Profeettojen Auktoriteetti/Arvovalta

Julkaistu 24. Syyskuuta 2006 

 

 

Saarnaajat, papit ja pastorit erilaisista uskonnoista väittävät, että heillä on yksinoikeus puhua Jumalasta ja Jeesuksesta. Syynä sille he pitävät seikkaa, että he ovat opiskelleet Pyhää Raamattua ja ovat saaneet opetuksensa apostoleilta sekä aikaisilta kirkkoisiltä. Ovatko he ainoat joilla todella on auktoriteetti?

 

  Mitä kirjaa Pyhästä Raamatusta meidän tulisi käyttää tai viitata, josta me löydämme totuuden Jumalasta?

 

"vaan että niinä päivinä, jolloin seitsemännen enkelin ääni kuuluu hänen puhaltaessaan pasunaan, Jumalan salaisuus käy täytäntöön sen hyvän sanoman mukaan, jonka hän on ilmoittanut palvelijoillensa profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

But in the days when the seventh angel is about to sound his trumpet, the mystery of God will be accomplished, just as he announced to his servants the prophets."
Revelation 10:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"mutta niinä päivinä, kun seitsemännen enkelin on määrä antaa torvensa äänen kuulua, niin Jumalan salainen suunnitelma käy täytäntöön, juuri niin kuin Hän on ilmoittanut palvelijoilleen profeetoille." Ilmestyskirja 10:7

 

  Vain Jumalan Profeetat ilmoittavat, ei kukaan muu.


   Maestro Eraño Evangelista sanoo: Kuin joku kertoisi sinun elämäsi tarinan jollekin toiselle, joka on kuulopuhe tai juoru. Kun jae tai jakeita on osoitettu tai luettu Pyhästä Raamatusta, ja kun haluamme olla varmoja sen tarkoituksesta, niin sen täytyy olla selitettävissä tai vahvistettavissa toisessa paikassa olevasta jakeesta, joka löytyy myös samasta kirjasta - Pyhästä Raamatusta.

 

  Tällä tavoin me voimme olla varmoja, että viitatut jakeet, jotka meille on annettu, ovat tosia tai eivät ole. Jos uskonnot opettavat eri tavalla, kuin mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun, niin meidän ei pitäisi hyväksyä heidän opetustaan. Sinun täytyisi pystyä näkemään ero.

 
  Ohjaako Pyhä Raamattu meitä seuraamaan uskontojen antamia ohjeita ja että meidän tulisi lukea ainoastaan apostolien opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta? Ei! Onko totta, että vain profeetat tietävät Jumalan salaisuudet?

  Maestro sanoo, lukekaamme:

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan (suunnitelmiaan) palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7


  Viesti on aivan selvä! Jos me haluamme olla selvillä totuudesta Jumalasta, niin meidän tulee viitata Pyhän Raamatun profeettoihin, jotta emme joutuisi muiden opetusten pettämiksi.

 

  Miten on totuuden laita Jeesuksen suhteen? Uskonnot sanovat, että kertomus Jeesuksesta on kirjoitettu apostolien kirjoihin ja kirjeisiin. Maestro Eraño Evangelista sanoo, että paras henkilö paljastamaan toden tarinan Jeesuksesta on Jeesus itse. Niinpä, lukekaamme mitä Jeesus sanoi asiasta:


"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Luukas 24:44

 

  Kertoiko Jeesus, että meidän tulisi lukea apostolien kirjoituksia?

  Vastaus on EI! Itse asiassa hän ohjasi meitä lukemaan tietoja hänestä:1. Mooseksen Laista, profeetta;
2. profeetoista; ja
3. Daavidin Psalmeista, hän oli myös profeetta.

   Tällä suoralla tiedolla, kun me jatkamme Pyhän Raamatun lukemista, niin me löydämme totuuden Jumalasta ja Jeesuksesta.

 

   Maestro Eraño Evangelista sanoo: Jos pappi tai saarnamies sanoo, että hänellä on paljon kerrottavaa Jumalasta ja Jeesuksesta oman ilmestyksensä pohjalta, niin kysy häneltä hänen merkkiään ja missä se on ilmoitettu Pyhässä Raamatussa. Jos hän ei kykene osoittamaan sitä sinulle, niin hänen kanssaan on hyödytöntä keskustalla asiasta. Hänellä ei ole auktoriteettia puhua Jumalan tai Jeesuksen puolesta.


Kuinka Jumala Puhuu Profeetoilleen