Maailmassa olevan Hajaannuksen

ja Ongelmien Pääsyy Sekä Aiheuttaja

 

Suuren Petoksen Lopullinen Esittely!

Julkaistu 22. Syyskuuta 2012

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa suuren petoksen, johon ovat syyllistyneet ja ylläpitäneet niin kutsutut kristilliset uskonnot maailmassa. Aivan uskomattomalla röyhkeydellä he ovat opettaneet ja uskotelleet ihmisille puolitotuuksilla tai valheilla harhaanjohtavaa tietä. Sen seurauksena kirous, joka aina seuraa näitä valheellisia opetuksia ja uskomuksia, ovat jatkaneet ihmisten ennennäkemätöntä kärsimystä ja surkeutta maailman ihmisille. Jokainen on elävä todistaja luonnollisille ja ihmisten aikaan saamille katastrofeille ja tuhoille, kuten ilmastonmuutos, epätavallisen voimakkaat myrskytuulet, tulvat joita ei ole ennen koettu, vulkaaniset purkaukset, maanjäristykset, tsunamit, uskonnolliset sodat, ympäristökatastrofit ja niin edelleen. Tämän ei ole tarkoitus olla sitä levottomuutta ja jännitettä, jota tuovat geopolitiikka, mahdollinen ydinsodan uhka, maailmanlaajuinen nälänhätä ilmastonmuutoksen takia tai taloudellinen huonovointisuus. Ja kuten jokainen tarkkailija voi sanoa, nämä asiat muuttuvat ajan myötä jatkuvasti pahemmiksi ja uusiutuvat nopeammalla tahdilla.

 

  Kristityt ja jotkut ei-kristityt uskonnot pohjaavat uskonsa Jeesukseen. Enemmänkin juuri kristilliset uskonnot ovat tehneet Jeesuksesta heidän uskonsa kulmakiven. Yllättäen kuitenkin heidän uskomuksensa samasta Jeesuksesta ei ole koskaan yhteneväinen ja johdonmukainen. Jotkut heistä uskovat, että Jeesus on "Jumalan poika". Toiset sanovat hänen olevan "jumala", mutta myös ihminen. Ja toiset taas sanovat hänen olevan Jumalan lähettämä profeetta. Hämmennys ja sekaannus näiden monien Jeesuksen "persoonallisuuksien" suhteen ovat perustuneet Uuden Testamentin sanoman täydelliseen luottamukseen ja aivan kuin Uusi Testamentti olisi korvannut Jumalan Sanan Vanhassa Testamentissa.

 

  Mitkä olivat Vanhassa Testamentissa olevat profetiat ja mitä ovat olleet Jeesuksen apostolien väittämät ja tarinat Uudessa Testamentissa, koskien:

 

-          Jeesuksen todellista persoonaa,

                     

-          Jeesuksen todellista tehtävää, "pelastaa Israelin kadoksissa olevat lampaat"

 

   He eivät koskaan ole tehneet rinnakkaista arviointia. Ovatko he kuunnelleet Jumalan Profeettojen ohjeita Vanhasta Testamentista? Sieltä he olisivat saaneet tietää todellisesta Jeesuksesta ja hänen erityislaatuisesta tehtävästään.

 

  Totuus on, että Uuden Testamentin evankeliumit on kirjoitettu kauan sen jälkeen, kun Jeesus kuoli. Nämä evankeliumien tekstit voidaan katsoa pohjautuvan Jeesuksen apostoleihin ja seuraajiin. Uskonnot perustavat rituaalinsa ja opetuksensa pääasiassa evankeliumeihin. Ovatko he hakeneet ohjeita Vanhan Testamentin profetioista, siten he olisivat tienneet, vahvistetusti ja selkeästi ymmärtäneet seuraavaa:

 

-          että Jeesuksen seuraajien ja apostolien kirjoitukset Uudessa Testamentissa ovat keksittyjä tarinoita,

 

-          väitteet, että Jeesus olisi kyennyt täyttämään Jumalan Profeettojen antamat profetiat Vanhassa Testamentissa eivät ole totta,

 

-          ja, että maailma ei ole tuhoutumassa tai loppumassa.

 

  Ainoastaan, kun suorittaa tämän vertailun "profetiat" vastaan apostolien ja seuraajien "tarinat ja väitteet Jeesuksesta", niin ihmiset voivat tehdä lopullisesti vahvan päätöksen, että apostolien väitteet koskien Jeesusta, eivät ole totta.

 

  Sen mukaan mitä Kuningas Salomo (jota Jumala rakasti) on sanonut, onko meidän hyväksyttävä uskontojen opetukset ilman, että vahvistaisimme ne perustuen Jumalan Sanaan, kuin se on kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani, mitään lisäämästä siihen. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua tai määrää, ja niiden paljo tutkiminen väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Miksi Kuningas Salomo sanoi tämän? Mitä Pyhä Raamattu sanoo asiasta?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16

 

 Meidän tulisi ainoastaan lukea Jumalan Sanaa, joka on kirjoitettu Pyhään Raamattuun. Nyt, kenelle Jumala on antanut auktoriteetin ja ketä pitäisi kuunnella ja uskoa?

 

"Sillä ei Herra, Herra, tee mitään ilmoittamatta salaisuuttaan palvelijoillensa profeetoille." Aamos 3:7

 

Meidän tulisi uskoa ainoastaan Jumalan Profeettoja. Kuinka Jumala puhuu Profeetoilleen?

 

"Minä olen puhunut profeetoille, olen antanut paljon näkyjä ja puhunut vertauksia profeettain kautta." Hoosea 12:11

 

  Jumala puhuu heille mainitulla tavalla. Esimerkkinä katsomme, kuinka Jumala puhui Kuningas Salomolle:

 

"Gibeonissa Herra ilmestyi Salomolle yöllä unessa, ja Jumala sanoi: "Ano, mitä tahdot, että minä sinulle antaisin." 1. Kun. 3:5

 

  Mitä Kuningas Salomo pyysi Jumalalta?

 

"Salomo vastasi: "Sinä olet tehnyt suuren laupeuden palvelijallesi, minun isälleni Daavidille, koska hän vaelsi sinun edessäsi totuudessa ja vanhurskaudessa sekä vilpittömällä sydämellä sinua kohtaan. Ja sinä olet säilyttänyt hänelle tämän suuren laupeuden ja antanut hänelle pojan, joka istuu hänen valtaistuimellansa, niin kuin on laita tänä päivänä. Ja nyt, Herra, minun Jumalani, sinä olet tehnyt palvelijasi kuninkaaksi minun isäni Daavidin sijaan; mutta minä olen kuin pieni poikanen: en osaa lähteä enkä tulla.  Ja palvelijasi on keskellä sinun kansaasi, jonka olet valinnut, niin monilukuista kansaa, että sitä ei voi laskea eikä lukea sen paljouden tähden. Anna sen tähden palvelijallesi kuuliainen sydän tuomitakseni sinun kansaasi ja erottaakseni hyvän pahasta; sillä kuka voi muuten tätä sinun suurta kansaasi tuomita?" 1. Kun. 3:6-9

 

  Mikä oli Jumalan vastaus Kuningas Salomon pyyntöön?

 

"Herralle oli otollista (mielissään), että Salomo tätä anoi. Ja Jumala sanoi hänelle: "Koska sinä anoit tätä etkä anonut itsellesi pitkää ikää, et rikkautta etkä vihamiestesi henkeä, vaan anoit itsellesi ymmärrystä kuullaksesi, mikä oikein on, niin katso, minä teen, niin kuin sanot: katso, minä annan sinulle viisaan ja ymmärtäväisen sydämen, niin ettei sinun vertaistasi ole ollut ennen sinua eikä tule sinun jälkeesi."

 

  Jumala myöntyi Salomon pyyntöön. Siksi hänelle oli annettu auktoriteetti sanoa mitä Jumala oli hänelle ilmoittanut. Meidän tulisi uskoa mitä on kirjoitettu Pyhään Raamattuun.

 

Palaamme takaisin:

 

"Ole varoitettu poikani, mitään lisäämästä siihen. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua tai määrää, ja niiden paljo tutkiminen väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

  Mitä meidän tulisi tehdä?

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

  Jos sinä pelkäät ja tottelet Jumalaa, niin mitkä ovat sen mukaiset seuraukset sinulle?

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:14

 

  Ennen kuin uskomme muiden kirjojen antamaan opetukseen, meidän tulisi ensin katsoa tarkasti Jumalan profeettojen kirjoihin. Vertailu tulee osoittamaan oitis ovatko muiden kirjojen opetukset päteviä vai eivätkö ole. Osoita erityistä huolellisuutta tarkatessasi uskontojen opetuksia, että Jeesus on "Jumalan poika"; että hän kuoli ja tuli takaisin eloon kolme päivää kuolemastaan; että Jeesus palaisi takaisin maailman lopun tullessa, ja että Jeesus lupasi elämän kuoleman jälkeenkin - elämän taivaissa ja että tulisimme elämään siellä ikuisesti.

 

  Mikä on totuus koskien näitä kaikkia väitteitä? Ihmiset ovat laittaneet niin paljon toivoa näihin lupauksiin ja erityisesti elämään kuolemansa jälkeen taivaissa, että eivät ole halunneet olla kunnon kansalaisia tässä maailmassa, jossa elämme. He ovat uskoneet toiseen elämään taivaassa kuolemansa jälkeen.

 

  Uskonnot, kristityt ja ei-kristityt kuten muslimit, buddhat, hindut, shintolaiset ja niin edelleen uskovat kuoleman jälkeiseen elämään, tuon puoleiseen elämään.

  Mikä on totuus koskien uskontojen opetuksia Jeesuksesta? Mikä on se todellinen merkittävä profetia, jonka Jumalan profeetat ovat ilmoittaneet Jeesuksesta?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, JOS HÄN TEKEE VÄÄRIN, MINÄ RANKAISEN HÄNTÄ IHMISVITSALLA JA NIIN KUIN IHMISLAPSIA LYÖDÄÄN; mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi. Ja sinun sukusi ja kuninkuutesi pysyvät sinun edessäsi iäti, ja sinun valtaistuimesi on oleva iäti vahva." Aivan näillä sanoilla ja tämän näyn mukaan Naatan puhui Daavidille." 2. Sam. 7:12-17

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansanvälinen Laitos, Painos: 

 

 "When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. WHEN HE DOES WRONG, I WILL PUNISH HIM WITH A ROD WIELDED BY MEN, WITH FLOGGINGS INFLICTED BY HUMAN HANDS. But my love will never be taken away from him, as I took it away from Saul, whom I removed from before you. Your house and your kingdom will endure forever before me; your throne will be established forever.'" Nathan reported to David all the words of this entire revelation." II Samuel 7:12-17 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…KUN HÄN TEKEE VÄÄRIN, NIIN RANKAISEN HÄNTÄ IHMISTEN ANTAMIN KEPINISKUIN JA MIESTEN KÄSIEN KAUTTA SELKÄSAUNOILLA SEKÄ RUOSKIMISILLA…". 2. Sam. 7:14

 

  Tämä profetia kertoi "Daavidin jälkeläisestä", ja että profetia toteutuisi Daavidin kuoleman jälkeen. Mikä olisi tulevan jälkeläisen työ ja tehtävä?


"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Sam. 7:13

 

  Tämän profetian Jumalan antoi Daavidille, kun Hän puhui se profeetta Naatanille - että hänen jälkeläisensä rakentaisi talon/huoneen Jumalan Nimessä.

 

  Miksi täytyisi rakentaa talo/huone Jumalan Nimessä? Mikä sille oli syynä?

 

"Jeremia sanoi vielä kaikelle kansalle ja kaikille naisille: "Kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, joka olet Egyptin maassa. Näin sanoo Herra Sebaot, Israelin Jumala: Mitä te ja teidän vaimonne olette suullanne puhuneet, sen te panette käsillänne täytäntöön, sanoen: 'Me täytämme lupauksemme, joilla olemme luvanneet polttaa uhreja taivaan kuningattarelle ja vuodattaa hänelle juomauhreja'. Niinpä pitäkää lupauksenne, pankaa lupauksenne täytäntöön!" Jeremia 44:24-25

 

  Tämän kaltainen epäuskollisuus sai Jumalan todella vihaiseksi Kansaansa kohtaan. Heidän matkansa aikana, (ennen Egyptistä lähtöä), he palvoivat "taivaan kuningatarta". Se on samainen kuin tämän päivän Maria, Jeesuksen äiti, jolla on titteli, arvonimi "taivaan ja maan kuningatar" (sen ovat antaneet uskonnot). Maria arvostetaan yhä tänä päivänä.

 

Mikä oli Jumalan antama tuomio heille?

 

"Sen tähden kuulkaa Herran sana, kaikki Juuda, te jotka asutte Egyptin maassa: Katso, minä vannon suuren nimeni kautta, sanoo Herra: Totisesti, ei ole ainoakaan Juudan mies enää mainitseva suullaan minun nimeäni, niin että sanoisi: 'Niin totta kuin Herra, Herra elää' - ei koko Egyptin maassa." Jeremia 44:26

 

    Siitä lähtien Israelin kansa on ollut Jumalan kiroama, niin että he eivät voi enää koskaan puhua Jumalasta Hänen oikealla Nimellään. Kuningas Salomo oli saanut tehtävän rakentaa talon/huoneen, jossa Jumalan Nimi näkyisi vielä kerran Israelin kansalle. Mikäli he katuisivat tekojaan ja kutsuisivat Jumalaa oikealla Nimellä, kirous tulisi poistetuksi silloin Jumalan toimesta.

 

  Ja koska kirous on Jumalan langettama, niin se myös varmasti toteutuu!

 

"Herra Sebaot on vannonut sanoen: Totisesti, mitä minä olen ajatellut, se tapahtuu, mitä minä olen päättänyt, se toteutuu" Jesaja 14:24

 

  Jumala sanoi, että sitä ei voisi pysäyttää toteutumasta, koska Hän on jo kerran niin sanonut.

 

  Israelin kansalaisten olisi käytettävä heidän viisauttaan ja ymmärrystään. Kun talo/huone Jumalan Nimelle oli rakennettu, niin Israelilaisten olisi pitänyt nähdä ja oppia Nimi. Se ei ollut mikään tavallinen talo, joka oli rakennettava, se oli talo, jossa oli nähtävillä (kirjoitettuna) Jumalan Nimi.

 

  Jos talo olisi rakennettuna ja Jumalan Nimi näkyisi siitä, niin mikä oli Jumalan antama lupaus Daavidin jälkeläiselle?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että kun hän tekee väärin, niin rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Sam. 7:14 (aikaisempi oma käännös)

 

 "Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani" - Daavidin jälkeläinen katsottaisiin olevan tai saisi kunnian tulla "kutsutuksi" nimellä "Jumalan poika" - tämä olisi se kunnia tai arvonimi, joka hänelle myönnettäisiin, mikäli hän onnistuisi tehtävänsä suorittamisessa, vaikka hän oli vain ihminen.

 

  Kuitenkin jälleen oli annettu ehto: Jos Daavidin jälkeläinen tekisi vääryyden/synnin, hän tulisi kärsimään rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Maestro Eraño M. Evangelista kysyy? Miksi hän kärsisi rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", eikä suoraan Jumalan käden kautta "kepillä"?

 

 Maestro Eraño M. Evangelista antaa meille selityksen, että mikäli Daavidin jälkeläinen rakentaisi talon/huoneen Jumalan Nimelle, niin sen aikaiset Israelin kansalaiset näkisivät ja tietäisivät Hänen Nimensä. Ja kun he sitten kutsuisivat Jumalaa Nimeltä, niin Israelin kansan yllä ollut kirous poistettaisiin. Israelin kansa olisi pelastunut niin ollen. Mutta jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuisi tehtävässään saattaa Jumalan Nimi kansan tietoisuuteen, niin silloin on ihmisten osa antaa rangaistus, sillä tässä tapauksessa juuri Israelin kansa olisi hyötynyt Jumalan Nimen tietämisestä ja tuntemisesta.

 

Miksi? Siksi, että Daavidin jälkeläiselle annettu tehtävä ei ollut Jumalan hyödyksi, vaan Israelin kansan omaksi hyödyksi! Sillä sinä aikana talo/temppeli, jossa näkyisi Jumalan Nimi, olisi osoittanut Israelin kansalle tien pelastukseen synneistään Jumalalle.

 

  Käytäntö on täysin Jumalan antamien Käskyjen mukainen - ketä vastaan/kohtaan teet syntiä, niin sen mukaisesti sinua myös rangaistaan! Jos olet tehnyt syntiä omaan kansaasi kohtaan, niin he myös antavat rangaistuksen.

 

Jumala antaa aina määräyksensä/käskynsä ehdon kanssa, koska ihmisen toiminta perustuu Jumalan ihmiselle antamaan "Vapaaseen Tahtoon".

 

  Kuka oli "Daavidin jälkeläinen", joka täyttäisi 2. Samuel. 7:12-17 ilmoitetun profetian?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä. Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.'"

1. Aikakirjat 22:9-10

 

  Ensimmäinen valinta tai vaihtoehto "Jumalan poika"- tittelin saajaksi oli Daavidin oikea poika, Kuningas Salomo - kutsuttu rauhan mieheksi. Kuten profetiassa on kerrottu, hän tulisi kutsutuksi "Jumalan pojaksi", kun rakentaisi talon/huoneen/temppelin, josta näkyisi Jumalan Nimi. Uskonnoilla ei ole yhtään opetusta, jossa kuvattaisiin Kuningas Salomon olevan "Jumalan poika". Salomon pitäisi olla ensimmäinen, joka tunnustettaisiin tai yleisesti hyväksyttäisiin olevan "Jumalan poika".

 

"Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile."  

1. Aikakirjat 22:11-13

 

  Tämä oli muistutus, jonka Jumala antoi Salomolle - jotta hän olisi luja ja rohkea ja tottelisi Käskyjä.

 

Maestro Eraño M. Evangelista kysyy: Oliko Salomo menestyksellinen tehtävässään ilmoittaa Jumalan Nimi hänen kansalleen?

 

"Mutta kuningas Salomolla oli paitsi faraon tytärtä monta muuta
muukalaista vaimoa, joita hän rakasti: mooabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siidonilaisia ja heettiläisiä, niiden kansain naisia, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Älkää yhtykö heihin, älköötkä hekään yhtykö teihin; he varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän jumaliansa". Näihin Salomo kiintyi rakkaudella. Hänellä oli seitsemänsataa ruhtinaallista puolisoa ja kolmesataa sivuvaimoa; ja hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä. Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta, ja Milkomia, ammonilais-iljetystä. Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid. Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle. Näin hän teki kaikkien muukalaisten vaimojen mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat jumalilleen."
1. Kuningasten kirja 11:1-8

 

  Kuningas Salomo rakensi onnistuneesi talon/huoneen/tenppelin Jumalan Nimelle, mutta kun hän ikääntyi, niin hänen monet vaimonsa käänsivät hänen mielensä pois Herrasta hänen Jumalastaan. Salomo rakensi temppeleitä myös vaimojensa jumalille.

 

  Hänen kansansa, Israelilaiset, olivat hämmennyksissä monista temppeleistä, jotka oli rakennettu hänen monien vaimojensa jumalien kunniaksi. He eivät koskaan tienneet mikä temppeli tai talo oli rakennettu Jumalan Nimelle, Nimen kunniaksi ja tiedoksi! 

 

  Salomo oli kuningas ja hänellä oli mahdollisuus ottaa useita vaimoja. Minkä ohjeen Jumalan antoi koskien vaimojen ottamisesta toisista maista ja kansoista? Mikä oli Kuningas Salomon rikkomus?

 

"Kun Herra, sinun Jumalasi, vie sinut siihen maahan, jota menet
ottamaan omaksesi, ja kun hän sinun tieltäsi karkoittaa suuret kansat, heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, nuo seitsemän kansaa, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät, ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille armoa. Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti."
5. Moos.5:1-4

 

  Mennä naimisiin tai ottaa monta vaimoa on varattu kuninkaan etuun. Jumala varoitti Salomoa, että hänen tulisi ottaa vaimoja vain Israelin kansasta, ei siis pakanakansoista.

 

Jatkakaamme:

 

"Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa. Sen tähden Herra sanoi Salomolle: "Koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi (alaisellesi). Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen."

1. Kuningasten kirja 11:9-12

 

Tämä oli Salomon saama rangaistus rikkomuksestaan. Ja kuitenkin:

 

"mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi." 2. Samuel 7:15

 

  Rangaistuksena rikkomuksestaan Kuningas Salomon kuninkuus otettaisiin pois. Häntä ei kuitenkaan rangaistu fyysisesti "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

  Miksi?

 

   Maestro Eraño M. Evangelista antaa selityksen, että Kuningas Salomo oli Daavidin suora jälkeläinen, oikea "jälkeläinen" tai Daavidin poika. Koska Jumala rakasti hänen isäänsä Daavidia, sen vuoksi Kuningas Salomo säästyi fyysiseltä rangaistukselta. Rangaistus "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" nousi korostettuun asemaan profetiassa 2. Samuel 7:12-17, jos Daavidin jälkeläinen tekisi väärinteon, niin fyysinen rangaistus ei koskaan koskenut Kuningas Salomoa.

 

  Koska Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", niin kuinka hän kuoli?

 

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta.  Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa."  1. Kuningasten kirja 11:9-12

 

  Kuningas Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; hän ei kuollut rangaistuksen seurauksena.

 

  Kuka jatkaisi työtä tehdä Jumalan Nimi tunnetuksi Israelin kansalle, Nimi joka oli kirjoitettuna taloon/temppeliin, jonka Kuningas Salomo rakensi? Ovatko Israelin kansalaiset ikuisesti kirottuja, koska eivät tunne Jumalan Nimeä? Loppuiko profetia tähän, vai antoiko Jumala Israelin kansalle uuden mahdollisuuden?

 

"Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."

1. Kuningasten kirja 11:13

 

  Jumala antoi uuden mahdollisuuden. Hän ei vienyt pois mahdollisuutta tehdä Hänen Nimensä tunnetuksi Israelin kansalle. Mies, joka tulisi "yhdestä sukukunnasta" osoittaisi siihen oikeaan taloon/temppeliin, josta Jumalan Nimi on nähtävissä kaikkien niiden muiden temppelien joukosta, joita Kuningas Salomo rakensi.

