KUINKA IHMINEN VOI SAADA TODELLISTA VIISAUTTA JA YMMÄRRYSTÄ RAAMATTUUN KIRJOITETUSTA JUMALAN SANASTA? 27.2.2014

 

  Uskontojen oppineet ja tutkijat ovat kirjoittaneet monia kirjoja ja artikkeleita siitä, kuinka ihminen voi saavuttaa aidon ymmärryksen Jumalan sanaa koskien, ja kuitenkin lopussa ihmiset ovat yhä tilanteessa, että he etsivät totuutta koskien Jumalaa.

  Kuinka me voimme saada tarkan tiedon ja tuntemuksen Jumalasta, joka todella on lähtöisin elävältä Jumalalta? Kuinka me saavutamme sen kaltaista viisautta Jumalasta, joka ei ole vain ainoastaan meidän oman ajattelumme tulosta tai uskomusta, vaan todellisuutta Jumalasta ja Hänen sanastaan Raamatussa?

  Saadaksemme vastauksen tuollaiseen kysymykseen, meidän ei tarvitse sitä kaukaa hakea - kuunnelkaamme mitä Jumalan mies puhui aikaisemmin asiasta, kuinka me voimme saada arvostelukykyä koskien Jumalaa ja kuinka me voimme todella sanoa ylistävämme aitoa Jumalaa. Tuo mies on Kuningas Salomo. Lukekaamme mitä hän on kirjoittanut:

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

"Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin" - Kuningas Salomo varoitti meitä aikaisemmin, että monia kirjoja tullaan kirjoittamaan Jumalasta. Ja on totta, että monia lukumateriaaleja on julkaistu koskien Jumalaa halki historia ja kuitenkin lopulta, ihmiset ovat vain väsyttäneet tai turhauttaneet itsensä tuolla kaikella.

  Että emme väsyttäisi tai kyllästyttäisi itseämme meidän etsiskelyissämme toden ymmärryksen saamiseksi Jumalasta - mitä kirjaa meidän tulisi ainoastaan lukea tunteaksemme Jumalan?

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16  

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Look in the scroll of the LORD and read: None of these will be missing, not one will lack her mate. For it is his mouth that has given the order, and his Spirit will gather

them together" Isaiah 34:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Etsikää HERRAN kirjasta ja lukekaa: Yhtäkään ei ole näistä puuttuva, yksikään näistä ei ole kumppaniaan kaipaava. Sillä se on Hänen suunsa, joka on käskyn antanut, ja Hänen Henkensä tulee kokoamaan heidät yhteen." Jesaja 34:16

  Koskien Jumalaa, meidän tulee lukea ainoastaan Jumalan sanaa, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

  Miksi meidän tulisi lukea totuudesta, joka on kirjoitettu Raamattuun koskien Jumalaa?

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Surely the Sovereign Lord does nothing without revealing his plan to his servants the prophets."Amos 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Varmasti, Ylivertainen Herra ei tee mitään, paljastamatta Hänen suunnitelmaansa Hänen palvelijoilleen profeetoille." Aamos 3:7

  Syy minkä takia meidän tulee lukea ainoastaan Raamatusta koskien Jumalaa, on siitä syystä, että ainoastaan profeetat ovat ne, joille Jumala on ilmoittanut Hänen totuutensa, niin että me voimme todella tuntea Jumalan.

  Millä tavalla Jumala puhuu Hänen profeetoilleen?

"Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta." Hoosea 12:10

  Jumala puhuu heille tällä tavoin: Esimerkki siitä, kuinka Jumala puhui Kuningas Salomolle on seuraavassa:

"Gibeonissa HERRA ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: Ano, mitä (vain) tahdot, että minä sinulle antaisin." 1. Kun. 3:5

  Mitä Kuningas Salomo vastasi Jumalalle?

"Salomo vastasi: "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, minun isälleni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä vilpittömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt hänelle tämän suuren laupeuden ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa, niin kuin on laita tänä päivänä. Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla. Ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?" Herralle oli otollista, että Salomo tätä anoi." 1. Kun. 3:6-9

 

 Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

  

"Solomon answered, "You have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. "Now, O LORD my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant

is here among the people you have chosen, a great people, too numerous to count

or number. So give your servant a discerning heart to govern your people and to distinguish between right and wrong. For who is able to govern this great people

of yours?"I Kings 3:6-9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Salomon vastasi, "Sinä olet osoittanut suurta ystävällisyyttä Sinun palvelijaasi, minun isääni Daavidia kohtaan, koska hän oli uskollinen Sinulle ja sydämeltään oikeamielinen sekä  suoraselkäinen. Sinä olet jatkanut tätä ystävällisyyttäsi hänelle ja olet antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellaan tänä päivänä. "Nyt, OI HERRA minun Jumalani, Sinä olet saattanut Sinun palvelijasi kuninkaaksi isäni Daavidin sijaan. Mutta minä olen vain pieni lapsi, enkä tiedä kuinka hoitaa tehtäviäni/velvollisuuksiani. Sinun palvelijasi on täällä Sinun valitsemasi kansan keskellä, hieno kansa, liian lukuisa laskea tai lukea lukuina. Niin anna siis palvelijallesi arvioiva sydän hallitsemaan kansaasi ja kyvyn erottaa oikea ja väärä. Sillä kuka on kykenevä hallinnoimaan tätä Sinun suurta kansaasi?" 1. Kun. 3:6-9

  Mikä oli Jumalan vastaus Kuningas Salomon pyyntöön?

"Herralle oli otollista (tyytyväinen), että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle: Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on (ja heille lakia lukeaksesi), niin katso, minä teen, niin kuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi." 1. Kun. 3:10-12

"minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi" - Jumala myönsi hänelle pyyntönsä mukaisesti. Tämän seurauksena hän sai auktoriteetin kertoa sen, minkä Jumala oli hänelle ilmoittanut. Siten ollen kaiken sen minkä hän puhuu siitä, kuinka voi tuntea totuuden Jumalasta on erittäin luotettavaa ja meidän tulisi siihen myös vedota.

  Palaamme takaisin:

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

  On kirjoitettu, että liika tutkiminen ja opiskelu koskien Jumalan sanaa tekee meidät väsyneeksi tai kyllästyneeksi. Me tulemme oppimaan myöhemmin, miksi Kuningas Salomo varoitti meitä, ettemme tutkisi Jumalan sanaa liiaksi.

  Mitä meidän tulisi ymmärtää, jotta huomaisimme tai ymmärtäisimme totuuden Jumalasta?

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

  Asia on aivan selkeä, Kuningas Salomo sanoi että ihmisen velvollisuus on Pelätä Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä, siten ollen me voimme ymmärtää, että meidän ei tarvitse kuulua yhteen uskonnolliseen lahkoon ja antaa mitä tahansa lahjaa tai kymmenystä tai uhrausta, sanoaksemme olevamme todella Jumalan kanssa.

  Kuinka me tiedämme, että Kuningas Salomo oli oikeassa sanoessaan, että velvollisuutemme Jumalaa kohtaan on pelätä Häntä ja pitää tai noudattaa Hänen käskyjään?

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne.!" 5. Moos. 11:26-28

  Tässä profeetta Mooses puhuu Jumalan puolesta tai toimii Hänen puhemiehenään. Valinta on määritelty ehdoksi vastaanotammeko Jumalalta siunauksen kun TOTTELEMME Hänen käskyjään vai kirouksen, jos me olemme tottelemattomia ja seuraamme muita jumalia, joita emme ole koskaan tunteneet.

  Siten ollen Kuningas Salomo oli johdonmukainen siinä, mitä hän oli kirjoittanut Jumalasta - että meidän velvollisuutemme on pelätä Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä, sillä Jumalan säädös tai käsky on aina elossa oleva, valmiina myöntämään jokaiselle henkilölle ansaitusti, perustuen siihen mitä hän tulee tekemään, siunauksen jos tottelee, kirouksen jos ei tottele.

  Kyseistä käskyä seuraten, me voimme ymmärtää, että Jumala antoi meille vapaan tahdon. Hän ei kontrolloi tai valvo yksilöihmisen valitsemaa ja tämän haluamaa elämäntietä. Aivan kuten oli Adamin suhteen, Jumala antoi hänelle mahdollisuuden, kun Hän esitteli Hänen lakinsa olemasta syömättä kielletystä puusta hedelmää tai muuten hän kuolisi (1. Moos. 2:16-17). Jumala antoi myös meille säädöksen, mikäli me seuraamme Jumalan käskyjä - siunauksen, ja jos me emme seuraa ja menemme muiden jumalien perässä, joita emme ole tunteneet - niin me eläisimme Hänen kirouksensa alaisina. Valinta on yksinomaan meidän.

  Ovatko uskonnot koskaan kertoneet maailman ihmisille tästä toimintaohjeesta Jumalalta? Eivät ole!

  Itse asiassa nämä uskonnot - instituutiot, joita ihmiset pitävät auktoriteetteina kun kyseessä on Jumala, sen sijaan että he toisivat selkeyttä asiaan, he tuovat lisää hämmennystä ja sekaannusta sekä jakavat ihmisiä olemaan erimieltä ja konfliktissa toistensa kanssa, sen suhteen mitä he puhuvat Jumalasta. He saavat toiset ihmiset syyttämään Jumalaa ja jopa epäilemään Hänen olemassaoloaan.

  Nyt kun me olemme tietoisia tuosta Jumalan säädöksestä, niin me emme voi syyttää Jumalaa meidän epäonnistumisistamme tai vastoinkäymisistämme. Ja kuitenkin olipa elämämme hyvää tai pahaa, niin uskonnot sanovat sen olevan "Jumalan tahto" tai "Jumala kontrolloi elämäämme". Meidän ei tulisi enää ajatella sillä tavoin. Me olemme tehneet itse elämämme, jos se on hyvää, olemme sen itse tehneet. Jos se on pahaa, olemme sen itse tehneet sellaiseksi.

  Sanotun säädöksen seurauksena meidän tulee nyt ymmärtää, että aito syy sille, miksi me kärsimme näistä kirouksista - näistä toistuvista tuhoista, sodista ja väkivallasta, niin ne eivät johdu siitä, että Jumalaa ei ole olemassa, vaan siksi, että me olemme olleet tottelemattomia Hänen käskyilleen ja ylistäneet muita jumalia!

  On täysin meidän omaa syytämme, ei Jumalan, että joudumme nyt kärsimään - me emme ole totelleet Häntä, emmekä seuranneet Hänen käskyjään.

  Sinä saatat kysyä, kuinka me voimme tietää, että nämä yhä jatkuvat tuhot, joita tapahtuu meidän aikanamme, ovat merkki Jumalan kirouksesta päällämme?

"Jos et tarkoin noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, niin että pelkäät tätä kunniallista ja peljättävää nimeä, Herraa, sinun Jumalaasi, niin Herra panee sinun ja sinun jälkeläistesi kärsittäväksi erinomaisia (pelottavia) vaivoja, suuria ja pitkällisiä vaivoja, pahoja ja pitkällisiä sairauksia. Hän kääntää sinua vastaan kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäät, ja ne tarttuvat sinuun. Ja kaikkinaisia muita sairauksia ja vaivoja, joista ei ole kirjoitettu tässä lakikirjassa, Herra nostattaa sinua vastaan, kunnes sinä tuhoudut." 5. Moos. 28:58-61

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you do not carefully follow all the words of this law, which are written in this

book, and do not revere this glorious and awesome name - the LORD your God -

the LORD will send fearful plagues on you and your descendants, harsh and

prolonged disasters, and severe and lingering illnesses. He will bring upon you

all the diseases of Egypt that you dreaded, and they will cling to you. The LORD

will also bring on you every kind of sickness and disaster not recorded in this

Book of the Law, until you are destroyed." Deuteronomy 28:58-61 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos sinä et huolellisesti noudata kaikkia tämän lain sanoja, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan, ja etkä pelkää syvästi kunnioittaen tätä loistavaa ja mahtavaa nimeä - HERRA sinun Jumalasi - niin HERRA tulee lähettämään pelottavia vitsauksia sinun ja jälkeläistesi päälle, ankaria ja pitkittyneitä vitsauksia, vakavia ja pitkäkestoisia sairauksia. Hän tulee laskemaan yllesi kaikki Egyptin taudit, joita sinä pelkäsit, ja ne jäävät sinun riesaksesi. HERRA tuo myös sinun kärsittäväksesi kaikenlaisia sairauksia ja katastrofeja, joita ei ole kirjoitettuna tähän Lain Kirjaan, kunnes sinä tuhoudut."

