SIUNAUS JA KIROUS

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

 

  Jumalan Nimen ilmestys oli profetoitu Sakariaan kirjassa 14:9 ja se kuuluu näin: "Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi."

 

"Herra on oleva koko maan kuningas" - Se tulee olemaan ensimmäinen kerta ihmiskunnan historiassa, kun Jumala tulee hallitsemaan yli maan piirin.

 

"Sinä päivänä" - On olemassa säädetty päivä tämän tapahtuman täyttymiselle.

 

"Herra oleva yksi" - Koska maailman ihmiset palvovat yhä muita jumalia.

 

"hänen nimensä yksi" Jumalalla on vain yksi Nimi, ja tämän nettisivuston kautta Suuri Jumalan Nimi on lopulta paljastettu Maestro Evangelistan toimesta kaikille ihmisille tiedettäväksi ja ymmärrettäväksi.

 

  Tähän päivään asti ihmiset ovat kutsuneet Jumalaa erilaisilla nimillä, kuten "Jeesus", "Herra", "YHWH", "Jahve", "Jah", "Jehova", "El", "Elohim", "Adonai", "Hashem", "Allah", "Sebaot" ja monia muita, jotka perustuvat uskontojen opetuksiin.

 

 Tiesitkö sinä, että Jumalalla on vain yksi Nimi, joka ei ole ollut tiedossa; ja että uskonnot ovat ottaneet etuoikeuden käyttää näitä titteleitä Hänen Nimensä tilalla, kun ovat kutsuneet jumaliaan? He vääristelevät totuutta Jumalasta, mutta kukaan ei rohkene kyseenalaistaa heidän toimiaan. Tiedätkö sinä miksi näin on?

  Tänä päivänä, uskonnot kohtaavat suuren haasteen, kun Maestro Eraño Evangelista tuo Pyhään Raamattuun kirjoitettujen ilmestysten nojalla päivän valoon heidän väärät oppisuuntansa Jumalasta.

  Maestro Evangelista aloittaa kysymällä kaikilta ja uskonnoilta, jos he tietävät "Jumalan siunauksesta ja kirouksesta"?

  Mitä Jumala on säätänyt?

 

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen:" 5. Moos. 11:26


  Kuinka meidän tulisi menetellä, jotta saisimme Jumalan siunauksen?

 

"siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan," 5. Moos. 11:27

 

  Me voimme vastaanottaa siunauksen, kun me tottelemme Jumalan käskyjä. Kuinka me saamme osaksemme kirouksen?

"mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne." 5. Moos. 11:28

 

Me saamme osaksemme kirouksen, jos me emme tottele Jumalan käskyjä ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

 

  Tämän käskyn/säädöksen perusteella, Jumalan opetus Pyhässä Raamatussa on jaettu kahtia, Totuuteen ja Valheeseen. Seuraava todistaa sen:

 

Vanhan Testamentin Kirjat ovat laadittu kokoelma Jumalan Sanaa, jonka profeetat ovat profetoineet ja kirjoittaneet aikaisemmin; ja

 

Uuden Testamentin Kirjat, pois lukien Ilmestyskirja, ovat kokoelma Jeesuksen sanontoja ja tekoja, niin kuin hänen opetuslapsensa ovat ne kirjoittaneet, eikä heillä ole Jumalan auktoriteettia.

  Sitten, kenellä on auktoriteetti puhua ja opettaa Jumalasta?

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7


"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan" - tämä on juuri ennen "Suurta ja Pelottavaa Herran Päivää".

  

"Jumalan salaisuus käy täytäntöön"- Jumala tulee olemaan tunnettu maailman ihmisten keskuudessa. Ei ole enää salaisuuksia Jumalasta.

 "palvelijoillensa profeetoille"- profeetoilla on ilmestys Jumalasta. Ei kenelläkään muulla.

 

  Onko se varmasti totta?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 7:3

 

  Vain profeetoilla on yksinomainen oikeus ja auktoriteetti puhua Jumalan puolesta. Kenelle Jumala on antanut auktoriteetin ilmoittaa Sanansa meidän aikanamme?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua."5. Moos. 18:18

 

  Tämä oli profetia, jonka Jumala antoi Moosekselle. Mistä tuo profeetta on tuleva?

 

"heidän veljiensä keskuudesta" - Pakanoiden keskuudesta, ei Israelin kansasta.

 

  Tämä ei ole Jeesus, sillä hän kuuluu Israelin kansaan. Aikaisemmin kaikki profeetat oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

  Kuinka tuleva profeetta puhuu Jumalan puolesta?

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - koska Jumala laittaa Hänen Sanansa "profeetan" suuhun - niin hän saa kyvyn selittää jokaisen Pyhän Raamattuun kirjoitetun rivin, ilman erillistä opiskelua, ja se on oleva hänen auktoriteettinsa merkki. Jotta olisimme varmoja asiasta, niin meidän täytyy lukea siitä suoraan Pyhästä Raamatusta, Jumalan Sanasta.

  Kuka on tämä profeetta? Mistä hänet on lähetetty maailmaan? Mikä on hänen tehtävänsä Jumalalta? Mikä on merkkinä, että hän on tullut?

"Minulle tuli tämä Herran sana: "Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin (asetin erilleen); minä asetin sinut kansojen profeetaksi"." Jeremia 1:4-5

 

  Tämä on profeetta, jonka Jumala on lähettänyt.

  Jopa Jeremia tiesi profetiasta, joka koski tätä erityistä profeettaa. Hänet on lähetetty koko maailman ihmisille! Kaikki aikaisemmat Jumalan profeetat, mukaan lukien Jeremia, olivat lähetetyt ainoastaan Israelin kansaa varten.

 

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Jeremia 1:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
Jeremiah 1:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Voi, Ylivertainen HERRA, " minä sanoin, "Minä en tiedä kuinka puhua; Minä olen vain lapsi." Jeremia 1:6

 

"lapsi" - tarkoittaa viattomuutta tai vähää tietoa Pyhästä Raamatusta. Hän odottaa aikaa, jolloin Jumala antaa Sanansa hänelle.

