Profetia Jumalasta

 

 

 

DAAVIDIN "POIKA" TAI JÄLKELÄINEN?

Julkaistu 22. Elokuuta 2005

 

 Kuten uskonnot ovat meille opettaneet, että Jeesus oli se ainoa valittu ja hänet oli lähetetty Daavidin huoneesta. Yrittäkäämme nyt ymmärtää Jeesuksen todellinen luonto ja hänen erityistehtävänsä, joka hänelle oli tehtäväkseen annettu. Oliko hän todella "Jumalan poika" vai oliko hän "Daavidin poika"?

Kuka oli Daavidin jälkeläinen?

 

"Katso, sinulle on syntyvä poika; hänestä on tuleva rauhan mies, ja minä annan hänen päästä rauhaan kaikilta hänen ympärillään asuvilta vihollisilta, sillä Salomo on oleva hänen nimensä ja minä annan rauhan ja levon Israelille hänen päivinänsä." 1. Aikakirja 22:9

 

  Salomo oli kysymämme poika, suora Daavidin jälkeläinen täyttämään annetun profetian. "Salomo" - tarkoittaa "rauhaa", tämä oli hänen merkkinsä. Uskonnot eivät ole kertoneet meille, että ensimmäinen profetian täytäntöön paneva henkilö on Salomo.

 

  Jeesus ei ollut ensimmäinen henkilö, jonka tuli ryhtyä profetiassa annetun viestin ilmoittajaksi tai näyttäjäksi, tehtävä oli Jumalan Nimen ilmoittaminen. Sitä ei ollut tarkoitus ilmoittaa kaikille maailman kansoille hänen elinaikanaan.

 

 Salomon nimi tarkoittaa rauhaa. Maestro Eraño Evangelista sanoo, että koko maailma tahtoo rauhan vallitsevan. Onko meillä ollut rauhaan koko aikanamme? Se on aina vältellyt meitä, ihmiskuntaa. Valtiot käyttävät valtavia summia kansallisesta budjetistaan asevarusteluun, jotta saisi rauhan säilymään. Maestro Eraño Evangelista sanoo kaikkein tärkeimmän asian maailmassa olevan "rauha" ja "lepo". Vaikka sinä olisit maailman rikkain mies, mutta sinulla ei olisi rauhaa, niin ei sellainen ole hyvää elämää. Vaikka tämä nykyinen maailma tarjoaisi sinulle parasta kaikesta, niin ilman rauhaa kaikki valuu tyhjiin, elämästä ei voi nauttia täysillä ja kylläkseen.

 

Mikä oli jälkeläisen tehtävä Jumalalle?

 

"Hän on rakentava temppelin minun nimelleni. Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä. Ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa valtaistuimen ikuisiksi ajoiksi.' 1. Aikakirja 22:10

 

  Hänen tehtävänsä oli rakentaa talo/temppeli Jumalan Nimelle; se on vahvistus aikaisemmin annetulle profetialle, 2. Samuel 7:12-14, jotta hänen kansansa näkisi Jumalan Nimen ja näin voisi kutsua Jumalaa omalla nimellään.

 

"Hän on oleva minun poikani, ja minä olen oleva hänen isänsä" - Salomo oli ensimmäinen, joka sai Jumalalta voitelun tehtävään. Jos hän onnistuisi, häntä kutsuttaisiin "Jumalan pojaksi", se olisi arvonimi hänen saavutuksistaan, vaikka hän oli todellisuudessa Daavidin poika.

 

  Jeesus ei ollut ensimmäinen, jolle luvattiin oikeus tulla "kutsutuksi" arvonimellä "Jumalan poika".

 

Ja…

  

Olkoon siis Herra sinun kanssasi, poikani, että menestyisit ja saisit rakennetuksi temppelin Herralle, Jumalallesi, niin kuin hän on sinusta puhunut. Antakoon vain Herra sinulle älyä ja ymmärrystä ja asettakoon sinut Israelia hallitsemaan ja noudattamaan Herran, Jumalasi, lakia. Silloin sinä menestyt, jos tarkoin noudatat niitä käskyjä ja oikeuksia, jotka Herra antoi Moosekselle Israelia varten. Ole luja ja rohkea, älä pelkää äläkä arkaile.

