Johdanto

Johdanto 2

 

 Raamatun jakeet ovat suomalaisesta kirkkoraamatusta 33/38

Vaikka uskonnot ovat saarnanneet Pyhän Raamatun sisällöstä vuosituhansien ajan, niin ihmiskunta ei ole siitä juurikaan menestystä saanut; sitä vastoin ihmiskunta on tullut kirotuksi, kadottanut ymmärryksensä ja joutuu kärsimään. Jumala on pysynyt yhä tuntemattomana, kuin myös Hänen Nimensä. Aivan kuin olisimme suorittaneet epämääräistä etsintää kallisarvoisesta asiasta jota emme kykene löytämään.

  Kuitenkin uskonnot pitävät ainoana oikeuden saarnata tietoutta Jumalasta. Kuuluminen uskontoon antaa jäsenelleen mieleen rauhan, varmuuden pelastumisesta vaikeiden, levottomien ja raskaiden aikojen vallitessa.

  Uskossaan ja tottelevaisuudessaan uskontoja kohtaan ihminen orjuuttaa itseään vakuuttavan ja eksyttävän opetuksen myötä. Kaikki ovat olleet tottelevaisia opetukselle ja alttiina "tarjouskilpailulle", jossa kaikki ovat olleet tietämättömiä olemassa olevista todellisista tapahtumista, jotka tulevat tapahtuessaan yllättämään ja herättämään ihmiset. Näitä tapahtumia ovat Pyhään Raamattuun Profeettojen kirjoittamat Ilmestysten täyttymiset, joihin ei kuulu uskontojen skenaariot "maailman loppumisesta", joka kertoo uudesta alusta ihmiskunnalle ja uskontojen orjuutuksen vapaudesta.

   Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestysten kautta jokainen tulee tuntemaan Pyhässä Raamatussa olevan Jumalan Sanan, verrattuna uskontojen opettamaan väärään oppiin. Jokainen saa tarvittavan tietopohjan arvioinnille, jossa voi arvioida puhuvatko uskonnot totta.

   Maestro Eraño M. Evangelista paljastaa kaikkien hyväksi:

 Jumalan Ilmestykset

Pyhässä Raamatussa on annettu monia profetioita; jotkut ovat jo täyttyneet Israelin Kansan ja muiden kansojen todistuksella. On olemassa myös Profeettojen antamia profetioita, jotka ovat meidän aikanamme yhä toteutumatta. Profetiat on annettu, mutta niiden tarkoitusta ja merkkejä ei ole annettu tiedettäväksi ja selitettäväksi, jolloin niiden täyttymisen aika tulee.

  Siitä syystä uskonnot ovat kykenemättömiä selittämään Jumalan Profeettojen antamia Ilmestyksiä Pyhässä Raamatussa kirjoitetulla tavalla, niinpä he ovat jättäneet joitakin profetioita huomioimatta opetuksissaan.

  Kun Jeesus tuli maailmaan, niin uskonnot ajattelevat hänen täyttäneen kaikki, häntä koskevat, Vanhan Testamentin Profeettojen ilmestykset. Uskonnot sanovat, että Jeesuksen seuraajien kirjat (Apostolien), kuin on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin, todistavat Jeesuksen täyttäneen kaikki häntä ennakoivat profetiat. He saarnaavat, että Jeesuksen takaisin tullessa täyttyvät kaikki Jumalan ihmiskunnalle tarkoittamat ilmestykset ikuisesti.

  Tosiasiassa Pyhässä Raamatussa on paljon toteutumattomia ja täyttymättömiä ilmestyksiä. Maestro Eraño M. Evangelista sanoo; älä ajattele, että Ilmestykset jäävät toteutumatta. Jokaiselle ilmestykselle on Jumalan säätämä täyttymyksen aika. On annettu merkkejä ja mies joka kykenee paljastamaan niiden tarkoituksen, hän on myös Jumalan profeetta.

  Maestro Eraño M. Evangelista on täällä antamassa ilmestyksille selityksiä, kuten ne on kirjoitettuna Pyhässä Raamatussa Jumalan Profeettojen kautta; hän on ainoa, jolle on annettu valta aidon tiedon todelliselle tuntemiselle.