 

  Minkä lupauksen Jumala oli antanut koskien Jerusalemin kaupunkia?

 

 "Ja teettämänsä Aseran kuvan hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kuningasten kirja 21:7

 

  Mutta kuka oli tämä "yksi sukukunta", joka tulisi Daavidin huoneesta ja olisi valittu tehtäväänsä?

  Mikä on toinen profetia, joka koskee "yhtä sukukuntaa", joka tulisi Daavidin huoneesta/suvusta ja osoittaisi aitoon Kuningas Salomon rakentamaan taloon/temppeliin, josta Jumalan Nimi on nähtävissä?

 

  Mikä olisi merkkinä tälle "yhdelle sukukunnalle" tai sen edustajalle, joka tulee Daavidin huoneesta/suvusta?

 

"Pyydä itsellesi merkki Herralta, Jumalaltasi, pyydä alhaalta syvyydestä taikka ylhäältä korkeudesta". Mutta Aahas vastasi: "En pyydä enkä kiusaa Herraa". Siihen hän lausui: "Kuulkaa, te Daavidin suku, eikö se riitä, että te ihmiset väsytätte, kun vielä minun Jumalanikin itseenne väsytätte?" Jesaja 7:11-13

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Ask the LORD your God for a sign, whether in the deepest depths or in the highest heights." But Ahaz said, "I will not ask; I will not put the LORD to the test." Then Isaiah said, "Hear now, you house of David! Is it not enough to try the patience of men? Will you try the patience of my God also?"  Isaiah 7:11-13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kysy HERRALTA sinun Jumalaltasi merkkiä, syvimmästä syvyyksistä tai korkeimmista korkeuksista.". Mutta Aahas sanoi, " Minä en kysy; Minä en aseta HERRAA koetteelle." Sitten Jesaja sanoi, "Kuule nyt, sinä Daavidin huone/suku" Eikö se riitä, että koettelette ihmisten kärsivällisyyttä? Haluatteko te koetella Jumalan kärsivällisyyttä myös?"

Jesaja 7:11-13

 

  Jesajan profetia oli suunnattu Daavidin huoneelle tai suvulle, koska he olivat jo valmistelleet tulevaa "yhtä sukukuntaa", kuten heidän suvulleen oli luvattu.

 

"Sen tähden Herra itse antaa teille merkin: Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan ja antaa hänelle nimen Immanuel. Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:14-15

 

"hunajaa" - oikeamielisyys siinä katsannossa, että "hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän" - hän joutuisi saatanan koettelemaksi, ja siksi on annettu merkki: "syvimmästä syvyyksistä tai korkeimmista korkeuksista.".

 

  Mikä oli tämän Jesajan lausuman profetian täyttymys? Kuinka profetoitu "lapsi" syntyi? Ja mitä tarkoittaa sana "neitsyt" Pyhässä Raamatussa?

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

   Profetoitu "lapsi" tulisi hedelmöittymään Pyhän Hengen kautta. Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että nykyinen monien ihmisten ja uskontojen käsitys on, että Pyhän Henki on Jumalan toinen itsenäinen kokonaisuus - niin kutsuttu kolminaisuuden osa eli kolmas persoona.

 

  Mikä on "Pyhän Hengen" merkitys Pyhässä Raamatussa?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostoleiden teot 1:16

 

  On kirjoitettu, Pyhän Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme edelleen:

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apostoleiden teot 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David:"'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengellä sinun palvelijasi, meidän isämme Daavidin suulla: "Miksi kansat pauhaavat ja turhia juonittelevat?" Apostoleiden teot 4:25

 

  Lopulta, määritelkäämme Pyhän Hengen tarkoitus, joka puhui Daavidin suun kautta. Mitä tarkoitti Pyhä Henki, joka oli asetettu Daavidin suuhun?

 

"Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;"2. Samuel 23:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "These are the last words of David: "The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs: "The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue."

II Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Jumalan antama vastaus Iisain pojalta Daavidilta, Jumalan antama vastaus Kaikkein Korkeimman korottaneelta mieheltä, Jaakobin Jumalan voitelemalta mieheltä, Israelin laulujen tekijältä ja laulajalta: "HERRAN Henki puhui minun kauttani, Hänen Sanansa oli minun kielelläni." 2. Samuel 23:1-2

 

  Pyhä Henki on Jumalan Sana, joka oli asetettu Daavidin suuhun, kyseessä ei ole Jumalan joku toinen tai monesko lie persoona!

 

  Kun Pyhässä Raamatussa käytetään sanaa "Pyhä Henki" - se on "Jumalan Sana tai Henki" ja se on näkymätön. Se on "Pyhä" siksi, että se tulee Jumalalta.

 

  Mitä "Jumalan Henki" todella tarkoittaa?

 

"Antakaa Herralle hänen nimensä kunnia, kumartakaa Herraa pyhässä kaunistuksessa.
Herran ääni käy vetten päällä; kunnian Jumala jylisee, Herra suurten vetten päällä
."
Psalmi 29:2-3 (alleviivaus oma)

 

  Ennen kuin Jumala luo, Hän ensin julisti Hänen Käskynsä. Sitten se tapahtui. Onko se totta?

 

"Alussa loi Jumala taivaan ja maan. Ja maa oli autio ja tyhjä, ja pimeys oli syvyyden päällä, ja Jumalan Henki liikkui (leijui) vetten päällä. Ja Jumala sanoi: "Tulkoon valkeus". Ja valkeus tuli." 1. Moos. 1:1-3 (alleviivaus oma)

 

"Ja Jumala sanoi" - Jumala lausui, puhui ensin Hänen Sanansa antamalla käskyn valon tulla, ja sitten Hän teki sen olevaksi.

 

  Nyt on selvää, että "Jumalan Henki", joka leijui vetten yllä, on Jumalan Ääni tai Sana. Uskonnot ovat olettaneet, että se oli Jumala Itse kolmannessa persoonassa tai kolminaisuudessa. Se ei ole totta! Sellainen on Jumalan pilkkaa!

 

  Siten, "Pyhän Henki", joka oli mainittuna profetiassa, joka koski neitsyttä ja hänen synnyttämäänsä lasta, on Jumalan Sana tai käsky, joka oli puhuttu Profeetta Jesajan suun kautta.

 

  Mikä sille on todisteena?

 

 Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Joosef oli se henkilö, joka todellisuudessa saattoi Marian odottamaan lasta ennen kuin he olivat naimisissa.

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Mutta kun Joosef, hänen (tuleva)miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa,(tulevaa) vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."

Matteus 1:18-20

 

"on Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta, joka on profetoitu ja puhuttu Profeetta Jesajan suun kautta Jesajan kirjassa 7:11-15!

 

  Jumala, kuin Pyhän Hengen ominaisuudessa, ei saattanut Mariaa raskaaksi, kuten uskonnot opettavat. Se ei ole totta - Sellainen on Jumalan pilkkaa!

 

  Mitä "neitsyt" tarkoittaa Pyhässä Raamatussa?

 

  Maria havaittiin olevan raskaana ennen hänen avioliittoaan Joosefin kanssa ja Joosef halusi paeta. Heidän aikanaan, mikä oli laki Israelin kansan keskuudessa koskien naimattoman naisen raskautta?

 

"Mutta jos syytös on tosi, jos tytössä ei tavattu neitsyyden merkkiä, silloin vietäköön tyttö isänsä talon ovelle, ja kaupungin miehet kivittäkööt hänet kuoliaaksi, koska hän teki häpeällisen teon Israelissa, harjoittaen haureutta isänsä kodissa. Poista paha keskuudestasi. Jos joku tavataan makaamasta naisen kanssa, joka on toisen miehen aviovaimo, niin kuolkoot molemmat, sekä mies, joka makasi vaimon kanssa, että vaimo. Poista paha Israelista.  Jos joku neitsyt on kihloissa miehen kanssa ja toinen tapaa hänet kaupungissa ja makaa hänen kanssaan, niin viekää molemmat sen kaupungin portille ja kivittäkää heidät kuoliaaksi, tyttö siksi, että hän ei huutanut apua kaupungissa, ja mies siksi, että hän teki väkivaltaa lähimmäisensä morsiamelle. Poista paha keskuudestasi." 5. Moos.22:20-24

 

  Israelin Kansan laki oli erittäin ankara koskien naimattoman naisen raskautta ja lapsen synnyttämistä. Marian ja Joosefin tapauksessa kummatkin heistä olisivat voitu kivittää hengiltä pahan poistamiseksi kaupungista. Kuten Joosef ajatteli lähteä karkuun ja hyljätä lasta odottava Maria, niin Jumalan enkeli ilmestyi Joosefille unessa vahvistaakseen hänelle, että he selviäisivät uhkaavasta tilanteestaan. Tämä syntyvä "lapsi", joka siintyi hänen liitostaan Marian kanssa, oli se, joka oli profetoitu Pyhän Hengen kautta tai Jumalan Sanalla, joka oli puhuttu Profeetta Jesajan suulla.

 

  Heidän aikanaan oli mahdotonta, että laiton liitto voisi toteutua ilman rangaistusta ja se oli Mooseksen lakien tarkasta seuraamisesta ja noudattamisesta. Ja enkeli vahvisti Joosefille, että lapsi Marian kanssa tulisi syntymään ja elämään ilman, että asiaa saataisiin selville.

 

  Aivan kuten Mooseksen tapauksessa, jos Jumala ei olisi avannut vesiä, jotta hänen kansansa pääsi Punaisen Meren poikki, niin Mooses ei olisi ollut menestyksekäs kansansa johtamisessa ulos ja pois Egyptin maasta. Mutta koska Jumala piti lupaamansa sanan, Israelin kansa kykeni menemään Punaisen Meren poikki.

 

  Joosefin ja Marian tilanteessa, lakia olisi täytynyt kiertää, niin että syntyvä avioliiton ulkopuolinen lapsi selviäisi ja syntyisi täyttämään profetian, jonka oli puhunut profeetta Jesaja. Tämä erityisen epätavallinen saavutus olisi myös Jesajan kautta lapsesta annettu merkki.

 

  Mikä toinen laki määräsi avioliiton ulkopuolella syntyvänä lapsen tulevan aseman? Kuinka Juutalainen yhteisö tarkasteli "lasta", kun hän tulisi varttumaan heidän aikanaan?

 

"Älköön kukaan sekasikiö pääskö Herran seurakuntaan; älköön sellaisen jälkeläinen edes kymmenennessä polvessa pääskö Herran seurakuntaan." 5. Moos. 23:2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "No one born of a forbidden marriage nor any of his descendants may enter the assembly of the LORD, even down to the tenth generation."

Deuteronomy 23:2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei yksikään kielletystä avioliitosta syntynyt tai hänen jälkeläisistään saa olla läsnä HERRAN edessä käytävään kokoontumiseen, ei edes kymmenennessä polvessa."

5. Moos. 23:2

 

  "lapsen" täytyy kestää leimautumisen häpeä ja lain seuraamukset aina kymmenenteen polveen asti.

 

  Kuten oli profetia annettu Jumalalta Hänen kansalleen Israelille, niin oli varmaa, että avioliiton ulkopuolella (neitsyestä) syntynyt lapsi oli juuri Jesajan profetiassa 7:11-15 mainittu lapsi. Tämä "lapsi" jatkaisi Salomon keskeneräistä työtä kansansa Israelin johdattamisessa talolle/temppelille, jossa olisi nähtävillä Jumalan Nimi ja jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

  Mikä on todiste, että tämä "lapsi" oli syntynyt avioliiton ulkopuolella?

 

"Niin Joosefkin lähti Galileasta, Nasaretin kaupungista, ylös Juudeaan, Daavidin kaupunkiin, jonka nimi on Beetlehem, hän kun oli Daavidin huonetta ja sukua, verolle pantavaksi Marian, kihlattunsa, kanssa, joka oli raskaana." Luukas 2:4-5

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "So Joseph also went up from the town of Nazareth in Galilee to Judea, to Bethlehem the town of David, because he belonged to the house and line of David. He went there to register with Mary, who was pledged to be married to him and was expecting a child."  Luke 2:4-5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Niin Joosef myös lähti Galileasta Nasaretin kaupungista Juudeaan, Beetlehemiin Daavidin kaupunkiin, koska hän kuului Daavidin huoneeseen ja sukulinjaan. Hän meni sinne rekisteröidäkseen liittonsa Marian kanssa, joka oli hänelle luvattu aviokumppani (kihlattu) ja tämä odotti lasta." Luukas 2:4-5

 

"hänelle luvattu aviokumppani(kihlattu)" - On aivan selvää, että lapsi oli siinnyt, saanut alkunsa, jo ennen kuin Joosef ja Maria olivat virallisesti naimisissa.

 

Luemme uudelleen…

 

"Jeesuksen Kristuksen syntyminen oli näin. Kun hänen äitinsä Maria oli kihlattu Joosefille, huomattiin hänen ennen heidän yhteenmenoaan olevan raskaana Pyhästä Hengestä." Matteus 1:18

 

"Pyhästä Hengestä" - tai Jumalan Sanasta.

 

"Mutta kun Joosef, hänen miehensä, oli hurskas, ja koska hän ei tahtonut saattaa häntä häpeään, aikoi hän salaisesti hyljätä hänet. Mutta kun hän tätä ajatteli, niin katso, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa tykösi Mariaa, vaimoasi; sillä se, mikä hänessä on siinnyt, on Pyhästä Hengestä."

Matteus 1:19-20

 

"on Pyhästä Hengestä" - Jumalan Sana, aivan kuten on ilmoitettu profetiassa tai Jumalan lupauksessa.

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

"on annettava hänelle nimi Jeesus" - "lapsi", jolle oli annettava nimi "Jeesus".

 

"vapahtava kansansa heidän synneistänsä" - Tämä oli Jeesuksen erityinen työ, aivan kuten Salomolla, joka oli myös lähetetty ainoastaan kansaansa Israelia varten.

 

  Jeesus tuli jatkamaan profetian 2. Samuel 7:12-17 täyttämistä, ja hänet oli lähetetty ainoastaan omaa kansaansa Israelia varten. Häntä ei ollut lähetetty koko maailmaa varten, kuten uskonnot väittävät. Todellisuudessa kaikki profeetat (yhtä lukuun ottamatta) Vanhassa Testamentissa oli lähetetty ainoastaan Israelin kansaa varten. Vain yksi Pyhässä Raamatussa profetoitu profeetta (viimeinen) oli tai on lähetetty kaikkia kansoja varten!

 

"Tämä kaikki on tapahtunut, että kävisi toteen, minkä Herra on puhunut profeetan kautta, joka sanoo: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja tälle on annettava nimi Immanuel", mikä käännettynä on: Jumala meidän kanssamme." Matteus 1:22-23

 

"Immanuel" - kuten profetoitu Jesajan kautta, Jeesuksen olisi kyettävä täyttämään hänelle annettu työ ja Israelin kansa olisi saanut tietää Jumalan Nimen ja Jumalan olisi ollut heidän kanssaan.

 

"Herättyään unesta Joosef teki, niin kuin Herran enkeli oli käskenyt hänen tehdä, ja otti vaimonsa tykönsä, eikä yhtynyt häneen, ennen kuin hän oli synnyttänyt pojan. Ja hän antoi hänelle nimen Jeesus."  Matteus 1:24-25

 

  Siten profeetta Jesajan antama merkki koskien "lasta", joka oli hedelmöittynyt ja syntynyt naimattomasta naisesta on Jeesus.

 

  Onko aivan totta, että Jeesus oli Joosefin ja Maria poika?

 

"neitsyen tykö, joka oli kihlattu Joosef nimiselle miehelle Daavidin suvusta; ja neitsyen nimi oli Maria." Luukas 1:27

 

  Se oli Joosef, joka oli Daavidin suvusta, eikä Maria, siten hän oli Jeesuksen isä. Tämä vakuuttaa, että Joosef oli Jeesuksen isä, sillä jälkeläinen tulisi vain Daavidin suvusta jatkamaan tehtävää, eikä Maria ollut sukua Daavidille.

 

  Mikä on todisteena, että Jeesus oli Joosefin poika ja hän oli Daavidin suvusta, ja ettei hän ollut tosi "Jumalan poika"?

 

"Ja katso, sinä tulet raskaaksi ja synnytät pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus." Luukas 1:31

 

  Kuka oli Jeesuksen isä?

 

"Hän on oleva suuri, ja hänet pitää kutsuttaman Korkeimman Pojaksi, ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin, hänen isänsä, valtaistuimen," Luukas 1:32

 

  Jeesus ei koskaan ollut aito, tosi "Jumalan poika", koska hänen isänsä oli Joosef, joka tuli Daavidin suvusta/huoneesta. Kuningas Salomo oli todellinen Daavidin poika. Kuningas Salomo olisi tullut kutsutuksi "Jumalan pojaksi", mikäli hän olisi ollut menestyksellinen tehtävässään ilmoittaa/näyttää Israelin kansalle rakentamassaan temppelissä näkyvä Jumalan Nimi.

 

  Jeesus oli Daavidin jälkeläinen. Jos hän olisi ollut menestyksekäs työssään johdattaa hänen kansansa temppelille/talolle, jossa on Jumalan Nimi nähtävillä, (kuten Salomo häntä ennen), niin hänen voitaisiin katsoa olevan ja kutsuttavan tittelillä "Jumalan poika", vaikka hän oli vain ihminen.

 

Todellisuudessa, mikäli Kuningas Salomo olisi kyennyt kantamaan onnistuneesti tehtävänsä, niin ei olisi ollut enää tarvetta Jeesuksen syntyä ja olla ennalta lähetetty tehtävää täyttämään!

 

 Mikä oli Jeesuksen tehtävä?

 

"Vanhurskas Isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tulleet tuntemaan, että sinä olet minut lähettänyt. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet minua rakastanut, olisi heissä ja minä olisin heissä." Johannes 17:25-26

 

  Mutta Jeesus epäonnistui Jumalan Nimen esittelemisessä ja ilmoittamisessa hänen kansalleen. Se mitä maailma tietää Jeesuksesta, on se, että uskonnot ovat siitä huolimatta tehneet hänestä jumalan.

 

  On mahdollista ainoastaan nyt meidän aikanamme, Maestro Evangelistan ilmestysten kautta, että maailman ihmiset tulevat tietoisiksi Jumalasta ja Hänen Nimestään.

 

  Onko todella totta, että Jeesus on ainoastaan Daavidin jälkeläinen tai poika?

 

"Jeesuksen Kristuksen, Daavidin pojan, Aabrahamin pojan, syntykirja." Matteus 1:1

 

  Totta, hän on vain jälkeläinen Daavidin suvusta, aivan kuten on profetoitu.

 

   Tiesikö Jeesus, että hänen erityinen tehtävänsä oli pelastaa ainoastaan Israelin huone/kansa?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö". Matteus 15:24

 

   Kyllä hän tiesi. Vaikka Jeesus oli ennalta profetoitu, hän ei ollut profeetta, sillä hänen työnsä oli erityislaatuinen.

 

"Israelin huoneen" - talo, jossa näkyy Jumalan Nimi, sen jonka Kuningas Salomo rakensi, kutsuttiin nimellä "Israelin Huone".

 

  Jumala lähetti Jeesuksen erityistä tehtävää varten: Hänen piti johdattaa kansansa näkemään Jumalan Nimi Kuningas Salomon rakentamasta huoneesta/temppelistä.

 

  Oliko Jeesus menestyksekäs työssään johdattaa kansansa näkemään Jumalan Nimi huoneesta, joka kantaa Jumalan Nimeä?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

  Jeesus epäonnistui työssään saattaa kansansa tuntemaan Jumalan Nimi. Näin ollen Jeesus ei ollut kyvykäs vapauttamaan kansaansa synneistään. Jumala ei voinut nostaa kirousta Israelin kansan yltä.

 

  Jeesuksen tehtävä oli pelastaa ainoastaan Israelin kansa, ei pelastaa koko maailmaa, kuten uskonnot väittävät ja jatkavat yhä seuraajiensa opettamista!

 

  Mikä pahinta, oli se, että hänen kansansa tiesi jo silloin hänen epäonnistuneen työssään.

 

  Siten ollen, kukaan ei voi väittää, että Jeesus on "Jumalan poika", koska hän ei täyttänyt tehtäväänsä.

 

  Miksi hänet telotettiin? Mitä on kirjoitettu profetiassa Samuel 7:12-14?

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään" 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Paino:

 

"When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom. He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever. I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, i will punish him with a rod wielded by men, with floggings inflicted by human hands. II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Samuel 7:12-14

 

On nimenomaisesti sanottu, että jos Daavidin jälkeläinen epäonnistuu ja tekee väärinteon, niin häntä rangaistaan "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". Kärsikö Jeesus tämän kohtalon?

 

  Kärsikö Jeesus rangaistuksen, joka oli "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla".

 

"Niin kaikki kansa vastasi ja sanoi: "Tulkoon hänen verensä meidän päällemme ja meidän lastemme päälle". Silloin hän päästi heille Barabbaan, mutta Jeesuksen hän ruoskitti ja luovutti ristiinnaulittavaksi." Matteus 27:25-26

 

  Kyllä se oli Jeesuksen rangaistus. Kun hänet pieksettiin, ruoskittiin ja telotettiin, niin kuinka hän voisi pelastaa kansansa synneistään Jumalalle? Miksi hän sai rangaistuksensa, mikä oli hänen rikkomuksensa?

 

"Juutalaiset vastasivat hänelle: "Meillä on laki, ja lain mukaan hänen pitää kuoleman, koska hän on tehnyt itsensä Jumalan Pojaksi". Johannes 19:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

  "The Jews insisted, "We have a law, and according to that law he must die, because he claimed to be the Son of God." John 19:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Juutalaisen vaativat, "Meillä on lakimme, ja sen lain mukaan hänen on kuoltava, koska hän väitti olevansa Jumalan poika". Johannes 19:7

 

  Hän teeskenteli olevansa "Jumalan poika". Hänen kansansa tiesi, että hän oli Daavidin jälkeläinen, eikä "Jumalan poika".

 

  Miksi hän teeskenteli olevansa "Jumalan poika"? Miksi hän teki sen?

