"Sana" Tuli Lihaksi… Oliko se Jeesus?

Julkaistu Syyskuun 22. 2008

 

  Uskonnot vakuuttelevat, että Jeesus oli Pyhän Hengen muodossa ja hän oli Jumalan kanssa, kun oli Luomisen ajankohta. Lukekaamme, mitä "muukalainen" paljastaa asiasta.

 

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." Joh. 1:1-3

 

 Tämä on totuus. Sitten, he kertovat heidän seuraajilleen lukea seuraavaa:

 

"Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta." Joh. 1:14

 

Ja he sanovat, että Jeesus on "Sana tuli lihaksi" - saavat sen näyttämään siltä, että Jeesus oli Jumalan Sanana, joka tuli lihaksi, se teki hänestä jumalan, yhtenä osana kolminaisuutta.

 

  Jos me luemme nuo jakeet tarkkaan, ja määrittelemme mitä "Pyhä Henki" tosiasiassa tarkoittaa, niin ehkä me voimme selkeästi nähdä sen todellisen tarkoituksen ja kykenemme vertailemaan onko uskontojen väittämä totta vai ei.

 

  Aloittakaamme:

 

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on." Joh. 1:1-3

 

  Maestro sanoo, koska tässä on mainittuna vain osa Luomiskertomuksesta, jotta täysin ymmärtää mitä on kirjoitettu Johanneksen kirjaan, niin meidän on hyvä lukea 1. Mooseksen kirjasta:


"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos.1:1-3

 

  Todellakin "Pyhä Henki" on mainittu. Mikä on "Pyhän Hengen" tarkoitus, joka oli vetten päällä?

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä
." Psalmi 29:2-3

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

Ascribe to the LORD the glory due his name; worship the LORD in the splendor of his holiness. The voice of the LORD is over the waters; the God of glory thunders,

 the LORD thunders over the mighty waters. Psalm 29:2-3 (NIV)

  

Suora suomennos:

 

"Tunnustakaa HERRALLE Hänen kunniansa Hänen Nimensä tähden; palvokaa HERRAA Hänen pyhyytensä loistossa. HERRAN ääni on vetten päällä; HERRA pitää yllä kunnian ukkosenjyrinää, HERRA on äänenä ukkosen lailla mahtavien ja laajojen vesien päällä." Psalmi 29:2-3

 

Nyt on selvää, että "Henki", joka oli monien vetten päällä, oli Jumalan Sana tai Ääni, ei niin, että Jumala Itse oli monien vetten päällä, kuten uskonnot ovat olettaneet.

 

  Palaamme takaisin alkuun:

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos.1:1-3

 

  Ennen kuin Jumala luo asioita, Hän asettaa sille säädöksen, ehdot. Kun Jumala haluaa tehdä jotain, Hän tekee suunnitelmakokonaisuuden säädöksineen kuinka se tapahtuu ja toimii, eli kuin printattu ohjeistus Hänen toimistaan. Maestro Eraño Evangelista sanoo: Jos apostolit sanovat jotain Jeesuksesta, mutta Jumala ei ole sanonut siitä asiasta mitään Pyhässä Raamatussa, niin me emme voi olettaa niin myöskään tapahtuvan.

 

  Jumala antaa ensin Käskynsä. Hänen Sanassaan on voima luoda mitä tahansa Hän tahtoo tai haluaa. Se ei ole erillinen itsenäinen kokonaisuus Jumalasta. Jos haluamme olettaa, että Jumalan Sana, yhdessä "Jumalan pojan" kanssa kuuluvat uskontojen kolminaisuusoppiin - niin se on Jumalan pilkkaa ja täysin perusteetonta, sillä Pyhässä Raamatussa ei ole sellaista opetusta.  Siten uskontojen oppi kolminaisuudesta on valhetta.


  Jatkamme ja laittakaamme Johanneksen Evankeliumin ensimmäinen kappale oikeisiin mittasuhteisiin:

 

"Alussa oli Sana, ja Sana oli Jumalan tykönä, ja Sana oli Jumala. Hän oli alussa Jumalan tykönä. Kaikki on saanut syntynsä hänen kauttaan, ja ilman häntä ei ole syntynyt mitään, mikä syntynyt on. Hänessä oli elämä, ja elämä oli ihmisten valkeus. Ja valkeus loistaa pimeydessä, ja pimeys ei sitä käsittänyt." Joh. 1:1-5

  Maestro sanoo, että ilman Jumalan Sanaa tai käskyä, mitään ei tule tehdyksi; joten jos Jumala haluaa niin tapahtuvan, niin totisesti myös tapahtuu.

"Oli mies, Jumalan lähettämä; hänen nimensä oli Johannes. Hän tuli todistamaan, todistaaksensa valkeudesta, että kaikki uskoisivat hänen kauttansa." Joh. 1:6-7

 

"Johannes" - kastaja, jonka uskonnot väittävät olleen profeetta. Mikä oli hänen tehtävänsä? Kukaan ei tiedä. Siitä syystä, että ainoastaan Jeesus oli lähetetty kansaansa varten. Nyt, tämän Evankeliumin kirjoittajan väitteen mukaan: Mitä Johannes kastaja sanoo Jeesuksesta?

 

"Ei hän ollut se valkeus, mutta hän tuli valkeudesta todistamaan." Joh. 1:8

 

"Ei hän ollut se valkeus" - tarkoittaen, että Jeesus ei ollut tosi valo. Jeesuksen tuli antaa todistuksensa tosi valolle, Jumalalle.

 

"Totinen valkeus, joka valistaa (antaa valoa) jokaisen ihmisen, oli tulossa maailmaan."

Joh. 1:9

 

"Totinen valkeus" - Meidän aikanamme, Jumala on tulossa; ei Jeesus.

 

"Maailmassa hän oli, ja maailma on hänen kauttaan saanut syntynsä, ja maailma ei häntä tuntenut." Joh. 1:10

 

  Tämän takia meidän päiviimme asti, yksikään ei ole tiennyt Jumalan Nimeä.

 

"Hän tuli omiensa tykö, ja hänen omansa eivät ottaneet häntä vastaan. Mutta kaikille, jotka ottivat hänet vastaan, hän antoi voiman (oikeuden) tulla Jumalan lapsiksi, niille, jotka uskovat hänen nimeensä, jotka eivät ole syntyneet verestä eikä lihan tahdosta eikä miehen tahdosta, vaan Jumalasta." Joh. 1:11-13

 

Tämä oli profetia. Mitä tapahtui?

 

"Ja Sana tuli lihaksi ja asui meidän keskellämme, ja me katselimme hänen kirkkauttansa, senkaltaista kirkkautta, kuin ainokaisella Pojalla on Isältä; ja hän oli täynnä armoa ja totuutta." Joh. 1:14

 

"Ja Sana tuli lihaksi" - tarkoittaa, että profetia, Jesaja 7:13-15 oli nyt täyttynyt Jeesuksen tulolla maailman ja hän tuli Daavidin huoneesta. Hänen tehtävänsä oli: Pelastaa kansansa, Israel, ja johdattaa heidät takaisin Jumalan tykö.

 

Kärsivä Palvelija