  On yllättävää ajatella, että tämän sukupolven aikana ja tässä hetkessä on yhä Jumalan profeetta, joka asuu meidän kanssamme. Maestro Evangelista näyttää auktoriteettinsa ja merkkinsä, jotka ovat luettavissa Pyhästä Raamatusta. Uskonnot sanovat, että Jeesus väitti "että yksikään profeetta ei enää tule hänen sijastaan". Monia profeetaksi ilmoittautuneita huijareita on tullut ja mennyt. Kaikki ovat olleet pettyneitä tapahtumien johdosta. Siksi, ja jos joku tulee sanoen, "Näin sanoo Herra…" ihmiset ajattelevat miehen olevat väärä profeetta.

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että jos joku tulee ja sanoo olevansa Jumalan profeetta, niin hänellä täytyy olla kaikille näytettävänään merkki ja auktoriteetti Jumalan Sanasta, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Jos hän ei kykene näyttämään sitä, niin silloin hän on väärä profeetta. Esimerkiksi: "Mies esiintyy poliisina virkapuvussa, virkamerkki ja ase mukana, ja kuitenkin oikea poliisi pidättää hänet. Aito profeetta tunnetaan hänen merkistään, jonka hän esittää Pyhästä Raamatusta.

  Kun luemme ilmestykset koskien "lentävä käärö" Sakariaksen kirjasta ja "Jumalan lupaus Aabrahamille" Mooseksen 1. kirjasta, niin Maestro Evangelista paljastaa niille merkit ja antaa selitykset sekä ajat profetioiden täyttymisille.

   Vanhaan Testamenttiin kirjoitettu Sakariaan ilmestys:

 Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Sakarja 14:9

   Tämä on yksi Jumalan profeettojen antamista ilmestyksistä, joka on yhä täyttymättä. Tänä päivänä on useita jumalia, joita palvotaan eri paikoissa maailmaa. Tulee aika, jolloin on oleva vain yksi Jumala ja Hänet tunnustetaan sekä ylistetään koko ihmiskunnassa ikuisesti. Maestro Eraño M. Evangelista selittää, kuinka tämä ilmestys tulee täyttymään.

   Hänen ilmestystensä kautta Jumalan Profeetat tulevat saamaan tunnustusta uskontojen harjoittaman vähättelyn ja välinpitämättömyyden jälkeen. Profeettojen Ilmestykset, niiden tarkoitus ja täyttymisen ajat ovat selitetty tässä kirjassa.

Pyhä Raamattu 

  Edesmenneiden sukupolvien aikana erilaiset ihmiset, uskonnolliset johtajat ja oppineet ovat esitelleet itsensä omaavansa luvan ja auktoriteetin saarnata Pyhästä Raamatusta kaikille ihmisille. Vain yksi kirja ja kuinka paljon hajaannusta he ovat saaneet aikaan saarnaamisillaan?

   Maestro Evangelista sanoo; aivan kuten ammattimaisessa tutkimuksessa, tutkijat tulevat eri kaupungeista ja kylistä eri puolilta maata ja heidän tulisi kyetä tarjoamaan samat vastaukset kysymyksiin koetilanteessa. Tämä tietysti siksi, että he ovat lukeneet, opiskelleet ja oppineet saman opetuksen perusteella, joka löytyy yhdestä ja samasta kirjasta. Kuinka sitten on Pyhän Raamatun kohdalla, kun uskonnot antavat toisistaan eriäviä lausuntoja mitä on kirjoitettu? Se johtuu siitä, että jokaisella saarnaajalla ja uskonnollisella johtajalla on oma ymmärryksensä ja tulkintansa koskien Pyhässä Raamatussa ilmoitettua Jumalan Sanaa. Sen sijaan, että heillä olisi yhteisymmärrys ja yhdistyisivät uskossaan yhteen Jumalaan, niin he ovat jakautuneita. Me näemme uskovien ryhmiä erottautuvan kirkkolaitoksistaan tai seurakunnistaan ja he perustavat omia näkemystensä pohjalta. He julistavat, että kirkko, josta he erottautuivat, on väärä ja he ovat se taho, joka tarjoaa oikeaa Jumalan opetusta!