5. Moos. 28:58-61

  Jumala Itse on varoittanut, että ne tapahtumat ja vitsaukset, (jotka tapahtuivat Mooseksen aikana Egyptissä) tulevat tapahtumaan uudelleen. Ja lisäyksenä erittäin vaaralliset virukset ja taudin kuten AIDS, Ebola, SARS, Lintuinfluenssa, hullunlehmän tauti (FMD), Sikainfluenssa, tuhoavat hurrikaanit, maanjäristykset, epätavalliset talvimyrskyt (joita ei koettu Mooseksen aikana), ne tapahtuvat meidän aikanamme. Nämä ovat merkkeinä siitä, että maailma on todellakin Jumalan kiroama, koska me ylistämme vääriä jumalia, emme pelkää Jumalan Tosi Nimeä, emmekä seuraa Hänen käskyjään.

  Me voimme nyt ymmärtää, että se mitä Kuningas Salomo on kirjoittanut koskien meidän velvollisuuttamme "Pelätä Jumalaa ja pitää Hänen käskynsä", ei ole vain hänen oma mielipiteensä - se on todellisuutta katsottaessa Jumalan totuuteen.

  Erityisesti mitä tulee Jumalan Nimeen - mikäli me todella pelkäämme Jumalaa, niin sitten meidän ei pitäisi kutsua Häntä ihan millä nimellä tahansa - meidän pitäisi kutsua Häntä TOSI NIMELLÄ.

  Kuinka sinä voit sanoa pelkääväsi Jumalaa, jos sinä et anna syvää kunnioitusta Hänen tosi Nimelleen?

  Kun on sanottu, että me emme ylistä aitoa Jumalaa, niin se tarkoittaa, että me emme kutsu Häntä (Hänen) Jumalan aidolla ja tosi Nimellä ja siksi on Jumalan kirous.

  Onko se totta?

"Vuodata vihasi pakanain ylitse, jotka eivät sinua tunne, ja valtakuntien ylitse, jotka eivät sinun nimeäsi avukseen huuda." Psalmi 79:6

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Pour out your wrath on the nations, that do not acknowledge you, on the kingdoms that do not call on your name;" Psalm 79:6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Vuodata vihasi kansoihin, jotka eivät tunnusta Sinua, valtakuntiin, jotka eivät kutsu sinua nimeltä;" Psalmi 79:6

  Edellä oleva Raamatun jae selkeästi osoittaa miksi Jumala ei kuule rukouksia, vaan kaataa Hänen vihansa maailman ihmisten kärsittäväksi. Se johtuu siitä, että me emme kutsu Häntä Hänen aidolla ja tosi Nimellään.

  Tämä vastaa myös ´vapaa-ajattelijoiden´ kysymykseen, että miksi Jumala sallii tämän kaltaisen pahan ja tuhojen tapahtuvan maailmassa. Kaikki tämä johtuu siitä, koska me elämme Hänen kirouksensa alaisina, sillä me emme ylistä Hänen Nimeään, vaan ylistämme muita jumalia joita emme tunne.

  Voimmeko me sanoa, että Jumala ei ole aikaisemmin varoittanut meitä siitä, että me voisimme joutua petetyiksi, mikäli me olemme tottelemattomia Hänen käskyilleen?

  Antoiko profeetta Mooses meille selkeän varoituksen tulemisesta petetyiksi?

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi (houkutelluksi), niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia ja niitä kumarratte; muutoin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän sulkee taivaan, niin ettei tule sadetta eikä maa anna satoansa, ja te häviätte pian siitä hyvästä maasta, jonka Herra teille antaa." 5. Moos. 11:16-17

"Varokaa, ettei teidän sydämenne antaudu vieteltäväksi (houkutelluksi), niin että poikkeatte pois ja palvelette muita jumalia" - siinä mitä profeetta Mooses sanoi, hän antoi selkeän varoituksen, että meidän tulee pitää varamme, ettemme kumartaisi muita jumalia, tai muutoin joutuisimme kärsimään ja me todella koemme nykypäivänä kyseisiä kärsimyksiä. Me voimme nyt huomata tässä kohdassa, että USKO ei ole kylliksi, jotta voisimme sanoa ylistävämme aitoa jumalaa, meidän täytyy varmistaa, että se, mitä on opetettu meille kenen tahansa yksilön taholta, tulee varmasti Jumalalta, niin että emme voisi tulla houkutelluiksi harhaan johdetuiksi tai petetyiksi.

  Paras tapa ja tie ymmärrykseen, kuinka me voimme vahtia itseämme, ettemme joutuisi petetyiksi ja houkutelluiksi ylistämään muita jumalia, on oppia Adamin ja Eevan tekemästä virheestä, jonka he tekivät aikaisemmin:

  Minkälainen on Jumalan opetus, se tapa, jolla me todella voimme sanoa ylistävämme Jumalaa?

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista, mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman." 5. Moos. 2:16-17

  Adamille annettiin säädös/käsky, ja on täysin Adamista itsestään kysymys totteleeko hän vai ei, "vapaa tahto" oli tuotu huomioitavaksi. Hän saattoi syödä kaikkia muita puutarhan hedelmiä, paitsi yhtä. Kun ylistämme Jumalaa, me tottelemme Hänen käskyjään.

  Lukekaamme nyt kuinka he joutuivat petetyiksi:

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'?" 1. Moos. 3:1

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos: 

 "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten, käärme oli kaikista Jumalan tekemistä eläimistä kaikkein katalin ja ovelin. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä puutarhan mistään puusta?" 1. Moos. 3:1

  Käärme puhui Eevan kanssa, kysyen häneltä koskien sitä mitä Jumala oli sanonut Adamille kiellosta syödä tiettyä hedelmää puutarhassa. Käärme johdatti naista harhaan, käyttäen Jumalan sanaa ja samanaikaisesti vääristellen sitä mitä Jumala oli sanonut 1. Moos. 2:16-17: he saisivat syödä kaikkia muita, paitsi kiellettyä hedelmää.

  Mitä nainen sanoi käärmeelle?

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi (tai te kuolette).'" 1. Moos. 3:2-3

  Tämä on oikea tapa ja tie ylistää Jumalaa, totella Hänen käskyjään. Mitä käärme sanoi Eevalle?

"Niin käärme sanoi vaimolle: Ette suinkaan kuole;" 1. Moos. 3:4

Toinen käännös, New King James Version, Uusi Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 "You will not certainly die," the serpent said to the woman."             

Genesis 3:4 (NKJV)

 Suora suomennos:

"Te ette varmasti kuole, "sanoi käärme naiselle." 1. Moos. 3:4

  Tätä on Saatanan työ; asettua vastustamaan Jumalan Käskyjä ja opettaa se muille. Tämä tarkoittaa, että jotta emme tekisi samaa virhettä kuin Adam ja Eeva tekivät, että emme laittaisi uskoamme mitä nämä saarnaajat sanovat Jumalasta - meidän täytyy nähdä tässä se, että mitä joku saarnaaja puhuu Jumalasta, on ehdottomasti ja tarkasti linjassa sen kanssa, mitä Jumala on käskenyt meille aikaisemmin.:

  Voimmeko me todella muuttaa Jumalan Käskyjä? Onko se sallittua?

"Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan."

5. Moos. 4:2

  Se ei ole sallittua! Se mitä laissa on annettu, on laki; on olemassa rangaistus sen rikkomisesta. Mikäli joku muuttaa toiseksi tai kumoaa lain sekä opettaa sen muille, hän on oleva kauhealla tavalla kirottu.

  Katso mitä tapahtuu meidän maailmassamme tai meidän maailmallemme, kaikkien näiden kärsimysten keskellä me emme voi enää väittää olevamme siunattuja, vaan me olemme kirottuja sen takia, että me olemme sallineet itsemme tulla petetyiksi!

  Ennen kuin jatkamme aiheessa, meidän täytyy ensin tietää kuka ´käärme´ on?

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä, heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The great dragon was hurled down—that ancient serpent called the devil, or Satan, who leads the whole world astray. He was hurled to the earth, and his angels with him."
Revelation 12:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

"Suuri lohikäärme heitettiin alas - se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi, joka johdattaa koko maailman eksyksiin. Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan." Ilmestyskirja 12:9

  "Suuri lohikäärme heitettiin alas se muinainen käärme, jota on kutsuttu paholaiseksi, tai saatanaksi" - Käärme, joka petti Adamin ja Eevan ei ole ainoastaan käärme, hän on Saatana.

"joka johdattaa koko maailman eksyksiin" - Koska me voimme nyt nähdä ja ymmärtää kuinka Saatana johdatti koko maailman eksyksiin tottelemasta Jumalan käskyjä - tämä on todiste siitä, että me olemme olleet petettyjä ja siksi on Jumalan kirous.

"Hänet heitettiin maahan ja hänen enkelinsä hänen kanssaan" - Sitten kun me havahdumme kuinka me voimme tuntea totuuden Jumalasta, niin me tulemme ymmärtämään, että Saatana ei ollut yksin petoksessaan - hän ei käyttänyt ainoastaan yhtä, vaan monia enkeleitä tai sanansaattajia pettämään ihmiskuntaa! Me tulemme oppimaan keitä he ovat, kun me luemme tämän artikkelin (sekä muut artikkelit tältä webbisivustolta).

  Sen rangaistuksen kautta, jonka Jumala asetti tämän parin ylle, me voimme ymmärtää nyt, että Jumalan viha on suuri ihmisiä kohtaan, jotka sallivat itsensä tulla toisten pettämiksi. Jumala antoi selkeät käskyt ja tarkan selkeät seuraamukset, jos me olemme tottelemattomia. Kuitenkin ihmiset valitsivat olla tottelemattomia, toisen (käärmeen) antaman lupauksen takia.

 Pettäjän työ ja tehtävä on pettää toisia.

 Käärmeen/Paholaisen/Saatanan työ on pettää ihmisiä, aivan kuten hän teki Adamille ja Eevalle. Pettäjä menestyy tehtävässään, koska ihmiset sallivat itsensä tulla petetyiksi. Adamin ja Eevan tapauksessa, mikäli he olisivat pysyneet täysin ehdottomasti kuuliaisina ja tottelevaisina Jumalalle, eivätkä olisi seuranneet käärmettä, niin pettäjä ei olisi menestynyt ja näin se olisi työtä vailla. Mutta sen käärmeen antaman tyhjien lupauksen kautta, että he voisivat olla kuin jumalat ja saavuttaa kuolemattomuuden tai IKUISEN ELÄMÄN, tämä pari valitsi kielletyn hedelmän syönnin ja olivat siten tottelemattomia Jumalalle.

  Meidän nykyisenä aikanamme, missä muodossa petos nyt tehdään?

  Käyttäkäämme nyt meidän ymmärrystämme ja tavallista tervettä järkeä: Luonnollisten tuhojen ja konfliktien aikana uskonnot pyytävät meidät rukoilemaan Jumalaa. He kertovat meille kutsua Jeesukselta pelastusta ja näin vastaanottaa ikuisen elämän (kuolemattomuus taivaassa)! Kuuleeko Jumala rukouksiamme? Loppuvatko tuhot ja katastrofit? Eivät, sen sijaan tuhot käyvät entistä pahemmiksi. Tämä tarkoittaa, että kaikki ne rukoukset, mukaan lukien uskontojen tekemät, eivät tule Jumalan kuulemaksi.

  Miksi?

  Kun ihmiset joutuvat kohtaamaan tuhoja ja useita vaikeuksia sekä konflikteja, niin uskonnot opettavat meitä kutsumaan apua Jeesuksen nimessä, jotta saisimme pelastuksen. Kuitenkin me olemme aina tienneet, että ennen kuolemaansa ristillä hän huusi: "Eeli, Eeli, lama sabaktani?" Se on: Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? (Matteus 27:46) Jeesus huusi Jumalalle, mutta Jumala antoi hänen kuolla ristille. Kuinka nämä uskonnot voivat opettaa meitä pyytämään Jeesukselta apua ja pelastusta, kun hän ei pystynyt pelastamaan edes itseään? Eivätkö uskonnot petäkin meitä?

