Ilmestys koskien syntien anteeksiantamista

 

 Maestro Eraño Martin Evangelista julkaisi tämän ilmestyksen 7. Toukokuuta 2013:

 

  Siitä lähtien kun Jumalan Nimi on ollut ihmisten tiedossa Maestro Evangelistan ilmestysten kautta meidän aikanamme, niin monet ovat kysyneet ovatko heidän aikaisemmin tekemänsä synnit yhä Jumalaa vastaan, kun he nyt tietävät ja tunnustavat Jumalan Oikean Nimen?

 

  Lue:

"Hyvä ja vakaa on Herra; sen tähden hän neuvoo syntiset tielle." Psalmi 25:8

  Jumala näyttää tai antaa meille ohjeet, kuinka me voimme etsiä anteeksiantoa syntiemme tähden Häneltä.

 

"Hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrille tiensä. Kaikki Herran polut ovat armo ja totuus niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja todistuksensa." Psalmi 25:9

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"He guides the humble in what is right and teaches them his way. All the ways of the LORD are loving and faithful for those who keep the demands of his covenant." Psalm 25:9-10 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Hän ohjaa nöyrät oikeisiin tekoihin ja opettaa heille hänen tiensä. Kaikki HERRAN tiet ovat rakkaudellisia ja uskollisia niille, jotka pitävät vaatimukset ja liiton." Psalmi 25:9

  

Jos me todella tottelemme Jumalaa ja pidämme Hänen käskynsä, niin miten käy synneillemme?

 

"Nimesi tähden, Herra, anna anteeksi minun syntivelkani, sillä se on suuri. 
  Psalmi 25:11

 

  Kun me tiedämme ja tunnustamme Jumalan Nimen, niin silloin ja ainoastaan silloin, meidän syntimme ovat anteeksiannetut ja maailman yllä oleva Kirous poistetaan.

 

Kuka on se mies, joka Herraa pelkää - sen hän neuvoo tielle, joka hänen on valittava." Psalmi 25:12

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"Who, then, is the man that fears the LORD? 
He will instruct him in the way chosen for him. "
Psalm 25:12 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Kuka, sitten on se mies, joka pelkää HERRAA? Hän ohjeistaa häntä tiellä, joka on hänelle valittu." Psalmi 25:12

 

"mies, joka pelkää HERRAA" - Jumala kertoo meille, että me etsisimme tätä miestä. Hän on antanut meille tämän miehen ja hän osoittaa meille tien, jotta saamme synneillemme anteeksiannon.

Herran pelko on viisauden alku.

 

  Kuka saa ohjeet Jumalalta? Kuka tuo myös opetuksen Herran Pelosta?

 

"Mutta Iisain kannosta puhkeaa virpi, ja vesa versoo hänen 
juuristansa."
 Jesaja 11:1

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"A shoot will come up from the stump of Jesse; from his roots a Branch will bear fruit." 
Isaiah 11:1 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Iisain kannosta nousee verso; hänen juurestaan Oksa kantaa hedelmää." Jesaja 11:1

 

"virpi/verso" - Kuningas Daavid

 

"Iisai" - Kuningas Daavidin isä.

 

"Oksa" - Mies, joka antaa ihmisille ohjeet, joiden mukaan he saavat pelastuksen Jumalalta.

 

"juuri" - Jeesus, ja hän tuli Daavidin huoneesta.

 

  Mikä on se opetus, jonka "Oksa" tuo?

 

"Ja hänen päällänsä lepää Herran Henki, viisauden ja ymmärryksen henki, neuvon ja voiman henki, tiedon ja Herran pelon henki." Jesaja 11:2

 

"Herran pelon henki." - kaikille annetaan opetus, jonka avulla he saavat täyden tiedon Jumalasta ja Hänen Käskyistään.

 

"Hän halajaa Herran pelkoa; ei hän tuomitse silmän näöltä eikä jaa oikeutta korvan kuulolta," Jesaja 11:3

 

 Tämä on ominaisuus, joka on miehellä nimeltä "Oksa", hän on Maestro Eraño Evangelista. Kysy häneltä, niin voit saada ymmärryksen Jumalan opetuksista.

 

"vaan tuomitsee vaivaiset vanhurskaasti ja jakaa oikein oikeutta maan nöyrille; suunsa sauvalla hän lyö maata, surmaa jumalattomat huultensa henkäyksellä." Jesaja 11:4

 

"maan nöyrille" - he ovat niitä, joille ohjeita annetaanHe ovat niitä, jotka kuuntelevat ja ottavat vinkistä vaarin Jumalan kutsulle ja kuuntelevat "Oksaa", joka on Maestro Eraño Evangelista. Heidän täytyy kuunnella "Oksaa", jotta he oppisivat Jumalan Toden Nimen ja Pelkäisivät Herraa.

 

Mistä me löydämme ilmestyksen koskien "Oksaa"?

 

"Jumalani, Jumalani, miksi minut hylkäsit? Miksi olet kaukana, et auta minua, et kuule valitukseni sanoja? Jumalani, minä huudan päivällä, mutta sinä et vastaa, ja yöllä, enkä voi vaieta. Ja kuitenkin sinä olet Pyhä, jonka istuin on Israelin kiitosvirtten keskellä". Psalmi 22:1-4

 

Tämä on Jeesus:

 

"Minun voimani on kuivettunut kuin saviastian siru, ja kieleni tarttuu suuni lakeen, ja sinä lasket minut alas kuoleman tomuun. Sillä koirat minua piirittävät, pahain parvi saartaa minut, minun käteni ja jalkani, niin kuin jalopeurat. Minä voin lukea kaikki luuni; he katselevat minua ilkkuen; 
he jakavat keskenänsä minun vaatteeni ja heittävät minun puvustani arpaa. Mutta sinä, Herra, älä ole kaukana, sinä, minun väkevyyteni, riennä avukseni. Vapahda minun sieluni miekasta, minun ainokaiseni koirain kynsistä. 
Pelasta minut jalopeuran kidasta, villihärkäin sarvista - vastaa minulle." Psalmi 22:15-22

 

"sinä lasket minut alas kuoleman tomuun"- Jeesus tapettiin rangaistuksena rikoksensa ja pahojen tekojensa tähden. Silti hän sanoi vielä jotain, miksi?

