sitten.

 

"Silloin eivät näkevien silmät ole soaistut, ja kuulevien korvat kuulevat tarkkaan."

Jesaja 32:3

 

  Tämä on aikaa, jolloin ihmiset alkavat ymmärtämään Jumalan Sanomaa.

 

  Millä tavoin ihmiset suhtautuvat Sanomaan?

 

"Ajattelemattomien sydän käsittää taidon, ja änkyttäväin kieli puhuu sujuvasti ja selkeästi." Jesaja 32:4

 

  Se tapahtuu, kun "kuningas" tai "profeetta" tulee ilmoittamaan Jumalan Sanoman.

 

"Ei houkkaa enää kutsuta jaloksi, eikä petollista enää sanota yleväksi." Jesaja 32:5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"No longer will the fool be called noble nor the scoundrel be highly respected."
Isaiah 32: 5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Enää ei hölmöä sanota jaloksi, eikä roisto ole enää korkeasti kunnioitettu". Jesaja 32:5

 

  Tämä kuvaus on annettu uskonnoista, he ovat pettäneet ihmisiä Jumalan todellisuudesta, silti yhä ihmiset kunnioittavat syvästi ja arvostavat heitä. Mutta ajallaan he tulevat huomaamaan totuuden uskontoja koskien, etteivät he ole Jumalan palveluksessa.

 

"Sillä houkka (hölmö) puhuu houkan lailla, ja hänen sydämensä hankkii turmiota, ja niin hän harjoittaa riettautta (jumalattomuutta) ja puhuu eksyttäväisesti (levittää väärää tietoa) Herrasta, jättää tyhjäksi nälkäisen sielun ja janoavaisen juomaa vaille. Ja pahat ovat petollisen aseet, hän miettii ilkitöitä, tuhotakseen kurjat valheen sanoilla, vaikka köyhä kuinka oikeata asiaa puhuisi. Mutta jalo jaloja miettii ja jaloudessa lujana pysyy."

Jesaja 32:6-8

 

"jumalattomuutta" - me tiedämme tästä myöhemmin.

 

"levittää väärää tietoa" - Tätä tekevät uskonnot, he ovat sotien syy alueella.

 

  Kuka on profetoitu "kuningas", joka hallitsee oikeamielisesti ja lain mukaisesti?

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot (Kaikkivaltias)
." Malakia 3:1

 

  Tässä on tuleva "kuningas" tai Jumalan sanansaattaja. Mitä hän tuo?

 

"liiton" - profeetta on tietty mies meidän aikanamme ja hän tuo Jumalan Liiton ihmisille, aivan kuten Mooses aikaisemmin.

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä (pystyssä), kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

 

"hänen tulemisensa päivän" - "sanansaattaja" tai profeetta on jo maailmassa ja hänen ilmestyksiään on postitettu Internetiin, jotta maailman ihmiset voisivat ne nähdä ja lukea. Sinä luet nyt osaa hänen ilmestyksistään tällä webbisivulla.

 

"kuka voi pysyä (pystyssä), kun hän ilmestyy?" - Kukaan ei ole asettanut pätevästi hänen, profeetan, ilmestyksiä kyseenaliseksi, koska uskonnot eivät ole tietoisia Jumalan tosi opetuksesta. Jos me tunnustaisimme nyt Jumalan oikean Opetuksen ja Hänen Käskynsä, niin me saisimme siunaukset osaksemme.

 

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. T hen the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness,
Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

  Hän tuo maailmaan oikeamielisyyden, viisauden ja ymmärryksen; ne avut, jotka uskonnot ovat vieneet meiltä pois. Hän opettaa kaikille ihmisille, että on olemassa tosi Jumala ja Hänellä on Nimi.

 

  Minkälainen "päivä" se tulee olemaan?

 

"Ja Herralle ovat otollisia Juudan ja Jerusalemin uhrilahjat niin kuin ammoin menneinä päivinä ja muinaisina vuosina. Ja minä lähestyn teitä pitääkseni tuomion ja tulen kiiruusti todistajaksi velhoja ja avionrikkojia ja väärinvannojia vastaan ja niitä vastaan, jotka sortavat palkkalaista palkanmaksussa, leskeä ja orpoa ja vääntävät vääräksi muukalaisen asian eivätkä pelkää minua, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:4-5

 

  Tämä tapahtuu niille, jotka jatkavat yhä pahoja teitään, eivätkä välitä tai ota kuuleviin korviinsa Jumalan sanomaa, kun profeetta tai "sanansaattaja" tulee.

 

"Sillä minä, Herra, en muutu, ettekä te, Jaakobin lapset, herkeä:" Malakia 3:6

 

  Tämä on Jumalan armoa Hänen ihmisiään kohtaan, vaikka he ovat olleet jatkuvasti rangaistuina rikkomuksiensa tähden, niin he ovat aina jälkeläisiä.

 

  Jatkakaamme Jesajan kirjasta:

 

  Mikä on Jumalan Sanoma ihmisille?