  Haukkuaksemme oikein pataluhaksi tai riepotellaksemme tällä asialla vielä lisää, niin tässä meillä oli mies, joka oli hakattu, kidutettu, tapettu ja joka tunnusti Jumalan hänet hylänneen. Ja nyt saapuu saarnaaja, joka opettaa meille, että tuo mies, joka oli hakattu, kidutettu ja tapettu, on meidän pelastajamme jolta meidän tulee etsiä avunantoa. Eikö ole aivan liian selkeää, että tuo saarnaaja pettää meitä!

  Erittäin tehokkaalla propagandakoneistolla uskonnot ovat käytännöllisesti katsoen vakuuttaneet koko maailman hyväksymään Jeesuksen kaikkien pelastajana ja saavuttaisimme näin ikuisen elämän. Mikä ihana petos, jonka on saanut aikaan paholainen tai käärme ja hänen opetuslapsensa!

  Koska me sallimme itsemme uskoa uskontojen petokseen - huutaa Jeesukselta pelastusta sen edestä, että kutsuisimme suoraan Jumalaa - niin eikö ole oikeudenmukaista hyväksyä Jumalan rankaisevan meitä?

  Tämä on syy sille, miksi maailman ihmiset joutuvat nykypäivänä kokemaan monia eri vaikeuksia. Se johtuu siitä, että me olemme itse hyväksyneet petoksen. Me olemme nyt olleet kirouksen alaisina ja Jumalan kurittamina!

  Me emme voi syyttää ketään muuta kuin vain itseämme näistä nykypäivinä kokemistamme koettelemuksista ja kärsimyksistä sen vuoksi, että me olemme antautuneet tulla petetyiksi. Me olemme uskoneet uskontojen opetuksiin, jotka ovat täyttä valhetta ja petosta! Me emme ole käyttäneet meidän ymmärrystämme, vaan olemme ihan suoraan uskoneet uskontojen vääriin opetuksiin.

  Kuinka me vakuuttuisimme, että nämä nykypäivänä tapahtuvat ongelmia aiheuttavat tapahtumat, kuten nämä uskontopohjaiset aseelliset selkkaukset esimerkiksi Lähi-idässä ovat todiste siitä, että me emme tiedä tai tunne totuutta Jumalasta ja siksi olemme kirouksen alaisina? Luemme mitä Jeesus sanoi aikaisemmin:

"Tämän minä olen teille puhunut, ettette loukkaantuisi." Joh. 16:1

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "All this I have told you so that you will not go astray." John 16:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kaiken tämän minä olen kertonut teille, että ette joutuisi harhaan/eksytetyksi" Joh. 16:1

  Maestro (Opettaja) Evangelista sanoo: Jeesus muistutti meitä, että hän oli varoittanut jokaista.

"He erottavat teidät synagogasta; ja tulee aika, jolloin jokainen, joka tappaa teitä, luulee tekevänsä uhripalveluksen Jumalalle." Joh. 16:2

  Jeesus tiesi tulevasta ajasta, jolloin ihmiset tappavat toisiaan ja luulevat siten toimiessaan kirkastavansa ja ylistävänsä Jumalaa.

  Tätä nykyä näistä tappamisista usein raportoidaan sanomalehdissä ja radio-ohjelmissa; jopa niiden tapahtumahetkellä niitä voidaan nähdä kaapeli TV:stä ja satelliitti TV ohjelmista sekä Internetistä!

  Mikä on oikea ja todellinen syy näille tappamisille? Mitä Jeesus todella sanoi tästä asiasta?

"Ja sen he tekevät teille, koska he eivät tunne Isää eivätkä minua." Joh. 16:3

  Jeesus sanoi: Syy näille tappamisille toisiaan vastustavien uskontojen ja valtioiden kesken käydään siksi, että he eivät tunne aitoa Jumalaa eivätkä aitoa Jeesusta.

  Todistaaksemme sen: Jos sinä kysyt ihmisiltä, kuinka monta jumalaa on olemassa; he vastaavat: On vain yksi Jumala! He ovat yhtä mieltä asiasta.

  Kun kysytään Hänen nimeään, he antavat monia nimiä, (Allah YWHW, Jehova, JAHVE, Jeesus) ja he vaikka tappelevat ja sotivat sen puolesta.

  Tämä vain osoittaa, että he eivät todella tunne Jumalaa. Jeesus itse paljastaa, että tämä on yksi syistä, jotka ovat johtaneet kiroukseen ja sotiin maailmassa.

  Jos kysyttäisiin Jeesuksen henkilökuvaa, niin joku voisi sanoa hänen olevan "Jumalan poika"; että hän on myös jumala (Kristityille); ja Muslimeille hän on Marian poika ja vain profeetta; muille ihmisille ja muille uskonnoille hän on Jumalan poika sekä myös ihminen. Nämä ovat ne tosiasiat, jotka osoittavat, että KAIKKI TÄMÄN PÄIVÄN USKONNOT - KRISTINUSKO, ISLAM ja JUUTALAISUUS eivät ole ilmoittaneet Jumalan aitoa nimeä, eivätkä näyttäneet aitoa Jeesusta. Tästä syystä tappamiset jatkuvat yhä tällä hetkellä.

  Mooseksen aikana oli ainoastaan Jumala, joka oli tuntematon. Tänä päivänä, perustuen Jeesuksen sanoihin, joista me voimme lukea, että sekä Jumalan että Jeesuksen todellinen identiteetti on tuntematon.

  Näiden uskontojen aseelliset selkkaukset johtuvat siitä, että yksikään näistä uskonnoista ei tunne aitoa Jumalaa tai Jeesusta. Siten, jotta saamme nämä tappamiset lopultakin täysin loppumaan, niin tuntekaamme tosi Jumala ja aito Jeesus Pyhän Raamatun kautta. Kun tämä on tehty ja ihmiset ymmärtävät sekä tunnustavat totuuden, niin tappamiset loppuvat ja tulevat lopulliseen päätökseen. Kirous meidän yllämme tulee silloin myös loppumaan, kun me olemme oppineet ja kutsumme turvaksemme aitoa Jumalan Nimeä.

  Luemme säädöksen uudelleen:

"Katso, minä asetan tänä päivänä teidän eteenne siunauksen ja kirouksen: siunauksen, jos te tottelette HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä tänä päivänä teille annan, mutta kirouksen, jos te ette tottele HERRAN, teidän Jumalanne, käskyjä, vaan poikkeatte siltä tieltä, jota minä tänä päivänä käsken teidän vaeltaa, ja seuraatte muita jumalia, joita te ette tunne.!" 5. Moos. 11:26-28

  Syy näille meidän nykyaikana kokemillemme kärsimyksille on erittäin selkeä - Me emme ole totelleet Jumalan lakeja ja olemme ylistäneet muita jumalia joita emme tunne - tarkoittaa, että me emme ole ylistäneet aitoa Jumalaa ja pelänneet Hänen Nimeään.

  Erittäin tärkeä kysymys jonka esitämme nyt, on: Mikä tärkeä käsky, jonka Jumala ITSE puhui, että mikäli me olemme kärsivällisiä ja vankkumattomina sitä noudatamme, me emme olisi koskaan tulleet petetyiksi?

  Luemme, mitä Jumala sanoi aikaisemmin:

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua. Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:18-19

 

  Jumala on puhunut aikaisemmin 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 YHDESTÄ profeetasta, jonka Hän tulee lähettämään ja olemaan kuin Mooses ja jonka suuhun Hän laittaa Hänen sanansa (tarkoittaen, että valitun henkilön ei tarvitse opiskella Raamattua omin päin, eikä hänen tarvitse osata muinaisia kieliä, sillä Jumala Itse antaa hänelle ohjeet Hänen sanojaan koskien) ja profeetta tulee puhumaan Hänen Nimessään tai toisin sanoen ilmoittamaan Hänen (Jumalan) Nimen.

  Sen suhteen mitä Jumala sanoi tulevasta profeetasta, meidän tulisi ymmärtää, että Jumala antoi myös vihjeen tai muistutuksen siitä, että Hän tulee vaatimaan tilille tai vastuuseen ne, jotka EIVÄT KUUNTELE Hänen sanojaan joita profeetta puhuu Hänen Nimessään.

  Tämän keskeisin sanoma on, että mitä tulee Jumalan sanaa ja erityisesti Hänen Nimeensä - on vain YKSI mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin puhua siitä ja tämä on ´profeetta kuin Mooses´, josta Jumala puhui 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  Koska Jumala on sanonut, että se mitä tulee Hänen sanaansa, meidän pitäisi kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, ja tästä seuraa, että meidän tulee kuunnella häntä myös aidon Jeesuksen tunteaksemme, koska Jumala tulee ohjaamaan ja antamaan hänelle ohjeet kuinka näyttää meille kaikille Hänen aidosta sanastaan, että miksi Hän lähettää Jeesuksen ja täyttikö Jeesus tehtävän, jonka vuoksi Jumala oli hänet lähettänyt.

  Me voimme havahtua huomaamaan tästä nyt, että apostolien väite, APT. 3:22-24, että Jeesus oli tämä kyseinen profeetta ja myös muslimeille, jotka väittävät sen taas olleen Muhammed, heidän väitteensä ovat kyseenalaisia, koska jos Jeesus tai Muhammed olisi kyseinen profeetta, niin siten nyt vallalla olevia uskonnollisia tappamisia ja kirousta ei olisi koskaan pitänyt edes tullakaan ja tapahtunut, sillä me olisimme jo tunteneet tosi Jumalan nimen, kuten se on kirjoitettu Raamattuun ja olisimme eläneet rauhan vallitessa täydessä yhteenkuuluvaisuudessa.

  Tämä profetia 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on nyt tullut kukoistukseensa persoonassa Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista webbisivujen www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta.

  Yllä mainittujen webbisivujen kautta hän on jo ilmoittanut Jumalan sanoman, ja kaikkein tärkeimpänä Jumalan tosi Nimen ja aidon Jeesuksen kuten on kirjoitettuna Raamattuun, se ei ole hänen henkilökohtaisen tutkimuksensa tulosta, vaan sen mukaan mitä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta, niin että me voimme kutsua Jumalan Nimeä ja nämä järjettömät veriset uskontojen väliset konfliktit saadaan loppumaan ja saamme lopullisen vapautuksen tänä päivänä kokemistamme kirouksista.

  Ei vain ainoastaan tuo, koska Jumalan sana 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 koskien profeettaa kuin Moosesta täyttyi (Maestro) Eraño Martin Evangelistan kautta, niin siitä loogisesti seuraa, että Mooses oli olemassa ja kuten oli tietysti myös Jumala, eli se lopettaa nämä niin kutsutut ateistiset olettamukset ja uskomukset.

  Hänen sanansa kautta koskien tulevaa profeettaa kuin Moosesta, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa ja lähettää puhumaan Hänen Nimessään - me voimme myös suuresti ymmärtää, että se oli Jumala, joka loi taivaat ja maan sekä teki kaikki asiat ja tapahtumat Juutalaisen kansan Erämaataivalluksen aikana.

  Siten ollen, ymmärtääkseen Jumalan sanan ja tunteakseen aidon syyn, miksi jumala lähetti Jeesuksen, kuten on kirjoitettu kirjoituksiin, niin se on profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista, jota meidän tulee kuunnella. Ei uskontojen opetuksia, kuten Islamin, Kristinuskon tai Juutalaisuuden.

  Lue kuinka Maestro (Opettaja) Evangelista sai kutsunsa Jumalalta ja kuinka Jumala opetti häntä Raamattuun kirjoitettujen kirjoitusten merkityksestä, seuraavien linkkien kautta:

http://www.thename.ph/thename/testimony/jes05-en.html ja http://www.thenameonline.info/thename/testimony/jes05-en.html tai

Lyhyt Kertomus Maestrosta

  Selventääksemme miksi Jumalan tarvitsee lähettää profeetta puhumaan Hänen puolestaan?

"Ja kaikki kansa havaitsi jylinän, tulen leimaukset, pasunan äänen ja vuoren suitsuamisen; ja kun he sen havaitsivat, vapisivat he ja pysyivät taampana. Ja he sanoivat Moosekselle: Puhu sinä meidän kanssamme, niin me kuulemme. Älköön Jumala puhuko meidän kanssamme, ettemme kuolisi (tai me kuolemme)." 2. Moos. 20:18-19

  Me kuolemme jos me kuulemme Jumalan äänen suoraan. Silloin kun Israelin kansa, jotka olivat juuri päässeet pois orjuudestaan Egyptistä, kuulivat Jumalan äänen - he vapisivat pelosta. Siitä hetkestä lähtien tarkalleen, Jumala ei enää koskaan puhunut suoraan kansalle, vaan ainoastaan Hänen profeetalleen Moosekselle.