 

"Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarean tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Matteus 16:13

 

  Kun Jeesus oli opetuslastensa kanssa, hän kysyi heiltä, kuka "Ihmisen poika" tai "Daavidin poika" on, kuten oli profetoitu 2. Samuel 7:12-14 ja Jesaja 7:11-15. Hän ei kysynyt kuka "Jumalan poika" on.

 

  Kuinka opetuslapset hänelle vastasivat?

 

"Niin he sanoivat: "Muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tahi jonkun muun profeetoista". Matteus 16:14

 

  Jeesus odotti opetuslastensa sanovan tai tunnustavan hänen olevan "Ihmisen Poika" tai "Daavidin poika". Mutta perustaen siihen mitä opetuslapset vastasivat, näkyy, etteivät he todella tunteneet Jeesusta tai hänen työtään, kuten oli profetoitu.

 

  Sitten hän kysyi Pietarilta, joka ei ollut vielä antanut vastausta.

 

"Hän sanoi heille: "Kenenkä te sanotte minun olevan?" Matteus 16:15

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "But what about you?" he asked. "Who do you say I am?"  Matthew 16:15 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Mutta entä sinä" hän kysyi? "Kenen sinä sanot minun olevan"? Matteus 16:15

 

  Mikä oli Pietarin vastaus?

 

"Simon Pietari vastasi ja sanoi: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". Matteus 16:16

 

Se oli Pietari, joka vastasi, että Jeesus oli "Jumalan poika". Kaikki uskontojen opetukset, että Jeesus on "Jumalan Poika", eivät ilmiselvästi ota huomioon Jeesuksen esittämää kysymystä: "Kenen ihmiset sanovat Ihmisen Pojan olevan?" Painopiste uskontojen opetuksissa on Pietarin antamassa vastauksessa, että Jeesus oli "Jumalan Poika".

 

  Todellisuudessa Pietarin antama vastaus: "Sinä olet Kristus, elävän Jumalan Poika". oli virheellinen!

 

  Vihastuiko Jeesus Pietarille hänen väärästä vastauksestaan? Yrittikö hän korjata Pietaria?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Autuas olet sinä, Simon, Joonaan poika, sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa." Matteus 16:17

 

  Jeesus oli hyvin otettu Pietarin vastauksesta, että hän olisi "Jumalan Poika".

 

  Muista ehto, joka annettiin profetiassa, joka koski "Daavidin jälkeläistä". Eikö tämä "Daavidin jälkeläinen" tehtyään väärinteon joutuisi vastaamaan siitä ja ottamaan vastaan rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla"?

 

  Miksi Jeesus teki niin? Hän otti Pietarin vastauksesta kaiken edun omaksi hyödykseen.

 

  Sen sijaan että hän olisi nuhdellut Pietaria, hän ylisti ja siunasi häntä sanoen "sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun Isäni, joka on taivaissa". Siten Jeesus alkoi vaatia olevansa "Jumalan Poika". Hänen todelliset tunteensa olivat tulleet esiin, kun paljastui hänen hartaimman toiveensa käyneen toteen. Kaiken aikaa, sydämessään, hän halusi ihmisten huomaavan tai tunnustavan hänen olevan "Jumalan Poika".

 

  Syy sille, että Jeesus teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", johtui Pietarista. Tämä oli hänen ensimmäinen rikkomuksensa.

 

  Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Ja minä sanon sinulle: sinä olet Pietari, ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja tuonelan portit eivät sitä voita." Matteus 16:18

 

  Jumala oli lähettänyt Jeesuksen johdattamaan kansansa Jumalan Nimeä kantavan temppelin luokse. Sen sijaan hän pystytti toisen rakennuksen omalle nimelleen. Jeesus perusti oman kirkon ja seurakunnan ja se ei totisesti ollut osa hänen erityisestä tehtävästään, kuten profetioissa on kuvattu. Tätä petosta on käytetty monien uskontojen uskomusten perustana ja lähtökohtana.

 

Tämä oli Jeesuksen toinen rikkomus.

 

  Koska Pietari imarteli Jeesusta vastauksellaan, niin kuinka Jeesus vastavuoroisesti palkitsi hänet?

 

"Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa." Matteus 16:19

 

  Koska Jeesus virheellisesti oletti nyt olevansa "Jumalan Poika", niin sen perusteella hän antoi arvovaltaa ja auktoriteettia Pietarille.

 

  Tiesikö Jeesus siinä hetkessä tehneensä pahan rikkomuksen Jumalan edessä?

 

 "Silloin hän varoitti vakavasti opetuslapsiaan kenellekään sanomasta, että hän on Kristus." Matteus 16:20

 

 Tiesikö Jeesus aina siitä hetkestä lähtien kun teeskenteli olevansa "Jumalan Poika", täyttämättä tehtäväänsä, ja perustaen oman kirkon, että hän tulisi kärsimään rangaistuksen ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla?

 

"Siitä lähtien Jeesus alkoi ilmoittaa opetuslapsilleen, että hänen piti menemän Jerusalemiin ja kärsimän paljon vanhimmilta ja ylipapeilta ja kirjanoppineilta ja tuleman tapetuksi ja kolmantena päivänä nouseman ylös." Matteus 16:21

 

  Hän sanoi, että tulisi "kärsimään" tai saisi rangaistuksen, ja kolmantena päivänä hän nousisi ylös elämään.

 

  Myöhemmin me opimme mitä tarkoittaa Jeesuksen mainitsema "kolmantena päivänä". Sen meille selittää Maestro Eraño M. Evangelista Pyhän Raamatun kirjoitusten kautta.

 

  Jatkakaamme:

 

"Silloin Pietari otti hänet erilleen ja rupesi nuhtelemaan häntä sanoen: "Jumala varjelkoon, Herra, älköön se sinulle tapahtuko". Matteus 16:22

 

 Pietarin sanat ja toiminta sai Jeesuksen teeskentelemään olevansa "Jumalan Poika"; tällä kertaa Pietari yritti edelleen suostutella Jeesusta, että kärsimys ja sen kautta kuolema ei kohtaa Jeesusta.

 

  Mitä Jeesus sanoi Pietarille?

 

"Mutta hän kääntyi ja sanoi Pietarille: "Mene pois minun edestäni, saatana; sinä olet minulle pahennukseksi, sillä sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten". Matteus 16:23

 

  Tämä on se osoitus, että Jeesus ymmärsi Pietarin olleen saatanan työkalu ja vaikuttaneen onnistuneesti hänen pettämiseensä!

 

  Kun vertaa tätä Eedenin Puutarhan tapahtumiin, jossa käärme petti ja johti Eevan ja Adamin harhaan. Silloin Adam joutui petetyksi Eevan kautta! Jeesuksen tapauksessa saatana käytti Pietaria pettäessään ja johtaessaan Jeesuksen näyttelemään olevansa "Jumalan Poika". Eedenin Puutarhassa tapahtunut syntiin johtanut rikkomus tapahtui nyt uudelleen Jeesuksen aikana ja sen vuoksi Jeesus myös kärsi rangaistuksensa.  Jeesus ei koskaan oppinut aikaisemmasta Eedenin Puutarhassa tapahtuneesta rikkomuksesta.

 

  Sen tottelemattomuusrikkomuksen johdosta, joka tapahtui Eedenin Puutarhassa, Jumala rankaisi käärmettä alistamalla sen matelemaan. Sen rikkomuksen tähden, jonka Jeesus teki, hän kärsi myös Jumalan rangaistuksen ruoskimalla. He kärsivät saman kohtalon - molemmat saivat rangaistuksensa!

 

  Koskien Jeesuksen rangaistusta rikkomuksistaan, kuten on puhuttu Profeetta Jesajan profetiassa:

 

"Voita ja hunajaa hän syö siinä iässä, jolloin hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" Jesaja 7:15

 

"hän oppii hylkäämään pahan ja valitsemaan hyvän;" - Tarkoittaa, että Jeesusta koeteltaisiin hänen tehtävänsä aikana. Toteutuivatko koettelemukset hänen kohdallaan?

 

"Voita ja hunajaa hän syö" - Vain ja ainoastaan silloin kun hän täyttäisi tehtävänsä ja voittaisi koettelemukset, jotka hänelle oli asetettu, niin sen ansiosta hän saisi palkinnokseen hyvin suoritetusta työstä Jumalan siunauksen ja saisi kansaltaan tunnustuksena tulla kutsutuksi arvonimellä "Jumalan Poika".

 

  Kuin sivuhuomautuksena tähän päivään Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että uskonnot väittävät ja opettavat Jeesuksella olleen voiman parantaa, tuoda kuolleita eloon ja ajaa demoneita ulos. Kuitenkin, yksikään Jeesuksesta ennakoiva profetia ei sisällä sellaisia asioita. Mikäli Jeesuksella oli sellaisia voimia, niin mistä Jeesus oikein voimansa sai?

 

  Kuten on kirjoitettu, " jolloin (kun) hän oppii" - hän joutuisi testattavaksi, koeteltavaksi.

 

  Kuka häntä testaisi tai koettelisi?

 

"Niin perkele (paholainen, saatana) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

  Paholainen tiesi, ettei Jeesus ollut aito "Jumalan Poika". Jos Jeesus olisi ollut todellakin "Jumalan Poika", niin paholainen ei olisi uskaltanut haastaa häntä alun alkaenkaan!

 

  Mikä siitä on todisteena?

 

"Mutta kun eräänä päivänä Jumalan pojat (enkelit) tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa. Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa." Job. 1:6

 

   Saatana tiesi Jeesuksen olevan vain "Ihmisen Poika", joka oli lähetetty täyttämään profetiat 2. Samuel 7:12-17 ja Jesaja 7:11-15!

 

"Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta". Job. 1:7

 

  Sen jälkeen kun saatana (käärme) oli ollut menestyksekäs Adamin ja Eevan pettämisessä Eedenin Puutarhassa, niin saatanalle annettiin valta yli maailman.

 

Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa." Job. 1:8

 

Jumala laittaa aina Hänen ihmisensä koetteelle. Jeesusta koeteltiin myös, jotta nähtäisiin pysyisikö hän uskollisena Jumalalle vai ei.

 

  Jotta olisimme varmoja, että saatana todella tunsi ja tiesi keitä "Jumalan pojat" ovat:

 

Ja kun eräänä päivänä Jumalan pojat tulivat ja asettuivat Herran eteen, tuli myöskin saatana heidän joukossansa ja asettui Herran eteen. Niin Herra kysyi saatanalta: "Mistä sinä tulet?" Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta". Niin Herra sanoi saatanalle: "Oletko pannut merkille palvelijaani Jobia? Sillä ei ole maan päällä hänen vertaistansa; hän on nuhteeton ja rehellinen mies, pelkää Jumalaa ja karttaa pahaa. Vielä hän pysyy hurskaudessansa, ja sinä olet yllyttänyt minut häntä vastaan, tuhoamaan hänet syyttömästi." Saatana vastasi Herralle ja sanoi: "Nahka nahasta; ja kaikki, mitä ihmisellä on, hän antaa hengestänsä. Mutta ojennapa kätesi ja koske hänen luihinsa ja lihaansa: varmaan hän kiroaa sinua vasten kasvojasi." Herra sanoi saatanalle: "Katso, hän olkoon sinun käsissäsi; säästä kuitenkin hänen henkensä". Job.2:1-6

 

  Jumala salli saatanan koetella Jobia, mutta henkeä ei saanut viedä. Miksi on sitten niin että sen koettelemuksen johdosta, jonka Jeesus kohtasi, hän kuoli elämänsä varhaisessa vaiheessa?

 

Maestro Eraño M. Evangelista sanoo: Jeesus ei läpäissyt koettelemuksia, jotka Jumala oli hänelle asettanut!

 

  Olet lukenut, että Job tuli testatuksi saatanana taholta "nahka nahasta", mutta Jumala määräsi ettei häntä tapettaisi. Kuinka sitten Jeesuksen tapauksessa Jumala salli hänet telotettavan brutaalisti?

 

Syy sille, että Jeesusta rangaistiin kuolemalla on, että hän teeskenteli kansalleen olevansa "Jumalan Poika". Hän petti heitä ja johdatti heidät uskomaan, että hän voisi pelastaa ja parantaa heidät ihmeillään ja voimallaan. Kun Hänet oli lähetetty ainoastaan johtamaan kansansa (Matteus 15:24) ja näyttämään heille talo/temppeli, jossa on Jumalan Nimi ja jonka oli rakentanut aikaisemmin Kuningas Salomo.

 

  Palatkaamme:

 

"Niin perkele (paholainen, saatana) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

  Jos Jeesus olisi todella ollut "Jumalan Poika", hän olisi voinut helposti muuttaa kiven leiväksi! Jeesus oli vain ihminen. Hänellä ei ollut todellista voimaa, Jumala ei ollut antanut hänelle sellaista voimaa; hänen tehtävänsä oli ainoastaan johdattaa kansansa talolle johon Jumalan Nimi oli kirjoitettu, rakennus, jonka oli rakentanut Kuningas Salomo.

 

Saatana tai paholainen oli aivan varma, että Jeesus ei ollut "Jumalan Poika", koska saatana seisoi Jumalan edessä yhdessä kaikkien "Jumalan Poikien" kanssa!

 

  Saatana tiesi Jeesuksen olevan huijari, joka vain esitti olevansa muuta kuin mitä todella oli!

 

  Mitä Jeesus vastasi paholaisen tekemään haasteeseen?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

 

  Jeesus vastasi paholaiselle epäsuorasti. Hän kiersi paholaisen haasteen, joka oli samaa kuin hän olisi myöntänyt, ettei kykene muuttamaan kiveä leiväksi, sillä hänellä ei ollut voimaa tehdä sitä.

 

  Paholainen tiesi, ettei Jumala ollut antanut Jeesukselle yliluonnollisia voimia, sellainen ei kuulunut hänen tehtäväänsä.

 

  Kuka tarjosi Jeesukselle voimaa?

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon." Luukas 4:5-6

 

  Saatana tai paholainen kertoi Jeesukselle, että maailma oli annettu sen valtaan, miksi?

 

  Maestro Evangelista sanoo: Kuten on kirjoitettu Job 1:6, saatanalla oli valta "Maata kiertämästä ja siellä kuljeksimasta", eli saatanalla oli vapaa kulkuoikeus maan päällä, asunnossaan. Vapaus ulottui maan syvyyksistä pinnalla ja taivaaseen asti. Siitä ajasta lähtien kun saatana onnistuneesti petti Adamia ja Eevaa Eedenin Puutarhassa, sillä on ollut auktoriteetti ja valta hallita maailmaa.

 

   Kuinka saatana tai paholainen antoi maailman Jeesuksen haltuun?

 

"Jos sinä siis kumarrut minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:7

 

 Kun Jeesus palvoisi ja tottelisi paholaisen tai saatanan antamia ehtoja!

 

Mikäli maailma on yhä saatanan hallussa, niin maailman tulisi silloin ylistää ja palvoa saatanaa. Todisteet, että saatana antoi maailman kuningaskuntien ja valtojen "auktoriteetin sekä loiston" Jeesukselle, kuten seuraavaksi on lueteltu: Tänä päivänä maailman kaikissa valtiossa, jokaisessa kulttuurissa, kaikilla maailman kielillä ihmiset palvovat Jeesusta! Hänet on korotettu ja palvotaan "Jumalan poikana", "Kristuksena", "Messiaana", "Profeettana" ja myös jumalana!

 

Kun maailma jatkaa Jeesuksen ylistämistä ja palvomista, niin kuinka me voimme todistaa, että saatanan tai paholaisen voima on annettu Jeesukselle? Kuinka maailman ihmiset tulevat tietämään, että Jeesus hyväksyi saatanalta saamansa voiman tarjouksen, jotta hän ylistäisi ja palvoisi saatanaa. Eikö ole totta, että maailma, uskontojen kautta, ylistää ja palvoo Jeesusta nyt ja tähän päivään asti? Nyt on aika herätä ymmärtää tämä suuren petoksen esittely!

 

  Onko Pyhässä Raamatussa yhtään toista tapausta tai kohtaa, jossa saatana koetteli jotain toista miestä ja olisi tarjonnut kuningaskuntien ja valtioiden "auktoriteettia ja loistoa", onko muita kuin Jeesus?

 

  Me tiedämme kiusauksesta tai koettelemuksesta Eedenin Puutarhassa, jossa Adam ja Eeva epäonnistuivat ja heidät tuomittiin ulos ja kuolemaan. Jobia myös testattiin, mutta hän läpäisi testin ja sai elää täyden yltäkylläisen elämän. Jeesus joutui koetteille, mutta hän epäonnistui ja sen seurauksena hänet tapettiin elämänsä parhaina päivinä!

  Kuinka me tiedämme, että Jeesus on todellakin palvonut paholaista tai saatanaa, eikä Jumalaa?

 

Jotta me voimme tietää totuuden Jumalasta ja myös saatanasta, niin meidän tulee tietää, millä tavalla toimien me ylistämme Jumalaa ja kuinka taas paholaista eli saatanaa. Kyetäksemme ymmärtämään tavan, jolla ylistää paholaista tai saatanaa, on ensin tärkeää tietää, millä tavalla me ylistämme Jumalaa.

 

"Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:                                                                                                                                              

 

 "Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani, mitään niihin lisäämättä. Paljolle kirjojen tekemiselle ei ole loppua, ja ylenpalttinen opiskelu väsyttää ruumiin" Saarnaaja 12:12

 

  Kaikki uskonnot ovat kirjoittaneet paljon kirjoja ja lisänneet ne Pyhän Raamatun rinnalle antamaan lisäperusteluja ja -selvityksiä, jotka tukevat heidän omia opetuksiaan. Nämä lisätyt kirjalliset teokset ovat kuitenkin vain vääristäneet ja lisänneet hämmennystä suhteessa aitoon Jumalan Sanaan.

 

  Onko Pyhä Raamattu (Vanha Testamentti ja Ilmestyskirja) tarpeeksi kaikille ihmisille, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalan, eivätkä väsyisi etsimiseen?

 

"Etsikää Herran kirjasta ja lukekaa: ei yhtäkään näistä ole puuttuva, ei yksikään toistansa kaipaava. - "Sillä minun suuni on niin käskenyt." - Hänen henkensä on ne yhteen koonnut." Jesaja 34:16

 

  Pyhä Raamattu on riittävän tiedottava. Kun luemme ja opiskelemme uskontojen kirjoittamia kirjoja, niin tulemme väsyneiksi.

 

  Mikä on ratkaisu asialle?

 

"Loppusana kaikesta, mitä on kuultu, on tämä: Pelkää Jumalaa ja pidä hänen käskynsä, sillä niin tulee jokaisen ihmisen tehdä." Saarnaaja 12:13

 

  Pelkää Jumalaa ja pidä Hänen Käskynsä. Tämä on oikea tapa ja tie ylistää Jumalaa.

 

  Mitä Jumala antaa sinulle, jos sinä pelkäät Jumalaa ja tottelet Hänen Käskyjään?

 

"Sillä Jumala tuo kaikki teot tuomiolle, joka kohtaa kaikkea salassa olevaa, olkoon se hyvää tai pahaa." Saarnaaja 12:13

 

   Jos pelkäät Jumalaa ja tottelet Hänen Käskyjään, niin mikään ei tule olemaan sinulta piilossa ja sinulla on arviointikykyinen mieli, joka antaa sinulle kyvykkyyden vertailla "hyvän ja pahan" välillä.

"hyvä" - aito Jumala ja Hänen opetuksensa, jotka ovat piilotettuina uskonnoilta.

 

"paha" - oikea saatana ja hänen opetuksensa ovat myös piilotettuina uskonnoilta.

 

  Kun etsit Jumalaa Hänen profeettojensa kirjoituksista, jotka ovat tallennetut Pyhään Raamattuun (Vanha Testamentti ja Ilmestyskirja), sinä saavutat oikean tiedon Kaikkivaltiaasta Jumalasta.

 

  Mitä Pyhän Raamattu tarkoittaa sanoilla "Pelkää Jumalaa"?

 

"jos haet sitä kuin hopeata ja etsit sitä kuin aarretta, silloin pääset ymmärtämään Herran pelon ja löydät Jumalan tuntemisen." Sananlaskut 2:4-5

 

  Kun etsit Jumalaa vilpittömällä mielellä, sinä tulet tuntemaan Hänet.

 

  Mitä on "HERRAN pelko"?

 

 "Herran pelko on viisauden alku, ja Pyhimmän tunteminen on ymmärrystä."

Sananlaskut 9:10

 

  Maestro Eraño M. Evangelista antaa ohjeen, että on erittäin tärkeä omat viisautta ja ymmärrystä Jumalasta ja Hänen Käskyistään.

 

  Mitä se tarkoittaa?

 

"Viisauden alku on: hanki viisautta, ja kaikella muulla hankkimallasi hanki ymmärrystä."  Sananlaskut 4:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Wisdom is supreme; therefore get wisdom. Though it cost all you have, get understanding."  Proverbs 4:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Viisaus on ylivertaista; siten ollen hanki viisautta. Vaikka se vaatisi kaiken mitä sinulla on, hanki ymmärrystä" Sananlaskut 4:7

 

  Meillä täytyy olla viisautta, mutta kaiken yläpuolella, meidän tulisi käyttää ymmärrystämme kaikissa ponnisteluissamme. Tämä on erityisen totta, kun me yritämme tehdä eroa Jumalan totuuden ja saatanan pahuuden selvittämiseksi.

 

  Meidän ei tule yksistään käyttää viisauttamme tai ainoastaan ymmärrystämme. Meidän tulee käyttää molempia, niin ettemme joutuisi enää kenenkään pettämäksi ja harhaan johdetuksi.

 

  Onko sille todisteita, ettemme ole koskaan käyttäneet meidän ymmärrystämme ja että emme ole eläneet normaalisti, sen vuoksi, että olemme hämmennyksen tilassa?

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että se on hyvin yksinkertaisesti todettu. Lue seuraava:

 

  Jeesus huusi ristillä ennen kuolemaansa, "Jumalani, Jumalani, miksi hylkäsit minut"? Tässä kyseisessä kohdassa Jeesus myönsi tulleensa Jumalan hylkäämäksi ja joutui sen vuoksi kärsimään ja kuolemaan ristillä. Tästä tunnustuksesta huolimatta monet ihmiset ympäri maailmaa rukoilevat ja pyytävät apua Jeesukselta. Missä on meidän viisautemme ja ymmärryksemme, kun rukoilemme apua mieheltä, joka tunnusti tulleensa Jumalan hylkäämäksi? Miten Jeesus voi pelastaa toisen ihmisen, kun hän epäonnistui pelastaa itsensä!