 

"Nouskaa, te suruttomat naiset, kuulkaa minun ääntäni; te huolettomat tyttäret, tarkatkaa minun sanojani." Jesaja 32:9

 

"naiset" - vertauskuvallinen ilmaisu, tarkoittaa uskontoja

 

"Vielä vuosi, ja päiviä päälle, niin vapisette, te huolettomat; sillä silloin on viininkorjuusta tullut loppu, hedelmänkorjuuta ei tule." Jesaja 32:10

 

"hedelmänkorjuuta ei tule" - me olemme kokeneet maailmanlaajuisesti talouden kriisejä jo vuosikymmeniä, yhdistettynä luonnonvarojen ehtymiseen. Myös uskonnot kokevat erilaisia ongelmia ja skandaaleja.

 

"Kauhistukaa, te suruttomat, vaviskaa, te huolettomat, riisuutukaa, paljastukaa, vyöttäkää säkki lanteillenne." Jesaja 32:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Tremble, you complacent women; shudder, you daughters who feel secure!
Strip off your clothes, put sackcloth around your waists.
Isaiah 32:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vapiskaa te omahyväiset naiset; vapiskaa te tyttäret, jotka luulette olevanne turvassa! Riisukaa vaatteenne, pukekaa säkkivaate lanteillenne."  Jesaja 32:11

 

"Riisukaa vaatteenne" - uskonnot tullaan paljastamaan ja ne asetetaan alennustilaan, häpeään, koska Jumalan Tosi Opetus on viimeinkin tullut julki.

 

  Mitä on profetoitu maat koskien?

 

"Silloin valitetaan ja lyödään rintoihin ihanien peltojen tähden ja hedelmällisten viiniköynnösten tähden, minun kansani maan tähden, joka kasvaa orjantappuraa ja ohdaketta, remuavan kaupungin kaikkien iloisten talojen tähden." Jesaja 32:12-13

 

  Onko tässä kuvattu tämän päivän Palestiinan alueita, vai mitä? Katso IDF:n (Israelin ilmavoimat) pommittamia kaupunkeja Libanonissa! Kuvailemme tulevia tapahtumia yksityiskohtaisemmin Pyhän Raamatun sanoin:

 

"Sillä palatsi on hyljätty, kaupungin kohina lakannut, Oofel ja vartiotorni ovat jääneet luoliksi iankaikkisesti, villiaasien iloksi ja laumojen laitumeksi. Näin on hamaan siihen asti, kunnes meidän päällemme vuodatetaan Henki korkeudesta. Silloin erämaa muuttuu puutarhaksi" Jesaja 32:14-15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

The fortress will be abandoned, the noisy city deserted; citadel and watchtower will become a wasteland forever, the delight of donkeys, a pasture for flocks,
till the Spirit is poured upon us from on high, and the desert becomes a fertile field,
and the fertile field seems like a forest. Isaiah 32:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Linnoitukset tulevat olemaan hylättyjä, tuo äänekäs kaupunki on jätetty autioksi; linnoitus ja vartiotorni tulevat ikuisesti joutomaaksi, aasien iloksi sekä lintuparville ja karjalle laitumia, kunnes henki on vuodatettu yllemme korkeuksista, ja erämaasta tulee hedelmällinen pelto, ja hedelmällinen pelto on kuin metsä." Jesaja 32:14-15

 

  Tämä on profetia sodista Lähi-idässä Juutalaisia vastaan. Onko olemassa loppua näille väkivaltaisuuksille ja sodille?

 

"ja puutarha on metsän veroinen. Ja erämaassa asuu oikeus, ja puutarhassa majailee vanhurskaus." Jesaja 32:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Justice will dwell in the desert and righteousness live in the fertile field.
Isaiah 32:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oikeudenmukaisuus asuu erämaassa ja oikeamielisyys asuu hedelmällisellä alueella." Jesaja 32:16

 

  Ainoastaan sen jälkeen, kun väkivalta ja sodat ovat saavuttaneet huippunsa, tulee olemaan aika, jolloin rauha laskeutuu alueelle, ja maa tulee parannetuksi.

 

"Silloin vanhurskauden hedelmä on rauha, vanhurskauden vaikutus (on oleva) lepo ja turvallisuus iankaikkisesti." Jesaja 32:17

 

  Vasta sen jälkeen kun viimeinenkin sota on päättynyt, sitten Jumalan profeetta voi tuoda rauhan ja hyvinvoinnin, ja se aika on …

 

"Ja minun kansani asuu rauhan majoissa, turvallisissa asunnoissa, huolettomissa lepopaikoissa." Jesaja 32:18

 

  Tämä tulee jos ihmiset ottavat opikseen Jumalan Sanoman, jonka tuo Jumalan viimeinen profeetta.

 

"minun kansani" - onko tämä ainoastaan Palestiinan alueen ihmisille? Kaikille niille, jotka kuulevat Sanoman ja tunnustavat ja kutsuvat Jumalaa Nimeltä, tarkoittaen kaikkia ihmisiä.

 

  Mikäli he luottavat Jumalaan, niin mitä he vastaanottavat?