  Tämä osoittaa meille, että aito Jumala lähettää aina profeetan ja tämä profeetta sanoo vain sen minkä Jumala on käskenyt häntä sanomaan ihmisille. Tämän on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooses.

  Profeetta "kuin Mooses" on Jumalan puhemies meidän aikanamme - aivan kuten Mooses teki aikaisemmin.

  Miksi Jumalalla on tarve lähettää profeetta kuin Mooses?

  On yleisessä tiedossa, että profeetta Mooses kirjoitti ensimmäiset viisi Raamatun kirjaa, aina Genesiksestä osaan Deuteronomia. Kuinka hän kykeni kirjoittamaan 2 Mooseksen kirjassa kuvatuista tapahtumista, ja erityisesti Luomisen ajasta? Kuka käski häntä kirjoittamaan nämä tapahtumat kirjaan.

"Ja Herra puhutteli Moosesta kasvoista kasvoihin, niin kuin mies puhuttelee toista. Sitten Mooses palasi takaisin leiriin; mutta Joosua, Nuunin poika, hänen apumiehensä ja palvelijansa, ei poistunut majasta." 2. Moos. 33:11

  Tämä on osoitus, kuinka läheinen Mooses oli Jumalalle, Jumala puhui hänelle kuin kaverille.

  Mooses kykeni kirjoittamaan viisi ensimmäistä Pyhän Raamatun kirjaa, (aivan erityisesti tapahtumista Luomisen aikana), koska Luoja Itse, oli Hän Joka "ilmoitti" Sanan hänelle.

  Mooses ainoastaan kirjoitti Sanan, joka oli annettu tai ilmoitettu hänelle.

  Kuitenkin, profeetta Mooses ei elä ikuisesti, ja siten profeetan tehtävä, joka on annettu ennalta maailmaan lähetetylle profeetalle kuin Mooses, on antaa merkitys tai selitys Mooseksen kirjoittamille kirjoille ja tuoda ne huomioitavaksi. Hän tulee myös selittämään Jumalan muiden profeettojen ilmestykset. Mutta valittu yksilö ei selitä niitä hänen omien Raamattuopintojensa tai etsimisensä pohjalta, koska Jumala sanoi, että Hän tulee laittamaan Hänen sanansa profeetan suuhun - tarkoittaen, että se on Jumala, joka tulee ohjeistamaan häntä Raamatun kautta siinä, kuinka selittää Hänen Sanojaan koskien Hänen Nimeään ja Jeesusta.

  Tämä merkitsee sitä, että ainoastaan mies, jolle Jumala on antanut auktoriteetin selittää miksi Hän käski Moosesta sanomaan "Minä Olen", (kun Mooses kysyi Jumalalta, kuinka hän vastaisi Israelilaisten kysymykseen koskien Hänen Nimeään (2. Moos. 3:12-14)) ja se on profeetta kuin Mooses, eivät teologit. Profeetta kuin Mooseksen selitykset tulevat SUORAAN Jumalalta, kun nämä teologit ovat tulkinneet Jumalan sanaa omin päin, aivan kuin he tietäisivät Jumalan sanaa enemmän kuin Jumala Itse.

  Mitä on tapahtunut kun teologit ovat tehneet heidän omia tulkintojaan sanoista "Minä Olen", jotka Jumala sanoi Moosekselle? Ihmiset tulivat yhä enemmän hämmentyneiksi ja epätietoisiksi, kun nämä teologit käyvät sanallista kiistaa toistensa kanssa, että onko Jumalan nimi YWHW, Jahve (Herra) vai Jehova. Ja vielä lisätäkseen hämmennystä Muslimit julistavat että Allah on Jumalan nimi, kun se tosiasiassa on vain Arabiankielinen sana joka merkitsee "Jumalaa". Termi "Jumala" on titteli tai arvoa osoittava, ei nimi. Tästä syystä heidän profeettansa (Muhammed) ei ole profeetta, jonka Jumala mainitsi 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, siitä syystä että hän ei koskaan ilmoittanut aitoa Jumalan nimeä Raamatun kautta.

  Sinä saatat kysyä - eikö Maestro Evangelista ole Filippiiniläinen? Sitten hän ei voi olla profeetta kuin Mooses, koska jae 5. Moos. 18:18 on selkeästi asetettu ehdoksi että "…Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta" ja siten ollen hänen olisi oltava Juutalainen.

  Kysymys kuuluu nyt sinulle arvoisa lukija:

  Kuinka sinä voit tietää, että ne ihmiset joita Jumala tulee katsomaan kuuluvan Hänen Israeliinsa tai Hänen kansaansa, tulisivat olemaan ainoastaan Juutalaisia?

  Onko totta, että Jumala katsoo myös muista ihmisistä, kansalaisuuksista olevien kuuluvan Hänen kansaansa Israeliin?

"Ja minä kylvän hänet itselleni tähän maahan, minä armahdan Loo-Ruhamaa ja sanon Loo-Ammille: 'Sinä olet minun kansani'; ja hän vastaa: 'Minun Jumalani'." Hoosea 2:23

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I will plant her for myself in the land; I will show my love to the one I called 'Not my loved one. ' I will say to those called 'Not my people, ' 'You are my people';
and they will say, 'You are my God.'
"Hosea 2:23 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä istutan hänet (nainen) itselleni maahan; Minä näytän rakkauteni heille, joita kutsuin ´´ei ollut minun rakkaani´. Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani". Hoosea 2:23

"Minä sanon niille, joita kutsuin Ei minun kansani´, ´Te olette Minun kansani´; ja he sanovat yhtenä kansana, ´Sinä Olet minun Jumalani" - Jumala lupasi kauan sitten, että Hän tulee kutsumaan noita, jotka eivät olleet Hänen kansaansa, Hänen kansakseen/ihmisikseen, tarkoittaen, että Hän tulee katsomaan tai pitämään myös muista kansoista tulevia ihmisiä Hänen kansanaan Israelina.

  Keitä ovat nämä ihmiset?

"Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

  He ovat niitä, jotka kutsuvat Jumalaa Hänen aidolla Nimellään, heidät Jumala katsoo kuuluvan ja olevan Hänen kansansa.

  Kun Jumala valitsi Maestro Evangelistan, Filippiiniläisen, olemaan Hänen profeettansa "kuin Mooses", niin Hän ensiksi ilmoitti hänelle Hänen tosi Nimensä kirjoitusten kautta; ja siten tehden Maestro Evangelistan kuulumaan Israelin Huoneeseen/Taloon ja näin tulemaan Israelilaiseksi --- ENSIMMÄISEKSI Jumalan uutta Israelia.

  Koska Maestro Evangelista on nyt Israelilainen Jumalan Nimen kautta, niin me voimme ymmärtää että Jumala todellakin nosti esiin `profeetan kuin Mooseksen´ Israelin tai Israelilaisten veljien keskuudesta!

  Tämä tulee tapahtumaan ja toteutumaan täydellisenä ainoastaan sitten kun me hyväksymme Hänen tosi Nimensä, kuten on kirjoitettu Sakarja 13:9. Jumala näytti tämän meille, koska Hän on valinnut Pakanan, Maestro Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses. Maestro Eraño M. Evangelista on lähetetty ilmoittamaan Jumalan suuri Nimi koko ihmiskunnalle.

  Sanottaessa, että tämä ei voi tapahtua, on sama kuin tekisi Jumalasta valehtelijan sen suhteen mitä Hän sanoi Hoosea 2:23.

  Onko se totta, että mies, jonka Jumala kutsuu olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, on tuleva idästä - auringon nousun mailta?

 "Minä herätin pohjoisesta hänet, ja hän tuli, päivänkoitosta hänet, joka rukoilee minun nimeäni, ja hän tallaa käskynhaltijoita kuin lokaa, niin kuin savenvalaja savea sotkee. Kuka on sen alun pitäen ilmoittanut, että olisimme sen tienneet, ja edeltäpäin, niin että voisimme sanoa: "Hän oli oikeassa"? Ei kukaan sitä ilmoittanut, ei kukaan sitä kuuluttanut, ei kukaan kuullut teiltä sanaakaan." Jesaja 41:25-26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I have stirred up one from the north, and he comes - one from the rising sun who calls on my name. He treads on rulers as if they were mortar, as if he were a potter treading the clay. Who told of this from the beginning, so we could know, or beforehand, so we could say, 'He was right'? No one told of this, no one foretold it, no one heard any words from you. Isaiah 41:25-26 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen nostattanut erään pohjoisesta, ja hän tulee - erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni tai apua Minun Nimessäni. Hän polkee hallitsijoita kuin he olisivat huhmare-astiassa, kuin hän olisi savenvalaja muovaamassa savea. Kuka on kertonut tästä jo alussa, niin että saatoimme tietää, tai antanut ennalta ilmi, niin että voisimme sanoa, ´Hän oli oikeassa´? Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä."

Jesaja 41:25-26

 

 "Minä olen nostattanut erään pohjoisesta" - Tämä oli Mooses.

"erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni tai apua Minun Nimessäni" - tämä on profeetta kuin Mooses. Kun Jumala kutsui Maestro (Opettaja) Evangelistan olemaan Hänen profeettansa kuin Mooses, niin Jumala ilmoitti hänelle Hänen Nimensä, kuten se on kirjoitettuna kirjoituksiin ja Maestro kutsui Hänen Nimeään tai Häntä Nimeltä - ensimmäisenä Jumalan uutta kansaa.

"Kukaan ei ole näistä kertonut, yksikään ei ennakkoon maininnut siitä, kukaan ei kuullut ainoatakaan sanaa teiltä" - Tästä syystä uskontojen johtajat ja erityisesti niiden niin kutsutut tutkijat/oppineet tuntevat suurta ahdistusta tai ovat sokissa näiden ilmestysten takia, koska he tulevat paljastetuiksi, että sen mitä he tietävät kirjoituksista, ei ole tullut Jumalalta.

"erään auringon noususta, joka kutsuu Minun Nimeäni" - Miksi Jumala toi tässä huomioitavaksi, että Hänen valittu henkilönsä kutsuu Hänen Nimeään?

 "Ja sen kolmannen osan minä vien tuleen; minä sulatan heidät, niin kuin hopea sulatetaan, ja koettelen heitä, niin kuin kulta koetellaan. He huutavat avuksi minun nimeäni, ja minä vastaan heille. Minä sanon: Se on minun kansani, ja se sanoo: Herra, minun Jumalani." Sakarja 13:9

  Ne jotka tulevat kutsumaan Jumalaa Nimellä, tulee Jumala katsomaan kuuluvan Hänen kansaansa. Tämä tarkoittaa, että Jumalalle sinun ei täydy olla Juutalainen ollaksesi Israelilainen tai kuuluaksesi Hänen kansaansa. Sinun tulee ainoastaan hyväksyä ja tunnustaa Hänen tosi Nimensä.

  Me todistamme nyt, kuinka kirjoitukset ovat harmoniassa, sopusoinnussa, koska tämän on ilmoittanut mies, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa ja lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään - profeetan kuin Mooseksen, persoonassaan Maestro (Opettaja) Eraño M. Evangelista.

  Tästä syystä sitten kun me kaikki kutsumme tosi Jumalan Nimeä, niin ei tule enää olemaan hajotusta tai uskontojen konflikteja, koska Jumala katsoo meidän kaikkien olevan Hänen kansaansa - olemme kaikki Israelilaisia; me tulemme olemaan YKSI kansa Jumalan alaisuudessa.

  Maestro Evangelista on erittäin selkeä todiste siitä, että Jumala on totta sanansa mukaisesti Sakarja 13:9, että Hän tulee katsomaan niitä, jotka eivät olleet Hänen kansaansa kuuluvia, Hänen kansakseen, sitten kun he tunnustavat Hänen Nimensä!

  Mitä on tapahtunut meille, kun me olemme kuunnelleet näitä teologeja uskontojen saarnaajia siinä, mitä he ovat saaneet selville tutkimuksissaan koskien Jumalaa?

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani mitään niihin lisäämästä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

"Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja niiden paljo opiskelu väsyttää ruumiin" - koska paljo kirjojen lukemisella, joita nämä teologit ovat kirjoittaneet Jumalasta, olemme ainoastaan väsyttäneet itsemme. Jumala on jo antanut meille käskyn, että Hän lähettää profeetan kuin Mooseksen, jonka suuhun Hän tulee laittamaan Hänen sanansa ja lähettää puhumaan Hänen Nimestään. Meidän olisi täytynyt odottaa tuota profeettaa, eikä kuunnella teologeja.