 

  Uskonnot ovat vieneet meiltä meidän viisautemme ja ymmärryksemme, kun he ovat opettaneet meidät rukoilemaan Jumalaa Jeesuksen nimessä. Me kaikki olemme sen uskoneet ja antaneet almumme ja aarteemme uskonnoille!

 

  Tällainen saa Jumalan huvin vihaiseksi, aivan kuten se on kerrottu Maestro Evangelistan Ilmestyksessä "Pettäjien ja Petettyjen Välillä, Kenelle Jumala on Enemmän Vihainen?" - Jumala on vihainen ihmisille, jotka ovat helposti petettävissä - niille, jotka eivät käytä viisauttaan ja ymmärrystään. Juuri niin kuin tapahtui Eedenin Puutarhassa, käärme (pettäjä) sai ainoastaan rangaistuksena madella maata myöden, mutta sen sallittiin jäädä Puutarhaan, eikä se saanut kuolemantuomiota. Kuitenkin Adam ja Eeva (petetyt) karkotettiin Puutarhasta ja he kuolivat rikkomuksensa tähden!

 

  Tässä meidän ajassamme, pettäjien tie ansaita elantonsa tapahtuu pettämisen avulla. Mutta kun ihmiset eivät enää suostu petetyiksi, niin pettäjät eivät enää menesty ja heidän heimonsa kuolee luonnollisen kuoleman. Silloin oikeamielisyys hallitsee maailmassa.

 

  Koska me kaikki olemme petoksen vallassa, Jumala on vihainen meille kaikille ja pettäjät ovat tulleet rikkaiksi!

 

  Mutta nyt on tullut lopun aika petokselle. Maestro Eraño M. Evangelista ilmoittaa meille nyt totuuden oikeasta Jumalan opetuksesta ja saatanan pahuudesta!

 

  Esimerkkinä:

 

"Ja Herra Jumala käski ihmistä sanoen: "Syö vapaasti kaikista muista paratiisin puista,

mutta hyvän- ja pahantiedon puusta älä syö, sillä sinä päivänä, jona sinä siitä syöt, pitää sinun kuolemalla kuoleman". 1. Moos. 2:16-17

 

  Jumala antoi Adamille käskyn, että hän voisi syödä kaikkia Puutarhan hedelmiä, mutta yksi olisi jätettävä koskematta " hyvän- ja pahantiedon puu". Mikäli siitä söisi, niin varmasti hän sen seurauksena kuolisi.

 

 "Syö vapaasti…" - Tämän käskyn Jumalan antoi Adamille, Hän antoi "Vapaan tahdon".

 

   Mikä on saatanan keino johdattaa kiusaukseen?

 

"Mutta käärme oli kavalin kaikista kedon eläimistä, jotka Herra Jumala
oli tehnyt; ja se sanoi vaimolle: "Onko Jumala todellakin sanonut: 'Älkää syökö kaikista paratiisin puista'
?" 1. Moos. 3:1

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 

 "Now the serpent was more crafty than any of the wild animals the LORD God had made. He said to the woman, "Did God really say, 'You must not eat from any tree in the garden'?" Genesis 3:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nyt käärme, joka oli kaikkein ovelin kaikista Jumalan tekemistä eläimistä. Hän sanoi naiselle, "Sanoiko Jumala todella, ´Te ette saa syödä mistään puutarhan puusta´?"

1. Moos. 3:1

 

Saatanan tapa pettää on kumota tai kääntää Jumalan käskyt ylösalaisin!

 

  Mitä nainen sanoi käärmeelle?

 

"Niin vaimo vastasi käärmeelle: "Me saamme syödä muiden puiden hedelmiä paratiisissa, mutta sen puun hedelmästä, joka on keskellä paratiisia, on Jumala sanonut: 'Älkää syökö siitä älkääkä koskeko siihen, ettette kuolisi'." 1. Moos. 3:2-3

 

  Tapa ylistää Jumalaa on "totella" Hänen käskyjään.

 

  Eeva tiesi asian olevan toisin ja kun hän sanoi, "ettette kuolisi", mitä käärme sanoi Eevalle?

 

"Niin käärme sanoi vaimolle: "Ette suinkaan kuole;"

 

  Saatanan tapa pettää on Jumalan Käskyjen muuttamista toiseksi tai niiden kääntämistä ylösalaisin.

 

  Mikäli he tottelevat saatanan petosta, mitä heille tapahtuisi?

 

"vaan Jumala tietää, että sinä päivänä, jona te siitä syötte, aukenevat teidän silmänne, ja te tulette niin kuin Jumala tietämään hyvän ja pahan". 1. Moos. 3:4

 

  Käärme tai saatana oli oikeassa siinä, että kun Adam ja Eeva olisivat tottelemattomia Jumalalle syömällä kiellettyä hedelmää, niin he tuntisivat "hyvän ja pahan"

 

  Miksi?

 

  Tämä tieto johtaa todellisuuteen, että heitä rangaistaan! Naisen näkökulmasta katsoen näytti hyvältä heidän syödä hedelmää, sillä se voisi tehdä heidät älykkäiksi. Mutta tämä älykkyys saisi heidät huomaamaan, että he saisivat rangaistuksen hedelmää syötyään!

 

  Maestro Evangelista sanoo: Kyllä, he saivat sen myötä älykkyyttä, mutta joutuivat karkotetuiksi tottelemattomuutensa takia.

 

  Joten, kun saatana käänsi Jumalan käskyt ylösalaisin Eedenin Puutarhassa Adamin ja Eevan rikkeen vuoksi, hän sai vallan hallita maailmaa; ei vain maan alla, vaan myös sen päällä. Sen seurauksena paholainen tai saatana omasi auktoriteetin tarjota maailmaa ja voimaa Jeesukselle, jos vain saisi onnistuneesti koettelemalla Jeesuksen ansaan.

 

  Ehtona maailman ja voiman saannille, Jeesuksen täytyi kääntää omana elinaikanaan Kymmenen Jumalan Käskyä päälaelleen. Toisin kuin Eedenin Puutarhassa, jossa oli vain yksi käsky annettuna Adamille!

 

  Mikä oli Jumalan suora laki koskien Kymmentä Käskyä? Salliko Jumalan kenenkään poistaa tai muuttaa niitä toisiksi uusilla käskyillä?

 

 "Älkää lisätkö mitään siihen, mitä minä teille määrään, älkääkä ottako siitä mitään pois, vaan noudattakaa Herran, teidän Jumalanne, käskyjä, jotka minä teille annan."

5. Moos. 4:2

 

  Käskyt, jotka annettiin Moosekselle (Jumalan puhemies aikanaan) pitäisi säilyttää koskemattomina, niihin ei tehdä muutoksia tai uusia tarkistuksia. Käskyjen täytyy säilyä kuin ne on annettu alkujaan.

 

  Mitä Jeesus teki Jumalan Käskyille, joita piti tarkasti seurata, niihin mitään lisäämättä tai muuttamatta?

 

"Mutta kun fariseukset kuulivat, että hän oli tukkinut saddukeuksilta suun, kokoontuivat he yhteen; ja eräs heistä, joka oli lainoppinut, kysyi häneltä kiusaten: "Opettaja, mikä on suurin käsky laissa?" Niin Jeesus sanoi hänelle: "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi, kaikesta sydämestäsi ja kaikesta sielustasi ja kaikesta mielestäsi'. Tämä on suurin ja ensimmäinen käsky." Matteus 22:34-38

 

  Ainoastaan Jumalan Nimen väärinkäyttöä vastaan on annettu käsky.

 

"'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi" - Tätä ei ole kirjoitettuna yhdessäkään Jumalan Kymmenessä Käskyssä!

 

  Tämä oli Jeesuksen asettama suuri petos ja harhaan johtaminen kansaansa kohtaan! Hän huijasi heitä uskomaan käskyyn, joka ei ollut osa Jumalan Kymmentä Suurta Käskyä!

 

  Mitä on todellisuudessa kirjoitettuna Jumalan Käskyissä?

 

"Älä turhaan lausu Herran, sinun Jumalasi, nimeä, sillä Herra ei jätä rankaisematta sitä, joka hänen nimensä turhaan lausuu." 5. Moos. 5:11

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You shall not misuse the name of the Lord your God, for the Lord will not hold anyone guiltless who misuses His name." Deuteronomy 5:11 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Älä väärinkäytä Herran, sinun Jumalasi Nimeä, sillä Herra ei pidä ketään syyttömänä, joka väärinkäyttää Hänen Nimeään." 5. Moos. 5:11

 

  Tämä oli se ainoa käsky: Kunnioita, äläkä väärinkäytä Jumalasi Nimeä! Toistamiseen, "'Rakasta Herraa, sinun Jumalaasi" - Jeesus vain keksi tämän hänen ensimmäisen käskynsä. Mikä oli Jeesuksen mukaan toinen suuri käsky?

"Toinen, tämän vertainen, on: 'Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi'.  Näissä kahdessa käskyssä riippuu kaikki laki ja profeetat." Matteus 22:39-40

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "And the second is like it: 'Love your neighbor as yourself.' All the Law and the Prophets hang on these two commandments." Matthew 22:39-40 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja toinen sen vertainen on: `Rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi`. Kaikki Laki ja Profeetat tukevat näitä kahta käskyä." Matteus 22:39-40

 

  Edellisiä käskyjä ei ole koskaan ollut kirjoitettuna Jumalan Kymmeneen Käskyyn!

 

Jeesus on täydellisesti muuttanut ja uudelleen muokannut Jumalan Kymmenen Käskyä ja vaihtanut sen tilalle hänen kaksi omaa käskyään, jotka hän tekaisi vain eksyttääkseen ihmisiä. Hänen tehtävänsä oli johdattaa heitä Jumalan Nimen tietoon, eikä johtaa heitä harhaan!

 

  Maestro Evangelista sanoo: Koska Jeesus viittasi Jumalan Kymmeneen Käskyyn, niin mikä oli Jumalan Käskyistä yksi Suurin, jota tottelemalla sinä saat siunauksen Jumalalta?

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi, niin kuin Herra, sinun Jumalasi, on sinua käskenyt, että kauan eläisit ja menestyisit siinä maassa, jonka Herra, sinun Jumalasi, sinulle antaa."

5. Moos. 5:16

 

"Kunnioita isääsi ja äitiäsi" - Jumala sanoi jo aikaisemmin, että kun sinä tottelet tätä käskyä kunnioittaa ja arvostaa (ei ainoastaan rakastaa) vanhempiasi, niin Hän siunaa sinua ja antaa sinulle pitkän ja yltäkylläisen elämän tällä maapallolla. Tämä on aivan eri asia, kuin "rakasta lähimmäistäsi", kuten Jeesus julisti!

 

  Jumala sanoi, että sinun pitäisi antaa "kunnioitusta" isällesi ja äidillesi. Minkälaista on saatanan opetus tätä käskyä kohtaan? Päinvastainen tai käännetty - "Vihaa isääsi ja äitiäsi."

 

  Mitä Jeesus opetti kansalleen "isänsä ja äitinsä" kunnioittamisesta? Oliko Jeesus vilpitön keksimäänsä käskyä "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi" kohtaan?

 

"J     a hänen mukanaan kulki paljon kansaa; ja hän kääntyi ja sanoi heille: "Jos joku tulee minun tyköni eikä vihaa isäänsä ja äitiänsä ja vaimoaan ja lapsiaan ja veljiään ja sisariaan, vieläpä omaa elämäänsäkin, hän ei voi olla minun opetuslapseni." Luukas 14:25-26

 

  Jeesus käänsi tässä yhden Jumalan Käskyn päälaelleen ja vieläpä rikkoi hänen omaa käskyään "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi", kun hän opetti vihaamaan ja olemaan vähät välittämättä kunkin isästään ja äidistään, siskostaan tai veljestään ja jopa omasta elämästään, jotta voisi olla Jeesuksen seuraaja!

 

Käänsikö ja muuttiko Jeesus yhden Jumalan suurista Käskyistä? Kyllä! Aivan samaan tapaan kuin saatana muutti Jumalan Käskyn Eedenin Puutarhassa. Se mitä Jeesus teki, oli enemmän kuin mitä saatana teki aikanaan!

  Tänä päivänä Jeesuksen antamat kaksi käskyä ovat opetettavana ja saarnattavana ympäri maailman ja Jumalan Kymmenen Käskyä ovat jääneet vähäiseen arvoon uskontojen keskuudessa, jotka seuraavat Jeesusta. Todistaaksemme uudelleen, että Jeesus palvoi saatanaa, lukekaamme eräs toinen Jumalan käskyistä, jonka Jeesus muutti toiseksi.

 

"Ja tuomarit tutkikoot tarkoin asian, ja jos todistaja on väärä todistaja, joka on tehnyt väärän syytöksen veljeänsä vastaan, niin tehkää hänelle samoin, kuin hän aikoi tehdä veljellensä. Poista paha keskuudestasi Ja muut kuulkoot sen ja peljätkööt, niin ettei kukaan enää tekisi sellaista pahaa sinun keskuudessasi."  5. Moos. 19:18-20

 

  Kenelle rangaistus tulisi antaa?

 

"Älä sääli häntä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta." 5. Moos. 19:21

 

  Jumala sanoi, ettei meidän tulisi osoittaa sääliä niitä kohtaan, jotka menettelevät lain vastaisesti. Jeesuksen tapauksessa, hän opetti "rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi". Miksi Jumala halusi kansaltaan täyttä kuuliaisuutta Hänen Käskyjensä noudattamisessa?

 

"Sen tähden Herra palkitsee minulle minun vanhurskauteni mukaan, sen mukaan kuin käteni ovat puhtaat hänen silmiensä edessä." Psalmi 18:25

 

  Kuinka ihmisten tulisi käyttäytyä toisiaan kohtaan?

 

"Hurskasta kohtaan sinä olet hurskas, nuhteetonta kohtaan nuhteeton;
puhdasta kohtaan sinä olet puhdas, mutta kieroa kohtaan nurja.
Sillä sinä pelastat nöyrän kansan, mutta ylpeät silmät sinä painat alas
." Psalmi 18:26-28

 

  Jotta paha ei pääsisi nopeasti leviämään ja rohkaisemaan muita tekemään pahaa ja tekemään väärintekoja.

 

  Tiesikö Jeesus tästä laista "silmä silmästä"? Pitäytyisikö Jeesus siinä vai kumoaisiko hän sen?

 

"Te olette kuulleet sanotuksi: 'Silmä silmästä ja hammas hampaasta'." Matteus 5:38

 

  Hän tiesi tästä käskystä! Miten hän opetti siitä?

 

"Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa; vaan jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle toinenkin;" Matteus 5:39

 

  Mitä tapahtui Laille "silmä silmästä", jonka Jumala oli valtuuttanut jokaisen ehdottoman tarkasti noudatettavan?

 

"ja jos joku tahtoo sinun kanssasi käydä oikeutta ja ottaa ihokkaasi, anna hänen saada vaippasikin; ja jos joku pakottaa sinua yhden virstan matkalle, kulje hänen kanssaan kaksi." Matteus 5:40-41

 

  Hän sanoi meille, ettei meidän tulisi asettua ahdistajiamme tai vastustajiamme vastaan…

 

 

"Anna sille, joka sinulta anoo, äläkä käännä selkääsi sille, joka sinulta lainaa pyytää." Matteus 5:42

 

  Anna periksi niille, jotka pettävät ja johtavat sinua harhaan. Mitä muuta Jeesus kertoi meidän tehdä?

 

"Te olette kuulleet sanotuksi: 'Rakasta lähimmäistäsi ja vihaa vihollistasi'.  Mutta minä sanon teille: rakastakaa vihollisianne ja rukoilkaa niiden puolesta, jotka teitä vainoavat," Matteus 5:43-44

 

  Tällä kertaa Jeesus aivan suoraan käänsi Jumalan Käskyt toisiksi ja ohjasi seuraajiaan tottelemaan hänen itse tekemiään kahta käskyä!

 

  Voimmeko me lukea Pyhästä Raamatusta, että saatanan täysi voima on annettu Jeesukselle?

 

  Mitä saatana toi tähän maailmaan? Hän toi kärsimystä ja hajotusta ihmisten keskuuteen.

 

  Kuka toi kärsimystä ja hajotusta maailman ihmisten välille Jeesuksen aikana? Oliko kyseessä yhä saatana?

 

"Tulta minä olen tullut heittämään maan päälle; ja kuinka minä tahtoisinkaan, että se jo olisi syttynyt!" Luukas 12:49

 

  Jeesus oli se mies, joka toi maailmaan ongelmat (tulen). Tekijänä ei ollut enää saatana! Saatana siirsi voimansa ja auktoriteettinsa Jeesukselle!

 

"Mutta minä olen kasteella kastettava, ja kuinka minä olenkaan ahdistettu, kunnes se on täytetty!" Luukas 12:50

 

"kasteella kastettava" - Jeesus tiesi tehneensä "väärin", koska hän asettui Jumalaa vastaan ja tulisi kärsimään rangaistuksen omista synninteoistaan.

 

"ahdistettu" - hän oli peloissaan, koska hän joutuisi kärsimään rangaistuksen ja kuoleman, kuten on profetoitu. Hän olisi saanut täyden elämän, mikäli olisi täyttänyt hänelle asetetun tehtävän. Jokainen joka tekee syntiä, joutuu siitä myös maksamaan.

 

"Se sielu, joka syntiä tekee - sen on kuoltava. Poika ei kanna isän syntivelkaa, eikä isä kanna pojan syntivelkaa. Vanhurskaan ylitse on tuleva hänen vanhurskautensa, ja jumalattoman ylitse on tuleva hänen jumalattomuutensa." Hesekiel 18:20

 

  Uskonnot sanovat, että hän toi maailmaan rauhan, toiko hän?

 

"Luuletteko, että minä olen tullut tuomaan maan päälle rauhaa? Ei, sanon minä teille, vaan eripuraisuutta." Luukas 12:51

 

  Jeesus itse sanoi, ettei hän tuonut rauhaa maan päälle! Hän sai aikaan kansansa keskuudessa kaikki siitä päivästä lähtien tapahtuneet ongelmat ja opetuksensa avulla hän kykeni laajentamaan pahan verkostoa maailmaan! Minkälaisia ongelmia ja hajotusta hän toi maailmaan?

 

"Sillä tästedes riitautuu viisi samassa talossa keskenään, kolme joutuu riitaan kahta vastaan ja kaksi kolmea vastaan, isä poikaansa vastaan ja poika isäänsä vastaan, äiti tytärtänsä vastaan ja tytär äitiänsä vastaan, anoppi miniäänsä vastaan ja miniä anoppiansa vastaan." Luukas 12:52-53

 

 "Sillä tästedes" - alkaen hänen ajastaan, Jeesus oli kärsimysten ja hajaannuksen aiheuttaja lukemattomien sukupolvien ja kansojen läpi maailman jokaisessa kolkassa. Tätä tapahtuu yhä tänään, meidän aikanamme.

 

  Jeesus otti saatanan tarjouksen vastaan (aiheuttaa kärsimystä ja hajaannusta maailmaan) sen jälkeen kun hyväksyi paholaisen tai saatanan lupauksen olla maailman kuningas ja voiman haltija sen yli. Jeesus täyttää siitä lähtien saatanan työtä. Jeesusta rangaistiin ja hänet tapettiin sen perusteella, kuten profetiassa on sanottu: Että jos hän epäonnistuisi Jumalan antaman tehtävänsä täyttämisessä ja tekisi rikkomuksen, niin hän kärsisi rangaistuksen "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla" - kuten on ilmoitettu 2. Samuel 7:12-14!

 

  Maestro Eraño M. Evangelista sanoo, että jo kauan sitten Jeesus myönsi tuoneensa "hajaannuksen" maailmaan. Kuitenkin kaikki uskonnot sanovat hänen tuoneen "rauhaa". Kuka siis pettää maailman ihmisiä tällä hetkellä?

 

Uskonnot pettävät ja johtavat maailman ihmisiä harhaan tällä hetkellä; se ei ole enää Jeesus! Uskonnot jatkavat sanomaansa, että Jeesus toi "rauhaa", vaikka Jeesus itse sanoi tuoneensa "hajotusta"!

 

Uskonnot ovat myös käyttäneet saatanalta saamaansa voimaa jatkuvaan petoksellisuuteen maailman ihmisten harhauttamiseksi aina tähän päivään asti!

 

Jos Jeesus todellakin toi maailmaan "rauhaa", niin meillä pitäisi siten olla jo tänä päivänä ikuisesti kestävä rauhan tila. Koska Jeesus kuitenkin sanoi tuoneensa hajotusta, niin maailma jatkaa hajotuksen kokemista erilaisten konfliktien, epävakaisuuksien, taloudellisten murheiden ja kärsimyksien johdosta.

 

  Uskonnot ja heidän ihmisensä ovat ne harhaan johtavat saarnastuolit maailmassa tänään! Kun Jeesus oli vielä elossa, niin mitä hän antoi opetuslapsilleen edelleen jaettavaksi?

 

"Niin hän kutsui kokoon ne kaksitoista ja antoi heille voiman ja vallan kaikkia riivaajia vastaan ja voiman parantaa tauteja. Ja hän lähetti heidät julistamaan Jumalan valtakuntaa ja parantamaan sairaita." Luukas 9:1-2

 

  Jeesus antoi opetuslapsilleen voiman, aivan saman voiman, jonka hän sai saatanalta. Tämä sama voima on siirretty uskonnoille Jeesuksen apostoleilta ja opetuslapsilta.

 

  Tämän voiman avulla uskonnot ovat olleet kyvykkäitä pettämään maailman ihmisiä uskomaan heidän opetuksiinsa ja kaikkeen Jeesuksesta, sisältäen ne opetukset, jotka eivät ole totta. Uskontojen välillä on erimielisyyttä koskien opetusta Jumalasta ja Jeesuksesta. Se on juuri syynä sille, että eri uskontoja kannattavat taistelevat keskenään tänä nykyisenä aikana.

 

  Kuten olet nyt lukenut, Jeesus sanoi opetuslapsilleen vielä elossa ollessaan, että hän kärsisi rangaistuksen ja hänet tapettaisiin, mutta hän "nousisi eloon kolmantena päivänä" - Matteus 16:21.