 

"Mutta (Siitä huolimatta, että) raesade tulee, metsä kaatuu, ja kaupunki alennetaan alhaiseksi. Onnelliset te, jotka kylvätte kaikkien vetten vierille ja laskette härän ja aasin jalat valtoimina kulkemaan!" Jesaja 32:19-20

 

  Tämä on ollut Maestro Evangelistan ilmestys alusta lähtien; tunnusta ja huuda turvaksesi Jumalan Nimeä ja tottele Hänen Käskyjään, niin me voimme vastaanottaa siunaukset.

 

  Mikä on Jumalan viesti uskonnoille?

 

"Voi sinua hävittäjää, joka itse olet hävittämättä, sinua ryöstäjää,
jota ei kenkään ole ryöstänyt! Kun olet loppuun asti hävittänyt, hävitetään sinut, kun olet ryöstösi ryöstänyt, ryöstetään sinut
." Jesaja 33:1

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Woe to you, O destroyer, you who have not been destroyed!
Woe to you, O traitor, you who have not been betrayed!
When you stop destroying, you will be destroyed;
when you stop betraying, you will be betrayed.
Isaiah 33:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Voi sinua, sinä tuhoaja, sinä, jota ei ole tuhottu! Voi sinua petoksen tekijä, sinä, jota ei ole petetty! Kun sinä lakkaat tuhoamasta, niin sinä tulet tuhotuksi; kun lakkaat pettämisen, niin tulet itse petetyksi." Jesaja 33:1

 

  Tämä on aika, jolloin on tilinteon hetki uskontoja vastaan, jotka ovat pettäneet ihmisiä vuosituhansien ajan.

 

"Herra, armahda meitä, sinua me odotamme. Ole näitten käsivarsi joka aamu, ole meidän apumme hädän aikana. Kansat pakenevat sinun jylinäsi ääntä; kun sinä nouset, hajoavat kansakunnat. Teidän saaliinne viedään, niin kuin tuhosirkat vievät; niin kuin hyppysirkat hyökkäävät, niin sen kimppuun hyökätään. Herra on korkea, sillä hän asuu korkeudessa. Hän täyttää Siionin oikeudella ja vanhurskaudella." Jesaja 33:2-5

 

  Tämä on Jumala, josta Maestro Evangelista julistaa meille: Hän on Jumala, meidän tosi Pelastajamme ja meidän Herramme.

 

  Mitä me saamme vastaanottaa, kun asetamme toivomme ja luottamuksemme Jumalaan?

 

"Ja hän on sinun aikojesi vakuus, avun runsaus, viisaus ja ymmärrys; Herran pelko on oleva Siionin aarre." Jesaja 33:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will be the sure foundation for your times, a rich store of salvation and wisdom and knowledge; the fear of the LORD is the key to this treasure.
Isaiah 33:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän on sinun aikojesi varma ja vakaa perustus, pelastuksen, viisauden ja tiedon ehtymätön varasto; HERRAN pelko on avain tähän aarteeseen." Jesaja 33:6

 

  Tämä on tärkeää: Jumalalta tulevat siunaukset annetaan niille ihmisille, jotka odottavat Häntä.

 

"Katso, sankarit huutavat ulkona, rauhan sanansaattajat itkevät katkerasti. Tiet ovat autioina, polulta on kulkija poissa: hän on rikkonut liiton, ylenkatsonut kaupungit, ei ole ihmistä minäkään pitänyt. Maa murehtii ja nääntyy, Libanon kuihtuu häpeästä, Saaron on aromaaksi tullut, Baasan ja Karmel varistavat lehtensä. Nyt minä nousen, sanoo Herra, nyt minä itseni korotan, nyt minä kohoan korkealle. Olkia te kannatte kohdussanne, akanoita synnytätte; teidän kiukkunne on tuli, joka kuluttaa teidät." Jesaja 33:7-11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Look, their brave men cry aloud in the streets;
the envoys of peace weep bitterly.
The highways are deserted; no travelers are on the roads.
The treaty is broken, its witnesses are despised,
no one is respected.  The land mourns and wastes away,
Lebanon is ashamed and withers;
Sharon is like the Arabah, and Bashan and Carmel drop their leaves.
"Now will I arise," says the LORD.
"Now will I be exalted; now will I be lifted up.
You conceive chaff, you give birth to straw;
your breath is a fire that consumes you.
Isaiah 33:7-11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, heidän rohkeat miehensä itkevät kovaan ääneen kaduilla; rauhanlähettiläät nyyhkyttävät katkerasti. Valtatiet ovat autioituneita; ei ole kulkijoita teillä. Sopimus on rikottu, sen todistajat ovat halveksittuja, ketään ei kunnioiteta. Maa suree ja kuihtuu pois, Libanon on häpeissään ja kuivettuu; Saaron on kuin aromaa, ja Baasan sekä Karmel pudottavat lehtensä. "Nyt Minä olen nouseva korotettuna; nyt minun kunniani nostetaan korkeuksiin. Tekosi saavat aikaiseksi akanoita, sinä annat syntymän oljelle; sinun henkäyksesi on tuli, joka kuluttaa sinut." Jesaja 33:7-11

 

  Se tulee olemaan tuhottu ja hylätty. Tämän kuvan me näemme uutiskuvissa Israelin ja Libanonin rajaseudulta; ja se on vain alkua entistä kauheammille tapahtumille!