  Jatkaaksemme:

Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Now all has been heard; here is the conclusion of the matter: Fear God and keep his commandments, for this is the whole duty of man." Ecclesiastes 12:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt kaikki on kuultu; tässä on ratkaisu asiaan: Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä, sillä tämä on koko ihmisen velvollisuus/vastuu." Saarnaaja 12:13

 

 "Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä" - on johdonmukaista sen kanssa, mitä Jumala sanoi Moosekselle 5. Moos. 11:26-28, eli joka oli, että tottele Jumalaa ja pidä Hänen käskynsä.

  Nyt me voimme ymmärtää miksi on ainoastaan ajan haaskausta opiskella muita kirjoja jotka käsittelevät asiaa; Jumala, koska Jumala on vaatinut meiltä ainoastaan, että kuuntelemme Hänen sanojaan, että Hän käski Hänen profeettansa kuin Mooseksen puhua Raamatun kautta.

  Katso mitä on tapahtunut kun me olemme kuunnelleet uskontojen saarnaajia ja niin kutsuttuja teologeja, sitä enemmän me olemme jakaantuneet ja hajautuneet suhteessa Jumalaan sen sijaan, että olisimme yksi kansa!

  Muistaaksemme mitä profeetta Mooses sanoi 5. Moos. 11:26-28, hän sanoi, että mikäli me tottelemme Jumalan käskyjä, eli Hänen sanaansa 5. Moos. 18:18-19 kuunnella Hänen profeettaansa kuin Moosesta, niin me voimme vastaanottaa Jumalan siunauksen - mitä on tämä siunaus`

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"For God will bring every deed into judgment, including every hidden thing, whether it is good or evil." Ecclesiastes 12:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jumala tuo kaikki teot tuomittavaksi, sisältäen jokaisen piilotetun asian, olipa se sitten hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

  Siunaus, jonka Jumala tulee meille antamaan, on se tiedon taso, jonka avulla me voimme tuntea ja ymmärtää asiat, jotka ovat olleet meiltä piilotettuina: ymmärtää niiden merkitys ja kyvykkyys arvioida eroja hyvän ja pahan välillä; kyky nähdä ero Jumalan opetuksen ja Saatanan opetuksen välillä. Tämä antaa meille tarvitsemamme tuntemuksen ja tiedon, niin että emme joudu enää kenenkään pettämäksi, koska me tiedämme asian molemmat puolet. Tämän tiedon ja tuntemuksen avulla sinua ei voida enää huijata tai pettää. Mikäli yhä sallit itsesi tulla huijatuksi tai petetyksi, niin voidaan vain sanoa, että ongelma olet SINÄ ITSE!

  Ja jotta voisimme vastaanottaa tai saada tuo siunaus, meidän tulee seurata Jumalan tärkeää käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kuunnella Hänen profeettaansa kuin Mooses.

  Tottelemalla Jumalan käskyä 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19, kuuntelemalla Hänen sanaansa, jonka Hän on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ilmoittaa meille kirjoitusten kautta ja PELKÄÄMÄLLÄ Jumalan rangaistusta, mikäli me emme kuuntele Jumalan sanoja, jotka ovat asetetut 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Me tulemme saamaan siunauksena TODELLISTA VIISAUTTA JA YMMÄRRYSTÄ koskien Jumalan sanaa Raamatussa!

Nyt Maestro (opettaja) Eraño Martin Evangelista, profeetta kuin Mooses, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa - näyttää meille todellisen merkityksen mitä on "Jumalan pelko".

 

 Aloitamme lukemalla seuraavasta:

 

"jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin (piilotettua)aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen." Sananlaskut 2:4-5

 

  Mikäli sinä etsit ja yrität löytää Jumalan, niin kuin etsisit piilotettua aarretta, sinä tulet löytämään Jumalan, HERRAN. Meidän modernina aikakautenamme tuo etsintä on tehty Internetin välityksellä ja se on syy sille, että luet nyt tätä artikkelia - se johtuu siitä, että sinä etsit tietoa ja totuutta Jumalasta ja kuinka todella oikealla tavalla pelätä Häntä.

  Mitä me tarkoitamme sanoessamme "HERRAN pelko"?

"Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä." Sananlaskut 9:10

"Herran pelko on viisauden alku" - tämä on se hetki tai aika, jolloin me tulemme tietämään Jumalasta.

"Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä" - jotta me voimme sanoa pelkäävämme Jumalaa ja tottelevamme Hänen käskyjään, meidän tulee myös tuntea Jumala, ketä pelkäämme.

  Pelätä Jumalaa on sama kuin Hänen Nimensä pelkääminen. Miksi? Kuka on aito Pyhä ja Ainoa, Yksi?

"Kuka ei pelkäisi, Herra, ja ylistäisi sinun nimeäsi? Sillä sinä yksin olet Pyhä; sillä kaikki kansat tulevat ja kumartavat sinua, koska sinun vanhurskaat tuomiosi (oikeamieliset tekosi) ovat julki tulleet." Ilmestyskirja 15:4

  Esimerkkinä: Kun ihminen sanoo pelkäävänsä Jumalaa; ja me kysymme häneltä, kuinka monta jumalaa on olemassa, hän saattaisi vastata, on olemassa vain yksi Jumala. Kun kysymme uudelleen, mikä on hänen pelkäämänsä Jumalan nimi, niin hän ei tiedä vastausta - ja voisi ainoastaan sanoa, on olemassa monta nimeä. Tämä johtuu siitä, että Hän ei tunne todella Jumalaa. Sellainen on hölmön tunnustus!

  Kuinka voit tietää, että ylistämäsi jumala on aito Jumala? Jos et tunne Hänen Nimeään, sinä olet kirottu! Tämä on se mitä Maestro Evangelista tekee nyt maailman ihmisille. Hän täyttää velvollisuutensa Jumalalta Hänen profeettanaan kuin Mooses, julistaen sitä mitä Jumala on ilmoittanut hänelle Raamatusta, määräyksenään ja tehtävänään saattaa meidät ymmärtämään aito Jumala Pyhässä Raamatussa, jotta ihmiskunnan yllä oleva kirous tulee poistetuksi.

  Mitä meiltä puuttuu? Mikä on tehnyt meidät niin herkkäuskoisiksi, että olemme joutuneet uskontojen pettämiksi?

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding." Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaisinta; se vuoksi hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä." Sananlaskut 4:7

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Meillä ei ole ymmärrystä. Uskonnot ovat vieneet sen meiltä pois; meidät synnynnäinen ymmärryksen taipumuksemme ja ominaisuutemme. Viisaus on tärkeää ja siksi meidät lähetetään hyviin oppilaitoksiin ja käytetään siihen omaisuuksia saavuttaaksemme paremman koulutustason, jotta tietoutemme ja tuntemuksemme kasvaisi.

  Mutta mikä on kaikkein olennaisinta ihmiselle? Maestro Evangelista sanoo: YMMÄRRYS. Mikä siitä on todisteena?

  Sinä näet mahtavia miehiä ja naisia, tutkijoita, poliitikkoja, valtiomiehiä, lääkäreitä, armeijan upseereita, presidenttejä ja kuninkaita, mutta sitten kun jotain kauheaa ja peljättävää tapahtuu, niin he alkavat uskontojen ohjaamina rukoilemaan, pyytäen apua Jeesukselta (siltä Jeesukselta, joka viimeisillä hetkillään) huusi: "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut?" (Matteus 27:46). Me pyydämme apua mieheltä, joka huusi ääneen, että hän oli Jumalan hylkäämä, missä on siis ymmärryksemme?

  Mitä meille on tapahtunut, että meillä on yllin kyllin viisautta, mutta EI ymmärrystä!

  Kun me ylistämme miestä, ihmistä, Jeesusta, joka huusi ääneen ja valitti Jumalalle, että miksi Hän hylkäsi - mitä Jumala on tekevä meille? Jumala on todella hylännyt meidät ja tämä on juuri tarkalleen sitä, mitä tapahtuu juuri nyt, kirous!

  Jumala antoi meille silmät, korvat ja älykkyyden muiden avujen lisäksi, mutta me emme ole käyttäneet niitä tarkoituksenmukaisesti. Voimmeko me syyttää Jumalaa kaikesta surkeudesta ja kärsimyksestä jota me joudumme kokemaan juuri nyt?

  Kuka on vienyt pois meidän ymmärryksemme? Uskonnot!

  Yksi uskontojen suurimmista petoksista, jota he ovat yhä jatkaneet on se, että meidän palkintomme Jumalalta, jonka me saavutamme hyvistä töistämme, olisi se, että astumme taivaaseen kuolemamme jälkeen - onko se totta?

"Taivas on Herran taivas, mutta maan hän on antanut ihmisten lapsille. Eivät kuolleet ylistä Herraa, ei kukaan hiljaisuuteen astuneista. Mutta me, me kiitämme Herraa, nyt ja iankaikkisesti. Halleluja!" Psalmi 115:16-18

 

 Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The highest heavens belong to the LORD, but the earth he has given to mankind.

It is not the dead who praise the LORD, those who go down to the place of silence;

it is we who extol the LORD, both now and forevermore." Psalm 115:16-18 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle. Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan; se olemme me (elossa olevat), jotka ylistämme HERRAA, sekä nyt että iankaikkisesti." Psalmi 115:16-18

"Korkeimmat taivaat kuuluvat HERRALLE, mutta maan Hän on antanut ihmiskunnalle" - Jumala ei ole koskaan luvannut meille ikuista elämää taivaassa. Hän loi meidät tätä maata varten yksistään ja tähän maahan me myös palaamme kuoltuamme. Niin kauan kuin me kaikki olemme uskollisia Hänen Nimelleen ja uskollisia tottelemaan Hänen käskyjään, meidät tullaan johtamaan siunattuun, terveelliseen, yltäkylläiseen sekä rauhalliseen elämään maassa.

"Kuolleet eivät ylistä HERRAA, ne, jotka menevät alas hiljaisuuden paikkaan" - sitten kun me kuolemme, me emme voi enää ylistää Jumalaa. Se ei ole totta, että olisimme eläviä Jumalan läsnäolossa kuolemamme jälkeen kuten uskonnot saarnaavat. Meidän täytyy ja tulee ylistää sekä tunnustaa aito Jumala yhä elossa ollessamme.

  Luemme Psalmista 116:1-2:

"Minä rakastan Herraa, sillä hän kuulee minun ääneni ja rukoukseni; sillä hän on kallistanut korvansa minun puoleeni, ja minä huudan häntä avuksi kaiken elinaikani." Psalmi 116:1-2

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I love the Lord, for he heard my voice; he heard my cry for mercy. Because he turned his ear to me, I will call on him as long as I live." Psalm 116:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä rakastan Herraa, sillä Hän on kuullut minun ääneni; Hän kuuli minun huutoni armahduksesta. Koska Hän käänsi Hänen korvansa minuun, niin minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan." Psalmi 116:1-2

"Hän kuuli minun huutoni armahduksesta" - Tarkoittaa niitä, joille Jumala vastaa heidän rukouksiinsa ja he ovat niitä, jotka kutsuvat Hänen Nimeään (Sakarja 13:9).

"minä tulen kutsumaan Häntä koko elämäni ajan." - Me voimme kutsua Jumalaa niin pitkään kuin elämme, sillä me emme voi kutsua Jumalan puoleen kuoltuamme.

"Kuoleman paulat piirittivät minut, tuonelan ahdistukset kohtasivat minua; minä jouduin hätään ja murheeseen. Mutta minä huusin avukseni Herran nimeä: Oi Herra, pelasta minun sieluni! Herra on armollinen ja vanhurskas, meidän Jumalamme on laupias. Herra varjelee yksinkertaiset; minä olin viheliäinen, mutta hän auttoi minua."

Psalmi 116:3-6

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The cords of death entangled me, the anguish of the grave came over me; I was overcome by distress and sorrow. Then I called on the Name of the Lord: "Lord, save me!" The Lord is gracious and righteous; our God is full of compassion. The Lord protects the unwary; when I was brought low, he saved me." 