1. Aikakirja 22:11-13

 

  Tämä oli muistutus, jonka Jumala antoi Salomolle, että hänen tulisi olla vahva ja totella käskyjä. Katsomme seurasiko Salomo Jumalan ohjeita…

 

Maestro Evangelista kysyy; menestyikö Salomo tehtävässään? Oli Salomo menestyksellinen Jumalan Nimen tunnetuksi tekemisessä?

 

Mutta kuningas Salomolla oli paitsi faraon tytärtä monta muuta
muukalaista vaimoa, joita hän rakasti: mooabilaisia, ammonilaisia, edomilaisia, siidonilaisia ja heettiläisiä, niiden kansain naisia, joista Herra oli sanonut israelilaisille: "Älkää yhtykö heihin, älköötkä hekään yhtykö teihin; he varmasti taivuttavat teidän sydämenne seuraamaan heidän jumaliansa". Näihin Salomo kiintyi rakkaudella.

1. Kun11:1-2

 

  Salomolla oli monia vaimoja eri maista ja kuninkuuksista, eikä se ollut synti, että hänellä oli monta vaimoa, vaan se, että vaimot saattaisivat saada hänen sydämensä kääntymään pois Jumalan läheisyydestä. Mikä oli laki, joka käsitteli asiaa vaimojen ottamisesta muista heimoista?

 

"Kun Herra, sinun Jumalasi, vie sinut siihen maahan, jota menet
ottamaan omaksesi, ja kun hän sinun tieltäsi karkoittaa suuret kansat, heettiläiset, girgasilaiset, amorilaiset, kanaanilaiset, perissiläiset, hivviläiset ja jebusilaiset, nuo seitsemän kansaa, jotka ovat sinua suuremmat ja väkevämmät, ja kun Herra, sinun Jumalasi, antaa ne sinulle alttiiksi ja sinä voitat ne, niin vihi heidät tuhon omiksi; älä tee liittoa heidän kanssansa äläkä osoita heille armoa. Älä lankoudu heidän kanssansa; älä anna tyttäriäsi heidän pojillensa äläkä ota heidän tyttäriänsä pojillesi vaimoiksi. Sillä he viettelevät sinun poikasi luopumaan minusta ja palvelemaan muita jumalia; ja silloin Herran viha syttyy teitä kohtaan, ja hän hävittää sinut nopeasti. Vaan tehkää heille näin: kukistakaa heidän alttarinsa, murskatkaa heidän patsaansa, hakatkaa maahan heidän aserakarsikkonsa ja polttakaa tulessa heidän jumalankuvansa."
5. Moos.7:1-5

 

  On täysin selkeää, että seka-avioliitot ja vaimon ottaminen vieraista maista, toisi mukanaan mahdollisuuden aikojen kuluessa, että heidän sydämensä kääntyisi pois Jumalasta. Kuinka monta vaimoa Salomolla oli? Tapahtuiko tuo erityisesti varoitettu asia Salomolle?

 

"Hänellä oli seitsemänsataa ruhtinaallista puolisoa ja kolmesataa sivuvaimoa; ja hänen vaimonsa taivuttivat hänen sydämensä. Ja kun Salomo vanheni, taivuttivat hänen vaimonsa hänen sydämensä seuraamaan muita jumalia, niin ettei hän antautunut ehyin sydämin Herralle, Jumalallensa, niin kuin hänen isänsä Daavidin sydän oli ollut. Niin Salomo lähti seuraamaan Astartea, siidonilaisten jumalatarta, ja Milkomia, ammonilais-iljetystä. Ja Salomo teki sitä, mikä on pahaa Herran silmissä, eikä uskollisesti seurannut Herraa niin kuin hänen isänsä Daavid. Silloin Salomo rakensi Kemokselle, mooabilais-iljetykselle, uhrikukkulan sille vuorelle, joka on itään päin Jerusalemista, ja samoin Moolokille, ammonilais-iljetykselle. Näin hän teki kaikkien muukalaisten vaimojen mieliksi, jotka suitsuttivat ja uhrasivat jumalilleen." 1. Kun.11:3-8

 

Hän rakensi muita temppeleitä vaimojensa jumalille. Mitä Jumala teki Salomolle?