 

"Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:7

 

  Hän toimittaa vain sen Sanan, jonka Jumala sanoo hänelle. Ei enempää, ei vähempää.

 

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra."

Jeremia 1:8

 

  Jumala ei hylkää häntä. Hän on profeetta, joka on kerrottu 1. Moos. 18:18-19.

 

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: "Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

 

 

"Katso, minä panen sanani sinun suuhusi" - Hän on se Moosekselle luvattu profeetta. Täyttikö Jumala profetian vai ei?

 

  Mikä on Jumalan antama tehtävä?


"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

"minä asetan sinut tänä päivänä" - On olemassa päivä sen täyttymiselle. Keitä hän hallitsee?

 

"yli kansojen ja valtakuntain" - Hänet on lähetetty ennakolta näitä ihmisiä varten, Pakanoita varten. Seuraava Mooseksesta, hän on ainoa Jumalan lähettämä profeetta maailman ihmisille!

 

  Onko totta, että Maestro Eraño Evangelista kantaa Jumalan Nimeä, jonka hän ilmoittaa kaikille maailman ihmisille?

 

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden - " 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"As for foreigner who does not belong to your people Israel
but has come from a distant land because of your name -
I Kings 8:41 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden- " 1. Kun. 8:41

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin" - tämä on jo toistoa samalla asialla, Jumalan profeetta ei tule heidän kansansa joukosta, hän tulee Pakanoiden joukosta.

 

"sinun nimesi tähden" - Hän kantaa Jumalan Nimeä.

 

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin," 1. Kun. 8:42

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

For men will hear of your great name and your mighty hand and
your outstretched arm - when he comes and prays toward this temple,
I Kings 8:42 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"sillä ihmiset haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden," 1. Kun. 8:42

 

"sillä ihmiset haluavat kuulla sinun suuresta nimestäsi" - Tämän takia Maestro Evangelistan ilmestykset ovat jo nettisivuilla, www.thename.ph! Ne on ladattu Internetiin 22.8.2005. Ihmiset ympäri maailmaa lukevat Jumalan Sanan tosi opetusta.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Then hear from heaven, your dwelling place, and do whatever foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name.
I Kings 8:43 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi."

 

  Hän tulee julistamaan Jumalan Nimen kaikille maailman ihmisille, niin että kaikki voivat huutaa tai puhua suoraan Jumalalle!

 

  Vahvistiko Jumala profetiat, jotka aikaisemmat profeetat antoivat, koskien tätä profeettaa, joka on "Muukalainen"? Lukekaamme mitä Jumala sanoi tästä profeetasta?

 

Jumalan Sanansaattaja tai Enkeli

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte.
Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot." Malakia 3:1

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani" - On aivan selvää, Jumala lähettää meille Profeettansa.

 

"Herra, jota te etsitte" - tulee olemaan se aika, jolloin maailman ihmiset kutsuvat Jumalaa Nimeltä. Se aika on kaaoksen aikaa maailmassa johtuen sodista, tuhoista, nälänhädästä ja muista kauhaista tapahtumista. Eikö tuo ole jo tilanne tämän päivän maailmassa? Millä Nimellä me kutsumme Jumalaa apuun?

 

"on tuleva temppeliinsä Herra" - on kirjoitettu tällä tavalla, sillä Salomo rakensi Jumalan Nimeä kantavan temppelin. Mikäli Israelin kansa olisi oppinut tuntemaan Jumalan Nimen Salomon rakentamasta temppelistä, niin kirous olisi nostettu heidän yltään. Kuitenkin Salomo epäonnistui sen esittämisessä kansalleen, koska hän rakensi samanaikaisesti muita temppeleitä vaimojensa jumalien nimissä.

  Sitten tuli Jeesus, hänen tehtävänsä oli kerätä kansansa kokoon ja johdattaa heidät talolle/temppelille, jossa näkyy Jumalan Nimi; sen sijaan hän rakensi oman temppelin, Jeesuksen kirkon! Tämä on yksi syy hänen varhaiselle kuolemalleen.

"liiton enkeli (sanansaattaja), jota te halajatte" - tämän vuoksi on kirjoitettu 5. Moos. 18:18-19, että Jumala lähettää profeetan "kuin sinä" - Mooseksen kaltaisen. Kun Mooses antoi kansalleen Jumalan Kymmenen Käskyä. Tällä kertaa Käskyt annetaan koko maailman ihmisille.


Uusi Liitto

 

  Koskien Uutta Liittoa, Maestro Eraño Evangelista sanoo: Lukekaamme Jumalan Sanaa.

 

"Katso, päivät tulevat, sanoo Herra, jolloin minä teen Israelin heimon ja Juudan heimon kanssa uuden liiton;" Jeremia 31:31

 

"päivät tulevat" - se on vielä tulossa.

 

"uuden liiton" - Vanha liittosopimus ei astunut voimaan Mooseksen aikana, koska Jumalan Nimi puuttui sopimuksesta; liitossa Jumalan ja Hänen kansansa välillä oli suuri vajavaisuus. Maestro Eraño Evangelista selittää meille, että liitossa täytyy olla molempien osapuolten nimet. Koska Jumalan Nimeä ei ollut annettu Mooseksen aikana, niin kuinka voi olettaa sopimuksen olevan molempia osapuolia sitova?

 

  Tuleva tulee olemaan uusi liitto Jumalan ja Hänen kansansa välillä, kuinka se eroaa aikaisemmasta?

 

JUMALAN AIKAISEMMAT IHMISET

 

"en sellaista liittoa kuin se, jonka minä tein heidän isäinsä kanssa silloin, kun minä tartuin heidän käteensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoo Herra." Jeremia 31:32

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:
 

It will not be like the covenant I made with their forefathers when I took them by the hand to lead them out of Egypt, because they broke my covenant, though I was a husband to them,"
declares the LORD. Jeremiah 31:32 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…vaikka olin heille kuin aviomies" Jeremia 31:32

 

"kuin aviomies" - Tällä tavoin Jumala kohtelee Hänen kansaansa, silti he olivat uskottomia Hänelle.