Psalm 116:3-6 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuoleman sidokset sotkeutuivat kiinnittyen minuun, haudan tuska ja ahdistus valtasi minut; suru ja murhe kukistivat minut. Sitten minä huusin Herran Nimeä: "Herra pelasta minut!" Herra on mahtava ja oikeamielinen; meidän Jumalamme on täyttä myötätuntoa. Herra suojelee varomattomia; kun minut oli painettu alas, Hän pelasti minut. "

Psalmi 116:3-6

  Jotta meidän rukouksemme voisivat tulla Jumalan kuulluksi ja saada päätöksen näille tuhoille ja sodille - meidän täytyy kutsua Häntä Hänen tosi Nimellään!

  On niin masentavaa tietää, että kaiken tämän aikana - meillä on ollut vain viisautta, mutta ei ymmärrystä.

  Uskonnot perustavat kouluja, mutta se mitä he ovat ainoastaan antaneet meille, on akateemista tai tieteellistä osaamista ja ottavat pois ymmärryksemme, kun he jatkuvasti ammentavat - syöttävät meille petosta Jumalan hylkäämän miehen ylistämisestä!

  Kuulkaamme nyt mitä toinen Jumalan mies on puhunut aikaisemmin siitä, voimmeko me sanoa omaavamme todellista viisautta ja ymmärrystä koskien Jumalaa:

  Mutta ensin lukekaamme kuinka luotettava Job on Jumalan mukaan:

"Ja minulle tuli tämä Herran sana: "Ihmislapsi! Jos maa tekisi syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojentaisin sitä vastaan käteni ja murtaisin siltä leivän tuen ja lähettäisin siihen nälän ja hävittäisin siitä ihmiset ja eläimet, ja sen keskellä olisivat nämä kolme miestä: Nooa, Daniel ja Job, niin oman henkensä he vanhurskaudellaan pelastaisivat; sanoo Herra, Herra." Hesekiel 14:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the Lord came to me: "Son of man, if a country sins against me by being unfaithful and I stretch out my hand against it to cut off its food supply and send famine upon it and kill its people and their animals, even if these three men—Noah, Daniel and Job—were in it, they could save only themselves by their righteousness, declares the Sovereign Lord." Ezekiel 14:12-14 NIV

Suora suomennos:

 

"Herran sana tuli minulle: "Ihmisen poika, kun maa tekee syntiä minua vastaan olemalla uskoton ja minä ojennan minun käteni sitä vastaan lakkauttamalla sen ruuan saannin ja lähetän nälänhädän sen keskuuteen ja tapan sen ihmiset sekä heidän eläimensä, vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen Herra." Hesekiel 14:12-14

"vaikka nämä kolme miestä - Nooa, Daniel ja Job - olisivat heidän joukossaan, he voisivat pelastaa ainoastaan itsensä heidän oikeamielisyydellään, julistaa Ylivertainen Herra" - Asia on aivan selvä, Job on Jumalan taholta katsottu olevan yksi Hänen oikeamielisistä miehistään - joka tarkoittaa, että hänellä on tosi viisaus ja ymmärrys koskien Jumalaa.

  Se on viisautta, jonka me voimme myös oppia siitä, mitä Jumala on sanonut yllämainituissa jakeissa koskien Nooaa, Danielia ja Jobia, että vaikka he asuisivat Jumalan tuomitsemassa maassa, niin heidän läsnäolonsa ei ole riittävä säästämään kyseistä maata, he voivat ainoastaan pelastaa itsensä omalla oikeamielisyydellään tai heidän kuuliaisuudellaan Jumalan käskyjä kohtaan - joka on vastakohta sille, mitä uskonnot väittävät, kun he sanovat, että Jumala lähetti yhden miehen kuolemaan koko maailman syntien puolesta.

  On tullut osoitetuksi, että uskonnot saarnaavat päinvastaista kuin mitä Jumala on sanonut aikaisemmin - aivan kuten Saatana puhui vastoin Jumalan sanoja?

  Sinä tulet huomaamaan tuon kun sinä luet artikkelit webbisivuilta (www.thename.ph tai www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com ) sillä se on tallennettu tietokokoelma Jumalan profeetan kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan ilmestyksistä.

  Nyt lukekaamme, mitä Job puhui aikaisemmin siitä, kuinka me voimme saada tosi viisautta ja ymmärrystä Jumalalta:

"Mutta viisaus - mistä se löytyy, ja missä on ymmärryksen asuinpaikka?" Job 28:12

  Tämä vastaa Ihmisen etsintään tosi viisauden ja ymmärryksen perään Jumalalta. Pane merkille, että viisaus on erilaista kuin ymmärrys.

"Ei tunne ihminen sille vertaa, eikä sitä löydy elävien maasta." Job 28:13

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"No mortal comprehends its worth; it cannot be found in the land of the living."            Job 28:13 NIV

Suora suomennos:

"Ei kuolevainen ymmärrä sen arvoa; se ei ole löydettävissä elävien maasta" Job 28:13

  Koska yksikään ihminen ei voi tuntea tosi viisautta ja ymmärrystä Jumalasta hänen oman rajallisen ajattelunsa takia - siten se voi tulla vain Jumalalta ja me ainoastaan kuulla siitä profeetoilta kuin Mooses, koska Jumala on laittanut Hänen sanansa Hänen profeettansa suuhun.

  Käyttäen vastaavuutta: Jos me kuvittelemme inhimillisen tietämyksen (esim. Filosofia, Laki, taloustieteet, Fysiikka, Kemia jne.), niin arvovalta lepää silloin henkilön harteilla, joka on opiskellut ja saanut loppututkintoja parhaissa yliopistoissa ja korkeamman oppimistason kouluissa, tullen erikoisosaajaksi oman alansa tutkimusalueella. Kuitenkin, kun kysymyksessä on Jumala, niin huomioi se, että mies jota sinä nyt kuuntelet, on saanut opastuksen Jumalalta Itseltään, niin että sinä et tulisi petetyksi.

  Ihminen saattaa puhua Jumalasta joka kerran kun hän saarnaa, mutta olemmeko me kuulleet tai lukeneet, että Jumala olisi puhunut hänestä montakin kertaa Pyhässä Raamatussa? Tämä on se ero Maestro Evangelistaan verrattuna, hän on se profeetta kuin Mooses, josta Jumala on ennakolta kertonut, joka voi näyttää mistä me voimme lukea muista profetioista, että Jumala on puhunut hänestä. Sinä voit lukea kaiken webbisivuilla olevista artikkeleista.

  Jatkamme:

"Syvyys sanoo: 'Ei se ole minussa', ja meri sanoo: 'Ei se ole minunkaan tykönäni.'"     Job 28:14

  Todellinen viisaus ja ymmärrys koskien Jumalaa ei ole löydettävissä maailman syvimmistä paikoista.

"Sitä ei voida ostaa puhtaalla (hienoimmalla) kullalla, eikä sen hintaa punnita hopeassa. Ei korvaa sitä Oofirin kulta, ei kallis onyks-kivi eikä safiiri. Ei vedä sille vertoja kulta eikä lasi (kristalli), eivät riitä sen vaihtohinnaksi aitokultaiset kalut. Koralleja ja kristalleja (Jaspista) ei sen rinnalla mainita, ja viisauden omistaminen on helmiä (Rubiineja)kalliimpi. Ei vedä sille vertoja Etiopian topaasi, ei korvaa sitä puhdas kulta (sitä ei voi ostaa puhtaalla kullalla)." Job 28:15-19

  Yllä olevat asetetut sana ainoastaan kuvaavat kuinka tosi viisaus ja ymmärrys Jumalaa koskien ovat korvaamattomia ja mittaamattoman arvokasta, mutta se on vain viisautta Jumalasta - kuinka paljon enemmän jos sinulla on molemmat sekä VIISAUTTA että YMMÄRRYSTÄ koskien Jumalaa?

"Mistä siis tulee viisaus ja missä on ymmärryksen asuinpaikka? Se on peitetty (piilotettu) kaiken elävän silmiltä, salattu taivaan linnuiltakin. Manala ja kuolema sanovat: 'Korvamme ovat kuulleet siitä vain kerrottavan.' Jumala tietää tien sen luokse, hän (yksin) tuntee sen asuinpaikan." Job 28:20-23

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"Destruction and Death say, "Only a rumor of it has reached our ears." Job 28:22 NIV

Suora suomennos:

"Tuho ja Kuolema sanovat; "Vain huhupuheita on kantautunut korviimme" Job 28:22

  Vain Jumala tietää kuinka ihminen voi omistaa todellista viisautta ja ymmärrystä koskien Häntä, tämän vuoksi, kun teologit väittävät ymmärtävänsä Jumalaa heidän opiskeluidensa kautta, niin se on jumalanpilkkaa - heidän ymmärryksensä koskien Jumalaa pitäisi myös tulla Jumalalta, eikä heidän omista tutkimuksistaan!

  Katso nyt mitä heidän opintonsa ja opetuksensa ovat saaneet aikaan? EI MITÄÄN - maailman ihmiset ovat tulleet vain ristiriitaisimmiksi ajatuksiltaan koskien Jumalaa ja vielä pahempaa, me olemme joutuneet kärsimään Jumalan kirouksesta, koska heidän opintonsa ja opetuksensa koskien Jumalaa on ohjannut meidän harhaan, emmekä pelkää aitoa Jumalaa, vaan päinvastoin on ohjannut meitä olemaan tottelemattomia Hänen käskyilleen.

  Tästä syystä Jumalan käsky 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19 on niin tärkeää, koska vain ottamalla tosissaan Hänen käskynsä kuunnella miestä, jonka suuhun Jumala on laittanut Hänen sanansa, me voimme tulla tuntemaan aidon ja toden merkityksen Hänen sanoilleen, erityisesti koskien Hänen aitoa Nimeään!

"Sillä hän katsoo maan ääriin saakka, hän näkee kaiken, mitä taivaan alla on."          Job 28:24

  Se, mitä me nyt luemme, on tarkoitettu ymmärrettäväksi meidän aikanamme - koska ainoastaan meidän aikanamme me olemme nähneet tieteen kautta planeettaamme valtavuuden! Totuus, sanoo Maestro Evangelista, on, että Jumalan sana ei ole puolla uskomusta selittämättömistä mysteereistä tai salaisuuksista, vaan ennemminkin tieteen tärkeydestä, koska nykypäivän tieteen saavutuksien ja teknologian kautta me voimme ymmärtää Hänen sanansa!

  Tämä on syy sille, miksi profeetta kuin Mooses ei ole ollut Jumalan kautta tarkoitettu ilmestyvän muinaisina aikoina, vaan meidän nykyisenä tieteen ja teknologian aikakautenamme, niin että kun hän tulee julistamaan Jumalan sanan, jonka Jumala on laittanut hänen suuhunsa, että se saisi meidät havahtuen huomaamaan, että meidän edistyksellisyytemme mieltemme ja älymme kehityksessä, jolla on muovattu ja keksitty tämän päivän kehittyneitä teknologioita, on juuri se tietty tarkoitus miksi Jumala loi ihmisen - jotta olisimme luojia kuin on HÄN.

  Lue siitä seuraavista linkeistä:

http://thename.ph/thename/revelations/spaceexp-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/spacexp-en.html tai

Avaruustutkimus

  Jatkaaksemme:

"Kun hän antoi tuulelle voiman ja määräsi mitalla vedet, kun hän sääti lain sateelle ja ukkospilvelle tien," Job 28:25-26

  Me voimme ymmärtää kuinka Jumala loi meidän maailmamme - se ei tapahtunut täysin selittämättömällä mysteerisellä tavalla, vaan älykkään suunnittelun kautta.

  Totuus on, Jumala ei antanut ymmärrystä ainoastaan Hänen profeetalleen kuin Moosekselle, Maestro Evangelistalle Hänen sanastaan kirjoituksissa. Hän antoi hänelle myös viisauden ja ymmärryksen kehittää teknologioita sitä varten, että kuinka pelastaa meidän planeettamme nykyiseltä ilmansaasteiden kriisiltä. Siitä on todisteena hänen US-patentin saanut teknologia AERONOX, saastumista ehkäisevä ja polttoainetta säästävä laite!

  Kun kyseinen keksintö on maailman valtioiden hyödyntämä ja käyttöön ottama, niin se tulee olemaan suuri apu tehdessämme ilmaamme jälleen puhtaaksi.