  Maestro Evangelista sanoo; väärästä ei voi saada aikaan aitoa asiaa; se voi näyttää toiselta kuin yhä on (väärä), mutta vaikka siitä tehtäisiin miljoonia kopioita; niin aito tai tosi asia säilyy ainoana ikuisesti.

  Nämä eroavaisuudet ovat aiheuttaneet ihmisissä luottamuksen kadottamista ja epäuskoa Pyhään Raamattuun. He ajattelevat, että mikäli kirja sisältää Jumalan Sanan, niin miksi se on monien lukijoiden jälkeen hajottava ja riitaa aiheuttava tekijä. Silloin tällöin ihmiset loukkaantuvat ja kuolevat puolustaessaan heidän arvostettua uskoaan ja tarkoitusta.

   Pyhän Raamatun totuus tulee ainoastaan siten tunnetuksi, että saarnaava tai julistava mies on Jumalan lähettämä profeetta. Koska kirja sisältää Jumalan Sanan, on siten oikeutettua, että mies joka opettaa, on Jumalan valitsema puhemies!

  On kysyttävä: "Koska on niin paljon profeettoja esittelemässä itsensä profeetaksi, niin kuinka me voimme arvioida ja todeta Jumalan ennalta lähettämän profeetan olevan juuri tämä mies?"

  Maestro Evangelista sanoo: Vastaus on yksinkertainen, jos kyseinen asia koskee ihmisen viisautta, kuten fysiikka, insinööritaito, sosiaaliset tieteet, kemia, historia ja muut, niin sen selittäjä on kyseisen alan asiantuntija, joka on opiskellut parhaissa kouluissa ja yliopistoissa ja on läpäissyt ammatillisen tutkinnon.

  Mikäli asia koskee Jumalan Sanaa, niin kuka valitsee miehen, joka puhuu Jumalan puolesta? Jumala valitsee ja osoittaa miehen tähän tehtävään!  On ilmoitettu Pyhässä Raamatussa, "Jumalan Sanassa", josta Jumalan valitseman puhemiehen merkki on luettavissa ja tunnettavissa. Edes tämän päivän korkeimmin koulutetut eivät ole tiedoissaan yhtä suuria, eivätkä kykene kantamaan Jumalan Sanaa!

 Mooseksen kaltainen ennalta lähetetty Profeetta

Saatat ihmetellä kuinka me tiedämme ja voimme antaa näitä ilmestyksiä. Millä auktoriteetilla me voimme puhua Jumalasta ja profeettojen ilmestyksistä? Kuka on Maestro Eraño M. Evangelista?

    Maestro Eraño M. Evangelista on luvattu profeetta "kuin Mooses". Hänelle annettiin Jumalan Sana, joka asetettiin hänen suuhunsa, jotta hän voisi selittää Pyhään Raamattuun kirjoitetut ilmestykset. Koska tätä ei ole paljastettu koskaan aikaisemmin, niin uskonnolliset johtajat ja tiedemiehet riitelevät yhä raamatunkohtien merkityksestä. Hänet on valittu tästä maailmasta yli kuuden miljardin ihmisen joukosta, kuinka se on mahdollista?

  Me tulemme myös oppimaan, että Jeesuskin antoi merkin koskien tulevaa profeettaa "kuin Mooses". Hänen tulemisensa (profeetta kuin Mooses) on helposti tunnistettavissa merkeistä, jotka on annettu Pyhässä Raamatussa. Mikä on Maestro Evangelistan tai ennalta lähetetyn profeetan "kuin Mooses" merkki?

  Lukekaamme hänen merkkinsä Pyhästä Raamatusta:

 Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua.
Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille.
5. Mooseksen kirja 18:18-19

 "sinun kaltaisesi (profeetta)" - Jumala lähettää "profeetan", joka on Mooseksen kaltainen,

  Mistä hän tulee?