 

  Minkälainen liitto se uusi tulee olemaan?

 

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani. Silloin ei enää toinen opeta toistansa eikä veli veljeänsä sanoen: 'Tuntekaa Herra'. Sillä he kaikki tuntevat minut, pienimmästä suurimpaan, sanoo Herra; sillä minä annan anteeksi heidän rikoksensa enkä enää muista heidän syntejänsä." Jeremia 31:33-34

 

  Jumala puhuu nyt vain yhdestä huoneesta/kansasta/heimosta; tämä on "Israelin heimon ja Juudan heimon sekä ihmisten ja eläinten jälkeläisten yhdistäminen". Jumala kohtelee heitä uusina Jumalan ihmisinä/kansana.

 

"Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä" - maailman ihmiset tulevat tuntemaan toden Jumalan, huomioimatta heidän elämän tilaansa tai ihonväriään. Kaikki voivat olla varmoja, että Jumala jota he palvovat, on tosi ja aito Jumala.

"minä annan anteeksi" - Jumala antaa anteeksi kaikki meidän syntimme ja antaa meille uuden alun, jotta voimme aloittaa kaiken uusin edellytyksin.


"Näin sanoo Herra, joka on pannut auringon valaisemaan päivää, kuun ja tähdet lakiensa mukaan valaisemaan yötä, hän, joka liikuttaa meren, niin että sen aallot pauhaavat - Herra Kaikkivaltias, (Sebaot) on hänen nimensä:" Jeremia 31:35

 

"Herra Kaikkivaltias" - Jumalalle kuuluva arvonimi, sillä Hän ei anna kunniaansa vihollisilleen.

 

" (Vain) Jos väistyvät nämä lait minun kasvojeni edestä, silloin myös lakkaavat Israelin jälkeläiset olemasta kansa minun kasvojeni edessä ainiaan." Jeremia 31:36

 

"Israelin" - Miksi nimi Israel on yhä mainitut?

 

  Tulee olemaan vain yksi kansa ja valtio, joka on maailmassa. Kaikki maat liittyvät yhteen tullakseen yhdeksi Jumalan kansaksi.

  Lukekaamme ihmisistä, joille Jumala antaa uuden liiton.

"Vaan tämä on se liitto, jonka minä teen Israelin heimon kanssa niiden päivien tultua, sanoo Herra: Minä panen lakini heidän sisimpäänsä ja kirjoitan sen heidän sydämiinsä; ja niin minä olen heidän Jumalansa, ja he ovat minun kansani." Jeremia 31:33


"he ovat minun kansani" - Keitä he ovat?
Ketkä saavat oikeuden tulla kutsutuiksi nimellä "Jumalan kansa/ihmiset"?

"Heräjä, miekka, minun paimentani vastaan ja minun lähintä miestäni vastaan, sanoo Herra Sebaot. Lyö paimenta, ja joutukoot lampaat hajallensa; mutta minä käännän jälleen käteni pienimpiä kohden." Sakarja 13:7

 

  Kuka on "paimen"? Jotta oppisimme tuntemaan tämän miehen identiteetin, niin Maestro Evangelista paljastaa hänet meille:

 

"Silloin Jeesus sanoi heille: "Tänä yönä te kaikki loukkaannutte minuun; sillä kirjoitettu on: 'Minä lyön paimenta, ja lauman lampaat hajotetaan'." Matteus 26:31

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

Then Jesus told them, "This very night you will all fall away on account of me, for
it is written". 'I will strike the shepherd, and the sheep of the flock will be scattered.'
Matthew 26:31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Jeesus kertoi heille, `Juuri tänä yönä te tulette kaikki häipymään minun läheisyydestäni; sillä kirjoitettu on. `Minä lyön paimenta ja lauman lampaat joutuvat hajalleen." Matteus 26:31

 

  Tämä oli Jeesuksen tunnustuksen aika. Jeesus tunnusti olevansa juuri se "paimen", jota lyödään.

 

"lampaat" - Me tulemme tuntemaan näiden ihmisten identiteetin.

 

Joutuivatko "lauman lampaat" hajalleen?

 

"Katso, tulee hetki ja on jo tullut, jona teidät hajotetaan kukin tahollensa ja te jätätte minut yksin; en minä kuitenkaan yksin ole, sillä Isä on minun kanssani.  Tämän minä olen teille puhunut, että teillä olisi minussa rauha. Maailmassa teillä on ahdistus; mutta olkaa turvallisella mielellä: minä olen voittanut maailman." Johannes 16:31-32

 

"teidät hajotetaan kukin tahollensa" - Apostolit lähtivät kukin omille eriäville teilleen perustaen omia kirkkojaan ja käyttäessään Jeesuksen petollista opetusta.

"jätätte minut yksin" - koska hän kuoli.

"Isä on minun kanssani" - tässä tapauksessa ei ole tiedossa eikä pysty määrittelemään kuka on tämä "isä", johon Jeesus viittaa.

  Keitä ovat "pienimmät"? Lukekaamme:

"Älkää luulko, että minä olen tullut lakia tai profeettoja kumoamaan; en minä ole tullut kumoamaan, vaan täyttämään. Sillä totisesti minä sanon teille: kunnes taivas ja maa katoavat, ei laista katoa pieninkään kirjain, ei ainoakaan piirto, ennen kuin kaikki on tapahtunut. Sen tähden, joka purkaa yhdenkään näistä pienimmistä käskyistä ja sillä tavalla opettaa ihmisiä, se pitää pienimmäksi taivasten valtakunnassa kutsuttaman; mutta joka niitä noudattaa ja niin opettaa, se pitää kutsuttaman suureksi taivasten valtakunnassa."