  Nyt kuulkaamme mitä Jumala sanoi:

"silloin hän sen näki ja ilmoitti, toi sen esille ja sen myös tutki. Ja ihmiselle hän sanoi: 'Katso, Herran pelko - se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä.'"             Job 28:27-28

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then he looked at wisdom and appraised arvioi it; he confirmed it and tested it. And he said to the human race, "The fear of the Lord—that is wisdom, and to shun evil is understanding." Job 28:27-28 NIV

Suora suomennos:

"sitten hän katsoi viisautta ja arvioi sitä; hän vahvisti sen todelliseksi ja testasi sitä. Ja hän sanoi ihmisrodulle, "Herran pelko - se on viisautta, ja pahan vieroksuminen on ymmärrystä." Job 28:27-28

"hän katsoi viisautta ja arvioi sitä; hän vahvisti sen todelliseksi ja testasi sitä" - Koska Jumala vahvisti meille, kuinka me voimme saavuttaa ja omata tosi harkintakyvyn koskien Häntä.

"Herran pelko - se on viisautta" - Todella pelätäkseen Jumalaa on, että omaa tosi viisauden.

"ja pahan vieroksuminen on ymmärrystä" - Kuitenkin, jotta todella karttaisit tai vieroksuisit pahaa ja saisit ymmärrystä - sinun täytyy tuntea tosi Jumalan Nimi!

  Sillä vain tuntemalla Jumalan tosi Nimi - sinä voit tuntea tietää eron hyvän ja pahan välillä, toden Jumalan opetuksen ja pahan opetuksen välillä, siten se on niin selkeää sinulle nyt todella pelätä Jumalaa ja karttaa pahaa, etkä joudu enää petetyksi, vaan olet Jumalan siunaama.

  Ja oppiakseen tuntemaan tosi Jumalan nimen, täytyy kuunnella Jumalan sanoja, jotka Hän on laittanut Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Eraño Martin Evangelistan suuhun. Mikäli me emme tee kuten on käsketty, on sama kuin laittaisi itsensä Jumalan nähden tilivelvollisuuteen, kuten Jumala Itse on säätänyt 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19.

  Tiesikö Kuningas Salomo tulevasta profeetasta kuin Mooses?

  Kuinka me tiedämme, että kyseessä on juuri muukalainen kaukaisesta maasta, jonka Jumala on lähettänyt ilmoittamaan Hänen Nimensä?

"Myös jos joku muukalainen, joka ei ole sinun kansaasi Israelia, tulee kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"As for the foreigner who does not belong to your people Israel but has come from a distant land because of your name" I Kings 8:41 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"Mitä tulee muukalaiseen, joka ei kuulu sinun kansaasi Israeliin, mutta on tullut kaukaisesta maasta sinun nimesi tähden" 1. Kun. 8:41

  Tämä on profeetta kuin Mooses joka on tulossa; hän ei tule enää Israelin kansan keskuudesta, vaan hän tulee kaukaisesta maasta…

"sinun nimesi tähden" - koska hän on ilmoittanut tosi Jumalan nimen, eikä hän ole Jumalan Juutalaisille määrittämän ja asettaman kirouksen piirissä.

"sillä sielläkin kuullaan sinun suuresta nimestäsi, väkevästä kädestäsi ja ojennetusta käsivarrestasi - jos hän tulee ja rukoilee kääntyneenä tähän temppeliin päin,"

1. Kun. 8:42

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"for men will hear of your great name and your mighty hand and your outstretched arm—when he comes and prays toward this temple," I Kings 8:42 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi ja sinun mahtavasta kädestäsi sekä ojennetusta käsivarrestasi - kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden,"

 1. Kun. 8:42

"sillä miehet kuulevat sinun suuresta nimestäsi" - Jumalan "profeetta kuin Mooses" ei ole Juutalainen, vaan muukalainen - ilmestymään meidän aikanamme persoonassaan Maestro Eraño Martin Evangelista.

  Jumalan Nimi on nyt koko maailman luettavissa webbisivuilta: www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com.

"kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" - Kuningas Salomo ei tarkoita tällä, että muukalainen tai profeetta kuin Mooses tulisi kirjaimellisesti tämän päivän Jerusalemiin ylistämään Jumalaa.

  Miksi?

"Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta HERRA oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

  Jumala lupasi, että Hän asettaa Hänen Nimensä Jerusalemiin ikuisesti.

  Ja siitä oli profetoitu:

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja (kirjoitan myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

"Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin" - miksi tässä on mainittu "Uusi Jerusalem"?

  Maestro Evangelista sanoo: Sen vuoksi, että Jumala ei muuta Hänen lupaustaan, että Hänen Nimensä tulee olemaan asetettuna Jerusalemiin, eli missä tahansa Hänen Nimensä on julistettu, tuo paikka tulee kantamaan nimeä tai tullaan kutsumaan "Uudeksi Jerusalemiksi".

  Jos profeetta kuin Mooses, jonka Jumala on lähettänyt puhumaan Hänen Nimessään, tulee Saarivaltiosta Idästä, niin siitä seuraa, että Jumalan Nimi on myös julistettu tuossa samassa maassa. Mistä kaukaisesta maasta tämä profeetta kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan Nimen?

"Ne korottavat äänensä ja riemuitsevat, ne huutavat mereltä päin Herran valtasuuruutta: "Sen tähden kunnioittakaa Herraa valon mailla, ja meren saarilla Herran, Israelin Jumalan, nimeä". " Jesaja 24: 14-15

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"They raise their voices, they shout for joy; from the west they acclaim the LORD's majesty. Therefore in the east give glory to the LORD; exalt the name of the LORD, the God of Israel, in the islands of the sea." Isaiah 24:14-15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"He korottavat äänensä, he huutavat ilosta; lännestä he osoittavat suosiotaan HERRAN majesteettiselle mahtavuudelle. Sen tähden idässä antakaa kunnia HERRALLE; korottakaa HERRAN nimeä, Israelin Jumala meren saarilla." Jesaja 24:14-15

  Se on kirjoitettu, että aito ja tosi Jumalan Nimi tulee kirkastetuksi Idässä, merten Saarilla. Tämä on siitä syystä, että koska mies jonka Jumala on valinnut Hänen profeetakseen kuin Mooses ilmoittamaan Hänen Nimensä, tulee saarivaltiosta Idästä.

  Aito Jumalan Nimi oli ja on julistettu Filippiineillä - Saarivaltiossa Idässä Maestro Eraño Martin Evangelista kautta. Siten ollen Filippiinit on Uusi Jerusalem, sillä Jumalan tosi Nimi on julistettu tässä maassa ja www.thename.ph ja www.thenameonline.info ovat siitä todisteina.

  Ei ole mitään syytä Juutalaisten, Muslimien ja Kristittyjen taistella Jerusalemista Lähi-idässä, sillä se ei enää ole se Jerusalem, johon profetiassa viitataan. On olemassa Uusi Jerusalem ja se on nyt Filippiinit - sillä aito Jumalan Nimi oli ja on julistettu siellä.

  On täysin hyödytöntä näiden uskontojen taistella toisiaan vastaan ja väittää, että he "sotivat Jumalan Nimessä", sillä nämä uskonnot - Juutalaisuus, Kristinusko ja Islam - kun YKSIKÄÄN niistä ei ole julistanut aitoa Jumalan Nimeä!

  Sitten kun maailman ihmiset kuuntelevat Profeetan, Maestro Eraño Evangelistan Raamattu ilmestyksiä ja tunnustavat Jumalan Nimen sekä aidon Jeesuksen, joka on ilmoitettu www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www. suurinimi.com, niin ei tule enää olemaan uskontoja joiden PUOLESTA TAISTELLA JA KUOLLA.

  Nyt me ymmärrämme, mitä Kuningas Salomo tarkoitti kun hän sanoi: "kun hän tulee ja rukoilee tätä temppeliä kohden" (1. Kun. 8:42). Se ei tarkoita, että valittu henkilö menee nykypäivän Jerusalemiin - sillä siellä on jo "uusi Jerusalem". Se tarkoittaa ainoastaan, että kun muukalainen tai profeetta kuin Mooses ilmestyy, hän johdattaa meidät kaikki, kuinka todella ja oikein ylistää Jumalaa ja se on kutsumalla Jumalan tosi nimeä.

 

"niin kuule taivaasta, asuinpaikastasi, häntä ja tee kaikki, mitä muukalainen sinulta rukoilee, että kaikki maan kansat tuntisivat sinun nimesi ja pelkäisivät sinua, samoin kuin sinun kansasi Israel, ja tulisivat tietämään, että sinä olet ottanut nimiisi tämän temppelin, jonka minä olen rakentanut." 1. Kun. 8:43

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

"then hear from heaven, your dwelling place. Do whatever the foreigner asks of you, so that all the peoples of the earth may know your name and fear you, as do your own people Israel, and may know that this house I have built bears your Name."

I Kings 8:43 (NIV1984)

 

Suora suomennos:

 

"niin kuule silloin taivaasta, sinun asuinpaikastasi. Tee mitä tahansa muukalainen pyytää sinulta, niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel, ja saata tiedettäväksi, että tämä rakennus, jonka olen rakentanut, kantaa sinun nimeäsi." 1. Kun. 8:43

 

"niin että kaikki maan ihmiset voisivat tietää sinun nimesi ja pelätä sinua, niin kuin sinun oma kansasi Israel" - Asia on erittäin selvä ja tämä profetia todella tapahtui ja tapahtuu juuri nyt, koska me nyt tunnemme "Muukalaisen" kautta, että todellinen Jumalan pelko on Hänen suuren Nimensä tuntemista.

  Vahvistaaksemme, että profeetta kuin Mooses (jonka suuhun Jumala on asettava Hänen sanansa ja lähettävä ilmoittamaan Hänen Nimensä) on muukalainen, luemme seuraavasta:

"Katso, Herran nimi tulee kaukaa, hänen vihansa leimuaa, ja sankka savu tupruaa; hänen huulensa ovat täynnä hirmuisuutta, ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, painos:

 "See, the Name of the Lord comes from afar, with burning anger and dense clouds of smoke; his lips are full of wrath, and his tongue is a consuming fire." Isaiah 30:27 NIV

 

Suora suomennos:

 

"Katso, Herran Nimi tulee kaukaa; palavalla vihalla, ja tihein savupilvin; hänen huulensa ovat täynnä raivoa ja hänen kielensä on kuin kuluttava tuli." Jesaja 30:27

  Miksi Jumalan Nimi tulee kaukaa, kuten on kirjoitettu Jesaja 30:27?

  Siitä syystä, että profeetta kuin Mooses (jonka Hän on lähettänyt tekemään Hänen Nimensä tunnetuksi ja selittämään meille Hänen sanansa) on Muukalainen, (mutta Jumala on tehnyt hänet "Israelilaiseksi" Hänen tosi Nimensä kautta) ja tämä on johdonmukaista sen kanssa, mitä me olemme lukeneet 1. Kun. 8:41-43, että hän ei tule Juutalaisten keskuudesta, vaan kaukaisesta maasta. Hän on Jumalan lähettämä julistamaan Hänen sanansa kaikille kansakunnille.

"hänen huulensa ovat täynnä raivoa" - koska Jumala on näyttänyt meille Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, että syy miksi Hän sallii näiden tuhoavien tapahtuvien esiintyä ja tapahtua, johtuu siitä, että Hän näyttää Hänen vihansa meidän keskuudessamme, sillä me emme kutsu Hänen tosi Nimeään (Psalmi 79:6).

  Hyväksyivät uskonnot sitä tai eivät, Maestro Evangelista, MUUKALAINEN on nyt ilmoittanut Jumalan Nimen webbisivujen www.thename.ph tai www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com kautta, täydellistymänä Kuningas Salomon profetialle. Tämä on todellisuutta, emmekä me voi sitä enää kiistää eikä kieltää!

  Me olemme lukeneet syyt, miksi Jumala ei vastaa ihmisten rukouksiin ja se johtuu siitä, että me emme kutsu Häntä Hänen oikealla ja tosi Nimellään ja olemme valinneet väärien jumalien ylistämisen, joita meille ovat opettaneet uskonnot. Kuuntelemalla uskontoja me olemme myös saattaneet itsemme tielle, jolla me ansaitsemme seuraamuksen, jonka Jumala sanoi 5. Mooseksen kirjassa 18:19, koska me emme ole kuunnelleet Hänen aitoa profeettaansa kuin Moosesta:

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

"Ja joka ei kuule minun sanojani" - Jumala antoi meille varoituksen jo kauan sitten.

Muistuttivatko Jumalan muut profeetat meitä tulevasta profeetasta kuin Mooses?