 

"Ja kansat poltetaan kuin kalkki, kuin katkotut orjantappurat, jotka tulessa palavat. Kuulkaa, te kaukaiset, mitä minä olen tehnyt; te lähellä olevat, tuntekaa (tunnustakaa) minun voimani. Syntiset Siionissa peljästyvät (ovat kauhuissaan), vavistus valtaa jumalattomat: "Kuka meistä voi asua kuluttavassa tulessa, kuka asua iankaikkisessa hehkussa?" Jesaja 33:12-14

 

  Se mitä on jo tapahtunut ja tapahtuu Israel-Libanon rajalla ja Lähi-idässä on todella kirjoitettu Pyhään Raamattuun!

 

  Mikä on viesti niille ihmisille, jotka kuulevat Jumalan profeetan kutsun?

 

"Joka vanhurskaudessa vaeltaa ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka halveksii väärää voittoa, jonka käsi torjuu lahjukset luotaan, joka tukkii korvansa kuulemasta veritöitä ja sulkee silmänsä näkemästä pahaa, hän on asuva kukkuloilla, kalliolinnat ovat hänen turvansa; hänelle annetaan hänen leipänsä, eikä vesi häneltä ehdy." Jesaja 33:15-16

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He who walks righteously and speaks what is right, who rejects gain from extortion and keeps his hand from accepting bribes, who stops his ears against plots of murder and shuts his eyes against contemplating evil - this is the man who will dwell on the heights,
whose refuge will be the mountain fortress. His bread will be supplied,
and water will not fail him. Isaiah 33:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän, joka elää elämäänsä oikeamielisesti ja puhuu sitä, mikä oikein on, joka hylkää kiristämällä saadun voiton ja pitää kätensä erossa lahjusten hyväksymisestä, joka lakkauttaa korviensa kuulemasta murhasuunnitelmia ja sulkee silmänsä pahoilta suunnitelmilta - tässä on mies, joka tulee asumaan kukkuloilla, jonka turvapaikka on oleva vuorten linnoituksilla. Hän on saava leipätoimituksensa, eikä vesi häneltä lopu."

Jesaja 33:15-16

 

  Siunauksia Jumalalta! Mitä tapahtuu seuraavaksi?

 

"Sinun silmäsi saavat katsoa kuningasta hänen ihanuudessaan, saavat nähdä avaran maan." Jesaja 33:17

 

"saavat katsoa kuningasta" - Ihmiset näkevät tai tulevat tietämään profeetta Maestro Eraño M. Evangelistan hänen opetuksistaan, jotka ovat jo nähtävillä Internetissä, www.thename.ph ja www.suurinimi.com.

 

Ja:

 

"Sinun sydämesi muistelee kauhuja: missä on nyt veronlaskija, missä punnitsija (tulojen kerääjä), missä tornien lukija (vastuuhenkilö)? Et näe enää sitä röyhkeätä kansaa, kansaa, jolla on outo, käsittämätön puhe, jonka sopertavaa kieltä ei kukaan ymmärrä." Jesaja 33:18-19

 

  Pettäjät, harhaanjohtajat, eli uskonnot ovat hävitetyt. Heidän opetuksensa valheellisuus on nyt tässä vaiheessa kaikkien tiedossa.

 

"Katso Siionia, juhliemme kaupunkia. Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin, rauhaisan asuinsijan, telttamajan, jota ei muuteta, jonka vaarnoja ei ikinä reväistä irti, jonka köysistä ei yhtäkään katkaista." Jesaja 33:20

 

"Siion… Sinun silmäsi näkevät Jerusalemin - tämä on uusi kaupunki ja uudet ihmiset, ja saavat olla ikuisesti Jumalan kanssa.

 

"Sillä voimallinen on meillä siellä Herra, siellä on joet, on virrat, leveät rannasta toiseen, joita ei kulje soutualus, joiden poikki ei pääse uljas laiva. Sillä Herra on meidän tuomarimme, Herra on johdattajamme (Lainantajamme), Herra on meidän kuninkaamme; hän (yksin) pelastaa meidät." Jesaja 33:21-22

 

  Jumala on meidän ainoa pelastajamme, ei ole ketään toista!

 

Herra on Lainantajamme - Jumala antoi meille Käskyt kivitauluissa, jotka Mooses rikkoi, kun hän suuttui kansalleen. Oliko Jumala iloinen tästä Mooseksen reaktiosta?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Sen vuoksi, että Mooses rikkoi Kymmenen Käskyä sisältävät kivaan veistetyt Laintaulut, Jumala lähettää toisen profeetan, kuin Mooses. Tällä kertaa hän tuo liiton kaikille maailman ihmisille.