Matteus 5:17-19

 

  Ne, jotka "rikkovat" käskyjä ja "opettavat muita tekemään samoin", heitä kutsutaan vähäisimmiksi tai "pienimmiksi".

  Kuka oli se, joka "rikkoi" Jumalan Käskyjä ensimmäiseksi?

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky. Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'. Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:34-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question: "Teacher, which is the greatest commandment in the Law?" Jesus replied: " 'Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind.' This is the first and greatest commandment. And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:34-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuultuaan, että Jeesus oli hiljentänyt Saddukealaiset, Fariseukset kokoontuivat yhteen. Yksi heistä, erikoismies Lain Käskyjen tuntemisessa, koetteli häntä tällä kysymyksellä: "Opettaja, mikä on Lain suurin Käsky?" Jeesus vastasi: "Rakasta Herraa sinun Jumalaasi koko sydämestäsi ja kaikella sielullasi ja kaikella mielelläsi. Tämä on ensimmäinen ja suurin käsky. Ja toinen on tämä: Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi. Kaikki Laki ja Profeetat riippuvat näissä kahdessa käskyssä." Matteus 22:34-40

 

  Jeesus on ensimmäinen, joka rikkoi Jumalan Käskyjä, kun hän vaihtoi ne kahteen uuteen.

 

  Mikä on kaikkein pahinta, niin apostolit ja uskonnot ovat tehneet näistä kahdesta Jeesuksen käskystä opetuksensa tukijalan ja perustan.

 

  Keitä ovat "pienimmät"? Heitä ovat uskonnot, jotka ovat käyttäneet valheellista opetusta ja ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

  Uskonnot ovat pienimmät; Jumalan viha on suuri näitä ihmisiä kohtaan, koska he jatkavat Jeesuksen ja apostolien vääristelevän ja harhaan johtavan opetuksen levittämistä. Sen jälkeen kun heidät on paljastettu, mitä tulee tapahtumaan?

 

"Ja näin on käyvä koko maassa, sanoo Herra: kaksi osaa siitä hävitetään ja saa surmansa, mutta kolmas osa siitä jää jäljelle." Sakarja 13:8

 

  Uskonnot tuhotaan, ketkä jäävät jäljelle?


Jumalan, jäljelle jääneiden rippeet

  Luemme heistä…

 

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

"He huutavat avuksi minun nimeäni" - Maestro Evangelista sanoo, vain ne, jotka huutavat avukseen Jumalaa Hänen Oikealla Nimellään, katsotaan kuuluvan Jumalan kansaan/ihmisiin.

 

  Tämän tosiasian edessä, me voimme todeta, että Israelin kansa, tämän päivän juutalaiset, eivät ole tosi Jumalan ihmisiä, koska he eivät tiedä Jumalan Nimeä!


  Tehtävä, joka Jeesuksella oli, eli ilmoittaa Jumalan Nimi hänen kansalleen, ei koskaan täyttynyt.

 

  Onko se aivan totta? Kuka kantaa Jumalan Nimeä?

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words
of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens
no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian kirkon enkelille kirjoita: Nämä ovat hänen sanat, joka on pyhä ja tosi, jolla on hallussaan Daavidin avain. Minkä hän avaa, yksikään ei sitä sulje, ja minkä hän sulkee, ei yksikään avaa." Ilmestyskirja 3:7

 

"pyhä ja tosi" - tämä on Jumalan profeetta tai sanansaattaja

 

"Daavidin avain" - profeetta vapauttaa tai paljastaa Jumalan profetiat Pyhästä Raamatusta, siten että maailman ihmiset ymmärtävät profetioiden tarkoitukset.

 

  Hän ei ole Daavidin "huoneen" verilinjaa, Salomo viittasi häneen sanalla "Muukalainen"

(1. Kun. 8:41-43)".

 

  Se kenellä on hallussaan "Daavidin avain", on elintärkeä Jumalan Nimen julkistamisessa.

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

"avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea" - yksikään ihminen ei voi osoittaa hänen julistamaansa opetusta vääräksi, sillä se tulee Jumalalta.

 

"on sinun voimasi vähäinen" - hänellä on rohkeutta ja voimaa kohdata Jumalan antama tehtävä.

"olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt" - Maestro Evangelista on seurannut Jumalan kutsua, eikä ole kieltänyt Jumalan Nimeä.

 

  Miten on juutalaisen kansan kohdalla, joka vaatii olevansa Jumalan "valittu kansa"?

  Mitä Jumalalla on sanottavaa heidän vaatimukseensa?

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat (ovat valehtelijoita); katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan." Ilmestyskirja 3:9

 

  On selkeää, että juutalaiset eivät enää ole Jumalan kansa, eivätkä he tunne Jumalan Nimiä. He käyttävät ainoastaan sanaa "Hashem", kun viittaavat Jumalaan. Se ei ole Jumalan Nimi.

  Juutalaiset tunnustavat Maestro Eraño Evangelistan (profeetan) - AINOAN ihmisen, jolla on hallussaan Daavidin Avain. Kuuntele Sanomaa, kun hän paljastaa heille Jumalan Suuren Nimen ja johdattaa heidät takaisin Jumalan tykö. Jos he eivät kuuntele ja ota vaaria hänen kutsustaan, he tulevat olemaan ikuisesti hylättyjä, kuten on tänä päivänä, he kokevat maassaan jatkuvaa sotaa.

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

  Jumala tulee koettelemaan kaikki ihmisiä ja elämä maapallolla tulee olemaan raskaimmassa pisteessä: Sotia, nälänhätää, katastrofeja, vitsauksia, köyhyyttä ja puutetta sekä ilmastonmuutos, joka on meneillään jo joka puolella maailmaa. Maiden ja ihmisiä ja johtajia tullaan nöyryyttämään Jumalan taholta. Tärkein opetus tästä on, että me olemme tietoisia ja varuillamme tästä asiasta, kun se tulee. Mitä tapahtuu seuraavaksi?