 

"Minä julistan sinun nimeäsi veljilleni, ylistän sinua seurakunnan keskellä. 
Te, jotka pelkäätte Herraa, ylistäkää häntä. 
Kunnioittakaa häntä, kaikki Jaakobin siemen, kaikki Israelin siemen, peljätkää häntä."Psalmi 22:23-24

 

 Hän suhtautuu myöntyvän hyväksyvästi toiseen, joka tulee esittelemään Jumalan Nimen, koska hän itse epäonnistui tehtävässään.

 

"Sillä hän ei halveksi kurjan kärsimystä, ei katso sitä ylen, eikä kätke häneltä kasvojansa, vaan kuulee hänen avuksihuutonsa."Psalmi 22:25

"vaan kuulee hänen avuksihuutonsa" - Se keneen tässä viitataan, on se, joka tulee olemaan Jumalan pelastama. Jeesus, ei edes viimeisellä henkäyksellään, saanut pelastusta Jumalalta.

 

"Sinusta on minun ylistyslauluni suuressa seurakunnassa; minä täytän lupaukseni häntä pelkääväisten edessä. "Psalmi 22:26

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

"From you comes the theme of my praise in the great assembly; 
before those who fear you will I fulfill my vows."
Psalm 22:25 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"Sinulta tulee minun ylistykseni aihe suuressa kokoontumisessa; niiden edessä, jotka pelkäävät sinua, minä tulen täyttämään lupaukseni." Psalmi 22:26

 

  Ihmiset, jotka eivät pelkää Jumalaa, eivät saavuta Siunausta.

 

"Nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi; ne, jotka etsivät Herraa, ylistävät häntä. Teidän sydämenne on elävä iankaikkisesti."  Psalmi 22:27

 

 Milloin se tapahtuu? Meidän nykyisen sukupolvemme aikana. Se ei tapahtunut heidän omana aikanaan, koska mies, jonka piti esitellä Jumalan Nimi kansalleen, epäonnistui tehtävässään.

 

"Kaikki maan ääret muistavat tämän ja palajavat Herran tykö; kaikki pakanain sukukunnat kumartavat häntä;" Psalmi 22:28

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos/Painos:

 

All the ends of the earth will remember and turn to the LORD, 
and all the families of the nations will bow down before him,
Psalm 22:27 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…ja kaikki kansojen sukukunnat kumartuvat hänen edessään,"

 

  Se tulee tapahtumaan ainoastaan meidän aikanamme. Tämä on aika, jolloin koko maailma tulee tietämään Toden Jumalan Nimen!

 

"sillä Herran on kuninkuus, ja hän on hallitseva pakanoita (yli kansojen). 
Kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat; hänen edessään polvistuvat kaikki, jotka mullan alle astuvat eivätkä voi elossa pysyä. 
Jälkeentulevaiset palvelevat häntä, tuleville polville kerrotaan Herrasta." Psalmi 22:29-31

  "Jälkeentulevaiset" - "Oksa" tai Maestro Eraño Evangelista

 

"He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttaan, että hän on tämän tehnyt." Psalmi 22:32

 

Kuka on tämä vielä syntyvä? Se ei ole Jeesus, joka eli aikaisemmin, eikä täyttänyt tehtäväänsä.

 

Mistä me löydämme vastauksen, joka koskee kysymystä lupauksesta/vapahduksesta?

 

Kun Jeesus puhui siitä:

 

"Hyvä ihminen tuo hyvän runsaudesta esille hyvää, ja paha ihminen tuo pahan runsaudesta esille pahaa. Mutta minä sanon teille: jokaisesta turhasta sanasta, minkä ihmiset puhuvat, pitää heidän tekemän tili tuomiopäivänä. Sillä sanoistasi sinut julistetaan vanhurskaaksi, ja sanoistasi sinut tuomitaan syylliseksi." Matteus 12:35-37

  Kuten Maestro Eraño Evangelista, Jeesus oli myös ennalta lähetetty paljastamaan Jumalan viesti ja tuomio. On jokaisen oma henkilökohtainen valinta uskooko sanoman vai ei.

 

"Silloin muutamat kirjanoppineista ja fariseuksista vastasivat hänelle sanoen: "Opettaja, me tahdomme nähdä sinulta merkin". Mutta hän vastasi heille ja sanoi: "Tämä paha ja avionrikkoja sukupolvi tavoittelee merkkiä, mutta sille ei anneta muuta merkkiä kuin profeetta Joonaan merkki. 
Sillä niin kuin Joonas oli meripedon vatsassa kolme päivää ja kolme yötä, niin on myös Ihmisen Poika oleva maan povessa kolme päivää ja kolme yötä
." Matteus 12:38-40

 

  Tämä on Joonan merkki: Hänen aikanaan, hän oli Jumalan lähettämä ja hänen piti toimittaa Jumalan tuomio tiedoksi Niiniven kaupungin asukkaille. Hän ei kertonut millä tavalla Jumalan tuomio voisi olla vältettävissä tai nostettavissa kaupungin yltä. Sen kaupungin asukkaat, joita kuningas johti, katuivat syntisiä tekojaan Jumalalle ja kääntyivät pahoilta teiltään! Jumala antoi heille anteeksi, eikä tuhonnut heitä.