 

            "Niin Herra vihastui Salomoon, koska hänen sydämensä oli kääntynyt pois Herrasta, Israelin Jumalasta, joka kahdesti oli ilmestynyt hänelle ja nimenomaan kieltänyt häntä seuraamasta muita jumalia, ja koska hän ei ollut noudattanut Herran kieltoa. Sen tähden Herra sanoi Salomolle: "Koska sinun on käynyt näin, ja koska et ole pitänyt minun liittoani etkä noudattanut minun käskyjäni, jotka minä sinulle annoin, niin minä repäisen valtakunnan sinulta ja annan sen sinun palvelijallesi. Mutta isäsi Daavidin tähden minä en tee tätä sinun päivinäsi; sinun poikasi kädestä minä sen repäisen." 1. Kun.11:9-12

  

Salomo ei totellut Jumalaa, mikä tulisi olemaan hänen rangaistuksensa aikaisemmin annetun profetian mukaisesti? Luemme uudestaan profetiaa, joka annettiin Salomon isälle Daavidille:

 

            Kun sinun päiväsi ovat päättyneet ja sinä lepäät isiesi tykönä, korotan minä sinun seuraajaksesi jälkeläisesi, joka lähtee sinun ruumiistasi; ja minä vahvistan hänen kuninkuutensa. Hän on rakentava huoneen minun nimelleni, ja minä vahvistan hänen valtaistuimensa ikuisiksi ajoiksi. Minä olen oleva hänen isänsä ja hän minun poikani, niin että, jos hän tekee väärin, minä rankaisen häntä ihmisvitsalla ja niin kuin ihmislapsia lyödään; 2. Samuel 7:12-14

 

Toinen käännösversio, New International Version, Uusi Kansainvälinen Laitos, Painos:

 

When your days are over and you rest with your fathers, I will raise up your offspring to succeed you, who will come from your own body, and I will establish his kingdom.
He is the one who will build a house for my Name, and I will establish the throne of his kingdom forever.  I will be his father, and he will be my son. When he does wrong, I will punish him with the rod of men, with floggings inflicted by men.
II Samuel 7:12-14 (NIV)

 

Suora suomennos:

 

"…Kun hän tekee väärin, Minä rankaisen häntä ihmisten antamin kepiniskuin ja miesten toimittamilla selkäsaunoilla/ruoskimisella".

 

  Sen minkä Salomo oli tehnyt, ja me tiedämme, että häntä ei rangaistu ihmisten kautta, eikä häntä tapettu kenenkään ihmisen toimesta.

 

            "mutta minun armoni ei poistu hänestä, niin kuin minä poistin sen Saulista, jonka minä poistin sinun tieltäsi." 2. Samuel 7:15

 

  Onko totta, että Jumala oli armollinen Salomolle? Kuinka hän kuoli?  

  

"Mitä muuta Salomosta on kerrottavaa, kaikesta, mitä hän teki, ja hänen viisaudestansa, se on kirjoitettuna Salomon historiassa. Ja aika, minkä Salomo hallitsi Jerusalemissa koko Israelia, oli neljäkymmentä vuotta. Sitten Salomo meni lepoon isiensä tykö ja hänet haudattiin isänsä Daavidin kaupunkiin. Ja hänen poikansa Rehabeam tuli kuninkaaksi hänen sijaansa." 1. Kun.11:41-43

 

  Salomo kuoli luonnollisen kuoleman; häntä ei rangaistu miesten kautta. Salomo oli Daavidin suora jälkeläinen ja Jumala oli armollinen häntä kohtaan hänen isänsä vuoksi, vain hänen kuningaskuntansa otettaisiin pois häneltä. Mikäli profetia päättyy Salomoon, mitä tapahtuu Jumalan Nimeä kantavalle temppelille, joka pysyi tuntemattomana lukuisten muiden temppelien takia, joita Salomo rakensi? Kuinka hänen kansansa löytäisi Jumalan Nimeä kantavan temppelin?

 

  Meillä on nyt kysymys: Kuka jatkaa profetian mukaisesti Jumalan Nimeä kantavan temppelin esittelyä hänen kansalleen?

 

            "Kuitenkaan en minä repäise koko valtakuntaa: yhden sukukunnan minä annan sinun pojallesi palvelijani Daavidin tähden ja Jerusalemin tähden, jonka minä olen valinnut."

1. Kun.11:13

 

Seuraavaksi luemme luvatusta henkilöstä, joka tulee Daavidin huoneesta. Kuka hän oli? 

 

 

Tulee Antamaan Yhden Sukukunnan