 

Maestro Evangelista selittää meille "kolmannen päivän" tarkoituksen, sen josta Jeesus puhui:

 

"Ja hän otti tykönsä ne kaksitoista ja sanoi heille: "Katso, me menemme ylös Jerusalemiin, ja kaikki on täysin toteutuva, mitä profeettain kautta on kirjoitettu Ihmisen Pojasta." Luukas 18:31

 

  Miksi Jeesus sanoi niin?

 

"Sillä hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet," Luukas 18:32

 

  Kaikki mitä Jeesus mainitsi (kuten oli profetoitu) kävi toteen, koska hän teki väärinteon, eikä hän täyttänyt tehtäväänsä Jumalalle ja hänen kansalleen.

 

  Ja Jeesus jatkoi:

 

"ja kolmantena päivänä hän nousee ylös." Luukas 18:33

 

  Ymmärsivätkö apostolit mitä hän tarkoitti sanoillaan?

 

"Mutta he eivät ymmärtäneet tästä mitään, ja tämä puhe oli heiltä niin salattu, etteivät he käsittäneet, mitä sanottiin." Luukas 18:34

 

  Kun Jeesus sanoi, että kun hän oli tehnyt rikkomuksen, niin sen johdosta hän kärsisi rangaistuksen ja hänet tapettaisiin. Hänen kanssaihmisensä tiesivät asiasta. Mutta kun hän sanoi, että "kolmantena päivänä hän nousee ylös", niin se oli asia, jota opetuslapset eivät ymmärtäneet.

 

  Mitä tarkoittaa "kolmantena päivänä", kuten Jeesus sanoi?

 

  Mikäli me haluamme omat tietämystä ja parempaa ymmärrystä Jeesuksesta, niin mistä Pyhän Raamatun kirjoista meidän tulisi lukea? Tunteaksemme hänet paremmin, Jeesus antoi meille vihjeen.

 

"Ja hän sanoi heille: "Tätä tarkoittivat minun sanani, kun minä puhuin teille ollessani vielä teidän kanssanne, että kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta (Ihmisen Pojasta) on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa" Luukas 24:44

 

Jeesus sanoi: "kaiken pitää käymän toteen, mikä minusta (Ihmisen Pojasta) on kirjoitettu Mooseksen laissa ja profeetoissa ja psalmeissa". Hän viittasi Jumalan profeettoihin ja Vanhan Testamentin kirjoihin, ei siis Uuteen Testamenttiin ja hänen opetuslapsiinsa. Jopa hänen opetuslastensa olisi pitänyt lukea hänestä Jumalan Profeettojen kirjoista Vanhassa Testamentissa, niin että he olisivat tunteneet hänet paremmin.

 

  Jotta emme joutuisi uudelleen petetyiksi Jeesuksen todellisen luonnon suhteen, meidän on tarkattava hänen työtään sekä kohtaloaan ja Jeesus itse ohjasi meitä lukemaan hänestä seuraavista lähteistä:

 

• Mooseksen laeista - jotka Jeesus rikkoi ja käänsi vastakkaisiksi;

 

• Profeetoista - ne, jotka profetoivat hänen tulonsa ja tehtävänsä;

 

• Psalmeista - kirjasta, joka kertoo Daavidin sanoista, jonka jälkeläinen Jeesus oli.

 

Mitä Daavidin Psalmeihin on kirjoitettu Jeesuksesta?

 

  Jeesus sanoi aikaisemmin, että "hänet annetaan pakanain käsiin, ja häntä pilkataan ja häväistään ja syljetään; ja ruoskittuaan he tappavat hänet,". Mitä oikeasti on todella kirjoitettu Daavidin Psalmeihin?

 

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta." Psalmi 22:1-2

 

  Tämän profetian antoi Daavid, enemmän kuin 700 vuotta ennen Jeesuksen syntymää; Daavidin Psalmit kuvailevat "Ihmisen Pojalle" tai Daavidin jälkeläiselle lankeavaa rangaistusta, kun hän on tehnyt rikkomuksen, väärinteon.

 

  Mitä muita asioita on kirjoitettu Jeesuksesta?

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat." Psalmi 22:15-16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

 "My strength is dried up like a potsherd, and my tongue sticks to the roof of my mouth; you lay me in the dust of death. Dogs have surrounded me; a band of evil men has encircled me, they have pierced my hands and my feet." Psalm 22:15-16(NIV)

 

 Suora suomennos:

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Koirat ovat minut piirittäneet; joukko pahoja miehiä on ympäröinyt minut, he ovat lävistäneet minun käteni ja jalkani." Psalmi 22:15-16

 

"lävistäneet" - Maestro Evangelista sanoo, että Jeesus oli ristiinnaulittu.

 

"Herra, älä rankaise minua vihassasi, älä kiivastuksessasi kurita minua.
Sillä sinun nuolesi ovat uponneet minuun, sinun kätesi painaa minua.
Ei ole lihassani tervettä paikkaa sinun vihastuksesi tähden eikä luissani rauhaa minun syntieni tähden.
Sillä minun pahat tekoni käyvät pääni ylitse, niin kuin raskas kuorma ne ovat minulle liian raskaat.
Minun haavani haisevat ja märkivät minun hulluuteni tähden.
Minä käyn kumarassa, aivan kyyryssä, kuljen murheellisena kaiken päivää.
Sillä minun lanteeni ovat polttoa täynnä, eikä ole lihassani tervettä paikkaa.
Minä olen voimaton ja peräti runneltu, minä parun sydämeni tuskassa."
Psalmi 38:2-8

 

 

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"My back is filled with searing pain; there is no health in my body." Psalm 38:7 (NIV)

Suora suomennos:

"Selkäni on kauttaaltaan polttavan kivun vallassa, kehossani ei ole tervettä paikkaa." Psalmi 38:7

 

Suomalaiset raamatunkäännös työntekijät ovat yrittäneet kadottaa selkeän yhteyden Jeesukseen muuntelemalla tekstiä merkittävästi!

 

  Oman ylpeytensä tähden hänet hylättiin. Hän tiesi, että näin voisi käydä ja siksi hän oli peloissaan tulevan tuskallisen kuolemansa tähden.

 

"Herra, sinun edessäsi on kaikki minun halajamiseni, eikä minun huokaukseni ole sinulta salassa. Minun sydämeni värisee, minun voimani on minusta luopunut, minun silmieni valo - sekin on minulta mennyt." Psalmi 38:10-11

 

  Kuinka pitkän iän Jeesus eli?

 

"Minä sanoin: "Minä pidän vaelluksestani vaarin, etten kielelläni syntiä tekisi. Minä pidän suustani vaarin ja suistan sen, niin kauan kuin jumalaton on minun edessäni." Minä olin vaiti, olin ääneti, en puhunut siitä, mikä hyvä on; mutta minun tuskani yltyi. Minun sydämeni hehkui minun rinnassani; kun minä huokailin, syttyi minussa tuli, ja niin minä kielelläni puhuin. Herra, opeta minua ajattelemaan loppuani, ja mikä minun päivieni mitta on, että ymmärtäisin, kuinka katoavainen minä olen. Katso, kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni, ja minun elämäni on sinun edessäsi niin kuin ei mitään. Vain tuulen henkäys ovat kaikki ihmiset, kuinka lujina seisokootkin."  Psalmi 39:2-6

 

"kämmenen leveydeksi sinä teit minun päiväni" - Jeesus kuoli elämänsä "parhaina päivinä".

 

  Oliko tämä todella Jeesus?

 

"Koiruohoa he antoivat minun syödäkseni ja juottivat minulle janooni hapanviiniä."

Psalmi 69:21

 

  Kuten on kirjoitettu Daavidin Psalmeissa, kaikki mitä Jeesus sanoi, oli totta!

 

  Mitä tarkoittaa "kolmas päivä", josta Jeesus puhui opetuslapsilleen?

 

"Sillä tuhat vuotta on sinun silmissäsi niin kuin eilinen päivä, joka meni ohitse, ja niin kuin öinen vartiohetki." Psalmi 90:4

 

"Kolmas päivä", josta Jeesus mainitsi, se jota opetuslapset eivät ymmärtäneet, perustuu `tuhansiin vuosiin´, jonka katsotaan olevan vain `päivä` Jumalalle.

 

  Oliko Jeesuksen julistus "kolmantena päivänä hän nousee ylös" totta? Palaisiko hän sinä päivänä?

 

Maestro Eraño M. Evangelista toteaa, että syy miksi opetuslapset eivät ymmärtäneet Jeesuksen puheita hänen nousemisestaan ylös kolmantena päivänä, on se, että hän ei selittänyt sitä heille.

 

  Mikäli Jeesus selittäisi lausuntonsa meille tänään, niin mistä hänen selityksensä löytäisi? 

 

   Maestro Evangelista sanoo, että se löytyy ja on Ilmestyskirjassa, joka sisältää Jeesuksen Todistuksen.

 

  Jeesuksen sanojen mukaan, milloin "kolmannen päivän" on määrä tapahtua?

 

  Hänen olemisestaan maan päällä on kulunut kaksi milleniaa tai kaksi vuosituhatta. Tai Jumalan ehtojen kannalta on kulunut kaksi päivää. "Kolmas päivä" merkitsee ensimmäisiä vuosia kolmannesta milleniasta tai vuosituhannesta! Se on meidän juuri nyt elämämme aikakausi!

 

  Hän sanoi nousevansa ylös "kolmantena päivänä", ei "kolmannen päivän jälkeen". On olemassa joku toinen, joka tulee ja se on asia, jota opetuslapset eivät kyenneet ymmärtämään.

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti."  Ilmestyskirja 22:16

 

  Jeesus sanoi lähettävänsä "enkelin" - Jeesus ei tule itse! Kyseessä on "enkeli", joka tulee Jeesuksen lähettämänä, joka todistaa "kirkoille" (ihmisille, jotka uskovat Jeesukseen) selkeyttäen asian, että hän (Jeesus) on ainoastaan Daavidin "juurivesa ja hänen suvustansa" tai Daavidin (jälkeläinen), ja hän on myös kirkas "kointähti, aamuntähti".

 

  Kuka on yksin paljastanut kaikille, että Jeesus on "Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti"? Tämä on tulevan "enkelin" merkki Jeesukselta. "Enkeli" ei ole Jeesuksen vihollinen, joka on päästetty irti tuhoamaan Jeesuksen maine. "Enkeli" yksinkertaisesti paljastaa ja ilmoittaa kaikille, mitä varten Jeesus on hänet lähettänyt tekemään. Ja se on selittää, että jo kauan aikaa sitten Jeesus myönsi olevansa "Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti".

 

  Kuka on ilmoittanut kaikille, nettisivujen www.thename.ph , http://suurinimi.com kautta Jeesuksen todellisesta  henkilöllisyydestä, joka perustuu hänen omaan tunnustukseensa?

 

  Maestro Eraño Martin Evangelista on ilmoittanut, että Jeesus on "Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa". Tämä selonteko ei ole uskonnoilta, sillä he saarnaavat Jeesuksen olevan "Jumalan poika". Se on identiteetti, josta Jeesus unelmoi ja halusi kansansa myös hyväksyvän, mutta siitä syystä hän kärsi rangaistuksen ja tapettiin!

 

 Maestro Eraño Martin Evangelista on Jeesuksen "enkeli".

 

Luemme uudelleen profetian koskien Jeesuksen todellista persoonaa:

 

"Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa." 2. Sam.7:12

 

  Lupaus, joka annettiin Daavidille - jälkeläinen tulee hänen verilinjastaan. Mikä tulisi olemaan jälkeläisen työ tai tehtävä?

 

"Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi." 2. Sam.7:13

 

  Ensimmäinen valinta oli Kuningas Salomo, Daavidin "todellinen poika" tai jälkeläinen. Kuningas Salomo rakensi temppelin, jossa oli Jumalan Nimi. Mikä oli Jumalan lupaus?

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään;" 2. Sam.7:14

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men." II Samuel 7:14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani. Kun hän tekee väärin, niin Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla". 2. Sam.7:14

 

"Kun hän tekee väärin" - Daavidin jälkeläistä tultaisiin rankaisemaan. Kuningas Salomoa ei rangaistu "ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten käsien kautta selkäsaunoilla sekä ruoskimisilla", mutta me tiedämme Jeesusta rangaistun juuri tuolla tavalla.

 

  Miksi Jeesus sanoi olevansa myös " kirkas kointähti, aamuntähti"? Mistä me voimme lukea lisää Pyhästä Raamatusta aiheesta " kirkas kointähti, aamuntähti"? Jälleen Jeesuksen "enkeli" Maestro Eraño Martin Evangelista paljastaa syyn Jeesuksen tunnustukselle.

 

  Maestro Evangelista kysyy: Mikä odottamaton tapahtuma tapahtuu maailmassa, joka osoittaa milloin Jeesuksen lähettämä "enkeli" on tullut selventämään perusteellisesti " kirkas kointähti, aamuntähden" todellisen identiteetin?

 

Tuonela tuolla alhaalla liikkuu sinun tähtesi, ottaaksensa sinut vastaan, kun tulet. Se herättää haamut sinun tähtesi, kaikki maan johtomiehet, nostattaa valtaistuimiltansa kaikki kansojen kuninkaat. Jesaja 14:9

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"The grave below is all astir to meet you at your coming; it rouses the spirits of the departed to greet you— all those who were leaders in the world; it makes them rise from their thrones— all those who were kings over the nations."

Isaiah 14:9 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hauta tuolla alhaalla liikehtii kohdatakseen sinut kun saavut; se nostattaa vainajien henget sinua tervehtimään - kaikki ne, jotka olivat johtajia maailmassa; se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan - kaikki ne, jotka olivat valtioiden kuninkaita." Jesaja 14:9

 

  Joku paljastetaan.

"se saa heidät nousemaan valtaistuimiltaan" - tapahtuma, joka saa uskontojen johtajat, valtiot, maat ja organisaatiot yllättyneiksi, kun he oppivat tietämään " kirkas kointähti, aamuntähden" todellisen identiteetin.

 

Mitä he sanovat?

 

"Kaikki he lausuvat ja sanovat sinulle: 'Myös sinä olet riutunut (tunnustettu heikoksi) niin kuin mekin, olet tullut meidän kaltaiseksemme'." Jesaja 14:10

 

  He tunnustavat, että heidän luulemansa ja toiveikkaasti odottamansa " kirkas kointähti, aamuntähden" identiteetti on ollut kaukana todellisuudesta. Että he ovat olleet väärässä, kun ovat olettaneet "kirkas kointähti, aamuntähden" olleen voimakas persoona, ilman syntiä ja täydellinen - nyt vain huomatakseen hänen olevan tavallinen mies, ihminen.

 

"Alas tuonelaan on vaipunut sinun komeutesi, sinun harppujesi helinä; sinun allasi ovat vuoteena madot, toukat ovat peittonasi." Jesaja 14:11

 

"vuoteena madot, toukat ovat peittonasi" - tämä "kirkas kointähti, aamuntähti" - kuoli eikä nouse uudelleen, päinvastoin kaikkien odotuksia. Kuka hän on?

 

"Kuinka olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika! Kuinka olet maahan syösty, sinä kansojen kukistaja!" Jesaja 14:12

 

  Näin jokainen tulee reagoimaan, kun Jeesuksen "enkeli" paljastaa "kirkas kointähti, aamuntähden" todellisen identiteetin ja tekee sen tiedettäväksi maailman ihmisten keskuudessa.

 

"Kuinka olet maahan syösty" - Kaikki ovat olettaneet hänen olevan taivaassa. Miksi hän putosi?

 

"sinä kansojen kukistaja" - kaikki maat ovat runneltuja hänen vuokseen, takiansa.

 

  King James Version (KJV), Kuningas Jaakon Laitos/Painos:

 

"How art thou fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning!

How art thou cut down to the ground, which didst weaken the nations!"
Isaiah 14:12 (KJV)

   

"Miten sinä olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, aamuruskon poika!
Miten sinä olet kaatunut maahan, joka annoit heikentää kansakuntia!"

 Jesaja 14:12

 

   Good News Bible (GNB), Hyvät Uutiset Raamattu Versio:

 

 "King of Babylon, bright morning star, you have fallen from heaven! In the past you conquered nations, but now you have been thrown to the ground."
Isaiah 14:12 (GNB)

 

Babylonian Kuningas, kirkas aamutähti, olet pudonnut taivaasta! Aiemmin olet vallannut kansoja, mutta nyt sinut on heitetty maahan.

 

   Ja lopuksi, Latin Vulgate (Biblia Sacra Vulgata) Versio:

 

"quomodo cecidisti de caelo lucifer qui mane oriebaris

corruisti in terram qui vulnerabas gentes"
Isaiah 14:12 (Vulgate)

 

"miten olet taivaalta pudonnut, sinä kointähti, joka annoit aamulla nousun,

olet pudonnut maahan, mikä heikensit kansoja!"

 

  Latinankielisen version, Jesaja 14:12, alusta lähtien on täysin selvää, että uskonnot ovat koettaneet piilottaa suoraa yhteyttä sanotun jakeen ja Jeesuksen testamentin välillä, Ilmestyskirja 22:16., vaihtamalla kointähden Lucuferiksi. Jeesus on myös kirkas aamuntähti (kointähti), joka yhdistää hänet suoraan jakeeseen 12 Jesajan 14 luvussa.

 

  Ja:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan ja istun ilmestysvuorelle, pohjimmaiseen Pohjolaan." Jesaja 14:13

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos

 

"You said in your heart," I will ascend to heaven; I will raise my throne above the stars of God; I will sit enthroned on the mount of assembly, on the utmost heights of the sacred mountain." Isaiah 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä sanoit sydämessäsi: 'Minä nousen taivaaseen, korkeammalle Jumalan tähtiä minä istuimeni korotan; Minä istun kruunattuna kokoontumisen vuorella, korkeimmissa korkeuksissa pyhällä vuorella." Jesaja 14:13

 

  Tosi asiassa, se oli Jeesus, joka sanoi nuo sanat Pyhässä Raamatussa:

 

"Mutta tästedes Ihmisen Poika on istuva Jumalan voiman oikealla puolella." Silloin he kaikki sanoivat: "Sinä siis olet Jumalan Poika?" Hän vastasi heille: "Tepä sen sanotte, että minä olen". Luukas 22:69-70

 

  Jeesus oli erittäin kunnianhimoinen. Hän halusi mennä taivaaseen ja myös että ihmiset tietäisivät sekä hyväksyisivät hänen olevan "Jumalan Poika".

 

  Mitä muuta Jeesus sanoi?

 

"Minä nousen pilvien kukkuloille, teen itseni Korkeimman vertaiseksi.'" Jesaja 14:14

 

  Jeesus todella halusi olla kuin Jumala. Uskontojen antaman valheopetuksen vuoksi ihmiset ovat myös uskoneet Jeesuksen olevan Jumala. Hän sanoi nousevansa taivaaseen. Onko hän todella taivaassa?

 

"Mutta sinut heitettiin alas tuonelaan, pohjimmaiseen hautaan." Jesaja 14:15

 

  Kuten on profetoitu, hän kuoli rangaistuksen seurauksena, joka aiheutui hänen omien väärintekojensa kautta kärsittäväkseen.

 

"Jotka sinut näkevät, ne katsovat pitkään, tarkastavat sinua: 'Onko tämä se mies, joka järisytti maan, järkytti valtakunnat," Jesaja 14:16

 

"Onko tämä se mies" - kyseessä on "mies", ihminen - tarkoittaa, että "kirkas kointähti, aamuntähti" ei ole saatana.

 

  Kaikki tulevat sanomaan, että tämä mies on kaikkien kohtaamiemme kärsimysten ja hajotuksen aiheuttaja, joista me kärsimme juuri tällä hetkellä maailmassa!

 

"joka teki maanpiirin erämaaksi ja hävitti sen kaupungit, joka ei päästänyt vankejansa kotiin?'" Jesaja 14:17

 

"vankejansa" - ne, jotka ovat laittaneet uskonsa Jeesukseen.

 

"Kansojen kuninkaat kaikki lepäävät kunniassa, kukin kammiossansa. Mutta sinä olet kaukana haudastasi, poisviskattuna niin kuin hylkyvesa, olet peittynyt surmattujen, miekalla lävistettyjen, kiviseen kuoppaan suistuneitten alle, olet kuin tallattu raato." Jesaja 14:18-19

 

  Hän kuoli, eikä todellisuudessa noussut kuolleita. Mikä oli hänen toinen merkkinsä?

 

"Et sinä saa yhtyä heidän kanssaan haudassa, sillä sinä olet maasi hävittänyt, kansasi tappanut. Ei ikinä enää mainita pahantekijäin sukua." Jesaja 14:20

 

  Katso kirkkoihin - Jeesus on yhä naulittuna ristille!

 

  Onko "kirkas kointähti, aamuntähti" saatana, niin kuin uskonnot sanovat?

 

"Ja suuri lohikäärme, se vanha käärme, jota perkeleeksi ja saatanaksi kutsutaan, koko maanpiirin villitsijä (harhaan johdattaja), heitettiin maan päälle, ja hänen enkelinsä heitettiin hänen kanssansa." Ilmestyskirja 12:9

 

  Selkeästi on sanottu, että on vain yksi saatana, joka on myös lohikäärme, käärme ja paholainen. Saatana ei ole "mies, ihminen", kuten uskonnot ovat olettaneet. Luemme lisää:

 

"Ja hän otti kiinni lohikäärmeen, sen vanhan käärmeen, joka on perkele (paholainen) ja saatana, ja sitoi hänet tuhanneksi vuodeksi" Ilmestyskirja 20:2

 

  Pyhä Raamattu on johdonmukainen, kun kyseessä on saatanan identiteetti. Kuka tunnusti olevansa "kirkas kointähti, aamuntähti"?

 

"Minä, Jeesus, lähetin enkelini todistamaan näitä teille seurakunnissa. Minä olen Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa, se kirkas kointähti." Ilmestyskirja 22:16

 

  "Enkeli" tai sanansaattaja on se, joka paljastaa todellisen Jeesuksen: Että hän on vain "Daavidin juurivesa ja hänen suvustansa" ja hän on myös "kirkas kointähti, aamuntähti". Tämä on lopullinen ilmestys ja paljastus Jeesuksesta.