 

  Ja:

 

"Herra on meidän kuninkaamme; hän yksin pelastaa meidät." - tämä on se tieto ja ymmärrys, jonka Maestro Eraño M. Evangelista antaa kaikille ihmisille. Jumala on meidän Pelastajamme, ei ole muita!

 

"Nyt ovat köytesi höltyneet, eivät pidä mastoa kannassaan kiinni, eivät vedä lippua liehumaan (purje ei ole levitetty). Mutta silloin jaetaan riistosaalista runsaasti, rammatkin ryöstävät ja raastavat. Eikä yksikään asukas sano: "Minä olen vaivanalainen". Kansa, joka siellä asuu, on saanut syntinsä anteeksi."  Jesaja 33:23-24

 

  Tämä on uusi kaupunki, Uusi Jerusalem. Mikä on Jumalan viesti kaikille ihmisille?

 

"Astukaa esiin, te kansat, ja kuulkaa; te kansakunnat, tarkatkaa.
Kuulkoon maa ja kaikki, mitä siinä on, maanpiiri ja kaikki, mikä siitä kasvaa
." Jesaja 34:1

 

  Koskien…

 

"Sillä Herra on vihastunut kaikkiin kansoihin ja kiivastunut kaikkiin heidän (sota)joukkoihinsa; hän on vihkinyt heidät (täysin) tuhon omiksi, jättänyt heidät teurastettaviksi." Jesaja 34:2

 

  Jumalan viha kansakuntia kohtaan.

 

sotajoukkoihinsa - myös aseistetut joukot tulevat kosketetuiksi, he ovat tehottomia ja aikaansaamattomia selkkausten ja konfliktien selvittämisissä.

 

"teurastettaviksi" - tätä yhä tapahtuu, ja kuinka moni on jo kuollut.

 

  Kyseessä on ensisijaisesti taistelusta uskontoja vastaan, mutta armeijat ovat etulinjassa, juuri niin kuin ikivanhoissa, muinaisissa sodissa.

 

Tämä on sotien alkuperä ja syy: Uskonnot ovat aina niiden taustalla.

 

  Kuinka moni saa surmansa?

 

"Heidän surmattunsa viskataan pois, ja niitten raadoista nousee löyhkä, ja vuoret valuvat heidän vertansa." Jesaja 34:3

 

  Me olemme jo nähneet näitä viimeaikoina tapahtuneista sodista ja katastrofeista…

 

  Kunnes:

 

"Kaikki taivaan joukot menehtyvät, taivas kääritään kokoon niin kuin kirja, ja kaikki sen joukot varisevat alas, niin kuin lehdet varisevat viinipuusta, niin kuin viikunapuusta raakaleet." Jesaja 34:4

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

All the stars of the heavens will be dissolved and the sky rolled up like a scroll;
all the starry host will fall like withered leaves from the vine,
like shriveled figs from the fig tree. Isaiah 34:4 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaikki taivaan tähdet ovat liuenneet, hajonneet ja taivas on kääritty kokoon kuin käärö; kaikki tähtitaivaan isännät putoavat kuin kuihtuneet lehdet viinipensaasta, kuin nahistuneet viikunat viikunapuusta." Jesaja 34:4

 

"Kaikki taivaan tähdet ovat liuenneet, hajonneet" - maiden ja uskontojen johtajat, ne, joita ihmiset yhä pitävät korkeassa arvossa ja kunnioittavat.

 

"taivas on kääritty kokoon kuin käärö" - tämä on kuvaus herkkusienen muotoisesta pilvestä, jonka jättää jälkeensä ydin- tai atomiräjähdys! Mikäli sotaa ei lopeta sillä alueella, niin tämä on tapahtuva.

 

  Kuinka suuri on Jumalan viha?

 

"Sillä minun miekkani taivaassa on juopunut vimmaan (täyteen mittaansa); katso, se iskee alas Edomiin, tuomioksi kansalle, jonka minä olen vihkinyt tuhoon"

Jesaja 34:5

 

"katso, se iskee alas Edomiin" - koska kaikki ihmiset ovat palvoneet jumalaa, jota me emme tunne.

 

  Tämä on aika, jolloin Jumala tekee Itsensä tunnetuksi kaikille ihmisille.

 

"Herran miekka on verta täynnä (kylpee veressä), rasvaa tiukkuva, karitsain ja kauristen verta, oinasten munuaisrasvaa. Sillä Herralla on uhri Bosrassa, suuri teurastus Edomin maassa."

Jesaja 34:6

 

"suuri teurastus Edomin maassa" - Pakanat, maailman ihmiset.

 

  Maestro Evangelista sanoo, sotiminen tulee olemaan valtaisaa, edes kuolleiden hautaamiseen ei riitä tarpeeksi ihmisiä!

 

  Tapahtuuko tämä vain Lähi-idässä?

 

"Ja minä lähetän tulen Maagogiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen. Ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra." Hesekiel 39:6

 

"Maagog" - tulee olemaan suuria ongelmia ympäri maailman.