"Minä tulen pian; pidä (kiinni siitä), mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi."

Ilmestyskirja 3:11

 

  Uskonnot usein tulkitsevat tämän väärin, luulevat sen tarkoittavan Jeesuksen toista tulemista. Onko hän todella tulossa?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Jumala on tulossa, ei Jeesus. Maestro Eraño Evangelista todistaa, että uskontojen väitteet koskien Jeesusta on valheellisia.

 

  Onko varmasti totta, että se, joka on tulossa, on Jumala?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". Ilmestyskirja 4:8

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Each of the four living creatures had six wings and was covered with eyes
all around, even under his wings. Day and night they never stop saying:
"Holy, holy, holy is the Lord God Almighty, who was, and is, and is to come".
Revelation 4:8 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jokaisella neljästä olennosta oli kuusi siipeä ja ne olivat kauttaaltaan täynnä silmiä, jopa niiden siipien alapinnoilla. Päivin ja öin ne eivät koskaan lakanneet sanomasta: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala Kaikkivaltias, joka oli, ja on, ja on tuleva." Ilmestyskirja 4:8

 

  On todella Jumala, Kaikkivaltias, Hän on tulossa!

  Tuleeko tämä profetia toteutumaan/täyttymään?

"Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi." Sakarja 14:9

 

"Sinä päivänä" se tapahtuu varmasti.

 

  Lukekaamme Jumalan profeetan tai sanansaattajan tulosta:

 

"Katso, minä lähetän sanansaattajani, ja hän on valmistava tien minun
eteeni. Ja äkisti on tuleva temppeliinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot
." Malakia 3:1

 

"Minä lähetän sanansaattajani" - Tämä on selkeää, Jumala on antanut vahvistuksensa tulevasta profeetasta, jonka Hän lupasi Moosekselle (5. Moos.18:18-19).

 

"liiton enkeli" - ilman, että tietää Jumalan Nimeä, yksikään laki tai käsky, joka on jommankumman sopijapuolen allekirjoittamaton, ei ole sitova.

  Me olemme onnellisessa asemassa, että Jumalan Nimi julkaistaan meidän aikanamme Jumalan sanansaattajan tai "muukalaisen" toimesta, kuten on profetoitu Pyhässä Raamatussa, Jumalan Sanassa.

 

  Mikä on merkkinä siitä, että Jumalan "Profeetta" on meidän keskuudessamme?

 

"Mutta kuka kestää hänen tulemisensa päivän, ja kuka voi pysyä, kun hän ilmestyy? Sillä hän on niin kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua." Malakia 3:2

 

  Pane merkille, että Maestro Eraño Evangelista ei ole opiskellut Pyhää Raamattua. Kun hän antaa selvennyksen sen profetioista ja niihin kirjoitetuista sanonnoista, niin ne ovat helposti kaikkien ymmärrettävissä. Ihmiset, jotka ovat kuulleet ja lukeneet hänen opetustaan, eivät kykene kumoamaan niitä. Se on merkkinä, että hänen opetuksensa on todellakin Jumalalta.

 

"kuin kultasepän tuli ja niin kuin pesijäin saippua" - ensimmäistä kertaa me nyt ymmärrämme, miksi hänet verrataan myös tuollaiseen, lukekaamme lisää:

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: "Se on minun kansani", ja se sanoo: "Herra, minun Jumalani". Sakarja 13:9

 

  Ne jotka kuuntelevat ja lukevat "Profeetan" ilmestykset, tietävät Toden ja Suuren Jumalan Nimen. He ovat niitä, jotka puhdistetaan niin kuin tulella. He ovat myös ihmisiä, jotka huutavat avukseen Jumalan Nimeä ja Jumala tunnustaa heidät Hänen Kansakseen/Ihmisikseen.

  Tämä profeetta on mies, joka kantaa Jumalan Nimeä. Kun me kuuntelemme hänen opetuksiaan, joita Jumala hänelle antaa, niin me lopulta tulemme täyteen ja lopulliseen ymmärrykseen Yhdestä ja Ainoasta Jumalan Nimestä.

  Mitä Profeetta tulee tekemään?

"Ja hän istuu ja sulattaa ja puhdistaa hopean, hän puhdistaa Leevin pojat, saa ne puhtaiksi kuin kullan ja hopean ja sitten he tuovat Herralle uhrilahjoja vanhurskaudessa."

Malakia 3:3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

He will sit as a refiner and purifier of silver; he will purify the Levites and refine them like gold and silver. T hen the LORD will have men, who will bring offerings in righteousness,
Malachi 3:3 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän istuu kuin hopean puhdistaja ja jalostaja; Hän puhdistaa Leeviläiset ja jalostaa/rikastaa heidät kuin kullan ja hopean. Sitten HERRALLA on miehiä, jotka tuovat uhrilahjoja oikeamielisyydessä," Malakia 3:3

 

"Hän puhdistaa Leeviläiset" - Profeetta löytää ihmiset, jotka avustavat häntä tehtävässään levittää Jumalan opetuksia, niin kun ne on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Se tarkoittaa, että Jumalan Moosekselle lupaama profeetta on yksi ja ainoa koko maailmalle ennalta lähetetty profeetta. Vain Maestro Eraño Evangelistan kautta me olemme voineet nähdä ja oppia tuntemaan Pyhässä Raamatussa olevien profetioiden tarkoitukset. Hän on ainoa, jolle Jumala on antanut lupauksensa.

 

  Kun jotkut eivät välitä tai vähättelevät profeettaa, mitä Jumala sanoo heille?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

  Siitä syystä, että profeetan sanoma on Jumalalta, eikä hänen omaansa.

 

  Miten on Jeesuksen suhteen, kenellä on auktoriteetti antaa todistus hänestä? Hänen apostoleillaan ja oppillaillaan? Uskonnoilla? Kenellä?