 "veljiensä keskuudesta" - Hän ei tule Mooseksen kansan joukosta; hän ei ole juutalainen, hän on "muukalainen" juutalaiselle kansalle.

   Mikä on tulevan profeetan tehtävä Jumalalta?

 "minä panen sanani hänen suuhunsa" - Jumala kertoo hänelle mitä hänen on sanottava ihmisille, eli profeetan ei tarvitse opetella tai tehdä tutkimuksia mistään.

 "ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - Hän vain yksinkertaisesti välittää ihmisille viestin Jumalalta, tai ohjeet, jotka Jumala hänelle antaa. Ei enempää, eikä vähempää.

   Aluksi monet ihmiset eivät kuuntele tai usko profeetan ilmestyksiä, kuinka Jumala heille vastaa?

"Ja joka ei kuule minun sanojani" - koskee niitä, jotka eivät välitä tulevan profeetan ilmestyksistä.

     Entä jos tuleva profeetta puhuu omiin nimiinsä?

  "joita hän minun nimessäni puhuu" - tämä on "profeetan", Maestro Evangelistan merkki. Hän kantaa Sanaa ja hänellä on hallussaan ymmärrys Suuresta Jumalan Nimestä. Mies esittelee Jumalan Suuren Nimen maailman ihmisille!

   Mitä, jos ihmiset eivät kuitenkaan välitä hänen ilmestyksistään Jumalalta?

 "hänet minä itse vaadin tilille" - Jumala mittaa tarkasti nämä ihmiset (koskee mainittua "joka ei kuule").

 Maestro Evangelista sanoo; kauan sitten, kun saarnaajat ja uskontojen johtajat lukivat raamatusta tämän Jumalan ilmestyksen Moosekselle, niin heidän olisi pitänyt kertoa ihmisille, että heidän täytyy odottaa tulevaa profeettaa, joka kantaa Jumalan antamaa merkkiä, vaikka hänen tuloonsa menisi pitkäkin aika. Heidän ei olisi pitänyt lisätä omia tulkintojaan ja selityksiään Pyhään Raamattuun kirjoitettuna oleviin Jumalan Profeettojen Ilmestyksiin. Ihmisten ei olisi pitänyt jakautua usealle taholle kirjan saarnaamisessa.

    Nyt se on tullut todistetuksi ja useiden lukemaksi painetusta kirjasta sekä Internetin web-sivulta www.thename.ph, että ne ovat tämän miehen ilmestykset, joka on Jumalan ja profeettojen profetioiden toteutuma, Maestro Eraño M. Evangelista.

 

  Tämä kirja sisältää kaikki ilmestykset koskien Jumalan Sanaa, jotka on asetettu hänen suuhunsa. Sisältäen Jeesuksen Todistuksen, kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

  

Jeesuksen todistus

 

Tuleva profeetta, joka on lähetetty ennakolta "kuin Mooses", tullaan tuntemaan merkistään koskien Jeesuksen todistusta. Hän selittää Jeesuksen sanat ja teot, kuin myös hänen seuraajiensa, Jeesuksen ollessa vielä elossa. Jeesuksen todistus tulee antamaan valoa Jeesuksen todelliselle identiteetille Pyhässä Raamatussa ja häivyttää häntä ympäröivän mysteerin varjon. Maestro Eraño M. Evangelista selittää myös Jeesuksen todellisen tehtävän Jumalalta.

 

 

• Oliko Jeesus todella lähetetty kaikkien ihmisten syntien anteeksiantamuksen puolesta vai lähetettiinkö hänet vain tehtäväänsä oman kansansa pariin(Juutalainen kansa).

 

 • Täyttikö Jeesus todella hänelle annetun tehtävän.

 

 • Minkä opetuksen tai viestin hänen tuli kertoa omalle kansalleen.

 

   Tuntevatko uskontojen johtajat Jeesuksen antamasta todistuksesta/testamentista, jonka hän itse antoi, kuin on kirjoitettuna Pyhässä Raamatussa?

 

  Uskonnot saarnasivat ja jatkavat sitä edelleen, koskien Jeesuksen elämää ja kuolemaa, perustuen arvailuihin ja laiminlyönteihin, joka jakaa ihmisiä mielipiteineen.