"Kuulkaa Herran ääni huutaa kaupungille - ja ymmärtäväisyyttä on, että sinun nimestäsi otetaan vaari. Totelkaa vitsaa ja häntä, joka on sen määrännyt." Miika 6:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"Listen! The Lord is calling to the city—and to fear your name is wisdom—"Heed the rod and the One who appointed it." Micah 6:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille - ja Sinun Nimesi pelko on viisautta - "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti." Miika 6:9

"Kuulkaa! Herra huutaa kaupungille" - Jumala kutsuu nyt koko maailmaa Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro Evangelistan kautta, sillä hän on Jumalan puhemies meidän aikanamme.

"Sinun Nimesi pelko on viisautta" - ne ihmiset, jotka tullaan tarkastelemaan tai katsotaan olevan viisaita, ovat ne, jotka hyväksyvät ja tunnustavat tosi Jumalan Nimen, koska he ovat selkeästi nähneet eron oikean ja väärän opetuksen suhteen koskien Jumalaa.

"Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti" - Koska profeetta Miika sanoo "Ottakaa sauvasta opiksenne ja Hänestä, joka sen asetti", niin tämä tarkoittaa, että profeetan kuin Mooseksen merkki ei ole näkyvä ihmeiden kautta. Mooseksen ihmeet ovat liitoksissa tai yhdistettävissä hänen sauvaansa. Profeetta "kuin Mooses" ilmoittaa Jumalan Nimen Raamatun kirjoitusten kautta, sillä Jumala on laittanut Hänen sanansa hänen suuhun.

  Kuinka me voimme tietää, että tämä tuleva profeetta, kuin Mooses tulee julistamaan Jumalan tosi sanoman, joka tulee tuhoamaan nämä instituutiot, jotka ovat saarnanneet Hänestä valheellisesi? Kuinka me voimme myös saada tietoomme, että aito "profeetta kuin Mooses" ei ole lähetetty ainoastaan tämän päivän Israelin kansaa varten?

  Luemme siitä:

"Minulle tuli tämä Herran sana: Jo ennen kuin minä valmistin sinut äidin kohdussa, minä sinut tunsin, ja ennen kuin sinä äidistä synnyit, minä sinut pyhitin; minä asetin sinut kansojen profeetaksi." Jeremia 1:4-5

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"The word of the LORD came to me, saying, "Before I formed you in the womb I knew you, before you were born I set you apart; I appointed you as a prophet to the nations." Jeremiah 1:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"HERRAN sana tuli minulle sanoen, "Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut, ennen kuin sinä synnyit Minä asetin sinut erilleen; Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille." Jeremia 1:4-5

"Ennen kuin Minä muovasin ja tein sinut kohdussa, Minä tunsin sinut" - Jumala mainitsi hänet Moosekselle, 5. Moos. 18:18-19.

"Minä asetin sinut profeetaksi kaikille kansoille ja kansakunnille" - Jumala lähetti hänet olemaan Hänen profeettansa julistamaan Hänen aitoa sanomaansa kaikille maailman ihmisille. Toisin kuin Mooses ja muut profeetat, mukaan lukien Jeesus, he olivat lähetettyjä ainoastaan Israelin kansaa varten.

  Tässä ei ole kyseessä edes profeetta Jeremia, kuten useat tutkijat ovat ajatelleet. Profeetta Jeremia oli myös lähetetty vain Israelin kansaa varten. Näissä jakeissa Jumala näyttää profeetta Jeremiaalle näyn, ´profeetan kun Mooseksen´ kutsumisen, josta Hän kertoi jo ennalta 5. Moos. 18:18-19.

"Mutta minä sanoin: "Voi Herra, Herra! Katso, en minä kykene puhumaan, sillä minä olen nuori." Niin Herra sanoi minulle: "Älä sano: 'Minä olen nuori', vaan mene, kunne ikinä minä sinut lähetän, ja puhu kaikki, mitä minä käsken sinun puhua." Jeremia 1:6-7

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:


"Ah, Sovereign LORD," I said, "I do not know how to speak; I am only a child."
But the LORD said to me, "Do not say, 'I am only a child.' You must go to everyone
I send you to and say whatever I command you.
Jeremiah 1:6-7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Oi, Ylivertainen HERRA, "minä sanoin. "Minä en tiedä kuinka/mitä puhua; Minä olen vain lapsi." Mutta HERRA sanoi minulle, "Älä sano, ´minä olen vain lapsi.´ Sinun täytyy mennä kaikkien luokse, joiden luokse Minä lähetän sinut ja sanoa heille mitä tahansa Minä käsken sinua." Jeremia 1:6-7

"lapsi" - viittaa symboliseen lapseen. Se tarkoittaa ainoastaan, että Maestro Evangelistalla on vain vähän koulutuksellista tietoa Pyhästä Raamatusta, ja hän tottelee sekä toimittaa ilmestykset, joita Jumala hänelle näyttää Raamatusta toimitettavaksi maailman ihmisille.

"Älä pelkää heitä, sillä minä olen sinun kanssasi ja pelastan sinut, sanoo Herra." Jeremia 1:8

  Profeetta kuin Mooses on tuleva aikana, jolloin nuo, jotka ovat valheellisesti väittäneet olevansa Jumalan lähettämiä, ovat jo silloin vakiinnuttaneet ihmisten keskuudessa heidän valheensa Jumalasta. Nämä valheet ovat olleet hyväksyttyjä täytenä totuutena ihmisten mielissä. Ja vielä lisäksi, he ovat perustaneet heidän ylistyksen talojaan ja he ovat ulottaneet heidän vaikutusvaltansa moniin maailman hallituksiin. Tämän kaltainen ympäristö ja ilmapiiri tekevät miltei mahdottomaksi profeetalle kuin Moosekselle kyetä täyttämään se, minkä Jumala on hänet lähettänyt!

  Kuitenkin Jumala sanoo profeetalle kuin Moosekselle, että Hän on oleva hänen kanssaan. Jumala oli Mooseksen kanssa, kun hän johdatti Israelin kansan Egyptistä. Jumala on myös Hänen kaikille kansakunnille lähettämänsä profeetan kanssa, kun hän johdattaa KAIKKI maailman kansat ulos uskontojen valheellisista opetuksista.

"Ja Herra ojensi kätensä ja kosketti minun suutani. Ja Herra sanoi minulle: Katso, minä panen sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

Then the LORD reached out his hand and touched my mouth and said to me, "Now, I have put my words in your mouth." Jeremiah 1:9 (NIV)

Suora suomennos:

"Sitten HERRA ojensi Hänen kätensä ja kosketti minun suutani ja sanoi minulle, "Nyt Minä olen asettanut Minun sanani sinun suuhusi." Jeremia 1:9

  Jumala täytti ilmestyksen, jonka Hän oli esittänyt Moosekselle 5. Mooseksen kirjassa 18:18-19. Että Hän tulee asettamaan Hänen sanansa Hänen profeettansa "kuin Mooseksen" suuhun.

"Katso, minä asetan sinut tänä päivänä yli kansojen ja valtakuntain, repimään maasta ja hajottamaan, hävittämään ja kukistamaan, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"See, today I appoint you over nations and kingdoms to uproot and tear down, to destroy and overthrow, to build and to plant." Jeremiah 1:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Katso, tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle repimään juuriltaan ja murskaamaan, tuhoamaan ja syöksemään vallasta, rakentamaan ja istuttamaan." Jeremia 1:10

"tänä päivänä Minä määräsin sinut kaikkien kansojen ja kuninkuuksien yläpuolelle" - Maestro Evangelistalla on täysi auktoriteetti Jumalalta johdattaa ihmiset ulos ja pois uskonnoista.

  Tästä syystä maailman johtajien tulisi kuunnella sitä, mitä hän puhuu Jumalasta Raamatun kautta, sillä hän on mies, jonka Jumala on valinnut puhumaan Hänen puolestaan ja ilmoittamaan Hänen Nimensä kaikille!

"tuhoamaan ja syöksemään vallasta" - Maestro Evangelistan tehtävä on ilmoittaa maailman ihmisille Jumalan Sana uskontojen opetuksia vastaan. Tämä todistaa, että profeetta Jeremia, jonka Jumala käski kirjoittamaan tämän näyn, ei ole kyseinen profeetta (johon Jumala viittaa tässä jakeessa), koska Jeremiaa ei ole koskaan tunnustettu olevan profeetta kaikille kansakunnille. Jeremia ei tuhonnut ja syössyt vallasta yhtään instituutiota sanomalla, jonka hän puhui Jumalan puolesta.

  Maestro Evangelistan tapauksessa me voimme todella ymmärtää, että tämä profetia profeetta Jeremiaan kautta koskien tulevaa "profeettaa kaikille kansakunnille", puhuu hänestä (Maestrosta), silloin kun maailman ihmiset ovat tietoisia asian kahden puolen eroista, erityisesti totuudesta, jonka Jumala on ilmoittanut Maestro Evangelistalle Raamatusta sekä valheen jota uskonnot ovat opettaneet Jumalan nimeä. Sitten kun me havahdumme huomaamaan, että uskonnot ovat opettaneet meille vääriä nimiä Jumalasta, me tulemme ymmärtämään miksi Jumala ei vastaa meidän rukouksiimme maailmanrauhan puolesta. Uskonnot tulevat täysin tuhoutumaan, eikä heidän vaikutusvaltaansa ihmisiin enää ole.

"rakentamaan ja istuttamaan" - profeetta kuin Mooses johdattaa kansat myös palaamaan Jumalan tykö ja asettaa voimaan uudelleen opetukset ja Käskyt, jotka uskonnot ovat rikkoneet.

  Me kaikki todistamme nyt sen täydellistymistä, mitä Jumala on sanonut tulevasta profeetasta kuin Mooseksesta meidän nykyisenä aikanamme!

  Koska Maestro Evangelista on Jumalan profeetta kaikille kansakunnille, niin hän sanoo kaikille maailman ihmisille:

  "Katastrofaaliset tapahtumat tulevat jatkamaan ilmenemistään kaikkialla ympäri maailmaa, jotta ihmiset huomaisivat maailman olevan kirottu. Nämä loppuvat vain sitten, kun he käyttävät heidän viisauttaan ja ymmärrystään hyväksyä ja tunnustaa tosi Jumalan Nimi"

  Kaikille lukijoille - Käyttäkää teidän omaa VIISAUTTANNE ja YMMÄRRYSTÄNNE, jotta tuntisitte Suuren Jumalan Nimen ja aidon Jeesuksen Raamatusta, kuten Jumalan profeetta kuin Mooses, Maestro Evangelista on ilmoittanut seuraavien linkkien kautta:

http://thename.ph/thename/revelations/blasphemed-en.html ja http://thenameonline.info/thename/revelations/blasphemed-en.html sekä

Kuinka Ihmiskunta on Pilkannut

  Muistutus: Sen jälkeen, kun olet oppinut Jumalan tosi Nimen yllä olevien artikkeleiden/linkkien kautta, niin älä paljasta Jumalan Nimeä suoraan kenellekään, erityisesti sinun perheellesi ja rakkaillesi, pitääksesi Hänen pyhän Nimensä puhtaana jumalanpilkasta. Antakaa heidän itse lukea omalla ajallaan tämä webbisivu.

  Ja niille uskontojen saarnaajille ja johtajille, jotka ovat lukeneet tämän artikkelin, mikäli uskallatte asettua vastustamaan näitä ilmestyksiä, jotka Jumala on käskenyt Hänen profeettansa kuin Mooseksen, Maestro (Opettaja) Eraño Martin Evangelista paljastaa. Lue Jumalan sanoma sinua vastaan:

http://www.thenameonline.info/thename/revelations/themessage-en.html ja http://www.thename.ph/thename/revelations/themessage-en.html sekä

Sanoma Jumalalta Kaikille Uskontojen ja Kirkkojen Johtajille

  Tässä ei ole kyse uuden uskonnon perustamisesta tai kultista tai lahkosta, vaan kyse on SANOMASTA ja tämä tarkoittaa, että hyväksyt ´Profeetan kuin Mooseksen´ - Maestro Evangelistan Raamattu ilmestyksiä www.thename.ph ja www.thenameonline.info sekä www.suurinimi.com tai et, niin se ei enää ole meidän vastuullamme. Kyseessä on Jumala, jolle sinä olet tilivelvollinen ja vastuussa, et Maestrolle tai meille - meidän tehtävämme on ainoastaan saattaa sinulle tieto Jumalan tosi sanomasta.