 

  Luemme mitä Jeesuksella on asiasta sanottavaa:


"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Luukas 24:44

 

  Jeesus sanoi aikaisemmin, että meidän pitäisi lukea hänestä Mooseksen Laista, jotta saisimme selville vahvistiko Jeesus täysin edelliset sanomansa sanat.

 

"profeetoissa" - Jeesus oli profetoitu, ennalta kerrottu profetoiden kautta. Hänen tehtävänsä oli tulla täyttämään kansaansa koskevat profetiat Pyhästä Raamatusta.

 Daavidin "psalmeissa", hän oli myös profeetta - tästä kirjasta me voimme nyt viimein oppia ja saada ymmärryksen täyttyivätkö profetiat Jeesuksessa, ja olemmeko saaneet osaksemme "siunaukseen vai kiroukseen".

  Maestro Evangelista sanoo: Oppiaksemme tuntemaan Jeesuksen todellisen luonteen, meidän tulisi kuunnella tai lukea ainoastaan profeettojen sanoja, jotka ovat kirjoitetut Pyhään Raamattuun. Miksi hänestä piti antaa todistus profeettojen kautta, jos hän kerran oli itse profeetta? Se tarkoittaisi, että Jeesus ei ollut ensinkään profeetta.

 

  Jälleen, Maestro Evangelista sanoo, että Jeesus on ainoastaan Daavidin poika, hän ei ole profeetta, ja hänet oli lähetetty ainoastaan yhtä erityistä tehtävää varten:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Sam. 7:12

 

  Tämän lupauksen Jumala antoi Daavidille; jälkeläinen tulee hänen omasta verilinjastaan. Mikä tulee olemaan jälkeläisen tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Sam. 7:13

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni" - "huone", jossa on Jumalan Nimi. Hänen tehtävänsä on johdattaa kansansa takaisin Jumalan tykö, näyttämällä heille huone/talo/temppeli, jossa on Jumalan Nimi. Mikäli hän onnistuu tehtävässään, niin Jumala nostaa Israelin kansaan rasittavan kirouksen pois. Hän olisi ansainnut kunnioitusta ja tunnustusta.

 

  Me tiedämme, että poika, joka lähti Daavidin ruumiista oli Salomo, mutta vaikka huone tuli rakennettua, niin Jumalan Nimi pysyi tuntemattomana kansansa keskuudessa, aikana (1.Kun.1-13). Jeesus tuli jatkamaan tehtävää tehdä hänen kansana tuntemaan Jumalan Nimi.

 

  Jos Salomo olisi onnistunut, hänet olisi nostettu kunniaan Jumalan taholta:


"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani…" 2. Sam. 7:14

 

  Apostolit ja uskonnot, jotka ovat heitä seuranneet, ovat vääristäneet Jeesuksen todellisen luonnon. Kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, Jeesus on todellisuudessa Daavidin jälkeläinen. Jeesus on vain ihminen ja jos hän oli onnistunut tehtävässään, niin Jumala antaisi hänelle Daavidin kruunun sekä valtaistuimen ja hän tulisi hallitsemaan kansaansa (Israel) sekä tulisi kunniamainintana tai tittelinä kutsutuksi "Jumalan pojaksi". Siis siitä huolimatta, että hän on vain ihminen ja Daavidin jälkeläinen.

 

Jos hän epäonnistuu tehtävässään, mikä ovat seuraamukset?

 

"niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään;" 2. Sam. 7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


When he does wrong, I will punish him with the rod of men,
with floggings inflicted by men. II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Sam. 7:14

 

  On yleisesti tunnettua, että Jeesus pieksettiin ja ruoskittiin ihmisten toimesta, aivan kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun (Matteus 27:25-26). Ei ole mitään syytä kiistää, ettei Jeesus olisi tehnyt tai menetellyt "väärin".

 

  Kun me menemme eteenpäin, me tulemme tunteman ketkä seisovat profeettojen ja Jeesuksen apostolien opetusten välissä. Meidän täytyy tietää tämä, jotta me kykenemme ymmärtämään, mikä ryhmä kertoo totuuden ja mikä ryhmä pettää meitä/johtaa harhaan.

 

  Maestro Evangelista sanoo: Jumala haluaa meidän näkevän asian molemmat puolet, kun puhutaan opetuksista Jumalasta Pyhässä Raamatussa. Kuinka voit sanoa jonkin opetuksen olevan totta, kun et ole nähnyt siinä olevaa valhetta? Pyhässä Raamatussa, meidän pitää pystyä arvioimaan ja erottamaan Jumalan tosi opetus valheellisesta opetuksesta. Me tiedämme, että jos me todella tottelemme Todellista ja Yhtä Jumalaa, niin me voimme olla varmoja, että saamme vastaanottaa siunauksen. Kuinka me voimme olla varmoja, että Jumala on johdonmukainen Hänen käskyssään/säädöksessään koskien "siunausta ja kirousta"?

  Me voimme rehellisesti kysyä itseltämme, nautimmeko me elämästämme tässä maailmassa tänä päivänä? Emmekö me ole rasittuneita tai hälytyksen alaisina katastrofien, tuhojen ja taloudellisten vastoinkäymisten vuoksi jokapäiväisessä elämässämme? Maailmassa tapahtuu jatkuvasti sotia, vitsauksia ja tauteja. Voitko yhä löytää jonkin maan, joka ei olisi kärsinyt jostain tällaisesta viime aikoina? Jos näet jonkin maan, joka yhä nauttii tasapainoisesta elämästä, ei ole ongelmia, eikä siellä koeta tuhoja eikä minkään muotoista vastoinkäymistä, niin siinä tapauksessa voidaan sanoa sen maan olevan siunattu ja sen palvoma Jumala on tosi Jumala.