 

"rantamaalla" - nämä ovat ihmiset, jotka ensimmäisinä tunnustavat  ja kutsuvat JUMALAA Nimeltä.

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni. Ja (pakana)kansat tulevat tietämään, että minä olen Herra, Israelin Pyhä." Hesekiel 39:7

 

"Ja pyhän nimeni minä teen tunnetuksi kansani Israelin keskuudessa" - Jumala tekee Hänen Nimensä tunnetuksi Hänen kansalleen/ihmisilleen - "rantamailla".

 

"keskuudessa enkä enää salli häväistävän pyhää nimeäni" - tässä on syy, miksi Jumala tekee tämän kaiken, sen vuoksi, että Hänen Nimensä on häväisty.

 

"(pakana)kansat tulevat tietämään" - maailman valtiot tulevat tietämään Hänen Nimensä, Hänen profeettansa, Maestro Evangelistan ilmestysten kautta.

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu (varmasti), sanoo Herra, Herra (Ylivertainen): Tämä on se päivä, josta minä olen puhunut." Hesekiel 39:8

 

"Katso, se tulee, se tapahtuu varmasti" - se tulee aivan varmasti tapahtumaan ennalta määrättynä aikana.

 

  Mitä tapahtuu sen jälkeen, kun kaikki ovat tunnustaneet JUMALAN Nimen?

 

"Israelin kaupunkien asukkaat menevät ulos ja sytyttävät ja polttavat aseita, pieniä ja suuria kilpiä, jousia, nuolia, käsikarttuja ja keihäitä. He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" Hesekiel 39:9

 

"He pitävät niitä polttoaineina seitsemän vuotta;" - RAUHA! Tämä tulee olemaan sen hetkinen vallitseva tila, kun Jumalan Nimi on lopultakin tunnustettu. Sotakäytössä olleet aseet poltetaan viimeinkin ja käytetään polttoaineena "seitsemän vuotta" - tarkoittaen monia vuosia - ei vain tai ainoastaan seitsemää vuotta. "Ydinkäyttöiset taistelukärjet" käytetään rauhanomaisiin tarkoituksiin, eli esimerkiksi "ydinvoimaloiden" polttoaineena, eikä enää sotimiskäyttöön.

 

  Mitä muuta?

 

"eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita. Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään, sanoo Herra, Herra."

Hesekiel 39:10

 

 "eivät he kanna puita kedolta eivätkä hakkaa metsistä, vaan pitävät polttoaineina aseita" - koska meillä on jo varastossa polttoainetta, joka tulee sotimiseen tarkoitetuista aseista, niin me emme tarvitse paljoa lisäöljyä tai puiden kaatamista metsistä, ja näin ollen me säästämme maapallon luonnonvaroja.

 

  Ja saman aikaisesti:

 

"Näin he saalistavat saalistajiaan ja ryöstävät ryöstäjiään" - ne, jotka ovat pettäneet ja johtaneet harhaan ihmisiä ovat jo kaikkien tiedossa. Uskonnot tullaan paljastamaan, etteivät he kuulu Jumalalle ja he ovat toimillaan ohjanneet ihmisiä kärsimään. Heidät tuodaan alas asemastaan ja heidän rikkautensa, jonka he ovat ottaneet ihmisiltä koko historian aikana, takavarikoidaan valtioiden taholta.

 

  Jumala ei salli Pyhän Nimensä tulevan enää häväistyksi.

 

  Tässä mainitut ihmiset eivät ole enää Hänen aikaisempia ihmisiä (juutalainen kansa), koska heillä on yhä sotia Lähi-idän alueella. Kyseessä ovat Jumalan Nimen tunnustavat ihmiset, Uusi kansa.

 

  Uskonnot tahtovat sanoa, että tämä on tapahtunut jo aikaisemmin, onko se?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, lukekaamme asiaa koskeva profetia:

 

"Ja sinä, ihmislapsi! Näin sanoo Herra (Ylivertainen), Herra: Käske lintuja, kaikkia siivekkäitä, ja kaikkia metsän eläimiä: Kokoontukaa, tulkaa, yhtykää joka taholta minun teurasuhrilleni jonka minä teitä varten uhraan, suurelle teurasuhrille Israelin vuorille; syökää lihaa ja juokaa verta. Syökää sankarien lihaa ja juokaa maan ruhtinaitten verta - oinaita, lampaita, kauriita ja härkiä, kaikki tyynni Baasanissa syötettyjä. Syökää itsenne kylläisiksi rasvasta ja juokaa itsenne juovuksiin verestä, teurasuhrista, jonka minä teitä varten uhraan. Tulkaa kylläisiksi minun pöydässäni ratsuista ja vaunuhevosista (ratsastajista), sankareista ja kaikenkaltaisista sotamiehistä, sanoo Herra, Herra. Minä asetan kunniani pakanakansojen keskeen, ja kaikki pakanakansat saavat nähdä minun tuomioni, jonka minä toimitan, ja käteni, jonka minä lasken heidän päällensä. Mutta Israelin heimo tulee tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa siitä päivästä lähtien ja aina eteenpäin. Ja pakanakansat tulevat tietämään, että Israelin heimo joutui pakkosiirtolaisuuteen syntivelkansa tähden, koska olivat olleet minulle uskottomat, ja minä kätkin heiltä kasvoni, ja niin minä annoin heidät heidän vihollistensa käsiin, ja he kaatuivat miekkaan kaikki tyynni." Hesekiel 39:17-23

 

  Tämä on se vihonviimeinen mahdollinen aika, kun he saattavat havahtua huomaamaan ja ymmärtää profetiat, silloin kun he kaikki tuhoutuvat ja heidän maansa on raunioina.