 

  Jotta tietäisimme Pyhän Raamatun olevan johdonmukainen, niin luemme toisen käännösversion kyseisestä jakeesta:

 

  Contemporary English Version, Nykyajan Englanninkielinen Laitos, Painos.

 

 "I am Jesus! And I am the one who sent my angel to tell all of you these things for the religions. I am David's Great Descendant, and I am also the bright morning star."

Revelation 22:16 (CEV)

 

Suora suomennos.

 

"Minä olen Jeesus! Minä olen se, joka lähetin enkelin kertomaan tielle uskonnoissa ja kirkoissa oleville. Minä olen Daavidin Suuri Jälkeläinen, ja minä olen myös kirkas aamuntähti."

 

  Siten, Jeesuksen todellinen identiteetti on paljastettu meidän aikanamme, eli kolmantena päivänä, joka tarkoittaa kolmannen vuosituhannen, milleneumin, ensimmäisiä vuosia.

 

Maestro Evangelista paljastaa meille syyn, miksi maailma on ollut petoksen vallassa jo kauan aikaa

 

  Jumala puhui Moosekselle kauan sitten, että "hänen kaltaisensa" (kuin Mooses) profeetta tulisi maailmaan ja tälle profeetalle Jumala antoi tehtäväksi julistaa ja paljastaa sekä selittää Jumalan Sana kuin myös Pyhä Raamattu.

 

  Kun ihmiset ovat kuunnelleet niitä, joille auktoriteettia ei ole annettu Jumalan taholta, niin ihmiset on johdettu harhaan ja jatkuvaan petoksen tilaan.

 

  Koska on niin, että vain meidän sukupolvemme aikana profeetta (kuin Mooses) on tullut maailmaan, ja me voimme ymmärtää Pyhän Raamatun ja Jumalan Sanan ainoastaan tämän profeetan esitysten ja valaisevien selvennysten kautta!

 

  Onko totta, että Maestro Eraño Martin Evangelista on maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses"?

 

"Profeetan minä olen herättävä heille heidän veljiensä keskuudesta, sinun kaltaisesi, ja minä panen sanani hänen suuhunsa, ja hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua." 5. Moos. 18:18

 

 "sinun kaltaisesi" - Jumala puhui Moosekselle tulevasta profeetasta, joka on kuin hän, joka ei tule hänen kansastaan (Israelilaisista) Lähi-idästä.

 

"minä panen sanani hänen suuhunsa" - Jumala asettaa Hänen Pyhän Henkensä tai "Totuuden Hengen" hänen suuhunsa!

 

"hän puhuu heille kaikki, mitä minä käsken hänen puhua" - tuleva profeetta, joka on ennalta lähetetty maailmaan, sanoo vain sen mitä Jumala on käskenyt hänen sanoa ihmisille, ei enempää tai vähempää.

 

  Jos ihmiset eivät kuuntele hänen ilmestyksiään, kuten Jeesus varoitti ennalta -

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Joh. 14:17

 

   Mitä Jumala sanoo hänestä?

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu, hänet minä itse vaadin tilille." 5. Moos. 18:19

 

"Ja joka ei kuule minun sanojani" - jos ihmiset eivät kuuntele maailmaan lähettyä profeettaa, kuin Mooses, niin silloin he itse asiassa jättävät Jumalan ja Hänen Sanansa huomioimatta. Miksi?

 

"minun sanojani, joita hän minun nimessäni puhuu" - tässä meidän ajassamme, uskonnot opettavat valheellisesti Jumalan Nimessä. Tämä erityinen profeetta tulee paljastamaan Jumalan Nimen, jotta ihmiset oppisivat tuntemaan oikean Jumalan Sanan.

 

  Mitä tapahtuu, kun maailman ihmiset oppivat tuntemaan toden Jumalan profetioiden kautta, joita ennalta maailmaan lähetty "Mooseksen kaltainen" profeetta puhuu?

 

  Nyt, lukekaamme:

 

"Ja Henki ja morsian sanovat: "Tule!" Ja joka kuulee, sanokoon: "Tule!" Ja joka janoaa, tulkoon, ja joka tahtoo, ottakoon elämän vettä lahjaksi." Ilmestyskirja 22:17

 

"Henki" - Se on Jumala; Hän kutsuu jokaista juomaan "elämän vettä".

 

  Mikä tai Kuka on "elämän vesi" mainittuna Pyhässä Raamatussa?

 

"Israelin toivo, sinä Herra! Kaikki, jotka sinut hylkäävät, joutuvat häpeään. "Jotka minusta luopuvat, ne kirjoitetaan tomuun. Sillä he ovat hyljänneet elävän veden lähteen, Herran." Jeremia 17:13

 

"elämän vesi" on Jumala, ei Jeesus. Jumala kutsuu jokaista vastaanottamaan vapaasti ja ilmaiseksi oikeaa tietoa Jumalasta ja Hänen suurista Käskyistään.

 

"Minä todistan (annan varoituksen) jokaiselle, joka tämän kirjan profetian sanat kuulee: Jos joku panee niihin jotakin lisää, niin Jumala on paneva hänen päällensä ne vitsaukset, jotka ovat kirjoitetut tähän kirjaan;" Ilmestyskirja 22:18

 

  On aivan ilmiselvää, että tänä päivänä vitsaukset ja useat taudit aina epidemioihin asti ovat kehittyneet, koska uskonnot ovat lisänneet Jumalan Sanaan.

 

 "Ja vielä näiden lisäksi: Poikani, ota varoituksesta vaari; paljolla kirjaintekemisellä ei ole loppua, ja paljo tutkistelu väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "Be warned, my son, of anything in addition to them. Of making many books there is no end, and much study wearies the body." Ecclesiastes 12:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ole varoitettu poikani, mitään lisäämästä siihen. Paljolla kirjojen tekemisellä ei ole loppua tai määrää, ja niiden paljo tutkiminen väsyttää ruumiin." Saarnaaja 12:12

 

  Lisäämällä paljon muita kirjoja Pyhässä Raamatussa oleviin Jumalan opetuksiin väsyttää ruumiin! Mikä on pahinta, on, että ihmiset ovat uskoneet uskontojen lisäämiin moniin kirjoihin!

 

"ja jos joku ottaa pois jotakin tämän profetian kirjan sanoista, niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun ja pyhään kaupunkiin, joista tässä kirjassa on kirjoitettu." Ilmestyskirja 22:19

 

  Jos me otamme pois opetuksia Jumalan Sanasta, "niin Jumala on ottava pois sen osan, mikä hänellä on elämän puuhun" - Tämä tarkoittaa, että jos me vähennämme, otamme pois jotain Jumalan Sanasta, me emme pääse elämään täysillä ja nauttimaan elämän täyteydestä.

 

  Mikä on profetia koskien "pyhää kaupunkia"?

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"luon uudet taivaat ja uuden maan" - tämä on toisin kuin uskontojen opetus, jossa he lupaavat vain uuden "taivaan", mutta eivät ollenkaan "uutta maata".

 

  On selkeästi kirjoitettu, että tämä lupaus tulee tapahtumaan tällä maa-planeetalla. Miksi siinä viitataan "uuteen taivaaseen ja uuteen maahan"?

 

  Milloin se alkaa?

 

"Ja he ovat voittaneet hänet Karitsan veren kautta ja todistuksensa sanan kautta, eivätkä ole henkeänsä rakastaneet, vaan olleet alttiit kuolemaan asti." Ilmestyskirja 12:11

 

  Monet uskontojen seuraajat ovat panneet vain vähän arvoa elämälleen täällä maa-planeetalla, koska uskonnot ovat luvanneet heille toisen elämän taivaissa. Monet ihmiset ovat antaneet oman elämänsä Jeesuksen edestä, odottaen saavansa siitä palkinnoksi ikuisesti jatkuvan elämän taivaassa!

 

  Kun he alkavat uhraamaan elämänsä palveluksena Jeesukselle, niin mitä tapahtuu?

 

"Sen tähden riemuitkaa, taivaat, ja te, jotka niissä asutte! Voi maata ja merta, sillä perkele (paholainen) on astunut alas teidän luoksenne pitäen suurta vihaa, koska hän tietää, että hänellä on vähän aikaa!" Ilmestyskirja 12:12

 

  Tämä on merkkinä siitä, että paholainen tulee tekemään kaksin verroin töitä ihmisiä pettääkseen, sillä se tietää aikansa olevan loppumassa!

 

  Ihmiset lopettavat elämänsä uhraamisen, kun Jeesuksen todellinen identiteetti on paljastettu - silloin he eivät enää joudu harhaan johdetuiksi tai petetyiksi, silloin saatanan hallinta loppuu!

 

Lue uudelleen:

 

"Sillä katso, minä luon uudet taivaat ja uuden maan. Entisiä ei enää muisteta, eivätkä ne enää ajatukseen astu;" Jesaja 65:17

 

"uudet taivaat ja uuden maan" - hyvä ja yltäkylläinen elämä on tarjolla kaikille ihmisille, taivaassa vai täällä maan päällä? Ilmiselvästi, täällä maan päällä, tukevasti!

 

"vaan te saatte iloita ja riemuita iankaikkisesti siitä, mitä minä luon. Sillä katso, iloksi luon minä Jerusalemin, riemuksi sen kansan." Jesaja 65:18

 

  Jumala on luvannut sen aikaisemmin, mutta kukaan ei ole ollut tästä tietoinen. Miksi Jerusalem? Miksi Jumala valitsi Jerusalemin?

 

"Ja teettämänsä Aseran kuvan (veistämänsä Asera-paalun) hän asetti temppeliin, josta Herra oli sanonut Daavidille ja hänen pojallensa Salomolle: "Tähän temppeliin ja Jerusalemiin, jonka minä olen valinnut kaikista Israelin sukukunnista, minä asetan nimeni ikiajoiksi." 2. Kun. 21:7

 

  Jumala valitsi Jerusalemin paikkana, koska Hän halusi asettaa Nimensä ainoastaan Jerusalemiin.

 

"Minä iloitsen Jerusalemista ja riemuitsen kansastani; eikä siellä enää kuulla itkun ääntä eikä valituksen ääntä."  Jesaja 65:19

 

 Tämän lupauksen Jumala antoi hänen ihmisilleen - ei enää kärsimystä, eikä kuolemaa taudeista, sodista tai katastrofeista. Ei enää kirousta.

 

  Kuinka me voisimme tietää onko tämä jo tapahtumassa ja meneillään maailmassa?

 

"Ei siellä ole enää lasta, joka eläisi vain muutaman päivän, ei vanhusta, joka ei täyttäisi päiviensä määrää; sillä nuorin kuolee satavuotiaana, ja vasta satavuotiaana synnintekijä joutuu kiroukseen." Jesaja 65:20

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

  "Never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years; he who dies at a hundred will be thought a mere youth; he who fails to reach a hundred will be considered accursed." Isaiah 65:20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ei enää koskaan siellä tule olemaan pikkulasta, joka eläisi vain muutaman päivän, tai iäkästä miestä, joka ei eläisi päiviänsä täyteen; hän, joka kuolee satavuotiaana, ajatellaan olleen vielä nuori; hän, joka ei tavoita sataa elinvuotta, häntä pidetään kirottuna."

Jesaja 65:20

 

"eläisi päiviänsä täyteen" - elää elämänsä täyteen elinpäivien määrään. Tätä on elämä, jolla on täysi siunaus - pitkä elämä, mutta ei ikuisesti kestävä.

 

"He rakentavat taloja ja asuvat niissä, he istuttavat viinitarhoja ja syövät niiden hedelmät; he eivät rakenna muitten asua, eivät istuta muitten syödä; sillä niin kuin puitten päivät ovat, niin ovat elinpäivät minun kansassani. Minun valittuni kuluttavat itse (nauttivat pitkään) kättensä työn." Jesaja 65:21-22

 

 

"He rakentavat taloja" - he rakentavat taloja maan päällä, eivät taivaassa.

 

"he istuttavat viinitarhoja" - ei kukaan voi kasvattaa viinitarhoja taivaassa…

 

"sillä niin kuin puitten päivät" - meidän elinpäiviämme jatketaan tässä maailmassa, ei taivaassa!

 

"He eivät tee työtä turhaan eivätkä lapsia synnytä äkkikuoleman omiksi, sillä he ovat Herran siunattujen siemen (siunaama kansa), ja heidän vesansa (jälkeläisensä) ovat heidän tykönänsä." Jesaja 65:23

 

  Siunattu elämä, yltäkylläinen ja rauhallinen tila koko maailmassa!

 

  Vastaako Jumala meidän Hänelle suunnattuihin rukouksiin?

 

"Ennen kuin he huutavat, minä vastaan, heidän vielä puhuessaan minä kuulen."

Jesaja 65:24

 

  Kyllä, Jumala tulee olemaan meidän kaikkien kanssa, koska me emme enää ole saatanan voiman ja auktoriteetin alaisuudessa.

 

  Missä Jumala oli aikaisemmin? Hän on taivaassa!

 

"Älä ole kerkeä suultasi, älköönkä sydämesi kiirehtikö lausumaan sanaa Jumalan edessä, sillä Jumala on taivaassa ja sinä olet maan päällä; sen tähden olkoot sanasi harvat."  Saarnaaja 5:2

  

Tällä kertaa Jumala on Hänen ihmistensä kanssa.

 

  Minkälaista elämää se tulee olemaan meille?

 

"Susi ja lammas käyvät yhdessä laitumella, ja leijona syö rehua niin kuin raavas, ja käärmeen ruokana on maan tomu; ei missään minun pyhällä vuorellani tehdä pahaa eikä vahinkoa, sanoo Herra." Jesaja 65:25

 

Elämä on todellakin rauhallista kaikille.

 

  Vieläkö me tarvitsemme paikkoja, joissa ylistää ja palvoa?

 

"Näin sanoo Herra: Taivas on minun valtaistuimeni, ja maa on minun
jalkojeni astinlauta. Mikä olisi huone, jonka te minulle rakentaisitte, mikä paikka olisi minun leposijani
?" Jesaja 66:1

 

  Ei tule olemaan enää tarvetta ylistys ja palvontapaikoille. Me voimme rukoilla suoraan asiamme Jumalalle kutsumalla Häntä Nimellä. Se on henkilökohtainen suhde Jumalan ja Hänen ihmistensä, kansansa kanssa!

 

  Näin ollen, kun luit "uudesta taivaasta ja uudesta maasta" - siinä kerrotaan ajasta, jolloin ihmisten elämä on pidennetty ja se tapahtuu tällä maapallolla, ei taivaassa. Ei ole olemassa sellaista asiaa, kun toinen elämä taivaassa.

 

  Maestro Evangelista paljastaa: Kun ihminen kuolee, nouseeko hän ylös taas elääkseen?

 

"Onhan puullakin toivo: vaikka se maahan kaadetaan, kasvaa se uudelleen, eikä siltä vesaa puutu. Vaikka sen juuri vanhenee maassa ja sen kanto kuolee multaan, niin se veden tuoksusta versoo jälleen ja tekee oksia niin kuin istukas. Mutta mies kun kuolee, makaa hän martaana; kun ihminen on henkensä heittänyt, missä hän on sitten?(Oikeammin: häntä ei enää ole, ei ole siis kysymyslause ollenkaan.) Vesi juoksee pois järvestä, ja joki tyhjenee ja kuivuu; niin ihminen lepoon mentyänsä ei enää nouse. Ennen kuin taivaat katoavat, eivät he heräjä eivätkä havahdu unestansa." Job. 14:7-12

 

"Onhan puullakin toivo" - kuten oli kirjoitettu Jesaja 65:21, meidän elinpäiviemme pituus tulee olemaan kuin puiden; syömme "elämän puusta".

 

  Ja kun hän kuolee, ihminen ei nouse enää elääkseen uudelleen taivaassa!

 

Nyt me tiedämme, että kukaan ei kuolemansa jälkeen nouse ylös taivaisiin. Elämä taivaassa on tyhjä lupaus, jonka ovat keksineet Jumalan Sanaa tuntemattomat ihmiset!

 

  Kuningas Salomonin mukaan, Jumalan miehen, kun ihminen kuolee, elääkö hän uudelleen?

 

"Vielä minä näin auringon alla oikeuspaikan, ja siinä oli vääryys, ja vanhurskauden paikan, ja siinä oli vääryys." Saarnaaja 3:16

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"And I saw something else under the sun: In the place of judgment—wickedness was there, in the place of justice—wickedness was there." Ecclesiastes 3:16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä näin jotain muuta auringon alla: Paikassa, jossa on tuomio - pahuus oli siellä, paikassa, jossa on oikeudenmukaisuus - pahuus oli sielläSaarnaaja 3:16

 

"tuomio" - yksilön tulee nähdä asian molemmat puolet, totuus valheelta ja hyvä pahalta.

 

"Minä sanoin sydämessäni: Vanhurskaan ja väärän tuomitsee Jumala, sillä siellä on jokaisella asialla ja jokaisella teolla aikansa. Minä sanoin sydämessäni: Ihmislasten tähden se niin on, jotta Jumala heitä koettelisi ja he tulisivat näkemään, että he omassa olossaan ovat eläimiä. Sillä ihmislasten käy niin kuin eläintenkin; sama on kumpienkin kohtalo. Niin kuin toiset kuolevat, niin toisetkin kuolevat; yhtäläinen henki on kaikilla. Ihmisillä ei ole mitään etua eläinten edellä, sillä kaikki on turhuutta." Saarnaaja 3:17-19

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"I thought in my heart, "God will bring to judgment both the righteous and the wicked, for there will be a time for every activity, a time for every deed." I also thought, "As for men, God tests them so that they may see that they are like the animals. Man's fate is like that of the animals; the same fate awaits them both: As one dies, so dies the other. All have the same breath; man has no advantage over the animal. Everything is meaningless." Ecclesiastes 3:17-19 (NIV) 

 

Suora suomennos:

 

"Minä ajattelin sydämessäni, " Jumala tuo tuomiolle sekä oikeamielisen että pahan, sillä siellä tulee olemaan aika jokaiselle aktiviteetille, aika jokaiselle teolle." Minä ajattelin myös, "Kuten on ihmisen kanssa, Jumala koettelee heitä, jotta he näkisivät, että he ovat samoin kuin eläimet. Ihmisen kohtalo on sama kuin eläimen; sama kohtalo odottaa heitä kumpaakin: Niin kuin toinen kuolee, niin myös toinen. Kaikilla on sama henkäys; ihmisellä ei ole etua eläimiin nähden. Kaikki on turhuutta, merkityksetöntä." Saarnaaja 3:17-19

 

  Ihmisellä on älykkyys, joka asettaa hänet erilleen eläimistä. Ihmiselle on annettu valta yli eläinten, mutta ei käyttää niitä ruuaksi.

 

  Näiden seikkojen lisäksi, ihminen ei eroa eläimestä.

 

  Uskonnot opettavat ja sanovat, että kun ihminen kuolee, niin hän menee taivaaseen tai helvettiin. Jako perustuu hänen omaan "armon tilaansa" kun poislähtö tapahtuu maan päältä elävien kirjoista. Perustuen Kuningas Salomon ilmestyksiin, uskontojen tulisi myös opettaa eläinten menevän samalla tavalla taivaaseen tai helvettiin, koska ihminen ja eläin ovat tasavertaisia elämän suhteen. Todellisuudessa, heidät molemmat luotiin 5:ntenä ja 6:ntenä päivänä suurta Luomista.

 

"Kaikki menee samaan paikkaan. Kaikki on tomusta tullut, ja kaikki palajaa tomuun. Kuka tietää ihmisen hengestä, kohoaako se ylös, ja eläimen hengestä, vajoaako se alas maahan?" Saarnaaja 3:20-21

 

  Ei ole olemassa enää mitään paikkaa, jonne ihminen menee kuoltuaan, hän jää tomuksi maahan, Jumalan Luomalle maapallolle. Mikä on lopputulos, yhteenveto asiasta?

 

"Niin minä tulin näkemään, että ei ole mitään parempaa, kuin että ihminen iloitsee teoistansa, sillä se on hänen osansa. Sillä kuka tuo hänet takaisin näkemään iloksensa sitä, mikä tulee hänen jälkeensä?" Saarnaaja 3:22

 

  Se jatkoelämä taivaassa, jonka uskonnot ovat luvanneet ihmiskunnalle, ei ole totta!

 

  Ei tule olemaan siirtymää taivaaseen, kun ihminen kuolee. Ihmisen on tarkoitus syntyä tässä maailmassa ja kuolla tässä maailmassa.

 

   Jumala antoi maan ihmiselle. Jumala halusi ihmisen nauttivan elämästään maan päällä ja tekevän siitä parhaan mahdollisen itseään varten.

 

  Tämä on se petos, joka on saanut ihmisen vähät välittämään elämästään maapallolla. Toivo toisesta elämästä, kuten uskonnot ovat luvanneet, on pelkkä huhu. Kuinka ollakaan, se on myös ihmisen syy, että on sallinut itsensä tulla petetyksi uskontojen taholta, uskomalla toiseen elämään taivaassa tai helvetissä. Siihen huhuun uskova antaa elämänsä mennä tyhjiin, koska hän on toivonut paremmasta elämästä taivaassa. Toinen elämä taivaassa ei ole totta. Se on petkutusta, huijausta ja suora petos. Kyseessä on yksi ihmiskunnan suurimmista petoksista kautta aikain.

 

  Kun perustamme ajattelumme kokonaiskäsitteeseen "elämän puu", meidän elämämme kesto tulee pitenemään kun me emme enää lisää tai poista mitään Jumalan opetuksista.

 

  Mitä muuta meidän tulisi tietää tässä hetkessä?

 

 "Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!" Ilmestyskirja 22:20

 

"Totisesti, minä tulen pian" Amen - Kuka on tulossa?

 

"Minä olen A ja O", sanoo Herra Jumala, joka on ja joka oli ja joka tuleva on, Kaikkivaltias." Ilmestyskirja 1:8

 

  Hän, joka on tulossa, on Jumala. Kyseessä ei ole Jeesus, kuten uskonnot opettavat.

 

  Mikä sille on todisteena?