  Mutta me emme näe sen kaltaista maata nykymaailmassa, siten maailma on todella kirottu. Meidän täytyy myös olla muistutettuja tapahtumista ja ihmisistä, joista on kirjoitettu Pyhään Raamattuun:

 

  Vanhassa Testamentissa, Jumalan ihmiset/kansa yhdessä profeettojen kanssa pelastuivat, esimerkiksi:

 

·         Loot, pelastui Sodoman kaupungin tuholta

·         Nooa, tulvalta

·         Daniel, Leijonien luolasta

·         Daavid, keskeltä kuningaskuntaansa ympäröiviltä vihollisilta

·         Joona, Suuren Kalan otteesta

 

  Nämä ovat muutamia Jumalan miehiä ja profeettoja, jotka tottelivat Häntä läpi heidän tehtäviensä. Jumala pelasti ja antoi heidän elää heidän elämäänsä täyteen määrään. Tämä on Jumalan palkinto heille, siunattu elämä.

 

  Mitä tapahtui niille ihmisille, jotka seurasivat ja tottelivat Jeesusta - hänen apostolinsa Uudessa Testamentissa, uskovat ja seuraajat halki sen jälkeisen historian?

 

·         aloitamme Jeesuksesta itsestään, hänet telotettiin elämänsä parhaimpina päivinään

·         hänen apostolinsa ja seuraajansa, kaikki tapettiin tai murhattiin

·         marttyyrit, jotka antoivat elämänsä Jeesuksen edestä, kaikki kuolivat kauhealla tavalla

·         ja muut, aina alusta alkaen; he kohtasivat väkivaltaisen kuoleman

 

  He kaikki kuolivat ennen aikojaan: kuolema telotuksella, murha ja vainot.

  Kuinka sinä voit sanoa, että he olivat siunattuja, kun he eivät saaneet elää elämäänsä täyteen?

 

  Apostolit saivat meidät uskomaan, että uhraamalla oman elämämme Jeesuksen edestä on siunaus. Me olemme lukeneet Jumalan säätämät asiat; vain tottelemalla Jumalaa ja Hänen Käskyjään me voimme vastaanottaa siunauksen.

  Tarkoittaako se, että Jumala Vanhassa Testamentissa on erilainen kuin Jumala Uudessa Testamentissa? Meidän tulisi ymmärtää, että Jumala on johdonmukainen Hänen säätämänsä "siunauksen ja kirouksen" suhteen. Hän on antanut esimerkkejä Pyhässä Raamatussa, niin että me tietäisimme, kuinka me voimme vastaanottaa siunauksen, emmekä kirousta.

  Uskonnot opettavat meille, että olipa elämämme hyvää tai pahaa, niin heidän mukaansa "se on Jumalan tahto". Maestro Eraño Evangelista sanoo, ettei meidän tule enää ajatella sillä tavalla. Me teemme itse oman elämämme, olipa se hyvää tai pahaa, itse sen olemme saaneet aikaan.  Jumala on jo vihainen, että me syytämme Häntä oman elämämme tilasta.

  Jotta paljastaisimme uskontojen käyttämän petoksen tavan ihmisiin, niin me asetamme toiselle puolelle Jumalan Sanan, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun ja toiselle puolelle uskontojen opetukset, niin että me voimme selkeäsi ymmärtää ovatko uskonnot Jumalan kanssa yhtä vai eivät:

  Jumala sanoi Profeettansa kautta Jesajan kirjassa Pyhässä Raamatussa:

 

"Minä, minä olen Herra, eikä ole muuta pelastajaa, kuin minä. Minä olen ilmoittanut, olen pelastanut ja julistanut, eikä ollut vierasta jumalaa teidän keskuudessanne. Te olette minun todistajani, sanoo Herra, ja minä olen Jumala." Jesaja 43:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I, even I, am the LORD, and apart from me there is no savior.
I have revealed and saved and proclaimed - I, and not some
foreign god among you. You are my witnesses", declares the LORD, "that I am God".
Isaiah 43:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä, yhä Minä, olen HERRA, eikä minun lisäkseni ole muuta pelastajaa. Minä olen paljastanut ja pelastanut ja julistanut - Minä, ei mikään vieras jumala teidän keskuudestanne. Te olette minun todistajiani, julistaa HERRA, "että Minä olen Jumala". Jesaja 43:11

 

  Herra, ei kukaan muu, Jumala on ainoa Pelastaja. Hän on tehnyt itsensä tunnetuksi.

 

  Maestro Eraño Evangelista sanoo, että meidän pitäisi tunnustaa vain Jumala, ei ketään muuta. Tämä on totuus!

 

  Jotta kirous loppuisi yltämme, meidän täytyy tunnustaa Jumala ja palata Hänen tykönsä.

 

  Miten on uskontojen tekemien vääristymien suhteen?

 

  Uskonnot ovat sanoneet, että:

 

"odottaessamme autuaallisen toivon täyttymistä ja suuren Jumalan ja Vapahtajamme Kristuksen Jeesuksen kirkkauden ilmestymistä," Tiitus 2:13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

while we wait for the blessed hope - the glorious
appearing of our great God and Savior, Jesus Christ,
Titus 2:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

 "Odottaessamme siunattua toivoa - meidän suuren Jumalamme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen loisteliasta ilmestymistä." Tiitus 2:13

 

"suuren Jumalamme ja Pelastajamme Jeesuksen Kristuksen" - uskonnot ovat lukeneet ja saarnanneet apostolien opetuksia, niiden, jotka eivät ole Jumalan lähettämiä. Siten, kun uskoimme heidän opetuksiaan, Jumala kirosi myös meidät.

 

"meidän suuren Jumalamme ja Pelastajamme" - Tämä on täysin vastakohta Jumalan Sanalle. Kenen sinä uskot olevan pelastajasi, Jumala vai Jeesus? Kuten apostolit ovat sanoneet vai kuten Jumalan profeetat ovat sanoneet?


  Tämä on se opetus, joka ohjaa heitä harhaan, pettää. Niin kauan kuin ihmiset uskovat apostolien ja uskontojen opetuksiin Uudessa Testamentissa, Jumalan kirous ei lopu koskaan.