  

   Maestro Evangelista näyttää merkkinsä ja auktoriteettinsa Jeesuksessa, kuten on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

  Kahden tuhannen vuoden ajan uskonnot ovat saaneet kaikki uskomaan, että Jumala lähetti Jeesuksen täyttämään Pyhässä Raamatussa kirjoitettuja ilmestyksiä. Uskonnot sanoivat myös, että hän oli myös "ainoasyntyinen Jumalan poika" ja että hän vapautti ihmiskunnan synnistään Jumalan edessä.

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että jos todellakin koko ihmiskunta oli synnissä Jumalaa vastaan, niin miksei Jumala, Kaikkivaltiudessaan, Armossa ja Siunauksessa, vain sanonut " Minä annan kaikille anteeksi".

 

  Uskonnot ovat saaneet kaikki uskomaan, että Jeesuksen täyttämät Jumalan profeettojen ilmoittamat ilmestykset, on kirjoitettu Uuteen Testamenttiin.

 

  Uuden Testamentin neljä ensimmäistä kirjaa on kirjoitettu tallennettuna luettelona hänen elämästään ja teoistaan, mutta uskonnot eivät ole selittäneet todellista syytä, miksi Jeesus oli lähetetty kansansa varten. Kun hänen tehtävänsä jää epäselväksi sekä hänen ennenaikainen ja varhainen kuolemansa, kaikki ovat olleet ymmällään ja niin on jatkunutkin aina nykypäivään asti. Ennen kuin hän kuoli, hän sanoi palaavansa kolmessa päivässä. Siitä lähtien hänen seuraajansa ovat odottaneet ja odottavat kärsivällisesti edelleen hänen paluutaan.

 

    Jopa uskonnot yhdessä uskovien kanssa odottavat ja toivovat, että jonain päivänä Jeesus palaa kunniassaan ja loistossaan. Jos hän todellakin täytti kaikki profeettojen profetiat ja pelasti ihmiskunnan synneistään, niin miksi hänen täytyy tulla takaisin? 

  

  Uskonnot väittävät ja saarnaavat Jeesuksen tuoneen myös rauhan maailmaan, mutta nyt elämässämme maailmassa rauhan voi löytää vain elokuvista, televisiosta ja meidän omista unelmistamme. Mikä on tämän hetkinen todellinen maailman tila? Onko se rauhaa ja yltäkylläisyyttä? Uskonnot puhuvat vain harhakuvitelmista tarkoittaessaan rauhaa.

 

  Vaikka voi olla hämmentävää ja vastustamatonta itse kullekin lähteä tuomitsemaan Maestro Eraño M. Evangelistan ilmestyksiä Jeesuksen todellisesta identiteetistä; niin on parempi lukea avoimin mielin loppuun asti, niin että jokainen voi nähdä totuuden Pyhästä Raamatusta ja uskontojen valheet Jeesuksesta tulevat paljastetuiksi. Selkeä ero tullaan näkemään ja ajallaan aito Jumala tulee tunnetuksi:

 

Jumalan Nimi 

 

On olemassa vain yksi aito Jumala ja Hänellä on Nimi. Kun uskontojen määrä on noussut, niin myös heidän esittelemiensä jumalien ja jumalattarien määrä on kasvanut lukumääräisesti. Aito Jumala ja Hänen Nimensä on menettänyt merkityksensä. Koska kaikki ovat panneet luottamuksensa uskontoihin, uskonnot ovat tulleet välittäjiksi Jumalan ja ihmisten välillä, eikä aidon Jumalan kaikille tarkoittamaa siunausta enää ole.

 

  Maestro Evangelista paljastaa tavan, jolla ihmiskuntaa voi palata ja tulla lähemmäksi aitoa Jumalaa sekä saada uudelleen aidon siunauksen ja rauhan.