 

"Ja niillä neljällä olennolla oli kullakin kuusi siipeä, ja ne olivat yltympäri ja sisältä silmiä täynnä. Ja ne sanoivat lakkaamatta yötä päivää: "Pyhä, pyhä, pyhä on Herra Jumala, Kaikkivaltias, joka oli ja joka on ja joka tuleva on". Ilmestyskirja 4:8

 

  Kun ennalta maailmaan lähetetty profeetta "kuin Mooses" tulee, niin hän esittelee ja ilmoittaa toden Jumalan kaikille maailman ihmisille. Tämän nettisivun kautta Maestro Eraño M. Evangelista on paljastanut Jumalan Nimen. Hän on myös paljastanut kaikille, että Jumala on se, joka on tulossa - kuten on sanottu ilmestyksessä "uusi taivas ja uusi maa", siitä pois lukien saatana ja hänen enkelinsä ja uskonnot.

 

  Me luemme myös seuraavaa:

 

"Hän, joka näitä todistaa, sanoo: "Totisesti, minä tulen pian". Amen, tule, Herra Jeesus!

Herran Jeesuksen armo olkoon kaikkien kanssa. Amen." Ilmestyskirja 22:20-21

 

  Jumalan lähettämä profeetta, joka on kuin Mooses, on ainoa jolle on annettu auktoriteetti, arvovalta selittää todellinen tarkoitus Pyhässä Raamatussa oleville Jumalan ilmestyksille.

 

"tule, Herra Jeesus" - tähän kohtaan perustuen ihmiset olettavat, että Jeesus on myös tulossa, koska uskonnot sanovat, että Ilmestyskirjan kirjoitti Patmoslainen Johannes. Johannes olisi heidän opetuksensa mukaan ollut myös Jeesuksen seuraaja.

 

Nyt lopultakin Maestro Evangelista selittää meille Ilmestyskirjan kirjoittajan todellisen identiteetin:

 

"Ja minä, Johannes, olen se, joka tämän kuulin ja näin. Ja kun olin sen kuullut ja nähnyt, minä lankesin maahan kumartuakseni sen enkelin jalkojen eteen, joka tämän minulle näytti. Ja hän sanoi minulle: "Varo, ettet sitä tee; minä olen sinun ja sinun veljiesi, profeettain, kanssapalvelija, ja niiden, jotka ottavat tämän kirjan sanoista vaarin; kumartaen rukoile Jumalaa".  Ilmestyskirja 22:8-9

 

  Uskonnot ovat olettaneet Ilmestyskirjan kirjoittajan olleen mies, jota he kutsuvat "jumalallinen Johannes" ja hän oli heidän mukaansa apostoli. He ovat olleet väärässä!

 

  Ilmestyskirjan on kirjoittanut Johannes Patmoslainen, joka oli myös Jumalan Profeetta. Uskonnoilla ei ole mitään auktoriteettia selittää Ilmestyskirjaa. Vain ja ainoastaan Jumalan profeetta sen tekee, hän, joka on "kuin Mooses", joka on myös Jeesuksen lähettämä "enkeli". Hänelle on annettu auktoriteetti selittää Ilmestyskirjan todellinen tarkoitus maailman ihmisille.

 

  Jumala on lähettänyt Maestro Eraño Martin Evangelistan profeettanaan, "kuin Mooses" ja Jeesuksen "enkeli" tai sanansaattaja, puolestapuhuja.

 

   Mikäli olisi totta, että Jeesus on tulossa takaisin, niin miksi Jeesuksen olisi tarvetta lähettää "enkeli"?

 

Maestro Eraño Martin Evangelista selittää tämän ilmestyksen todellisen tarkoituksen. Hän kehottaa meitä käyttämään viisauttamme ja ymmärrystämme, kun tutkimme kuka oikein on tulossa. Onko kyseessä Jeesus vai hänen "enkelinsä" tai sanansaattajansa, puolestapuhujansa?

 

  Mitä Jeesus sanoi vielä elossa ollessaan, koskien tulevaa "enkeliä", joka tulee selittämään sanonnan "tule, Herra Jeesus"?

 

"ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin Pojassa." Johannes 14:13

 

  Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"And I will do whatever you ask in my name, so that the Son may bring glory to the Father." John 14:13 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Ja minä teen kaiken mitä te pyydätte minun nimessäni, niin että Poika toisi kunniata Isälle." Johannes 14:13

 

"minun nimessäni" - "Jeesuksen" nimessä, ei tarkoita fyysistä Jeesuksen olemusta.

 

  Miksi, "minun nimessäni"? Täyttikö Jeesus hänelle annetun tehtävän, joka on hänen nimessään?

 

"Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen." Johannes 14:14

 

"minun nimessäni" - Mikä tarkoitus on annettu nimelle "Jeesuksen"?

 

"Ja hän on synnyttävä pojan, ja sinun on annettava hänelle nimi Jeesus, sillä hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." Matteus 1:21

 

 Hänen nimessään on hänen tehtävänsä, eli " hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä." - tehtävä oli vapahtaa, pelastaa kansansa, Israel, hänen elinaikanaan.

  Onko totta, että hänen tehtävänsä oli pelastaa hänen kansansa Israel?

 

"Hän vastasi ja sanoi: "Minua ei ole lähetetty muitten kuin Israelin huoneen kadonneitten lammasten tykö" Matteus 15:24

 

"Jeesus" - tarkoittaen, kansansa Israelin pelastajaa - " hän on vapahtava kansansa heidän synneistänsä".

 

  Jumala oli lähettänyt Jeesuksen erityisesti pelastamaan vain kansansa Israelin synneistään Jumalalle. Jumala ei ollut lähettänyt Jeesusta pelastamaan koko maailman ihmisiä synneistään! Onnistuiko hän tehtävässään pelastaa kansansa Israel, joka on hänen nimensä, "Jeesus", tarkoitus?

 

"kuinka meidän ylipappimme ja hallitusmiehemme antoivat hänet tuomittavaksi kuolemaan ja ristiinnaulitsivat hänet. Mutta me toivoimme hänen olevan sen, joka oli lunastava Israelin. Ja onhan kaiken tämän lisäksi nyt jo kolmas päivä siitä, kuin nämä tapahtuivat." Luukas 24:20-21

 

  Hänelle annettiin nimi "Jeesus", joka ilmoitti hänen tehtävästään, ja jota hän ei täyttänyt. Hän kuoli elämänsä aikaisessa vaiheessa, ilman että olisi pelastanut kansaansa synneistään Jumalalle.

 

  Jatkamme lukemista:

 

"Jos te minua rakastatte, niin te pidätte minun käskyni. Ja minä olen rukoileva Isää, ja hän antaa teille toisen Puolustajan olemaan teidän kanssanne iankaikkisesti,"

Johannes 14:15-16

 

 Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"If you love me, you will obey what I command. And I will ask the Father, and he will give you another Counselor to be with you forever -" John 14:15-16 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Jos te minua rakastatte, te pidätte sen mitä käsken. Ja minä pyydän Isältä, ja hän antaa teille toisen Puolestapuhujan, Neuvonantajan olemaan kanssanne ikuisesti"

Johannes 14:15-16

 

  Se tarkoittaa, että koska Jeesus ei kyennyt täyttämään tehtäväänsä, joka oli hänen nimessään, hän pyysi Jumalalta toista "Puolestapuhujaa, Neuvonantajaa" ottamaan hänen kesken jäänyt tehtävänsä hoidettavakseen!

 

  Ja kun "Neuvonantaja, Puolestapuhuja" tulee, hyväksytäänkö hänet ja hänen sanomansa?

 

"totuuden Hengen, jota maailma ei voi ottaa vastaan, koska se ei näe häntä eikä tunne häntä; mutta te tunnette hänet, sillä hän pysyy teidän tykönänne ja on teissä oleva." Johannes 14:17

 

"Totuuden Henki" - opetukset jotka "Neuvonantaja, Puolestapuhuja" tuo, eivät ole aluksi yleisesti hyväksyttyjä, koska Jeesus käänsi Jumalan opetukset vastakkaisiksi, teki ne tyhjiksi.

 

"jota maailma ei voi ottaa vastaan" - "Neuvonantajan, Puolestapuhujan" ilmestykset ovat ristiriidassa uskontojen opetusten kanssa, jotka heidän seuraajansa ovat hyväksyneet totena.

 

"mutta te tunnette hänet" - ne ovat nämä Maestro Evangelista ilmestykset, joita luet juuri nyt.

 

Kuka on "Neuvonantaja", joka kantaa "Totuuden Henkeä", ja jonka Jeesus on lähettänyt ja joka paljastaa ihmisille, että Jeesus on "Daavidin juurivesa ja jälkeläinen" ja hän on myös "kirkas kointähti, aamuntähti"?

 

  Onko totta, että ainoastaan nimi, "Jeesus" tulee palaamaan, eikä hän henkilökohtaisesti?

 

"Mutta Puolustaja, (Neuvonantaja, Puolestapuhuja,) Pyhä Henki, jonka Isä on lähettävä minun nimessäni, hän opettaa teille kaikki ja muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut."  Johannes 14:26

 

  Mitä me tarkoitamme sanoessamme "Pyhä Henki"?

 

"Miehet, veljet, sen raamatunsanan piti käymän toteen, jonka Pyhä Henki on Daavidin suun kautta edeltä puhunut Juudaasta, joka rupesi niiden oppaaksi, jotka ottivat kiinni Jeesuksen." Apostoleiden teot 1:16

 

  On kirjoitettu, että Pyhä Henki puhui Daavidin suun kautta ja luemme jälleen…

 

"Sinä, joka Pyhän Hengen kautta, isämme Daavidin, sinun palvelijasi, suun kautta, olet puhunut: 'Miksi pakanat pauhaavat ja kansat turhia ajattelevat?" Apostoleiden teot 4:25

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

"You spoke by the Holy Spirit through the mouth of your servant, our father David: " 'Why do the nations rage and the peoples plot in vain?" Acts 4:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinä puhuit Pyhällä Hengellä, palvelijasi ja meidän isämme Daavidin suun kautta: Miksi kansat pauhaavat ja ihmiset turhia juonivat?" Apostoleiden teot 4:25

 

  Mikä on Pyhä Henki, joka puhui Daavidin suun kautta, luemme lisää:

 

Nämä olivat Daavidin viimeiset sanat: Näin puhuu Daavid, Iisain poika, näin puhuu korkealle korotettu mies, Jaakobin Jumalan voideltu, ihana Israelin ylistysvirsissä: "Herran Henki on puhunut minulle, ja hänen sanansa on minun kielelläni;" 2. Sam.23:1-2

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

 "These are the last words of David: "The oracle of David son of Jesse, the oracle of the man exalted by the Most High, the man anointed by the God of Jacob, Israel's singer of songs: "The Spirit of the LORD spoke through me; his word was on my tongue." 2. Samuel 23:1-2 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Nämä ovat Daavidin viimeiset sanat: "Iisain pojan Daavidin antamat vastaukset Kaikkitietävältä, korkeimmalle korotetun miehen antamat vastaukset Kaikkitietävältä, Jaakobin Jumalan voitelemalta mieheltä, Israelin laulujen, Psalmien laulajalta ja tekijältä: "HERRAN Henki puhui minun kauttani; Hänen Sanansa oli minun kielelläni."

2. Sam.23:1-2

 

 "Pyhä Henki" on aivan suoraan luettuna ja ymmärrettynä, Jumalan Sana. "Neuvonantaja", jonka tuloa Jeesus kysyi Jumalalta, on sama profeetta, joka on maailmaan ennalta lähetetty "kuin Mooses". Mies, joka sai tai vastaanotti Jumalan Sanan ja se on asetettu hänen suuhunsa! Jeesuksen "enkeli" tai "Neuvonantaja, Puolestapuhuja" on sama profeetta, kuin Jumala on aikaisemmin ilmoittanut 5. Mooseksen kirja 18:18-19!

 

"muistuttaa teitä kaikesta, minkä minä olen teille sanonut." - kenelläkään muulla ei ole samaa auktoriteettia tai arvovaltaa selittää kaikkia Jeesuksen sanomia asioita, kuin vain Maestro Eraño Martin Evangelistalla, Jeesuksen lähettämällä "enkelillä" tai "Neuvonantajalla"!

 

  Sen vuoksi, kun oli Ilmestyskirjassa sanottu "Tule. Herra Jeesus", Jeesus ei tule enää fyysisesti, mutta "enkeli" tai "Neuvonantaja" tulee paljastamaan ja ilmoittamaan kaiken Jeesuksesta. Erityinen tehtävä jatkuu, Jeesuksen kesken jäänyt tehtävä, pelastaa hänen kansansa, Israel, synneistään Jumalalle!

 

  Mikä siitä on todisteena? Kun Jeesus epäonnistui tehtävässään, niin nyt toinen mies, joka pitää Daavidin avainta, on tulossa.

 

"Ja Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: 'Näin sanoo Pyhä, Totinen, jolla on Daavidin avain, hän, joka avaa, eikä kukaan sulje, ja joka sulkee, eikä kukaan avaa:"

Ilmestyskirja 3:7

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

 "To the angel of the church in Philadelphia write: These are the words of him who is holy and true, who holds the key of David. What he opens no one can shut, and what he shuts no one can open." Revelation 3:7 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Filadelfian seurakunnan enkelille kirjoita: Nämä ovat sen henkilön sanoja, joka on pyhä ja tosi, jolla on Daavidin avain hallussaan. Minkä hän avaa, kukaan ei kykene sulkemaan, ja minkä hän sulkee, ei kukaan voi avata." Ilmestyskirja 3:7

 

"Daavidin avain" - tehtävä, joka oli ja on annettu Daavidin huoneelle tai suvulle, eli pelastaa Israelin kansa, ei ole vielä täytetty: Ensiksi annetun tehtävän täyttäjän piti olla Kuningas Salomo, ja toiseksi tehtävän kuului täyttää Jeesus. Molemmat epäonnistuivat.

 

  Nyt Jumala on lähettänyt toisen profeetan, jolla on hallussaan "Daavidin avain" - tarkoittaen, että hänellä on tehtävään vaadittava auktoriteetti Jumalalta. Hän voi paljastaa ja ilmoittaa profetioiden todellisen merkityksen Israelin kansalle.

 

  Maailmassa ei ole ketään toista henkilöä, jolla olisi hallussaan Jumalaa ja Pyhässä Raamatussa olevaa Jumalan Sanaa koskeva auktoriteetti. Se on annettu ainoastaan Maestro Eraño Martin Evangelistalle - jolle Jumala on asettanut Hänen Sanansa hänen suuhun, kuten on kirjoitettu

5. Mooseksen kirja 18:18-19!

 

"Minä tiedän sinun tekosi. Katso, minä olen avannut sinun eteesi oven, eikä kukaan voi sitä sulkea; sillä tosin on sinun voimasi vähäinen, mutta sinä olet ottanut vaarin minun sanastani etkä ole minun nimeäni kieltänyt." Ilmestyskirja 3:8

 

  "Daavidin avaimen" haltija on ainoa, joka ei ole kieltänyt Jumalan Nimeä. Sen vuoksi me olemme oppineet oikean Jumalan Nimen hänen ilmestyksistänsä tämän nettisivuston kautta! Kaikki muut ovat kieltäneet Jumalan Nimen. Maestro Evangelista on ainoa, joka kantaa Jumalan Nimeä, joka oli koko maailmalle tuntematon, kunnes hän ilmoitti sen näillä sivuilla ensin Englanniksi ja Filippiiniksi ja nyt Suomeksi.

 

"Katso, minä annan sinulle saatanan synagogasta niitä, jotka sanovat olevansa juutalaisia, eivätkä ole, vaan valhettelevat; katso, minä olen saattava heidät siihen, että he tulevat ja kumartuvat sinun jalkojesi eteen ja ymmärtävät, että minä sinua rakastan."

Ilmestyskirja 3:9

 

  Syy sille miksi "enkeli" tai "Neuvonantaja" on Jumalan lähettämä Jeesuksen nimessä (pelastamaan Israelin kansa synneistään Jumalalle) on, että hän tuli vapauttamaan tai vapahtamaan heidät saatanan voiman alaisuudesta. Kun Jeesus epäonnistui tehtävässään, hänestä tuli "viranhaltija" saatanan toimialueella ja hän on ollut siitä lähtien saatanan palveluksessa.

 

  Näin ollen, hänen nimensä, "Jeesus", mukainen tehtävä on yhä täyttämättä. Nyt tuleva "enkeli" (Jeesuksen lähettämä) on myös "Daavidin avaimen" (Jumalan lupaus Daavidille) haltija, niin vihdoinkin Israelin kansa pääsee vapaaksi "saatanan synagogan" otteesta. Mikäli he ottavat nämä ilmestykset aidolla hyväksynnällä vastaan, jotka "enkeli" heille antaa, he voivat päästä eroon synneistään Jumalalle. Syystä, että nimi "Jeesus", tulee lopulta täytetyksi heidän kohdallaan.

 

  He ovat ne jotka täytyy "vapauttaa" saatanan voiman vaikutuksen alaisuudesta, ja se onnistuu vain kun he kuuntelevat Jumalan lähettämän profeetan sanoja. Jos he eivät kuuntele, heillä ei ole paluuta Jumalan luokse ja he pysyvät kirottuina ikuisesti.

 

  Ja:

 

"Koska sinä olet ottanut minun kärsivällisyyteni sanasta vaarin, niin minä myös otan sinusta vaarin ja pelastan sinut koetuksen hetkestä, joka on tuleva yli koko maanpiirin koettelemaan niitä, jotka maan päällä asuvat." Ilmestyskirja 3:10

 

Toinen käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos: 

 

"Since you have kept my command to endure patiently, I will also keep you from the hour of trial that is going to come upon the whole world to test those who live on the earth." Revelation 3:10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Koska sinä olet pitänyt minun käskyni ja kestänyt kärsivällisesti, Minä säästän sinut myös tunnin kestävältä oikeuden tuomioistuimelta, joka on koskeva koko maailmaa, koetellakseen niitä, jotka asuvat maan päällä." Ilmestyskirja 3:10

 

  Tällä hetkellä maailma on epäjärjestyksessä ja sekasorrossa: Monia sotia, katastrofeja ja vitsauksia tapahtuu monissa osissa maailmaa, aina yksi toisensa jälkeen puhjeten.

 

Lopulta Jumalan lähettämä viimeinen profeetta on tullut. Kuinka pian Jumala tulee?

 

"Minä tulen pian; pidä (kiinni siitä), mitä sinulla on, ettei kukaan ottaisi sinun kruunuasi."

Ilmestyskirja 3:11

 

 Se on juuri se, miksi Maestro Evangelista on tehnyt tämän esityksen kaikille mahdolliseksi lukea (24/7/365) Internetin kautta ja ymmärtää sanoma.

 

  Mikä on Jumalan lupaus niille, jotka tunnustavat Hänet?

 

"Joka voittaa, sen minä teen pylvääksi Jumalani temppeliin, eikä hän koskaan enää lähde sieltä ulos, ja minä kirjoitan häneen Jumalani nimen ja Jumalani kaupungin nimen, sen uuden Jerusalemin, joka laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä, ja(kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni." Ilmestyskirja 3:12

 

"Jumalani temppeliin" - tarkoittaa tosi Jumalaa.

 

"minä kirjoitan häneen Jumalani nimen" - sinä olet pannut merkille, että ainoastaan nyt tässä ajan hetkessä maailman ihmiset oppivat tuntemaan Jumalasta ja Hänen Nimestään. Sen mahdollistaa ainoastaan se, että profeetta, joka kantaa Jumalan Nimeä ja pitää hallussaan "Daavidin avainta" on tullut.

 

 "uuden Jerusalemin" - uusi kaupunki; ei enää vanha Jerusalem.

 

"laskeutuu alas taivaasta minun Jumalani tyköä" - kuten Jumala on luvannut.

 

"ja(kirjoitan häneen myös) oman uuden nimeni" - Jeesuksen uusi nimi.

 

  Miksi?

 

"Jeesuksen Kristuksen ilmestys, jonka Jumala antoi hänelle, näyttääkseen palvelijoillensa, mitä pian tapahtuman pitää; ja sen hän lähettämänsä enkelin kautta antoi tiedoksi palvelijalleen Johannekselle, joka tässä todistaa Jumalan sanan ja Jeesuksen Kristuksen todistuksen, kaiken sen, minkä hän on nähnyt. Autuas(siunattu) se, joka lukee, ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä, mitä siihen kirjoitettu on; sillä aika on lähellä!" Ilmestyskirja 1:1-3

 

"Autuas(siunattu) se, joka lukee" - vain ja ainoastaan yhdelle on annettu auktoriteetti lukea tämän profetian kirjan sanat. Hän on Jumalan profeetta, Maestro Eraño Martin Evangelista.

 

"ja autuaat ne, jotka kuulevat tämän profetian sanat ja ottavat vaarin siitä(tallettavat sydämeen)" - ne, jotka oppivat ja ottavat sydämellä vastaan Maestro Evangelistan ilmestykset, mukaan lukien ne, jotka juuri nyt lukevat tätä.

  Miksi?

 

"sillä aika on lähellä!" - profetioiden täyttymiselle ja Jumalan tulolle. Profeetta kuin Mooses, jolla on Jumalan Sana suuhunsa laitettuna, on tullut. Profetoiden täyttymisen aika on tapahtuva pian ja Jumala tulee myös pian.

 

  Onko aika todella lähellä? Kuinka nämä sodat ja katastrofit on vältettävissä?

 

"Sen jälkeen minä näin neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla ja pitävän kiinni maan neljää tuulta, ettei mikään tuuli pääsisi puhaltamaan maan päälle eikä meren päälle eikä yhteenkään puuhun. Ja minä näin erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (nousevan idästä), ja hänellä oli elävän Jumalan sinetti, ja hän huusi suurella äänellä niille neljälle enkelille, joille oli annettu valta vahingoittaa maata ja merta, ja sanoi: "Älkää vahingoittako maata älkääkä merta, älkää myös puita, ennen kuin me olemme painaneet sinetin Jumalamme palvelijain otsaan". Ilmestyskirja 7:1-3

 

"neljä enkeliä seisovan maan neljällä kulmalla" - nämä "enkelit" symbolisoivat Yhdistyneitä Kansakuntia (YK), maailmanjärjestö.

 

  Minkä symboli "tuuli" on?