  Ja näyttääksemme toisen esimerkin:

  Jumala puhui Pyhässä Raamatussa Profeettansa kautta:

 

"Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman." Jesaja 45:22-23

 

  Jumala on meidän ainoa Pelastajamme.

 

  Mitä Jeesuksen apostolit myös saarnasivat hänestä? Uskonnot sanoivat että:

 

"niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistuman, sekä niitten, jotka taivaissa ovat, että niitten, jotka maan päällä ovat, ja niitten, jotka maan alla ovat," Fil. 2:10

 

  Aina tähän päivään asti uskonnot jatkavat tuon saarnaamista. Onko aivan totta, että jokaisen polven on notkistuttava Jeesuksen nimessä? Tuo on Jumalan pilkkaa!

  Tämä on ollut toinen meitä pettävä opetus, ja Jumala kirosi meitä vielä lisää.

  Ensimmäinen kerta kanteen vuosituhanteen, kun Jumalan tosi Sana on nyt ilmoitettu maailman ihmisille ja olemme oppineet, että uskonnot eivät ole Jumalan lähettämiä. He ovat vaihtaneet tilalle väärän jumalan, kun he saarnaavat Pyhästä Raamatusta.

 

  Petos muodostuu sanontaan; mikä on totta alussa, mutta päättyy valheeseen, et heti kykene näkemään niiden eroa.

  Maestro Eraño Evangelista sanoo: Siunaus ja Kirous on annettu uudelleen Ilmestyskirjassa, jonka pitäisi saada sinut käsittämään, että me olemme todella kääntäneet selkämme Jumalalle.

 

"Minä todistan jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

"Jos joku panee niihin jotakin lisää," - Kun apostolit ja uskonnot ovat lisänneet opetuksiin, että Jeesus on jumalan ja pelastaja, niin ei ole epäilystäkään, etteikö Pyhän Raamatun Tosiin Opetuksiin ole todellakin lisätty ja lisäksi vääristelty; siten olemme saaneet vitsauksia ja katastrofeja.

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

"jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista" - todellakin uskonnot ovat poistaneet opetuksia Pyhästä Raamatusta, eivätkä ole opettaneet niitä ihmisille. Siitä johtuen aina meidän nykyhetkeemme asti, me emme saavuta kestävää rauhaa maailmassa olevien ongelmien keskelle. Me emme voi palata Eedenin Puutarhaan.

 

"elämän puuhun" - Maestro Evangelista sanoo, että kyseessä ei ole fyysinen puu tai lupaus kuolemattomuudesta, jota uskonnot ovat etsineet; se on symbolinen kuvaus rauhan tilasta ja yltäkylläisestä elämästä - Hyvästä Elämästä - jonka me saamme, kun palaamme Jumalan tykö.

 

"pyhään kaupunkiin" - Maestro Evangelista paljastaa meille myöhemmin opetuksissaan, kuinka me kykenemme tunnistamaan onko kyseessä edelleen vanha Jerusalem.

 

  Ne vitsaukset, joista Jumala puhui, onko niistä mainittu aikaisemmin Pyhässä Raamatussa?


"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut."

5. Moos. 28:58-61

 

  Jumala sanoo, että ne tapahtumat, jotka tapahtuivat jo Mooseksen aikana Egyptissä tulevat tapahtumaan uudelleen, erityisesti tautien leviäminen ympäri maailman. Uskonnot eivät ole tietoisia tästä. Vai ovatko he liian kiireisiä levittäessään heidän vääristeltyä opetustaan? Mieti uudestaan.

 

"kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa" - Sairaudet (tai vitsaukset), joita me kohtaamme tämän päivän elämässä; AIDS - HIV, Ebola, SARS, Lintuinfluenssavirus - H5N1, hullunlehmän tauti, FDM ja väkivaltaisia myrskyjä sekä musertavia maanjäristyksiä/tsunameja, joita ei tunnettu Mooseksen aikana.                     

 

  Nyt kun me alamme olla ylikuormitettuja näillä jatkuvilla kirouksilla tai "vitsauksilla", niin kysymys kuuluu: Kuka lisäsi jotain Jumalan opetuksiin? Sinä tiedät vastauksen.

  Tämä kirja paljastaa syyn, miksi me emme koskaan ole oppineet tunteman tosi Jumalaa ja petoksen todellista luonnetta, jota uskonnot ovat käyttäneet kertoessaan meille palvontakohteeksi muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Jotta me tietäisimme ja täysin ymmärtäisimme Jumalaa, meidän täytyy tietää Hänen Nimensä. Tämä varmentaa meille, että palvomamme jumala on todella Yksi ja Tosi Jumala. Me voimme valita kahden välillä: Jos me seuraamme Jumalaa - siunaus, ja jos me emme tottele Jumalaa vaan menemme toisten jumalien perässä, joita emme tunne - kirous.

  Maailman ihmiset eivät huomioi, että katastrofit, sodat ja vitsaukset käyvät hetki hetkeltä voimakkaammiksi, tämä on kirous. Valinta on meidän. Me emme voi syyttää Jumalaa meidän epäonnestamme - koska me olemme seuranneet uskontoja, jotka ovat saaneet meidät uskomaan opetuksiin, jotka ovat johtaneet kiroukseen.


  Tämä on lopullinen ilmestys Jumalalta. Hänen Profeettansa kautta, Maestro Eraño Evangelista, hän on paljastanut uskontojen todelliset luonteenpiirteet tai tunnusmerkit, että he eivät ole Jumalasta. He ovat niitä, jotka ovat ohjanneet ihmisiä harhaan ja pettäneet maailmaa läpi vuosituhansien. On vain nyt meidän sukupolvemme aikana, Maestro Eraño Evangelistan opetusten kautta, kun petos on paljastettu.

 

  Oppikaamme tuntemaan todellinen Jeesus, kuten hänestä on kirjoitettu Pyhässä Raamatussa. Me tulemme oppimaan, opettavatko uskonnot totuudenmukaisesti Jumalasta.


 

Jumalan käskyt