 

"Minä tein heille heidän saastaisuutensa ja rikkomustensa mukaan ja kätkin heiltä kasvoni. Sen tähden, näin sanoo Herra (Ylivertainen), Herra: Nyt minä käännän Jaakobin kohtalon ja armahdan kaikkea Israelin heimoa ja kiivailen pyhän nimeni puolesta. Ja häpeänsä ja kaiken uskottomuutensa, jota he ovat minulle osoittaneet, he unhottavat, asuessaan nyt maassansa turvallisina, kenenkään peloittelematta. Kun minä tuon heidät takaisin kansojen seasta ja kokoan heidät heidän vihamiestensä maista, niin minä osoitan heissä pyhyyteni lukuisain pakanakansain silmien edessä. Ja he tulevat tietämään, että minä, Herra, olen heidän Jumalansa, kun minä, vietyäni heidät pakkosiirtolaisuuteen pakanakansojen luokse, kokoan heidät omaan maahansa enkä jätä sinne jäljelle ainoatakaan heistä. Enkä minä enää kätke heiltä kasvojani, sillä minä vuodatan Henkeni Israelin heimon päälle, sanoo Herra (Ylivertainen), Herra." Hesekiel 39:24-29

 

  Onko se koskaan ennen tapahtunut?

 

"Ja minä näin taivaan auenneena. Ja katso: valkoinen hevonen, ja sen selässä istuvan nimi on Uskollinen ja Totinen, ja hän tuomitsee ja sotii vanhurskaudessa. Ja hänen silmänsä olivat niin kuin tulen liekit, ja hänen päässään oli monta kruunua, ja hänellä oli kirjoitettuna nimi, jota ei tiedä kukaan muu kuin hän itse, ja hänellä oli yllään vereen kastettu vaippa, ja nimi, jolla häntä kutsutaan, on Jumalan Sana. Ja häntä seurasivat ratsastaen valkoisilla hevosilla taivaan sotajoukot, puettuina valkeaan ja puhtaaseen pellavavaatteeseen. Ja hänen suustaan lähtee terävä miekka, että hän sillä löisi kansoja. Ja hän on kaitseva heitä rautaisella valtikalla, ja hän polkee kaikkivaltiaan Jumalan vihan kiivauden viinikuurnan. Ja hänellä on vaipassa kupeellaan kirjoitettuna nimi: "KUNINGASTEN KUNINGAS JA HERRAIN HERRA". Ja minä näin enkelin seisovan auringossa, ja hän huusi suurella äänellä sanoen kaikille keskitaivaalla lentäville linnuille: "Tulkaa, kokoontukaa Jumalan suurelle aterialle syömään kuningasten lihaa ja sotapäällikköjen lihaa ja väkevien lihaa ja hevosten sekä niiden selässä istuvien (ratsastajien) lihaa ja kaikkien vapaitten ja orjien lihaa, sekä pienten että suurten". Ja minä näin pedon ja maan kuninkaat ja heidän sotajoukkonsa kokoontuneina sotiaksensa hevosen selässä istuvaa vastaan ja hänen sotajoukkoansa vastaan. Ja peto otettiin kiinni, ja sen kanssa väärä profeetta, joka sen nähden oli tehnyt ihmetekonsa, joilla hän oli eksyttänyt ne, jotka olivat ottaneet pedon merkin, ja ne, jotka olivat sen kuvaa kumartaneet; ne molemmat heitettiin elävältä tuliseen järveen, joka tulikiveä palaa. Ja ne muut saivat surmansa hevosen selässä istuvan miekasta, joka lähti hänen suustaan; ja kaikki linnut tulivat ravituiksi heidän lihastansa."

Ilmestyskirja 19:11-21

 

  Tämä on vahvistus profetialle Hesekiel 39:17-29. Jo ennen kuin me huomaamme sen merkityksen, niin se jo tapahtuu meidän aikanamme!

 

  Tuon edellä mainitun profetian tapahtumat ovat vältettävissä, lisää Maestro Evangelista; jos me tunnustamme ja palaamme Jumalan tykö; kutsumme Hänen Suurta Nimeään ja tottelemme Hänen Käskyjään.

 

  Mikäli emme, niin kaikki saavat rangaistuksen ja kärsivät Kirouksesta, koska kukaan ei tunnusta Jumalaa.

 

  Mitä tulee tapahtumaan mainitulle paikalle?