 

"Mutta minä sanoin: "Voi, Herra, Herra! Totisesti, sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit: 'Teillä on oleva rauha!' Ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti." Siihen aikaan sanotaan tälle kansalle ja Jerusalemille: Kuuma tuuli tulee erämaan kalliokukkuloilta tytärtä, minun kansaani, kohti - ei elon viskaamiseksi eikä puhdistamiseksi. Tuuli, liian tuima sellaisiin, tulee minulta; nyt minä myös julistan heille tuomiot. Katso, hän nousee niin kuin pilvi, ja hänen vaununsa ovat kuin tuulispää, hänen hevosensa ovat kotkia nopeammat. Voi meitä, sillä me olemme tuhon omat!"

Jeremia 4:10-13

 

"pitävän kiinni maan neljää tuulta" - tarkoittaa Yhdistyneitä Kansakuntia, jotka symbolisesti yrittävät pitää sodat, konfliktit ja maiden väkivaltaiset kohtaamiset kurissa, tapahtumia, joita tapahtuu nykyisin eri puolilla maailmaa.

 

"erään muun enkelin kohoavan auringonnoususta (nousevan idästä)" - "enkeli" on viimeinen Jumalan profeetta, profeetta kuin Mooses ja hän on Kaukoidästä, Filippiineiltä.

 

"hänellä oli elävän Jumalan sinetti" - "enkeli" kantaa elävän Jumalan sinettiä.

 

  Mitä tarkoittaa " elävän Jumalan sinetti", jonka "toinen enkeli" painaa heidän otsaansa?

 

"Eikä mitään kirousta ole enää oleva. Ja Jumalan ja Karitsan valtaistuin on siellä oleva, ja hänen palvelijansa palvelevat häntä ja näkevät hänen kasvonsa, ja hänen nimensä on heidän otsissansa." Ilmestyskirja 22:3-4

 

  Maestro Evangelista sanoo, että elävän Jumalan sinetti, jonka "toinen enkeli" painaa heidän otsaansa on Jumalan Nimi!

 

  Ennalta lähetetty profeetta "kuin Mooses", tulee yrittämään ilmestystensä kautta estää käymässä olevat ja mahdolliset tulevat sodat, tekemällä Jumalan Nimen tunnetuksi maailman ihmisten keskuudessa. Kun Jumalan Nimi on kaikkien maailman ihmisten tiedossa, he kääntyvät Jumalan puoleen, ja huutavat Hänen Nimeään ja katuvat sekä pyytävät anteeksiantoa synneilleen. Ihmiset itse näkevät, ettei ole enää syytä taistella toinen toistaan vastaan, koska he kaikki kutsuvat Jumalaa samalla todella Nimellä; siten sodat ja konfliktit tullaan estämään tapahtumasta edelleen ja meillä on ikuisesti kestävä rauha.

 

Yksi kansa, yksi maailma ja yksi Jumala!

 

  Koska monet ihmiset ovat jo lukeneet Maestro Evangelistan ilmestykset ja suurin osa heistä on tullut tuntemaan Jumalan toden Nimen tämän nettisivun kautta (thename.ph ja suurinimi.com), niin "toinen enkeli" tai Maestro Evangelista on siten jo aloittanut työnsä, sinetin painamisen (symbolisen) heidän otsaansa. Se on elävän Jumalan sinetti (Jumalan Nimi).

 

  USKONNOT VÄITTÄVÄT MAAILMAN KOHTAAVAN LOPPUNSA, TUHOUTUVAN.

 

  Maestro Evangelista sanoo, että maailma ei lopeta olemistaan, sillä Jumala on tulossa. Onko se totta?

 

"Sukupolvi menee, ja sukupolvi tulee, mutta maa pysyy iäti." Saarnaaja 1:4

 

  Maestro Evangelista kysyy: Koska Jumala on tulossa, niin miksi ihmiset haluavat mennä taivaaseen, kuten uskonnot opettavat?

 

  MIKSI SAATANA MENESTYY  IHMISTEN PETTÄMISESSÄ               

 

  Seuraavassa osassa tätä artikkelia Maestro Evangelista paljastaa, miksi saatana on ollut niin menestyksekäs ihmisten pettämisessä:

 

"Niin perkele (paholainen) sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin sano tälle kivelle, että se muuttuu leiväksi". Luukas 4:3

 

  Paholainen tiesi, ettei Jeesus ole oikea Jumalan poika. Muutoin hän ei olisi koetellut Jeesusta muuttamaan kiveä leiväksi. Kuinka Jeesus vastasi paholaiselle?

 

"Jeesus vastasi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Ei ihminen elä ainoastaan leivästä'." Luukas 4:4

 

  Jeesus käytti vastauksessaan Pyhän Raamatun jakeita. Onko se todella kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

"Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää, ja hän antoi sinulle mannaa syödä, jota et ennen tuntenut ja jota eivät isäsikään tunteneet, opettaaksensa sinut ymmärtämään, että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan että hän elää jokaisesta sanasta, joka Herran suusta lähtee."

 

  Se on todella kirjoitettu. Mitä paholainen teki seuraavaksi?

 

"Ja perkele vei hänet korkealle vuorelle ja näytti hänelle yhdessä tuokiossa kaikki maailman valtakunnat ja sanoi hänelle: "Sinulle minä annan kaiken tämän valtapiirin ja sen loiston, sillä minun haltuuni se on annettu, ja minä annan sen, kenelle tahdon. Jos sinä siis kumarrut (palvot) minun eteeni, niin tämä kaikki on oleva sinun." Luukas 4:5-7

 

  Tämä oli saatanan tarjous Jeesukselle ja ehtona oli, että Jeesus tottelisi ja palvoisi paholaista vastapalvelukseksi. Jeesus oli vaiti saatanan tarjouksen edessä. Mitä Jeesus vastasi?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Kirjoitettu on: 'Sinun pitää kumartaman Herraa, sinun Jumalaasi, ja häntä ainoata palveleman'." Luukas 4:8

 

  Onko Jeesuksen antama vastaus kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

"Ilmoittakaa ja esiin tuokaa - neuvotelkoot keskenänsä - kuka on tämän julistanut hamasta muinaisuudesta, aikoja sitten ilmoittanut? Enkö minä, Herra! Paitsi minua ei ole yhtään jumalaa; ei ole vanhurskasta ja auttavaa jumalaa muuta kuin minä. Kääntykää minun tyköni ja antakaa pelastaa itsenne, te maan ääret kaikki, sillä minä olen Jumala, eikä toista ole. Minä olen vannonut itse kauttani, minun suustani on lähtenyt totuus, peruuttamaton sana: Minun edessäni pitää kaikkien polvien notkistuman, minulle jokaisen kielen valansa vannoman. Ainoastaan Herrassa - niin pitää minusta sanottaman - on vanhurskaus ja voima. Hänen tykönsä tulevat häveten kaikki, jotka ovat palaneet vihasta häntä vastaan. Herrassa tulee vanhurskaaksi kaikki Israelin siemen, ja hän on heidän kerskauksensa." Jesaja 45:21-25

 

  Kyllä se on kirjoitettuna. Kaikkien polvien tulee notkistuman Jumalan edessä, ei Jeesuksen, kuten uskonnot opettavat!

 

  Toinen petos, jonka uskonnot ovat tehneet. Mitä paholainen teki jälleen?

 

"Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;" Luukas 4:9

 

  Paholainen pyysi Jeesusta heittäytymään huipulta alas…

 

"sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua',
ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'
." Luukas 4:10-11

 

"sillä kirjoitettu on" - koska Jeesus vastasi paholaiselle käyttäen Pyhän Raamatun jakeita, niin paholainen, vastavuoroisesti myös käytti jakeita haastaessaan Jeesusta. Mikä oli Jeesuksen vastaus?

 

"Jeesus vastasi ja sanoi hänelle: "Sanottu on: 'Älä kiusaa Herraa, sinun Jumalaasi'."

 

Uskonnot väittävät, että koska Jeesus oli yksin keskustelemassa paholaisen kanssa, niin sen vuoksi hän viittasi itseensä, kun sanoi "Herraa, sinun Jumalaasi".

 

"Ja kun oli kaiken kiusattavansa kiusannut, poistui perkele hänen luotaan ajaksi."

Luukas 4:13

 

Toinen käännös: New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos

 

When the devil had finished all this tempting, he left him until an opportune time.
Luke 4:13 (NIV)

 

"Kun perkele/paholainen oli lopettanut kiusaamisena, hän jätti hänet kunnes aika olisi otollinen." Luukas 4:13

 

  Paholainen ei lopettanut Jeesuksen koetteluja siihen. Siinä on kerrottu vain, että paholainen jätti hänet kunnes tulisi uusi mahdollisuus koetella

 

  Menemme takaisin Luukas 4:9:

 

"Niin hän vei hänet Jerusalemiin ja asetti hänet pyhäkön harjalle ja sanoi hänelle: "Jos sinä olet Jumalan Poika, niin heittäydy tästä alas;" Luukas 4:9

 

  Paholainen pyysi Jeesusta hyppäämään huipulta, tarkoituksenmukaisesti.

 

"sillä kirjoitettu on: 'Hän antaa enkeleilleen käskyn sinusta, että he varjelevat sinua',
ja: 'He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi'
." Luukas 4:10-11

 

  Onko tämä jae myös kirjoitettu Pyhään Raamattuun?

 

"Sillä hän antaa enkeleilleen sinusta käskyn varjella sinua kaikilla teilläsi.
He kantavat sinua käsillänsä, ettet jalkaasi kiveen loukkaisi
." Psalmi 91:11-12

 

"ettet jalkaasi kiveen loukkaisi." - joka tarkoittaa, ettei vahingossa kompastuisi.

 

  Siten on selvää, että paholaisen pettämisen tyyli on lukea mitä on kirjoitettu, mutta kääntää tai antaa se eri muodossa tai merkityksessä, kuin alun perin on.

 

  Jeesus sanoi paholaiselle ainoastaan, ettei tämä "koettelisi" tai vääristelisi mikä on kirjoitettuna Jumalan Sanaan.

 

Käyttikö Jeesus samaa menetelmää kuin paholainen/saatana, palatkaamme:

 

"Ja fariseusten ollessa koolla Jeesus kysyi heiltä sanoen: "Mitä arvelette Kristuksesta? Kenen poika hän on?" He sanoivat hänelle: "Daavidin". Hän sanoi heille: "Kuinka sitten Daavid Hengessä kutsuu häntä Herraksi, sanoen: 'Herra sanoi minun Herralleni: Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi alle'. Jos siis Daavid kutsuu häntä Herraksi, kuinka hän on hänen poikansa?" Ja kukaan ei voinut vastata hänelle sanaakaan; eikä siitä päivästä lähtien yksikään enää rohjennut kysyä häneltä mitään." Matteus 22:41-46

 

  Tarkoittiko Jeesus, että Daavid viittasi häneen "Herrana". Onko jae todellakin kirjoitettuna Pyhään Raamattuun?

 

"Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi". Psalmi 110:1

 

  Kyllä, se on Daavid joka puhuu tässä. Mutta viittasiko hän todella Jeesukseen "Herrana"?

 

   Analysoimme tarkemmin, kuinka Daavid puhui Jumalalle.

 

"Daavidin laulu. Varjele minua, Jumala, sillä sinuun minä turvaan.
 Minä sanon Herralle: "Sinä olet minun Herrani, paitsi sinua ei ole minulla mitään hyvää";"
Psalmi 16:1-2

 

Toinen Käännös, King James Version, Kuningas Jaakon Laitos, Painos:

 

"Preserve me, O God: for in thee do I put my trust. O my soul, thou hast said unto the LORD, Thou art my Lord: my goodness extendeth not to thee;" Psalm 16:1-2 (KJV)

 

Suora suomennos:

 

"Suojele minua, oi Jumala: Sillä sinuun minä asetan luottamukseni. Oi minun sieluni, sinä olet sanonut minun HERRALLENI, `Sinä olet minun Herrani`: minun hyvyyteni ei ole mitään Sinun rinnallasi;" Psalmi 16:1-2

 

  Daavid on siinä itse ja hän rukoilee Jumalalle, ei Jeesukselle. Kuinka Kuningas Daavid puhui Jumalalle?

 

"Niin kuningas Daavid meni ja asettui Herran eteen ja sanoi: "Mikä olen minä, Herra, Herra, ja mikä on minun sukuni, että olet saattanut minut tähän asti Mutta tämäkin on ollut vähän sinun silmissäsi, Herra, Herra, ja niin olet sinä puhunut palvelijasi suvulle myöskin kaukaisista asioista, näin opettaen ihmisten tavalla, Herra, Herra." 2. Sam. 7:18-20

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "Then King David went in and sat before the LORD, and he said: "Who am I, O Sovereign LORD, and what is my family, that you have brought me this far? And as if this were not enough in your sight, O Sovereign LORD, you have also spoken about the future of the house of your servant. Is this your usual way of dealing with man, O Sovereign LORD? "What more can David say to you? For you know your servant, O Sovereign LORD."

II Samuel 7:18-20 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sitten Kuningas Daavid meni sisään ja istui HERRAN eteen, ja hän sanoi:" Kuka minä olen, Oi kaikesta riippumaton HERRA, ja mikä on minun perheeni, jonka Sinä olet tuonut näin pitkälle (elämän menestyksessä)? Ja niin kuin tämäkään ei olisi tarpeeksi Sinun mittapuussasi, Oi kaikesta riippumaton HERRA, Sinä olet myös puhunut palvelijasi talon/suvun tulevaisuudesta. Onko tämä Sinun yleinen tapasi olla ihmisen kanssa tekemisissä, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA?" Mitä vielä Daavid voisi Sinulle sanoa?  Sillä Sinä tunnet palvelijasi, Oi Kaikesta Riippumaton HERRA." 2. Sam. 7:18-20

 

"Mitä vielä Daavid voisi Sinulle sanoa" - Daavid viittasi itseensä "Daavidina". Hän viittasi itseensä kolmannessa persoonassa, se oli hänen tapansa osoittaa kunnioitusta Jumalan edessä. Selkeästi näemme, että Daavid ei viittaa Jeesukseen, kun sanoo "Herra". Kuten Psalmissa 16:1-2 hän puhui Jumalalle sielunsa kautta.

 

  Myös kun hän sanoi Psalmissa 110:1; "HERRA sanoi minun Herralleni". Siinä Daavid asetti itsensä sananmukaisesti Herraksi, koska hän oli itse kuningas. Hän puhui Jumalan kanssa, Herrojen HERRAN kanssa.

  Menemme Psalmiin 110:1 - "Herra sanoi minun herralleni: "Istu minun oikealle
puolelleni, kunnes minä panen sinun vihollisesi sinun jalkojesi astinlaudaksi
". Asetettiinko Daavidin viholliset todellakin hänen jalkojensa alle?

 

"Ja Salomo lähetti Hiiramille tämän sanan: "Sinä tiedät, ettei minun isäni Daavid voinut rakentaa temppeliä Herran, Jumalansa, nimelle niiden sotien tähden, joilla häntä joka puolelta ahdistettiin, kunnes Herra oli laskenut viholliset hänen jalkojensa alle."

2. Kun. 5:2-3

 

  Totta on, Daavidin viholliset asetettiin Daavidin jalkojen alle. Todellakin, Psalmissa110:1 viitatut Daavidin viholliset on asetettu Daavidin jalkojen alle, eikä suinkaan Jeesuksen vihollisia ollut asetettu Jeesuksen jalkojen alle.

 

  Kuten Maestro Evangelista on paljastanut, Jeesus kääntyi "pettäjän" puolelle. Hän halusi kansansa uskovan hänen olevan "Jumalan Poika". Aina tähän päivään asti, tämä erityinen jaekokonaisuus on ollut(Matteus 22:41-46) ja on yhä kristittyjen käytössä tuomaan ihmisten keskuudessa syvää kunnianosoitusta Jeesukselle väärin perustein. Miten on Jeesuksen opetuslasten suhteen? Kuinka he opettivat Jeesuksesta heidän aikanaan?

 

"Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa; ja hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat." Ap.t. 10:39

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"We are witnesses of everything he did in the country of the Jews and in Jerusalem. They killed him by hanging him on a tree," Acts 10:39 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Me olemme kaiken sen todistajia, mitä hän teki Juutalaisten maassa ja Jerusalemissa. He tappoivat hänet hirttämällä puuhun," Ap.t. 10:39

 

  Hirttää ja ripustaa tarkoittavat samaa asiaa suomenkielessä.

 

  He sanoivat, että Jeesus on hirtetty puuhun?! Tässä kohdassa Jeesuksen opetuslapset todistivat, että Jeesus oli hirtetty puuhun!

 

  Siinä ilmeisessä hämmennyksen tilassa, jossa he olivat tuon kirjoitettuaan, niin oikaisisivatko he itse tekemänsä virheen? Mitä he sanoivat Jeesuksen kuolemasta?

 

"Meidän isiemme Jumala on herättänyt Jeesuksen, jonka te ripustitte puuhun ja surmasitte.
Hänet on Jumala oikealla kädellänsä korottanut Päämieheksi ja Vapahtajaksi, antamaan Israelille parannusta ja syntien anteeksiantamusta
." Ap.t. 5:30-31

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "The God of our fathers raised Jesus from the dead - whom you had killed by hanging him on a tree. God exalted him to his own right hand as Prince and Savior that he might give repentance and forgiveness of sins to Israel."Acts 5:30-31 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Meidän isiemme Jumala nosti Jeesuksen kuolleista - jonka te olette tappaneet hirttämällä hänet puuhun. Jumala korotti hänet omalla oikealla kädellään Prinssiksi ja Pelastajaksi, jotta hän voisi antaa parannuksen ja anteeksiannon Israelin synneille." Ap.t. 5:30-31

 

  He jatkoivat valheitaan. He pysyivät siinä tiedotuksessa, että Jeesus hirtettiin puuhun. Mistä he ottivat hänet alas?

 

"Ja kun he olivat täyttäneet kaiken, mikä hänestä on kirjoitettu, ottivat he hänet alas puusta ja panivat hautaan." Ap.t. 13:29

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"When they had carried out all that was written about him, they took him down from the tree and laid him in a tomb."Acts 13:29 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kun he olivat suorittaneet päätökseen kaiken mitä hänestä oli kirjoitettu, he ottivat hänet alas puusta ja laittoivat hänet hautaan." Ap.t. 13:29

 

"he ottivat hänet alas puusta" - apostoleista oli tullut hyviä valehtelijoita, ja lopulta he pettivät koko maailmaa.

 

  Onko Jeesuksen opetuslasten teoissa selkeitä epäjohdonmukaisuuksia, kun katsotaan heidän opetuksiaan Jeesuksesta? Koskien Juudaksen kuolematapaa:

 

"Ja hän viskasi hopearahat temppeliin, lähti sieltä, meni pois ja hirttäytyi." Matteus 27:5

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "So Judas threw the money into the temple and left. Then he went away and hanged himself." Matthew 27:5 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Niin Juudas heitti rahat temppeliin ja lahti. Sitten hän meni ja hirtti itsensä." Matteus 27:5

 

  Matteuksen kirjan kirjoittaja sanoo, että Juudas hirtti itsensä, koska koki omatunnontukia tai katumusta.

 

  Toisesta kirjasta, jonka on kirjoittanut toinen Jeesuksen opetuslapsi:

 

"Hän hankki itsellensä pellon väärintekonsa palkalla, ja (siellä) hän suistui alas ja pakahtui (halkesi)keskeltä, niin että kaikki hänen sisälmyksensä valuivat ulos." Ap.t. 1:18

 

  Tällä kertaa toinen kappale kertoo, että Juudas kohtasi onnettomuuden ja kuoli!

 

  Nämä kaksi eri jaetta ovat selkeästi ristiriidassa toistensa kanssa, samalla tavalla kuin uskontojen opetukset Jeesuksen todellisesta olemuksesta. Ja mitä Pyhä Raamattu sanoo Jeesuksen opetuslapsista, apostoleista?

 

"Minä tiedän sinun tekosi ja vaivannäkösi ja kärsivällisyytesi, ja ettet voi pahoja sietää; sinä olet koetellut niitä, jotka sanovat itseänsä apostoleiksi, eivätkä ole, ja olet havainnut heidät valhettelijoiksi;" Ilmestyskirja 2:2

 

Toinen Käännös, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

 "I know your deeds, your hard work and your perseverance. I know that you cannot tolerate wicked men, that you have tested those who claim to be apostles but are not, and have found them false." Revelation 2:2 (NIV)

 

  Suora suomennos:

 

"Minä tiedä sinun tekosi, sinun kovan työsi ja sinun sinnikkyytesi. Minä tiedän, että sinä et voi sietää pahoja miehiä, että sinä olet koetellut niitä, jotka väittävät olevansa apostoleita, mutta eivät ole, ja olet havainnut heidät valheellisiksi." Ilmestyskirja 2:2

 

  Apostoleiden ristiriitaiset opetukset Jeesuksesta vain vahvistavat mitä Pyhä Raamattu on paljastanut apostoleiden opetuksista Jeesuksen elämää ja töitä koskien - että ne ovat kaikki valheita.

 

  Kun me tahdomme oppia aidon totuuden Jumalasta ja Hänen Sanastaan, niin meidän tulee lukea mitä ainoastaan Jumalan Profeetat ovat ilmoittaneet Kirjoissaan Pyhässä Raamatussa: Totuus ei löydy Jeesuksen apostoleiden ja heidän seuraajiensa Uudesta Testamentista.

 

  Ainoastaan yksi mies, jonka Jumala on lähettänyt, kykenee näyttämään Jumalan Sanan toden tarkoituksen Pyhästä Raamatusta, hän on Maestro Eraño Martin Evangelista. Hän sanoo, että nyt on aika, jolloin kaikkien ihmisten kaikista maista on kysyttävä neuvoa häneltä, koskien näitä levottomia aikoja maailmassa. Oppimalla tuntemaan toden Jumalan, Jumalan Nimen, todellisen Jeesuksen ja ymmärtämään Jumalan Sanan Pyhästä Raamatusta ja Jumalan Profeettojen ilmestykset, niin ne antavat maailmalle mahdollisuuden pelastukseen. Jumala voi pidättää "Suurta ja Pelättävää Herran Päivää" tulemasta, jos me kaikki kutsumme Jumalaa Nimeltä, kadumme, ja pyydämme anteeksiantoa synneillemme!

 Maestro