 

  Aluksi on vaikeaa ymmärtää Maestro Evangelistan ilmestystä tai hyväksyä sitä, johtuen ehdollistamisesta tai uskosta, että vain uskonnoilla on auktoriteetti koskien Jumalan tuntemusta. Me myös olemme kasvaneet ja saaneet oppimme omilta vanhemmiltamme, ja he myös saivat oppinsa vanhemmiltaan, heidän esi-isiltään, "kylänvanhimmilta" jne., jotka myös saivat oppinsa uskonnoilta.

 

  Maestro Evangelistan ilmestykset tulevat ravistelemaan tämän nykyisen sivilisaation perustuksia uskontojen osalta - osoittaen että tuo perusta on rakennettu uskontojen eksytysten varaan!

  

  Kun Mooses kysyi Jumalalta lupaa kertoa Jumalan Nimi hänen kansalleen, Jumala vastasi hänelle, MINÄ OLEN MITÄ OLEN, tai "YHWH" Hepreaksi. Tämä tarkoittaa, että Jumala ei antanut Moosekselle lupaa kertoa Hänen Nimeään kansalle. 

 

Uskonnot lisäsivät vokaaleja, jotta nimi olisi helpommin lausuttavissa heidän omilla kielillään, siksi he sanovat, että Jumalan Nimi on YAHWEH ja kun se käännettiin Englanniksi, niin siitä tuli Jehovah ja muita… mutta Juutalaiset käyttävät "Hashem" tai "Nimi". Juutalaiset tietävät, ettei YHWH ole oikea Jumalan Nimi. Tänä päivänä he eivät vieläkään tiedä Jumalan Aitoa Nimeä.

 

  Uskonnot nimesivät Jumalan useilla eri nimillä ja saarnasivat sen sanoman ihmisille. He ovat antaneet ihmisten ylistää tuntematonta Jumalaa. Uskonnot poissulkevat Jumalan olemassaolon ja Hänen Sanansa ilmoituksen Pyhässä Raamatussa! Se on loukkaus ja Jumalan pilkkaa! He eivät ole odottaneet profeettaa, "kuin Mooses", joka selittää Mooseksen sanat ja profeetoiden sanat kirjoitettuna Pyhässä Raamatussa. Hän on mies jolle Jumala antoi Sanansa suuhun, antoi auktoriteetin puhua ja paljastaa tai ilmoittaa Jumalan aito Nimi kaikelle kansalle.

 

  Jokaisen täytyy itse voittaa mieltään vallitseva maailmankuva ja uskontojen voimaan saattamat mielen asetukset ja on avattava silmämme, jotta näkisimme maailman aidon tilan, ja se vain pahenee päivä päivältä. Jumala on ihmiskunnan toivo, siksi Hän Armossaan lähetti jo ennakolta profeetan "kuin Mooses", joka tulee näyttämään ihmiskunnalle paremman tien tulla voittajaksi yhä pahenemassa maailman tilassa.

  

  Tämä kirja, Jumalan Suuren ja Pyhän Nimen ilmestys, on tarkoitettu kaikkien luettavaksi ja opittaviksi, jotta kun se "päivä" tulee, kaikki voisivat saada tietoonsa Jumalan Nimen, jotta kaikki voisivat kääntyä suoraan Jumalan puoleen ja saada pelastuksen sen "päivän" tullessa.

 

  Maestro Evangelistalle annettu tehtävä koskien Jumalan Nimen ilmoitusta on täytetty. Nimi on ilmoitettu 24. Syyskuuta 2006, web-sivulla www.thename.ph.

 

  On täysin meidän valintamme, jos me haluamme vapauttaa itsemme uskontojen eksytyksistä ja uskotteluista; otamme vastaan uuden alun tai pysymme syvässä unessa heidän kanssaan.

 

    Maestro Evangelista ei ole aloittamassa uutta uskontoa tai hengellistä liikettä - hän ainoastaan paljastaa ja selittää Jumalan profeettojen kirjoittamien profetioiden täyttymyksen Pyhässä Raamatussa:

 

  

Yksi kansa, yksi Maailma ja yksi Jumala.

 

 

   Mitä maailmassa tapahtuu tänään?

 

   Jatkaaksesi, klikkaa alla olevaa linkkiä:

 

 

Maailman tila