 

"Villihärkiä kaatuu yhteen joukkoon, mullikoita härkien mukana. Heidän maansa juopuu verestä, ja heidän multansa tiukkuu rasvaa. Sillä Herralla on koston päivä, maksun vuosi Siionin asian puolesta. Edomin purot muuttuvat pieksi ja sen multa tulikiveksi; sen maa tulee palavaksi pieksi. Ei sammu se yöllä eikä päivällä, iäti nousee siitä savu; se on oleva raunioina polvesta polveen, ei kulje siellä kukaan, iankaikkisesta iankaikkiseen. Sen perivät pelikaanit ja tuonenkurjet, kissapöllöt ja kaarneet asuvat siellä; ja hän vetää sen ylitse autiuden mittanuoran ja tyhjyyden luotilangan. Ei ole siellä enää ylimyksiä huutamassa ketään kuninkaaksi, kaikki sen ruhtinaat ovat poissa." Jesaja 34:7-12

 

  Mainittu alue todellakin tuhoutuu täysin.

"Ja sen palatsit kasvavat orjantappuroita, sen linnat polttiaisia ja ohdakkeita; siitä tulee aavikkosutten asunto, kamelikurkien (pöllöjen) tyyssija. Siellä erämaan ulvojat ja ulisijat yhtyvät, metsänpeikot (villivuohet) toisiansa tapaavat. Siellä yksin öinen syöjätär (eläin) saa rauhan ja löytää lepopaikan. Siellä nuolikäärme pesii ja laskee munansa, kuorii ne ja kiertyy kerälle pimentoonsa (Pöllö pesii siellä ja laskee munansa, hän hautoo niitä, ja huolehtii nuoristaan siipiensä varjon alla). Sinne haarahaukatkin kokoontuvat yhteen." Jesaja 34:13-15

 

  Kuinka todellinen tämä profetia on?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut. Hän on heittänyt arpaa niitten kesken, ja hänen kätensä on sen niille mittanuoralla jakanut; ne perivät sen ikiajoiksi, asuvat siellä polvesta polveen."

Jesaja 34:16-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Look in the scroll of the LORD and read:
None of these will be missing, not one will lack her mate.
For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather

them together.  He allots their portions;
his hand distributes them by measure.
They will possess it forever and dwell there from generation to generation.
Isaiah 34:16-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen. Hän on antanut jokaiselle osansa; Hänen kätensä on jaotellut heidät määränsä ja mittansa mukaan. He pitävät asemansa ikuisesti ja asuvat siellä sukupolvesta sukupolveen." Jesaja 34:16-17

 

  Minkälaista elämää me saamme elää paikassa, jota kutsutaan nimellä Uusi Jerusalem?

 

"Erämaa ja hietikko (rutikuiva maa) iloitsee, aromaa riemuitsee ja kukoistaa kuin
lilja. Se kauniisti kukoistaa ja iloitsee ilolla ja riemulla. Sille annetaan Libanonin kunnia, Karmelin ja Saaronin ihanuus. He saavat nähdä Herran kunnian, meidän Jumalamme ihanuuden. Vahvistakaa hervonneet kädet, voimistakaa horjuvat polvet. Sanokaa hätääntyneille sydämille: "Olkaa lujat, älkää peljätkö. Katso, teidän Jumalanne! Kosto tulee, Jumalan rangaistus. Hän tulee ja pelastaa teidät." Silloin avautuvat sokeain silmät ja kuurojen korvat aukenevat. Silloin rampa hyppii niin kuin peura ja mykän kieli riemuun ratkeaa; sillä vedet puhkeavat erämaahan ja aromaahan purot. Hehkuva hiekka tulee lammikoiksi ja kuiva maa vesilähteiksi. Aavikkosutten asunnossa, missä ne makasivat, kasvaa ruoho ynnä ruoko ja kaisla. Ja siellä on oleva valtatie, ja sen nimi on "Pyhä Tie": sitä ei kulje saastainen; se on heitä itseänsä varten. Joka sitä tietä kulkee, ei eksy - eivät hullutkaan(
pahat hölmöt eivät sinne eksy). Ei ole siellä leijonaa, ei nouse sinne raateleva peto; ei sellaista siellä tavata: lunastetut sitä kulkevat. Niin Herran vapahdetut palajavat ja tulevat Siioniin riemuiten, päänsä päällä iankaikkinen ilo. Riemu ja ilo saavuttavat heidät, mutta murhe ja huokaus pakenevat." Jesaja 35:1-10

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että on tämän sukupolven aikana, jolloin Jumalan profetioiden täyttymys tulee tapahtumaan. Sitten kun Lähi-idässä ei pystytä tekemään enää mitään väkivallan lopettamiseksi, niin se tulee olemaan aika, jolloin ihmiset ymmärtävät profetioiden tarkoitukset.

 

  Jumala antaa meidän itse valita siunauksen ja kirouksen välillä.

 

  Kuinka maailman ihmiset valitsevat? Siunauksen, sitten tunnusta Jumala ja kutsu Häntä Nimeltä!

 

  Mitä jos maailman ihmiset eivät kuuntele Jumalan kutsua?